PrintButton

15-10-2021

on .

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Κοζάνη, 14-10-2021 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αρ.Πρωτ.: 1047 Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημιούπολη Περιοχή: Κοίλα Κοζάνης 50150 Κοζάνη Πληροφορίες: Κωνσταντίνα Κόζανα Τηλέφωνο: 2461056312 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-2022 Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στην υπ’ αριθμ. Κ3/Σ147/06-10-2021 συνεδρίασή της, αποφάσισε τη δημοσίευση Συμπληρωματικής – Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων με σύμβαση, βάσει της παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν.4009/2011 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για το Χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 για τη διεξαγωγή διδακτικού/ερευνητικού έργου, στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α) ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά, από 15-10-2021 έως 25-10-2021, στο e’mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Τηλ. Επικοινωνίας: 2461068225. ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Α) ΤΜΗΜΑ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 1 ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ 3 ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά, από 15-10-2021 έως 25-10-2021, στο e’mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Τηλ. Επικοινωνίας: 2462061607, 2462061801. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 1. Αίτηση υποψηφιότητας (παρέχεται μαζί με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην ιστοσελίδα www.uowm.gr). 2. Βιογραφικό σημείωμα. 3. Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών τους (πτυχίο, βεβαίωση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, διδακτορικό κ.λ.π.). Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, τα οποία θα πρέπει να συνοδεύονται από βεβαιώσεις ισοτιμίας των αρμοδίων οργάνων (ΔΟΑΤΑΠ). 4. Υπόμνημα που θα περιέχει τα σχετικά με τις σπουδές τους, περιλήψεις των δημοσιεύσεων και επιστημονικών τους εργασιών. 5. Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου στην οποία θα δηλώνει, επί ποινή απαραδέκτου, τις συγκεκριμένες ημέρες και ώρες της εβδομάδας που μπορεί να απασχοληθεί στο αντίστοιχο Τμήμα του Ιδρύματος, για τη διδασκαλία των μαθημάτων που τυχόν θα του ανατεθούν (παρέχεται από την υπηρεσία). 6. Πιστοποιητικό τύπου Α’ του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου. 7. Πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα του Δήμου ή Κοινότητας στο οποίο θα φαίνεται και η ημερομηνία γεννήσεως και ο τρόπος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας. 8. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για δικαστική χρήση (ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Για το σκοπό αυτό πρέπει να αποσταλεί από τον υποψήφιο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας). 9. Βεβαιώσεις υγείας από παθολόγο και ψυχίατρο. 10. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. 11. Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναγράφεται αναλυτικά η απασχόληση (πλήρης ή μερική) του ενδιαφερόμενου σε άλλους φορείς εκτός του Π.Δ.Μ. Τα δικαιολογητικά 6 έως 11 θα αποσταλούν από τους ενδιαφερόμενους μετά την επιλογή τους στις Γραμματείες των Τμημάτων, οι οποίες έχουν την υποχρέωση να ελέγξουν την γνησιότητα τους (Ν.4250/2014) πριν την σύναψη της σύμβασης. Οι προσλήψεις των ενδιαφερόμενων θα πραγματοποιηθούν εφόσον υπάρξουν οι απαραίτητοι πόροι. Ο Πρύτανης Θεόδωρος Θεοδουλίδης ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ», ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την υπ’ αριθμ. 38/2021 Διάταξη της Ειρηνοδίκη Χαλανδρίου (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) και μετά από την υπ’αρ. 2/15.05.2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυτού, εγκρίθηκε η τροποποίηση του καταστατικού του σωματείου, η οποία αφορά στα άρθρα 1 (ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ), η οποία επωνυμία εφεξής θα είναι «ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΣΟΦΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΤΑΟ ΚΛΑΜΠ», 2 (ΕΔΡΑ – ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ), 3 (ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΚΟΠΟΥ - ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ -ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΝΩΣΕΙΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ), 4 (ΜΕΛΗ - ΕΓΓΡΑΦΗ - ΑΘΛΗΤΕΣ - ΥΨΟΣ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ - ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ), 5 (ΑΘΛΗΤΕΣ), 6 (ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ), 10 (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ), 17 (ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Γ.Σ.)), 18 (ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ), 19 (ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ) και 29, η κατάργηση των άρθρων 12 (Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ), 14 (Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ – Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ), 15 (ΕΦΟΡΟΙ) και 20 (ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ), η προσθήκη δύο νέων άρθρων με τίτλους (ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ) και (ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ) μετά το άρθρο 6, ήτοι με αριθμούς 7 και 8 και η αναρίθμηση του καταστατικού προκειμένου να υπάρχει ακολουθία των άρθρων του. Αθήνα, 13.10.2021 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος ΚΩΝ/ΝΑ Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Αριθμ. 1250Δ/22-9-2021 έκθεση επίδοσης Την 22-9-2021 επιδόθηκε στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κω για την Χριστίνα ή Χρηστίνη Ιωάννου Παππούλη συζ. Σταύρου Γεωργίου Θωμά, πρώην κάτοικο Αντιμάχειας Κω και νυν αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 359/2021 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κω με την οποία αναγνωρίστηκε ότι συμπληρώθηκε στο πρόσωπο του ενάγοντος, Μιχαήλ Κασσίου του Μηνά, ο νόμιμος χρόνος κτητικής παραγραφής των υφιστάμενων στα Κτηματολογικά βιβλία εγγραφών του Κτηματολογίου Κω - Λέρου, επί των ακινήτων φερόμενης ιδιοκτησίας της υπό Κ.Μ. 1535 & 251Α Γαιών Αντιμάχειας. Κως, 14-10-2021 Ο πληρεξ. δικηγόρος ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΤΖΗΑΜΑΛΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Περίληψη της υπ’ αρ.6916/07-10-2021 εκθέσεως επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Χαλκιδικής Ιωαννίδη Απ. Ιωάννη, που επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής, για λογαριασμό του ΓΚΟΤΣΗ ΔΙΗΝΕΚΗ (πρώην Βασίλειο) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ, Α.Φ.Μ.059092652 πρώην κατοίκου Πολυγύρου Χαλκιδικής και ήδη ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, πιστό αντίγραφο εξ απογράφου πρώτου εκτελεστού της υπ’ αριθμ.340/2010 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής, που είναι κατατεθειμένο στην υπ’ αριθμ.9781/2011 πράξη της συμβολαιογράφου Πολυγύρου Φαίδρας Καροφύλλη, επισπεύσει της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», που εδρεύει στη Νέα Σμύρνη Αττικής, Λεωφόρος Συγγρού αρ. 209-211 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ.800715056, υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστριας απαιτήσεων, εντολοδόχου και ειδικού πληρεξουσίου, αντιπροσώπου και αντικλήτου της εταιρίας με την επωνυμία «POSEIDON FINANCIAL INVESTOR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» (ΠΟΣΑΪΝΤΟΝ ΦΑΪΝΑΝΣΙΑΛ ΙΝΒΕΣΤΟΡ ΝΤΕΖΙΓΚΝΕΪΤΙΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΥ ΚΟΜΠΑΝΥ), που εδρεύει στο Δουβλίνο Ιρλανδίας (Cape House, Westend Office Park, Snugborough Road, Blanchardstown, Δουβλίνο 15) και έχει αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών της Ιρλανδίας 668173, όπως νομίμως εκπροσωπείται, η οποία τελευταία αλλοδαπή εταιρία έχει καταστεί ειδική διάδοχος της υπέρ εις ο εκτελεστός τίτλος ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK». Επιτασσόμενο συγχρόνως όπως καταβάλει αλληλεγγύως και εις ολόκληρον νόμιμα και εμπρόθεσμα τα ποσά : 1. Κεφάλαιο που επιδικάσθηκε ποσό 570.000,00€ με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας από 19-12-2009, πλέον τόκων υπερημερίας επί των καθυστερούμενων τόκων ανατοκιζομένων ανά εξάμηνο κατά την διάταξη του άρθρου 12 παρ. 2 εδ.3 του ν. 2601/1198 μέχρις πλήρους εξοφλήσεως. 2. Για δικαστική δαπάνη που επιδικάσθηκε 40.820,00€. 3. Για δαπάνες λήψης του Α’ απογράφου και το αντίγραφο αυτού το ποσό των 4,00€ 4. Για σύνταξη της παρούσας επιταγής το ποσό των € 20,00 5. Για παραγγελία προς επίδοση και επίδοση αυτής το ποσό των 50,00€. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες «Ο ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ» και «Η ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ». Ο Δικαστικός Επιμελητής ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ Εκποιούνται στο Πρωτοδικείο Αθηνών, διάφορα κινητά, κατόπιν στ΄ μείωσης τιμών από πτωχεύσασα εταιρεία αρτοποιϊας – ζαχαροπλαστικής: ράουλα και άξονες κίνησης, ιμάντες κίνησης, μαχαίρια κοπτικών, ερπύστριες, ραουλόδρομοι, κ.λ.π. όπως περιγράφονται στην υπ΄ αριθ΄. 1207/2021 έκθεση του Εισηγητή πτωχεύσεων κ. Κ. Δεμέστιχα. Η σύνδικος Ξανθίππη Σπ. Μουρίκη, τηλ. 210 3214175 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ Εκποιούνται στο Πρωτοδικείο Αθηνών, μετά από μείωση τιμών, κινητά, που βρίσκονται στη Σίνδο Θεσσαλονίκης από πτωχεύσασα εταιρεία αρτοποιϊας – ζαχαροπλαστικής (ΝUTRIART ABEE) όπως, Υγρόβιδες, Κομπρεσέρ, Βεντιλατέρ, Φίλτρα, Πνευματικές κόφτρες, Πνευματικοί κλαπέδες Κοχλιομεταφορείς, Υγραντήρες Αναβατήρες, Αεροφράκτες, Κυκλόνια, Ζυγοί, Βούρτσα σταριών, Μπουρατάκια, Σιλό, Κανάλια αέρος, Δονητικά συστήματα, Τριέρι, Αυτόματοι διαβροχείς, Σύστημα τροφοδοσίας, Ραπτική μηχανές, Τριέρι, Δοχεία πίεσης, Σιδερωτήρια σάκκων, Κλειστικό μηχάνημα, Δεξαμενή πετρελαίου, Καυστήρας κ.λ.π. όπως περιγράφονται στην υπ΄ αριθ΄. 1208/2021 έκθεση του Εισηγητή πτωχεύσεων κ. Κ. Δεμέστιχα. Η σύνδικος Ξανθίππη Σπ. Μουρίκη, τηλ. 210 3214175 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ Εκποιούνται στο Πρωτοδικείο Αθηνών, διάφορα κινητά, μετά από ε΄ μείωση τιμών, από πτωχεύσασα εταιρεία αρτοποιϊας – ζαχαροπλαστικής: παλετοφόρα, , παλέτες ξύλινες και πλαστικές, σταντ, ντουλάπες, φουρνάκια επαγγελματικά, εκτυπωτές, γραφεία, Η/Υ, Πυροσβεστήρες, βιτρίνες διατήρησης θερμοκρασίας, καταψύκτες, Ραουλόδρομος, ξύλινες πινακωτές, χαρτοκιβώτια, σκάλες ασφαλείας, παλέτες, χαρτί, κ.λ.π. όπως περιγράφονται στην υπ΄ αριθ΄. 1209/2021 έκθεση του Εισηγητή πτωχεύσεων κ. Κ. Δεμέστιχα. Η σύνδικος Ξανθίππη Σπ. Μουρίκη, τηλ. 210 3214175 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ Εκποιούνται στο Πρωτοδικείο Αθηνών, κατόπιν μειώσεως τιμών, κινητά, από πτωχεύσασα εταιρεία αρτοποιίας – ζαχαροπλαστικής: Κομπλέρ, Λαμπτήρες αντιμικροβιακοί, Τερματικοί διακόπτες, Ανταλλακτικά ζυγιστικών, Ηλεκτροβαλβίδες, Φωτοκύτταρα, Σερβομοτέρ, Μοτέρ ζυγιστικών, encoder Θέσεως, Βαλβίδες αέρα, Ανεμιστήρες, Ρελέδες στάθμης νερού, Κάρτα PLC, Μετασχηματιστές, διακόπτες, Αντιστάσεις, θερμοζεύγη, ρελέ, ηλεκτροκομπλέρ, ακίδες ιονισμού, Μονωτήρες μέσης τάσης, Θερμοστάτες, Καταγραφικά θερμοκρασιών φορτηγών ψυγείων, Ρευματοδότες, Ρευματολήπτες, διάφορα Inverter, Μοτέρ ζυγοκοπτικής, Περιστροφικό έμβολο, Ρουλεμάν διάφορα, δοσομετρητές μικροϋλικών, ψυκτικές μονάδες οροφής, πλυντήριο τελάρων, πυροσβεστήρες κ.λ.π. όπως περιγράφονται στην υπ΄ αριθ΄. 1210/2021 έκθεση του Εισηγητή πτωχεύσεων κ. Κων/νου Δεμέστιχα. Η σύνδικος Ξανθίππη Σπ. Μουρίκη, τηλ. 210 3214175 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ Εκποιούνται στο Πρωτοδικείο Αθηνών, την 1-11-2021 διάφορα κινητά, μετά από Ε΄μείωση της αρχικής τιμής τους, από πτωχεύσασα εταιρεία αρτοποιϊας– ζαχαροπλαστικής: Γραφεία, Η/Υ, εκτυπωτές, βιβλιοθήκες, ντουλάπες, καρέκλες γραφείου, συρταριέρες, τηλέφωνα, φωτιστικά γραφείου, καναπέδες, Τοστιέρες, καλοριφέρ λαδιού, μετρητές χαρτονομισμάτων, πολυμηχανήματα, Κέντρο Σίσκο, Βιτρίνα ψυγείο, SERVER κ.λ.π. όπως περιγράφονται στην υπ΄ αριθ΄. 1211/2021 έκθεση του Εισηγητή πτωχεύσεων κ. Κων/νου Δεμέστιχα-. Η σύνδικος Ξανθίππη Σπ.Μουρίκη, τηλ. 210 3214175 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ Εκποιούνται στο Πρωτοδικείο Αθηνών, κινητά, μετά από Η΄μείωση τιμών, από πτωχεύσασα εταιρεία αρτοποιϊας – ζαχαροπλαστικής: Μηχανή ελέγχου βάρους, προώθησης και απομάκρυνσης φορμών, ετικετέζες, φούρνοι επαγγελματικοί, έψησης, προέψησης, πινακωτές, φόρμες, ημικυκλική ταινία μεταφοράς, ψυγείο, λαμαρίνες, Καρότσια μεταφοράς, πλαστικά τελάρα μεταλλικά, παλέτες, κ.λ.π. όπως περιγράφονται στην υπ΄ αριθ΄. 1212/2021 έκθεση του Εισηγητή πτωχεύσεων κ. Κ. Δεμέστιχα. Η σύνδικος Ξανθίππη Σπ. Μουρίκη, τηλ. 210 3214175 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ Εκποιούνται στο Πρωτοδικείο Αθηνών, μετά από μείωση τιμών, κινητά, από πτωχεύσασα εταιρεία αρτοποιίας – ζαχαροπλαστικής: Ζυγοκοπτικά, ελεγκτές βάρους, Διανομέας ζύμης, Προστόφα, Πλαστήρια, Στόφα, μηχ/νή κοσκινίσματος, γραμμή μεταφοράς 130μ. ζυμωτήρια diosna, πλαστικά τελάρα, μεταλλικά καρότσια, παλέτες, σταντ, πάγκοι εργασίας, ντουλάπες μεταλλικές, Ζυγαριές, , πλαστικές και ξύλινες παλέτες, Μαχαίρια κοπτικών, καλοριφέρ λαδιού κ.λ.π. όπως περιγράφονται στην υπ΄ αριθ΄. 1213/2021 έκθεση του Εισηγητή πτωχεύσεων κ. Κ. Δεμέστιχα. Η σύνδικος Ξανθίππη Σπ. Μουρίκη, τηλ. 210 3214175 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ Εκποιούνται στο Πρωτοδικείο Αθηνών, κινητά, μετά από μείωση τιμών, από πτωχεύσασα εταιρεία αρτοποιϊας – ζαχαροπλαστικής: ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΣΤ: Ζυγοκοπτική, προστόφα, εσωτερικός σταθμός αλεύρου, χώρος ψύξεως 5 πύργων, κοπτικές, συσκευαστικές ψωμιού, ανιχνευτές μετάλλου, ετικετέζες. ΤΑΡΑΤΣΑ: Ψυκτικός πύργος, εξαεριστήρες χώρου παραγωγής, μονάδες luwa (κυκλοφορητές), κλιματιστικές μονάδες χώρου παραγωγής, κλιματιστικά CARRIER ψυκτικό CARRIER με 2 συμπιεστές, 6 ανεμιστήρες, 2 αντλίες νερού και 1 δεξαμενή νερού ,εξαεριστήρας χώρου παραγωγής κ.λ.π. όπως περιγράφονται στην υπ΄ αριθ΄. 1214/2021 έκθεση του Εισηγητή πτωχεύσεων κ. Κων. Δεμέστιχα. Η σύνδικος Ξανθίππη Σπ. Μουρίκη, τηλ. 210 3214175 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ Εκποιούνται στο Πρωτοδικείο Αθηνών, μετά από μείωση τιμών, κινητά, από την πτωχεύσασα εταιρεία αρτοποιϊας – ζαχαροπλαστικής, ΝUTRIART ABEE, ξύλινες παλέτες, εκτυπωτές SEIKO PRECISION, γραμμή παραγωγής κρουασάν , ψυγεία - βιτρίνες, Καταγραφικά θερμοκρασίας φορτηγών, Καφετιέρα, Εκτυπωτές, Καρέκλες γραφείου, Αριθμομηχανές, Γραφεία, Συρταριέρες, Η/Υ, Ντουλάπες, Πάγκος με ράφια και συρτάρια, Συσκευή μέτρησης ιξώδους με το λογισμικό του, Ζυγαριά, Κρεβάτι ιατρείου, φορείο, πιεσόμετρο όπως περιγράφονται στην υπ΄ αριθ΄. 1215/2021 έκθεση του Εισηγητή πτωχεύσεων κ. Κων. Δεμέστιχα. Η σύνδικος Ξανθίππη Σπ. Μουρίκη, τηλ. 210 3214175 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ Εκποιούνται στο Πρωτοδικείο Αθηνών, κινητά, μετά από μείωση τιμών, από πτωχεύσασα εταιρεία αρτοποιϊας – ζαχαροπλαστικής: σιλό αλεύρων, Ζυγιστικοί σταθμοί, Σταθμοί δοσομετρικοί νερού, Ζυμωτήρια, Προστόφα, Πλαστήριο -μορφοποιητής ζύμης, ταινία μεταφοράς, Πύργος ψύξης λαμαρινών, πύργος κρυώματος ψωμιού, Διανομέας προϊόντων, διάδρομοι, Κοπτική και συσκευαστική μηχανή pillow pack και Hollyslicer, Συσκευασία Χύμα Κατεψυγμένων, συσκευαστική τύπου σακούλας, κ.λ.π. όπως περιγράφονται στην υπ΄ αριθ΄. 1216/2021 έκθεση του Εισηγητή πτωχεύσεων κ. Κ. Δεμέστιχα. Η σύνδικος Ξανθίππη Σπ. Μουρίκη, τηλ. 210 3214175 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ Εκποιούνται στο Πρωτοδικείο Αθηνών, μετά από μείωση τιμών, κινητά, που βρίσκονται στη Σίνδο Θεσσαλονίκης από πτωχεύσασα εταιρεία, αρτοποιϊας – ζαχαροπλαστικής (ΝUTRIART ABEE) όπως: Φυσητήρας, ζυγοί, εγκάρσιος κύλινδρος, βουτυριέρα, Κομπρεσέρ αέρος (σαν scrap), όπως περιγράφονται στην υπ΄ αρ. 1247/2021 έκθεση του Εισηγητή πτωχεύσεων κ. Κ. Δεμέστιχα. Η σύνδικος Ξανθίππη Σπ. Μουρίκη, τηλ. 210 3214175 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθμ. 4070/14.10.2021 Έκθεση Επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Αθηνών Παναγιώτη Κοτσανίδη, κατοίκου Αθηνών (Φειδίου 18) βεβαιώνεται ότι, κατόπιν γραπτής παραγγελίας της Δικηγόρου κας. Κωνσταντίνας Παππά, πληρεξούσιου των: 1) Λεωνίδα ΠΕΡΤΕΣΗ του Ιωάννου και της Ελπίδας, κατοίκου Μαρκόπουλου Αττικής, οδός Χ. Νικολάου αριθ. 38, στον οποίο έχει προσωρινά ανατεθεί η πραγματική φροντίδα του προσώπου της ανήλικης Eridjona (όνομα) HALILI (επώνυμο) του Skender και της Sonila, δυνάμει της με αρ. 23Ε/21 Διάταξης (κατ΄άρθρο 15322εδ. γ. ΑΚ, όπως προστέθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 3346/2005) της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών – Τμήμα Ανηλίκων (ΑΦΜ: 000332891 – ΔΟΥ: Κορωπίου), 2) Sonila (όνομα) PEQINI (επώνυμο) του Gramoz και της Marianna, κατοίκου Μαρκόπουλου Αττικής, οδός Χ. Νικολάου αρ. 38, ενεργούσα ως ασκούσα την εν τοις πράγμασι (de facto) προσωρινή επιμέλεια της ανήλικης θυγατέρας της Eridjona (όνομα) HALILI (επώνυμο) του Skender και της Sonila, γεννηθείσας την 26.05.2006 (στερούμενης ΑΦΜ), επιδόθηκε νόμιμα προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Skender HALILI του Jovan, πρώην κάτοικο Αθηνών, Καπετάν Λαχανά αριθ. 50 και ήδη αγνώστου διαμονής, η από 12.10.2021 ΑΙΤΗΣΗΣ (Διαδικασίας Ασφαλιστικών Μέτρων), η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών Έχει δε, Γενικό Αριθμό 80113/2021 και Ειδικό Αριθμό: 8660/2021 έκθεση κατάθεσης του δικογράφου αυτού και ορίζεται χρόνος συζήτησης προσωρινής διαταγής η 18η.10.2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, για να λάβει γνώση και για τις έννομες συνέπειες και αιτούνται, Να γίνει δεκτή η παρούσα με όλα τα επιμέρους αιτήματα. Να διαταχθούν από το Δικαστήριό σας με την απόφαση που θα εκδοθεί σαν προσφορά ασφαλιστικά μέτρα, καθ΄όσον συντρέχει νόμιμη περίπτωση και, Να ανατεθεί από κοινού στον α΄και β΄εξημων, με απόφαση του Δικαστηρίου σας η προσωρινή επιμέλεια του προσώπου της ανήλικης θυγατέρας της β΄εξ ημών, Eridgona HALILI, ηλικίας σήμερα 15 ετών . Να χορηγηθεί προσωρινή διαταγή με το ακόλουθο περιεχόμενο: Να ανατεθεί από κοινού στον α΄και β΄εξημων, με απόφαση του Δικαστηρίου σας η προσωρινή επιμέλεια του προσώπου της ανήλικης θυγατέρας της β΄εξ ημών, Eridgona HALILI, ηλικίας σήμερα 15 ετών. Να απηληθεί κατά του καθού προσωπική κράτηση διάρκειας τριών (3) μηνών και χρηματική ποινή (1.000) ευρώ για κάθε παράβαση της εκδοθησομένης απόφασης. Να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η απόφαση που θα εκδοθεί και Να καταδικασθεί ο αντίδικος στην δικαστικής μας δαπάνη γενικά και στην αμοιβή της Πληρεξούσιας Δικηγόρου μας. ΑΘΗΝΑ 14.10.2021 Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθμόν 03734 ΣΤ/12.10.2021, έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Δωδεκανήσου, Χρυσόστομου Κόκκαλη, επιδόθηκε στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου, για την Μαρία χήρα Σταύρου Διακάκη, το γένος Ηλία Κούρου, πρώην κατοίκου Κοσκινού Ρόδου και ήδη αγνώστου διαμονής, η από 27.09.2021 και με αριθμό κατάθεσης 443/28.09.2021 αγωγή περί χρησικτησίας των: 1.- Στέργου Αναστασιάδη του Νικήτα, κατοίκου πόλεως Ρόδου, οδός Κυράς της Ρω αρ. 18, 2.- Ιωάννη Αναστασιάδη του Νικήτα, κατοίκου πόλεως Ρόδου, οδός Παναγιώτου Ροδίου αρ. 86 και 3.- Ελευθερίου Αναστασιάδη του Νικήτα, κατοίκου πόλεως Ρόδου, οδός Πατριάρχου Αθηναγόρα αρ. 27Α, που απευθύνεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ρόδου και με την οποίαν οι ενάγοντες ζητούν να αναγνωρισθεί με απόφαση του δικαστηρίου αυτού, ότι συμπληρώθηκε στο πρόσωπό τους ο νόμιμος χρόνος νομής για την δια χρησικτησίας κτήση της κυριότητας των 2/12 ποσοστών εξ αδιαιρέτου επί του ακινήτου (ερειπωμένη ισόγεια κατοικία με αυλή 38,00 τ.μ.), με κτηματολογικά στοιχεία: τόμος 1 οικοδομών Κοσκινού, φύλλο 45, μερίδα 224, και φάκελος 171, του κτηματολογίου Ρόδου, νομικής φύσης «μουλκ», καλούμενη ταυτόχρονα η εναγόμενη να καταθέσει τις προτάσεις και τα απαραίτητα έγγραφα της σε προθεσμία 130 ημερών από την επομένη της κατάθεσης της αγωγής. Ρόδος 14.10.2021 Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος Σέργιος Ν. Αναστασιάδης Δικηγόρος Εθελοντών Δωδεκανησίων αρ. 28, Ρόδος Τηλ. 22410 30992 - 6944586644 Α.Φ.Μ. 027192238 ΔΟΥ Ρόδου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΣ Δια της υπ’ αρ. 9101 /14-10-2021 εκθέσεως επιδόσεως εμού της Δικ. Επιμελητού στο Εφετείο Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΚΕΖΑ, κατόπιν παραγγελίας της Δικηγόρου Χαλκίδας κ. Ολυμπίας Βλασοπούλου, πληρεξουσίου της Ε.Π.Ε με την επωνυμία «FEYTEA HOLDING LIMITED» (ΦΕΥΤΕΑ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚ ΛΙΜΙΤΕΝΤ), που εδρεύει στη Λευκωσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, επί της οδού Καλαμάτας, αριθμός 3, Διαμέρισμα/Γραφείο 102, Πάνω Λακατάμια, 2313, με ΑΦΜ 996897067, Δ.Ο.Υ. Χαλκίδος, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. Ιωάννη Κατσίμπα ,δια τον Ιωάννη- Στυλιανό Ταβουλάρη του Νικολάου , πρώην κάτοικο Παλ. Ψυχικού ,οδός Παράσχου αριθμ. 3 και ήδη αγνώστου διαμονής , την από 08-10-2021 ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ της πρώτης προς τον δεύτερο κ.λ.π., της οποίας το περιεχόμενο έχεις ως ακολούθως : ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΑΠΑΝΤΗΣΗ της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «FEYTEA HOLDING LIMITED» (ΦΕΥΤΕΑ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚ ΛΙΜΙΤΕΝΤ), που εδρεύει στη Λευκωσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, επί της οδού Καλαμάτας, αριθμός 3, Διαμέρισμα/Γραφείο 102, Πάνω Λακατάμια, 2313, με ΑΦΜ 996897067, Δ.Ο.Υ. Χαλκίδος, όπως εκπροσωπείται νόμιμα. ΠΡΟΣ 1. τον Ιωάννη – Στυλιανό Ταβουλάρη του Νικολάου, πρώην κάτοικο Παλαιού Ψυχικού Αττικής, οδός Παράσχου, αριθμός 3 και ήδη αγνώστου διαμονής , με ΑΦΜ: 073374567. 2. τον Δημήτριο Καλλιγέρη του Ευστρατίου, συνταξιούχου Μηχ/γου – Ηλ/γου, κατοίκου Ν. Ερυθραίας, οδός Πριήνης, αριθμός 6, με ΑΦΜ: 009832392, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς 3. τον Αθανάσιο Αθανασιάδη του Δημητρίου, συνταξιούχου Οικονομολόγου, κατοίκου Ανοίξεως Αττικής, οδός Τριανταφυλλιάς, αριθμός 11, με ΑΦΜ: 008269437, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς 4. την Τούλα Κωστούρου του Κύρου, κατοίκου Παλαιού Φαλήρου, οδός Αλκυόνης, αριθμός 37, με ΑΦΜ: 121266501 5. την Χριστιάνα Κωστούρου του Παναγιώτη, κατοίκου Παλαιού Φαλήρου, οδός Αλκυόνης, αριθμός 37, με ΑΦΜ: 139119656 Κοινοποιούμενη προς: 1. την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» που εδρεύει στον Πειραιά, επί της οδού Ακτής Μιαούλη αριθμός 67, όπως εκπροσωπείται νόμιμα. 2. την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην Ελευσίνα Αττικής, επί του 27ου χιλιομέτρου Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα Χαλκίδα, 08.10.2021 1. Όπως ήδη σας έχουμε γνωστοποιήσει με τεράστια έκπληξη λάβαμε τις Εξώδικες Δηλώσεις – Προσκλήσεις σας (το από 27.09.2021 Εξώδικο του Ιωάννη Ταβουλάρη, τα από 01.10.2021 Εξώδικα των Αθανασίου Αθανασιάδη και Δημητρίου Καλλιγέρη και τα από 30.09.2021 Εξώδικα των Τούλας και Χριστιάνας Κωστούρου) ενημερώνοντάς μας ότι από 01.10.2021 και επέκεινα «θα ασκείτε το σύνολο των μετοχικών δικαιωμάτων που απορρέουν από την ιδιότητά σας ως κυρίων των μετοχών αυτών», καθώς δεν πληρώθηκε δήθεν η διαλυτική αίρεση που αφορούσε την κατάθεση στο αρμόδιο δικαστήριο Σχεδίου Εξυγίανσης των Ναυπηγείων Ελευσίνας μέχρι τις 30.09.2021. 2. Σας έχουμε ήδη απαντήσει και γνωρίζετε, ότι η ως άνω προθεσμία έχει αυτοδικαίως παραταθεί λόγω της πανδημίας COVID-19, όπως άλλωστε σχετικά προβλεπόταν ακόμη και ρητά στα συμβολαιογραφικά έγγραφα μεταβίβασης των μετοχικών ποσοστών της εταιρείας «ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» προς εμάς και σε κάθε περίπτωση η εν θέματι διαλυτική αίρεση δεν έχει πληρωθεί και είναι κατά τα λοιπά ανίσχυρη για τους λόγους που αναλυτικά εκτίθενται κατωτέρω. 3. Διαπιστώνουμε, όμως, για μία ακόμη φορά, με βάση τις Εξώδικες Δηλώσεις που μας έχετε ήδη αποστείλει την πρόθεσή σας, που έχει ήδη εκδηλωθεί από τον Ιανουάριο του 2021, να ενεργήσετε πέρα και πάνω από τα όρια του νόμου και των συμβάσεων που μεταξύ μας έχουν υπογραφεί με σκοπό να τεθεί σε κίνδυνο η εν εξελίξει εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας. Αν ερμηνεύουμε σωστά την πρόθεσή σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής: i) Πραγματικό και ουσιαστικό δικαιοπρακτικό θεμέλιο της συναλλαγής που πραγματοποιήθηκε μεταξύ μας δεν ήταν το να αποκτήσετε χρήματα πουλώντας μετοχές μίας κατεστραμμένης εταιρείας, ούτε φυσικά δικό μας κίνητρο ήταν να αποκτήσουμε μετοχές μίας προβληματικής εταιρείας, η οποία δεν είχε πραγματική δραστηριότητα, καθώς κατείχε και κατέχει το 100% των μετοχών της «ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (είναι μία εταιρεία-κουφάρι χωρίς καμία δραστηριότητα) και το 70% των μετοχών της «ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η οποία μέχρι στιγμής οφείλει στο σύνολο των πιστωτών της πάνω από 300.000.000 ευρώ, ενώ έχει στην κυριότητα διαλυμένες και κατεστραμμένες ναυπηγικές εγκαταστάσεις οι οποίες δεν παράγουν κανένα απολύτως έργο και όποιοι εργαζόμενοι εξακολουθούν να απασχολούνται στα Ναυπηγεία της Ελευσίνας πληρώνονται με το 70% του μισθού τους από το Πολεμικό Ναυτικό, με σκοπό να τελειώσουν τις δύο τελευταίες ΤΠΚ (τορπιλοπυραυλακάτους) οι οποίες έπρεπε να είχαν παραδοθεί στο Πολεμικό Ναυτικό πριν από πολλά χρόνια. ii) Αυτό, λοιπόν, το οποίο θέλαμε και θέλουμε εμείς, χωρίς να είμαστε διόλου σίγουροι ότι θέλατε και θέλετε κι εσείς, ήθελε και θέλει το σύνολο των πιστωτών των Ναυπηγείων Ελευσίνας, ήθελαν και θέλουν το σύνολο των Ελληνικών Κυβερνήσεων, ανεξαρτήτως κομματικού χρωματισμού και κομματικής προέλευσης είναι Η ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Δηλαδή η πραγματικότητα είναι ότι εν προκειμένω, εμείς έχουμε αναλάβει και το ρίσκο και το δυσχερές έργο της διατήρησης, αξιοποίησης, αναδιάρθρωσης και εν τέλει ανόρθωσης των Ναυπηγείων, όντας προδήλως υπέρμαχοι της διάσωσης και έχοντας συνάμα απόλυτη επίγνωση των δυσχερειών του εγχειρήματος, ενώ για εσάς ούτε λόγος να γίνεται. Τουναντίον, με βάση τις πράξεις και παραλείψεις σας καθ’ όλο το διαδραμόντα χρόνο μέχρι σήμερα, σε πλήρη αντίθεση με τη δική μας εξυγιαντική λογική κατατάσσεστε σε εκείνους που επί σειρά πολλών ετών ουδέποτε εξασφαλίσατε την ανάκαμψη της εταιρείας ή την εξασφάλιση κεφαλαίων υπέρ αυτής ενώ θα μπορούσατε και σαν να μην έφτανε αυτό από τον προηγούμενο Ιανουάριο και ηρτημένης της διαλυτικής αίρεσης η συνδεδεμένη με τον πρώτο εξ υμών εταιρεία AXIS S.A. προέβη σε σειρά ενεργειών με πρόδηλο σκοπό τη ματαίωση της επιχειρούμενης από μέρους μας διάσωσης των Ναυπηγείων. iii) Συγκεκριμένα, η εταιρεία AXIS S.A. κοινοποίησε την από 18.01.2021 Αναφορά – Αίτηση προς τον Υπουργό Επικρατείας κο Γεώργιο Γεραπετρίτη, τον Υπουργό Οικονομικών κο Χρήστο Σταϊκούρα, τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κο Σπυρίδωνα – Άδωνη Γεωργιάδη, τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων (αρμόδιο για τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα) κο Νικόλαο Παπαθανάση, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κο Νίκο Παναγιωτόπουλο, τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κο Κωστή Χατζηδάκη, τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κο Βασίλειο Πλιώτα και την Πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κα Βασιλική Λαζαράκου με την οποία ζητούσε την ανατροπή του άρθρου 106Β,Δ του Πτωχευτικού Κώδικα των Ναυπηγείων της Σύρου, καθώς και να παύσει η διαδικασία εξυγίανσης των Ναυπηγείων της Ελευσίνας. iv) Ως προς το πότε και πως έγινε η επίδοση της ως άνω Αναφοράς στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου είναι ένα άλλο θέμα που διερευνάται σε άλλο νομικό επίπεδο, οπότε για την ώρα δεν θα επεκταθούμε ως προς αυτό. 4. Όταν, λοιπόν, τον Ιούλιο του 2020 έλαβε χώρα η σχετική μεταβίβαση με καταληκτική ημερομηνία την 30.09.2021 για την κατάθεση ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου Συμφωνίας Εξυγίανσης, με σκοπό να επικυρωθεί από το αρμόδιο δικαστήριο, δεν ήταν γνωστά σ’ εμάς τα ακριβή ποσά τα οποία όφειλε η εταιρεία στους διαφόρους πιστωτές, με αποτέλεσμα η σχετική υποχρέωση που υπήρχε από τις συγκεκριμένες μεταβιβάσεις να μην είναι δυνατό να λάβει χώρα την συγκεκριμένη ημερομηνία, δηλαδή την 30.09.2021. 5. Σταχυολογώντας, η αλήθεια είναι ότι μας είναι, για παράδειγμα, παντελώς άγνωστο το γεγονός ότι υπήρχε περαιτέρω επιβάρυνση ποσού περίπου 150.000.000 ευρώ των Ναυπηγείων Ελευσίνας προς το Πολεμικό Ναυτικό από τη σχετική σύμβαση κατασκευής των ΤΠΚ. Το συγκεκριμένο γεγονός το γνωρίζατε, καθώς ασκούσατε σε διάφορα αλλά σημαντικά χρονικά διαστήματα διοίκηση για τη συγκεκριμένη εταιρεία, και δεν μας το κοινοποιήσατε ενώ φυσικά δεν βρισκόταν περασμένο στα οικονομικά βιβλία της εταιρείας. 6. Γνωρίζετε, επίσης, ότι κάθε διαλυτική αίρεση που είναι αδύνατη δεν έχει καμία ενέργεια όπως ρητά αναφέρει ο νόμος. 7. Πέραν αυτού όπως αναφέραμε και ανωτέρω ηρτημένης της αιρέσεως ο πρώτος εξ υμών κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια να παρακωλύσει την εξυγίανση και την μη πλήρωση της διαλυτικής αίρεσης με αποτέλεσμα η τυχόν επίκληση της μη πλήρωσης της από αυτόν είναι κακόβουλη, καταχρηστική και προεχόντως ανίσχυρη ως αντιβαίνουσα στην αρχή της καλής πίστης. 8. Με το παρόν σας δηλώνουμε ότι α) ακόμη και υπό το φως των νέων επί τα χείρω οικονομικών δεδομένων που προκύπτουν μέρα με τη μέρα από τον εν εξελίξει οικονομικό έλεγχο, η στοχοπροσήλωσή μας βρίσκεται στη διάσωση των Ναυπηγείων της Ελευσίνας, και η συγκεκριμένη πρόθεσή μας έχει καταστεί σαφής τόσο στην Ελληνική Κυβέρνηση όσο και σε σημαντικούς εξωτερικούς παράγοντες με τους οποίους η Ελλάδα είχε, έχει και θα έχει σημαντικά γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά συμφέροντα. Και β) δεν φρονούμε, προδήλως, το ίδιο και δι΄υμάς. 9. Θα θέλαμε, λοιπόν, να σας δηλώσουμε ότι είμαστε κάθετα αντίθετοι σε οποιαδήποτε ενέργεια, ανάμιξη δική σας, πράξη σας άμεση ή έμμεση, που εμποδίζει, παρακωλύει, στρέφεται κατά ή άγει στην ματαίωση διάσωσης των Ναυπηγείων και πως εάν οποιαδήποτε ενέργεια δική σας ή συνεργαζόμενων μ’ εσάς παραγόντων αποτελέσει πραγματικό λόγο και αιτία ναυάγησης του Σχεδίου Διάσωσης και Εξυγίανσης των Ναυπηγείων Ελευσίνας - για την οποία ήδη πολλοί άνθρωποι δουλεύουν ασταμάτητα για χρονικό διάστημα άνω των δύο ετών με αποτέλεσμα να έχουν δαπανηθεί πάρα πολλά χρήματα σε αμοιβές νομικών, οικονομικών, φοροτεχνικών και πάσης άλλης φύσεως συμβούλων - όλα τα ως άνω ποσά μαζί με κάθε άλλη ζημία θα αναζητηθούν δικαστικά, καθώς η διάσωση των Ναυπηγείων Ελευσίνας δεν είναι υπόθεση που αφορά μία παρέα μετόχων αλλά χιλιάδες ανθρώπους (εργαζομένους, προμηθευτές, Τράπεζες, ασφαλιστικούς φορείς και πολλά συνεργαζόμενα Υπουργεία). Συνεπώς, είναι μία υπόθεση που ενδιαφέρει χιλιάδες ανθρώπους και εν τέλει, μία ολόκληρη χώρα και την πορεία της οικονομίας της. 10.Παρακαλούμε τον δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και πέμπτο εξ υμών να ενημερώσει τον πρώτο εξ υμών για το περιεχόμενο του παρόντος, καθώς η διεύθυνση κατοικίας που μας έχει γνωστοποιήσει δεν είναι πραγματική. Δεδομένου αυτού, η επίδοση θα γίνει με τη διαδικασία επίδοσης ως αγνώστου διαμονής. Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών ,δια τον Ιωάννη – Στυλιανό Ταβουλάρη του Νικολάου, πρώην κάτοικο Παλαιού Ψυχικού Αττικής, οδός Παράσχου, αριθμός 3 και ήδη αγνώστου διαμονής .προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες αντιγράφοντας αυτήν ολόκληρη στην έκθεση επίδοσης που θα συντάξει. Χαλκίδα, 08.10.2021 Με την επιφύλαξη παντός εν γένει δικαιώματός μας H Πληρεξούσια δικηγόρος ΟΛΥΜΠΙΑ Γ. ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΓΓΕΛΗ ΓΟΒΙΟΥ 19 – ΧΑΛΚΙΔΑ 34100 ΤΗΛ. 2221084480 – 84490 & 73806 Α.Φ.Μ. 067108899 Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες Αθήνα 14-10-2021 Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΕΖΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΕ 68ος ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ηςΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2019-31/12/2019 Αρ. ΓΕΜΗ 123299501000 Περιουσιακά στοιχεία 2019 2018 Πάγια 3457.33 3457.33 Μείον: Αποσβεσμένα -3457.06 -3457.06 Απαιτήσεις 84143.24 107596.19 Λοιπά 104191.85 93068.30 Σύνολο ενεργητικού 188335.36 200664.76 Καθαρή θέση και υποχρεώσεις Κεφάλαια και αποθεματικά 164056.20 168366.83 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 24279.06 32297.93 Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων 188335.26 200664.76 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2019 2018 Κύκλος εργασιών (καθαρός) 8933.76 11463.64 Λοιπά συνήθη έσοδα 68.92 26.75 Παροχές σε εργαζόμενους -72026.02 -72902.71 Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων 0.00 0.00 Λοιπά έξοδα και ζημιές -16773.29 -15798.95 Αποτέλεσμα προ φόρων -79796.63 -77211.27 Φόροι 0.00 0.00 Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους -79796.63 -77211.27 ΑΘΗΝΑ 31/03/2020 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο ΤΑΜΙΑΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ Λ.ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ Δ.ΓΚΙΟΥΣΗ Β.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι.ΤΣΑΜΗΣ ΑΔΤ AK650291 ΑΔΤ Π029974 ΑΔΤ ΑΖ035858 ΑΔΤ Π741281 ΑΔΑ: 6ΓΓΦ4690ΩΑ-7ΒΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βούλα 08-10-2021 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αρ. πρωτ. 12565 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ Διεύθυνση Διοικητικής-Οικονομικής Υπηρεσίας Υποδιεύθυνση Οικονομικής Υπηρεσίας Τμήμα Οικονομικό Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Κ. Τσεκούρας Ταχ. Δ/νση Β. Παύλου 1 Ταχ. Κώδικας: 16673, Βούλα Τηλέφωνο: 213 216 3574 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ (CPV 90911200-8) Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού Κτιρίων (CPV 90911200-8) για τις ανάγκες του Νοσοκομείου μας, προϋπολογισμού δαπάνης 1.505.852,80 € περ/νου Φ.Π.Α. (Π.Π.Π. 2021), (K.A.E. 0845) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αριθ. Διακ. 31/2021. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. , στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-05-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α.Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013). Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: η 15-10-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. με α/α Συστήματος: 139251. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: η 15-10-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: η 24-11-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: η 30-11-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής το ύψος της οποίας ορίζεται το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας προ Φ.Π.Α. ή 2% επί των προσφερομένων ειδών. Για την υπογραφή της προκύπτουσας σύμβασης απαιτείται η κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ύψους 4% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr (του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και στο ιστότοπο του Νοσοκομείου www.asklepieio.gr Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: η 06-10-2021 ημέρα Τετάρτη. Ημερομηνία Δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης στον Ελληνικό τύπο και στο site του Νοσοκομείου : η 15-10-2021 ημέρα Παρασκευή. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Προμηθευτή (σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Ν. 3548/2007 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3801/2009). Περισσότερα στοιχεία για την διακήρυξη δίδονται από το Γραφείο Προμηθειών κ. Κ. Τσεκούρας στο τηλ. 213 216 3574 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ –ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΠΛΕΜΜΕΝΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας