PrintButton

29-08-2019

on .

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ΄ αρ. 6471Β΄/28-8-2019 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας Εφετείου Αθήνας Αναστασίας Ανδρικοπούλου κατόπιν εγγράφου παραγγελίας της Δικηγόρου ΓΕΩΡΓΙΑΣ-ΜΑΚΑΡΙΑΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ πληρεξούσια του Εμμανουήλ Κιζιριάδη του Αλέκου κατοίκου Καλλιθέας επιδόθηκε προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ για λογαριασμό της Λιουντμίλα Μπαλενόκ (Liudmila Balenok) το γένος Βαλεντίν Καρπόβα (Valentin Karpova) πρώην κατοίκου Καλλιθέας οδός Ξενοφώντος αρ. 175 και ήδη αγνώστου διαμονής. Πιστό αντίγραφο της με αριθμό 9548/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ –Τμήμα Οικογενειακό όπου ΑΠΑΓΓΕΛΛΕΙ τη λύση του μεταξύ των διαδίκων πολιτικού γάμου που τελέστηκε στην Καλλιθέα Αττικής στις 24-06-2010 . Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Η Πληρεξούσια Δικηγόρος Γεωργία- Μακαρία Δρακοπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Δια της υπ' αριθμ. 7278/ 28-08-2019 εκθέσεως μου επιδόσεως, επιδόθηκε νομίμως προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών δια τον Εμμανουήλ Κρητικό του Ελευθερίου, πρώην κάτοικο Αθηνών οδός Έβρου αρ. 54 και Ποντοηρακλειάς που διατηρούσε κατάστημα στην Αθήνα οδός Υμηττού αρ. 85 και νυν αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 05/03/2019 ΑΓΩΓΗΣ του Γεωργίου Ονουφρίου του Παύλου, κατοίκου Αιγάλεω Αττικής οδός Γρ. Κυδωνίων αρ. 85, απευθυνόμενης ενώπιον του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ με την οποία ζητά να γίνει δεκτή η ΑΓΩΓΗ, να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να αποδώσει στον πρώτο: α) μηχανή ESPRESSO MEGA CONTROL 2GR q S/N 0907491, β) Μύλο κοπής ANFIM CAIMANO ON-OFF q S/N46598, γ) Φίλτρο ΒWT BESTTASTE και σε περίπτωση αδυναμίας επιστροφής να καταβάλει για τα α) 3.385, β) 341,40, γ) 35.15 σύνολο 3761,55 ευρώ με το νόμιμο τόκο, να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή, να καταδικαστεί ο εναγόμενος στην δικαστική δαπάνη , μετά της κάτωθι αυτού με ΓΑΚ 22873/2019 και ΕΑΚ 698/2019 Έκθεσης Κατάθεσης της κ. γραμματέας του άνω Δικαστηρίου και συνέχεια αυτής πράξη της κ. Ειρηνοδίκη με την οποία ορίζει δικάσιμο για την συζήτησή της την 13/11/2019, ημέρα: Τετάρτη και ώρα: 09.00, με Αρ. Πινακίου: ΜΚ2/10 στο Ακροατήριο: 4. Προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενος συγχρόνως να παραστεί όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα 28 Αυγούστου 2019 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΙΩΑΝ. ΒΡΕΝΤΑ ΑΔΑ: 6ΑΤ8ΩΕ7-ΘΚ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΤΗΛ: 2226350010 Fax: 2226053540 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΙΣΤΙΑΙΑ 23/08/2019 Αρ. Πρωτ. 9905 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ & ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση έξι (6) παιδικών χαρών του Δήμου ΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ» H ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΟΤΙ Η Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 15:00 μ.μ. αποτελεί καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση έξι (6) παιδικών χαρών του Δήμου ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ (Κωδικοί 37535210-2 ΚΟΥΝΙΕΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ, 37535250-4 ΤΡΑΜΠΑΛΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ, 37535200-9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ, 31527200-8 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, 44112200-0 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ), προϋπολογισμού 220.794,40€ με ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας, το μεγαλύτερο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%). Ημέρα έναρξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών 26/08/2019 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 16 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 15:00 μ.μ. Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά και οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να συμμετέχουν για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών ως αυτά καθορίζονται στην μελέτη 12545/2018 της υπηρεσίας, οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν τις τιμές σε ευρώ και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβαίνουν αυτές του ενδεικτικού προϋπολογισμού του Δήμου ούτε συνολικά ούτε κατά είδος. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό το 2% επί της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσης δαπάνης εκτός Φ.Π.Α. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου (Σπανός Δημήτριος τηλ. 22263-50042, 22263-50040 ) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η τεκμηρίωση του Διαγωνισμού (Μελέτη, Διακήρυξη, Ενδεικτικός Προϋπολογισμός κ.λ.π.) βρίσκεται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.dimosistiaiasaidipsou.net/ Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με αριθμό συστήματος 78889 μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας