PrintButton

03-04-2021

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Περίληψη δημοσιευθείσας δικαστικής απόφασης Δημοσιεύεται σήμερα περίληψη της υπ’ αριθμ. 141/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου, η οποία δημοσιεύτηκε την 22 Απριλίου 2020 και εκδόθηκε επί της με αριθμό κατάθεσης 6116/364/2018 αίτησης του Ηλία Ευθυμιόπουλου με αντικείμενο την κήρυξη αξιογράφων ανίσχυρων και η οποία αίτηση συζητήθηκε με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Με το διατακτικό της ανωτέρω απόφασης ορίζονται τα εξής : 1. Δέχεται την αίτηση. 2. Κηρύσσει ανίσχυρες τις κατωτέρω τραπεζικές επιταγές, ήτοι: 1) Τη με αριθμό 06772964-9 επιταγή της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.Ε., ποσού δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, 2) Τη με αριθμό 06772965-7 επιταγή της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.Ε., ποσού δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, 3) Τη με αριθμό 06772966-5 επιταγής της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.Ε., ποσού δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, 4) Τη με αριθμό 06772967-3 επιταγή της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.Ε., ποσού πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, 5) Τη με αριθμό 06772968-1 επιταγή της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.Ε., ποσού πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, 6) Τη με αριθμό 06772969-0 επιταγή της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.Ε., ποσού πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, 7) Τη με αριθμό 06772970-3 επιταγή της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.Ε. ποσού πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, όλες εκδόσεως του αιτούντος στην Κηφισιά στις 11.7.2018 σε διαταγή του 3. Διατάσσει τη δημοσίευση της απόφασης σε δύο ημερήσιες εφημερίδες, καθώς και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Περιορισμένης Ευθύνης (Τεύχος ΑΕ- ΕΠΕ) της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. 4. Διατάσσει την τοιχοκόλληση της περίληψης της απόφασης στην αίθουσα του Χρηματιστηρίου Αθηνών. H πληρεξουσία Δικηγόρος ΑΝΝΑ ΓΑΒΑΛΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ - (άρθρο 135 ΚΠολΔ) Μετά από την έγγραφη παραγγελία της Γεωργίας Παπατρέχα του Ιωάννη, κατοίκου Αθηνών, οδός Νιόβης 27-29, εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Πειραιά Σοφία Δούκα του Γιάννη, επέδωσα νόμιμα στις 2-4-2021, με την υπ’ αριθμόν 4760 έκθεση επίδοσής μου στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Ελένη Γυπαράκη, ως κατά Νόμο αρμόδιο για τον Σμπέα Αλμάσρι του Μ-Μουνίρ Αλμάσρι και της Νιχάντ Αλταμπάα (Sbea Almasri του M-Munir Almasri και της Nihad Altabaa), πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Αχαρνών 226 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 1 Απριλίου 2021 ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΛΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ της πρώτης προς τον δεύτερο, με την οποία η προσκαλούσα αφού δηλώνει πως έχει συνάψει με τον δεύτερο το με αριθμό 7482/21-06-2019 σύμφωνο συμβίωσης της συμβολαιογράφου Αθηνών Χριστίνας Γαλούση του Γεωργίου, διεπόμενο από τις διατάξεις του Ν.4356/24-12-2015 και τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες που αναγράφονται στο ως άνω σύμφωνο συμβίωσης, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο βιβλία του Ληξιαρχείου Αθηνών, τον καλεί να προσέλθει ενώπιον συμβολαιογράφου για να προβούν στην από κοινού λύση του. Η επίδοση γίνεται προκειμένου αυτός να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα, 2-4-2021 Σοφία Δούκα Αριστοτέλους 98 Αθήνα τηλ. 6933286950 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΙΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα στις 2/4/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.05 π.μ., με την υπ’ αριθ. 8.655Γ/2-4-2021 έκθεση μου επιδόσεως, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφερείας του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ, κάτοικος Αθηνών, οδός Γ’ Σεπτεμβρίου αρ. 13, τηλέφ. 210-5238617, μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών, με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Διαπιστευμένης Μεσολαβητρίας Δικηγόρου, Παρασκευής Αγαλίδου (Α.Μ. 2150), ως Διαμεσολαβητρίας, μετέβην και επέδωκα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κ. ΕΛΕΝΗ Σ. ΓΥΠΑΡΑΚΗ, για λογαριασμό του ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ, πρώην κατοίκου Πετρούπολης Αττικής, οδός Κεφαλληνίας, αρ. 32 ΤΚ 13231, με ΑΦΜ 037984599 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 1-4-2021 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, διά της οποίας γνωστοποιείται προς τον δεύτερο και προς ον η επίδοση, ότι η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ) διαμεσολάβησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του ν. 4640/2019, θα λάβει χώρα στα γραφεία του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ/ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ, Διεύθυνση: Μασσαλίας 1 ΑΘΗΝΑ ή εναλλακτικά –δεδομένων των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας λόγω Covid19- με τηλεδιάσκεψη, την Δευτέρα 12 Απριλίου 2021 ώρα 10 π.μ. Οι λεπτομέρειες της τηλεδιάσκεψης είναι οι ακόλουθες: https://zoom.us/join Meeting ID: 564 921 5460 κωδικός (Passcode) VaiiF3 και προσκαλείται ο προς ον η επίδοση να παραστείτε σε αυτή με το νομικό παραστάτη του. Σκοπός της ΥΑΣ είναι να εξετάσουν την δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς με διαμεσολάβηση. Συγκοινοποιήθηκε και ΦΥΛΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, εκ του οποίου προκύπτει ότι τα ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΡΗ είναι: Α. Επισπεύδον μέρος/Επισπεύδοντα μέρη: η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που εδρεύει στην Αθήνα, Σταδίου αρ. 40, με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», νόμιμα εκπροσωπουμένη, ως διαχειρίστριας απαιτήσεων και ως εντολοδόχου και ειδικού πληρεξουσίου, αντιπροσώπου και αντικλήτου της εταιρίας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «GALAXY ΙII FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» που εδρεύει στο Δουβλίνο, Ιρλανδία, οδός Haddington, αρ. 1-2, Victoria Buildihgs, Δουβλίνο 4, αριθμός μητρώου 657258, όπως εκπροσωπείται νόμιμα και η οποία έχει καταστεί ειδική διάδοχος της Ανων. Τραπεζ. Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Νομικός Παραστάτης: Ραδιώτης Πλάτων του Νικολάου, Πατησίων αρ. 89, ΑΜ/ΔΣΑ 38659, τηλέφ. 210-8221808, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. B. Ετερο μέρος/Ετερα μέρη: Ο ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη και της Ευαγγελίας, πρώην κάτοικος Πετρούπολης Αττικής, οδός Κεφαλληνίας αρ. 32, με ΑΦΜ: 037984599 και ήδη αγνώστου διαμονής. Διαμεσολαβητής: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΓΑΛΙΔΟΥ (ΑΜ ΥΔΔΑΔ 2150). Ιπποκράτους 10-12 Αθήνα, τηλέφ. 6936114426, 210-3617258. Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου διαφοράς: Απαίτηση η οποία απορρέει εκ της υπ’ αριθμ. 00201201315213/31-01-2012 σύμβαση δανείου Αlpha Διευκόλυνση που καταρτίστηκε στην Πετρούπολη Αττικής και υπεγράφη μεταξύ της επισπεύδουσας εταιρείας και του προς ον η Γνωστοποίηση. Η διαδικασία επισπεύδεται μετά από την άσκηση της 14.1.2021 αγωγή της επισπεύδουσας κατά του Κωνσταντίνου Χρυσικού προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με ΓΑΚ: 1989/2021 και ΕΑΚ: 263/2021, με αίτημα «Να γίνει δεκτή η αγωγή, Να υποχρεωθεί το έτερο μέρος να της καταβάλει, για την αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό, το ποσό των (34.196,55€), εντόκως από την 27-03-2019 με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο υπερημερίας και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας, όπως αυτό προβλέπεται από το άρθρο 12 του Ν. 2601/1998, μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως, άλλως από την επομένη επίδοσης της αγωγής και μέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεως. Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινώς εκτελεστή και να καταδικαστεί ο εναγόμενος στη δικαστική μου δαπάνη. Να καταδικαστεί το έτερο μέρος στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης και στην αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου μου.». Προς γνώσιν και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος ο προς ον η Γνωστοποίηση, όπως παραστεί στη συζήτηση αυτής ότε και όπου ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα 2/4/2021 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΩΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ/ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα στις 2/4/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρες 10.00 π.μ. και 10.02 π.μ., με τις υπ’ αριθ. 8.653Γ/2-4-2021 και 8.654Γ/2-4-2021 εκθέσεις μου επιδόσεως, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφερείας του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ, κάτοικος Αθηνών, οδός Γ’ Σεπτεμβρίου αρ. 13, τηλέφ. 210-5238617, μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών, με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Διαπιστευμένης Μεσολαβητρίας Δικηγόρου, ΒΙΚΥΣ (ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ) ΛΑΔΑΚΗ, κατοίκου Γλυφάδας Αττικής, οδός Τατάκη αρ. 41, ως Διαμεσολαβητρίας, μετέβην και επέδωκα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κ. ΕΛΕΝΗ Σ. ΓΥΠΑΡΑΚΗ, για λογαριασμό των: 1) της ΧΡΙΣΤΟΦΑΡΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ του Γεωργίου και της Ευαγγελίας, με ΑΦΜ: 061864669 και 2) του ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του Αθανασίου και της Μαριάννας, με ΑΦΜ: 129624481, αμφοτέρων πρώην κατοίκων Ηλιούπολης Αττικής, οδός Μπουμπουλίνας αρ. 32 και ήδη αγνώστου διαμονής, αντίστοιχα, τις από 31-3-2021 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, διά των οποίων γνωστοποιείται προς ένα έκαστο των προς ούς οι επιδόσεις, ότι η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ) διαμεσολάβησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του ν. 4640/2019, θα λάβει χώρα την 13η Απριλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Διαμεσολαβητρίας ΛΑΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, Τατάκη αρ. 41-16675 στην Γλυφάδα ή εναλλακτικά-δεδομένων των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας λόγω Covid19, μέσω viber στο κινητό τηλέφωνο +306972312415 ή άλλης κοινώς αποδεκτής από τους συμβαλλομένους. Σκοπός της ΥΑΣ είναι να εξετάσουν την δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς με διαμεσολάβηση. Συγκοινοποιήθηκε και ΦΥΛΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, εκ του οποίου προκύπτει ότι τα ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΡΗ είναι: Α. Επισπεύδον μέρος/Επισπεύδοντα μέρη: η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που εδρεύει στην Αθήνα, Σταδίου αρ. 40, με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», νόμιμα εκπροσωπουμένη, ως διαχειρίστριας απαιτήσεων και ως εντολοδόχου και ειδικού πληρεξουσίου, αντιπροσώπου και αντικλήτου της εταιρίας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «GALAXY ΙI FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» που εδρεύει στο Δουβλίνο, Ιρλανδία, οδός Haddington, αρ. 1-2, Victoria Buildihgs, Δουβλίνο 4, αριθμός μητρώου 657099, όπως εκπροσωπείται νόμιμα και η οποία έχει καταστεί ειδική διάδοχος της Ανων. Τραπεζ. Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Νομικός Παραστάτης: Ραδιώτης Πλάτων του Νικολάου, Πατησίων αρ. 89, ΑΜ/ΔΣΑ 38659, τηλέφ. 210-8221808, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. B. Ετερο μέρος/Ετερα μέρη: 1. ΧΡΙΣΤΟΦΑΡΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του Γεωργίου και της Ευαγγελίας, με ΑΦΜ: 061864669. 2. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Αθανασίου και της Μαριάννας, με ΑΦΜ: 129624481. Διαμεσολαβητής: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΔΑΚΗ του Ιωάννου (ΑΜ ΥΔΔΑΔ 1739). Τατάκη 41 Γλυφάδα, τηλέφ. 210-9350760, 9350311-κιν. 6972312415, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου διαφοράς: Απαιτήσεις για τις οποίες ενέχονται αλληλεγγύως και εις ολοκληρο τα έτερα μέρη συνολικού ποσού (93.965,43) ευρώ, εντόκως πλέον τόκων κ.λ.π., όπως αναλυτικά περιγράφεται, που προέρχεται από την υπ αριθμ. 2291118/8-2-2008 σύμβαση στεγαστικού δανείου, μετά των προσθέτων πράξεων, που υπεγράφη στο κατάστημα Π. Φαλήρου, μεταξύ της Αλφα Τραπεζας και των ετέρων μερών. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση έχει κατατεθεί την 2-2-2021 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, Αγωγή του επισπεύδοντος μέρους κατά των ετέρων μερών, με ΓΑΚ: 7356/2021 και ΕΑΚ: 960/2021, διά της οποίας το επισπεύδον μέρος ζητά «Να γίνει δεκτή η αγωγή, Να υποχρεωθούν τα έτερα μέρη να του καταβάλλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρο, για την αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό, το ποσό των (93.965,43) ευρώ, το ποσό δε αυτό οφείλεται εντόκως από την επομένη του κλεισίματος των λογαριασμών, ήτοι από 29-5-2019 και μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως, με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο υπερημερίας και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων, , όπως αυτό προβλέπεται από το άρθρο 12 του Ν. 2601/1998, άλλως από την επομένη επίδοσης της αγωγής, να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινώς εκτελεστή και να καταδικαστούν τα έτερα μέρη στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης και στην αμοιβή της πληρεξούσιου δικηγόρου του». Για να λάβει έκαστος των προς ους οι επιδόσεις, γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενοι συγχρόνως αμφότεροι να παραστούν όπου και όταν παραπάνω ορίζεται. Αθήνα 2/4/2021 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: 22024 ΕΞΕ 2021 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ημ/νία: 02/04/2021 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Κτηματική Υπηρεσία Ευβοίας ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για γνωστοποίηση στοιχείων» Σε εφαρμογή του άρθρου 27 παρ.5 του ν.2971/01 και προ της εκδόσεως Πρωτοκόλλου Κατεδάφισης, καλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει, να ενημερώσει την Κτηματική Υπηρεσία Εύβοιας, Μεσσαπίων 10, Τ.Κ. 34133, 3ος όροφος, Χαλκίδα, (τηλ.2221353300-306), για τα στοιχεία αυτών που κατασκεύασαν αυθαίρετα, εντός ζώνης καθορισμένου αιγιαλού, ράμπα από οπλισμένο σκυρόδεμα, εμβαδού 46,53τ.μ. ευρισκόμενη στην προέκταση του κατερχόμενου δρόμου και επί της αμμώδους ακτής με πιθανό χρόνο κατασκευής το έτος 2020, στην παραλία Αγίου Νικολάου Ελληνικών Δ.Ε. Αρτεμισίου, του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, Π.Ε. Εύβοιας. Η ράμπα δεν εξέχει της αμμώδους ακτής και σύντομα χάνεται κάτω από αυτήν όσο πλησιάζει προς τη θάλασσα. Η επιφάνεια που προαναφέραμε (46.53τ.μ.) είναι το τμήμα που δεν ήταν καλυμμένο από άμμο και με βεβαιότητα αναγνωρίσαμε. Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ευβοίας α/α Λάβδα Κωστούλα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΠΕ/Α΄

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας