PrintButton

24-12-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθμ. 1363ΣΤ/23-12-2019 έκθεση μου επίδοσης, επέδωσα στην Αντεισαγγελέα Ξάνθης, κα. Χατζάκη Δήμητρα, για λογαριασμό του Ρολάντ Τζελίτζε του Νουγκζάρ και της Ζιζιλό, πρώην κατοίκου Ξάνθης και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 20-12-2019 ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΤΗΣ ΑΝΗΛΙΚΗΣ Άννας Τζελίτζε του Ρολάντ Τζελίτζε και της Αξάνας Γκρηγκοριάν (διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας), κοιν. στον κο. Εισαγγελέα Ξάνθης, της Αξάνα Γκρηγκοριάν του Άλμπερτ και της Ταμάρα, κατοίκου Ξάνθης (Θυατείρων 7) ΑΦΜ 142532199 που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης, με αριθ. Μ.Ε. 233/19 έκθεση κατάθεσης δικογράφου, ενώπιον της Γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης, και ημέρα συζήτησης αυτής (τμήμα εκούσιας μονομελούς), η 5-2-2020, ημέρα Τετάρτη, ώρα 9.00, με αριθμ. πιν. 13, με την οποία ζητά να διοριστεί ειδική επίτροπος της Άννας Τζελίτζε που γεννήθηκε στην Ξάνθη στις 9.11.2007 η Έλενα Γκρηγκοριάν του Άλμπερτ και της Ταμάρα, κάτοικος Ξάνθης, προκειμένου να την εκπροσωπήσει στη δίκη που θα διεξαχθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης για προσβολή πατρότητας, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Ξάνθη 23-12-2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής Βασίλειος Βερβερίδης Κ. Μπένη 49 - Ξάνθη τηλ. 2541070387 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ) Στις 20-1-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 θα εκποιηθούν με δημόσιο πλειστηριασμό στο Πρωτοδικείο Αθηνών εργαλεία της «ΜΕΧΙΜ Μ.Ε.Π.Ε.» (μαγνήτες, αλυσσοπάλαγκα, απλά φορεία τραβηχτά, σκύλες ανύψωσης, κρικοπάλαγκα, μαχαίρια σπειρονόμου κ.λπ.) με τιμή πρώτης προσφοράς 4.754,00 €. Τηλ. 6977380947. Ο ΣΥΝΔΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Νικηφορίδη 21-23 Βύρωνας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Κατόπιν έγγραφης παραγγελίας του Δικηγόρου Αθηνών Χρήστου Οικονόμου, πληρεξουσίου του Συνεταιρισμού με την επωνυμία «Προμηθευτικός & Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Εργολάβων – Υδραυλικών Αθηνών - Πειραιώς» (Σ.Ε.Υ.Δ.Α.Π. Συν.Πε.), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κειριάδων αρ. 1, επέδωσα, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 934 Α’/20.12.2019 έκθεση επίδοσης μου, στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον καθ’ ου πρώην κάτοικο Βύρωνα Αττικής, οδός Σιβρισαρίου, αρ. 39, και ήδη αγνώστου διαμονής, Μενέλαο Χαμαλέλλη του Δημητρίου με ΑΦΜ 133604177, ακριβές αντίγραφο της από 13.12.2019 Κατάσχεσης χρηματικής απαίτησης εις χείρας τρίτου απευθυνόμενη ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου και Αρχής του πρώτου προς αυτόν με την οποία δυνάμει της υπ’ αρ. 2161/2017 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών με τη συνεχόμενη αυτής από 19.11.2019 επιταγής προς πληρωμή κοινοποιηθείσα νομίμως σύμφωνα με την 859Α’/23.11.2019 έκθεσης επίδοσης εμού του ιδίου και σύμφωνα με τα άρθρα 982επ. ΚΠολδ ΚΑΤΑΣΧΕΙ εις χείρας των: 1) «Άλφα Τράπεζα Α.Ε.», 2) «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.», 3) «Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.» και 4) Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» το ποσό των 3.933,26€ πλέον των τόκων από την επομένη της επίδοσης της ως άνω επιταγής προς πληρωμή μέχρις εξοφλήσεως ολοσχερώς και τους επιτάσσει να μην καταβάλουν στον καθ’ ου το εν λόγω ποσό αλλά να το παρακρατήσουν και να το καταβάλουν στον πρώτο και να προβούν στην κατά νόμο δήλωση ενώπιον του κ. Ειρηνοδίκη Αθηνών. Πληρεξούσιος δικηγόρος, αντίκλητος και δεκτικός καταβολής ορίζεται στην ως άνω κατάσχεση ο Δικηγόρος Αθηνών Χρήστος Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Σταδίου 10, 210.3231850. Αθήνα, 20.12.2019 Ο ενεργήσας την επίδοση Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Αθηνών Κωνσταντίνος Σπύρος Φερρών, αρ. 20, Αθήνα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθμ. 5815β/18-11-2019 έκθεση επίδοσης μου επέδωσα στον κ.Εισαγγελέα Πρωτοδικών Εδεσσας για λογαριασμό της Μαργαρίτας συζύγου Λάζαρου Ξανίδη, το γένος Δημητρίου και Δέσποινας Ιορδανίδου, ,πρώην κατοίκου Σκύδρας και ήδη αγνώστου διαμονής , ακριβές αντίγραφο της υπ' αριθμ. 310/2018 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Σκύδρας -Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας , του Τρύφωνα Μουτσιά του Γεωργίου και της Μελπομένης, κατοίκου Ευόσμου Θεσσαλονίκης, οδός Κολοκοτρώνη 15 , με την οποία και για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτή . Δικάζει ερήμην της καθ'ης. Δέχεται την αίτηση. Επικυρώνει από το χρόνο κατάρτισης της τη δικαιοπραξία που καταρτίσθηκε μεταξύ του αιτούντα και της καθ' ης , με το οποίο η τελευταία μεταβίβασε λόγω πώλησης και έναντι του τιμήματος των 80.000 δραχμών κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή ποσοστό εξ αδιαιρέτου, που αντιστοιχεί σε έκταση 8.094 τ.μ. από το με αρ. 144 κληροτεμάχιο, έκτασης ολικής 16.188 τ.μ. που βρίσκεται στην θέση «Κανάλι» της κτηματικής περιοχής Σκύδρας Πέλλας και συνορεύει ολόγυρα ανατολικά με αγρό Βαρβάρας Παπαδοπούλου, δυτικά και βόρεια με δρόμο και νότια με βοσκή, με τον όρο να χρησιμοποιεί το εξ αδιαιρέτου ποσοστό του στην ανατολική πλευρά του όλου αγρού που συνορεύει με τον αγρό ιδιοκτησίας Βαρβάρας Παπαδοπούλου. Αποφαίνεται σχετικά με τη μεταβίβαση της κυριότητας του παραπάνω ακινήτου στον αιτούντα. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες . Εδεσσα 18-11-2019 Η Επιδίδουσα Δικαστική Επιμελήτρια Μαρία Μίλτση ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθμ. 5816β/18-11-2019 έκθεση επίδοσης μου επέδωσα στον κ.Εισαγγελέα Πρωτοδικών Εδεσσας για λογαριασμό της Μερόπης χήρας Συμεών Πεχλιβανίδου, το γένος Συμεών και Βηθλεέμ Κυβερτζόγλου, πρώην κάτοικο Εδεσσας και ήδη αγνώστου διαμονής , ακριβές αντίγραφο της υπ' αριθμ. 84/2019 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Σκύδρας -Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας , του Τρύφωνα Μουτσιά του Γεωργίου και της Μελπομένης, κατοίκου Ευόσμου Θεσσαλονίκης , οδός Κολοκοτρώνη 15 , με την οποία και για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτή Δικάζει ερήμην της καθ' ης. Δέχεται την αίτηση. Επικυρώνει από το χρόνο κατάρτισης της τη δικαιοπραξία που καταρτίσθηκε μεταξύ του αιτούντα και της καθ' ης η παραπάνω, με το από 01-12-1975 ιδιωτικό συμφωνητικό πώλησης, με το οποίο η τελευταία που μεταβίβασε λόγω πώλησης και έναντι του τιμήματος των 30.000 δραχμών το οποίο καταβλήθηκε κατά την υπογραφή του ως άνω συμφωνητικού, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή έκταση 1.500 τ.μ. εξ αδιαιρέτου, ή ποσοστό 1/4 εξ αδιαιρέτου από το με αρ. 127 κληροτεμάχιο, έκτασης 6.000 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Καραγάτς» της κτηματικής περιοχής Μαυροβουνίου Πέλλας και συνορεύει ολόγυρα ανατολικά με αγροτικό δρόμο, δυτικά με αγρό Νικολάου Ιβριώτη, βόρεια με αγροτικό δρόμο και νότια με αγρό Σωκράτη Δανιηλίδη, ετο τον όρο να χρησημοποιεί το εξ αδιαιρέτου ποσοστό του στην ανατολική πλευρά του όλου αγρού. Αποφαίνεται σχετικά με τη μεταβίβαση της κυριότητας του παραπάνω ακινήτου στον αιτούντα. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες . Εδεσσα 18-11-2019 Η Επιδίδουσα Δικαστική Επιμελήτρια Μαρία Μίλτση ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ Με επιμέλεια των: 1) Αλέξιου Μασούλα, κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής (Ηρακλέους 11) με ΑΦΜ. 006355111 και 2) Ελένης συζ. Αλέξιου Μασούλα, το γένος Γεωργίου Λουλούμαρη, κατοίκου ως άνω ομοίως, με ΑΦΜ. 046036390 και δυνάμει της υπ' αριθμ. 5825Γ'/23-12-2019 σχετικής έκθεσης μου επίδοσης, επιδόθηκε νόμιμα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό του Βασιλείου ΜΑΣΟΥΛΑ του Αλεξίου και της Ελένης, πρώην κατοίκου Αθηνών (Φιλελλήνων αρ. 7 και Ξενοφώντος) και ήδη αγνώστου διαμονής, η από 18-12-2019 ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ των πρώτων προς τον δεύτερο, αποτελούμενη από τρείς (3) σελίδες, σύμφωνα με την οποία: οι πρώτοι ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΝΤΑΙ για την παράνομη συμπεριφορά του δεύτερου απέναντί τους όπως: 1) η αδιαφορία του δεύτερου προς τις αστυνομικές αρχές, στις οποίες έχουν απευθυνθεί οι πρώτοι με αίτημά τους για υποβολή συστάσεων προς αυτόν για την προστασία τους, 2) απειλές, εξυβρίσεις, εκβιασμοί, ψυχολογική και σωματική βία, συνεχείς παρενοχλήσεις από τα τηλέφωνα και διά ζώσης, απόπειρες εισβολής του δεύτερου στην οικία των πρώτων, τον διασυρμό τους στην πολυκατοικία, σε όλη την γειτονιά και όλο το κοινωνικό περιβάλλον τους, την δημόσια συκοφαντική δυσφήμιση τους και πολλά άλλα) και του ζητούν για τελευταία φορά: α) να σταματήσει αμέσως την παραπάνω παραβατική συμπεριφορά εις βάρος τους και β) να μείνει μακριά τους και να σταματήσει να τους ενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ θα αναγκαστούν οι πρώτοι να λάβουν κάθε αναγκαίο μέτρο για την δικαστική απομάκρυνση του δεύτερου από αυτούς και την τιμωρία του για τις εξακολουθητικές παραβάσεις του ν. 3500/2006. Προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες. ΑΘΗΝΑ 23-12-2019 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠ. ΜΑΛΛΙΔΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Γ' ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 13 - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10437 ΑΦΜ: 040056782 - ΔΟΥ Α' ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 2105247300 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Πειραιώς Ελένη Μπασταλέ Κατραμάδου, με έδρα στον Πειραιά, οδός Ηρώων Πολυτεχνείου αρ. 90, κατόπιν της από 20-12-2019 έγγραφης παραγγελίας του Δικηγόρου Αθηνών Παντελεήμων Μιχ. Καμά, πληρεξουσίου της Άννας Ζυμάρη του Κυριάκου και της Θέκλης, κάτοικου Μοσχάτου Αττικής, οδός Καποδιστρίου, αρ. 168, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 6419/23-12-2019 έκθεση μου επίδοσης, επέδωσα στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα, οδός Λουκάρεως αρ. 14 για λογαριασμό του Χρήστου Κάραλη, πρώην κατοίκου Πειραιώς, οδός Ηρώων Πολυτεχνείου, αρ. 22 και ήδη αγνώστου διαμονής, κυρωμένο νόμιμα ακριβές αντίγραφο της από 15-07-2018 Έφεσης της πρώτης κατά: 1) της Εμπορικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΟΥ ΦΟΡΜ ΣΛΙΜ ΕΠΕ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πατησίων, αρ. 129 και εκπροσωπείται νόμιμα, 2) της Εμπορικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΟΥΤΟΝ ΕΠΕ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πατησίων, αρ. 129 και εκπροσωπείται νόμιμα, 3) της Αρετής Μπούση, κατοίκου Αθήνας, οδός Φρύνης, αρ. 22, 4) του Χρήστου Κάραλη, κατοίκου Πειραιώς, οδός Ηρώων Πολυτεχνείου, αρ. 22, 5) του Θωμά Μπαρμπάνη του Κωνσταντίνου, οδός Ηρούς, αρ. 15, 6) του Σταύρου Επισκόπου του Χρυσοστόμου, κατοίκου Αθηνών, οδός Μαραθονομάχων, αρ. 9, με την οποία ζητείται: να γίνει δεκτή η έφεση αυτή, να μεταρρυθμιστεί η με αριθμό 484/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και να γίνει καθ' ολοκληρίαν δεκτή η από 29/07/2014 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 93015/13062/2014 ένδικος αγωγή της πρώτης, όπως αυτή μετατράπηκε παραδεκτά με τις προτάσεις, να καταδικασθούν οι αντίδικοι στη δικαστική δαπάνη και αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου της πρώτης αμφότερων των βαθμών δικαιοδοσίας, απευθυνόμενη ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών Τακτική Διαδικασία. Κάτω από αυτήν υπάρχουν: 1) το υπ' αριθμ. Π 1516813/18-07-2018 Γραμμάτιο Προκαταβολής Εισφορών & Ενσήμων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, 2) η με ΓΑΚ 72072/19-07-2018 και ΕΑΚ 4918/19-07-2018 Έκθεση Κατάθεσης Ενδίκου Μέσου Έφεσης, στην Γραμματεία του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, 3) η με ΓΑΚ 4648/14-05-2019, ΕΑΚ 3723/2019, έκθεση κατάθεσης Δικογράφου Έφεσης στην Γραμματεία του Εφετείου Αθηνών, 4)η από 14-5-2019 πράξη ορισμού συζήτησης της Γραμματέως του ανωτέρω δικαστηρίου, με την οποία ορίζεται ως χρόνος για τη συζήτηση της ανωτέρω Έφεσης, στις 27-02-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, Διαδικασία: ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Πινάκιο: 16° ΤΜΗΜΑ ΕΝΟΧΙΚΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ, με Αριθμό Πινακίου: (34), στο ακροατήριο του ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, Γ1 (-2 ΥΠΟΓΕΙΟ). Η επίδοση έγινε για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο να παραστεί όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. ΑΘΗΝΑ 23-12-2019 Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΣΤΑΛΕ ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ' αριθμ. 448/2019 Διάταξη του Ειρηνοδίκη Αθηνών ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «GREATER CHATTOGRAM (CHITTAGONG) COMMUNITY IN GREECE»- «Γκρέιτερ Τσάτογκραμ (Τσίταγκονγκ) Κομιούνιτι ιν Γκρις» και έδρα του στον Δήμο ΑΘηναίων, οδός Κορίνης αρ. 12, αφού επικυρώθηκε το από 21.1.2019 καταστατικό του αποτελούμενο από 29 άρθρα με σκοπό τον αναφερόμενο στο άρθρο 2 του άνω καταστατικού, δηλ. την πραγματοποίηση των πολιτισμικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων με σκοπό τη διατήρηση των παραδόσεων του Μπαγκλαντές και ιδιαίτερα των εθίμων της επαρχίας Τσάτογραμ, την ηθική υποστήριξη για την ένταξη των μελών τους στην ελληνική κοινωνία και την παροχή βοήθειας αυτών σε σχέση με τις ελληνικές αρχές, διατάχθηκαν δε οι νόμιμες δημοσιεύσεις και η έγγραφή του σωματείου αυτού στο δημόσιο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών. Αθήνα, 20.12.2019 Ο πληρεξούσιος δικηγόρος ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ζ. Πηγής 64-Αθήνα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Ο δικ. Επιμελητής του Εφετείου Αθηνων με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Δημήτριος Αντ. Κοπανιτσάνος ΑΦΜ: 133204968 Δ.Ο.Υ Α' ΑΘΗΝΩΝ, κάτοικος Αθηνών, οδός Μαυροκορδάτου 6, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου Αθηνών Αργυρίου Γεωργακόπουλου ως πληρεξουσίου του Χρήστου Δημπέτρου του Θεοδώρου, ΑΦΜ 055319687, κατοίκου Αχαρνών ήρθα και επέδωσα προς την κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Ελλη - Θάλεια Συροπύλου συμφωνα με την υπ' αριθ. 11628/21.11.2019 έκθεση επιδόσεώς μου για την Σβετλάνα Ανισίμοβα του Βιατσεσλαβ, πρώην κάτοικο Αχαρνών, οδός Ξάνθου 24 και ήδη αγνώστου δι αμονής ακριβές αντίγραφο της υπ' αριθ. 8893/2019 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία απαγγέλλει την λύση μεταξύ των άνω διαδίκων πολιτικού γάμου, που τελέστηκε στο Δημαρχείο Αγγελοκάστρου Αιτωλοακαρνανίας στις 15/04/2002. Προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 3/12/2019 Ο Δικ . Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤ. ΚΟΠΑΝΙΤΣΑΝΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Η Δικ. Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Αθανασία Παναγούλια - Κοπανιτσάνου, κάτοικος Αθηνών, οδός Μαυροκορδάτου 6, ΑΦΜ: 045682550, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου Αθηνών Γιάννη Λαγουδάκη ως πληρεξουσίου του, Λοΐζου Κολοκοτρώνη του Ευαγγέλου, ΑΦΜ 016305270, κατοίκου Π. Φαλήρου Αττικής, οδός Μετσόβου 16 ήρθα και επέδωσα προς την κ. Εισαγγελέα του Πρωτοδικείου Αθηνών κ. Ελλη - Θαλεια Συροπούλου σύμφωνα με την υπ' αριθ. 11569Ε/25.11.2019 έκθεση επιδόσεώς μου για την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΑΒΑΕ MONDAY ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ», όπως νόμιμα εκπροσωπείται, με πρώην εδρα στην Αθήνα, οδός Νεοφύτου Δούκα 8 και ήδη αγνώστου έδρας, ακριβές αντίγραφο της από 15/11/2019 Αίτησης του πρώτου κατ' αυτής που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δια της οποίας ΖΗΤΑ να προσδιορισθεί η αξία της εταιρικής μερίδας κατά την 30/6/1997 στο ποσό των 200.939,15 ευρώ και να καταδικασθεί η αντίδικος στη δικαστική δαπάνη. Ορίζεται δε χρόνος προς συζήτηση αυτής η 12 Φεβρουαρίου 2020 έτους ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ, στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αριθμό πινακίου 81. Το κτίριο και η αίθουσα εκδικάσεως της αιτήσεως θα γνωστοποιηθούν την παραμονή της δικασίμου σε έκθεμα που αναρτηθεί στον 1° όροφο του κτιρίου 5. Προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη να παραστεί κατά τη συζήτηση αυτής όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα 23/12/2019 Η Δικ . Επιμελήτρια ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑ-ΚΟΠΑΝΙΤΣΑΝΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΙΣΑΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ Ο δικ. Επιμελητής του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Δημήτριος Αντ . Κοπανιτσάνος ΑΦΜ: 133204968 Δ.Ο.Υ Α' ΑΘΗΝΩΝ, κάτοικος Αθηνών, οδός Μαυροκορδάτου 6, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθηνών Γαρυφαλλιάς Γιαννακούρου ως πληρεξουσία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EURQBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το δ.τ . EUROBANK ERGASIAS που εδρεύει στην Αθήνα Οθωνος 8 και εκπροσωπείται νόμιμα ήρθα και επέδωσα προς την κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Ελλη - Θάλεια Συροπούλου, για τον οφειλέτη ΧΡΟΝΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ του Αθανασίου πρώην κάτοικο Γλυκών Νερών οδός Κύπρου 31 (ή 41) και ήδη αγνώστου διαμονής σύμφωνα με την υπ' αριθ. 13268/23.12.2019 έκθεση επιδόσεως, ακριβές αντίγραφο της από 19/12/2019 αναγγελίας απαιτήσεων της πρώτης κατ' αυτού, απευθυνομένης ενώπιον της πιστοποιημένης για ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς συμβολαιογράφο Αθηνών Άννα Σίμου - Κοσμάτου κάτοικο Αθηνών Κωλέττη 11, με την οποία αναγγέλλει την απαίτησή της στο εκπλειστηριαζόμενο ακίνητο του οφειλέτου ενώπιον της άνω συμβολαιογράφου για το ποσό των ευρώ 119.556,32, πλέον ποσού ευρώ 3.536,17 για έξοδα. Προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 23/12/2019 Ο Δικ. Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤ. ΚΟΠΑΝΙΤΣΑΝΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΙΣΑΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ Ο δικ. Επιμελητής του Εφετείου Αθηνων με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Δημήτριος Αντ. Κοπανιτσάνος ΑΦΜ: 133204968 Δ.Ο.Υ Α' ΑΘΗΝΩΝ, κάτοικος Αθηνών, οδός Μαυροκορδάτου 6, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθηνών Γαρυφαλλιας Γιαννακούρου ως πληρεξουσία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία EUROBANK FPS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ, με διακριτικό τίτλο EUROBANK FINANCIAL PLANNING SERVICES όπως εκπροσωπείται νόμιμα, που ενεργεί κατά τις διατάξεις, ν. 4354/2015 ως μη δικαιούχος και μη υπόχρεος διαδικος και ως διαχειρίστρια των απαιτήσεων που μεταβιβάστηκαν από την ανώνυμη τραπεζική εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» στην αλλοδαπή εταιρία ειδικού σκοπού με την επωνυμία στην εταιρεία με την επωνυμία CAIRO Νο 2 FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY που εδρεύει στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας ήρθα και επέδωσα προς την χ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Ελλη - Θάλεια Συροπούλου, για τον οφειλέτη ΧΡΟΝΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ του Αθανασίου πρώην κάτοικο Γλυκών Νερών οδός Κύπρου 31 (ή 41) και ήδη αγνώστου διαμονής σύμφωνα με την υπ' αριθ. 13278/23.12.2019 έκθεση επιδόσεώς, ακριβές αντίγραφο της από 19/12/2019 αναγγελίας απαιτήσεων της πρώτης κατ' αυτού, απευθυνομένης ενώπιον της πιστοποιημένης για ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς συμβολαιογράφο Αθηνών Αννα Σίμου - Κοσμάτου κάτοικο Αθηνών Κωλέττη 11, με την οποία αναγγέλλει την απαίτησή της στο εκπλειστηριαζόμενο ακίνητο του οφειλέτη ενώπιον της άνω συμβολαιογράφου για το ποσό Α . ευρώ 199.310,14 πλέον ποσού ευρώ 1.686,87 για έξοδα και Β. το ποσό, των 33.157,74 ευρώ, πλέον το ποσό 677,29 για έξοδα. Προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 23/12/2019 Ο Δικ . Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤ. ΚΟΠΑΝΙΤΣΑΝΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα στις είκοσι τρεις ( 23 ) του μηνός Δεκεμβρίου του δύο χιλιάδες δεκαεννέα (2019) έτους, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:25 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Γεώργιος Π. Κατωπόδης κάτοικος Καισαριανής, οδός Χρ. Σμύρνης 30, μετά από έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε στις 19/12/2019 από τον Δικηγόρο Αθηνών Μπακάλη Γεώργιο ως πληρεξούσιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTRUM HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» ως διαχειρίστρια των απαιτήσεων της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», ήλθα και επέδωσα προς την κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Έλλη-Θάλεια Σπυροπούλου για λογαριασμό του καθ’ ου Χρόνη Πολυχρόνη του Αθανασίου και της Ευθυμίας (ΑΦΜ 037471131), πρώην κάτοικο Γλυκών Νερών Αττικής, οδός Κύπρου, αριθμός 31 (ή 41) και ήδη αγνώστου διαμονής όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 10322 / 23-12-2019 έκθεση επιδόσεώς μου, την από 19/12/2019 Αναγγελία Απαιτήσεων. Με επίσπευση της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» την 11/12/2019 ημέρα Τετάρτη πλειστηριάστηκε αναγκαστικά με ηλεκτρονικά μέσα ενώπιον της επί της πλειστηριασμού υπαλλήλου Συμβολαιογράφου Αθηνών Άννας Σίμου-Κοσμάτου, ακίνητο ιδιοκτησίας του Χρόνη Πολυχρόνη και συγκεκριμένα μια αυτοτελής, ανεξάρτητη και διηρημένη κατ’ έκταση ιδιοκτησία (οικόπεδο) με το στοιχείο (Α), αποτελούσης τα (500/1000) εξ αδιαιρέτου, που αντιστοιχούν σε (361,60)τ.μ., επί ενός οικοπέδου άρτιου και οικοδομήσιμου, εντός του οποίου υπάρχει ισόγειος οικία αποτελούμενη από (1) υπόγειο χώρο επιφανείας (30,00)τ.μ. με αποθήκη και (1) ισόγειο όροφο επιφανείας (93,98)τ.μ., ήτοι συνολικής επιφανείας (123,98)τ.μ., που βρίσκεται στη Δ.Ε. Γλυκών Νερών, του Δ. Παιανίας Αττικής, επί της οδού Κύπρου αρ. 31, Φέρει ΚΑΕΚ 050402901006/2/0 στο Κ.Γ. Κρωπίας. H «INTRUM HELLAS Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.», η οποία ενεργεί εν προκειμένω ως διαχειρίστρια των απαιτήσεων της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» ζητά να γίνει δεκτή η Αναγγελία των απαιτήσεων της Τράπεζας Πειραιώς και να ληφθεί υπ’ όψη η Τράπεζα Πειραιώς κατά την διανομή του εκπλειστηριάσματος και να καταταγεί στον πίνακα κατατάξεως που θα συνταχθεί σε βάρος του καθ’ ου, τυχαία ως εγχειρόγραφος δανειστής προκειμένου να ικανοποιηθεί από το εκπλειστηρίασμα η αναγγελλόμενη απαίτηση ποσού (28.637,07 €) μέχρις εξοφλήσεως ή μέχρι να καταστεί αμετάκλητος ο πίνακας κατάταξης που θα συνταχθεί. Αθήνα, 23-12-2019 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Η Ιερά Μονή Οσίου Παταπίου Λουτρακίου δέχεται προσφορές για την εκμίσθωση ενός διαμερίσματος πρώτου (1ου) ορόφου κειμένου στην εν Αθήναις και επί της οδού Σερίφου 51Α πολυκατοικίας. Οι προσφορές θα κατατεθούν εντός δέκα (10) ημερών, από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης, στο γραφείο του Πληρεξούσιου Δικηγόρου Γεωργίου Μποτή (οδός Ιπποκράτους 10-12, ΤΚ 10679, 4ος όροφος, τηλέφωνο: 2103621740, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.). Αθήνα, 23-12-2019 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Γεώργιος Μποτής ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Το δικηγορικό γραφείο του κ. Γεωργίου Μποτή (οδός Ιπποκράτους 10-12, ΤΚ 10679, 4ος όροφος, τηλέφωνο: 2103621740, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) δέχεται προσφορές για την εκμίσθωση ενός καταστήματος που βρίσκεται στην Αθήνα και επί της οδού Αριστοτέλους 37, αποτελούμενο από μία ισόγεια αίθουσα μ. τ. 88, ένα πατάρι μ. τ. 45 και ένα υπόγειο μ. τ. 90. Οι προσφορές θα κατατεθούν εντός δέκα (10) ημερών, από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης, στην ανωτέρω ταχυδρομική διεύθυνση. Αθήνα, 23-12-2019 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Γεώργιος Μποτής ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Η Ιερά Μονή Αγίου Χαραλάμπους Λευκών Αυλωναρίου Ευβοίας δέχεται προσφορές για την εκμίσθωση καταστήματος εκ μ. τ. 106 που βρίσκεται στην Αθήνα και επί της οδού Καποδιστρίου 65 (Γαλάτσι). Οι προσφορές θα κατατεθούν εντός δέκα (10) ημερών, από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης, στο γραφείο του Πληρεξούσιου Δικηγόρου Γεωργίου Μποτή (οδός Ιπποκράτους 10-12, ΤΚ 10679, 4ος όροφος, τηλέφωνο: 2103621740, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.). Αθήνα, 23-12-2019 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Γεώργιος Μποτής ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ - (άρθρο 135 ΚΠολΔ) Μετά από παραγγελία από της Μαρίας Παπαδημητρίου του Κωνσταντίνου, κατοίκου Σαλαμίνας Αττικής με ΑΦΜ 160803497, εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Πειραιά Σοφία Δούκα του Γιάννη, επέδωσα νόμιμα στη 20/12/2019, με την υπ’ αριθμόν 4300 έκθεση επίδοσής μου στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Έλλη-Θάλεια Συροπούλου, ως κατά Νόμο αρμόδιο για τον Εράλντ Λένα του Πελούμπ και της Βιόλτσα (Erald Lena του Pellumb και της Vjollca), πρώην κάτοικο Ιλίου Αττικής, οδός Γαργαλιάνων 19 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 18 Δεκεμβρίου 2019 ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΛΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ της πρώτης προς τον δεύτερο, με την οποία η προσκαλούσα αφού δηλώνει πως έχει συνάψει με τον δεύτερο το με αριθμό 14064/19-04-2017 σύμφωνο συμβίωσης του συμβολαιογράφου Αθηνών Παναγιώτη Φιλιππάτου του Βύρωνος-Ιωάννη, διεπόμενο από τις διατάξεις του Ν.4356/24-12-2015 και τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες που αναγράφονται στο ως άνω σύμφωνο συμβίωσης, το οποίο έχει καταχωρηθεί στα βιβλία του Ληξιαρχείου Ιλίου, τον καλεί να προσέλθει ενώπιον συμβολαιογράφου για να προβούν στην από κοινού λύση του. Η επίδοση γίνεται προκειμένου αυτή να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα, 23-12-2019 Σοφία Δούκα Αριστοτέλους 98 – Αθήνα τηλ. 6933286950 ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΔΑ ΠΡΟΔ.:ΨΥΩΑ46907Ο-2ΩΕ ΠΡΑΞΗ: 2407 ΑΔΑ:Ω2ΚΟ46907Ο-ΡΓΘ ΑΔΑΜ: 19PROC006077609 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ.: Τσουλέλλη Αθηνά ΤΗΛ: 22510 26390 FAX:2251037130 Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αρ. Πρωτ. 18739 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, δια της υπ’ αριθμ. 25η /06-11-2019 (θέμα 16ο) απόφασης ΔΣ, επαναπροκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση επισκευής - αντικατάστασης δικτύου παροχης υδρευσης κεντρικού λεβητοστασίου (κτίριο Ν5) για ένα έτος, (CPV: 45330000-9). Προϋπολογισμός δαπάνης 15.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από αρμόδια επιτροπή στις 10-01-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του Νοσοκομείου. Γραμματέας του ανωτέρω διαγωνισμού ορίζεται ο κος Νικέλλης Στυλιανός τηλ. 2251351353. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή έχει αναρτηθεί από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.vostanio.gr) στον σύνδεσμο Διαγωνισμοί και στη Διαύγεια. Μυτιλήνη 20-12-2019 Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΖΕΡΒΟΥ ΑΝΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π. Ράλλη και Θηβών 250 Αιγάλεω Τ.Κ.12244 Πανεπιστημιούπολη 2 Πληροφορίες: Βαβάσης Ηλίας Τηλ.: 210-5381118 Fax : 210-5623847 Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αρ.πρωτ.: 77400 ΘΕΜΑ: «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ» Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης «Προμήθεια Εξοπλισμού Εργαστηρίων των Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού Διακοσίων Εβδομήντα Έξι Χιλιάδων Διακοσίων Έντεκα Ευρώ και Πενήντα Ένα Λεπτών (276.211,51€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/8-08-2016, τ. Α΄): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και όλων των άλλων διατάξεων περί προμηθειών κατά το μέρος που δεν αντίκειται αυτών. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2018ΣΕ54600003 «ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΚ 2014ΣΕ54300028)», (ΥΠ1) «ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ») (ΚΑΕ. : 934901) Κωδικός CPV : 38000000-5: Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. • Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: Σάββατο 21/12/2019, και ώρα 11.00 π.μ • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Δευτέρα 27/01/2020, και ώρα 11.00π.μ • Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει: Παρασκευή 31/01/2020, και ώρα 11.00 π.μ Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013)«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και στο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α΄/08-08-2016) και τα καθοριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. Το πλήρες σώμα της Διακήρυξης είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του ΠΑ.Δ.Α. μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://www.uniwa.gr, στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ), στον ιστότοπο του προγράμματος Διαύγεια και στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ). Για να υποβληθούν αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα, δηλαδή να διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων απαιτείται να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία : 19/12/2019 Η ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΙΩ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Α.Δ.Α.: ΩΔΩ9ΟΡΧΖ-ΣΡ4 ΔΕΥΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 3779 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ διακηρύσσει ανοικτό διεθνή δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την εκτέλεση της πράξης : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ Δ.Ε. ΚΡΟΥΣΩΝΑ ΚΑΙ ΤΥΛΙΣΟΥ» προϋπολογισμού 1.330.924,04 € (χωρίς ΦΠΑ). Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από την 23 / 12 /2019. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες τεύχος της διακήρυξης διατίθεται ακόμη, σε ηλεκτρονική μορφή, από την ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου, στο δικτυακό τόπο: https://deya.malevizi.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να έχουν απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση και να ενημερώνονται για τον παρόντα διαγωνισμό από τα γραφεία της ΔΕΥΑΜ, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης. Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: www.eprocurement.gov.gr, με καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών την 03/02/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 και με ημερομηνία αποσφράγισης την 07/02/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr του ως άνω συστήματος, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: 83055 Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Εντός τριών εργάσιμων ημερών πρέπει να υποβληθούν και πρωτότυπα στην υπηρεσία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Ο συνολικός προϋπολογισμός αναλύεται ως εξής: Α) Τοπικοί σταθμοί ελέγχου, προϋπολογισμού 1.157.154,04 (χωρίς ΦΠΑ) Β) Κεντρικός σταθμός ελέγχου, προϋπολογισμού 141.850,00 (χωρίς ΦΠΑ). Γ) Λοιπές υπηρεσίες, προϋπολογισμού 31.920,00 (χωρίς ΦΠΑ) Τα αντικείμενα της σύμβασης κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 32441100-7 και 32441200-8. Κάθε διαγωνιζόμενος θα καταθέσει μία προσφορά για όλες τις ομάδες Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές καθώς και οικονομικές προσφορές που υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας. Η προμήθεια του εξοπλισμού χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωδ. ΣΑ Ε2751, είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020, και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, από Εθνικούς Πόρους μέσω του ΠΔΕ, ενώ το ποσό της δαπάνης αξίας 319.421,77 € που δεν εγγράφεται στο ΠΔΕ χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου. Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με το πρότυπο τεύχος διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας άνω των ορίων, σε εφαρμογή του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», με τις αντίστοιχες προσαρμογές των άρθρων του Βιβλίου ΙΙ. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ίση με το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ που ανέρχεται στο ποσό των είκοσι έξι χιλιάδων εξακοσίων δέκα οκτώ ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά 26.618,48 €. Η εγγύηση συμμετοχής θα απευθύνεται προς τη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ με ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, δηλαδή να λήγει την 05/03/2021 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένης της περιόδου δοκιμαστικής λειτουργίας). Η γλώσσα που θα υποβληθούν οι προσφορές θα είναι η ελληνική. Επίσης, οι όροι της παρούσης περιγράφονται στο τεύχος Διακήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. Η ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης είναι στην Ε.Ε. η 18/12/2019 και στον ελληνικό τύπο η 23/12/2019. Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr του ως άνω συστήματος. Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Στοιχεία Αναθέτοντα Φορέα: Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 115, 71414, Γάζι, Κρήτης. Ε-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2810 824625 (εσωτ. 5). Fax επικοινωνίας: 2810 822964. Αρμόδιος: Φασουλάκης Μιχάλης. Γάζι: 18/12/2019 Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου Λιαδάκης Αναστάσιος ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Ελληνική Δημοκρατία Χρόνος διατήρησης: 3 χρόνια Νομός Αττικής Βαθμός Ασφαλείας: αδιαβάθμητο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Βούλα: 19-12-2019 Δ/νση Οικονομικών Aρ. Πρωτ.: 48636 Τμήμα Προμηθειών Bαθμός προτεραιότητας: κοινό Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18 Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα Πληροφορίες: Ασημακόπουλος Άγγελος Τηλ: 2132019955 Fax: 213-2020059 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. www.vvv.gov.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ & ΚΟΠΗΣ ΨΗΛΩΝ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ 2019 -2021» Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό άνω των ορίων για την «ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ & ΚΟΠΗΣ ΨΗΛΩΝ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ 2019 -2021» με ηλεκτρονικές προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σύμφωνα με την διακήρυξη του διαγωνισμού και της με α/α 109/2019 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, προϋπολογισμού 550.981,60€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αναλυτικά: Περιγραφή Είδους Ποσότητα ΔΑΠΑΝΗ (σε ευρώ) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ & ΚΟΠΗΣ ΨΗΛΩΝ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ 2019 -2021 9 άρθρα 444.340,00€ ΦΠΑ 24% 106.641,60€ Γενικό Σύνολο 550.981,60 € Η υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ>), του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και του Ν.3852/10 (Πρόγραμμα Καλλικράτης),την Τεχνική Μελέτη με α/α 109/2019 , την σχετική Διακήρυξη και τον Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120Α/29-05-2013) Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων. Η καταληκτική ημερομηνία είναι την Δευτέρα 3-2-2020 και ώρα 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ. Η διαδικασία αποσφράγισης θα ξεκινήσει μετά από (4) εργάσιμες ημέρες από τους πιστοποιημένους χρήστες της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ ήτοι Παρασκευή 7-2-2020 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία τριάντα πέντε (35) ημερών, από την ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και την δημοσίευση της περιληπτικής διακήρυξης τον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013 και στην πλατφόρμα του Εθνικού συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων(ΕΣΗΔΗΣ). ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Παρασκευή 27-12-2019 Δευτέρα 30-12-2019 Δευτέρα 3-2-2020 και ώρα 10:30 π.μ Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Αριθμός Συστήματος Διαγωνισμού στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ: 82697 Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τους κωδικούς εξόδων : Κ.Α ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΠΟΣΟ CPV 35-6233.001 444.340,00€ 550.981,60€ 77341000-2 77211400-6 77211500-7 Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) » Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και απαιτείται να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης, εκτός ΦΠΑ ήτοι 8.886,80€ Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής του συνόλου των δημοσιεύσεων που προβλέπονται από τον ν.4412/2016 και το ν. 3548/07, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με την ολοκλήρωση της διαδικασίας Η προκήρυξη εστάλη για δημοσίευση στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την Τετάρτη 18-12-2019. Παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου www.vvv.gov.gr και στην ιστοσελίδα του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων –ΕΣΗΔΗΣ. Πληροφορίες για τα τεύχη του διαγωνισμού στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, κατά τις ώρες 8.30-15.00, Τηλ.: 2132019955 Ασημακόπουλος Άγγελος. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας