PrintButton

07-12-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Με τη με αριθμό 49/2019 Διάταξη της Ειρηνοδίκου Χαλανδρίου εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις του καταστατικού του σωματείου με την επωνυμία «Ελληνικό Σωματείο για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εγκαταστάσεων» που στην αγγλική γλώσσα αποδίδεται ως «Hellenic Facility Management Association», νομίμως εκπροσωπούμενου και ειδικότερα η τροποποίηση του άρθρου 1 παρ. 1 που αναφέρεται στην επωνυμία του Σωματείου, η τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 12 του Καταστατικού που αναφέρεται στους χρονικούς περιορισμούς της θητείας των μελών του Δ.Σ., η τροποποίηση της παρ. 2 ου άρθρου 12, σχετικά με την νόμιμη σύνθεση και λειτουργία του ΔΣ και η τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 14 που αφορά την υποχρεωτική έξοδο από το Δ.Σ. κατά την διάρκεια της θητείας του ενός μέλους, που τυχόν μετακινήθηκε σε άλλη εταιρεία - τακτικό μέλος του Σωματείου, εφόσον η εταιρεία στην οποία εντάχθηκε εκπροσωπείται ήδη στο Δ.Σ. του Σωματείου. Αθήνα 27.11.2019 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΜ 11.522 ΔΣΑ Περίληψη επιδοθέντος εγγράφου αγνώστου διαμονής Με τις υπ΄αριθ.3252Β/03-12-2019,3253Β/03-12-2019,3254Β/03-12-2019, 3255Β/03-12-2019,3256Β/03-12-2019,3257Β/03-12-2019,3258Β/03-12-2019,3259Β/03-12-2019,3260Β/03-12-2019,3261Β/03-12-2019,3262Β/03-12-2019,3263Β/03-12-2019, 3264Β/03-12-2019, 3265Β/03-12-2019 και 3266Β/03-12-2019 εκθέσεις επίδοσης της Δικ.Επιμελήτριας της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Φωτεινήw Καρατζά, κατοίκου Αθηνών, οδός Στουρνάρη αρ.36, επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τους 1) Χαρίκλεια ΒΑΛΛΙΤΣ του Ιάσωνα, πρώην κάτοικο Καναδά και ήδη αγνώστου διαμονής, 2) Αλεξάνδρα ΛΕΣΤΟΥ του Ιάσωνα, πρώην κάτοικο Κηφισιάς Αττικής και ήδη αγνώστου διαμονής, 3) Μαρία ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΟΥ του Κωνσταντίνου, πρώην κάτοικο Κηφισιάς Αττικής και ήδη αγνώστου διαμονής, 4) Βρασίδα ΒΑΛΛΙΤΣ του Κωνσταντίνου, πρώην κάτοικο Κηφισιάς Αττικής και ήδη αγνώστου διαμονής, 5) Βασίλειο ΒΑΛΛΙΤΣ του Κωνσταντίνου, πρώην κάτοικο Κηφισιάς Αττικής και ήδη αγνώστου διαμονής, 6) Χαρίκλεια ΒΑΛΛΙΤΣ του Κωνσταντίνου, πρώην κάτοικο Κηφισιάς Αττικής και ήδη αγνώστου διαμονής, 7) Ιάσωνα ΒΑΛΛΙΤΣ του Κωνσταντίνου, πρώην κάτοικο Κηφισιάς Αττικής και ήδη αγνώστου διαμονής, 8) Κωνσταντίνα ΚΑΚΚΟΥΡΑΤΟΥ του Ιωσήφ, πρώην κάτοικο Κηφισιάς Αττικής και ήδη αγνώστου διαμονής, 9) Ιωσήφ ΒΑΛΛΙΤΣ του Κωνσταντίνου, πρώην κάτοικο Κηφισιάς Αττικής και ήδη αγνώστου διαμονής, 10) Βασιλική ΣΑΒΒΑΣΤΙΑΝΟΥ του Ιωσήφ, πρώην κάτοικο Κηφισιάς Αττικής και ήδη αγνώστου διαμονής, 11) Σπυρίδωνα ΒΑΛΛΙΤΣ του Ιωσήφ, πρώην κάτοικο Κηφισιάς Αττικής και ήδη αγνώστου διαμονής, 12) Ευάγγελο ΒΑΛΛΙΤΣ του Ιωσήφ, πρώην κάτοικο Κηφισιάς Αττικής και ήδη αγνώστου διαμονής, 13) Άννα ΚΑΤΣΙΚΑΜΠΗ του Ιωσήφ, πρώην κάτοικο Κηφισιάς Αττικής και ήδη αγνώστου διαμονής, 14) Χρήστο ΒΑΛΛΙΤΣ του Ιωσήφ, πρώην κάτοικο Κηφισιάς Αττικής και ήδη αγνώστου διαμονής και 15) Ευρυδίκη ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ του Βασιλείου, πρώην κάτοικο Καλλιθέας Αττικής και ήδη αγνώστου διαμονής, αντίστοιχα, η από 15/11/2019 Αίτηση της Πηνελόπης Κωνσταντοπούλου του Θεοδώρου και της Μαρίας, κατοίκου Αθηνών, οδός Κρυστάλλη αρ.4, με Α.Φ.Μ. 015178112 κατ΄ αυτών, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας), με ΓΑΚ: 104074/2019 και ΕΑΚ: 4522/2019, για τη συζήτηση της οποίας ορίζεται χρόνος η 14-01-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 πμ, με πινάκιο ΡΑ και αρ. πινακίου 5, στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, στο κτίριο 2 και αίθουσα 202, με τον όρο κοινοποιήσεως προ (3) ημερών από τη δικάσιμο, δια της οποίας αίτησης αιτείται η αιτούσα δια τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της: 1/να γίνει δεκτή η αίτησή της και 2/να διαταχθεί με την απόφαση του άνω δικαστηρίου η διαγραφή από τα βιβλία διεκδικήσεων του Υποθηκοφυλακείου Καλλιθέας α) της από 20-9-1967 διεκδικητικής αγωγής της Ευρυδίκης Χατζηνικολάου που κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθήνας και έχει εγγραφεί στον τόμο Δ με αριθμό 47, β) της από 22-1-1968 διεκδικητικής αγωγής της ίδιας καθ’ ης επίσης κατατεθειμένης στο Πρωτοδικείο Αθήνας που έχει εγγραφεί στον τόμο Δ με αριθμό 66, γ) της από 17-4-1968 διεκδικητικής αγωγής του Χρήστου Βάλλιτς του Ιωσήφ, Άννης Κατσικάμπη του Ιωσήφ, Ευαγγέλου Βάλλιτς του Ιωσήφ, Σπυρίδωνα Βάλλιτς του Ιωσήφ, Βασιλικής Σαββαστιανού του Ιωσήφ, Ιωσήφ Βάλλιτς του Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνας Κακουράτου του Ιωσήφ, Ιάσωνα Βάλλιτς του Κωνσταντίνου, Χαρίκλειας Βάλλιτς του Κωνσταντίνου, Βασιλείου Βάλλιτς του Κωνσταντίνου, Βρασίδα Βάλλιτς του Κωνταντίνου, Μαρίας Σαββατιανού του Κωνσταντίνου, Αλεξάνδρας Λέστου του Ιάσωνα και Χαρίκλειας Βάλλιτς του Ιάσωνα, που κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθήνας και έχει εγγραφεί στον τόμο Δ με αριθμό 84. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και με κλήση στους δέκτες της επίδοσης να παραστούν κατά τη συζήτηση της αίτησης στο ανωτέρω δικαστήριο τον ανωτέρω οριζόμενο χρόνο. Αθήνα 05-12-2019 Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΣΚΟΥΦΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΔΣΑ 8952 – ΑΦΜ 016424626 ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΙΩΝ 12 – ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210 8228630-6977596219 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Περίληψη Δικογράφου Ο Αθανάσιος Λυκιαρδόπουλος, Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, με έγγραφη παραγγελία της Ευσταθίας Χ. Φατούρου, Δικηγόρου Αθηνών, ως πληρεξουσίας της Αγγελικής Κύρου του Νικολάου και της Ελένης, εν διαστάσει συζ. Χαράλαμπου Κόη, επέδωσα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών με την με αριθμό 9.220 / 05-12-2019 έκθεσή μου επίδοσης, για τον Χαράλαμπο Κόη του Χρήστου και της Σπυριδούλας, πρώην κάτοικο Καλλιθέας Αττικής, οδός Ηρακλέους αρ. 90, πρώην προσωρινά διαμένοντα στη Νίκαια Πειραιά και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 06 Νοεμβρίου 2019 ΑΓΩΓΗΣ που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία: Οικογενειακό Ειδικές Διαδικασίες), με την οποία ζητά να λυθεί ο μεταξύ των γάμος και καλείτε να παραστεί στο άνω ακροατήριο στη δικάσιμο της 12ης Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00πμ, Κτίριο 6, Αίθουσα 6, στο Πινάκιο Α2 (ΜΟΝ), με Αριθμό: 12. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμόν 6874 Γ'/06-12-2019 έκθεσή μου επίδοσης, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Ευαγγέλου Νικ. Καβελαρά, πληρεξουσίου δικηγόρου του ανακοινούντος τη δίκη - προσεπικαλούντος - ενάγοντος Ηλία Μήλιου του Γεωργίου, κατοίκου Ιλίου Αττικής, οδός Κατακουζηνού αρ. 42 (ΑΦΜ 145330141) επέδωσα την 6/12/2019 στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Στέφανο Ντόβα του Θωμά, πρώην κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Ελ. Βενιζέλου αρ. 18 (ΑΦΜ 158529024) και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 30.11.2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΥΣΑ ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ του Ηλία Μήλιου κατά του Στέφανου Ντόβα που απευθύνεται ενώπιον του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΙΛΙΟΥ και με την οποία ζητά: να γίνει δεκτή η ένδικη ανακοίνωση δίκης - προσεπίκληση σε πρόσθετη παρέμβαση και η σωρευμένη σε αυτήν αγωγή αποζημίωσης, σε περίπτωση ήττας του στην κύρια υπόθεση, κ.λπ. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχουν πράξη κατάθεσης της κ. Γραμματέως του παραπάνω δικαστηρίου με αριθμ. 50 και χρονολογία κατάθεσης 3.12.2019 και ταυτόχρονη πράξη της κ. Γραμματέως του παραπάνω δικαστηρίου με την οποία ορίζεται ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής με αριθμό ΕΑΚ 38/8-10-2019 για να λάβει γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλούμενο για τα νόμιμα. Στην άνω παραγγελία υπάρχει γνωστοποίηση προς τον Στέφανο Ντόβα του Θωμά, ότι επί των θεμάτων αποδείξεως και ανταποδείξεως επί της αγωγής και της ανακοίνωσης δίκης κ.λπ. θα βεβαιώσει ενόρκως ο μάρτυρας του ανακοινούντος τη δίκη κ.λπ. Γεώργιος Μήλιος του Ηλία και της Δήμητρας ενώπιον του κ. Ειρηνοδίκου Ιλίου, στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου Ιλίου στο Ιλιο Αττικής την 14 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ. ή την 15 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.45 π.μ. ή την 16 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 10.30 π.μ. και κλήση του Στέφανου Ντόβα να παραστεί κατ' αυτήν. Αθήνα στις 6 Δεκεμβρίου 2019 Η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΣΑΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ανακοινώνεται ότι με την υπ' αριθμ. 1382/05-11-2010 Πράξη της Προϊσταμένης της Δ/νσης Δασών Ν. Σάμου, η οποία εκδόθηκε κατόπιν αιτήσεως της κ. Ελένης Μαλάκη (σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 του Ν. 998/79) και κοινοποιήθηκε για τοιχοκόλληση στο Δήμο Βαθέος, Ν. Σάμου, χαρακτηρίστηκε, ως μη δασική, ανήκουσα στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 3, παράγραφος 6, εδάφιο (α) του Νόμου 998/79, η έκταση με στοιχεία «Α, Β, Γ,..., Σ, σ, τ, Χ, Ψ, Ω, α, β,..., ο, π, Α» εμβαδού 6.955,69 τ.μ. ευρισκόμενη η συνολική έκταση στη θέση «Χωράφια Κοκκαρίου», περιφέρειας Δήμου Βαθέος, Νομού Σάμου όπως απεικονίζεται στο από τον Αύγουστο 2010 τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:333,33 του μηχανικού κ. Ευάγγελου Μαλάκη. Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλλει τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο μηνών από σήμερα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 3 του Ν. 998/79 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας». Ε.Γ.Γ.Π.Β.Α. Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Ν. ΣΑΜΟΥ ΖΩΗ Α. ΚΙΝΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ