PrintButton

09-05-2020

on .

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: 21275 ΕΞΕ 2020 Ημ/νία: 10/03/2020 ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για γνωστοποίηση στοιχείων. Σε εφαρμογή του άρθρου 27 παρ.5 του Ν.2971/01 και προ της εκδόσεως Πρωτοκόλλου Κατεδάφισης, καλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει, να ενημερώσει την Κτηματική Υπηρεσία Χαλκιδικής, Πολύγυρος ΤΚ 63100, Διοικητήριο 3ος όροφος γραφείο 95, (τηλ 2371352507), για τα στοιχεία αυτών που κατασκεύασαν τους δύο αμμοκράτες, μπροστά από το ακίνητο ιδιοκτησίας Νάτση Τρύφωνα του Αλκιβιάδη, στην θέση “Ξυλένιος Πύργος” στην περιοχή Μακριά Λαγκάδα Νικήτης, του Δήμου Σιθωνίας. Ο αναπληρωτής προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Χαλκιδικής Ευστάθιος Λ. Χατζόπουλος Αγρονόμος τοπογράφος μηχ. Π.Ε. Α΄ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: 21276 ΕΞΕ 2020 Ημ/νία: 10/03/2020 ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για γνωστοποίηση στοιχείων. Σε εφαρμογή του άρθρου 27 παρ.5 του Ν.2971/01 και προ της εκδόσεως Πρωτοκόλλου Κατεδάφισης, καλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει, να ενημερώσει την Κτηματική Υπηρεσία Χαλκιδικής, Πολύγυρος ΤΚ 63100, Διοικητήριο 3ος όροφος γραφείο 95, (τηλ 2371352507), για τα στοιχεία αυτών που έχουν αποθέσει άμμο και πέτρες εντός τμήματος αιγιαλού εμβαδού 89,48 τ.μ., μπροστά από την ξενοδοχειακή μονάδα “PORFI”, στην θέση “Ξυλένιος Πύργος” στην περιοχή Μακριά Λαγκάδα Νικήτης, του Δήμου Σιθωνίας. Ο αναπληρωτής προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Χαλκιδικής Ευστάθιος Λ. Χατζόπουλος Αγρονόμος τοπογράφος μηχ. Π.Ε. Α΄ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 29470 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε εφαρμογή της Πράξη5/9-4-2020 ,Θέμα 20ο της Συνέλευσης του Τμήματος, προκηρύσσει είκοσι μία (21) θέσεις υποψηφίων διδακτόρων και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή σχετικών υποψηφιοτήτων. Οι υποψηφιότητες με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο από 20.05.2020 έως και 05.06.2020. • Ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην κάτωθι διεύθυνση και ημερομηνία αποδεικνυόμενη από την ταχυδρομική σφραγίδα: Γραμματεία Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα, Θηβών 250, Αιγάλεω 12244 Κτίριο Ζ, Αίθουσα ΖΒ-213, τηλ. +30 210 538-1725 • είτε με courier Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, τα ζητούμενα δικαιολογητικά, καθώς και το έντυπο της αίτησης που θα πρέπει να συμπληρωθεί από τους υποψηφίους, είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος: http://eee.uniwa.gr. Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ημερομηνία: 28/4/2020 Αντώνιος Μορώνης Καθηγητής ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 7996 γ΄/ 08.05.2020 έκθεσή μου επίδοσης, σύμφωνα με την από 30.3.2020 έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου Σπάρτης Ανάργυρου Φαρλέκα, πληρεξουσίου: 1/ της Μιχαέλα- Κριστίνα (Mihaela - Cristina) Χρισκάνου (Hriscanouι) του Κοστινέλ (Costinel) και της Μαρία (Maria), με Α.Φ.Μ.: 139330277 και 2/ του Mιστάλτσι (Mistalschi) Παντουρεάνου (Pandureanu) του Ντουμίτρου (Dumitru) και της Κονστάντα (Constanta) Σαϊφ (Saif), με Α.Φ.Μ.:139330530, κατοίκων Σκάλας Λακωνίας, επέδωσα προς την Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Σπάρτης κ. Ευαγγελία Χατζηαγγελή για την Φλόρι - Ανδρέα (FLORI - ANDREA) Νίτα (ΝΙΤΑ) του ΒΑΛΕΡΙΚΑ και της ΕΛΕΝΑ, πρώην κάτοικο Σκάλας Λακωνίας και ήδη αγνώστου διαμονής, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες ακριβές αντίγραφο της από 19.11.2019 ΑΙΤΗΣΗΣ των πρώτων, που απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Σπάρτης και ζητά να γίνει δεκτή, να κηρυχθεί θετό τέκνο τους το αβάπτιστο, ανήλικο τέκνο, βιολογικό τέκνο της Φλόρι - Ανδρέα (FLORI - ANDREA) Νίτα (ΝΙΤΑ) του ΒΑΛΕΡΙΚΑ και της ΕΛΕΝΑ και αγνώστου πατέρα, το οποίο γεννήθηκε στις 10-08-2016, στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης και να διαταχθεί η καταχώριση της απόφασης που θα εκδοθεί στα οικεία ληξιαρχικά βιβλία. Στο τέλος του δικογράφου υπάρχει η από 21.2.2020 και με αριθμό ΕΜ34/2020 έκθεση κατάθεσης της Γραμματέως του άνω Δικαστηρίου, που βεβαιώνει την κατάθεση της άνω αίτησης και συνέχεια αυτής η με την ίδια ημερομηνία και με αριθ. πινακίου 6 πράξη της Προεδρεύουσας Πρωτοδίκου του ιδίου Δικαστηρίου κ. Αλεξάνδρας Καρκατζούλη, που ορίζει δικάσιμο της άνω αίτησης στις Δώδεκα (12) Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. στο κατάστημα του άνω Δικαστηρίου. Σπάρτη 8 Μαΐου 2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Ναυπλίου με έδρα το Πρωτοδικείο Σπάρτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚ. ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ Αλκαμένους 15 - Σπάρτη Τηλέφ. 27310-82439 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αρ 2794Α΄/7-5-2020 έκθεση επίδοσης του Δικ. Επιμελητή του Εφετείου Θεσσαλονίκης με έδρα το Πρωτοδικείο Γιαννιτσών Γεωργίου Σουπιάδη κατοίκου Γιαννιτσών, Ελ. Βενιζέλου 110 κοινοποιήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών Φερεντίνο Δημήτριο για τον πρώην κάτοικο Βεροίας και ήδη αγνώστου διαμονής, Παντελή Σιανόπουλο του Γρηγορίου και της Ανδρομάχης, επικυρωμένο αντίγραφο της από 12-03-2020 ΑΓΩΓΗΣ καταδίκης σε δήλωση βουλήσεως ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Γιαννιτσών με αρ. Έκθ. Κατάθεσης 150/2020 με επίσπευση των Αναστάσιου Χλωπτσίδη του Γεωργίου και της Σοφίας, κατοίκου Γιαννιτσών, Μητροπόλεως 26, με Α.Φ.Μ. 121424612 & Σοφίας χήρας Γεωργίου Χλωπτσίδη, το γένος Κύριλλου και Μαρίας Τσάγκαρλη, κατοίκου Γιαννιτσών, Μητροπόλεως 26, με Α.Φ.Μ. 129158649 κατά των 1)Δημητρίου Παπασταματίου του Τρύφωνα και της Ελένης, κατοίκου Γιαννιτσών, Μητροπόλεως 26, 2)Αφροδίτης Παπασταματίου του Τρύφωνα και της Ελένης, κατοίκου Θεσσαλονίκης, Στεφάνου Τάτη 10 και 3)Παντελή Σιανόπουλου του Γρηγορίου και της Ανδρομάχης, κατοίκου Βέροιας και ήδη αγνώστου διαμονής.Με την ως άνω αγωγή ορίστηκε κατάθεση προτάσεων και προσθήκης μέχρι 20-7-2020 & 4/9/2020 αντίστοιχα και ολοκλήρωση φακέλου δικογραφίας στις 4-9-2020 ώστε να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενος να παραστεί στη διάσιμο που ορίστηκε αρμόδια όπως ο νόμος ορίζει. Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος ΧΑΡΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Σχετικά με την κατάθεση στο Εφετείο Θράκης από το Ελληνικό Δημόσιο της από 4-2-2020 (Αρ. Κατ. 11/6-2-2020, Αρ. Πραξ. Προσδ. 43/6-2-2020), αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης ακινήτων και επικειμένων, τα οποία απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά με την υπ' αριθ. πρωτ. 2451/156785/27-6-2019 απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4395/5-7-2019, Τεύχος Δ’. Η ως άνω αναγκαστική απαλλοτρίωση κηρύχθηκε για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την κατασκευή έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΝΗΣΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ», έκτασης συνολικού εμβαδού 22.186,72 Μ2 (3.695,77 Μ2 για την κατασκευή της λιμνοδεξαμενής, 15.233,79 Μ2 για την κατασκευή του προσαγωγού και 3.257,16 Μ2 για την κατασκευή του δρόμου πρόσβασης), που απεικονίζεται στα από Ιανουάριο - Μάρτιο 2014 κάτωθι κτηματολογικά διαγράμματα: α) αριθ. σχεδίου 03, κλίμακας 1:1.000, οριζοντιογραφία περιοχής θέσης Λιμνοδεξαμενής, β) αριθ. σχεδίου 04, κλίμακας 1:1.000, οριζοντιογραφία περιοχής δρόμου πρόσβασης και γ) αριθ. σχεδίων: 05,06,07,08,09,10, κλίμακας 1:500, οριζοντιογραφία περιοχής προσαγωγού, τα οποία έχει συντάξει η Τοπογράφος Μηχανικός Βασιλική Δ. Ραπτοπούλου, τα έχει ελέγξει η Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Κωνσταντία Σαρίδου και τα έχει θεωρήσει ο Τοπογράφος Μηχανικός Απόστολος Ψαρράς και στους από 04.03.2014 αριθμητικούς και αλφαβητικούς κτηματολογικούς πίνακες της περιοχής της θέσης Λιμνοδεξαμενής, του προσαγωγού και του δρόμου πρόσβασης, που συνετάχθησαν, ελέχθησαν και θεωρήθηκαν από τους προαναφερόμενους μηχανικούς. Τα ανωτέρω κτηματολογικά στοιχεία έχουν εγκριθεί με την με αριθ. πρωτ.οικ.1504/53894/09.05.2016 απόφαση Υπ.Α.Α.Τ.. Η αίτηση αυτή στρέφεται κατά των: Α) Των φερόμενων ιδιοκτητών, κατά τον σχετικό κτηματολογικό πίνακα για την κατασκευή της Λιμνοδεξαμενής Ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός Αριθμ. ιδιοκτησίας ΚΠ 1) ΚΟΥΣΙΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 45 2) ΒΟΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 46 3) ΧΑΪΛΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ 47 4) ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 48 Β) Των φερόμενων ιδιοκτητών, κατά τον σχετικό κτηματολογικό πίνακα για την κατασκευή του προσαγωγού Ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός Αριθμ. ιδιοκτησίας ΚΠ 1) ΤΑΡΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 2 2) ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ 3Α 3) ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 3Β 4) ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 3Β 5) ΠΑΡΣΕΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 4 6) ΣΑΡΙΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 5 7) ΧΑΪΛΑ ΣΑΛΑΜΑΝΗ ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ 6 8) ΒΑΡΕΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 7 9) ΒΟΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 7Α 10) ΒΟΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 7Α 11) ΣΠΥΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8 12)ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 9 13) ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 10 14) ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 10 15) ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 10 16) ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 10 17) ΒΡΑΧΙΟΛΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 11 18) ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 12 19) ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 13 20) ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ 14 21) ΒΟΤΣΟΥ ΛΑΣΚΑΡΙΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 15 22) ΣΑΡΙΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 16 23) ΒΙΤΣΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 17 24) ΒΙΤΣΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 17 25) ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 18 26) ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 19 27) ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 20 28) ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 21 29) ΒΙΤΣΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 22 30) ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 23 31) α)ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ β)ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 24 32) ΚΟΥΣΙΑΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 25 33) ΚΟΥΣΙΑΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 25 34) ΚΟΥΣΙΑΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 25 35) ΚΟΥΣΙΑΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 25 36) ΚΟΥΣΙΑΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 25Α 37) ΚΟΥΣΙΑΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 26 38) ΚΟΥΣΙΑΝΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 27 39) ΚΟΥΣΙΑΝΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 27Α 40) ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 28 41) ΧΑΜΠΟΥΡΗ ΠΕΛΑΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 29 42) ΚΟΥΣΙΑΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 30 43) ΣΑΡΙΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 31 44) ΛΕΜΟΝΟΥΔΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ 32 45) ΣΑΡΙΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 33 46) ΣΑΡΙΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 33 47) ΣΑΡΙΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 34 48) ΧΑΜΠΟΥΡΗ ΠΕΛΑΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 35 49) ΧΑΜΠΟΥΡΗ ΠΕΛΑΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 35 50) ΧΑΜΠΟΥΡΗ ΠΕΛΑΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 35 51) ΚΟΥΣΙΑΝΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 36 52) ΚΟΥΣΙΑΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 37 53) ΚΟΥΣΙΑΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 37 54) ΚΟΥΣΙΑΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 38 55) ΚΟΥΣΙΑΝΤΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 39 56) ΚΟΥΣΙΑΝΤΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 40 57) ΚΟΥΣΙΑΝΤΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 40 58) ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΚΟΛΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 41 59) ΚΟΥΣΙΑΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 42 60) ΚΟΥΣΙΑΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 43 61) ΛΗΜΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 44 Γ) Των φερόμενων ιδιοκτητών, κατά τον σχετικό κτηματολογικό πίνακα για την κατασκευή του δρόμου πρόσβασης Ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός Αριθμ. ιδιοκτησίας ΚΠ 1) ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 10 2) ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 49 3) ΣΕΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 50 4) ΒΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 51 5) ΤΑΡΤΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 52 6) ΚΛΗΡΟΝΟΛΟΙ ΧΑΪΛΑ ΑΛΕΚΟΥ ΤΟΥ ΔΟΥΚΑ 53 7) ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 54 8) ΚΟΥΣΙΑΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 55 9) ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΣΕΛΙΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 56 10) ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΣΕΛΙΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 56 11) ΛΑΖΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 57 Πιο συγκεκριμένα το Ελληνικό Δημόσιο με την παραπάνω αίτηση ζητά να καθορισθεί η προσωρινή τιμή μονάδας αποζημίωσης των πιο πάνω απαλλοτριωθέντων ακινήτων, στο ποσό των 0,55 ανά τ.μ. και για τα επικείμενα αυτών ως εξής : 1) Για περίφραξη από συρματόπλεγμα στο ποσό των 3 ευρώ ανά μέτρο, 2) Για ξηρολιθιά στο ποσό των 2 ευρώ ανά μέτρο, 3) Για ελιές στο ποσό των 250 ευρώ ανά τεμάχιο, 4) Για οπωροφόρα δένδρα στο ποσό των 200 ευρώ ανά τεμάχιο, 5) Για άγρια δένδρα στο ποσό των 100 ευρώ ανά τεμάχιο, 6) Για πλατάνια στο ποσό των 150 ανά τεμάχιο. Δικάσιμος της αίτησης αυτής ορίστηκε η Παρασκευή 4-12-2020, ώρα 10:00 π.μ., τόπος δε εκδίκασης το ακροατήριο του Μονομελούς Εφετείου Θράκης, ενώ αντίγραφά της έχουν τοιχοκολληθεί στους πίνακες ανακοινώσεων του Εφετείου Θράκης (σχετική η έκθεση με αριθμ. 2827/13-2-2020 του δικαστικού επιμελητή Πρωτ. Ροδόπης Αθανασίου Μωραΐτη) και του Δήμου Σαμοθράκης (σχετική η έκθεση με αριθμ. 4532Δ’/27-2-2020 του Δικαστικού Επιμελητή Πρωτ. Αλεξανδρούπολης Δημητρίου Κυραδενίδη) . Κατόπιν αυτών, ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ όλοι οι καθ’ ων, καθώς και όσοι άλλοι προβάλλουν δικαίωμα επί της απαλλοτριούμενης έκτασης, για να λάβουν γνώση, για τις νόμιμες συνέπειες και για να παρασταθούν κατά τη συζήτηση της αίτησης αυτής, όταν και όπου αρμόδια παραπάνω ορίζεται. Κομοτηνή, 4-5-2020 Ο Πληρεξούσιος του Ελληνικού Δημοσίου Στέργιος Παπαδόπουλος Δικαστικός Πληρεξούσιος Ν.Σ.Κ. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ (Δ.AΝ.ΕΤ.Α.Λ.) Δ/ΝΣΗ: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1, ΛΑΥΡΙΟ 19 500 ΤΗΛ: 22923 - 20132, FAX: 22920 - 22413 Α.Φ.Μ: 997803077, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Αρ. Πρωτ: 178 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας µε την επωνυμία "Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Ακινήτων Λαυρεωτικής" και το διακριτικό τίτλο "Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ." προκηρύσσει Επαναληπτικό Ανοιχτό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό εκμίσθωσης του δημοτικού αναψυκτηρίου στην παραλία της Κακής Θάλασσας Κερατέας και δη του ευρισκόμενου στο Ο.Τ. 65 σχεδίου πόλεως Κακής Θάλασσας ακινήτου, που αποτελείται από ισόγειο και δώμα – ταράτσα, συνολικής επιφάνειας 311,09 τ.μ., καθώς και του γύρωθεν αυτού περιβάλλοντος χώρου, ο οποίος περιλαμβάνει κήπο, βοηθητικούς χώρους και τέσσερις τουαλέτες και η συνολική επιφάνεια του γηπέδου συμπεριλαμβανομένου του ως άνω ακινήτου και των βοηθητικών χώρων είναι 6.043,01 τ.μ., όπως αποτυπώθηκε στο από τον Απρίλιο του 2018 σχεδιάγραμμα του αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού Ραμπαούνη Αναστάσιου (αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας) σύμφωνα με τα κάτωθι: Τόπος και χρόνος διεξαγωγής επαναληπτικής δημοπρασίας: Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική, θα διεξαχθεί στις 20/5/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στο Λαύριο και δη στο κτίριο του Παλαιού Μηχανουργείου που βρίσκεται στο Λιμάνι Λαυρίου ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας δημοπρασιών του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί περιγράφεται αναλυτικά στις σελίδες 2-3 της υπ’ αριθ. πρωτοκόλλου 146/16.4.2020 Διακήρυξης του Διαγωνισμού στην με αριθμό 34/2020 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας. Αναθέτουσα Αρχή: “Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Ακινήτων Λαυρεωτικής" και το διακριτικό τίτλο "Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ." Δ/ΝΣΗ: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1, ΛΑΥΡΙΟ 19 500 ΤΗΛ: 22923 - 20132, FAX: 22920 - 22413 Α.Φ.Μ: 997803077, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Περιγραφή ακινήτου: Δημοτικό ακίνητο στην παραλία της Κακής Θάλασσας Κερατέας και δη το ευρισκόμενο στο Ο.Τ. 65 σχεδίου πόλεως Κακής Θάλασσας ακίνητο, που αποτελείται από ισόγειο και δώμα - ταράτσα συνολικής επιφάνειας 311,09 τ.μ., καθώς και ο γύρωθεν αυτού περιβάλλων χώρος, ο οποίος περιλαμβάνει κήπο, βοηθητικούς χώρους και τέσσερις τουαλέτες επιφάνειας και η συνολική επιφάνεια του γηπέδου συμπεριλαμβανομένου του ως άνω ακινήτου και των βοηθητικών χώρων, είναι 6.043,01 τ.μ. Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς: Κατώτερο ετήσιο μίσθωμα ορίζεται το ποσό των 50.000€. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το μίσθωμα ενός μισθωτικού έτους με το ετήσιο μίσθωμα οριζόμενο κατά το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, ήτοι εγγύηση πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000,00€) που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη εγγύηση, ποσού ίσου προς ποσοστό 100% των μισθωμάτων επί του οριζομένου μισθώματος κατά το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς της διακήρυξης του πρώτου έτους, ήτοι εγγύηση πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000,00€) για την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός των από τη διακήρυξη οριζομένων προθεσμιών καταβολής του μισθώματος. Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται εξαετής, αρχομένη από της υπογραφής της μισθωτικής συμβάσεως και δύναται να παρατείνεται με αποφάσεις του Δ.Σ. της Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ. Α.Ε. Πληροφορίες: Για την δημοπρασία παρέχονται τηλεφωνικώς ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00-13:00 , Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22923 – 20132, 22923 - 20106 - email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από προφορική αίτηση που υποβάλλεται. Η παρούσα περίληψη διακήρυξης να αναρτηθεί αμελλητί στη Διαύγεια δέκα (10) ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας. Λαύριο, 8/5/2020 Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ. Χαράλαμπος Ζαγουρής

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας