PrintButton

12-03-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Με την υπ' αριθμ. 371/2020 πράξη της εισηγήτριας πτωχεύσεων της εταιρείας με την επωνυμία «Αδελφοί Κωνσταντακάτου Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός Ανώνυμη Εταιρεία», μου επετράπη η εκποίηση, με δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, ενώπιον της κας Εισηγήτριας Πτωχεύσεων, του κατωτέρω αναφερομένου ακινήτου με τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό του ενός εκατομμυρίου και διακοσίων είκοσι εφτά χιλιάδων ευρώ (1.227.000 ευρώ). Πρόκειται για ακίνητο επί της Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας στο 17ο χλμ., στη θέση «Αδάμες», Αρκαδίας 2, Δήμου Κηφισιάς, Περιφέρεια Αττικής. Περικλείεται από τις οδούς Μεγαλοπούλεως, Αρκαδίας, Ευρυμάνθου και Εθνικής Οδού. Το οικόπεδο έχει, συνολική έκταση, κατά τον τίτλο κτήσης, 3018 τ.μ. Αποτελείται από κτίσμα γραφείων και υπογείων συνολικής έκτασης 4691,21 τμ. Η εκποίηση θα λάβει χώρα στις 30 Μαρτίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών με τιμή πρώτης προσφοράς το ως άνω αναφερόμενο ποσό και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα μέχρι να εγκριθεί το τίμημα. Οι δαπάνες μεταβίβασης και τυχόν λοιπά έξοδα βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Αθήνα 09.03.2020 Ο σύνδικος πτώχευσης της πτωχής ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Δικηγόρος 6945655070 Δυνάμει της με αριθμό 458/2020 έκθεσης της Εισηγήτριας της πτώχευσης εκποιείται στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών πάγιος εξοπλισμός (ψυγεία, ταμειακές μηχανές, ράφια) της υπό πτώχευση εταιρείας «ΑΦΟΙ ΚΑΡΥΠΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με το δ.τ. «SUPER MARKET ΚΑΡΥΠΙΔΗ», με συνολική τιμή α’ προσφοράς 2.225 €. Η σύνδικος της πτώχευσης Ευδοκία Παπανδρέου, τηλ. 2103628276, 6947677253, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Αθήνα, 11 Μαρτίου 2020 Η σύνδικος της πτώχευσης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Ο Βασιλόπουλος Γεώργιος Δικ. Επιμελητής της Περιφέρειας του Εφετείου Ναυπλίου με έδρα το Πρωτοδικείο Κορίνθου (Κολιάτσου 49-51-Κόρινθος), δια της υπ’ αριθμ. 8976Δ/10.3.2020 Έκθεσης επιδόσεως μου κατόπιν έγγραφης εντολής της Ευγενίας Τζανίνη πληρεξουσίας Δικηγόρου της: «ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (Α.Φ.Μ. 094014201), που εδρεύει στην Αθήνα (Αιόλου 86) και εκπ/ται νόμιμα, μετέβην για να επιδώσω στον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (παρέλαβε κ. Νικόλαος Καραχάλιος) για τον ΑΓΙΟΝΙΚΟΛΑΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του Σπυρίδωνα και της Παναγιώτας πρώην κάτοικο Μονεμβασίας Λακωνίας και ήδη αγνώστου διαμονής ακριβές αντίγραφο των υπάρ.8/2020 Πρακτικών Συνεδρίασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου(Ασφαλιστικά μέτρα) από την συνεδρίαση της 13.2.20 με αιτούσα την πρώτη κατά αυτού όπου στην έκθεση πρακτικών εμφαίνεται ότι (επί λέξει) : Κατά την συνεδρίαση που έγινε δημόσια και στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού εκφωνήθηκε η υπόθεση από την σειρά του σχετικού εκθέματος. Παραστάθηκαν οι διάδικοι όπως αναφέρεται παραπάνω προκειμένου να συζητηθεί η αίτηση με χρονολογία 17-1-2020 που απευθύνεται στο Δικαστήριο αυτό με αυξ. Αρ. 36/Ασφ36/2020 η πληρεξουσία δικηγόρος της αιτούσας ζήτησε να αναβληθεί η συζήτηση της αίτησης για την δικάσιμο της 14-5-2020. Το δικαστήριο αφού έλαβε υπόψη του την αίτηση της αιτούσας ανέβαλε την συζήτηση για την συνεδρίαση της 14-5-2020 μέρα Πέμπτη και ώρα: 10.00 πμ.Στην συνέχεια υπάρχει η από 24.2.2020 έγγραφη εντολή για επίδοση προς αυτόν που απευθύνεται προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες και για να παραστεί στο τόπο και στο χρόνο όπως ανωτέρω ορίζεται. Συγκοινοποιούμενα έγγραφα τη από 17.1.20 με αρ.36/Ασφ/2020 Αίτηση της εντολέως και το από 24.1.20 περ. Σημείωμα ματαιωθείσας επίδοσης του Δικ. Επιμελητή Πρωτ. Σπάρτης Παναγιώτη Ζούζουλα Κόρινθος 10/03/2017 Ο δικαστικός Επιμελητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΟΥ Κατόπιν έγγραφης παραγγελίας του Δικηγόρου Αιγίου Αντωνίου Παναγόπουλου, πληρεξούσιου των 1)α) Δημητρίου Αλ. Παλασόπουλου, με ΑΦΜ 008692713, κατοίκου Αιγίου (Ανδρ. Λόντου 25), β) Πολυτίμης Αλ. Παλασοπούλου, συζ. Αλ. Ανδρουλιδάκη, με ΑΦΜ 126505007, κατοίκου Πατρών (Λαχανά 26), γ) Γεωργίου Αλ. Παλασόπουλου, με ΑΦΜ 011496393, δ) Αναστασίας Αλ. Παλασοπούλου, με ΑΦΜ 011887797, κατοίκων Σελιανιτίκων Αιγιαλείας και ε) Παναγιώτας Αλ. Παλασοπούλου, χηρ. Κων. Μπούνια, με ΑΦΜ 155506969, κατοίκου Ροδοδάφνης Αιγιαλείας, 2)α) Νικολάου Δημ. Βαλσαμίδη, με ΑΦΜ 013412892 και β) Χρυσάφως Παρ. Φούσκα, συζ. Νικ. Βαλσαμίδη, με ΑΦΜ 041146171, κατοίκων Αιγίου (Κουλούρας 7) και 3)α) Βασιλείου Ανδρ. Κανελλή, με ΑΦΜ 037303203, β) Χρήστου Ανδρ. Κανελλή, με ΑΦΜ 034780388 και γ) Ιωάννη Ανδρ. Καννελή, με ΑΦΜ 037303184, κατοίκων Σελιανιτίκων Αιγιαλείας επιδόθηκε με την υπ’ αριθμ. 765/28-2-2020 Έκθεση Επίδοσής μου, στον κ. Αντεισαγγελέα του Πρωτοδικείου Αθηνών Σωτήριο Μπουγιούκο, ακριβές αντίγραφο της με Αριθμό: 31/2020 Αίτησης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αιγίου κατά του Ιωάννη ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, κατοίκου Αθηνών και τώρα ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος να παραστεί κατά την ορισθείσα δικάσιμο, ήτοι στις 22-9-2020, ημέρα: Τρίτη και ώρα 09.00 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αιγίου. Οι αιτούντες ζητούν να αναγνωριστούν ως δικαιούχοι της αποζημίωσης έκαστος κατά τα αναλογούντα ποσοστά. Αθήνα, 9-3-2020 Η Δικ. Επιμελήτρια Ανδρομάχη Α. Μωροπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Νικόλαος Π. Ανδρικόπουλος, με ΑΦΜ 067186400, κάτοικος Αθηνών, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 1, σύμφωνα με έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από την Δικηγόρο κ. Μαρία Κ. Γρηγοροπούλου πληρεξουσία του DENIS (ΝΤΕΝΙΣ) TIMOFEI (ΤΙΜΟΦΕΙ) του IURI (ΓΙΟΥΡΙ) MIRONOV (ΜΙΡΟΝΟΒ) και της MIRA (ΜΙΡΑ) TIMOFEI (ΤΙΜΟΦΕΙ), με ΑΦΜ 156689466, κατοίκου Ν. Σμύρνης Αττικής, οδός Βίτσι αρ. 2, δια της υπ’ αριθ. 5938Γ΄/10.03.2020 έκθεσής μου επιδόσεως, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την KATERYNA (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) ΕΠ. OLIINYK (ΟΛΙΙΝΙΚ), πρώην σύζυγος ΒΙΤΑΛΙΙ ΟΛΙΙΝΙΚ, του VASYL (ΒΑΣΙΛ) MELNYK (ΜΕΛΝΙΚ) και της LIDIYA (ΛΙΤΝΙΑ) DEDYUKH (ΝΤΕΝΤΙΟΥΧ), πρώην κάτοικο Ν. Σμύρνης Αττικής, οδός Βίτσι αρ. 2 και ήδη άγνωστης διαμονής, την από 09.03.2020 Εξώδικη Πρόσκληση - Δήλωση του πρώτου προς την δεύτερη, σύμφωνα με την οποία γνωστοποιείται στην καθ’ ης η επίδοση η πρόθεση του DENIS TIMOFEI του IURI MIRONOV και της MIRA να λύσει την υπ΄ αριθμ. 2317/23.04.2019 πράξη (Σύμφωνο Συμβίωσης) του συμβολαιογράφου Αθηνών Χρήστου Αλκιβιάδου Γιαννόπουλου και την ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ όπως από κοινού και εκ συμφώνου προσέλθουν σε συμβολαιογράφο, το πρόσωπο του οποίου, ως επίσης και την ημέρα και ώρα προσέλευσης σε αυτόν θα καθορίσουν μεταξύ τους προφορικά, προκειμένου να υπογράψουν κοινή συμβολαιογραφική πράξη λύσης του ανωτέρω συμφώνου συμβίωσης. Επιπρόσθετα ΔΗΛΩΝΕΙ ότι εάν δεν επιτευχθεί η από κοινού και εκ συμφώνου λύση του ανωτέρω Συμφώνου Συμβίωσης δια της υπογραφής κοινής τους συμβολαιογραφικής πράξης και αφού παρέλθουν (3) μήνες από της επίδοση της εν λόγω εξώδικης πρόσκλησης στην προς΄ ην η επίδοση, τότε ο εξωδίκως δηλών θα προβεί στην υπογραφή μονομερούς λύσης του ως άνω συμφώνου συμβίωσης ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αναστασίας Πασχάλη, οδός Στουρνάρη αρ. 51, 7ος όροφος, ημέρα Τετάρτη 1η Ιουλίου 2020 και ώρα 12.00 π.μ. Προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα, 10 Μαρτίου 2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Νικόλαος Π. Ανδρικόπουλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με τις υπ΄αριθμ. 4156Ζ΄και 4157Ζ΄/11-03-2020 εκθέσεις μου επιδόθηκε νόμιμα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης, ακριβές αντίγραφο της από ημερομηνία 06-02-2020 αγωγής (αναγνωριστικής κυριότητας ακινήτου), ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής της ενάγουσας Ρασιμέ (ον.) Σαλή Ογλού (επ.) του Ισμαήλ και της Ρεφικά, κατοίκου οικισμού Ιάσμου Ν. Ροδόπης και προσωρινά διαμένουσας στη Γερμανία, η οποία στρέφεται κατά των: α)Αλή (ον.) Λατήφ (επ.) του Δεμήρ και της Ελφιδά και β)Σεμηρά (ον.) Αραμπατζή (επ.) του Σαλή και της Ρεμτζιέ, κατοίκων Κουτσού Ν. Ξάνθης, προσωρινά Γερμανίας και ήδη αγνώστου διαμονής, με την οποία αγωγή της ζητάει αυτά που περιλαμβάνονται στο αιτητικό της, ήτοι: α) γίνει δεκτή η αγωγή της, β) να αναγνωρισθεί κυρία για την αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό της αγωγής, ενός οικοπέδου 408,53 τ.μ. υπό τα στοιχεία ΑΒΓΔΛΜΝΞΟΘΙΚΑ που βρίσκεται στον οικισμό Ιάσμου Ν. Ροδόπης, στην οδό Θεμιστοκλέους αριθ. 6 (Ο.Τ. 61) μετά κτισμάτων, ήτοι:1)οικίας εμβαδού 43,50 τ.μ., 2)αποθήκης εμβαδού 28,40 τ.μ., 3)βεράντας εμβαδού 37,50 τ.μ.Το ακίνητο αυτό συνορεύει γύρωθεν Βόρεια με δρόμο οικισμού Ιάσμου (οδός Θεμιστοκλέους), Νότια με ιδιοκτησία Αχμέτ Ραϊφέ, Ανατολικά με ιδιοκτησία Μουσταφά Ογλού Ακσού και Δυτικά με ιδιοκτησία Αμέτ Μουμίν, όπως τα ανωτέρω προκύπτουν στο συνημμένο στην αγωγή από Σεπτέμβριος 2016 τοπογραφικό διάγραμμα του διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού Κιαμήλ Ιμπραχήμ (ενταγμένο στο Ελληνικό Γεωδαιτικό κρατικό σύστημα αναφοράς-συντεταγμένων ΕΓΣΑ΄87). Και να καταδικασθούν οι εναγόμενοι στη δικαστική της δαπάνη και στην αμοιβή της πληρεξουσίας δικηγόρου της. Με την υπ΄αριθμ.39/14-02-2020 έκθεση κατάθεσης δικογράφου αγωγής της γραμματέως του ως άνω δικαστηρίου, που φαίνεται η κατάθεση της αγωγής από την πληρεξούσια δικηγόρο της ενάγουσας κα. Βοϊτσίδου Ειρήνη και την κάτωθι αυτής Διαδικασία Ενημέρωσης, με την οποία ορίζεται ότι:1) Μέσα σε εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής, οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν τις προτάσεις και να προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα που επικαλούνται με αυτές. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του είναι αγνώστου διαμονής. Οι αμοιβαίες αντικρούσεις γίνονται με προσθήκη στις προτάσεις, η οποία κατατίθεται μέσα στις επόμενες -15- ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας για την κατάθεση των προτάσεων. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Η αγωγή επιδίδεται στον εναγόμενο μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την κατάθεσή της εάν αυτός είναι αγνώστου διαμονής. Εάν η αγωγή δεν επιδοθεί στην προθεσμία αυτή, θεωρείται ως μη ασκηθείσα. Με την παραγγελία για επίδοση δικογράφου-εξώδικη γνωστοποίηση-κλήση για ένορκη βεβαίωση, προκειμένου να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενοι να παραστούν κατά τη συζήτηση της αγωγής και ειδικότερα να τηρήσουν όσα προβλέπονται στην ανωτέρω πράξη. Επίσης να παραστούν κατ΄άρθρο 421 του ΚΠολΔ, ενώπιον της Συμβολαιογράφου Κομοτηνής Μαρίας Γερμανλή Ιωαννίδου (οδός Α. Παπαδήμα 22-28, 1ος όροφος) την 10η Απριλίου 2020, ημέρα Παρασκευή, όπου θα εξεταστεί ως μάρτυρας ο Ισά Χαλήλ Ιμπράμ του Αλή και της Φατμέ, κάτοικος Ιάσμου Ν. Ροδόπης, οδός Καρυωτάκη αρ. 10, συνταξιούχος, προς απόδειξη των ισχυρισμών της αγωγής. Καλείται δια της παρούσης μου, οιοσδήποτε γνωρίζει τους εναγόμενους, όπως ειδοποιήσει και γνωστοποιήσει σε αυτούς το περιεχόμενο της παρούσης δημοσιεύσεώς μου. Ο Δικαστικός Επιμελητής ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΚΙΔΗΣ (ΑΡ. ΜΑΝΕΣΗ αρ. 1, τηλ:2531021610, e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ΄αριθμ.4155Ζ΄/11-03-2020 έκθεσή μου επιδόθηκε νόμιμα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης ακριβές αντίγραφο της υπ΄αριθμ. 12/2020 (αριθμός εκθ. καταθ. αγωγής:ΕΙΔ161/18) αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης (Ειδική Διαδικασία Διαφορών από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση) δια την εναγόμενη Έλενα Καρλόττα Μανάβης του Κωνσταντίνου και της Κάρμεν, αγνώστου διαμονής κατόπιν εντολής του ενάγοντος Χαράλαμπου Συκάκη του Χριστόδουλου και της Μαρίας, κατοίκου Κομοτηνής (ΑΦΜ 119807646 Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής) και με την οποία: Δικάζει ερήμην της εναγομένης. Ορίζει το παράβολο ερημοδικίας στο ποσό των διακοσίων ευρώ (200,00€) σε περίπτωση εκ μέρους της άσκησης ανακοπής ερημοδικίας. Δέχεται την αγωγή. Απαγγέλλει τη λύση του γάμου που τελέστηκε μεταξύ των διαδίκων στις 26-06-2011 με όλους τους τύπους του ορθόδοξου ανατολικού δόγματος, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Καρυδιά Ροδόπης, συνταχθείσας της υπ΄αριθμ. 161-Α-2011 ληξιαρχικής πράξης γάμου της Ληξιάρχου Κομοτηνής. Υποχρεώνει την εναγόμενη να καταβάλει τα δικαστικά έξοδα του ενάγοντος, τα οποία ορίζει στο ποσό των τετρακοσίων (400) ευρώ. Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στην Κομοτηνή, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 22 Ιανουαρίου 2020, χωρίς την παρουσία των διαδίκων ή του πληρεξούσιου δικηγόρου του ενάγοντα. Με την παραγγελία να γίνει η επίδοση για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Καλείται δια της παρούσης μου, οιοσδήποτε γνωρίζει την εναγόμενη, όπως ειδοποιήσει και γνωστοποιήσει σε αυτήν το περιεχόμενο της παρούσης δημοσιεύσεώς μου. Ο Δικαστικός Επιμελητής ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΚΙΔΗΣ (ΑΡ. ΜΑΝΕΣΗ αρ. 1, τηλ:2531021610, e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Ο Δικαστικός Επιμελητής στο Εφετείο Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ (ΑΦΜ: 102889460), μέλος της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών» (ΑΦΜ: 997026390), με έδρα την Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ. 87-89, κατόπιν παραγγελίας του Σταύρου Παναγιωτόπουλου, πληρεξουσίου δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία ‘’AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’ και το διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», έχει έδρα στην Αθήνα (οδός Σταδίου αρ. 40) και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ: 094014249), επέδωσε με την υπ’αρ. 8637/10-03-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.05 π.μ. έκθεση επιδόσεως του στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς για τον Κυριάκο Γαβριηλίδη του Γαβριήλ, πρώην κάτοικο Πειραιώς, οδός Α. Κουμουνδούρου αρ. 52 και ήδη αγνώστου διαμονής με ΑΦΜ: 004747854, το από 4.3.2020 ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟ, ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου της πρώτης ΚΑΤΑ: 1. Της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΚΑΠΤΑΙΝ ΝΕΜΟΣ ΜΟΔΑ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.», νομίμως εκπροσωπούμενης, που είχε την έδρα της στον Πειραιά (Ακτή Μουτσοπούλου 64) και είναι ήδη αγνώστου έδρας, με ΑΦΜ: 094265376, 2. Του Κυριάκου Γαβριηλίδη του Γαβριήλ, πρώην κατοίκου Πειραιώς (Α. Κουμουνδούρου 52) και ήδη αγνώστου διαμονής με ΑΦΜ: 004747854, 3. Του Δημητρίου Γρηγοράκου του Κωνσταντίνου, πρώην κατοίκου Πειραιώς (Βασ. Γεωργίου 96Β΄) και ήδη αγνώστου διαμονής με ΑΦΜ: 002425753, ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ: 1. Της ανώνυμης τραπεζιτικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (Αμερικής 4) και εκπροσωπείται νόμιμα, 2. Της ανώνυμης τραπεζιτικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» (Τράπεζα Γιούρομπανκ Εργασίας Α.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα (΄Οθωνος 8) και εκπροσωπείται νόμιμα, 3. Της ανώνυμης τραπεζιτικής εταιρίας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (Αιόλου 86) και εκπροσωπείται νόμιμα, 4. Της ανώνυμης τραπεζιτικής εταιρίας με την επωνυμία «ATTICA BANK Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία», που εδρεύει στην Αθήνα (Ακαδημίας 54) και εκπροσωπείται νόμιμα, 5. Της τραπεζιτικής εταιρίας με την επωνυμία HSBC FRANCE, ως ειδική διάδοχος της «ΗSBC BANK PLC», νομίμως εκπροσωπούμενης, τα εν Ελλάδι γραφεία της οποίας είναι στην Αθήνα (Λεωφ. Μεσογείων 109-111), με το οποίο η ως άνω Τραπεζική Εταιρεία δηλώνει ότι κατάσχει αναγκαστικά εις χείρας των ως άνω τραπεζών ως τρίτων και μέχρι του ποσού των ευρώ 100.000,00€ νομιμοτόκως μέχρι την εξόφληση, επιφυλασσόμενη ρητά για το υπόλοιπο της απαιτήσεώς της, όπως ειδικότερα αναλύονται στο άνω κατασχετήριο. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 10-3-2020 Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος (Τ.Υ.) ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Υ.Σ.) ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Ο Δικαστικός Επιμελητής στο Εφετείο Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ (ΑΦΜ: 102889460), μέλος της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών» (ΑΦΜ: 997026390), με έδρα την Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ. 87-89, κατόπιν παραγγελίας του Σταύρου Παναγιωτόπουλου, πληρεξουσίου δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία ‘’AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’ και το διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», έχει έδρα στην Αθήνα (οδός Σταδίου αρ. 40) και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ: 094014249), επέδωσε με την υπ’αρ. 8636/10-03-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.05 π.μ. έκθεση επιδόσεως του στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς για τον Δημήτριο Γρηγοράκο του Κωνσταντίνου, πρώην κάτοικο Πειραιώς, οδός Βασ. Γεωργίου 96Β΄και ήδη αγνώστου διαμονής με ΑΦΜ: 002425753, το από 4.3.2020 ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟ, ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου της πρώτης ΚΑΤΑ: 1. Της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΚΑΠΤΑΙΝ ΝΕΜΟΣ ΜΟΔΑ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.», νομίμως εκπροσωπούμενης, που είχε την έδρα της στον Πειραιά (Ακτή Μουτσοπούλου 64) και είναι ήδη αγνώστου έδρας, με ΑΦΜ: 094265376, 2. Του Κυριάκου Γαβριηλίδη του Γαβριήλ, πρώην κατοίκου Πειραιώς (Α. Κουμουνδούρου 52) και ήδη αγνώστου διαμονής με ΑΦΜ: 004747854, 3. Του Δημητρίου Γρηγοράκου του Κωνσταντίνου, πρώην κατοίκου Πειραιώς (Βασ. Γεωργίου 96Β΄) και ήδη αγνώστου διαμονής με ΑΦΜ: 002425753, ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ: 1. Της ανώνυμης τραπεζιτικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (Αμερικής 4) και εκπροσωπείται νόμιμα, 2. Της ανώνυμης τραπεζιτικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» (Τράπεζα Γιούρομπανκ Εργασίας Α.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα (΄Οθωνος 8) και εκπροσωπείται νόμιμα, 3. Της ανώνυμης τραπεζιτικής εταιρίας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (Αιόλου 86) και εκπροσωπείται νόμιμα, 4. Της ανώνυμης τραπεζιτικής εταιρίας με την επωνυμία «ATTICA BANK Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία», που εδρεύει στην Αθήνα (Ακαδημίας 54) και εκπροσωπείται νόμιμα, 5. Της τραπεζιτικής εταιρίας με την επωνυμία HSBC FRANCE, ως ειδική διάδοχος της «ΗSBC BANK PLC», νομίμως εκπροσωπούμενης, τα εν Ελλάδι γραφεία της οποίας είναι στην Αθήνα (Λεωφ. Μεσογείων 109-111), με το οποίο η ως άνω Τραπεζική Εταιρεία δηλώνει ότι κατάσχει αναγκαστικά εις χείρας των ως άνω τραπεζών ως τρίτων και μέχρι του ποσού των ευρώ 100.000,00€ νομιμοτόκως μέχρι την εξόφληση, επιφυλασσόμενη ρητά για το υπόλοιπο της απαιτήσεώς της, όπως ειδικότερα αναλύονται στο άνω κατασχετήριο. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 10-3-2020 Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος (Τ.Υ.) ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Υ.Σ.) ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Ο Δικαστικός Επιμελητής στο Εφετείο Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ (ΑΦΜ: 102889460), μέλος της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών» (ΑΦΜ: 997026390), με έδρα την Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ. 87-89, κατόπιν παραγγελίας του Σταύρου Παναγιωτόπουλου, πληρεξουσίου δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία ‘’AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’ και το διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», έχει έδρα στην Αθήνα (οδός Σταδίου αρ. 40) και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ: 094014249), επέδωσε με την υπ’αρ. 8635/10-03-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.05 π.μ. έκθεση επιδόσεως του στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς για την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΚΑΠΤΑΙΝ ΝΕΜΟΣ ΜΟΔΑ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.», νομίμως εκπροσωπούμενης, που είχε την έδρα της στον Πειραιά, οδός Ακτή Μουτσοπούλου αρ. 64 και είναι ήδη αγνώστου έδρας, με ΑΦΜ 094265376, το από 4.3.2020 ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟ, ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου της πρώτης ΚΑΤΑ: 1. Της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΚΑΠΤΑΙΝ ΝΕΜΟΣ ΜΟΔΑ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.», νομίμως εκπροσωπούμενης, που είχε την έδρα της στον Πειραιά (Ακτή Μουτσοπούλου 64) και είναι ήδη αγνώστου έδρας, με ΑΦΜ: 094265376, 2. Του Κυριάκου Γαβριηλίδη του Γαβριήλ, πρώην κατοίκου Πειραιώς (Α. Κουμουνδούρου 52) και ήδη αγνώστου διαμονής με ΑΦΜ: 004747854, 3. Του Δημητρίου Γρηγοράκου του Κωνσταντίνου, πρώην κατοίκου Πειραιώς (Βασ. Γεωργίου 96Β΄) και ήδη αγνώστου διαμονής με ΑΦΜ: 002425753, ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ: 1. Της ανώνυμης τραπεζιτικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (Αμερικής 4) και εκπροσωπείται νόμιμα, 2. Της ανώνυμης τραπεζιτικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» (Τράπεζα Γιούρομπανκ Εργασίας Α.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα (΄Οθωνος 8) και εκπροσωπείται νόμιμα, 3. Της ανώνυμης τραπεζιτικής εταιρίας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (Αιόλου 86) και εκπροσωπείται νόμιμα, 4. Της ανώνυμης τραπεζιτικής εταιρίας με την επωνυμία «ATTICA BANK Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία», που εδρεύει στην Αθήνα (Ακαδημίας 54) και εκπροσωπείται νόμιμα, 5. Της τραπεζιτικής εταιρίας με την επωνυμία HSBC FRANCE, ως ειδική διάδοχος της «ΗSBC BANK PLC», νομίμως εκπροσωπούμενης, τα εν Ελλάδι γραφεία της οποίας είναι στην Αθήνα (Λεωφ. Μεσογείων 109-111), με το οποίο η ως άνω Τραπεζική Εταιρεία δηλώνει ότι κατάσχει αναγκαστικά εις χείρας των ως άνω τραπεζών ως τρίτων και μέχρι του ποσού των ευρώ 100.000,00€ νομιμοτόκως μέχρι την εξόφληση, επιφυλασσόμενη ρητά για το υπόλοιπο της απαιτήσεώς της, όπως ειδικότερα αναλύονται στο άνω κατασχετήριο. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 10-3-2020 Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος (Τ.Υ.) ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Υ.Σ.) ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ Περίληψη επιδοθέντος εγγράφου αγνώστου διαμονής Με την υπ΄αριθ. 4047Β/5-3-2020 έκθεση επιδόσεως της Δικ. Επιμελήτριας της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Φωτεινής Καρατζά, μέλους της Αστικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ και Συνεργάτες Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών Εφετείου Αθηνών», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Στουρνάρη αρ.36 και εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Ευάγγελο ΚΟΥΤΣΟΦΙΟ του Αλεξάνδρου, πρώην κάτοικο Δάσους Χαϊδαρίου, οδός Δημοσθένους αρ.6 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο της από 21/02/2020 Αγωγής του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε. (ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)», το οποίο εδρεύει στο Μοσχάτο Αττικής (Πειραιώς 74), με Α.Φ.Μ. 099877019, το οποίο τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση και εκπροσωπείται νόμιμα από τον ειδικό εκκαθαριστή ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «PQH ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ», με Α.Φ.Μ. 800721689, που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Γραβιάς 3 και Γρανικού και εκπρ/ται νόμιμα, κατ΄ αυτού, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με ΓΑΚ: 18857/2020 και ΕΑΚ: 557/2020. Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δε λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής και δια της οποίας αγωγής αιτείται η ενάγουσα δια τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της: 1/να γίνει δεκτή η κρινόμενη αγωγή της στο σύνολό της, 2/ να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να της καταβάλλει για την αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό, το συνολικό ποσό των (1.703.537,02) Ευρώ, όπως το σύνολο αυτού εμφαίνεται στα αντίγραφα κινήσεων των τηρηθέντων υπ’ αρ.604-62-002034-09 και 604-62-002035-52 λογαριασμών, τούτο δε εντόκως με το συμβατικό επιτόκιο υπερημερίας από την επομένη του κλεισίματος των ως άνω λογαριασμών, ήτοι από την 11-04-2019 και με το νόμιμο ανατοκισμό, μέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεως, 3/ να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινώς εκτελεστή και 4/ να καταδικασθεί ο εναγόμενος στην εν γένει δικαστική δαπάνη της ενάγουσας και την αμοιβή της πληρεξουσίας της Δικηγόρου. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 21-02-2020 Η πληρεξούσια Δικηγόρος του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε (ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)», νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον ειδικό εκκαθαριστή ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «PQH ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ» ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΒΕΛΙΩΤΟΥ ΑΜ ΔΣΑ 27350 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (CPV 24111900-4). ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/2020 Το Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» προκηρύσσει ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό (απόφαση Δ.Σ. του Νοσοκομείου 32/28.11.2019 (Θ. 16ο ΟΙΚ.) ) με κριτήριο κατακύρωσης την ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ (CPV 24111900-4). Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 94.572,69 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10.04.2020 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11:00 Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 06.04.2020, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:00. Σημειώνουμε : Ως εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης της προσφοράς του συμμετέχοντος χωρίς Φ.Π.Α. • Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με αριθμό συστήματος • Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ στις 12 / 03 / 2020 στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.gr Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΧΡ. ΠΙΛΑΛΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας