PrintButton

04-09-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ Το Ειρηνοδικείο Αθηνών με την με αριθμό 2335/2018 απόφασή του που εκδόθηκε επί αίτησης της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΣΤΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας 26, όπως νόμιμα εκπροσωπείται (Α.Φ.Μ. 094496312 ΦΑΕ Αθηνών), προσκαλεί τον κομιστή της με αριθμό 00074176-1 τραπεζικής επιταγής της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΆΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» ποσού χιλίων ευρώ (€ 1.000,00) σε διαταγή της ανωτέρω αιτούσας, πληρωτέα από τον με αριθμ. GR85.0140.1150.1150.0801.3001.156 λογαριασμό, που φέρει ημερομηνία έκδοσης την 20.03.2017, όπως εντός εξήντα (60) ημερών από την τελευταία των παρακάτω δημοσιεύσεων αναγγείλει τα δικαιώματά του και εάν κατέχει την εν λόγω επιταγή να την καταθέσει στην Γραμματεία του ως άνω Δικαστηρίου επί ποινή απώλειας της ισχύος της. Απαγορεύει δε κατά την διάρκεια της διαδικασίας πρόσκλησης οποιαδήποτε παροχή προς τον κομιστή της παραπάνω επιταγής. Διατάσσει τέλος την δημοσίευση της ως άνω πρόκλησης από μία φορά σε δύο (2) εφημερίδες, οι οποίες εκδίδονται στην Αθήνα, καθώς και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Περιορισμένης Ευθύνης (ΤΑΕ & ΕΠΕ) της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ακόμη δε και την τοιχοκόλληση της πρόσκλησης αυτής στην αίθουσα του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Αθήνα 27 Αυγούστου 2019 Ο πληρεξούσιος δικηγόρος της αιτούσας ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Κ. ΚΟΥΤΣΟΥΛΕΛΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 52- ΑΘΗΝΑ 106 80 ΤΗΛ. 210·3603617 ·3635790 FAX: 210·3603617 ΑΦΜ: 124708990- ΔΟΥ: Δ' ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.Δ.Σ.Α. 29339 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με την υπ’ αριθμ. 3/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ιλίου, ιδρύθηκε το μη κερδοσκοπικό σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ» που εδρεύει στους Αγίους Αναργύρους Αττικής, εγκριθέντος του από 1/2/2018 καταστατικού του, αποτελούμενο από είκοσι ένα (21) άρθρα και σκοπούς τους αναφερόμενους στο άρθρο δύο (2) αυτού. Αθήνα, 02 Σεπτεμβρίου 2019 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Κωνσταντίνος Ι. Μαυροειδής ΕΚΜΙΣθΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Η Ιερά Μονή Αγίου Χαραλάμπους Λευκών Αυλωναρίου Ευβοίας προκηρύσσει πλειοδοτική δημοπρασία δια την εκμίσθωση Καταστήματος εκ μ.τ. 108, κειμένου στην Αθήνα και επί των οδών Αγίας Ζώνης 82 και Κυθήρων 4-6. Η παράδοση των προσφορών των ενδιαφερομένων θα γίνει εις το γραφείο του πληρεξουσίου Δικηγόρου της Ιεράς Μονής εντός δέκα ημερών από την δημοσίευση περίληψη των όρων της δημοπρασίας σε δύο ημερήσιες εφημεριδες των Αθηνών. Πληροφορίες: Δικηγορικό γραφείο Γεωργίου Μποτή (Ιπποκράτους 10-12- Αθήνα 10679-4ος όροφος) τηλ. 210-3621740 και 210-3602657 και e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Aθήνα 5-9-2018 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Γεώργος Ι. Μποτής ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την 2452/03-09-2019 έκθεση επίδοσης της Δικ. Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Κωνσταντίνα Γ. Σαμαρά, κατοίκου Αθήνας, Νικηταρά 8-10, τηλ. 210-3818010, επεδόθη τη επισπεύσει της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ‘’ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.’’, που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας, αρ. 274, με ΑΦΜ 094060402, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για την Ευγενία Πανάγου του Αθανασίου, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Λάκωνος, αρ. 7 και ήδη αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 045063123, ακριβές αντίγραφο της από 22-07-2019 Κλήσης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, η οποία ζητάει: 1. Να γίνει δεκτή η παρούσα, 2. Να ορισθεί δικάσιμος προς συζήτηση της ανωτέρω αγωγής, με σκοπό να γίνει δεκτή αυτή καθ’ολοκληρία, 3. Να καταδικασθεί η αντίδικος στην εν γένει δικαστική δαπάνη. Στο τέλος της άνω κλήσης υπάρχει η από 23-07-2019 έκθεση κατάθεσης δικογράφου της κας. Γραμματέως με ΓΑΚ 62310/2019 και ΕΑΚ 2475/2019, που αποδεικνύει την κατάθεση της σε αυτήν. Ταυτόχρονα ο κος Ειρηνοδίκης ορίζει ημερομηνία συζήτησης της παραπανω κλήσης στο κατάστημα του παραπάνω δικαστηρίου, ακροατήριο 3, αριθμός πινακίου ΜΚ1 12, ώρα: 09:00 πμ., στις είκοσι εννέα (29) του μήνα Ιανουαρίου του δύο χιλιάδες είκοσι (2020) έτους, ημέρα Τετάρτη και με κοινοποίηση της παρούσας δέκα (10) ημέρες πριν από τη συζήτηση. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη συγχρονως να παραστεί όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Γίνεται μνεία ότι συγκοινοποιούνται τα εξής: Α/ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο της υπ’αριθμόν 641/2017 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Ειδικές Διατάξεις για τις Μικροδιαφορές), σύμφωνα με την οποία: 1/ Δικάζει ερήμην της εναγομένης και 2/ Κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση της αγωγής. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα στις 20-03-2017 σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και της πληρεξούσιας δικηγόρου της ενάγουσας. Β/ ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο της με αριθμό κατάθεσης 2381/10-06-2015 Αγωγής της πρώτης κατά της δεύτερης. Στο τέλος της άνω αγωγής υπάρχει η από 10-06-2017 πράξη συζήτησης της κας Ειρηνοδίκη με την οποία όριζε χρόνο συζήτησης στις τριάντα (30) του μήνα Ιανουαρίου του δύο χιλιάδες δεκαεπτά (2017) έτους, ημέρα Δευτέρα, ώρα: 09:00 πμ στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου Αθηνών και με κοινοποίηση της παρούσας δέκα ημέρες πριν από τη συζήτηση, σύμφωνα με την οποία ζητάει: 1/ Να γίνει δεκτή η αγωγή, 2/ Να υποχρεωθεί η εναγομένη, να καταβάλλει για την αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας, το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ογδόντα ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (4.180,56 ευρώ), έντοκα, νόμιμα, από τς 12-07-2013, ήτοι μετά το πέρας δεκαπέντε ημερών από της επιδόσεως του εγγράφου διά εξωδίκου οχλήσεως προς την εναγομενη, να αποδώσει το οφειλόμενο απ’αυτήν ποσό, άλλως από της επιδόσεως της παρούσας και μέχρι την εξόφληση, 3/ Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή. Και να καταδικασθεί η αντίδικος στην εν γένει δικαστική δαπάνη. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 03.09.2019 Η πληρεξούσια Δικηγόρος Ευγενία Ζαχαροπούλου ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 18277 ΘΕΜΑ: Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Ο Δήμαρχος, Αφού έλαβε υπόψη του: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν. 4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν. 4623/2019 (Α΄ 134). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/Β΄/2019) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. "Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει." 4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν. 4483/2017 (Α΄ 107) και της παρ. 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με την αντιμισθία. 5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (ΦΕΚ 698/Β΄/2014) για τον Δήμο Κορυδαλλού, σύμφωνα με τα οποία ο μόνιμος πληθυσμός του ανέρχεται στους 63.445 κατοίκους. 6. Την με αριθμ. εγκ.82/59633/20.08.2019 του Υπουργείου Εσωτερικών, «Ορισμός Αντιδημάρχων». 7. Την με αριθμ. εγκ.93/60173/23.08.2019 του Υπουργείου Εσωτερικών, «Ενημέρωση για την εγκατάσταση των νέων αρχών στους Δήμους». 8. Την με αριθμ. 2332/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, περί επικύρωσης των αποτελεσμάτων των Δημοτικών Εκλογών της 26ης Μαΐου και 2ας Ιουνίου 2019. 9. Το υπ' αριθμ. 18275/02.09.2019 Πρακτικό Σύμπραξης για την παροχή έγκρισης της πλειοψηφίας των συμβούλων της Δημοτικής Παράταξης του Δημάρχου ΄΄ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ΄΄ και της Δημοτικής Παράταξης ΄΄ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ΄΄, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 παρ. 7 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 73 του Ν. 4555/2018 και από το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 4623/2019. 10. Το γεγονός ότι στο Δήμο Κορυδαλλού μπορεί να ορισθούν μέχρι έξι (6) Αντιδήμαρχοι. 11. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (ΦΕΚ Β΄ 1013/1013, 281/2017, 3435/2017 και 1321/2019), όπου περιγράφονται αναλυτικά και με σαφήνεια οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών (Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων και Γραφείων), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Α. Ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Κορυδαλλού, με θητεία από 05.09.2019 έως 04.09.2020, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, μεταβιβάζοντας σε αυτούς τις εξής αρμοδιότητες: 1. Τον κ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ του Κωνσταντίνου, καθ' ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο και υπογραφής όλων των αποφάσεων, εγγράφων, πιστοποιητικών και πράξεων όλων των οργανικών μονάδων, που υπάγονται στις ακόλουθες Διευθύνσεις και Υπηρεσίες, όπως αυτές προσδιορίζονται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας και συγκεκριμένα: α) Της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, πλην της υπογραφής των βεβαιώσεων και πιστοποιητικών της εν λόγω υπηρεσίας, τα οποία θα υπογράφονται από τον αρμόδιο προϊστάμενο της Δ/νσης. Ειδικότερα επί θεμάτων του Τμήματος Προσωπικού, την αρμοδιότητα της έκδοσης και υπογραφής των τελικών διοικητικών πράξεων, ατομικών και μη, που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του Τμήματος, πλην των πράξεων που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου. β) Της Δ/νσης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). γ) Της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες: • Προϋπολογισμού, Λογιστικής Διαχείρισης και Οικονομικής Πληροφόρησης, • Διαχείρισης Διπλογραφικού Συστήματος, • Μισθοδοσίας και Ασφάλισης Προσωπικού, • Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας, • Προμηθειών και Αποθήκης, • Ταμειακής Υπηρεσίας, Ως προς τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, του αναθέτει επίσης την αρμοδιότητα υπογραφής: • Των αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων για την έγκριση και διάθεση όλων των πιστώσεων του προϋπολογισμού. • Των αποφάσεων απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, καθώς και των σχετικών συμβάσεων. • Των διακηρύξεων των διαγωνισμών. • Των μισθωτηρίων συμφωνητικών δημοτικών ακινήτων. • Των συμβολαίων αγοράς, μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων. • Των δανειακών συμβολαίων με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ανάληψη προϊόντων δανείων κ.λ.π. • Των αποφάσεων περικοπών και αποζημιώσεων υπαλλήλων και αχρεωστήτως καταβληθέντων αποδοχών. • Τις αρμοδιότητες όπως ακριβώς αυτές ορίζονται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), όπως ισχύει σήμερα, περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). • Κάθε έγγραφο ή εξουσιοδότηση προς τους Ασφαλιστικούς φορείς ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες.». δ) Ορίζει επίσης τον ανωτέρω Αντιδήμαρχο ως Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής. 2. Τον κ. ΤΣΙΡΜΠΑ ΝΕΚΤΑΡΙΟ του Κανέλλου, καθ' ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο και υπογραφής όλων των αποφάσεων, εγγράφων, πιστοποιητικών και πράξεων όλων των οργανικών μονάδων, που υπάγονται στις ακόλουθες Υπηρεσίες, όπως αυτές προσδιορίζονται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας και συγκεκριμένα: • Το συντονισμό του συνόλου των δράσεων του Δήμου σε θέματα Διαφάνειας, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ψηφιακής Σύγκλησης και • Των αρμοδιοτήτων που άπτονται της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Πληροφορικής, που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες: α) Το Τμήμα Έρευνας, Τοπικής Ανάπτυξης και Προγραμματισμού και β) Το Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.). 3. Τον κ. ΤΖΕΡΠΟ ΚΥΡΙΑΚΟ του Δημητρίου, καθ' ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: α) Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο και υπογραφής όλων των αποφάσεων, εγγράφων, πιστοποιητικών και πράξεων όλων των οργανικών μονάδων, που υπάγονται στις ακόλουθες Υπηρεσίες, όπως αυτές προσδιορίζονται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας και συγκεκριμένα: • Το συντονισμό του συνόλου των δράσεων του Δήμου σε θέματα Παιδιού και Νεολαίας, • Των αρμοδιοτήτων που άπτονται της Διεύθυνσης Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου, που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες: • α) Το Τμήμα Υποστήριξης, • β) Το Τμήμα 1ο: Α΄ Βρεφικός Σταθμός, • γ) Το Τμήμα 2ο: Β΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός, • δ) Το Τμήμα 3ο: Γ΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός και το Παράρτημα αυτού, • ε) Το Τμήμα 4ο: Δ΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός. • Του αναθέτουμε επίσης την αρμοδιότητα της υπογραφής όλων των εγγράφων και εγγυητικών επιστολών που αφορούν στην υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), δεσμεύοντας το Δήμο έναντι της Ε.Ε.Τ.Α.Α. • Των αρμοδιοτήτων που άπτονται του Τμήματος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Νέας Γενιάς και Μεταναστευτικής Πολιτικής, της Δ/νσης Κοινωνικών Υπηρεσιών − Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης. β) Ορίζει επίσης τον ανωτέρω Αντιδήμαρχο ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 4. Τον κ. ΜΑΝΟΥΣΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟ του Αγαπίου, καθ' ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο και υπογραφής όλων των αποφάσεων, εγγράφων, πιστοποιητικών και πράξεων όλων των οργανικών μονάδων, που υπάγονται στις ακόλουθες Υπηρεσίες, όπως αυτές προσδιορίζονται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας και συγκεκριμένα: • Το συντονισμό του συνόλου των δράσεων του Δήμου σε θέματα Καθημερινότητας, • Των αρμοδιοτήτων που άπτονται της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες: α) Το Τμήμα Σχεδιασμού, Εποπτείας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, β) Το Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων υλικών, γ) Το Τμήμα Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων και δ) Το Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων. 5. Τον κ. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΜΙΧΑΗΛ του Ηλία, καθ' ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο και υπογραφής όλων των αποφάσεων, εγγράφων, πιστοποιητικών και πράξεων όλων των οργανικών μονάδων, που υπάγονται στις ακόλουθες Υπηρεσίες, όπως αυτές προσδιορίζονται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας και συγκεκριμένα: • Το συντονισμό του συνόλου των δράσεων του Δήμου σε θέματα Τεχνικών Παρεμβάσεων, • Των αρμοδιοτήτων που άπτονται του Τμήματος Τεχνικών Συνεργείων, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. • Των αρμοδιοτήτων που άπτονται του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας, του Τμήματος Περιβάλλοντος, της Δ/νσης Πολεοδομίας. Β. Οι ανωτέρω, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Γ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του. Δ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των καθ΄ ύλην Αντιδημάρχων, τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Ε. α) Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα του νομού, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. β) Να κοινοποιηθεί σε όλους τους οριζόμενους Αντιδημάρχους και σε όλες τις υπηρεσίες και προσωπικό του Δήμου μας. Κορυδαλλός, 02.09.2019 Ο Δήμαρχος ΧΟΥΡΣΑΛΑΣ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας