PrintButton

25-12-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Με την υπ' αριθμ. 30/2019 διαταγή του Ειρηνοδικείου Αχαρνών (Εκουσία) τροποποιήθηκε το καταστατικό του σωματείου με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΕΛΗ» με έδρα τις Αχαρνές Αττικής και συγκεκριμένα τα άρθρα 5, 10, 11, 19, 20 και 34 αυτού και εξακολουθεί να αποτελείται από 34 άρθρα και με σκοπό τον αναφερόμενο στο άρθρο 2. Αθήνα, 23/12/2019 Η πληρεξούσια Δικηγόρος Αργυρώ Α. Μαούνη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμό 5873Β/24-12-2019 έκθεσή μου επίδοσης ύστερα από έγγραφη παραγγελία του κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΠΑΖΙΓΟΥ Προϊσταμένου του Τμήματος Μητρώου Πιστούχων Χορήγησης Εγγυητικών Επιστολών και Εκκαθαρίσεως Οφειλών Πρόσθετων Ασφαλειών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ *ΤΜΕΔΕ* με Α.Φ.Μ. 997073630 Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα Π.Π. Γερμανού αρ. 3-5 Τ.Κ. 10561 νόμιμα εκ/μενου, ήλθα και επέδωσα στην κα Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών για την κα ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ του Φιλίππου, με ΑΦΜ 030084670 πρώην κάτοικο Πατρών (οδός Κανάρη αρ. 45) και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο του με αριθ. Πρωτ. 13819/21-6-2019 ΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΚΡΟΑΣΗ για να λάβει γνώση και κάθε νόμιμη συνέπεια. Η δικαστική επιμελήτρια Εφετείου Πατρών ΖΩΗ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμό 5874Β/24-12-2019 έκθεσή μου επίδοσης ύστερα από έγγραφη παραγγελία του κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΠΑΖΙΓΟΥ Προϊσταμένου του Τμήματος Μητρώου Πιστούχων Χορήγησης Εγγυητικών Επιστολών και Εκκαθαρίσεως Οφειλών Πρόσθετων Ασφαλειών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ *ΤΜΕΔΕ* με Α.Φ.Μ. 997073630 Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα Π.Π. Γερμανού αρ. 3-5 Τ.Κ. 10561 νόμιμα εκ/μενου, ήλθα και επέδωσα στην κα Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών για την κα ΟΥΡΑΝΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ του Δημητρίου με ΑΦΜ 100414887 πρώην κάτοικο Κάτω Αχαΐας (οδός Δεξαμενού αρ. 24) και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο του με αριθ. Πρωτ. 13810/21-6-2019 ΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΚΡΟΑΣΗ για να λάβει γνώση και κάθε νόμιμη συνέπεια. Η δικαστική επιμελήτρια Εφετείου Πατρών ΖΩΗ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμό 5875Β/24-12-2019 έκθεσή μου επίδοσης ύστερα από έγγραφη παραγγελία του κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΠΑΖΙΓΟΥ Προϊσταμένου του Τμήματος Μητρώου Πιστούχων Χορήγησης Εγγυητικών Επιστολών και Εκκαθαρίσεως Οφειλών Πρόσθετων Ασφαλειών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ *ΤΜΕΔΕ* με Α.Φ.Μ. 997073630 Δ.Ο.Υ. Δ', Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα Π.Π. Γερμανού αρ. 3-5 Τ.Κ. 10561 νόμιμα εκ/μενου, ήλθα και επέδωσα στην κα Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών για τον κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟ του Θεμιστοκλή με ΑΦΜ 012043076 πρών κάτοικο Πατρών (οδός Μαιζώνος αρ. 178) και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο του με αριθ. Πρωτ. 13834/21-6-2019 ΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΚΡΟΑΣΗ για να λάβει γνώση και κάθε νόμιμη συνέπεια. Η δικαστική επιμελήτρια Εφετείου Πατρών ΖΩΗ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Ημερομηνία: 23/12/2019 Αριθ. Πρωτ.: 11760 ΕΡΓΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι-75% από πόρους της ΕΤΕπ και κατά 25% από πόρους του Τ.Π. & Δανείων. ΣΑΕ055/2 και ενάριθμος 2019ΣΕ05520000 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 525.000,00€ (ME ΦΠΑ 24%) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡΟΥ 122 Ν.4412/16) 1. Επωνυμία και Διευθύνσεις: Επίσημη Επωνυμία: Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κηφισσού 30, TK 35015, Κ. Τιθορέα Φθιώτιδας, Ελλάδα Κωδικός NUTS: EL644 ΦΘΙΩΤΙΔΑ Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Δ/νση στο διαδίκτυο: www.dimos-amfiklias-elatias.gr Αρμόδιος για πληροφορίες: Άννα Νικολάου, Ελένη Νικολάου Τηλέφωνο: +30 22343 50 209, 220 Φαξ: +30 22340 49 872 2. Επικοινωνία: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dimos-amfiklias-elatias.gr Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση. 3. Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί: Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης / Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες 4. Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών. 5. Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV: 45233222-1 «Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης» 6. Είδος Σύμβασης: ΕΡΓΑ 7. Τόπος Εκτέλεσης: Δημοτική Ενότητα Αμφίκλειας , Δήμος Αμφίκλειας – Ελάτειας, Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας(Κωδικός NUTS: EL 644270202) 8. Τίτλος έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ» 9. Σύντομη Περιγραφή: Το έργο αφορά στην βελτίωση Αγροτικής Οδοποϊας στην Δ.Ε. Αμφίκλειας. Πιο συγκεκριμένα η μελέτη περιλαμβάνει 4 δρόμους : • Αγροτικός Δρόμος (1), με αρχή την Π.Ε.Ο Αθηνών-Λαμίας στη θέση ‘’Λαμψακου’’ και τέλος στη θέση ‘’Βρυλιά’’, συνολικού μήκους 1.341 μ. • Αγροτικός Δρόμος (2) , με αρχή την Π.Ε.Ο Αθηνών-Λαμίας στη θέση ‘’Αμφίκλεια’’ και τέλος την σιδηροδρομική γραμμή στη θέση ‘’Δημοσιά’’, συνολικού μήκους 1.393μ. • Αγροτικός Δρόμος (3) , με αρχή την Π.Ε.Ο Αθηνών-Λαμίας στη θέση ‘’Άνω Καλύβια’’ και τέλος την γέφυρα Κηφισού στη θέση ‘’Κορομπίλη’’, συνολικού μήκους 829μ. • Αγροτικός Δρόμος (4) , με αρχή την Π.Ε.Ο Αθηνών-Λαμίας στην παράκαμψη Παλαιοχωρίου και τέλος στο όριο του οικισμού Παλαιοχωρίου, συνολικού μήκους 298μ. Το συνολικό μήκος των αγροτικών δρόμων είναι 3861 μ. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι : Χωματουργικά Θα γίνουν εκσκαφές για την εφαρμογή της τυπικής διατομής όπου αυτό απαιτείται σε έδαφος γαιώδες- ημιβραχώδες. Τα κατάλληλα προϊόντα των εκσκαφών θα μεταφέρονται σε προκαθορισμένες θέσεις απόθεσης αυτών Οδοστρωσία-Ασφαλτικά Το οδόστρωμα της οδού αποτελείται από τις ακόλουθες στρώσεις: • Υπόβαση από θραυστό υλικό λατομείου μεταβλητού πάχους. • Βάση από θραυστό υλικό λατομείου κατά την Π.Τ.Π. Ο155 σε μια στρώση των 0,10μ . • Ασφαλτική προεπάλειψη • Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05μ. Λεπτομέρειες της προτεινόμενης τυπικής διατομής φαίνονται στο σχέδιο (ΤΥΠ.1 σχέδιο 1) που συνοδεύει την παρούσα μελέτη. Σήμανση Θα τοποθετηθούν δέκα (10) πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους με τους αντίστοιχους στύλους 10. Εκτιμώμενη συνολική αξία: Αξία χωρίς ΦΠΑ 423.387,10 ΕΥΡΩ 11. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές 12. Διάρκεια Σύμβασης: Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 13. Προϋποθέσεις συμμετοχής: • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ και που είναι εγκατεστημένα σε: • α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, • β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), • γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. • Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. • Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). • Λόγοι αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/16 και το άρθρο 22 της διακήρυξης. • Κριτήρια επιλογής: Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ σύμφωνα νε τα αναφερόμενα στα άρθρα 21, 22 και 23 της διακήρυξης. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. • Εγγύηση συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 8.467,74 ευρώ με ισχύ τουλάχιστον τριακοσίων (300) ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 14. Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτή 15. Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα 16. Ηλεκτρονικός Αριθ. Διακήρυξης Διαγωνισμού: 87187 Τρόπος διεξαγωγής του Διαγωνισμού : Ηλεκτρονικός μέσω της ειδικής πλατφόρμας www.promitheus.gov.gr ΕΣ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών :24/12/2019, ώρα 11:00. 17. Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης: είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) – άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν.4412/2016. 18. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 28η Ιανουαρίου, ημέρα Τρίτη . Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. 19. Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 20. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστημα εννέα (9) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 21. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 4η Φεβρουαρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. 22. Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. 23. Γλώσσα Διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). 24. Γίνεται δεκτή ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών. 25. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος του Υπουργείου Εσωτερικών - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι – Άξονας Προτεραιότητας «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας». Κατά 75% από πόρους της ΕΤΕπ και κατά 25% από πόρους του Τ.Π. & Δανείων. ΣΑΕ055/2 και ενάριθμος 2019ΣΕ05520000. Η δαπάνη θα βαρύνει τον οικείο κωδικό ΚΑΕ 64.7323.0004 του προϋπολογισμού του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας του έτους 2019. 26. Διαδικασίες Προσφυγής: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια. 27. Άλλες πληροφορίες Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την αριθμ. 124/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφίκλειας-Ελάτειας για την έγκριση της μελέτης και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του έργου , με ΑΔΑ: 6ΝΙΔΩΨΚ-2ΤΤ Κ. Τιθορέα 23/12/2019 Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΤΙΒΑΚΤΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας