PrintButton

13-11-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Με την υπ' αριθμ. 18/2019 διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών τροποποιήθηκε το καταστατικό του σωματείου με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ», με έδρα τον Κουβαρά Αττικής, θέση Πέτα, οδός Ομήρου, αριθμός 29 και με σκοπό την μεταφορά της έδρας του σωματείου. Αθήνα 10/6/2019 Ο πληρεξούσιος δικηγόρος ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.Δ.Σ.Α. 25265 Με την υπ' αριθμ. 4/2019 διαταγή του Ειρηνοδικείου Κρωπίας αναγνωρίστηκε το σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ Τ.Ε.Ε. ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ», με έδρα τον Δήμο Κορωπίου Αττικής, το κτήριο του ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής και με σκοπό, μεταξύ άλλων, την μελέτη και προβολή των προβλημάτων του σχολείου και το συντονισμό της δράσης όλων των γονέων για τη λύση τους, την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό και τη δημοκρατική αναβάθμιση της παιδείας. Αθήνα 10/6/2019 Ο πληρεξούσιος δικηγόρος ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.Δ.Σ.Α. 25265 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αρ. 9766β/7-11-19 έκθεσή μου επίδοσης, ύστερα από γραπτή παραγγελία της Δικηγόρου Παναγιώτας Σταματίου της «ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Δικηγορική Εταιρεία», πληρεξουσίας της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ», που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Αθηνών αρ. 71 και εκπρ/ται νόμιμα, ήρθα και επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Λάμπρο Δημητριάδη, πρώην κάτοικο Αθηνών, Πειραιώς 88 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της 5639/13 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, Τακτική Διαδικασία. Με την οποία δικάζει ερήμην του εναγομένου, ορίζει παράβολο ερημοδικίας 110€, Δέχεται την αγωγή. Υποχρεώνει τον εναγόμενο να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των (6.312,02) ευρώ, εντόκως, από την επομένη της παρόδου της προθεσμίας των εκατόν είκοσι ημερών από την έκδοση κάθε τιμολογίου και για το ποσό, που οφείλεται για το καθένα από αυτά, μέχρι την εξόφληση. Επιβάλλει σε βάρος του εναγομένου τα δικαστι κά έξοδα της ενάγουσας τα οποία ορίζει σε 270 €. Προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 12-11-19 Ο Δικ. Επιμελητής Γεώργιος Φιλιππουπολίτης Φειδίου 6- Αθήνα Με την με αρ. 9767βΠ-11-19 έκθεσή μου επίδοσης, ύστερα από γραπτή παραγγελία της Δικηγόρου Παναγιώτας Σταματίου της «ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Δικηγορική Εταιρεία», πληρεξουσίας της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «IBM ΕΛΛΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΕ», που εδρεύει στο Χαλάνδρι, Λ. Κηφισίας 284 και εκπρ/ται νόμιμα, ήρθα και επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για την ΕΠΕ με επωνυμία «IΒΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΕ», με πρώην έδρα στην Αθήνα, Ι. Δροσοπούλου 4 και εκπρ/ται νόμιμα, ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της 11007/19 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, Τακτική Διαδικασία. Με την οποία δικάζει ερήμην της εναγομένης, ορίζει παράβολο ερημοδικίας στο ποσό 200€, Απορρίπτει ότι κρίθηκε απορριπτέο, Δέχεται την αγωγή. Υποχρεώνει την εναγομένη να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των (70.651,93) ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης της αγωγής και μέχρι την εξόφληση. Καταδικάζει την εναγομένη στην καταβολή των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας, τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 3.000€. Προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 12-11-19 Ο Δικ. Επιμελητής Γεώργιος Φιλιππουπολίτης Φειδίου 6 - Αθήνα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ’ αριθμ. 20/2019 διαταγή του Ειρηνοδικείου Μαραθώνος (διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας) εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις στο καταστατικό του σωματείου με την επωνυμία «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ», που εδρεύει στις Αφίδνες Αττικής ειδικότερα δε η τροποποίηση του καταστατικού εν συνόλω και η κωδικοποίηση αυτού. Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2019 Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 119, ΑΘΗΝΑ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 211.40 38 997 Με τις με αρ. 9780β και 9779β/12-11-19 εκθέσεις μου επίδοσης, ύστερα από γραπτή παραγγελία της Δικηγόρου Αγγελικής Λεγάκη, πληρεξουσίας του Δημητρίου Νικ. Στρατιώτη, κατοίκου Ν. Περάμου Αττικής, ήρθα και επέδωσα στον κ. Ε ισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τους: 1) Νικόλαο Πέτκα του Δημητρίου και 2) Ελένη Πέτκα του Δημητρίου, πρώην κατοίκων Αθηνών, με τελευταία γνωστή διαμονή Κεφαλληνίας 18 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της 22-10-19 Αίτησης του πρώτου κατά των δεύτερων, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδ. Εκουσίας Δικαιοδοσίας), με την οποία Ζητά να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή καθ όλο το αιτητικό αυτής. Να αναγνωρισθεί ότι για το οικόπεδο με ΚΑΕΚ 05 103 11 01 014/0/0, που περιγράφεται λεπτομερώς στο ιστορικό της παρούσας, είναι κατά ποσοστό 100% πλήρης και αποκλειστικός κύριος. Να διαταχθεί η διαγραφή (από τον αρμόδιο υπάλληλο του κτηματολογικού γραφείου Ν. Περάμου - Μεγάρων) της με ημερομηνία 23.03.07 και με αρ. καταχώρησης στο κτηματολόγιο 261/26.03.2007 αιτήσεως διόρθωσης αρχικών εγγραφών που είχε κατατεθεί ενώπιον του άνω Δικαστηρίου με ΓΑΚ 70678/07 και ΕΑΚΔ 3353/07 από τους δικαιοπαρόχους του Ελένη Πέτκα και Νικόλαο Πέτκα με αίτημα ίδιο με το αιτητικό της παρούσας αιτήσεώς του, η οποία αίτηση ματαιώθηκε κατά την δικάσιμο της 10/10/2008, αλλά εντούτοις παραμένει καταχωρημένη στο Κτηματολογικό γραφείο Μεγάρων - Νέας Περάμου και στο ΚΑΕΚ 05 103 11 01 014/0/0 και η οποία χρήζει διαγραφής. Να διορθωθεί η ανακριβής πρώτη εγγραφή που καταχωρήθηκε στο οικείο κτηματολογικό βιβλίο του Κτηματολογικού Γραφείου Ν. Περάμου- Μεγάρων και συγκεκριμένα στο κτηματολογικό φύλλο γεωτεμαχίου με ΚΑΕΚ 05 103 11 01 014/0/0, να απαλειφθεί εντελώς η ένδειξη «ΑΓΝΩΣΤΟΣ» και να αναγραφούν ως αρχικοί κύριοι κοινώς και αδιαιρέτως κατά ποσοστό 33,34% εξ αδιαιρέτου η αρχική δικαιοπάροχός του Ελένη Πέτκα του Δημητρίου και της Αναστασίας και κατά ποσοστό 33,33% και ο αρχικός δικαιοπάροχός του Νικόλαος Πέτκας του Δημητρίου και της Αναστασίας, κύριοι κατά πλήρη κυριότητα κατά την ημερομηνία μεταβίβασης του ακινήτου (προς τον αιτούντα κα ι τον πατέρα του Νικόλαο Στρατιώτη), λαμβάνοντας υπόψη ως νόμιμο και ισχυρό τίτλο κτήσης του δικαιώματός τους επί του εν λόγω ακινήτου την με αριθμό 14.579/1991 πράξη αποδοχής κληρονομίας της συμβ/φου Πειραιώς Μαρίας Καλογεροπούλου - Πολυμενέα, νομίμως μεταγεγραμμένης στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Μεγάρων στον τόμο 330 και με αρ.14. Να διαταχθεί η ορθή καταχώρηση των μεταγενέστερων πράξεων στο ΚΑΕΚ 05 103 11 01 014/0/0 κατόπιν διόρθωσης της εγγραφής του αγνώστου και να καταχωρηθούν οι πράξεις αυτές χωρίς την επιφύλαξη του άρθρου 7Α του νόμου 2664/1998, σε πλήρη χρονολογική σειρά. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχουν: Α) έκθεση κατάθεσης δικογράφου του Γραμματέα του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών, με ΓΑΚ 92822/19, ΕΑΚ: 4023/19 και ημερομηνία κατάθεσης 25-10-19 και Β) η από 25-10-19 πράξη του κ. Δικαστή του πιο πάνω δικαστηρίου, που ορίζει δικάσιμο στις 19-3-21, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9 π.μ., με πινάκιο: ΡΚ, με αρ πιν.:8.. Προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενους να παραστούν όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα 12-11-19 Ο Δικ. Επιμελητής Γεώργιος Φιλιππουπολίτης Φειδίου 6- Αθήνα 2103819188 ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ «Η ΞΕΝΙΑ» συν.Π.Ε. ΓΡΑΦΕΙΑ: ΣΤΑΔΙΟΥ 24 - 105 64 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Σαρρή Ολυμπία ΤΗΛ.: 213 2169900 213 2169912 2109715469 Αριθ. πρωτ.: 240 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Προς: Ολα τα μέλη του Συνεταιρισμού Καλούνται όλα τα μέλη του εν Αθήναις εδρεύοντος Οικοδομικού Συνεταιρισμού Ξενοδόχων Ελλάδος «Η ΞΕΝΙΑ» συν. Π.Ε. όπως προσέλθουν σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα την 4η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16η (4 μ.μ.) στο ξενοδοχείο «ΠΑΡΝΩΝ», οδός Χαλκοκονδύλη 21. Θέματα ημερήσιας διάταξης 1) Εκθεση του Δ.Σ. για την ενεστώσα κατάσταση του Συνεταιρισμού. 2) Εγκριση απολογισμού παρελθούσης χρήσεως 2018 και προϋπολογισμού παρούσης χρήσεως. 3) Ανακοινώσεις. Σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση ματαιωθεί έλλειψη απαρτίας, θα επαναληφθεί στις 16 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα στον ίδιο τόπο και χώρο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα. Επισημαίνεται: α) ότι και κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία των μελών. β) ότι οι αποφάσεις των Γεν. Συνελεύσεων είναι υποχρεωτικές και για τα απουσιάζοντα μέλη και γ) ότι κάθε μέλος, αδιαφόρως του αριθμού των μερίδων των οποίων είναι κάτοχος, έχει μίαν ψήφο. Η παρούσα θα γνωστοποιηθεί στο Ειρηνοδικείο και στον οικείο Ο.Τ.Α., θα αποσταλεί προς ένα έκαστον των μελών, θα αναρτηθεί στα γραφεία του Συνεταιρισμού και θα δημοσιευθεί σε ημερήσια Εφημερίδα της Αθήνας, και όπως γνωρίζετε η παρουσία σας είναι απαραίτητη. Η Πρόεδρος ΣΑΡΡΗ ΟΛΥΜΠΙΑ Υ.Γ. η εξόφληση των συνδρομών σας μπορεί να γίνεται κατ' ευθείαν: α) στο λογ/σμό EUROBANK: 0026-0222.86 0200 104386 Παρακαλείσθε όταν κάνετε κατάθεση μέσω Τραπέζης να γράφετε και το όνομά σας γιατί αλλιώς στο εξτρέ της Τράπεζας δεν φαίνεται ο καταθέτης και εμείς δεν μπορούμε να χρεώσουμε την μερίδα σας και ακόμη δεν μπορούμε να σας στείλουμε απόδειξη πληρωμής σας. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ Η Πρόεδρος Σαρρή Ολυμπία Ο Γενικός Γραμματέας Παπαπαύλου Γεώργιος ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡIΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Οικ. Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 136 73 Αχαρνές Τηλ.: (+30) 213 2072469 Fax: (+30) 213 2072369 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Βαθμός προτ.: «Κοινός» Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηνεκές Αριθμ. πρωτ.: 50416 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Αχαρνών, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις Διατάξεις του Βιβλίου Ι, του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για τα προσφερόμενα είδη, σύμφωνα με την με αριθμ. 52/2019 μελέτη. Η προμήθεια περιλαμβάνεται στα CPV: 37535200-9 «Εξοπλισμός παιδικής χαράς», 34991000-0 «Φωτιστικά σώματα υπαίθριων χώρων», 44423700-8 «Στοιχεία φρεατίων επίσκεψης», 44321000-6 «Καλώδια», 31224700-9 «Κιβώτια σύνδεσης», 44115210-4 «Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων», 4416500-4 «Εύκαμπτοί σωλήνες, κατακόρυφοι σωλήνες και χιτώνια». Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 275.999,99 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών, από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». Η δαπάνη βαρύνει του Κ.Α. 64-7135.001, προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, όπως εγκρίθηκε με την με αρ. 202/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (Α.Δ.Α.: 6H4ΨΩΨ8-ΖΔΙ). Για την συγκεκριμένη προμήθεια έχουν εκδοθεί οι με αρ. Α-945/2019 (ΑΔΑ: ΨΟ75ΩΨ8-ΥΟΝ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. Η προμήθεια διαιρείται αναλυτικά στα παρακάτω Τμήματα: ΟΜΑΔΑ 1΄«ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 215.188,36 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %. ΟΜΑΔΑ 2΄«ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ», εκτιμώμενης αξίας 47.120,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %. ΟΜΑΔΑ 3΄«ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ», εκτιμώμενης αξίας 13.691,63 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %. Προσφορές υποβάλλονται είτε για μια ομάδα, είτε για περισσότερες ομάδες, είτε για το σύνολο των ομάδων. Όλες οι ομάδες μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου έλαβε τον Συστημικό Αριθμό 81318. Ημερομηνία & ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 10/12/2019 & ώρα 07:00 π.μ.. Καταληκτική ημερομηνία & ώρα υποβολής προσφορών: 16/12/2019 & ώρα 15:30 μ.μ.. Αποσφράγιση προσφορών (Δικαιολογητικά – Τεχνική Προσφορά): 20/12/2019 & ώρα 10:00 π.μ.. Στo διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώσεις προμηθευτών, και συνεταιρισμοί αντίστοιχης επαγγελματικής δραστηριότητας, που παρέχουν εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, και που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2.2 της διακήρυξης. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού και η γλώσσα σύνταξης αυτών θα είναι η Ελληνική. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 1 % επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης κάθε ομάδας, χωρίς Φ.Π.Α., διάρκειας τουλάχιστον εξήντα (60) ημερών μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Τόπος παράδοσης της προμήθειας είναι ο Δήμος Αχαρνών (Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης: EL 305). Η παράδοση του εξοπλισμού θα γίνει κατόπιν συνεννόησης εντός είκοσι (20) ημερών, μετά την έκδοση εντολής παραγγελίας από το Τμήμα Προμηθειών. Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, υποχρεούται, πριν από την υποβολή των προβλεπόμενων στον Τίτλο 3 του Ν.4412/2016 ένδικων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής (άρθρο 360 παρ.1 του Ν.4412/2016), όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 3.4 της διακήρυξης. Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης παρέχεται στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση: http://www.acharnes.gr/el/category/content-665-59. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους ή να τους αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατόπιν αιτήματος στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής, βαρύνει τον/τους ανάδοχο/αναδόχους. Αχαρνές, 12/11/2019 Ο Αντιδήμαρχος Οικ. Υπηρεσιών Μιχαήλ Βρεττός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ [ Κ.Α.Υ.Φ. ] αριθμ. πρωτ.: 2718 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ0: 36/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Το Ανοικτό Κατάστημα της Κεντρικής Αποθήκης Υλικού Φυλακών- (Κ.Α.Υ.Φ) στον Κορυδαλλό διενεργεί ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής για την προμήθεια αλεύρων αρτοποιίας, α./ κατηγορίας τύπου Τ70% κοινό αλεύρι & β./ κατηγορίας Π 55% ζαχαροπλαστικής για την κάλυψη των αναγκών σε άλευρα αρτοποιίας του κρατικού αρτοποιείου της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ – Κ.Α.Υ.Φ. • Η ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr είναι η 12-11-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 Ανάλυση ομάδων αλεύρων: • Α΄ ΟΜΑΔΑ: ΑΛΕΥΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Τ 70% 232.566,00 € (χωρίς τον Φ.Π.Α.13%) & • Β΄ ΟΜΑΔΑ: ΑΛΕΥΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Π 55% 58.142,00 € (χωρίς τον Φ.Π.Α.13%) • Σύνολο Α+Β ομάδας 290.708,00 € (μη συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων & φ.π.α 13%) • Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της Πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Στην περίπτωση διαφορετικών ημερομηνιών λαμβάνεται υπόψη η τελευταία. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών • 14-11-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία από οικονομικούς φορείς εγγεγραμμένους στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/2013 ΦΕΚ 120 Α’/29-05-20132 και στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 ΦΕΚ 2677 Β’/21-10-2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: • 17-12-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 23:59 Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/2013 και το άρθρο 6 της Υ.Α. Π1/2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Μετά την παρ έλευσ η της καταληκτικής ημερο μηνίας και ώρ ας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: • 20-12-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς και ενώσεις αυτών, που ασκούν νόμιμα την εμπορία ή διακίνηση των υπό προμήθεια ειδών στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 19 του Ν.4412/2016 και πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 73 και 77 του αυτού Νόμου. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ, διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπήσει στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μία εταιρείες ή κοινοπραξίες. Δεν μπορεί επίσης να συμμετέχει (ξεχωριστά) και για δικό του λογαριασμό αυτός που εκπροσωπεί διαγωνιζόμενη εταιρεία ή είναι μέλος διοικητικού συμβουλίου τέτοιας εταιρείας. Δεν μπορεί να συμμετέχει στη δημοπρασία για δικό του λογαριασμό υπάλληλος εταιρείας η οποία λαμβάνει μέρος σε αυτή ή ειδικοί σύμβουλοι που μισθοδοτούνται ή αμείβονται με οποιοδήποτε τρόπο από την εταιρεία αυτή. Κάθε προσφέρων οφείλει να αποδείξει την χρηματοοικονομική και τεχνική του επάρκεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αναλυτική διακήρυξη. Οι προσφορές ισχύουν, με ποινή αποκλεισμού, χωρίς καμία αλλαγή για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξη (6) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του προϋπολογισμού της προμήθειας χωρίς ΦΠΑ, ξεχωριστά για κάθε ομάδα του διαγωνισμού για την οποία δίνεται η προσφορά. Γίνονται δεκτές προσφορές κατά ομάδα – γραμμή του διαγωνισμού και μόνο για το σύνολο των κατά ομάδα-γραμμών των ζητούμενων ποσοτήτων έκαστου είδους. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος των κατά ομάδα - γραμμών ζητούμενων ποσοτήτων έκαστου είδους. Εναλλακτικές προσφορές, καθώς και αντιπροσφορές, δεν γίνονται δεκτές. Υπάρχουν τεχνικές προδιαγραφές και επισυνάπτονται στη Νο 36/2019 διακήρυξη στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ, διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr με α/α 81601.1 • Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά μέσα στο Ανοικτό Κατάστημα Κεντρικής Αποθήκης Υλικού Φυλακών - (Κ.Α.Υ.Φ), οδός: Νικηφορίδη 2 στον Κορυδαλλό Αττικής. • Η Κ.Α.Υ.Φ δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων έκαστου είδους, οι οποίες αναγράφονται στον προϋπολογισμό. Επίσης μπορεί να προμηθευτή και ένα μικρό μέρος από αλεύρι ολικής αλέσεως ,ανάλογα με την ζήτηση των νοσοκομείων και ιδρυμάτων. • Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων για κάθε είδος, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Κ.Α.Υ.Φ και με αύξηση των ποσοτήτων κατά 30% μετά από έγγραφη δήλωση της υπηρεσίας, αλλά όχι πέραν του αναφερόμενου προϋπολογισμού γεωργικής χρήσης 2019-2020. Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται από το γραφείο προμηθειών του Ανοικτού Καταστήματος της Κεντρικής Αποθήκης Υλικού Φυλακών - (Κ.Α.Υ.Φ) επί της οδού Νικηφορίδη 2 στο Κορυδαλλό Ταχ. Κωδ: 181 10, αρμόδιος υπάλληλος κ. Δανιήλ Γεώργιος τηλέφωνο: 210 4964068 fax: ({}): 210 4972917, e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αριθμός Ανακοίνωσης στην ΕΕ 2019/S 216 -529568 Κορυδαλλός 11 Νοεμβρίου 2018 Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Μαρίνα Μπούκη 19PROC005821087 2019-11-08 ΑΔΑ: ΩΕΤΩΩΚΣ-7ΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΑΥΓΕΙΑ) ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Χρυσούπολη 07.11.2019 ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Αρ. πρωτ.: 16550 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Νέστου προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με υποβολή ηλεκτρονικών προσφορών για την «Προμήθεια ενός Τριαξονικού φορτηγού και ενός Αναρροφητικού Σαρώθρου», με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής, προϋπολογισμού 176.800,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ και θα χρηματοδοτηθεί από ΣΑΤΑ του Δήμου (με ποσό 19.232,00 €) καθώς και από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (με ποσό 200.000,00). Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 28.11.2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. σύμφωνα με τα αναφερόμενα της Υ.Α. 56902/215/19-5-2017 (Φ.Ε.Κ. /Β΄/1924/2-7-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Η ηλεκτρονική αποσφράγιση θα γίνει τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10.00 π.μ. από την αρμόδια επιτροπή. α/α CPV Είδος Προϋπολογισμός 1 Τμήμα 1 34134200-7 Ένα Τριαξονικό Φορτηγό με ανατρεπόμενη Κιβωτάμαξα 107.300,00€ 2 Τμήμα 2 34144431-8 Ένα Αυτοκινούμενο Αναρροφητικό Σάρωθρο 69.500,00€ Σύνολο 176.800,00€ ΦΠΑ 24% 42.432,00€ Συνολική αξία με Φ.Π.Α 219.232,00€ Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τους όρους των τευχών της Διακήρυξης (Διακήρυξη, Αρ. Μελέτη 5012/2019, κλπ.) και με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/08.08. 2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Οι υποψήφιοι προμηθευτές οφείλουν, μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών τους, να προσκομίσουν σε σφραγισμένο φάκελο τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους, συμπεριλαμβανομένης και της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής τους. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι Συνεταιρισμοί και οι Ενώσεις προμηθευτών, εφόσον υποβάλλουν κοινή προσφορά, που διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση για την προμήθεια του παρόντος διαγωνισμού και πληρούν τους όρους της διακήρυξης σχετικά με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το δύο τοις εκατό (2%) της προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς τον Φ.Π.Α.. Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο τελικός μειοδότης θα πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους πέντε τοις εκατό (5%) της κατακυρωθείσης δαπάνης χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α. Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, κηρύκεια, χαρτόσημα, δημοσίευση και τυχόν έξοδα καθώς και οι λοιπές κρατήσεις βαρύνουν τον τελικό μειοδότη. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζομένους για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης είναι αναρτημένο στο διαδικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων, στην ηλεκτρονική πύλη του Διαγωνισμού (α/α Συστήματος: 80308) στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων www.eprocurement.gov.gr και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.nestos.gr). Η περίληψη θα δημοσιευτεί σε τρις (3) εφημερίδες και θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ www.diavgeia.gov.gr, www.eprocurement.gov.gr και στην Ιστοσελίδα του Δήμου (www.nestos.gr). Σχετικά αιτήματα / ερωτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. Ο Δήμαρχος Νέστου Μιχαηλίδης Σάββας

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας