PrintButton

23-09-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ΄αρίθμ. 5988/03.05.2019 έκθεση μου επιδόσεως, η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, ΣΟΦΙΑ ΚΛ. ΑΓΓΕΛΗ, κάτοικος Αθηνών, επέδωσα ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου κ. Χρήστου Ξουρή ως πληρεξουσίου της Ευγενίας Θανοπούλου του Διονυσίου, κατοίκου Βυτινέικων Ηλείας (ΑΦΜ 069574267-Δ.Ο.Υ. Πύργου), προς την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κα Καλλιόπη Λ. Θεολογίτου, για τον Ιωάννη Δράκο του Αλεξάνδρου, ως εγγυητή της αιτούσας ως άνω, πρώην κάτοικο Αθηνών (Γ’ Σεπτεμβρίου αρ. 159) καθώς και Καισαριανής Αττικής (Σεϊζάνη αρ. 12-14). Την από 19.12.2017 Αίτηση (άρθρου 4 Ν.3869/2010) της ΠΡΟΣ-ΚΑΤΑ: 1)της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα οδός Αμερικής 4 και εκπροσωπείται νόμιμα, 2)της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK A.E.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Σταδίου αριθ. 40 και εκπροσωπείται νόμιμα, 3)του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Ακαδημίας αριθ. 40 και εκπροσωπείται νόμιμα, 4)του Ελληνικού Δημοσίου νόμιμα εκπροσωπουμένου από τον κ.Υπουργό Οικονομικών που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ακαδημίας αρ. 68, 5) του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου αρ. 16, ως καθολικός διάδοχος του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ» (ΕΤΑΑ-ΤΑΝ), με αριθμό εκθέσεως κατάθεσης 29/2018 ενώπιον του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) απευθυνομένης και με την από 08-02-2018 πράξη της κας Ειρηνοδίκη του πιο πάνω δικαστηρίου με την οποία ορίστηκε χρόνος για την συζήτηση της αιτήσεως η ΕΝΤΕΚΑΤΗ (11η) του μήνα ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ώρα 09:00 π.μ., αριθμός πινακίου 4, στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου Πύργου και ημερομηνία επικύρωσης ενδεχόμενου προδικαστικού συμβιβασμού, άλλως συζήτησης του ενδεχομένου αιτήματος για έκδοση Προσωρινής Διαταγής αρχικά την 20η ΙΟΥΝΙΟΥ 2018, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ, ώρα 11:00π.μ., και μετ΄αναβολής την 17η Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00π.μ. στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου Πύργου και εν συνεχεία της από 19.04.2019 Προσωρινής Διαταγής του Ειρηνοδίκη Πύργου κ.Γεωργίου Μαρλαφέκα με την οποία ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ την έκδοση απόφασης περί χορήγησης ή μη προσωρινής διαταγής, ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την επανάληψη της συζήτησης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πύργου για την ρητή δικάσιμο της 4ης Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00π.μ. προκειμένου να γίνει επιμέλεια της αιτούσας, ορθή επίδοση: α)προς τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την δημοσίευση της παρούσας και β) προς τον εγγυητή Ιωάννη Δράκο του Αλεξάνδρου, προσώπου αγνώστου διαμονής σε συνέχεια των όσων προκύπτουν από την υπ΄αρίθμ. 5770/05-02-2019 έκθεση μου επίδοσης, που θα γίνει απρόθεσμα, ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την κλήτευση των λοιπών μετεχόντων κατά την νέα ως άνω δικάσιμο μέσω τηλεομοιοτυπικού μηνύματος (fax) ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την δημοσίευση της παρούσας. Αθήνα 23 Μαϊου 2019 Η Δικαστική Επιμελήτρια Σοφία Κλ. Αγγελή ΘΕΜΑ: Προκήρυξη ΣΟΧ1/2019 στο Κοινωνικό Φαρμακείο Ιλίου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. "ΕΔΡΑ", στο πλαίσιο της λειτουργίας του Προγράμματος «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο» στο Δήμο Ιλίου, που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» (με Κωδικό ΟΠΣ: 5001294) ανακοινώνει την πρόσληψη 1 ατόμου, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (2 μήνες) για την εξής θέση: • Κωδ. 104 ΠΕ Φαρμακοποιός, προκειμένου να επανδρώσει τη Δομή του Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Ιλίου (1 άτομο). Απαραίτητα δικαιολογητικά: Συμπληρωμένη αίτηση, Βεβαίωση ΟΑΕΔ ανεργίας (πρόσφατη), Ταυτότητα, Αντίστοιχος τίτλος σπουδών/ εκπαίδευσης, Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος, δικαιολογητικά απόδειξης εμπειρίας (βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, χωριστή από την αίτηση επικυρωμένη υπεύθυνη δήλωση κτλ.), πιστοποιητικά για τα λοιπά βαθμολογούμενα κριτήρια. Ολόκληρη η ανακοίνωση και η αίτηση είναι αναρτημένες στο site www.edra­coop.gr (κατηγορία ΝΕΑ). Οι αιτήσεις για την προκήρυξη θα γίνονται δεκτές σε κλειστό φάκελο, ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως, ώρες 10.00 με 12.00, στα Γραφεία του Φορέα, μέχρι 30 Αυγούστου 2019, στην οδό Αισχύλου 5, Περιστέρι, ΤΚ 12134.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας