PrintButton

14-12-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με την με αριθ. 8806Β/9-12-2019 έκθεση επίδοσης εμού του Δικ. Επιμελητή του Εφετείου της Αθήνας, Κωνσταντίνου Παπαδήμα του Φωτίου, κάτοικο Αθηνών, οδός Κλεισθένους αρ. 15 τηλ. 210-3235800 και ύστερα από παραγγελία της δικηγόρου Αννας - Μαρίας Αντωνάτου, πληρεξούσια της Γλυκερίας Πολατίδου του Γεωργίου, συζύγου Κωνσταντίνου Κάππα, κατοίκου Κερατσινίου, οδός Ανθιμου Γαζή αρ. 44-46 και με ΑΦΜ 067979841, επέδωσα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό των: 1) Βασιλικής Κριτσίκη του Αντωνίου και της Χριστίνας, πρώην κάτοικο Αφιδνών, 2) Ευαγγελίας Κριτσίκη το γένος Ευαγγέλου και Δήμητρας Σοφρά, πρώην κάτοικο Αλίμου, οδός Κονδύλη αρ. 45, 3) Λουκίας - Λουκρητίας Κριτσίκη, το γένος Λωνίδα και Μαρίας Ραντουλέσκου, πρώην κάτοικο Αιαντείου Σαλαμίνας, οδός Δεληγιάννη αρ. 2, 4) Αριστείδη Κριτσίκη του Ευαγγέλου και της Ευαγγελίας, πρώην κάτοικο Αλίμου, οδός Κονδύλη αρ. 45, 5) Σπυρίδωνα Κριτσίκη του Αντωνίου και της Χριστίνας, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Ηροδότου αρ. 3, 6) Ανδρομάχης Μαχμουρίδη το γένος Δημητρίου Χρονόπουλου, πρώην κάτοικο Π. Φαλήρου, οδός Αμφιτρίτης αρ. 54, 7) Μιχαήλ Μαχμουρίδη του Σπυρίδωνος και της Ελένης, πρώην κατοίκου Π. Φαλήρου, οδός Αμφιτρίτης αρ. 54, 8) Παναγιώτας Μαχμουρίδη του Σπυρίδωνος και της Ελένης, πρώην κάτοικο Εκάλης, οδός Θησέως αρ. 32 και 9) Ελένης Πάλλα το γένος Αντωνίου Κριτσίκη, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Φιλοτίου αρ. 11-15, ήδη όλων κατοίκων αγνώστου διαμονής, την από 29-11-2019 εξώδικη δήλωση - πρόσκληση, σύμφωνα με την οποία τους καλεί όπως, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών συμπράξουν στην σύνταξη και υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης μεταβίβασης προς την Γλυκερία Πολατίδου του Γεωργίου, του προσκυρωθέντος τμήματος του οικοπέδου τους κατά το αναλογούν ποσοστό συνιδιοκτησίας τους, τα έξοδα της οποίας θα την βαρύνουν και τους ΔΗΛΩΝΕΙ ότι ως υπόχρεη για την καταβολή αποζημίωσης λόγω προσκύρωσης, προτείνει ως τιμή μονάδας αποζημίωσης για την ζημιούμενη ιδιοκτησία τους, το χρηματικό ποσό των εξήντα (60) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας προσκύρωσης, ήτοι συνολικά το χρηματικό ποσό των εκατόν σαράντα τριών ευρώ και σαράντα λεπτών (60Χ2,39 τ.μ.= 143,40 ευρώ) και ως προς το ζημιούμενο ποσοστό συνιδιοκτησίας τους, άλλως οποιοδήποτε άλλο ποσό ορισθεί, κατόπιν κοινής μεταξύ τους συμφωνίας. Σε αντίθετη περίπτωση ΔΗΛΩΝΕΙ ότι μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την λήψη της παρούσας, θα προσφύγει στο Αρμόδιο Δικαστήριο για τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης και θα προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την ολοκλήρωση της προσκύρωσης του τμήματος, εμβαδού 2,39 τ.μ. στο ως άνω οικόπεδο ιδιοκτησίας της κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, είναι ενδεχόμενο να επιβαρυνθούν με δικαστικά έξοδα. Αθήνα, 9-12-2019 Ο Δικ. Επιμελητής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθμ. 5815β/18-11-2019 έκθεση επίδοσης μου επέδωσα στον κ.Εισαγγελέα Πρωτοδικών Εδεσσας για λογαριασμό της Μαργαρίτας συζύγου Λάζαρου Ξανίδη, το γένος Δημητρίου και Δέσποινας Ιορδανίδου, ,πρώην κατοίκου Σκύδρας και ήδη αγνώστου διαμονής , ακριβές αντίγραφο της υπ' αριθμ. 310/2018 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Σκύδρας -Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας , του Τρύφωνα Μουτσιά του Γεωργίου και της Μελπομένης, κατοίκου Ευόσμου Θεσσαλονίκης, οδός Κολοκοτρώνη 15 , με την οποία και για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτή . Δικάζει ερήμην της καθ'ης. Δέχεται την αίτηση. Επικυρώνει από το χρόνο κατάρτισης της τη δικαιοπραξία που καταρτίσθηκε μεταξύ του αιτούντα και της καθ' ης , με το οποίο η τελευταία μεταβίβασε λόγω πώλησης και έναντι του τιμήματος των 80.000 δραχμών κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή ποσοστό εξ αδιαιρέτου, που αντιστοιχεί σε έκταση 8.094 τ.μ. από το με αρ. 144 κληροτεμάχιο, έκτασης ολικής 16.188 τ.μ. που βρίσκεται στην θέση «Κανάλι» της κτηματικής περιοχής Σκύδρας Πέλλας και συνορεύει ολόγυρα ανατολικά με αγρό Βαρβάρας Παπαδοπούλου, δυτικά και βόρεια με δρόμο και νότια με βοσκή, με τον όρο να χρησιμοποιεί το εξ αδιαιρέτου ποσοστό του στην ανατολική πλευρά του όλου αγρού που συνορεύει με τον αγρό ιδιοκτησίας Βαρβάρας Παπαδοπούλου. Αποφαίνεται σχετικά με τη μεταβίβαση της κυριότητας του παραπάνω ακινήτου στον αιτούντα. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες . Εδεσσα 18-11-2019 Η Επιδίδουσα Δικαστική Επιμελήτρια Μαρία Μίλτση ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθμ. 5816β/18-11-2019 έκθεση επίδοσης μου επέδωσα στον κ.Εισαγγελέα Πρωτοδικών Εδεσσας για λογαριασμό της Μερόπης χήρας Συμεών Πεχλιβανίδου, το γένος Συμεών και Βηθλεέμ Κυβερτζόγλου, πρώην κάτοικο Εδεσσας και ήδη αγνώστου διαμονής , ακριβές αντίγραφο της υπ' αριθμ. 84/2019 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Σκύδρας -Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας , του Τρύφωνα Μουτσιά του Γεωργίου και της Μελπομένης, κατοίκου Ευόσμου Θεσσαλονίκης , οδός Κολοκοτρώνη 15 , με την οποία και για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτή Δικάζει ερήμην της καθ' ης. Δέχεται την αίτηση. Επικυρώνει από το χρόνο κατάρτισης της τη δικαιοπραξία που καταρτίσθηκε μεταξύ του αιτούντα και της καθ' ης η παραπάνω, με το από 01-12-1975 ιδιωτικό συμφωνητικό πώλησης, με το οποίο η τελευταία που μεταβίβασε λόγω πώλησης και έναντι του τιμήματος των 30.000 δραχμών το οποίο καταβλήθηκε κατά την υπογραφή του ως άνω συμφωνητικού, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή έκταση 1.500 τ.μ. εξ αδιαιρέτου, ή ποσοστό 1/4 εξ αδιαιρέτου από το με αρ. 127 κληροτεμάχιο, έκτασης 6.000 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Καραγάτς» της κτηματικής περιοχής Μαυροβουνίου Πέλλας και συνορεύει ολόγυρα ανατολικά με αγροτικό δρόμο, δυτικά με αγρό Νικολάου Ιβριώτη, βόρεια με αγροτικό δρόμο και νότια με αγρό Σωκράτη Δανιηλίδη, ετο τον όρο να χρησημοποιεί το εξ αδιαιρέτου ποσοστό του στην ανατολική πλευρά του όλου αγρού. Αποφαίνεται σχετικά με τη μεταβίβαση της κυριότητας του παραπάνω ακινήτου στον αιτούντα. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες . Εδεσσα 18-11-2019 Η Επιδίδουσα Δικαστική Επιμελήτρια Μαρία Μίλτση ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ’ αριθ. 443/2019 Διάταξη του Ειρηνοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε η ίδρυση του πολιτιστικού μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία «Πολιτιστικός Σύλλογος “Τακτικές Επιβίωσης”», που εδρεύει στο Δήμο Δάφνης – Υμηττού Αττικής, με σκοπούς τους αναλυτικά αναφερόμενους στο άρθρο δυο (2) του από 16.7.2019 καταστατικού του. Αθήνα, 13.12.2019 Η πληρεξούσια δικηγόρος Ρεβέκκα Δ. Τσετσέλη Θήρας 27, Μεταμόρφωση 6977613782 ΑΦΜ 146256929, ΔΟΥ Ν. Ιωνίας ΔΙΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ ΠΡΙΝΙΑ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΜΑΔΙΑ Κων. Ἀμάντου 24 - 82100 Χ Ι Ο Σ τηλ. 22710 - 44045 fax 22710 – 44046 ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Τό Κοινωφελές Ἵδρυμα μέ τήν ἐπωνυμίαν ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ ΠΡΙΝΙΑ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΜΑΔΙΑ, τό ὁποῖον ἔχει συσταθῆ, ὑφίσταται καί λειτουργεῖ νομίμως διά τοῦ ἀπό 23/4/1997 Προεδρικοῦ Διατάγματος (ΦΕΚ Β΄ 375), συμφώνως πρός τό ἄρθρον 2 αὐτοῦ, ὅπως ἔχει τροποποιηθῆ μέ τήν ὑπ’ ἀριθ. 5569/2008 ἀπόφασιν τοῦ Ἐφετείου Ἀθηνῶν, διά τήν ἐπωφελεστέραν ἀξιοποίησιν τῆς περιουσίας του, τῆς ὁποίας οἱ εἰδικώτεροι ὅροι ἔχουν ἐγκριθῆ μέ τήν μέ ἀριθ. πρωτ. 1092291/421/Α001/19-1-2012 κ. Υ.Α. τῶν Ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν, Παιδείας Διά Βίου Μάθησης καί Θρησκευμάτων καί Ὑγείας καί Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης (ΦΕΚ Β΄ 1279/28-5-2013), εἰς ἐκτέλεσιν τοῦ προϋπολογισμοῦ του οἰκον. χρήσεως 2019, μετά τήν ἱκανοποίησιν τῶν ἀρχικῶν σκοπῶν αὐτοῦ, προκηρύσσει διά τό ἔτος 2019 τήν χορήγησιν ἕξ (6) ὑποτροφιῶν διά προπτυχιακάς σπουδάς εἰς Δημοσίας Σχολάς τῆς Τριτοβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως διά τό Ἀκαδημαϊκόν Ἔτος 2019 – 2020. Οἱ ὑποψήφιοι πρέπει νά μήν εἶναι μεγαλύτεροι τῶν 36 ἐτῶν, νά ἔχουν Ἀπολυτήριον Λυκείου τῶν Σχολείων τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Χίου καί νά κατάγωνται ἀπό τήν Περιφερειακήν Ἑνότητα Χίου, δηλαδή νά ἔχουν γεννηθῆ εἰς τόν Νομόν, ἤ ὁ εἷς τοὐλάχιστον ἐκ τῶν γονέων νά ἔχει γεννηθῇ εἰς τόν Νομόν, ἤ νά εἶναι οἱ ἴδιοι ἤ ὁ εἷς τοὐλάχιστον ἐκ τῶν γονέων ἐγγεγραμμένος εἰς τά Δημοτολόγια τοῦ Δήμου Χίου, τοῦ Δήμου Οἰνουσσῶν καί τοῦ Δήμου Ψαρῶν, ἤ ὁποιουδήποτε ἀπό τούς πρώην Δήμους ἐντός τῶν ὁρίων τοῦ Νομοῦ Χίου. Τό ὕψος ἑκάστης ὑποτροφίας θά ἀνέρχεται εἰς τριακόσια (300) εὐρώ μηνιαίως διά τό διάστημα ἐννέα μηνῶν, ἤτοι ἀπό 1/10/2019 μέχρι 30/06/2020. Ἐάν οἱ ὑποψήφιοι φοιτοῦν εἰς ἕτερον ἑξάμηνον θά πρέπει νά ἔχουν διεξέλθει ἐπιτυχῶς τά 2/3 τῶν μαθημάτων τοῦ προηγουμένου ἔτους. Εἰς περίπτωσιν ὑπάρξεως περισσοτέρων ὑποψηφίων μέ τά ἀπαιτούμενα προσόντα θά προτιμῶνται οἱ οἰκονομικῶς ἀσθενέστεροι. Ἐπισυνάπτεται εἰς τήν παροῦσαν καί ἀποτελεῖ ἕν σῶμα μετ’ αὐτῆς κατάλογος ἀπαιτουμένων δικαιολογητικῶν. Ἡ προκήρυξις μετά τοῦ ἀνωτέρω καταλόγου εἶναι τοιχοκολλημένη εἰς τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου καί ἀνηρτημένη εἰς τήν ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου www.imchiou.gr Αἱ αἰτήσεις καί τά ἀπαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει νά κατατεθοῦν τό ἀργότερον μέχρι τῆς 16ης Μαρτίου 2020 εἰς τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου εἰς τόν Γενικόν Ἀρχιερατικόν Ἐπίτροπον π. Δημήτριον Γεόμελον τηλ. 2271044045 (ἐσ. 6). ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΙΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 1. Αἴτησις. 2. Φωτοτυπία ἀστυνομικῆς ταυτότητος. 3. Ἀπόσπασμα Ποινικοῦ Μητρῲου (ἰσχύει διά ἕνα τρίμηνον). 4. Πιστοποιητικόν Οἰκογενειακῆς Καταστάσεως. 5. Ἐφ’ ὅσον ἡ καταγωγή δέν προκύπτει μέ σαφήνεια ἀπό τό Πιστοποιητικόν Οἰκογενειακῆς Καταστάσεως, ἔνορκος Βεβαίωσις δύο μαρτύρων, δημοτῶν τοῦ Δήμου Χίου ἤ Οἰνουσσῶν ἤ Ψαρῶν, ἐκ τῆς ὁποίας νά προκύπτη ὁ τόπος καταγωγῆς τοῦ ὑποψηφίου ἤ ἀμφοτέρων ἤ ἑνός ἐκ τῶν γονέων του ἀπό τήν Περιφερειακήν Ἑνότητα Χίου. 6. Ἐκκαθαριστικά σημειώματα Ἐφορίας τῶν δύο (2) τελευταίων ἐτῶν τῶν γονέων καί τοῦ ἰδίου (ἐάν ὑποβάλῃ φορολογικήν δήλωσιν) . 7. Βεβαίωσις ἐγγραφῆς εἰς Τμῆμα τῆς Σχολῆς Ἐσωτερικοῦ ἤ Ἐξωτερικοῦ. 9. Ἀναλυτική Βεβαίωσις πιστοποιήσεως προόδου σπουδῶν διά τά προηγούμενα ἑξάμηνα (ἐφ’ ὅσον ὁ/ἡ ὑποψήφιος ἔχει ἤδη ξεκινήσει τάς σπουδάς του). 10. Φωτοτυπία ἤ Ἀποδεικτικόν Ἀπολυτηρίου Α/βαθμίου καί Β/βαθμίου Ἐκπαιδεύσεως.. 10. Ὑπεύθυνος Δήλωσις τοῦ ὑποψηφίου ὅτι δέν λαμβάνει ὑποτροφίαν ἀπό ἄλλον φορέα. Ἐν Χίῳ τῇ 27ῃ Νοεμβρίου 2019 Ὁ Πρόεδρος + Ο ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΔΑ: Ω6ΠΡΩΛΝ-Ρ37 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «Προμήθεια Απορριμματοφόρου» ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 169997,80 € (με ΦΠΑ 24%) Αρ. Πρωτ. ……20912….. Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, η «Προμήθεια Απορριμματοφόρου» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 169997,80€ με ΦΠΑ 24%. Η δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Μαρκοπούλου με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και με ίδιους πόρους. Αναλυτική περιγραφή της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει στην υπ αριθμ 25/2019 μελέτη προμήθειας η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αναλυτικής διακήρυξης και αναφέρεται στην προμήθεια ενός απορριμματοφόρου 16κμ τύπου πρέσας. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 08:00πμ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει με την πάροδο τουλάχιστον τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Στον διαγωνισμό για την υποβολή των προσφορών γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών. Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής. Μαζί με την προσφορά κατατίθεται εγγύηση συμμετοχής, υπέρ του Δήμου Μαρκοπούλου, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας από την Υπηρεσία, προ ΦΠΑ, δαπάνης των προσφερόμενων ειδών και η οποία εκδίδεται όπως ορίζεται στα άρθρα του Ν. 4412/2016 και της σχετικής διακήρυξης. Η χρονική διάρκεια για την παραλαβή των ειδών είναι τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του κεντρικού ηλεκτρονικού μητρώου, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στην ιστοσελίδα του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Η επικοινωνία για περαιτέρω διευκρινήσεις πραγματοποιείται μόνο μέσα από την ιστοσελίδα του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για το διαγωνισμό με α/α 83065 με τη χρήση της ψηφιακής υπογραφής. Μαρκόπουλο 13-12-2019 Ο Δήμαρχος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΔΑ: 6ΨΓΤΩΚΤ-ΑΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθμός Πρωτ: 48361/2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Έργα οδοποιίας περιοχής επέκτασης Παραλίας Διονυσίου» CPV: 45233120-6 Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 724.000,00€ (583.870,97€ + 140.129,03€ Φ.Π.Α. 24%), με τη συνολική δαπάνη των εργασιών: 429.652,70€, η δαπάνη των Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%): 77.337,49€, τη δαπάνη των απροβλέπτων (15%), που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) Ν. 4412/2016: 76.048,53€, την αναθεώρηση: 832,25 και τον Φ.Π.Α. 24%: 140.129,03€. Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Νέας Προποντίδας και θα βαρύνει τον Κ.Α: 02.10.30.7323.0002 του προϋπολογισμού του Δ. Ν. Προποντίδας του οικονομικού έτους 2019 με το ποσό 100€. Για την ολοκλήρωση της κάλυψης της δαπάνης προβλέπεται πίστωση 253.900€ στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020, πίστωση 235.000€ στον προϋπολογισμό του έτους 2021 και πίστωση 235.000€ στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2022. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147), (διαγωνισμός Π/Υ κάτω των ορίων του ν. 4412/2016), όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης Περιληπτικής Διακήρυξης - Προκήρυξης και της Αναλυτικής Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.nea-propontida.gr). Η παρούσα Περιληπτική Διακήρυξη - Προκήρυξη δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών και δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στην περιοχή της επέκτασης παραλίας Διονυσίου και στο δρόμο παραλίας Διονυσίου - Ν. Μουδανιών από την είσοδο του οικισμού παραλίας Διονυσίου έως την έξοδο του οικισμού, του Δήμου Ν. Προποντίδας της Π.Ε. Χαλκιδικής (NUTS: EL527). Η κατασκευή του έργου αφορά σε εργασίες : • Επέκτασης του πλάτους του υφισταμένου πεζοδρομίου στο δρόμο παραλίας Διονυσίου - Ν. Μουδανιών. • Κατασκευής οδοποιίας εντός της περιοχής επέκτασης σε συγκεκριμένους δρόμους, που περιλαμβάνει χωματουργικές εργασίες, κατασκευή οδοστρωσίας (μία στρώση υπόβασης ΠΤΠ-Ο150 πάχους 0,10μ, δύο στρώσεις βάσης ΠΤΠ-Ο155 πάχους 0,10μ έκαστη) και κατασκευή ασφαλτικών (ασφαλτική προεπάλειψη και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 πάχους 0,05μ). • Επέκτασης οδοφωτισμού με τις σύνοδες εργασίες στο δρόμο παραλίας Διονυσίου - Ν. Μουδανιών, από την είσοδο του οικισμού παραλίας Διονυσίου έως την έξοδο του οικισμού. • Δενδροφυτεύσεων και άρδευσης στους παρόδιους του δρόμου παραλίας Διονυσίου - Ν. Μουδανιών κοινόχρηστους χώρους από την είσοδο του οικισμού παραλίας Διονυσίου έως την έξοδο του οικισμού. • Τοποθέτησης κρασπεδορείθρων στις προσαρμογές των δρόμων και στα τμήματα των δρόμων που δεν υπάρχει. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δεκαέξι (16) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της αναλυτικής διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr). Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 16-1-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 22-1-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης έχουν: 1. φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας οδοποιίας και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). Σχετικά με τα δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 22.Β της αναλυτικής διακήρυξης αναφέρονται τα εξής: (α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ ή στο μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗΕΕΔΕ): • στην κατηγορία ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ στην 1η τάξη και άνω (β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. (γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 21 της αναλυτικής διακήρυξης. Για το διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 7 της Αναλυτικής Διακήρυξης. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 11.677,42 ευρώ. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 15.2 της Αναλυτικής διακήρυξης. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της αναλυτικής διακήρυξης, ήτοι μέχρι 15-11-2020, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής και στις περιπτώσεις του άρθρου 4.2 της αναλυτικής διακήρυξης. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. Η έγκριση δέσμευσης πίστωσης έγινε με την υπ’ αρ. 2868/2019 απόφαση του Δημάρχου (ΑΔΑ: ΨΨΙΥΩΚΤ-ΓΡ8) για την έγκριση πολυετούς ανάληψης υποχρέωσης, επειδή η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4 του π.δ 80/2016 και με την παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 και η με αρ. 771 (ΑΔΑ: Ω6ΥΨΩΚΤ-Δ7Α) καταχώρηση στο μητρώο δεσμεύσεων του Δήμου Ν. Προποντίδας. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, πλην της τεχνικής μελέτης, στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής(www. nea-propontida.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση όλων των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την τεχνική μελέτη και ταχυδρομικά, εφόσον την ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, την δαπάνη αναπαραγωγής και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής της. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 6-1-2020 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 10-1-2020. Πληροφορίες παρέχονται από τους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου (τηλ. 2373 350200, φαξ 2373 065792) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. Ν. Μουδανιά, 12/12/2019 Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας Εμμανουήλ Καρράς

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας