PrintButton

31-03-2021

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Στην Αθήνα, σήμερα στις Τριάντα (30), του μήνα Μαρτίου, του έτους Δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα Τρίτη και ώρα 12.50 μ.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 026514260, μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου ΜΑΡΙΑΣ Α. ΝΤΑΝΑΚΟΥ, Διαμεσολαβήτριας, διά της υπ αριθμ. 8.652Γ/30-3-2021 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ κ. ΕΛΕΝΗ Σ. ΓΥΠΑΡΑΚΗ, για λογαριασμό του ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΟΣ ΚΟΥΡΤΗ του Κωνσταντίνου, πρώην κατοίκου Νέας Ιωνίας, οδός Σπάρτης αρ. 9 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 29-3-2021 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 4640/2019), που απευθύνεται προς όλα τα μέρη της διαφοράς, όπως αναφέρονται στο επισυναπτόμενο Φύλλο Βασικών Στοιχείων, διά της οποίας γνωστοποιείται προς τον δεύτερο και και προς ον η επίδοση, ότι η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης ΥΑΣ), όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του ν. 4640/2019, θα λάβει χώρα την 8-4-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 και καλείται να παραστεί σε αυτή με το νομικό παραστάτη του, όπου κατωτέρω αναφέρεται, ήτοι: Τόπος διεξαγωγής ΥΑΣ: ΑΘΗΝΑ/Διεύθυνση: Πατησίων 89, τρίτος όροφος Τ.Κ. 10434. Λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν εξ αιτίας του covid 19 υπάρχει και η δυνατότητα τηλεδιάσκεψης. Σκοπός της ΥΑΣ είναι να εξετάσουν (οι διάδικοι), τη δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς των με διαμεσολάβηση. Αν μετά την ΥΑΣ δεν επιθυμούν να συνεχίσουν τη διαδικασία της διαμεσολάβησης, μπορούν να αποχωρήσουν χωρίς οποιαδήποτε αιτιολογία, κύρωση ή ποινή. Εάν δεν προσέλθουν στην ΥΑΣ δύναται να τους επιβληθεί από Δικαστήριο χρηματική ποινή, ποσού 100-500 ευρώ, εφόσον η υπόθεσή τους προχωρήσει σε δικαστική διαδικασία. Συγκοινοποιήθηκε και ΦΥΛΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, εκ του οποίου προκύπτει ότι: ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΜΕΡΗ: Α. Επισπεύδον μέρος: Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού Αιόλου αρ. 86 (ΑΦΜ: 094014201), όπως εκπροσωπείται νόμιμα. Νομικός Παραστάτης: ΣΟΦΙΑ ΜΑΚΑΡΗ του Κωνσταντίνου. Διεύθυνση: Πατησίων αρ. 89, ΑΜ/ΔΣΑ: 32360. Αριθμός Τηλεφώνου: 210-8221808. Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Eτερο μέρος: ΚΟΥΡΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του Κωνσταντίνου και της Φωτεινής, πρώην κάτοικος και επί της οδού Σπάρτης αρ. 9 Νέα Ιωνία, ΑΦΜ: 076174422 και ήδη αγνώστου διαμονής. Διαμεσολαβητής: ΜΑΡΙΑ ΝΤΑΝΑΚΟΥ του Αναργύρου (ΑΜ/ΑΜ/ΥΔΔΑΔ: 2006). ΑΦΜ: 066119148 Δ.Ο.Υ. ΙΓ’ ΑΘΗΝΩΝ, Δ/νση: Ιακωβίδου αρ. 21-Ανω Πατήσια, Αριθμός τηλεφώνου: 6974471732, 22280-31318. Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε... Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου της διαφοράς: Απαίτηση η οποία απορρέει εκ της από 18-11-2003 ιδιωτικής σύμβασης τοκοχρεωλυτικού δανείου με αριθμό 4034183780, που υπεγράφη μεταξύ των μερών και η οποία λόγω υπερημερίας του ετέρου μέρους καταγγέλθηκε διά της επιδοθείσης στις 24-6-2019 εξώδικης καταγγελίας συμβάσεως και η οποία απαίτηση ανέρχεται στο ποσό των (73.687,57) ευρώ, πλέον τόκων κ.λ.π. και όπως αυτή ειδικώτερα αναλύεται. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση έχει ασκηθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η από 15-12-2020 αγωγή του επισπεύδοντος μέρους κατά του ετέρου μέρους με ΕΑΚ: 11052/17-12-2020 και ΓΑΚ: 90896/17-12-2020 και καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προτάσεων των 130 ημερών (χρονική παρέκταση της προθεσμίας λόγω αγνώστου διαμονής) την 26-4-2021. Για να λάβει γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 30-3-2021 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με τις υπ’αρ.11.361, 11362/29-3-2021 εκθέσεις μου επιδόσεως η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών Ανθή Σταυρ.Νικολοπούλου μετά από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Ροδάνθης Πετραδέλλη πληρεξούσιας του Νικόλαου Τουλάτου του Νικολάου κατοίκου Άργους με Α.Φ.Μ 119153112, επέδωσα προς την κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ Αθηνών Έλλη Θάλεια Συροπούλου ως αρμόδια αντίστοιχα για τους Αντώνιο Καντιάνο του Λεωνίδα με τελευταία γνωστή κατοικία στη Ν. Ιωνία οδός Δεμιρδεσίου αρ. 157 και Δημήτριο Γουργιώτη του Αθανασίου με τελευταία γνωστή κατοικία στην Αθήνα οδός Δημητρακοπούλου αρ. 2, ακριβές έγχαρτο αντίγραφο από το επίσημο ηλεκτρονικό με νόμιμη απουλοποιημένη σήμανση και ηλεκτρονική θεώρηση της από 31/01/2021 Έκθεσης κατάθεσης Δικογράφου Αίτησης Επαναπροσδιορισμού κατά τις διατάξεις του Νόμου 4745/2020 ενώπιον της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους με ΑΡΙΘΜ. Πρωτ. ΕΓΔΙΧ: 131529, προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Η Επιδούσα Δικαστική Επιμελήτρια Ανθή Σταυρ. Νικολοπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ O Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Σωτήριος Ρουμελιώτης, που έχει την έδρα στην Αθήνα (οδός Ακαδημίας 57), σύμφωνα με την από 30.3.2021 έγγραφη μου παραγγελία ως πληρεξούσιου δικηγόρου της Φιλιώς Βουλώνη του Θεοδώρου (Κηνυγών αρ. 15, Πόρτο Ράφτη) με Α.Φ.Μ. 032387595, επέδωσε με την με αριθμό 214 Ι΄ /30-3-2021 Έκθεση επίδοσης στην κ. Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Ελένη Γυπαράκη για τον Θεόδωρο Λιάρο του Αντωνίου και της Σωτηρίας, κάτοικο Περιστερίου Αττικής, επί της Λεωφ. Θηβών αρ. 32 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένα αντίγραφα: α) της ηλεκτρονικής βεβαίωσης της υπ’ αρ.109923/26-1-2021 υποβληθείσας Αίτησης Επαναπροσδιορισμού της αναφερόμενης σε αυτήν ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κρωπίας της με αριθμό κατάθεσης ΓΑΚ/ΕΑΚ 3861/1672/5-12-2014 Αίτησης της Φιλιώς Βουλώνη, του άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010 όπως έχει τροποποιηθεί με το ν. 4745/2020 και β) της σχετικής παρά πόδας αυτής, καθ’ εαυτής Αίτησης Επαναπροσδιορισμού που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους σύμφωνα με το άρθρο 4Β του ν. 3869/2010 όπως έχει συμπληρωθεί με το άρθρο 1 του Ν. 4745/2020, μετά της παρά πόδας αυτής ακριβούς εκτύπωσης της με ΓΑΚ/ΕΑΚ 1419/1031/4-3-2021 έκθεσης κατάθεσης δικογράφου του Ειρηνοδικείου Κρωπίας της ανωτέρω Αίτησης Επαναπροσδιορισμού του Ειρηνοδικείου Κρωπίας, μαζί με γ) το ακριβές αντίγραφο της με αριθμό κατάθεσης ΓΑΚ/ΕΑΚ 3861/1672/5-12-2014 Αίτησης της Φιλιώς Βουλώνη του άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010 προς γνώση του Θεόδωρου Λιάρου και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο συγχρόνως όπως ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του, και μετάσχει στην ανοιγείσα Δίκη εναντίον του, η οποία αφορά ρύθμιση οφειλών της Φιλιώς Βουλώνη και ειδικώς εναντίον του, ύψους 44.990,68 ευρώ, κατά την άνω αίτηση ν. 3869/2010, καταθέτοντας προτάσεις και τηρώντας τις νόμιμες διαδικασίες που προβλέπονται σύμφωνα τον Ν. 4745/2020. Αθήνα, 30.3.2021 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Ιωάννης Β. Μανουράς ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αρ 3541Α΄/30-3-2021 έκθεση επίδοσης του Δικ. Επιμελητή του Εφετείου Θεσσαλονίκης με έδρα το Πρωτοδικείο Γιαννιτσών Γεωργίου Σουπιάδη κατοίκου Γιαννιτσών, Ελ. Βενιζέλου 110 κοινοποιήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών, Τζανογιώργη Δημήτριο - Νεκτάριο για τον Ιωάννη Σαλονικίδη του Κωνσταντίνου και της Βιολέτας, κάτοικο Θεσσαλονίκης και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο της από 24-03-2021 ΑΓΩΓΗΣ ενώπιον του Ειρηνοδικείου Γιαννιτσών με αρ. Έκθ. Κατάθεσης 20/2021 με επίσπευση των Ραφαήλ Σταυρόπουλου και Αθηνάς Δάλλα, κατοίκων Γιαννιτσών, Κωνσταντινίδη 7 κατά του Ιωάννη Σαλονικίδη. Με την ως άνω αγωγή ζητείτε να αναγνωριστούν οι ενάγοντες δικαστικοί συγκύριοι , συννομείς και συγκάτοχοι ποσοστού 6/8 εξ αδιαιρέτου του σχετικού οικοπέδου και κατά ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου ο κάθε ένας από αυτούς. Επίσης ορίζεται κοινοποίηση της παρούσας προς τον εναγόμενο εντός 30 ημερών και κατάθεση προτάσεων και όλων των απαραίτητων εγγράφων από τους διαδίκους εντός 100 ημερών από σήμερα αντίστοιχα κατάθεση προσθηκών και αντικρούσεων εντός 15 ημερών από την παρέλευση της ανωτέρω ημερομηνίας με την επισήμανση ότι εκπρόθεσμες προτάσεις και προσθήκες δεν λαμβάνονται υπόψη. Για κατοίκους εξωτερικού ή αγνώστου διαμονής όλες οι παραπάνω προθεσμίες παρατείνονται κατά 30 ημέρες. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενος να παραστεί στη δικάσιμο που ορίστηκε αρμόδια όπως ο νόμος ορίζει. Ο Δικ. Επιμελητής ΣΟΥΠΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 215 I’/΄/30-03-2021 έκθεσή επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Πρωτοδικείου Αθηνών Σωτηρίου Ρουμελιώτη, κοινοποιήθηκε στην κ. Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. Γυπαράκη Ελένη, επισπεύσει του αιτούντος συνεταιρισμού με την επωνυμία «Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Νομού Έβρου» και δ.τ. «ΣΥ.ΦΑ.Ε.», ΑΦΜ: 096066819 ΔΟΥ Αλεξ/πολης, που εδρεύει στην Αλεξ/πολη, στο 2ο χλμ Αλεξ/πολης - Παλαγίας και εκπροσωπείται νόμιμα, δια του καθ’ ού Θεοφίλου Χριστόδουλου του Αποστόλου, φαρμακοποιού με Α.Φ.Μ.: 145517130 πρώην κάτοικο Πέπλου Φερών Ν. Έβρου και νυν αγνώστου κατοικίας και διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 26.03.2021 αίτησης (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) και με έκθεση κατάθεση δικογράφου Μη Αυτοτελής Αίτηση Προσωρινής Διαταγής, Γ.Α.Κ:15906/2021 και Ε.Α.Κ.: 1875/2021 την 29.03.2021 του ως άνω αιτούντος, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μον/λούς Πρωτ/κείου Αθηνών και στρέφεται κατά του ως άνω καθ’ ού, ορίσθηκε δικάσιμος για τη συζήτηση της προσωρινή διαταγής (Διαδικασία Ασφαλιστικά Μέτρα Μονομελές) αυτής η 09/04/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00΄, στο Κατάστημα του Πρωτ/κειου Αθηνών ενώπιον Προέδρου Υπηρεσίας και στο γραφείο αυτού κτίριο 5 γραφείο με κλήτευση καθ’ ού πριν από σαράντα οκτώ (48) ώρες, με την οποία ζητεί: Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή μας, Να διαταχθεί εκ του Δικαστηρίου Σας ως προσήκον ασφαλιστικό μέτρο η συντηρητική κατάσχεση της αποζημίωσης του καθ’ ού από τον Ειδικό λογαριασμό υπό την ονομασία «Κεφάλαιο Αποζημίωσης Εξόδου Φαρμακοποιού» που τηρείται στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο υπό την ονομασία «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ (ΚΑΕΦ)» εις χείρας του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου και του ειδικού λογαριασμού που λειτουργεί με την ονομασία «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ (ΚΑΕΦ)», στις πάσης φύσεως παρούσες ή μέλλουσες απαιτήσεις του καθ’ ού και κάθε χρηματική απαίτηση, υφιστάμενη ή μελλοντική η οποία προέρχεται από οποιαδήποτε πηγή και αιτία, να επιβάλλει συντηρητική κατάσχεση μέχρι του ποσού των τριάντα πέντε χιλιάδων εκατόν εβδομήντα εννέα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά (35.179,85€) νομιμοτόκως και μέχρι της άρσης αναστολής μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, Να εκδοθεί προσωρινή διαταγή κατ’ άρθρο 691Α Κ.Πολ.Δ. με την οποία θα διατάσσεται η απαγόρευση διάθεσης και μεταβολής της νομικής και πραγματικής κατάστασης της κινητής περιουσίας του καθ’ ού εις χείρας του τρίτου και συγκεκριμένα της αποζημίωσης του καθ’ ού από τον Ειδικό λογαριασμό υπό την ονομασία «Κεφάλαιο Αποζημίωσης Εξόδου Φαρμακοποιού» που τηρείται στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο υπό την ονομασία «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ (ΚΑΕΦ)» εις χείρας του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου και του ειδικού λογαριασμού που λειτουργεί με την ονομασία «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ (ΚΑΕΦ)» έως την έκδοση απόφασης επί της παρούσας αίτησης μου και Να καταδικαστεί ο καθ’ ού στην εν γένει δικαστική μας δαπάνη και στην αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου μας. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενο να παραστεί όπου και όταν η ανωτέρω πράξη ορίζει. Αθήνα, 30.03.2021 Η Πληρεξούσια δικηγόρος Μπέρδου Σ. Αικατερίνη Δικηγόρος (Α.Μ.Δ.Σ.Α.250) Έλλης 10-Αλεξ/πολη ΤΗΛ.2551032942 FAX 2551032475 ΚΙΝ. 6936158644 ΑΦΜ:125605162- Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας