PrintButton

03-09-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Εγώ, ο Δικαστικός Επιμελητής της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα στο Πρωτοδικείο Αθηνών, Αριστείδης Ραυτόπουλος, που έχω την έδρα μου στην Άνοιξη Αττικής (οδός Μεσολογγίου αρ.3), ύστερα από την 31/8/2020 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από τη ΔΙΚΗΓΟΡΟ Θεσ/νίκης, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Γ. ΑΓΟΡΟΥΔΗ, με έδρα στις Αχαρνές, οδός Πάρνηθος αρ.1, πληρεξούσια των, 1) JIAMIN (ΖΙΑΜΙΝ) SHAO (ΣΑΟ) του CHANGHUA (ΣΑΝΓΚΟΥΑ), κατόχου του υπ’ αριθ. EF6269688 κινεζικού διαβατηρίου, ΑΦΜ 166877504, 2) YING (ΓΙΝΓΚ) LIU (ΛΙΟΥ) του JINGZHONG (ΖΙΝΓΚΤΣΟΝΓΚ), κατόχου του υπ’ αριθ. G59709808 κινεζικού διαβατηρίου, ΑΦΜ 166882941, κατοίκων Σανγκάης Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (Room 55, Lane 1111, Jing Lian Road, Minhang District, China), επέδωσα με την υπ’αριθ. 2404 Γ΄/2020 έκθεση μου στις 2/9/2020 στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, για τον ΧΑΡΙΛΑΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ του Νικολάου και της Άννας, πρότινος κάτοικος Γλυφάδας (οδός Σμύρνης αρ.79 και Προποντίδας) και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της με αριθ. καταθ. 58897/1119/2020 ΑΓΩΓΗΣ των πρώτων κατά του δευτέρου, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και ζητά: Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή. Να καταδικασθεί ο εναγόμενος να μας καταβάλλει το ποσό των 4.800 ευρώ ήτοι στον καθένα από εμάς το ποσό των 2.400 ευρώ (4.800/2) ως αποζημίωση χρήσης για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο 2019 και Ιανουάριο 2020, ισόποση με το μηνιαίο ποσό του καταβαλλόμενου μισθώματος ήτοι, (4 μήνες Χ 1.200 ευρώ μηνιαίο μίσθωμα=) και δη νομιμότοκα από τότε που κάθε ποσό μηνιαίας αποζημίωσης χρήσης κατέστη απαιτητό, το οποίο υπολογίζεται ως μίσθωμα ήτοι από τότε που ως έκαστο μίσθωμα κατέστη απαιτητό άλλως από την επίδοση της παρούσας μέχρι τη πλήρη εξόφληση. Να καταδικασθεί ο εναγόμενος να μας καταβάλλει για ανεξόφλητους λογαριασμούς νερού (ΕΥΔΑΠ) ποσό ύψους 209,00 ευρώ για το διάστημα από 16/9/2016 μέχρι 4/9/2017 ήτοι στον καθένα μας το ποσό των 104,50 ευρώ (209/2) και δη νομιμότοκα από την επίδοση της παρούσας μέχρι τη πλήρη εξόφληση. Να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή. Να καταδικασθεί ο εναγόμενος στη δικαστική μας δαπάνη και αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου μας. Ορίστηκε χρόνος για συζήτηση αυτής της υπόθεσης την 27/11/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. στο Πρωτοδικείο Αθηνών, στο Κτίριο 11 Αίθουσα 1, Πινάκιο: Τ1, με Αριθμό Πινακίου: 1 (Διαδικασία: Μισθώσεις-Περουσιακές Διαφορές). Στην υπ’αριθ. 2404 Γ΄/2020 έκθεση επίδοσης μου υπάρχει εντολή του κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών για την παρούσα δημοσίευση (κατ’ άρθρο 134 του Κ.Πολ.Δ.). Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Μετά από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Δράμας κ. Πασχάλη Ταυρίδη ως πληρεξούσιου του Παναγιώτη Μαγκριώτη του Γεωργίου εμπόρου κατοίκου Καλαμπακίου Δράμας με ΑΦΜ-015834760 Δ.Ο.Υ Δράμας, η υπογράφουσα δικαστική επιμελήτρια της περιφέρειας του Εφετείου Θράκης με έδρα το Πρωτοδικείο Δράμας Βιολέττα Μανδαλά του Βασιλείου με την με αριθμ. 4683γ /31-8 -2020 έκθεση επίδοσης, επέδωσα στον κ ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΔΡΑΜΑΣ κ. Απόστολο Δεληγιάννη, σύμφωνα με τα άρθρα 134 και 135 του Κ.πολ.Δ για λογαριασμό της κ. ΙΝΓΡΙΝΤΑ ΝΤΑΙΛΥΝΤΙΤΕ του Γκιντας και της Γιουντιτα (Ingrida Dailidyte του GINTAS και της JUDITA κατοίκου Καλαμπακίου Δράμας με ΑΦΜ-156504568 και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο της με αριθμ κατάθεσης 88/21-7-2020 ΑΓΩΓΗΣ ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΑΣ Ενώπιον του Ειρηνοδικείου Δράμας του παραπάνω ενάγοντα , σύμφωνα με την οποία ορίζεται δικάσιμος η 20η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ του 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου Δράμας με την εντολή να επιδοθεί (10) ημέρες πριν από τη δικάσιμο . Προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη να παραστεί κατά τη παραπάνω δικάσιμο . Δράμα 31 Αυγούστου 2020 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΜΑΝΔΑΛΑ Μ. ΑΛΕΞΝΑΔΡΟΥ 153 ΤΗΛ. 25210-22835 ΑΦΜ-043726241 Δ.Ο.Υ Δράμας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΛΗΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΡΤΥΡΩΝ Βάσει των υπ’αριθμούς 8318/02.09.2020 και 8319/02.09.2020 εκθέσεων επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Κω Μαρίας Καλλούδη επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κω αντίγραφο της από 01.09.2020 κλήσης της Πηνελόπης, θυγ. Αλεξάνδρου Πασσαλή, κατοίκου της Δημοτικής Κοινότητος Αντιμάχειας του Δήμου Κω, με την οποία καλούνται οι Τσαμπίκα, θυγ. Ιωάννου Γιαννά και Κωνσταντίνος Ιωάννου Γιαννάς, τέως κάτοικοι Κω και ήδη αγνώστου διαμονής, προκειμένου να παραστούν ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κω στις 17.09.2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00΄ και 13.05΄, που θα εξετασθούν οι μάρτυρες Απόστολος Κωνστανταρόπουλος του Θεοδώρου και της Αντωνίας, συνταξιούχος, κάτοικος της Δημοτικής Κοινότητος Κεφάλου του Δήμου Κω και Νικόλαος Τσακίρης του Αναστασίου και της Μαρίας, επιχειρηματίας, κάτοικος πόλεως Κω, οδός Μ. Αλεξάνδρου αριθμός 29, για την απόδειξη των θεμάτων που αναφέρονται στην από 27.01.2020 και μ’ αριθμό κατάθεσης δικογράφου 28/2020 αγωγή της καλούσας-ενάγουσας Πηνελόπης, θυγ. Αλεξάνδρου Πασσαλή. Κως 02.09.2020 Η πληρεξουσία Δικηγόρος ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΤΕΛΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Δυνάμει της με αριθμό 36/2020 Διαταγής του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου εγκρίθηκε το από 10/06/2020 Καταστατικό του Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία «Άτλας Κηφισιάς», με έδρα το Δήμο Κηφισιάς, Αττικής και με σκοπό τον αναφερόμενο στο 2ο άρθρο του αποτελούμενου από 14 άρθρα Καταστατικού του, δηλαδή α) η σύμμετρη και αρμονική ανάπτυξη των σωματικών και ψυχικών δυνάμεων και δεξιοτήτων των μελών του μέσα από την προπόνηση, ενασχόληση και επιμόρφωση, είτε μέσα από συγκεκριμένα αθλήματα, είτε από αθλητικές δραστηριότητες η συστηματική καλλιέργεια και η ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών, β) η αθλητική δραστηριότητα των μελών του και ιδιαίτερα των νέων, η σωματική, πνευματική και ηθική ανάπτυξης τους, η ανάπτυξη του πνεύματος της συναδέλφωσης και αλληλεγγύης μεταξύ τους, η άσκηση, με διάφορα αθλήματα του σώματος, η διατήρηση και θεμελίωση της υγείας, η απόκτηση και τελειοποίηση των φυσικών ικανοτήτων, η ψυχαγωγία και η κοινωνική ανάπτυξη σύμφωνα με τις αρχές του φίλαθλου πνεύματος, η προώθηση του αθλητισμού και του πολιτισμού στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η μετάδοση των αθλητικών ιδεωδών, του ευ αγωνίζεσθαι, των ηθικών και αθλητικών αξιών και η ανάπτυξη όλων των αθλημάτων ανοικτών και κλειστών γηπέδων σε επίπεδο αθλητικών υποδομών και ακαδημιών, όπως- ενδεικτικά και όχι περιοριστικά- κλασσικός αθλητισμός, στίβος, άρση βαρών, η σωματοδομική (bodybuilding), αεροβική γυμναστική, πυγμαχία, πολεμικές τέχνες, παγκράτιο, πεζοπορία, κλπ, γ) η ανάπτυξη ακαδημιών και υποδομών, παιδικού και εφηβικού αθλητισμού, καθώς και η ανάπτυξη του μαζικού αθλητισμού, δ) η διενέργεια και οργάνωση αθλητικών οργανώσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων, συνεδριών και πάσης φύσης συναφείς εκδηλώσεις, ε) τέλεση εκδηλώσεων που εντάσσονται στο χώρο του πολιτισμού και του αθλητισμού, όπως η συγκέντρωση, προβολή και η ενημέρωση των ιστορικών αρχείων του κάθε αθλήματος που καλλιεργεί το Σωματείο, η προβολή των δραστηριοτήτων του σωματείου μέσω επίσημης ιστοσελίδας και επίσημων σελίδων κοινωνικής δικτύωσης του, η συνεργασία με άλλους οργανισμούς που έχουν παρόμοιους ή παραπλήσιους στόχους καθώς και οτιδήποτε άλλο συμβάλλει στην πραγμάτωση του σκοπού του Σωματείου. Η ίδρυση άλλων τμημάτων, αγωνιστικών και μη, ως και η κατάργηση των λειτουργούντων, γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναστείλει την λειτουργία οιουδήποτε τμήματος. Αθήνα, 26/08/2020 Ο πληρεξούσιος δικηγόρος ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΓΑΛΕΤΑΚΗΣ ΚΙΑΦΑΣ 8 και Ζ. ΠΗΓΗΣ 1 , ΑΘΗΝΑ Τηλ. 210-3600085, 6973984681 Email. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθ. 6341ΣΤ/28-08-2020 Έκθεσή μου Επίδοσης ύστερα από έγγραφη παραγγελία του κ. ΝΙΚΟΥ Ι. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ πληρεξούσιου δικηγόρου της Ευγενίας-Τζένης Σακελαροπούλου του Νικολάου, κατοίκου Αθήνας, οδός Λυκαβηττού αρ. 34, με ΑΦΜ 002744881, ήρθα και επέδωσα στον κο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα, για λογαριασμό της Αναστασίας Βερούτη του Νικολάου , πρώην κατοίκου Νέας Ερυθραίας Αττικής (περιοχή Καστρί), οδός Αθηνάς 8β και Ήρας και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 10/08/2020 ΑΓΩΓΗΣ της πρώτης κατά 1) της Αναστασίας Βερούτη του Νικολάου, πρώην κατοίκου Νέας Ερυθραίας Αττικής (περιοχή Καστρί), οδός Αθηνάς 8β και Ήρας και ήδη αγνώστου διαμονής με ΑΦΜ 132032947, 2) του Νικολάου Βερούτη του Κωνσταντίνου, πρώην κατοίκου Άνω Λιοσίων Αττικής, οδός Σωτ. Πέτρουλα 25 και ήδη αγνώστου διαμονής με ΑΦΜ 033144417, που απευθύνεται στο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Διαδικασία Μισθωτικών Διαφορών) και με την οποία ζητά: Να γίνει δεκτή η αγωγή της σε όλο αυτής το αιτητικό κ.λπ. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχουν Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου της κας Γραμματέως του ως άνω δικαστηρίου με Είδος Δικογράφου : Αγωγή Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 57549/2020, Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 1080/2020 και χρονολογία κατάθεσης: 12/08/2020, ταυτόχρονη πράξη ορισμού συζήτησης της ιδίας Γραμματέως με την οποία ορίζεται ως ημερομηνία συζήτησης η 11η Νοεμβρίου 2020, ημέρα : Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ., στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών κτίριο 11 αίθουσα 5, Πινάκιο: Τ2 με Αριθμό Πινακίου: 8, Διαδικασία: Μισθώσεις – Περιουσιακές Διαφορές. Για να λάβει γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλούμενην να παραστεί κατά τη συζήτηση όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΔΗΜΑΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθ. 6340ΣΤ/28-08-2020 Έκθεσή μου Επίδοσης ύστερα από έγγραφη παραγγελία του κ. ΝΙΚΟΥ Ι. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ πληρεξούσιου δικηγόρου της Ευγενίας-Τζένης Σακελαροπούλου του Νικολάου, κατοίκου Αθήνας, οδός Λυκαβηττού αρ. 34, με ΑΦΜ 002744881, ήρθα και επέδωσα στον κο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα, για λογαριασμό του Νικολάου Βερούτη του Κωνσταντίνου, πρώην κατοίκου Άνω Λιοσίων Αττικής, οδός Σωτ. Πέτρουλα 25 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 10/08/2020 ΑΓΩΓΗΣ της πρώτης κατά 1) της Αναστασίας Βερούτη του Νικολάου, πρώην κατοίκου Νέας Ερυθραίας Αττικής (περιοχή Καστρί), οδός Αθηνάς 8β και Ήρας και ήδη αγνώστου διαμονής με ΑΦΜ 132032947, 2) του Νικολάου Βερούτη του Κωνσταντίνου, πρώην κατοίκου Άνω Λιοσίων Αττικής, οδός Σωτ. Πέτρουλα 25 και ήδη αγνώστου διαμονής με ΑΦΜ 033144417, που απευθύνεται στο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Διαδικασία Μισθωτικών Διαφορών) και με την οποία ζητά: Να γίνει δεκτή η αγωγή της σε όλο αυτής το αιτητικό κ.λπ. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχουν Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου της κας Γραμματέως του ως άνω δικαστηρίου με Είδος Δικογράφου : Αγωγή Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 57549/2020, Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 1080/2020 και χρονολογία κατάθεσης: 12/08/2020, ταυτόχρονη πράξη ορισμού συζήτησης της ιδίας Γραμματέως με την οποία ορίζεται ως ημερομηνία συζήτησης η 11η Νοεμβρίου 2020, ημέρα : Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ., στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών κτίριο 11 αίθουσα 5, Πινάκιο: Τ2 με Αριθμό Πινακίου: 8, Διαδικασία: Μισθώσεις – Περιουσιακές Διαφορές. Για να λάβει γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλούμενον να παραστεί κατά τη συζήτηση όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΔΗΜΑΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Κάνω γνωστό ότι, μετά την από 17-7-2019 έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αριάδνης Αρβανίτη πληρεξούσια του Σωτηρίου Ζαφείρη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Αθηνών, οδός Κλαδά αρ. 25-27, σύμφωνα με την υπ’αρ. 11370Γ/26-07-2019 έκθεση επίδοσής μου, εγώ ο Δικ. Επιμελητής του Εφετείου Αθηνών, Στέφανος Αθανασούλης, κάτοικος Αθηνών, οδός Νικηταρά αρ. 3, επέδωσα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για την Κωνσταντίνα Γκίτζιου του Γεωργίου, πρώην κάτοικο Ν. Χαλκηδόνας Αττικής, οδός Ανδριτσαίνης αρ. 1 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της υπ’αρ. 7460/2019 Απόφασης του Μον. Πρωτ/κείου Αθηνών με την οποία 1) ορίζει παράβολο ερημοδικίας το ποσό των 250 €, 2) Δέχεται την αγωγή, 3) Απαγγέλει την λύση του γάμου τους, 4) Καταδικάζει την εναγόμενη στα δικαστικά έξοδα 320 € υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Αθήνα 27-07-2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής Στέφανος Αθανασούλης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. Ε.&.Κ.Υ. Θεσ/νίκη 27-08-2020 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρωτ.3148 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡ. ΣΥΣΤ.ΕΣΗΔΗΣ-96582- - ΝΠΔΔ - ΑΦΜ997288259 ΑΔΑ : 63ΑΣΟΞΧΣ-ΕΩΚ Ταχ. Δ/νση. Παπαρρηγοπούλου 7 ΑΔΑΜ:20REQ007224425 546 30 Θεσ/νίκη Πληροφορίες: Λαδάς Σωκράτης Τηλ. 2313.022634-632-631 εσ. 127 Fax. 2313000703 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Site : www.kkp-km.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 24η/2020 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάδειξη Αναδόχου ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ, ΛΑΝΤΖΙΕΡΗ & ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ) ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 12 ΜΗΝΕΣ + ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 12 ΜΗΝΩΝ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 24η/2020 CPV : 55311000-3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 450.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 558.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ : 450.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 558.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ : ΕΩΣ 30%, ΗΤΟΙ ΕΩΣ 135.000,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24% ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ : Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΜΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : 19-10-2020 ΩΡΑ 09:00πμ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Για τις ηλεκτρονικές- ΕΣΗΔΗΣ 12-10-2020 ΩΡΑ 12:30μμ Για τις έγγραφες 16-10-2020 ΩΡΑ 15:00 μμ Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ημ/νία Αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Ημ/νία και στον Ημερήσιο Τύπο Ημ/νία Ανάρτησης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ: www.Dromitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 31/08/2020 03/09/2020 03/09/2020 15/09/2020 08:00πμ 12/10/2020 12:30μμ 16/10/2020 15:00μμ 19-10-2020 09:00πμ Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 16-10-2020 και ώρα 15:00μμ. όποιες προσφορές μετά την παραπάνω ώρα έλθουν στην υπηρεσία είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικώς ΔΕΝ πρωτοκολλούνται και ΔΕΝ παραλαμβάνονται από την υπηρεσία πρωτοκόλλου του Κέντρου (απόρριψη προσφοράς) στην οδό Παπαρρηγοπούλου 7 στον 2ο όροφο. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 15-9-2020 και ωρα 8:00πμ. Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Βασιλική Θ.Μ. Νάκου

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας