PrintButton

23-03-2021

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΙΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Με την υπ’ αριθ. 4.419Γ/22-3-2021 έκθεση επιδόσεως, ο Δικαστικός Επιμελητής της Περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, Κωνσταντίνος Χρ. Μπούρας, κάτοικος Αθηνών, επέδωσε ύστερα από έγγραφη παραγγελία μου, ως Διαμεσολαβήτριας, προς τον κ. Εισαγγελέα του Πρωτοδικείου Πειραιά κ. Φωτεινή-Χριστίνα Γκιντώνη, για τον Δημοσθένη Οικονόμου του Αλέξανδρου, πρώην κάτοικο Πειραιά, οδός Ζαννή αρ.10-12, με ΑΦΜ 076113810 και ήδη αγνώστου διαμονής, ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ/ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ότι η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ) διαμεσολάβησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του ν.4640/2019, που επισπεύσθηκε από την εταιρία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως διαχειρίστριας απαιτήσεων της εταιρίας «GALAXY III FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» που αφορά στην υπ’αριθμ.0000200911115217/13-11-2009 σύμβαση δανείου, Alpha ρύθμισης οφειλών μετά της από 13-11-2009 πρόσθετης πράξης μεταβολής του επιτοκίου που υπεγράφησαν μεταξύ της Άλφα Τράπεζας και του προς ον η Γνωστοποίηση. Η διαδικασία επισπεύδεται μετά από την άσκηση της από 19-01-2021 και με αρ.κτθ.520/306/2021 αγωγής της επισπεύδουσας κατά του Δημοσθένη Οικονόμου του Αλέξανδρου προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά με αίτημα «Να γίνει δεκτή η αγωγή. Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να μου καταβάλει, για την αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό, το ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων εξήντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (35.064,22€), εντόκως από την επομένη του κλεισίματος του λογαριασμού, ήτοι από 29/01/2020, με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο υπερημερίας και με εξάμηνο ανατοκισμό και τόκων υπερημερίας και με εξάμηνο ανατοκισμό και τόκων υπερημερίας, όπως αυτό προβλέπεται από το άρθρο 12 του Ν.2601/1998, μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως, άλλως από την επομένη επίδοσης της παρούσας αγωγής και μέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεως. Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινώς εκτελεστή και να καταδικαστεί ο εναγόμενος στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης και στην αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου μου». Η ΥΑΣ Διαμεσολάβησης θα λάβει χώρα στην Αθήνα με τηλεδιάσκεψη την 31 Μαρτίου 2021 ώρα 11πμ. Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί μέσω viber με κλήση του τηλεφωνικού αριθμού 6944565001 και σας παρακαλώ να παραστείτε σε αυτή με το νομικό παραστάτη σας. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος ο προς ον η Γνωστοποίηση, όπως παραστεί στη συζήτηση αυτής όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα, 22/03/2021 Η Διαμεσολαβήτρια Αλεξάνδρα Σιούλη (ΑΜ ΥΔΔΑΔ 1185) Δωδεκανήσου 40-Κυψέλη ΑΦΜ 043698237 – τηλ. 210 8810311 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘENTOΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμό 8.643Γ/22-3-2021 Έκθεση επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή στο Εφετείο Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας, ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑ, κατοίκου Αθηνών, επιδόθηκε ύστερα από έγγραφη παραγγελία μου, ως Διαπιστευμένης Διαμεσολαβήτριας, στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. Ελένη Σ. Γυπαράκη, για τον κ. ΠΑΤΕΛΛΗ ΝΟΜΙΚΟ του Νικολάου, πρώην κάτοικο Αγίου Γεωργίου Καλύμνου, και ήδη αγνώστου διαμονής με ΑΦΜ 040420431, η από 19.03.2021 Γνωστοποίηση - Πρόσκληση μου να παραστεί στην Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία διαμεσολάβησης (Ν. 4640/2019), η οποία θα λάβει χώρα στις 30 Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ., μέσω της εφαρμογής διαδικτυακών τηλεδιασκέψεων “webex”. Ο προσωπικός μου λογαριασμός είναι: http://meetingsemea37.webex.com/meet/pr1752431378 (ANTHI TSIGKOU), μετά από επίσπευση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. Για την υπόθεση για την οποία θα διεξαχθεί η ΥΑΣ έχει κατατεθεί η από 11.12.2020 και με αριθμό καταθέσεως ΓΑΚ.ΕΑΚ: 90894/11050/2020 αγωγή της επισπεύδουσας ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» εναντίον Πατέλλη Νομικού του Νικολάου, πρώην κάτοικο Αγίου Γεωργίου Καλύμνου, και ήδη αγνώστου διαμονής. Αθήνα 22-3-2021 Η Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια ΑΝΘΗ ΤΣΙΓΚΟΥ Δικηγόρος Ιωαννίνων 181-ΑΘΗΝΑ-Τ.Κ. 10443 ΤΗΛ. 2160019024-025-69736532219 ΑΦΜ: 068438978-Δ.Ο.Υ.: Α’ ΑΘΗΝΩΝ Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΩΓΗΣ Βάσει της υπ’αριθμό 8501/11.03.2021 έκθεσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Κω Μαρίας Καλλούδη κοινοποιήθηκε στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κω αντίγραφο της από 21.01.2021 (αριθμός κατάθεσης 94/ΜΤ19/12.02.2021) αγωγής της των Κοκώνας, συζ. Δημητρίου Χατζηπαυλή,το γένος Κωνσταντίνου Χατζημιχαήλ κλπ, κατά της Μαρίκας, θυγ. Κωνσταντίνου Διακαναστάση, ως εναγομένης, τέως κατοίκου Ρόδου και ήδη αγνώστου διαμονής, με την οποία ζητεί (η ενάγουσα) να διαλευκανθεί η, από τους εναγομένους, αμφισβητούμενη ύπαρξη και εγκυρότητα της έννομης σχέσης, που υφίσταται δυνάμει συμβολαίου, νομίμως μεταγεγραμμένου, ανάμεσα στους ενάγοντες και το ακίνητό τους, να άρει την σχετική αβεβαιότητα και ν’αποτρέψει σχετικές μ’αυτό παρούσες ή μέλλουσες διενέξεις, με ισχύ δεδικασμένου, όπου και καλείται η εναγομένη, για την συζήτησή της, να ενεργήσει κατ’άρθρο 237 επ. ΚΠολΔ. Κως 19.03.2021 Η ενάγουσα ΚΟΚΩΝΑ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στο Καρπενήσι την 22η του μηνός Μαρτίου του έτους 2021 ημέρα Δευτέρα η υπογράφουσα Δικαστική Επιμελήτρια της περιφέρειας του Εφετείου Λαμίας με έδρα το Πρωτοδικείο Ευρυτανίας ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Κ. ΑΥΦΑΝΤΗ , κάτοικος Καρπενησίου τηλ. 2237025383 με έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Καρπενησίου Χρυσούλας Σουλιώτη , πληρεξούσια του Βασιλείου Παλιούρα του Θεοφάνη και της Δέσπως ,κάτοικο τ.κ. Βαλαώρας του Δήμου Αγράφων με ΑΦΜ;046859516 τηλ. Επικοινωνίας 6972217372 , δια της υπ’αριθ…10390\22.3.2021 εκθέσεως επιδόσεώς μου, μετέβη και επέδωσα προς την κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ευρυτανίας κατ’άρθ. 135 του Κ. Πολ.Δ.,για λογαριασμό της MELJANA MIMAMI του Μουράτ και της Βαλεντίνα , μόνιμο κάτοικο έως την 8.3.2021 Τ.Κ. Βαλαώρας της Δ.Ε. Απεραντίων του Δήμου Αγράφων Ευρυτανίας με ΑΦΜ:116938561 και ήδη αγνώστου διαμονής . Ακριβές αvτίγραφo της από 17.3.2021 ΑΙΤΗΣΗ (ΑΣΦ.Μ. του πρώτου κατά της MELJANA MIMAMI του Μουράτ, ,πoυ απευθύvεται ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ και ζητά να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα όπως: Α] Να ανατεθεί σε εμένα προσωρινώς η επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων μου Αλέξανδρου, που γεννήθηκε την 4-12-2013 και τον Θεοφάνη, που γεννήθηκε 14η -9-2016 Β] Να καθοριστεί ως διαμονή των ανηλίκων τέκνων μας, η μόνιμη κατοικία μου στην Τ.Κ Βαλώρας Δήμου Αγράφων Νομού Ευρυτανίας. Γ] Να απαγορευθεί προσωρινώς στην καθ’ ής η έξοδός της από την Ελλάδα μετά των ανηλίκου τέκνου μας. Δ] Να αναγγελθεί εναντίον της καθ’ ής η παρούσα, προσωπική κράτηση έξι μηνών και χρηματική ποινή 1.000,00 ευρώ για κάθε παράβαση της εκδοθησόμενης απόφασης και Ε] άλλως και όλως επικουρικώς να καθορισθεί η επικοινωνία μου κατά τα εις το ιστορικό της παρούσας εκτιθέμενα .ΣΤ Να χορηγηθεί προσωρινή διαταγή μέχρι της εκδόσεως της απόφασης επί της παρούσης αιτήσεως, η οποία να αναθέτει αποκλειστικά σε μένα προσωρινώς την επιμέλεια των ανήλικων τέκνων μας, αλλά και να διατάσει την απαγόρευση εξόδου από την χώρα και την υποχρέωσή της για γνωστοποίηση της διαμονής της. Να κηρυχθεί προσωρινώς εκτελεστή η εκδοθησόμενη απόφαση. -Να καταδικασθεί η καθής στην εν γένει δικαστική μου δαπάνη και αμοιβή της πληρεξούσιας μου δικηγόρου. .Στo τέλoς τoυ εγγράφoυ υπάρχει: Α) η από 18.3.2021 και αρ. κατάθεσης Ασφ.Μ.8/2021 έκθεση της . Γραμματέως τoυ πιo πάvω Δικαστηρίoυ . Β)Πράξη της Προέδρου Υπηρεσίας κ. Θωμαής Γιαννέκου που ορίζει δικάσιμο για συζήτηση της αίτησης για την έκδοση Προσωρινής διαταγής την Πέμπτη 18.3.2021 και ώρα 13:00 χωρίς κλήτευση της καθ’ης .Γ) ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ της άνω Προέδρου με την οποία ΔΕΧΕΤΑΙ έν μέρει την αίτηση ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ προσωρινά , εως την συζήτηση της αίτησης και υπό τον όρο συζήτησης αυτής , στην καθ’ης η αίτηση να μεταβεί από κοινού με τα τέκνα της , Αλέξανδρο και Θεοφάνη , εκτός της Χώρας και να ορίσει τόπο διαμονής αυτών στην αλλοδαπή .Δ) Πράξη της άνω Προέδρου που ορίζει δικάσιμο για συζήτηση της αίτησης το κατάστημα του Πρωτοδικείου Ευρυτανίας και χρόνο την 9η -04.2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00μεσιμβρινή . Διατάσσεται η κλήση της καθ’ής με επίδοση της αίτησης και της πράξης αυτής οκτώ (8) ημέρες πριν την συζήτηση με επιμέλεια του αιτούντος . Ε ) Παραγγελία για επίδοση προς την κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ευρυτανίας για να λάβει γνώση η MELJANA MIMAMI του Μουράτ και της Βαλεντίνα , μόνιμο κάτοικο έως την 8.3.2021 Τ.Κ. Βαλαώρας της Δ.Ε. Απεραντίων του Δήμου Αγράφων Ευρυτανίας και ήδη αγνώστου διαμονής , για τις νόμιμες συνέπειες η οποία καλείται να παραστεί στην συζήτηση της παρούσας όταν και όπου η παραπάνω πράξη ορίζει.,καθώς επίσης όπως συμμορφωθεί με την παραπάνω Προσωρινή Διαταγή. . Η Δικαστική Επιμελήτρια Σταυρούλα κ. Αυφαντή Περίληψη της υπ’ αριθμ. 330/2021ΠΠρΑθηνών (Τακτική/Ειδικό Εμπορικό) Σύμφωνα με το διατακτικό της υπ’ αριθμ. 330/20-1-2021 Απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, έκρινε κατά την τακτική διαδικασία (ειδικό εμπορικό) την από 21-10-2019 με ΓΑΚ 93903 & ΕΑΚ 2986/ 30-10-2019, αγωγή της της Ετερόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία Θ ΤΣΙΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ δ.τ. SOUVLAKING, εδρεύουσα στην Βούλα Αττικής (Βασιλέως B. Παύλου αρ. 6 τ.κ. 166 73) , με ΑΦΜ 801076412 Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Θωμά Τσίρη του Δημήτερ και τον κ. Vraja Adnand του Muharrem ΚΑΤΑ του Μούτσι Ολγκέρτι του Μήτσο κατοίκου εξ έδρας Περιστερίου Αττικής (Δ. Γούναρη αρ.1) με ΑΦΜ 118343200, ιδιοκτήτη της Ατομικής Επιχείρησης με την επωνυμία ΜΟΥΤΣΙ ΟΛΓΚΕΡΤΙ του Μήτσο, με δ.τ. PERI SOUVAKING. Η απόφαση δέχται εν μέρει την αγωγή, υποχρεώνοντας τον εναγόμενο 1. Να άρει την προσβολή του σήματος της ενάγουσας με την αφαίρεση του προσβάλλοντος διακριτικού γνωρίσμαστος-σημείου που χρησιμοποιεί εν είδει σήματος από τα έντυπα, τα διαφημισικά φυλλάδια, τα σημεία εξωτερικά (επιγραφές) & εξωτερικα του κειμένου επί του καταστήματος της, του domain name της επιχείρησης με την απόσυρση απο την αγορά κάθε προιόντος, ηλ. καταχώρισης και διαφημιστικού υλικούπου φέρει το άνω διακριτικό γνώρισμα 2) να παραλείπει την προσβολή του σήματος της ενάγουσας στο μέλλον με την προμήθεια, κατοχή, πώληση, διαφήμιση, προώθηση, διάθεση καθ’οιονποιονδήποτε τρόπο και προσφορά προς πώληση προϊόντων της επιχείρησης του με διακριτικό γνώρισμα τη λέξη SOUVLAKING,απειλεί τον εναγόμενο με χρημαική ποινή 6.000 ευρώ για κάθε παράβαση της προηγούμενης διάταξης, επιδικάζει 2.000 ευρώ ως ηθική βλάβη υπέρ της ενάγουσας, κυρήσσει την απόφαση εν μέρει προσωρινά εκτελεστή, κατά την καταψηφιστική διάταξη της άρσης προσβολής & παράλειψής της στο μέλλον, διατάσσει η δημοσίευση της απόφασης σε δύο εφημερίδες στην Αθήνα και επιδικάζει 350 ευρώ δικαστική δαπάνη υπέρ της ενάγουσας. Περίληψη της με αριθμό 572Δ / 19.03.2021 έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών διορισμένου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλου, μέλους, της Αστικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία ‘‘ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ’’, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών κ. Νίκου Γ. Νακόπουλου, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΨΑΡΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», πληρεξούσιου της ανωνύμου τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αιόλου, αρ.86, φέρει τον Α.Φ.Μ.: 094014201 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ όπως νόμιμα εκπροσωπείται, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό του Δημητρίου ΛΑΒΟΥΤΑ του Ιωάννη, τέως κατοίκου Παλαιού Φαλήρου, οδός Αγ. Αλεξάνδρου αρ. 93 και νυν αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 029266240, ακριβές ηλεκτρονικό αντίγραφο το οποίο θεωρήθηκε για τη νόμιμη απουλοποιημένη σήμανση και έκδοσή του, με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, της από 16-03-2021 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική Διαδικασία) της πρώτης ΚΑΤΑ του Δημητρίου ΛΑΒΟΥΤΑ του Ιωάννη, τέως κατοίκου Παλαιού Φαλήρου, οδός Αγ. Αλεξάνδρου αρ. 93 και νυν αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 029266240, απευθυνόμενης ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, μαζί με τις κάτω απ' αυτή πράξεις: α) το υπ’ αριθμ. Π2927533/17-03-2021 Γραμμάτιο Προκαταβολής Εισφορών & Ενσήμων 26,10 Ευρώ του Δ.Σ ΑΘΗΝΩΝ και β) η με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 13664/2021 και με Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου: 1760/2021 Έκθεσης Κατάθεσης Δικογράφου Αγωγής, Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Αντικείμενο: ΕΝΟΧΙΚΟ, Υπ-Αντικείμενο: ΔΑΝΕΙΟ ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟ, του πιο πάνω Δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία βεβαιώνεται ότι αυτή κατατέθηκε την 17/03/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:16. Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, για να λάβει γνώση και για να επέλθουν οι νόμιμες συνέπειες. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Ο ΛΟΓΟΣ» και «Η ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» Ο Δικαστικός Επιμελητής Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλος Περίληψη της με αριθμό 571Δ / 19.03.2021 έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών διορισμένου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλου, μέλους, της Αστικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία ‘‘ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ’’, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών κ. Νίκου Γ. Νακόπουλου, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΨΑΡΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», πληρεξούσιου της ανωνύμου τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αιόλου, αρ.86, φέρει τον Α.Φ.Μ.: 094014201 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ όπως νόμιμα εκπροσωπείται, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό του Δημητρίου ΛΑΒΟΥΤΑ του Ιωάννη, τέως κατοίκου Παλαιού Φαλήρου, οδός Αγ. Αλεξάνδρου αρ. 93 και νυν αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 029266240, ακριβές ηλεκτρονικό αντίγραφο το οποίο θεωρήθηκε για τη νόμιμη απουλοποιημένη σήμανση και έκδοσή του, με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, της από 19-02-2021 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική Διαδικασία) της πρώτης ΚΑΤΑ του Δημητρίου ΛΑΒΟΥΤΑ του Ιωάννη, τέως κατοίκου Παλαιού Φαλήρου, οδός Αγ. Αλεξάνδρου αρ. 93 και νυν αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 029266240, απευθυνόμενης ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, μαζί με τις κάτω απ' αυτή πράξεις: α) το υπ’ αριθμ. Π2926341/16-03-2021 Γραμμάτιο Προκαταβολής Εισφορών & Ενσήμων 25,90 Ευρώ του Δ.Σ ΑΘΗΝΩΝ και β) η με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 13350/2021 και με Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου: 1706/2021 Έκθεσης Κατάθεσης Δικογράφου Αγωγής, Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Αντικείμενο: ΕΝΟΧΙΚΟ, Υπ-Αντικείμενο: ΔΑΝΕΙΟ ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟ, του πιο πάνω Δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία βεβαιώνεται ότι αυτή κατατέθηκε την 16/03/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:04. Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, για να λάβει γνώση και για να επέλθουν οι νόμιμες συνέπειες. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Ο ΛΟΓΟΣ» και «Η ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» Ο Δικαστικός Επιμελητής Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Ψ0ΙΝΩΡ7-ΒΒΓ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ελληνικό-Αργυρούπολη, 22/02/2021 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. 9383 ___________________________________ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου 68 - Τ.Κ. 16452 Τηλ.: 213.2018700 Fax: 213.2018.765 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 48/ 2021 Συμπληρωματική της υπ’ αρ. 27/2021 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ. Α΄). 2. Τις διατάξεις του αρθ. 86 του Ν.3463/2006 “Αρμοδιότητες του Δημάρχου” 3. Την υπ’ αρ. 13015/3-02-21 (Αρ.Πρωτ. εισ. 6891/8-2-2021) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, περί επικύρωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης 4. Την υπ’ αρ. 4833/15-1-2021 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής "Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης" (ΦΕΚ 266/27-01-2021 τ.Β’). 5. Την υπ’ αρ. 27/2021 (αρ. πρωτ. 6081/3-2-2021- ΑΔΑ: 6Ω7ΑΩΡ7-ΧΑ1) Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης για το έτος 2021 (ΦΕΚ 511/9-2-2021/ τ.Β’). 6. Το γεγονός ότι πρέπει να αντιμετωπισθούν ανάγκες εποχικές, έκτακτες ή επείγουσες, στο Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας, στη Διεύθυνση Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο Αυτοτελές Τμήμα Συντήρησης Εγκαταστάσεων, στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας. 7. Το γεγονός ότι είναι αναγκαία η απασχόληση κατά τη νύχτα και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, σε εργασίες που αφορούν έκτακτες ή μη προβλέψιμες ανάγκες, συναφείς με τα αντικείμενα της υπηρεσίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την έγκριση 50.864 ωρών προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου κατά τη νύχτα και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, για την κάλυψη εκτάκτων και επειγουσών αναγκών του Δήμου, συναφών με τα αντικείμενα της υπηρεσίας ως εξής: 1. ΜΟΝΙΜΟ (Δ.Δ.) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ για ώρες εργασίας προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου ΩΡΕΣ- ΕΡΓΑΣΙΑ προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου ΣΥΝΟΛΟ 6 2.184 2. ΜΟΝΙΜΟ (Δ.Δ.) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ για ώρες εργασίας προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου ΩΡΕΣ- ΕΡΓΑΣΙΑ προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου ΣΥΝΟΛΟ 1 100 3. Α. ΜΟΝΙΜΟ (Δ.Δ.) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ για ώρες εργασίας προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου ΩΡΕΣ- ΕΡΓΑΣΙΑ προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου ΣΥΝΟΛΟ 16 4.860 3. Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Α.Χ.) ΣΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ για ώρες εργασίας προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου ΩΡΕΣ- ΕΡΓΑΣΙΑ προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου ΣΥΝΟΛΟ: 2 720 3. Γ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.) ΣΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ για ώρες εργασίας προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου ΩΡΕΣ- ΕΡΓΑΣΙΑ προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου ΣΥΝΟΛΟ 1 480 4. Α. ΜΟΝΙΜΟ (Δ.Δ.) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤH ΔΙΕΥΘΥΝΣH: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ για ώρες εργασίας προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου ΩΡΕΣ- ΕΡΓΑΣΙΑ προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου Σύνολα 102 33.910 4. B. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Α.Χ.) ΣΤH ΔΙΕΥΘΥΝΣH: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ για ώρες εργασίας προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου ΩΡΕΣ- ΕΡΓΑΣΙΑ προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου Σύνολα 26 7.410 4. Γ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.) ΣΤH ΔΙΕΥΘΥΝΣH: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ για ώρες εργασίας προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου ΩΡΕΣ- ΕΡΓΑΣΙΑ προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου Σύνολα 22 1.200 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2021 Κ.Α. ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υπηρεσία Κωδικός Περιγραφή Δαπάνη 10 6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων για εξαιρέσιμες, νυχτερινές 500,00 15 6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων για εξαιρέσιμες, νυχτερινές 500,00 20 6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων για εξαιρέσιμες, νυχτερινές 20.000,00 30 6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων για εξαιρέσιμες, νυχτερινές 500,00 35 6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων για εξαιρέσιμες, νυχτερινές 500,00 40 6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων για εξαιρέσιμες, νυχτερινές 500,00 45 6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων για εξαιρέσιμες, νυχτερινές 500,00 50 6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων για εξαιρέσιμες, νυχτερινές 500,00 10 6022.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας αορίστου για εξαιρέσιμες, νυχτερινές 500,00 15 6022.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας αορίστου για εξαιρέσιμες, νυχτερινές 500,00 20 6022.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας αορίστου για εξαιρέσιμες, νυχτερινές 2.000,00 30 6022.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας αορίστου για εξαιρέσιμες, νυχτερινές 500,00 40 6022.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας αορίστου για εξαιρέσιμες, νυχτερινές 500,00 15 6042.0001 Υπερωρίες ημ/σθίων και ωρ/σθίων 500,00 20 6042.0001 Υπερωρίες ημ/σθίων και ωρ/σθίων 2.000,00 30 6042.0001 Υπερωρίες ημ/σθίων και ωρ/σθίων 500,00 35 6042.0001 Υπερωρίες ημ/σθίων και ωρ/σθίων 500,00 45 6042.0001 Υπερωρίες ημ/σθίων και ωρ/σθίων 500,00 ΣΥΝΟΛΟ: 31.500,00 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας