PrintButton

13-02-2021

on .

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ -------------------------------------------------------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου 68 - Τ.Κ. 16452 Τηλ.: 213.2018700 Fax: 213.2018.765 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 27 / 2021 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ. Α΄). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 4 του Ν. 3731/2008. 3. Τις διατάξεις των άρθρων 36, 48 & 49 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/28-06-07 τ. Α’). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 “Αποζημίωση για εργασία καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου .......” του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/16.12.2015 Α΄). 5. Τις διατάξεις του αρθ. 86 του Ν.3463/2006 “Αρμοδιότητες του Δημάρχου” 6. Την αριθμ. 2/2015/ΔΕΠ/05-01-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ:ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7). 7. Την υπ' αριθμ. Οικ. 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών με Θέμα: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β' του Ν.4354/2015 (176 /Α'). 8. Την υπ’ αρ. 168/2020 (ΑΔΑ: ΨΓΩΨΩΡ7-ΒΥΖ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης περί έγκρισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 9. Την υπ’ αριθμ. 160/2020 (ΑΔΑ: Ω75ΙΩΡ7-9ΣΨ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης περί καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας - εξαίρεσης της εφαρμογής του πενθημέρου και ορισμό ημερών - ωραρίου εργασίας, ορισμένων Υπηρεσιών του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης. 10. Την υπ’ αρ. 4833/15-1-2021 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής "Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης" (ΦΕΚ 266/27-01-2021 τ.Β’). 11. Το γεγονός ότι πρέπει να αντιμετωπισθούν ανάγκες εποχικές, έκτακτες ή επείγουσες, στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, στη Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ Αργυρούπολης, ΚΕΠ Ελληνικού), στα υπαγόμενα στον Δήμαρχο γραφεία, ήτοι στο Γραφείο Δημάρχου, στο Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας, στη Νομική Υπηρεσία, στο Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας, στη Διεύθυνση Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού, στη Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών, στη Διεύθυνση Υπηρεσιών Δόμησης, στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, στο Αυτοτελές Τμήμα Συντήρησης Εγκαταστάσεων, στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας. 12. Το γεγονός ότι για να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες, επιβάλλεται η απασχόληση του προσωπικού των ανωτέρω υπηρεσιών πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίμων ημερών καθώς έχει μειωθεί το προσωπικό του Δήμου λόγω συνταξιοδοτήσεων, αναστολής των προσλήψεων και έκτακτων και επειγουσών αναγκών που ενδέχεται να προκύψουν. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την έγκριση 88.363 ωρών υπερωριακής απασχόλησης για το έτος 2021, ήτοι 51.496 ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας, 27.067 ώρες εξαιρέσιμων - Κυριακών και 9.800 ώρες νυχτερινής εργασίας, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών του Δήμου πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας, ως εξής: 1. Α. ΜΟΝΙΜΟ (Δ.Δ.) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ για ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας ΩΡΕΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ για ώρες εξαιρέσιμων- Κυριακών πέραν της υποχρεωτικής ΩΡΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ για ώρες Νυχτερινής εργασίας ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 14 3.003 1 60 1 100 1. Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Α.Χ.)ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ για ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας ΩΡΕΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ για ώρες εξαιρέσιμων- Κυριακών πέραν της υποχρεωτικής ΩΡΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ για ώρες Νυχτερινής εργασίας ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ: 7 1.440 1 60 1 100 2. Α. ΜΟΝΙΜΟ (Δ.Δ.) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ για ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας ΩΡΕΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ για ώρες εξαιρέσιμων- Κυριακών πέραν της υποχρεωτικής ΩΡΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ για ώρες Νυχτερινής εργασίας ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 17 2.720 - - - - 2. Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Α.Χ.) ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ για ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας ΩΡΕΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ για ώρες εξαιρέσιμων- Κυριακών πέραν της υποχρεωτικής ΩΡΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ για ώρες Νυχτερινής εργασίας ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ: 9 1.440 - - - - 3. A. ΜΟΝΙΜΟ (Δ.Δ.) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κ.Ε.Π. ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ για ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας ΩΡΕΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ για ώρες εξαιρέσιμων- Κυριακών πέραν της υποχρεωτικής ΩΡΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ για ώρες Νυχτερινής εργασίας ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 10 440 - - - - 4. Α. ΜΟΝΙΜΟ (Δ.Δ.) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΡΑΦΕΙΑ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ & ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ για ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας ΩΡΕΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ για ώρες εξαιρέσιμων- Κυριακών πέραν της υποχρεωτικής ΩΡΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ για ώρες Νυχτερινής εργασίας ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 240 1 50 - - 4. Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Α.Χ.) ΣΤΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΡΑΦΕΙΑ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ & ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) : ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ για ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας ΩΡΕΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ για ώρες εξαιρέσιμων- Κυριακών πέραν της υποχρεωτικής ΩΡΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ για ώρες Νυχτερινής εργασίας ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 2 480 2 100 - - 5. ΜΟΝΙΜΟ (Δ.Δ.) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ για ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας ΩΡΕΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ για ώρες εξαιρέσιμων- Κυριακών πέραν της υποχρεωτικής ΩΡΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ για ώρες Νυχτερινής εργασίας ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 7 1.680 7 1.344 6 180 6. Α. ΜΟΝΙΜΟ (Δ.Δ.) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ για ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας ΩΡΕΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ για ώρες εξαιρέσιμων- Κυριακών πέραν της υποχρεωτικής ΩΡΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ για ώρες Νυχτερινής εργασίας ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 6 1.180 6 590 4 390 6. Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Α.Χ.) ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ για ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας ΩΡΕΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ για ώρες εξαιρέσιμων- Κυριακών πέραν της υποχρεωτικής ΩΡΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ για ώρες Νυχτερινής εργασίας ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ: 15 1.100 15 300 2 90 6. Γ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.) ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ για ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας ΩΡΕΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ για ώρες εξαιρέσιμων- Κυριακών πέραν της υποχρεωτικής ΩΡΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ για ώρες Νυχτερινής εργασίας ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ: 6 5.000 - - - - 7. Α. ΜΟΝΙΜΟ (Δ.Δ.) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤH ΔΙΕΥΘΥΝΣH: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ για ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας ΩΡΕΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ για ώρες εξαιρέσιμων- Κυριακών πέραν της υποχρεωτικής ΩΡΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ για ώρες Νυχτερινής εργασίας ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 4 184 1 70 - - 7. Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Α.Χ.) ΣΤH ΔΙΕΥΘΥΝΣH: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ για ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας ΩΡΕΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ για ώρες εξαιρέσιμων- Κυριακών πέραν της υποχρεωτικής ΩΡΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ για ώρες Νυχτερινής εργασίας ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 2 104 1 40 - - 8. Α. ΜΟΝΙΜΟ (Δ.Δ.) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤH ΔΙΕΥΘΥΝΣH: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ για ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας ΩΡΕΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ για ώρες εξαιρέσιμων- Κυριακών πέραν της υποχρεωτικής ΩΡΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ για ώρες Νυχτερινής εργασίας ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 15 1.260 - - - - 8. Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Α.Χ.) ΣΤH ΔΙΕΥΘΥΝΣH: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ για ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας ΩΡΕΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ για ώρες εξαιρέσιμων- Κυριακών πέραν της υποχρεωτικής ΩΡΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ για ώρες Νυχτερινής εργασίας ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 2 180 - - - - 9. Α. ΜΟΝΙΜΟ (Δ.Δ.) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤH ΔΙΕΥΘΥΝΣH: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ για ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας ΩΡΕΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ για ώρες εξαιρέσιμων- Κυριακών πέραν της υποχρεωτικής ΩΡΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ για ώρες Νυχτερινής εργασίας ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 7 1.680 - - - - 9. B. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Α.Χ.) ΣΤH ΔΙΕΥΘΥΝΣH: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ για ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας ΩΡΕΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ για ώρες εξαιρέσιμων- Κυριακών πέραν της υποχρεωτικής ΩΡΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ για ώρες Νυχτερινής εργασίας ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ: 3 720 - - - - 10. Α. ΜΟΝΙΜΟ (Δ.Δ.) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ για ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας ΩΡΕΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ για ώρες εξαιρέσιμων- Κυριακών πέραν της υποχρεωτικής ΩΡΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ για ώρες Νυχτερινής εργασίας ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 20 4.800 20 3.840 19 7.740 10. Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Α.Χ.) ΣΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ για ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας ΩΡΕΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ για ώρες εξαιρέσιμων- Κυριακών πέραν της υποχρεωτικής ΩΡΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ για ώρες Νυχτερινής εργασίας ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ: 3 720 3 576 2 720 10. Γ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.) ΣΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ για ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας ΩΡΕΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ για ώρες εξαιρέσιμων- Κυριακών πέραν της υποχρεωτικής ΩΡΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ για ώρες Νυχτερινής εργασίας ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 240 1 192 1 480 11. Α. ΜΟΝΙΜΟ (Δ.Δ.) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤH ΔΙΕΥΘΥΝΣH: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ για ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας ΩΡΕΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ για ώρες εξαιρέσιμων- Κυριακών πέραν της υποχρεωτικής ΩΡΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ για ώρες Νυχτερινής εργασίας ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σύνολα 132 16.180 132 14.405 - - 11. B. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Α.Χ.) ΣΤH ΔΙΕΥΘΥΝΣH: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ για ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας ΩΡΕΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ για ώρες εξαιρέσιμων- Κυριακών πέραν της υποχρεωτικής ΩΡΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ για ώρες Νυχτερινής εργασίας ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σύνολα 27 2.975 27 2.350 - - 11. Γ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.) ΣΤH ΔΙΕΥΘΥΝΣH: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ για ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας ΩΡΕΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ για ώρες εξαιρέσιμων- Κυριακών πέραν της υποχρεωτικής ΩΡΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ για ώρες Νυχτερινής εργασίας ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σύνολα 54 4.030 54 3.090 - - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2021 Κ.Α. ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υπηρεσία Κωδικός Περιγραφή Δαπάνη 10 6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων για εξαιρέσιμες, νυχτερινές 500,00 15 6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων για εξαιρέσιμες, νυχτερινές 500,00 20 6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων για εξαιρέσιμες, νυχτερινές 20.000,00 30 6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων για εξαιρέσιμες, νυχτερινές 500,00 35 6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων για εξαιρέσιμες, νυχτερινές 500,00 40 6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων για εξαιρέσιμες, νυχτερινές 500,00 45 6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων για εξαιρέσιμες, νυχτερινές 500,00 50 6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων για εξαιρέσιμες, νυχτερινές 500,00 10 6022.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας αορίστου για εξαιρέσιμες, νυχτερινές 500,00 15 6022.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας αορίστου για εξαιρέσιμες, νυχτερινές 500,00 20 6022.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας αορίστου για εξαιρέσιμες, νυχτερινές 2.000,00 30 6022.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας αορίστου για εξαιρέσιμες, νυχτερινές 500,00 40 6022.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας αορίστου για εξαιρέσιμες, νυχτερινές 500,00 15 6042.0001 Υπερωρίες ημ/σθίων και ωρ/σθίων 500,00 20 6042.0001 Υπερωρίες ημ/σθίων και ωρ/σθίων 2.000,00 30 6042.0001 Υπερωρίες ημ/σθίων και ωρ/σθίων 500,00 35 6042.0001 Υπερωρίες ημ/σθίων και ωρ/σθίων 500,00 45 6042.0001 Υπερωρίες ημ/σθίων και ωρ/σθίων 500,00 ΣΥΝΟΛΟ: 31.500,00 Ο Δήμαρχος Ιωάννης Κωνσταντάτος Συνιδιοκτησία ή Αναγκαστικός Συνεταιρισμός Μαρκοπούλου, Ι. Πρίφτη 2, Μαρκόπουλο, 19003, τηλ: 2299022261, φαξ: 2299025290, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Μαρκόπουλο: 11/02/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Δ.Σ. του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού ή Συνιδιοκτησία Μαρκοπούλου «ΜΑΡΚΟ», στα πλαίσια της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του, η οποία εμπίπτει στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για αξιοποίηση τους. Συγκεκριμένα διατίθεται προς αξιοποίηση τα ακίνητα του Συνεταιρισμού στις θέσεις: ΚΗΠΟΙ και ΒΛΑΧΘΙ της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Μαρκοπούλου και επιθυμεί την συμμετοχή επιχειρηματικών σχημάτων, συμβούλων ανάπτυξης ή οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο στην εξέταση, ανάπτυξη, εκμετάλλευση των εκτάσεων για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στα πλαίσια αυτής, ανακοινώνει την πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη Φωτοβολταϊκών Πάρκων στις εν λόγω περιοχές υπό τους περιορισμούς της δασικής, αρχαιολογικής, περιβαλλοντικής νομοθεσίας που διέπουν την Περιοχή της Βραώνας & του Αττικού Πάρκου . Η πρόσκληση απευθύνεται σε ενδιαφερόμενους οι οποίοι θα προβούν σε ενοικίαση των εν λόγω εκτάσεων με όρους ανάλογους με αυτούς που ισχύουν στην συγκεκριμένη αγορά και ειδικότερα στην περιοχή της Αττικής . Ήτοι οι τιμές ενοικίασης αξιοποιήσιμης γης για συμβάσεις 25ετίας με αναπροσαρμογή τιμαρίθμου να είναι κατ’ ελάχιστον Ένα (1) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Πρέπει να επισημανθεί ότι οποιαδήποτε δαπάνη που αφορά τις εν λόγω επενδύσεις (άδειες παραγωγής , δασικά πιστοποιητικά, περιβαλλοντικές άδειες και οτιδήποτε αφορά την υλοποίηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων (business plan), θα αφορούν τον ανάδοχο της πρόσκλησης χωρίς οποιαδήποτε ευθύνη & δαπάνη του Συνεταιρισμού. Οι ωφελούμενοι της πρόσκλησης ενδιαφέροντος στα πλαίσια αυτά, δύνανται να προτείνουν ποσοστό συνεκμετάλλευσης από τα έσοδα της επένδυσης προς τον Συνεταιρισμό με κατώτερο όριο την προϋπόθεση ελάχιστου ποσού ενοικίασης (Ένα ευρώ ανά μέτρο) εκμεταλλεύσιμης έκτασης. Η προθεσμία αποστολής των Αιτήσεων των ενδιαφερομένων αρχίζει την Δευτέρα, 01/03/2021 έως την Τετάρτη, 31/03/2021 και ώρα 15:00. Για το Διοικητικό Συμβούλιο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021 Η πρόταση αφορά φυτοπροστατευτικά προϊόντα που κατά την κρίση σας είναι επιστημονικά αποδεκτά για την καλλιεργητική φροντίδα των δένδρων αχλαδιάς και μηλιάς και για την βελτιστοποίηση της παραγωγικής τους δυνατότητας. Οι προδιαγραφές των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σκευασμάτων και δραστικών ουσιών, κ.λπ. που θα προσφερθούν, κατά την κρίση σας, να εντάσσονται πλήρως στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο. Στην πρότασή σας, να αναφέρετε, την αρχική τιμή κατά μονάδα, το ποσοστό έκπτωσης για κάθε προσφερόμενο είδος, τη δέσμευση ότι η τιμή και η έκπτωση θα είναι σταθερές για όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου ή σε κάθε περίπτωση το χρονικό διάστημα που θα είναι σταθερές οι τιμές, τον χρόνο και τον τόπο παράδοσης των ποσοτήτων, το χρόνο παραγγελίας, τον τρόπο πληρωμής, το χρόνο της παρεχόμενης πίστωσης, την επιστημονική υποστήριξη, καθώς και οτιδήποτε άλλο κρίνετε ότι θα καταστήσει την προσφορά σας πιο αξιολογήσιμη και αξιόπιστη. Γίνεται μνεία ότι θα υπογραφεί σχετική σύμβαση με τον μειοδότη. Οι ενσφράγιστες προσφορές να κατατεθούν στη Γραμματεία του Συν/σμού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι 25/02/2021. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει ενώπιον επιτροπής που θα ορίσει το Δ.Σ. του Συν/σμού και θα σας γνωστοποιηθεί το αποτέλεσμα του παρόντος διαγωνισμού. Ζαγορά, 12/02/2021 Για τον Αγροτικό Συν/σμό Ζαγοράς Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣ. ΚΡΑΒΒΑΡΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας