PrintButton

10-03-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Με την υπ' αριθμόν 4951 Β/09.03.2020 έκθεση επίδοσής μου, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Αθηνών ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤ. ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Ευγενίας Κουνιάκη πληρεξούσια της Yolanda Tiangson του Rafael και της Divina, κατοίκου Αθηνβών, οδός Γ Σεπτεμβρίου αρ. 135, (α.φ.μ. 153967059, δ.ο.υ. Καλλιθέας) ατομικά και ως ασκούσας την επιμέλεια των ανήλικων τέκνων της: α) ΝΑΝΤΑ (Nada) Γκεράμπα (Geraba) γεννηθείς την 27.03.2010 στην Ελλάδα και β) ΑΙΣΑ (Aisa) Γκεράμπα (Geraba) γεννηθείς την 15.01.2012 στην Ελλάδα, κοινοποίησα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό του Samah (Σαμάχ) Geraba (Γκεράμπα) του Ibrahim (Ιμπραχίμ) και της Aisha (Αίσα) (με α.φ.μ. 153328723, δ.ο.υ. ΚΓ' Αθηνών) πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Ολύμπου αρ. 23 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 12 Ιουνίου 2019 ΑΓΩΓΗΣ της πρώτης κατά του δεύτερου, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και με την οποία ζητά να γίνει δεκτή η ως άνω αγωγή της και να της ανατεθεί οριστικά η επιμέλεια των ανήλικων τέκνων της ΝΑΝΤΑ (Nada) Γκεράμπα (Geraba) και β) ΑΙΣΑ (Aisa) Γεράμπα. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχει ο από 19-06-2019 έκθεση κατάθεσης δικογράφου, της γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών, με γενικό αριθμό κατάθεσης 51516/2019 και ειδικό αριθμό κατάθεσης 950/2019, που αποδεικνύει την κατάθεση της σε αυτήν καθώς και ταυτόχρονη πράξη ορισμού συζήτησης της ιδίας με αριθμό πινακίου 33, πινάκιο Α4 (ΜΟΝ) που ορίζει ως χρόνο συζήτησης την 27.04.2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00, στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών στο κτίριο: 6, αίθουσα 9. Προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες. Ο Δικαστικός Επιμελητής ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Με την υπ' αριθμόν 4952 Β /09.03.2020 έκθεση επίδοσής μου, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Αθηνών ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤ. ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, οδός Φειδίου αρ. 11, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Ευγενίας Κουνιάκη, πληρεξούσια της Maqbula (Μακμπούλα) Mulla (Μούλα) του Fawzi (Φαουζί) και της Rabia (Ραμπιά) κατοίκου Καλλιθέας Αττικής, επί της Λ. Συγγρού αρ. 352, ατομικά και ως ασκούσας την επιμέλεια των ανήλικων τέκνων της: 1) της Rabia (Ραμπιά) Ahmed (Αχμεντ) του Ahmed (Αχμεντ), γεννηθείς την 26.11.2014 στη Συρία και 2) της Nesrin (Νισρίν), Ahmed (Αχμεντ) του Ahmed (Αχμεντ), γεννηθείς την 06.08.2017 στη Συρία, κοινοποίησα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό του Ahmed (Αχμεντ) Ahmed (Αχμεντ) του Ahmed (Αχμεντ) και της Khayrieh (Χαϊρίε), αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 11-11-2019 ΑΙΤΗΣΗΣ (ασφαλιστικά μέτρα) της πρώτης κατά του δεύτερου, η οποία απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών και με την οποία ζητά να γίνει δεκτή η αίτησή της, να ληφθούν τα κατάλληλα ασφαλιστικά μέτρα και να της ανατεθεί προσωρινά η επιμέλεια των ανήλικων τέκνων της Rabia (Ραμπιά) Ahmed (Αχμεντ) του Ahmed (Αχμεντ), γεννηθείς την 26.11.2014 στη Συρία και της Nesrin (Νισρίν), Ahmed (Αχμεντ) του Ahmed (Αχμεντ), γεννηθείς την 06.08.2017 στη Συρία. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχει η από 11-11-2019 έκθεση κατάθεσης δικογράφου, της γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών, με γενικό αριθμό κατάθεσης 98022/2019 και ειδικό αριθμό κατάθεσης 12393/2019, που αποδεικνύει την κατάθεσή της σε αυτήν. Στην πρώτη σελίδα της αίτησης, υπάρχει η από 19.02.2020 πράξη του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σύμφωνα με την οποία αναβάλει την εκδίκασή της, για την 26η.05.2020. Η αρχική ημερομηνία συζήτησης της αίτησης είχε οριστεί, την 19.02.2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00, στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αριθμό πινακίου 8 και τον όρο να κοινοποιηθεί το δικόγραφο δέκα (10) ημέρες πριν από τη δικάσιμο. Το κτίριο και η αίθουσα εκδικάσεως της αιτήσεως θα γνωστοποιηθούν την παραμονή της δικασίμου σε έκθεμα που αναρτάται στον (Α' όροφο), του κτιρίου 5. Προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες. Ο Δικαστικός Επιμελητής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ’ αριθμ. 3/2020 διάταξη του κ. Ειρηνοδίκη Ιλίου Νεκτάριου Παπακοσμόπουλου: α) αναγνωρίσθηκε η ίδρυση του σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ με ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΙΛΙΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑμεΑ ΙΛΙΟΥ», το οποίο εδρεύει στο Δήμο Ιλίου Αττικής, β) εγκρίθηκε το από 10.02.2020 καταστατικό του άνω σωματείου, το οποίο αποτελείται από είκοσι δύο (22) άρθρα, εγκρίθηκε και υπεγράφη νόμιμα από τα είκοσι δύο (22) ιδρυτικά του μέλη, και έχει σκοπούς τους αναφερόμενους στο άρθρο 2 αυτού, και γ) διατάχθηκαν οι σχετικές νόμιμες δημοσιεύσεις και η εγγραφή του άνω σωματείου στο δημόσιο βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών. Αθήνα, 09.03.2020 Ο πληρεξούσιος δικηγόρος ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ΄ αριθμ 3584Δ/17.2.2020 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Αθηνών Ευγένιου Αθ. Πετρουτζή, κατοίκου Αθηνών, Σανταρόζα αρ 3, επιδόθηκε στον κο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Ευθύμιο Ευθυμίου του Χρήστου, πρώην κάτοικο Αθήνας, Χάρητος αρ 11 και πρώην κάτοικο Λευκωσίας Κύπρου και ήδη αγνώστου διαμονής, με εντολή της δικηγόρου Αθηνών Βασιλικής Αναγνωστοπούλου (ΑΜΔΣΑ 16761) ακριβές αντίγραφο της από 14-2-2020 και με αριθμό κατάθεσης ΓΑΚ 11076/2020 και ΕΑΚ 197/14-2-2020 αίτησης αντικατάστασης μεσεγγυούχου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθήνας με την ταυτόχρονη πράξη του Ειρηνοδίκη Αθηνών που ορίζει χρόνο συζήτησης της αίτησης του Κληροδοτήματος Π.Λ. Μουστάκα που εδρεύει στο Κόρθιο Ανδρου και εκπροσωπείται νόμιμα κατά του ως άνω καθ ού και με την οποία ζητά να αντικατασταθεί o μεσεγγυούχος που ορίστηκε με την υπ΄ αριθμ 1842/2015 (Τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων) απόφαση του άνω Δικαστηρίου για να λάβει γνώση, καλούμενος συγχρόνως να παραστεί κατά τη συζήτηση της άνω αίτησης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών, την 3η Απριλίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 π.μ. Αθήνα, 3/3/2020 Η πληρεξούσια δικηγόρος Βασιλική Χρ. Αναγνωστοπούλου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ΄ αριθμ 3585Δ/17.2.2020 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Αθηνών Ευγένιου Αθ. Πετρουτζή, κατοίκου Αθηνών, Σανταρόζα αρ 3, επιδόθηκε στον κο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Ευθύμιο Ευθυμίου του Χρήστου, πρώην κάτοικο Αθήνας, Χάρητος αρ 11 και πρώην κάτοικο Λευκωσίας Κύπρου και ήδη αγνώστου διαμονής, με εντολή της δικηγόρου Αθηνών Βασιλικής Αναγνωστοπούλου, (ΑΜΔΣΑ 16761) ακριβές αντίγραφο της από 14-2-2020 και με αριθμό κατάθεσης ΓΑΚ 11692/2020 και ΕΑΚ 196/14-2-2020 αίτησης αντικατάστασης μεσεγγυούχου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθήνας με την ταυτόχρονη πράξη του Ειρηνοδίκη Αθηνών που ορίζει χρόνο συζήτησης της αίτησης του Κληροδοτήματος Π.Λ. Μουστάκα που εδρεύει στο Κόρθιο Ανδρου και εκπροσωπείται νόμιμα κατά του ως άνω καθ ού και με την οποία ζητά να αντικατασταθεί o μεσεγγυούχος που ορίστηκε με την υπ΄αριθμ. 1841/2015 απόφαση του ως άνω Δικαστηρίου (Τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων) για να λάβει γνώση, καλούμενος συγχρόνως να παραστεί κατά τη συζήτηση της άνω αίτησης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών, την 3η Απριλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 π.μ. Αθήνα, 3/3/2020 Η πληρεξούσια δικηγόρος Βασιλική Χρ. Αναγνωστοπούλου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Δυνάμει της με αριθμό 27/2020 Διαταγής του Ειρηνοδικείου Αθηνών εγκρίθηκε το από 05.12.2019 Καταστατικό του Σωματείου «Κοινότητα Wikimedia Ελλάδας», με έδρα την Αθήνα Αττικής και με σκοπό τον αναφερόμενο στο 2ο άρθρο του αποτελούμενου από 30 άρθρα Καταστατικού του. Ο πληρεξούσιος δικηγόρος, Δημήτριος Λιούρδης (ΑΜ/ΔΣΑ 36951) "Με τη με αριθμό 3869/24-2-2020 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Πειραιά επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Ευάγγελο Παναγόπουλο του Παναγιώτη και της Γεωργίας, πρώην κάτοικο Γέρακα Αττικής, οδός Κλεισθένους, αριθμ. 219 και ήδη αγνώστου διαμονής, η από 19/11/2019 εξώδικη δήλωση της Σοφίας συζ. Εμμανουήλ Ραλλιά το γένος Χαραλάμπους και Φωτεινής Σταματάκη δια της οποίας η εξωδίκως δηλούσα λόγω παράβασης των όρων και των συμφωνιών που περιλαμβάνονται στο με αριθμό 2958/2005 Εργολαβικό συμβόλαιο-προσύμφωνο μεταβίβασης ποσοστών εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο της συμβολαιογράφου Κρωπίας Σωτηρίας Κατσούδα, καταγγέλλει τη μεταξύ τους σύμβαση και κηρύσσει τον Ευάγγελο Παναγόπουλο (εργολάβο) έκπτωτο του έργου, απαλλασσόμενη τοιουτοτρόπως των λοιπών υποχρεώσεων της σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 10 του άνω εργολαβικού και προκειμένου να επέλθουν οι νόμιμες συνέπειες σύμφωνα με τα άρθρα 700 επ. ΑΚ ώστε στη συνέχεια να προβεί σε μεταβίβαση των ποσοστών κυριότητας της με σκοπό την ικανοποίηση των απαιτήσεων της σύμφωνα με την ανωτέρω υπ' αριθμ. 3841/2013 ήδη αμετάκλητη απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών". ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αρ. 7592Δ/03-03-2020 έκθεση επίδοσης του Δικ. Επιμελητή του Εφετείου Δωδ/σου Μιχαήλ Κ. Καρακατσάνη, επιδόθηκε στον κ.Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου για την Σερημά Τσιακήρ-Ογλού του Φερήτ, κατοίκου Ρόδου (περιοχή Κάναματ) και ήδη αγνώστου διαμονής, η από 04-01-2019 έφεση του Ναμίκ-Κεμάλ Μπογιατζή του Μεχμέτ-Κεμάλ, κατοίκου Ρόδου, που στρέφεται κατά της ανωτέρω και των:1.Χιοντά - Βεντικιάρ, χήρας Φερήτ Τσιακήρ-Ογλού, 2.Τζεϊχούλ Τσιακήρ-Ογλού του Φερήτ, 3.Αττιλάϊ Τσιακήρ-Ογλού του Φερήτ, 4.Ντουλουφέρ ή Νουλουφέρ Τσιακήρ-Ογλού του Φερή, 5.Ζεινέπ Τσιακήρ-Ογλού του Φερήτ, 6.Ευαγγελίας, συζ. Γεωργίου Τρίππη, 7.Σεβαστής Τρίππη του Γεωργίου, 8.Νικολάου Τρίππη του Γεωργίου και 9.Ιωάννη Χάλαρη του Αντωνίου, κατοίκων Ρόδου καθώς και κατά της 412/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ρόδου (τακτική διαδικασία), με αριθμό κατάθεσης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, στο οποίο απευθύνεται, 224/19-04-19, με την οποία ζητά να εξαφανιστεί η παραπάνω απόφαση και να γίνει δεκτή η υπ’ αρ.494/18-07-14 αγωγή του που απευθυνόταν στο Ειρηνοδικείο Ρόδου για την παροχή διόδου σε βάρος των κτηματολογικών μερίδων 176, 176Β και 180 γαιών Ρόδου και υπέρ των 176Α και 176Γ γαιών Ρόδου, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενης ταυτόχρονα να παρασταθεί κατά την συζήτηση αυτής στο ακροατήριο του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, την 14η-05-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9π.μ. Ρόδος, 04-03-2020 Η πληρεξούσια Δικηγόρος Ευαγγελία-Στέλλα Μιχαήλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αρ.7591Δ/03-03-2020 έκθεση επίδοσης του Δικ. Επιμελητή του Εφετείου Δωδ/σου Μιχαήλ Κ. Καρακατσάνη, επιδόθηκε στον κ.Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου για την Σερημά Τσιακήρ-Ογλού του Φερήτ, κατοίκου Ρόδου (περιοχή Κάναματ) και ήδη αγνώστου διαμονής, η από 04-01-2019 έφεση των:1. Εσρέφ ή Εστρέφ Τσιακήρ - Ογλού του Χιαμπάν, 2.Σερίφ χ. Ρετζέπ Τσακήρ-Ογλού, 3.Λουτφή Τσακήρ-Ογλού του Ρετζέπ, 4.Μεχμέτ Τσακήρ-Ογλού του Ρετζέπ, 5. Χαβά Τσακήρ-Ογλού του Ρετζέπ και 6. Σιαμπάν Τσιακήρ-Ογλού του Εσρέφ, κατοίκων Ρόδου, που στρέφεται κατά της ανωτέρω και των:1.Χιοντά-Βεντικιάρ χ. Φερήτ Τσιακήρ-Ογλού, 2.Τζεϊχούλ Τσιακήρ-Ογλού του Φερήτ, 3.Αττιλάϊ Τσιακήρ-Ογλού του Φερήτ, 4.Ντουλουφέρ ή Νουλουφέρ Τσιακήρ-Ογλού του Φερή, 5.Ζεινέπ Τσιακήρ-Ογλού του Φερήτ, 6.Ευαγγελίας, συζ. Γεωργίου Τρίππη, 7.Σεβαστής Τρίππη του Γεωργίου, 8.Νικολάου Τρίππη του Γεωργίου και 9.Ιωάννη Χάλαρη του Αντωνίου, κατοίκων Ρόδου καθώς και κατά της 412/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ρόδου (τακτική διαδικασία), με αριθμό κατάθεσης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, στο οποίο απευθύνεται, 223/19-04-19, με την οποία ζητούν να εξαφανιστεί η παραπάνω απόφαση και να γίνει δεκτή η υπ’ αρ.493/18-07-14 αγωγή τους που απευθυνόταν στο Ειρηνοδικείο Ρόδου για την παροχή διόδου σε βάρος των κτηματολογικών μερίδων 180, 176Β, 176 και 175Α2 γαιών Ρόδου και υπέρ της 175Α3 γαιών Ρόδου, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενης ταυτόχρονα να παρασταθεί κατά την συζήτηση αυτής στο ακροατήριο του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, την 14η-05-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9π.μ. Ρόδος, 04-03-2020 Η πληρεξούσια Δικηγόρος Ευαγγελία-Στέλλα Μιχαήλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αρ.7593Δ/03-03-2020 έκθεση επίδοσης του Δικ. Επιμελητή του Εφετείου Δωδ/σου Μιχαήλ Κ. Καρακατσάνη, επιδόθηκε στον κ.Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου για τον Σπυρίδωνα Μαχαίρα του Κωνσταντίνου, κατοίκου Ρόδου και ήδη αγνώστου διαμονής, η από 18/11/19 και με αρ. κατάθεσης 286/2019 αίτηση της Αναστασίας Γιωργαρά του Γεωργίου, κατοίκου Ιαλυσού Ρόδου, που στρέφεται κατά του ως άνω και απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου (διαδικασία εκουσίας), συγκοινοποιούμενου επικυρωμένου αντιγράφου εκ του πινακίου της 23ης/01/20 (αρχική δικάσιμος), με την οποία αιτείται τη λύση της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΜΑΧΑΙΡΑΣ- ΓΙΩΡΓΑΡΑ Ο.Ε.» και έδρα τη Ρόδο, να ορισθεί εκκαθαρίστρια και να καταδικαστεί ο καθ’ ου στα δικαστικά έξοδα, παραιτούμενη παράλληλα από την από 29/9/15 και με αρ. κατ.157/2015 αίτησης της κατά του ανωτέρω που απευθυνόταν στο Ειρηνοδικείο Ρόδου (διαδικασία εκουσίας), προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο ταυτόχρονα να παρασταθεί κατά την συζήτηση αυτής, στο ακροατήριο του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου στην μετ’ αναβολή δικάσιμο της 14ης-05-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12. Ρόδος,04/03/2020 Η πληρεξούσια Δικηγόρος Ευαγγελία-Στέλλα Μιχαήλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με την με αριθ. 9003Β/9-3-2020 έκθεση επίδοσης εμού του Δικ. Επιμελητή του Εφετείου της Αθήνας Κωνσταντίνου Παπαδήμα του Φωτείου, κάτοικο Αθηνών, οδός Κλεισθένους αρ. 15 τηλ. 210-3235800 και ύστερα από παραγγελία της δικηγόρου Αννας - Μαρίας Αντωνάτου, πληρεξούσια της Γλυκερίας Πολατίδου του Γεωργίου, συζύγου Κωνσταντίνου Κάππα, κατοίκου Κερατσινίου, οδός Ανθιμου Γαζή αρ. 44-46 και με ΑΦΜ 067979841, επέδωσα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό των: 1) Βασιλικής Κριτσίκη του Αντωνίου και της Χριστίνας, πρώην κάτοικο Αφιδνών, 2) Ευαγγελίας Κριτσίκη το γένος Ευαγγέλου και Δήμητρας Σοφρά, πρώην κάτοικο Αλίμου, οδός Κονδύλη αρ. 45, 3) Λουκίας - Λουκρητίας Κριτσίκη, το γένος Λεωνίδα και Μαρίας Ραντουλέσκου, πρώην κάτοικο Αιαντείου Σαλαμίνας, οδός Δεληγιάννη αρ. 2, 4) Αριστείδη Κριτσίκη του Ευαγγέλου και της Ευαγγελίας, πρώην κάτοικο Αλίμου, οδός Κονδύλη αρ. 45, 5) Σπυρίδωνα Κριτσίκη του Αντωνίου και της Χριστίνας, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Ηροδότου αρ. 3, 6) Ανδρομάχης Μαχμουρίδη το γένος Δημητρίου Χρονόπουλου, πρώην κάτοικο Π. Φαλήρου, οδός Αμφιτρίτης αρ. 54, 7) Μιχαήλ Μαχμουρίδη του Σπυρίδωνος και της Ελένης, πρώην κατοίκου Π. Φαλήρου, οδός Αμφιτρίτης αρ. 54, 8) Παναγιώτας Μαχμουρίδη του Σπυρίδωνος και της Ελένης, πρώην κάτοικο Εκάλης, οδός Θησέως αρ. 32 και 9) Ελένης Πάλλα το γένος Αντωνίου Κριτσίκη, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Φιλοτίου αρ. 11-15, ήδη όλων κατοίκων αγνώστου διαμονής, την από 3-3-2020 αίτηση της πρώτης, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά. Στο τέλος του άνω δικογράφου περιλαμβάνονται: 1) η με ΓΑΚ 2039/5-3-2020, με ΕΑΚ 1032/5-3-2020 και με αριθμό αίτησης εξαίρεσης 0 της κ. Γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, 2) η από 5-3-2020 πράξη της κ. Διακαστή Προσδιορισμού η οποία όρισε ημερομηνία συζήτησης της άνω αίτησης την 11η Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα, ώρα 09.30, Ακροατήριο Πρωτοδικείου Πειραιά, όροφο Γ, αίθουσα 302 και αριθμό εκθέματος 5 στο άνω δικαστήριο. Η αιτούσα ζητά να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή της, να καθορισθεί προσωρινά η τιμή μονάδος αποζημίωσης της εδαφικής έκτασης, επιφάνειας μέτρων δύο και 39/100 (2,39 τ.μ.), η οποία προσκυρώνεται από το υπό στοιχεία ΚΑΕΚ 0512944600001/0/0 και ιστορικό ΚΑΕΚ 051294219006/0/0 ακίνητο ιδιοκτησίας της, δυνάμει της με αριθμό 19/2007 Πράξης Εφαρμογής, η οποία κυρώθηκε με την υπ' αριθ. 107826/1-3-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, στο χρηματικό ποσό των εκατόν ογδόντα ευρώ (180 ευρώ) ανά τετραγωνικό μέτρο και συνολικά στο χρηματικό ποσό των (2,39x180) τετρακοσίων τριάντα ευρώ και είκοσι λεπτών (430,20) ή σε όποιο άλλο χρηματικό ορίσει το Δικαστήριο, καθώς επίσης ζητά να καταδικασθούν οι καθ' ων στην δικαστική της δαπάνη και την αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου της. Αθήνα, 9-3-2020 Ο Δικ. Επιμελητής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Διεύθυνση Δασών Ν. Σάμου Τμήμα Προστασίας, Διοίκησης & Διαχείρισης Δασών & Δημοσίου Κατηγόρου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ανακοινώνεται ότι με την υπ' αρ. 5390/29-1-2019 πράξη της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Δασών Ν. Σάμου, η οποία εκδόθηκε κατόπιν αιτήσεως του Ρήνα Εμμανουήλ και κοινοποιήθηκε για τοιχοκόλληση στην τοπική κοινότητα Μαραθόκαμπου, της δημοτικής ενότητας Μαραθόκαμπου, του δήμου Σάμου, χαρακτηρίστηκε ως εξής: Η έκταση με στοιχεία κορυφών (Δ1,..Ω1,Α2,..Ι2,Α,Β,..Σ,Σ',Σ",Δ1) εμβαδού 7.175,36 τ.μ., ως μη δασικού χαρακτήρα κατά την έννοια των διατάξεων της περίπτωσης (α) της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του νόμου 998/79, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 32 του νόμου 4280/14 (ΦΕΚ- 159 Α), μη υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Η ως άνω έκταση κείται στη θέση «Πέρρου», της τοπική κοινότητας Μαραθόκαμπου, της δημοτικής ενότητας Μαραθόκαμπου, του δήμου Σάμου, της περιφερειακής ενότητας Σάμου και απεικονίζεται στο από τον Φεβρουάριο 2018 τοπογραφικό διάγραμμα της μηχανικού Κονδύλη Λουκίας, το οποίο θεωρήθηκε και είναι αναπόσπαστο μέρος της. Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλλει τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο μηνών από σήμερα σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του νόμου 998/79 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ Α'159/8-8-2014). Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δασών Ν. Σάμου Ζωή Α. Κινιαζοπούλου Δασολόγος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Διεύθυνση Δασών Ν. Σάμου Τμήμα Προστασίας, Διοίκησης & Διαχείρισης Δασών & Δημοσίου Κατηγόρου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ανακοινώνεται ότι με την υπ' αρ. 2549/21-01-2020 πράξη της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Δασών Ν. Σάμου, η οποία εκδόθηκε κατόπιν αιτήσεως του Μιλτιάδη Καρατζήμα και κοινοποιήθηκε για τοιχοκόλληση στην δημοτική κοινότητα Βαθέος της δημοτικής ενότητας Βαθέος του δήμου Ανατολικής Σάμου, χαρακτηρίστηκε ως εξής: Η έκταση με στοιχεία κορυφών (Α, Β, Γ,..., Ψ, Ω, Α', Β', Γ',..., Υ', Φ', Α) εμβαδού 5.147,18 τ.μ. ως μη δασικού χαρακτήρα κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 6 περίπτωση α του άρθρου 3 του Ν. 998/79, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 32 του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ-159 Α'), μη υπαγόμενες στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Η ως άνω περιγραφόμενη έκταση κείται στη θέση «Στήνια», δημοτικής κοινότητας Βαθέος, της δημοτικής ενότητας Βαθέος, του δήμου Ανατολικής Σάμου, της περιφερειακής ενότητας Σάμου και απεικονίζεται στο από τον Ιούνιο 2014 τοπογραφικό διάγραμμα της μηχανικού Ανθούλας Βούρου, το οποίο θεωρήθηκε και είναι αναπόσπαστο μέρος της. Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλλει τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο μηνών από σήμερα σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του νόμου 998/79 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ Α' 159/8-8-2014). Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δασών Ν. Σάμου ΖΩΗ Α. ΚΙΝΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ Αθήνα, 6/3/2020 Αριθμ. πρωτ.: 2100.00.002.5 / 9757 Ταχ. Δ/νση: Αμβρ. Φραντζή 9 Ταχ.Κώδικας: 11743 Πληροφορίες: Α. Μακρυγιάννη Τηλέφωνο: 210 9249510-2 E-mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1/2020 Ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το Έργο με τίτλο «Ολοκληρωμένος Μηχανισμός Παρακολούθησης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη» [ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ): 5034569] • ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας Διεύθυνση: Αμβροσίου Φραντζή 9, 117 43, ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 9249515 -210 9249510 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 175.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. • ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κωδ. ΣΑ Ε3341. Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 1010900 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 του Φορέα. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2019ΣΕ33410000). • ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ: Δεκαοκτώ(18) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης. • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ CPV:79400000-8. • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών επιστημονικής υποστήριξης της ΟΚΕ για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστημικού μηχανισμού παρακολούθησης (ΟΣΥΜΗΠ) του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη και θα περιλαμβάνει την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και των τρεχουσών εξελίξεων στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη στην Ελλάδα και τις λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες στη βάση των προτεραιοτήτων των κοινωνικών εταίρων και της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών, τον προσδιορισμό του πλαισίου λειτουργίας και την ανάπτυξη και πιλοτική λειτουργία του Ολοκληρωμένου Μηχανισμού Παρακολούθησης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη. Επίσης, θα περιλαμβάνει την διερεύνηση καλών πρακτικών στον ευρωπαϊκό χώρο και την ανταλλαγή εμπειριών. Η ΟΚΕ θα αντλήσει τεχνογνωσία και γνώση από τις καλές πρακτικές που άπτονται των κοινωνικών δικαιωμάτων και έχουν αναπτυχθεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και θα αναπτύξει δίκτυα συνεργασίας με τις αντίστοιχες ΟΚΕ, ή με τους εκεί αντίστοιχους θεσμούς κοινωνικού διαλόγου. Η λειτουργία του Μηχανισμού θα βασίζεται στα δεδομένα και στις αναλύσεις αξιόπιστων πηγών πληροφόρησης όπως του Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας (ΕΙΕΑΔ), της Eurostat, των Ινστιτούτων των Κοινωνικών Εταίρων, κ.α τις οποίες και θα επεξεργάζεται με βάση τις προτεραιότητες και τις θέσεις των κοινωνικών εταίρων όπως εκφράζονται στο πλαίσιο της θεσμοθετημένης συμμετοχής τους στην Ο.Κ.Ε. Η αξιοποίηση διαφορετικών πηγών πληροφόρησης οδηγεί στην προσέγγιση εναλλακτικών πλευρών των υπό παρακολούθηση θεμάτων, απαραίτητη προϋπόθεση για την κοινωνική διαβούλευση και τη ζητούμενη σύνθεση θέσεων και απόψεων. Σημαντική εισροή θα αποτελέσουν και οι σχετικές εξελίξεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (i) χώρες που έχουν περάσει από Μνημόνιο και ii) λοιπές ευρωπαϊκές χώρες). Μεθοδολογία υλοποίησης Το έργο θα υλοποιηθεί σε δύο (2) φάσεις, στις οποίες θα περιλαμβάνονται, ανά φάση υλοποίησης, τουλάχιστον, τα παρακάτω: ΦΑΣΗ Α’: Σχεδιασμός ολοκληρωμένου συστημικού μηχανισμού παρακολούθησης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (ΟΣΥΜΗΠ) Φάση Β’: Ανάπτυξη και πιλοτική λειτουργία του Ολοκληρωμένου Μηχανισμού Παρακολούθησης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη Παραδοτέα του Έργου Τα παραδοτέα του έργου θα είναι, ανά Φάση υλοποίησης του Έργου, τα εξής: ΦΑΣΗ Α’ • Π1: Τεύχος Μελέτης Αποτύπωσης της Υφιστάμενης Κατάστασης σε Ευρώπη και Ελλάδα • Π2: Τεύχος Μελέτης Ανάπτυξης και Εφαρμογής του Συστήματος δεικτών στη βάση των πεδίων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη και των νέων ευρωπαϊκών στόχων προς έναν Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων ΦΑΣΗ Β’ • Π3: Μηχανισμός Παρακολούθησης της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη και καταγραφής των αποκλίσεων από τις λοιπές χώρες • Π4: Οδηγός Εφαρμογής • Π5: Διμηνιαίες Εκθέσεις Αποτύπωσης των εξελίξεων • Π6: Διμηνιαίες Εκθέσεις Αποτύπωσης των θέσεων/ προτάσεων των κοινωνικών εταίρων/ γνωμοδοτήσεις ΟΚΕ • Π7: Διοργάνωση δύο (2) εργαστηρίων ανταλλαγής εμπειριών με άλλες ευρωπαϊκές χώρες • Π8: Τεύχος αποτύπωσης των συμπερασμάτων και παρουσίασης/ αξιολόγησης των καλών πρακτικών σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες • Π9: Διοργάνωση τριών (3) δράσεων κοινωνικού διαλόγου και διαβούλευσης • ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Η προκήρυξη και τα συνημμένα παραρτήματα αυτής θα αναρτηθούν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (http://www.eprocurement.gov.gr) και στο δικτυακό τόπο της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδας (www.oke.gr). • ΤΡΟΠΟΣ, ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ • Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr • Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αναλυτικό τεύχος της Προκήρυξης με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, ήτοι μέχρι 31/03/2020 και ώρα 17:00. • Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τα ως άνω απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε έντυπη μορφή και κατατίθενται στην ΟΚΕ, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Αμβροσίου Φραντζή 9, 117 43, ΑΘΗΝΑ, έως τις 15:00. • Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'188). • ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Δε θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, ούτε προσφορές για μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών. • ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016 ακολουθώντας τα εξής στάδια: • Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την 2/4/2020 και ώρα 11:00 • Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή • Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή • ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. • ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Με την υποβολή των προσφορών πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να κατατεθεί εγγυητική επιστολή ύψους 2% επί της συνολικά προϋπολογισθείσας δαπάνης (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α), ήτοι το ποσό δύο χιλιάδων οχτακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτών (2.825,80€). Η Εγγύηση Συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς άλλως η προσφορά απορρίπτεται. • ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. • ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος της Διακήρυξης που είναι αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα της ΟΚΕ: www.oke.gr Η παρούσα περίληψη θα δημοσιευθεί: • στο Πρόγραμμα Διαύγεια, • στον Ελληνικό τύπο • στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΚΕ ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό ως εξής: ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1/2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΔΑΤ ΚΑΙ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 09.04.2020 ώρα 12:00 Περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.bankofgreece.gr → Η Τράπεζα → Κέντρο Ενημέρωσης → Διακηρύξεις). Αντίγραφα της προκήρυξης διατίθενται από το Τμήμα Προμηθειών Παγίων και Αναλωσίμων της Τράπεζας της Ελλάδος (Ελ. Βενιζέλου 21, όροφος 1ος, γραφείο 102, τηλ. 210 3202282, 210 3203475). Διεύθυνση Τεχνικής και Διοικητικής Υποστήριξης Τμήμα Προμηθειών Παγίων και Αναλωσίμων Αθήνα, 9 Μαρτίου 2020

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας