PrintButton

31-07-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθ. 11032/28-7-2020 έκθεση επίδοσης εμού της δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών Μαρίας-Μπέλλας Τραπατσέλη μετα από έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου Εμμανουήλ Αλαφραγκή επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών αντίγραφο της από 9-9-2019 έφεσης με την οποία ζητά τα λεπτομερώς αναφερόμενα σε αυτή κατά της με αριθ. 4189/2019 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, του Παναγιώτη Θωμά του Αθανασίου, επιχειρηματία υγρών καυσίμων, κατοίκου Πατρών (Εθνική Οδός Αθηνών Πατρών 152,κατά της εταιρείας ΕΚΚΑ Δυτικής Ελλάδος που εδρεύει στο Ρίο Πατρών (Εγνατίας 4-6-) και εκπροσωπείται νόμιμα, πρώην και ήδη αγνώστου διαμονής. Στο τέλος του άνω δικογράφου περιλαμβάνεται 1. με ΓΑΚ 79009/2019 και ΕΑΚ 6147/19 έκθεση κατάθεσης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και 2. με ΓΑΚ 9761/19 και ΕΑΚ 7908/2019 έκθεση κατάθεσης του Εφετείου Αθηνών και 3. Η από 17-9-2019 πράξη ορισμού συζήτησης του άνω δικαστηρίου με την οποία ορίζεται χρόνος συζήτησης η 8-10-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 στο ακροατήριο του Εφετείου Αθηνών Γ1 (-2 ΥΠΟΓΕΙΟ). Προς γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλούμενο να παραστεί όταν και όπου παραπάνω ορίζεται. ΑΘΗΝΑ 28-7-2020 Η Δικ. Επιμελητρια Μαρία-Μπέλλα Τραπατσέλη ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ Με την υπ’ αριθ. 572/2020 Έκθεση του κ. Εισηγητή Πτώχευσης της εταιρείας «ΕΡΓΑΝΗ ΕΤΟΙΜΟ ΜΠΕΤΟΝ – ΛΑΤΟΜΕΙΑ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΡΓΑΝΗ Α.Ε.», με έδρα στο Βύρωνα, Κακόρεμα Καρέα, ΑΦΜ 094026851, επιτρέπεται στη σύνδικο να εκποιήσει με δημόσιο πλειστηριασμό τα κινητά πράγματα που αναφέρονται στην υπ’ αριθ. 2137/2017 Έκθεση με τιμή μειωμένη κατά 50%, καθώς και λοιπά κινητά με τιμή εκποίησης την τιμή απογραφής τους. Η συνολική αξία των προς εκποίηση κινητών (παρασκευαστήρια σκυροδέματος και ασβέστη, γεωτρήσεις, αντλητικό συγκρότημα νερού, γεφυροπλάστιγγα, συνεργείο οχημάτων, αντλία καυσίμου, γραφεία, σκραπ) ανέρχεται σε 118.500€ και η τιμή α’ προσφοράς στα 2/3 αυτής, ήτοι 79.000€. Η εκποίηση θα γίνει την πρώτη Δευτέρα μετά πάροδο δέκα εργασίμων ημερών από την παρούσα δημοσίευση, στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών και ώρα 11.00 π.μ. και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα την ίδια ώρα, μέχρι να εγκριθεί το τίμημα. Η Σύνδικος ΕΛΕΝΗ Χ. ΣΠΗΛΙΩΤΗ ΣΟΛΩΝΟΣ 73, ΑΘΗΝΑ – 2103606024, 6947800746 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 205/2020 διατάξεως του Ειρηνοδίκη Αθηνών (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας), εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις στο καταστατικό του σωματείου με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μικράς Ασίας αρ. 77 και εκπροσωπείται νομίμως. Το μετά τις γενόμενες τροποποιήσεις, καταργήσεις και αναριθμήσεις άρθρων, κωδικοποιημένο καταστατικό αποτελείται πλέον από τριάντα δύο [32] άρθρα, και υπογράφεται νόμιμα και στο οποίο, μεταξύ των άλλων, περιλαμβάνονται τροποποιημένα τα νέα άρθρα 1, 3, 5, 6, 11, 20, 22, 26, 27, 29, 30, 31 και 32, όπως αυτά αριθμούνται πλέον μετά την κατάργηση των έως σήμερα ενεργών άρθρων υπ' αριθμ. 4, 23, 24, 29 και 37 και την προσθήκη του νέου άρθρου 2. Αθήνα, 30/7/2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Θωμάς Ευθ. Ροζής ΑΜ ΔΣΑ 35339 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Δυνάμει της υπ’ αρ. 30/2020 Διαταγής της Ειρηνοδίκου Αμαρουσίου, κ. Έλλης Σταματάκη, εγκρίθηκε το από 22/06/2020 Καταστατικό του σωματείου με την επωνυμία «Ελληνική Ένωση Εταιριών Ενοίκιασης Εξοπλισμού Εκδηλώσεων» με έδρα το Δήμο Αμαρουσίου και σκοπό την προαγωγή με κάθε πρόσφορο και νόμιμο μέσο των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του όπως ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 2 του αποτελούμενου από τριάντα οκτώ (38) άρθρα Καταστατικού του. Αθήνα, 30/07/2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Αντώνιος Δ. Μανώλας, ΔΣΠ 2798 Σταδίου 7, Σύνταγμα 210-3627968 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Δυνάμει της με αριθμό 28/2020 Διάταξης του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου εγκρίθηκε το από 7/7/2020 Καταστατικό του Σωματείου «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΤΡΟΠΟΥ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ», με έδρα το Αμαρούσιο Αττικής και με σκοπό τον αναφερόμενο στο 3ο άρθρο του αποτελούμενου από 33 άρθρα Καταστατικού του. Αθήνα, 30/7/2020 Ο πληρεξούσιος δικηγόρος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΙΣΑΣ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Η Δικαστική Επιμελήτρια του Πρωτοδικείου Κατερίνης Παναγιώτα Κοτσή με την με αριθμό 8693Β/30.7.2020 έκθεσή μου επίδοσης, κατόπιν εγγράφου παραγγελίας του επί της εκτελέσεως Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Κατερίνης Νικολάου Κοτσή, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης για τον Toni (Τονι) Κοστοβ (Kostov – KoctoB) του Νικόλοβ (Nikolov) και της Νετέλια (Nedelia), Α.Φ.Μ. 110275669, Δ.Ο.Υ. Ιωνίας Θεσσαλονίκης, πρώην κάτοικο Σίνδου Θεσσαλονίκης (Π. Μελά και Γωνία Όχι) και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 3173/29.7.2020 Έκθεσης Αναγκαστικής Κατάσχεσης Ακίνητης Περιουσίας του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Κατερίνης Νικολάου Κοτσή, σε εκτέλεση της με αριθμ. 8277/2013 ΔΠ του Μον. Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης, σύμφωνα με την οποία εκτίθεται σε δημόσιο αναγκαστικό ηλεκτρονικό, πλειστηριασμό ενώπιον του Συμβολαιογράφου Κατερίνης κ. Δημητρίου Κουτσοχήνα, κατοίκου Κατερίνης (Ιωαννίνων 11), τηλ. 2351028923, ΑΦΜ 077023537 Δ.Ο.Υ. Κατερίνης, την 17/3/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρες 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., επισπεύσει της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «Τράπεζα Εurobank Α.Ε.» (Τράπεζα Γιούρομπανκ Α.Ε) και το διακριτικό τίτλο «Eurobank», που εδρεύει στην Αθήνα (Οθωνος 8) και εκπροσωπείται νόμιμα, ΑΦΜ 996866969 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, η ακίνητη περιουσία του παραπάνω οφειλέτη, ήτοι: Ένα διαμέρισμα του 4ου ορόφου 5ο κατά την αυτοψία, που βρίσκεται σε οικοδομή στην Κατερίνη, επί της οδού Σαρανταπόρου 10, εμβαδού καθαρού 93 τ.μ. και μικτού 108 τ.μ., με τιμή πρώτης προσφοράς (62.597,00) ευρώ Κατερίνη 30.7.2020 Η Δικαστική Επιμελήτρια Παναγιώτα Κοτσή Περίληψη επιδοθέντος εγγράφου Επιδόθηκε με την με αριθμό 4277Δ /2020 έκθεσή επίδοσής μου, με παραγγελία της Δικηγόρου Αννας Σταυριανουδάκη ως πληρεξούσιας του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» (e - Ε.Φ.Κ.Α.) οιονεί καθολικού διαδόχου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΙΚΑ- ΕΤΑΜ που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό του Κυριαζή Δημητρίου του Παναγιώτη,ήδη η αγνώστου διαμονής να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, ακριβές αντίγραφο της με ημερομηνία 29-07-2020 Αγωγής του πρώτου κατ΄ αυτόν απευθυνομένης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών, στο τέλος του αντιγράφου του ως άνω δικογράφου υπάρχει η με ΓΑΚ 44374./2020 και ΕΑΚ 5624 /2020 πράξη της Γραμματέας του Ειρηνοδικείου Αθηνών που ορίζει χρόνο για συζήτηση αυτής την 19-03-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 των συνεδριάσεων του Ειρηνοδικείου Αθηνών με αρ Πιν Δ-6. Με την πιο πάνω αγωγή ζητεί να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή του.Να υποχρεωθεί εναγόμενος να καταβάλλει για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας το συνολικό ποσό των 618,31 ευρώ ως επίδομα ατυχήματος, νομιμότοκα από την επίδοση της και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. Να καταδικαστεί στην δικαστική δαπάνη. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚ. ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Δυνάμει της υπ' αριθμ. 38/24-12-2019 Διαταγής του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας (Εκουσία Δικαιοδ.), εγκρίθηκε η τροποποίηση στο καταστατικό του σωματείου με την επωνυμία «ΠΑΜΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ - Η ΑΡΓΩ» που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής και εκπροσωπείται νομίμως, ειδικότερα δε τα άρθρα 9, 11 και 17 σύμφωνα με το από 14-11-2014 τροποποιημένο καταστατικό του. Καλλιθέα, 29/7/2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος ΜΑΡΚΟΣ ΚΩΝ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΟΥΔΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ' ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα στις είκοσι εννέα ( 29 ) του μηνός Ιουλίου του (2020) έτους, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:15π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Γεώργιος Κατωπόδης εταίρος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «Β. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», ΑΦΜ 996787524, που εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού Μαυρομιχάλη αρ. 16, ήλθα και επέδωσα προς την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κα Κωνσταντίνα Πέτροβα για λογαριασμό του ΜΙΦΤΑΡΙ (MYFTARI) ΣΑΪΜΙΡ (SAIMIR) του ΝΟΥΡΙ (NURI) και της ΜΙΝΟΥΣΕ (MINUSHE), με ΑΦΜ: 119314110, πρώην κατοίκου Ιλίου Αττικής, οδός Νικηφόρου Ουρανού αρ. 4 και ήδη αγνώστου διαμονής, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 10713/29-07-2020 έκθεση επιδόσεώς μου, ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθμόν 3272/2020 Κατασχετήριας Έκθεσής μου Ακινήτου, με επίσπευση της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και για επισπευδόμενο ποσό Ευρώ (74.360,95.-) και το οποίο περιορίστηκε στο ποσό των Ευρώ (50.000,00.-), μετά από την έγγραφη εντολή της πληρεξούσιας Δικηγόρου για την εγγραφή στο Υποθηκοφυλακείο, επιφυλασσόμενης για το υπόλοιπο της απαίτησης ή με άλλη αναγκαστική εκτέλεση ή αναγγελία, ο δε περιορισμός έγινε για την μείωση των εξόδων και μόνο, δυνάμει και σε εκτέλεση των υπ’ αρ. 15434/2013 και 15436/2013 Διαταγών Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και συγκεκριμένα: Στις τρεις ( 3 ) του μηνός Μαρτίου του δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021) έτους, ημέρα Τετάρτη ώρα 10:00π.μ. έως τις 14:00μ.μ. θα διενεργηθεί ο πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα από την Πιστοποιημένη Συμβολαιογράφο Αθηνών Μπαρλαμά Μελπομένη, κάτοικο Αθηνών, ή τον νόμιμο αναπληρωτή της σε τυχόν κώλυμά της, του κατασχεθέντος ακινήτου, ήτοι: το ½ εξ αδιαιρέτου που ανήκει στον ΜΙΦΤΑΡΙ (MYFTARI) ΣΑΪΜΙΡ (SAIMIR) και το ½ εξ αδιαιρέτου που ανήκει στην ΜΙΦΤΑΡΙ (MYFTARI) ΕΝΕΡΙΝΤΑ (ENERIDA) του υπό στοιχεία (Β-2) διαμερίσματος του δευτέρου (Β’) πάνω από το ισόγειο ορόφου επιφανείας (70,00)τ.μ. που βρίσκεται στο Ίλιον Αττικής και επί της οδού Νικηφόρου Ουρανού αρ. 4. Τιμή πρώτης προσφοράς ορίζεται: Για το ½ εξ αδιαιρέτου που ανήκει στον ΜΙΦΤΑΡΙ (MYFTARI) ΣΑΪΜΙΡ (SAIMIR) το ποσό των Ευρώ είκοσι οκτώ χιλιάδων (28.000,00.-), Για το ½ εξ αδιαιρέτου που ανήκει στην ΜΙΦΤΑΡΙ (MYFTARI) ΕΝΕΡΙΝΤΑ (ENERIDA) το ποσό των Ευρώ είκοσι οκτώ χιλιάδων (28.000,00.-) και για το σύνολο του ακινήτου, ήτοι αξία πλήρους κυριότητας 100% το ποσό των Ευρώ πενήντα έξι χιλιάδων (56.000,00.-). Ο πλειστηριασμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τους όρους του Κ.Πολ.Δ. και κάθε σχετικού Νόμου σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3272/2020 Κατασχετήρια Έκθεσή μου Ακινήτου. Αθήνα, 30-07-2020 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα στις είκοσι εννέα ( 29 ) του μηνός Ιουλίου του (2020) έτους, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:16π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Γεώργιος Κατωπόδης εταίρος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «Β. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», ΑΦΜ 996787524, που εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού Μαυρομιχάλη αρ. 16, ήλθα και επέδωσα προς την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κα Κωνσταντίνα Πέτροβα για λογαριασμό της ΜΙΦΤΑΡΙ (MYFTARI) ΕΝΕΡΙΝΤΑ (ENERIDA) του ΦΛΑΜΟΥΡ (FLAMUR) HOXHA (ΟΤΖΑ) και της ΝΑΖΜΙΛΕ ΟΤΖΑ, με ΑΦΜ: 145322731, πρώην κατοίκου Ιλίου Αττικής, οδός Νικηφόρου Ουρανού αρ. 4 και ήδη αγνώστου διαμονής, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 10714/29-07-2020 έκθεση επιδόσεώς μου, ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθμόν 3272/2020 Κατασχετήριας Έκθεσής μου Ακινήτου, με επίσπευση της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και για επισπευδόμενο ποσό Ευρώ (74.360,95.-) και το οποίο περιορίστηκε στο ποσό των Ευρώ (50.000,00.-), μετά από την έγγραφη εντολή της πληρεξούσιας Δικηγόρου για την εγγραφή στο Υποθηκοφυλακείο, επιφυλασσόμενης για το υπόλοιπο της απαίτησης ή με άλλη αναγκαστική εκτέλεση ή αναγγελία, ο δε περιορισμός έγινε για την μείωση των εξόδων και μόνο, δυνάμει και σε εκτέλεση των υπ’ αρ. 15434/2013 και 15436/2013 Διαταγών Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και συγκεκριμένα: Στις τρεις ( 3 ) του μηνός Μαρτίου του δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021) έτους, ημέρα Τετάρτη ώρα 10:00π.μ. έως τις 14:00μ.μ. θα διενεργηθεί ο πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα από την Πιστοποιημένη Συμβολαιογράφο Αθηνών Μπαρλαμά Μελπομένη, κάτοικο Αθηνών, ή τον νόμιμο αναπληρωτή της σε τυχόν κώλυμά της, του κατασχεθέντος ακινήτου, ήτοι: το ½ εξ αδιαιρέτου που ανήκει στον ΜΙΦΤΑΡΙ (MYFTARI) ΣΑΪΜΙΡ (SAIMIR) και το ½ εξ αδιαιρέτου που ανήκει στην ΜΙΦΤΑΡΙ (MYFTARI) ΕΝΕΡΙΝΤΑ (ENERIDA) του υπό στοιχεία (Β-2) διαμερίσματος του δευτέρου (Β’) πάνω από το ισόγειο ορόφου επιφανείας (70,00)τ.μ. που βρίσκεται στο Ίλιον Αττικής και επί της οδού Νικηφόρου Ουρανού αρ. 4. Τιμή πρώτης προσφοράς ορίζεται: Για το ½ εξ αδιαιρέτου που ανήκει στον ΜΙΦΤΑΡΙ (MYFTARI) ΣΑΪΜΙΡ (SAIMIR) το ποσό των Ευρώ είκοσι οκτώ χιλιάδων (28.000,00.-), Για το ½ εξ αδιαιρέτου που ανήκει στην ΜΙΦΤΑΡΙ (MYFTARI) ΕΝΕΡΙΝΤΑ (ENERIDA) το ποσό των Ευρώ είκοσι οκτώ χιλιάδων (28.000,00.-) και για το σύνολο του ακινήτου, ήτοι αξία πλήρους κυριότητας 100% το ποσό των Ευρώ πενήντα έξι χιλιάδων (56.000,00.-). Ο πλειστηριασμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τους όρους του Κ.Πολ.Δ. και κάθε σχετικού Νόμου σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3272/2020 Κατασχετήρια Έκθεσή μου Ακινήτου. Αθήνα, 30-07-2020 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Η υπογραφόμενη ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΡ. ΜΠΟΛΩΣΗ, Δικ/κή Επιμελήτρια Εφετείου Κέρκυρας, με έδρα το Πρωτοδικείο Θεσπρωτίας (8ης Δεκεμβρίου 10), με την με αριθμό 4.095Β΄/24-07-2020 Έκθεσή μου Επίδοσης, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ακριβές αντίγραφο της από 26-06-2020 ΑΓΩΓΗΣ του Αντωνίου ΜΑΡΚΑΤΣΕΛΗ του Ιωάννη, κατοίκου Kehl–Baden 77654 Γερμανίας επί της οδού Schmalzgrube 31 (ΑΦΜ 074893709), στρεφομένης κατά του Ιan John (Ίαν Τζον) [όνομα] GOODING (ΓΚΟΥΝΤΙΝΓΚ) [επώνυμο] του Derek (Ντέρεκ) και της Eileen (Εϊλίν), πρώην κατοίκου Ηνωμένου Βασιλείου, Αγγλίας, Coggeshau –Essex CO61 SR Αγγλίας επί της οδού 28m St. Peters Road και ήδη αγνώστου διαμονής και απευθυνομένης ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ [Αριθμός Πράξης Κατάθεσης: 51/26-06-2020 και Σημείωση: Κατάθεση προτάσεων κλπ εντός 130 ημερών από την κατάθεση της αγωγής (άρθρο 237 §1 εδ.α΄ ΚΠΔ), εκπρόθεσμες προτάσεις δε λαμβάνονται υπόψη], προκειμένου ο εναγόμενος να λάβει γνώση και για να επέλθουν οι νόμιμες συνέπειες, καλώντας τον να καταθέσει τις έγγραφες προτάσεις του και κάθε άλλο έγγραφο και αποδεικτικό μέσο που επικαλείται, εντός χρονικής περιόδου 130 ημερών, από την ημερομηνία κατάθεσης της αγωγής, ζητάει δε ο ενάγων για τους λόγους που αναφέρει στο ιστορικό: Να γίνει δεκτή η αγωγή του. Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να του καταβάλει ευρώ 210.232,99 νομιμότοκα. Να κηρυχθεί η εκδοθησόμενη απόφαση προσωρινά εκτελεστή και να καταδικαστεί ο καθ’ ου στη δικαστική δαπάνη. Ηγουμενίτσα 24-07-2020 Η Δικαστική Επιμελήτρια Παναγιώτα Χρ. Μπόλωση ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με την υπ’ αριθ. 3418 Γ΄/29-07-2020 έκθεσή μου επίδοσης, εγώ ο δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Θράκης, με έδρα στο Διδυμότειχο, οδός Βενιζέλου αρ. 50, σύμφωνα με το Νόμο, επέδωσα στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ορεστιάδας κα ΕΛΕΝΗ Ι. ΚΑΡΙΕΝΤΙΔΟΥ –ΑΝΤΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ, κατοικοεδρεύουσα στην Ορεστιάδα, ως αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών, για λογαριασμό του καθ΄ού οφειλέτη ΣΑΛΗ ΓΙΟΥΜΟΥΡΤΑΤΖΟΓΛΟΥ του ΝΤΕΜΙΡ,με ΑΦΜ: 053543500, πρώην κατοίκου Διδυμοτείχου, οδός Αριστοτέλους αρ. 19, ή οδός Βουδούρη αρ. 9 – Εργατικές Κατοικίες- Περιφερειακού Ελληνοχωρίου και ήδη αγνώστου διαμονής, ύστερα από την με χρονολογία 27-07-2020 έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Δ.Σ. Αθηνών ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΑΝΝΙΝΗ, ως πληρεξούσια της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40, και εκ/ται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 094014249, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 223701000, υπό την ιδιότητά της, ως διαχειρίστριας απαιτήσεων και ως εντολοδόχου και ειδικού πληρεξουσίου, αντιπροσώπου και αντικλήτου της εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία “GALAXY II FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY” (ΓΚΑΛΑΞΥ ΙΙ ΦΑΝΤΙΝΓΚ ΝΤΕΣΙΓΚΝΕΗΤΕΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΥ ΚΟΜΠΑΝΥ), με έδρα το Δουβλίνο, Ιρλανδίας (1-2 VICTORIA BUINDINGS, HADDINGTON ROAD, DUBLIN 4, D04 XN32) και αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών της Ιρλανδίας 657099, όπως νομίμως εκ/ται, δυνάμει της από 30.04.2020 Σύμβασης Διαχείρισης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 162/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 110, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3156/2003, και του υπ’ αρ. 44.960/30.04.2020 Ειδικού Πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Θ. Στεφανάκου, της τελευταίας ως ειδικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40, και εκ/ται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 094014249, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, δυνάμει της από 30 Απριλίου 2020 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 161/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 109, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3156/2003 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Ν. 2844/2000, ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο από το ευρισκόμενο στην κατοχή της, του υπ΄αριθμ. 268/2011 πρώτου (α΄) εκτελεστού απογράφου της υπ΄ αριθ. 247/1388/264/2011 Διαταγής πληρωμής του κ. Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ορεστιάδας, που εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στην Ορεστιάδα στις 07-10-2011,με την συνεχόμενη και από 27-07-2020 επιταγή προς πληρωμή της ως άνω επισπεύδουσας Τράπεζας στον καθ΄ού οφειλέτη ΣΑΛΗ ΓΙΟΥΜΟΥΡΤΑΤΖΟΓΛΟΥ του ΝΤΕΜΙΡ,με ΑΦΜ: 053543500,το κείμενο της οποίας έχει ως έξης: «με την παρούσα επιτάσσουμε τον καθ’ ου να καταβάλει στην εταιρεία με την επωνυμία «GALAXY II FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» επ΄ ονόματι και για λογαριασμό της οποίας ενεργεί η ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. τα παρακάτω ποσά, που οφείλει, σύμφωνα με τον προαναφερόμενο εκτελεστό τίτλο και συγκεκριμένα: ΕΥΡΩ: α.- για επιδικασθέν κεφάλαιο 38.711,40 ευρώ εντόκως, με το συμβατικό επιτόκιο υπερημερίας το οποίο υπερβαίνει κατά δυόμιση [2,5] εκατοστιαίες μονάδες το ενήμερο συμβατικό επιτόκιο [15,1ο/ο] από 16/4/2010 επομένη της ημερομηνίας της επίδοσης της εξώδικης καταγγελίας της σύμβασης μέχρι εξοφλήσεως, β.- για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη 560 ευρώ, γ.- για σύνταξη της από 4/11/2011 Α΄ επιταγής και της παραγγελίας προς τον δικαστικό επιμελητή ποσό 40 ευρώ, δ.- για δαπάνη επίδοσης της από 4/11/2011 Α΄ επιταγής 50 ευρώ, ε.- για δαπάνη επίδοσης της παρούσας επιταγής 40 ευρώ, ήτοι συνολικά το ποσό των 39.401,40 ευρώ, και το συνολικό αυτό ποσό εντόκως με το συμβατικό ονομαστικό επιτόκιο υπερημερίας [εκτός από τα κονδύλια υπό στοιχεία β,γ,δ,ε, τα οποία τοκίζονται με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας] άπαντα τα κονδύλια από την επίδοση της παρούσας και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. Σε περίπτωση μη εκούσιας συμμόρφωσής του θα εκτελεσθεί αναγκαστικά η παρούσα, οπότε θα προστεθούν 30,00 ευρώ για την εντολή προς εκτέλεση,Με την παρούσα συγκοινοποιούνται τα κάτωθι έγγραφα,κατ΄άρθρο 925ΚΠολΔ, ήτοι: 1. η από 30-04-2020 Σύμβαση Διαχείρισης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 162/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 110, 2.- Το υπ’ αρ. 44.960/30.04.2020 Ειδικό Πληρεξούσιο του Συμβ/φου Αθηνών Γεωργίου Θ. Στεφανάκου. 3.- η από 30 -04- 2020 Σύμβαση Πώλησης και Μεταβίβασης Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών με αριθμό πρωτοκόλλου 161/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 109, και 4.- Το απόσπασμα του Παραρτήματος της από 30 Απριλίου 2020 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020, με αριθμό πρωτοκόλλου 161/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 109, από το οποίο προκύπτει η εκχώρηση των απαιτήσεων που απορρέουν από την συγκεκριμένη ως άνω αναφερόμενη έννομη σχέση, που εμφαίνεται με αύξ αρ. καταχώρησης 33514, στη σελίδα 1287. Δηλώνουμε, τέλος, ότι πληρεξούσιά μας, δεκτική καταβολής και αντίκλητό μας διορίζουμε την υπογράφουσα την παρούσα δικηγόρο Αθηνών κα Ευγενία Ν. Τζαννίνη, κάτοικο Αθηνών, οδός Πατησίων αρ. 89, τηλ. 210-8221808. Διδυμότειχο 30-07-2020. Ο Δικαστικός Επιμελητής, Εφετείου Θράκης, Αθανάσιος Αν. Ζαγκιόρης, με έδρα το Διδυμότειχο, οδός Βενιζέλου αρ. 50 -τηλ. 2553-0-23066. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών Νικολέττα Κατραμάδου,με έδρα στην Αθήνα, Κάνιγγος αρ.27, κατόπιν της από 24-07-2020 έγγραφης παραγγελίας του δικηγόρου Ανδρέα Αποστολόπουλου, πληρεξουσίου της Βικτωρίας συζ. Χρήστου Ξυδά, το γένος Θεοδοσίου Ζαβιτσάνου, κατοίκου Αθηνών, Λεωφόρου Μεσογείων αρ.82, με Α.Φ.Μ. 106035874, ιδιοκτήτριας του Ε2 διαμερίσματος του Ε πάνω από ισόγειο ορόφου πολυκατοικίας κειμένης στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Μεσογείων αρ.82, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2844/28-07-2020 έκθεσή μου επίδοσης, επέδωσα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών,κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα, πρώην Σχολή Ευελπίδων, Κτίριο 16, για λογαριασμό του κου Σταρυθρο, αγνώστων λοιπών στοιχείων, πρώην κατοίκου Αθηνών, επί της οδού Μεσογείων αρ.82 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο ψηφιακά εκδιδόμενο εκ της ηλεκτρονικής κατάθεσης της από 28-05-2020 ΑΓΩΓΗΣ της πρώτης ΚΑΤΑ: Της «Ένωσης Συνιδιοκτητών της ευρισκόμενης στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Μεσογείων αρ. 82 πολυκατοικίας», όπως νομίμως εκπροσωπείται, και δη, ελλείψει διορισμένου διαχειριστή, σύμφωνα με τον Κανονισμό Σχέσεων Συνιδιοκτητών της εν λόγω πολυκατοικίας, από τους συνιδιοκτήτες των Καταστημάτων και Διαμερισμάτων, ως ακολούθως: 1)Τους ΛΟΓΙΑΔΗ Σταύρο του Ευαγγέλου, και ΛΟΓΙΑΔΗ Θωμά του Ευαγγέλου, 2)Την Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «BIG PROJECT Εκμετάλλευση Ακινήτων - Εμπορία Αντικλεπτικών Συστημάτων και Ανταλλακτικών Οχημάτων, Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης», 3)Τον ΧΡΥΣΟ Ελευθέριο του Δημητρίου και της Μαρίας, 4)Τον ΚΟΥΡΟΥΝΗ Γεώργιο του Σταματίου και της Μαρίας, 5)Τον ΒΙΛΑΝΑΚΗ Εμμανουήλ του Μιχαήλ, 6)Τους ΣΑΛΤΑΡΗ Θεοφανώ του Ιωάννη και ΨΥΧΟΓΙΟ Δημήτριο του Σπυρίδωνος, 7)Την ΤΣΑΚΟΥ Ελένη του Γεωργίου, σύζ. Χρήστου Βελίδη, 8)Την ΕΥΘΥΜΙΟΥ Βικτώρια του Κωνσταντίνου, 9)Την ΚΑΛΟΦΩΛΙΑ Κωστούλα, το γένος Ιωάννη και Νικολέττας Σαλτάρη, 10)Τον ΧΑΛΑΚΑ Γρηγόριο του Παναγιώτη και της Θεοδώρας, 11)Την ΚΟΥΡΟΥΝΗ Στυλιανή του Σταματίου, σύζυγο Δημητρίου Στουρνάρα, 12)Τον ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ Γένης του Κίτσο και της Αθηνάς, 13)Τον ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ Παναγιώτη του Δημητρίου και της Δέσποινας, 14)Την ΑΝΑΓΝΟΥ Παγώνα του Θεοδώρου και της Βασιλικής, 15)Την ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία - Πασχαλιά του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, 16)Την ΑΡΓΎΡΙΑΔΟΥ Παρασκευή του Μαυρουδή και της Στέλλας, 17)Τον ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟ Δημήτριο του Νικολάου, 18)Την ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Αγγελική του Παρασκευά και της Αικατερίνης, 19)Τον ΑΡΓΎΡΙΑΔΗ Γεώργιο του Μαυρουδή και της Στέλλας, 20)Τον ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ Νικόλαο του Ιωάννη, 21)Την ΚΑΤΣΑΝΑΚΗ Παναγούλα του Χαραλάμπους και της Ευαγγελίας, 22)Την ΞΥΔΑ Βικτώρια, το γένος Θεοδοσίου Ζαβιτσάνου, και 23)Την ΚΑΛΛΙΓΕΡΗ Χρυσούλα - Λεϊλά του Διονυσίου και της Λέντα - Ολιβέιρα Μάττος, απευθυνόμενης ενώπιον του Μον. Πρωτ. Αθηνών με την οποία ζητείται να ακυρωθεί η από 25/10/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της πολυκατοικίας κειμένης στην Αθήνα Λεωφ. Μεσογείων αρ.82 με θέμα «ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ–ΥΓΡΑΣΙΕΣ –ΜΟΝΩΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ-ΗΛΙΑΚΑ», η οποία επιτρέπει σε όποιον ενδιαφέρεται από τους συνιδιοκτήτες να τοποθετήσει ηλιακό στην ταράτσα της πολυκατοικίας και να καταδικαστούν οι συνιδιοκτήτες της αντιδίκου που ψήφισαν υπέρ της απόφασης αυτής στην δικαστική δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου της ενάγουσας, προσδιορισμένη για έκαστον εξ αυτών κατ’ ισομοιρίαν. Κάτω απ’ αυτήν υπάρχουν:1) η Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου της κας Αικατερίνης Φωτοπούλου, Γραμματέως του ανωτέρω δικαστηρίου, η οποία δείχνει την ηλεκτρονική κατάθεση του ανωτέρω δικογράφου Αγωγής στις 28/05/2020 14:10, με ΓΑΚ: 28766/2020, ΕΑΚ: 482/2020, από τον ως άνω δικηγόρο Ανδρέα Αποστολόπουλο καθώς και 2)Η πράξη ορισμού συζήτησης της ιδίας ως άνω Γραμματέως του ανωτέρω Δικαστηρίου με Α/Α Πινακίου:14, Κωδικός-Περιγραφή Πινακίου: 63 17§2 Διαφορές ιδιοκτητών ορόφων, Κτίριο:13, Αίθουσα:2, Ημερομηνία Συζήτησης: 8/10/2020, Ημέρα: Πέμπτη,΄Ωρα:09:00. Με την παρούσα καλείται ο εναγόμενος κος Σταρυθρο να παραστεί όπου και όταν ανωτέρω ορίζεται. ΑΘΗΝΑ 29-07-2020 Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΥ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠ: 552058 ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου». ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 242/1996 (ΦΕΚ 179/ τ. Α΄/1996) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ 2ου ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΚΕΣΥ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής διακηρύσσει την διενέργεια ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση των Υπηρεσιών 2ου Κέντρου Εκπαίδευσης & Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) Ανατολικής Αττικής με γραπτές προσφορές, βάσει των υπ’ αριθ. 600/2020 (ΑΔΑ: ΨΞΘΒ7Λ7-ΥΓ2) & 1397/2020 (ΑΔΑ: ΩΙ6Θ7Λ7-ΜΗΙ) Αποφάσεών της και συμπληρωματικά με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και τα συνημμένα στη Διακήρυξη Παραρτήματα 1 & 2. Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει: α) Να είναι αποπερατωμένο είτε να βρίσκεται σε φάση αποπεράτωσης. β) Να έχει συνολική επιφάνεια από 700τ.μ. έως 900τ.μ. γ) Να ευρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής και πιο συγκεκριμένα εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αχαρνών. δ) Να ανταποκρίνεται από άποψη λειτουργικότητας στη δομή και στη στελέχωση των Υπηρεσιών που θα στεγασθούν σε αυτό. ε) Να συμφωνεί πλήρως με τους τεχνικούς όρους και προδιαγραφές που αναφέρονται στο κείμενο της Διακήρυξης και τα συνημμένα στη Διακήρυξη Παραρτήματα 1 & 2. Οι προσφορές Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα κατατίθενται εντός σφραγισμένων ξεχωριστών φακέλων (1 πρωτότυπο και 1 απλό αντίγραφο) στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 80-88, 4ος όροφος, Τ.Κ.: 117 41, Αθήνα), εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της Διακήρυξης, και μέχρι την Πέμπτη 20 Αυγούστου 2020, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από τις 9:00π.μ. μέχρι τις 15:00μ.μ. Στην περίπτωση υποβολής Προσφοράς ταχυδρομικώς, η αποστολή γίνεται με συστημένη επιστολή και πρέπει να περιέλθει στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών εντός της εικοσαήμερης προθεσμίας (γεγονός που αποδεικνύεται με βέβαιη ημερομηνία). Κατατίθεται Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσού χιλίων ευρώ (1.000€) διάρκειας τουλάχιστον 7 μηνών, η οποία θα εκδοθεί από Πιστωτικό Ίδρυμα που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Γίνεται αποδεκτή η κατ’ αντιστοιχία των ανωτέρω κατάθεση Γραμματίου Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Η εγγύηση θα καταπέσει σε βάρος εκείνου ο οποίος, καλούμενος μετά την ολοκλήρωση και κατακύρωση της δημοπρασίας να υπογράψει τη Σύμβαση Μίσθωσης, δεν θα ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της Περιφέρειας Αττικής. Η διεξαγωγή της διαδικασίας θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 242/96. Η μίσθωση θα είναι διάρκειας εννέα (9) ετών. Η Περιφέρεια Αττικής δικαιούται να λύει μονομερώς την Σύμβαση Μίσθωσης – λόγω μεταφοράς της στεγαζόμενης στο μίσθιο Υπηρεσίας σε ακίνητο ιδιοκτησίας της ή σε ακίνητο η χρήση του οποίου της παραχωρήθηκε δωρεάν ή κατάργησης της στεγαζόμενης Υπηρεσίας ή επέκτασής της κατά τρόπο ώστε το μίσθιο να μην εξυπηρετεί πλέον τις ανάγκες της -, να εγκαταστήσει στο μίσθιο Υπηρεσία διαφορετική εκείνης της οποίας η στέγαση είχε αρχικά προβλεφθεί, καθώς και να παρατείνει την μίσθωση για χρόνο το πολύ ίσο προς τον αρχικώς προβλεπόμενο, κατ’ εφαρμογή του Π.Δ. 242/1996 (άρθρα 19, 20 και 21). Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Περιουσίας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Περιφέρειας Αττικής μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στα τηλέφωνα: 2132065508 & 2132065505, καθώς και να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής www.patt.gov.gr Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΠΠΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Aρ. Πρωτ.: 175057/30.7.2020 Ο Δήμος Αθηναίων, κατ΄εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα: Διακοπή κυκλοφορίας της οδού Αθανασίας, μεταξύ της οδού Αριστοξένου και της οδού Φαίδρου, διάρκειας ενενήντα ημερών, απαραίτητη για το προς εκτέλεση έργο «Κατασκευή έργων αποχέτευσης λυμάτων – Σειρά ΕΑ160/2016 2ης και 3ης Δ.Κ.», το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις στο Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) έως την 3.8.2020 και ώρα 09:00. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘ. ΤΣΙΑΤΣΙΑΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού Πληροφορίες: Η. Πετρίδης Τηλ.: 2310 99 5190 Fax: 2310 99 6788 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Κτίριο: Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή» Θεσσαλονίκη 30 Ιουλίου 2020 Αριθμ. Πρωτ. : 31742 ΛΗΞΗ: 1.10.2020 ΦΕΚ: 1193/28.7.2020 τ.Γ’ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων ΔΕΠ: ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310995251, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.,) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εμπορικό Δίκαιο». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 17419) ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310995193, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Λαχανοκομία». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 17420) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Λαχανοκομία». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 17421) Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 1193/28-07-2020 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 28-07-2020) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει την 1 Οκτωβρίου 2020. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mails. Θεσσαλονίκη, 30/07/2020 Με εντολή του Πρύτανη Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ