PrintButton

17-10-2019

on .

ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΚΑΙ ΑΡΩΓΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ & ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗ Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Πρόσκλησης Επιλογής Υποτρόφων Σχολικού Έτους 2018-2019 Το Δ Σ του Ιδρύματος Αβραμίδη προκηρύσσει δύο (2) υποτροφίες για το Σχολ. Έτος 2018 - 2019 , σύμφωνα με τον Οργανισμό του περί των σκοπών αυτού κ.λ.π (Π.Δ.11/2/95- ΦΕΚ 116/Β/1995) και του κώδικα Κοινωφελών Περιουσιών κ.λ.π.(ν. 4182/2013- ΦΕΚ 185/Α/13) και καλεί τους αριστούχους και πραγματικά οικονομικά αδύνατους μαθητές των Β’ θμιων σχολείων του Λαυρίου, που πέτυχαν την εισαγωγή τους σε ανώτερες και ανώτατες σχολές της χώρας να υποβάλουν στα γραφεία του Ιδρύματος, Αθηνάς αρ. 29 , Λαύριο σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά , έως 30 Νοεμβρίου 2019. Η χορήγηση υποτροφιών χωρίς διαγωνισμό με επιλογή θα γίνει σύμφωνα με τα ισχύοντα εγκεκριμένα κριτήρια . Αντίγραφα της πρόσκλησης με τα δικαιολογητικά και τα κριτήρια χορηγούνται στα γραφεία του Ιδρύματος (τηλ. 22920 60772.) Ο Πρόεδρος Λουκάς Ε. Δημήτριος Δήμαρχος Λαυρεωτικής Ο Γραμματέας Αρχιμανδρ. Μιχαήλ Λιούμης Προϊστ. Αγίας Παρασκευής Λαυρίου ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ 549/16-9-2019 έκθεσή μου επίδοσης και κατόπιν παραγγελίας του δικηγόρου Βασίλειου Αναστασόπουλου ως πληρεξούσιου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Τσόχα αρ. 5 και εκπροσωπείται νόμιμα, κοινοποίησα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για την Shergyul Badzheva του Asanov και της Seninh, πρώην κατοίκου Αθηνών οδός Λομβάρδου 117, πρώην κατοίκου Τυρνάβου Λαρίσης, οδός Μακρυγιάννη 2 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της από 30-08-2019/20 ΑΙΤΗΣΗΣ του πρώτου, που απευθύνεται ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ με ΓΑΚ 75070/2019 και ΕΑΚ 3265/2019, που συζητείται την 25-11-2019, ημέρα Δευτέρα, ώρα 09:00, με Πινάκιο: ΡΔ και αριθμό Πινακίου:14, στο Ακροατήριο του ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ,στο κτίριο 6, Αίθουσα 3, με κλήτευση προ τριών (3) ημερών, και ΖΗΤΑΕΙ να γίνει δεκτή η αίτηση με σκοπό να δώσει ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου την συναίνεσή της η Shergyul Badzheva του Asanov και της Seninh για την υιοθεσία του θήλεος τέκνου της, που γεννήθηκε στις 12.01.2019 στο Γενικό Πανεπηστήμιο του Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ», από πρόσωπα που έχουν ήδη επιλεγεί. Η Δικαστική Επιμελήτρια ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣ. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PANSYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «PANSYSTEMS A.E» ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ (ΑΜ 29741) _________ Με την υπ’ αριθμ. 1199/2019 Έκθεση της κας Εισηγήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών, κας Νίκης Αστερή, σε συνδυασμό προς την υπ' αριθ. 742/2019 Διάταξη της ιδίας, επετράπη στην σύνδικο πτώχευσης, κα Ευγενία Χ. Στάμου, η εκποίηση, με δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό (πλειστηριασμό) ενώπιον της κας Εισηγήτριας, του πτωχευμένου ακινήτου, ήτοι μιας πολυόροφης οικοδομής που βρίσκεται στο Δήμο Μοσχάτο Αττικής, στη Δημοτική Ενότητα Μοσχάτου και στη συμβολή των οδών Θεσσαλονίκης, αριθμός 66 και Καποδιστρίου, σε οικόπεδο εμβαδού 683,50 τμ. Ως ελάχιστο τίμημα και τιμή πρώτης προσφοράς ορίστηκε το ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατό χιλιάδων ευρώ (1.100.000 €). Το τίμημα του πλειστηριασμού θα είναι άμεσα καταβλητέο αποκλειστικά με τραπεζικές επιταγές ελληνικού πιστωτικού ιδρύματος και ειδικότερα το 1/3 του τιμήματος ως εγγυοδοσία κατά την διαδικασία του πλειστηριασμού ενώπιον της Εισηγήτριας και το υπόλοιπο ποσό με την υπογραφή της σύμβασης μεταβίβασης ενώπιον του συμβολαιογράφου, το αργότερο, εντός τριών (3) μηνών από την κατακύρωση. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν ενώπιον της Εισηγήτριας και με την παρουσία της Συνδίκου ενσφράγιστες προσφορές, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Η εκποίηση θα πραγματοποιηθεί την πρώτη Δευτέρα και ώρα 11:00 στο Πρωτοδικείο Αθηνών, μετά την πάροδο δέκα (10) ημερών από την τοιχοκόλληση της διακήρυξης της συνδίκου στο γραφείο της Εισηγήτριας και πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση περίληψής της στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών (ΕΤΑΑ-ΤΑΝ), καθώς και στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του ΔΔΔ του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων, όπως προβλέπεται στις § 3, 4 και 5 του άρθρου 148 ΠτΚ ως ισχύει και δέκα ημερών (10) ημερών από την κοινοποίηση της διακήρυξης της συνδίκου στους ενυπόθηκους και προσημειούχους δανειστές και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα, την ίδια ώρα, μέχρι να εγκριθεί το τίμημα από την Εισηγήτρια. Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί με επιμέλεια της συνδίκου πέντε (5) ημέρες πριν τον πλειστηριασμό στην ‘‘ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ’’, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται η ημέρα και η ώρα του πλειστηριασμού και οι τυχόν επαναλήψεις του. Αντίγραφο της διακήρυξης θα επιδοθεί στην Διεύθυνση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Υπουργός Οικονομικών), στον Διευθυντή Τελωνείου του τόπου εκτέλεσης, στη ΔΟΥ της πτωχής, στις αναγγελθείσες ΔΟΥ και τελωνεία, είκοσι (20) ημέρες πριν από την έναρξη της εκποίησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 54 και 62 ΝΔ356/1974. Αθήνα 26-9-2019 Η ΣΥΝΔΙΚΟΣ ΕΥΓΕΝΙΑ Χ. ΣΤΑΜΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ (Α.Μ.ΔΣΑ: 26003) Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 197-ΑΘΗΝΑ 11522 ΑΦΜ: 018349365 - ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ ΤΗΛ. 2103821774-ΚΙΝ.: 6944420347 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Ξάνθης Εύχαρις Γαλάτη, η οποία είναι πληρεξούσια του Νουρή Ρεσήτ Ογλού του Ασήμ, κατοίκου Χρυσοχωρίου Καβάλας, ΑΦΜ 100473795, επέδωσα προς την κα. Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης Δήμητρα Α. Χατζάκη για λογαριασμό της Ελφιά Ισμαήλ Ογλού του Ραμαδάν, πρώην κατοίκου Κύρνου Ξάνθης και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 221/2018 Απόφασης (Αρ.κατ.αίτησης Μ.Ε. 133/2018), του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Διαδ. Εκούσιας Δικαιοδοσίας), με βάση το διατακτικό της οποίας: - ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση. - ΚΗΡΥΣΣΕΙ εκτελεστή την υπ' αριθμ. 23/2016 απόφαση του Μουφτή Ξάνθης, δυνάμει της οποίας κηρύχθηκε λυμένος ο μεταξύ του αιτούντος, Νουρή Ρεσήτ Ογλού του Ασήμ και της Ελφιά Ισμαήλ Ογλού του Ραμαδάν νόμιμος θρησκευτικός γάμος και ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ το δεδικασμένο που απορρέει από αυτήν. - ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριό του, στην Ξάνθη, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, χωρίς την παρουσία του αιτούντος και της πληρεξούσιας δικηγόρου του, την 19η Νοεμβρίου 2018 και συνέταξα την υπ’ αριθμ. 3760 Δ΄/14-10-2019 έκθεση επίδοσής μου. Ξάνθη, 16-10-2019 Ο Δικ. Επιμελητής ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΜΠΕΡΗΣ Κ. Μπένη 49 τηλ. 2541027574