PrintButton

26-10-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθ. 9459 Β/21-10-2019 έκθεση επίδοσής μου επέδωσα στον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ για τον αγνώστου διαμονής Ανδρέα Παναγιωτόπουλο του Σπυρίδωνος και της Γεωργίας την από 18.10.2019 ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ με εντολή της ALMA (ΑΛΜΑ) KOLA (ΚΟΛΑ) του BESNIK (ΜΠΕΣΝΙΚ), η οποία καλεί τον ανωτέρω για την από κοινού λύση του υπ' αριθμόν 6215/9-9-2015 συμφώνου συμβίωσης της συμ/φου Πειραιώς Ελένης Επ. Βασιλειάδου. Σε περίπτωση που ο ανωτέρω δεν ανταποκριθεί στην παρούσα πρόσκλησή της, θα προβεί στην λύση αυτού μονομερώς, σύμφωνα με τις κατά Νόμο διατάξεις κατ' άρθρο 7 του Ν. 4356/2015. Η ΔΙΚ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΜΑΡΙΑ Ν. ΜΥΛΩΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Με την με αρ. 1362Δ. / 24-10-2019 έκθεσή μου επίδοσης εγώ η Δικ. επιμελήτρια του Εφετείου Πατρών ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΒΕΛΑ, κάτοικος Πατρών (Σολωμού 24-26 τηλ. 261044300 - 6944577511 ) , επέδωσα στην Αντεισαγγελέα του Πρωτοδικείου Πατρών κ. ΕΙΡΗΝΗ – ΔΑΦΝΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ – ΦΙΛΟΣΩΦ, για τον εναγόμενο κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟ, ως μοναδικό εξ αδιαθέτου κληρονόμου της αποβιωσάσης στις 25-9-2016 μητέρας του ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΜΑΝΙΩΤΗ, κατοίκου πρώτα Ράχης Κύπρου και ήδη αγνώστου διαμονής, μετά από γραπτή παραγγελία του Δικηγόρου Πατρών κ. ΣΤΕΛΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ, Πληρεξούσιου Δικηγόρου της ενάγουσας εταιρείας με την επωνυμία « ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΣ – ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ – ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ CNC & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ », που εδρεύει στο Λάππα Δυτικής Αχαίας και εκπροσωπείται νόμιμα, ακριβές και νόμιμα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο από το εκτελεστό πρώτο απόγραφο της με αρ. 22 / 2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΔΥΜΗΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ, που φέρει τον τύπο της εκτέλεσης και αρ. 59/2019 των απογράφων, η οποία δίκασε ερήμην του εναγομένου, όρισε το παράβολο ερημοδικίας σε περίπτωση ασκήσεως ανακοπής ερημοδικίας από τον εναγόμενο στο ποσό των (120) ευρώ, δέχτηκε εν μέρει την αγωγή, υποχρέωσε τον εναγόμενο να καταβάλει στην ενάγουσα € (3.900) νομιμοτόκως από την επόμενη της επίδοσης της αγωγής και επέβαλλε σε βάρος του εναγομένου τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας που όρισε σε € (150). Κάτωθι του άνω εγγράφου η από 22-10-2019 παραγγελία για επίδοση μετά επιταγής για πληρωμή, για γνώση και τις νόμιμες συνέπειες και επιτάσσεται να καταβάλει τα εξής ποσά : 1) Για κεφάλαιο που επιδικάσθηκε το ποσό των 3.900 ευρώ νομιμότοκα από 11-10-2017 και μέχρι εξόφλησης, 2) Για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη το ποσό των 150 ευρώ, 3) Για τέλη απογράφου 166,89 ευρώ, 4) Για σύνταξη επιταγής και παραγγελία προς επίδοση αυτής, το ποσό των 80 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% 19,2 ευρώ και συνολικά 99,2 ευρώ, 5) Για επίδοση 43,40 ευρώ και τα κονδύλια 2,3,4 και 5 νομιμότοκα από την επίδοση της παρούσας μέχρι την εξόφληση. Άλλως σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής θα εκτελεσθεί αναγκαστικά και θα υποχρεωθεί να καταβάλλει για εντολή προς εκτέλεση το ποσό των 30 ευρώ. Αντίκλητούς της και δεκτικούς καταβολής ορίζει τον Δικηγόρο Πατρών κ. ΣΤΕΛΙΟ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟ, (Οδός Πλ. Πίνδου αρ. 1 και Γούναρη τηλ. 2610333732) και εμένα την δικαστική επιμελήτρια. Πάτρα 24-10-2019 Η ΔΙΚ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΒΕΛΑ Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Με την έκθεση επίδοσης αρ. 4510Δ’/25-10-2019 του δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Δωδεκανήσου με έδρα το Πρωτοδικείο Ρόδου, Γεωργίου Δουρδουνά, επιδόθηκε νόμιμα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου, για τον άγνωστης διαμονής εναγόμενο Ιωάννη Μάκρα του Παναγιώτη, επικυρωμένο αντίγραφο της με αρ. κατ. 456/6-8-2019 αγωγής των 1) Stella Connolly (Στυλιανής Κιαουρτζή του Ιωάννη) και 2) Μαρίας Κιαουρτζή του Ιωάννη προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, (το οποίο ορίζει ότι οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν προτάσεις και όλα τα αποδεικτικά μέσα και διαδικαστικά έγγραφα που επικαλούνται μέσα σε εκατό (100) μέρες από την κατάθεση της αγωγής, η προθεσμία δε παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους αν οι εναγόμενοι διαμένουν στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής) που αφορά σε χρησικτησία ακινήτου που βρίσκεται στον οικισμό Αγίου Ισιδώρου Ρόδου με κτηματολογικά στοιχεία : Τόμος 2, φύλλο 81, μερίδα 48 οικοδομών Αγ. Ισιδώρου, φάκελος 189, νομικής φύσης «μουλκ», γνωστοποιώντας ταυτόχρονα στον εναγόμενο ότι προς απόδειξη των θεμάτων της κοινοποιούμενης αγωγής θα καταθέσει ενόρκως, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ρόδου (Πλατεία Ελευθερίας 1, Δικαστικό Μέγαρο, τηλ. 22410-28885) στις 7 Νοεμβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ., η Τσαμπίκα συζ. Παναγιώτη Κιαουρτζή το γένος Κυριάκου Τριανταφύλλου, κάτοικος Παστίδας Ρόδου, συνταξιούχος, καλούμενο να παραστεί στον παραπάνω τόπο και χρόνο κατά τη διαδικασία λήψης της πιο πάνω ένορκης βεβαίωσης. Ρόδος, 25 Οκτωβρίου 2019 Ο πληρεξούσιος δικηγόρος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΦΟΥΤΟΥΛΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας