PrintButton

03-10-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ' αριθμόν 12/2020 Διαταγή του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου αναγνωρίστηκε σωματείο με την επωνυμία «ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΛΗΚΑΤΙΟΥ» με έδρα το Χολαργό Αττικής και επικυρώθηκε το από 07-02-2020 καταστατικό του, υπογεγραμμένο από τα ιδρυτικά του μέλη και αποτελούμενο από 29 άρθρα με σκοπούς τους διαλαμβανόμενους στο άρθρο 2 του καταστατικού του. ΑΘΗΝΑ 1-10-2020 Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΝΩΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Ο Δικαστικός Επιμελητής στο Εφετείο Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Αθανάσιος Γεωργαντόπουλος (ΑΦΜ: 026605328), μέλος της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών» (ΑΦΜ: 997026390), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ. 87-89, κατόπιν παραγγελίας της Δικηγόρου Παναγιώτας Ψαρογιώργου, πληρεξουσίας δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο “ALPHA BΑNK», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40 και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ: 094014249) επέδωσε με την υπ’αρ. 130Η/1-10-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12+20 έκθεση επιδόσεως του στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς για τον Γρηγόριο ΓΙΑΝΝΑΛΗ του Μιχαήλ και της Θεοδώρας, πρώην κάτοικο Κορυδαλλού Αττικής, οδός Παράσχου αρ. 33, άλλως κάτοικο Πειραιά, οδός Καραϊσκου αρ. 123 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 24-9-2020 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ της πρώτης κατά αυτού με την οποία αναγγέλλεται στον πλειστηριασμό της 23-2-2020 ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Δημ. Βαλσαμίδου, που επισπεύδεται από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. κατά αυτού σε ακίνητό της που κατασχέθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1082/25-9-2019 κατασχετήριας έκθεσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Εφετείο Αθηνών Μυρτούς Σιώρη το οποίο λεπτομερώς περιγράφεται στα άνω έγγραφα και ζητά να καταταγεί προνομιακά και οριστικά στον πίνακα διανομής πλειστηριάσματος που θα συνταχθεί ως εμπραγμάτως εξασφαλισμένη δανείστρια για την απαίτηση από την 291/2009 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Πειραιως για το ποσό των 9.560,00€ και να καταταγεί ανέγγυος πιστώτρια στον πίνακα διανομής πλειστηριάσμος για την απαίτησή της από την υπ’ αριθμ. 796/2009 διαταγή πληωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς για το ποσό των 13.500,00€, εντόκως κατά τα αναφερόμενα στην αναγγελία αυτή. Πειραιάς 1-10-2020 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος (Τ.Υ.) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΨΑΡΟΓΙΩΡΓΟΥ Ο επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Υ.Σ.) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Εκποιούνται, ενώπιον του κ. Εισηγητή Πτωχεύσεων, στο Πρωτοδικείο Αθηνών (πρώην Σχ. Ευελπίδων, κτίριο 6, αίθ. 7 και ώρα 11.00), μετά από β΄ μείωση 15% επί της αρχικής τους τιμής: 1) αγροτεμάχιο με όλα τα συστατικά, παραρτήματα και παρακολουθήματά του ευρισκόμενο στη θέση «Λουτρό» του Δήμου Αχαρνών, Φιλιππουπόλεως 1, επιφανείας 3.040,58 τ.μ., επί του οποίου έχει ανεγερθεί ισόγεια αποθήκη 950 τ.μ.. Ελάχιστο τίμημα (α΄προσφορά) 622.200€ & 2) τρία αγροτεμάχια, στην αυτή άνω θέση «Λουτρό» του Δήμου Αχαρνών, 714,30 τ.μ., 1.088,25 τ.μ. και 1.059,25 τ.μ. αντίστοιχα με ελάχιστο συνολικό τίμημα (α΄προσφορά) 448.800€. Η δαπάνη και όλα τα έξοδα μεταβίβασης βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Σύνδικος Ξανθίππη Σπ. Μουρίκη Τηλ. 210 3214175 & 6977 409086 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ’ αριθ. 18/2020 Διάταξη του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας αναγνωρίσθηκε η ίδρυση του πολιτιστικού μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία «Πολιτιστικός Σύλλογος “Αυτοάμυνας Έργον”», που εδρεύει στο Δήμο Καλλιθέας Αττικής, με σκοπούς τους αναλυτικά αναφερόμενους στο άρθρο δυο (2) του από 3.8.2020 καταστατικού του. Αθήνα, 2.10.2020 Η πληρεξούσια δικηγόρος Ρεβέκκα Δ. Τσετσέλη Θήρας 27, Μεταμόρφωση 6977613782 ΑΦΜ 146256929, ΔΟΥ Ν. Ιωνίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών Νικολέττα Κατραμάδου,με έδρα στην Αθήνα, Κάνιγγος αρ.27, κατόπιν της από 28-09-2020 έγγραφης παραγγελίας του δικηγόρου Κωνσταντίνου Τερζόπουλου, πληρεξουσίου της Μαρίας Μάρκου του Παύλου και της Αναστασίας, κατοίκου Αλεξάνδρειας Ημαθίας, οδός Καραϊσκάκη αρ.19, με ΑΦΜ 149719196, Δ.Ο.Υ. Βέροιας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2981/02-10-2020 έκθεσή μου επίδοσης, επέδωσα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών,κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα, πρώην Σχολή Ευελπίδων, Κτίριο 16, για τον LESHI (ΛΕΣΙ) DALI (ΝΤΑΛΙ) του Fehmi (Φεχμί) και της Fatmira (Φατμίρα) πρώην κάτοικο Ιλίου Αττικής, επί της οδού Ελπίδος αρ.4, και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 28-09-2020 Πρόσκληση για συναινετική λύση συμφώνου συμβίωσης της πρώτης προς τον δεύτερο, με την οποία τον προσκαλεί να προσέλθει σε συμβολαιογράφο το πρόσωπο του οποίου, ως επίσης και την ημέρα και ώρα προσέλευσης σε αυτόν, θα καθορίσουν μεταξύ τους προφορικά, προκειμένου να υπογράψουν κοινή συμβολαιογραφική πράξη λύσης του εν λόγω συμφώνου συμβίωσης. Άλλως, εάν δεν επιτευχθεί η από κοινού και εκ συμφώνου λύση του ανωτέρω Συμφώνου Συμβίωσης δια της υπογραφής κοινής συμβολαιογραφικής πράξης και αφού παρέλθουν τρεις (3) μήνες από την επίδοση της παρούσης πρόσκλησης στον προς ον η επίδοση, τότε η καλούσα θα υπογράψει ενώπιον συμβολαιογράφου δήλωση λύσης του ανωτέρω συμφώνου συμβίωσης ΑΘΗΝΑ 02-10-2020 Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΥ Με την υπ΄αριθ. 267/2020 διάταξη του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) εγκρίθηκε η τροποποίηση του καταστατικού του σωματείου με την επωνυμία «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 3ου Δημοτικού Σχολείου Αγίας Παρασκευής Ελληνικού Αττικής», που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Ελληνικού Αττικής και εκπροσωπείται νομίμως, και ειδικότερα τα άρθρα 4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19 και 20 και εγκρίθηκε το από 10-02-2020 τροποποιημένο καταστατικό του με το σκοπό και τους αναγραφόμενους σε αυτό όρους. Αθήνα, 1/10/2020 Η πληρεξούσια Δικηγόρος Δήμητρα Γ. Αλεξίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Ο Δικαστικός Επιμελητής στο Εφετείο Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Αθανάσιος Γεωργαντόπουλος (ΑΦΜ: 026605328), μέλος της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών» (ΑΦΜ: 997026390), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ. 87-89, κατόπιν παραγγελίας της Δικηγόρου Παναγιώτας Ψαρογιώργου, πληρεξουσίας δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο “ALPHA BΑNK», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40 και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ: 094014249) επέδωσε με την υπ’αρ. 131Η/1-10-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12+20 έκθεση επιδόσεως του στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς για τον Γρηγόριο ΓΙΑΝΝΑΛΗ του Μιχαήλ και της Θεοδώρας, πρώην κάτοικο Κορυδαλλού Αττικής, οδός Παράσχου αρ. 33, άλλως κάτοικο Πειραιά, οδός Καραϊσκου αρ. 123 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 24-9-2020 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ της πρώτης κατά αυτού με την οποία αναγγέλλεται στον πλειστηριασμό της 23-2-2020 ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Δημ. Βαλσαμίδου, που επισπεύδεται από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. κατά αυτού σε ακίνητό της που κατασχέθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1082/25-9-2019 κατασχετήριας έκθεσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Εφετείο Αθηνών Μυρτούς Σιώρη το οποίο λεπτομερώς περιγράφεται στα άνω έγγραφα και ζητά να καταταγεί ανέγγυος πιστώτρια στον πίνακα διανομής πλειστηριάσμος για την απαίτησή της από την υπ’ αριθμ. 1985/2009 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Πειραιώς για το ποσό των 10.000,00€, εντόκως κατά τα αναφερόμενα στην αναγγελία αυτή. Πειραιάς 1-10-2020 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος (Τ.Υ.) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΨΑΡΟΓΙΩΡΓΟΥ Ο επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Υ.Σ.) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ΄αριθ. 3269/02-10-2020 έκθεση επίδοσης της Δικ. Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Κωνσταντίνας Γ. Σαμαρά, κατοίκου Αθήνας, Νικηταρά 8-10, τηλ. 210-3818010, επεδόθη τη επισπεύσει της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ‘’ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.’’, που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας, αρ. 274, με ΑΦΜ 094060402, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Ευστάθιο Σκουρόπουλο του Σπυρίδωνος, πρώην κάτοικο Ν. Σμύρνης Αττικής, οδός Πλαστήρα, αρ. 107, με ΑΦΜ 068294630 και ήδη αγνώστου διαμονής, το από 28-09-2020 ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΩΝ, που απευθύνεται ενώπιον παντός αρμοδίου δικαστηρίου και αρχής με την οποία κατάσχει αναγκαστικώς εις χείρας των τρίτων το ποσό των καταθέσεων του παραπάνω οφειλέτη και κάθε χρηματικό ποσό θα περιέλθει στα χέρια των τρίτων εκ μέρους του οφειλέτη στο μέλλον, καθώς και κάθε άλλη απαίτησή της από αυτόν, παρούσα ή μέλλουσα, και έως την εξόφληση, μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων έξι ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (10.006,95 ευρώ), πλέον των τόκων (πλην του κονδυλίου των τόκων) από την επίδοση ή κάθε μικρότερο ποσό. Παραγγέλλει-επιτάσσει τους τρίτους όπως μη καταβάλουν το ανωτέρω αναλυτικώς περιγραφόμενο ποσό προς τον καθού η παρούσα ούτε σε άλλον τρίτον διεκδικούντα την είσπραξή του από κάθε αιτία αλλά να κρατηθούν εις χείρας των τρίτων για τα περαιτέρω νόμιμα, με τη ρητή επιφύλαξη για κάθε νόμιμο δικαίωμα. Νόμιμοι αντίκλητοι και δεκτικοί καταβολής διορίζονται οι οι 1) Στέφανος Βερζοβίτης, 2) Κων/νος Κοτσοβός, 4) Μαρία Ευαγγελάκου δικηγόρος, 5) Πηνελόπη Κυριακού δικηγόρος, 6) Ευγενία Ζαχαροπούλου δικηγόρος, 7) Ελευθερία Βεντουρή δικηγόρος, 8) Μαρία Τσαμπά, ασκούμενη δικηγόρος ως και τον επιδίδοντα την παρούσα δικαστικό επιμελητή. Αθήνα 28.09.2020 Η Δικηγόρος Μαρία Ευαγγελάκου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την 3270/02-10-2020 έκθεση επίδοσης της Δικ. Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Κωνσταντίνας Γ. Σαμαρά, κατοίκου Αθηνών, οδός Νικηταρά, αρ. 8-10, τηλ 210-3818010, επεδόθη τη επισπεύσει της ανώνυμης εταιρείας γενικών ασφαλίσεων με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας, αρ. 274 και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 094060402, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών, στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Γεώργιο Διονυσόπουλο του Χρήστου, πρώην κάτοικο Π. Φαλήρου Αττικής, οδός Λεωφ. Ποσειδώνος, αρ. 5, με ΑΦΜ 059670303 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο εκ του πρώτου απογράφου εκτελεστού της υπ’αριθμόν 1713/2012 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με ΕΠΙΤΑΓΗ, με την οποία 1/ Δικάζει τον εναγόμενο σαν να ήταν παρών, 2/ Ορίζει παράβολο για την περίπτωση ασκήσεως ανακοπής ερημοδικίας κατά της αποφάσεως αυτής το ποσό των διακοσίων (200) ευρώ, 3/ Δέχεται την αγωγή, 4/ Υποχρεώνει τον εναγομένο να καταβάλει στην ενάγουσα: το ποσό των 2.679,98 ευρώ με το νόμιμο τόκο από την 22/12/2009, μέχρι την πλήρη εξόφληση, 5/ Κηρύσσει την απόφαση προσωρινά εκτελεστή ως προς την παραπάνω διάταξή της, 6/ Επιβάλλει στον εναγόμενο την δικαστική δαπάνη της ενάγουσας που ορίζει στο ποσό των 250 ευρώ. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο στις 12/07/2012 σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, επιτασσόμενο συνάμα όπως τους καταβάλει νόμιμα και εμπρόθεσμα, τα εξής ποσά: 1/ Για κεφάλαιο που επιδικάσθηκε 2.679,98 ευρώ, 2/ Για τόκους του άνω οφειλόμενου κεφαλαίου από την 22-12-2009 μέχρι σήμερα 2.244,23 ευρώ, 3/ Για δικαστική δαπάνη που επιδικάσθηκε 250 ευρώ, 4/ Για τέλος απογράφου 116,40 ευρώ, 5/ Για σύνταξη της παρούσας 50 ευρώ και 6/ Για επίδοση της παρούσας 50 ευρώ, και συνολικά πέντε χιλιάδες τριακόσια ευρώ και εξήντα ένα λεπτά (5.390,61) ευρώ με το νόμιμο τόκο, εκτός από το ποσό των τόκων, από την επίδοση της παρούσας μέχρι την εξόφλησή του, οπότε θα εισπραχθούν και 8,80 ευρώ για την προς εκτέλεση εντολή. Αθήνα 17.09.2020 Η πληρεξούσια Δικηγόρος Ευγενία Ζαχαροπούλου Περίληψη Διάταξης Τροποποίησης Καταστατικού Σωματείου Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 17/2020 Διάταξης της κ. Ειρηνοδίκη Ιλίου Αττικής (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις στο καταστατικό του Σωματείου με την επωνυμία «Ένωση για τα Δικαιώματα Ατόμων του Αυτιστικού Φάσματος» και δ.τ. Ε.Δ.Α.Α.Φ. που εδρεύει στο Δήμο Ιλίου Αττικής και επί της οδού Κασσιανής 13 και εκπροσωπείται νόμιμα, ειδικότερα δε το άρθρο 2 (αλλαγή έδρας, από Δήμο Ιλίου σε Δήμο Αθηναίων) και τα άρθρα 15α, 23.7, 7.1, 8.2, 9, 10.2, 14.1, 14.3, 23.2, 23.3, 23.5, 23.6, 25, 25.2 και 25.5β σύμφωνα με το από 19 Ιουλίου 2020 τροποποιημένο καταστατικό του. Πειραιάς, 1.10.2020 Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος Νίκος Θεοχαρίδης ΑΜΔΣΠ 2782 Λεωφ.Χατζηκυριακού 3 Πειραιάς, τηλ 2104536362 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1426/2020 ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ Ο Εισηγητής της πτώχευσης της εταιρείας «ΑΕΠΙ ΑΕ» παρέχει στην σύνδικο την άδεια εκποίησης με δημόσιο πλειστηριασμό των περιγραφόμενων εις αυτή κινητών πραγμάτων που περιγράφονται αναλυτικά στις υπ’αριθμ. 132/2020, 133/2020, 134/2020, 135/2020, 907/2020 εκθέσεις απογραφής και εκτίμησης καθώς την από 11-9-2020 έκθεση εκτίμησης, με τιμή εκποίησης την τιμή απογραφής τους και τιμή προσφοράς τα 2/3 αυτής. Πρόκειται για είδη γραφείου (καρέκλες, γραφεία, υπολογιστές ραφιέρες, ντουλάπες κλπ), 4 δίτροχα οχήματα, 1 τρίτροχο όχημα και 1 επιβατικό αυτοκίνητο. Η εκποίηση θα πραγματοποιηθεί την πρώτη Δευτέρα μετά την πάροδο 10 εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση περιλήψεως της εκθέσεως στο παρόν Δελτίο και ώρα 11.00, στο Πρωτοδικείο Αθηνών και η οποία θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα, την ίδια ώρα μέχρι να εγκριθεί το τίμημα.ΤΗΛ 6945594131 Η ΣΥΝΔΙΚΟΣ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας Ι.Π.Α.Π ''Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ'' Το Ι.Π.Α.Π ''Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ'' στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ- ΚΔΗΦ - Ι.Π.Α.Π ''Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ''» του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» της Περιφέρειας Αττικής, Άξονας Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων – Διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής», με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) (Απόφαση ένταξης πράξης: 3967/18-04-2017). ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ Άτομα με νοητική υστέρηση και άλλες αναπτυξιακές διαταραχές να υποβάλλουν αίτηση για την παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής στο Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας Ι.Π.Α.Π ''Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ''. Την αίτηση καθώς και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος στο www.theotokos.gr

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας