PrintButton

30-03-2021

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΙΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Με την υπ’ αριθ. 9920/29-03-2021 έκθεση επιδόσεώς μου, εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια, έκθεση επιδόσεως εμένα της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Κρήτης Ειρήνης Νικολάου Παπαδογιαννάκη, που υπηρετώ στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Ρεθύμνης, επέδωσα ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Διαμεσολαβήτριας κας Αναστασίας Ματσίνη με Α.Μ. ΥΔΔΑΔ 2211, προς τον κ. Εισαγγελέα του Πρωτοδικείου Ρεθύμνου, για λογαριασμό του κ. Αντωνάκη Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου και της Ανδρονίκης, πρώην κατοίκου Ρεθύμνου Κρήτης, οδός Εμμ. Πορτάλιου αριθ. 25, με ΑΦΜ 113628590 και ήδη αγνώστου διαμονής, Γνωστοποίηση/Πρόσκληση ότι η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ) Διαμεσολάβησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του Ν. 4640/2019, που επισπεύσθηκε από την εταιρία “ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ως διαχειρίστριας απαιτήσεων της εταιρείας “GALAXY II FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY” και αφορά στην υπ’ αριθμ. 2485893320/27-10-2006 σύμβαση καταναλωτικού δανείου CASH 4U μετά των προσαρτημάτων και συμφώνων που υπογράφηκαν μεταξύ της ως άνω Τράπεζας, ως καθολικής διαδόχου της “ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.” και του προς ον η Γνωστοποίηση. Η διαδικασία επισπεύδεται μετα από την άσκηση της από 25/01/2021 Αγωγής με αριθμό κατάθεσης ΜΤ/16/2021 της επισπεύδουσας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθήνας με αίτημα “Να γίνει δεκτή η αγωγή. Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να μας καταβάλει για την αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό, το ποσό των εκατόν είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων τεσσάρων ευρώ και δεκαέξι λεπτών (124.904,16). Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και να καταδικαστεί ο εναγόμενος στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης και στην αμοιβή της πληρεξουσίας δικηγόρου”. Σύμφωνα με την ως άνω γνωστοποίηση, η ΥΑΣ Διαμεσολάβησης θα λάβει χώρα στο Ρέθυμνο, στην οδό Ηλιακάκη αριθ. 20 ή εναλλακτικά -δεδομένων των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, λόγω Covid-19- με τηλεδιάσκεψη την Δευτέρα 05/04/2021 και ώρα 11:00 π.μ. Οι λεπτομέρειες της τηλεδιάσκεψης είναι οι ακόλουθες: https://us04web.zoom.us/j/5311149975?pwd=NDB0MWVMMkY2ZFJjL3Q0Z1gxUVphdz09 Meeting ID: 531 114 9975 Passcode: 2wZ7HP Και σύμφωνα με αυτή προκαλείται το έτερο μέρος να παραστεί σε αυτή με το νομικό παραστάτη του. Προς γνώσιν και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος ο προς ον η Γνωστοποίηση, όπως παραστεί στη συζήτηση αυτής ότε και όπου ανωτέρω ορίζεται. Ρέθυμνο, 29-03-2021 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΓΩΓΗΣ Με την υπ’ αριθ. 5673Δ/29-03-2021 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή στο Εφετείο Δωδ/σου, Γεωργίου Πολ. Δουρδουνά, επιδόθηκε στην κα Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου για τον Σταμάτιο Χουρδά του Εμμανουήλ και της Στυλιανής, πρώην κατοίκου Ρόδου επί της οδού Αγίων Αποστόλων αριθμ. 19 και ήδη αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 029199980, η από 25/02/2021 και με αριθμ. καταθ. 64/22-03-2021 κατά αυτού αγωγή της Δικαίας Κακούλη του Γεωργίου και της Ζωής, κατοίκου Ρόδου και επί της οδού Αγίων Αποστόλων αριθμ. 19, με Α.Φ.Μ. 101743435, που απευθύνεται προς το Μον/μελές Πρωτοδικείο Ρόδου, κατά την ειδική διαδικασία οικογενειακών διαφορών και με την οποία διώκεται η λύση του μεταξύ τους γάμου λόγω διετούς διαστάσεως και για την οποία δικάσιμος ορίστηκε η 1η Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ., με αριθμό πινακίου 61 και τόπος το ακροατήριο του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου. Ρόδος, 29 Μαρτίου 2021 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Γεώργιος Ελευθ. Κακακιός Δικηγόρος Εθελ. Δωδεκανησίων 28,Ρόδος Τηλ. 6993726933 Α.Φ.Μ. 076793546, Δ.Ο.Υ. Ρόδου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Η Δικαστική Επιμελήτρια της περιφερείας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών ΜΑΡΙΑ ΣΩΤ. ΜΠΡΟΥΖΟΥΚΗ κάτοικος Ν. Ηρακλείου οδός Κ. Ωραιοπούλου αρ. 39-τηλ. 6973351286, σύμφωνα με την από 23/03/2021 έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου κ. Αθανασίου Δ. Παπαδόπουλου πληρεξούσιου του Κωνσταντίνου Λαθουράκη του Νικολάου, κατοίκου Θέρμα Ιεράπετρας Λασιθίου Κρήτης, επέδωσα στην ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ AΘΗΝΩΝ κ. ΕΛΛΗ-ΘΑΛΕΙΑ Ν. ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ με την υπ’ αριθμ. 4399Β΄/26-03-2021 έκθεση επιδόσεώς μου για τoν Κωνσταντίνο Παπασιδέρη του Λουκά, πρώην κάτοικο Περιστερίου Αττικής, οδός Παύλου Μελά αρ.40 και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο της με Γενικό Αριθμό 2977/19-1-2021 και με αριθμό 394/2021 ΑΓΩΓΗΣ του πρώτου εναντίον τoυ και κατά της Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «PRODECO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «PRODECO HELLAS» με Α.Φ.Μ.800635474, που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής, οδός Παύλου Μελά αρ.40, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από το διαχειριστή της Κωνσταντίνο Παπασιδέρη του Λουκά, πρώην κάτοικο Περιστερίου Αττικής, οδός Παύλου Μελά αρ.40 και ήδη αγνώστου διαμονής, με την οποία απευθύνεται ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Τακτική Διαδικασία) προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Στο ως άνω πιστό αντίγραφο της ΑΓΩΓΗΣ περιέχεται επίσης η από από 19/01/2021 ηλεκτρονική πράξη της Γραμματέα του παραπάνω Δικαστηρίου με την οποία ορίζεται ότι η προθεσμία κατάθεσης για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπ’ όψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, καθώς και κλήση του ενάγοντος προς τον εναγόμενο: i) να καταθέσει προτάσεις στον αρμόδιο υπάλληλο της γραμματείας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών εντός της νόμιμης προθεσμίας που ορίζεται στην ως άνω έκθεση κατάθεσης δικογράφου και ii) να παραστεί κατά τη συζήτηση της παρούσας και σε κάθε επαναληπτική αυτής συζήτηση, στον τόπο και χρόνο που αυτό αρμοδίως θα οριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 237 του ΚΠολΔ. Με την ως άνω αγωγή ο κ. Κωνσταντίνος Λαθουράκης ζητά: - Να γίνει δεκτή η αγωγή του - Να καταδικαστεί η εναγόμενη εταιρία, για την αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό, να του καταβάλλει με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από 21/10/2019, ημερομηνία κατά την οποία η εναγόμενη συμφώνησε και υποσχέθηκε ότι θα εξοφλούσε την οφειλή της, άλλως από την επίδοση της αγωγής, το ποσόν των εβδομήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων (79.400) ευρώ. - Σε περίπτωση που δε γίνει δεκτή η κύρια βάση της αγωγής του, τότε και όλως επικουρικώς, να καταδικασθεί η εναγόμενη δυνάμει των διατάξεων περί αδικαιολόγητου πλουτισμού να του καταβάλλει το ποσόν των εβδομήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων (79.400) ευρώ, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από 21/10/2019, ημερομηνία κατά την οποία η εναγόμενη συμφώνησε και υποσχέθηκε ότι θα εξοφλούσε την οφειλή της, άλλως από την επίδοση της αγωγής. - Να καταδικαστεί ο δεύτερος εναγόμενος Κωνσταντίνος Παπασιδέρης του Λουκά για την αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό (αδικοπρακτική ευθύνη) να του καταβάλει εις ολόκληρον με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από 21/10/2019, ημερομηνία κατά την οποία ως διαχειριστής της πρώτης εναγόμενης εταιρίας συμφώνησε και υποσχέθηκε ότι θα εξοφλούσε την οφειλή της, άλλως από την επίδοση της αγωγής, το ποσόν των εβδομήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων (79.400) ευρώ. - Να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η εκδοθησόμενη απόφαση. - Να καταδικαστεί η αντίδικος στη δικαστική του δαπάνη. Η Δικαστική Επιμελήτρια της περιφερείας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών ΜΑΡΙΑ ΣΩΤ. ΜΠΡΟΥΖΟΥΚΗ κάτοικος Ν. Ηρακλείου οδός Κ. Ωραιοπούλου αρ. 39-τηλ. 6973351286, σύμφωνα με την από 23/03/2021 έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου κ. Αθανασίου Δ. Παπαδόπουλου πληρεξούσιου του Κωνσταντίνου Λαθουράκη του Νικολάου, κατοίκου Θέρμα Ιεράπετρας Λασιθίου Κρήτης, επέδωσα στην ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ AΘΗΝΩΝ κ. ΕΛΛΗ-ΘΑΛΕΙΑ Ν. ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ με την υπ’ αριθμ. 4398Β΄/26-03-2021 έκθεση επιδόσεώς μου για την Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «PRODECO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «PRODECO HELLAS» με Α.Φ.Μ.800635474, που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής, οδός Παύλου Μελά αρ.40, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από το διαχειριστή της Κωνσταντίνο Παπασιδέρη του Λουκά, πρώην κάτοικο Περιστερίου Αττικής, οδός Παύλου Μελά αρ.40 και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο της με Γενικό Αριθμό 2977/19-1-2021 και με αριθμό 394/2021 ΑΓΩΓΗΣ του πρώτου εναντίον της και κατά του Κωνσταντίνου Παπασιδέρη του Λουκά, με την οποία απευθύνεται ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Τακτική Διαδικασία) προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Στο ως άνω πιστό αντίγραφο της ΑΓΩΓΗΣ περιέχεται επίσης η από από 19/01/2021 ηλεκτρονική πράξη της Γραμματέα του παραπάνω Δικαστηρίου με την οποία ορίζεται ότι η προθεσμία κατάθεσης για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπ’ όψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, καθώς και κλήση του ενάγοντος προς την εναγόμενη εταιρία: i) να καταθέσει προτάσεις στον αρμόδιο υπάλληλο της γραμματείας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών εντός της νόμιμης προθεσμίας που ορίζεται στην ως άνω έκθεση κατάθεσης δικογράφου και ii) να παραστεί κατά τη συζήτηση της παρούσας και σε κάθε επαναληπτική αυτής συζήτηση, στον τόπο και χρόνο που αυτό αρμοδίως θα οριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 237 του ΚΠολΔ. Με την ως άνω αγωγή ο κ. Κωνσταντίνος Λαθουράκης ζητά: - Να γίνει δεκτή η αγωγή του - Να καταδικαστεί η εναγόμενη εταιρία, για την αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό, να του καταβάλλει με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από 21/10/2019, ημερομηνία κατά την οποία η εναγόμενη συμφώνησε και υποσχέθηκε ότι θα εξοφλούσε την οφειλή της, άλλως από την επίδοση της αγωγής, το ποσόν των εβδομήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων (79.400) ευρώ. - Σε περίπτωση που δε γίνει δεκτή η κύρια βάση της αγωγής του, τότε και όλως επικουρικώς, να καταδικασθεί η εναγόμενη δυνάμει των διατάξεων περί αδικαιολόγητου πλουτισμού να του καταβάλλει το ποσόν των εβδομήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων (79.400) ευρώ, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από 21/10/2019, ημερομηνία κατά την οποία η εναγόμενη συμφώνησε και υποσχέθηκε ότι θα εξοφλούσε την οφειλή της, άλλως από την επίδοση της αγωγής. - Να καταδικαστεί ο δεύτερος εναγόμενος Κωνσταντίνος Παπασιδέρης του Λουκά για την αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό (αδικοπρακτική ευθύνη) να του καταβάλει εις ολόκληρον με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από 21/10/2019, ημερομηνία κατά την οποία ως διαχειριστής της πρώτης εναγόμενης εταιρίας συμφώνησε και υποσχέθηκε ότι θα εξοφλούσε την οφειλή της, άλλως από την επίδοση της αγωγής, το ποσόν των εβδομήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων (79.400) ευρώ. - Να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η εκδοθησόμενη απόφαση. - Να καταδικαστεί η αντίδικος στη δικαστική του δαπάνη.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας