PrintButton

15-02-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με τις 8984/7-11-2019 και 8999/8-11-2019 εκθέσεις επιδόσεως του δικ/κου επιμελητή Εφετείου Πειραιά Άγγ. Αγγελίδη, κατόπιν παραγγελίας του Αντ. Μαλαγάρη, δικηγόρου Αθηνών, επιδόθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών αντίγραφα της από 10-6-2019 (αρ. ΓΑΚ 72024 ΕΑΚ 1795/2019) κλήσης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών της Ισαβέλλας Μπισάι κατά των καθ' ων εναγομένων Παναγιώτη Βασ. Φωτόπουλου, πρώην κατοίκου Αθηνών Μπουκουβάλα 43-45 και ήδη αγνώστου διαμονής και Δημητρίου Βασ. Φωτόπουλου πρώην κατοίκου Πειραιά Υψηλάντου 151 Β και ήδη αγνώστου διαμονής, με την οποία και για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτές, καλούνται να παραστούν στη συζήτηση της από 15/3/2013 (ΓΑΚ 79691 ΕΑΚ 8837/2013) αγωγής στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών στις 30/4/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9 π.μ. κτίριο 6 αίθ. 6 πιν. Η4 (ΜΟΝ) με αρ. πιν.10 Αθήνα, 8/11/2019 Ο δικ/κος επιμελητής Άγγ. Αγγελίδης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιώς με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Αρετή Μαρία Ε. Κανέλλου, με Α.Φ.Μ. 064493000, κάτοικος Αιγάλεω Ικτίνου αρ. 25, μετά από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών Φυλακτού Παλάβρα κατοίκου Περιστερίου Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 23, ως πληρεξουσίου δικηγόρου της εδρευούσης στις Αχαρνές Αττικής Τατοϊου αρ.116 ΑΕ με την επωνυμία ZACO ανώνυμος εμπορική και βιομηχανική εταιρεία τροφίμων αντιπροσωπείες εισαγωγές διανομές και με τον διακριτικό τίτλο ZACO ΑΕΒΕ νόμιμα εκπρ/νης με ΑΦΜ 094254743 ΗΡΘΑ ΚΑΙ ΕΠΕΔΩΣΑ στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών με την υπ' αριθμόν 2570Α/31-1-2020 έκθεση επίδοσής μου για την εναγόμενη Αννα Ν. Τζανέτη πρώην κάτοικο Αθηνών Μιχαλακοπούλου αρ. 105 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 30-4-2019 ΑΓΩΓΗΣ της πρώτης κατ' αυτής απευθυνομένης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αχαρνών, (τμήμα μικροδιαφορών) η άνω αγωγή κατατέθηκε με ΓΑΚ 5376 & ΕΑΚ 209/30-12-2019 από τον δικηγόρο Αθηνών Φυλακτό Παλάβρα και ορίζεται δικάσιμος προς συζήτηση στις 14 Μαΐου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00 πμ.στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου Αχαρνών έκθεμα μικροδιαφορές αρ. (4 ) και αιτείται να καταβάλει το ποσό των (1.343,25 ευρώ ) στην ως άνω ενάγουσα, προς γνώση της και δια τας νομίμους συνεπείας καλούμενη όπως παραστεί κατά την ως άνω δικάσιμο προς συζήτηση. Η Δικαστική Επιμελήτρια Αρετή Μαρία Ε. Κανέλλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθμ. 3.164/03.02.2020 Έκθεση Επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή Παναγιώτη Κοτσανίδη, κατοίκου Αθηνών (Φειδίου 18) βεβαιώνεται ότι, κατόπιν γραπτής παραγγελίας του Δικηγόρου Αθηνών κ. Ευάγγελου Ι. Μιλίλη, πληρεξούσιου της Σωτηρίας Κόλλια του Δημητρίου και της Γαρυφαλλιάς, κατοίκου Ελευσίνας Αττικής, οδός Χαριλάου αριθ. 36, επιδόθηκε νόμιμα προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Γεώργιο Κανταρέλη του Βασιλείου και της Ελένης, πρώην κατοίκου Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Αφροδίτης αριθ. 65 και ήδη αγνώστου διαμονής, η από 16.12.2029 ΑΙΤΗΣΗ και με Γενικό Αριθμό 110574/2019 και Ειδικό Αριθμό 13987/2019 έκθεση κατάθεσης του δικογράφου του πρώτου κατά της δεύτερης, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), της οποίας δικάσιμος ορίστηκε η 17η.03.2020 - Τρίτη, ώρα 09:00, με Αριθμό Πινακίου: 60, όπως καλείται να παραστεί, με τα εξής αιτήματα, 1) να γίνει δεκτή η αίτηση, 2) να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα, 3) να υποχρεωθεί ο αντίδικος: α) να αποδώσει την κατοχή του οχήματος με δ.σ. SKODA, τύπου Octaνia, μαύρου χρώματος, με αριθ. Πινακίδας ΖΗΝ-7850, β) να χορηγήσει τις πινακίδες κυκλοφορίας του Υπουργείου Μεταφορών και Συγκοινωνιών, ώστε να κατατεθούν για την οριστική διαγραφή του, καθότι το συγκεκριμένο Ι.Χ., λόγω των υπέρογκων οφειλών που έχει δημιουργήσει σε τέλη κυκλοφορίας, δημόσια φορολογική υποχρέωση και τροχονομικές παραβάσεις του Κ.Ο.Κ., είναι φύση αδύνατο να κυκλοφορεί καθότι ήδη παράνομο, ή επανακυκλοφορήσει νομίμως ή να πουληθεί σε νέο ιδιοκτήτη με την διαδικασία της μεταβίβασης, αφού στερείται και την σχετική βεβαίωση περί μη οφειλής σημάτων τελών κυκλοφορίας και σύμφωνα με τα φορολογικά οριζόμενα που διέπουν τα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσεως, γ) να υποχρεωθεί όπως προσέλθει αμέσως στην αρμόδια εφορία τηρήσεως και καταθέσει την πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας του οχήματος ώστε να τεθεί δια δηλώσεώς του/μας, σε οριστική ακινησία, δ) να ακινητοποιήσει αμέσως το αυτοκίνητο εφόσον είναι σε χρήση και σε κίνηση σε συγκεκριμένη οδό και αριθμό της επιλογής του και να γνωστοποιηθεί το σημείο αυτό, για τις νόμιμες διαδικασίες, για την ιδιοκτησιακή και φορολογική απεμπλοκή της αιτούσας. Να καταδικασθεί ο αντίδικος στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης της αιτούσας και την αμοιβή του πληρεξούσιου Δικηγόρου της. Αθήνα 14.02.2020 Ο Δικαστικό Επιμελητής ΠΑΝΟΣ ΚΟΤΣΑΝΙΔΗΣ Φειδίου 18, Αθήνα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ΄αρ . 6985Β΄/ 13-2-2020 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελητρίας του Εφετείου Αθήνας Αναστασίας Ανδρικοπούλου ,κατόπιν εγγράφου παραγγελίας του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟ πληρεξούσιου δικηγόρου της εταιρείας με την επωνυμία που εδρεύει στον Πειραιά και εκπροσωπείται νόμιμα επιδόθηκε προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ για λογαριασμό του Σπυρίδωνα Παπαδόπουλου, πρώην κατοίκου Πολιτείας Νέας Ερυθραίας Αττικής οδός Πλουτάρχου αρ. 41 και Σοφοκλέους αριθμός 8 και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο από το πρώτο απόγραφο εκτελεστό της υπ΄ αριθμόν 1314/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ( ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ) ,με την συνεχόμενη και από 12-2-2020 παραγγελία προς επίδοση για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και με επιταγή προς πληρωμή, επιτασσομένου όπως καταβάλλει νόμιμα και εμπρόθεσμα στην εταιρεία τα ακόλουθα ποσά : 1) Για επιδικασθέν κεφάλαιο : (€7.992,03) , 2) Για επιδικασθέντες νόμιμους τόκους (€574) , 3) Για επιδικασθέντα δικαστικά έξοδα : (€400), 4) Για τέλη απογράφου : ( €97,98) πλέον ( € 19,59) υπέρ ΟΓΑ ήτοι συνολικά (€117,57), 5) Για το παρόν αντίγραφο με αντιγραφικά δικαιώματα : (€10) , 6) Για τη σύνταξη της παρούσης επιταγής : ( €50), 7) Για παραγγελία προς επίδοση κα επίδοση αυτής ( €70). ΄Ητοι συνολικά το ποσό των Ευρώ Εννέα Χιλιάδων Διακοσίων Δεκατριών και εξήντα λεπτών (€9.213,60) και όλα τα παραπάνω ποσά με το νόμιμο τόκο από την επίδοση στης παρούσας, μέχρι την εξόφληση, άλλως θα επακολουθήσει είσπραξή τους με αναγκαστική εκτέλεση της παρούσας, οπότε θα πρέπει να καταβληθούν και επιπλέον (€100,00) για την προς τον δικαστικό επιμελητή εντολή προς εκτέλεση. Αντίκλητο και πληρεξούσιο δεκτικό καταβολής ορίζω τον υπογράφοντα την παρούσα δικηγόρο Πειραιά Νικόλαο Θεοφανόπουλο (Α.Μ.1775 Δ.Σ.Π.) κάτοικο Πειραιά οδός Σαχτούρη αρ. 15 τηλ. 210 4284680. Πειραιάς, 14 /2/2020 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ Αριθμ.1979Β/2020 έκθ.επιδόσεως Την 12η Φεβρουαρίου 2020 επέδωσα στον κ.Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κω για τον Ζαχαρία Χατζηζαχαρία του Αλεξίου, τέως κάτοικο Κω (περιοχή «Λαγούδι» και νυν αγνώστου διαμονής και για τον Στέφανο Χατζηζαχαρία του Αλεξίου, τέως κάτοικο Κω (περιοχή «Λαγούδι»), ακριβές αντίγραφο της από 29.01.2020 αναγνωριστικής αγωγής που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Κω (αύξων αριθμός κατάθεσης 22/29.01.2020), με την οποία ο ενάγων Σπυρίδων Κάππας του Πέτρου και της Παναγιώτας, κάτοικος Κω (περιοχή «Λαγούδι» άνευ οδού και αριθμού) ζητεί να αναγνωριστεί δικαστικώς ότι συμπληρώθηκε στο πρόσωπό του ο νόμιμος χρόνος κτητικής παραγραφής της υφιστάμενης στα κτηματολογικά βιβλία εγγραφής επί αγρού, εκτάσεως 480 τ.μ. στη θέση «Λαγούδι» της Δημοτικής Κοινότητας Ασφενδιού του Δήμου Κω, με Κ.Μ. 2542 Γαιών Ασφενδιού στον τόμο 18 και στην σελίδα 3. Οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν τις προτάσεις και τα έγγραφά τους μέσα σε εκατόν τριάντα (130) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής στο Ειρηνοδικείο της Κω. Εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψιν. Επίσης, ενόψει της εκδίκασης της ως άνω αγωγής, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κω (τακτική διαδικασία), σύμφωνα με τα άρθρα 237 παρ.1 και 2 Κ.Πολ.Δ, γνωστοποιώ στους εναγόμενους ότι προς απόδειξη των ισχυρισμών του ενάγοντος, ο τελευταίος θα εξετάσει ενόρκως το μάρτυρά του Νικόλαο Δανελλάκη του Μιχαήλ, ταξιτζή, κάτοικο Κω (περιοχή «Γιαπυλί» άνευ οδού και αριθμού) ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κω την Δευτέρα 13 Απριλίου 2020 και ώρα 14.00 και τους καλεί να παραστούν. Άλλως η λήψη της εν λόγω ένορκης βεβαιώσεως θα γίνει ερήμην τους. Κως 14.02.2020 Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κ. ΤΣΑΜΠΑΛΛΑ Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΤΣΟΛΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ΄αριθ. 6731 Β’/30.01.2020 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Ευανθίας Δημητρακοπούλου επιδόθηκε στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κα Ελλη -Θάλεια Ν. Συροπούλου, για τον εναγόμενο Σπυρανδρέα Σταύρακα του Γεωργίου και της Σταματίας, πρώην κάτοικο Αθηνών (Πατήσια), οδός Φολεγάνδρου, αριθμ. 19 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 16.12.2019 αγωγής (Οικογενειακό –Ειδικές Διαδικασίες) της ενάγουσας Χριστίνας Παππά του Γρηγορίου και της Ελένης, κατοίκου Αχαρνών Αττικής, οδός Γρ. Αυξεντίου, αριθμ. 26, ΑΦΜ 045041665 κατά του ως άνω εναγομένου, απευθυνόμενη ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με ΓΑΚ 114249/23.12.2019 και ΕΑΚ 11003/23.12.2019 , με την οποία ζητεί να γίνει δεκτή η αγωγή της, να κηρυχθεί λυμένος, για τους στην αγωγή αναφερόμενους λόγους, ο γάμος της με τον εναγόμενο, που τελέστηκε στις 01.03.1997, στις Αχαρνές Αττικής και συγκεκριμένα στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, σύμφωνα με τους Θείους και Ιερούς Κανόνες της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και να συμψηφισθεί η δικαστική τους δαπάνη λόγω της ιδιότητας τους ως συζύγων. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο να παραστεί κατά την συζήτησή της ως άνω αγωγής στις 26.10.2020, ημέρα Δευτέρα, ώρα 09:00, στο ακροατήριο του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών , στο κτίριο 4, αίθουσα 2, με πινάκιο Α7(ΜΟΝ) και αριθμό Πινακίου: 37. Αθήνα 12.02.2020 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος Μαρίνα Σαχινίδου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ - (άρθρο 135 ΚΠολΔ) Μετά από παραγγελία της Τσαμπίκας Τσακίρη του Βασιλείου Τσακίρη και της Άννας Ζαραλίγκα, κατοίκου Άνω Λιοσίων Αττικής, οδός Λακωνίας 37, εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Πειραιά Σοφία Δούκα του Γιάννη, επέδωσα νόμιμα στις 14-2-2020, με την υπ’ αριθμόν 4374 έκθεση επίδοσής μου στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Έλλη-Θάλεια Συροπούλου, ως κατά Νόμο αρμόδιο για τον Λορέντς Λικάι του Ραμαντάν Λικάι και της Βιολέτα Λικάι (Lorenc Likaj του Ramadan Likaj και της Vjoleta Likaj), πρώην κάτοικο Άνω Λιοσίων Αττικής, οδός Λακωνίας 37 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 12 Φεβρουαρίου 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΛΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ της πρώτης προς τον δεύτερο, με την οποία η προσκαλούσα αφού δηλώνει πως έχει συνάψει με τον δεύτερο το με αριθμό 11930/19-07-2016 σύμφωνο συμβίωσης του συμβολαιογράφου Αθηνών Παναγιώτη Φιλιππάτου του Βύρωνος-Ιωάννη, διεπόμενο από τις διατάξεις του Ν.4356/24-12-2015 και τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες που αναγράφονται στο ως άνω σύμφωνο συμβίωσης, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο βιβλία του Ληξιαρχείου Φυλής, τον καλεί να προσέλθει ενώπιον συμβολαιογράφου για να προβούν στην από κοινού λύση του. Η επίδοση γίνεται προκειμένου αυτός να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα, 13-2-2020 Σοφία Δούκα Αριστοτέλους 98 – Αθήνα τηλ. 6933286950 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθ. 6.822Ε'/29-1-2020 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών Ιφιγένειας Θ. Γκούλιου, επιδόθηκε στον Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Σωτήριο Μπουγιούκο η από 07-01-2020 αγωγή της Κωνσταντινίας Μάρκου του Δημητρίου συζ. Αντωνίου ΟΚΑΜΠΗ, κατοίκου Λαμπρινής Αττικής, οδός Ουρανουπόλεως, αριθ. 60-62, με Α.Φ.Μ.: 035735065 κατά του Αντωνίου ΟΚΑΜΠΗ του Αμάρ, πρώην κατοίκου Λαμπρινής Αττικής, οδός Ουρανουπόλεως αριθ. 60-62 και ήδη αγνώστου διαμονής, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, έλαβε Ε.Α.Κ. 808/2020 και Γ.Α.Κ.: 7061/2020, και αριθμό πινακίου Α7/37 (Μον), που ορίζει χρόνο συζήτησης την 25-05-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. , στην αίθουσα 2, του κτιρίου 4 του Πρωτοδικείου Αθηνών. Με την παραπάνω αγωγή η ενάγουσα ζητεί: Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή. Να κηρυχθεί με απόφαση του Δικαστηρίου λυμένος ο γάμος της με τον εν διαστάσει σύζυγό της που τελέστηκε κατά τους Θείους και Ιερούς Κανόνες της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας την 16-7-1994 στον Ιερό Ναό Αγ. Αναστασίας στον Περισσό Αττικής και να καταδικασθεί ο εναγόμενος εν διαστάσει σύζυγός μου στην εν γένει δικαστική της δαπάνη, καλούμενον αυτόν να παραστεί, όταν και όπου στην ανωτέρω πράξη ορίζεται. Αθήνα 12-02-2020 Η Δικαστική Επιμελήτρια Ιφιγένεια Θ. Γκούλιου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Με επιμέλεια του ΝΠΔΔ Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) εδρεύον στην Αθήνα νόμιμα εκπροσωπούμενου ως καθολικού διαδόχου του ΝΠΔΔ Ιδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Eνιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), κατόπιν παραγγελίας και εντολής του πληρεξουσίου δικηγόρου Μαρίας Γεωργουλή και δυνάμει της υπαριθ. 8779β/11-2-2020 έκθεσης επίδοσης της δικ/κης επιμελήτριας της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Ελένης Πρασσά επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ του Σπυρίδωνα και της Αγγελικής πρώην κάτοικο Αρτέμιδας Αττικής Σκουφά 14 και ήδη αγνώστου διαμονής προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες ακριβές αντίγραφο της από 31-1-2020 αγωγής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κρωπίας με αριθ. Κατάθεσης ΓΑΚ 474/ ΕΑΚ 5/2020 με την οποία ζητά (το ΝΠΔΔ ΕΦΚΑ) να γίνει δεκτή και να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να του καταβάλει το ποσό των 5001,03 ευρώ, νομιμότοκα από την επίδοση της αγωγής έως την πλήρη εξόφληση, για του λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σε αυτήν (αγωγή) και ορίζεται δικάσιμος για την συζήτησή της η 11-6-2020 ημέρα Πέμπτη ώρα 9π.μ. στο κατάστημα του ανωτέρω δικαστηρίου αίθουσα/γραφ. -- πινάκιο ΑΥΤ αριθμός 4, καλούμενο να παραστεί ότε και όπου ανωτέρω ορίζεται. Δίνεται η εντολή να δημοσιευθεί στις εφημερίδες ΑΥΓΗ ΚΑΙ ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ. Αθήνα 11-2-2020 Η δικαστική επιμελήτρια ΕΛΕΝΗ ΠΡΑΣΣΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Με επιμέλεια του ΝΠΔΔ Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) εδρεύον στην Αθήνα νόμιμα εκπροσωπούμενου ως καθολικού διαδόχου του ΝΠΔΔ Ιδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Eνιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), κατόπιν παραγγελίας και εντολής του πληρεξουσίου δικηγόρου Μαρίας Γεωργουλη και δυνάμει της υπαριθ. 8781β/11-2-2020 έκθεσης επίδοσης της δικ/κης επιμελήτριας της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Ελένης Πρασσά επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ του Σπυρίδωνα και της Αγγελικής πρώην κάτοικο Αρτέμιδας Αττικής Σκουφά 14 και ήδη αγνώστου διαμονής προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες ακριβές αντίγραφο της από 31-1-2020 αγωγής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κρωπίας με αριθ. Κατάθεσης ΓΑΚ 474/ ΕΑΚ 5/2020 που ζητά να γίνει δεκτή και ορίζεται δικάσιμος για την συζήτησή της η 11-6-2020 ημέρα Πέμπτη ώρα 9π.μ. στο κατάστημα του ανωτέρω δικαστηρίου αίθουσα/γραφ. -- πινάκιο ΑΥΤ αριθμός 4, καλούμενο να παραστεί ότε και όπου ανωτέρω ορίζεται. Δίνεται η εντολή να δημοσιευθεί στις εφημερίδες ΑΥΓΗ ΚΑΙ ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ. Αθήνα 11-2-2020 Η δικαστική επιμελήτρια ΕΛΕΝΗ ΠΡΑΣΣΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΓΩΓΗΣ Αριθμ. 11737Γ/10-2-2020 έκθεση επίδοσης Την 10η Φεβρουαρίου 2020 επιδόθηκε στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κω για τη Χρηστίνα ή Χρηστίνη Ιωάννου Παππούλη συζ. Σταύρου Γεωργίου Θωμά, κάτοικο στο παρελθόν Αντιμάχειας Κω και νυν αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 20-12-2019 αναγνωριστικής αγωγής που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κω (αρ. κατ. 99/ΜΤ12/2020), με την οποία ο ενάγων, Μιχαήλ Κασσίου του Μηνά, κάτοικος Ζηπαρίου Κω, ζητά να αναγνωριστεί δικαστικώς ότι συμπληρώθηκε στο πρόσωπό του ο νόμιμος χρόνος κτητικής παραγραφής της υφιστάμενης στα Κτηματολογικά βιβλία εγγραφής του Κτηματολογίου Κω - Λέρου, επί των ακινήτων φερόμενης ιδιοκτησίας της υπό Κ.Μ. 1535 γαιών Αντιμάχειας, στον τόμο 10 και στη σελίδα 7 και υπό Κ.Μ. 251 Α γαιών Αντιμάχειας, στον τόμο 19 και στη σελίδα 164. Η προθεσμία κατάθεσης προτάσεων είναι εντός 100 ημερών από την κατάθεση της αγωγής (5-2-2020) και παρατείνεται κατά 30 ημέρες αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους διαδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Κως, 13-2-2020 Ο πληρεξ. δικηγόρος ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΤΖΗΑΜΑΛΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Ο κάτωθι υπογραφόμενος Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Ιωάννης Χάμπας, σύμφωνα με την από 15/01/2020 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από την Δικηγόρο Αθηνών κ. Ζαχαρούλα Θ. Καλύβα, ως πληρεξούσια της Ζωής συζύγου Αγγέλου Αλεξέλη, το γένος Δημητρίου και Μαρίας Χαλβαντζή, κατοίκου Καματερού Αττικής, επέδωσα σύμφωνα με την υπ΄αριθμόν 4251/20.01.2020 έκθεση επιδόσεώς μου στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ακριβές αντίγραφο της από 30/09/2019 ΑΓΩΓΗΣ, της πρώτης, για την Κωνσταντίνα χήρα Παναγιώτη Κιουρκατιώτου, το γένος Νικολάου και Κωνσταντίνας Τσελεπή, κάτοικο Αχαρνών Αττικής, οδός Καποδιστρίου αριθ. 8 και ήδη αγνώστου διαμονής, με Γ Α Κ: 98282/2019 και Ε Α Κ 4490/2019, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Η ανωτέρω Αγωγή απευθύνεται ενώπιον του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ με χρόνο συζήτησης την 30-04-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 στο ακροατήριο 4, με Έκθεμα:ΜΚ2 και Αριθμό 11, με ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΗΜΕΡΩΝ και αιτείται να γίνει δεκτή η παρούσα και να καταδικασθεί η εναγομένη σε δήλωση βουλήσεως με περιεχόμενο ότι έχει εξοφληθεί, πλήρως και ολοσχερώς το τίμημα που πιστώθηκε με το με αριθ. 37.154/23-11-1964 αγοραπωλητήριο συμβόλαιο του Συμβ/φου Αθηνών Νικολάου Παρασκευοπούλου και πως κατόπιν τούτου να αρθεί η διαλυτική αίρεση του άρθρου 202 του Α.Κ. και το λεπτομερώς περιγραφέν στο ιστορικό της παρούσας ακίνητο να ανήκει στην πρώτη κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και να καταδικασθεί η αντίδικος στην δικαστική δαπάνη και αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου. Αθήνα 14.02.2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Ιωάννης Σπύρ. Χάμπας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Ο κάτωθι υπογραφόμενος Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Ιωάννης Χάμπας, σύμφωνα με την από 10/12/2019 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από την Δικηγόρο Αθηνών κ. Αγαθονίκη Διον. Τεμπονέρα, ως πληρεξούσια της Ευαγγελίας Καραχάλιου του Χαραλάμπους και της Βασιλικής, κατοίκου Ασπροπύργου Αττικής, Νέα Ζωή, επέδωσα σύμφωνα με την υπ΄αριθμόν 4218/09.01.2020 έκθεση επιδόσεώς μου στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ακριβές αντίγραφο της από 28/11/2019 ΑΓΩΓΗΣ της πρώτης, κατά του Μουχάμαντ (Μυhammad) Γιασίρ (Υasir) του Αρίφ και της Αζίζ, πρώην κάτοικο Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Δεληγιάννη αριθμός 20 και ήδη αγνώστου διαμονής, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 107069/2019 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 9898/2019, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Η ανωτέρω Αγωγή απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με χρόνο συζήτησης την 19-10-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 στο ακροατήριο του ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ στο Κτίριο 4 Αίθουσα 3, με Πινάκιο: Α6 (ΜΟΝ) και Αριθμό Πινακίου: 19 και αιτείται να γίνει δεκτή η παρούσα και να κηρυχθεί λυμένος ο μεταξύ τους γάμος, που έγινε την 26η Ιανουαρίου 2012 στο Δημαρχείο Μεταμόρφωσης Αττικής. Αθήνα 14.02.2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Ιωάννης Σπύρ. Χάμπας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Ο κάτωθι υπογραφόμενος Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Ιωάννης Χάμπας, σύμφωνα με την από 23/01/2020 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από την Αριστέα Παραδείση του Μιχαήλ και της Μάρθας, κάτοικο Πειραιά, επέδωσα σύμφωνα με την υπ΄αριθμόν 4278/31.01.2020 έκθεση επιδόσεώς μου στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, την από 23/01/2020 ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ή ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ), της πρώτης για τον ΟLEKSII (Ολέκσιι) ΗΑLUSHCHAK (Χαλουστσάκ) του VLADIMER (Βλαντιμέρ) και της ΕLIZAVET (Ελιζάβετ), πρώην κάτοικο Αιγάλεω Αττικής, οδός Πλαστήρα, αριθμός 39 και ήδη αγνώστου διαμονής, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Με την ανωτέρω Εξώδικη Δήλωση και Πρόσκληση γνωστοποιείται η πρόθεση της πρώτης να λυθεί το υπ’αριθμόν 7912/19-04-2018 σύμφωνο συμβίωσης που συντάχθηκε από την συμβολαιογράφο Πειραιώς Ελένη Επαμεινώνδα Βασιλειάδου, άλλως γνωστοποιείται και δηλώνεται πως μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της παρούσης, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1β του Ν. 4356/2015 θα προβεί η πρώτη στην μονομερή συμβολαιογραφική λύση του καθώς και στις απαραίτητες ενέργειες ενώπιον των αρμοδίων αρχών για τη λύση και διακοπή του ως άνω συμφώνου συμβίωσης. Αθήνα 14.02.2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Ιωάννης Σπύρ. Χάμπας ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Κύπρου 68 - Τ.Κ. 16452 Τηλ.: 213.2018.700 Fax: 213.2018.765 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Πληροφορίες : Δ. Κρεντήρα / Γ. Πισπίτσου Τηλ.: 213.2018744 / 213.2018709 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (ΑΔΑ: ΨΒ2ΩΩΡ7-ΜΚΖ) Για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ο/η οποίος/α θα απασχολείται με θέματα που αφορούν τον σχεδιασμό και τη δημιουργία ολοκληρωμένων προτάσεων επιχειρησιακής ασφάλειας χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους προστασίας ή/και πρωτόκολλα ασφαλείας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των μέτρων πρόληψης και ασφάλειας κρίσιμων υποδομών και λειτουργιών του Δήμου. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι Την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ο/η οποίος/α θα απασχολείται με θέματα που αφορούν τον σχεδιασμό και τη δημιουργία ολοκληρωμένων προτάσεων επιχειρησιακής ασφάλειας χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους προστασίας ή/και πρωτόκολλα ασφαλείας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των μέτρων πρόληψης και ασφάλειας κρίσιμων υποδομών και λειτουργιών του Δήμου.. Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να κατέχουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στην παρ. 3α του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007: Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν με την αίτησή τους: α. Βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της εκπαιδευτικής και της επαγγελματικής τους δράσης καθώς και Υπεύθυνη δήλωση του αρθ. 8 του Ν.1599/1986, ότι σε περίπτωση επιλογής τους, θα προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα αρ. 11 έως 17 και παρ. 3 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 έγγραφα, που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών και τυπικών προσόντων διορισμού. β. Πτυχίο Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ημεδαπής ή της αλλοδαπής (πράξη αναγνώρισης πτυχίων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις). γ. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας. δ. Εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού και δημιουργίας ολοκληρωμένων προτάσεων επιχειρησιακής ασφάλειας. στ. Πτυχίο καλής γνώσης Αγγλικών (σύμφωνα με το παράρτημα του ΑΣΕΠ για απόδειξη ξένης γλώσσας). Η επιλογή θα γίνει από τον Δήμαρχο, ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλότητα του προσλαμβανόμενου (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007). Η απόφαση Δημάρχου θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο Ειδικής Σύμβασης Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και δεν μπορεί να υπερβαίνει την δημοτική περίοδο. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πρέπει να υποβληθούν στο Δήμο μας είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας (Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης, Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, Λ. Κύπρου 68, 164 52 Αργυρούπολη, πληροφορίες Δ. Κρεντήρα & Γ. Πισπίτσου, τηλ. 2132018744, 709) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (07:00 – 15:00), μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα δημοσίευσης της παρούσας σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού, ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, στη Διαύγεια καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΠΗΛΙΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1916 ΕΔΡΑ: ΖΑΓΟΡΑ ΠΗΛΙΟΥ Τ.Κ. 37001 Α.Φ.Μ.: 096131449 ΓΡΑΦΕΙΑ: ΤΗΛ.: 24260 22450 FAX: 22950 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΤΗΛ.: 24260/22685 FAX: 22805 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2020 Η πρόταση αφορά φυτοπροστατευτικά προϊόντα που κατά την κρίση σας είναι επιστημονικά αποδεκτά για την καλλιεργητική φροντίδα των δένδρων αχλαδιάς και μηλιάς και για την βελτιστοποίηση της παραγωγικής τους δυνατότητας. Οι προδιαγραφές των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σκευασμάτων και δραστικών ουσιών, κ.λπ. που θα προσφερθούν, κατά την κρίση σας, να εντάσσονται πλήρως στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο. Στην πρότασή σας, να αναφέρετε, την αρχική τιμή κατά μονάδα, το ποσοστό έκπτωσης για κάθε προσφερόμενο είδος, τη δέσμευση ότι η τιμή και η έκπτωση θα είναι σταθερές για όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου ή σε κάθε περίπτωση το χρονικό διάστημα που θα είναι σταθερές οι τιμές, τον χρόνο και τον τόπο παράδοσης των ποσοτήτων, το χρόνο παραγγελίας, τον τρόπο πληρωμής, το χρόνο παρεχόμενης πίστωσης, την επιστημονική υποστήριξη, καθώς και οτιδήποτε άλλο κρίνετε ότι θα καταστήσει την προσφορά σας πιο αξιολογήσιμη και αξιόπιστη. Γίνεται μνεία ότι θα υπογραφεί σχετική σύμβαση με τον μειοδότη. Οι ενσφράγιστες προσφορές να κατατεθούν στη Γραμματεία του Συν/σμού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι 28/02/2020. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει ενώπιον επιτροπής που θα ορίσει το Δ.Σ. του Συν/σμού και θα σας γνωστοποιηθεί το αποτέλεσμα του παρόντος διαγωνισμού. Ζαγορά, 14/02/2020 Για τον Αγροτικό Συν/σμό Ζαγοράς Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣ. ΚΡΑΒΒΑΡΗΣ Dissolution Notice of the Company under the trade name LINEAR INVESTMENTS INC with registration number C-89919 • The Corporation has been dissolved on 30-1-2020; • That the notice is addressed to all creditors and those alleging that they have any claim against the Corporation (including any claimant alleging that he has unliquidated or contingent claims and any person alleging that he has a contractual arrangement with the Corporation which remains unsatisfied); • Claimants must present their claims in writing and in detail at Lambadarios Law Firm 3 Stadiou Street – Athens 10562 by Monday 9th of March 2020. Disclaimer: The giving of this notice shall not constitute a recognition that any person is a proper creditor or claimant, and shall not revive or make valid or operate as a recognition of the validity of, or a waiver of any defense or counter claim in respect of any claim against the corporation, its assets, directors, officers or shareholders, which has been barred by any statute of limitations or become invalid by any cause, or in respect of which the corporation, its directors, officers or shareholders, have any defense or counterclaim.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας