PrintButton

05-11-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Στην Αθήνα την 23/10/2020 δυνάμει της υπ' αρ. 2987Γ/20 έκθεσης επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας Αθηνών, Θ. Τσίτση, επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό του Αντώνιου Βλάχου, πρώην κάτοικο Χαϊδαρίου και νυν αγνώστου διαμονής η υπ' αρ. 2899/20 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, προς γνώση του και για τις έννομες συνέπειες. Αθήνα, 4/11/20 ΦΙΛΙΩ Σ. ΑΣΜΑΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΜ: 20380 ΠΟΝΤΟΥ & ΚΡΙΕΖΩΤΗ 3-ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΗΛ.-FAX: 2105822215 ΑΦΜ: 073372482 - ΔΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ E-MAIL: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Στην Αθήνα την 23/10/2020 δυνάμει της υπ' αρ. 2988Γ/20 έκθεσης επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας Αθηνών, Θ. Τσίτση, επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό του Αντώνιου Βλάχου, πρώην κάτοικο Χαϊδαρίου και νυν αγνώστου διαμονής η υπ' αρ. 2900/20 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, προς γνώση του και για τις έννομες συνέπειες. Αθήνα, 4/11/2020 ΦΙΛΙΩ Σ. ΑΣΜΑΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΜ: 20380 ΠΟΝΤΟΥ & ΚΡΙΕΖΩΤΗ 3 - ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΗΛ.-FAX: 210 5822215 ΑΦΜ: 073372482 - ΔΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ E-MAIL: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΩΓΗΣ Με τις υπ’αριθμούς 8406/2.11.2020, 8407/2.11.2020, 8408/2.11.2020 και 8409/2.11.2020 εκθέσεις επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Κω Μαρίας Καλλούδη, κοινοποιήθηκε στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κω αντίγραφο της από 12.06.2020 και μ’αριθμό κατάθεσης 249/2020 αγωγής των Καλλιόπης, θυγ. Χρήστου Χόνδρου και Μαριλένας, θυγ. Χρήστου Χόνδρου, κατοίκων Κω, η οποία (αγωγή) απευθύνεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κω, στρέφεται κατά των α)Βασιλείου Θεοδώρου Καμπουράκη, β) Βαρβάρας, θυγ. Θεοδώρου Καμπουράκη, γ)Μαγδαλένας, θυγ. Θεοδώρου Καμπουράκη και δ) Αλεξάνδρου Θεοδώρου Καμπουράκη, ως εναγομένων, όλων τέως κατοίκων Κω και ήδη κατοίκων Αγγλίας, άγνωστης σ’εμάς πόλεως και διεύθυνσης κατοικίας ή επαγγέλματος, φερομένων ως πλησιεστέρων συγγενών (τέκνων) και εξ αδιαθέτου κληρονόμων του αποβιώσαντος πατέρα τους Θεοδώρου Βασιλείου Καμπουράκη, κατοίκου στην ζωή Κω και ζητείται να αναγνωρισθούν οι εναγόμενες κυρίες του ακινήτου με ΚΜ 1117Γ γαιών Κοινότητος Καρδάμαινας Κω, όπου και καλούνται οι εναγόμενοι, για την συζήτησή της, να προκαταθέσουν τις προτάσεις τους και τα έγγραφά τους κατ’άρθρο 237 επ. ΚΠολΔ. Κως 04.11.2020 Η πληρεξουσία Δικηγόρος ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΤΕΛΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ - (άρθρο 135 ΚΠολΔ) Μετά από τη έγγραφη παραγγελία της Αϊντα Αχμέτ του Ουαμπάλα Αχμέτ και της Ελένης Καραγάνη, κατοίκου Άνω Λιοσίων Αττικής, οδός 28ης Οκτωβρίου 54 με ΑΦΜ 167022813, εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Πειραιά Σοφία Δούκα του Γιάννη, επέδωσα νόμιμα στις 4-11-2020, με την υπ’ αριθμόν 4643 έκθεση επίδοσής μου στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Έλλη-Θάλεια Συροπούλου, ως κατά Νόμο αρμόδιο για τον Κάσεμ Χικαϊ του Μικερέμ και της Ζάνα (Kasem Hykaj του Myqerem και της Zana), πρώην κάτοικο Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής, οδός Βυτίνης 16 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 3 Νοεμβρίου 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΛΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ της πρώτης προς τον δεύτερο, με την οποία η προσκαλούσα αφού δηλώνει πως έχει συνάψει με τον δεύτερο το με αριθμό 14442/25-5-2017 σύμφωνο συμβίωσης του συμβολαιογράφου Αθηνών Παναγιώτη Φιλιππάτου του Βύρωνος-Ιωάννη, διεπόμενο από τις διατάξεις του Ν.4356/24-12-2015 και τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες που αναγράφονται στο ως άνω σύμφωνο συμβίωσης, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο βιβλία του Ληξιαρχείου Νέας Φιλαδέλφειας, τον καλεί να προσέλθει ενώπιον συμβολαιογράφου για να προβούν στην από κοινού λύση του. Η επίδοση γίνεται προκειμένου αυτός να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα, 4-11-2020 Σοφία Δούκα Αριστοτέλους 98 – Αθήνα τηλ. 6933286950 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα σήμερα στις Δύο (2) του μήνα Νοεμβρίου του έτους Δύο χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:38 π.μ, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 112867947), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Σοφίας Μάκαρη, ως πληρεξούσιας Δικηγόρου της εν Αθήναις (Αιόλου 86) εδρευούσης Ανωνύμου Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (ΑΦΜ: 094014201) νόμιμα εκπροσωπούμενης, διά της υπ’ αριθμ. 4001Γ / 2-11-2020 εκθέσεως μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωσα προς την κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ κ. Έλλη - Θάλεια Ν. Συροπούλου, για λογαριασμό του κ. ΜΙΧΑΗΛ ΓΑΤΙΔΗ του Αναστασίου, πρώην κατοίκου Σταυρούπολης, οδός Λέσβου αρ.14 και ήδη αγνώστου διαμονής, ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ της ΑΓΩΓΗΣ με χρονολογία 14-09-2020 της πρώτης κατά του δευτέρου, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και δια της οποίας η ενάγουσα ως άνω Τράπεζα ζητά: α) Να γίνει δεκτή η αγωγή της, β) Να υποχρεωθεί ο αντίδικος, να της καταβάλλει, για την αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό, το ποσό των (89.600,00 ευρώ), οφείλεται εντόκως από την 25/08/2020 με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο σήμερα για το δάνειο αυτό ανέρχεται σε 0,00% ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2601/1998, μέχρι εξοφλήσεώς του, αναλυόμενο σε: Χρεολύσια το ποσό των ευρώ 29.900,26, Τόκους κεφαλαίου το ποσό των ευρώ 1.073,58, Τόκους υπερημερίας το ποσό των ευρώ 58.626,16, Έξοδα το ποσό των ευρώ 0,00, Ασφάλιστρα το ποσό των ευρώ 0,00 εντόκως από την 25/08/2020 με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο για το δάνειο αυτό ανέρχεται την 25/08/2020 σε 0,00% και τον ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2601/1998), μέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεως του, άλλως από την επόμενη επίδοση της παρούσας αγωγής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, γ) Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινώς εκτελεστή και να καταδικασθούν οι αντίδικοι στη δικαστική της δαπάνη και δ) Να καταδικαστεί ο εναγόμενος στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης και στην αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου της. Στο τέλος του εγγράφου περιέχονται επίσης: α) Έγγραφη ενημέρωση για τη δυνατότητα επίλυσης Διαφοράς με Διαμεσολάβηση (κατά το άρθρο 3 παρ.2 Ν.4640/2019 ΦΕΚ Α’ 190/30-11-2019) β) Έκθεση κατάθεσης της κ. Γραμματέας του πιο πάνω Δικαστηρίου με χρονολογία 21-09-2020 και Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 65762 / 2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 7928/2020, που αποδεικνύει την κατάθεση σ’αυτήν της ΑΓΩΓΗΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΝΟΧΙΚΟ), γ) Σημείωση ότι: Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής και δ) Παραγγελία σε εμένα για την επίδοση. Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος ταυτόχρονα να παραστεί όταν θα οριστεί δικάσιμος, ως ανωτέρω. Επίσης η πρώτη δηλώνει ότι καλείται ο προς ον η επίδοση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4640/2019 (διαμεσολάβηση) σε διαμεσολάβηση ενώπιον του διαμεσολαβητή δικηγόρου κ. Σταύρου Τσορμπατζόγλου του Κωνσταντίνου, δικηγόρου Θεσσαλονίκης και κατοίκου Αθηνών, οδός Εμμανουήλ Μπενάκη αρ.148 (Νεάπολη), τ.κ. 11473, τηλ.: 210-3810284 - κιν. 6947893007, σε τόπο και χρόνο που θα συμφωνηθεί από τα μέρη σε συνεννόηση με τον διαμεσολαβητή. Αθήνα 3 Νοεμβρίου 2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Κωνσταντίνος Χρ. Μπούρας Η πληρεξούσια Δικηγόρος κ. Σοφία Μάκαρη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ Στην Αθήνα σήμερα στις Δύο (2) του μήνα Νοεμβρίου του έτους Δύο χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα Δευτέρα και ώρες 11:34 π.μ και 11:35 π.μ, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 112867947), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Σοφίας Μάκαρη, ως πληρεξούσιας Δικηγόρου της εν Αθήναις (Αιόλου 86) εδρευούσης Ανωνύμου Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (ΑΦΜ: 094014201) νόμιμα εκπροσωπούμενης, διά των υπ αριθμ. 3997Γ / 2-11-2020 και 3998Γ / 2-11-2020 εκθέσεων μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωσα προς την κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ κ. Έλλη - Θάλεια Ν. Συροπούλου, για λογαριασμό των: 1) κ. ΝΤΑΒΙΝΤΟΒ (DAVIDOV) ΝΤΑΒΙΝΤ (DAVID) του ΝΕΝΤΕΒ (NEDEV) και 2) κ. ΝΤΑΒΙΝΤΟΒΑ (DAVIDOVA) ΜΠΙΣΤΡΑ (BISTRA) συζ. ΝΤΑΒΙΝΤΟΒ (DAVIDOV) ΝΤΑΒΙΝΤ (DAVID), το γένος κατά δήλωσή της ΛΙΟΥΜΠΕΝ (LIUBEN) ΚΟΝΣΤΑΝΊΠΝΟΒ (KONSTADINOV) και της ANKA (ANKA), αντίστοιχα, αμφοτέρων πρώην κατοίκων Αθήνας, οδός Ηπείρου αρ.33-35 και ήδη αγνώστου διαμονής, ΑΚΡΙΒΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ της ΑΓΩΓΗΣ με χρονολογία 10-08-2020 της πρώτης κατά των δευτέρων, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και δια της οποίας η ενάγουσα ως άνω Τράπεζα ζητά: α) Να γίνει δεκτή η αγωγή της, β) Να υποχρεωθούν οι αντίδικοι, να της καταβάλλουν, αλληλεγγύως και εις ολοκλήρον ενεχόμενοι, για την αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό, το ποσό των (116.334,55 ευρώ), το οποίο αναλύεται για τις δύο επίδικες συμβάσεις ως εξής: Α) (103.460,34 ευρώ), όπως προκύπτει από το απόσπασμα λογαριασμού με αριθμό 0168 4245570083 του Α’ ως άνω δανείου, που αναλύεται, ως εξής: Χρεολύσια από το ποσό των ευρώ 98.177,50, Τόκους κεφαλαίου το ποσό των ευρώ 661,01, Τόκους κεφαλαίου το ποσό των ευρώ 4.621,83, Έξοδα το ποσό των ευρώ 0,00, Ασφάλιστρα το ποσό των ευρώ 0,00 το ποσό δε αυτό οφείλεται εντόκως από την 06/03/2020 με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο την 05/02/2020 για τα δάνεια αυτά ανέρχεται σε 4,620% ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας, όπως αυτό προβλέπεται από το άρθρο 12 του Ν. 2601/1998, μέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεως, άλλως από την επόμενη επίδοσης της παρούσας αγωγής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, Β) και ποσό (12.874,21 ευρώ) όπως προκύπτει από το απόσπασμα λογαριασμού με αριθμό 0168 4245570113 του Β’ ως άνω δανείου, που αναλύεται, ως εξής: Χρεολύσια από το ποσό των ευρώ 12.582,47, Τόκους κεφαλαίου το ποσό των ευρώ 158,59, Τόκους υπερημερίας το ποσό των ευρώ 7,25, Έξοδα το ποσό των ευρώ 0,00, Ασφάλιστρα το ποσό των ευρώ 125,90, το ποσό δε αυτό οφείλεται εντόκως από την 06/03/2020 με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο στις 05/02/2020 για τα δάνεια αυτά ανέρχεται σε 4,620% ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας, όπως αυτό προβλέπεται από το άρθρο 12 του Ν. 2601/1998, μέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεώς, άλλως από την επόμενη επίδοσης της παρούσας αγωγής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, γ) Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινώς εκτελεστή και να καταδικασθούν οι αντίδικοι στη δικαστική της δαπάνη και δ) Να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης και στην αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου της. Στο τέλος εκάστου των άνω εγγράφων περιέχονται επίσης: α) Έγγραφη ενημέρωση για τη δυνατότητα επίλυσης Διαφοράς με Διαμεσολάβηση (κατά το άρθρο 3 παρ.2 Ν.4640/2019 ΦΕΚ Α’ 190/30-11-2019), β) Έκθεση κατάθεσης της κ. Γραμματέας του πιο πάνω Δικαστηρίου με χρονολογία 15-09-2020 και Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 63529 / 2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 7678/2020, που αποδεικνύει την κατάθεση σ’αυτήν της ΑΓΩΓΗΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΝΟΧΙΚΟ), γ) Σημείωση ότι: Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής και δ) Παραγγελία σε εμένα για την επίδοση. Για να λάβει έκαστος γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος ταυτόχρονα να παραστεί όταν θα οριστεί δικάσιμος, ως ανωτέρω. Επίσης η πρώτη δηλώνει ότι καλείται ο καθένας από τους προς ούς οι επιδόσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4640/2019 (διαμεσολάβηση) σε διαμεσολάβηση ενώπιον του διαμεσολαβητή δικηγόρου κ. Σταύρου Τσορμπατζόγλου του Κωνσταντίνου, δικηγόρου Θεσσαλονίκης και κατοίκου Αθηνών, οδός Εμμανουήλ Μπενάκη αρ.148 (Νεάπολη), τ.κ. 11473, τηλ.: 210-3810284 - κιν. 6947893007, σε τόπο και χρόνο που θα συμφωνηθεί από τα μέρη σε συνεννόηση με τον διαμεσολαβητή. Αθήνα 3 Νοεμβρίου 2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Κωνσταντίνος Χρ. Μπούρας Η πληρεξούσια Δικηγόρος κ. Σοφία Μάκαρη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ Στην Αθήνα σήμερα στις Δύο (2) του μήνα Νοεμβρίου του έτους Δύο χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα Δευτέρα και ώρες 11:36 π.μ και 11:37 π.μ, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 112867947), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Σοφίας Μάκαρη, ως πληρεξούσιας Δικηγόρου της εν Αθήναις (Αιόλου 86) εδρευούσης Ανωνύμου Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (ΑΦΜ: 094014201) νόμιμα εκπροσωπούμενης, διά των υπ αριθμ. 3999Γ / 2-11-2020 και 4000Γ / 2-11-2020 εκθέσεων μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωσα προς την κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ κ. Έλλη - Θάλεια Ν. Συροπούλου, για λογαριασμό των: 1) κ. ΝΤΑΒΙΝΤΟΒ (DAVIDOV) ΝΤΑΒΙΝΤ (DAVID) του ΝΕΝΤΕΒ (NEDEV) και 2) κ. ΝΤΑΒΙΝΤΟΒΑ (DAVIDOVA) ΜΠΙΣΤΡΑ (BISTRA) συζ. ΝΤΑΒΙΝΤΟΒ (DAVIDOV) ΝΤΑΒΙΝΤ (DAVID), το γένος κατά δήλωσή της ΛΙΟΥΜΠΕΝ (LIUBEN) ΚΟΝΣΤΑΝΊΠΝΟΒ (KONSTADINOV) και της ANKA (ANKA), αντίστοιχα, αμφοτέρων πρώην κατοίκων Αθήνας, οδός Ηπείρου αρ.33-35 και ήδη αγνώστου διαμονής, ΑΚΡΙΒΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ της ΑΓΩΓΗΣ με χρονολογία 10-09-2020 της πρώτης κατά των δευτέρων, που απευθύνεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών και δια της οποίας η ενάγουσα ως άνω Τράπεζα ζητά: α) Να γίνει δεκτή η αγωγή της, β) Να υποχρεωθούν οι αντίδικοι, να της καταβάλλουν, αλληλεγγύως και εις ολοκλήρον ενεχόμενοι, για την αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό, το ποσό των (12.317,25 ευρώ), το οποίο αναλύεται ως εξής: Χρεολύσια από το ποσό των ευρώ 11.673,32, Τόκους κεφαλαίου το ποσό των ευρώ 214,16, Τόκους υπερημερίας το ποσό των ευρώ 429,77, Έξοδα το ποσό των ευρώ 0,00, Ασφάλιστρα το ποσό των ευρώ 0,00, το ποσό δε αυτό οφείλεται εντόκως από την 06/03/2020 με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο την 05/03/2020 για τα δάνεια αυτά ανέρχεται σε 4,620% ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας, όπως αυτό προβλέπεται από το άρθρο 12 του Ν. 2601/1998, μέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεως, άλλως από την επόμενη επίδοσης της παρούσας αγωγής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, όπως προκύπτει από τα ως άνω αντίγραφα λογαριασμού δεν έχει εξοφληθεί, άλλως από την επόμενη επίδοση της παρούσας αγωγής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, γ) Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινώς εκτελεστή και να καταδικασθούν οι αντίδικοι στη δικαστική της δαπάνη και δ) Να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης και στην αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου της. Στο τέλος εκάστου των άνω εγγράφων περιέχονται επίσης: α) Έγγραφη ενημέρωση για τη δυνατότητα επίλυσης Διαφοράς με Διαμεσολάβηση (κατά το άρθρο 3 παρ.2 Ν.4640/2019 ΦΕΚ Α’ 190/30-11-2019), β) Έκθεση κατάθεσης της κ. Γραμματέας του πιο πάνω Δικαστηρίου με χρονολογία 24-09-2020 και ΓΑΚ: 55637 / 2020 και ΕΑΚ: 2998/2020, που αποδεικνύει την κατάθεση σ’αυτήν της ΑΓΩΓΗΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: ΤΑΚΤΙΚΗ Ν.4335/2015), γ) Σημείωση ότι: Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Η αγωγή επιδίδεται στον εναγόμενο μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της και αν αυτός ή κάποιος από τους ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν η αγωγή δεν επιδοθεί στην προθεσμία αυτή, θεωρείται ως μη ασκηθείσα και δ) Παραγγελία σε εμένα για την επίδοση. Για να λάβει έκαστος γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος ταυτόχρονα να παραστεί όταν θα οριστεί δικάσιμος, ως ανωτέρω. Αθήνα 3 Νοεμβρίου 2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Κωνσταντίνος Χρ. Μπούρας Η πληρεξούσια Δικηγόρος κ. Σοφία Μάκαρη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ Στην Αθήνα σήμερα στις Δύο (2) του μήνα Νοεμβρίου του έτους Δύο χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα Δευτέρα και ώρες 11:32 π.μ και 11:33 π.μ, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 112867947), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Σοφίας Μάκαρη, ως πληρεξούσιας Δικηγόρου της εν Αθήναις (Αιόλου 86) εδρευούσης Ανωνύμου Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (ΑΦΜ: 094014201) νόμιμα εκπροσωπούμενης, διά των υπ αριθμ. 3995Γ / 2-11-2020 και 3996Γ / 2-11-2020 εκθέσεων μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωσα προς την κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ κ. Έλλη - Θάλεια Ν. Συροπούλου, για λογαριασμό των: 1) SAFINA BEGKOUM ANTIGONI (ΣΑΦΙΝΑ - ΜΠΕΓΚΟΥΜ - ΑΝΤΙΓΟΝΗ) GKAFOUR (ΓΚΑΦΟΥΡ) του ALI AMPNTOUL (ΑΛΙ ή ΑΛΗ ΑΜΠΝΤΟΥΛ), συζύγου κατά δήλωσή της του AHMED KASHMIRY (ΑΧΜΕΝΤ ΚΑΣΜΙΡΙ) SYED MOBIN (ΣΑΓΙΕΝΤ ΜΟΜΠΙΝ) και 2) AHMED KASHMIRY (ΑΧΜΕΝΤ ΚΑΣΜΙΡΙ) SYED MOBIN (ΣΑΓΙΕΝΤ ΜΟΜΠΙΝ) του KASHMIRY SYED MOHAMMAD SALEEM (ΚΑΣΜΙΡΙ ΣΑΓΙΕΝΤ ΜΟΧΑΜΑΝΤ ΣΑΛΙΜ) και της TALET (ΤΑΛΕΤ), αντίστοιχα, αμφοτέρων πρώην κατοίκων Περιστερίου Αττικής, οδός Αγίου Μελετίου αρ.6 και ήδη αγνώστου διαμονής, ΑΚΡΙΒΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ της ΑΓΩΓΗΣ με χρονολογία 11-08-2020 της πρώτης κατά των δευτέρων, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και δια της οποίας η ενάγουσα ως άνω Τράπεζα ζητά: α) Να γίνει δεκτή η αγωγή της, β) Να υποχρεωθούν οι αντίδικοι, να της καταβάλλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ενεχόμενοι, για την αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό, το ποσό των (178.468,58 ευρώ), το οποίο αναλύεται για τις δύο επίδικες συμβάσεις ως εξής: Α) (120.392,76 ευρώ), όπως προκύπτει από το απόσπασμα λογαριασμού με αριθμό 0129 4234950530 του Α’ ως άνω δανείου, που αναλύεται, ως εξής: Χρεολύσια από το ποσό των ευρώ 102.553,38, Τόκους κεφαλαίου το ποσό των ευρώ 4.508,02, Τόκους υπερημερίας το ποσό των ευρώ 13.023,63, Έξοδα το ποσό των ευρώ 20,91, Ασφάλιστρα το ποσό των ευρώ 286,82, το ποσό δε αυτό οφείλεται εντόκως από την 14/02/2020 με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο στις 13/02/2020 για τα δάνεια αυτά ανέρχεται σε 4,470% ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας, όπως αυτό προβλέπεται από το άρθρο 12 του Ν. 2601/1998, μέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεως, άλλως από την επόμενη επίδοσης της παρούσας αγωγής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, Β) και ποσό (58.075,82 ευρώ) όπως προκύπτει από το απόσπασμα λογαριασμού με αριθμό 0129 4234950068 του Β’ ως άνω δανείου, που αναλύεται, ως εξής: Χρεολύσια από το ποσό των ευρώ 49.584,35, Τόκους κεφαλαίου το ποσό των ευρώ 2.214,56, Τόκους υπερημερίας το ποσό των ευρώ 6.276,32, Έξοδα το ποσό των ευρώ 0,59, Ασφάλιστρα το ποσό των ευρώ 0,00, το ποσό δε αυτό οφείλεται εντόκως από την 14/02/2020 με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο στις 13-02-2020 για τα δάνεια αυτά ανέρχεται σε 4,470% ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας, όπως αυτό προβλέπεται από το άρθρο 12 του Ν. 2601/1998, μέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεως, άλλως από την επόμενη επίδοσης της παρούσας αγωγής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, γ) Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινώς εκτελεστή και να καταδικασθούν οι αντίδικοι στη δικαστική της δαπάνη και δ) Να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης και στην αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου της. Στο τέλος εκάστου των άνω εγγράφων περιέχονται επίσης: α) Έγγραφη ενημέρωση για τη δυνατότητα επίλυσης Διαφοράς με Διαμεσολάβηση (κατά το άρθρο 3 παρ.2 Ν.4640/2019 ΦΕΚ Α’ 190/30-11-2019), β) Έκθεση κατάθεσης της κ. Γραμματέας του πιο πάνω Δικαστηρίου με χρονολογία 14-09-2020 και Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 63217 / 2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 7647/2020, που αποδεικνύει την κατάθεση σ’αυτήν της ΑΓΩΓΗΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΝΟΧΙΚΟ), γ) Σημείωση ότι: Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής και δ) Παραγγελία σε εμένα για την επίδοση. Για να λάβει έκαστος γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος ταυτόχρονα να παραστεί όταν θα οριστεί δικάσιμος, ως ανωτέρω. Επίσης η πρώτη δηλώνει ότι καλείται ο καθένας από τους προς ούς οι επιδόσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4640/2019 (διαμεσολάβηση) σε διαμεσολάβηση ενώπιον του διαμεσολαβητή δικηγόρου κ. Σταύρου Τσορμπατζόγλου του Κωνσταντίνου, δικηγόρου Θεσσαλονίκης και κατοίκου Αθηνών, οδός Εμμανουήλ Μπενάκη αρ.148 (Νεάπολη), τ.κ. 11473, τηλ.: 210-3810284 - κιν. 6947893007, σε τόπο και χρόνο που θα συμφωνηθεί από τα μέρη σε συνεννόηση με τον διαμεσολαβητή. Αθήνα 3 Νοεμβρίου 2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Κωνσταντίνος Χρ. Μπούρας Η πληρεξούσια Δικηγόρος κ. Σοφία Μάκαρη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα σήμερα στις Δύο (2) του μήνα Νοεμβρίου του έτους Δύο χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:39 π.μ, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 112867947), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Σοφίας Μάκαρη, ως πληρεξούσιας Δικηγόρου της εν Αθήναις (Αιόλου 86) εδρευούσης Ανωνύμου Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (ΑΦΜ: 094014201) νόμιμα εκπροσωπούμενης, διά της υπ’ αριθμ. 4002Γ / 2-11-2020 εκθέσεως μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωσα προς την κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ κ. Έλλη - Θάλεια Ν. Συροπούλου, για λογαριασμό της κ. ΔΩΡΑΣ ΤΑΤΑΡΙΝΤΖΕΒΑ το γένος ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ και της ΔΩΡΑΣ, πρώην κατοίκου Περάματος, οδός Χρ. Σμύρνης αρ.50 και ήδη αγνώστου διαμονής, ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ της ΑΓΩΓΗΣ με χρονολογία 10-08-2020 της πρώτης κατά της δευτέρας, που απευθύνεται ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και δια της οποίας η ενάγουσα ως άνω Τράπεζα ζητά: α) Να γίνει δεκτή η αγωγή της, β) Να υποχρεωθεί ο αντίδικος, να της καταβάλλει, για την αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό, το ποσό των (274.297,88 ευρώ), το οποίο αναλύεται σε ποσό: Α) (91.796,53), το οποίο ειδικότερα αναλύεται σε: Χρεολύσια για το ποσό των ευρώ 48.702,38, Τόκους κεφαλαίου για το ποσό των ευρώ 3.005,15, Τόκους υπερημερίας για το ποσό των ευρώ 37.822,94, Έξοδα για το ποσό των ευρώ 1.930,00 και Ασφάλιστρα για το ποσό των ευρώ 336,06 και οφείλεται εντόκως από την 28/02/2020 με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο την 28/02/2020 για το δάνειο αυτό ανέρχεται σε 3,62% ετησίως, και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2601/1998, μέχρι εξοφλήσεως του και ποσό Β) (182.501,35 ευρώ) για το Β δάνειο, το οποίο ειδικότερα αναλύεται σε: Χρεολύσια το ποσό των ευρώ 101.297,62, Τόκους κεφαλαίου το ποσό των ευρώ 6.250,49, Τόκους υπερημερίας το ποσό των ευρώ 74.911,32, Έξοδα το ποσό των ευρώ 41,92, Ασφάλιστρα το ποσό των ευρώ 0,00 και οφείλεται εντόκως από την 02/04/2020 με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο την 02/04/2020 για το δάνειο αυτό ανέρχεται σε 3,62% ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2601/1998, μέχρι εξοφλήσεως του άλλως από την επόμενη επίδοσης της παρούσας αγωγής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, γ) Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινώς εκτελεστή και να καταδικασθούν οι αντίδικοι στη δικαστική της δαπάνη και δ) Να καταδικαστεί η εναγόμενη στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης και στην αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου της. Στο τέλος του εγγράφου περιέχονται επίσης: α) Έγγραφη ενημέρωση για τη δυνατότητα επίλυσης Διαφοράς με Διαμεσολάβηση (κατά το άρθρο 3 παρ.2 Ν.4640/2019 ΦΕΚ Α’ 190/30-11-2019) β) Έκθεση κατάθεσης της κ. Γραμματέας του πιο πάνω Δικαστηρίου με χρονολογία 07-09-2020 και Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 60899 / 2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 1855/2020, που αποδεικνύει την κατάθεση σ’αυτήν της ΑΓΩΓΗΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΝΟΧΙΚΟ), γ) Σημείωση ότι: Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής και δ) Παραγγελία σε εμένα για την επίδοση. Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη ταυτόχρονα να παραστεί όταν θα οριστεί δικάσιμος, ως ανωτέρω. Επίσης η πρώτη δηλώνει ότι καλείται η προς ην η επίδοση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4640/2019 (διαμεσολάβηση) σε διαμεσολάβηση ενώπιον του διαμεσολαβητή δικηγόρου κ. Σταύρου Τσορμπατζόγλου του Κωνσταντίνου, δικηγόρου Θεσσαλονίκης και κατοίκου Αθηνών, οδός Εμμανουήλ Μπενάκη αρ.148 (Νεάπολη), τ.κ. 11473, τηλ.: 210-3810284 - κιν. 6947893007, σε τόπο και χρόνο που θα συμφωνηθεί από τα μέρη σε συνεννόηση με τον διαμεσολαβητή. Αθήνα 3 Νοεμβρίου 2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Κωνσταντίνος Χρ. Μπούρας Η πληρεξούσια Δικηγόρος κ. Σοφία Μάκαρη ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΔΑΜ: 20PROC007587531/04-11-2020 ΑΔΑ: Ω9ΦΟΩΡ7-Λ68 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ/νση: Λ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 94-96 & ΟΛΥΜΠΙΑΣ Τ.Κ. 16451, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Πληροφορίες: ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ- ΘΕΟΧΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ- ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ- ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΟΛΓΑ Τηλ: 213 2018 773-774-780-790 mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 68826/04-11-2020 ΕΡΓΟ: “ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ 5ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ” ΠΟΣΟΥ: 330.000,00 ευρώ (με το ΦΠΑ) Αρ.μελ.: 23/07/2020 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΔΕ., ΠΡΑΞΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 30292/19-04-2019 (ΑΔΑ: 68Γ3465ΧΘ7-Ψ25) Κ.Α. 64.7331.0003 CPV: 45214210 (Κατασκευαστικές Εργασίες για σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Ελληνικού–Αργυρούπολης Προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ 5ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ» που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α' 147) 1. Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ. Ταχ.Δ/νση: ΚΥΠΡΟΥ 68, Τ.Κ.: 16452 Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2132018790, 213 2018780, 773, 774 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Ιστοσελίδα Δήμου: www.elliniko-argyroupoli.gr. Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 92949 2. Ως ημερομηνία και ώρα η λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10η Δεκεμβρίου 2020 (10/12/2020), ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 12:00 π.μ. 3. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 17η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. 4. Κωδικός CPV: 45214210 5. Τόπος εκτέλεσης: Οδός Ολυμπίας και Ανεξαρτησίας, Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης ¹ 6. Σύντομη περιγραφή: Το Έργο του τίτλου προβλέπει την ανακατασκευή του εσωτερικού της Αίθουσας Συγκεντρώσεων με σύγχρονα υλικά και εξοπλισμό. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται, η αποξήλωση των καθισμάτων, ανακατασκευή της σκηνής και του Foyer, η ανακαίνιση των τουαλετών, κατασκευές για την προσβασιμότητα ατόμων ΑΜΕΑ σε όλους τους χώρους. Προβλέπεται επίσης, η πλήρης αντικατάσταση των δαπέδων, των επενδύσεων της τοιχοποιίας και της ψευδοροφής και η τοποθέτηση νέων συστημάτων ηχοφωτιστικής κάλυψης και προβολής. 7. Το έργο με (Κ.Α. 64.7331.0003) χρηματοδοτείται από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΔΕ., ΠΡΑΞΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 30292/19-04-2019 (ΑΔΑ: 68Γ3465ΧΘ7-Ψ25). 8. Ο Προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 266.129,03 € πλέον ΦΠΑ 24% (ή 330.000,00 € με ΦΠΑ) και αναλύεται σε: Δαπάνη 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ποσού 102.164,06 €, 2.Η/Μ Εργασίες ποσού 89.244,33 €, Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε. &Ο.Ε.): 34.453,51 €. Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε. &Ο.Ε.) ποσού 33.879,29 €. Απολογιστικές εργασίες 6.300,00 € και αναθεώρηση ποσού 87,84 € (άρθρο 153 του ν.4412/16). Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (24%) 63.870,97 €. ² 9. Σύστημα Δημοπράτησης: Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης της παραγράφου 2α του άρθρου 95 του Ν.4412/16. 10. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα στις κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ Α2 τάξεως και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ Α1 τάξεως και άνω ³ και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος- μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος- μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2,3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1(ε) και 3(β) του άρθρου 76 του Ν. 4412/16. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος, η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. Κοινοπραξία). Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ. 11. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ. (ΑΡ.ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 92949), μέχρι της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας που ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας προκήρυξης και στο άρθρο 18 της οικείας Διακήρυξης, ήτοι 10/12/2020, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 12:00 π.μ., σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ)- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr). 12. Οι προσφέροντες θα συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική πλατφόρμα του υποσυστήματος και επισυνάπτοντας, στον ηλεκτρονικό χώρο “Συνημμένα Ηλεκτρονικής Προσφοράς” και στον κατά περίπτωση (υπο)φάκελο, όλα τα στοιχεία της προσφοράς τους σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF). Οι προσφέροντες δύνανται να προβαίνουν, μέσω των λειτουργιών του υποσυστήματος, σε εκτύπωση ελέγχου ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών, (περίπτωση εφαρμογής της παρ.2α του άρθρου 95 του Ν.4412/2016). 13. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές. 14. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/16 για διάστημα δέκα (10) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών 4, ήτοι έως την 10η Οκτωβρίου 2021. 15. Κριτήριο για την ανάθεση της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 16. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες 5 από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης. 17. Εγγύηση Συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 5.322,58 € 6, η οποία απευθύνεται στον Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές εάν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των δέκα (10) μηνών και τριάντα (30) ημερών7, από την ημερομηνία δημοπράτησης δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 10/11/2021. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 18. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα τη σύμβασης, στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.elliniko-argyroupoli.gr, στον σύνδεσμο Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις. 19. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 27/11/2020 η Αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 4/12/20208. 20. Κάθε οικονομικός φορέας κατά την υποβολή της οικονομικής προσφοράς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να διαθέτουν Πιστοποιητικά ISO όπως αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 22.Ε της οικείας Διακήρυξης Επιπλέον επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλλει Βεβαίωση επιτόπιας επίσκεψης, και Υπεύθυνη Δήλωση όπως αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 22.Δ της οικείας Διακήρυξης. Τα ανωτέρω θα επισυνάπτονται μαζί με την οικονομική προσφορά στο φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής στο Α/Α 92949 του ΕΣΗΔΗΣ. Επιπρόσθετα, οι Οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 22.Γ της οικείας διακήρυξης. 1 Άρθρο 11.2 Διακήρυξης 2 Άρθρο 11 Διακήρυξης 3 Άρθρο 21 Διακήρυξης 4 Άρθρο 19 Διακήρυξης 5 Άρθρο 12 Διακήρυξης 6 Άρθρο 15.1 Διακήρυξης 7 Άρθρο 15.3 και Άρθρο 19 Διακήρυξης 8 (άρθρο 2.3) Διακήρυξης ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 4/11/2020 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 22-10-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αρ. πρωτ: 16459 ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ταχ. Γραφείο Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ Πλατεία Δημοκρατίας Τ.Κ 54 016 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΛ: 2310 754 410 & 2310 754 473 ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΙΔΩΝ ΦΑΞ: 2310 754 496 ΑΡΤΟΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αριθ. Διακ. 14/2020 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ 1. ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ προκηρύσσει Ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ, για την προμήθεια ειδών αρτοτροφοδοσίας με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, στα είδη που η προσφορά θα δοθεί σε απόλυτες τιμές και με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στα είδη που η προσφορά θα δοθεί με ποσοστό έκπτωσης, σταθερή για όλη τη διάρκεια των συμβάσεων για το χρονικό διάστημα από 01-01-2021 ως 31-10-2021 ή μετά τη λήξη της παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας και των υφιστάμενων συμβάσεων. 2. Σύμβαση: H σύμβαση θα υπογραφεί για το χρονικό διάστημα από 01-01-2021 έως 31-10-2021. 3. Τόπος παράδοσης των προς προμήθεια ειδών ορίζεται η αποθήκη του Γενικού Καταστήματος Κράτησης Θεσσαλονίκης στην Ιωνία Θεσσαλονίκης. 4. Τόπος διενέργειας διαγωνισμού: Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ 5. Φύση και προϋπολογισμός ζητουμένων προϊόντων: ΟΜΑΔΕΣ CPV ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021 ΜΕ ΦΠΑ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α Α1 Είδη οπωρολαχανοπωλείου –μαναβικής 03221200-8 54.279,94 61.336,33 Α2 Είδη παντοπωλείου Α 15000000-8 28.918,98 33.091,38 Α3 Νωπά ψάρια 03311000-2 5.921,80 6.691,63 Α4 Όσπρια 03212200-2 10.860,00 12.271,80 Α5 Ρύζι 03211300-6 5.560,00 6.282,80 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β Β1 Άρτος - αρτοσκευάσματα 15810000-9 73.734,00 83.319,42 Β2 Είδη παντοπωλείου Β 15000000-8 17.157,50 19.387,98 Β3 Ελαιόλαδο 15411110-6 12.789,00 14.451,57 Β4 Πίτσα-σφολιάτα 15811000-6 8.088,00 9.139,44 Β5 Είδη ζαχαροπλαστικής 15812100-4 3.830,00 4.327,90 Β6 Πατάτες κατεψυγμένες – πουρές 15310000-4 10.820,50 12.227,17 Β7 Κατεψυγμένα λαχανικά 15331170-9 8.957,00 10.121,41 Β8 Ζυμαρικά 15850000-1 7.839,50 8.858,64 Β9 Σαλάτες σε μορφή κρέμας 15871200-6 2.650.00 3.097,24 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ Γ1 Τυροκομικά - γαλακτοκομικά προϊόντα 15540000-5 52.987,04 59.875,36 Γ2 Κρέας νωπό-κατεψυγμένο 15110000-2 67.553,00 76.334,89 Γ3 Κατεψυγμένα ψάρια-θαλασσινά είδη 15221000-3 21.315,00 24.085,95 Γ4 Νωπά πουλερικά 15112100-7 31.415,00 35.498,95 Γ5 Γάλα 15511000-3 27.912,50 31.541,13 Γ6 Αλλαντικά 15130000-8 12.421,00 14.035,73 Γ7 Αυγά 03142500-3 10.010,00 11.311,30 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 475.019,76 537.288,00 Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στα 537.288,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και στα 475.019,76 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ και αναφέρεται στο χρονικό διάστημα από 01-01-2021 έως 31-10-2021 ή μετά τη λήξη της παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας και των υφιστάμενων συμβάσεων. Η σύμβαση θα υπογραφεί για το χρονικό διάστημα από 01-01-2021 έως 31-10-2021. Οι τιμές θα παραμείνουν σταθερές και σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια της συνολικής σύμβασης. Οι προμηθευτές δύνανται να υποβάλλουν προσφορά σε όποια ομάδα επιθυμούν, αλλά υποχρεούνται να προσφέρουν τιμές αναλυτικά στο σύνολο των ειδών αυτής και η κατακύρωση θα γίνει κατά είδος. 6. Οι παραδόσεις θα είναι τμηματικές για το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. 7. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής. β) Συνεταιρισμοί. γ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 8. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στον Ελληνικό Τύπο, για τις συμβάσεις που διενεργούνται με ηλεκτρονικό τρόπο, εφόσον αυτό προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της Υ.Α. Π1/2390/2013, στην περίπτωση 59, της παραγράφου 1 του άρθρου 377 του ν. 4412/08-08-2016 (ΦΕΚ 147 Α’) καθώς και το ν. 4605/2019. 9. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με οριζόμενα στα άρθρα 22, 36 και 37 του Ν. 4412/2016 στο άρθρο 6 της ΥΑ Π1- 2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)», καθώς και στο άρθρο 9 της με αριθ. 56902/201502-06-2017 απόφασης υπ. Οικ και Αν. (ΦΕΚ 1924/Β΄/02-06-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 10. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής ως περιγράφεται αναλυτικά στη διακήρυξη. (Aριθμός Διακήρυξης:14/2020, Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 94506). 11. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τεύχη της Διακήρυξης στο Γενικό Κατάστημα Κράτησης Θεσσαλονίκης στην Ιωνία Θεσσαλονίκης και να ζητήσουν πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310 754410 και 2310 754496. Επίσης η διακήρυξη μπορεί να ανακτηθεί και από την ιστοσελίδα http://et.diavgeia.gov.gr μέσω του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ της ιστοσελίδας του Εθνικού Τυπογραφείου στη διεύθυνση που αφορά τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ‘’Γενικό Κατάστημα Κράτησης Θεσσαλονίκης’’. 12. H ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) θα ξεκινήσει την 09-11-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 07.00.00, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών την 23-11-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00.00. 13. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 14. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 12:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 15. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό θα κατατεθεί από κάθε ενδιαφερόμενο εγγυητική επιστολή που θα αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%), χωρίς τον ΦΠΑ επί της συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας των επιμέρους προσφερομένων ειδών ή ομάδων αντίστοιχα. (πίνακας της παρ.5 της παρούσας). Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Γενικό Κατάστημα Κράτησης Θεσσαλονίκης και θα εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος. 16. Η προμήθεια βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Ο τρόπος πληρωμής και λοιπά στοιχεία αυτής καθορίζονται στη Διακήρυξη. 17. Κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης, η χαμηλότερη τιμή, στα είδη που η προσφορά θα δοθεί σε απόλυτες τιμές και με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στα είδη που η προσφορά θα δοθεί με ποσοστό έκπτωσης. 18. Ημερομηνία αποστολής της παρούσας «Περίληψης Διακήρυξης» στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 23-10-2020. 19. Λοιπές πληροφορίες στη Διακήρυξη. 20. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν το Δημόσιο, ενώ τα έξοδα δημοσίευσης στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης βαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ Ο Christian-Eugenio Crivari του Ricardo και της Alicia το γένος Pennino που γεννήθηκε στο Καράκας της Βενεζουέλας και κατοικεί στις Βρυξέλλες στο Βέλγιο και η Χριστίνα Δέδε του Χρίστου και της Αθανασίας το γένος Τζιαντζή που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στη Φιλοθέη Αττικής, πρόκειται να παντρευτούν και ο γάμος θα γίνει στη Βουλιαγμένη Αττικής. Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. Κεντρική Υπηρεσία Δ/νση Προμηθειών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ), προκηρύσσουν τον 5320 Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης και ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Υποστήριξης Ειδικών Συμφωνιών με Πελάτες ΕΛΤΑ έτους 2020/2021 στην επικράτεια ως προς το έργο της διαβίβασης αντικειμένων, προϋπολογισμού 972.000,00 € πλέον ΦΠΑ, ήτοι 1.205.280,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 30.11.2020 έως 03.12.2020 και ώρα 15.00 με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.goν.gr, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Ν.4412/2016. Προκήρυξη της παρούσας Διακήρυξης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 27.10.2020 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ S 2020/S 212-520120. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: http://www.promitheus.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα του Διαγωνισμού στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου. Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΣΟΦΙΑ ΧΑΡΑΤΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Τράπεζα της Ελλάδος προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό ως εξής: ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 491/2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΕΡΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 30/11/2020 Ώρα 12:00 Οι προσφορές και τα έγγραφα που απαιτούνται για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να φθάσουν στην Τράπεζα της Ελλάδος, Ίδρυμα Εκτυπώσεως Τραπεζογραμματίων και Αξιών, Μεσογείων 341, 152 31 Χαλάνδρι. Το κείμενο της προκήρυξης δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.bankofgreece.gr →Ενημέρωση →Γραφείο Τύπου →Προκηρύξεις). Ίδρυμα Εκτύπωσης Τραπεζογραμματίων & Αξιών Χαλάνδρι, 02.11.2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1/2020 ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΔΑ: 9137465ΧΘΞ-ΥΓ0 Η ανώνυμη εταιρεία Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε. (Ο.ΣΥ. Α.Ε.) ανακοινώνει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων είκοσι τριών (423) συνολικά θέσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ειδικότερα τριακοσίων εξήντα επτά (367) θέσεων κλάδου ΔΕ Οδηγών Λεωφορείων και πενήντα έξι (56) θέσεων κλάδου ΔΕ Τεχνιτών διαφόρων ειδικοτήτων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου. Οι προς πλήρωση θέσεις αναλύονται στον κατωτέρω ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΣΕΩΝ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 101 ΔΕ Οδηγοί Λεωφορείων (Δ΄ ή D κατηγορίας) 201 68 68 16 16 11 10 6 5 1 - 102 ΔΕ Οδηγοί Λεωφορείων (Δ΄+Ε’ ή DE κατηγορίας) 166 56 56 13 13 9 9 5 4 1 - 103 ΔΕ Τεχνιτών Οχημάτων (Μηχανοτεχνιτών) 29 11 10 2 2 2 1 1 - - - 104 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Οχημάτων 3 2 1 - - - - - - - - 105 ΔΕ Τεχνιτών Αμαξωμάτων 3 2 1 - - - - - - - - 106 ΔΕ Βαφείς Οχημάτων 1 1 - - - - - - - - - 107 ΔΕ Ταπητουργοί 1 1 - - - - - - - - - 108 ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητές –Οξυγονοκολλητές 1 1 - - - - - - - - - 109 ΔΕ Ηλεκτρολόγοι Εγκαταστάτες 8 4 3 1 - - - - - - - 110 ΔΕ Τορναδόροι 3 3 - - - - - - - - - 111 ΔΕ Ψυκτικοί 5 3 2 - - - - - - - - 112 ΔΕ Ηλεκτρονικοί Οχημάτων 2 1 1 - - - - - - - - ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 423 153 142 32 31 22 20 12 9 2 - ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Οι υποψήφιοι πρέπει: 1. Να είναι Έλληνες πολίτες. Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (N.2431/1996) με τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ.1 αυτού (Λεπτομέρειες στο κεφάλαιο Β’ της Προκήρυξης) Γίνονται επίσης δεκτοί, για πλήρωση των προκηρυσσομένων θέσεων, Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και την συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (Ν.Δ. 3832/1958). 2. Να έχουν γεννηθεί από το έτος 1975 έως και το έτος 1999. 3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. 4. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο του διορισμού, ήτοι: α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. β) Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ΄ άλλον νόμιμο τρόπο (άρθρο 43, Ν. 4139/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α), έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί. γ) Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή. δ) Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. ε) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση. Για τη διαπίστωση του ως άνω κωλύματος διορισμού υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο, το αληθές περιεχόμενο της οποίας ελέγχεται αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια υπηρεσία διορισμού με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο απογραφής Ελληνικού Δημοσίου. Ειδικότερα δεν προσλαμβάνεται προσωπικό που έχει απολυθεί λόγω ακαταλληλότητας ή πειθαρχικών παραπτωμάτων, από τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) ή τους Εκτελεστικούς Φορείς Συγκοινωνιακού Έργου (Ε.Φ.Σ.Ε.) (άρθρο έκτο, παρ. 4 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού). Σημείωση: Η ανικανότητα προς διορισμό αίρεται μόνο με την έκδοση του κατά το άρθρο 47 παρ.1 του Συντάγματος διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής. 5. Οι άνδρες κατά το χρόνο πρόσληψης πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Εξαίρεση: Για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοια υποχρέωση και έχουν πολιτογραφηθεί ως Έλληνες πολίτες. 6. Να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα/ιδιότητες όπως αυτά αναφέρονται στο κεφάλαιο Β’ της προκήρυξης (π.χ. πτυχίο, άδεια οδήγησης, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος,), όπως και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των πτυχίων τους –εφόσον τα τελευταία αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της αιτήσεως συμμετοχής. Για την απόδειξη της συνδρομής ή μη των αναφερομένων στις ανωτέρω 1 έως και 6 παραγράφους οι υποψήφιοι που θα περιληφθούν στον πίνακα πρόσληψης υποχρεούνται να προσκομίσουν στην οικεία υπηρεσία τα απαιτούμενα για το διορισμό δικαιολογητικά, άλλως δεν γίνεται ο διορισμός τους, διαγράφονται από τον οικείο πίνακα και καλούνται για αναπλήρωση οι αμέσως επόμενοι στη σειρά υποψήφιοι. Σημείωση: Τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμίδας και των Ανεξάρτητων Αρχών οι οποίοι διορίστηκαν βάσει του Ν. 2190/1994, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία πλήρωσης θέσεων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα πριν συμπληρωθεί πενταετία από την ημερομηνία διορισμού τους. Η απαγόρευση αυτή αφορά αποκλειστικά τους μόνιμους υπαλλήλους των ανωτέρω φορέων η υπηρεσιακή κατάσταση των οποίων ρυθμίζεται από τον Υπαλληλικό Κώδικα. Η απαγόρευση δεν ισχύει για τους υπαλλήλους που απασχολούνται στους ανωτέρω φορείς με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ακόμη κι αν αυτοί έχουν προσληφθεί βάσει του Ν. 2190/1994 και κατέχουν οργανικές θέσεις. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Οι Υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα αναφερόμενα ανά ειδικότητα τυπικά προσόντα πρόσληψης όπως ακριβώς αναφέρονται στο κεφάλαιο Β’ της προκήρυξης. Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι τα προσόντα, τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που αναγράφονται από τον υποψήφιο στην αίτηση συμμετοχής του στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και να αποδεικνύονται προσηκόντως. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης έχει αναρτηθεί στο Πρόγραμμα Διαύγεια (ΑΔΑ: 9137465ΧΘΞ-ΥΓ0), στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών www.yme.gr (Προσκλήσεις ενδιαφέροντος - Προκηρύξεις – Ανακοινώσεις), στην ιστοσελίδα της Ο.ΣΥ. Α.Ε www.osy.gr και στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ www.asep.gr. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν το ειδικό έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (κατηγορία ΔΕ), συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο. Η αίτηση απευθύνεται στην Ο.ΣΥ. Α.Ε. και υποβάλλεται είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην Ο.ΣΥ. Α.Ε., στη διεύθυνση Παρνασσού 6, Τ.Κ. 18233 Αγ. Ιωάννης Ρέντης, τηλ. επικοινωνίας, 2104270796, 2104270834 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Email): Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που αναγράφει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν στον φάκελο την ένδειξη: «Αίτηση για την προκήρυξη 1/2020». Ο φάκελος που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι απλός μεγέθους Α4 και όχι ο ειδικός φάκελος ΑΣΕΠ POST, που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ. Το έντυπο της αιτήσεως είναι διαθέσιμο: α) στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών www.yme.gr (Προσκλήσεις ενδιαφέροντος - Προκηρύξεις – Ανακοινώσεις) β) στην ιστοσελίδα της ΟΣΥ. Α.Ε. (www.osy.gr) γ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr). Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτει ο υποψήφιος όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά, όπως ορίζεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄. Αν δεν προσκομισθούν, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται. Αντικατάσταση της αιτήσεως ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Η ευθύνη της σωστής συμπληρώσεως της αιτήσεως είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Όπου απαιτείται από την παρούσα προκήρυξη, είτε δήλωση προσόντος, ή ιδιότητας, ή κριτηρίου, αυτό δηλώνεται στην αίτηση συμμετοχής όταν υπάρχει αντίστοιχη ένδειξη, διαφορετικά δηλώνεται με ξεχωριστή υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι από 04/11/2020 έως 18/11/2020 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ Ο.ΣΥ Α.Ε ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΓΙΑΣΟΓΛΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας