PrintButton

10-12-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Κατόπιν παραγγελίας της υπογράφουσας στον παρόν δικηγόρου επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αμαλιάδας για τους Πέτρο Νικολοθανάση του Γεωργίου και της Αρετής κ Κοσμά Νικολοθανάση του Γεωργίου και της Αρετής, πρώην κατοίκους Ν. Ηρακλείου κ Αγ. Παρασκευής Αττικής αντίστοιχα και ήδη αγνώστου διαμονής, επικυρωμένο αντίγραφο του με αριθμό 61/28.09. 2017 πρώτου εκτελεστού απογράφου της με αριθμό 6.530/07.11.2008 Περίληψης Κατακυρωτικής Έκθεσης Δικαιώματος Επικαρπίας Επί Ακινήτου της Συμβολαιογράφου Γαστούνης κας Αναστασίας Μιχ. Παπαδημητροπούλου, ήδη νόμιμα καταχωρηθείσης στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Γαστούνης στο τόμο 628 και αριθμό 37 , δυνάμει της οποίας κατακυρώθηκε στην ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα κ εκπροσωπείται νόμιμα το εμπράγματο δικαίωμα της επικαρπίας ανήκουσας σε καθέναν εκ των ανωτέρω κατά ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου επί ενός αγρού εκτάσεως δέκα τεσσάρων χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων (14.000 τ.μ.) που βρίσκεται στη θέση «Κοντόβατος» της κτηματικής περιφέρειας Γαστούνης του δ.δ. Γαστούνης του πρώην ομωνύμου Δήμου Ν. Ηλείας και ήδη Δήμου Πηνειού, εντός ζώνης αναδασμού που αποτελεί τμήμα του υπ΄ αριθμ. 628 τεμαχίου, εντός Ζ.Ο.Ε. (Ζώνη Γ6 με αρτιότητα 6.000 τ.μ.), επιτασσόμενους συγχρόνως όπως αποδώσουν στην ανωτέρω τραπεζική εταιρεία, το παραπάνω εμπράγματο δικαίωμα κατά τα ως άνω αναφερόμενα. Για τη επίδοση συντάχθηκε η υπ’ αριθμ 2548Β΄/4-12-2019 έκθεση είδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτ/κείο Ηλείας Αθηνάς Γαλανοπούλου. Πύργος 9/12/2019 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΜΑΘΙΟΥ 8 & ΑΓ. Κυριακής, ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 26210-36989 ΑΦΜ: 105205151 Δ.Ο.Υ. Πύργου Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Κατόπιν παραγγελίας της υπογράφουσας στον παρόν δικηγόρου επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αμαλιάδας για τους Πέτρο Νικολοθανάση του Γεωργίου και της Αρετής κ Κοσμά Νικολοθανάση του Γεωργίου και της Αρετής, πρώην κατοίκους Ν. Ηρακλείου κ Αγ. Παρασκευής Αττικής αντίστοιχα και ήδη αγνώστου διαμονής, επικυρωμένο αντίγραφο του με αριθμό 60/28.09. 2017 πρώτου εκτελεστού απογράφου της με αριθμό 6.529/07.11.2008 Περίληψης Κατακυρωτικής Έκθεσης Δικαιώματος Ψιλής Κυριότητας Επί Ακινήτου της Συμβολαιογράφου Γαστούνης κας Αναστασίας Μιχ. Παπαδημητροπούλου, ήδη νόμιμα καταχωρηθείσης στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Γαστούνης στο τόμο 628 και αριθμό 36 , δυνάμει της οποίας κατακυρώθηκε στην ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα κ εκπροσωπείται νόμιμα το εμπράγματο δικαίωμα της ψιλής κυριότητας ανήκουσας σε καθέναν εκ των ανωτέρω κατά ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου επί ενός αγρού εκτάσεως δέκα τεσσάρων χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων (14.000 τ.μ.) που βρίσκεται στη θέση «Κοντόβατος» της κτηματικής περιφέρειας Γαστούνης του δ.δ. Γαστούνης του πρώην ομωνύμου Δήμου Ν. Ηλείας και ήδη Δήμου Πηνειού, εντός ζώνης αναδασμού που αποτελεί τμήμα του υπ΄ αριθμ. 628 τεμαχίου, εντός Ζ.Ο.Ε. (Ζώνη Γ6 με αρτιότητα 6.000 τ.μ.), επιτασσόμενους συγχρόνως όπως αποδώσουν στην ανωτέρω τραπεζική εταιρεία, το παραπάνω εμπράγματο δικαίωμα κατά τα ως άνω αναφερόμενα. Για τη επίδοση συντάχθηκε η υπ’ αριθμ 2549Β΄/4-12-2019 έκθεση είδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτ/κείο Ηλείας Αθηνάς Γαλανοπούλου. Πύργος 9/12/2019 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΜΑΘΙΟΥ 8 & ΑΓ. Κυριακής , ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 26210-36989 ΑΦΜ: 105205151 Δ.Ο.Υ. Πύργου Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ’ αριθμ. 409/2019 Διάταξη της Δικαστού του Ειρηνοδικείου Αθηνών αναγνωρίστηκε η ίδρυση της αθλητικής ομοσπονδίας με την επωνυμία “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΠΑΛΗΣ”, που εδρεύει στην Αθήνα και εγκρίθηκε το από 29.09.2019 καταστατικό του, αποτελούμενο από σαράντα τέσσερα (44) άρθρα και σκοπούς τους αναφερόμενους στο άρθρο δύο (2) αυτού . ΑΘΗΝΑ, 9/12/2019 Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ Α. ΜΑΛΑΤΟΥ (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 37440) Στον σύνδικο της πτώχευσης της εταιρείας «ΣΑΒΒΑΣ Α.Ε.» χορηγήθηκε άδεια εκποίησης από τον Εισηγητή των πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών των κάτωθι κινητών, δηλαδή ρούχα (ανδρικά-γυναικεία) με τιμή μειωμένης εκποίησης (934,00) ευρώ και τιμή πρώτης προσφοράς τα 2/3 αυτής, ήτοι (622,80) ευρώ. Η εκποίηση θα γίνει την πρώτη Δευτέρα μετά πάροδο δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση περιλήψεως της εκθέσεως άδειας εκποίησης στο Δελτίο του Ταμείου Νομικών και ώρα 11.00 π.μ. - 13.00 μ. στο Πρωτοδικείο Αθηνών και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα, την ίδια ώρα, μέχρι να εγκριθεί το τίμημα. Για πληροφορίες στον σύνδικο κ. Χρήστο Αρβανίτη, κιν. 6932.328235. Στον σύνδικο της πτώχευσης της εταιρείας «ΕΥΡΩΤΗΜ Α.Ε.» χορηγήθηκε άδεια εκποίησης από την Εισηγήτρια των πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών των κάτωθι κινητών, δηλαδή ωρολόγια ανδρικά - γυναικεία - παιδικά με τιμή μειωμένης εκποίησης (1.183) ευρώ και τιμή πρώτης προσφοράς τα 2/3 αυτής ήτοι (788,66) ευρώ. Η εκποίηση θα γίνει την πρώτη Δευτέρα μετά πάροδο δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση περιλήψως της εκθέσεως άδειας εκποίησης στο Δελτίο του Ταμείου Νομικών και ώρα 11.00 π.μ. - 13.00 μ. στο Πρωτοδικείο Αθηνών και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα, την ίδια ώρα, μέχρι να εγκριθεί το τίμημα. Για πληροφορίες στον σύνδικο κ. Χρήστο Αρβανίτη, κιν. 6932.328235. ΠΕΡΙΛΗΨΗ της α) με Γ.Α.Κ.: 7488/31-10-2019 και με Ε.Α.Κ.: 199/2019 έκθεση κατάθεσης του δικογράφου αυτού της Γραμματέως του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας κ. Αθηνάς ΚΟΥΖΟΥΠΗ και β) της με ΓΑΚ: 96921/07-11-2019 και με ΕΑΚ: 6350/2019, Είδος Δικογράφου: ΚΑΤ ΕΦΕΣΗ ΑΠΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ, έκθεση κατάθεσης του δικογράφου αυτού της Γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών κ. Γεωργίας ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ και από 24/10/2019 ΕΦΕΣΗΣ, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, του εφεσιβάλλοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.)», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αμερικής αριθμ. 12 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 997072577 Δ.Ο.Υ. Δ Αθηνών, ως οιονεί καθολικού διαδόχου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.)» και στρέφεται κατά του εφεσίβλητου κ. Δημητρίου ΚΟΦΦΑ του Παναγιώτη, πρώην κατοίκου Καλλιθέας Αττικής, οδός Πλάτωνος αριθμ. 36-38, με Α.Φ.Μ. 046861470 και ήδη αγνώστου διαμονής και συνακόλουθα κατά της με αριθμό 781/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) και κοινοποιούμενης προς την Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Όθωνος αριθμ. 8 και εκπροσωπείται νόμιμα και με την οποία ζητά σύμφωνα με το αιτητικό της: 1) να γίνει δεκτή η παραπάνω Έφεσή του, 2) να εξαφανιστεί η εκκαλούμενη με αριθμό 781/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας και να απορριφθε στη συνέχεια στο σύνολό της, ως προς τον ΕΦΚΑ, η από 21/06/2016 (ΕΑΚ 241/2016) αίτηση του εφεσίβλητου ως προς όλες τις βάσεις και τα αιτήματά της και 3) να καταδικασθεί ο εφεσίβλητος στην δικαστική δαπάνη του ΕΦΚΑ και των δύο βαθμών δικαιοδοσίας και στην αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου του. Κάτω δε αυτής υπάρχει α) η με ΓΑΚ: 7488/31-10-2019 και με ΕΑΚ: 199/2019 έκθεση κατάθεσης του δικογράφου αυτού της Γραμματέως του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας κ. Αθηνάς ΚΟΥΖΟΥΠΗ, που δείχνει ότι κατατέθηκε το παραπάνω δικόγραφο Έφεσης στην Γραμματεία του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας από τον Δικηγόρο Αθηνών κ. Χρήστο Παναγιωτόπουλο (Στοιχεία Προείσπραξης: Π2269561), β) η με ΓΑΚ: 96921/07-11-2019 και με ΕΑΚ: 6350/2019, Είδος Δικογράφου: ΚΑΤ ΕΦΕΣΗ ΑΠΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ, έκθεση κατάθεσης του δικογράφου αυτού της Γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών κ. Γεωργίας ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ, που δείχνει ότι κατατέθηκε το παραπάνω δικόγραφο Έφεσης στην Γραμματεία του Πρωτοδικείου Αθηνών από τον Δικηγόρο Αθηνών κ. Χρήστο Παναγιωτόπουλο, γ) η από 07-11-2019 πράξη της παραπάνω Γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών κ. Γεωργίας ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ, με την οποία με την οποία ορίζεται χρόνος για συζήτηση αυτής της υπόθεσης η δεκάτη εβδόμη (17η) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ., στο Ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, Κτίριο 6, Αίθουσα 4, Διαδικασία: ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, με Πινάκιο: ΙΣΤΣΤ (ΜΟΝ) και με Αριθμό Πινακίου: 19 και δ) η από 27/11/2019 παραγγελία για επίδοση του πληρεξούσιου Δικηγόρου του ως άνω εφεσιβάλλοντος Ν.Π.Δ.Δ. κ. Χρήστου Α. Παναγιωτόπουλου, με την οποία παραγγέλλει να επιδοθεί η παραπάνω Έφεση στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες ο εφεσίβλητος κ. Δημήτριος ΚΟΦΦΑΣ του Παναγιώτη, καλούμενος συγχρόνως να παραστεί κατά την εκδίκαση της παραπάνω υπόθεσης όταν και όπου ορίζεται σε αυτήν. Το ανωτέρω έγγραφο επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον κ. Δημήτριο ΚΟΦΦΑ του Παναγιώτη, πρώην κάτοικο Καλλιθέας Αττικής, οδός Πλάτωνος αριθμ. 36-38 και ήδη αγνώστου διαμονής, ως προκύπτει εκ της υπ’ αριθμ. 6024Β΄/03-12-2019 εκθέσεως επιδόσεως εμού του ιδίου Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Επαμεινώνδα Π. Ζαφειράτου, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και για να παραστεί όταν και όπου ορίζεται σε αυτήν. Αθήνα 03/12/2019 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Π. ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμ. 2054γ/05-12-2019 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας της περιφερείας του Εφετείου Θεσσαλονίκης με έδρα στο Πρωτοδικείο Γιαννιτσών, Χρυσής Δημ. Ογλιδάλτση, αυτής που διενήργησε την εκτέλεση με επίσπευση της Α.Ε. με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα επιδόθηκε στην Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών ‘Εδεσσας κ. Αντωνία Παρσανίκα, για λογαριασμό του καθ’ου η εκτέλεση Γεωργίου Καπουσίζη του Ευστρατίου και της Καλλιόπης, άλλοτε κατοίκου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό επικυρωμένο αντίγραφο της με αριθμ. 1.016/13-11-2019 ‘Εκθεσής της Βιαίας Αποβολής και Εγκατάστασης, με την οποία αποβλήθηκε ο άνω καθ’ου από το παρακάτω ακίνητο: 8η πτέρυγα «ΚΤΙΡΙΟ Κ8» η οποία κτίσθηκε επί του υπ’ αριθμ. 11 κληροτεμαχίου εμβαδού 7.500 τ.μ. που βρίσκεται στην κτηματική περιοχή του οικισμού Παλαιού Αγίου Αθανασίου του Ν.Πέλλας και η οποία περιλαμβάνει ισόγειο διαμέρισμα (κατοικία) εμβαδού 33,75 τ.μ. μαζί με τον κάτω από αυτό υπόγειο χώρο 33,75 τ.μ. με ποσοστό εδαφοκτησίας 12,50% εξ αδιαιρέτου και εγκαταστάθηκε η άνω επισπεύδουσα Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Η Δικ. Επιμελήτρια Χρυσή Ογλιδάλτση ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την 2670/03-12-2019 έκθεση επίδοσης της Δικ. Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Κωνσταντίνας Γ. Σαμαρά, κατοίκου Αθηνών, οδός Νικηταρά, αρ. 8-10, τηλ 210-3818010, επεδόθη τη επισπεύσει της ανώνυμης εταιρείας γενικών ασφαλίσεων με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας, αρ. 274 και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 094060402, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών, στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για την Αικατερίνη Ελευθεροπούλου του Γεωργίου, πρώην κάτοικο Κορωπίου, οδός Νούτση, αρ. 35, με ΑΦΜ 121152417 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο του πρώτου απογράφου εκτελεστού της υπ’αριθμόν 3452/2017 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Μικροδιαφορών), με ΕΠΙΤΑΓΗ, με την οποία 1/ Δικάζει ερήμην της εναγομένης, 2/ Ορίζει το παράβολο ερημοδικίας στο ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ, 3/ Δέχεται εν μέρει την αγωγή, 4/ Υποχρεώνει την εναγομένη να καταβάλει στην ενάγουσα: α) το ποσό των χιλίων τετρακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών του ευρώ (1.486,93 ευρώ) νομιμοτόκως από την 19-052016 κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο σκεπτικό της παρούσας μέχρι την εξόφληση και β) το ποσό των διακοσίων ευρώ (200 ευρώ) νομιμοτόκως από την 23-09-2016 κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο σκεπτικό της παρούσας μέχρι την πλήρη εξόφληση. 5/ Κηρύσσει την παρούσα εν μέρει προσωρινά εκτελεστή ως προς το υπό στοιχ. α) ως άνω επιδικασθέν κονδύλιο των χιλίων τετρακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών του ευρώ (1.486,93 ευρώ), 6/ Επιβάλλει σε βάρος της εναγομένης τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (250 ευρώ). Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, στις 14/12/2017 απόντων των διαδίκων και της πληρεξούσιας δικηγόρου της ενάγουσας. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, επιτασσόμενη συνάμα όπως τους καταβάλει νόμιμα και εμπρόθεσμα, πέραν του ποσού των 2.304,34 ευρώ που αιτείται με την από 27/03/2018 επιταγή προς πληρωμή, νομίμως κοινοποιηθείσα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών διά της με αριθμό 4899Δ’/20-04-2018 Έκθεση Επίδοσης του Δικ. Επιμελητή του Πρωτοδικείου Πειραιά Κλεάνθη Καλαμπαλίκη, δημοσιευθείσες και στο με αριθμό φύλλο 13617/27-04-2018 της Ηχώ των Δημοπρασιών και στο με αριθμό φύλλο 15155/28-04-2018 της Αυγής και κατά την σειρά που ορίζεται τα ακόλουθα ποσά: 1/ Για νόμιμους τόκους υπερημερίας για το κεφάλαιο της ως άνω απόφασης εξ ευρώ 1.686,93 από 28/04/2018 (επομένη δημοσίευσης εφημερίδες) μέχρι σήμερα (27/11/2019) ευρώ 193,67, 2/ Για σύνταξη της παρούσας 30 ευρώ, 3/ Για έξοδα επίδοσης 43,40 ευρώ, 4/ Για έξοδα δημοσίευσης της επιταγής σε δύο εφημερίδες: 90 ευρώ, ήτοι το ποσό των τριακοσίων πενήντα επτά ευρώ και επτά λεπτών (357,07 ευρώ) και συνολικά δηλαδή το ποσό των δύο χιλιάδων εξακοσίων εξήντα ενός ευρώ και σαράντα ένα λεπτών (2.661,41 ευρώ) [2.304,34 ευρώ από προεπιδοθείσα επιταγή της 27/03/2018 + 357,07 ευρώ) και όλα αυτά με τον νόμιμο τόκο από την επίδοση της επιταγής προς πληρωμή με΄χρι την εξόφληση, εκτός από το κονδύλι των τόκων, διαφορετικά θα επακολουθήσει αναγκαστική εκτέλεση και τότε θα πληρωθούν 30,00 ευρώ για την σύνταξη της εντολής προς εκτέλεση. Αθήνα 04.12.2019 Η πληρεξούσια Δικηγόρος Μαρία Ευαγγελάκου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την 2672/03-12-2019 έκθεση επίδοσης της Δικ. Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Κωνσταντίνας Γ. Σαμαρά, κατοίκου Αθηνών, οδός Νικηταρά, αρ. 8-10, τηλ 210-3818010, επεδόθη τη επισπεύσει της ανώνυμης εταιρείας γενικών ασφαλίσεων με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας, αρ. 274 και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 094060402, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών, στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Δημήτριο Μπεμπεδέλη του Πέτρου, πρώην κάτοικο Ν. Σμύρνης Αττικής, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου, αρ. 28, με ΑΦΜ 044747781 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο του πρώτου απογράφου εκτελεστού της υπ’αριθμόν 3833/2017 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με ΕΠΙΤΑΓΗ, με την οποία 1/ Δέχεται την αίτηση, 2/ Διατάσσει τον καθού η αίτηση να καταβάλλει στην αιτούσα, συνολικά δέκα εννέα χιλιάδες επτακόσια ογδόντα δύο ευρώ και τριάντα λεπτά (19.782,30), με τον νόμιμο τόκο από την επόμενη λήξης της συναλλαγματικής μέχρι την εξόφληση, καθώς και ευρώ 400,00 ευρώ για δικαστική δαπάνη. 3/ Υπενθυμίζεται στον καθού η αίτηση ότι δικαιούται να ασκήσει ανακοπή κατά της διαταγής αυτής στο αρμόδιο Δικαστήριο μέσα σε δεκαπέντε εργάσιμες ημέρες από την επίδοση της παρούσας. Εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα στις 03-03-2017. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, επιτασσόμενον συνάμα με βάση την παρούσα Διαταγή Πληρωμής να καταβάλει νόμιμα και εμπρόθεσμα, πέραν του ποσού των είκοσι χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι έξι ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (20.826,96), που ζητούσε με την από 21/06/2017 επιταγή προς πληρωμή παρά πόδας αντιγράφου εξ απογράφου της ιδίας ως άνω επιταγής, και τα εξής ποσά: 1/ Για τόκους του ανωτέρω ποσού, πλην του κονδυλίου των τόκων, ήτοι του ποσού των είκοσι χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ενός ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (20.641,64), από την επομένη της κοινοποιήσεως της από 21/06/2017 επιταγής, ήτοι από 11/11/2017 μέχρι και σήμερα, 22/11/2019, ήτοι του συνολικού ποσού τόκων των τριών χιλιάδων σαράντα δύο ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (3.042,24), 2/ Για σύνταξη της παρούσας επιταγής το ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ, 3/ Για επίδοση της παρούσας το ποσό των σαράντα τριών ευρώ και σαράντα λεπτών (43,40) και συνολικά το ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών (23.962,60) με τον νόμιμο τόκο, εκτός του ποσού των τόκων, από την επίδοση της παρούσας μέχρι την εξόφλησή της, αλλιώς πρόκειται να εκτελεστεί η παρούσα, οπότε θα εισπραχθούν και 8,80 ευρώ για την προς εκτέλεση εντολή. Αθήνα 04.12.2019 Η πληρεξούσια Δικηγόρος Μαρία Ευαγγελάκου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ OLYMPIC CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κατά το άρθρο 49γ παρ. 4 του Ν. 2190/1920 Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «EVEREST Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ», που εδρεύει στα Σπάτα Αττικής, στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», Κτίριο 14Β, Τ.Κ. 19019, με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 8124201000, Α.Φ.Μ.: 998283329, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, ήδη μέτοχος της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «OLYMPIC CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στα Σπάτα Αττικής, στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», Κτίριο 14Β, Τ.Κ. 19019, με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 270201000, Α.Φ.Μ.: 098007620, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, κατά ποσοστό 98.96% επί του μετοχικού της κεφαλαίου, δηλώνει δημόσια, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 49γ παρ. 4 του Ν. 2190/1920 ότι: Με τη με αριθ. 47/2018 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας – ΓΑΚ/ΕΑΚ: 538031/442/22.05.2017) και σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 49γ του νόμου 2190/1920, έγινε δεκτή η από 19/05/2017 αίτηση της εταιρίας με την επωνυμία «EVEREST Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» και της επετράπη, υπό την ιδιότητά της ως μετόχου πλειοψηφίας σε ποσοστό 98,96%, να εξαγοράσει τις 72.697 μετοχές των μειοψηφούντων μετόχων της εταιρίας με την επωνυμία «OLYMPIC CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στην τιμή του ενός ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (1,97€) ανά μετοχή, με παρακατάθεση του συνολικού ανταλλάγματος των εκατόν σαράντα τριών χιλιάδων διακοσίων δεκατριών ευρώ και εννέα λεπτών (143.213,09 €) που αντιστοιχεί στην προσδιορισθείσα αξία των 72.697 μετοχών, σε πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο θα καταβάλει το αντάλλαγμα στους δικαιούχους μετόχους, ύστερα από έλεγχο της νομιμοποίησής τους και εφόσον έχει προηγηθεί από τον πλειοψηφούντα μέτοχο δημόσια δήλωση με τα στοιχεία που προβλέπει το άρθρο 49γ παρ. 4 του Ν. 2190/1920. Ο υπολογισμός του ανταλλάγματος των μετοχών υπό του Δικαστηρίου έγινε βάσει της από 28/04/2017 αποτίμησης των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών της εταιρίας «PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.», περί της πραγματικής αξίας της κάθε μετοχής. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, η «EVEREST Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ», δηλώνει δημόσια προς τους μετόχους μειοψηφίας της «OLYMPIC CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ότι, ασκεί το δικαίωμα εξαγοράς των μετοχών τους, σύμφωνα με τα περιλαμβανόμενα στο διατακτικό της με αριθ. 47/2018 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, έναντι του τιμήματος του ενός ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (1,97€), υπό τους ακόλουθους όρους: 1. Η «EVEREST Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» μετά από σχετική σύμβαση με το πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία» (εφεξής: η Τράπεζα Πειραιώς ή το πιστωτικό ίδρυμα) έχει αναθέσει στο εν λόγω πιστωτικό ίδρυμα την υλοποίηση της διαδικασίας καταβολής του ανταλλάγματος που αντιστοιχεί στην αξία των μετοχών των μειοψηφούντων μετόχων. 2. Κάθε μέτοχος της μειοψηφίας που επιθυμεί να λάβει το δικαιούμενο αντίτιμο της αξίας των μετοχών του οφείλει α) να προσέλθει σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς από την13 Δεκεμβρίου 2019 έως την 30 Ιουνίου 2020 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και β) να αποδείξει τη μετοχική αυτού ιδιότητα προσκομίζοντας προς τούτο όποιο νομιμοποιητικό της ιδιότητάς του έγγραφο κρίνεται απαραίτητο (Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριο, αντίγραφο εκτύπωσης Μερίδας Επενδυτή ΣΑΤ), προκειμένου να εισπράξει το αντιστοιχούν στην αξία των μετοχών του χρηματικό ποσό. Για τους μετόχους – νομικά πρόσωπα απαιτείται να προσκομιστούν τα κατά νόμο προβλεπόμενα νομιμοποιητικά έγγραφα καθώς και η προσήκουσα εξουσιοδότηση προς το πρόσωπο του εμφανιζόμενου φυσικού προσώπου στο πιστωτικό ίδρυμα. 3. Το ως άνω πιστωτικό ίδρυμα, μετά τη διαπίστωση, σύμφωνα με το εις χείρας του μετοχολόγιο, της ιδιότητας του μετόχου και μετά από τον έλεγχο της νομιμοποίησής του, θα καταβάλει στο μέτοχο μειοψηφίας που θα προσέρχεται σε κατάστημα της τράπεζας το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στην αξία των μετοχών του, είτε με πίστωση του λογαριασμού που τηρεί ή θα ανοίξει στην Τράπεζα Πειραιώς, είτε σε μετρητά. 4. Η ως άνω καταβολή του ανταλλάγματος των μετοχών στους μετόχους μειοψηφίας, μπορεί να γίνει ως ανωτέρω αναφέρθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς από τις 13 Δεκεμβρίου 2019 έως και τις 30 Ιουνίου 2020. Ειδική μνεία γίνεται στη δυνατότητα της Τράπεζας Πειραιώς, μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας ή και μετά τυχόν δοθησομένη παράταση, να παρακαταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το ποσό που αντιστοιχεί στο μέρος του ανταλλάγματος που δεν αναζητήθηκε από τους μειοψηφούντες μετόχους. Για περισσότερες πληροφορίες οι μέτοχοι μειοψηφίας μπορούν να επικοινωνούν με την εταιρεία «EVEREST Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» στο τηλέφωνο 2103541600 (υπεύθυνος κος Μαρίνος Σταματόπουλος). Σπάτα, 6/12/2019 Το Διοικητικό Συμβούλιο ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ’ αρ. 344/2019 Διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε η ίδρυση του μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία «Σύλλογος για τα Κινέζικα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Θρησκευτική Ελευθερία» Αγγλιστί, «Association for Chinese Human Rights and Religious Freedom», που εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων και εγκρίθηκε το από 15-3-2019 καταστατικό του, αποτελούμενο από 34 άρθρα και σκοπούς τους αναφερόμενους στο άρθρο 2 αυτού. Η πληρεξούσια Δικηγόρος Μαρκομιχελάκη Χριστίνα

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας