PrintButton

14-02-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με την υπ΄αριθ. 2525 Δ /13-02-2020 έκθεση μου επίδοσης μετά από παραγγελία της δικηγόρου Αθηνών Μαρίας Ιωάννας Χρυσάφη πληρεξούσιας της Ειρήνης θυγ. Ιωάννη και Μαρίας Μαμάκου χας Δημητρίου Καραμπέτσου ΑΦΜ 067520337, επέδωσα στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Ελλη Θάλεια Συροπούλου για τον Ιωάννη Οικονομάκου του Αριστοτέλους πρώην κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής, οδός Ήβης αριθ.3 και ήδη αγνώστου διαμονής την από 28-01-2020 ΑΓΩΓΗ της πάνω πρώτης ΚΑΤΑ αυτού που απευθύνεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου. Στο τέλος αυτού του δικογράφου υπάρχουν: α) με ΓΑΚ 562/29-01-2020 και ΕΑΚ 20/29-01-2020 πράξη κατάθεσης β) πράξη της γραμματέως με την οποία αναφέρει ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής Επίσης ο πάνω προς ον η επίδοση καλείται κατά την ένορκη εξέταση μαρτύρων στις 12/03/2020 και ώρα 11:00 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου γ) η από 10-2-2020 παραγγελία της πάνω δικηγόρου. Με την πάνω αγωγή η ενάγουσα ζητάει: να αναγνωρισθεί κύρια, νομέας και κάτοχος της αποθήκης (2) του υπογείου ορόφου μιας πολυκατοικίας κειμένης στα Βριλήσσια Αττικής, στη διασταύρωση των οδών αναλήψεως αριθ.34 και Θερμοπυλών, εμβαδού (4,90) τ.μ για την οποία έχει συσταθεί η υπ΄αριθ.6356/1993 πράξη σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας της συμβ/φου Αθηνών Μαρίας Μπρε-Σάκκου που έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Χαλανδρίου στον τόμο 264 με αυξ. Αριθ.387 και έχει ΚΑΕΚ 050350128001/0/2 και να καταδικασθεί στην δικαστική δαπάνη και την αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου. Αθήνα 13-02-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Εμμανουήλ Τζίτζικας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας διορισμένος στο Πρωτοδικείο Καστοριάς κ Γρηγόριος π. Πανταζής,κάτοικος Καστοριάς οδός Μητροπόλεως αρ.4 τηλ.2467022670 κατόπιν της από 12-02-2020 έγγραφης παραγγελίας της δικηγόρου και κατοίκου Καστοριάς κ. Κικής Σέκιου, πληρεξούσια των 1. Ιωάννη Γραμμένου και 2. της Βασιλικής Γραμμένου, κατοίκων απάντων Καστοριάς, οδός Γ. Παλαιολόγου αρ.5 επέδωσα με την υπ'αριθ. 7357 B/13-02-2020 έκθεση επίδοσης μου προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καστοριάς για τον Χρυσόστομο Τσιόλα του Γεωργίου, κατοίκου πρώην Δισπηλιού Καστοριάς και νυν αγνώστου διαμονής ακριβές αντίγραφο της υπ αριθ. πρωτ.486/18-06-2019 αίτησης διόρθωσης σφαλμάτων που αφορούν γεωμετρικά στοιχεία των κτηματολογικών εγγραφών του κτηματολογικού γραφείου Καστοριάς στα ακίνητα με αριθμούς ΚΑΕΚ 230190702059/0/0 ΚΑΕΚ 230190702063/0/0 και ΚΑΕΚ 230190702062/0/0 Καστοριά 13-02-2020 Ο δικαστικός επιμελητής ΓΡΗΓΟΡΙΟ Π. ΠΑΝΤΑΖΗΣ Διακήρυξη Διενέργειας Ελεύθερης Εκποίησης με τον πλέον πρόσφορο τρόπο δυνάμει του περιεχομένου της διάταξης του άρθρου 9 παρ 1 του Ν.3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα. Δυνάμει της απόφασης 597/28-09-2018 της Εκουσίας Δικαιοδοσίας του Ειρηνοδικείου Νίκαιας υπό την ιδιότητα του εκκαθαριστή και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση της Εκουσίας Δικαιοδοσίας του Ειρηνοδικείου Νίκαιας ΜΟΥ ΔΟΘΗΚΕ Η ΑΔΕΙΑ όπως εκποιήσω με τον πλέον πρόσφορο τρόπο την ψιλή κυριότητα σε ποσοστό 100% επί ενός οικοπέδου συνολικής επιφανείας 542,00 τμ με μία ισόγεια οικία επιφανείας κύριων χώρων 106 τμ και βοηθητικών χώρων 61,00 τμ που βρίσκεται επί της οδού Αθανασίου Διάκου στην τοπική κοινότητα Λοκρίδος της Δημοτικής ενότητας Αγίου Κωνσταντίνου του Δήμου Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου στην περιφερειακή κοινότητα Φθιώτιδος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος με ελάχιστο τίμημα το ποσό της αντικειμενικής αξίας του ως άνω ακινήτου ήτοι το ποσό των 157.285,64 (όπως αυτή προσδιορίζεται στο τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα του ΕΝΦΙΑ) με τιμή πρώτης προσφοράς ίση με το αντίστοιχο ποσό κατά εφαρμογή του άρθρου 9 παράγραφος 1 του Νόμου 3869/2010 και ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 975,976,1007 Κ. Πολ. Δ. Πειραιάς 20 Δεκεμβρίου 2019 Ο εκκαθαριστής Πατρίκιος Γαβριήλ ΔΙΚΗΓΌΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (1846 ΔΣΠ) Ακτή Μιαούλη 35-39 210 4292259, 6944628380 Διακήρυξη Διενέργειας Ελεύθερης Εκποίησης με τον πλέον πρόσφορο τρόπο δυνάμει του περιεχομένου της διάταξης του άρθρου 9 παρ 1 του Ν.3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα. Δυνάμει της απόφασης 224/23-1-2019 της Εκουσίας Δικαιοδοσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά ΜΟΥ ΔΟΘΗΚΕ Η ΑΔΕΙΑ όπως εκποιήσω με ελεύθερη εκποίηση με τον πλέον πρόσφορο τρόπο (με αγγελία στο διαδίκτυο, προσφορά σε συγγενικά πρόσωπα η σε ιδιοκτήτες των ομόρων ακινήτων, η σε κάθε περίπτωση οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο κατά την κρίση του εκκαθαριστή) του ανήκοντος - στον Βασίλειο Λούγαρη του Νικολάου δυνάμει του με αριθμό 31.677/2-7-1998 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Πειραιά Παναγιώτη Γκέγκιου - δικαιώματος ψιλής κυριότητας με ποσοστό 100% επί του υπό τον αριθμό 2 διαμερίσματος του ισογείου αποτελούμενο εκ τριών δωματίων, χώλλ, κουζίνας, οφφίς και λουτρού επιφανείας 64 τμ με ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου 71/οοο ευρισκομένου σε πολυκατοικία κείμενη στον Κορυδαλλό και επί της διασταύρωσης των οδών Αγίας Βαρβάρας στην οποία φέρει τον αριθμό 14 και Σερρών 5Α με ελάχιστο τίμημα το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000 €) κατά εφαρμογή του άρθρου 9 παράγραφος 1 του Νόμου 3869/2010 και ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 975,976,1007 Κ. Πολ. Δ. Πειραιάς 20-12-2019 Ο Εκκαθαριστής Πατρίκιος Γαβριήλ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΜ 1846 ΔΣΠ) ΤΗΛ 4292259,6944628380 Διακήρυξη Διενέργειας Ελεύθερης Εκποίησης με τον πλέον πρόσφορο τρόπο δυνάμει του περιεχομένου της διάταξης του άρθρου 9 παρ 1 του Ν.3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα. Δυνάμει της απόφασης 18/16-1-2018 της Εκουσίας Δικαιοδοσίας του Ειρηνοδικείου Πειραιά ΜΟΥ ΔΟΘΗΚΕ Η ΑΔΕΙΑ όπως εκποιήσω με ελεύθερη εκποίηση με τον πλέον πρόσφορο τρόπο (με αγγελία στο διαδίκτυο, προσφορά σε συγγενικά πρόσωπα η σε ιδιοκτήτες των ομόρων ακινήτων, η σε κάθε περίπτωση οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο κατά την κρίση του εκκαθαριστή) του ανήκοντος - στην Βικτωρία συζύγου Αθανασίου Ρέππα δυνάμει του με αριθμό 10.823/29-8-1990 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Πειραιά Αλεξάνδρας Αποστολάτου – δικαιώματος ψιλής κυριότητας με ποσοστό 100% επί της υπό στοιχεία Α-2 οριζοντίου ιδιοκτησίας (διαμερίσματος) του πρώτου υπέρ του ισογείου ορόφου αποτελούμενης ακ δύο δωματίων,τραπεζαρίας, χώλλ, λουτρού και κουζίνας επιφανείας 60,48 τμ με ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου 85% και ΚΑΕΚ 050450210001/0/6 του Κτηματολογικού Γραφείου Πειραιά ευρισκομένης σε οικοδομή έτους κατασκευής 1981 κείμενη επί οικοπέδου στην Δραπετσώνα στη θέση Καλοκαιρινού και επί της διασταύρωσης των οδών Αναπαύσεως 55 και Καλοκαιρινού 68 (πρώην 112) τίμημα όχι κατώτερο των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000 €) κατά εφαρμογή του άρθρου 9 παράγραφος 1 του Νόμου 3869/2010 και ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 975,976,1007 Κ. Πολ. Δ. Πειραιάς 30-1-2020 Ο Εκκαθαριστής Πατρίκιος Γαβριήλ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΜ 1846 ΔΣΠ) ΤΗΛ 4292259,6944628380 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα σήμερα στις (12) του μήνα Φεβρουαρίου του έτους (2020), ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:40 π.μ, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 112867947), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Ευγενίας Τζαννίνη, ως πληρεξούσιας Δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ.86 και εκπροσωπείται νόμιμα (Α.Φ.Μ.: 094014201), διά της υπ αριθμ. 1514Γ / 12-02-2020 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς την κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κ. Έλλη - Θάλεια Ν. Συροπούλου, για λογαριασμό του κ. ΑLAM JAFAR του ANZU MIA, πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Ιθάκης αρ.15 και νυν αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο αντιπεφωνημένο εξ απογράφου πρώτου (Α΄) εκτελεστού της υπ’ αριθμ. 3456 / 2013 Διαταγής Πληρωμής της κ. Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (αριθμός απογράφου 3426/13) δια της οποίας διατάσσεται ο δεύτερος και προς ον η επίδοση να καταβάλλει στην πρώτη το ποσό των (40.093,62) ευρώ, το ποσό δε αυτό εντόκως από την 02-12-2011 με το εκάστοτε ισχύον στην αιτούσα Τράπεζα επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο για το δάνειο αυτό την 02-12-2011 ανέρχεται σε 7,320% ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας, όπως αυτό προβλέπεται από το άρθρο 12 του Ν. 2601/1998, μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως, ακόμη δε και ευρώ (550) για τη δικαστική δαπάνη εκδόσεως της Διαταγής Πληρωμής. Κάτω από το άνω έγγραφο υπάρχει η από 04-02-2020 επιταγή, δια της οποίας επιτάσσεται ο δεύτερος να καταβάλλει στην πρώτη το συνολικό ποσό των (40.740,62) ευρώ, για κεφάλαιο, δικαστική δαπάνη, δικαστικά έξοδα και έξοδα επιταγών, νομιμοτόκως κατά τα εν τη επιταγή αυτή διαλαμβανόμενα. Άλλως θα εκτελεστεί αναγκαστικά, οπότε θα προστεθούν 30,00 ευρώ για την εντολή προς εκτέλεση. Για να λάβει γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 12-2-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Κωνσταντίνος Χρ. Μπούρας Η πληρεξούσια Δικηγόρος Ευγενία Τζαννίνη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα σήμερα στις (12) του μήνα Φεβρουαρίου του έτους (2020), ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:41 π.μ, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 112867947), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Ευγενίας Τζαννίνη, ως πληρεξούσιας Δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ.86 και εκπροσωπείται νόμιμα (Α.Φ.Μ.: 094014201), διά της υπ αριθμ. 1515Γ / 12-02-2020 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς την κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κ. Έλλη - Θάλεια Ν. Συροπούλου, για λογαριασμό του κ. ΑLAM JAFAR του ANZU MIA, πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Ιθάκης αρ.15 και νυν αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο αντιπεφωνημένο εξ απογράφου πρώτου (Α΄) εκτελεστού της υπ’ αριθμ. 3458 / 2013 Διαταγής Πληρωμής της κ. Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (αριθμός απογράφου 3428/13) δια της οποίας διατάσσεται ο δεύτερος και προς ον η επίδοση να καταβάλλει στην πρώτη το ποσό των (31.637,90) ευρώ, το ποσό δε αυτό εντόκως από την 02-12-2011 με το εκάστοτε ισχύον στην αιτούσα Τράπεζα επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο για το δάνειο αυτό την 02-12-2011 ανέρχεται σε 7,320% ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας, όπως αυτό προβλέπεται από το άρθρο 12 του Ν. 2601/1998, μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως, ακόμη δε και ευρώ (550) για τη δικαστική δαπάνη εκδόσεως της Διαταγής Πληρωμής. Κάτω από το άνω έγγραφο υπάρχει η από 04-02-2020 επιταγή, δια της οποίας επιτάσσεται ο δεύτερος να καταβάλλει στην πρώτη το συνολικό ποσό των (32.284,90) ευρώ, για κεφάλαιο, δικαστική δαπάνη, δικαστικά έξοδα και έξοδα επιταγών, νομιμοτόκως κατά τα εν τη επιταγή αυτή διαλαμβανόμενα. Άλλως θα εκτελεστεί αναγκαστικά, οπότε θα προστεθούν 30,00 ευρώ για την εντολή προς εκτέλεση. Για να λάβει γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 12-2-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Κωνσταντίνος Χρ. Μπούρας Η πληρεξούσια Δικηγόρος Ευγενία Τζαννίνη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 2499Β/12-02-2020 έκθεση επιδόσεως μου, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Θεσσαλονίκης με έδρα στο Πρωτοδικείο Γιαννιτσών Κυριάκος Χ. Σαββόπουλος κάτοικος Γιαννιτσών επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών για λογαριασμό του Ντένη Μιχαηλίδη του Μιχαήλ πρώην κάτοικο Γιαννιτσών και ήδη αγνώστου διαμονής την από 12-01-2020 Εφέσεως του εν Αθήναις εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. υπό την επωνυμία «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» (Ε.Φ.Κ.Α.), νομίμως εκπροσωπουμένου, ως καθολικού διαδόχου του άλλοτε Ν.Π.Δ.Δ. «Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ)», Α.Φ.Μ. 997072577, Δ Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ και η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Γιαννιτσών με Αριθμό Κατάθεσης 38/2020 της 21-01-2020 έκθεσης κατάθεσης δικογράφου, με την οποία: ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ Να γίνει δεκτή. Να εξαφανισθεί η εκκαλουμένη απόφαση. Να συζητηθεί η υπόθεση στην ουσία της, να γίνει δεκτή καθ’ ολοκληρίαν η αγωγή και να επιδικασθεί υπέρ μας ολόκληρο το αξιούμενο ποσό των 16.566,56 ευρώ που αφορούσε η αγωγή του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Να καταδικασθούν οι εφεσίβλητοι στην εν γένει δικαστική μας δαπάνη αμφοτέρων των βαθμών δικαιοδοσίας. Ο Δικαστικός Επιμελητής Κυριάκος Χ. Σαββόπουλος Π. Μελά αρ. 5 Γιαννιτσά Τηλ. 23820-28366 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Με την έκθεση επίδοσης αρ. 4793Δ’/12-02-2020 του δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Δωδεκανήσου με έδρα το Πρωτοδικείο Ρόδου, Γεωργίου Δουρδουνά, επιδόθηκε νόμιμα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου, για τον άγνωστης διαμονής εναγόμενο Ιωάννη Μάκρα του Παναγιώτη, επικυρωμένο αντίγραφο της με αρ. κατ. 754/20-12-2019 αγωγής των: 1) Stella Connolly (Στυλιανής Κιαουρτζή του Ιωάννη) και 2) Μαρίας Κιαουρτζή του Ιωάννη, προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, (το οποίο ορίζει ότι οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν προτάσεις και όλα τα αποδεικτικά μέσα και διαδικαστικά έγγραφα που επικαλούνται μέσα σε εκατό (100) μέρες από την κατάθεση της αγωγής, η προθεσμία δε παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους αν οι εναγόμενοι διαμένουν στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής) που αφορά σε χρησικτησία ακινήτου που βρίσκεται στον οικισμό Αγίου Ισιδώρου Ρόδου με κτηματολογικά στοιχεία: Τόμος 2, φύλλο 81, μερίδα 48 οικοδομών Αγ. Ισιδώρου, φάκελος 189, νομικής φύσης «μουλκ», ανά ½ εξ αδιαιρέτου στην κάθε ενάγουσα, γνωστοποιώντας ταυτόχρονα στον εναγόμενο ότι προς απόδειξη των θεμάτων της κοινοποιούμενης αγωγής θα καταθέσει ενόρκως, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ρόδου (Πλατεία Ελευθερίας 1, Δικαστικό Μέγαρο, τηλ. 22410-28885) στις 27 Μαρτίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ., η Τσαμπίκα συζ. Παναγιώτη Κιαουρτζή το γένος Κυριάκου Τριανταφύλλου, κάτοικος Παστίδας Ρόδου, συνταξιούχος, καλούμενο να παραστεί στον παραπάνω τόπο και χρόνο κατά τη διαδικασία λήψης της πιο πάνω ένορκης βεβαίωσης. Ρόδος, 11 Φεβρουαρίου 2020 Ο πληρεξούσιος δικηγόρος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΦΟΥΤΟΥΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Κατόπιν έγγραφης παραγγελίας του Δικηγόρου Αθηνών Χρήστου Θεοδ. Καρφάκη, πληρεξουσίου του Ιωάννου Γυπαράκη του Γεωργίου, κατοίκου Αγίας Βαρβάρας Αττικής, οδός Βασ. Μήτρου 5, επέδωσα με την με αριθμό 5657Ε'/26.7.2019 έκθεση επίδοσης στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό της Λιουντμίλας Ντανίλισιν του Μιχαήλ, υπηκόου Ουκρανίας, κατοίκου Αγίας Βαρβάρας Αττικής, οδός Βασ. Μήτρου 5 και ήδη άγνωστης διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 20.6.2019 αγωγής που απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με γενικό / ειδικό αριθμό κατάθεσης 56064/4874/2019, με την οποία ζητεί να απαγγελθεί η λύση του μεταξύ τους γάμου, που τελέστηκε στις 26.9.2000 στο Δημαρχείο Μεταμόρφωσης Αττικής, θα συζητηθεί δε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, κατά την ειδική διαδικασία των οικογενειακών διαφορών, στις 4.5.2020 με αριθμό πινακίου Α1-34, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη να παραστεί κατά την συζήτηση της αγωγής αυτής, στον τόπο και χρόνο που προαναφέρονται. Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2020 Η Δικαστική Επιμελήτρια Ιφιγένεια Γκούλιου ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΑΔΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ Δ' ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΖΗΤΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ Κ ΙΩΝΙΑΣ Ταχ. Κωδικ.: 187 55 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Πληροφόρ.: ΧΑΡΑΛ. ΔΕΛΗΜΙΧΑΛΗΣ Τηλεφ.: 2132111509-1510 FAX: 2104006075 E-MAIL: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αριθ. Πρωτ.: 3115 ΘΕΜΑ: «Περίληψη της 3002 / 10-02-2020 Διακήρυξης μας περί εκποίησης πετρελαιοειδών εμπορευμάτων» Ο Διευθυντής του Δ Τελωνείου Ε.Τ.Σ. Πειραιά διακηρύσσει ότι την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11.00 έως 13.00 δημοπρατούνται στο Τελωνείο μας τα πιο κάτω ενεργειακά προϊόντα (πετρελαιοειδή), κυριότητας Δημοσίου. Α): DIESEL ΚΙΝΗΣΗΣ ΒΙΟ Δ.Κ.: 2710201130 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΛΙΤΡΑ ΣΤΟΥΣ 15° C: 729.114 Β): ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 RON ΒΙΟ Δ.Κ.: 2710124500 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΛΙΤΡΑ ΣΤΟΥΣ 15° C: 17.518 Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν οι κάτοχοι Αδειας Διύλισης και οι κάτοχοι Αδειας Εμπορίας Πετρελαιοειδών Α' κατηγορίας (ΝΟΜΟΣ 3054/2002). Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο Γραφείο Αζητήτων του Τελωνείου μας (Τηλ. 2132111509 και 510). Κερατσίνι: 11-2-2020 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΕΖΑΚΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ Με τις κάτωθι εκθέσεις του Εισηγητού Πτωχεύσεων Πρωτοδικείου Αθηνών της «ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.» εκποιούνται ενώπιόν του πτωχευτικά ακίνητα και κινητά, ήτοι: α) 1469/2019 έκθεση: ακίνητο εντός σχεδίου στο Δήμο Κυπαρισσίας στη θέση "Λεμονιά", μετά των επ' αυτού κτισμάτων: αποθήκη υπογείου 264,50 m2, 4 θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων υπογείου 24 m2 εκάστη, κατάστημα ισογείου 371,50 m 2, κατάστημα Α' ορόφου 64,50 m, κτισμένα επί οικοπέδου 933.47 m2 • με ελάχιστο τίμημα, κατόπιν Α' μείωσης, 345.000,00 €, β) 1468/ 2019 έκθεση: αγρός (γήπεδο), εκτάσεως 40.000 m2 (περισσότερη ή λιγότερη), στη θέση "Δένδρα" Δουρσανάδες περιφέρειας Δένδρων Τυρνάβου μετά των επ' αυτού κτισμάτων ενιαίο συγκρότημα εργοστασίου, δηλαδή: 1) κύρια αίθουσα 1.496 m2. 2) κτήριο 1.468 m2 • 3) πτέρυγα γραφείων 734m 2, 4) υπόστεγο 212 m2, 5) κτίριο ψυγείων 595 m2, 6) λεβητοστάσιο 320 m, 7) ζυγιστήριο 20 m2, 8) αντλιο­στάσιο 11 m2 • με ελάχιστο τίμημα, κατόπιν Α' μείωσης. 1.134.000,00 €, γ) 1470/2019 έκθεση: αγροτεμάχιο άρτο και οικοδομήσιμο στην περιοχή Αγροκτήματος Αγχιάλου δήμου Αγίου Αθανασίου Θεσσαλονίκης, εκτός σχεδίου και ζώνης, επιφανείας 22.273,50 τ.μ. μετά κτισμάτων: 1) ισόγειο αποθηκευτικό χώρο 5.000 τ.μ. (πατάρι 635.75 τ.μ.. κτίριο γραφείων 600 τ.μ. ήτοι 300 τ.μ. ανά όροφο). 2) ισόγειο βιομηχανική βοηθητική αποθήκη 1.490 τ.μ., 3) υποσταθμό ΔΕΗ (κτίσμα) 57,50 τ.μ.. 4) μηχανοστάσιο - αντλιοστάσιο 132 τ.μ. με ελάχιστο τίμημα, κατόπιν Α' μείωσης, 1.969.668,75 €, δ) 1465/ 2019 έκθεση: αγροτεμάχιο άρτιο και οικοδομήσιμο κατά παρέκκλιση εμβαδού 8.158.60 τ.μ. εκτός οικισμού και σχεδίου πόλης στη θέση''ΜΠΟΤΑ'' (ΒΙΠΕ) Κορωπίου (Ηφαίστου 61), με ελάχιστο τίμημα, κατόπιν Α' μείωσης, 1.125.000,00 €. ε) 1673/2019 έκθεση: αγροτεμάχιο στην περιφέρεια του χωριού Πηνειάς, της Κοινότητας Φαρκαδόνος Νομού Τρικάλων, θέση "Καλαμάκι", επιφανείας 13.550 τ.μ. κατά τους τίτλους κτήσης και 13.195 τ.μ. με νεώτερη καταμέτρηση, με ελάχιστο τίμημα κατόπιν Α' μείωσης το ποσό των 22.200,00 €, στ) 1778/2019 έκθεση: αγροτεμάχιο με δώδεκα (12) ελαιόδενδρα και τα κτίσματα που υπάρχουν σ' αυτό στη θέση "Προφήτης Ηλίας" του Δήμου Στυλίδας έκταση2 2.51 7 τ.μ. με κτίσμα το οποίο λειτουργούσε ως εργοστάσιο εμφιαλώσεως νερού επιφανείας 418.00 τ.μ., με ελάχιστο τίμημα κατόπιν Α' μείωσης 126.000,00 €, ζ) 1780/2019 έκθεση: αγροτική έκταση 21.386,85 τ.μ. σύμφωνα με τους τίτλους κτήσης και με νεότερη καταμέτρηση 21.390,76 τ.μ., το οποίο προήλθε από τη φυσική συνένωση επτά επιμέρους αγροτεμαχίων, στη θέση «ΑΙΜΑΤΟΡΙΖΑ» της Κοινότητας Καλυβίων Αττικής, εκτός σχεδίου πόλεως και ζώνης, με ελάχιστο τίμημα κατόπιν Α' μείωσης 315.000,00 €, η) 1779/2019 έκθεση: γήπεδο, άρτιο και οικοδομήσιμο, μετά ισογείου οικοδομής, κείμενο στη θέση "Τεμάχι" ή "Καμάρες" ή "Τσούλου" ή "Σταθοπούλου" του Δήμου Πύλου Μεσσηνίας, στο 1° χιλιόμετρο της Ε.Ο. Πύλου - Μεθώνης, συνολικής επιφάνειας 6.271,30 τ.μ. κατά τον τίτλο κτήσης. Επί του γηπέδου αυτού, εκτός σχεδίου πόλης, άρτιου και οικοδομήσιμου, υφίσταται ισόγεια οικοδομή (αποθήκη) επιφανείας 1.257,40 τ.μ., με ελάχιστο τίμημα κατόπιν Α' μείωσης 522.847,00 €. Η τιμή πρώτης προσφοράς είναι ίση των τιμών που αναφέρονται στις εκθέσεις, θ) 1668/ 2019 έκθεση: συγκρότημα πλυστικό, εμφιάλωσης νερού, πάγια, κινητά από το εργοστάσιο εμφιάλωσης νερού στη Στυλίδα Φθιώτιδας, θέση "Προφήτης Ηλίας", με μειωμένη τιμή εκποίησης κατά 30% (Β' Μείωση), ήτοι με ποσό 24.775,87 € και τιμή α' προσφοράς τα 2/3 αυτής, ήτοι: 16.517,24 €. ι) 1667/2019 έκθεση κινητά πράγματα (ράφια, δοκίδες, θάλαμοι, καταψήξεις κ.λ.π.) στις αποθήκες στη θέση "ΤΣΑΪΡΙΑ" στην Κομοτηνή, με τιμή εκποίησης μειωμένη κατά 30% (Α' μείωση) από την τιμή απογραφής τους, ήτοι 13.664,00 € και τιμή α' προσφοράς τα 2/3 αυτής, ήτοι 9.109,33 ευρώ. ια) 2939/2019 έκθεση δύο (2) φορτηγά που βρέθηκαν στο 6° χιλ. Ε.Ο. Χαλκίδας - Ν. Αρτάκη, ήτοι: α) το υπ' αριθμ. πλαισίου JT 121 LHA20042794, μάρκας ΤΟΥΟΤΑ, με τιμή εκποίησης 450,00 € και τιμή α' προσφοράς τα 2/3 αυτής ήτοι 300,00 ευρώ και β) το υπ' αριθμ. πλαισίου CH 3850281 4823134, μάρκας MERCEDES ΤΥΡΕ 1619, με τιμή εκποίησης 3.600,00 € και τιμή α' προσφοράς τα 2/3 αυτής ήτοι 2.400,00 ευρώ. Η εκποίηση θα γίνει στις 24 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11.00' στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα την ίδια ώρα μέχρι να εγκριθεί το τίμημα. Η δαπάνη μεταβιβάσεως, Φ.Π.Α. και τα έξοδα γενικά βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2020 Ο Σύνδικος της πτωχεύσεως ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 42- ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: (210) 38.26.367 - ΚΙΝ.: 6944775755 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Ταχ. Δ/νση: Κομπότι Άρτας Ταχ. Κώδικας: 47040 Πληροφορίες: Ελένη Κωστή Τηλέφωνο: 2681360325 Fax: 2681360320 Αριθμ. Πρωτ. Οικ. 2 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Σας γνωρίζουμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Νικόλαου Σκουφά με την 281/2019 απόφασή του προτείνει την τροποποίηση του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Δήμου Νικολάου Σκουφά (Τομέας Γ) στα Ο.Τ. 105 και Ο.Τ. 118. Η παραπάνω απόφαση με το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα βρίσκονται στην Δ/νση Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας, Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Νικολάου Σκουφά στο Κομπότι, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσης. Κομπότι, 07 - 01 - 2020 Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ροζίνα Βαβέτση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Ταχ. Δ/νση: Κομπότι Άρτας Ταχ. Κώδικας: 47040 Πληροφορίες: Ελένη Κωστή Τηλέφωνο: 2681360325 Fax: 2681360320 Αριθμ. Πρωτ. Οικ. 5 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Σας γνωρίζουμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Νικόλαου Σκουφά με την 280/2019 απόφασή του προτείνει την τροποποίηση του Σχεδίου Διανομής Σελλάδων έτους 1975 Δήμου Νικολάου στο Ο.Τ. 32. Η παραπάνω απόφαση με το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα βρίσκονται στην Δ/νση Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας, Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Νικολάου Σκουφά στο Κομπότι, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσης. Κομπότι, 07 - 01 - 2020 Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ροζίνα Βαβέτση ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ Αρ. Πρωτ.120 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Πρόεδρος της Λιμενικής Επιτροπής του Λιμενικού Ταμείου Πιερίας διακηρύττει ότι εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η παραχώρηση καταστήματος για χρήση αποκλειστικά ως ιχθυοπωλείο για χρονικό διάστημα (6) έξι ετών από την υπογραφή της έγκρισης της απόφασης παραχώρησης. Το υπό παραχώρηση κατάστημα βρίσκεται εντός του κτιρίου του Λ.Τ. Πιερίας εντός της χερσαίας ζώνης του Λιμένα Παραλίας και είναι εμβαδού 55,58 m2. Η δημοπρασία θα γίνει την Τρίτη 10 Μαρτίου 2020 και ώρα 09.00- 10:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας του Λιμενικού Ταμείου Πιερίας που βρίσκεται στην Κατερίνη οδός 28ης Οκτωβρίου 40, 3°ς όροφος ενώπιον τριμελούς Επιτροπής Δημοπρασίας. Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς του μισθώματος ορίζεται το ποσό των οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00 €) ετησίως. Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία σαν πλειοδότης πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ίση με το 1/10 της πρώτης προσφοράς δηλαδή 800,00 Ευρώ, καθώς και όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που προβλέπονται στους όρους του διαγωνισμού. Οι οφειλέτες προς το Λιμενικό Ταμείο δεν γίνονται δεκτοί ούτε σαν πλειοδότες, ούτε σαν εγγυητές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες καθώς και τους αναλυτικούς όρους του διαγωνισμού από τον υπεύθυνο Πρόεδρο του Λ.Τ.Ν. Πιερίας κ. Αθανασιάδη Παναγιώτη τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην οδό 28ης Οκτωβρίου 40 , 3ος όροφος, στην Κατερίνη. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2351078537. Κατερίνη 13.02.2020 Ο Πρόεδρος της Λιμενικής Επιτροπής του Λιμενικού Ταμείου Πιερίας ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ Αρ. Πρωτ.119 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Πρόεδρος της Λιμενικής Επιτροπής του Λιμενικού Ταμείου Πιερίας διακηρύττει ότι εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η παραχώρηση καταστήματος για χρήση αποκλειστικά ως Ψαροταβέρνα για χρονικό διάστημα (10) Δέκα ετών από την υπογραφή της έγκρισης της απόφασης παραχώρησης. Το υπό παραχώρηση κατάστημα βρίσκεται εντός του κτιρίου του Λ.Τ. Πιερίας εντός της χερσαίας ζώνης του Λιμένα Παραλίας και είναι α) κτίσμα εμβαδού 381,46 τμ. β) ξύλινο κιόσκι- στέγαστρο 248,50τμ. Η δημοπρασία θα γίνει την Δευτέρα 09 Μαρτίου 2020 και ώρα 09.00 -10:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας του Λιμενικού Ταμείου Πιερίας που βρίσκεται στην Κατερίνη οδός 28ης Οκτωβρίου 40, 3ος όροφος ενώπιον τριμελούς Επιτροπής Δημοπρασίας. Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς του μισθώματος ορίζεται το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€) ετησίως. Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία σαν πλειοδότης πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ίση με το 1 /10 της πρώτης προσφοράς δηλαδή 2.000,00 Ευρώ, καθώς και όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που προβλέπονται στους όρους του διαγωνισμού. Οι οφειλέτες προς το Λιμενικό Ταμείο δεν γίνονται δεκτοί ούτε σαν πλειοδότες ,ούτε σαν εγγυητές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες καθώς και τους αναλυτικούς όρους του διαγωνισμού από τον υπεύθυνο Πρόεδρο του Λ.Τ.Ν. Πιερίας κ. Αθανασιάδη Παναγιώτη τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην οδό 28ης Οκτωβρίου 40, 3ος όροφος, στην Κατερίνη. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2351078537. Κατερίνη 13.02.2020 Ο Πρόεδρος της Λιμενικής Επιτροπής του Λιμενικού Ταμείου Πιερίας ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΜΟΣ Ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΗΛΕΙΔΗΣ ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΔΕΡΜΕΣΟΝΟΓΛΟΥ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΧΟΛΑΡΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΡΔΑΚΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΚΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΑ. ΕΔΡΑ: ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 85, & ΦΛΕΣΣΑ 2 185 38 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: Ν. ΣΕΜΠΟ - Ν. ΙΚΟΝΟΜΙΟ - Τ.Θ. 92522 Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε. Τηλ.: +30 210 4099 100 Fax: +30 210 4099 101 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΖΗΤΗΤΩΝ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 45/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΖΗΤΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ – Διακήρυξη Νο. 44/2020 Η ΣΕΠ Α.Ε. διακηρύσσει την διεξαγωγή πλειοδοτικής δημοπρασίας με αριθμό διακήρυξης Νο. 44/2020, η οποία θα διεξαχθεί στις 18/02/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα «Δημοπρασιών» του κεντρικού κτιρίου της ΣΕΠ Α.Ε. στην διεύθυνση Ν.ΣΕΜΠΟ, Ν. ΙΚΟΝΙΟ, Πέραμα, Τ.Κ 188 63. Η επίδειξη των αζητήτων εμπορευμάτων γίνεται από τις 14/02/2020 έως 17/02/2020 και ώρες 10:00 ως 12:00. Οι προσφορές θα κατατίθενται σφραγισμένες στις 18/02/2020 από ώρα 09:00 έως 12:30. Η αποσφράγιση όλων των κατατιθεμένων προσφορών και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στις 13:00. Σχετική διακήρυξη με τους όρους της διαδικασίας και την λίστα εμπορευμάτων θα βρείτε στην ιστοσελίδα της ΣΕΠ Α.Ε www.pct.com.gr. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο: 210 40 99 100, στο τμήμα Αζητήτων της Ελεύθερης Ζώνης. Πειραιάς, 12/02/2020 Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (ΣΕΠ Α.Ε.) ΕΔΡΑ: ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 85, & ΦΛΕΣΣΑ 2 185 38 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: Ν. ΣΕΜΠΟ - Ν. ΙΚΟΝΟΜΙΟ - Τ.Θ. 92522 Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε. Τηλ.: +30 210 4099 100 Fax: +30 210 4099 101 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΖΗΤΗΤΩΝ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 43/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΖΗΤΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ – Διακήρυξη Νο. 42/2020 Η ΣΕΠ Α.Ε. διακηρύσσει την διεξαγωγή πλειοδοτικής δημοπρασίας με αριθμό διακήρυξης Νο. 42/2020, η οποία θα διεξαχθεί στις 18/02/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα «Δημοπρασιών» του κεντρικού κτιρίου της ΣΕΠ Α.Ε. στην διεύθυνση Ν.ΣΕΜΠΟ, Ν. ΙΚΟΝΙΟ, Πέραμα, Τ.Κ 188 63. Η επίδειξη των αζητήτων εμπορευμάτων γίνεται από τις 14/02/2020 έως 17/02/2020 και ώρες 10:00 ως 12:00. Οι προσφορές θα κατατίθενται σφραγισμένες στις 18/02/2020 από ώρα 09:00 έως 12:30. Η αποσφράγιση όλων των κατατιθεμένων προσφορών και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στις 13:00. Σχετική διακήρυξη με τους όρους της διαδικασίας και την λίστα εμπορευμάτων θα βρείτε στην ιστοσελίδα της ΣΕΠ Α.Ε www.pct.com.gr. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο: 210 40 99 100, στο τμήμα Αζητήτων της Ελεύθερης Ζώνης. Πειραιάς, 11/02/2020 Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (ΣΕΠ Α.Ε.)

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας