PrintButton

16-02-2021

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Εγώ ο Δικ. Επιμελητής Εφετείου Αθηνών, Στέφανος Αθανασούλης, κάτοικος Αθηνών, οδός Νικηταρά αρ. 3, κάνω γνωστό ότι, μετά την από 26-1-2021 έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών Νικήτα Κιούση, πληρεξούσιο της Μαρσέλα Μήτραϊ του Πύλιου, κατοίκου Περιστερίου Αττικής, οδός Στρύμωνος αρ. 9, σύμφωνα με την υπ’αρ. 11992Γ/27-1-21 έκθεση επίδοσής μου, επέδωσα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Αρντιαν Σιενγκέργκη του Θοδωρή και της Σπύρα, πρώην κάτοικο Περιστερίου Αττικής, οδός Κωστή Παλαμά αρ. 13 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της υπ’αρ. 16263/2020 Απόφασης του Μον. Πρωτ/κείου Αθηνών με την οποία: 1)Δικάζει ερήμην του εναγόμενου, 2)ορίζει παράβολο για άσκηση ανακοπής ερημοδικίας το ποσό των 250 €, 3)Δέχεται την αγωγή, 4)Απαγγέλει την λύση του από 19-5-2002 θρησκευτικού γάμου τους, 5)Συμψηφίζει, εν όλω, τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων. Αθήνα 10-02-2021 Ο Δικαστικός Επιμελητής Στέφανος Αθανασούλης ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ - ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ & ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 2 & ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΤΑΧ. ΚΩΔ.: 11146 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΜΠΡΑΖΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213-2055357 FAX: 210-2918510 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνουμε ότι η Οικονόμη Οριέλα-Δάφνη του Μικέλ και της Φατμπάρδα κάτοικος Γέρακα, οδός Λ. Γέρακα αρ. 106 Τ.Κ. 15344, που γεννήθηκε στο Φιέρ Αλβανίας το έτος 1988 και είναι γραμμένη στα Δημοτολόγια του Δήμου Γαλατσίου στην Ο.Μ. 29832 με αίτησή της ζήτησε την αλλαγή Επωνύμου από «Οικονόμη» σε «Οικονόμου». Υστερα από τα ανωτέρω καλούμε κάθε έναν που δεν συμφωνεί με αυτή την αλλαγή, να στείλει εγγράφως τις αντιρρήσεις του μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευση στο Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου Γαλατσίου Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους Τ.Κ. 11146 Γαλάτσι. Γαλάτσι Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ίος, 15/02/2021 ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ Αριθμ. πρωτ.426 Ταχ. Κώδικας : 84 001 Πληροφορίες : Ναυπλιώτης Αν. Τηλέφωνο : 2286360416 FAX : 2286091228 ηλ.ταχ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΑΪΤΗ» Ο Δήμος Ιητών προκηρύσσει ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «κάτω των ορίων» για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΑΪΤΗ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (CPV: 16160000-4, 31681410-0,3920000-4,35111000-5,30232000-4) εκτιμώμενης αξίας όλων των ομάδων της σύμβασης 82.142,51 € πλέον Φ.Π.Α. 24% ποσού 19.714,20€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 101.856,71 €. Η σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι ομάδες: Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΟΜΑΔΑ Α 1 Προμήθεια βάσεων για την τοποθέτηση έργων και παραγωγή επίπλων Κατ’ αποκοπή 1,00 ΟΜΑΔΑ Β 2 Προμήθεια επίπλων γραφείου Κατ’ αποκοπή 1,00 ΟΜΑΔΑ Ε 5 Προμήθεια πυροσβεστικού Υλικού Κατ’ αποκοπή 1,00 ΟΜΑΔΑ ΣΤ 6 Προμήθεια Υλικών συναγερμού Κατ’ αποκοπή 1,00 ΟΜΑΔΑ Ζ 7 Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Περιφερειακών συσκευών Κατ’ αποκοπή 1,00 ΟΜΑΔΑ Θ 9 Λοιπό υλικό Κατ’ αποκοπή 1,00 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος (συστημικός αριθμός 105863). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 04η Μαρτίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00. Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής ανάλογα με την ομάδα συμμετοχής τους. Παρέχεται πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη - στοιχεία του διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, δια της οποίας υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα παροχής διευκρινίσεων. Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος υπάλληλος: Ναυπλιώτης Αναστάσιος, τηλ.: 2286360416). Ο Δήμαρχος Ιητών Γκίκας Δ. Γκίκας

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας