PrintButton

23-10-2019

on .

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ Γραφείο Δημάρχου Ταχ. Διεύθυνση:Καραολή & Δημητρίου 38Α Τ.Κ. 19 002- Παιανία ΤΗΛ.: 2132030713 FAX: 2106646188 E-mai:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Απόφαση Δημάρχου Αριθμ. 374/2019 Ο Δήμαρχος Παιανίας Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΑρμοδιότητεςΔημάρχου). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων περί εξουσιοδότησης υπογραφών». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 44 & 3 του Ν. 3979/2011. 4. Τον Ο.Ε.Υ του Δήμου ( Φ.Ε.Κ 1379/τ.Β'/6.8.2014) 5. Την υπ'αριθμ.316/2019 απόφαση «περί ορισμού Αντιδημάρχων». 6. Τις ανάγκες ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας των διαφόρων δομών και υπηρεσιών του Δήμου. Αποφασίζουμε Α. Ορίζουμε με ρητή εντολή μας τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Κυρίτση Γεώργιο ως Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Τοπικής Δημοκρατίας για την Κοινότητα Παιανίας του Δήμου Παιανίας και αναθέτουμε σε αυτόν χωρίς αμοιβή την αρμοδιότητα της συνεργασίας του Δήμου μας με τους Εξωραϊστικούς/Επιμορφωτικού/Εκπολιτιστικούς συλλόγους με σκοπό την προώθηση και επίλυση προβλημάτων τους, την προετοιμασία, οργάνωση και υλοποίηση των Συνοικιακών Συνελεύσεων. Ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος θα: • Παρακολουθεί τα δρώμενα αρμοδιότητάς του σε τοπικό επίπεδο • Οργανώνει και συντονίζει συναντήσεις με τους τοπικούς φορείς • Προτείνει & εισηγήσεις σχετικές δράσεις Η άσκηση των αρμοδιοτήτων του εντεταλμένου συμβούλου θα γίνεται σε συνεννόηση με τον Δήμαρχο και τους αρμόδιους αντιδημάρχους Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται καμία δαπάνη εις βάρος του δημοτικού Προϋπολογισμού. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ανατολικής Αττικής Ηπείρου , να δημοσιευτεί σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα, στην ιστοσελίδα του Δήμου Παιανίας . στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος. Παιανία 21/10/2019 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΣΤ. ΜΑΔΗΣ Σ.Ε.Η.Ε.Α. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1936 (ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ) (ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΠΡΩΤ.ΑΘΗΝΩΝ 11259/54) www.sehea.gr Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΛ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 2, 2ος ΟΡΟΦΟΣ Τ.Κ. 10553 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2103210040-2103210828 FAX: 2103217289 Α.Φ.Μ. 090011637-Δ.Ο.Υ. Α’ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ 24 Προς όλα τα μέλη του ΣΕΗΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Συνάδελφοι, Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι εξεδόθη η με αριθμ. 675/2018 απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού η οποία είναι για το σωματείο μας επιβράβευση της μαχητικής του πορείας στο χώρο και της καθαρής θέσης του απέναντι στα καρτέλ, που λυμαίνονται και το δικό μας επάγγελμα. Το σωματείο μας ελέγχθηκε όπως και άλλα σωματεία και ήταν το μοναδικό σωματείο που δεν υπεβλήθη σε πρόστιμο. Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού έκρινε ότι δεν προκύπτει ότι ο ΣΕΗΕΑ καθόρισε ενιαία τιμή θεώρησης Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη, ούτε κατάρτισε τιμοκατάλογο λοιπών ηλεκτρολογικών εργασιών, αλλά προκύπτει, αντιθέτως, η εναντίωση του ΣΕΗΕΑ στις πρακτικές καθορισμού ενιαίων τιμών που προτείνονταν ή ακολουθούνταν από άλλους Συνδέσμους Ηλεκτρολόγων. Επίσης όπως ήδη γνωρίζετε μετά από την καταστατική Γ.Σ. μας την 21/03/2018, ήδη τροποποιήθηκε το καταστατικό μας σε σχέση με διατάξεις όπου στην πραγματικότητα ήταν ανενεργές - άρθρ. 2 παρ.5, αρθ. 2 παρ.8, αρθ.8 παρ.8, αρθ.24 παρ.1α – και λοιπές διατάξεις όπως αναφέρονται αναλυτικά στο τροποποιημένο μας καταστατικό που εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ. 388/03-08-2018 Διάταξη του Ειρηνοδικείου Αθηνών που έχει γνωστοποιηθεί και στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Όπως και στο παρελθόν εν τοις πράγμασι έτσι και από εδώ και στο εξής το σωματείο μας δεν θα εμπλακεί σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία που θα συνεπάγεται τον άμεσο ή έμμεσο καθορισμό τιμών ή με οποιονδήποτε τρόπο στο πλαίσιο δραστηριότητας του και μεταξύ των μελών του. Με την παρούσα ανακοίνωση προς τα μέλη μας εφαρμόζουμε την περίπτωση 4 του διατακτικού της με αριθμό 675/18 απόφασης. ΑΘΗΝΑ 7/10/2019 ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Η.Ε.Α Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΦΑΝΔΡΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΛΟΥΚΙΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟΥ Δια της υπ’ αριθμόν 7903 Δ΄εκθέσεως εμού, του Μενέλαου Απ. Αρβανίτη, δικαστικού επι- μελητού του Εφετείου Αθηνών (έδρας Πρωτοδικείου Αθηνών/Κλεισθένους 19–Αθήνα, τηλ. 210.522.5150), στις 21–10–2019, επεδόθη προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (κατ’ άρθρο 135§1 ΚΠολΔ), το από 4–10–2019, ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου, Κατασχετήριο Εις Χείρας Τρίτου της διαχειρίσεως της κειμένης στη Γλυφάδα (Ιθάκης 9) πολυκατοικίας, νομίμως εκπροσωπουμένης από την εδρεύουσα στο Κερατσίνι (Λαμπράκη 407) εταιρεία με την επωνυμία «GENERAL BUILDING SERVICES ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Μ.Ε.Π.Ε.», ως διαχειρίστριας της πολυκατοικίας, κατά του ΤΟΝΓΚΠΙΝΓΚ (TONGPING) ΝΤΕΝΓΚ (DENG) του ΖΑΙ–ΤΖΟΝΓΚ (ZAI–ZHONG), πρώην κατοίκου Γλυφάδας Αττικής (Ιθάκης 9) και, ήδη, αγνώστου διαμονής, Εις χείρας των εδρευουσών στην Αθήνα και νομίμως εκπροσωπου μένων ανώνυμων τραπεζικών εταιρειών: 1)«ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», 2)«ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» («ALPHA BANK»), 3)«ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», 4)«EFG ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» και 5)του Σταύρου ΧΑΤΖΗΝΤΑΝΟΥ του Αθανασίου, κατοίκου Γλυφάδας (Ιθάκης 9). Δια του κατασχετηρίου, δυνάμει του πρώτου εκτελεστού απογράφου της υπ’ αριθμόν 1293/ 2018 Αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών (διαδικασία περιουσιακών διαφορών): κατά σχεται εις χείρας των τρίτων το ποσόν των τριών χιλιάδων εκατόν εξήντα εννέα ευρώ και πενήντα λεπτών (3.169,50€), στο οποίο συμπεριλαμβάνονται, εκτός από τα ποσά της από 21–6–2019 επιταγής, και τα ποσά: α)των (285,20€), για την κοινοποίηση του κατασχετη ρίου, β)των (120,00€), για την δημοσίευσή του, και γ)των (150,00€), για την σύνταξή του, πλέον των τόκων (από την επομένη της επιδόσεως της επιταγής προς καταβολή, μεχρις εξοφλήσεως), και απευθύνεται προς αυτούς η επιταγή να μην καταβάλουν στον καθ’ ου το ποσό αυτό, εις χείρας τους ευρισκόμενο, καθώς και οποιοδήποτε ποσό τυχόν προκύψει από μελλοντική απαίτησή του, εν σχέσει προς αυτούς, αλλά να καταβάλλουν τα ποσά αυτά προς την υπέρ ης η κατάσχεση διαχειρίστρια και να προβούν στην κατά νόμον δήλωση, ενώπιον του Ειρηνοδίκου Αθηνών,. Αντίκλητος διορίζεται ο πληρεξούσιος δικηγόρος της υπέρ ης διαχειρίστριας Εμμανουήλ Γ. Τσαγκαράκης (Κριεζώτου 4 – Αθήνα, τηλ. 210. 382. 9034 & 6936.177.797). Αθήνα, 22–10–2019 Ο δικαστικός επιμελητής ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ Δια της υπ’ αριθμόν 7904 Δ΄εκθέσεως εμού, του Μενέλαου Απ. Αρβανίτη, δικαστικού επιμελητού του Εφετείου Αθηνών (έδρας Πρωτοδικείου Αθηνών/Κλεισθένους 19–Αθήνα, τηλ. 210.522.5150), εις εκτέλεση παραγγελίας δοθείσης από τον πληρεξούσιο της ενα γούσης δικηγόρο Γεώργιο Φ. Γεωργούντζο (Σκουφά 77–Αθήνα, τηλ. 210.360.6150 & 6936.978.371), στις 21–10–2019, επεδόθη προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (κατ’ άρθρο 135§1 ΚΠολΔ), ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθμόν 2466/2019 Αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών (τακτική διαδικασία – ν. 4335/2015), εκδοθείσης επί της από 10–5–2018, υπ’ αριθ. καταθέσεως : εακ 1223/2018 (γακ 42404/2018), αγωγής (περί εξαλείψεως υποθήκης) της Φαίδρας–Μαρίας ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ του Παναγιώτη και της Ειρήνης, κατοίκου Ηνωμένου Βασιλείου και, προσωρινώς, διαμενούσης στην Αγία Παρα σκευή Αττικής, κατά της Ελένης ΝΙΚΟΛΑΚΟΓΛΟΥ του Νικολάου, πρώην κατοίκου Ραφήνας Αττικής και, ήδη, αγνώστου διαμονής. Κατά το διατακτικό της, το δικαστήριο: α)δικάζει ερήμην της εναγομένης, β)ορίζει το προ καταβλητέο παράβολο για την άσκηση ανακοπής ερημοδοκίας στο ποσό των εκατόν ογδόντα ευρώ (180,00€), και, αφού δέχεται την αγωγή, β)διατάσσει την εξάλειψη της υπο θήκης που ενεγράφη στις 10–1–1961, τόμος 2027, φύλλο 197802 των βιβλίων υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών, δυνάμει του υπ’ αριθμ. 15173/1961 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών Ηλία Τσαγκλή, υπέρ της Ελένης θυγατέρας Νικολάου Νικολά κογλου, για ποσό (26.000) δραχμών, και, τέλος, γ)καταδικάζει την εναγομένη στα δικα στικά εξοδα της ενάγουσας τα οποία ορίζει στο ποσό των διακοσίων ευρώ (200,00€). Αθήνα, 22–10–2019 Ο δικαστικός επιμελητής Περίληψη της υπ’ αριθμ. 133E΄/ 14-10-2019 έκθεσης επίδοσης Με την υπ’αριθμ. 133E΄/14-10-2019 έκθεση επίδοσής μου εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Πειραιώς Ηλίας Δ. Αρκουμάνης, που έχω την έδρα μου στην Αθήνα, οδός Φειδίου αρ. 18, βεβαιώνω ότι ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Γεωργίας-Παναγιώτας Λιμνίου, πληρεξούσιας δικηγόρου της εταιρείας με την επωνυμία « Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε- ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», και τον διακριτικό τίτλο « ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ», που εδρεύει στα Ιωάννινα Βιομηχανική Περιοχή Ροδοτοπίου και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, για τον κ. Παρασκευά Αφατζανίδη του Γεωργίου, πρώην κάτοικο Ιλίου Αττικής, οδός Άρτης αρ. 52 και ήδη αγνώστου διαμονής, ατομικά και με την ιδιότητα του ως νομίμου εκπροσώπου της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΑΤΖΑΝΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» και το διακριτικό τίτλο «NEW PRISMA DELICATESSEN», που έδρευε μέχρι πρότινος στο Καματερό Αττικής, οδός Σωκράτους αρ.13 και ήδη αγνώστου έδρας, προς γνώση του και για τις έννομες συνέπειες, τη με αριθμό 2311/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τακτική διαδικασία), η οποία δημοσιεύτηκε την 14.6.2019 και το διατακτικό της έχει ως εξής: «α) δικάζει ερήμην των εναγομένων, β) ορίζει το παράβολο ερημοδικίας για την περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας κατά της παρούσας εκ μέρους των ερημοδικαζόμενων εναγομένων στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250,00) ευρώ για κάθε εναγόμενο, γ) δέχεται την αγωγή, δ)υποχρεώνει τους εναγομένους να καταβάλλουν στην ενάγουσα, έκαστος εις ολόκληρον, το ποσό των τριακοσίων ενενήντα χιλιάδων πεντακοσίων (390.500,00) ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επόμενη της επίδοσης της αγωγής και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, δ) κηρύσσει την προηγούμενη καταψηφιστική διάταξη προσωρινά εκτελεστή για το ποσό των εκατόν τριάντα χιλιάδων (130.000,00) ευρώ, ε) απαγγέλει σε βάρος του δεύτερου εναγομένου προσωπική κράτηση διάρκειας πέντε (5) μηνών ως μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης της απόφασης, στ) καταδικάζει τους εναγομένους στην καταβολή των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των δεκατριών χιλιάδων εκατό (13.100,00) ευρώ». Ο Δικαστικός Επιμελητής ΗΛΙΑΣ Δ. ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης με τις υπ’ αρ. 7090Β και 7091Β/3.9.2019 εκθέσεις επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Κατερίνης Παναγιώτας Κοτσή, για τους: α) Ιωάννη Μπιτσάνη του Τηλέμαχου και της Αναστασίας και β)Τηλέμαχο Μπιτσάνη του Ιωάννη και της Αγγελικής, πρώην κάτοικοι Σβορώνου Πιερίας (Αγ. Αθανασίου 14) και ήδη αγνώστου διαμονής, αντίστοιχα, επισπεύσει της «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπ/ται νόμιμα ως ειδική διάδοχος της «ANAPTYXI APC LIMITED», που εδρεύει στην Αγγλία και εκπ/ται νόμιμα, πιστό αντίγραφο της υπ’ αρ. 65/2016 Απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης, η οποία στο διατακτικό της αναφέρει: ΑΠΑΓΓΕΛΕΙ υπέρ της ενάγουσας τη διάρρηξη της απαλλοτριωτικής δικαιοπραξίας που καταρτίστηκε με το αρ. 21.163/2010 συμβόλαιο γονικής παροχής της συμβ/φου Κατερίνης Στυλιανής Μαντουλίδου, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθ/κείου Κατερίνης στον τόμο 592 αρ. 429, με την οποία ο πρώτος εναγόμενος Ιωάννης Μπιτσάνης, μεταβίβασε στον Τηλέμαχο Μπιτσάνη δεύτερο εναγόμενο, υιό του, κατά πλήρη κυριότητα, ένα οικόπεδο, με αρ. 210, εμβ. 295τμ, μετά της επ’ αυτού υπάρχουσας παλαιάς ισόγειας οικίας, εμβ. 64τμ, στο 26 ΟΤ του σχεδίου διανομής του οικισμού Σβορώνου του Δήμου Κατερίνης, συνορεύει γύρω ΒΑ 19 μ. με το αρ. 211 οικόπεδο, ΒΔ 16,50μ. με οδό του συνοικισμού, ΝΔ 19 μ. με το αρ. 209 οικόπεδο, ιδιοκτησίας Πασχάλη Τσιτιρώκη και ΝΑ 15μ. με το αρ. 213 οικόπεδο. ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τους εναγόμενους στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας, τα οποία ορίζει σε (260,00 €), προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες. Κατερίνη 22/10/2019 Η Δικαστική Επιμελήτρια Παναγιώτα Κοτσή

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας