PrintButton

01-09-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ TΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 862/2020 ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ Με τη με αριθμό 862/2020 έκθεση της κας Εισηγήτριας της πτώχευσης της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε» εκποιούνται στο Πρωτοδικείο Αθηνών, τα κινητά πράγματα της πτωχεύσεως και συγκεκριμένα εξοπλισμός εργοστασίου – βαφείου πρώην ΦΑΝΚΟ στη ΒΙΠΕ Κομοτηνής και ήτοι ένα ανοικτικά υφάσματος προετοιμασίας για βαφή διαφόρων διαστάσεων μια μηχανή ραφής για προετοιμασία βαφής δυο βαφικές υψηλής πίεσης δύο θαλάμων, βαφική ενός θαλάμου βαφική υψηλής πίεσης έξι θαλάμων 43965€, δυο βαφικές υψηλής πίεσης τεσσάρων θαλάμων, βαφική υψηλής πίεσης έξι θαλάμων τέσσαρες βαφικές υψηλής πίεσης έξι θαλάμων, για 100 κιλά ύφασμα, μια μηχανή επεξεργασίας βαμμένου υφάσματος ένα σετ μηχανών φινιρίσματος βαμμένου υφάσματος ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος πετρελαιοκίνητο πυροσβεστήρες φορητοί πέντε ερμάρια πυροσβεστικού σταθμοί εργαλείων Συνολική αξία –τιμή πρώτης προσφοράς 568.080,55€. Μεταλλική κατασκευή (αποθήκη ετοίμων 61.400€, μεταλλικές κατασκευές στέγαστρα επιφ. 1035 τ.μ 8.470€, μεταλλικές κατασκευές στέγαστρα 11.470€. Aθήνα 1-9-2020 Η σύνδικος πτώχευσης Ελένη Χρονοπούλου Λ. Κατσώνη 19, Αθήνα Τηλ. 210 6433068 - 6944689900 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Κατόπιν παραγγελίας του Δικηγόρου Καβάλας Γεωργίου Σιδηρόπουλου πληρεξουσίου δικηγόρου των 1) Αντωνίου Καζαντζίδη του Κυριάκου, κατοίκου Πειραιά (Μετσόβου 16), 2) Αναστασίου Καζαντζίδη του Κυριάκου, κατοίκου Νίκαιας (Αγγ. Σικελιανού 57 και Μετσόλη), 3) α) Γεωργίου Σεμερτζίδη του Χρήστου, κατοίκου Νίκαιας (Άγγ. Σικελιανού 57Α), β) Χρυσούλας Γεωργίου Σεμερτζίδη, κατοίκου Νίκαιας (Αγγ. Σικελιανού 57Α) και γ) Χρήστου Γεωργίου Σεμερτζίδη, κατοίκου Κορυδαλλού (Ψαρών 77) και 4) της Νίκης Καζαντζίδη του Κυριάκου κατοίκου Κορυδαλλού (Σουρή 9), επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καβάλας για την Βασιλική συζ. Διονυσίου Νικολοπούλου το γένος Κωνσταντίνου Σταθοκωστοπούλου, πρώην κάτοικο Δήμου Περιστερίου Αττικής, επί της οδού Δημητρίου Γούναρη αρ. 73, και εν συνεχεία Δημητρίου Γούναρη 37 και ήδη ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, ακριβές αντίγραφο της από 19.8.2020 ΚΛΗΣΗΣ για προσδιορισμό ματαιωθείσης συζήτησης της με αριθμ. κατάθεσης δικογράφου 31/ΤΠ/2008 από 17.1.2008 ανακοπής ερημοδικίας των πρώτων κατά της δεύτερης και των «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (Αιόλου 86) και εκπροσωπείται νόμιμα, «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ», που εδρεύει στην Αθήνα (Λ. Κατεχάκη αριθμός 61Α και Βρανά), όπως νομίμως εκπροσωπείται από την Ειδική Εκκαθαρίστρια αυτής, «PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Ανώνυμη Εταιρεία, Ειδικός Εκκαθαριστής Πιστωτικών Ιδρυμάτων», η οποία εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (Γραβιάς 3 και Γρανικού) και εκπροσωπείται νόμιμα και της «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στην Αθήνα (Σταδίου 40) για την ακύρωση της με αριθ. 211/2004 ερήμην απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καβάλας, που απευθύνεται ενώπιον του ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ και με την οποία ζητούν: 1. Να γίνει δεκτή η κλήση τους και η ένδικη ανακοπή ερημοδικίας τους, σε ολόκληρο το περιεχόμενό τους, 2. Να οριστεί νέα δικάσιμος για επανάληψη της συζήτησης της υπ’ αριθμ. κατάθεσης δικογράφου 31/ΤΠ/2008 από 17.1.2008 ανακοπής ερημοδικίας τους και να εκδοθεί οριστική απόφαση επ’ αυτής 3) Να καταδικασθούν οι αντίδικοι στη δικαστική τους δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου τους. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχουν πράξη κατάθεσης του κ. Γραμματέως του παραπάνω δικαστηρίου με αριθμ Τ.Π./69/2020 και χρονολογία κατάθεσης 20.8.2020, και ταυτόχρονη πράξη του κ. Γραμματέως του παραπάνω δικαστηρίου με την οποία ορίζεται χρόνος συζήτησης της αγωγής η 2η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ. στο ακροατήριο του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καβάλας με αριθμ. πιν. 1. Για να λάβει γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια καλούμενο να παραστεί κατά τη συζήτηση όταν και όπου ορίζεται. Για τη επίδοση συντάχθηκε η υπ’ αριθμ. 2212Β’/31.08.2020 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Καβάλας Μαλεβίτου Βιολέτας. Καβάλα, 31.8.2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Γεώργιος Σιδηρόπουλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΥΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθμ. 4282Δ'/11-8-2020 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Ρόδου Γεωργίου Καλογήρου του Σταματίου, επιδόθηκε νόμιμα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου για τον Δημήτριο Σαββή του Φιλήμονα και της Ασπασίας, αγνώστου διαμονής, η υπ' αριθμ. 51/1987 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ρόδου, με την οποία αναγνωρίζεται ότι συμπληρώθηκε στο πρόσωπο των: 1) Κλημέντου Μιχαήλ Μανωλάκη και 2) Ευδοξίας συζ. Σταύρου Μοστρή, το γένος Μιχαήλ Μανωλάκη, κατοίκων Ρόδου ο νόμιμος χρόνος της κτητικής παραγραφής για τη με χρησικτησία απόκτηση κυριότητος απ' αυτούς και κατά ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου έκαστος επί ενός αγρού συνολικής εκτάσεως 4.290 τ. μέτρων που βρίσκεται στην θέση «Ματτάκις» με κτηματολογικά στοιχεία, τόμος Γαιών Αρνίθας 3, φύλλο 75, Μερίς 47 και φάκελος 275 του Κτηματολογίου Ρόδου, νομικής φύσεως «αρζί μιρί» και τώρα «Μουλκ», ελεύθερης ιδιοκτησίας. Ρόδος, 31/8/2020 Η Πληρεξουσία Δικηγόρος ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΕΦΑΝΑΡΑ Λοχ. Φανουράκη 22 - ΡΟΔΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος δικογράφου της με αριθμό κατάθεσης 5318/41961/2020 ΑΓΩΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΧΡΟΝΗΣ (Α.Φ.Μ. 075978113), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Ηπείρου αρ. 1, τηλ. 210-8817118, μετά την από 24.07.2020 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από το Δικηγόρο Αθηνών κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΗΡ. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ πληρεξούσιο της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Eurobank» που εδρεύει στην Αθήνα (Όθωνος αριθμ. 8) με ΑΦΜ 996866969, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών (Γ.Ε.ΜΗ., με αριθμό 154558160000), νόμιμα εκπροσωπούμενης ως καθολικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.» (ΑΦΜ 094014250), λόγω διασπάσεως της τελευταίας με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητάς της και σύσταση της πρώτης τραπεζικής εταιρείας ( άρθρο 16 ν. 2515/1997 και άρθρα 57 παρ. 3 και 59-74 του ν. 4601/2019 - Ανακοινώσεις για καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ υπ’ αριθμ. 31907 και 31909/20.3.2020), επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με την υπ’ αριθμ. 11806Ε΄/26.08.2020 έκθεση μου επίδοσης για λογαριασμό του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΜΝΙΑΝΑΚΗ του Θεοχάρη και της Μαρίας, πρώην κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Εμμ. Τζανέ αρ. 3 (θέση Κατσάμπα) ή/και Σμπώκου αρ. 17, με ΑΦΜ: 039451453, και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο (Ηλεκτρονική Κατάθεση) της από 26-06-2020 Αγωγής της ως άνω ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας Κατά του Εμμανουήλ Συμνιανάκη του Θεοχάρη και της Μαρίας, κάτοικου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Εμμ. Τζανέ αρ. 3 (θέση Κατσάμπα) ή/και Σμπώκου αρ. 17, με Α.Φ.Μ039451453, αναφορικά με τη με αριθμό 24705/092019603888906 Δανειακή Σύμβαση Τοκοχρεωλυτικού Δανείου, μετά των σχετικών προσαρτημάτων της, που συνήφθη στο Ηράκλειο της Κρήτης την 25η.07.2001, μεταξύ της πρώην τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ» και του εναγομένου Εμμανουήλ Συμνιανάκη του Θεοχάρη (ως δανειολήπτη – οφειλέτη), με την οποία Σύμβαση χορηγήθηκε στον τελευταίο έντοκο δάνειο ποσού είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) Δραχμών, ΕΥΡΩ πενήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα τεσσάρων και έξι λεπτών (58.694,06€), αποκλειστικά για την αγορά του αναφερομένου και περιγραφομένου στην σύμβαση ακινήτου, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη άνω δανειακή σύμβαση. Η «ΤΡAΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» κατέστη καθολική διάδοχος της πρώην ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ», λόγω συγχωνεύσεως με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη, δυνάμει της υπ’ αριθμ. Κ2-7651/27.12.2013 απόφασης του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΑΔΑ-Β.ΒΛΓΥΦ-ΖΧΒ) (υπ’ αριθμ. 9243/27.12.2013 Φ.Ε.Κ. Τ.Α.Ε.–Ε.Π.Ε). Η άνω ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ» είχε διαδεχθεί κατά νόμον (αρ. 68 Ν. 3601/2007, ως τροποποιηθείς ισχύει), την πρώην τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ» (ΦΕΚ Τ. Β΄ 74/18.1.2013 και ΦΕΚ Τ. Β’ 76/18.1.2013). Στις 20.03.2020 ολοκληρώθηκε η διαδικασία της διάσπασης της «Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.» («Διασπώμενη»), με απόσχιση του κλάδου της τραπεζικής της δραστηριότητας και σύσταση νέου πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Eurobank» («Επωφελούμενη»). Η ως άνω Αγωγή φέρει ΓΑΚ : 41961/02.07.2020 και ΑΚΔ : 5318/02.07.2020 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Τακτική Διαδικασία), με την οποία ΖΗΤΕΙΤΑΙ Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή. Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλει στην ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία "Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία" για τις προαναφερόμενες αιτίες το ποσό των ογδόντα μίας χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και πενήντα τριών λεπτών (81.958,53), το οποίο της οφείλεται εντόκως από την 30.11.2012 (οπότε και κατέστη ληξιπρόθεσμη και απαιτητή ολόκληρη η απαίτηση), άλλως εντόκως από τότε που έκαστη δόση κατέστη ληξιπρόθεσμη, πλέον επιτοκίου επιδικίας κατ’ άρθρο 346 Α.Κ, άλλως από την επίδοση της παρούσας της, πλέον μη λογιστικοποιηθέντων κατά νόμο τόκων, ανατοκιζομένων ανά εξάμηνο, πλέον τυχόν εξόδων, μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως της απαίτησής της. Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή. Να καταδικασθεί ο εναγόμενος στη δικαστική της δαπάνη και στην εν γένει αμοιβή του πληρεξουσίου της Δικηγόρου. Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα, 26-08-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΟΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Ο κάτωθι υπογραφόμενος Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο Πειραιά Νικόλαος Χαρ. Ντόγκας, σύμφωνα με την από 26/08/2020 έγγραφη εντολή του Δικηγόρου κ. Σταύρου Μουστακίδη ως πληρεξούσιος της στον Ασπρόπυργο Αττικής εδρεύουσας Ανώνυμης Εταρίας με την επωνυμία «CORAL GAS (ΚΟΡΑΛ ΓΚΑΖ) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ» όπως μετονομάσθηκε δυνάμει του υπ' αριθμόν 8845/30.07.2010 Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. από «SHELL GAS (ΣΕΛ ΓΚΑΖ) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ» όπως νομίμως εκπροσωπείται, επέδωσα στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (εισαγγελέας Πρωτοδικών) Ελλη Θάλεια Ν. Συροπούλου σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 10.604 Γ / 31-08-2020 έκθεση επιδόσεώς μου, ακριβές αντίγραφο της από 25/08/2020 ΑΓΩΓΗΣ, για την άγνωστη διαμονή και διεύθυνση του KALIN (ΚΑΛΙΝ) MITOV (ΜΙΤΟΒ) του TZVETANOV (ΤΖΒΕΤΑΝΟΒ) και της TODORKA (ΤΟΝΤΟΡΚΑ), κατοίκου εκ της εργασίας του Αχαρνών, οδός Δεκελείας αρ. 209, και εκ της κατοικίας του Αχαρνών Αττικής, οδός Ηρώων Πολυτεχνείου αρ. 48 και ήδη αγνώστου διαμονής, ως Διαχειριστού και νομίμου εκπροσώπου, της επί της οδού Δεκελείας αρ. 209, εδρεύουσας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΜΙΝΤΖΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΜΙΤΟΝ KALIN ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με τον διακριτικό τίτλο «GALAXY GROUP ΕΠΕ» και ήδη «ΜΙΝΤΖΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - MITON KALIN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με τον διακριτικό τίτλο «GALAXY GROUP ΕΠΕ» όπως νομίμως εκπροσωπείται, με την οποία απευθύνεται ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, με ΓΑΚ: 58647/2020 και ΕΑΚ: 7135/2020, με την οποία ζητείται να γίνει δεκτή η αγωγή και να καταβληθεί το ποσό των 25.000,00 €, νομιμοτόκως, προκειμένου να λάβει γνώση για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 31/08/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΝΤΟΓΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Ο κάτωθι υπογραφόμενος Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο Πειραιά Νικόλαος Χαρ. Ντόγκας, σύμφωνα με την από 26/08/2020 έγγραφη εντολή του Δικηγόρου κ. Σταύρου Μουστακίδη ως πληρεξούσιος της στον Ασπρόπυργο Αττικής εδρεύουσας Ανώνυμης Εταρίας με την επωνυμία «CORAL GAS (ΚΟΡΑΛ ΓΚΑΖ) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ» όπως μετονομάσθηκε δυνάμει του υπ' αριθμόν 8845/30.07.2010 Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. από «SHELL GAS (ΣΕΛ ΓΚΑΖ) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ» όπως νομίμως εκπροσωπείται, επέδωσα στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (εισαγγελέας Πρωτοδικών) Ελλη Θάλεια Ν. Συροπούλου σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 10.605 Γ / 31-08-2020 έκθεση επιδόσεώς μου, ακριβές αντίγραφο της από 25/08/2020 ΑΓΩΓΗΣ, για την άγνωστη διαμονή και διεύθυνση του KIRIL (ΚΙΡΙΛ) TODOROV (ΤΟΝΤΟΡΟΒ) του TODOROV (ΤΟΝΤΟΡΟΒ) και της STOYCHEVA (ΣΤΟΪΤΣΕΒΑ), κατοίκου Αχαρνών Αττικής οδός Ηρώων Πολυτεχνείου, αρ. 48 και ήδη αγνώστου διαμονής, ως Διαχειριστού και νομίμου εκπροσώπου, της επί της οδού Δεκελείας αρ. 209, εδρεύουσας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΜΙΝΤΖΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΜΙΤΟV KALIN ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με τον διακριτικό τίτλο «GALAXY GROUP ΕΠΕ» και ήδη «ΜΙΝΤΖΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - MITON KALIN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με τον διακριτικό τίτλο «GALAXY GROUP ΕΠΕ» όπως νομίμως εκπροσωπείται, υπό των ανωτέρω, με την οποία απευθύνεται ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, με ΓΑΚ: 58647/2020 και ΕΑΚ: 7135/2020, με την οποία ζητείται να γίνει δεκτή η αγωγή και να καταβληθεί το ποσό των 25.000,00 €, νομιμοτόκως, προκειμένου να λάβει γνώση για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 31/08/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΝΤΟΓΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Ο κάτωθι υπογραφόμενος Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο Πειραιά Νικόλαος Χαρ. Ντόγκας, σύμφωνα με την από 26/08/2020 έγγραφη εντολή του Δικηγόρου κ. Σταύρου Μουστακίδη ως πληρεξούσιος της στον Ασπρόπυργο Αττικής εδρεύουσας Ανώνυμης Εταρίας με την επωνυμία «CORAL GAS (ΚΟΡΑΛ ΓΚΑΖ) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ» όπως μετονομάσθηκε δυνάμει του υπ' αριθμόν 8845/30.07.2010 Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. από «SHELL GAS (ΣΕΛ ΓΚΑΖ) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ» όπως νομίμως εκπροσωπείται, επέδωσα στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (εισαγγελέας Πρωτοδικών) Ελλη Θάλεια Ν. Συροπούλου σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 10.602 Γ / 31-08-2020 έκθεση επιδόσεώς μου, ακριβές αντίγραφο της από 25/08/2020 ΑΓΩΓΗΣ, για την άγνωστη διαμονή και διεύθυνση του HRISTO (ΧΡΙΣΤΟ), STOICHKOV (ΣΤΟΪΤΣΚΟΒ) του IVAN (ΙΒΑΝ) και της KATERINA (ΚΑΤΕΡΙΝΑ), κατοίκου εκ της εργασίας του Αχαρνών, οδός Δεκελείας αρ. 209, και εκ της κατοικίας του Αχαρνών Αττικής, οδός Ηρώων Πολυτεχνείου αρ. 48 και ήδη αγνώστου διαμονής, ως Διαχειριστού και νομίμου εκπροσώπου, της επί της οδού Δεκελείας αρ. 209, εδρεύουσας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΜΙΝΤΖΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΜΙΤΟΝ KALIN ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με τον διακριτικό τίτλο «GALAXY GROUP ΕΠΕ» και ήδη «ΜΙΝΤΖΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - MITON KALIN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με τον διακριτικό τίτλο «GALAXY GROUP ΕΠΕ» όπως νομίμως εκπροσωπείται, με την οποία απευθύνεται ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, με ΓΑΚ: 58647/2020 και ΕΑΚ: 7135/2020, με την οποία ζητείται να γίνει δεκτή η αγωγή και να καταβληθεί το ποσό των 25.000,00 €, νομιμοτόκως, προκειμένου να λάβει γνώση για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 31/08/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΝΤΟΓΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Ο κάτωθι υπογραφόμενος Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο Πειραιά Νικόλαος Χαρ. Ντόγκας, σύμφωνα με την από 26/08/2020 έγγραφη εντολή του Δικηγόρου κ. Σταύρου Μουστακίδη ως πληρεξούσιος της στον Ασπρόπυργο Αττικής εδρεύουσας Ανώνυμης Εταρίας με την επωνυμία «CORAL GAS (ΚΟΡΑΛ ΓΚΑΖ) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ» όπως μετονομάσθηκε δυνάμει του υπ' αριθμόν 8845/30.07.2010 Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. από «SHELL GAS (ΣΕΛ ΓΚΑΖ) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ» όπως νομίμως εκπροσωπείται, επέδωσα στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (εισαγγελέας Πρωτοδικών) Ελλη Θάλεια Ν. Συροπούλου σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1.603 Γ / 31-08-2020 έκθεση επιδόσεώς μου, ακριβές αντίγραφο της από 25/08/2020 ΑΓΩΓΗΣ, για την άγνωστη διαμονή και διεύθυνση του Αθανάσιου Μίντζια του Θεοδώρου και της Σοφίας κάτοικο εκ της εργασίας του Αχαρνών, οδός Δεκελείας αρ. 209, και εκ της κατοικίας του Αχαρνών Αττικής, οδός Ηρώων Πολυτεχνείου αρ. 48 και ήδη αγνώστου διαμονής, ως Διαχειριστού και νομίμου εκπροσώπου, της επί της οδού Δεκελείας αρ. 209, εδρεύουσας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΜΙΝΤΖΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΜΙΤΟΝ KALIN ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με τον διακριτικό τίτλο «GALAXY GROUP ΕΠΕ» και ήδη «ΜΙΝΤΖΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - MITON KALIN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με τον διακριτικό τίτλο «GALAXY GROUP ΕΠΕ» όπως νομίμως εκπροσωπείται, με την οποία απευθύνεται ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, με ΓΑΚ: 58647/2020 και ΕΑΚ: 7135/2020, με την οποία ζητείται να γίνει δεκτή η αγωγή και να καταβληθεί το ποσό των 25.000,00 €, νομιμοτόκως, προκειμένου να λάβει γνώση για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 31/08/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΝΤΟΓΚΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ----- Ταχ. Δ/νση: ΑραφηνίδωνΑλών 12 190 09 - Ραφήνα Πληροφορίες: Γραφείο Δημάρχου Τηλ: 2294321070 Fax: 2294023481 Θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων για την περίοδο 01/09/2020 – 31/08/2021» ΑΠΟΦΑΣΗ 423/2020 Ο Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα «Καλλικράτης»(Α’ 87) όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Την υπ’ αριθμ 28549/16.04.2019 (Φ.Ε.Κ. 1327/17.04.2019 τ.Β’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. ‘Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με τον Ν.3852/2010, όπως ισχύει. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’87) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’107) και της παρ.3 ε’ άρθρου 3 Ν.4051/2012 (Α’40), αναφορικά με την αντιμισθία. 5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (απόφ. ΓΠ-191/20.03.2014 (Β’698) για το Δήμο Ραφήνας Πικερμίου, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 20.266 κατοίκους. 6. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», καθώς και του άρθρου 9 του Ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», περί εξουσιοδότησης υπογραφής. 7. Το γεγονός ότι ο Δήμος Ραφήνας Πικερμίου έχει δύο (2) Δημοτικές ενότητες. 8. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν πέντε (5) Αντιδήμαρχοι. 9. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορούν να ορισθούν δύο (2) άμισθοι αντιδήμαρχοι. 10. Το γεγονός ότι ο ορισμός άμισθων αντιδημάρχων δεν προκαλεί πρόσθετη δαπάνη στον προϋπολογισμό του 2021 του Δήμου 11. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019: Ορισμός Αντιδημάρχων. 12. Το υπ’αριθμ. 01/2019 Πρακτικό της Συνεδρίασης Δημοτικών Συμβούλων της Παράταξης ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ για την παροχή έγκρισης της πλειοψηφίας των συμβούλων της παράταξης, για τον ορισμό του συμβούλου Ανδρέα Βασιλόπουλου ως Αντιδημάρχου (αρ.εισερ εγγράφου στο Δήμο 13649/30.8.2019). 13. Το υπ’αριθμ. 03/2020 Πρακτικό της Συνεδρίασης Δημοτικών Συμβούλων της Παράταξης ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ για την παροχή έγκρισης της πλειοψηφίας των συμβούλων της παράταξης, για τον ορισμό της συμβούλου Βαλερή Βασιλικού ως Εντεταλμένης Συμβούλου (αρ.εισερ εγγράφου στο Δήμο 13351/28.8.2020). 14. Το άρθρο 74 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’87) , όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.4623/2019. 15. Την εγκύκλιο 90 του ΥΠ.ΕΣ./αριθμ. πρωτ. 59849/21-8-2019 16. Την ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου στο έργο του 17. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου (ΦΕΚ 1845/Β΄/29-7-2013) όπως συμπληρώθηκε με το Φ.Ε.Κ. 708/Β’/24-4-2015. 18. Την απόφαση Δημάρχου 446/2019/02-09-2019 με την οποία ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου και μεταβιβάζει σε αυτούς αρμοδιότητες. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου με θητεία μέχρι και την 31η Αυγούστου 2021 και τους μεταβιβάζει καθ’ ύλην αρμοδιότητες ως εξής : 1.ΤΣΕΒΑ – ΜΗΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ , Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διαχείρισης - Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ισότητας και της μεταβιβάζει καθ'ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες: • Την Οικονομική Υπηρεσία • Την καλή λειτουργία των Νομικών Προσώπων και των Επιτροπών του Δήμου • Την ευθύνη λειτουργίας του Ληξιαρχείου των Δημοτικών Ενοτήτων του δήμου • Τα θέματα που αφορούν τη διασφάλιση της ισότηταςτων φύλων στο σύνολο των λειτουργιών του Δήμου • Τη διαχείριση και εποπτεία των Δημοτικών Κοιμητηρίων • Την Δημοτική Συγκοινωνία • Τα θέματα που αφορούν την Κοινωνική Αλληλεγγύη και Πρόνοια • Τα θέματα που αφορούν το Κοινωνικό Παντοπωλείο • Την υποβοήθηση της εποπτείας λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην Κοινότητα Πικερμίου Η ανωτέρω αντιδήμαρχος ορίζεται και πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2.ΑΡΑΠΚΙΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας και Υποδομών και του μεταβιβάζει καθ'ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες: • Την Υπηρεσία Δημοτικού Φωτισμού •Την Υπηρεσία Ύδρευσης και Αποχέτευσης • Την Υπηρεσία Πρασίνου • Το Γραφείο κίνησης των οχημάτων • Τη συντήρηση, επισκευή και αποκατάσταση οδοστρωμάτων • Τη συντήρηση, επισκευή και λειτουργία του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων, οχημάτων και μηχανημάτων • Τη διαχείριση της Δημοτικής Αποθήκης • Την ασφάλεια των εργαζομένων Ο ανωτέρω αντιδήμαρχος ορίζεται και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 3. ΜΠΟΥΡΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, Αντιδήμαρχος Διαχείρισης Απορριμμάτων – Ανακύκλωσης και του μεταβιβάζει καθ’ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες : • Την Υπηρεσία καθαριότητας οικιακών, βλαστικών, ογκωδών απορριμμάτων και ανακύκλωσης • Της άσκησης υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, λαϊκών αγορών και εμποροπανηγύρεων • Τον καθαρισμό και ευταξία των Δημοτικών Κοιμητηρίων • Την πολιτική προστασία • Τα αδέσποτα ζώα • εκτάκτων αναγκών • Την υποβοήθηση και παρακολούθηση της ομαλής διεκπεραίωσης των εργασιών που εκτελούνται στην Κοινότητα Πικερμίου Ο ανωτέρω αντιδήμαρχος ορίζεται και μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 4. ΚΑΛΦΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Δημοτικής Περιουσίας και του μεταβιβάζει καθ'ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες: • Την λειτουργία της Τεχνικής Υπηρεσίας • Τη συντήρηση των κτιριακών έργων, εγκαταστάσεων και παιδικών χαρών • Την παρακολούθηση και εποπτεία τεχνικών έργων και έργων αυτεπιστασίας • Των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, στάθμευσης οχημάτων και οδοσήμανσης Ο ανωτέρω αντιδήμαρχος ορίζεται πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής καθώς και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 5. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος-Παιδείας-Πολιτισμού- Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Ψηφιακής Πολιτικής και του μεταβιβάζει καθ'ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες: • Τη Διαφάνεια, Ψηφιακή Πολιτική και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση • Την Πράσινη Ανάπτυξη, Περιβαλλοντική διαχείριση και Ανακύκλωση • Τα Αναπτυξιακά Προγράμματα και προγράμματα Ε.Ε. και ΕΣΠΑ • Τον Πολιτισμό • Την Παιδεία • Την εκπαίδευση του προσωπικού • Την τουριστική προβολή και ανάπτυξη του Δήμου • Την εποπτεία του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Ο ανωτέρω αντιδήμαρχος ορίζεται και μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Β. Οι Αντιδήμαρχοι υπογράφουν όλα τα υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν τις αρμοδιότητές τους, οι οποίες εκτελούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Γ. Οι ανωτέρω μεταβιβαζόμενες καθ΄ ύλην αρμοδιότητες στους Αντιδημάρχους, σε περίπτωση που αυτοί απουσιάζουν ή κωλύονται, ασκούνται από τον ίδιο τον Δήμαρχο. Δ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να τα ασκεί η Αντιδήμαρχος κα Τσεβά-Μήλα Δήμητρα και όταν αυτή απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Αραπκιλή Σάββα και αν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντιδήμαρχο κ. Καλφαντή Παναγιώτη. Ε. Οι πολιτικοί γάμοι θα τελούνται από τον Δήμαρχο και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος από την Αντιδήμαρχο κα Τσεβά-Μήλα Δήμητρα και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της από τον Αντιδήμαρχο κ. Μπουράνη Αριστείδη και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του από τον Αντιδήμαρχο κ. Καλφαντή Παναγιώτη και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του από τον Αντιδήμαρχο κ. Βασιλόπουλο Ανδρέα και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του από τον Αντιδήμαρχο κ. Αραπκιλή Σάββα. ΣΤ. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως άμισθους αντιδημάρχους του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου με θητεία μέχρι και την 31η Αυγούστου 2021, ως εξής: 1. ΤΣΕΜΠΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Αντιδήμαρχος Επικοινωνίας και Τύπου, και του μεταβιβάζει τις κάτωθι καθ’ύλην αρμοδιότητες: • Τον σχεδιασμό της επικοινωνιακής πολιτικής για την προώθηση της αποστολής και των στόχων του Δήμου, καθώς και την εφαρμογή των προγραμμάτων των ενεργειών που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της επικοινωνιακής αυτής πολιτικής • Την οργάνωση και υλοποίηση εκδηλώσεων του Δήμου (συνέδρια, συνελεύσεις, εορτές κλπ) καθώς και προγραμμάτων προβολής του έργου και των υπηρεσιών που παρέχει ο Δήμος • Τον σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων ενημέρωσης των πολιτών για τις επιδιώξεις, τους στόχους και τις υπηρεσίες του Δήμου με σκοπό τη δραστηριοποίηση των πολιτών για την προώθηση των τοπικών συμφερόντων • Τη διαχείριση των σχέσεων του Δήμου με τον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επιμελείται των δημοσιευμάτων και των δελτίων τύπου του Δήμου • Την επιμέλεια των ενημερωτικών εκδόσεων ή εκπομπών του Δήμου στα ΜΜΕ και παρακολούθηση των δημοσιευμάτων (εντύπων και ηλεκτρονικών) σχετικά με τις δραστηριότητες του Δήμου 2. ΜΠΑΤΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ, Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης Υποδομών, και του μεταβιβάζει τις κάτωθι καθ’ύλην αρμοδιότητες : • Την ευθύνη υποβολής σχεδίου δράσης προπαρασκευαστικών ενεργειών για την ανάπτυξη νέων συγκοινωνιακών υποδομών, σε συνεργασία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο και τους εμπλεκόμενους φορείς • Την ευθύνη σύνταξης εισηγητικού πλαισίου για την ένταξη στο σχεδιασμό της ανάπτυξης δικτύου φυσικού αερίου στο Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου • Την προετοιμασία και παρακολούθηση της εξέλιξης των διαδικασιών υλοποίησης της ανάπτυξης του συνόλου του δικτύων νέων υποδομών του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου Ζ . Παράλληλα με την ίδια απόφαση ορίζονται οι κάτωθι δημοτικοί σύμβουλοι ως Εντεταλμένοι Σύμβουλοι με θητεία μέχρι και την 31η Αυγούστου 2021 και τους αναθέτει την εποπτεία των κάτωθι τομέων ως εξής: ➢ ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Εντεταλμένος Σύμβουλος με αρμοδιότητα τα θέματα α) της Νέας Γενιάς, β) της Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης, καθώς και γ) τη συνεργασία, εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής, με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Κοινότητας Πικερμίου για τα θέματα της Κοινότητας. ➢ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, Εντεταλμένος Σύμβουλος με αρμοδιότητα τα θέματα α) Υγιεινής των εργαζομένων, β) Προστασίας και προαγωγής Δημόσιας Υγείας καθώς και γ) των Κοινωνικών Ιατρείων και Φαρμακείων του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου. ➢ ΠΑΝΤΖΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Εντεταλμένος Σύμβουλος με αρμοδιότητα τα θέματα Αθλητισμού. ➢ ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Εντεταλμένος Σύμβουλος με αρμοδιότητα τα θέματα α) Πολιτικής Προστασίας και β) Αδέσποτων Ζώων. ➢ ΒΛΑΧΑΚΗ ΧΡΥΣΑ, Εντεταλμένη Σύμβουλος με αρμοδιότητα τα θέματα που αφορούν το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου. ➢ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΒΑΛΕΡΗ, Εντεταλμένη Σύμβουλος με αρμοδιότητα τα θέματα εφαρμογής προγραμμάτων Ανακύκλωσης. Η. Η παρούσα να δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Ραφήνα, 28-8-2020 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας