PrintButton

30-04-2020

on .

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος – 71004 Ταχ. Θυρίδα: 1939 Πληροφορίες: Ελένη Αλίμπαλη Τηλέφωνα: 2810-379391 Fax: 2810-379328 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αριθ. Πρωτ. 2322/Φ30.2 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο ανακοινώνει την προκήρυξη των παρακάτω τριών (3) θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), κατόπιν αιτήματος εξέλιξης μελών Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος: Α. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τομέας Αυτοματισμού και Πληροφορικής - Μιας (1) θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Επεξεργασία και Αξιοποίηση Αποβλήτων». ΦΕΚ 411/τ.Γ΄/10-04-2020 Α.Δ.Α.: 9ΟΙΓ46ΜΗ2Ι-ΛΘΝ Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ15668 Β. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας - Μιας (1) θέσης Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Διαφήμιση με έμφαση στη Βέλτιστη Εμπειρία Χρήστη σε Έξυπνη Τηλεόραση και Διαδίκτυο». ΦΕΚ 439/τ.Γ΄/15-04-2020 Α.Δ.Α.: ΨΔΞΕ46ΜΗ2Ι-Ξ7Δ Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ15669 Γ. ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα Γεωπονίας - Μιας (1) θέσης Καθηγητή Α΄ Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντική Γεωλογία και Γεωτεχνολογία». ΦΕΚ 439/τ.Γ΄/15-04-2020 Α.Δ.Α.: ΨΔΞΕ46ΜΗ2Ι-Ξ7Δ Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ15671 Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα προσόντα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν.4009/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 του ν.4521/2018. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται εντός δύο (2) μηνών από την επομένη της δημοσίευσης της ανακοίνωσης στον ημερήσιο τύπο να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους, μαζί με όλα για την κρίση δικαιολογητικά, που αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr . Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες θα απευθύνονται στις Γραμματείες των Τμημάτων: Ηλεκτρονικών Μηχανικών τηλ. 28210-23058, Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας τηλ. 28410-91103 και Γεωπονίας τηλ. 2810-379411 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η παρούσα ανακοίνωση θα δημοσιευθεί και στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου www.hmu.gr. Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 29-06-2020. Ηράκλειο 24-04-2020 Ο Πρύτανης Νικόλαος Κατσαράκης Καθηγητής Α΄ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Πειραιώς 1-5 (κτίριο Πλάζα) 73131 Χανιά τηλ: 28210-98147 – fax: 28210-98112 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Χανιά 29-04-2020 Αρ. Πρωτ. 134 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Α΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Κρήτης & Δωδεκανήσου, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής και γενικότερα για την προστασία του περιβάλλοντος, θα προχωρήσει στην πρόσληψη ενός (1) ιδιωτικού φύλακα θήρας. Η πρόσληψη θα γίνει κατά αριθμό και θέση εργασίας ως ακολούθως: ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΩΝ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Κάρπαθος) 1 Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση προσλήψεώς τους μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στη σχετική προκήρυξή, μέχρι και την 22η Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 9:00 έως και 14:00, στα γραφεία της Ομοσπονδίας, Πειραιώς 1-5 (κτίριο Πλάζα), 4ος όροφος, στα Χανιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας για περαιτέρω πληροφορίες επί του θέματος: 2821098147. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τη σχετική αναλυτική προκήρυξή, μαζί με την απαιτούμενη αίτηση υποψηφιότητας από τα γραφεία της Α΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Κρήτης & Δωδεκανήσου, ή κατόπιν αιτήματός τους με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (ηλεκτρονική διεύθυνση Ομοσπονδίας: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.). Ο Πρόεδρος Γ. Χαβαλεδάκης Ο Γεν. Γραμματέας Π. Χαριτάκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15- 17 Τ.κ. 117 43 Αθήνα Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης Τηλ. : 213 2063534 Φαξ: 213 2063533 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Ιστοσελίδα: www.patt.gov.gr Αρ. πρωτ.: 273137 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ.οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ (ΦΕΚ45/Β/2014) ανακοινώνεται ότι: Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/26580/1379/20 έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) με ΠΕ.Τ.: 1911212924 και με: Α) τίτλο έργου: , υποκατηγορία Α2, ομάδα 3η, α/α: 3 (Τουριστικοί λιμένες σκαφών αναψυχής- μαρίνες, καταφύγια, αγκυροβόλια). Β) θέση έργου: η περιοχή μελέτης υπάγεται διοικητικά στον Δήμο Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης, της Π.Ε. Ανατ. Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής. Γ) φορέας έργου: ‘’ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ε.Α.Σ.’’ Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ε) Για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών: 1) την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής ήτοι τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210-6984302), και 2) το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΜΠ) μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στη διεύθυνση http: eprm.ypen.gr. ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 30/04/20- 3/07/20 Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 1/05/20- 3/07/20 στη Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε./ Φαξ: 213 2063533) ή στη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Λ. Αλεξάνδρας 11, Αθήνα) Η) εφημερίδα δημοσίευσης: «Ηχώ Δημοπρασιών» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 29/04/20 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας