PrintButton

05-08-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ΄αρίθμ. 6758/31.07.2020 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Σοφίας Κλ.Αγγελή, κατοίκου Αθηνών (Φειδίου αρ.11), και ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Βασίλη Ι.Πρωτοπαπά, πληρεξουσίου του Βάϊου Γεωργιάδη του Γεωργίου και της Κρυσταλίας, κατοίκου Αθηνών, οδός Ζησίου αρ. 7-9 (ΑΦΜ:050345993), επιδόθηκε προς την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κα Κωνσταντίνα Πέτροβα, για τον Αναστάσιο Ζησιμάτο του Δημητρίου, πρώην κάτοικο Αθηνών επί της οδού Τερτίπη αρ. 28-32 και ήδη αγνώστου διαμονής, η από 24.06.2020 ΑΙΤΗΣΗ του αιτούντος ώς. Η Αίτηση αυτή απευθύνεται ενώπιον του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Διαδικασία Ασφ.Μέτρων) και φέρει ΕΑΚ 692/2020, ΓΑΚ 42734/2020 και με την από 24-07-2020 πράξη της κας Ειρηνοδίκη του αυτού Δικαστηρίου, ορίστηκε χρόνος για την συζήτηση της η ΔΕΚΑΤΗ ΕΚΤΗ (16η) του μήνα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 09:00 π.μ., πινάκιο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ & αριθμός 2, στην αίθουσα 8 του Ειρηνοδικείου Αθηνών και με την οποία ζητά να ανατραπεί η επιβληθείσα κατάσχεση με την υπ’ αριθμό: 367/1983 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Νικολάου Καψάλη επί του διαμερίσματος (Ε-1) του πέμπτου ορόφου, κείμενο στην θέση "Ζησίου 5-7" της περιφέρειας του Δήμου Αθηνών Αττικής, το οποίο περιήλθε στην απόλυτη κυριότητα, νομή και κατοχή του αιτούντος με αγορά σύμφωνα με το με αριθμό 33795/1974 συμβόλαιο του τότε Συμβολαιογράφου Αθηνών Δημητρίου Καρόρη και έχει νόμιμα μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών σετόμο 2798 και αριθμό 345. Αθήνα 5 Αυγούστου 2020 Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος Βασίλης Ι.Πρωτοπαπάς. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με παραγγελία του Δικηγόρου κ. Ηλία ΑΛΟΥΠΟΓΙΑΝΝΗ, ως πληρεξούσιου των 1. Σοφίας ΣΙΤΑΡΑ το γένος Κωνσταντίνου ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ, κατοίκου Κιτέζας Λαγονησίου του Δήμου Σαρωνικού Αττικής, οδός Οδυσσέως 10, 2. Γεωργίου ΣΤΟΥΡΑΙΤΗ του Σπυρίδωνος, κατοίκου Καλυβίων Θορικού του Δήμου Σαρωνικού Αττικής, οδός Γεωργίου Γκίνη 28 και 3. Σπυρίδωνος ΣΤΟΥΡΑΙΤΗ του Δημητρίου, κατοίκου Καλυβίων Θορικού του Δήμου Σαρωνικού Αττικής, οδός Σωτηρίου Μερκούρη 33, εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών διορισμένη στο Πρωτοδικείο Αθηνών, Ουρανία ΜΠΑΪΡΑΜΗ, επέδωσα στις 03/08/2020 ημέρα Δευτέρα ώρα 10:02π.μ. στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κα Κωνσταντίνα ΠΕΤΡΟΒΑ, για τον νόμιμο εκπρόσωπο και διαχειριστή της «ΚΑΡΜΠΟΥΛΩΝΗΣ – ΚΩΣΤΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε .Ε.», Σωτήριο ΚΑΡΜΠΟΥΛΩΝΗ του Παναγιώτη, πρώην κάτοικο Χαϊδαρίου Αττικής, οδός Καραϊσκάκη αριθμός 29 και ήδη αγνώστου διαμονής, συνταχθείσης της υπ' αρ. 3521Β’/2020 εκθέσεως μου επίδοσης, ΑΓΩΓΗ, Τακτική Διαδικασία, Ενοχικό (Αναγνώριση εξόφλησης τιμήματος και κατάργηση διαλυτικής αίρεσης σε συμβόλαιο αγοράς διαμερίσματος του 1971), κατά των: 1. Ιωάννη ΠΑΝΑΓΑΚΟΥ του Αργυρίου και της Δέσποινας, κάτοικου Χαλανδρίου, οδός Βύρωνος 1, 2. Αικατερίνης ΠΑΝΑΓΑΚΟΥ του Αργυρίου και της Δέσποινας, κάτοικου Χαλανδρίου, οδός Βύρωνος 1 και 3. εταιρείας «ΚΑΡΜΠΟΥΛΩΝΗΣ – ΚΩΣΤΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», εδρεύουσας στο Περιστέρι Αττικής, οδός Τζων Κέννεντυ και Γιαννιτσών, νομίμως εκπροσωπούμενης από τον Διαχειριστή αυτής, Σωτήριο ΚΑΡΜΠΟΥΛΩΝΗ του Παναγιώτη, εργολάβο, κάτοικο Χαϊδαρίου Αττικής, οδός Καραϊσκάκη 29 και ήδη αγνώστου διαμονής, απευθυνόμενης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου, με ΓΑΚ: 3526/31.07.2020 και ΕΑΚ:122/2020. Η επίδοση γίνεται προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, ζητώντας να αναγνωριστεί ότι έχει εξοφληθεί πλήρως από την κληρονομούμενη αποβιώσασα Μαρία Στουραίτη του Σπυρίδωνος και της Σοφίας, το πιστωθέν τίμημα των 146,74 ευρώ ως και των 653,00 ευρώ ήτοι συνολικά 799,71 ευρώ όπως αυτό περιγράφεται στο υπ’ αρ.27.895/1971 Συμβόλαιο Πώλησης Διαμερίσματος υπό Διαλυτική Αίρεση του Σ/φου Αθηνών Γρηγορίου Βουτεράκου, νομίμως μεταγεγραμμένου στα Βιβλία Μεταγραφών του Δ. Χαλανδρίου, στον Τόμο Σ και αριθμό 157, να διαταχθεί η κατάργηση της διαλυτικής αίρεσης η οποία είχε τεθεί στο ως άνω Συμβόλαιο και να συμψηφιστεί η δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων. Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με παραγγελία της Myrteza Tefta (Μιρτέζα Τέφτα) του Nuri (Νούρι) και της Leonora (Λεονόρα), υπηκόου Αλβανίας, γεννηθείσας την 02/05/1992 στην Κορυτσά Αλβανίας, κατόχου του υπ’ αριθμόν BD3435043 ισχυρού διαβατηρίου εκδοθέντος από τις αρμόδιες αρχές της Αλβανίας και λήξεως την 31/10/2026, κατόχου της υπ’ αριθμόν Α3801216 βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για έκδοση άδειας διαμονής, κατοίκου Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Πανδρόσου 33, με ΑΦΜ:164631059, εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών διορισμένη στο Πρωτοδικείο Αθηνών, Ουρανία ΜΠΑΪΡΑΜΗ, επέδωσα στις 03/08/2020 ημέρα Δευτέρα ώρα 10:00π.μ. στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κα Κωνσταντίνα ΠΕΤΡΟΒΑ, για τον Παναγιώτη ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ του Τριανταφύλλου και της Χριστίνας, πρώην κάτοικο Βουλιαγμένης Αττικής, οδός Μαυρολέοντος 6 και ήδη αγνώστου διαμονής, συνταχθείσης της υπ' αρ. 3520Β’/2020 εκθέσεως μου επίδοσης, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ, με την οποία ζητά να λυθεί εγγράφως η με αριθμό 18.244/06.08.2015 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Παναγιώτη Κωνσταντίνου Σκεύη. Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Περίληψη Διαταγής Δυνάμει της με αριθμό 216/2020 Διαταγής του Ειρηνοδικείου Αθηνών αναγνωρίστηκε το σωματείο με την επωνυμία “ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ” και γιατις διεθνείς σχέσεις “HERCULES ASPROPIRGOU” και με σκοπούς τους αναφερόμενους στο από 05-06-2020 καταστατικό του. Αθήνα, 04-08-2020 Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Γεώργιος Ν. Καλούδης ΑΜΔΣΑ 27729, τηλ. 6948173832 Περίληψη Διαταγής Δυνάμει της με αριθμό 156/2020 Διαταγής του Ειρηνοδικείου Αθηνών αναγνωρίστηκε το σωματείο με την επωνυμία “ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ – ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΑΔΕΣ ” και με σκοπούς τους αναφερόμενους στο από 22-11-2019 καταστατικό του. Αθήνα, 04-08-2020 Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Γεώργιος Ν. Καλούδης ΑΜΔΣΑ 27729, τηλ. 6948173832 Περίληψη της με αριθμό 2324Γ/31-7-2020 έκθεσης επιδόσεως της Δικαστικής Επιμελήτριας της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Μυρτούς Ι. Σιώρη, εταίρου της Αστικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία ‘‘ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ’’, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών κ. Νικόλαου Ανδρικόπουλου, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» πληρεξούσιου της εταιρείας με την επωνυμία «QQUANT MASTER SERVICER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» και με διακριτικό τίτλο «QQUANT MASTER SERVICER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Λεωφόρος Κηφισίας αρ.66, με ΑΦΜ 800858891 και με αρ. Γ.Ε.ΜΗ 143190101000, νομίμως εκπροσωπούμενης και νομίμως αδειοδοτηθείσας από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Εταιρείας Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, σύμφωνα με το νόμο 4354/2015 και την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 118/2017, (Αρ. Απόφασης 247/14.11.2017 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος), όπως τροποποιήθηκε από την Πράξη Εκτελεστική Επιτροπής 153/2019 και ισχύει, ως μη δικαιούχου διαδίκου σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.4 του Ν.4354/2015 και ως εντολοδόχου, ειδικού πληρεξουσίου, αντιπροσώπου και αντικλήτου της εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «ALPHEUS HELLAS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (ΑΛΦΕΟΥΣ ΕΛΛΑΣ ΝΤΕΖΙΓΚΝΕΤΙΤΙΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΙ ΚΟΜΠΑΝΙ)», με έδρα στον 1ο όροφο, Κτίρια Βικτόρια 1-2, οδός Χάντιγκτον, Δουβλίνο 4, Τ.Κ. D04XN32, Ιρλανδία, νομίμως καταχωρημένη με αριθμό 626812, όπως νομίμως εκπροσωπείται δυνάμει της από 29 Ιουνίου 2018 Σύμβασης Ανάθεσης Διαχείρισης και από 29 Ιουνίου 2018 Περιορισμένου Πληρεξουσίου Εταιρείας Διαχείρισης Δανείων, η οποία «ALPHEUS HELLAS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» κατέστη ειδική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αιόλου αρ. 86, με ΑΦΜ 094014201, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, κατόπιν μεταβίβασης απαιτήσεων της «ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε», από δάνεια και πιστώσεις καταναλωτικής ή/και επιχειρηματικής πίστεως, δυνάμει της από 02 Ιουλίου 2018 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στο Δημόσιο Βιβλίο του άρθρου 3 του Ν.2844/2000 του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών (τόμος:9 αριθ.:326, αριθ. πρωτ.:130/02.07.2018), επιδόθηκε προς τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΡΣΟΥΛΑΣ ΦΕΡΣΤ ΚΑΡΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «FIRST CARS ΕΠΕ», που είχε την έδρα της στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Αγίας Παρασκευής 121, με ΑΦΜ 099995130 και αρ. ΓΕΜΗ 003613801000, όπως νομίμως εκπροσωπείται, από τον Αντώνιο Χαρσούλα του Χαρισίου, πρώην κάτοικο Ανθούσας Αττικής και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 10/07/2020 ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (κατ’ άρθρο 83 ΚΠολΔ) της πρώτης υπέρ της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αριθ. 86, με ΑΦΜ 094014201 της ΦΑΕ Αθηνών, όπως εκπροσωπείται νόμιμα και κατά: 1) της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΡΣΟΥΛΑΣ ΦΕΡΣΤ ΚΑΡΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «FIRST CARS ΕΠΕ», που είχε την έδρα της στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Αγίας Παρασκευής 121, με ΑΦΜ 099995130 και αρ. ΓΕΜΗ 003613801000, όπως νομίμως εκπροσωπείται, από τον Αντώνιο Χαρσούλα του Χαρισίου, πρώην κάτοικο Ανθούσας Αττικής και ήδη αγνώστου διαμονής, 2) του ΧΑΡΣΟΥΛΑ Αντωνίου του Χαρισίου, κατοίκου Ανθούσας Αττικής, οδός Μυστρά αρ.14 και ήδη αγνώστου διαμονής και 3) της ΧΑΡΣΟΥΛΑ Ίνγκε – Ιρένε του Κάρλ, συζ. ΧΑΡΣΟΥΛΑ Αντωνίου, κατοίκου Ανθούσας Αττικής, οδός Μυστρά αρ.14 και ήδη αγνώστου διαμονής, απευθυνόμενης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, μαζί με τις κάτω από αυτό πράξεις: α) τη με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 52555/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 6439/2020 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου Πρόσθετης Παρέμβασης της κ. Γραμματέως του πιο πάνω Δικαστηρίου, με την οποία βεβαιώνεται ότι αυτή κατατέθηκε την 28-07-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:27 και β) την από 28.07.2020 Πράξη Ορισμού Συζήτησης της κας Γραμματέως του πιο πάνω Δικαστηρίου με την ορίζεται ως χρόνος συζήτησης η 11-11-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, Διαδικασία: ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Πινάκιο: ΣΤ2 (ΜΟΝ), με Αριθμό Πινακίου: 1, Κτίριο: 6, Αίθουσα: 3, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενη να παραστεί όταν και όπου ως άνω ορίζεται. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «ΗΧΩ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» Η Δικαστική Επιμελήτρια Μυρτώ Ι. Σιώρη Περίληψη της με αριθμό 2325Γ/31-7-2020 έκθεσης επιδόσεως της Δικαστικής Επιμελήτριας της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Μυρτούς Ι. Σιώρη, εταίρου της Αστικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία ‘‘ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ’’, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών κ. Νικόλαου Ανδρικόπουλου, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» πληρεξούσιου της εταιρείας με την επωνυμία «QQUANT MASTER SERVICER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» και με διακριτικό τίτλο «QQUANT MASTER SERVICER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Λεωφόρος Κηφισίας αρ.66, με ΑΦΜ 800858891 και με αρ. Γ.Ε.ΜΗ 143190101000, νομίμως εκπροσωπούμενης και νομίμως αδειοδοτηθείσας από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Εταιρείας Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, σύμφωνα με το νόμο 4354/2015 και την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 118/2017, (Αρ. Απόφασης 247/14.11.2017 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος), όπως τροποποιήθηκε από την Πράξη Εκτελεστική Επιτροπής 153/2019 και ισχύει, ως μη δικαιούχου διαδίκου σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.4 του Ν.4354/2015 και ως εντολοδόχου, ειδικού πληρεξουσίου, αντιπροσώπου και αντικλήτου της εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «ALPHEUS HELLAS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (ΑΛΦΕΟΥΣ ΕΛΛΑΣ ΝΤΕΖΙΓΚΝΕΤΙΤΙΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΙ ΚΟΜΠΑΝΙ)», με έδρα στον 1ο όροφο, Κτίρια Βικτόρια 1-2, οδός Χάντιγκτον, Δουβλίνο 4, Τ.Κ. D04XN32, Ιρλανδία, νομίμως καταχωρημένη με αριθμό 626812, όπως νομίμως εκπροσωπείται δυνάμει της από 29 Ιουνίου 2018 Σύμβασης Ανάθεσης Διαχείρισης και από 29 Ιουνίου 2018 Περιορισμένου Πληρεξουσίου Εταιρείας Διαχείρισης Δανείων, η οποία «ALPHEUS HELLAS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» κατέστη ειδική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αιόλου αρ. 86, με ΑΦΜ 094014201, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, κατόπιν μεταβίβασης απαιτήσεων της «ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε», από δάνεια και πιστώσεις καταναλωτικής ή/και επιχειρηματικής πίστεως, δυνάμει της από 02 Ιουλίου 2018 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στο Δημόσιο Βιβλίο του άρθρου 3 του Ν.2844/2000 του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών (τόμος:9 αριθ.:326, αριθ. πρωτ.:130/02.07.2018), επιδόθηκε προς τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την ΧΑΡΣΟΥΛΑ Ίνγκε – Ιρένε του Κάρλ, συζ. ΧΑΡΣΟΥΛΑ Αντωνίου, πρώην κάτοικο Ανθούσας Αττικής, οδός Μυστρά αρ.14 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 10/07/2020 ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (κατ’ άρθρο 83 ΚΠολΔ) της πρώτης υπέρ της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αριθ. 86, με ΑΦΜ 094014201 της ΦΑΕ Αθηνών, όπως εκπροσωπείται νόμιμα και κατά: 1) της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΡΣΟΥΛΑΣ ΦΕΡΣΤ ΚΑΡΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «FIRST CARS ΕΠΕ», που είχε την έδρα της στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Αγίας Παρασκευής 121, με ΑΦΜ 099995130 και αρ. ΓΕΜΗ 003613801000, όπως νομίμως εκπροσωπείται, από τον Αντώνιο Χαρσούλα του Χαρισίου, πρώην κάτοικο Ανθούσας Αττικής και ήδη αγνώστου διαμονής, 2) του ΧΑΡΣΟΥΛΑ Αντωνίου του Χαρισίου, κατοίκου Ανθούσας Αττικής, οδός Μυστρά αρ.14 και ήδη αγνώστου διαμονής και 3) της ΧΑΡΣΟΥΛΑ Ίνγκε – Ιρένε του Κάρλ, συζ. ΧΑΡΣΟΥΛΑ Αντωνίου, κατοίκου Ανθούσας Αττικής, οδός Μυστρά αρ.14 και ήδη αγνώστου διαμονής, απευθυνόμενης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, μαζί με τις κάτω από αυτό πράξεις: α) τη με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 52555/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 6439/2020 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου Πρόσθετης Παρέμβασης της κ. Γραμματέως του πιο πάνω Δικαστηρίου, με την οποία βεβαιώνεται ότι αυτή κατατέθηκε την 28-07-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:27 και β) την από 28.07.2020 Πράξη Ορισμού Συζήτησης της κας Γραμματέως του πιο πάνω Δικαστηρίου με την ορίζεται ως χρόνος συζήτησης η 11-11-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, Διαδικασία: ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Πινάκιο: ΣΤ2 (ΜΟΝ), με Αριθμό Πινακίου: 1, Κτίριο: 6, Αίθουσα: 3, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενη να παραστεί όταν και όπου ως άνω ορίζεται. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «ΗΧΩ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» Η Δικαστική Επιμελήτρια Μυρτώ Ι. Σιώρη Περίληψη της με αριθμό 2326Γ/31-7-2020 έκθεσης επιδόσεως της Δικαστικής Επιμελήτριας της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Μυρτούς Ι. Σιώρη, εταίρου της Αστικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία ‘‘ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ’’, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών κ. Νικόλαου Ανδρικόπουλου, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» πληρεξούσιου της εταιρείας με την επωνυμία «QQUANT MASTER SERVICER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» και με διακριτικό τίτλο «QQUANT MASTER SERVICER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Λεωφόρος Κηφισίας αρ.66, με ΑΦΜ 800858891 και με αρ. Γ.Ε.ΜΗ 143190101000, νομίμως εκπροσωπούμενης και νομίμως αδειοδοτηθείσας από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Εταιρείας Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, σύμφωνα με το νόμο 4354/2015 και την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 118/2017, (Αρ. Απόφασης 247/14.11.2017 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος), όπως τροποποιήθηκε από την Πράξη Εκτελεστική Επιτροπής 153/2019 και ισχύει, ως μη δικαιούχου διαδίκου σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.4 του Ν.4354/2015 και ως εντολοδόχου, ειδικού πληρεξουσίου, αντιπροσώπου και αντικλήτου της εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «ALPHEUS HELLAS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (ΑΛΦΕΟΥΣ ΕΛΛΑΣ ΝΤΕΖΙΓΚΝΕΤΙΤΙΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΙ ΚΟΜΠΑΝΙ)», με έδρα στον 1ο όροφο, Κτίρια Βικτόρια 1-2, οδός Χάντιγκτον, Δουβλίνο 4, Τ.Κ. D04XN32, Ιρλανδία, νομίμως καταχωρημένη με αριθμό 626812, όπως νομίμως εκπροσωπείται δυνάμει της από 29 Ιουνίου 2018 Σύμβασης Ανάθεσης Διαχείρισης και από 29 Ιουνίου 2018 Περιορισμένου Πληρεξουσίου Εταιρείας Διαχείρισης Δανείων, η οποία «ALPHEUS HELLAS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» κατέστη ειδική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αιόλου αρ. 86, με ΑΦΜ 094014201, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, κατόπιν μεταβίβασης απαιτήσεων της «ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε», από δάνεια και πιστώσεις καταναλωτικής ή/και επιχειρηματικής πίστεως, δυνάμει της από 02 Ιουλίου 2018 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στο Δημόσιο Βιβλίο του άρθρου 3 του Ν.2844/2000 του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών (τόμος:9 αριθ.:326, αριθ. πρωτ.:130/02.07.2018), επιδόθηκε προς τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον ΧΑΡΣΟΥΛΑ Αντώνιο του Χαρισίου, πρώην κάτοικο Ανθούσας Αττικής, οδός Μυστρά αρ.14 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 10/07/2020 ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (κατ’ άρθρο 83 ΚΠολΔ) της πρώτης υπέρ της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αριθ. 86, με ΑΦΜ 094014201 της ΦΑΕ Αθηνών, όπως εκπροσωπείται νόμιμα και κατά: 1) της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΡΣΟΥΛΑΣ ΦΕΡΣΤ ΚΑΡΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «FIRST CARS ΕΠΕ», που είχε την έδρα της στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Αγίας Παρασκευής 121, με ΑΦΜ 099995130 και αρ. ΓΕΜΗ 003613801000, όπως νομίμως εκπροσωπείται, από τον Αντώνιο Χαρσούλα του Χαρισίου, πρώην κάτοικο Ανθούσας Αττικής και ήδη αγνώστου διαμονής, 2) του ΧΑΡΣΟΥΛΑ Αντωνίου του Χαρισίου, κατοίκου Ανθούσας Αττικής, οδός Μυστρά αρ.14 και ήδη αγνώστου διαμονής και 3) της ΧΑΡΣΟΥΛΑ Ίνγκε – Ιρένε του Κάρλ, συζ. ΧΑΡΣΟΥΛΑ Αντωνίου, κατοίκου Ανθούσας Αττικής, οδός Μυστρά αρ.14 και ήδη αγνώστου διαμονής, απευθυνόμενης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, μαζί με τις κάτω από αυτό πράξεις: α) τη με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 52555/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 6439/2020 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου Πρόσθετης Παρέμβασης της κ. Γραμματέως του πιο πάνω Δικαστηρίου, με την οποία βεβαιώνεται ότι αυτή κατατέθηκε την 28-07-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:27 και β) την από 28.07.2020 Πράξη Ορισμού Συζήτησης της κας Γραμματέως του πιο πάνω Δικαστηρίου με την ορίζεται ως χρόνος συζήτησης η 11-11-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, Διαδικασία: ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Πινάκιο: ΣΤ2 (ΜΟΝ), με Αριθμό Πινακίου: 1, Κτίριο: 6, Αίθουσα: 3, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενη να παραστεί όταν και όπου ως άνω ορίζεται. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «ΗΧΩ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» Η Δικαστική Επιμελήτρια Μυρτώ Ι. Σιώρη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με την υπ΄αριθ. 2990Δ/04-08-2020 έκθεση μου επίδοσης μετά από παραγγελία του δικηγόρου Αθηνών Νικόλαου Χατζηγιάννη πληρεξούσιου του Ανδρέα Παντελεήμονα Κωνσταντινίδη του Νικολάου, κατοίκου Νέας Μάκρης Αττικής, οδός Ανατολής αριθ.3 επέδωσα στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Κωνσταντίνα Πέτροβα για την Χατούνα Κωνσταντινίδου του Αβταντιλι πρώην κατοίκου Νέας Μάκρης Αττικής, οδός Ανατολής αριθ.3 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 2-10-2019 ΚΛΗΣΗΣ του πάνω πρώτου ΚΑΤΑ αυτής που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών μαζί με τη συγκοινοποιούμενη με χρονολογία 7-3-2018 αγωγή (ΓΑΚ 22123/2018 ΕΑΚ 2238/2018) Στο τέλος αυτού του δικογράφου υπάρχουν: α) με ΓΑΚ 91746/23-10-2019 και ΕΑΚ 2253/23-10-2019 πράξη κατάθεσης β) με πιν.Α1 και αριθ. πιν.9 πράξη δικασίμου που ορίζει δικάσιμο στις 05/10/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 γ) η από 24-10-2019 παραγγελία. Με την πάνω αγωγή ζητείται να κηρυχθεί λυμένος ο γάμος μεταξύ των διαδίκων που τελέστηκε στις 11-07-2016 στο Κουταίσι Γεωργίας, δηλώθηκε στο ειδικό ληξιαρχείο Αθηνών και καταχωρήθηκε στα βιβλία του στον τόμο Ε22 με αριθμό 211 από αποκλειστική υπαιτιότητα της εναγομένης και να καταδικασθεί αυτή στη δικαστική δαπάνη. Αθήνα 04/08/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Εμμανουήλ Τζίτζικας Με την υπ' αριθ. 31/2020 διάταξη του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου, εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις του καταστατικού του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «MAROUSSI CITY», με έδρα το Δήμο Αμαρουσίου του νομού Αττικής και ειδικότερα τροποποιήθηκαν: α) η επωνυμία του σωματείου από «MAROYSSI CITY» σε «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΟΥΣΙ 2013» και β) τροποποιήθηκε και εναρμονίστηκε το καταστατικό του σωματείου με τον Ν. 4603/2019. Αθήνα, 03 Αυγούστου 2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Αλέξανδρος Φιλιππόπουλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθ. 9897Β/31-7-2020 έκθεση επίδοσής μου, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου ΙΩΑΝΝΗ ΧΑΡ. ΚΑΠΟΥ, (ΠΑΝ. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 8 - ΑΘΗΝΑ), πληρεξούσιο της Οξάνας Μανταρίδη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Καλλιθέας Αττικής, οδός Αναδρομάχη αρ. 147, επέδωσα στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, (Κωνσταντίνα Πέτροβα), για τον Akbulatoν (Ακμπουλατόβ) Khizir (Χιζίρ) του Αζνόρ, πρώην κάτοικο Ν. Σμύρνης Αττικής (Αδεφών Πίσσα 8)και πλέον αγνώστου διαμονής, πιστό ηλεκτρονικό έγχαρτο αντίγραφο, με νόμιμη αποϋλοποιημένη σήμανση και ηλεκτρονική θεώρηση της υπ' αριθμό 4997/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα οικογενειακό και προστασίας ανηλίκων), προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες το διατακτικό της οποίας είναι κατά λέξη: «ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην του εναγομένου. ΟΡΙΖΕΙ το παράβολο ερημοδικίας στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ. ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή. ΑΠΑΓΓΕΛΕΙ τη λύση του μεταξύ των διαδίκων νόμιμου πολιτικού γάμου, που τελέστηκε στον Δήμο Ν. Σμύρνης Αττικής, στις 03-07-2014. Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο, στις 03 Απριλίου 2020, απόντων των διαδίκων και του πληρεξούσιου δικηγόρου της ενάγουσας». Αθήνα, 3 Αυγούστου 2020 Η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΡ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΔΙΑΦΟΡΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ: Τακτοποιήσεων και Απαλλοτριώσεων Ταχ. Διεύθυνση : Διαγοριδών 1 Τ.Κ. 85100 Ρόδος Πληροφορίες: Στέλλα Σπηλιώτη Τηλέφωνο: 2241364692 Φαξ: 2241364697 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δήμου Ρόδου κ. Παπαοικονόμου Βασίλειος, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που παραχωρήθηκαν με την υπ’ αριθμό 4462/17-9-19 απόφαση Δημάρχου, ανακοινώνει ότι αναρτήθηκε στα γραφεία της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Ρόδου, οδός Διαγοριδών 1, η πρόταση περί αναγνώρισης οδού ως προϋφιστάμενης του έτους 1948, η οποία βρίσκεται στο Ο.Τ. 87 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ιαλυσού Δήμου Ρόδου και το τοπογραφικό σχεδιάγραμμα που τη συνοδεύει. Ειδικότερα, η ανακοίνωση αφορά στην υπ’ αριθμό 167/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου με θέμα «Έγκριση της υπ’ αρ. 18/2020 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά “Έγκριση της υπ’ αριθ. 3/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ιαλυσού με θέμα ‘Γνωμοδότηση για αναγνώριση οδού ως προϋφιστάμενης του έτους 1948 στο Ο.Τ. 87 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ιαλυσού Δήμου Ρόδου.’ ”». Η ανακοίνωση αυτή γίνεται με σκοπό οι ενδιαφερόμενοι περίοικοι να λάβουν γνώση για την εν λόγω αναγνώριση οδού και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις ή αντιρρήσεις εντός του χρονικού διαστήματος των δεκαπέντε (15) ημερών από την τελευταία δημοσίευση στον τοπικό τύπο. Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Πολεοδομικού Σχεδιασμού Παπαοικονόμου Βασίλειος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15- 17 Τ.κ. 117 43 Αθήνα Πληροφορίες:Γ. Γεωργιάδης Τηλ. : 213 2063534 Φαξ: 213 2063533 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Ιστοσελίδα: www.patt.gov.gr Αρ. πρωτ.: 568573 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ (ΦΕΚ45/Β/2014) ανακοινώνεται ότι: Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 60393/οικ3234/20 έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), με Π.Ε.Τ 2005305129 και με: Α) τίτλο έργου: «Κατάστημα Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων και Ποτών» υποκατηγορία Α2, ομάδα: 6η, α/α: 23 (Εμπορικά κέντρα, συγκροτήματα καταστημάτων, υπεραγορές- super markets- πολυκαταστήματα- στεγασμένοι χώροι σε ένα ή περισσότερους ορόφους) Β) θέση έργου: οδός Πατησίων 240, Ο.Τ. 90014, στην περιοχή Κυψέλη, στο Δήμο Αθηναίων, Π.Ε. Κ.Τ. Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής. Γ) φορέα έργου: ‘’ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.’’ Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Ε) Για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών: 1) την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής ήτοι τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210-6984302) και 2) το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΜΠ) μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στη διεύθυνση http: eprm.ypen.gr. ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 5/08/20- 15/09/20 Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 6/08/20- 15/09/20 στη Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε./ Φαξ: 213 2063533) ή στη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων 239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό) Η) εφημερίδα δημοσίευσης: «Ηχώ Δημοπρασιών» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr. Αθήνα, 4/08/20 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας