PrintButton

10-09-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ Mε την 1084/2020 άδεια της Εισηγήτριας πτωχεύσεων εκποιούνται τα κινητά πράγματα που αναφέρονται στην από 20-11-2015 έκθεση απογραφής [φωτιστικά, ψυγεία κλπ] της πτώχευσης «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ IDEAL EΠΕ», κατόπιν β' μειώσεως 30% και με συνολική τιμή α΄ προσφοράς 5.585,00€. Η εκποίηση θα γίνει την πρώτη Δευτέρα μετά από 10 εργάσιμες ημέρες από την δημοσίευση της περίληψης στο Ταμείο Νομικών και ώρα 11.00πμ στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Η ΣΥΝΔΙΚΟΣ ΣΕΒΑΣΤΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ 6977040320 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Με τις υπ’ αριθ. 4288Δ/20-08-2020, 4289Δ/20-08-2020 και 4290Δ/20-08-2020 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Δωδεκανήσου Γεωργίου Στ. Καλογήρου, ύστερα από παραγγελία του Κυριάκου Παπαβασιλείου, Δικηγόρου Ρόδου, ως πληρεξουσίου Δικηγόρου των εναγόντων : 1)Σταυρούλας Καλανδρώνη του Χαράλαμπου και 2) Γεωργίου Καλανδρώνη του Χαράλαμπου, κατοίκων της πόλεως Ρόδου (οδός Βερολίνου αρ. 23), επιδόθηκε στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου, για τους: 1)Δημήτριο Φάκκα του Ιωάννη, πρώην κατοίκου Μέριλαντ Βαλτιμόρης Η.Π.Α. και ήδη αγνώστου διαμονής , 2)Βασίλειο Φάκκα του Ιωάννη, πρώην κατοίκου Μέριλαντ Βαλτιμόρης Η.Π.Α. και ήδη αγνώστου διαμονής και 3)Παναγιώτη Φάκκα του Ιωάννη, πρώην κατοίκου Μέριλαντ Βαλτιμόρης Η.Π.Α. και ήδη αγνώστου διαμονής, αντίστοιχα, ακριβές φωταντίγραφο της υπ’ αριθ. 170/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ρόδου, με την οποία αναγνωρίζεται ότι στο πρόσωπο των εναγόντων συμπληρώθηκε ο νόμιμος χρόνος δεκαπενταετούς κτητικής παραγραφής του άρθρου 63 Κτηματολογικού Κανονισμού, για την με χρησικτησία κτήση απ’ αυτούς της κυριότητας των παρακάτω ακινήτων, ήτοι: Α) για την μεν 1η εξ αυτών σε ποσοστό 100/100 επί ενός αγρού – ήδη οικοπέδου, στη θέση «Ασπαλαθιάρι» της κτηματικής περιφερείας Καλάθου Ρόδου, με έκταση 2.480 τ.μ. και κτηματολογικά στοιχεία: Τόμος 2 γαιών Καλάθου, φύλλο 29, μερίδα 872 και φάκελος 133 και Β) για αμφότερους δε τους ενάγοντες και σε ποσοστό 1/4 εξ αδιαιρέτου στον καθένα απ’ αυτούς: α)επί ενός αγρού, στη θέση «Σκόκου» της κτηματικής περιφερείας Καλάθου Ρόδου, με έκταση 4.400 τ.μ. και κτηματολογικά στοιχεία: Τόμος 13 γαιών Καλάθου, φύλλο 71, μερίδα 1062 και φάκελος 126 και β) επί ενός αγρού, στη θέση «Σκόκου» της κτηματικής περιφερείας Καλάθου Ρόδου, με έκταση 27.410 τ.μ. και κτηματολογικά στοιχεία: Τόμος 13 γαιών Καλάθου, φύλλο 72, μερίδα 1059 και φάκελος 127. Όλα τα παραπάνω ακίνητα είναι νομικής φύσης «αρζί-μιρί» και ήδη μετά τη δημοσίευση του Ν.2100/1952 νομικής φύσης «μούλκ» Ρόδος 09 Σεπτεμβρίου 2020 Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ι. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Αμμοχώστου 9 – 85100 ΡΟΔΟΣ Τηλ.: 2241022802 – 6937403125 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με την υπ΄αριθμ. 3130Α/02-09-2020 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή Εφετείου Δωδεκανήσου με έδρα το Πρωτοδικείο Ρόδου Καρακόπουλου Μ. Σίμου επιδόθηκε στον ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΡΟΔΟΥ για την BUREY LISA του COLIN-EVERETT, πρώην κατοίκου Ασκληπειού του Δήμου Ρόδου και ήδη αγνώστου Διαμονής η από 1.9.2020 ΕΠΙΤΑΓΗ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΤ΄ΑΡΘΡΟ 924 ΚΑΙ 925 ΚΠΟΛΔ του ακριβούς αντιγράφου α΄ απογράφου εκτελεστού της με αριθμό 444/2012 Διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου το οποίο είναι κατατεθειμένο στον συμβολαιογράφο Ρόδου κ. Σταύρο Κουταλιανό δυνάμει του οποίου επιβλήθηκε αναγκαστική κατάσχεση (σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 22/2019 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου περιουσίας του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Ρόδου με έδρα το Πρωτοδικείο Ρόδου ΣΙΜΟΥ Μ. ΚΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ) μαζί με την κάτω από αυτή και από 1.9.2020 παραγγελία προς επίδοση του Δικηγόρου Αθηνών κ. Αθανάσιου Ι. Χαρακτινιώτη για τη δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ &ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» , πληρεξουσίου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK» η οποία εδρεύει στην Αθήνα οδός Σταδίου 40 και εκπροσωπείται νόμιμα με ΑΦΜ 094014249 Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών και αρ. Γ.Ε.Μ.Η 223701000, ως διαχειρίστριας απαιτήσεων και ως εντολοδόχου και ειδικού πληρεξουσίου αντιπροσώπου και αντικλήτου της εταιρείας με την επωνυμία « ORION X SECURITISATION DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (ΟΡΑΪΟΝ ΕΞ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΑΪΖΕΪΣΟΝ ΝΤΕΖΙΓΚΝΕΙΤΙΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΥ ΚΟΜΠΑΝΥ)» με έδρα το Δουβλίνο Ιρλανδίας (1-2 Victoria buildings , Jaddington Road, DUBLIN 4 , DO4XN32) και αριθμό καταχώρησης στο μητρώο εταιριών Ιρλανδίας 656384, όπως νομίμως εκπροσωπείται δυνάμει της από 30.4.2020 Σύμβασης Διαχείρισης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχειροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 160/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 18 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3156/2003 και του υπ΄ριθμ 44.961/30.04.2020 Ειδικού Πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Θ. Στεφανάκου της τελευταίας ως ειδικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK» η οποία εδρεύει στην Αθήνα οδός Σταδίου 40 και εκπροσωπείται νόμιμα με ΑΦΜ 094014249 Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών δυνάμει της από 30.04.2020 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων , όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου 159/30.4.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 107 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3156/2003 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Ν. 2844/2000 και επιταγή προς πληρωμή το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής : α) το ποσό των ευρώ διακοσίων είκοσι μίας χιλιάδων επτακοσίων επτά και ογδόντα δύο λεπτών (222.737,82€), όπως έχει επιταχθεί με την επιταγή η οποία επιδόθηκε την 14/02/2019 και συντάχθηκαν οι υπ΄αριθμ. 1402Α/14-02-2019 και 1401Α/14-02-2019 εκθέσεις επίδοσης του ιδίου ως άνω Δικαστικού Επιμελητή, με το νόμιμο τόκο από την επίδοσή της, β) 1. ποσό ευρώ δώδεκα (€ 12,00) για την έκδοση και επικύρωση του παρόντος αντιγράφου, 2. ποσό ευρώ ογδόντα (€ 80,00) για την σύνταξη της παρούσας επιταγής, 3. τα έξοδα και αμοιβή του Δικαστικού Επιμελητή για την επίδοση της παρούσης όπως αυτά προβλέπονται στην υπ΄αριθμ. 21798/11-03-2016 απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων-Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. Β΄709/16-03-2016), ήτοι επιτάσσονται να μου καταβάλλουν το συνολικό ποσό των είκοσι μία χιλιάδες οκτακόσιων είκοσι εννέα και ογδόντα δύο λεπτών (221.829,82€), και το ποσό αυτό με το νόμιμο τόκο που έχει διαρρεύσει από την ως άνω επίδοση, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή του εξόφληση. Σε περίπτωση μη εξόφλησης θα διαταχθεί αναγκαστική εκτέλεση και θα προστεθούν 40€ για τη σύνταξη της εντολής εκτέλεσης. Αντίκλητο και δεκτικό καταβολής διορίζω τον πληρεξούσιο δικηγόρο Ιωάννη Χαρακτινιώτη, κάτοικο Αθηνών, οδός Μέρλιν αριθμ. 10 (τηλ. 216 4003620). Η παρούσα θα δημοσιευτεί νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας του αρμοδίου εισαγγελέα στις εφημερίδες και . ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Δ/ΝΣΗ: Δημοτικής Κατάστασης ΤΜΗΜΑ: Δημοτολογίου ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Καλτζίδης Αναστάσιος ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Ματζαγριωτάκη 62, Καλλιθέα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2132070504 Αριθμ. Πρωτ.: 37694 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνουμε ότι ο Αχτάρ Μπουρμπουτσιώτης Φίλιππος του Αχτάρ Ζαϊρ και της Μπουρμπουτσιώτη Φρειδερίκης, κάτοικος Χαλκίδας Νομού Ευβοίας επί της οδού Βελανιδιάς, που γεννήθηκε στο Αμαρούσιον Αττικής το έτος 1990 και είναι γραμμένος στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Καλλιθέας Νομού Αττικής με α/α: -44- και στα Δημοτολόγια του Δήμου Καλλιθέας στην 83102/1 οικογενειακή μερίδα, με αίτησή του ζήτησε την αλλαγή επωνύμου του από «Αχτάρ Μπουρμπουτσιώτης» σε «Μπουρμπουτσιώτης». Υστερα από τα ανωτέρω καλούμε κάθε έναν που δεν συμφωνεί με αυτή την αλλαγή, να στείλει εγγράφως τις αντιρρήσεις του μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευση στη Δ/νση Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου Καλλιθέας Αττικής, Ματζαγριωτάκη 62, Τ.Κ. 17672, Καλλιθέα. Καλλιθέα 8/9/2020 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ.ε Ο Δ/ΝΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΥΡΠΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ - Α' Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΝΙΚΟΣ ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ -ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 138316 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 998/79 «Περί Προστασίας των δασών κ.λπ.» όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του Ν. 4280/2014 «Περιβαλλοντική αναβάθμιση κ.λπ.» εκδόθηκε η με αριθμ. πρωτ. 136815/20-09-2019 πράξη χαρακτηρισμού (ΑΔΑ: 6Φ590Ρ1Γ-Κ57), έπειτα από αίτηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» - που εκπροσωπείται από τον κ. Παρασκευόπουλο Κόλια Σπυρίδωνα του Χρήστου, με την οποία χαρακτηρίζεται έκταση εμβαδού Ε=170,00 τ.μ. με στοιχεία (Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Α), η οποία κείται στη Δ.Θ. Πύργος στην κτηματική περιοχή Τ.Κ. Κοτύλης της Δ.Ε. Νεστορίου του Δήμου Νεστορίου της Π.Ε. Καστοριάς όπως αυτή απεικονίζεται στο από Νοέμβριο 2018 τοπογραφικό διάγραμμα, κλίμακας 1:200, του κ. Παρασκευόπουλου Κόλια Σπυρίδωνα, Πολιτικού Μηχανικού, (που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εν λόγω πράξης χαρακτηρισμού), ως Δάσος κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Ν. 998/79 όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 32 του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ 159/τ.Α'), υπαγόμενο στις δατάξεις της δασικής νομοθεσίας, που εμπίπτει στην παρ. 1 περίπτωση γ' του άρθρου 4 και σε καμία των περιπτώσεων της παρ. 2 του ιδίου άρθρου του Ν. 998/79, που μαζί με την εκεί συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα αποτελεί μέσω της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές). Αντίγραφο της πράξης χαρακτηρισμού εκτίθεται στο Δήμο Νεστορίου, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και να υποβάλλουν εντός δύο μηνών από σήμερα τυχόν αντιρρήσεις τους στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 10 του Ν. 998/79 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4280/14 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του Ν. 4351/15 (ΦΕΚ-164 Α'/4-12-2015). Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Δασών Καστοριάς ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας