PrintButton

02-10-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Ξάνθης Αλή Μεχμέτ Κεχαγιά, ο οποίος είναι πληρεξούσιος του Ηλία Σαρρή του Γεωργίου και της Δήμητρας, κατοίκου Ξάνθης, Βελισσαρίου 22, ΑΦΜ 028540087, επέδωσα προς την κα. Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης Νικολέττα Καραντόλα για λογαριασμό της Ιρένα Κάνεβα του Ηλία, πρώην κατοίκου Ξάνθης (οδός Βελισσαρίου αριθμός 22) και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 179/2018 Απόφασης (Αρ.έκθ.κατ.αγωγής Μ.Ειδ. 100/11.5.2015, Αρ.έκθ.κατ.κλήσης Μ.Ειδ. 31/10.2.2017) του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Ειδ. Διαδικασία), με βάση το διατακτικό της οποίας: - ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της εναγόμενης. - ΟΡΙΖΕΙ το παράβολο ανακοπής ερημοδικίας στο ποσό των διακοσίων (200,00 €). - ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή. – ΑΠΑΓΓΕΛΛΕΙ τη λύση του μεταξύ των διαδίκων γάμου, τον οποίο τέλεσαν κατά τον πολιτικό τύπο στο Πλόβντιβ Βουλγαρίας στις 27.4.1991. – ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην εναγόμενη τα δικαστικά έξοδα του ενάγοντος, τα οποία ορίζει στο συνολικό ποσό των τετρακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (425,32 €), που ΕΠΙΔΙΚΑΖΕΙ υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου –ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την άμεση κοινοποίηση αντιγράφου της απόφασης αυτής στον Προϊστάμενο της ΔΟΥ Ξάνθης με επιμέλεια της γραμματείας του Δικαστηρίου. ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Ξάνθη σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 31 Οκτωβρίου 2018, χωρίς να παρευρίσκονται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους και συνέταξα την υπ’ αριθμ. 3690 Δ΄/27-09-2019 έκθεση επίδοσής μου. Ξάνθη, 01-10-2019 Ο Δικ. Επιμελητής ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΜΠΕΡΗΣ Κ. Μπένη 49 τηλ. 2541027574 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με την υπ’αρ. 8829/26-9-2019 έκθεσή μου επιδόσεως, η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών Ανθή Νικολοπούλου μετά από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Ειρήνης Πόγκα πληρεξούσιας των Ιωάννη Δημητρίου του Νικολάου Α.Φ.Μ 014386437, Δήμητρας συζ. Ιωάννη Δημητρίου το γένος Ευάγγελου Δάβαρη Α.Φ.Μ 1003203579, Ευαγγέλου Δημητρίου του Ιωάννη Α.Φ.Μ 13147284 κατοίκων απάντων Κορωπίου Αττικής οδού Φλέμινγκ αρ. 9, επέδωσα στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Έλλη Συροπούλου για τον Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο του Νικολάου με Α.Φ.Μ 047538073 πρώην κάτοικο Αχαρνών Αττικής και ήδη αγνώστου διαμονής, Πιστό αντίγραφο της από 22/07/2019 ΚΛΗΣΗΣ των παραπάνω πρώτων κατά του δεύτερου και της εταιρείας «ΜΗΧΑΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΤΕ», ενώπιον του ΜΟΝ. ΠΡΩΤ. ΑΘΗΝΩΝ προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Περιλαμβάνεται Α.Κ 1750/2019, Γ.Α.Κ: 70640/2019, προθεσμία κατάθεσης προτάσεων εντός 100 ημερών από την κατάθεση της αγωγής, η οποία παρατείνεται κατά 30 ημέρες εάν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Με την κλήση αυτή ζητούν να γίνει δεκτή, η κλήση & η από 26/7/2017 Αγωγή, να υποχρεωθούν οι εναγομένοι να τους καταβάλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρος έκαστος εξ΄αυτών το ποσό των 12.00 ευρώ, για καθέναν από τους α’ και β’ ενάγοντες το ποσό των 100.000€ για τον γ’ εξ αυτών και συνολικά το ποσό των 340.000€ με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επίδοση της από 5/3/2018 (ΓΑΚ51869/2008 και ΑΚΔ 2441/2018) αγωγής τους στους αντιδίκους η οποία έλαβε χώρα 12/3/2018 και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, να κηρυχθεί η εκδοθησόμενη απόφαση προσωρινά εκτελεστή, να απαγγελθεί κατά του β’ εναγομένου καθώς και του νομίμου εκπροσώπου της α’ εναγόμενης προσωπική κράτηση 6 μηνών ως μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης της απόφασης που θα εκδοθεί, να καταδικαστούν οι αντίδικοι στη δικαστική δαπάνη και την αμοιβή της πληρεξούσιας τους δαπάνη. Η Επιδούσα Δικαστική Επιμελήτρια ΑΝΘΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΣ ΠΤΩΧΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «TPG ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.» και με δ.τ. «TPG» ΜΕ ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Δυνάμει της με αριθ. 858/2019 Έκθεσης του κ. Εισηγητού της πτώχευσης της εταιρίας, με την επωνυμία «TPG ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.» και με δ.τ. «TPG», με ΑΦΜ: 998300005, με έδρα την Αθήνα, επί της Λ. Μεσογείων, στον αρ. 15, κ. Κωνσταντίνου Δεμέστιχα, Προέδρου Πρωτοδικών, μου δόθηκε η άδεια να εκποιήσω με δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό (πλειστηριασμό) και ενώπιον του κ. Εισηγητού, το ανήκον στην κυριότητα της πτωχής εταιρίας ακίνητο και συγκεκριμένα ένα ξενοδοχείο τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων, το οποίο ευρίσκεται στο δημοτικό διαμέρισμα Καλοσκοπής Φωκίδος, του Δήμου Γραβιάς του Νομού Φωκίδος. Ειδικότερα πρόκειται για ένα αγροτεμάχιο συνολικής έκτασης 8.381,29 μέτρων τετραγωνικών που βρίσκεται στη θέση «ΓΕΩΡΓΑΝΕΙΚΑ» της κτηματικής περιφέρειας του Δημοτικού Διαμερίσματος Καλοσκοπής του Καλλικρατικού Δήμου Δελφών Νομού Φωκίδος, άρτιο και οικοδομήσιμο κατά κανόνα, προερχόμενο κατά τον τίτλο κτήσης από συνένωση ενός αγροτεμαχίου, συνολικής έκτασης 5.173,00 μέτρων τετραγωνικών και ενός αγροτεμαχίου, όμορου του πρώτου, συνολικής έκτασης 3.208,29. Εντός του ως άνω ενιαίου αγροτεμαχίου, υπάρχει ισόγεια οικοδομή με υπόγειο, κατασκευασμένη από οπλισμένο σκυρόδεμα με πλακοσκεπή και πρόσθετη κεραμοσκεπή, χρησιμοποιούμενη ως μικρή ξενοδοχειακή μονάδα. Η επιφάνεια του κτιρίου είναι 308,68 μέτρα τετραγωνικά, ανά όροφο, και λόγω κλίσης του εδάφους το επίπεδο του υπογείου βρίσκεται στο επίπεδο του εδάφους (ισόγειο), το οποίο περιλαμβάνει χώρο υποδοχής, καθιστικό με τζάκι, εστιατόριο, καφετέρια, μαγειρείο, δύο τουαλέτες με κλιμακοστάσιο, ενώ στο επίπεδο του ισογείου, όπου λόγω της κλίσης του εδάφους φαίνεται ως (α) πρώτος υπέρ του ισογείου όροφος, υπάρχουν (10) δέκα ενοικιαζόμενα υπνοδωμάτια, ήτοι τρία δίκλινα, πέντε μονόκλινα, και δύο τρίκλινα, με πλήρη εξοπλισμό, εσωτερικό WC – λουτρό , καθώς και διάδρομος με κλιμακοστάσιο. Τα ειδικότερα στοιχεία, που αφορούν την ποιότητα κατασκευής και την κατάσταση του ακινήτου αναφέρονται στην από Μαρτίου 2018 Έκθεση Εκτίμησης της διορισθείσας Πιστοποιημένης Ορκωτού εκτιμήτριας Άννας Μιχαηλίδη. Ο αύλειος χώρος είναι διαμορφωμένος και κατά ένα μέρος είναι στρωμένος με πέτρα, ενώ στη βορειοανατολική πλευρά υπάρχει αίθριος χώρος, χρησιμοποιούμενος ως μπάρμπεκιου, διαστάσεων 50,00 περίπου μ2 με κεραμοσκεπή και πέργκολα. Η αγοραία αξία του προαναφερθέντος ακινήτου, σύμφωνα με τις σχετικές διαπιστώσεις της διορισθείσας Πιστοποιημένης Ορκωτού εκτιμήτριας πραγματογνώμονος πολιτικού μηχανικού Άννας Μιχαηλίδου, που περιέχονται στην από Μαρτίου 2018 έκθεση πραγματογνωμοσύνης ακινήτου, ανέρχεται στην τιμή των τετρακοσίων ενός χιλιάδων, εξακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ (401.648 €) και έχει καθορισθεί με την με αριθ. 710/2019 Διάταξη του κ. Εισηγητού. Η εκποίηση του ακινήτου θα γίνει στο Πρωτοδικείο Αθηνών (κτ. : 6 - αιθ.: 7), την πρώτη Δευτέρα, και ώρα 11:00, μετά την πάροδο δέκα (10) ημερών από την τοιχοκόλληση της διακήρυξης του Συνδίκου, στα Γραφεία του κ. Εισηγητή και την κοινοποίηση της στους ενυπόθηκους ή προσημειούχους πιστωτές και πέντε ημερών από την δημοσίευση αυτής στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών, όπως σχετικά προβλέπουν οι διατάξεις των αρ. 3, 4 και 5 του αρ. 148 του ΠτΚ ως ισχύει και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα, την ίδια ώρα, μέχρι να εγκριθεί το τίμημα από τον Εισηγητή. Η εκποίηση του ακινήτου γίνεται με ενσφράγιστες προσφορές των ενδιαφερομένων, ενώπιον του εισηγητή με την παρουσία του Συνδίκου. Στον πλειστηριασμό δικαιούται να λάβει μέρος κάθε ενδιαφερόμενος, αφού προηγουμένως δηλώσει αν συμμετέχει για τον εαυτό του ατομικά ή αν ενεργεί ως πληρεξούσιος άλλου, προσκομίζοντας ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Το παραπάνω τίμημα του πλειστηριασμού θα είναι άμεσα καταβλητέο αποκλειστικά με τραπεζική επιταγή ελληνικού πιστωτικού ιδρύματος και ειδικότερα, τουλάχιστον το 1/3 του τιμήματος, ως εγγυοδοσία κατά τη διαδικασία του πλειστηριασμού, ενώπιον του Εισηγητού, το οποίο συμψηφίζεται στο τίμημα, αν κατακυρωθεί σε αυτόν το ακίνητο, και το υπόλοιπο ποσό με την υπογραφή της σύμβασης μεταβίβασης της κυριότητας ενώπιον του Συμβολαιογράφου, το αργότερο, εντός δύο μηνών, απο την κατακύρωση. Οι προσφορές αποσφραγίζονται και μονογράφονται από τον Εισηγητή. Το ακίνητο κατακυρώνεται σε εκείνον, που προσέφερε τη μεγαλύτερη τιμή, εφόσον ο εισηγητής κρίνει την τιμή της προσφοράς του, συμφέρουσα, οπότε συντάσσεται χωρίς βραδύτητα από τον Εισηγητή έκθεση, στην οποία αναφέρεται το ακίνητο, το τίμημα που επιτεύχθηκε, η δοθείσα εγγυοδοσία ως προκαταβολή του τιμήματος και ο χρόνος εξόφλησης του τιμήματος και σύνταξης του μεταβιβαστικού συμβολαίου. Η δαπάνη μεταβίβασης και τα εν γένει έξοδα, αμοιβή συμβολαιογράφου, δικαιώματα υποθηκοφυλακείου, φόροι μεταβίβασης, βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Ο Σύνδικος ουδεμίας μορφής προσωπική ή ατομική ευθύνη έχει για πραγματικά ή νομικά ελαττώματα των ακινήτων ή των τίτλων. Αθήνα, 11.09.2019 Ο ΣΥΝΔΙΚΟΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ LL.M τηλ. 210 7718612 - κιν. 6944881274 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Με την υπ’ αριθμ. 1273/2019 έκθεση της κας Εισηγήτριας της πτώχευσης της εταιρείας «ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕ» σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 1180/2019 διάταξης της ιδίας, δόθηκε η άδεια για εκποίηση, με δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, των αναφερομένων σε αυτή ακινήτων ήτοι: Α) ενός βιομηχανικού ακινήτου ιδιοκτησίας της ανωτέρω πτωχής εταιρείας, το οποίο ευρίσκεται στη θέση «Μπαχτσέδες» της κτηματικής περιοχής της Κοινότητας Λουτροχωρίου Πέλλας, περιφέρειας Υποθηκοφυλακείου Σκύδρας μετά των επ’ αυτού κτισμάτων – εργοστασίου (βιομηχανοστασίου) συνολικού εμβαδού 7.698 τ.μ. με αριθμό ΚΑΕΚ 380651405111 επί γηπέδου εκτάσεως 27.820 τ.μ με ελάχιστο τίμημα το ποσό του ενός εκατομμυρίου επτακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων ( 1.745.000 ) ευρώ και Β) του εν συνεχεία αυτού ομόρου αγροτεμαχίου επιφανείας 42.494 τ.μ με αριθμό ΚΑΕΚ 380651405096 που βρίσκεται στη Θέση «Μπαχτσέδες της κτηματικής ενότητας Λουτροχωρίου Πέλλας με ελάχιστο τίμημα το ποσό των τριακοσίων σαράντα χιλιάδων (340.000) ευρώ. Το καθορισμένο τίμημα το οποίο αποτελεί και την τιμή πρώτης προσφοράς, θα καταβληθεί άμεσα με τραπεζικές επιταγές ελληνικού πιστωτικού ιδρύματος και ειδικότερα το 1/3 της τιμής πρώτης προσφοράς, κατά την κατακύρωση ενώπιον του Εισηγητή Δικαστή, και το υπόλοιπο κατά την υπογραφή της οριστικής σύμβασης μεταβίβασης των ακινήτων ενώπιον συμβολαιογράφου, το αργότερο, εντός τριών μηνών από την κατακύρωση. Η προσφορά κάθε ενδιαφερόμενου θα πρέπει να είναι ενσφράγιστη και θα πρέπει να κατατεθεί στην εισηγήτρια της πτώχευσης με την παρουσία της συνδίκου. Ο δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός θα γίνει την 14/10/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στο Πρωτοδικείο Αθηνών και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα και την ίδια ώρα μέχρι να εγκριθεί το τίμημα από την κα Εισηγήτρια. Η δαπάνη μεταβίβασης και τυχόν λοιπά έξοδα βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Η σύνδικος πτώχευσης ΕΛΕΝΗ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ Δικηγόρος Αθηνών Λ. Κατσώνη 19, Αθήνα Τηλ. 210 6433068 – 6944689900 ΠΕΡΙΛΗΨΗ της με ΓΑΚ: 3189/04-09-2019 και με ΕΑΚ: 63/2019 (πράξη κατάθεσης της Γραμματέως του Ειρηνοδικείου Ιλίου) και από 04/09/2019 ΑΓΩΓΗΣ, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ιλίου, του ενάγοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.)», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αμερικής αριθμ. 12 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 997072577 Δ.Ο.Υ. Δ Αθηνών, ως οιονεί καθολικού διαδόχου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.)» και στρέφεται κατά της εναγομένης κ. Πολυξένης ΠΑΡΑΒΑΤΟΥ του Ιωάννη, πρώην κατοίκου Αγίων Αναργύρων Αττικής, οδός Αγίου Παντελεήμονος αριθμ. 42α και ήδη αγνώστου διαμονής και συνακόλουθα στρέφεται και κατά της κ. Κυριακής ΠΑΡΑΒΑΤΟΥ του Ιωάννη, κατοίκου Χώρας Νάξου και με την οποία ζητά σύμφωνα με το αιτητικό της: 1) να γίνει δεκτή η παραπάνω Αγωγή του, 2) να υποχρεωθούν: α) η μεν πρώτη των εναγομένων για την αναφερόμενη στο ιστορικό της παραπάνω Αγωγής αιτία, να του καταβάλει το συνολικό ποσό των 2.001,93 ευρώ, β) η δε δεύτερη των εναγομένων, να του καταβάλει το συνολικό ποσό των 2.701,92 ευρώ και τούτο νομιμοτόκως από την είσπραξη εκάστου μηνιαίου ποσού συντάξεως, άλλως από 08/10/2014, ήτοι από την επομένη της οχλήσεώς των υπό του φορέα μας προς εφάπαξ επιστροφή των αχρεωστήτως εισπραχθεισών συντάξεων, άλλως από της κοινοποιήσεως της παραπάνω Αγωγής, μέχρις πλήρους εξοφλήσεως, 3) Να υποχρεωθεί εκάστη των εναγομένων να μας καταβάλει το ποσόν των 956,00 ευρώ ως εύλογη ικανοποίηση της ηθικής βλάβης, την οποία έχει υποστεί, 4) να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η απόφαση που θα εκδοθεί κατά τις παραπάνω καταψηφιστικές διατάξεις της και 5) να καταδικασθούν οι εναγόμενοι στην εν γένει δικαστική του δαπάνη. Κάτω δε αυτής υπάρχει α) η με ΓΑΚ 3189/04-09-2019 και με ΕΑΚ 63/2019 έκθεση κατάθεσης του παραπάνω δικογράφου της κ. Γραμματέως του Ειρηνοδικείου Ιλίου, που δείχνει ότι κατατέθηκε το παραπάνω δικόγραφο Αγωγής στην Γραμματεία του παραπάνω Δικαστηρίου από τον Δικηγόρο Αθηνών κ. Νικόλαο Διακάκη, β) η από 04/09/2019 πράξη ορισμού συζήτησης της κ. Ειρηνοδίκου του Ειρηνοδικείου Ιλίου, με την οποία ορίζεται δικάσιμος για συζήτηση της παραπάνω υπόθεσης η τριακοστή πρώτη (31η) του μηνός Μαρτίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ., στο Ακροατήριο του Ειρηνοδικείου Ιλίου, Έκθεμα: Μικροδιαφορές, Αριθμός 1, Αίθουσα/Γραφείο: Ακροατήριο 1 και με τον όρο να κοινοποιηθεί αυτή δέκα (10) ημέρες προ της δικασίμου και γ) η από 05/09/2019 παραγγελία για επίδοση του πληρεξουσίου Δικηγόρου του ως άνω ενάγοντος Ν.Π.Δ.Δ. κ. Νικολάου Κ. Διακάκη, με την οποία παραγγέλλει να επιδοθεί η παραπάνω Αγωγή στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες η εναγόμενη κ. Πολυξένη ΠΑΡΑΒΑΤΟΥ του Ιωάννη, καλούμενη συγχρόνως να παραστεί κατά την εκδίκαση της παραπάνω υπόθεσης όταν και όπου ως ανωτέρω ορίζεται. Το ανωτέρω έγγραφο επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την κ. Πολυξένη ΠΑΡΑΒΑΤΟΥ του Ιωάννη, πρώην κάτοικο Αγίων Αναργύρων Αττικής, οδός Αγίου Παντελεήμονος αριθμ. 42α και ήδη αγνώστου διαμονής, ως προκύπτει εκ της υπ’ αριθμ. 5831Β΄/18-09-2019 εκθέσεως επιδόσεως εμού του ιδίου Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Επαμεινώνδα Π. Ζαφειράτου, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και για να παραστεί όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα 18/09/2019 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Π. ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ