PrintButton

20-07-2019

on .

προμηθευτικος και καταναλωτικος συνεταιρισμος προσωπικου οτε 67ος ισολογισμος της 31ης δεκεμβριου 2018 διαχειριστικη περιοδοσ 01/01/2018-31/12/2018 αρ. γεμη 123299501000 Περιουσιακά στοιχεία 2018 2017 Πάγια 3457,33 3457,33 Μείον: Αποσβεσμένα -3457,06 -3457,06 Απαιτήσεις 107596,19 113867,83 Λοιπά 93068,30 85667,32 Σύνολο Ενεργητικού 200664,76 199536,42 Καθαρή θέση και υποχρεώσεις Κεφάλαια και αποθεματικά 168366,83 158921,31 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 32297,93 40615,11 Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων 200664,76 199536,42 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2018 2017 Κύκλος εργασιών (καθαρός) 11463,64 11500,53 Λοιπά συνήθη έσοδα 26,75 18,37 Παροχές σε εργαζόμενους -72902,71 -72039,34 Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων 0,00 0,00http://ihodimoprasion.gr/administrator/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit# Λοιπά έξοδα και ζημιές -15798,95 -15203,82 Αποτέλεσμα προ φόρων -77211,27 -75724,26 Φόροι 0,00 0,00 Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους -77211,27 -75724,26 ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Περίληψη επιδοθέντος δικογράφου προσώπου αγνώστου διαμονής Στις 19-7-2019, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 7797Β/19-7-2019 έκθεσή μου επίδοσης, εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθηνών Διονύσιος Αθ. Αντωνόπουλος, επέδωσα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για την Μαρία-Βικτωρία (Maria - Victoria) Σαντσεθ - Λαρα (Sanchez-Lara) του Χένρι Γιοβαν Σάντσεθ και της Θενιλντα Γιανετ Λαρα, πρώην κάτοικο Βαρκελώνης και ήδη αγνώστου διαμονής, κατόπιν παραγγελίας του δικηγόρου Αθηνών Άγγελου Γ. Πεπόνη, υπό την ιδιότητά του ως πληρεξουσίου δικηγόρου του ενάγοντος Αστέριου Αλεξάνδρου του Αλεξάνδρου και της Σωτηρούλας, κατοίκου Αθηνών οδός Σαμαρά 19, με ΑΦΜ 125097810, επικυρωμένο αντίγραφο της από 18-7-2019, υπ' αριθμόν καταθέσεως 64538/1541/2019 κλήσης για επανασυζήτηση της υπ' αριθμόν 17517/1772/22-2-2018 αγωγής διαζυγίου του τελευταίου κατά της πρώτης, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία ζητεί α) να οριστεί νέα δικάσιμος για επανασυζήτηση της υπόθεσης β) να λυθεί ο γάμος του με την εναγομένη λόγω διαστάσεως υπέρ την διετίαν και γ) να καταδικαστεί η εναγομένη στην εν γένει δικαστική του δαπάνη, με την παρά πόδας αυτής πράξη της Γραμματέως του ως άνω Δικαστηρίου, με την οποία ορίζεται δικάσιμος η 2019, ημέρα Δευτέρα, 25-5-2020, ώρα 9.00 π.μ., στο κατάστημα του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Αθήνα, 19-7-2019 Ο δικαστικός Επιμελητής Διονύσιος Αθ. Αντωνόπουλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Ο κάτωθι υπογραφόμενος Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο Πειραιά Νικόλαος Χαρ. Ντόγκας, σύμφωνα με την από 16/07/2019 έγγραφη εντολή της Δικηγόρου κ. Αρετής Ν. Τσιουδάκη ως πληρεξούσια του Δημητρίου ΚΩΒΑΙΟΥ του Σπυρίδωνος, κατοίκου Π. Φώκαιας, με ΑΦΜ 040019184, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Δημήτριο Νομικό (Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 9179Γ/18-07-2019 έκθεση επιδόσεώς μου, ακριβές αντίγραφο της από 18/06/2019 ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ (λόγω διετούς διάστασης), για την άγνωστη διαμονή και διεύθυνση της ΤΙΤΣ – ΝΟΥΟΦΕΡ ΜΑΡΚΙΤ – ΕΡΙΚΑ, πρώην κάτοικο Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Κυζίκου αρ. 21 και ήδη αγνώστου διαμονής, με την οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, για να λάβει γνώση για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη να παραστεί κατά τη συζήτηση της 11ης/11/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00π.μ., στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, Κτίριο 4, Αίθουσα 3, πινάκιο: Α6 (Μον.), με αριθμό πινακίου: 40, ΓΑΚ: 57246/2019, ΕΑΚ: 4951/2019. Αθήνα 19.07.2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής Νικόλαος Χ. Ντόγκας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΛΗΣ , κάτοικος Αθήνας, οδός Γραβιάς, αρ.7. [ΑΦΜ. 044977838] ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΩ Ότι Σύμφωνα με την 3.103Δ/28.6.2019 έκθεσή μου επίδοσης προκύπτει ότι η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΟΧΕΙΛΑ του Εμμανουήλ, ασκούσα προσωρινά και εν τοις πράγμασι την επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου της Μούτσι Εμμανουήλ ΚΙΟΣΑ, κάτοικος Γέρακα [ΑΦΜ. 047558397] επέδωσε νόμιμα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθήνας για τον ΑΣΠΙΡΑΝΤ ΚΙΟΣΑ (Espirand Qosja), του Μούτσι, πρώην κάτοικο Αγ.Παρασκευής οδός Δηm.Γούναρη, αρ. 62 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 10.06.2019 Κλήση με αριθμό κατάθεσης 51809/956/19.6.2019 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθήνας της πρώτης εναντίον του, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Ημερομηνία δικασίμου ορίσθηκε η εικοστή έβδομη (27η) Απριλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 με αριθμό πινακίου Α5 (ΜΟΝ) 24 (Οικογενειακό Ειδικές Διαδικασίες) στο κτήριο 6 αίθουσα 10. Αιτητικό της κλήσης να οριστεί νέα δικάσιμος, να γίνει δεκτή η αγωγή και να ανατεθεί στην ενάγουσα οριστικά η επιμέλεια του τέκνου τους Εμμανουήλ Μούτσι. Αθήνα, 17.07.2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού Πληροφορίες: Η. Πετρίδης Τηλ.: 2310 99 5190 Fax: 2310 99 6788 Αριθμ. Πρωτ. : 33603 ΛΗΞΗ: 19.9.2019 ΦΕΚ: 1192/12.07.2019 τ.Γ’ e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Κτίριο: Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων ΔΕΠ: ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310999268 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) • Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική – Παιδιατρική Ενδοκρινολογία». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ12200) ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (τηλ.Γραμματείας 2310997161 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) • Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία και Θεωρία Κινηματογράφου και Τηλεόρασης». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ12201) Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 1192/12-07-2019 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 15-07-2019) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 19 Σεπτεμβρίου 2019. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mail. Θεσσαλονίκη, 19/07/2019 Με εντολή του Πρύτανη Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού Πληροφορίες: Η. Πετρίδης Τηλ.: 2310 99 5190 Fax: 2310 99 6788 Αριθμ. Πρωτ. : 33607 ΛΗΞΗ: 19.9.2019 ΦΕΚ: 1192/12.07.2019 τ.Γ’ e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Κτίριο: Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων ΔΕΠ: ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310999268 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) • Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική – Παιδιατρική Ενδοκρινολογία». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ12200) ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (τηλ.Γραμματείας 2310997161 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) • Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία και Θεωρία Κινηματογράφου και Τηλεόρασης». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ12201) Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 1192/12-07-2019 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 15-07-2019) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 19 Σεπτεμβρίου 2019. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mail. Θεσσαλονίκη, 19/07/2019 Με εντολή του Πρύτανη Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΕΥΑ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ: 604.820,60 € ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ 604.820,60€χωρίς ΦΠΑ Αρ. Πρωτ. -4902- Ταχ. Διεύθυνση: Πεζόδρομος Βελεστίνου, Βελεστίνο Ταχ. Κώδικας: 37 500 Αρ. Μελέτης : 24/2018 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι CPV: 45231300-8 Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της ΔΕΥΑ Ρήγα Φεραίου, Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμόγια την ανάθεση του έργου με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ» 2. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 750.000 Ευρώ με ΦΠΑ. Στον προϋπολογισμό αναλυτικά περιλαμβάνονται: ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ € 445.704,20 ΓΕ & ΕΟ 18% € 80.226,76 ΑΘΡΟΙΣΜΑ € 525.930,96 Απρόβλεπτα 15% € 78.889,64 ΑΘΡΟΙΣΜΑ € 604.820,60 Αναθεώρηση € 18,00 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ € 604.838,00 ΦΠΑ (24%) € 145.161,26 ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ € 750.000,00 Το συνολικό έργο εντάσσεται στην κατηγορία των Υδραυλικών έργων με προϋπολογισμό604.820,60ΕΥΡΩ (συνολική δαπάνη, χωρίς ΦΠΑ και αναθεωρήσεις). 3.Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Κεραμιδίουτου Δήμου ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, της Περιφέρειας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.Το έργο αφορά στην 4. Το έργο « ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ» έχει ως φυσικό αντικείμενο την αντικατάσταση του υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης της Τοπικής Κοινότητας Κεραμιδίου από σωλήνες αμιαντοτσιμέντου με αγωγούς από PE τρίτης γενιάς, συμπεριλαμβανομένων και των παροχών προς τους καταναλωτές. 5. Η Διακήρυξη έχει συνταχθεί με βάση το πρότυπο τεύχος διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου (κάτω των ορίων) της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρήγα Φεραίου, στη διεύθυνση www.rigas-feraios.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρουμένης της ανωτέρω προθεσμίας,να λάβουν γνώση των υπολοίπων στοιχείων και υπαρχουσών μελετών κλπ. στα γραφεία του Δήμου Ρήγα Φεραίου , Βελεστίνο, Πεζόδρομος Ρήγα Φεραίου 66 , Δημαρχείο (Τεχνική Υπηρεσία) ή από την ΔΕΥΑ Ρήγα Φεραίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Πληροφορίες για το διαγωνισμό: Αποστόλης Βασιλόπουλος στο τηλ. 2425023245 ή Καραμπέρης Ευάγγελος στο τηλ. 2425350229. 6. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 13/ 08/ 2019, ημέρα Tρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 13:00μμ. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς, προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 7. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 19/08/2019 ημέρα Δευτέρα, ώρα 12.00πμ. 8. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: Α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνταιστην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (1ης τάξης και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ) και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και, δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Β) Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Γ) Οι ενώσειςοικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 9. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν4412/2016, εγγυητικής επιστολής ύψους 2% επί του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α., δηλ. ανέρχεται στο ποσό των 12.096,41Ευρώ. 10. Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς, ορίζεται σε ΕΞΙ (6) μήνες από τη ημερομηνία κατάθεσή της. 11. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου Δώδεκα(12) μήνες. 12. Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις σύμφωνα με το Ν. 4412/16 και του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 4156/2013. Η Δημοσίευση θα γίνει στο ΚΗΜΔΗΣ, σε 3 εφημερίδες και σε ΦΕΚ. 13. Η προκήρυξη δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό τύπο, στην ιστοσελίδα του Δήμου rigas-feraios.gr, και αναρτάται στο πρόγραμμα ‘’Διαύγεια’’ diavgeia.gov.gr. Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. 14.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρήγα Φεραίου (λόγω Προγραμματικής Σύμβασης με την ΔΕΥΑ Ρήγα Φεραίου). Βελεστίνο, 10/7/2019 Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της ΔΕΥΑ Ρήγα Φεραίου Ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου Δημήτριος Στ. Νασίκας ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΕΥΑ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ Ταχ.Δ.: Πεζόδρομος Βελεστίvου Βελεστίνο Ταχ. Κώδικας:37 500 Αρ. Μελέτης: 37500 ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.399.193,55 χωρίς ΦΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι CPV: 45232453-2 Κατασκευαστικές εργασίες για αποχετεύσεις ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της ΔΕΥΑ Ρήγα Φεραίου, Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ» 2. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 2.975.000 Ευρώ με ΦΠΑ. Στον προϋπολογισμό αναλυτικά περιλαμβάνονται: ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ € 1.765.203,59 ΓΕ& ΕΟ 18% € 31 7.736,65 ΑΘΡΟΙΣΜΑ € 2.082.940,24 Απρόβλεπτα 15% € 31 2.441,04 ΑΘΡΟΙΣΜΑ € 2.395.381,28 Αναθεώρηση € 3.812,27 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ € 2.399.193,55 ΦΠΑ (24%) € 575.806,45 ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ € 2.975.000,00 Το συνολικό έργο εντάσσεται στην κατηγορία των Υδραυλικών έργων με προϋπολογισμό 2.395.381,28 ΕΥΡΩ (συνολική δαπάνη, χωρίς ΦΠΑ και αναθεωρήσεις). 3. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η περιοχή του Δ.Δ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ και ΑΕΡΙΝΟΥ του Δήμου ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, της Περιφέρειας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Το έργο αφορά στην κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης του Αγ. Γεωργίου και Αερινού του Δήμου Ρήγα Φεραίου Μαγνησίας, μαζί με τους εξωτερικούς αγωγούς μεταφοράς λυμάτων και τα αναγκαία αντλιοστάσια για την μεταφορά των λυμάτων προς το κεντρικό δίκτυο του Βελεστίνου. Το έργο περιλαμβάνει συνολικά 15503 μ αγωγών αποχέτευσης βαρύτητας διατομής Φ200-3I5, καθώς και 2.904 μ. καταθλιπτικών αγωγών μεταφοράς λυμάτων του Αερινού μαζί με τρία αντλιοστάσια ακαθάρτων. Τα έργα θα παραδοθούν πλήρη μαζί με τα τεχνικά τους έργα και αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων και τις ιδιωτικές συνδέσεις αποχέτευσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 4. Η Διακήρυξη έχει συνταχθεί με βάση το πρότυπο τεύχος διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου (κάτω των ορίων) της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Προσφέρεται ελεύθερη, πήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.goν.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρήγα Φεραίου, στη διεύθυνση www.rigas-feraios.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρουμένης της ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση των υπολοίπων στοιχείων και υπαρχουσών μελετών κ.λπ. στα γραφεία του Δήμου Ρήγα Φεραίου, Βελεστίνο, Πεζόδρομος Ρήγα Φεραίου 66, Δημαρχείο (τεχνική Υπηρεσία) ή από την ΔΕΥΑ Ρήγα Φεραίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Πληροφορίες για το διαγωνισμό: Αποστόλης Βασιλόπουλος στο τηλ. 2425023245 ή Καραμπέρης Ευάγγελος στο τηλ. 2425350229. 5. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 13/08/2019, ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 13:00 μμ. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς, προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 6. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί σης 17/08 /2019, ώρα 10.00 π.μ. 7. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: Α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτώνi που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (3ης τάξης και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ) και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και, δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Β) Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.ii Γ) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ.1(ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν.4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1α) του άρθρου 72 του Ν4412/2016, εγγυητικής επιστολής ύψους 2% επί του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ, δηλ. ανέρχεται στο ποσό των 47.907,62 Ευρώ €. 9. Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς, ορίζεται σε ΕΞΙ (6) μήνες από την ημερομηνία κατάθεσής της. 10. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ (18) μήνες. 11. Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις σύμφωνα με το Ν. 4412/ 16 και του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 4156/2013. Η Δημοσίευση θα γίνει στο ΚΗΜΔΗΣ, σε 3 εφημερίδες και σε ΦΕΚ. 12. Η προκήρυξη δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό τύπο, στην ιστοσελίδα του Δήμου rigas-feraios.gr, και αναρτάται στο πρόγραμμα «Διαύγεια» diaνgeia.goν.gr. Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. 13.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρήγα Φεραίου. Βελεστίνο, 10/7/2019 2019 Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της ΔΕΥΑ Ρήγα Φεραίου Ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου Δημήτριος Στ. Νασίκας i Πρβ. Άρθρο 25 του ν.4412/2016. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν συγκεκριμένες τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ. ii Πρβλ περ. ε παρ.1 άρθρου 91 ν.4412/2016. EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ-ΚΛΗΣΗ [Της παρ. 4 του άρθρου 22 του Ν. 2882/2001, που προστέθηκε με το άρθρο 131 παρ. 1 του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α΄82), σε συνδυασμό με το τέταρτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 19 του Ν. 2882/2001, όπως ισχύει]. Του Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπουμένου από τον Υπουργό Οικονομικών, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα ΚΑΤΑ 1. Αγαπάκη Ιωάννη του Μιχαήλ, κατοίκου Ηρακλείου, Κ.Π. 261,830,841 2. Αγαπάκη Ιωάννη, κάτοικού Καραβάδω, Κ,Π. 818 3. Αγάπης συζ. Νικολάου Βέντζιοϋ, τό γένος Νικολάου Μακράκη, Κ.Π. 819 4. Αγγελικής Μελάκη του Μιχαήλ, Κ.Π. 798 5. Αδαμάκη Γεωργίου του Νικολάου, ΚΠ 646 6. Αδαμάκη Δημητρίου, κατοίκου Κασάνου, Κ.Π. 569,1060 7. Αδαμάκη Ελένης του Νικολάου, ΚΠ 646, 8. Αδαμάκη Μαρίας του Νικολάου, ΚΠ 646, 9. Αδαμάκη Στυλιανού του Νικολάου, ΚΠ 646, 10! Αδελφών Παπαχρονάκη, κατ. Ψυχρού Λασιθίου, Κ.Π. 222 11. Αικατερίνης συζ. Γεωργίου Τερακάκη, τό γένος Αντωνίου Καλυκάκη, Κ.Π. 805,853 12. Αικατερίνης συζ. Γεωργίου Μακράκη, το γένος Εμμανουήλ Μαρουδάκη, Κ.Π. 554.13. Ακάλεστου Δέσποινας συζ. Κων/νου, το γένος Εμμανουήλ Κυριακάκη, κατοίκου Αθηνών, Κ Π. 310 14. Ακάλεστου Κων/νου του Αθανασίου, κατ. Γάζι, Κ.Π. 310 15. Αλεξάκη Αικατερίνης του Δημητρίου, κατοίκου Ινίου Αρκαλοχωρίου Κ.Π. 164,165,187,839,843, 16. Αλεξάκη Γεωργίου του Ιωάννη, Κ.Π. 178,179 17. Αλεξάκη Γεωργίου, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π.,334 18. Αλεξάκη Δημητρίου του Μιχαήλ. Κατοίκου Ινίου, Κ.Π. 164,165,187,839,843 19. Αλεξάκη Δημητρίου του Πολύβιου, Κ.Π. 834. 20. Αλεξάκη Εμμανουήλ του Δημητρίου, κατοίκου Καραβάδω, Κ.Π. 815,832 21. Αλεξάκη Εμμανουήλ του Νικολάου, Κ.Π. 181,975 22. Αλεξάκη Ιωάννη του Κων/νου, κατοίκου Καραβάδω, Κ.Π, 171,180 23. Αλεξάκη Ιωάννη του Νικολάου, Κ.Π. 170 : - 24. Αλεξάκη Μαρίας συζ. Γεωργίου, το γένος. Εμμανουήλ Μακράκη, Κ.Π. 155 25. Αλεξάκη Μαρίας του Γεωργίου, το γένος Εμμανουήλ Μακράκη, Κ.Π. 226 26. Αλεξάκη Μαρίας συζΓΔημητρίου, τά γένος Νικολάου Πετράκη, κατοίκου Ινίου Αρκάλόχωρίου Κ.Π. 164,165,187,839,843 V· 27. Αλεξάκη Μαρίας συζ. Σπυρίδωνα, το γένος Ιωάννου Χιλιαρχάκη, Κ,Π. 215 28..Αλεξάκη Νικολάου του Δημητρίου, κατοίκου Ινίου Αρκαλοχωρίου Κ.Π. 164,165,187,839,843 29. Αλεξάκη Νικολάου του Ιωάννη, κατοίκου Καραβάδω, Κ.Π. 170,181,975 30. Αλεξάκη Πολύβιου του Δημητρίου, κατοίκου Καραβάδω, Κ.Π. 817,834 31. Αλεξάκη Σοφίας του Δημητρίου, κατοίκου Ινίου Αρκαλοχωρίου Κ.Π. 164,165,187,839,843 32. Αλεξάκη Φωτίου του Ευαγγέλου, κατ. Καραβάδω, Κ.Π. 840 .. 33. Αλεξάκη Φώτιόυ του Ευαγγέλου, κατοίκου Αθηνών, Κ.Π. 796,1070 34. Αλεξάκη Χριστίνας του Δημητρίου, κατοίκου Ινίου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 164,165,187,839,843 35. Αναπολιτάκη Καλλιόπης του Γεωργίου, κατοίκου Ηρακλείου, Κ.Π. 258 36. Αναπολιτάκη Καλλιόπης του Γεωργίου, κατοίκου Καραβάδω, Κ.Π. 849 37. Ανδρουλάκη Άννας συζ Εμμανουήλ το γεν. Σφακιανάκη Στερεού, 38. Ανδρουλάκη Αννας του Δημητρίου,.κατ, Μάρθας,..Κ.Π. 813, 39. Ανδρουλάκη Γεωργίου του Ιωάννη, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 499 40. Ανδρουλάκη Ειρήνης του Ιωάννου, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 499 41. Ανδρουλάκη Εμμανουήλ του Δημητρίου, κατοίκου Μάρθας, Κ.Π. 813, 42. Ανδρουλάκη Εμμανουήλ, κατ. Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 895. 43. Αντιγόνη συζ. Εμμανουήλ Γαβριλάκη. το γένος Μιχαήλ Αποστολάκη, Κ.Π: 827 44. Αντωνάκη Μιχαήλ του Βασιλείου, κατοίκου Πατσίδερου, Κ.Π. 87 45. Αποστολάκη Αριάδνης του Αρτέμη, συζ. Μαρκάκη Γεωργίου 46. Αποστολάκη Αγησίλαου του Μιχαήλ, κατοίκου Ηρακλείου, Κ.Π. 828 47. Αποστολάκη Γεωργίου του Επαμεινώνδα, κατοίκου Καραβάδω, Κ.Π. 835 48. Αποστολάκη Γεωργίου του Ιωάννου, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 911 . 49. Αποστολάκη Γεωργίου του Νικολάου, Κ.Π. 907,908 50. Αποστολάκη Γεωργίου του Νικολάου, κατοίκου Χαντρού Μονοφατσίου, Κ.Π. 788. 51. Αποστολάκη Γεωργίου του Σοφοκλής κατοίκου Ηρακλείου, Κ.Π. 250 52. Αποστολάκη Δημητρίου του Νικολάου, κατοίκου Πουλιές Μονοφατσίου, Κ.Π. 788 ‹ 53. Αποστολάκη Ειρήνης του Νικολάου, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ,Π. 788 54. Αποστολάκη Επαμεινώνδα του Μιχαήλ, κατοίκου Ηρακλείου, Κ.Π. 267,265 55. Αποστολάκη Επαμεινώνδα του Μιχαήλ, κατοίκου Καραβάδω, Κ.Π. 167,231 56. Αποστολάκη Ηρακλή του Αρτέμη, κατ. Νιπιτού, Κ.Π. 911 ‘ , 57. Αποστολάκη Ηρακλή του Αρτέμη, κατοίκου Νιπιτού Πεδιάδος, Κ Π: 902 58. Αποστολάκη Ιωάννη τού Νικολάου, κατοίκου Ηρακλείου, Κ Π;788 “ Τ 59. Αποστολάκη Μιχαήλ του Σοφοκλή Κ.Π. 626 , 60. Αποστολάκη Μιχαήλ του Σοφοκλή, Κ.Π. 629. 61. Αποστολάκη Μιχαήλ του Σοφοκλή, κατοίκου Ηρακλείου, Κ.Π. 241. 62. Αποστολάκη Σοφοκλή του Μιχαήλ, κατοίκου Καραβάδω, ΚΠ 629. 63; Αποστολάκη Στυλιανού του Γεωργίου, κατοίκου Νιπιτού, Κ Π 909. 64. Αποστολάκη Στυλιανού του Νικολάου, Κ.Π. 907,908. 65. Αποστολάκη Στυλιανού του Νικόλαου, κατοίκου Νιπιτού ΚΠ; 907,909. 66. Αποστολάκη Χρυσούλας χας Εμμανουήλ, ΚΠ788 67. Αποστολάκη Χρυσούλας χας Εμμανουήλ, ΚΠ 788. 68. Ασκιανάκη Κυριακή του Μιχαήλ, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 769. 69: Βαβούλη Δήμητρά συζ. Κων/νου, το γένος Φωτίου Αλεξάκη, Κ.Π. 840. 70. Βασιλάκη Γεωργίου του Εμμανουήλ, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 351. 71. Βασιλάκη Ελένης του Εμμανουήλ, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 351. 72. Βασιλάκη Εμμανουήλ, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, ΚΠ. 351. 73. Βασιλάκη Ηρακλή του Εμμανουήλ, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π.351. 74. Βασιλάκη Κων/νου του Εμμανουήλ, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 351. 75. Βασιλάκη Μαρίας του Εμμανουήλ, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 351. 76. Βασιλάκη Φωτεινής του Εμμανουήλ, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ,Π. 351. 77. Βατσάκη Ελευθερίας συζ. Διακουμή Ηλία, κατοίκου Ηρακλείου ΚΠ 789 7 78. Βατσάκη Ελευθερίας συζ, Διακουμή Ηλία, κατόίκου Ηρακλείου, ΚΠ, 789 79. Βατσάκη Ιωάννη του Εμμανουήλ, κατ. Ηρακλείου, Κ.Π 789. 80. Βαχουθιανάκη Εμμανουήλ του Ζαχαρία, κατοίκου Κασάνου, Κ.Π. 595. 81. Βαχουθιανάκη Ευσταθίου του Ιωάννη, κατοίκου Κασάνου, Κ.Π. 573. 82. Βενιζέλειου Νοσοκομείου, ΚΠ. 680. 83. Βέντζιου Αγάπης συζ. Νικολάου, το γένος Νικολάου Μακράκη, Κ.Π. 230. 84. Βερυκοδίδη Δημητρίου του Γεωργίου, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, ΚΠ. 755,696 85. Βερυκοκίδη Άννας συζ. Δημητρίου, το γένος Νεοπούλου Σταύρου, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 696, 755. 86. Βιδάκη Βασιλείας χας Γεωργίου, κατ. Κασάνου, Κ.Π. 603. 87. Βιολάκη Γεωργίου, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 500. 88.Βιολάκη Ιωάννη του Γεωργίου, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 500. 89. Βιολάκη Κυριακής χας Νικολάου, Κ.Π. 599 90. Βισκαδουράκη Κρυστάλλης ή Κρυστάλλως 91. Βισκαρουδάκη Κρυστάλλως του Ιωάννη, κατοίκου Εμπάρου, Κ.Π. 218 92. Βλασάκη Νικολάου του Γεωργίου, κατοίκου Πατσίδερου, Κ.Π. 68 93. Βουρλιδάκη Εμμανουήλ, κατοίκου Ινίου, Κ.Π. 554,559 94. Βουρλιδάκη Φωτεινής του Χρυσοστόμου συζ. Πανακάκη Αριστείδη, ΚΠ 559 95. Βρέντζου Νικολάου, κατοίκου Καραβάδω, Κ.Π. 819. 96. Γαβριλάκη Βιργινίας συζ. Εμμανουήλ, το γένος Νικολάου Μακράκη, Κ.Π. 209. 97. Γαβριλάκη Γεωργίου του Ματθαίου, κατοίκου Καραβάδω, Κ.Π. 822. 98. Γαβριλάκη Εμμανουήλ του Ματθαίου, κατοίκου Καραβάδω, Κ.Π. 221. 99. Γαβριλάκη Εμμανουήλ του Μύρωνα, κατοίκου Καραβάδω, Κ.Π. 193,821,827,846. 100. Γαβριλάκη Ιωάννη του Εμμανουήλ, Κ.Π. 142 101. Γαβριλάκη Ιωάννη του Εμμανουήλ, Κ.Π. 846 102. Γαβριλάκη Ματθαίου του Γεωργίου, Κ.Π. 822 103. Γαβριλάκη Παναγιώτη του Εμμανουήλ, Κ.Π. 193,821 104. Γαβριλάκη Πόπης συζ. Γεωργίου, το γένος Γεωργίου Συμιανάκη, κατοίκου Ηρακλείου, Κ.Π. 820 105. Γαβριλάκη Σταύρου του Ιωάννη, κατοίκου Σκινιά, Κ.Π. 837. 106. Γαβριλάκη Σταύρου του Ιωάννου, κατοίκου Σκινιά Μονοφατσίου, Κ.Π. 850,856. 107. Γαβριλάκη Τηλέμαχου του Ματθαίου, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 505. 108. Γενιτσαρίδη Αντωνίου του Θεοδώρου, κατοίκου Καλού Χωριού, Κ.Π. 754,750,782. 109. Γενιτσαρίδη Βασιλείου του Θεοδώρου, κατοίκου Καλού Χωριού, Κ.Π. 711,777. 110. Γενιτσαρίδη Γεωργίου του Πρόδρομου, κατοίκου Καλού Χωριού, Κ.Π. 729,731,769 111τ Γενιτσαρίδη Ελευθερίου του Θεοδώρου, κατοίκου Καλού Χωριού, Κ.Π. 722. 112. Γενιτσαρίδη Ελευθερίου του Θεοδώρου, κατοίκου Καλού Χωριού, Κ.Π. 759. 113. Γενιτσαρίδη Ευστάθιου του Πρόδρομου, κατοίκου Καλού Χωριού, Κ.Π. 728. 114. Γενιτσαρίδη Ζαχαρία του Θεοδώρου, κατοίκου Καλού Χωριού, Κ.Π. 735,783. 115. Γενιτσαρίδη Θεόφιλου του Θεοδώρου, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 790. 116. Γενιτσαρίδη Θεόφιλου του Θεοδώρου, κατοίκου Καλού Χωριού, Κ.Π. 784. 117. Γενιτσαρίδη Σοφίας συζ. Ελευθερίου, κατοίκου Καλού Χωριού Μονοφατσίου, Κ.Π. 724. 118. Γενιτσαρίδου Βασιλείας συζ. Ευσταθίου, το γένος Κοτανίδου Σάββα, κατοίκου Καλού Χωριού Μονοφατσίου, Κ.Π. 758. 119. Γενιτσαρίδου Ευγενίας συζ. Κυριάκου, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 517. 120. Γερακάκη Αικατερίνης του Γεωργίου, κατοίκου Καραβάδω,Κ.Π. 589. 121. Γερακάκη Γεωργίου του Κων/νου, κατοίκου Καραβάδω, Κ.Π. 805,838,853. 122. Γερακάκη Ιωάννη του Ευαγγέλου, κατοίκου Καραβάδω, Κ.Π. 163,157,264,833. 123. Γερακάκη Κων/νου, κατοίκου Καραβάδω, Κ.Π. 176 124. 124. Γερακιανάκη Χαράλαμπου του Ιωάννη, κατοίκου Πατσίδερου, Κ.Π.75. 125. Γεωργιανάκη Ηρακλή του Νικολάου, κατοίκου Καλού Χωριού, Κ.Π. 716. 126. Γιακουμάκη Χρήστου, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 493. 127. Γιακουμάκη Χρυσούλας συζ. Ιωάννου, το γένος Τσιχλάκη Μιχαήλ, κατοίκου Καλού Χωριού Μονοφατσίου, Κ.Π. 936 128. Γιαμαλάκη Βασιλείου του Κων/νου, κατοίκου Μασούτας Μονοφατσίου, Κ.Π. 896,897. 129. Γιαμαλάκη Ηρακλή του Κων/νου, κατοίκου Μασούτας Μονοφατσίου, Κ.Π. 896,897. 130. Γιαννάκη Χαράλαμπου του Γεωργίου, κατοίκου Καραβάδω, Κ.Π. 190. 131. Γιαννοπούλου Αδαμαντίας του Χαραλάμπου, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 329. 132. Γιολάκη Κυριακής χας Νικολάου, κατ. Κασάνου, Κ.Π. 599. 133. Γρηγοράκη Κων/νου του Μιχαήλ, κατοίκου καλού Χωριού, Κ.Π. 764 134. Γρηγοριάδη Ειρήνης του Κυριάκου, κατοίκου Καλού Χωριού, Κ.Π. 691,690. 135. Γρηγοριάδη Κων/νου του Κυριάκου, κατ. Αθηνών, Κ.Π. 690 136. Γρηγοριάδη Κων/νου του Μιχαήλ, κατοίκου Καλού Χωριού, Κ.Π. 689,687. 137. Γρηγοριάδη Μαρίας του Κυριάκου, κατοίκου Ηρακλείου, Κ.Π. 691. 138. Γρηγοριάδη Μιχαήλ του Κων/νου, κατοίκου Καλού Χωριού, Κ.Π. 764 139. Δαγκωνάκη Δημητρίου του Αριστομένη, κατοίκου Κασάνου, Κ.Π. 567. 140. Δανάης συζ. Ιωάννου Γεωργουλάκη, το γένος Ευσταθίου Βαχουθιανάκη, Κ.Π. 573 141. 866 142. 596 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. Δερμιτζάκη Αργυρώς συζ. Φωτίου, το γένος Ευσταθίου Μακράκη, Κ.Π. Δερμιτζάκη Γεωργίου του Ευαγγέλου, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, ΚΠ Δερμιτζάκη Ευάγγελου, κατοίκου Κασάνου, Κ.Π. 596 Δερμιτζάκη Ζαχαρία, κατοίκου Κασάνου, Κ.Π. 597 Δερμιτζάκη Θεοδώρου του Ζαχαρία, κατοίκου Κασάνου, Κ.Π. 588 Δερμιτζάκη Θεοδώρου του Ζαχαρία, κατοίκου Κασσάνων, Κ.Π. 597 Δερμιτζάκη Ιωάννη του Εμμανουήλ, κατοίκου Κασάνου, Κ.Π. 575 Δερμιτζάκη Μαρίας του Στυλιανού, κατοίκου Ηρακλείου, ΚΠ 630 Δερμιτζάκη Μιχαήλ του Στυλιανού, κατοίκου Ηρακλείου ΚΠ 630 Δερμιτζάκη Νικολάου του Στυλιανού, κατοίκου Κασάνων, Κ.Π. 552 Δερμιτζάκη Στυλιανού του Ιωάννη, κατοίκου Κασάνου, Κ.Π. 630 Δερμιτζάκη Φωτεινής του Ευαγγέλου συζ. Κονιωτάκη Μιχ., κατοίκου Αθηνών, ΚΠ 590,623 153. Δερμιτζάκη Φώτιου του Νικολάου, κατ.Κασάνου, Κ.Π. 592 154. Δέσποινας συζ. Εμμανουήλ Γαβριλάκη, το γένος Μιχαήλ Αλεξάκη, Κ.Π. 221 155. Δήμου Αρκαλοχωρίου, με έδρα το Αρκαλοχώρι, Κ.Π. 968,969,988,984,983,982 156. Δήμου Ηρακλείου, Κ.Π. 885 157. Δουλγεράκη Νικολάου του Χρήστου, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 276,285 158. 159. 160. 490 161. 162. Δραμαντινού Μιχαήλ του Ηρακλή, κατ. Αυλής, Κ.Π. 604 Δραμιτινού Εμμανουήλ του Κων/νου, κατοίκου Μάρθας, Κ.Π. 214 Δροσατάκη Γαρυφαλλιάς του Κων/νου, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. Ειρήνης συζ. Στεφάνου Γρηγοράκη, το γένος Κων/νου Γερακάκη Ζαϊμάκη Ελευθερίου του Εμμανουήλ, κατοίκου Ηρακλείου, Κ.Π. 268 163. Ζαχαράκη Βιργινίας συζ. Θεμιστοκλή το γένος Φώτη Σπυριδάκη, κατοίκου Ινίου, Κ.Π. 677,528 164. Ζαχαράκη Ελένης συζ. Φωτίου, το γένος Εμμανουήλ Κριτσωτάκη, Κ.Π. 865 165. Ζαχαράκη Μαρίας του Θέμη, κατοίκου Ινίου, Κ.Π. 677 166. Ζερβάκη Ελευθερίου, κατοίκου Ινίου, Κ.Π. 561,561A 167. Ζορμπαδάκη Ειρήνης του Χαριδήμου, κατοίκου Αθηνών, Κ.Π. 333 168. Ζορμπαδάκη Εμμανουήλ του Χαρίδημου, κατοίκου Αθηνών, Κ.Π. 333,1019 169. Ζωγραφάκη Γεωργίου του Φωτίου, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 488 170. Ζωγραφάκη Κων/νου του Φωτίου, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 488 171. Ζωγραφάκη Μιχαήλ, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 294 172. Ζωγραφάκη Μιχαήλ, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 297 173. Ζωράκη Αγγελικής συζ. Νικολάου το γεν. Καλαϊτζάκη Δημητρίου, κατοίκου Κασάνων Πεδιάδος, ΚΠ 614 174. Ζωράκη Γεωργίου του Κων/νου, κατοίκου Κασάνου, Κ.Π. 644,875 175. Ζωράκη Νικολάου του Εμμανουήλ, κατοίκου Κασάνου, Κ.Π. 614 176. Ηλιάδη Νικολάου του Μιχαήλ, κατοίκου Μάρθας, Κ.Π. 845 177. Καινουργιάκη Άννας χας Εμμανουήλ, το γένος Αντωνίου Παπαδάκη, κατοίκου Ινίου, Κ.Π. 672 178. Καινουργιάκη Εμμανουήλ του Δημητρίου, κατοίκου Ινίου, Κ.Π. 882 179. Καινουργιάκη Εμμανουήλ του Χαριλάου, κατοίκου Ινίου, Κ.Π. 882 180. Καινουργιάκη Δημητρίου του Χαριλάου, κατοίκου Ινίου Μονοφατσίου ΚΠ 882 181. Καλαϊτζάκη Αργυρώς χας ελευθερίου, το γένος Αντωνίου Μπελενιώτη, Κ.Π. 581 182. Καλαϊτζάκη Ελευθερίου του Εμμανουήλ, κατοίκου Κασάνου, Κ.Π. 581 183. Καλαϊτζάκη Ιωάννη του Μιχαήλ, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 511 184. Καλαϊτζάκη Παπαδιώς χας Ελευθερίου, κατοίκου Καστελίου, Κ.Π. 612 185. Καλικάκη Εμμανουήλ του Αντωνίου, Κ.Π. 838 186. Καλικάκη Εμμανουήλ του Αντωνίου, κατοίκου Καραβάδω, Κ.Π. 854 187. Καλικάκη Ζαχαρία του Στυλιανού, κατοίκου Επισκοπής, Κ.Π. 803,257 188. Καλλιόπης συζ. Γεωργίου Αναπολιωτάκη, το γένος Στυλιανού Καλυκάκη, κατοίκου Καραβάδου, Κ.Π. 258,849 189. Καλλιρρόης συζ. Δημητρίου Πετράκη, το γένος Γεωργίου Μπουμπάκη, Κ.Π. 625 190. Καλογεράκη Γεωργίου του Αντωνίου, κατοίκου Κασάνου, Κ.Π. 868 191. Καλογεράκη Μαρίας συζ. Γεωργίου το γεν. Πανταγάκη, κατοίκου Ηρακλείου, ΚΠ 868 192. Καλογεράκη Μηνά του Μιχαήλ, κατ. Ηρακλείου, Κ.Π. 191 193. Καλυκάκη Κυριακής του Ζαχαρία, Κ.Π. 803 194. Καλυκάκη Κυριακής του Ζαχαρία, Κ.Π. 849 195. Καλυκάκη Κυριακής του Ζαχαρία, Κ.Π. 850,848 196. Καλυκάκη Στυλιανού του Ζαχαρία, Κ.Π. 257 197. Καμπάκη Γεωργίου του Εμμανουήλ, κατοίκου Μάρθας Πεδιάδος ΚΠ 810 198. Καμπάκη Μιχαήλ του Εμμανουήλ, κατοίκου Μάρθας, Κ.Π. 810 199. Καμπανού Ευαγγελίας συζ. Γωργίου, το γένος Ιωάννη Παναγιωτάκη, Κ.α 235 200. Καμπανού Μαρίας χας Χαρίδημου, κατ. Μάρθας, Κ.Π. 232 201. Κανδεμιλή Γρηγορίου του Δημητρίου, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 703,319 202. Κανδεμίλη Σοφίας συζ. Ιωάννου, το γένος Αποστολάκη Εμμανουήλ, Κ.Π. 788 203. Κανδεμλή Θωμά, κατοίκου Καλού Χωριού Μονοφατσίου, Κ.Π. 724 204. Κανδεράκη Κυριακούλας συζ. Μιχαήλ, το γένος Κουμάκη Εμμανουήλ, κατοίκου Ινίου Μονοφατσίου, Κ.Π. 892. 205. Κανδεράκη Μιχαήλ του Νικολάου, κατ. Ινίου, Κ.Π. 892. 206.Καντεμέλη Γρηγορίου του Δημητρίου, κατοίκου Καλού Χωριού, Κ.Π.703. 207. Καντεμίλη Γρηγορίου, κατ. Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 208. Καντεμλή Σταύρου του Δημητρίου, κατοίκου Καλού Χωριού, Κ.Π. 779. 209. Καπετανάκη Νικολάου του Εμμανουήλ, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 240. 210. Καραγεώργου Αικατερίνης συζ. Καραγεώργου Αθανάσιου, το γένος Μιλτιάδη Κονσολάκη, κατ. Αθηνών, Κ.Π. 293, 296 211. Καρακατσάνη Χρυσούλας συζ. Μιλτιάδη το γέν. Λιλίτση Χαραλάμπους, κατοίκου Καλού Χωριού Μονοφατσίου, ΚΠ 704,740. 212. Καργιωτάκη Θεανώς συζ. I. Αρβανίτη, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 491. 213. Καρτσάκη Ελευθερίου του Ιωάννη, κατοίκου Καραβάδω, Κ.Π. 814. 214. Καρτσάκη Νικολάου του Δημητρίου, κατοίκου Σκινιά, Κ.Π. 890. 215. Καρτσάκη Νικολάου του Ιωάννη, κατοίκου Καραβάδω, Κ.Π. 800,857. 216. Καρυωτάκη Κυριακής του Ιωσήφ, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 491 217. Καρχιλάκη Ιωάννη του Γεωργίου, κατοίκου Γάζι, Κ.Π. 287,346,347 218. Καρχιλάκη Στυλιανής συζ. Καρχιλάκη Ιωάννη, κατοίκου Γασίου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 287 219. Κατεμιτζή Σταύρου του Δημητρίου, κατοίκου Καλού Χωριού, Κ.Π. 779 220. Κατσάλη Εμμανουήλ του Γεωργίου, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 899. 221. Κατσαράκη Γεωργίου του Νικολάου, κατοίκου Κασάνου, Κ.Π. 539. 222. Κατσαράκη Μαρίας του Μιχαήλ, κατ. Κασάνου, Κ.Π. 560 223. Κατσέλη Εμμανουήλ του Γεωργίου, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 899 224. Κατσέλη Εμμανουήλ του Νικολάου, Κ.Π. 284 225. Κατσέλη Κυριάκου του Νικολάου, Κ.Π. 284 226. Κατσέλη Νικολάου, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 284,292 227. Κατσουλάκη Άννας του Εμμανουήλ 228. Κατσουλάκη Αντωνίου του Εμμανουήλ, Κ.Π. 867 229. Κατσουλάκη Γεωργίου του Αντωνίου, κατοίκου Ινίου Μονοφατσίου, Κ.Π. 867 230. Κατσουλάκη Δημητρίου του Αντωνίου, κατοίκου Αθηνών, Κ.Π. 867 231. Κατσουλάκη Δράκου του Αντωνίου, κατ. Αθηνών, Κ.Π. 867 232. Κατσουλάκη Ελένη συζ. Γεωργίου, το γένος Μαρκάκη Γεωργίου, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 916 233. Κατσουλάκη Κων/νου του Αντωνίου, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 867 234. Κατσουλάκη Μαρίας χας Εμμανουήλ, Κ.Π. 867 235. Κατσουλάκη Μάριου του Μηνά, κατοίκου Ινίου, Κ.Π. 753,752,2003 236. Καφετζάκη ή Καφετζογιαννάκη Ιωάννη του Ζαχαρία, κατ. Αλαγνίου, Κ.Π. 69 237. Καψάκη Αναστασίου του Δημητρίου, κατοίκου Παλ. Φαλήρου Αττικής, Κ.Π. 678 238. Κεντριστάκη Άννας χας Κων/νου, το γένος Γεωργίου Φραγκάκη, κατοίκου Θωμαδιανού, Κ.Π. 808 239. 240. 241. 242. 243. 244. Κεντριστάκη Αντωνίου του Εμμανουήλ, Κ.Π. 625 Κεντριστάκη Ιωάννη του Κων/νου, κατοίκου Θωμαδιανού, Κ.Π. 808 Κληρονόμων Αδαμάκη Νικολάου, κατ. Κασάνου, Κ.Π. 646 Κληρονόμων Αλεξάκη Δημητρίου, κατ. Καραβάδω, Κ.Π. 652 Κληρονόμων Αλεξάκη Κω/νου, κατοίκων Καραβάδω, Κ.Π. 171,180 Κληρονόμων Αποστολάκη Νικολάου, κατοίκων Καλού Χωριού, Κ.Π. 245. Κληρονόμων Βατσάκου Εμμανουήλ, κατοίκων Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 789 246. Κληρονόμων Γαβριλάκη Ιωάννη, κατοίκων Σκινιά, Κ.Π. 850,856 247. Κληρονόμων Δερμιτζάκη Ευάγγελου, κατοίκων Κασάνου, Κ.Π. 590,623 248. Κληρονόμων Ζαχαράκη, κατοίκων Ινίου, Κ.Π. 528. 249. Κληρονόμων Καινουργιάκη Νικολάου του Εμμ., κατοίκων Ινίου, Κ.Π. 672. 250. Κληρονόμων Καντεμελή Δημητρίου, κατοίκων Καλού Χωριού, Κ.Π. 724. 251. Κληρονόμων Κατσαράκη Μιχαήλ του Γεωργίου, κατοίκων Κασάνου, Κ.Π. 662. 252. Κληρονόμων Κατσουλάκη Αντωνίου, κατ. Σκινιά, Κ.Π. 867 253. Κληρονόμων Κυριακάκη Γεωργίου, κατ. Κασάνου, Κ.Π. 544 254. Κληρονόμων Μακράκη Ευστάθιου, κατ.Κασάνου, Κ.Π. 866 255. Κληρονόμων Μακράκη Κων/νου, κατ. Καραβάδω, Κ.Π. 645 256. Κληρονόμων Μανουσάκη Νικολάου, κατοίκων Ηρακλείου, Κ.Π. 798,858 257. Κληρονόμων Μεσανάκη Γεωργίου, κατ. Κασάνου, Κ.Π. 870 258. Κληρονόμων Μιχελάκη Μαρίκας χας Γεωργίου, κατοίκου Κασάνου, Κ.Π. 643 259. Κληρονόμων Μουρτσάκη Στυλιανού του Κων., κατοίκων Γάζι, Κ.Π. 316. 260. Κληρονόμων Μουρτσάκη, κατοίκου Μουσούτας, Κ.Π. 896. 261. Κληρονόμων Παναγιωτάκη Ιωάννη, κατοίκων Καραβάδω, Κ.Π. 235. 262. Κληρονόμων Παπαλωνίδα Ευάγγελου, κατοίκων Καλού Χωριού, Κ.Π.781. 263. Κληρονόμων Πετράκη Εμμανουήλ, κατοίκων Καραβάδω, Κ.Π. 200. 264. Κληρονόμων Ρασιδάκη Νικολάου του Εμμ., κατοίκων Ινίου, Κ.Π. 685,682. 265. Κληρονόμων Τσιχλάκη Μιχαήλ, κατοίκου Καλού Χωριού, Κ.Π. 936 266. Κληρονόμων Χανιωτάκη Εμμανουήλ, κατοίκων Κασάνου, Κ.Π. 538. 267. Κληρονόμων Χανιωτάκη Σταύρου του Εμμ., κατοίκων Κασάνου, Κ.Π. 640,641. 268. Κληρονόμων Χαραλαμπάκη Αντωνίου, κατοίκων Κασάνου, Κ.Π. 540. 269. Κληρονόμων Χιλιαρχάκη Νικολάου, κατοίκων Καραβάδω, Κ.Π. 197. 270. Κλινάκη Γεωργίου του Ευαγγέλου, κατοίκου Ηρακλείου, Κ.Π. 219. 271. Κλινάκη Ελευθερίας χας Ευαγγέλου, κατοίκου Αρχανών, Κ.Π. 219. 272. Κοζανίδη Αθανασίου του Βασιλείου, κατοίκου Καλού Χωριού, Κ.Π. 732. 273. Κοζανίδη Αθανασίου του Σάββα, Κ.Π. 761,758 274. Κοζανίδη Βασιλείου του Αθανασίου, κατοίκου Καλού Χωριού, Κ.Π. 732 275. Κοζανίδη Εμμανουήλ του Αθανασίου, κατοίκου Καλού Χωριού, Κ.Π. 720,771 276. Κοζανίδη Εμμανουήλ, κατοίκου Καλού Χωριού Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 766. 277. Κοζανίδη Σάββα του Αθανασίου, κατοίκου Καλού Χωριού, Κ.Π. 761,758. 278. Κοζανίδη Σταυρούλας χας Κοζανίδη Σάββα, κατοίκου καλού Χωριού, Κ.Π. 758 279. Κοζανίδη Σταυρούλας-Αγγελικής του Αθανασίου, κατοίκου Χανίων, Κ.Π. 761,720 280. Κοζανίδου Σταυρούλαας χας Σάββα Καζανίδη Νικολάου του Σάββα, κατοίκου Καλού Χωριού Μονοφατσίου, Κ.Π. 758 281. Κοζιράκη Γεωργίας του Φραγκίσκου, κατοίκου Κασάνου, Κ.Π. 534 282. Κοζιράκη Γεωργίου, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 488 283. Κοζιράκη Ελευθερίου του Αντωνίου, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 513 284. Κοζιράκη Εμμανουήλ, κατοίκου Κασάνου, Κ.Π. 552 285. Κοκίντα Μαρίας συζ. Γεωργίου, το γένος Χρηστάκη Αλεξάνδρου, κατ. Αθηνών, Κ.Π. 921. 286. Κοκίντσα Μαρίας συζ. Γεωργίου, το γένος Χρηστάκη Αλεξάνδρου, Κ.Π. 926. 287. Κοκκινέλη Ευστρατίου του Κων/νου, κατοίκου Αρκαλοχωρίου.288. Κοκκίνη Ευαγγέλου, κατοίκου Κασάνων, Κ.Π. 609. 289. Κοκοδρούλη Σωκράτη του Χαραλάμπους, Κ.Π. 873. 290. Κολιακουδάκη Χρυσούλας συζ. Μιλτιάδου, το γένος Μαργαριτάκη Νικολάου, κατοίκου Μάρθας, Κ.Π. 812. 291. Κονιαλή Γεωργίου του Παναγιώτη, κατοίκου Γάζι, Κ.Π. 292. Κονσολάκη Γεωργίου του Μιλτιάδη, κατ. Αθηνών, Κ.Π. 324. 293. Κονσολάκη Μιλτιάδη του Γεωργίου, κατοίκου Γάζι, Κ.Π. 294. Κορναράκη Στυλιανού του Αλέξανδρου, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π.923. 295. Κορτσιδάκη Μαρίας συζ. Βασιλείου, το γένος Ιωάννου Φραγκάκη, Κ.Π. 182,809. 296. Κοτρωνάκη Αντωνίου του Νικολάου, Κ.Π. 903. 297. Κοτρωνάκη Καλλιόπης συζ. Αντωνίου, το γένος Παπαδάκη Νικολάου του Εμμανουήλ, κατ.Νιπιτού Πεδιάδος, Κ.Π. 902. 298. Κουμάκη Δημητρίου, κατοίκου Καραβάδω, Κ.Π. 632. 299. Κουμάκη Εμμανουήλ του Δημητρίου, κατοίκου Θεσσαλονίκης, Κ.Π. 244. 300. Κουνενάκη Γεωργίου του Εμμανουήλ, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π.494. 301. Κουνενού Αικατερίνης συζ. Νικολάου, το γένος Μαργαριτάκη Νικολάου, κατοίκου Μάρθας, Κ.Π. 812. 302. Κουρλετάκη Άννας συζ. Ζαχαρία το γένος Γιαμαλάκη Κων/νου, κατοίκου Μασούτας Μονοφατσίου, Κ.Π. 896,897. 303. Κρασονικολάκη Ελένης συζ. Μιχαήλ, το γένος Κων/νου Νικολουδάκη, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 315. 304. Κρασονικολάκη Ελευθερίας συζ. Γεωργίου, το γένος Μουρτσάκη Γεωργίου, κατοίκου Μασούτας Μονοφατσίου, Κ.Π. 896,897. 305. Κρασονικολάκη Εμμανουήλ του Δημητρίου, κατοίκου Καραβάδω, Κ.Π. 177. 306. Κρασονικολάκη Μιχαήλ του Ιωάννη, κατ. Γάζι, Κ.Π. 315. 307. Κρητικάκη Γεωργίου του Λεωνίδα, κατοίκου Γάζι, Κ.Π. 337. 308. Κρητικάκη Ευγενίας συζ. Γεωργίου Κρητικάκη, το γένος Σακαβέλη Δημητρίου, κατ. Γασίου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 337. 309. Κριθινάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου, κατοίκου Κασάνου, Κ.Π. 557. 310. Κριτσωτάκη Αλίκης συζ. Νικολάου, το γένος Νικολαϊδη Μιχαήλ, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 156. 311. Κριτσωτάκη Ειρήνης του Εμμ. Χα Φαρσαράκη Χριστοφόρου, κατοίκου Ινίου Μονοφατσίου ΚΠ 551. 312. Κριτσωτάκη Εμμανουήλ, κατοίκου Ινίου, Κ.Π. 551. 313. Κριτσωτάκη Ευανθίας χας Εμμανουήλ, κατοίκου Καραβάδω, Κ.Π. 823,865. 314. Κριτσωτάκη Κων/νου του Εμμανουήλ, Κ.Π. 562,562Α,1058. 315. Κριτσωτάκη Κων/νου του Εμμανουήλ, κατ. Ινίου, Κ.Π. 655. 316. Κριτσωτάκη Νικολάου του Μανούσου, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 156 317. Κριτσωτάκη, κατοίκου Κασάνου, Κ.Π. 562,562Α,1059. 318. Κρυστάλλη Γεωργίου Κυριακάκη, Κ.Π. 544. 319. Κυριακάκη Αναστασίας του Ευστρατίου, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 305. 320. Κυριακάκη Αναστασίας του Ευστρατίου, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 524,1014. 321. Κυριακάκη Αρτέμη του Εμμανουήλ, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 524,1014. 322. Κυριακάκη Αρτέμη του Εμμανουήλ, κατοίκου Γάζι, Κ.Π. 352. 323. Κυριακάκη Δημητρίου του Εμμανουήλ, κατ. Γάζι, Κ.Π. 308. 324. Κυριακάκη Δημητρίου του Εμμανουήλ, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 301. 325. Κυριακάκη Εμμανουήλ, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 295. 326. Κυριακάκη Ζαχαρία του Γεωργίου, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 516. 327. Κυριακάκη Κων/νου του Εμμανουήλ, κατ. Γάζι, Κ.Π. 309. 328. Κυριακής συζ. Ιωάννου Μακράκη, το γένος Ιωάννου Γερακάκη, Κ.Π.157. 329. Κυριακής συζ. Ιωάννου Μακράκη, το γένος Ιωάννου Γερακάκη, Κ.Π. 163. 330. Κων/νου Γερακάκη του Γεωργίου, Κ.Π. 589. 331. Κώστα Ελένης συζ. Κώστα Σταύρου, το γένος Κυριακάκη Εμμανουήλ, κατοίκου Γασίου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 306,311. 332. Κώστα Σταύρου του Πέτρου, κατοίκου Γάζι, Κ.Π. 311. 333. Λαδουκάκη Γεωργίου του Εμμανουήλ, κατοίκου Αρχοντικού, Κ.Π. 275. 334. Λαδουκάκη Ελένης του Γεωργίου, κατ. Ηρακλείου, Κ.Π. 275. 335. Λαδουκάκη Νικολάου του Χρήστου, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 514. 336. Λαδουκάκη Νικολάου του Χρήστου, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 515. 337. Λαδουκάκη Παρασκευής του Γεωργίου, κατοίκου Ηρακλείου, Κ.Π. 275. 338. Λαδουκλάκη Κων/νας του Γεωργίου, κατοίκου Ηρακλείου, Κ.Π. 275. 339. Λαδουλάκη Εριέτας του Γεωργίου, κατοίκου Ηρακλείου, Κ.Π. 275. 340. Λαμπράκη Αικατερίνης χήρας Ιωάννου, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, ΚΠ 914. 341. Λαμπράκη Βύρωνα του Κων/νου, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 325. 342. Λαμττράκη Γεωργίου του Ιωάννου, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, ΚΠ 914. 343. Λαμπράκη Ελένης του Βύρωνα, κατ. Ηρακλείου, Κ.Π. 325.344. Λαμπράκη Εμμανουήλ του Ιωάννου, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, ΚΠ 914. 345. Λαμπράκη Ιωάννη, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 914. 346. Λαμπράκη Παναγιώτη του Εμμανουήλ, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 917. 347. Λαμπράκη Πολύδωρου του Νικολάου, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 495. 348. Λαμπράκη Σταύρου, Κ.Π. 497. 349. Λαμπράκη Χαρίκλειας χας Εμμανουήλ, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 908. 350. Λικάκη Μαρίας του Εμμανουήλ, κατ. Κασάνου, Κ.Π. 657. 651. 351. Λιλίκη Χρυσούλας του Χαραλάμπους, κατοίκου Καλού Χωριού, Κ.Π. 740,704. 352. Λιοντάκη Βασιλικής του Νικολάου, Κ.Π. 873. 353. Λιοντάκη Κων/νου του Εμμανουήλ, κατοίκου Ινίου, Κ.Π. 683,681. 354. Λιοντάκη Μαρίας Χας Νικολάου, κατοίκου Μάρθας, Κ.Π. 873. 355. Λουκάκη Ελένης του Αντωνίου, κατ. Κασάνου, Κ.Π. 591. 356. Λουλάκη Γεωργίας χας Λουλάκη Γεωργίου, το γένος Αθανασίου Διαμαντή, κατ. Γασίου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 327. 357. Λουλάκη Νικολάου του Γεωργίου, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 326. 358. Μανουσάκη Ευαγγελίας χας Ιωάννη, κατοίκου Καραβάδω, Κ.Π. 797. 359. Μαβιτζή Ιωάννη του Αβραάμ, Κ.Π. 747,737. 360. Μαζιτζή Ιωάννου του Εμμανουήλ, κατοίκου Καλού Χωριού Μονοφατσίου, ΚΠ 734,778. 361. Μαζιτζή Θεοδώρου του Κυριάκου, κατοίκου Καλού Χωριού Μονοφατσίου ΚΠ 518. 362. Μαθιουδάκη Γεωργίου, κατοίκου Αρχοντικού, Κ.Π. 155. 363. Μαθιουδάκη Επαμεινώνδα, κατοίκου Χουμερίου, Κ.Π. 523. 364. Μαθιουδάκη Μαρίνας, κατοίκου Χουμερίου, Κ.Π. 521. 365. Μαθιουδάκη Νικολάου, κατοίκου Χουμερίου, Κ.Π. 522. 366. Μακράκη Άννας συζ. Γεωργίου, το γένος Μουρτσάκη Κων/νου του Ιωάννου, κατοίκου Μασούτας Μονοφατσίου, Κ.Π. 896,897. 367. Μακράκη Άννας συζ. Γεωργίου, το γένος Μουρτσάκη Κων/νου, κατοίκου Μασούτας Μονοφατσίου, Κ.Π. 901. 368. Μακράκη Βασιλικής χας Ευαγγέλου, κατοίκου Καραβάδω, Κ.Π. 172,234. 369. Μακράκη Γεωργίου, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 901. 370. Μακράκη Δημητρίου του Ευαγγέλου, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 842. 371. Μακράκη Εμμανουήλ του Ευαγγέλου, κατοίκου Καραβάδω, Κ.Π. 242,855. 372. Μακράκη Κων/νας του Κων/νου, κατ. Καραβάδω, Κ.Π. 173. 373. Μακράκη Κων/νου του Γεωργίου, κατοίκου Καραβάδω, Κ.Π. 794,1069,801,859. 374. Μακράκη Μαρίας συζ. Εμμανουήλ, το γένος Ιωάννου Χιλιαρχάκη 375. Μακράκη Μαρίας συζ. Εμμανουήλ, το γένος Ιωάννου Χιλιαρχάκη, Κ.Π. 242. 376. Μακράκη Μαρίας χας Νικολάου, κατοίκου Καραβάδω, Κ.Π. 192,209,230. 377. Μακράκη Παναγιώτη του Εμμανουήλ, κατοίκου Καραβάδω, Κ.Π. 226. 378. Μαμιτζή Θεοδώρου του Κυριάκου, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 518. 379. Μαμουνά Μαρίας συζ. Ιωάννου, το γένος Αποστολάκη Νικολάου, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π.788. 380. Μαμουνά Μαρίας χας Ιωάννου, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 289. 381. Μαμπξή Ιωάννη του Εμμανουήλ, κατοίκου Καλού Χωριού Μονοφατσίου, Κ.Π. 778,734. 382. Μανετάκη Μαρίας συζ. Παύλου, το γένος Βασιλείου Πετράκη, Κ.Π. 162. 383. Μανουσάκη Εμμανουήλ του Ιωάννη, Κ.Π. 797. 384. Μανουσάκη Ηλέκτρας χας Δημητρίου, κατοίκου Καραβάδω, Κ.Π. 847. 385. Μανουσάκη Νικολάου του Ιωάννη, κατοίκου Καραβάδω, Κ.Π. 791. 386. Μανουσάκη Νικολάου του Ιωάννου, Κ.Π. 1519. 387. Μαντρα Φωτεινής συζ. Αντωνίου, το γένος Αποστολάκη Νικολάου, κατοίκου Ρουσοχωρίων Μονοφατσίου, Κ.Π. 788. 388. Μαργαριτάκη Αντωνίου του Νικολάου, κατοίκου Μάρθας, Κ.Π. 812. 389. Μαργαριτάκη Γεωργίου του Κων/νου, κατοίκου Καραβάδω, Κ.Π. 811 390. Μαργαριτάκη Γεωργίου του Νικολάου, κατοίκου Μάρθας, Κ.Π. 812. 391. Μαρία συζ. Αντωνίου Αλεξάκη, το γένος Ιωάννου Αλεξάκη, Κ.Π. 190. 392. Μαρία συζ. Δάκου Συμιανάκη, το γένος Ιωάννου Γερακάκη, Κ.Π. 163. 393. Μαρία συζ. Δράκου Συμιανάκη, το γένος Ιωάννου Γερακάκη, Κ.Π. 833. 394. Μαρίας συζ. Θεοδώρου Μακρή, το γένος Πολύβιου Αλεξάκη, Κ.Π. 817. 395. Μαρίας συζ. Μιχαήλ Σφακιανάκη, το γένος Κων/νου Γερακάκη, Κ.Π. 589. 396. Μαρίας συζ. Σπυρίδωνα Αλεξάκη, το γένος Ιωάννου Χιλιαρχάκη, Κ.Π. 144. 397. Μαρίνου Κων/νου Μακράκη, Κ.Π. 645. 398. Μαρκάκη Αντωνίας του Γεωργίου, Κ.Π. 902. 399. Μαρκάκη Αριάδνης συζ. Γεωργίου, το γένος Αποστολάκη Αρτέμη, κατοίκου Νιπιτού Πεδιάδος, Κ.Π. 902. 400. Μαρκάκη Γεωργίου του Ιωάννη, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 916,920. 401. Μαρκάκη Γεωργίου του Ιωάννη, κατοίκου Νιπιτού, Κ.Π. 910 402. Μαρκάκη Γεωργίου του Ιωάννου, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 911. 403. Μαρκάκη Στυλιανής του Γεωργίου, κατ. Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 902 404. Μαρκογιαννάκη Κασιανής συζ. Κων/νου, το γένος Παπαδάκη Νικολάου του Εμμανουήλ, κατ. Νιπιτού Πεδιάδος, Κ.Π. 902. 405. Μαρκου^δάκη Ευτυχίας συζ. Στυλιανού, το γένος Δημητρίου Μανουσάκη, Κ.Π. 826,792,799. 406. Μαρκουλιδάκη Ευτυχίας συζ. Στυλιανού, το γένος Δημητρίου Μανουσάκη, Κ.Π. 847. 407. Μαρκουλιδάκη Στυλιανού, κατοίκου Ηρακλείου, Κ.Π. 826,792,799. 408. Ματζιτζή Εμμανουήλ του Αβραάμ, κατοίκου Καλού Χωριού, Κ.Π. 778,734 409. Ματζιτζή Ιωάννη του Αβραάμ, κατοίκου Καλού Χωριού, Κ.Π. 747,737 410. Μαυρόκωστα Βασιλείου του Εμμανουήλ, κατοίκου Καλού Χωριού, Π.Κ. 767 411. Μαυρόκωστα Ιωάννου του Ελευθερίου, κατοίκου Καλού Χωριού Μονοφατσίου, ΚΠ 749,766,768. 412. Μαυρόκωστα Νικολάου του Ελευθερίου, κατ. Καλού Χωριού, Κ.Π. 66,768,749. 413. Μαυρόκωστα Παρασκευής συζ. Γεωργίου, το γένος Μαμιτζή, κατοίκου Καλού Χωριού Μονοφατσίου, Κ.Π. 740. 414. Μελάκη Αντωνίου του Μιχαήλ, Κ.Π. 798. 415. Μελάκη Αντωνίου του Μιχαήλ, Κ.Π. 858. 416. Μελεμένη Γεωργίου του Δημητρίου, κατ. Γάζι, Κ.Π. 323. 417. Μελεμενή Χρυσής συζ. Γεωργίου, το γένος Νικολάου Σακαβέλη, κατοίκου Γασίου, Κ.Π. 323. 418. Μελεσακάκη Εμμανουήλ του Χριστοφόρου, κατοίκου Καλού Χωριού Μονοφατσίου, Κ.Π. 719. 419. Μελεσανάκη Εμμανουήλ του Ηρακλή, κατοίκου Καλού Χωριού, Κ.Π. 719. 420. Μελεσανάκη Ροδάνθης συζ. Κων/νου, κατοίκου Λευκοχωρίου Μονοφατσίου, Κ.Π. 867. 421. Μερίδη Αναστασίας του Σάββα συζ. Κίμωνος Αποστολάκη, ΚΠ 757,760. 422. Μερίδη Δημητρίου του Ελευθερίου, κατοίκου Καλού Χωριού, Κ.Π. 763. 423. Μερίδη ελευθερίου του Δημητρίου, κατοίκου Ηρακλείου, Κ.Π. 763. 424. Μερίδη Ιάβωβου, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 339. 425. Μερίδη Ιάκωβου του Πρόδρ.,κατοίκου Καλού Χωριού, Κ.Π. 765,748,776,775,990,702 426. Μερίδη Μαρίας συζ. Σάββα, το γένος Τσιχλάκη Μιχαήλ, κατοίκου Καλού Χωριού Μονοφατσίου, Κ.Π. 936. 427. Μερίδη Νικολάου του Ελευθερίου, κατοίκου Καλού Χωριού, Κ.Π. 708. 428. Μερίδη Παρασκευούλας συζ. Μερίδη Ιακώβου, το γένος Σακαβέλη Δημητρίου, κατ. Γασίου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 339. 429. Μερίδη Σάββα του Ελευθερίου, κατοίκου Καλού Χωριού, Κ.Π. 760,757. 430. Μεσανάκη Απόστολου του Γεωργίου, κατοίκου Κασάνων, Κ.Π. 870. 431. Μεσανάκη Γεωργίου του Εμμανουήλ, κατοίκου Κασάνου, Κ.Π. 1062,542,863. 432. Μεσανάκη Γεωργίου του Ζαχαρία, κατ. Κασάνου, Κ.Π. 545. 433. Μεσανάκη Ιωάννη του Εμμανουήλ, κατοίκου Κασάνου, Κ.Π. 566,654,864. 434. Μεσανάκη Νικολάου του Γεωργίου, κατ. Κασάνων, Κ.Π. 870. 435. Μηλιαράκη Γεωργίου του Μιχαήλ, κατ. Κασάνου, Κ.Π. 541. 436. Μιζεράκη Νεκταρίας συζ. Εμμ., το γένος Γαβριλάκη Ιωάννου, κατοίκου Σκινιά Μονοφατσίου, Κ.Π. 850, 856. 437. Μιχελάκη Μιχαλήλ, κατοίκου Κασάνου, Κ.Π. 878. 438. Μοσχονησιώτη Αντωνίου του Νικολάου, κατοίκου Ινίου, Κ.Π. 674. 439. Μοσχονησιώτη Γιασεμή συζ. Λάμπη, το γένος Αποστολάκη Εμμανουήλ, κατ. Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 788. 440. Μουρτζάκη Αικατερίνης συζ. Αθανασίου το γεν. Μουρτζάκη ή Μουρτσάκη Κων/νου του Ιωάννου. 441. Μουρτζάκη Αλέξανδρου του Γεωργίου, κατοίκου Πουλιών, Κ.Π. 937. 442. Μουρτζάκη Γεωργίου του Αλέξανδρου, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 922,931. 443. Μουρτζάκη Γεωργίου του Νικολάου, κατ. Τσούτσουρου Μονοφατσίου, Κ.Π. 919. 444. Μουρτζάκη Γεωργίου του Νικολάου, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 966,980 445. Μουρτζάκη Γεωργίου του Νικολάου, κατοίκου Νιπιτού Πεδιάδος, Κ.Π. 902. 446. Μουρτζάκη Γεωργίου, κατοίκου Αρκαλοχωρίου ΚΠ 485. 447. Μουρτζάκη Γεωργίου, κατοίκου Γάζι, ΚΠ 320. 448. Μουρτζάκη Ειρήνη χήρα Στυλιανού. 449. Μουρτζάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου. 450.Μουρτζάκη Ζηνοβία του Στυλιανού. 451. Μουρτζάκη Μαρία του Στυλιανού. 452. Μουρτζάκη Ιωάννου του Νικολάου, κατοίκου Νιπιτού Κ.Π.919. 453. Μουρτζάκη Ιωάννου του Νικολάου, κατοίκου Λιμ. Χερσονήσου Κ.Π.919. 454. Μουρτζάκη Ιωάννου του Νικολάου, κατοίκου Νιπιτού Πεδιάδος, Κ.Π.902. 455. Μουρτζάκη Κων/νου του Γεωργίου, κατοίκου Αρκαλοχωρίου. ΚΠ 485. 456. Μουρτζάκη Κων/νου του Στυλιανού, κατοίκου Αθηνών ΚΠ 316, 457. Μουρτζάκη Μιχαήλ του Αλεξάνδρου, κατοίκου Αρκαλοχωρίου. ΚΠ 930. 458. Μουρτζάκη Παρασκευή του Γεωργίου σύζ. Μουστακί, κατοίκου Μασούτας Μονοφατσίου, ΚΠ 896,897. 459. Μουρτζάκη Στέλλας του Γεωργίου, κατοίκου Αρκαλοχωρίου ΚΠ 485. 460. Μουρτζάκη Στυλιανού του Γεωργίου, κατοίκου Μασούτας Μονοφατσίου, ΚΠ 896,897. 461. Μουρτζάκη Στυλιανού του Κων/νου, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, ΚΠ 335. 462. Μουρτζάκη Χρήστου του Γεωργίου, κατοίκου Γάσι Αρκαλοχωρίου και προσωρινά Αυστραλίας, Κ.Π. 320. 463. Μουρτσάκη Αικατερίνης συζ. Αθανασίου, το γένος Μουρτζάκη Κων/νου του Ιωάννου, κατοίκου Μασούτας Μονοφατσίου, Κ.Π.,896,897. 464. Μουρτσάκη Νικόλαου, κατοίκου Μουσούτας, Κ.Π. 897. 465. Μουρτζάκη Νικολάου του Ιωάννου, κατοίκου Αρκαλοχωρίου 466. Μουρτζάκη Νικολάου του Γεωργίου, κατοίκου Αρκαλοχωρίου ΚΠ 920 467. Μουρτσάκη Στυλιανού του Κων/νου, κατοίκου Μασούτας Μονοφατσίου, Κ.Π. 896,897. 468. Μπαγιουρούκη Χρήστου του Δημητρίου, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 660. 469. Μπαριτάκη Γεωργίου του Εμμανουήλ, κατοίκου Αθηνών, Κ.Π. 678. 470. Μπλαζούκα Βασιλικής του Νικολάου,κατοίκου Αρκαλοχωρίου ΚΠ 930. 471. Μπλαζούκα Ειρήνης συζ. Νικολάου, το γένος Μουρτζάκη Μιχαήλ, Κ.Π. 930. 472. Μπορμπουδάκη Γεωργίου του Νικολάου, κατοίκου Γασίου, Κ.Π. 278. 473. Μπουρδαμή Νικολάου, Κ.Π. 519. 474. Μπουρδαμή Ουρανίας συζ. Νικολάου, Κ.Π. 519. 475. Μπουρμουδάκη Γεωργίου του Νικολάου, κατ. Γάζι, Κ.Π. 278. 476. Νεόπουλου Λάζαρου του Σταύρου, κατοίκου Καλού Χωριού, Κ.Π. 780 477. Νεοπούλου Μαρίας συζ. Λαζάρου το γένος Καντεμίλη Θωμά, κατοίκου Καλού Χωριού, Κ.Π. 780. 478. Νικολιδάκη Μαρίας του Γεωργίου, κατ. Κασάνου, Κ.Π. 627. 479. Νταναλάκη Γεωργίου του Εμμανουήλ, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 935. 480. Νταναλάκη Γεωργίου του Νικολάου, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 487. 481. Νταναλάκη Ιωάννου του Νικολάου, κατοίκου Αρκαλοχωρίου ΚΠ 487. 482. Νυφοδωράκη Παναγιώτη του Νικολάου, κατοίκου Γάζι, Κ.Π. 277,286. 483. Νυφοδωράκη Σοφίας συζ. Νυφοδωράκη Παναγιώτη, το γένος Χαμαλάκη Εμμανουήλ, κατοίκου Γασίου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 277,286. 484. Ξανθάκη Αντωνίας του Ιωάννη, κατ. Κασάνου, Κ.Π. 568. 485. Ξανθάκη Πολύβιου του Κων/νου, κατ. Κασάνου, Κ.Π. 543. 486. Ξανθάκη Πολύβιου του Κων/νου, κατ. Κασάνου, Κ.Π. 884. 487. Ξανθογιαννάκη Γεωργίου του Εμμανουήλ, κατοίκου Κασάνου, Κ.Π. 609. 488. Οικονόμου Ελισάβετ του Χρήστου, κατοίκου Κασάνου, Κ.Π. 648,650. 489. Παναγιωτάκη Γεωργίου του Δημητρίου, κατοίκου Καραβάδω, Κ.Π. 213. 490. Παναγιωτάκη Εμμανουήλ του Ιωάννη, κατοίκου Καραβάδω, Κ.Π. 802. 491. Πανακάκη Μιχαήλ του Νικολάου, κατοίκου Σκινιά, Κ.Π. 586. 492. Πανταγάκη Γεωργίου του Κων/νου, κατ. Κασάνου, Κ.Π. 889. 493. Πανταγάκη Ευστάθιου, κατοίκου Κασάνου, Κ.Π. 598. 494. Πανταγάκη Κων/νου, κατοίκου Κασάνου, Κ.Π. 584. 495. Παπαδάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 288. 496. Παπαδάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου, κατοίκου Καλού Χωριού, Κ.Π. 745,774,773. 497. Παπαδάκη Εμμανουήλ, κατοίκου Νιπιτού, Κ.Π. 902. 498. Παπαδάκη Ευδοξίας συζ. Γεωργίου, το γένος Επαθαράκη Εμμανουήλ, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 773,774 499. Παπαδάκη Κρυστάλλως του Γεωργίου, κατοίκου Νιπιτού, Κ.Π. 927. 500. Παπαδάκη Κυριακούλας συζ. Μιχαήλ, το γένος Γιαμαλάκη Ηρακλή, κατοίκου Μασούτας Μονοφατσίου, Κ.Π. 996,897 501. Παπαδάκη Μαρίας συζ. Γεωργίου, το γένος Νικολάου Εμμ. Παπαδάκη, κατοίκου Νιπιτού Πεδιάδος, Κ.Π. 902. 502. Παπαδοπούλου Βασιλικής του Κων/νου, κατοίκου Καλού Χωριού, Κ.Π. 751,756. 503. Παπαδόπουλου Κων/νου του Πέτρου, κατοίκου Καλού Χωριού, Κ.Π. 751,756. 504. Παπαλεωνίδα Αντωνίου του Ευαγγέλου, κατοίκου Ηρακλείου, Κ.Π. 781. 505. Παπαλεωνίδας Μηνά του Ευαγγέλου, κατοίκου Ηρακλείου, Κ.Π. 781. 506. Πασούμα Νικολάου του Αντωνίου, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 274. 507. Πασχαλίδη Κων/νου του Εμμαουήλ, κατοίκου Γάζι, Κ.Π. 280. 508. Πασχαλίδη Μιχαήλ του Κων/νου, κατοίκου Γάζι, Κ.Π. 327. 509. Πέπα Ιωάννη, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ:Π. 142. 510. Πεπέ Εμμανουήλ του Πέτρου, κατ. Ηρακλείου, Κ.Π. 330. 511. Πεπέ Ιωάννας χας Πέτρου, το γένος Εμμανουήλ Παπαδάκη, κατοίκου Ηρακλείου, Κ.Π. 330. 512. Πεπέ Καλλιόπης του Πέτρου, κατοίκου Ηρακλείου, Κ.Π. 330 513. Πεπέ Πέτρου του Εμμανουήλ, κατοίκου Γάζι, Κ.Π. 330 514. Πετρακάκη Δημητρίου του Βασιλείου, κατοίκου Καραβάδω, Κ.Π. 829. 515. Πετράκη Δημητρίου του Βασιλείου, Κ.Π. 160. 516. Πετράκη Δημητρίου του Βασιλείου, Κ.Π. 829. 517. Πετράκη Ευγενίας χας Βασιλείου, κατοίκου Καραβάδω, Κ.Π.160,162. 518. Πετράκη Κανάκη του Ιωάννη, κατοίκου Καραβάδω, Κ.Π. 266. 519. Πιτσώνη Μιχαήλ του Στυλιανού, κατοίκου Γάζι, Κ.Π. 281. 520. Πιτσώνη Στάθη του Στυλιανού, κατοίκου Γάζι,, Κ.Π. 343 521. Πραματευτάκη Βασιλείου του Εμμανουήλ, κατοίκου Καραβάδω, Κ.Π. 848 522. Πραματευτάκη Δημητρίου του Μιχαήλ, κατοίκου Μάρθας, Κ.Π. 189,795 523. Πραματευτάκη Εμμανουήλ του Μιχαήλ, Κ.Π. 156 524. Πραματευτάκη Εμμανουήλ του Μιχαήλ, κατοίκου Ηρακλείου, Κ.Π. 243 525. Πραματευτάκη Μιχαήλ του Εμμανουήλ, κατοίκου Καραβάδω, Κ.Π. 836 526. Ρασιδάκη Αικατερίνης του Νικολάου, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 682,685. 527. Ρασιδάκη Γεωργίου του Νικολάου, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 682,685. 528. Ρασιδάκη Δέσποινας συζ. Ρασιδάκη Εμμανουήλ, το γένος Νεόπουλου Σταύρου, κατοίκου Ηρακλείου, Κ.Π. 695,697,746. 529. Ρασιδάκη Δημητρίου του Νικολάου, κατοίκου Ηρακλείου, Κ.Π. 682,685. 530. Ρασιδάκη Ειρήνης του Νικολάου, κατοίκου Αθηνών, Κ.Π. 682,685. 531. Ρασιδάκη Εμμανουήλ του Νικολάου, κατοίκου Ηρακλείου, Κ.Π. 682,685. 532. Ρασιδάκη Εμμανουήλ του Νικολάου, κατοίκου Ινίου, Κ.Π. 697,695. 533. Ρασιδάκη Εμμανουήλ του Νικολάου, κατοίκου Καλού Χωριού, Κ.Π. 746. 534.Ρασιδάκη Μηνά του Νικολάου, κατοίκου Ηρακλείου, Κ.Π. 682,685. 535. Ρασιδάκη Πόπης του Νικολάου, κατοίκου Αθηνών, Κ.Π. 682,685. 536. Ρεράκη Μαρίας συζ. Εμμ., το γένος Γαβριλάκη Ιωάννου, κατοίκου Σκινιά Μονοφατσίου, Κ.Π. 850,856. 537. Ρινακάκη Εμμανουήλ του Ηρακλή, κατοίκου Γάζι, Κ.Π. 279. 538. Ροδιτάκη Σοφίας του Εμμανουήλ, κατ. Μάρθας, Κ.Π. 812. 539. Ρούσου Μαρίας συζ. Ιωάννου, το γένος Χρηστάκη Νικολάου, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 298. 540. Ρούσσου Ιωάννη, κατοίκου Αθηνών, Κ.Π. 336. 541. Ρούσσου Μαρίας συζ. Ιωάννη, το γένος Νικολάου Χρηστάκη, κατοίκου Γασίου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 336. 542. Ρούσσου Μαρίας συζ. Ιωάννου, το γένος Χριστάκη, κατοίκου Αθηνών, Κ.Π. 336. 543. Σακαβέλη Γεωργίου του Αντωνίου, κατοίκου Καλού Χωριού, Κ.Π. 684,741. 544. Σακαβέλη Γεωργίου του Νικολάου, κατοίκου Γάζι, Κ.Π. 306. 545. Σακαβέλη Γεωργίου του Στυλιανού, κατ. Αθηνών, Κ.Π. 319 546. Σακαβέλη Δημητρίου του Γεωργίου, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 321 547. Σακαβέλη Δημητρίου του Φανουρίου, κατ. Γάζι, Κ.Π. 3502. 548. Σακαβέλη Ειρήνης του Ελευθερίου, κατοίκου Γάζι, Κ.Π. 328. 549. Σακαβέλη Ελένης συζ. Σακαβέλη Γεωργίου, το γένος Ραυτοπούλου Κυριάκου, κατοίκου Καλού Χωριού, Κ.Π. 684,741. 550. Σακαβέλη Εμμανουήλ του Γεωργίου, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 321. 551. Σακαβέλη Εμμανουήλ του Νικολάου, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 332. 552. Σακαβέλη Ιωάννη του Γεωργίου, κατ. Αρχανών, Κ.Π. 321. 553. Σακαβέλη Ιωάννη του Στυλιανού, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 300,322. 554. Σακαβέλη Κων/νου του Δημητρίου, κατοίκου Γάζι, Κ.Π. 342. 555. Σακαβέλη Νικολάου του Γεωργίου, κατοίκου Ηρακλείου, Κ.Π. 322 556. Σακαβέλη Πέτρου του Δημητρίου, κατοίκου Γάζι, Κ.Π. 341 557. Σακαβέλη Φανούριου του Δημητρίου, κατ. Γασίου, Κ.Π. 350 558. Σακαβέλη Φανούριου του Δημητρίου, κατοίκου Γάζι, Κ.Π.338. 559. Σαμουήλ, κατοίκου Γαρίπας, Κ.Π. 736,710. 560. Σερέτη Αλεξάνδρας συζ. Αντωνίου, κατ. Ινίου, Κ.Π. 867. 561. Σηφάκη Ελένης συζ. Κων/νου το γεν. Φαρσαράκη Νικολάου, κατοίκου Αρκαλοχωρίου ΚΠ 880. 562. Σηφάκη Κων/νου του Ζαχαρία, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 880. 563. Σηφάκη Λεωνίδα του Σταύρου, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 497. 564. Σιγάλα Θεονίκης χας Μάρκου, κατοίκου Κασάνου, Κ.Π. 594. 565. Σιγάλα Θεονύμφης χας Μάρκου, Κ.Π. 594. 566. Σιμιανάκη Ιωάννη του Δράκου, κατ. Καραβάδω, Κ.Π. 862. 567. Σιμινάκη Γεωργίου, κατοίκου Καραβάδω, Κ.Π. 820. 568. Σπυριδάκη Γεωργίου του Κων/νου, κατοίκου Ινίου, Κ.Π. 881. 569. Σπυριδάκη Ελευθερίου του Ηλία, κατοίκου Πατσίδερου, Κ.Π. 3. 570. Σπυριδάκη Ιωάννη του Εμμανουήλ, κατοίκου Ινίου, Κ.Π. 622. 571. Σπυριδάκη Ιωάννη του Κων/νου, κατοίκου Ινίου Μονοφατσίου, Κ.Π. 622. 572. Σπυριδάκη Κων/νου του Εμμανουήλ, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 517. 573. Σπυριδάκη Μαρίας του Γεωργίου, κατοίκου Ινίου, Κ.Π. 531. 574. Σπυριδάκη Μιχαήλ του Εμμανουήλ, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 518,520. 575. Σπυριδάκη Στυλιανού, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 303,304. 576. Σταυρακάκη Γεωργίου του Χρυσοστόμου, Κ.Π. 510. 577. Σταυρακάκη Εμμανουήλ του Χρυσοστόμου, Κ.Π. 510. 578. Σταυρακάκη Χρυσόστομου του Γεωργίου, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 510. 579. Στιβακτάκη Μαρίας συζ. Γεωργίου, το γένος Κανάκη Πετράκη, Κ.Π. 266. 580. Στρατάκη Κων/νου, κατοίκου Ηρακλείου, Κ.Π. 260. 581. Στραταντωνάκη Εμμανουήλ του Νικολάου, κατοίκου Σκινιά, Κ.Π. 558,565,883. 582. Στραταντωνάκη Εμμανουήλ του Νικολάου, κατοίκου Σκινιά, Κ.Π. 883. 583. Στραταντωνάκη Μαρίας συζ. Εμμανουήλ, κατοίκου Σκινιά Μονοφατσίου, Κ.Π. 558,565,883. 584. Στρατηγάκη Εμμανουήλ, κατοίκου Ηρακλείου, Κ.Π. 587. 585. Στρατηγάκη Κυριακής συζ. Εμμανουήλ, το γένος Ιωάννη Αδαμάκη, Κ.Π. 587. 586. Στρίκου Ουρανίας συζ. Στρίκου Ευαγγέλου, το γένος Τσαμπούρη Γεωργίου, κατοίκου Ηρακλείου, Κ.Π. 730. 587. Συμιανάκη Αναστασίου του Ιωάννου, Κ.Π. 862. 588. Συμιανάκη Γεωργίου του Δράκου, Κ.Π. 213. 589. Σφακιανάκη Αικατερίνης συζ. Ιωάννου, κατοίκου Καλού Χωριού Μονοφατσίου, Κ.Π. 758 590. Σφακιανάκη Βαρβάρας του Γεωργίου συζ. Τρουλάκη Ιωάννου 591. Σφακιανάκη Γεωργίου, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 913. 592. Σφακιανάκη Γεωργίου, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 915. 593. Σφακιανάκη Γεωργίου, κατοίκου Νιπιτού, Κ.Π. 906. 594. Σφακιανάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου, κατ.Ινίου, Κ.Π. 676. 595. Σφακιανάκη Ιωάννη του Γεωργίου, κατοίκου Ινίου, Κ.Π. 675,720. 596. Σφακιανάκη Πέτρου του Στερεού, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, ΚΠ 895. 597. Σφακιανάκη Πέτρου, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 895. 598. Σφακιανάκη Ροδάνθης του Γεωργίου συζ. Τζιρώνη Κων/νου και Τζιρώνη Κων/νου ως ασκούντων τη γονική μέριμνα των ανήλικων τέκνων τους Γεωργίας Κων/νου Τζιρώνη και Ευαγγέλου Κων/νου Τζιρώνη. 599. Σφακιανάκη Στυλιανού του Γεωργίου, κατοίκου Ηρακλείου. 600. Ταμιωλάκη Αιμιλίας του Παύλου, κατοίκου Κασάνου, Κ.Π. 548,620,639. 601. Ταμιωλάκη Βιργινίας ή Βίρνας του Εμμανουήλ συζ. Σπιρτσή Κων/νου κατοίκου Ηρακλείου ΚΠ 679. 602. Ταμιωλάκη Γεωργίας του Εμμανουήλ συζ. Κοζιράκη Φραγκίσκου, κατοίκου Ηρακλείου ΚΠ 534. 603. Ταμιωλάκη Εμμανουήλ του Αντωνίου, κατοίκου Κασάνου, Κ.Π. 636. 604. Ταμιωλάκη Εμμανουήλ του Παύλου, Κ.Π. 640. 605. Ταμιωλάκη, κατοίκου Κασάνων, Κ.Π. 679. 606. Ταμιωλάκη Μαρίας του Εμμανουήλ, κατοίκου Ηρακλείου ΚΠ 635. 607. Ταμπούρη Γεωργίου του Αντωνίου, κατοίκου Καλού Χωριού, Κ.Π. 730.714.762. 608. Τερζάκα Μαρίας συζ. Κων/νου, το γένος Μουρτζάκη Μιχαήλ, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 930. 609. Τζίτα Σταύρου του Γεωργίου, κατ. Καλού Χωριού, Κ.Π. 724. 610. Τζίτα Τρύφωνα του Γεωργίου, κατοίκου καλού Χωριού Μονοφατσίου, Κ.Π. 724. 611. Τσαμπούρη Γεωργίου του Αντωνίου, κατοίκου Καλού Χωριού, Κ.Π. 714.762. 612. Τσιράκη Εμμανουήλ του Γεωργίου, κατ.Κασάνου, Κ.Π. 536. 613. Τσιχλάκη Εμμανουήλ του Μιχαήλ, κατοίκου Καλού Χωριού Μονοφατσίου, Κ.Π. 936. 614. Φακιωλάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου, κατοίκου Ψυχρού Λασιθίου, ΚΠ 223. 615. Φανουράκη Ιωάννη, κατοίκου Ηρακλείου, Κ.Π. 807. 616. Φαρσαράκη Ιωάννη του Δημητρίου, κατοίκου Καλού Χωριού, Κ.Π. 705. 617. Φινικιανάκη Στυλιανής του Εμμανουήλ, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 498. 618. Φουκαράκη Μαρίας συζ. Εμμανουήλ, το γένος Γεωργίου Χαραλαμπάκη, Κ.Π. 553. 619. Φραγκάκη Δημητρίου του Ιωάννου, κατοίκου Σκινιά Μονοφατσίου ΚΠ 182. 620. Φραγκάκη Εμμανουήλ του Ηρακλή, κατ. Κασάνου, Κ.Π. 891. 621. Φραγκάκη Ηρακλή, κατοίκου Κασάνου, Κ.Π. 546. 622. Φραγκάκη Ιωάννη του Μιχαήλ, κατ. Καραβάδω, Κ.Π. 182. 623. Φραγκάκη Ιωάννη του Μιχαήλ, κατ. Καραβάδω, Κ.Π. 809. 624. Φραγκάκη Μιχαήλ του Ιωάννου, κατοίκου Σκινιά Μονοφατσίου ΚΠ 809. 625. Φραγκιαδάκη Απόλλωνα του Γεωργίου, Κ.Π. 616,649,583. 626. Φραγκιαδάκη Απόλλωνα του Παύλου, κατοίκου Κασάνου, Κ.Π. 583,616,893. 627. Φραγκιαδάκη Γεωργίου του Ιωάννη, κατοίκου Καλού Χωριού, Κ.Π. 707. 628. Φραγκιαδάκη Δημητρίου του Ιωάννη, κατοίκου Καλού Χωριού, Κ.Π. 706,772. 629. Φραγκιαδάκη Ελένης του Γεωργίου, Κ.Π. 616,649,583. 630. Φραγκιαδάκη Εμμανουήλ του Αγγέλου, κατοίκου Πατσίδερου, Κ.Π. 67. 631. Φραγκιαδάκη Εμμανουήλ του Αντωνίου, κατοίκου Πατσίδερου, Κ.Π. 90. 632. Φραγκιαδάκη Μαρίας συζ. Παπά Γεωργίου, κατοίκου Καλού Χωριού Μονοφατσίου, Κ.Π. 758. 633. Φραγκιαδάκη Μιχαήλ του Γεωργίου, Κ.Π. 616,649,583. 634. Φυτάκη Γεωργίου του Μιχαήλ, κατ. Πατσίδερου, Κ.Π. 86 635. Χανιωτάκη Αντωνίου του Εμμανουήλ, Κ.Π. 544 636. Χανιωτάκη Εμμανουήλ του Στυλιανού, Κ.Π. 538 637. Χανιωτάκη Εμμανουήλ του Στυλιανού, κατοίκου Κασάνου, Κ.Π. 886 638. Χανιωτάκη Εμμανουήλ, κατοίκου Κασάνου, Κ.Π. 582 639. Χανιωτάκη Μαρίας του Εμμανουήλ, κατ. Κασάνου, Κ.Π. 649 640. Χανιωτάκη Μαρίας χας Σταύρου, το γένος Χριστόδουλου Χαραλαμπάκη, Κ.Π. 617. 641. Χανιωτάκη Μαρίας χας Σταύρου, το γένος Χριστόδουλου Χαραλαμπάκη, Κ.Π. 641 642. Χανιωτάκη Σταύρου, κατοίκου Κασάνου, Κ.Π. 617. 643. Χανιωτάκη Χαρίλαου του Κων/νου, κατοίκου Ηρακλείου, Κ.Π. 263,259. 644. Χαραλαμπάκη Αντωνίου του Γεωργίου, κατοίκου Κασάνων, Κ.Π. 540. 645. Χαραλαμπάκη Γεωργίου του Ζαχ., κατοίκου Κασάνου, Κ.Π. 530,553,570,1061,576,601,610. 646. Χαραλαμπάκη Μαρίας του Αντωνίου, κατοίκου Κασάνων, Κ.Π. 877. 647. Χαραλαμπάκη Μιχαήλ του Αντωνίου, κατοίκου Κασάνου, Κ.Π. 877. 648. Χαραλαμπάκη Μιχαήλ του Γεωργίου, κατοίκου Κασάνων, Κ.Π. 540. 649. Χατζάκη Δήμητρας συζ. Μιχαήλ, το γένος Επαμεινώνδα Αποστολάκη, Κ.Π. 167 650. Χατζηανέστη Σταύρου, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 506. 651. Χατζηκωνσταντίνου Χαρίκλειας χας Σαμόλη, το γένος Λιλίτση Χαραλάμπους, κατοίκου Γαρύπας Μονοφατσίου, Κ.Π. 740. 652. Χατζηκωνσταντίνου Χαρίκλειας χας Σαμουήλ, το γένος Λιλίτση Χαραλάμπους, κατοίκου Γαρύπα Μονοφατσίου, Κ.Π. 736,710. 653. Χατζημιλή Θωμά του Δημητρίου, κατοίκου Καλού Χωριού, Κ.Π. 721. 654. Χιλιαρχάκη Γεωργίου του Ιωάννη, κατ. Ηρακλείου, Κ.Π. 229. 655. Χιλιαρχάκη Ελευθερίου του Νικολάου, κατοίκου Καραβάδω, Κ.Π. 860. 656. Χιλιαρχάκη Εμμανουήλ του Ιωάννου, Κ.Π. 861 657. Χιλιαρχάκη Ιωάννη του Δημητρίου, κατοίκου Καραβάδω, Κ.Π. 215,861 658. Χιλιαρχάκη Μιχαήλ του Ιωάννη, κατ. Ηρακλείου, Κ.Π. 188. 659. Χιλιορχάκη Βιργινία συζ. Γεωργίου, το γένος Επαμεινώνδα Αποστολάκη, Κ.Π. 231. 660. Χναράκη Νικολάου του Κων/νου, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 503 661. Χουλάκη Ιωάννη του Γεωργίου, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 504. 662. Χρηστάκη Αντωνίου του Αλεξάνδρου, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 921. 663. Χρηστάκη Αντωνίου του Αλεξάνδρου, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 926. 664. Χρηστάκη Ελένης χας Αλεξάνδρου, το γένος Πλευράκη Βασιλείου, Κ.Π. 921. 665. Χρηστάκη Ελένης χας Αλεξάνδρου, το γένος Πλευράκη Βασιλείου, Κ.Π. 926 666. Χριστάκη Αλέξανδρου του Αντωνίου, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 921 667. Χριστάκη Αντωνίου του Νικολάου, κατοίκου Αθηνών, Κ.Π. 939,298 668. Χριστάκη Αντωνίου του Στυλιανού, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 600 669. Χριστάκη Γεωργίου του Αντωνίου, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 926 670. Χριστάκη Καλλιόπης συζ. Κων/νου, το γένος Αποστολάκη Νικολάου, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 788. 671. Χριστάκη Κων/νου του Γεωργίου, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 349. 672. Χρονίδη Θεοδώρου, κατοίκου Αρκαλοχωρίου, Κ.Π. 489. Ειδοποιούνται οι παραπάνω ότι την 21-2-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30 π.μ. ενώπιον του Δ΄ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, συζητείται με αριθμό πινακίου 1, η με αριθμό κατάθεσης 13/2005 αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου, με την οποία διώκεται η αναίρεση της 423/2004 τελεσίδικης απόφασης του Εφετείου Κρήτης. Η προσβαλλόμενη απόφαση εκδόθηκε επί της από 16.1.2044 και με αριθμό κατάθεσης 68/2004 αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου για τον καθορισμό οριστικής τιμής, ανταιτήσεων και κυρίων παρεμβάσεων, με τις οποίες ζητήθηκε ο καθορισμός της οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης, για τα ακίνητα και των επικειμένων σε αυτά, τα οποία απαλλοτριώθηκαν δυνάμει της με αριθμό 1025607/2338/0010/27.3.2001 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε (ΦΕΚ 248/5.4.2001/τ.Δ’) και ειδικότερα για την κατασκευή της επαρχιακής οδού Ηράκλειο- Βιάννος-Ιεράπετρα, τμήμα Αλάγνι-Μάρθα, υποτμήμα Αρκαλοχώρι-Μάρθα (χ.θ. 5+536 έως χ.θ. 17+579), έκτασης συνολικού εμβαδού 505.158,35 τ.μ., που βρίσκεται στο νομό Ηρακλείου Κρήτης. Με την ως άνω αίτηση αναίρεσης, η προσβαλλόμενη απόφαση πλήττεται: α) διότι το εφετείο παραβίασε τη διάταξη της παρ. 1 εδ. γ› του άρθρου 13 του ν .2882/2001 («Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων»), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν.3193/2003 (Α› 266), ως προς τον καθορισμό της αξίας των απαλλοτριούμενων και δεν διέλαβε επαρκή αιτιολογία σε ζήτημα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, καθιστώντας έτσι αναιρετέα την απόφασή του κατ› άρθρ. 559 αρ. 1 και 19 ΚΠολΔ, β) διότι το δικάσαν εφετείο δεν έλαβε υπόψη του την προσκομισθείσα από το Ελληνικό Δημόσιο μετ’ επικλήσεως 190/2002 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου ως αποδεικτικό στοιχείο για την απόδειξη της αξίας των απαλλοτριωθέντων ακινήτων, καθιστώντας έτσι την απόφασή του αναιρετέα κατ’ άρθρο 559 αρ. 11 ΚΠολΔ και γ) διότι το δικάσαν εφετείο επιδίκασε εσφαλμένα τα δικαστικά έξοδα εις βάρος του Δημοσίου σε ποσοστό 2% της αποζημίωσης για την κατάθεση ανταιτήσεως και παρεμβάσεως δια των προτάσεων και για την κατάθεση απλών προτάσεων των καθ’ ών η αίτηση του Δημοσίου και όχι σε ποσοστό 3%, καθιστώντας έτσι αναιρετέα την απόφασή του κατ› άρθρ. 559 αρ. 1 ΚΠολΔ. Αντίγραφο της αίτησης αναίρεσης μετά της συνημμένης σε αυτήν πράξης ορισμού δικασίμου και εισηγητή, τοιχοκολλήθηκε στις 2.4.2019 στο Κατάστημα του Αρείου Πάγου στην Αθήνα, στις 11.4.2019 στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Βιάννου Ν. Ηρακλείου Κρήτης και στις 15.4.2019 στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Μινώα Πεδιάδας Ν. Ηρακλείου Κρήτης. Κατόπιν αυτών, καλούνται οι παραπάνω να παραστούν κατά τη συζήτηση της ως άνω αίτησης αναίρεσης του Ελληνικού Δημοσίου στη δικάσιμο της 21.2.2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30 π.μ. ενώπιον του Δ΄ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, διαφορετικά θα γίνει η συζήτηση αυτής ερήμην τους. Αθήνα, 19 Ιουλίου 2019 Ο πληρεξούσιος του Ελληνικού Δημοσίου Χαράλαμπος Τσόγκας Πάρεδρος Ν.Σ.Κ. Τηλ. 213 1523 815

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας