PrintButton

29-01-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ' αριθμ. 397/2019 διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών αναγνωρίστηκε το από 17/7/19 καταστατικό του σωματείου με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΩΤΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ», που εδρεύει στον Δήμο Ζωγράφου και έχει ως σκοπό την συμβολή στη μορφωτική και εκπολιτιστική εξύψωση και άνοδο του μορφωτικού επιπέδου των μελών του Συλλόγου, την προαγωγή των γενικότερων συμφερόντων του Νομού Φωκίδας και την φροντίδα για την αξιοποίηση αυτού και των ανηκόντων εις αυτό συνοικισμών ως και την λύση των προβλημάτων αυτών, την προστασία της πανίδας και χλωρίδας και εν γένει του περιβάλλοντος και του φυσικού κάλλους του Νομού Φωκίδας και την παρέμβαση του συλλόγου σε κάθε ενέργεια ιδιωτική ή δημόσια που πλήττει το φυσικό και οικιστικό περιβάλλον του νομού, σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού. Αθήνα 20 Ιανουαρίου 2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος ακριβούς αντιγράφου της υπ’ αριθμ. 300/2019 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης Η Δικαστική Επιμελήτρια της περιφέρειας του Εφετείου Θεσσαλονίκης, με έδρα το Πρωτοδικείο Κατερίνης, Ζαφειρία Β. Μάρκου, με Α.Φ.Μ.112569446, οδός Σολωμού αρ. 8, σύμφωνα έγγραφη παραγγελία μου ως πληρεξούσια δικηγόρος του Βασιλείου Μπαρέκα του Νικολάου και της Αφροδίτης, κατοίκου Ελατοχωρίου Κατερίνης, Α.Φ.Μ.021547701 (εφεξής ενάγων), επέδωσε με την με αριθμ. 7213/28-01-2020 Έκθεση Επίδοσής της προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης, για την Όλγα Φαττάχοβα του Αλεξέι και της Ρόζα, ήδη αγνώστου διαμονής (εφεξής εναγόμενη), επίσημο αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 300/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης (Ειδική Διαδικασία), το διατακτικό της οποίας έχει ως εξής: «ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της εναγόμενης. ΟΡΙΖΕΙ για την περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας κατά της παρούσας απόφασης από την εναγόμενη παράβολο ύψους διακοσίων (200) Ευρώ. ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή. ΑΠΑΓΓΕΛΛΕΙ τη λύση του μεταξύ των διαδίκων νόμιμου θρησκευτικού γάμου που τελέστηκε στις 15 Φεβρουαρίου του έτους 1998 (15.2.1998) στην Τοπική Κοινότητα Ελατοχωρίου Δήμου Κατερίνης Νομού Πιερίας. ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ τα δικαστικά έξοδα του ενάγοντος σε βάρος της εναγομένης, τα οποία ορίζει στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250) Ευρώ και επιδικάζει το ποσό αυτό υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. ΚΡΙΘΗΚΕ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ και ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριό του στην Κατερίνη, την 31η Δεκεμβρίου 2019, χωρίς την παρουσία των διαδίκων ή της πληρεξουσίας δικηγόρου του ενάγοντος.» Η επίδοση έγινε για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Κατερίνη, 28-01-2020 Η πληρεξούσια δικηγόρος ΘΑΛΕΙΑ Ι. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ Περίληψη αίτησης [αγνώστου διαμονής] Με την αρ. 2688 Ε /22-1-2020 έκθεση επίδοσης δικ. επιμ/τη Εφετ. Αθηνών Ιωάννη Ν. Αγγελόπουλου, επιδόθηκε στον κ Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, η από 17-9-2018 ΑΙΤΗΣΗ [ΓΑΚ 86390 ΕΑΚ 1831 / 2018] στο Μ. Πρωτοδικείο Αθηνών με δικάσιμο: 04-11-2019 Δευτέρα ώρα 9 πμ, πιν Α4 αρ 36, κτ 6 αιθ 9 ,με το με αρ 16868 / 2019 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔ. ΑΘΗΝΩΝ για τη νέα δικάσιμο της αίτησης στις 16-11-2020 Δευτέρα στο α/α πιν Α4 [ΜΟΝ] 3 [συνήθης ώρα 9 πμ] υπέρ Κυριάκου Κωστέκογλου του Ιωάννη [Δ. Λυκόβρυσης Πεύκης,Δ.Ε./Τ.Κ. Πεύκης, οδός Κολοκοτρώνη αρ.11] κατά: Χάνε [Hane] Πρέντι [Prenti] του Νούε [Nue] και της Μρίκα [Mrika] κατοίκου Κόλς [Kolsh] Λέζχε [Lezhe] Αλβανίας, ήδη Ελλάδος [Ίλιον] και ήδη αγνώστου διαμονής, προς γνώση & για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη να παραστεί στην άνω δικάσιμο. Αθήνα 28-1-2020 Ο πληρ. δικηγόρος Κων/νος Ι. Κοτσαλής [τηλ. 210. 381 7941] ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με την υπ΄αριθ. 2429Δ/24-01-2020 έκθεση μου επίδοσης μετά από παραγγελία της δικηγόρου Αθηνών Ελένης Γιαννοπούλου πληρεξούσας της εταιρείας Κ. Οικονόμου – Μ. Γραμματικού ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΚΕ εδρεύουσα στην Αγία Παρασκευή Αττικής, οδός Χρ. Σμύρνης αριθ.39 νομίμως εκπροσωπουμένης ΑΦΜ 801065041 επέδωσα στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Ελλη Θάλεια Συροπούλου για τον Γεράσιμο Μαυροματάκη του Εμμανουήλ ΑΦΜ 051184841 πρώην κατοίκου Περιστερίου Αττικής, οδός Αγίας Παρασκευής αρ.58 και ήδη αγνώστου διαμονής, το από 03-01-2020 κατασχετήριο της πάνω πρώτης κατά αυτού εις χείρας των : 1) EUROBANK ERGASIAS A.E 2) ALPHA BANK A.E 3) ATTICA BANK A.E 4) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε 5) ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Με το πάνω κατασχετήριο η επισπεύδουσα εταιρεία επιτάσσει τις πάνω τράπεζες από την επίδοση του πάνω κατασχετηρίου να αρνηθούν την καταβολή του ποσού των (8.087,52) ευρώ στον οφειλέτη και να το αποδώσουν στην επισπεύδουσα. Πληρεξούσια Δικηγόρος , Αντίκλητος και δεκτική καταβολής διορίζεται η υπογράφουσα Δικηγόρος Αθηνών Ελένη. Αθήνα 28-01-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Εμμανουήλ Τζίτζικας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με την υπ΄αριθ. 2393 Δ /21-01-2020 έκθεση μου επίδοσης μετά από παραγγελία του δικηγόρου Γεώργιου Ανδρεάδη πληρεξούσιου της Πηνελόπης Μπαρκούτα του Βασιλείου κατοίκου Αθηνών, οδός Εδέσσης αριθ.26 επέδωσα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Σωτήριο Μπουγιούκο για τον Κωνσταντίνο Κοτσαύτη του Γεωργίου πρώην κατοίκου Καματερού Αττικής και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθμ.13830/2019 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία απαγγέλει τη λύση του μεταξύ των διαδίκων θρησκευτικού γάμου που τελέστηκε στις 26-12-1982 στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρκέλλας Βοτανικού και επιβάλλει σε βάρος του εναγομένου τη δικαστική δαπάνη (400,00) €. Αθήνα 28-01-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Εμμανουήλ Τζίτζικας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αρ. 6938B’/23-01-2020 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης με έδρα το Πρωτοδικείο Ηρακλείου, ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΑΡ. ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ, κατοίκου Ηρακλείου, οδός Χρυσοστόμου αρ. 10, επιδόθηκε νόμιμα στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηρακλείου Κρήτης κα. ΜΑΡΙΑ Μ. ΜΗΛΑΚΗ, για λογαριασμό του κ. ΜΠΟΥΡΔΑΜΗ ΘΩΜΑ του ΙΩΑΝΝΗ, πρώην κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Νικηταρά αρ.06, και ήδη αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 023367421, με εντολή της δικηγόρου Αθηνών κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ Χ. ΛΟΤΣΙΟΥ, ως πληρεξούσιου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», [ως καθολικής διαδόχου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την Επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 75 του κ.ν. 2190/1920 λόγω συγχωνεύσεως με απορρόφηση, (ΦΕΚ 7797/2-10-1998, Τεύχος Α.Ε. – Ε.Π.Ε)] με ΑΦΜ: 094014201, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ.86 κ’ εκπροσωπείται νόμιμα, ακριβές αντίγραφο της από 16-12-2019 και ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου ΑΓΩΓΗΣ της «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑ ΜΠΟΥΡΔΑΜΗ ΘΩΜΑ του ΙΩΑΝΝΗ, σύμφωνα με την οποία ΖΗΤΑΕΙ: Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή σε όλο της το περιεχόμενο. Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος για τους λόγους που αναφέρονται λεπτομερώς στο ιστορικό της παρούσας, να καταβάλει στους πρώτους το συνολικό ποσό των ΕΥΡΩ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΛΕΠΤΩΝ [ [(A) €123.291,11 + (Β) €14.883,06 + (Γ) €23.173,18 + (Δ) €42.629,19 = €203.976,54], έντοκα από την επομένη της 05/08/2019, άλλως επικουρικά νομιμότοκα από την επομένη της επίδοσης της παρούσας αγωγής και μέχρι την οριστική εξόφληση με το εκάστοτε ανώτατο επιτρεπόμενο επιτόκιο υπερημερίας για τις οφειλές από την αιτία αυτή προς την Τράπεζα που βρίσκονται σε καθυστέρηση και με ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας ανά εξάμηνο από την επομένη της 05/08/2019, άλλως από την επομένη της επίδοσης της παρούσας αγωγής, πλέον εξόδων εντόκων μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, όλως δε επικουρικό και για την περίπτωση εκείνη που απορριφθεί η αγωγή ως προς την κύρια βάση της, να υποχρεωθεί να μας καταβάλει το ανωτέρω ποσό υπό τις αυτές προϋποθέσεις, αφού εξετασθεί αυτή κατά την επικουρική της βάση, η οποία εδράζεται στις διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού (904 επ. ΑΚ). Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή για το σύνολο του αιτούμενου ποσού. Να καταδικαστεί ο εναγόμενος στη δικαστική δαπάνη των πρώτων. Στο τέλος του δικογράφου υπάρχουν οι παρακάτω πράξεις: 1) Έκθεση κατάθεσης της γραμματέως του Πρωτοδικείου Ηρακλείου με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 3508/νΤΜ/495/2019, και χρονολογία 31-12-2019 που αποδεικνύει την κατάθεση σε αυτόν του ανωτέρω δικογράφου, 2) Ταυτόχρονη πράξη του Δικαστή του Πρωτοδικείου Ηρακλείου σύμφωνα με την οποία ορίζεται ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, προσκόμισης όλων των αποδεικτικών μέσων και διαδικαστικών εγγράφων, για του διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής και 3) έγγραφη παραγγελία της ανωτέρω δικηγόρου με ημερομηνία 20-01-2020 προς εμένα, για επίδοση στον αποδέκτη της επίδοσης για γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενου συγχρόνως (α) να καταθέσει απ’ αυτής προτάσεις ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου εντός της ανωτέρω αναφερόμενης νόμιμης προθεσμίας και, (β) να παραστεί κατά τη συζήτηση της, όταν και όπου οριστεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Αθήνα 28-01-2020 Η Δικηγόρος Αθηνών ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ Χ. ΛΟΤΣΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την 8846Δ’/27-01-2020 έκθεση επίδοσης του Δικ. Επιμελητή του Εφετείου Πειραιώς με έδρα το Πρωτοδικείο Πειραιά Κλεάνθη Κ. Καλαμπαλίκη, κατοίκου Αθηνών, οδός Νικηταρά, αρ. 8-10, τηλ 210-3818010, επεδόθη τη επισπεύσει της ανώνυμης εταιρείας γενικών ασφαλίσεων με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας, αρ. 274 και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 094060402, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών, στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Νικόλαο Χατζή του Χρυσοστόμου, πρώην κάτοικο Ελευσίνας Αττικής, οδός Νικολαίδου, αρ. 59-61, με ΑΦΜ 142074196 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο εκ του πρώτου απογράφου εκτελεστού της υπ’αριθμόν 2503/2017 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Μικροδιαφορών), με ΕΠΙΤΑΓΗ, με την οποία 1/ Δικάζει ερήμην του εναγομένου, 2/ Ορίζει το παράβολο ερημοδικίας στο ποσό των εκατό (100) ευρώ, 3/ Δέχεται την αγωγή, 4/ Υποχρεώνει τον εναγομένο να καταβάλει στην ενάγουσα: το ποσό των εννιακόσια δέκα εννέα ευρώ και δεκατρία λεπτά (919,13 ευρώ) με το νόμιμο τόκο από την 21-05-2014 έως την εξόφλησή τους, 5/ Καταδικάζει τον εναγόμενο στα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας, που ορίζει σε πενήντα (50) ευρώ. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, στις 13/03/2017. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, επιτασσόμενο συνάμα όπως τους καταβάλει νόμιμα και εμπρόθεσμα, πέραν του ποσού των 1.489,69 ευρώ που αιτείται με την από 28/01/2019 επιταγή προς πληρωμή, παρά πόδας αντιγράφου εξ αποφράφου, η οποία επιδόθηκε στις 01-02-2019 με την υπ’ αριθμόν 6838Δ’ Έκθεση Επίδοσης του Δικ. Επιμελητή του Πρωτοδικείου Πειραιά Κλεάνθη Καλαμπαλίκη και τα εξής ποσά: 1/ Για τόκους του αρχικού ως άνω οφειλόμενου συνολικού κεφαλαίου εξ ευρώ 919,13 από την επομένη της επίδοσης της ως άνω επιταγής, ήτοι από 02-02-2019 μέχρι σήμερα (16-01-2020) εξ ευρώ 63,52, 2/ Για σύνταξη της παρούσας εξ ευρώ 30, 3/ Για επίδοση της παρούσας 68,20 ευρώ, ήτοι το ποσό των εκατόν εξήντα ένα ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (161,72 ευρώ) και συνολικά δηλαδή το ποσό των χιλίων εξακοσίων πενήντα ενός ευρώ και σαράντα ένα λεπτών (1.651,41 ευρώ), [1.489,69 ευρώ από προεπιδοθείσα επιταγή της 28-01-2019 + 161,72 ευρώ] με τον νόμιμο τόκο, εκτός από το ποσό των τόκων, από την επίδοση της παρούσας μέχρι την εξόφλησή της, αλλιώς πρόκειται να εκτελεστεί η παρούσα, οπότε θα πληρωθούν και 8,80 ευρώ για την σύνταξη της εντολής προς εκτέλεση. Αθήνα 16.01.2020 Η πληρεξούσια Δικηγόρος Πηνελόπη Κυριακού

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας