PrintButton

07-04-2021

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΓΩΓΗΣ Με τις υπ’ αριθμ. 4932Δ΄/29-03-2021 και 4933Δ΄/29-03-2021 εκθέσεις επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Ρόδου Γεωργίου Καλογήρου με παραγγελία της πληρεξουσίας δικηγόρου της ενάγουσας Χρυσάνθης συζ. Αντωνίου Παπαπαύλου το γένος Αθανασίου Κυδωνάκη, κατοίκου Ρόδου, με Α.Φ.Μ. 063520868, επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου για τους εναγόμενους Μόσχο Καπούτσο του Παναγιώτη, αγνώστου διαμονής και Παύλο Καπούτσο του Παναγιώτη, αγνώστου διαμονής η από 03.3.2021 και με αριθμό κατάθεσης 94/23.3.2021 αγωγή ασκηθείσα ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ρόδου, που αφορά την κτήση κυριότητας με χρησικτησία των ακινήτου που αναφέρονται στο αιτητικό αυτής από την ενάγουσα ήτοι, 1.Αγρός εκτάσεως 940 τ.μ., που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια Μασσάρων Ρόδου και φέρει κτηματολογικά στοιχεία τόμος 33 γαιών Μασσάρων, φύλλο 67, μερίδα 1660 και φάκελος 4016 του Κτηματολογίου Ρόδου και 2.Αγρός εκτάσεως 970 τ.μ., που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια Μασσάρων Ρόδου και φέρει κτηματολογικά στοιχεία τόμος 50 γαιών Μασσάρων, φύλλο 24, μερίδα 1661 και φάκελος 5783 του Κτηματολογίου Ρόδου., για να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες γενικά και με κλήση μέσα σε 130 ημέρες από την επόμενη κατάθεσης της αγωγής και κατά την αναστολή της προθεσμίας του άρθρου 147 Κ.Πολ.Δ. να καταθέσουν προτάσεις και όλα τα απαραίτητα έγγραφα, διαφορετικά θα δικαστούν ερήμην και με αντιγραφή στη σχετική έκθεση επίδοσης Ρόδος, 06-04-2021 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος Ισμήνη- Ελένη Φώκιαλη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘENTOΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα στις Εξι (6), του μήνα Απριλίου, του έτους Δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα Τρίτη και ώρα 11.51 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 112867947), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Διαμεσολαβήτριας ΛΥΣΣΑΡΗ Α. ΜΑΡΙΑΣ, διά της υπ αριθμ. 4458Γ/6-4-2021 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ κ. ΕΛΕΝΗ Σ. ΓΥΠΑΡΑΚΗ, για λογαριασμό του ΙΩΑΝΝΗ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ του Αλεξάνδρου, με ΑΦΜ: 047395310, πρώην κατοίκου Κρύας Βρύσης και στην οδό Αθηνάς αρ. 51 και νυν αγνώστου διαμονής, την από 5-4-2021 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 4640/2019), διά της οποίας γνωστοποιείται προς τον δεύτερο και και προς ον η επίδοση, ότι η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης ΥΑΣ), όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του ν. 4640/2019, θα λάβει χώρα την 16η Απριλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8.30 π.μ. και καλείται να παραστεί σε αυτή με το νομικό παραστάτη του, όπου κατωτέρω αναφέρεται, ήτοι: Τόπος διεξαγωγής ΥΑΣ: Διεύθυνση: Μέσω τηλεδιάσκεψης και συγκεκριμένα μέσω πλατφόρμας skype (https://join.skype.com/zA93e9urTeEE). Σκοπός της ΥΑΣ είναι να εξετάσουν (οι διάδικοι), τη δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς των με διαμεσολάβηση. Αν μετά την ΥΑΣ δεν επιθυμεί να συνεχίσει τη διαδικασία της διαμεσολάβησης, μπορεί να αποχωρήσει χωρίς οποιαδήποτε αιτιολογία, κύρωση ή ποινή. Εάν δεν προσέλθει στην ΥΑΣ δύναται να του επιβληθεί από Δικαστήριο χρηματική ποινή, ποσού 100-500 ευρώ, εφόσον η υπόθεσή του προχωρήσει σε δικαστική διαδικασία. Συγκοινοποιήθηκε και ΦΥΛΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, εκ του οποίου προκύπτει ότι: ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΜΕΡΗ: Α. Επισπεύδον μέρος: Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού Αιόλου αρ. 86 (ΑΦΜ: 094014201), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τις: α) ΣΟΥΜΕΛΑ ΜΠΙΡΑΚΗ και β) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΛΟΥΡΙΑΝΟΥ. Νομικός Παραστάτης: ΣΟΦΙΑ ΜΑΚΑΡΗ του Κωνσταντίνου. Διεύθυνση: Πατησίων αρ. 89, ΑΜ/ΔΣΑ: 32360. Αριθμός Τηλεφώνου: 210-8221808. Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Eτερο μέρος/Ετερα Μέρη: ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ και της ΑΝΑΤΟΛΗΣ, πρώην κάτοικος Κρύας Βρύσης και στην οδό Αθηνάς αρ. 51, με ΑΦΜ: 047395310 και ήδη αγνώστου διαμονής. Διαμεσολαβητής: Μαρία Λύσσαρη του Αλεξάνδρου, Αλκιβιάδου 6, Αγία Παρασκευή Αττικής, ΑΦΜ: 130232790, αριθ. Τηλεφ. 2130102997, 6947613772, Eail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου της διαφοράς: Απαίτηση η οποία απορρέει εκ της από 28-1-2009 ιδιωτικής σύμβασης τοκοχρεωλυτικού δανείου με αριθμό 4216473350, που υπεγράφη μεταξύ των μερών και η οποία λόγω υπερημερίας του ετέρου μέρους καταγγέλθηκε διά της επιδοθείσης στις 5-10-2011 εξώδικης καταγγελίας συμβάσεως και η οποία απαίτηση ανέρχεται στο ποσό των (53.009,59) ευρώ, πλέον τόκων κ.λ.π. και όπως αυτή ειδικώτερα αναλύεται. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση έχει ασκηθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η από 28-12-2020 αγωγή του επισπεύδοντος μέρους κατά του ετέρου μέρους με ΕΑΚ: 11462/29-12-2020 και ΓΑΚ: 93078/29-12-2020 και καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προτάσεων των 130 ημερών (χρονική παρέκταση της προθεσμίας λόγω αγνώστου διαμονής) την 10-5-2021. Για να λάβει γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 6-4-2021 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Τηλέφ. 210-5238617 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΙΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα στις 6/4/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.50 π.μ., με την υπ’ αριθ. 4457Γ/6-4-2021 έκθεση μου επιδόσεως, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφερείας του Εφετείου Πειραιά, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ, κάτοικος Αθηνών, οδός Γ’ Σεπτεμβρίου αρ. 13, τηλέφ. 210-5238617, μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών, με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΜΠΟΛΕΤΗ, Διαπιστευμένης Διαμεσολαβήτριας, κατοίκου Αθηνών, οδός Αγγελου Βλάχου αρ. 8, με ΑΜ 978, μετέβην και επέδωκα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κ. ΕΛΕΝΗ Σ. ΓΥΠΑΡΑΚΗ, για τον ΝΙΚΟΛΑΟ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ του Λάμπρου και της Βέρας, με ΑΦΜ: 109814408, πρώην κατοίκου Κορυδαλλού Αττικής και επί της οδού Κοραή αρ. 18 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 5-4-2021 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 4640/2019), διά της οποίας γνωστοποιείται προς τον δεύτερο και προς ην η επίδοση, ότι η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ) διαμεσολάβησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του ν. 4640/2019, θα λάβει χώρα δεδομένων των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας λόγω covid 19, με τηλεδιάσκεψη την Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 ώρα 12.00 μ.μ.. Οι λεπτομέρειες της τηλεδιάσκεψης είναι οι ακόλουθες: κλήση μέσω viber στον αριθμό κινητού 6944458835, που ανήκει στην Αφροδίτη Μπολέτη του Λυκούργου και σύμφωνα με αυτήν (την Γνωστοποίηση/Πρόσκληση) προσκαλείται το έτερο μέρος να παραστεί σε αυτή με το νομικό παραστάτη του. Σκοπός της ΥΑΣ είναι να εξετάσουν την δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς με διαμεσολάβηση. Συγκοινοποιήθηκε και ΦΥΛΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, εκ του οποίου προκύπτει ότι τα ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΡΗ είναι: Α. Επισπεύδον μέρος/Επισπεύδοντα μέρη: η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που εδρεύει στην Αθήνα, Σταδίου αρ. 40, με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», νόμιμα εκπροσωπουμένη, ενεργούσης εν προκειμένω δυνάμει της από 30-4-2020 σύμβασης διαχείρισης επιχειρηματικων απαιτήσεων, ως διαχειρίστριας απαιτήσεων και ως εντολοδόχου και ειδικού πληρεξουσίου, αντιπροσώπου και αντικλήτου της εταιρίας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «GALAXY ΙII FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» που εδρεύει στο Δουβλίνο, Ιρλανδία, οδός Haddington, αρ. 1-2, Victoria Buildihgs, Δουβλίνο 4, αριθμός μητρώου 657258, όπως εκπροσωπείται νόμιμα και η οποία έχει καταστεί ειδική διάδοχος της Ανων. Τραπεζ. Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δυνάμει της από 30-4-2020 σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων, μεταξύ των οποίων και η απορρέουσα από την ένδικη εννομη σχέση. Νομικός Παραστάτης: Νίκη Κωστάκου του Ιωάννη, Πατησίων αρ. 89 ΑΜ/ΔΣΑ: 27746, αριθ. Τηλεφ. 210-8221808, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Eτερο μέρος/Ετερα μέρη: Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ του Λάμπρου και της Βέρας, πρώην κάτοικος Κορυδαλλού Αττικής και επί της οδού Κοραή αρ. 18, με ΑΦΜ: 109814408 και ήδη αγνώστου διαμονής. Διαμεσολαβητής: ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΠΟΛΕΤΗ του Λυκούργου (ΑΜ ΥΔΔΑΔ 978), Διεύθυνση: Αγγέλου Βλάχου 8 Αθήνα, αριθ. Τηλεφ.: 2103247692, 6944458835, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου διαφοράς: Απαίτηση συνολικού ποσού (35.097,67) ευρώ, που προέρχεται εκ της υπ’ αριθμ. 00201010145438/14-10-2010 σύμβασης δανείου Alpha Διευκόλυνση, που καταρτίστηκε στην Αθήνα (κατάστημα Συγγρού και υπεγράφη μεταξύ της επισπεύδουσας εταιρείας και του προς ον η Γνωστοποίηση. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση έχει κατατεθεί την 15-1-2021 αγωγή του επισπεύδοντος μέρους, κατά του προς ον η επίδοση, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείο Αθηνών με ΓΑΚ: 2310/2021 και ΕΑΚ: 314/2021, με αίτημα «Να γίνει δεκτή η αγωγή, Να υποχρεωθεί το έτερο μέρος να της καταβάλει, για την αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό, το ποσό των (35.097,67€), εντόκως από την 26-5-2018 με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο υπερημερίας και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας, όπως αυτό προβλέπεται από το άρθρο 12 του Ν. 2601/1998, μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως, άλλως από την επομένη επίδοσης της αγωγής και μέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεως. Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινώς εκτελεστή και να καταδικαστεί το έτερο μέρος στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης και στην αμοιβή της πληρεξουσίας Δικηγόρου». Για να λάβει γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες, προσκαλώντας τον προς ον η Γνωστοποίηση, να παρασταθεί στην ΥΑΣ, όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα 6/4/2021 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Τηλέφ. 210-5238617 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ’ αρ. 13/2020 Διάταξη του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ιδρύεται πολιτιστικό σωματείο με επωνυμία «ΤΙΓΡΗΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ», με έδρα στην Καλλιθέα Αττικής, επικυρώθηκε το από 28/06/2020 καταστατικό του, υπογεγραμμένο από 21 ιδρυτικά μέλη και αποτελούμενο από 32 άρθρα, με σκοπούς που αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 3, την ανάπτυξη των σωματικών και ψυχικών δυνάμεων - δεξιοτήτων των μελών μέσω γυμναστικής κλπ. Αθήνα 05/04/2021 Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος Παναγιώτης Δημ. Καρυδομάτης ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ Ο ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΜΑΚΡΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΒΒΑΓΙΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΑΛΕΞΑΚΗ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΟΚΚΩΝΗ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΚΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΘΗΝΑ.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας