PrintButton

07-10-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠEΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Ο Δικαστικός Επιμελητής στο Εφετείο Πειραιώς με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Δημήτριος Χρυσικόπουλος (ΑΦΜ: 045681195) μέλος της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών» και το δ.τ. «ΚΩΔΙΚΑΣ Α.Α.Δ.Ε.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα οδός Σόλωνος αρ. 87-89 (ΑΦΜ 997026390), νομίμως εκπροσωπούμενης, κατόπιν παραγγελίας της Δικηγόρου Χαρίκλειας Θρ. Κηπουργού (ΑΦΜ: 061437870), πληρεξουσίας της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «ALPHA BANK», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40, νόμιμα εκπροσωπούμενη (ΑΦΜ: 094014249), επέδωσε με την υπ’ αριθμ. 5681Ζ/5-10-2020, ημέρα: Δευτέρα και ώρα: 10+20 έκθεση επιδόσεώς του στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Κωνσταντίνο Γεωργακόπουλο του Θεόφιλου πρώην κάτοικο Βούλας Αττικής, οδός Ελ. Βενιζέλου αρ. 21 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 5177/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών – Τμήμα Εμπορικού Δικαίου, η οποία: Δικάζει ερήμην των εναγομένων – Ορίζει το παράβολο ανακοπής ερημοδικίας στο ποσό των 250€ - Δέχεται την αγωγή – Υποχρεώνει τους εναγόμενους να καταβάλουν στην ενάγουσα το ποσό των 192.984,35€, με το νόμιμο τόκο κατά τα εκτιθέμενα αναλυτικώς στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 5-10-2020 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος (Τ.Υ.Σ.) ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΘΡ. ΚΗΠΟΥΡΓΟΥ Ο Επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Σ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠEΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Ο Δικαστικός Επιμελητής στο Εφετείο Πειραιώς με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Δημήτριος Χρυσικόπουλος (ΑΦΜ: 045681195) μέλος της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών» και το δ.τ. «ΚΩΔΙΚΑΣ Α.Α.Δ.Ε.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα οδός Σόλωνος αρ. 87-89 (ΑΦΜ 997026390), νομίμως εκπροσωπούμενης, κατόπιν παραγγελίας της Δικηγόρου Χαρίκλειας Θρ. Κηπουργού (ΑΦΜ: 061437870), πληρεξουσίας της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «ALPHA BANK», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40, νόμιμα εκπροσωπούμενη (ΑΦΜ: 094014249), επέδωσε με την υπ’ αριθμ. 5680Ζ/5-10-2020, ημέρα: Δευτέρα και ώρα: 10+20 έκθεση επιδόσεώς του στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την Αικατερίνη πρώην συζ. Θεόφιλου Γεωργακόπουλου, το γένος Αποστόλου Θεοδώρου πρώην κάτοικο Βάρκιζας Αττικής, οδός Φρίξου αρ. 7 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 5177/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών – Τμήμα Εμπορικού Δικαίου, η οποία: Δικάζει ερήμην των εναγομένων – Ορίζει το παράβολο ανακοπής ερημοδικίας στο ποσό των 250€ - Δέχεται την αγωγή – Υποχρεώνει τους εναγόμενους να καταβάλουν στην ενάγουσα το ποσό των 192.984,35€, με το νόμιμο τόκο κατά τα εκτιθέμενα αναλυτικώς στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 5-10-2020 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος (Τ.Υ.Σ.) ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΘΡ. ΚΗΠΟΥΡΓΟΥ Ο Επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Σ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ Με την υπ’ αριθμ. 1382/2020 έκθεση του κ. Εισηγητή της πτώχευσης της εταιρίας «ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε.» εκποιούνται από τον σύνδικο κινητά πράγματα αυτής (οχήματα) χωριστά έκαστο, τα οποία ευρίσκονται στο βιομηχανικό συγκρότημα της εταιρίας στο Βασιλικό Χαλκίδας, στην κατάσταση στην οποία είναι και ευρίσκονται αυτά σήμερα, μετά από δεύτερη μείωση της τιμή απογραφής κατά 25% ήτοι με τιμή εκποίησης 251.448,00 ευρώ και τιμή πρώτης προσφοράς τα δυο τρίτα (2/3) αυτής ήτοι 167.632,00 ευρώ. Η εκποίηση θα αρχίσει την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 11.00 π.μ., θα διενεργηθεί στο Πρωτοδικείο Αθηνών και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα μέχρι να εγκριθεί το τίμημα από τον κ. Εισηγητή. Η δαπάνη μεταβιβάσεως, ΦΠΑ και όλα τα έξοδα γενικά βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Αθήνα 5 Οκτωβρίου 2020 Ο ΣΥΝΔΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΡΜΠΟΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 91 – ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 210 8232254 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΡΙΚΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Ταχ.Δ/νση: Αγ. Παρασκευής 1 Λαύριο -195 00 Τηλέφωνο: 2292 0 -27774 Fax: 2292 0- 25060 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αρ. πρωτ.: 928 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη τεσσάρων (4) ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τα προγράμματα άθλησης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΡΙΚΟΣ» (Γενικής Γυμναστικής Γυναικών – Αεροβικής Γυμναστικής - Πιλάτες- Ζούμπα, Γιόγκα) έως οκτώ (8) μήνες για υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Για την παραλαβή των αιτήσεων των υποψηφίων, ορίζεται η υπάλληλος του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ»: κ. Παντελαίων Μαρία . Μετά τον έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών θα πρωτοκολλούνται οι σχετικές αιτήσεις. Οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται στην Διοίκηση του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» Αγίας Παρασκευής 1, Λαύριο 19500 κατά τις εργάσιμες ημέρες: 09:00-13:00. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης σε δυο καθημερινές ή εβδομαδιαίες εφημερίδες του νομού ή της ανάρτησής της στον πίνακα ανακοινώσεων του Ν.Π.Δ.Δ «ΘΟΡΙΚΟΣ», εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Επισημαίνεται ότι οι καταβλητέες αποδοχές εξαρτώνται αποκλειστικά και μόνο από την καταβολή του αντιτίμου που καταβάλλουν οι ωφελούμενοι. Λαύριο: 06-10-2020 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ «ΘΟΡΙΚΟΣ» ΒΕΛΕΤΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αίγινα, 06-10-2020 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 14411 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Αίγινας διακηρύσσει: Την διενέργεια Ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος με συμπιεστή απορριμμάτων τύπου πρέσας 22 κυβικών με σύστημα ανύψωσης κάδων», συνολικού προϋπολογισμού 224.192,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση κόστους - ποιότητας, βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία ορίζονται στην μελέτη της προμήθειας που προσαρτάται στην σχετική διακήρυξη. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Τόπος, τρόπος, ημερομηνίες διακήρυξης Τόπος και τρόπος υποβολής προσφοράς Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ 07/10/2020 Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 06/10/2020 Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών 07/10/2020 και ώρα 13:00΄ Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών 21/10/2020, ώρα 15:00΄ Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα σχετικά άρθρα της διακήρυξης. Η δαπάνη της δημοσίευσης στον τύπο θα βαρύνει τον τελευταίο μειοδότη. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Αντίγραφο της διακήρυξης μπορούν να παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες - Τηλέφωνα 22973-20036, 20019. Επίσης, αντίγραφο της διακήρυξης παρέχεται, με ελεύθερη πρόσβαση, στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου www.aegina.gr. Ο Δήμαρχος Αίγινας Ιωάννης Π. Ζορμπάς ΑΓΓΕΛΙΑ Ενοικιάζονται δύο διαμερίσματα, ένα δυάρι και μια ευρύχωρη γκαρσονιέρα στην περιοχή της Κυψέλης. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6944883088 και 6978274008.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας