PrintButton

14-10-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ' αρ. 29/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου (διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας), εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις στο καταστατικό του σωματείου με την επωνυμία «ΠΥΓΜΗ ΨΥΧΙΚΟΥ» που εδρεύει στο Ψυχικό Αττικής και εκπροσωπείται νομίμως, ειδικότερα δε, τα άρθρα 4, 7, 8, 12, 14 και 16 σύμφωνα με το από 27/02/2015 τροποποιημένο καταστατικό του. Αθήνα 08/10/2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. ΚΑΡΥΔΟΜΑΤΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 77-79 3ος ορ. ΤΗΛ. 210 8820032 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΑΦΜ: 057731409 - ΔΟΥ: Δ' ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με τη με αριθ. 6568Β/12-10-2020 Έκθεση Επίδοσης εμού της ιδίας δικαστικής επιμελήτριας της Περιφέρειας του Εφετείου Λάρισας με έδρα το Πρωτοδικείο Καρδίτσας Ευαγγελίας Σωτηροπούλου κατοίκου Καρδίτσας οδός Ιεζεκιήλ αρ. 34 ΑΦΜ 100251897, και μετά από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου του Πρωτ. Καρδίτσας Κέλλυ- Αννας Ντόκα κατοίκου Καρδίτσας οδός Ιεζεκιήλ αρ. 31, πληρεξούσιας δικηγόρου (δυνάμει της υπ αρ. 225/2020 απόφασης του Μον. Πρωτ. Καρδίτσας – Ν.3226/2004) της αιτούσας ROZALIN (Ροζαλίν-όνομα) ABDULRHMAN (Αμπντουλράχμαν – επίθετο) του AWHAR (Άουαρ) και της FHIMA (Φχίμα) κατοίκου Καρδίτσας οδός Καραϊσκάκη αρ. 19, ΑΦΜ 168896839 Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καρδίτσας, που κατοικοεδρεύει την Καρδίτσα, για λογαριασμό του FRAS (Φράς – όνομα) AL SHAEKH (Αλ Σέιχ) AL MAGHREBE (Αλ Μαγκρέμπι – επίθετο) του AHMAD (Αχμάντ) και της HUDA (Χούντα) τέως κατοίκου Καρδίτσας οδός Καραϊσκάκη αρ. 19 και ήδη άγνωστης διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 5-10-2020 και ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ απευθυνόμενης ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ( επιμέλειας ανήλικων τέκνων) της ανωτέρω αιτούσας κατά του καθ’ ου FRAS (Φράς – όνομα) AL SHAEKH (Αλ Σέιχ) AL MAGHREBE (Αλ Μαγκρέμπι – επίθετο) του AHMAD (Αχμάντ) και της HUDA (Χούντα) τέως κατοίκου Καρδίτσας οδός Καραϊσκάκη αρ. 19 και ήδη άγνωστης διαμονής, με την οποία ζητάει: Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτηση της. Να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα. Να ανατεθεί στην αιτούσα η αποκλειστική επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων της και δη του γιου της AHMAD (Αχμάντ –όνομα) AL SHAEKH AL MAGHREBE (Αλ Σέιχ Αλ Μαγκρέμπι – επίθετο) που γεννήθηκε στις 2-11-2014 στη Συρία και της κόρης της LEIN (Λέιν – όνομα) AL SHAEKH AL MAGHREBE (Αλ Σέιχ Αλ Μαγκρέμπι – επίθετο) που γεννήθηκε στις 27-6-2018 στη Σάμο. Στο κάτω μέρος αυτής υπάρχει 1) Η από 05-10-2020 και με αριθ. ΑσφΜ245/20 έκθεση κατάθεσης δικογράφου αίτησης του κ. Γραμματέα του Μον. Πρωτ. Καρδίτσας κ. Αθανασίου Κακαγιά 2) Η από 05-10-2020 πράξη ορισμού συζήτησης (Διαδικασίας Ασφαλιστικών Μέτρων) της Προέδρου του Πρωτοδικείου Καρδίτσας κ. Κώστα Ολυμπίας με την οποία ορίζεται δικάσιμος για την συζήτηση τόπος το κατάστημα του ΜΟΝ. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ χρόνος η 04η Νοεμβρίου 2020 έτους, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. . Διατάσσεται η κλήση του καθ΄ου με επίδοση της αίτησης και της πράξης αυτής (10) ημέρες πριν από τη συζήτηση της υπόθεσης με επιμέλεια της αιτούσας και 3) Η από 5-10-2020 γραπτή παραγγελία προς επίδοση της άνω πληρεξούσιας Δικηγόρου η οποία έχει ως εξής: «Αρμόδιος Δικ. Επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει την παρούσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καρδίτσας, που κατοικοεδρεύει στην Καρδίτσα, για λογαριασμό του FRAS (Φράς – όνομα) AL SHAEKH (Αλ Σέιχ) AL MAGHREBE (Αλ Μαγκρέμπι – επίθετο) του AHMAD (Αχμάντ) και της HUDA (Χούντα) τέως κατοίκου Καρδίτσας οδός Καραϊσκάκη αρ. 19 και ήδη άγνωστης διαμονής, για να λάβει γνώση και να επέλθουν οι νόμιμες συνέπειες, καλούμενου να παραστεί στη συζήτηση της παρούσας στον τόπο και χρόνο που η παραπάνω πράξη ορίζει.» Καρδίτσα 12-10-2020 Η Δικ. Επιμελήτρια Ευαγγελία Σωτηροπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Περίληψη της με αριθμ. 8904 Β’ /09-10-2020 εκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Κατερίνης Παναγιώτας Κοτσή,μέλος της Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «Ν.ΚΟΤΣΗΣ Π.ΚΟΤΣΗ Ε.ΜΠΟΥΖΟΥΚΗΣ», που εδρεύει στην Κατερίνη οδός Φλέμιγκ αρ.3, νομίμως εκπ/μένης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Κατερίνης Ελένης Παπαιωάννου, πληρεξούσια της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, με Α.Φ.Μ. 094014201, νόμιμα εκπ/μένης, επιδόθηκε στον κ.Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης για τον ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΩΓΟ του Ιωάννη με Α.Φ.Μ. 073936821,πρώην κάτοικο Πλαταμώνα Πιερίας και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 29.09.2020 ΑΓΩΓΗΣ ( Τακτική Διαδικασία ), η οποία απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Κατερίνης, μαζί με την παρακάτω αυτής από 30.09.2020 και με αριθμ. 1165/127/2020 πράξη κατάθεσης της κ.Γραμματέως του παραπάνω Δικαστηρίου και αφορά χρέος του πρώτου προς τη δεύτερη, με την παρακάτω αυτής ταυτόχρονη πράξη της σύμφωνα με το αρθ. 237 παρ. 1,2 ΚΠολ.Δ. 1) Μέσα σε 100 ημέρες από την κατάθεση της παρούσας, οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν τις προτάσεις και να προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα που επικαλούνται. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθενται το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής,καθώς και τα πληρεξούσια έγγραφα προς τους δικηγόρους. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος από τους ομόδικους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής. Επισημαίνεται ότι. Εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο όπως συμμορφωθεί με τα οριζόμενα στην άνω πράξη της κ.Γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης και συμμετάσχει στη διαδικασία της δίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 237 ΚΠολΔ. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες «ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ» Κατερίνης και «ΗΧΩ ΔΗΜΟΠΟΡΑΣΙΩΝ» Αθηνών. Κατερίνη 12/10/2020 Η Δικαστική Επιμελήτρια Παναγιώτα Κοτσή ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PANSYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «PANSYSTEMS A.E» (ΑΜ 29741) _________ Με την υπ’ αριθμ. 2282/2019 Έκθεση της κας Εισηγήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών, κας Νίκης Αστερή, επετράπη στην σύνδικο πτώχευσης, κα Ευγενία Χ. Στάμου, η εκποίηση, με δημόσιο πλειοδοτικό πλειστηριασμό των κινητών πραγμάτων της πτωχεύσεως, όπως αυτά αναφέρονται στην από 28-11-2019 και με αρ. κατ. 2762/6-12-2019 αίτηση της συνδίκου της πτώχευσης και στην υπ’ αριθμ. 2282/2019 έκθεση της κας Εισηγήτριας, ή σαν σύνολο ή χωριστά το καθένα με τιμή εκποίησης την τιμή απογραφής τους και τιμή α΄ προσφοράς τα 2/3 αυτής. Η κα Εισηγήτρια επιφυλάχθηκε να εγκρίνει την εκποίηση, ανάλογα με το τίμημα που θα επιτευχθεί. Η εκποίηση θα πραγματοποιηθεί την πρώτη Δευτέρα και ώρα 11:00 στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών, μετά την πάροδο δέκα (10) εργασίμων ημερών από την δημοσίευση της περιλήψεως της εκθέσεως στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών, και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα την ίδια ώρα μέχρι να εγκριθεί το τίμημα από την Εισηγήτρια. Αντίγραφο της εκθέσεως με γνωστοποίηση της ημερομηνίας εκποίησης, του είδους και της αξίας των προς εκποίηση περιουσιακών στοιχείων να επιδοθεί στην ΑΑΔΕ και στους Προϊσταμένους των αναγγελθεισών ΔΟΥ, ΙΚΑ και τελωνείων είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία έναρξης της εκποίησης, καθώς και στους ενεχυρούχους δανειστές. Αντίγραφο της εκθέσεως να τοιχοκολληθεί, όπως ορίζει ο νόμος και περίληψή της να δημοσιευθεί στην εφημερίδα ΄΄Ηχώ των Δημοπρασιών΄΄ και στο διαδίκτυο με τηλέφωνο της συνδίκου για πληροφορίες. Αθήνα 5-10-2020 Η ΣΥΝΔΙΚΟΣ ΕΥΓΕΝΙΑ Χ. ΣΤΑΜΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ (Α.Μ. ΔΣΑ: 26003) Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 197 - ΑΘΗΝΑ 11522 ΑΦΜ: 018349365 - ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ ΤΗΛ. 210 3821774 - ΚΙΝ. 6944420347 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Περίληψη επιδοθέντος δικογράφου αγνώστου διαμονής Με την υπ΄αριθ.5435Β/09-10-2020 έκθεση επιδόσεως της Δικ. Επιμελήτριας της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Φωτεινής Καρατζά, μέλους της Αστικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ και Συνεργάτες Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών Εφετείου Αθηνών», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Στουρνάρη αρ.36 και εκπρ/ται νόμιμα, επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για την εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΡΣΟΥΛΑΣ ΦΕΡΣΤ ΚΑΡΣ Ε.Π.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «FIRST CARS ΕΠΕ», πρώην εδρεύουσα στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Αγίας Παρασκευής αρ.121 και ήδη αγνώστου έδρας, ακριβές φωτοαντίγραφο της υπ’ αριθμόν 9437/2020 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία), της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΕ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ», τελούσας υπό ειδική εκκαθάριση, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κατεχάκη αρ.61Α και Βρανά και εκπροσωπείται νόμιμα από την ειδική εκκαθαρίστρια ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Ανώνυμη Εταιρεία, Ειδικός Εκκαθαριστής Πιστωτικών Ιδρυμάτων», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Λ. Κηφισίας αρ.270 και εκπροσωπείται νόμιμα, κατ΄ αυτής, με την οποία δικάζει ερήμην της εναγομένης, ορίζει παράβολο ανακοπής ερημοδικίας ποσού (150,00) ευρώ, δέχεται την αγωγή, αναγνωρίζει ότι η ενάγουσα έχει την πλήρη και αποκλειστική κυριότητα των κινητών πραγμάτων, που περιγράφονται στα αναφερόμενα στο σκεπτικό της άνω απόφασης τιμολόγια πώλησης και συγκεκριμένα: α) αφενός του με αριθμό κυκλοφορίας ΖΚΒ 6989 ιδιωτικής χρήσης επιβατικού αυτοκινήτου, εργοστασίου κατασκευής RENAULT, τύπου MEGANE, κυλινδρισμού 1598 κ.εκ., με αριθμό πλαισίου VF1LMOCOH29314132, αξίας 13.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και αφετέρου του με αριθμό κυκλοφορίας ΥΝΑ 3885 ιδιωτικής χρήσης επιβατικού αυτοκινήτου, εργοστασίου κατασκευής SANTANA MOTOR, τύπου JIMNY, κυλινδρισμού 1298 κ.εκ, με αριθμό πλαισίου VSEFJB33C00121073, αξίας 12.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, τα οποία περιγράφονται στα υπ’ αριθ. 4126/12-10-2005 και 4127/12-10-2005 τιμολόγια πώλησης της προμηθεύτριας εταιρείας «ΠΕΙΡΑΙΩΣ MULTIFIN Α.Ε.» και β) αφενός του με αριθμό κυκλοφορίας ΖΧΒ 2975 ιδιωτικής χρήσης επιβατικού αυτοκινήτου, εργοστασίου κατασκευής BMW, τύπου 5 series, κυλινδρισμού 2497 κ.εκ., με αριθμό πλαισίου WBANE51090B975651, αξίας 45.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και αφετέρου του με αριθμό κυκλοφορίας ΖΚΗ 7196 ιδιωτικής χρήσης επιβατικού αυτοκινήτου, εργοστασίου κατασκευής DAIMLER CHRYSLER (MERCEDES), τύπου CLK 200 KOMPRESSOR, κυλινδρισμού 1796 κ. εκ., με αριθμό πλαισίου WDB2093421F096908, αξίας 35.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, τα οποία περιγράφονται στα υπ’ αριθ. 21099/22-11-2007 και 02252/10-12-2007 τιμολόγια πώλησης των προμηθευτριών εταιρειών «ΠΕΙΡΑΙΩΣ MULTIFIN Α.Ε.» και «MILLENNIUM Α.Ε.» αντίστοιχα, υποχρεώνει την εναγόμενη να αποδώσει στην ενάγουσα τα αμέσως παραπάνω περιγραφόμενα κινητά πράγματα, κηρύσσει την απόφαση προσωρινά εκτελεστή κατά την αμέσως παραπάνω καταψηφιστική της διάταξη, καταδικάζει την εναγομένη στην καταβολή των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των (3.400,00) ευρώ, κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στην Αθήνα χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους στις 10-06-2020. Στο τέλος της άνω απόφασης υπάρχει η από 06-10-2020 έγγραφη παραγγελία για επίδοση με επιταγή για πληρωμή, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, επιτάσσοντας την καθ’ ης όπως προβεί στην οικειοθελή παράδοση των εις την ανωτέρω απόφαση και την κοινοποιηθείσα επιταγή αναφερόμενων κινητών, ήτοι: 1) Του με αριθμό κυκλοφορίας ΖΚΒ6989 ιδιωτικής χρήσης επιβατικού αυτοκινήτου, εργοστασίου κατασκευής RENAULT τύπου MEGANE με αριθμό πλαισίου VF1LMOCOH29314132 αξίας 13.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 2) Του με αριθμό κυκλοφορίας ΥΝΑ3885 ιδιωτικής χρήσης επιβατικού αυτοκινήτου, εργοστασίου κατασκευής SANTANA MOTOR τύπου JIMNY με αριθμό πλαισίου VSEFJB33C00121073 αξίας 12.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 3) Του με αριθμό κυκλοφορίας ZXB2975 ιδιωτικής χρήσης επιβατικού αυτοκινήτου, εργοστασίου κατασκευής BMW τύπου 5 series με αριθμό πλαισίου WBANE51090B975651 αξίας 45.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 4) Του με αριθμό κυκλοφορίας ZKH 7196 ιδιωτικής χρήσης επιβατικού αυτοκινήτου, εργοστασίου κατασκευής DAIMLER CHRYSLER (MERCEDES) τύπου CLK200 KOMPRESSOR με αριθμό πλαισίου WDB2093421F096908 αξίας 35.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, διαφορετικά και σε περίπτωση αρνήσεώς της ή αν αυτή είναι απούσα, θα προβεί στην αφαίρεση αυτών από τα χέρια της καθ’ ης ή παντός τρίτου που νέμεται ή κατέχει τα παραπάνω κινητά στο όνομά της (άρθρο 919 Κ.Πολ.Δ. σε συνδυασμό με το άρθρο 325 παρ.3 Κ.Πολ.Δ.) προκειμένου να παραδοθούν στην ενάγουσα εταιρεία με την επωνυμία «ΑΤΕ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ», τελούσα υπό ειδική εκκαθάριση, ως πλήρους και αποκλειστικά κυρίας. Γίνεται μνεία ότι συγκοινοποιούνται τα νομιμοποιητικά ΦΕΚ Β 2711/24-10-2013 και ΦΕΚ Β 925/05-04-2016. Για την επιτάσσουσα «ATE ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)» Αθήνα, 06-10-2020 Η πληρεξούσια Δικηγόρος Μαρία Κουβελιώτου ΑΜ ΔΣΑ 27350 Περίληψη επιδοθέντος εγγράφου Επιδόθηκε με την με αριθμό 4605Δ/ 2020 έκθεσή επίδοσής μου, με παραγγελία της Δικηγόρου Αγγελικής Φωτ. Προύντζου ως πληρεξούσιας της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία COCA COLA -3E ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε. και τον ΑΦΜ 094277965 που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Φραγκοκλησιάς αρ. 9 και εκπροσωπείται νόμιμα, προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό του Παναγιώτη Δαλέκου πρώην κάτοικο περιοχής «Παπαδος» Μυτιλήνης και ήδη αγνώστου διαμονής, να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, ακριβές αντίγραφο της από 29-09 -2020 ΑΙΤΗΣΗΣ της πρώτης κατ΄ αυτου απευθυνόμενης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών και ζητά να γίνει δεκτή στα αιτήματα που αναφέρονται σ΄ αυτή . Στο τέλος του αντιγράφου του ως άνω δικογράφου υπάρχουν 1) η με ΓΑΚ 57714 /2020 και ΕΑΚ 953 /2020 πράξη της Γραμματέας του Ειρηνοδικείου Αθηνών και 2) η από 30-09 -2020 πράξη της Ειρηνοδίκης Αθηνών που ορίζει χρόνο για συζήτηση αυτής την 26-10-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με Πινάκιο:Ασφαλιστικά /4 (αίθουσα 8 ). Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτηση τους . Να επιδικασθεί στην αιτούσα η νομή του επίδικου κινητού πράγματος (διπλού) Ψυγείου τύπου FRIGOGLASS FVS 1200 C Cοke, με αρ Παγίου A0000001047 και αρ καμπίνας SN -601972 Να διαταχθούν ασφαλιστικά μέτρα με σκοπό: Να υποχρεωθεί ο καθ ου να αποδώσει το προαναφερόμενο κινητό πράγμα, αφαιρεθεί βιαίως από τον καθ ου, ή από οποιονδήποτε τρίτον έλκει δικαιώματα απ αυτήν,να καταδικασθεί η αντίδικος, εις την εν γένει δικαστική τους δαπάνη, καλούμενο να παραστεί όπου και όταν η παραπάνω πράξη ορίζει . Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚ. ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ Περίληψη επιδοθέντος εγγράφου Επιδόθηκε με την με αριθμό 4604-Δ/ 2020 έκθεσή επίδοσής μου, με παραγγελία της Δικηγόρου Αγγελικής Φωτ. Προύντζου ως πληρεξούσιας της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία COCA COLA -3E ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε. και τον ΑΦΜ 094277965 που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Φραγκοκλησιάς αρ. 9 και εκπροσωπείται νόμιμα, προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό του Παναγιώτη Δαλέκου πρώην κάτοικο περιοχής «Παπαδος» Μυτιλήνης και ήδη αγνώστου διαμονής, να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, ακριβές αντίγραφο της από 29-09 -2020 ΑΓΩΓΗΣ της πρώτης κατ΄ αυτου, απευθυνόμενης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών και ζητά να γίνει δεκτή στα αιτήματα που αναφέρονται σ΄ αυτή . Στο τέλος του αντιγράφου του ως άνω δικογράφου υπάρχουν 1) η με ΓΑΚ 57625 /2020 και ΕΑΚ 3738 /2020 πράξη της Γραμματέας του Ειρηνοδικείου Αθηνών και 2) η από 30-09 -2020 πράξη της Ειρηνοδίκης Αθηνών που ορίζει χρόνο για συζήτηση αυτής την 02-02-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με Πινάκιο:ΜΚ/ 1/18 ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ 4 . Να γίνει δεκτή η αγωγή τους, ώστε να αναγνωριζομένης της κυριότητας της εταιρείας τους, περιγραφόμενού κινητού πράγματος ενός (διπλού) Ψυγείου τύπου FRIGOGLASS FVS 1200 C Cοke, με αρ Παγίου A0000001047 και αρ καμπίνας SN -601972 .Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να αποδώσει σε αυτήν το κινητό πράγμα ιδιοκτησίας της αλλά και κάθε άλλος (τρίτος ) που τυχόν έλκει δικαιώματα από αυτήν,ή του έχει παραδοθεί η χρήση του σε αυτόν από τον εναγόμενο,να καταδικασθεί η αντίδικος, εις την εν γένει δικαστική τους δαπάνη, καλούμενο να παραστεί όπου και όταν η παραπάνω πράξη ορίζει ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚ. ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αρ. 10543Β΄/9-9-2020 έκθεση επίδοσης ο Δικαστικός Επιμελητής Βασίλειος Κουτσογιάννης, μετά την από 8-9-2020 παραγγελία του Δικηγόρου Δήμου – Δημητρίου Παπαναστασίου πληρεξούσιο του Σπυρίδωνα Ροσόλιμου του Βασιλείου, κατοίκου Αθηνών, οδός Ξανθίππου αρ.3, επέδωσε στον Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Σωτήριο Μπουγιούκο, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες για λογαριασμό της Μαρίας θυγ. Θωμά και Αναστασίας Μπαμπίνα, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Βασ Γεωργίου, αρ. 44 (Παγκράτι) και νυν αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο επικυρωμένο της από 13-05-2016 ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ του πρώτου κατά : 1) της Μαρίας - Γεωργίας θυγ. Μιχαήλ και Δέσποινας Λυσάνδρου, κατοίκου Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Αγίας Όλγας 3, 2) α. Της Κυριακής χήρας Ευτυχίου Αρχοντάκη, κατοίκου Χολαργού Αττικής, οδός Ξανθίππου, αριθ. 12, β. του Γεωργίου Αρχοντάκη του Ευτυχίου, κατοίκου ομοίως και γ. της Αικατερίνης θυγατέρας Ευτυχίου Αρχοντάκη, κατοίκου ομοίως, ως εξ αδιαθέτου κληρονόμων του αρχικού διαδίκου και νυν εκλιπόντος Ευτυχίου Αρχοντάκη του Γεωργίου, 3) Της Μαρίας θυγ. Θωμά και Αναστασίας Μπαμπίνα, κατοίκου Αθηνών, οδός Βασ Γεωργίου, αρ. 44 (Παγκράτι), 4) Του Δημητρίου Αφέντρα του Γεωργίου, κατοίκου Χαλανδρίου, οδός Ολύμπου αρ. 17, 5) της Μαρίας συζ. Δημητρίου Αφέντρα, το γένος Ανδρέα Κορωνιού, κατοίκου ομοίως, 6) Της Ελευθερίας συζ. Δημητρίου Αλεξανδρή, το γένος Νικηφόρου Τραυλού, κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής, οδός Ζαλόγγου, αρ. 11, και 7) Της Μαρίας συζ. Νικολάου Σπανού, το γένος Χαριλάου Βιλτανιώτη, κατοίκου Νέας Κηφισιάς, οδός Εχινού, αρ. 42, και κατά της με αριθμό 5039/2015 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (16ο τμήμα), η οποία απευθύνεται ενώπιον του Αρείου Πάγου και η οποία κατατέθηκε την 13-5-2016 στον Γραμματέα του Εφετείου Αθηνών, με αριθμό κατάθεσης 278/2016, προσκομίστηκαν τα απαιτούμενα παράβολα καθώς και η από 10-5-2016 Άδεια του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με αριθμό πρωτ. 161/10-5-2016. Με την από 31-1-2020 Πράξη του Προέδρου του Αρείου Πάγου, Ιωσήφ Τσαλαγανίδη, στην οποία αναφέρει ότι έχοντας υπόψη το άρθρο 568 παρ.2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ορίζει αρμόδιο για εκδίκαση της αίτησης αναίρεσης το Α2΄ Πολιτικό Τμήμα του Αρείου Πάγου, με την από 31-1-2020 Πράξη του Προέδρου του Α2΄ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, Αντιπροέδρου Γεωργίου Κοντού, στην οποία αναφέρει ότι έχοντας υπόψη το άρθρο 568 παρ.2,3,4 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ορίζει δικάσιμο για εκδίκαση της προκειμένης υπόθεσης στις 11-10-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 εισηγητή αυτής την Αρεοπαγίτη Κωνσταντίνα Μαυρικοπούλου και προθεσμία κοινοποίησης της αίτησης αναίρεσης εξήντα (60) ημέρες πριν τη δικάσιμο, με σημείωση εγγραφής της γραμματέως του Αρείου Πάγου στο Πινάκιο του Α2΄ Πολιτικού τμήματος με αύξοντα αριθμό 6 στην παραπάνω δικάσιμο. Με την ανωτέρω αίτηση αναίρεσης ο αναιρεσείων ζητεί αυτολεξεί να γίνει δεκτή η παρούσα αίτηση αναίρεσης, να αναιρεθεί η με αριθμό 5039/2015 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών και να παραπεμφθεί η υπόθεση προς περεταίρω εκδίκαση στο ανώτερο Δικαστήριο, να καταδικαστούν οι αναιρεσίβλητοι στη δικαστική δαπάνη των δυο βαθμών δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου σας. ΑΘΗΝΑ 13-10-2020 Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΤΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ - (άρθρο 135 ΚΠολΔ) Μετά από παραγγελία της Αθηνάς-Κωνσταντίνας Δημητριάδου του Αλή Μαχμούντ Ουμάρ και της Δήμητρας Δημητριάδου, κατοίκου Κορυδαλλού Αττικής, οδός Τραπεζούντος 51, εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Πειραιά Σοφία Δούκα του Γιάννη, επέδωσα νόμιμα στις 13/10/2020, με την υπ’ αριθμόν 4599 έκθεση επίδοσής μου στον Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά Βλάση Αθανασίου, ως κατά Νόμο αρμόδιο για τον Αλί Μάντκι του Σάαντι Μάντκι και της Ραχίμα Χάμαντ (Ali Mantki του Saadi Mantki και της Raheemah Hamad), πρώην κάτοικο Κορυδαλλού Αττικής, οδός Τραπεζούντος 51 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 12 Οκτωβρίου 2020 ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΛΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ της πρώτης προς τον δεύτερο, με την οποία η προσκαλούσα αφού δηλώνει πως έχει συνάψει με τον δεύτερο το με αριθμό 9888/17.01.2020 σύμφωνο συμβίωσης του συμβολαιογράφου Αθηνών Σπυριδούλας Δημητρίου Ράμμου, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο βιβλία του Ληξιαρχείου Κορυδαλλού, διεπόμενο από τις διατάξεις του Ν.4356/24-12-2015 και τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες που αναγράφονται στο ως άνω σύμφωνο συμβίωσης, τον καλεί να προσέλθει ενώπιον συμβολαιογράφου για να προβούν στην από κοινού λύση του. Η επίδοση γίνεται προκειμένου αυτός να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα, 13-10-2020 Σοφία Δούκα Αριστοτέλους 98 – Αθήνα τηλ. 6933286950 ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ & ΑΡΩΓΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ & ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Πρόσκλησης Επιλογής Υποτρόφων Σχολικού Ετους 2019-2020 Το ΔΣ του Ιδρύματος προκηρύσσει δύο (2) υποτροφίες για το Σχολ. Ετος 2018-2019, σύμφωνα με τον Οργανισμό του περί των σκοπών αυτού κ.λπ. (Π.Δ. 11/2/95 - ΦΕΚ 116/Β/1995) και του κώδικα Κοινωφελών Περιουσιών κ.λπ. (ν. 4182/2013 - ΦΕΚ 185/Α/13) και καλεί τους αριστούχους και πραγματικά οικονομικά αδύνατους μαθητές των Β'θμιων σχολείων του Λαυρίου, που πέτυχαν την εισαγωγή τους σε ανώτερες και ανώτατες σχολές της χώρας να υποβάλουν στα γραφεία του Ιδρύματος, Αθηνάς αρ. 29, Λαύριο σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, έως 30 Νοεμβρίου 2020. Η χορήγηση υποτροφιών χωρίς διαγωνισμό με επιλογή θα γίνει σύμφωνα με τα ισχύοντα εγκεκριμένα κριτήρια. Αντίγραφα της πρόσκλησης με τα δικαιολογητικά και τα κριτήρια χορηγούνται στα γραφεία του Ιδρύματος (τηλ. 22920 60772). Ο Πρόεδρος ΛΟΥΚΑΣ Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δήμαρχος Λαυρεωτικής Ο Γραμματέας Αρχιμανδρ. ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΥΜΗΣ Προϊστ. Αγίας Παρασκευής Λαυρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΒΑΛΑ 65404 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος ανακοινώνει ότι αποφασίστηκε η προκήρυξη της παρακάτω θέσης μέλους Δ.Ε.Π.: ΣΧΟΛΗ : ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ταχ. Δ/νση: 1ο χιλ. Δράμας - Μικροχωρίου ΤΚ 66100 Δράμα) -Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση Ρεμάτων και Παρόχθιων Περιοχών». ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: APP 18168 (ΦΕΚ 1254/τ. Γ΄/ 7-8-2020) Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 13/11/2020. Πληροφορίες: κα Αθανασιάδου Χρυσούλα, τηλ. 2521060402. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης. Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Διεθνούς Πανεπιστήμιου της Ελλάδος www.ihu.gr (Νέα-Ανακοινώσεις). Θεσσαλονίκη, 9/10/2020 Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. Αθανάσιος Καΐσης Ομότιμος Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΒΑΛΑ 65404 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος ανακοινώνει ότι αποφασίστηκε η προκήρυξη της παρακάτω θέσης μέλους Δ.Ε.Π.: ΣΧΟΛΗ : ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ταχ. Δ/νση: 1ο χιλ. Δράμας - Μικροχωρίου ΤΚ 66100 Δράμα) -Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Χημεία Ξύλου». ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑPP 18167 (ΦΕΚ 1254/τ. Γ΄/ 7-8-2020) Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 13/11/2020 Πληροφορίες: κα Αθανασιάδου Χρυσούλα, τηλ. 2521060402. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης. Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Διεθνούς Πανεπιστήμιου της Ελλάδος www.ihu.gr (Νέα-Ανακοινώσεις). Θεσσαλονίκη, 9/10/2020 Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. Αθανάσιος Καΐσης Ομότιμος Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΖΗ – ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Έδρα: ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, Ρήγα Φεραίου 2, Τ.Κ. 36100 Τηλ.: 22370-24766, 210-3604143, Fax: 22370-24766, 210-3614338 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020-2021 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΖΗ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ προκηρύσσει τη χορήγηση τεσσάρων (4) υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές, δύο (2) για μεταπτυχιακές σπουδές και μιας (1) υποτροφίας για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Οι υποτροφίες θα δοθούν σε φοιτητές και πτυχιούχους ΑΕΙ και Τ.Ε.Ι. που κατάγονται από την Ευρυτανία ή κατοικούν στην Ευρυτανία τα τελευταία πέντε (5) χρόνια, πριν την υποβολή της αίτησης, και συνεχίζουν να διαμένουν στην Ευρυτανία κατά τον χρόνο της υποτροφίας. Οι υποτροφίες αφορούν την απόκτηση πρώτου πτυχίου για κάθε επίπεδο (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό). Το πλήρες πρόγραμμα των υποτροφιών έχει ως εξής: 1.Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών για φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ α)Θα χορηγηθούν δύο (2) υποτροφίες τριετούς διάρκειας για όλα τα γνωστικά πεδία σε Ευρυτάνες φοιτητές και σπουδαστές που αποφοίτησαν από Λύκεια του Νομού Ευρυτανίας, έχουν ολοκληρώσει το προηγούμενο έτος σπουδών και εξετασθεί με επιτυχία σε όλα τα μαθήματα του έτους. β)Θα χορηγηθούν δύο (2) υποτροφίες ετήσιας διάρκειας σε Ευρυτάνες φοιτητές και σπουδαστές που απεφοίτησαν από οποιοδήποτε Λύκειο, έχουν ολοκληρώσει το προηγούμενο έτος σπουδών και εξετασθεί με επιτυχία σε όλα τα μαθήματα του έτους. 2.Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών πτυχιούχων ΑΕΙ Θα χορηγηθούν δύο ( 2) υποτροφίες σε Ευρυτάνες φοιτητές για μεταπτυχιακές σπουδές σε όλα τα γνωστικά πεδία, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. 3.Πρόγραμμα Διδακτορικής διατριβής. Θα χορηγηθεί μία υποτροφία για όλα τα γνωστικά πεδία σε Ευρυτάνα φοιτητή, στο εξωτερικό η το εσωτερικό, που έκανε έναρξη εκπόνησης της διδακτορικής του διατριβής μετά την 01.09.2019. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας, συνοδευόμενες από όλα τα δικαιολογητικά, θα υποβάλλονται από 1-11-2020 μέχρι 31-12-2020 στη Γραμματεία του Ιδρύματος, οδός Ρήγα Φεραίου 2 Καρπενήσι, Τ.Κ. 36100, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και από ώρα 10.00'π.μ έως 13.00'μ.μ ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικά στην ίδια διεύθυνση. Μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής καμιά αίτηση δεν θα γίνει δεκτή. Υποψηφιότητες με ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα παραλαμβάνονται και αν πρόκειται για ταχυδρομική αποστολή θα επιστρέφονται. Τα προσόντα των υποψηφίων, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία επιλογής και κάθε άλλη σχετική πληροφορία περιέχονται στον Κανονισμό Υποτροφιών του Ιδρύματος (www.idrymagazi.gr ). Στο site του ιδρύματος περιέχονται και οι αιτήσεις. Υποψήφιοι που είναι ήδη υπότροφοι προπτυχιακού επιπέδου τριετούς διάρκειας από το προηγούμενο έτος και επιθυμούν τη συνέχιση της υποτροφίας τους κατά το τρέχον εκπαιδευτικό έτος 2020-2021, πρέπει στις παραπάνω ημερομηνίες να υποβάλλουν αίτηση συνέχισης, συνοδευόμενη μόνο από τα δικαιολογητικά ακαδημαϊκών κριτηρίων, όπως ορίζεται στον κανονισμό τους Ιδρύματος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, Α, § 5). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν αντίγραφο του Κανονισμού Υποτροφιών και αιτήσεις υποψηφιότητας και από τη γραμματεία του ιδρύματος στην παραπάνω διεύθυνση. Πρόσθετες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 22370 - 24766 (και FAX) 210-3604143, κινητό: 6977744907, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Καρπενήσι 25 Σεπτεμβρίου 2020 Για το ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β.) Αγία Βαρβάρα 9/10/2020 Α.Π 12572 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) με ωριαία αποζημίωση (ωρομίσθιο). Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας (Δ.Η.Κ.Ε.Α.Β.) που εδρεύει στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας, οδός Σίφνου και Αγίου Γεωργίου, έχοντας υπόψη: 1. Τη με αριθμό 52/2020 (ΑΔΑ :9ΩΡΑΟΡΑΘ-27Ε) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β. 2. Τη με αριθμό ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ 484043/15340/1164/08-09-2020 Απόφαση «Έγκριση ΓΕΝΙΚΑ ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Π.Α.γ.Ο περιόδου 2020-2021» (ΑΔΑ:ΩΣΩ54653Π4-ΤΨ2). 3. Τη με αριθμό ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ 484126/15343/1165/08-09-2020 Απόφαση «Έγκριση ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Π.Α.γ.Ο περιόδου 2020-2021» (ΑΔΑ:6Τ7Ο4653Π-Φ2Μ). 4. Τη με αριθμό ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ 459462/14576/1116/27-08-2020 ΚΥΑ «Έγκριση Κατανομής Θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), με σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, που θα υλοποιήσουν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) την περίοδο 2020-2021» (ΑΔΑ:Ω3ΦM4653Π4-ΛNO). 5. Τη με Α.Π ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/127484/4969/416/147/30-4-2020 Βεβαίωση πιστοποίησης φορέων υλοποίησης Π.Α.γ.Ο περιόδου 2020-2021. 6. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους ((ΦΕΚ 461/Β΄/14-2-2020) . 7. Τη με αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/69097/2670/170 (ΦΕΚ 461/Β΄/14-2-2020) απόφαση που αφορά στην έγκριση του «Οργανωτικού Πλαισίου των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους». 8. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις μισθοδοσίας και τη διάθεσή τους στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 της Επιχείρησης, καθώς και την πρόβλεψή τους στον Προϋπολογισμό του 2021. Ανακοινώνει Την πρόσληψη έντεκα (11) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ. – με ωριαία αποζημίωση), συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) έτους 2020-2021, συνολικού αριθμού και ειδικοτήτων σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κω- δικός θέσης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 1 • Άσκηση στην Προσχολική Ηλικία • Παιδί και Αθλητισμός Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με ειδίκευση στη Ρυθμική Γυμναστική Έως 8 μήνες 1 2 • Παιδί και Αθλητισμός • Άσκηση στην Εφηβική Ηλικία Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με ειδίκευση στην Ξιφασκία Έως 8 μήνες 1 3 • Άσκηση Ενηλίκων • Άσκηση στην Τρίτη Ηλικία • Άσκηση ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με ειδίκευση στo Μαζικό Λαϊκό Αθλητισμό ή του κύκλου Ευρωστία και Υγεία Έως 8 μήνες 1 4 • Παιδί και Αθλητισμός • Άσκηση στην Εφηβική Ηλικία • Άσκηση ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με ειδίκευση στo Ποδόσφαιρο Έως 8 μήνες 2 5 • Άσκηση Ενηλίκων Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα αθλητικές δραστηριότητες κλειστών χώρων ή αεροβικής ή γυμναστικής ή άσκησης σε γυμναστήρια με εμπειρία σε ομαδικά προγράμματα αεροβικής γυμναστικής και πρόσθετα προσόντα στα αντικείμενα TRX, BOSU, YOGA, PILATES Έως 8 μήνες 2 6 • Άσκηση στην Προσχολική Ηλικία • Παιδί και Αθλητισμός • Άσκηση στην Εφηβική Ηλικία • Άσκηση Ενηλίκων Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με ειδίκευση στην Αντισφαίριση Έως 8 μήνες 1 7 • Παιδί και Αθλητισμός • Άσκηση στην Εφηβική Ηλικία Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με ειδίκευση στον Κλασσικό Αθλητισμό (στίβος) Έως 8 μήνες 1 8 • Άσκηση ατόμων με αναπηρία Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με ειδίκευση στην Ειδική Φυσική Αγωγή και Θεραπευτική Γυμναστική και προϋπηρεσία στο πρόγραμμα «Άσκηση ατόμων με αναπηρίες» Έως 8 μήνες 1 9 • Άσκηση ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με ειδίκευση στην Ελληνορωμαϊκή Πάλη Έως 8 μήνες 1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Η ανάρτηση της ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού γίνεται στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης, οδός Σίφνου και Αγίου Γεωργίου και στην Ιστοσελίδα του Δήμου Αγίας Βαρβάρας (www.agiavarvara.gr) ενώ η δημοσίευση της παρούσας γίνεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 10.00 έως 14.00, στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης, οδός Σίφνου και Αγίου Γεωργίου, εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών, από την επομένη δημοσίευσης της παρούσας. Γίνεται η κατάρτιση πινάκων σειράς προτεραιότητας και η ανάρτησή τους στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης, οδός Σίφνου και Αγίου Γεωργίου. Η υποβολή ένστασης από τους ενδιαφερομένους γίνεται στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10 εργασίμων) ημερών από την επομένη της ανάρτησης των πινάκων. Οι επιτυχόντες υποχρεούνται να παρουσιαστούν στο κατάστημα της ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β εντός 5 εργασίμων ημερών μετά την ανακοίνωση των τελικών πινάκων από τον φορέα για ανάληψη υπηρεσίας. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής ο φορέας δύναται να καλέσει τον επόμενο στη σειρά κατάταξης. Η αναλυτική ανακοίνωση πρόσληψης Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), με ωριαία αποζημίωση (ωρομίσθιο), γενικά προσόντα, δικαιολογητικά, κριτήρια επιλογής - καθορισμός της σειράς κατάταξης των υποψηφίων, τυπικά προσόντα, λοιπά βαθμολογούμενα κριτήρια, λοιπά απαιτούμενα προσόντα, γενικές διατάξεις είναι αναρτημένη στην Ιστοσελίδα του Δήμου Αγίας Βαρβάρας (www.agiavarvara.gr), στη Διαύγεια με αρ. ΑΔΑ: (9ΕΙ8ΟΡΑΘ-404) και στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης, οδός Σίφνου και Αγίου Γεωργίου. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΕΓΓΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας