PrintButton

08-01-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Η Αμαλία θυγ. Σωτηρίου και Σοφίας Βασιλείου, συζ. Θεοφίλου Πανούση, κάτοικος Παραλίας Αυλίδος άσκησε την από 5-11-2019 (αριθ. καταθ. 192/19) αγωγή της ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θηβών, που στρέφεται κατά των: 1) Σωτηρίας χας Βασιλείου Βασιλείου, το γένος Γεωργίου και Γεωργίας Ισσαρη, 2) Ελένης Βασιλείου του Βασιλείου Βασιλείου και της Σωτηρίας, κατοίκων Ελεώνα Βοιωτίας, 3) Ελένης Βασιλείου του Σωκράτη και της Βασιλικής, συζ. Αποστόλου Κουτζούκη, κατοίκου Ελεώνα Βοιωτίας και ήδη αγνώστου διαμονής, η δικάσιμος της οποίας θέλει να ορισθεί ενώπιον του άνω Δικαστηρίου. Η παρούσα επίδοσή μου με αριθμό 5276Γ'/18-12-2019 γίνεται προκειμένου οι καθ' ων να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Θήβα 29-11-2019 Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΑΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθμ. 2.585 Δ/07-01-2020 έκθεσης επίδοσης του Δικ. Επιμελητή του Εφετείου Αθηνών, Διονυσίου Ματθαίου, με γραπτή παραγγελία της δικηγόρου Χρυσάνθης Ιωαν. Καούνη, πληρεξούσιας της Ευαγγελίας Παπακοσμά του Αναστασίου και της Μαρίας, κατοίκου Αγίας Παρασκευής Αττικής, Τήνου αριθμ. 22, με ΑΦΜ: 067072837 - ΔΟΥ Αγίας Παρασκευής, ήρθα και επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, πρώην σχολή Ευελπίδων για λογαριασμό του Ανδρέα Τσικουρίδη του Αναστασίου και της Εφης, πρώην κατοίκου Καματερού Αττικής, οδός Πηλέως αριθμ. 20 και ήδη αγνώστου διαμονής, επίσημο αντίγραφο της με αριθμό πρωτ. 7959/31-12-19 Περίληψης Καταχώρισης Εγγραπτέας Πράξης Υποθήκης, με επίσπευση της πρώτης κατ' αυτού και επί της κυριότητας ποσοστού 50% οικοπέδου κειμένου εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του δήμου Αχαρνών, επί της οδού Πλαπούτα, στο Ο.Τ. 58Α, συνολικής έκτασης 121,10 τ.μ. κατά τον τίτλο κτήσης και 128 τ.μ. κατά το κτηματολογικό φύλλο που συνορεύει Βόρεια με ιδιοκτησία Στέλιου Κιόση, Νότια με ιδιοκτησία Ιωάννη Αγγελόπουλου, Ανατολικά με οδό Πλαπούτα και Δυτικά με ιδιοκτησία Τσικουρίδη. Για γνώση και για τα νόμιμα. Αθήνα 07/01/2020 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 468ΣΤ’/29-11-2019 Έκθεσή μου Επίδοσης, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Αναστασίου Πρίφτη, πληρεξούσιου δικηγόρου του Αουρέλ Μεσάου (Aurel Meshau) του Γκέργκ, κατοίκου Ν. Φιλαδέλφειας Αττικής, Γαϊτανάκη 10, με ΑΦΜ 124760000, ΔΟΥ Ν. Ιωνίας, επέδωσα στον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ για την ΜΙΓΚΕΝΑ ΝΤΑΪΛΑΝΙ (Migena Dajlani) του Μαλίκ, πρώην κατοίκου ομοίως και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 27-06-2019 ΑΙΤΗΣΗΣ (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), του πρώτου κατά της δεύτερης, απευθυνόμενης στο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ και με την οποία ζητά: να γίνει δεκτή η αίτησή του, να του ανατεθεί προσωρινά η επιμέλεια των ανήλικων τέκνων τους Κρίστιαν Μεσάου (Kristian Meshau) και Ξένιας Μεσάου (Ksenja Meshau), να εκδοθεί προσωρινή διαταγή, κλπ ως λεπτομερώς σε αυτήν αναφέρονται. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχει Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου Είδος: ΜΗ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 56436/2019, Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 7026/2019 και χρονολογία κατάθεσης 27/06/2019. Την 27-06-2019 η κ. Πρόεδρος Υπηρεσίας όρισε δικάσιμο για προσωρινή διαταγή την 15-07-2019 με κλήτευση καθής προ 48 ωρών. Επίσης υπάρχει Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου Είδους ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 56436/2019, Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 7026/2019, που κατόπιν συζητήσεως του αιτήματος έκδοσης προσωρινής διαταγής προσδιόρισε με ΠΡΑΞΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ του κ. Δικαστού τη συζήτηση της αίτησης την 8η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 πμ στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών με Αριθμό πινακίου 1 και κτίριο και αίθουσα γνωστοποιούμενα την παραμονή της δικασίμου σε έκθεμα αναρτημένο στον 1ο όροφο του κτιρίου 5. Στις 15-7-2019 συζητήθηκε η προσωρινή διαταγή και έγινε ΔΕΚΤΗ, με ανάθεση προσωρινώς στον αιτούντα την επιμέλεια των ανήλικων τέκνων του. Στις 8-11-2019 με πράξη του κ. Δικαστού ανέβαλλε συζήτηση για τις 5 Φεβρουαρίου 2020. Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη συγχρόνως να παραστεί στην ορισθείσα μετ’ αναβολή συζήτηση όπου και όταν ανωτέρω ορίζεται. Ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Πειραιώς Ηλίας Δ. Αρκουμάνης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμόν 1290/2019 έκθεσή μου επίδοσης, με επίσπευση των 1. Φωτίου Παπαδημητρίου, κατοίκου Μοσχάτου Αττικής, Πλωμαρίου 8, 2. Παναγιώτας Παπαδημητρίου, κατοίκου Αμισιανών Ν. Καβάλας, 3. Παρθένας Παπαδημητρίου, κατοίκου Γερμανίας, Lange str, Springe, επέδωσα στην κα. Aναστασία Μπερμπερη Εισαγγελική Πάρεδρο Καβάλας, ακριβές αντίγραφο της υπ’αριθμ 258/2019 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Παγγαίου, για τον αγνώστου διαμονής κ. Αθανάσιο Ρουμελιώτη του Χριστοδουλου, ο οποίος υποχρεώθηκε, ως ομόρρυθμο μέλος και εκκαθαριστής της ήδη λυθείσης ομορρύθμου εταιρείας με την επωνυμία ‘’Αθανάσιος Ρουμελιώτης και Γεώργιος Ρουμελιώτης Ο.Ε. Ανοικοδομησέως’’, εδρεύουσης στην Καβάλα, να μεταβιβάσει προς τους πρώτους, το αναφερόμενο στην απόφαση ακίνητο. Ο Δικαστικός Επιμελητής Δημήτριος Χ. Βασιλακάκης Μητροπόλεως 10- Καβάλα Τηλ.251 1111 289 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Ο Γεώργιος Ιωάν. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Δικ. Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Ναυπλίου με έδρα στο Πρωτοδικείο Κορίνθου (Κολιάτσου 49-51-Κόρινθος),δια της υπ’ αριθμ. 8243Δ/16-12-2019 έκθεσης επιδόσεως μου κατόπιν της από 13-12-2019 εγγράφου εντολής της Γεωργίας Σμυρνιώτη Δικηγόρου Κορίνθου πληρεξούσιας της: ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΛΟΙ ΑΦΩΝ ΜΑΡΡΑ Α.Ε.», με έδρα στην Κόρινθο [ Π.Ε.Ο. Αθηνών – Πατρών 90ο χλ.μ. ] νομίμως εκπροσωπουμένης ΑΦΜ: 094098987 Δ.Ο.Υ/ Κορίνθου μετέβην για να επιδώσω στον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (παραλαβή: Νικόλαος Καραχάλιος - Εισαγγελικός Πάρεδρος) για τον IGBAL JABID του Amdidoyl με ΑΦΜ 033575395, πρώην κάτοικο Ασπροπύργου Αττικής (θέση Κορυτζά) και ήδη αγνώστου διαμονής ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπάριθμ. 1103/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (τακτική διαδικασία), προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Το διατακτικό της απόφασης επί λέξει: ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην του εναγομένου.ΟΡΙΖΕΙ για την περίπτωση ασκήσεως απ' τον εναγόμενο ανακοπής ερημοδικίας κατά της αποφάσεως αυτής παράβολο 200 ευρώ. ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή. ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον εναγόμενο να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των δώδεκα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ευρώ και είκοσι τριών λεπτών (12.960,23 ευρώ).ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον εναγόμενο στην δικαστική δαπάνη της ενάγουσας, την οποία ορίζει στο ποσό των 350 ευρώ. Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, στην Κόρινθο στις 14-11-2019 με απόντες τους διαδίκους και τους πληρεξούσιους Δικηγόρους τους. Κόρινθος 7/01/2020 Ο δικαστικός Επιμελητής Γεώργιος Ι. Βασιλόπουλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Ο Γεώργιος Ιωάν. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Δικ. Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Ναυπλίου με έδρα στο Πρωτοδικείο Κορίνθου (Κολιάτσου 49-51-Κόρινθος),δια της υπ’ αριθμ. 8255Δ/17-12-2019 έκθεσης επιδόσεως μου κατόπιν της από 16-12-2019 εγγράφου εντολής της Γεωργίας Σμυρνιώτη Δικηγόρου Κορίνθου πληρεξούσιας της: ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΛΟΙ ΑΦΩΝ ΜΑΡΡΑ Α.Ε.», με έδρα στην Κόρινθο [ Π.Ε.Ο. Αθηνών – Πατρών 90ο χλ.μ. ] νομίμως εκπροσωπουμένης ΑΦΜ: 094098987 Δ.Ο.Υ/ Κορίνθου μετέβην και επέδωσα στην κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ για την Ναταλία Ιγροπούλου με ΑΦΜ: 115897240 πρώην κάτοικο Ν. Κόσμου Αττικής {1ο κατάστημα (Δελούδη 8) & 2ο (Μπακνανά 11)] και ήδη αγνώστου διαμονής ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπάριθμ. 72/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (τακτική διαδικασία), προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Το διατακτικό της απόφασης επί λέξει: ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΣ ερήμην της εναγόμενης.ΟΡΙΖΕΙ το παράβολο ερημοδικίας στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ.ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι κρίθηκε ως απορριπτέο.ΔΕΧΕΤΑΙ κατά τα λοιπά την αγωγή.ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ την υποχρέωση της εναγόμενης να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των τριάντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα ενός ευρώ και δέκα πέντε λεπτών (34.561,15 €) και μέχρι την πλήρηεξόφληση του.ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την εναγόμενη στα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των οκτακοσίων (800) ευρώ.ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του χωρίς να παρευρίσκονται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους στις6-3-2019 Κόρινθος 7/01/2020 Ο δικαστικός Επιμελητής Γεώργιος Ι. Βασιλόπουλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Ο Γεώργιος Ιωάν. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Δικ. Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Ναυπλίου με έδρα στο Πρωτοδικείο Κορίνθου (Κολιάτσου 49-51-Κόρινθος),δια της υπ’ αριθμ. 8222Δ/13-12-2019 έκθεσης επιδόσεως μου κατόπιν της από 12-12-2019 έγγραφης εντολής της Γεωργίας Σμυρνιώτη Δικηγόρου Κορίνθου πληρεξούσιας της: ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΛΟΙ ΑΦΩΝ ΜΑΡΡΑ Α.Ε.», με έδρα στην Κόρινθο [ Π.Ε.Ο. Αθηνών – Πατρών 90ο χλ.μ. ] νομίμως εκπροσωπουμένης ΑΦΜ: 094098987 Δ.Ο.Υ/ Κορίνθου μετέβην για να επιδώσω στον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (παραλαβή: Μαρία Κρουστάλλη – αντιεισαγγελέας) για την Αικατερίνη ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗ του Γεωργίου με ΑΦΜ:043898155, πρώην κατοίκου Αιγάλεω(Κοραή αρ.99)και ήδη αγνώστου διαμονής ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπάριθμ. 580/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (τακτική διαδικασία), προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Το διατακτικό της απόφασης επί λέξει: ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της εναγομένης. ΟΡΙΖΕΙ το παράβολο ανακοπής ερημοδικίας στο ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ για την περίπτωση ασκήσεως από την εναγόμενη ανακοπής ερημοδικίας κατά της παρούσας αποφάσεως.ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι κρίθηκε απορριπτέο ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ την υποχρέωση της εναγομένης να καταβάλει στην ενάγουσα το χρηματικό ποσό των δώδεκα χιλιάδων εξήντα τριών ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (12.063,33 €).ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την εναγόμενη στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των τριακοσίων εβδομήντα (370) Ευρώ. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Κόρινθο, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριο του στην Κόρινθο στις 20/6/2019 χωρίς να παρευρίσκονται οι διάδικοι ούτε οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι τους, με την παρουσία και της Γραμματέως του έδρας Κόρινθος 7/01/2020 Ο δικαστικός Επιμελητής Γεώργιος Ι. Βασιλόπουλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 10.820/16-12-1019 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών, Μαρίας –Μπέλλα Τραπατσέλη, η ανωτέρω επιμελήτρια, κατόπιν έγγραφης παραγγελίας μου, ως πληρεξουσίου της Δήμητρας Καραμανίδου του Χαραλάμπους, εν διαστάσει συζύγου Κάχα Τζανγκβελάτζε του Σάλβα, κατοίκου Ασπροπύργου Αττικής, θέση «Γερμανικά», οδός Αλιάρτου αρ. 20, επέδωσε προς τον κ. Εισαγγελέα του Πρωτοδικείου Αθηνών, για τον Κάχα Τζανγκβελάτζε του Σάλβα, πρώην κατοίκου Αθηνών, και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της υπ’ αρ. 13.504/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Οικογενειακό και Προστασίας Ανηλίκων) με την οποία λύθηκε ο υφιστάμενος μεταξύ των ανωτέρω διαδίκων νόμιμος πολιτικός γάμος που τελέστηκε στο Δημαρχείο του Δήμου Αιγάλεω Αττικής στις 7 Νοεμβρίου 2011 και καταχωρήθηκε στο Ληξιαρχείο του ανωτέρω Δήμου με αρ. πράξης 213, τόμο 192, έτος 1986, προς γνώσιν και για τις νόμιμες συνέπειες, Αθήνα 7-1-2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Ηλίας Μπαλτης Α.Μ. ΔΣΑ 17135 ΚΕΔΡΗΝΟΥ 31, 11522, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-8237255, 6944890820 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΔΑ: 6Ε35Ω1Ζ-14Κ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ Αριθ. Πρωτ. 54 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ Προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για την στέγαση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών. Το ακίνητο πρέπει να έχει συνολικό εμβαδό 85 τ.μ. κατ΄ ελάχιστο και να βρίσκεται σε κεντρικό σημείο στην πόλη της Στυλίδας με εύκολη πρόσβαση σε πεζούς και οχήματα. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης ήτοι έως την 28η Ιανουαρίου 2020. Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία, στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω, και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσόμενης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών, ημέρες Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 8:00 π.μ. – 14:00 μ.μ., Διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 31, Στυλίδα, Τηλέφωνο 22383-50134 και FAX 2238024783. Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας. Στυλίδα 07.01.2020 Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΔΑ: ΨΕΚ1Ω1Φ-ΩΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση:63088 Νικήτη Τηλέφωνο:2375350124 fax: 2375023244 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Πληρ.: Καραδήμου Δήμητρα Αρ. Πρωτ.: 20096 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 20096/27-12-2019 ΑΔΑΜ: 19PROC006125715 2019-12-31 Ο Δήμος Σιθωνιας, προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 144/19868/23-12-2019 ( ΑΔΑ: ΩΓΕΧΩ1Φ-ΒΜΒ ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: «Βελτίωση-Αναβάθμιση Δικτύου Αγροτικής Οδοποιίας Περιοχής "Λιβροχιό" Δήμου Σιθωνίας », Εκτιμώμενης αξίας: 927.822,58 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.). Το έργο αποτελείται από την κατηγορία εργασιών: ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό: 917.764,60€ € (δαπάνη Εργασιών, Γ.Ε.+Ο.Ε, απρόβλεπτα). Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 20-01-2020, ημέρα: Δευτέρα και ώρα λήξης των προσφορών ορίζεται η 22:00μ.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 27-01-2020 ημέρα : Δευτέρα και ώρα:10:00 π.μ. στα γραφεία του Διοικητηρίου του Δήμου Σιθωνίας. Το σύστημα προσφοράς είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού (παρ.2α του άρθρου 95 του Ν.4412/2016 ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016 ). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το πρότυπο τεύχος Παράρτημα Β’ ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. 1. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί σύμφωνα με το άρθρο 21 της Διακήρυξης φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών: α) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην κατηγορία Έργα Οδοποιίας (2ης τάξης και άνω που αφορά μεμονωμένους οικονομικούς φορείς – εργοληπτικές επιχειρήσεις και αντίστοιχα 1ης τάξης για ενώσεις οικονομικών φορέων). β) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, γ) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), δ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και ε) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. στ) Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. ζ) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 1 (γ), 1(ε), 3(α) και 3(β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Για την κατηγορία των Έργων Οδοποιίας πρέπει να περιλαμβάνουν στην βασική τους στελέχωση τουλάχιστον έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας ή δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας ή έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθμίδας και δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Α΄ βαθμίδας 2. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 18.557,00 ευρώ με ισχύ τουλάχιστον δέκα (9) μηνών και 30 ημερών, ήτοι 20 Νοεμβρίου 2020 . 3. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 μήνες . 4. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ » στον άξονα προτεραιότητας (Ι) «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας» με τίτλο «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» έως το ποσό των 700.000,00€ και το επιπλέον κόστος από ιδίους πόρους του Δήμου Σιθωνίας 5. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΤΕΜΠΛΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΑ Α.Δ.Α.: ΨΚ96ΟΡΧΖ-ΚΛ0 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 3806 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΛΟΓΩ ΛΑΘΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ διακηρύσσει ανοικτό διεθνή δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την εκτέλεση του υποέργου 1: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ» της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ» προϋπολογισμού 2.892.885,00€ (χωρίς ΦΠΑ). Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από την 30 / 12 /2019. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες τεύχος της διακήρυξης διατίθεται ακόμη, σε ηλεκτρονική μορφή, από την ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου, στο δικτυακό τόπο: https://deya.malevizi.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να έχουν απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση και να ενημερώνονται για τον παρόντα διαγωνισμό από τα γραφεία της ΔΕΥΑΜ, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης. Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: www.eprocurement.gov.gr, με καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών την 10/02/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 και με ημερομηνία αποσφράγισης την 14/02/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr του ως άνω συστήματος, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: 83347 Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Εντός τριών εργάσιμων ημερών πρέπει να υποβληθούν και πρωτότυπα στην υπηρεσία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 2.892.885,00 € (χωρίς ΦΠΑ) Τα αντικείμενα της σύμβασης κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 32441100-7, 32441200-8 & 09331200-0 Κάθε διαγωνιζόμενος θα καταθέσει μία προσφορά για όλες τις ομάδες. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμή. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές καθώς και οικονομικές προσφορές, που υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας. Η χρηματοδότηση της σύμβασης πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κυρίου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών. Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με το πρότυπο τεύχος διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας άνω των ορίων, σε εφαρμογή του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», με τις αντίστοιχες προσαρμογές των άρθρων του Βιβλίου ΙΙ. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ίση με το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ που ανέρχεται στο ποσό των πενήντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα επτά ευρώ και εβδομήντα λεπτών (57.857,70€). Η εγγύηση συμμετοχής θα απευθύνεται προς τη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ με ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, δηλαδή να λήγει την 13/03/2021 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η γλώσσα που θα υποβληθούν οι προσφορές θα είναι η ελληνική. Επίσης, οι όροι της παρούσης περιγράφονται στο τεύχος Διακήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. Η ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης είναι στην Ε.Ε. η 18/12/2019 και στον ελληνικό τύπο η 30/12/2019. Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr του ως άνω συστήματος. Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Γάζι : 20 / 12 /2019 Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου Λιαδάκης Αναστάσιος ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 3245Γ/31-12-2019 έκθεση επίδοσης, η Δικ. Επιμελήτρια του Εφετείου Αθήνας με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Κυριακή Σπ. Βασιλοπούλου, κάτοικος Αθηνών, επέδωσε ύστερα από έγγραφη παραγγελία μου, ως πληρεξούσιας Δικηγόρου της Ανώνυμης Εμπορικής & Βιομηχανικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», με το δ.τ «METALOUMIN», που εδρεύει στις Αχαρνές Αττικής οδός Αγ. Φανουρίου, αρ. 20, με Α.Φ.Μ. 094446292 και εκπροσωπείται νόμιμα, προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΥΡΙΓΟΥ, ιδιοκτήτη ατομικής επιχείρησης με τεχνικές κατασκευαστικές εργασίες, που εδρεύει στο Λαύριο Αττικής, περιοχή Άνω Οριά, με Α.Φ.Μ 079068815 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 06-12-2019 ΚΛΗΣΗΣ (Διαδικασία Μικροδιαφορών) ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αχαρνών με ΓΑΚ 5115/2019 ΕΑΚ 190/2019, η οποία κατατέθηκε στις 09/12/2019 και με στοιχεία προσδιορισμού, πινάκιο: Μικροδιαφορές, αριθμός πινακίου: 2, αίθουσα/γραφείο: ακροατήριο, ημερομηνία 09-04-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος όπως παραστεί όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα 03/01/2020 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος Κωνσταντίνα Κάσσαρη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 3142Γ/11-12-2019 έκθεση επίδοσης, η Δικ. Επιμελήτρια του Εφετείου Αθήνας με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Κυριακή Σπ. Βασιλοπούλου, κάτοικος Αθηνών, επέδωσε ύστερα από έγγραφη παραγγελία μου, ως πληρεξούσια της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASES», κατόπιν αλλαγής της επωνυμίας της εταιρείας «ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε.» και το δ.τ. «ΚΥΠΡΟΥ LEASING», όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. 711688/23-02-2018 σε ορθή επανάληψη την 26-02-2018, ανακοίνωση του ΓΕΜΗ, που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Βασιλίσσης Σοφίας, αρ. 1, με ΑΦΜ 094495606 (αριθμ. ΓΕΜΗ 2428701000 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και εκπροσωπείται νόμιμα, προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό του Ανδρέα Ρουπακιά, μεταφορέα, με πρώην έδρα στο Κορωπί Αττικής (8ο χλμ Βάρης-Κορωπί) και ήδη αγνώστου έδρας και πρώην διευθύνσεις διαμονής στο Κορωπί Αττικής, οδός Χαράς αρ. 7 και στο Κερατσίνι Αττικής, οδός Μ. Αλεξάνδρου αρ. 97 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 1015/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Ανακοπής), του Ειρηνοδικείου Αθηνών, που εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στις 24/10/2018. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 12/12/2019 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος Κωνσταντίνα Κάσσαρη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 3143Γ/11-12-2019 έκθεση επίδοσης, η Δικ. Επιμελήτρια του Εφετείου Αθήνας με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Κυριακή Σπ. Βασιλοπούλου, κάτοικος Αθηνών, επέδωσε ύστερα από έγγραφη παραγγελία μου, ως πληρεξούσια της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΠΕΑΜΙ ΕΠΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ», η οποία εδρεύει στις Αχαρνές Αττικής, οδός Μονοματίου, αριθ. 1, με Α.Φ.Μ. 095525902 νομίμως εκπροσωπούμενης, προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «MEATLAND ΕΠΕ», που εδρεύει στην Κόριμθο, περιοχή Εξαμίλια, με Α.Φ.Μ. 095467562 και ήδη αγνώστου έδρας, ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 68/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ, του Ειρηνοδικείου Αχαρνών (Διαδικασία Μικροδιαφορών), που αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στις 12/06/2019. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 12/12/2019 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος Κωνσταντίνα Κάσσαρη

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας