PrintButton

26-09-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΟΥ ΜΕΤ’ ΕΠΙΤΑΓΗΣ Δια της υπ’ αριθμόν 1676 Δ΄εκθέσεως εμού, του Εμμανουήλ Σταύρου Τζίτζικα, δικαστικού επιμελητού του Εφετείου Αθηνών (έδρας Πρωτοδικείου Αθηνών/Κλεισθένους 19–Αθήνα, τηλ. 210.523.3284), στις 30–7–2019, επεδόθη προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (κατ’ άρθρο 135§1 ΚΠολΔ), ακριβές –επικυρωμένο φωτοτυπικό– αντίγραφο του υπ’ αριθμόν 298/2019 πρώτου εκτελεστού απογράφου της υπ’ αριθμόν 1293/2018 Αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών (διαδικασία περιουσιακών διαφορών), επί της από 12–6–2018 αγωγής της εταιρείας με την επωνυμία «GENERAL BUILDING SERVICES ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Μ.Ε.Π.Ε.», με την ιδιότητά της ως διαχειρίστριας και νομίμου εκπροσώπου των συνιδιοκτητών της κειμένης στη Γλυφάδα (Ιθάκης 9) πολυκατοικίας, κατά του ΤΟΝΓΚΠΙΝΓΚ (TONGPING) ΝΤΕΝΓΚ (DENG) του ΖΑΙ–ΤΖΟΝΓΚ (ZAI–ZHONG), πρώην κατοίκου Γλυφάδας Αττικής (Ιθάκης 9) και, ήδη, αγνώστου διαμονής. Στο τέλος του αντιγράφου τούτου ευρίσκεται η από 21–6–2019 επιταγή προς συμμόρφωση και καταβολή, κατά την οποία, και συμφώνως προς το διατακτικό της εν λόγω αποφάσεως, ο εναγόμενος επιτάσσεται να καταβάλει στην ενάγουσα τα εξής ποσά : 1) το ποσόν χιλίων εξακοσίων εξήντα τριών ευρώ και πενήντα λεπτών (1.663,50), για το επιδικασθέν κεφάλαιο, 2) για τους τόκους του εν λόγω κεφαλαίου, από 21–6–2018, ευρώ εκατόν είκοσι ευρώ και εξήντα λεπτά (120,60), 3) για τη δικαστική δαπάνη : ευρώ τριακόσια (300,00), 4) για χαρτοσήμανση του απογράφου, ευρώ δύο (2), 5) για τέλος απογράφου, ευρώ εξήντα τέσσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά (64,80), συμπε ριλαμβανομένου 20% ΟΓΑ, 6) για την επίδοση και τη δημοσίευση της επιταγής, ευρώ εκατόν εξήντα τρία ευρώ και σαράντα λεπτά (163,40), 7) για τη σύνταξη της επιταγής, ευρώ τριακόσι α (300,00), ήτοι, συνολικώς, δύο χιλιάδες εξακόσια δεκατέσσερα ευρώ και τριάντα λεπτά (2.614,30€), νομιμοτόκως. Διαφορετικά, σε περίπτωση εκτελέσεως, επιτάσ σεται να καταβάλλει και ογδόντα ευρώ (80,00€), για την σύνταξη της προς εκτέλεση εντολής. Αντίκλητος–δεκτικός καταβολής ορίζεται ο πληρεξούσιος δικηγόρος της εναγούσης – επιτασσούσης Εμμανουήλ Γ. Τσαγκαράκης (Κριεζώτου 4 – Αθήνα, τηλ. 6936.177.797). Αθήνα, 24–9–2019 Ο δικαστικός επιμελητής ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΖΙΤΖΙΚΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Κατόπιν της από 23-09-2019 γραπτής παραγγελίας του Δικηγόρου ΚΩΝ/ΝΟΥ Β. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ πληρεξουσίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία με δ.τ. που εδρεύει στο Ρέθυμνο Αττικής, περιοχή Αδελιανός Κάμπος, με ΑΦΜ 099984231 Δ.Ο.Υ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ, όπου με την με αριθμό 3222Γ/24-09-2019 έκθεση μου επίδοσης, επέδωσα προς τον Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Δημήτριο Νομικό, για την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία με δ.τ. που εδρεύει στην Μεταμόρφωση Αττικής, οδός Αγ. Νεκταρίου αριθ. 65Α, με Α.Φ.Μ. 094183414, και ήδη αγνώ- στου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 23/09/2019 ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ όπου την 29-05-2019 κατατέθηκε στο ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙ- ΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ η από 13-5-2019 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 47893/2019 Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 1559/2019 Αγωγή. Προς υποστήριξη της από 13-5-2019 αγωγή μας, προτιθέμεθα να εξετάσουμε τον Βασίλειο Βασιλάκη του Μιχαήλ και της Ειρήνης, κάτοικο Ρεθύμνου Κρήτης, οδός Ευαγγέλου Δασκαλάκη αρ. 58, ιδιωτικό υπάλληλο, με ΑΦΜ 033885625 Δ.Ο.Υ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΑΔΤ ΑΒ 971686 στην συμβολαιογράφο Ρεθύμνου Μαρία Νικολάου Ανδρουλάκη. Δια Ταύτα Σας καλούμε να παρασταθείτε κατά την ένορκη βεβαίωση του μάρτυρός μας, στην συμβολαιογράφο Ρεθύμνου Μαρία Νικολάου Ανδρουλάκη, οδός Διονυσίου Καστ- ρινογιαννάκη 35, τηλ. 2831023323 την Τετάρτη 2-10-2019, ώρα 12.00 π.μ. Σας δηλώνουμε ότι την ως άνω ένορκη βεβαίωση θα προσκομίσουμε ενώπιον του ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, κατά την εκδίκαση της υπόθεσης ή σε οποιαδήποτε άλλη συζήτηση ή ματαίωση της δίκης αυτής. Και σας δηλώνουμε ότι η ένορκη βεβαίωση θα διενεργηθεί ακόμη και σε περίπτωση μη εμφάνισής σας. Ο πληρεξούσιος δικηγόρος (σφραγίδα -υπογραφή). Αυτά προς γνώση της καθ’ης και για να επέλθουν οι νόμιμες συνέπειες, κατ’ άρθρο 135 του Κ. Πολ. Δ. ΑΘΗΝΑ 25-09-2019 Ο ενεργήσας την επίδοση Δικαστικός Επιμελητής του Πρωτοδικείου Αθηνών ΒΑΤΣΑΚΗΣ ΑΝΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΣ Σωκράτους 10 - Καματερό τηλ. 6980871460 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΣΑΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ανακοινώνεται ότι με την αριθμ. 262/29-3-2004 Πράξη Χαρακτηρισμού του Διευθυντή Δασών Σάμου, η οποία εκδόθηκε ύστερα από αίτηση του κ. ΚΟΤΣΑΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ και κοινοποιήθηκε για τοιχοκόλληση στο Δήμο Αγ. Κηρύκου Ικαρίας του Νομού Σάμου, χαρακτηρίστηκε ως μη δασική έκταση με στοιχεία (Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Α) εμβαδού 4.595,00 τ.μ. ευρισκόμενη στη θέση «Ξυλοκερατέ - Καταφυγίου» περιφέρειας του Δήμου Αγ. Κηρύκου Ικαρίας Ν. Σάμου ανήκουσα στο πεδίο εφαρμογής του άρ. 3 παρ. 6 (β) του Ν. 998/79. Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλλει τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο μηνών από σήμερα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 3 του Ν. 998/79 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας». ΕΓΓΙΙΒΑ Ο Διευθυντής Δασών κ.α.α. ΖΩΗ ΚΙΝΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ Δασολόγος ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π. Ράλλη και Θηβών 250 Αιγάλεω Τ.Κ.12244 Πανεπιστημιούπολη 2 Πληροφορίες: Βαβάσης Ηλίας Τηλ.: 210-5381118 Fax : 210-5623847 Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αρ.πρωτ.: 47265 ΘΕΜΑ : «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ» Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης για την «Προμήθεια και Τοποθέτηση Προβολικών μετά των Παρελκόμενων τους για τις Ανάγκες των Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού Εκατόν έξι Χιλιάδων Ευρώ (106.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α΄/08-08-2016) και όλων των άλλων διατάξεων περί προμηθειών κατά το μέρος που δεν αντίκειται αυτών. Η χρηματοδότηση θα γίνει από τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος (ΚΑΕ: 974901). Κωδικός CPV : 38652120-7: Βιντεοπροβολείς, 38653400-1: Οθόνες προβολής, 32351000-8: Εξαρτήματα εξοπλισμού ήχου και εικόνας, 51411000-6: Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού απεικόνισης. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. • Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: Πέμπτη 26/09/2019, και ώρα 11.00 π.μ • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Παρασκευή 11/10/2019, και ώρα 11.00μ.μ • Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει: Πέμπτη 17/10/2019, και ώρα 11.00 π.μ Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013)«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και στο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α΄/08-08-2016) και τα καθοριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. Το πλήρες σώμα της Διακήρυξης είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του ΠΑ.Δ.Α. μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://www.uniwa.gr, στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ), στον ιστότοπο του προγράμματος Διαύγεια και στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ). Για να υποβληθούν αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα, δηλαδή να διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων απαιτείται να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία: 25/09/2019 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΚΑΛΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 23/9/2019 Α.Π 11244 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) με ωριαία αποζημίωση (ωρομίσθιο) Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας (Δ.Η.Κ.Ε.Α.Β.) που εδρεύει στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας, οδός Σίφνου και Αγίου Γεωργίου, έχοντας υπόψη: 1. την με αριθμό 47/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β. 2. τηv με αριθμό ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ 439980/15334/1266 ΚΥΑ « Έγκριση Κατανομής Θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), με σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, που θα υλοποιήσουν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) την περίοδο 2019-2020». 3. Την με Α.Π ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/ 455395/15814/1309/415/27-8-2019 Βεβαίωση πιστοποίησης φορέων υλοποίησης Π.Α.γ.Ο περιόδου 2019-20 4. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4151/2013. 5. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (ΦΕΚ 1774/17-6-2016 ΤΕΥΧΟΣ Β) . 6. Την με αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/ 187200/13385/1259/891 (ΦΕΚ 1774/17-6-2016 ΤΕΥΧΟΣ Β΄) απόφαση που αφορά στην έγκριση του «Οργανωτικού Πλαισίου των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους». 7. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις μισθοδοσίας και τη διάθεσή τους στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 της Επιχείρησης, καθώς και την πρόβλεψή τους στον προϋπολογισμό του 2020. Ανακοινώνει Την πρόσληψη επτά(7) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ. – με ωριαία αποζημίωση), συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) έτους 2019-2020, συνολικού αριθμού και ειδικοτήτων σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Η ανάρτηση της ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού γίνεται στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης, οδός Σίφνου και Αγίου Γεωργίου και στην Ιστοσελίδα του Δήμου Αγίας Βαρβάρας (www.agiavarvara.gr) ενώ η δημοσίευση της παρούσας γίνεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 10.00 έως 14.00, στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης, οδός Σίφνου και Αγίου Γεωργίου, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη δημοσίευσης της παρούσας. Γίνεται η κατάρτιση πινάκων σειράς προτεραιότητας και η ανάρτησή τους στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης, οδός Σίφνου και Αγίου Γεωργίου. Η υποβολή ένστασης από τους ενδιαφερομένους γίνεται στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10 ημερολογιακών) ημερών από την επομένη της ανάρτησης των πινάκων. Οι επιτυχόντες υποχρεούνται να παρουσιαστούν στο κατάστημα της ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β εντός 5 εργασίμων ημερών μετά την ανακοίνωση των τελικών πινάκων από τον φορέα για ανάληψη υπηρεσίας. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής ο φορέας δύναται να καλέσει τον επόμενο στη σειρά κατάταξης. Η αναλυτική ανακοίνωση πρόσληψης Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), με ωριαία αποζημίωση (ωρομίσθιο), γενικά προσόντα, δικαιολογητικά, κριτήρια επιλογής - καθορισμός της σειράς κατάταξης των υποψηφίων, τυπικά προσόντα, λοιπά βαθμολογούμενα κριτήρια, λοιπά απαιτούμενα προσόντα, γενικές διατάξεις είναι αναρτημένη στην Ιστοσελίδα του Δήμου Αγίας Βαρβάρας (www.agiavarvara.gr), στη Διαύγεια με αρ. ΑΔΑ: 69Μ6ΟΡΑΘ-ΑΥ9 και στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης, οδός Σίφνου και Αγίου Γεωργίου. H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΕΓΓΗ