PrintButton

04-01-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Δυνάμει της υπ' αριθ. 2315β΄/10.12.2019 έκθεσης επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή στο Εφετείο Αθηνών Γεωργίου Παπανικολάου, επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών,ακριβές αντίγραφο της από 10.05.2019 αγωγής [ΓΑΚ 44408/2019, ΕΑΚ 3889/2019] της Ευγενίας Κοσμά του Βασιλείου, κατοίκου Καλλιθέας Αττικής [Δημητρακοπούλου αρ. 63], απευθυνόμενης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών και στρεφόμενη εις βάρος του Γουκάς Ταχίρ του Μοχάμμαντ - Ναβάζ, πρώην κατοίκου Καλλιθέας Αττικής [Δημητρακοπούλου αρ. 55], και ήδη αγνώστου διαμονής, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο άμα, όπως παραστεί ενώπιον του ανωτέρω δικαστηρίου, κατά τη δικάσιμο της 06.04.2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09: 00 στο κτίριο 4, αίθουσα 3. Αθήνα 23.12.2019 Η πληρεξούσια Δικηγόρος Ευθυμία Νικ. Χατζηλία ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. 7048Ζ’/3-1-2020 έκθεσή μου επίδοσης, κατόπιν έγγραφης παραγγελίας του Αντωνίου Μπιτσάκη του Μιχαήλ, δικηγόρου Αθηνών (Α.Μ. ΔΣΑ 14822), κατοίκου Αθηνών (Σκουφά 32), εταίρου της δικηγορικής εταιρίας «Α. ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΜΔΣΑ 80416), ως πληρεξουσίου της εταιρίας «ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.», που εδρεύει στο Κρυονέρι Αττικής, οδός Λεύκης αρ. 134, ΑΦΜ 094060567, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Ιωάννη Αγριμάνη, πρώην κάτοικο Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Γρηγορίου Κυδωνίων αρ. 4 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 28-6-2019, με ΓΑΚ 60137/2019 και ΕΑΚ 1396/8-7-2019 κλήσης προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (τακτική διαδικασία) με αίτημα τον ορισμό νέας ημερομηνίας συζήτησης της από 14-5-2010, με ΓΑΚ 93384/2010 και ΑΚΔ 5989/18-5-2010 αγωγής της ως άνω εταιρίας εναντίον του, με σκοπό να γίνει δεκτή η αγωγή της καθ’ όλο το αιτητικό της και να καταδικαστεί στην εν γένει δικαστική της δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου της, που ορίζει δικάσιμο την 9-4-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών στο Κτίριο 6 Αίθουσα 4 με αριθμό πινακίου Η3(ΜΟΝ)/9, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενον συγχρόνως να παραστεί όπου και όταν ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 2020 Ο δικαστικός επιμελητής Αναστάσιος Τσακνάκης Περίληψη επιδοθέντος εγγράφου αγνώστου διαμονής Με την υπ΄αριθ.3529Β/03-01-2020 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών Φωτεινής Καρατζά, κατοίκου Αθηνών, οδός Στουρνάρη αριθ.36, επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΥΛΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Ε.ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΑΕ» που έδρευε στη Θεσσαλονίκη και ήδη αγνώστου έδρας, νόμιμα εκπροσωπούμενη, ως προσημειούχο, ακριβές αντίγραφο του υπ’αριθ.3.323/30-12-2019 Αποσπάσματος της υπ’ αριθ.3.320/17-12-2019 Έκθεσης Αναγκαστικής Κατάσχεσης Ακίνητης Περιουσίας του Δικαστικού Επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Γεωργίου Χαρ. Λιακόπουλου, κατά του οφειλέτη Φωτίου Μαρτίνη του Λουκά και της Πολυξένης, κατοίκου Γαλατσίου Αττικής, οδός Ωρωπού αρ.120, με Α.Φ.Μ. 013853673, με επίσπευση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «INTRUM HELLAS (ΙΝΤΡΟΥΜ ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ.Μεσογείων αρ.109-111 και ως νομίμως εκπροσωπείται, με Α.Φ.Μ. 801215902, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, όπου σε εκτέλεση της με αριθ. 8039/2017 Διαταγής Πληρωμής του Μον. Πρωτ. Αθηνών επιβλήθηκε κατάσχεση στην ακίνητη περιουσία του άνω οφειλέτη, με ημερομηνία του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού στις 29-07-2020, ο οποίος θα διενεργηθεί ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών κ. Βαρβάρας Σγούρα, κατοίκου Αθηνών, οδός Καποδιστρίου αρ.18, τηλ. 2103801906, ή σε περίπτωση κωλύματός της ενώπιον του νομίμου αναπληρωτή της, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 03-01-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Γεώργιος Χαρ.Λιακόπουλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Με την υπ’ αριθμ. 8189Β΄/27-12-2019 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Θεσσαλονίκης με έδρα το Πρωτοδικείο Κατερίνης, Παναγιώτας Κοτσή, με παραγγελία μου, ως πληρεξουσίας δικηγόρου του ενάγοντος, Χαράλαμπου Χαλκίδη του Παναγιώτη και της Λουΐζας, κατοίκου της τοπικής κοινότητας Παραλίας του Δήμου Κατερίνης Νομού Πιερίας, επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης για την εναγομένη, Ελένα Ιάκοβλεβα του Ανατόλιϊ και της Ταμάρας, πρώην κατοίκου της τοπικής κοινότητας Παραλίας του Δήμου Κατερίνης Νομού Πιερίας και ήδη αγνώστου διαμονής, η με αριθμό 212/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης (ειδική διαδικασία οικογενειακών διαφορών), με την οποία απαγγέλθηκε η λύση του γάμου μεταξύ των παραπάνω διαδίκων, που είχε τελεστεί κατά τον πολιτικό τύπο στο Δημαρχείο της πόλης Κατερίνης Πιερίας, στις 5-12-2011. Κατερίνη, 3-1-2020 Η πληρεξούσια Δικηγόρος ΣΑΛΑΣΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Καλείται όποιος γνωρίζει στοιχεία για την ακριβή διεύθυνση κατοικίας και διαμονής της Μαρίας Νομικού του Ευαγγέλου και της Ανδριάνας, πρώην κατοίκου Κερατσινίου, οδός Αινστάιν, αρ. 42 και μετέπειτα Περάματος, οδός Γρηγορίου Ε΄, αρ. 6 και ήδη αγνώστου διαμονής να τα καταθέσει ενυπογράφως στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου Αθηνών (διατάχθηκε από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών με την από 16/12/2019 αίτηση της δικηγόρου Αθηνών Κωνσταντίνας Δημ. Δεληγιάννη) ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΉΣΟΥ- ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΜΟΛΑΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Μολάοι Ταχ. Κωδ: 23 052 Πληροφορίες: Π. Μπουρνάς Τηλέφωνο: 27320 22047 Fax: 27320 22271 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Δασ/μείο Νεάπολης: Τηλ-Faχ: 27340 22666 Αριθμ. Πρωτ.: 293002 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την αριθ. 292014/31-12-2019 πράξη χαρακτηρισμού του Δασάρχη Μολάων, η οποία κοινοποιείται στο Δήμο Μονεμβασίας με την υποχρέωση της ανάρτησής της επί ένα (1) μήνα στο χώρο ανακοινώσεων της Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Δ.Ε. Βοιών με αποδεικτικό ανάρτησης, η έκταση συνολικού εμβαδού 3.331,68 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Αμυγδαλιά» περιφερείας Τ.Κ. Αγίου Νικολάου, Δ.Ε. Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας, της Π.Ε. Λακωνίας και απεικονίζεται με στοιχεία κορυφών: Σ1,Σ2,Σ3 ....... Σ20,Σ21,Σ1, στο από Δεκέμβριος 2019 τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:200 του πολιτικού μηχανικού Δημητρίου Γ. Παπούλη με Α.Μ. 92560, χαρακτηρίζεται ως μη δασικού χαρακτήρα έκταση κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 6α του αρθρ. 3 του Ν. 998/79, όπως αυτή αντικατ. με την παρ. 4 του αρθ. 32 του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ 159Α) μη υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Κατά της ανωτέρω πράξης επιτρέπονται αντιρρήσεις, ενώπιον της κατά το άρθρο 10 του Ν. 998/79 όπως αντικ. με το άρθρο 24 του Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164Α), Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Π.Ε. Λακωνίας, από τον Σ. της Α.Δ.Π.Δ.Ε.κ' Ι. ατελώς, όπως και από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον, κατόπιν καταβολής παραβόλου. Οι αντιρρήσεις ασκούνται εντός προθεσμίας 60 ημερών από της κατά τα ανωτέρω επίδοσης και κοινοποιήσεως ή σε κάθε άλλη περίπτωση από την ανάρτηση. Μολάοι 31-12-2019 Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας