PrintButton

11-02-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ' αριθμ. 4/2020 Διάταξη του Ειρηνοδικείου Περιστερίου (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) εγκρίθηκε η προσθήκη δύο άρθρων (24ο και 25ο) και η τροποποίηση των άρθρων 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 21 και 23 του Μαΐου 1998 Καταστατικού του Σωματείου με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΡΑΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ - ΠΑΙΓΝΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ», με έδρα το Περιστέρι, επί της οδού Τζων Κέννεντυ αριθμός 47 και σκοπούς αυτούς που αναγράφονται στο ανωτέρω τροποποιηθέν Καταστατικό του. Ταυτόχρονα, δε, επικυρώθηκε το από 20/10/2019 τροποποιημένο Καταστατικό του ανωτέρω Σωματείου. Αθήνα, 4/02/2020 Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΛΕΝΗ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ (ΑΜ ΔΣΑ 28158) ΣΙΝΑ 30, ΑΘΗΝΑ, 10672 ΑΦΜ: 103607088-Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 2103802025, ΦΑΞ: 2103817230 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Της υπ’ αριθμόν 722Β/07-02-2020 εκθέσεως επίδοσης Η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Ευδοξία Μ. Ψυλλινάκη επέδωσε προς τον κ. Αντιεισαγγελέα του Πρωτοδικείου Αθηνών Σωτήριο Μπουγιούκο κατόπιν έγγραφης παραγγελίας της δικηγόρου Αθηνών Ευγενίας Τζαννίνη, ως πληρεξούσιας της επιτάσσουσας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «INTRUM HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» και διακριτικό τίτλο « INTRUM HELLAS Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π» η οποία ενεργεί με την ιδιότητα της ως μη δικαιούχος και μη υπόχρεος διάδικος, διαχειρίστρια και πληρεξούσια των απαιτήσεων των οποίων δικαιούχος τυγχάνει η αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία “PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY COMPANY” με έδρα του Δουβλίνο Ιρλανδίας (οδός Φένιαν, Πάλμερστον Χάουζ, β’ όροφο. Δουβλίνο 2, αριθμός μητρώου 655516, όπως εκπροσωπείται νόμιμα και η οποία κατέστη ειδικός διάδοχός της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αμερικής 4 ως οιονεί καθολικής διαδόχου της «ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» λόγω συγχωνεύσεως με απορρόφηση κατά τη διάταξη του άρθρου 75 του κ.ν. 2190/1920, ακριβές αντίγραφο αντιπεφωνημένο από το εις χείρας μας πρώτο απόγραφο εκτελεστό της υπ’ αριθ. 825/2018 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την κάτωθι αυτής από 05/02/2020 επιταγής προ πληρωμή με την οποία επιτάσσεται στον Πέτρο Κονιδάρη του Παναγιώτη και της Δήμητρας, πρώην κατοίκο Αθηνών Αττικής και ήδη αγνώστου διαμονής να καταβάλει συνολικά το ποσό των εκατόν ογδόντα εννέα χιλιάδων διακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και σαράντα οχτώ λεπτών (189.289,48 €), έντοκα νόμιμα, μέχρι την ολοσχερή εξόφληση αναλυόμενο σε επιδικασθέν κεφάλαιο ποσού 183.699,48 €, επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη ποσού 5500€, σύνταξη της από 05/02/2020 επιταγής ποσού 40 ευρώ, δαπάνη επίδοσης της από 05/02/2020 επιταγής ποσού 50 ευρώ. Αντίγραφο εξ απογράφου της υπ’ αριθ. 825/2018 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την κάτωθι αυτής από 05/02/2020 επιταγής επεδόθη στον κ. Αντιεισαγγελέα του Πρωτοδικείου Αθηνών Σωτήριο Μπουγιούκο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΠολΔ που ορίζουν σχετικά για τις επιδόσεις δικογράφων σε πρόσωπα αγνώστου διαμονής, για τον ήδη αγνώστου διαμονής εναγόμενο, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες. Στο τέλος της εκθέσεως επίδοσης ο κ. Εισαγγελέας παρήγγειλε τη δημοσίευση της περίληψης διά των ενταύθα εκδιδόμενων ημερήσιων εφημερίδων «ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ». Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΖΑΝΝΙΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθμ. 3646/27.01.2020 Έκθεση Επιδόσεως της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών Θεοδώρας Νικολάου – Χαϊρη, με έδρα στο Πρωτοδικείο Αθηνών, κατοίκου Αθηνών, οδός Σανταρόζα, αριθμ. 3, επεδόθη ύστερα από έγγραφη παραγγελία μου, ως πληρεξούσιου δικηγόρου της στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας, αριθμ. 119, εδρευούσης Α.Ε. υπό την επωνυμία «METLIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ», νομίμως εκπροσωπουμένης, προς την Εισαγγελέα Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Αθηνών κ. ΕΛΛΗ – ΘΑΛΕΙΑ ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, για τον Αναστάσιο Ομηρίδη του Παναγιώτη και της Ιφιγενείας, τέως κάτοικο Κορωπίου Αττικής, οδός Κέκρωπος, αριθμ. 14 και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο της από 14.01.2020 Αγωγής της πρώτης ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρίας εναντίον του δεύτερου, απευθυνόμενης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με αίτημα να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλει στην εταιρία για τις αναφερόμενες στην αγωγή αιτίες το ποσό των 39.042,13 ευρώ, με τον νόμιμο τόκο επιδικίας από την επίδοση της αγωγής και μέχρις εξοφλήσεως, να κηρυχθεί η εκδοθησομένη απόφαση προσωρινώς εκτελεστή και να καταδικαστεί ο εναγόμενος στην εν γένει δικαστική δαπάνη της εταιρίας. Στο παραπάνω πιστό αντίγραφο περιέχονται επίσης: α) έγγραφη ενημέρωση για τη δυνατότητα επίλυσης διαφοράς με διαμεσολάβηση (κατ’ άρθρο 3 παρ. 2 Ν. 4640/2019 ΦΕΚ Α΄190/30.11.2019), με χρονολογία 08.01.2020, β) η με ημερομηνία 17.01.2020 έκθεση καταθέσεως του δικογράφου αυτού στο Γραμματέα του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ΓΑΚ: 460/17.01.2020 & ΕΑΚ 526/17.01.2020 - ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ/ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΝΟΧΙΚΟ), γ) Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους, αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή, όπως εν προκειμένω, είναι αγνώστου διαμονής. Προς γνώσιν του και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα, 03/02/2020 Ο πληρεξούσιος δικηγόρος Γεώργιος Β. Μπούρας Αραχώβης 35 Αθήνα 2103820968 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ Με την υπ’ αριθμ. 51/2020 Έκθεση της κ. Εισηγήτριας των πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών μου επετράπη να εκποιήσω τα κινητά πράγματα (γυναικεία ενδύματα) της πτωχής εταιρείας IMAGE M. Ε.Π.Ε. που αναφέρονται στην από 9.3.2018 αίτησή μου με τιμή εκποίησης μειωμένη κατά ποσοστό 80%, ήτοι 679,60 ευρώ, και τιμή πρώτης προσφοράς τα 2/3, ήτοι 453,06 ευρώ. Η εκποίηση θα γίνει την πρώτη Δευτέρα μετά την πάροδο δέκα (10) εργασίμων ημερών από την δημοσίευση της παρούσας περίληψης στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών και ώρα 11:00 π.μ. στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα, την ίδια ώρα, μέχρι να εγκριθεί το τίμημα. Η δαπάνη μεταβίβασης και τα έξοδα γενικά βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Πληροφορίες στον σύνδικο στο τηλ. 6987158157. Αθήνα, 27.1.2020 Ο σύνδικος Ευάγγελος Γ. Καρβούνης ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ (ΟΧΗΜΑΤΩΝ) Με την υπ’ αριθμ. 52/2020 έκθεση της κ. Εισηγήτριας των πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών μου επετράπη να εκποιήσω τα κινητά πράγματα της πτωχής εταιρείας ΑΡΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ που αναφέρονται στην από 12.1.2018 έκθεση απογραφής με μειωμένη τιμή εκποίησης κατά ποσοστό 60% της τιμής που ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 232/2018 Έκθεση, ήτοι 800,00 ευρώ και τιμή πρώτης προσφοράς τα 2/3, ήτοι 540,00 ευρώ. Η εκποίηση θα γίνει την πρώτη Δευτέρα μετά την πάροδο δέκα (10) εργασίμων ημερών από την δημοσίευση της παρούσας περίληψης στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών και ώρα 11:00 π.μ. στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα, την ίδια ώρα, μέχρι να εγκριθεί το τίμημα. Η δαπάνη μεταβίβασης και τα έξοδα γενικά βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Πληροφορίες στον σύνδικο στο τηλ. 6987158157. Αθήνα, 27.1.2020 Ο σύνδικος Ευάγγελος Γ. Καρβούνης ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ Με την υπ’ αριθμ. 53/2020 έκθεση του κ. Εισηγητή των πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών μου επετράπη να εκποιήσω ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό της πτωχής εταιρείας Χ. Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. που ευρίσκεται στο βιομηχανοστάσιο Κορωπίου και αναφέρεται στην από Μαϊου 2017 τεχνική έκθεση εκτίμησης, με τιμή εκποίησης μειωμένη κατά ποσοστό 35%, ήτοι 615.095,00 ευρώ και τιμή πρώτης προσφοράς τα 2/3, ήτοι 409.563,29 ευρώ. Η εκποίηση θα γίνει την πρώτη Δευτέρα μετά την πάροδο δέκα (10) εργασίμων ημερών από την δημοσίευση της παρούσας περίληψης στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών και ώρα 11:00 π.μ. στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα, την ίδια ώρα, μέχρι να εγκριθεί το τίμημα. Η δαπάνη μεταβίβασης και τα έξοδα γενικά βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Πληροφορίες στον σύνδικο στο τηλ. 6987158157. Αθήνα, 27.1.2020 Ο σύνδικος Ευάγγελος Γ. Καρβούνης ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΥΣΗΣ – ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ) Με την υπ’ αριθμ. 74/2020 έκθεση της κ. Εισηγήτριας των πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών μου επετράπη να εκποιήσω τα κινητά πράγματα της πτωχής εταιρείας ΑΡΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ που αναφέρονται στην από 24.9.2015 έκθεση απογραφής, με τιμή εκποίησης μειωμένη κατά ποσοστό 70% της τιμής που ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 602/2018 Έκθεση, ήτοι 2.877,21€ και τιμή πρώτης προσφοράς τα 2/3 αυτής, ήτοι 1.918,14€. Η εκποίηση θα γίνει την πρώτη Δευτέρα μετά την πάροδο δέκα (10) εργασίμων ημερών από την δημοσίευση της παρούσας περίληψης στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών και ώρα 11:00 π.μ. στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα, την ίδια ώρα, μέχρι να εγκριθεί το τίμημα. Η δαπάνη μεταβίβασης και τα έξοδα γενικά βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Πληροφορίες στον σύνδικο στο τηλ. 6987158157. Αθήνα, 27.1.2020 Ο σύνδικος Ευάγγελος Γ. Καρβούνης ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Με την υπ’ αριθμ. 127/2020 έκθεση του κ. Εισηγητή των πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών μου επετράπη να εκποιήσω το φωτογραφικό αρχείο της πτωχής εταιρείας Χ. Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. με τιμή εκποίησης 2.817.800,00€ και τιμή πρώτης προσφοράς τα 2/3, ήτοι 1.888.178,00€, σύμφωνα με την από 12.12.2017 έκθεση εκτίμησης. Η εκποίηση θα γίνει την πρώτη Δευτέρα μετά την πάροδο δέκα (10) εργασίμων ημερών από την δημοσίευση της παρούσας περίληψης στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών και ώρα 11:00 π.μ. στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα, την ίδια ώρα, μέχρι να εγκριθεί το τίμημα. Η δαπάνη μεταβίβασης και τα έξοδα γενικά βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Πληροφορίες στον σύνδικο στο τηλ. 6987158157. Αθήνα, 27.1.2020 Ο σύνδικος Ευάγγελος Γ. Καρβούνης ΔΙΑΦΟΡΑ Ελληνική Δημοκρατία Νομός Αττικής Δήμος Μεγαρέων Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Πληροφορίες: Φ. Στυλιανοπούλου Τηλέφωνο: 22960 81110 22960 81904 FAX: 22960 81904 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αριθμ. Πρωτ. οικ. 2732 ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μεγαρέων Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: Α. του άρθρου 58 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87τ.Α΄) όπως έχουν συμπληρωθεί και ισχύουν σήμερα. Β. του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143 τ. Α΄), αναφορικά με την πρόσληψη Ειδικών Συμβούλων – Επιστημονικών Συνεργατών – Ειδικών Συνεργατών των Ο.Τ.Α. όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν και ισχύουν σήμερα, με τις όμοιες της παρ. 6 του άρθρου 58 του Ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118τ.Α΄), της παρ. 2 του άρθρου 44 του N.4447/2016 (ΦΕΚ 241 τ.Α΄), του άρθρου 86 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107 τ.Α΄), του άρθρου 213 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 τ.Α΄), της παρ. 6 του άρθρου 78 του Ν.4604/2019 (ΦΕΚ 50 τ.Α΄) και τις παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134 τ.Α΄) Γ. του άρθρου 213 του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του Θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ………..Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (ΦΕΚ 133 τ.Α΄), σύμφωνα με το οποίο η παρ. 1 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 αντικαθίσταται ως εξής: «Σε κάθε Δήμο συνιστώνται θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών, συνολικού αριθμού ίσου με τον αριθμό των Αντιδημάρχων του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν.3584/2010 όπως ισχύει» 2. Την υπ’ αριθμ. 55/74802/29-12-2010 ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Μεγαρέων(ΦΕΚ 2961 τ. Β΄ /23-12-2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 3162 τ. Β΄ /12-9-2017) συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε ως προς τα άρθρα 14 και 23 αντίστοιχα (ΦΕΚ 691τ.Β΄ /1-3-2019) Γνωστοποιεί ότι: Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ Α’ 143) όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 213 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133) και τροποποιήθηκαν με εκείνες της παρ. 6 του άρθρου 78 του Ν.4604/2019, η πλήρωση μίας (1) από τις θέσεις που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 163 του Ν.3584, μπορεί να γίνει με απόφοιτο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εμπειρία ή επαγγελματική ειδίκευση σε θέματα σχετικά με την τοπική αυτοδιοίκηση, που αποδεικνύονται, σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007, ενδιαφέρεται να προβεί στην πλήρωση μίας (1) θέσης ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου (απόφοιτου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου. Το αντικείμενο των καθηκόντων που θα ασκεί είναι η παροχή συμβουλών και η διατύπωση εξειδικευμένων γνωμών, γραπτά ή προφορικά στο Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και τις θεσμοθετημένες Επιτροπές του Δήμου με αιρετά μέλη, για θέματα που άπτονται των γνώσεων και της εμπειρίας του, στους τομείς των αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το έργο του θα είναι επιτελικό και δεν θα έχει αποφασιστική αρμοδιότητα οποιασδήποτε μορφής. Επίσης, δεν θα παρεμβάλλεται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα, ούτε η θέση του θα έχει αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου, για την επικουρία του οποίου θα προσληφθεί. Η πλήρωση της θέσης του Ειδικού Συνεργάτη θα διενεργηθεί με απόφαση του Δημάρχου, ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλότητα του προσλαμβανομένου (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 όπως ισχύει). Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ολοκληρωθεί με διμερή υπογραφή ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η σύμβαση εργασίας λύεται με την έκπτωση, την παραίτηση, την καταγγελία της ή την παρέλευση πέντε (5) ημερών από την αποχώρηση του Δημάρχου, για την επικουρία του οποίου θα προσληφθεί, εφόσον ο αντικαταστάτης του δεν εκδηλώσει με πράξη του την συγκατάθεση για την διατήρησή του. Η απόλυση λόγω καταγγελία της σύμβασης εργασίας ή αποδοχή της παραίτησης, ενεργείται αζημίως για τον Δήμο με απόφαση του δημάρχου που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Σε περίπτωση της έκπτωσης του Ειδικού Συνεργάτη ή της αποχώρησης του Δημάρχου, η λύση της εργασιακής σχέσης επέρχεται αυτοδίκαια αζημίως για τον Δήμο, η δε σχετική πράξη έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα. Για την πλήρωση της θέσης απαιτούνται: α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17), όπως ισχύουν, δηλαδή: 1. Να έχουν Ελληνική Ιθαγένεια ή την Ιθαγένεια χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωσης (άρθρο 12 του Ν.3584/2007) 2. Να έχουν υγεία και τη φυσική καταλληλότητα, που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν (άρθρο 14 του Ν.3584/2007) 3. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 15 του Ν.3584/2007) 4. Να μην έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα ή να έχουν τεθεί υπό δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση, που συνιστά κώλυμα ή ασυμβίβαστο με την παραπάνω θέση (άρθρο 16 του Ν.3584/2007) 5. Να μην έχουν απολυθεί από προηγούμενη κατεχόμενη συναφή θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 του Ν.3584/2007) β) Κατοχή απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γ) Αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση Για την πλήρωση της παραπάνω θέσης, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν, εντός πέντε (5) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσης στον τύπο, στο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού {Δημοτικό Κατάστημα Χρ. Μωραϊτου και Γ. Μαυρουκάκη 1ος όροφος Γραφείο (4)} τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Αίτηση 2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας 3. Αντίγραφο τίτλου σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 4. Βιογραφικό Σημείωμα 5. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν το κώλυμα του άρθρου 16 του Ν.3584/2007 Καθώς και οποιαδήποτε άλλα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα παραπάνω αναφερόμενα προσόντα τους. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού τηλέφωνα επικοινωνίας: 22960 81110 και 22960 81904 Μέγαρα 7 Φεβρουαρίου 2020 Ο Δήμαρχος Γρηγόριος Ι. Σταμούλης

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας