PrintButton

08-01-2021

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Στην Αθήνα σήμερα στις επτά (7) του μήνα Ιανουαρίου του έτους Δύο Χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα Πέμπτη και ώρες 9.45 π.μ., εγώ ο Δικαστικός επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών ( Γραφείο στο Ίλιον στην οδό Σαμουήλ 61) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ( ΑΦΜ.: 044977574), ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Διαπιστευμένης Διαμεσολαβήτριας από το Υπουργείο Δικαιοσύνης με αριθμό μητρώου (Α.Μ.: 1889), Νάντιας Υβέτ Ευαγγελάτου του Ανδρέα, που έχει την έδρα της στη Γλυφάδα Αττικής, στην οδό Ερμού 44 (Τ.Κ 16674), δια των υπ΄ αριθμ 6256 Ε / 07 -01-2021 και 6257Ε 07-01-2021 εκθέσεών μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κ Έλλη Θάλεια Ν Συροπουλου για λογαριασμό των : 1) κ ΝΤΑΒΙΝΤΟΒ ( DAVIDOV) ΝΤΑΒΙΝΤ ( DAVID) του ΝΕΝΤΕΒ ( NEDEV) και 2) κ. ΝΤΑΒΙΝΤΟΒΑ (DAVIDOVA) ΜΠΙΣΤΡΑ ( BISTRA ) συζ. ΝΤΑΒΙΝΤΟΒ ( DAVIDOV) ΝΤΑΒΙΝΤ ( DAVID), το γένος κατά δήλωσή της ΛΙΟΥΜΠΕΝ (LIUBEN) ΚΟΝΣΤΑΝ’ΙΠΝΟΒ ( KONSTADINOV) και της ΑΝΚΑ (ANKA), αντίστοιχα αμφοτέρων πρώην κατοίκων Αθήνας, οδός Ηπείρου αριθμ. 33-35 και ήδη αγνώστου διαμονής, ΑΚΡΙΒΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ της ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ( άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 4640/2019) με χρονολογία 07-01-2021, στην οποία καλούνται αμφότεροι να παραστούν και η οποία θα λάβει χώρα την 15-01-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00μμ, στην Αθήνα, στα γραφεία που βρίσκονται στην οδό Κυρίλλου Λουκάρεως αριθμ. 6, δυνάμει της από χρονολογίας 10-08-2020 ασκηθείσας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ΑΓΩΓΗΣ της εδρεύουσας στην Αθήνα (Αιόλου 86) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» νομίμως εκπροσωπούμενης, με ΕΑΚ : 7678/15-09-2020 ΚΑΙ ΓΑΚ : 63529/15-09-2020, η οποία επιδόθηκε ύστερα από παραγγελία της πληρεξούσιας δικηγόρου, Σοφίας Μάκκαρη δια των υπ΄αριθμών 3997 Γ’ / 02-11-2020 και 3998 Γ’ /02-11-2020 εκθέσεων επίδοσης του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, που έχει την έδρα του, στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13- Αθήνα) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑ, μέλους της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με την επωνυμία « ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ – ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ». Η ως άνω γνωστοποίηση / πρόσκληση γίνεται κατόπιν υποβολής του αιτήματος του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 4640/20219 περί διαμεσολάβησης που υπέβαλε η επισπεύδουσα και ενάγουσα τραπεζική εταιρία προς την διορισμένη από την ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (ΚΕΔ) του Υπουργείου Δικαιοσύνης διαμεσολαβήτρια, ΝΑΝΤΙΑ ΥΒΕΤ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ, την 27-11-2020, σε συνέχεια της εμπεριεχόμενης στο δικόγραφο αγωγής της τράπεζας, αλλά και στις εκθέσεις επιδόσεως αυτής, της έγγραφης ενημέρωσης των αντιδίκων για τη δυνατότητα επίλυσης της διαφοράς με Διαμεσολάβηση (κατά το άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 4640/2019 ΦΕΚ Α΄190/30-11-2019), η οποία βάσει του άρθρου 6 παρ. 1β του ιδίου νόμου υπάγεται σε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (ΥΑΣ)(Τακτική Μονομελούς άνω των 30.000 ευρώ).Ως επισπεύδον μέρος στον ως άνω τόπο και χρόνο θα παραστεί η ενάγουσα ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία « ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού Αιόλου αρι. 869 (ΑΦΜ.: 0940014201),και θα εκπροσωπηθεί νομίμως στην συγκεκριμένη ΥΑΣ, δυνάμει του υπ΄αριθμό 5.574/ 10-12-2020 ειδικού πληρεξουσίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών, ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΑΜΑΡΤΖΗ, με έδρα την Αθήνα ( ΦΕΙΔΙΟΥ 2) από : α) την κα ΣΟΥΜΕΛΑ ΜΠΙΡΑΚΗ με τηλέφωνα επικοινωνίας 210 – 9544569 (εσ 24569), ηλεκτρονική διεύθυνση : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και β) την κα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΛΟΥΡΙΑΝΟΥ με τηλέφωνα επικοινωνίας 210 – 9544549 ( εσ 24549) ηλεκτρονική διεύθυνση : KOULOURIANOU. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Ως νομική παραστάτης της επισπεύδουσας θα παραστεί η κα ΣΟΦΙΑ ΜΑΚΚΑΡΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ , ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ( ΑΜΔΣΑ: 32360) διεύθυνση : ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΡ. 89, αριθμ. Τηλ.: 2108221808 και ηλεκτρονική διεύθυνση : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΡΙΑ Η ΝΑΝΤΙΑ ΥΒΕΤ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ του ΑΝΔΡΕΑ, με έδρα τη Γλυφάδα Αττικής (Ερμού 44, Τ.Κ. 16674)ΑΦΜ. : 055706779, τηλ. Επικοινωνίας : 6972078318 και ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Σκοπός της ΥΑΣ είναι η εξέταση της δυνατότητας εξεύρεσης εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς με διαμεσολάβηση. Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 6 του ν. 4640/2019. Σε περίπτωση που οι: 1. κ ΝΤΑΒΙΝΤΟΒ ( DAVIDOV) ΝΤΑΒΙΝΤ (DAVID) του ΝΕΝΤΕΒ (NEDEV) και 2. κ. ΝΤΑΒΙΝΤΟΒΑ (DAVIDOVA) ΜΠΙΣΤΡΑ (BISTRA) συζ. ΝΤΑΒΙΝΤΟΒ ( DAVIDOV) ΝΤΑΒΙΝΤ ( DAVID), το γένος κατά δήλωσή της ΛΙΟΥΜΠΕΝ (LIUBEN) ΚΟΝΣΤΑΝ’ΙΠΝΟΒ (KONSTADINOV) και της ΑΝΚΑ (ANKA), δεν προσέλθουν στην ΥΑΣ, το δικαστήριο δύναται να επιβάλει χρηματική ποινή ποσού εκατό έως πεντακόσια ευρώ (100-500€). Αντικείμενο της υπαγόμενης σε ΥΑΣ διαφοράς είναι η επιδίκαση απαιτήσεων για τις οποίες ενέχονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον τα έτερα μέρη συνολικού ποσού των εκατόν δεκαέξι χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (116.334,55€), το οποίο αναλύεται σε : α. ποσό εκατόν τριών χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (103.460,34 €), εκ συμβάσεως δανείου με αριθμ. Λογαριασμού 0168245570083 και β. ποσό δώδεκα χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι ενός λεπτών ( 12.874,21 €), εκ συμβάσεως δανείου με αριθμ. Λογαριασμού 01684245570113, νομιμοτόκως για αμφότερες τις απαιτήσεις από την 06-03-2020 με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο στις 05-02-2020 για τα δάνεια αυτά ανέρχεται σε 4,620 % ετησίως, και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας, όπως αυτό προβλέπεται από το άρθρο 12 του Ν. 2601/1998, μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως. Η παραγγελία της γνωστοποίησης- πρόσκλησης εδόθη προς τον δικαστικό επιμελητή για να λάβει έκαστος εκ των προσκαλούμενων γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενοι αμφότεροι να παραστούν , όπου και όταν ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2021 Ο Δικαστικός επιμελητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Η ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΡΙΑ κα ΝΑΝΤΙΑ ΥΒΕΤ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθμ. 3175ΣΤ/28-12-2020 έκθεση μου επίδοσης, επέδωσα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης, κ. Μηνά Στρουμπή, για λογαριασμό της MAKKPEPY (McCRERY) Ρεβέκκας (Rebecca AIison) του Τζέημς Ρόμπερτ και της Άλισον Ελίζαμπεθ, αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 21-12-2020 ΑΓΩΓΗΣ του ΜΩΡΕΑ Σπυρίδωνα του Δημητρίου, κατοίκου Ξάνθης, οδός Ανδρέου Δημητρίου αριθ. 10, με ΑΦΜ 102707575, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης, με αριθ. Μ.Ε. 247/20 έκθεση κατάθεσης δικογράφου, ενώπιον της Γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης, και ημέρα συζήτησης αυτής, στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Ξάνθης, η 20-10-2021, ημέρα Τετάρτη, ώρα 9.00, με αριθ. πιν. 9, με την οποία ζητά να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή. Να λυθεί ο γάμος μου με την εναγόμενη κατ’αρθρ. 1439 παρ. 3 ΑΚ. (πολιτικός γάμος στις 06.02.2010 στο Τάουν Κρηκ (Town Greek) της Κομητείας Lawrence της Αλαμπάμα των Η.Π.Α. με δήλωση του γάμου στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών). Να καταδικαστεί η εναγόμενη στη δικαστική μου δαπάνη, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Ξάνθη 7-1-2021 Ο Δικαστικός Επιμελητής Βασίλειος Βερβερίδης Κ. Μπένη 49 - Ξάνθη τηλ. 2541070387 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δυνάμει της με αριθ. 5358/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών διετάχθη η ελεύθερη εκποίηση με τον πλέον πρόσφορο τρόπο ακινήτων του Παπαγεωργίου Βασιλείου του Κωνσταντίνου και συγκεκριμένα του ιδανικού μεριδίου κυριότητας του (½ εξ αδιαιρέτου) επί των παρακάτω ακινήτων του, ήτοι: α) ενός διαμερίσματος του ισογείου ορόφου οικοδομής, που βρίσκεται στο Χαϊδάρι Αττικής, επί της οδού Ανεξαρτησίας, στον αρ. 41, τριών διαμερισμάτων του ισογείου, του πρώτου και του δεύτερου ορόφου οικοδομής, κείμενης επί της οδού Σοφοκλέους, στον αριθ. 5 στα Βίλια Αττικής καθώς και δύο αγροτεμαχίων, που βρίσκονται στο Μούδρο Λέσβου. Την ελεύθερη εκποίηση θα διενεργήσει ο διορισθείς, με την ως άνω απόφαση, εκκαθαριστής και σύμφωνα με το αρ. 9 παρ. 1 του Ν. 3869/2010. Αθήνα, 7.1.2021 Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - Τηλ. 6944 881274
PrintButton

06-01-2021

on .

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Την 21.06.2019 εγκρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου Εκούσια Δικαιοδοσία η υπ' αριθμό 25/2019 Διαταγή περί αναγνωρίσεως Σωματείου με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ - ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της περιοχής Αγίου Δημητρίου» με έδρα την Πεντέλη οδός Παπαφλέσσα και Σπερχειού Τ.Κ. 15236.
PrintButton

31-12-2020

on .

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Διεύθυνση : Θ. Σκοπελίτη 1 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΤΚ19003 Τηλ: 22990 20155 ΦΑΞ : 22990 20015 Αρ. πρωτ. …16476.. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 575284,70€ με ΦΠΑ 24%. Η δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τους προϋπολογισμούς του Δήμου Μαρκοπούλου και των Ν.Π.Δ.Δ. του. Αναλυτική περιγραφή της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει στην υπ αριθμ 7/2020 μελέτη προμήθειας η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αναλυτικής διακήρυξης με 16473/21-10-2020. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Ημερομηνία και ώρα καταληκτικής υποβολής προσφορών: 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 και ώρα 15:00 πμ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τουλάχιστον τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Στον διαγωνισμό για την υποβολή των προσφορών γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί ή ενώσεις προμηθευτών. Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής. Μαζί με την προσφορά κατατίθεται εγγύηση συμμετοχής, υπέρ του Δήμου Μαρκοπούλου, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού ή για τις ομάδες που υποβάλει προσφορά. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για μια ή περισσότερες ομάδες της προμήθειας. Στην περίπτωση αυτή, το ύψος της εγγυητικής συμμετοχής αναπροσαρμόζεται ανάλογα. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει ως εξής: Α. Για την προμήθεια υγρών καυσίμων το κριτήριο κατακύρωσης της χαμηλότερης προσφοράς σημαίνει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%), το οποίο υπολογίζεται στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους κατά την ημέρα παράδοσής του, για την περιοχή του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, όπως αυτή ανακοινώνεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Το ποσοστό αυτό μπορεί να είναι αρνητικό μέχρι και 1%. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης των καυσίμων είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία ανάρτησης στο κεντρικό ηλεκτρονικό μητρώο δημοσίων συμβάσεων. Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθούν να καταθέσουν προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. Πριν την εξάντληση των ποσοτήτων των καυσίμων, ο Δήμος και το κάθε Νομικό Πρόσωπο, διατηρεί το δικαίωμα να ενεργοποιήσει τη διαδικασία δικαιώματος προαίρεσης (option), δηλαδή μπορεί να ζητήσει αύξηση των παραπάνω ποσοτήτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αναλυτική διακήρυξη, εφόσον τούτο κριθεί σκόπιμο και επωφελές. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης της προμήθειας καυσίμων δύναται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, να παρατείνεται μέχρι το ¼ αυτού. Η αναλυτική διακήρυξη και το τεύχος της μελέτης αναρτήθηκαν στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού (ΕΣΗΔΗΣ), στο ΚΗΜΔΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.markopoulo.gr . Η επικοινωνία γίνεται μόνο μέσω της ιστοσελίδας του ΕΣΗΔΗΣ με α/α 101294 Έχει αναρτηθεί δημοσίευση στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ηλεκτρονικά την 28-12-2020 και φέρει τον αριθμό 2020-178200. Μαρκόπουλο 21-10-2020 Ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Δ. Αλλαγιάννης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ Αρ. Πρωτ. 20691 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κριτηρίων που αναλύονται στους όρους της διακήρυξης για την ανάδειξη προμηθευτή Δημόσιας Σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Leasing μεταφορικών μέσων» και αφορά την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού με χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing), με παράλληλη συντήρηση - επισκευή διάρκειας πέντε (5) ετών, εκτιμώμενης αξίας 2.506.660,00€ με Φ.Π.Α. 24%. Αναλυτική περιγραφή των ζητούμενων ειδών της προμήθειας αναγράφονται στη η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αναλυτικής διακήρυξης με αριθμό πρωτοκόλλου 20690/28-12-2020. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Ημερομηνία και ώρα καταληκτικής υποβολής προσφορών: 10 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 08:00 πμ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τουλάχιστον τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Στον διαγωνισμό για την υποβολή των προσφορών γίνονται δεκτοί όσοι νόμιμα κατέχουν την άδεια για άσκηση δραστηριότητας συναφή με το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή συνεταιρισμοί ή ενώσεις προμηθευτών και να δύνανται να παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης. Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής. Μαζί με την προσφορά κατατίθεται εγγύηση συμμετοχής, υπέρ του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού ή για τις ομάδες που υποβάλλεται η προσφορά. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για μια ή περισσότερες ομάδες της προμήθειας. Στην περίπτωση αυτή, το ύψος της εγγυητικής συμμετοχής αναπροσαρμόζεται ανάλογα. Η συνολική χρονική διάρκεια της σύμβασης είναι εξήντα (60) μήνες. Εντός των πρώτων πέντε μηνών θα έχει παραδοθεί το σύνολο των ζητούμενων ειδών. Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθούν να καταθέσουν προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. Η αναλυτική διακήρυξη και το τεύχος της μελέτης αναρτώνται στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού (ΕΣΗΔΗΣ), στο ΚΗΜΔΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.markopoulo.gr . Η επικοινωνία γίνεται μόνο μέσω της ιστοσελίδας του ΕΣΗΔΗΣ με α/α διαγωνισμού 104765 Έχει αναρτηθεί δημοσίευση στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ηλεκτρονικά την 28-12-2020 και φέρει τον αριθμό 2020-178627. Μαρκόπουλο 28-12-2020 Ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Δ. Αλλαγιάννης ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ Με την υπ’ αριθ. 2478/19-09-2019 έκθεση επιδόσεως, η Δικ. Επιμ. Εφετείου Αθηνών Κων/να Σαμαρά επέδωσε ύστερα από έγγραφη παραγγελία μου, ως πληρεξουσίου της Rima (Ρίμα) LOULOU (ΛΟΥΛΟΥ) του Walid (Ουαλίντ) και της Μαρίας, κατοίκου Νίκαιας Πειραιώς, οδός Συμμάχων 12Α, προς τον κ. Εισαγγελέα του Πρωτοδικείου Πειραιώς για τον Moaz (Μοάζ) LOULOY (ΛΟΥΛΟΥ) του Mohamed (Μωχάμεντ) και της Mariam (Μάριαμ), πρώην κάτοικο Νίκαιας Πειραιώς, οδός Συμμάχων 12Α, και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 13/09/2019 Αγωγή της ανωτέρω ενάγουσας, απευθυνόμενης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς (Αρ. Κατ. Δικ. Αγωγής 8073/4058/2019), για την οποία ορίστηκε δικάσιμος η 29/11/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 (αρ.πιν. 10, Αίθουσα 218, Διαδικασία Τακτική Μονομελούς Γαμικών Διαφορών), με αίτημα τη λύση του μεταξύ τους γάμου λόγω διετούς διάστασης, και να καταδικασθεί ο εναγόμενος στην εν γένει δικαστική δαπάνη, προς γνώσιν και για τις νόμιμες συνέπειες, καλώντας αυτόν όπως παραστεί στη συζήτηση αυτής ότε και όπου ανωτέρω ορίζεται. Στη συνέχεια με την υπ’ αριθ. 8632Δ’/10-12-2019 έκθεση επιδόσεως ο Δικ. Επιμ. Εφετείου Πειραιώς Κλεάνθης Καλαμπαλίκης επέδωσε ύστερα από έγγραφη παραγγελία μου, ως πληρεξουσίου της ανωτέρω ενάγουσας, προς τον κ. Εισαγγελέα του Πρωτοδικείου Πειραιώς για τον Moaz (Μοάζ) LOULOY (ΛΟΥΛΟΥ) του Mohamed (Μωχάμεντ) και της Mariam (Μάριαμ), πρώην κάτοικο Νίκαιας Πειραιώς, οδός Συμμάχων 12Α, και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 29/11/2019 Κλήση της ανωτέρω ενάγουσας, απευθυνομένης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς (Αρ. Κατ. Δικ. Κλήσης 10914/5494/2019), για την οποία ορίστηκε δικάσιμος η 14/02/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 (αρ.πιν. 14, Αίθουσα 218, Διαδικασία Τακτική Μονομελούς Γαμικών Διαφορών), προς γνώσιν και για τις νόμιμες συνέπειες, καλώντας αυτόν όπως παραστεί στη συζήτηση αυτής ότε και όπου ανωτέρω ορίζεται. Τέλος, με την υπ’ αριθ. 9908Δ’/21-12-2020 έκθεση επιδόσεως, του Δικ. Επιμ. Εφετείου Πειραιώς Κλεάνθη Καλαμπαλίκη, επέδωσε ύστερα από έγγραφη παραγγελία μου, ως πληρεξουσίου της ως άνω ενάγουσας προς τον κ. Εισαγγελέα του Πρωτοδικείου Πειραιώς για τον Moaz (Μοάζ) LOULOY (ΛΟΥΛΟΥ) του Mohamed (Μωχάμεντ) και της Mariam (Μάριαμ), πρώην κάτοικο Νίκαιας Πειραιώς, οδός Συμμάχων 12Α, και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 07/12/2020 Κλήση της ανωτέρω ενάγουσας, απευθυνόμενης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς (Αρ. Κατ. Δικ. Κλήσης 9472/4515/2020) για την οποία ορίστηκε δικάσιμος η 12/03/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 (αρ.πιν. 14, Αίθουσα 218, Διαδικασία Τακτική Μονομελούς Γαμικών Διαφορών), προς γνώσιν και για τις νόμιμες συνέπειες, καλώντας αυτόν όπως παραστεί στη συζήτηση αυτής ότε και όπου ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα, 22/12/2020 Η Πληρεξούσιος Δικηγόρος ΣΤΕΛΛΑ ΑΘΑΝ. ΤΟΠΑΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Κατόπιν παραγγελίας της δικηγόρου Αθηνών Αρετής Π. Χαλκίδη, επιδόθηκε στις 24-07-2019 στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον αγνώστου διαμονής εναγόμενο Νικόλαο Λιαντινιώτη του Μιχαήλ και της Γεωργίας, πρώην κάτοικο Αρτέμιδος Αττικής (οδός Παναγίας Γιάτρισσας αρ. 3), για γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, επικυρωμένο αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 7143/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Ειδική Διαδικασία Οικογενειακών Διαφορών), που εκδόθηκε επί της από 07-10-2018 σχετικής αγωγής της ενάγουσας Ελένης Μυλωνά του Νικολάου και της Κωνσταντίνας, κατοίκου Αρτέμιδος Αττικής (οδός Παναγίας Γιάτρισσας αρ. 3) με την οποία το ως άνω Δικαστήριο, δικάζοντας ερήμην του άνω εναγομένου, ορίζει το ποσό για το παράβολο ερημοδικίας σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ, δέχεται την ανωτέρω αγωγή και απαγγέλει τη λύση του μεταξύ των διαδίκων νόμιμου θρησκευτικού γάμου, που τελέστηκε στις 07-09-2002, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στα Σπάτα Αττικής και καταδικάζει τον εναγόμενο στα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ. Για την επίδοση συντάχθηκε η υπ’ αριθμ. 9067Β’/24-07-2019 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Χρήστου Αλ. Τζίμα. Αθήνα, 30-12-2020 Η πληρεξούσια Δικηγόρος Αρετή Π. Χαλκίδη ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος δικογράφου της με αριθμό κατάθεσης 1816/65250/2020 ΑΓΩΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Φ.Μ. 106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Ηπείρου αρ. 1, τηλ. 210-8817118, μετά την από 10.11.2020 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από το Δικηγόρο κ. ΣΟΦΟΚΛΗ ΠΙΛΑΒΙΟ πληρεξούσιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «LEASEPLAN HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ» με διακριτικό τίτλο «LEASEPLAN HELLAS Μ.Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Ανδρέα Παπανδρέου αρ.17, με ΑΦΜ 999599948 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με την υπ’ αριθμ. 6808/11.11.2020 έκθεση μου επίδοσης για λογαριασμό της Μυρτώς N. Απαλοπούλου, πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Δουκίσσης Πλακεντίας αρ.30 και ήδη αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 028246986, ακριβές και θεωρημένο αντίγραφο της από 23-10-2020 Αγωγής (Διαδικασία Μισθωτικών Διαφορών) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «LEASEPLAN HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ» Κατά της Μυρτώς Ν. Απαλοπούλου, κατοίκου Αθηνών, οδός Δουκίσσης Πλακεντίας αρ.30, με ΑΦΜ 028246986. Η ως άνω Αγωγή φέρει Γενικό Αριθμό Κατάθεσης : 65250/23.10.2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης : 1816/23.10.2020 στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, με την οποία ΖΗΤΑΕΙ η ενάγουσα να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή της. Να υποχρεωθεί η εναγόμενη να της καταβάλει για τις περιγραφόμενες στο ιστορικό αιτίες το συνολικό ποσό των εννέα χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (9.578,73 €) με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. Να κηρυχθεί η εκδοθησομένη απόφαση προσωρινά εκτελεστή. Να καταδικασθεί η εναγόμενη στην εν γένει δικαστική της δαπάνη. Σύμφωνα με την από 23.10.2020 πράξη της Γραμματέως του ανωτέρω Δικαστηρίου, ημερομηνία για την συζήτηση της παρούσας υπόθεσης ορίζεται η εικοστή ένατη (29η) του μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00, ΠΙΝΑΚΙΟ : ΜΠ, ΑΡΙΘΜΟΣ : 10, ΑΙΘΟΥΣΑ/ΓΡΑΦΕΙΟ : ΑΙΘΟΥΣΑ 2. Για να λάβει γνώση και για τις έννομες συνέπειες, καλούμενη αυτή συγχρόνως να παραστεί όπου και όταν ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα, 11-11-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ Με την υπ’ αριθ. 479 Ε/28-12-2020 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Δημητρίου Πράσινου, μετά από έγγραφη παραγγελία μου ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της εταιρίας με την επωνυμία «ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ», που εδρεύει στο Νέο Φάληρο, Εθνάρχου Μακαρίου αρ. 9 η οποία εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε κατ’ άρθρα 134, 135 Κ.Πολ.Δ προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά για λογαριασμό του Γεωργίου Αντωνόπουλου, τέως κατοίκου Αλίμου Αττικής, οδός Γρηγορίου Αυξεντίου αρ. 18 και ήδη αγνώστου διαμονής η από 24-12-2020 με γενικό αριθμό κατάθεσης 9994/2020 και ειδικό αριθμό κατάθεσης 4795/2020 αγωγή της, με την οποία καλείται ο εναγόμενος να καταθέσει προτάσεις εντός προθεσμίας 100 ημερών από την κατάθεση της πιο πάνω αγωγής που ήταν η 24-12-2020 και να καταθέσει προσθήκη – αντίκρουση εντός προθεσμίας 15 ημερών μετά την λήξη της προηγούμενης προθεσμίας και να παραστεί στην εκδίκαση της αγωγής στον τόπο και χρόνο που θα οριστεί με την οποία ζητείται η επιδίκαση ποσού 50.000 ευρώ απευθυνόμενη στο Μονομελές Πρωτοδικείου Πειραιά (νέα τακτική διαδικασία). Αθήνα, 30-12-2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Αναστάσιος Ρουμελιώτης Με την υπ’ αριθ. 493 Ε/30-12-2020 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Δημητρίου Πράσινου, μετά από έγγραφη παραγγελία μου ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της εταιρίας με την επωνυμία «ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ», που εδρεύει στο Νέο Φάληρο, Εθνάρχου Μακαρίου αρ. 9 η οποία εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε κατ’ άρθρα 134, 135 Κ.Πολ.Δ προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά για λογαριασμό της Ελένης Κάρλα του Χαράλαμπου, τέως κατοίκου Αθηνών (Κυψέλη), οδός Αγίου Μελετίου αρ. 3-5 και ήδη αγνώστου διαμονής ως μοναδικής κληρονόμου της μητέρας της Χριστίνας Κάρλα η από 20-7-2020 με γενικό αριθμό κατάθεσης 10046/2020 και ειδικό κατάθεσης δικογράφου 4836/2020 αγωγή της, με την οποία καλείται η εναγόμενη να καταθέσει προτάσεις εντός προθεσμίας 100 ημερών από την κατάθεση της πιο πάνω αγωγής που ήταν 30-12-2020και να καταθέσει προσθήκη – αντίκρουση εντός προθεσμίας 15 ημερών μετά την λήξη της προηγούμενης προθεσμίας και να παραστεί στην εκδίκαση της αγωγής στον τόπο και χρόνο που θα οριστεί με την οποία ζητείται η επιδίκαση ποσού 44.186,02 ευρώ απευθυνόμενη στο Μονομελές Πρωτοδικείου Πειραιά (νέα τακτική διαδικασία). Αθήνα, 30-12-2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Αναστάσιος Ρουμελιώτης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα σήμερα στις Τριάντα (30), του μήνα Δεκεμβρίου του έτους Δύο χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.55 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ' Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 112867947), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΑΝΝΙΝΗ, ως πληρεξούσιας Δικηγόρου της εν Αθήναις (Αιόλου 86) εδρευούσης Ανωνύμου Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (ΑΦΜ : 094014201) νόμιμα εκπροσωπούμενης, διά της υπ' αριθμ. 4213Γ/30-12-2020 εκθέσεως μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ κ. Ελλη-Θάλεια Ν. Συροπούλου, για λογαριασμό του ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Σπυρίδωνα, πρώην κατοίκου Πολυγώνου, οδός Παταράκη αρ. 8, με ΑΦΜ: 061883703 και νυν αγνώστου διαμονής, ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ της ΑΓΩΓΗΣ με χρονολογία 18-12-2020 της πρώτης κατά του δευτέρου, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και δια της οποίας η ενάγουσα ως άνω Τράπεζα ζητά : α) Να γίνει δεκτή εξ ολοκλήρου η αγωγή της, β) Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος, να της καταβάλλει, για την αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό, το συνολικό ποσό των (71.688,88) ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 1. Ληξιπρόθεσμη οφειλή, το ποσό των (71.688,88) ευρώ, η οποία αναλύεται ως ακολούθως: α. Χρεολύσια το ποσό των (23.929,74) ευρώ. 2. Τόκους κεφαλαίου το ποσό των ευρώ (752,91). 3. Τόκους υπερημερίας το ποσό των ευρώ (47.006,23). 4. Έξοδα το ποσό των (0,00) ευρώ. 5. Ασφάλιστρα το ποσό των (0,00) ευρώ, συνολικά δε το ποσό των (71.688,88) ευρώ, εντόκως από την 24-11-2020, με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, των τόκων υπερημερίας ανατοκιζομένων μέχρις εξοφλήσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 12 του Ν. 2601/1998, άλλως από την επόμενη επίδοση της παρούσας αγωγής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, γ) Να κηρυχθεί κατά τα ως άνω εκτεθέντα η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινώς εκτελεστή και δ) Να καταδικαστεί ο εναγόμενος στην καταβολή της εν γένει δικαστικής δαπάνης και στην αμοιβή του πληρεξούσιας δικηγόρου της. Στο τέλος του εγγράφου περιέχονται επίσης : α) Έγγραφη ενημέρωση για τη δυνατότητα επίλυσης Διαφοράς με Διαμεσολάβηση (κατά το άρθρο 3 παρ.2 Ν.4640/2019 ΦΕΚ Α' 190/30-11-2019) β) Έκθεση κατάθεσης δικογράφου με στοιχεία: Δικαστήριο: Πρωτοδικείο Αθηνών, Διαδικασία: Νέα Τακτική Μονομελούς, Αντικείμενο: Ενοχικό, Κατ. Εγγράφου: Αγωγή, Ημερομηνία και ώρα Κατάθεσης: Δευτέρα 21/12/2020 14:19, Γενικός Αριθμός Κατάθεσης: 91528/2020, Αριθμός Κατάθεσης Δικογράφου: 11142/2020 , που αποδεικνύει την κατάθεση της ΑΓΩΓΗΣ. γ) Σημείωση ότι : Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής και δ) Παραγγελία σε εμένα για την επίδοση. Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος ταυτόχρονα να παραστεί όταν θα οριστεί δικάσιμος, ως ανωτέρω. Αθήνα 30 Δεκεμβρίου 2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Κωνσταντίνος Χρ. Μπούρας Περίληψη επιδοθέντος δικογράφου Με τις με αριθμό 8615Β/30-12-2020 & 8616Β/30-12-202020, εκθέσεων επιδόσεων του Δικαστικού Επιμελητή Εφετείου Αθηνών, Θωμά Δ. Ράπελλα, επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τους 1) Νιέρη Άννα του Χρήστου με ΑΦΜ 047655867 και 2) Νιέρη Χρήστου με ΑΦΜ 028894953 πρώην κάτοικοι Πειραιά, οδός Καρ. Δημητρίου αρ. 5 αντίστοιχα και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβή αντίγραφο της από 8-12-2020 Αγωγή (με ΓΑΚ 90058/2020 και ΕΑΚ10955/2020), της εταιρείας που εδρεύει στο Αιγάλεω Αττικής, οδός Κηφισού αρ. 41, με την επωνυμία «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» και εκπροσωπείται νόμιμα με ΑΦΜ 094109632, απευθυνόμενη ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και με την οποία αιτείται να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή ως νόμω και ουσία βάσιμη, να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, ευθυνόμενοι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος για την αναφερόμενη στο ιστορικό της παρούσας νόμιμη και βάσιμη αιτία να καταβάλλουν το συνολικό ποσό των είκοσι οκτώ χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα ευρώ (28.370,00€) και το ποσό αυτό νομιμοτόκως από την επίδοση της παρούσας αγωγής και μέχρι την ολοσχερή εξόφλησή, να κηρυχτεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και να καταδικαστούν οι αντίδικοι στην εν γένει δικαστική μας δαπάνη. Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 30-12-2020 Ο Δικ. Επιμελητής Ράπελλας Θωμάς ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δυνάμει της υπ' αριθ. 404/2020 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Πειραιώς (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) δημοσιευθείσας την 17-12-2020 και εκδοθείσας επί της υπό ΓΑΚ: 5147/20 και ΕΑΚ: 224/20 αιτήσεώς της ΖΑΦΕΙΡΙΑΣ ΤΟΥΡΤΟΓΛΟΥ του Νικολάου, κατοίκου Πειραιά, οδός Αλεξάνδρου αριθ. 20, η οποία εκπροσωπήθηκε νόμιμα από την πληρεξούσια δικηγόρο Δανάη - Παναγιώτα Κιούση, και η οποία αίτηση κοινοποιήθηκε νομίμως στην εταιρεία «ΡΕΜΕΤΖΟ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έδρα στον Πειραιά Αττικής, η οποία δεν παραστάθηκε στην συζήτηση της αιτήσεως την 3-11-2020 ενώπιον του ως άνω δικαστηρίου, αναγνωρίζεται στο πρόσωπο της αιτούσας η ιδιότητά της ως μετόχου στην ως άνω εταιρεία καθώς και η απώλεια των μετοχικών τίτλων που κατείχε η αιτούσα στην εταιρεία «ΡΕΜΕΤΖΟ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Για τους λόγους αυτούς προσκαλούνται δημοσίως οι κομιστές των με αριθμό 10 και 41-43 μετοχικών τίτλων της ναυτικής εταιρείας «ΡΕΜΕΤΖΟ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που αντιστοιχούν συνολικά σε 130 ανώνυμες μετοχές όπως το αργότερο μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την τελευταία ημέρα των κάτωθι δημοσιεύσεων της προσκλήσεως να αναγγείλουν τα δικαιώματά τους και εφόσον κατέχουν τις μετοχές αυτές να τις καταθέσουν στην Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου, άλλως θα απολεσθεί η ισχύς τους. Διατάσσεται η δημοσίευση της προσκλήσεως μία (1) φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην περιφέρεια Αττικής, καθώς και στο δελτίο ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, καθώς και την τοιχοκόλληση αυτής της προσκλήσεως στην Αίθουσα του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Απαγορεύεται, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της προσκλήσεως, οιαδήποτε παροχή προς τους κομιστές των ανωτέρω μετοχών. Η Πληρεξούσια Δικηγόρος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ' αριθμ. 381/2020 Διάταξη αναγνώρισης Σωματείου του Ειρηνοδικείου Αθηνών / Τμήμα Εκουσίας Δικαιοδοσίας αναγνωρίσθηκε ως νόμιμη η σύσταση του εδρεύοντος στο Νέο Κόσμο Αττικής επί των οδών Κάρπου & Βουλιαγμένης μη κερδοσκοπικού αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΕ», με είκοσι τέσσερα (24) ιδρυτικά μέλη, δυνάμει του από 26.10.2020 καταστατικού του που αποτελείται από είκοσι δύο (22) άρθρα και του οποίου οι σκοποί ορίζονται στους κάτωθι: α) Η σύμμετρος και αρμονική ανάπτυξη των σωματικών και ψυχικών δυνάμεων και δεξιοτήτων των μελών και η δημιουργία ηθικών και ισχυρών χαρακτήρων διά μέσου της χρησιμοποιήσεως της γυμναστικής, της αγωνιστικής και λοιπών ασκήσεων σε συνδυασμό προς την εφαρμογή μορφωτικών προγραμμάτων επί των αθλουμένων και β) Η διενέργεια εκδηλώσεων, μελετών, ημερίδων, η ανάληψη πρωτοβουλιών για πολιτισμικά και κοινωνικά θέματα, η ανάπτυξη ανθρώπινων δεξιοτήτων και η καλλιέργεια πολιτιστικού πνεύματος μέσα από παρεμβάσεις στη φύση, εκθέσεις ζωγραφικής, φωτογραφίες, μουσικές, θεατρικές και εν γένει καλλιτεχνικές παραστάσεις και εκδηλώσεις, καθώς και η ανάπτυξη συμβουλευτικού και επαγγελματικού προσανατολισμού στα μάλη του. Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2020 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΚΩΝ. ΧΡΟΝΗ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 104, Τ.Κ.19005, Νέα Μάκρη Αρ . Απ. ΟΕ 399/20 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για την εκμίσθωση του ακινήτου (κυλικείου-αναψυκτηρίου) εντός του χώρου στην Ε΄ Κατασκήνωση Αγίου Ανδρέα σύμφωνα με την αρ. 199/20 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και την αρ. 399/20 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική, που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81, για την εκμίσθωση του εκμίσθωση του ακινήτου (κυλικείου-αναψυκτηρίου) εντός του χώρου στην Ε΄ Κατασκήνωση Αγίου Ανδρέα στη Κοινότητα Νέας Μάκρης Η διάρκεια της μίσθωσης – διάθεσης του κυλικείου ορίζεται για το διάστημα 1/7 έως 31/9 εκάστου έτους μέχρι την 31-9-2023 αρχομένης από την 1-7- 2021 μετά την υπογραφής της σύμβασης.. Κατώτατο τίμημα μίσθωσης ορίζεται το ποσό των 650 € / μισθωτική περίοδος ( 1-7 εως 31/9) Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 11-1-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 εως 10:30, στo Δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης , στην οδό Λ. Μαραθώνος 104, στην Νέα Μάκρη, ενώπιον της ορισθείσης επιτροπής. Μαζί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγυητική επιστολή Τραπέζης ή γραμμάτιο συστάσεως Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με ποσοστό 10% του ορίου πρώτης προσφοράς του συνολικού ετήσιου μισθώματος ήτοι 65 € . Πληροφορίες καθώς και το τεύχος της δημοπρασίας μπορούν να αναζητηθούν στα γραφεία του Δήμου Μαραθώνος από 09:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ., στο τηλέφωνο : 2294320517 ( Τμήμα Εσόδων του Δήμου Μαραθώνος) , τη και την ιστοσελίδα του Δήμου www.marathon.gr Νέα Μάκρη 30-12-2020 ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
PrintButton

29-12-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Με την με αρ.2676/2020 έκθεσή μου επίδοσης, επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Ευάγγελο Μεσίτη του Μαρσέλου & της Σπυριδούλας, άγνωστης διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 19-10-2020 με ΓΑΚ:79984/2020, ΕΑΚ:9642/2020, Αγωγής της Αργυρώς Καρατσικάκη, εναντίον του ανωτέρω, που απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, δικάσιμος η 22-3-2021, ημέρα Δευτέρα, ώρα 09:00πμ, Κτίριο:4, Αίθουσα:3, Οικογενειακό Ειδικές Διαδικασίες, πινάκιο:Α6(ΜΟΝ), Αριθμός: 34. Η Δικ. Επιμελήτρια ΒΑΣΙΛΙΚΗ Δ. ΤΑΓΚΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 4131Γ/22-12-2020 έκθεση επίδοσης, η Δικ. Επιμελήτρια του Εφετείου Αθήνας με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Κυριακή Σπ. Βασιλοπούλου, κάτοικος Αθηνών, επέδωσε ύστερα από έγγραφη παραγγελία μου, ως πληρεξούσιας Δικηγόρου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ – ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Κορωπί Αττικής, 26ο χλμ Λεωφ. Λαυρίου, θέση Αγ. Παντελεήμων, με Α.Φ.Μ. 800493013 και εκπροσωπείται νόμιμα, προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό του ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ, πρώην κάτοικο Κω Δωδεκανήσων, με Α.Φ.Μ. 045718119, και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο από 13/11/2019 ΑΓΩΓΗΣ ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κρωπίας (Διαδικασία Μικροδιαφορών) με ΓΑΚ: 6169/2019 και ΕΑΚ: 169/2019, η οποία κατατέθηκε στις 25/11/2019 και Στοιχεία Προσδιορισμού από την Ειρηνοδίκη κ. Μουρούτσου Διαμάντω με τα οποία ορίζεται, Έκθεμα: ΜΚ, Αριθμός: 4, Αίθουσα/Γραφείο: -, Ημερομηνία: 22-11-2023, Ημέρα: Τετάρτη, Ώρα: 09:00, Κοινοποίηση: νόμιμη. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος να παραστεί όταν και όπου ορίζεται. Αθήνα 28/12/2020 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος Κωνσταντίνα Κάσσαρη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην Αθήνα, στις 21.12.2020, με την με αριθμό 327Β/2020 έκθεσή μου επίδοσης, εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Αικατερίνη Β. Πρεβεζιάνου, κάτοικος Αθηνών, οδός Λυκούργου αρ. 9, (ΑΦΜ: 128221528), ύστερα από έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου Αθηνών κ. Αναστασίου Χ. Τσιρώνη, πληρεξουσίου των 1) Μιχαήλ Θωμόπουλου του Δημητρίου και της Μαργαρίτας, κατοίκου Κυψέλης Αττικής, οδός Αργυροκάστρου αρ. 3 – 5 με ΑΦΜ: 03024239 και 2) Νικολέττας Θωμοπούλου του Δημητρίου και της Μαργαρίτας, κατοίκου Ιλισίων Αττικής, οδός Ποταμιανού αρ. 15 με ΑΦΜ: 031334426, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα, για τον Παντελή Ανδρέου του Ιωάννου και της Αναστασίας, μέχρι πρότινος κατοίκου Παιανίας Αττικής, επί της οδού Ιωάννου Σιδέρη αρ. 5 και νυν αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο φ/αντίγραφο της υπ΄ αριθμ. 177/2020 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Κρωπίας (Τακτική Διαδικασία), το διατακτικό της οποίας έχει ως εξής: - Δικάζοντας ερήμην του εναγομένου, - Ορίζει παράβολο ερημοδικίας ποσού διακοσίων (200,00) ευρώ, - δέχεται την αγωγή, - αναγνωρίζει έχει εξοφληθεί ολοσχερώς το τίμημα των 600.000,00 δρχ ήτοι 1.760,82€, το οποίο αναγράφεται στο υπ’ αριθμ. 20.666/06.07.1983 συμβόλαιο αγοραπωλησίας της Συμβολαιογράφου Κρωπίας Ανδρομάχης συζ. Δημητρίου Γκίκα, το οποίο μεταγράφηκε στον τόμο 416 και αριθμό 140 των βιβλίων μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κρωπίας και ότι έχει καταργηθεί η τιθέμενη στο ως άνω συμβόλαιο διαλυτική αίρεση, - Καταδικάζει τον εναγόμενο στα δικαστικά έξοδα των εναγόντων που ορίζει στο ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου στο Κορωπί, χωρίς να είναι παρόντες οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους, την 06.11.2020 Η Δικαστική Επιμελήτρια Αικατερίνη Β. Πρεβεζιάνου ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ.86 και εκπροσωπείται νόμιμα, προς την Γρηγορακάκη Μαρία του Κυριάκου, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Τζώρτζ 10 και νυν αγνώστου διαμονής για την Σύμβαση Στεγαστικού/Καταναλωτικού Δανείου με αριθμό: 0351074562, η οποία έχει ως ακολούθως: όπως γνωρίζετε σύμφωνα με τους όρους της ανωτέρω σύμβασης, το σύνολο των οποίων αποδεχθήκατε, σας έχει χορηγηθεί δάνειο, για το σκοπό που αναφέρεται σε αυτή, εξοφλητέο με ισόποσες τοκοχρεωλυτικές δόσεις κατά τους λεπτομερώς προβλεπόμενους σε αυτή όρους. Επειδή είστε υπερήμερος, καθώς δεν τηρήσατε τους όρους της ανωτέρω σύμβασης δανείου και επειδή παρά τις επανειλημμένες κλήσεις μας (μέσω λογαριασμών, επιστολών αλλά και τηλεφωνικών επικοινωνιών), δεν έχετε προβεί στην τακτοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών σας σας δηλώνουμε οτι η προβλεπόμενη από τον Κώδικα Δεοντολογίας (ν.4224/2013) διαδικασία δεν εκκρεμεί ως προς την προαναφερόμενη οφειλή σας, είτε επειδή αυτή ολοκληρώθηκε στην περίπτωσή σας ανεπιτυχώς, πριν την καταγγελία με δική σας υπαιτιότητα, είτε επειδή η ίδια οφειλή σας δεν ήταν εξ’ αρχής εντάξιμη σε αυτήν. Ακολούθως σας γνωρίζουμε ότι την 05.04.2007 προβήκαμε στην καταγγελία της άνω μεταξύ μας σύμβασης, κηρύσσοντας το ανεξόφλητο σύνολο του χρεωστικού υπολοίπου από 59.473,04€, ληξιπρόθεσμο και απαιτητό και κλείνοντας τον λογαριασμό του δανείου. Κατόπιν τούτου σας καλούμε εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από την επίδοση της παρούσας, να εξοφλήσετε το σύνολο της οφειλής σας που μέχρι την 06.11.2020 ανέρχεται στο ποσό των 175.472,16€ πλέον τόκων και εξόδων μέχρις πλήρους εξοφλήσεως με τις ακόλουθες διευκρινίσεις. Τα οφειλόμενα κονδύλια κεφαλαίου και τόκων εκτοκίζονται με το ανώτατο επιτρεπόμενο επιτόκιο υπερημερίας και ανατοκίζονται με εξαμηνιαία περιοδικότητα. Εφόσον έχει υποβληθεί αίτηση Δικαστικού Συμβιβασμού στο πλαίσιο του Ν. 3863/2010 για μη εμπραγμάτως εξασφαλισμένες οφειλές, δεν καθίστανται απαιτητοί οι τυχόν τόκοι υπερημερίας που υπολογίστηκαν από την ημερομηνία επίδοσης της εν λόγω αίτησης μέχρι την έκδοση δικαστικής απόφασης επ’ αυτής, αλλά είναι απαιτητοί οι τόκοι της αντίστοιχης περιόδου που παρήχθησαν με ενήμερο επιτόκιο, όπως ορίζει ο Νόμος. Ενώ εφόσον έχει υποβληθεί αίτηση Δικαστικού Συμβιβασμού στο πλαίσιο του Ν. 3869/2010 για μη εμπράγματος εξασφαλισμένες οφειλές, δεν καθίστανται απαιτητοί οι τόκοι από την ημερομηνία επίδοσης της εν λόγω αίτησης μέχρι την έκδοση δικαστικής απόφασης επ’ αυτής. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, οι τόκοι της εν λόγω χρονικής περιόδου, αλλά και αυτοί που αντιστοιχούν στο μέλλον και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, θα συνυπολογιστούν στην οφειλή σας. Μετά της παρέλευση άπρακτης της ως άνω επταήμερης προθεσμίας η Τράπεζα είναι υποχρεωμένη να προχωρήσει στη λήψη αναγκαστικών μέτρων για την είσπραξη της απαίτησης της. ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ.86 και εκπροσωπείται νόμιμα, προς την Γρηγορακάκη Μαρία του Κυριάκου, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Τζώρτζ 10 και νυν αγνώστου διαμονής για την Σύμβαση Στεγαστικού/Καταναλωτικού Δανείου με αριθμό: 0351074830, η οποία έχει ως ακολούθως: όπως γνωρίζετε σύμφωνα με τους όρους της ανωτέρω σύμβασης, το σύνολο των οποίων αποδεχθήκατε, σας έχει χορηγηθεί δάνειο, για το σκοπό που αναφέρεται σε αυτή, εξοφλητέο με ισόποσες τοκοχρεωλυτικές δόσεις κατά τους λεπτομερώς προβλεπόμενους σε αυτή όρους. Επειδή είστε υπερήμερος, καθώς δεν τηρήσατε τους όρους της ανωτέρω σύμβασης δανείου και επειδή παρά τις επανειλημμένες κλήσεις μας (μέσω λογαριασμών, επιστολών αλλά και τηλεφωνικών επικοινωνιών), δεν έχετε προβεί στην τακτοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών σας σας δηλώνουμε οτι η προβλεπόμενη από τον Κώδικα Δεοντολογίας (ν.4224/2013) διαδικασία δεν εκκρεμεί ως προς την προαναφερόμενη οφειλή σας, είτε επειδή αυτή ολοκληρώθηκε στην περίπτωσή σας ανεπιτυχώς, πριν την καταγγελία με δική σας υπαιτιότητα, είτε επειδή η ίδια οφειλή σας δεν ήταν εξ’ αρχής εντάξιμη σε αυτήν. Ακολούθως σας γνωρίζουμε ότι την 05.04.2007 προβήκαμε στην καταγγελία της άνω μεταξύ μας σύμβασης, κηρύσσοντας το ανεξόφλητο σύνολο του χρεωστικού υπολοίπου από 35.190,36€, ληξιπρόθεσμο και απαιτητό και κλείνοντας τον λογαριασμό του δανείου. Κατόπιν τούτου σας καλούμε εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από την επίδοση της παρούσας, να εξοφλήσετε το σύνολο της οφειλής σας που μέχρι την 06.11.2020 ανέρχεται στο ποσό των 35.888,81€ πλέον τόκων και εξόδων μέχρις πλήρους εξοφλήσεως με τις ακόλουθες διευκρινίσεις. Τα οφειλόμενα κονδύλια κεφαλαίου και τόκων εκτοκίζονται με το ανώτατο επιτρεπόμενο επιτόκιο υπερημερίας και ανατοκίζονται με εξαμηνιαία περιοδικότητα. Εφόσον έχει υποβληθεί αίτηση Δικαστικού Συμβιβασμού στο πλαίσιο του Ν. 3863/2010 για μη εμπραγμάτως εξασφαλισμένες οφειλές, δεν καθίστανται απαιτητοί οι τυχόν τόκοι υπερημερίας που υπολογίστηκαν από την ημερομηνία επίδοσης της εν λόγω αίτησης μέχρι την έκδοση δικαστικής απόφασης επ’ αυτής, αλλά είναι απαιτητοί οι τόκοι της αντίστοιχης περιόδου που παρήχθησαν με ενήμερο επιτόκιο, όπως ορίζει ο Νόμος. Ενώ εφόσον έχει υποβληθεί αίτηση Δικαστικού Συμβιβασμού στο πλαίσιο του Ν. 3869/2010 για μη εμπράγματος εξασφαλισμένες οφειλές, δεν καθίστανται απαιτητοί οι τόκοι από την ημερομηνία επίδοσης της εν λόγω αίτησης μέχρι την έκδοση δικαστικής απόφασης επ’ αυτής. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, οι τόκοι της εν λόγω χρονικής περιόδου, αλλά και αυτοί που αντιστοιχούν στο μέλλον και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, θα συνυπολογιστούν στην οφειλή σας. Μετά της παρέλευση άπρακτης της ως άνω επταήμερης προθεσμίας η Τράπεζα είναι υποχρεωμένη να προχωρήσει στη λήψη αναγκαστικών μέτρων για την είσπραξη της απαίτησης της. ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ.86 και εκπροσωπείται νόμιμα, προς την Πουλημένου Αλεξάνδρα του Σταματίου, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Σέχου αρ.3 και νυν αγνώστου διαμονής για την Σύμβαση Στεγαστικού/Καταναλωτικού Δανείου με αριθμό: 0315146672, η οποία έχει ως ακολούθως: όπως γνωρίζετε σύμφωνα με τους όρους της ανωτέρω σύμβασης, το σύνολο των οποίων αποδεχθήκατε, σας έχει χορηγηθεί δάνειο, για το σκοπό που αναφέρεται σε αυτή, εξοφλητέο με ισόποσες τοκοχρεωλυτικές δόσεις κατά τους λεπτομερώς προβλεπόμενους σε αυτή όρους. Επειδή είστε υπερήμερος, καθώς δεν τηρήσατε τους όρους της ανωτέρω σύμβασης δανείου και επειδή παρά τις επανειλημμένες κλήσεις μας (μέσω λογαριασμών, επιστολών αλλά και τηλεφωνικών επικοινωνιών), δεν έχετε προβεί στην τακτοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών σας σας δηλώνουμε οτι η προβλεπόμενη από τον Κώδικα Δεοντολογίας (ν.4224/2013) διαδικασία δεν εκκρεμεί ως προς την προαναφερόμενη οφειλή σας, είτε επειδή αυτή ολοκληρώθηκε στην περίπτωσή σας ανεπιτυχώς, πριν την καταγγελία με δική σας υπαιτιότητα, είτε επειδή η ίδια οφειλή σας δεν ήταν εξ’ αρχής εντάξιμη σε αυτήν. Ακολούθως σας γνωρίζουμε ότι την 19.12.2007 προβήκαμε στην καταγγελία της άνω μεταξύ μας σύμβασης, κηρύσσοντας το ανεξόφλητο σύνολο του χρεωστικού υπολοίπου από 51.607,97€, ληξιπρόθεσμο και απαιτητό και κλείνοντας τον λογαριασμό του δανείου. Κατόπιν τούτου σας καλούμε εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από την επίδοση της παρούσας, να εξοφλήσετε το σύνολο της οφειλής σας που μέχρι την 09.10.2020 ανέρχεται στο ποσό των 145.762,77€ πλέον τόκων και εξόδων μέχρις πλήρους εξοφλήσεως με τις ακόλουθες διευκρινίσεις. Τα οφειλόμενα κονδύλια κεφαλαίου και τόκων εκτοκίζονται με το ανώτατο επιτρεπόμενο επιτόκιο υπερημερίας και ανατοκίζονται με εξαμηνιαία περιοδικότητα. Εφόσον έχει υποβληθεί αίτηση Δικαστικού Συμβιβασμού στο πλαίσιο του Ν. 3863/2010 για εμπραγμάτων εξασφαλισμένες οφειλές, δεν καθίστανται απαιτητοί οι τυχόν τόκοι υπερημερίας που υπολογίστηκαν από την ημερομηνία επίδοσης της εν λόγω αίτησης μέχρι την έκδοση δικαστικής απόφασης επ’ αυτής, αλλά είναι απαιτητοί οι τόκοι της αντίστοιχης περιόδου που παρήχθησαν με ενήμερο επιτόκιο, όπως ορίζει ο Νόμος. Ενώ εφόσον έχει υποβληθεί αίτηση Δικαστικού Συμβιβασμού στο πλαίσιο του Ν. 3869/2010 για μη εμπράγματως εξασφαλισμένες οφειλές, δεν καθίστανται απαιτητοί οι τόκοι από την ημερομηνία επίδοσης της εν λόγω αίτησης μέχρι την έκδοση δικαστικής απόφασης επ’ αυτής. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, οι τόκοι της εν λόγω χρονικής περιόδου, αλλά και αυτοί που αντιστοιχούν στο μέλλον και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, θα συνυπολογιστούν στην οφειλή σας. Μετά της παρέλευση άπρακτης της ως άνω επταήμερης προθεσμίας η Τράπεζα είναι υποχρεωμένη να προχωρήσει στη λήψη αναγκαστικών μέτρων για την είσπραξη της απαίτησης της. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με τη με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 537/2020 αγωγή τακτικής διαδικασίας ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ρόδου ο ενάγων Σταμάτιος Νικολάς του Καλεττού , κάτοικος Παραδεισίου Ρόδου , με ΑΦΜ 071721666 Δ.Ο.Υ Ρόδου, στρεφόμενος και κατά του Παναγιώτη Νικολά του Γεωργίου, πρώην κάτοικο δημοτικού διαμερίσματος Παραδεισίου δήμου Πεταλουδών Ρόδου και ήδη άγνωστης διαμονής , ζητεί να αναγνωρισθεί ότι συμπληρώθηκε στο πρόσωπο του ο νόμιμος χρόνος κτητικής παραγραφής για τη με χρησικτησία κτήση αγρού με κτηματολογικά στοιχεία: τόμος 13 γαιών Παραδεισίου , φύλλο 129, μερίδα 2462, φάκελος 2866 , νομικής φύσεως αρζί μιρί και ήδη μούλκ . Η αγωγή επιδόθηκε προς τον κ Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου δυνάμει της με αριθμό 11608/23.11.2020 έκθεσης επιδόσεως Χριστίνας Καραμάριου- δικ επιμ Εφετείου Δωδ/σου για τον ανωτέρω . Ο εναγόμενος καλείται όπως εντός 130 ημέρων από την επομένη της καταθέσεως ( πράξη κατάθεσης στις 2.11.2020) της ως άνω αγωγής καταθέσει στην γραμματεία του Ειρηνοδικείου Ρόδου προτάσεις και αποδεικτικά έγγραφα κατόπιν δε προσθήκη – αντίκρουση, άλλως ισχύουν τα νόμιμα. ΡΟΔΟΣ , 10.12.2020 Η πληρεξούσια Δικηγόρος ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΜΑΡΙΟΥ Περίληψη της με αριθμό 11557Γ/22.12.2020 έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών διορισμένου στο Πρωτοδικείο Αθηνών Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλου, μέλους, της ΑΕΔΕ με την επωνυμία ‘‘ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ’’, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών κ. Νικόλαου Α. Ανδρικόπουλου για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», πληρεξούσιου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αριθ. 86, και εκπροσωπείται νόμιμα με ΑΦΜ 094014201, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον ABID (ΑΜΠΙΝΤ) HUSSAIN (ΧΟΥΣΑΪΝ) ΒΗΑΤΤΙ (ΜΠΑΤΙ) του ASHIQ ALI (ΑΣΙΚ ΑΛΙ), κάτοικο τελευταίας γνωστής διαμονής Περιστερίου, οδός Β. Αλεξάνδρου, αρ.76, άλλως κάτοικο τελευταίας γνωστής διαμονής Αθηνών, οδός Μενάνδρου, αρ.15-17, με ΑΦΜ 049045502, ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο του επίσημου αντιγράφου της ηλεκτρονικώς κατατεθειμένης της από 15/12/2020 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική Διαδικασία) της πρώτης ΚΑΤΑ του ABID (ΑΜΠΙΝΤ) HUSSAIN (ΧΟΥΣΑΪΝ) ΒΗΑΤΤΙ (ΜΠΑΤΙ) του ASHIQ ALI (ΑΣΙΚ ΑΛΙ), κατοίκου τελευταίας γνωστής διαμονής Περιστερίου, οδός Β. Αλεξάνδρου, αρ.76, άλλως κατοίκου τελευταίας γνωστής διαμονής Αθηνών, οδός Μενάνδρου, αρ.15-17 και ήδη αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 049045502, απευθυνόμενης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, μαζί με την κάτω απ' αυτή πράξη, τη με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 90321/2020 και τη με Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου 10984/2020 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου Αγωγής (Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Αντικείμενο: ΕΝΟΧΙΚΟ) της κ. Γραμματέως του πιο πάνω Δικαστηρίου, με την οποία βεβαιώνεται ότι αυτή κατατέθηκε την 15/12/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:19. Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, για να λάβει γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, όπως ορίζεται στην παραπάνω έκθεση καταθέσεως δικογράφου καθώς και στις οικείες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως ισχύει σήμερα. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Η ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «Ο ΛΟΓΟΣ» Ο Δικαστικός Επιμελητής Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλος ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ.Πρωτ.: 38090 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Διακηρύττει ότι Διενεργείται πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την «Εκμίσθωση (παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης) των κυλικείων εντός του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Γλυφάδας (Δ.Α.Κ.)», σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης που ορίστηκαν με την αριθμ. 487/2020, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις 08/01/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 λήξη κατάθεσης δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στη δημοπρασία, που θα διεξαχθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Γλυφάδας. Ως κατώτατο όριο προσφοράς, ορίζεται το ποσόν των 1.300,00€ πλέον χαρτοσήμου. Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών του Δήμου δια την εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων, ως εγγύηση, Γραμμάτιο Σύστασης Παρακαταθήκης ή Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένη στην Τράπεζα της Ελλάδος, εξάμηνης τουλάχιστον διάρκειας για ποσό που θα είναι ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου στο άρθρο 4 της διακήρυξης αυτής, ορίου της πρώτης προσφοράς, ήτοι ποσού εκατόν τριάντα ευρώ (130,00€). Το γραμμάτιο αυτό ή η εγγυητική επιστολή αυτή, θα αποτελεί εγγύηση συμμετοχής του στη δημοπρασία και υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται σε όλους όσους πήραν μέρος στην δημοπρασία, μόλις εκδοθεί η απόφαση για το αποτέλεσμα, εφόσον δεν είναι πλειοδότες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν έντυπο της λεπτομερούς διακήρυξης από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Γλυφάδας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Υπεύθυνη κα Βασιλική Μασούρογλου , τηλ. 2132025219 Γλυφάδα, 28/12/2020 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΔΑ: 696ΞΩΡ7-ΜΣΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ/νση: Λ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 94-96 & ΟΛΥΜΠΙΑΣ 7 Τ.Κ. 16451, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Πληροφορίες: Ακερμάνογλου Θεόδωρος Τηλ: 2132018787 ΕΡΓΟ: “ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ” ΠΟΣΟΥ: 728.000,00 ευρώ (με το ΦΠΑ) Αρ.μελ.: Φ23/11/2020 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020” με κωδικό ΟΠΣ 5069966 ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Κ.Α. 64.7311.0014 CPV: 45259000-7 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης Προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την ανάθεση του έργου: “ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ” που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α' 147) 1. Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Ταχ.Δ/νση: Λ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 94-96 & ΟΛΥΜΠΙΑΣ 7, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2132018787 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Ιστοσελίδα Δήμου: www.elliniko-argyroupoli.gr 2. Ως ημερομηνία και ώρα η λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 9/2/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ 3. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 16/2/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. 4. Κωδικός CPV: 45259000-7 5. Τόπος εκτέλεσης: Δημαρχείο κ 1ο Δημ. Σχολείο Ελληνικού 6. Σύντομη περιγραφή: Παρεμβάσεις στο κέλυφος των κτιρίων και στις Η/Μ εγκαταστάσεις των ανωτέρω κτιρίων με στόχο την Ενεργειακή τους Αναβάθμιση κατά δύο Βαθμίδες. 7. Το έργο με (Κ.Α. 64.7311.0014) χρηματοδοτείται από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020” με κωδικό ΟΠΣ 5069966(ΑΔΑ 9Π897Λ7-2ΙΛ) ΚΑΙ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 8. Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 728.000,00 Ευρώ και αναλύεται σε: Κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ: 317.512,05 € Κατηγορία ΗΛΜ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: 106.666,91 € ΣΥΝΟΛΟ Δαπάνης Εργασιών = 424.178,96 € Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) = 76.352,21€ Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 75.079,68 € που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016. ΣΎΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ = 587.096,77€, στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 11.485,92 € σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν.4412/2016. ΦΠΑ 24% = 140.903,23 € 9. Σύστημα Δημοπράτησης: Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης της παραγράφου 2α του άρθρου 95 του Ν.4412/16. 10. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα στις κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1ης τάξης και ΗΛΜ Α2 τάξης και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος- μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος- μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2,3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1(ε) και 3(β) του άρθρου 76 του Ν. 4412/16. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για τυη υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος, η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. Κοινοπραξία). 11. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ., μέχρι της καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας προκήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ)- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr). 12. Οι προσφέροντες θα συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική πλατφόρμα του υποσυστήματος και επισυνάπτοντας, στον ηλεκτρονικό χώρο “Συνημμένα Ηλεκτρονικής Προσφοράς” και στον κατά περίπτωση (υπο)φάκελο, όλα τα στοιχεία της προσφοράς τους σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF). Οι προσφέροντες δύνανται να προβαίνουν, μέσω των λειτουργιών του υποσυστήματος, σε εκτύπωση ελέγχου ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών, (περίπτωση εφαρμογής της παρ.2α του άρθρου 95 του Ν.4412/2016). 13. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές. 14. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/16 για διάστημα επτά (7) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών. 15. Κριτήριο για την ανάθεση της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 16. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εκατόν είκοσι ημέρες (120) από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 17. Εγγύηση Συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 11.741,94 €, η οποία απευθύνεται στον Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, εάν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των εκατόν είκοσι ημερών (120) και τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 18. Προσφέρεται ελέυθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα τη σύμβασης, στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.elliniko-argyroupoli.gr, στον σύνδεσμο Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις. 19. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως 02/02/2021 η Αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 09/02/2021. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού Πληροφορίες: Η. Πετρίδης Τηλ.: 2310 99 5190 Αριθμ. Πρωτ.: 9341 ΛΗΞΗ: 1.3.2021 ΦΕΚ: 2085/17.12.2020 τ.Γ’ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τo παρακάτω Τμήμα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισε την προκήρυξη της εξής θέσης ΔΕΠ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310995050 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παιδαγωγική - Διαπολιτισμική Εκπαίδευση». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 19250) Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 2085/17-12-2020 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 18-12-2020) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει την 1 Μαρτίου 2021. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία του παραπάνω Τμήματος. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mails. Θεσσαλονίκη, 28/12/2020 Με εντολή του Πρύτανη Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ίος, 28/12/2020 ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ Αριθμ. πρωτ.3779 Ταχ. Κώδικας : 84 001 Πληροφορίες : Ναυπλιώτης Αν. Τηλέφωνο : 2286360416 FAX : 2286091228 ηλ.ταχ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΑΪΤΗ» Ο Δήμος Ιητών προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «κάτω των ορίων» για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (CPV: 16160000-4, 31681410-0,3920000-4,35111000-5,30232000-4) εκτιμώμενης αξίας όλων των ομάδων της σύμβασης 127.903,23€ πλέον Φ.Π.Α. 24% ποσού 30.696,77€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 158.600,00 €. Η σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι ομάδες: Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΟΜΑΔΑ Α 1 Προμήθεια βάσεων για την τοποθέτηση έργων και παραγωγή επίπλων Κατ’ αποκοπή 1,00 ΟΜΑΔΑ Β 2 Προμήθεια επίπλων γραφείου Κατ’ αποκοπή 1,00 ΟΜΑΔΑ Γ 3 Προμήθεια μεταλλικών αντικειμένων για τις ανάγκες στο μουσείου Κατ’ αποκοπή 1,00 ΟΜΑΔΑ Δ 4 Προμήθεια Φυτών Κατ’ αποκοπή 1,00 ΟΜΑΔΑ Ε 5 Προμήθεια πυροσβεστικού Υλικού Κατ’ αποκοπή 1,00 ΟΜΑΔΑ ΣΤ 6 Προμήθεια Υλικών συναγερμού Κατ’ αποκοπή 1,00 ΟΜΑΔΑ Ζ 7 Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Περιφερειακών συσκευών Κατ’ αποκοπή 1,00 ΟΜΑΔΑ H 8 Ηλεκτρολογικό υλικό Κατ’ αποκοπή 1,00 ΟΜΑΔΑ Θ 9 Λοιπό υλικό Κατ’ αποκοπή 1,00 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος (συστημικός αριθμός 104098). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 19η Ιανουαρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00. Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής ανάλογα με την ομάδα συμμετοχής τους. Παρέχεται πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη - στοιχεία του διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, δια της οποίας υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα παροχής διευκρινίσεων. Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος υπάλληλος: Ναυπλιώτης Αναστάσιος, τηλ.: 2286360416). Ο Δήμαρχος Ιητών Γκίκας Δ. Γκίκας
PrintButton

24-12-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ Ο υποφαινόμενος Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Νικόλαος Στυλ. Νενεδάκης, κάτοικος Ζωγράφου, οδός Χλόης αρ. 37, μετά από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών Αυγερινού Ανδρέου, με ΑΦΜ 016585655, πληρεξουσίου του Κωνσταντίνου Χουλιάρα του Δημητρίου, κατοίκου Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Κανάρη 47 και Αχαιών, με ΑΦΜ 022315360 μετέβην και επέδωκα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών με τις υπ’ αριθμ. 7665Γ/18-12-2020, 7672Γ/23-12-2020 και 7664Γ/18-12-2020 εκθέσεις επιδόσεώς μου, αντιστοίχως, για τους αγνώστου διαμονής : 1/ Παναγιώτη Ανθή του Ευαγγέλου και της Ευαγγελίας, υπό την ιδιότητά του : α) του εταίρου, διαχειριστή και εκκαθαριστή της Ομορρύθμου Εταιρείας υπό την επωνυμία “ ΑΦΟΙ ΑΝΘΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε”, η οποία είχε τελευταία έδρα στην Αθήνα, οδός Παπαδιαμαντοπούλου αριθμός 65 και τελεί υπό εκκαθάριση εισέτι και β) του διαχειριστή και εκκαθαριστή της Κοινοπραξίας Οικοδομικών Έργων, υπό την επωνυμία “Κ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ – Π. ΑΝΘΗΣ”, η οποία αποτελεί ένωση προσώπων, είχε έδρα στην Αθήνα, οδός Πόντου αριθμ. 50 και τελεί εισέτι υπό εκκαθάριση, 2/ Γεώργιο Ανθή του Ευαγγέλου και της Ευαγγελίας, υπό την ιδιότητά του : α) του εταίρου, διαχειριστή και εκκαθαριστή της Ομορρύθμου Εταιρείας υπό την επωνυμία “ ΑΦΟΙ ΑΝΘΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε”, η οποία είχε τελευταία έδρα στην Αθήνα, οδός Παπαδιαμαντοπούλου αριθμός 65 και τελεί υπό εκκαθάριση εισέτι και β) του διαχειριστή και εκκαθαριστή της Κοινοπραξίας Οικοδομικών Έργων, υπό την επωνυμία “Κ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ – Π. ΑΝΘΗΣ”, η οποία αποτελεί ένωση προσώπων, είχε έδρα στην Αθήνα, οδός Πόντου αριθμ. 50 και τελεί εισέτι υπό εκκαθάριση και 3/ Ελένη θυγ. Χρήστου και Ειρήνης Παπαδοπούλου, ως εξ αδιαθέτου κληρονόμου του Χρήστου Παπαδοπούλου του Αναστασίου και της Μαρίας, αδιαθέτως αποβιώσαντος στο Πλοέστι Ρουμανίας την 11-02-1994, η οποία ήταν κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Ηπείρου αριθμός 3, της υπ' αριθμ. 1955/2018 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, τακτική διαδικασία, τμήμα εμπράγματο γιά να λάβουν αυτοί γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα, 23/12/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Νικόλαος Νενεδάκης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΚΛΗΣΕΩΣ Ο υποφαινόμενος Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Νικόλαος Στυλ. Νενεδάκης, κάτοικος Ζωγράφου, οδός Χλόης αρ. 37, μετά από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών Αυγερινού Ανδρέου, με ΑΦΜ 016585655, πληρεξουσίου του Κωνσταντίνου Χουλιάρα του Δημητρίου, κατοίκου Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Κανάρη 47 και Αχαιών, με ΑΦΜ 022315360, μετέβην και επέδωκα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών με τις υπ’ αριθμ. 7667Γ/18-12-2020, 7673Γ/23-12-2020 και 7666Γ/18-12-2020 εκθέσεις επιδόσεώς μου, αντιστοίχως, για τους αγνώστου διαμονής : 1/ Παναγιώτη Ανθή του Ευαγγέλου και της Ευαγγελίας, υπό την ιδιότητά του : α) του εταίρου, διαχειριστή και εκκαθαριστή της Ομορρύθμου Εταιρείας υπό την επωνυμία “ ΑΦΟΙ ΑΝΘΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε”, η οποία είχε τελευταία έδρα στην Αθήνα, οδός Παπαδιαμαντοπούλου αριθμός 65 και τελεί υπό εκκαθάριση εισέτι και β) του διαχειριστή και εκκαθαριστή της Κοινοπραξίας Οικοδομικών Έργων, υπό την επωνυμία “Κ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ – Π. ΑΝΘΗΣ”, η οποία αποτελεί ένωση προσώπων, είχε έδρα στην Αθήνα, οδός Πόντου αριθμ. 50 και τελεί εισέτι υπό εκκαθάριση, 2/ Γεώργιο Ανθή του Ευαγγέλου και της Ευαγγελίας, υπό την ιδιότητά του : α) του εταίρου, διαχειριστή και εκκαθαριστή της Ομορρύθμου Εταιρείας υπό την επωνυμία “ ΑΦΟΙ ΑΝΘΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε”, η οποία είχε τελευταία έδρα στην Αθήνα, οδός Παπαδιαμαντοπούλου αριθμός 65 και τελεί υπό εκκαθάριση εισέτι και β) του διαχειριστή και εκκαθαριστή της Κοινοπραξίας Οικοδομικών Έργων, υπό την επωνυμία “Κ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ – Π. ΑΝΘΗΣ”, η οποία αποτελεί ένωση προσώπων, είχε έδρα στην Αθήνα, οδός Πόντου αριθμ. 50 και τελεί εισέτι υπό εκκαθάριση και 3/ Ελένη θυγ. Χρήστου και Ειρήνης Παπαδοπούλου, ως εξ αδιαθέτου κληρονόμου του Χρήστου Παπαδοπούλου του Αναστασίου και της Μαρίας, αδιαθέτως αποβιώσαντος στο Πλοέστι Ρουμανίας την 11-02-1994, η οποία ήταν κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Ηπείρου αριθμός 3, κεκυρωμένο αντίγραφο της από 7/12/2020 κλήσης του ανωτέρω Κωνσταντίνου Χουλιάρα, η οποία στρέφεται κατά : 1/ Μαρίας χήρας Μιχαήλ Παπαγεωργίου, κατοίκου Γλυφάδας Αττικής , οδός Γρ. Λαμπράκη αριθμ. 18, ως εξ αδιαθέτου κληρονόμου του αποβιώσαντος κατά την 10-2-2017 συζύγου της Μιχαήλ Παπαγεωργίου του Κων/νου και της Μαρίας, κατοίκου εν ζωή ομοίως, 2/ Ελένης θυγ. Αναστασίου και Μαρίας Παπαγεωργίου συζ. Αντωνίου Ξαγοράρη, κατοίκου Αγ. Παρασκευής, οδός Αχαιών αριθμ. 24, 3/ Μαρίας θυγ. Χρήστου και Ειρήνης Παπαδοπούλου, συζ. Θεοδώρου Καλλιοντζή, κατοίκου Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Ηπείρου αριθμ. 3, ως εξ αδιαθέτου κληρονόμου του Χρήστου Παπαδοπούλου του Αναστασίου και της Μαρίας, αδιαθέτως αποβιώσαντος στο Πλοέστι Ρουμανίας την 11-02-1994, 4/ Ελένης θυγ. Χρήστου και Ειρήνης Παπαδοπούλου, πρώην κατοίκου Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Ηπείρου αριθμ. 3 και νυν αγνώστου διαμονής, ως εξ αδιαθέτου κληρονόμου του Χρήστου Παπαδοπούλου του Αναστασίου και της Μαρίας, αδιαθέτως αποβιώσαντος στο Πλοέστι Ρουμανίας την 11-02-1994, 5/ Βασιλικής θυγ. Μιχαήλ και Μαρίας Παπαγεωργίου, συζ. Βασιλείου Παρθενοπούλου, κατοίκου Γλυφάδας Αττικής, οδός Γρηγορίου Λαμπράκη αριθμ. 18, ως εναγομένης και ως εξ αδιαθέτου κληρονόμου του αποβιώσαντος κατά την 10-2-2017 πατέρα της Μιχαήλ Παπαγεωργίου του Κων/νου και της Μαρίας, κατοίκου εν ζωή ομοίως, 6/ Κωνσταντίνου Παπαγεωργίου του Μιχαήλ και της Μαρίας, κατοίκου Κω Δωδεκανήσων, περιοχή – θέση Λάμπη 128, ως εναγομένου και ως εξ αδιαθέτου κληρονόμου του αποβιώσαντος κατά την 10-2-2017 πατέρα του Μιχαήλ Παπαγεωργίου του Κων/νου και της Μαρίας, κατοίκου εν ζωή ομοίως, 7/ Της Κοινοπραξίας Οικοδομικών Έργων, υπό την επωνυμία, η οποία αποτελεί ένωση προσώπων και εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πόντου 50, τελούσα σε εκκαθάριση και υφισταμένη μόνο για τις ανάγκες της εκκαθαρίσεως, 8/ Της ετερόρρυθμης εταιρείας υπό την επωνυμία , η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πόντου 50 και εκπροσωπείται νόμιμα, τελούσα υπό εκκαθάριση και υφισταμένη μόνο για τις ανάγκες της εκκαθαρίσεως και 9/ Της Ομόρρυθμης Τεχνικής Εταιρεία υπό την επωνυμία , η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Παπαδιαμαντοπούλου 65 και εκπροσωπείται νόμιμα, τελούσα υπό εκκαθάριση και υφισταμένη μόνο για τις ανάγκες της εκκαθαρίσεως. Απευθύνεται η κλήση αυτή ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου, τακτική διαδικασία, με την οποία ο καλών ζητεί όσα αναφέρονται σε αυτή, μαζί με την κάτω απ' αυτήν πράξη καταθέσεως κλήσεως από παραπομπή του Γραμματέα του παραπάνω Δικαστηρίου από την οποία προκύπτει ότι κατατέθηκε σε αυτόν η παραπάνω κλήση την 8-12-2020, με αριθμό καταθέσεως ΓΑΚ 5377/2020 και ΕΑΚ 7/2020 και ορίστηκε δικάσιμος για συζήτησή της η 30-3-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ. στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου, αριθμός πινακίου 1, τακτικής διαδικασίας, για να λάβουν γνώση οι αγνώστου διαμονής αυτοί διάδικοι και για τις νόμιμες συνέπειες και οι οποίοι καλούνται να παραστούν κατά την συζήτηση αυτής, όταν και όπου παραπάνω ορίζεται. Αθήνα, 23/12/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Νικόλαος Νενεδάκης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ (ΥΑΣ) ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Η Δικαστική Επιμελήτρια της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Ηλιάννα Διον. Γιατρά, κάτοικος Αθηνών, οδός Ιουλιανού αρ. 3 & Μπουμπουλίνας (ΑΦΜ 134609785) ύστερα από παραγγελία της διαμεσολαβήτριας Αρχοντικής Χλωμού του Εμμανουήλ, κατοίκου Αθηνών, οδός Αλωπεκής, αριθμός 25Α (ΑΜΥΔ 818 Γενικό Μητρώο Διαμεσολαβητών) με τηλέφωνα επικοινωνίας 2114112000-2 και email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., η οποία διορίσθηκε από την ΚΕΔ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 παρ. 1 του Ν. 4640/2019, πήγα και επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Κων/νο Ι. Σιμιτζόγλου με την υπ’ αριθμ. 3058/23.12.2020 έκθεση επίδοσής μου για λογαριασμό του Χαριλάου Μαραγκού του Νικολάου, κατοίκου Σπάτων Αττικής, οδός Αριστοτέλους αρ. 13 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 23.12.2020 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (άρθρο 7 § 2 του Ν. 4640/2019) της διαμεσολαβήτριας Αρχοντικής Χλωμού, με την οποία σε συνέχεια του από 22.12.2020 Αιτήματος της ΕΤΕ Α.Ε. σχετικά με την ένδικη υπόθεση κατά του Χαρίλαου Μαραγκού του Νικολάου, ενώπιον του ΜΠρΑθ (από 07.09.2020 Αγωγή με ΓΑΚ 63226/14.09.2020 και ΕΑΚ 7648/14.09.2020, Διαδικασία: Νέας Τακτικής Μονομελούς, με αντικείμενο Γενικό Εμπορικό), καλείται ο εναγόμενος, Χαρίλαος Νικολάου Μαραγκός, να παραστεί στην ΥΑΣ διαμεσολάβησης, η οποία θα λάβει χώρα την 11.01.2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, στο γραφείο της που ευρίσκεται στην Αθήνα, οδός Αλωπεκής, αριθμός 25Α (α’ όροφος), άλλως και εναλλακτικώς μέσω της εφαρμογής – υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης zoom.us. Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο να παραστεί όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. 23/12/2020 Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΗΛΙΑΝΝΑ ΔΙΟΝ. ΓΙΑΤΡΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με τις υπ’ αριθ. 420Ε’/17.12.2020 και 421Ε’/17.12.2020 εκθέσεις του επιδόσεως, ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Αθηνών Δημήτριος Πράσινος, κάτοικος Αθηνών, επέδωσε αντίστοιχα, ύστερα από έγγραφη παραγγελία μου, ως πληρεξουσίας δικηγόρου της εδρεύουσας στην Αθήνα υπό ειδική εκκαθάριση «ΑΤΕΛΗΖΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ», όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον ειδικό εκκαθαριστή, ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «PQH ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ» προς την Αντεισαγγελέα του Πρωτοδικείου Αθηνών κ. Ελένη Γυπαράκη, για 1. την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΕΙΡΗΝΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με διακριτικό τίτλο «ΕΙΡΗΝΗ ΕΤΟΙΜΟΥ Ε.Π.Ε.», πρώην εδρεύουσα στο Δήμο Αθηναίων, οδός Παπαδιαμαντοπούλου αρ. 75 και Καισαρίας αρ. 46 (Ιλίσια), με ΑΦΜ 999962047/ΔΟΥ ΙΒ’ Αθηνών, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, και ήδη αγνώστου διαμονής και 2. την Ειρήνη Ετοίμου του Ιπποκράτη και της Σταυρούλας, πρώην κάτοικο Μελισσίων Αττικής, οδός Αγ. Γεωργίου αρ. 39, με ΑΦΜ 052524364/ΔΟΥ Αμαρουσίου, και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 4.11.2020 αγωγή της ανωτέρω εταιρείας, απευθυνόμενης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών (ΓΑΚ/ΕΑΚ: 68918/3553/2020, Τακτική Διαδικασία), με αίτημα να υποχρεωθούν οι ανωτέρω να καταβάλουν το ποσό των 16.018,00€ για τις οφειλές τους από μισθώματα προς την ανωτέρω τράπεζα που βρίσκονται σε καθυστέρηση. Προς γνώσιν και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενοι ταυτοχρόνως όπως ενεργήσουν τα κατά νόμον απαιτούμενα, ήτοι όπως καταθέσουν προτάσεις εντός εκατό τριάντα (130) ημερών από την κατάθεση της αγωγής, την 5.11.2020. Αθήνα, 23.12.2020 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος Χρυσάφω Ι. Ιωάννου Δικηγόρος (ΑΜ/ΔΣΑ 36354) ΤΣΑΝΤΙΝΗΣ-ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ηροδότου 12, Αθήνα, ΤΚ 10675 Τηλ.:210 7210690, fax: 210 7210692 ΑΜ/ΔΣΑ 80624, ΑΦΜ 996986433, ΔΟΥ: Δ’ Αθηνών Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα σήμερα στις Είκοσι τρείς (23), του μήνα Δεκεμβρίου του έτους Δύο χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.25 μ.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ' Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 112867947), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» , ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΑΝΝΙΝΗ, ως πληρεξούσιας Δικηγόρου της εν Αθήναις (Αιόλου 86) εδρευούσης Ανωνύμου Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (ΑΦΜ : 094014201) νόμιμα εκπροσωπούμενης, διά της υπ' αριθμ. 4.200Γ/23-12-2020 εκθέσεως μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωσα προς την κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ κ. Κωνσταντίνο Σιμιτζόγλου, για λογαριασμό του ΚΟΥΡΤΗ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ του Κωνσταντίνου και της Φωτεινής, πρώην κατοίκου επί της οδού Σπάρτης αρ. 9 Νέα Ιωνία και ήδη αγνώστου διαμονής, ΑΦΜ: 076174422, ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ της ΑΓΩΓΗΣ με χρονολογία 22-12-2020 της πρώτης κατά του δευτέρου, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και δια της οποίας η ενάγουσα ως άνω Τράπεζα ζητά : α) Να γίνει δεκτή η αγωγή της, β) Να υποχρεωθεί ο αντίδικος, να της καταβάλλει, για την αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό, το ποσό των (73.687,57) ευρώ, οφείλεται εντόκως από την 3-12-2020 με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο σήμερα για το δάνειο αυτό ανέρχεται σε 5,62% ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2601/1998, μέχρις εξοφλήσεώς του, αναλυόμενο σε: α. Χρεολύσια το ποσό των ευρώ (29.900,26), β.Τόκους κεφαλαίου το ποσό των ευρώ (5.966,29), γ. Τόκους υπερημερίας το ποσό των ευρώ (40.406,80), δ. Έξοδα (78,29) ευρώ, Ασφάλιστρα (705,59) ευρώ, εντόκως από την 3-12-2020 με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο για το δάνειο αυτό ανέρχεται την 2-12-20209 σε 5,62% και τον ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2601/1998), μέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεως του, άλλως από την επόμενη επίδοση της παρούσας αγωγής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, γ) Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινώς εκτελεστή και να καταδικασθεί ο αντίδικος στη δικαστική της δαπάνη και δ) Να καταδικαστεί ο εναγόμενος στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης και στην αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου της. Στο τέλος του εγγράφου περιέχονται επίσης : α) Έγγραφη ενημέρωση για τη δυνατότητα επίλυσης Διαφοράς με Διαμεσολάβηση (κατά το άρθρο 3 παρ.2 Ν.4640/2019 ΦΕΚ Α' 190/30-11-2019) β) Έκθεση κατάθεσης δικογράφου με στοιχεία: Δικαστήριο: Πρωτοδικείο Αθηνών, Διαδικασία: Νέα Τακτική Μονομελούς, Αντικείμενο: Ενοχικό, Κατ. Εγγράφου: Αγωγή, Ημερομηνία και ώρα Κατάθεσης: Πέμπτη 17/12/2020 16.30, Γενικός Αριθμός Κατάθεσης: 90896/2020, Αριθμός Κατάθεσης Δικογράφου: 11052/2020 , που αποδεικνύει την κατάθεση της ΑΓΩΓΗΣ. γ) Σημείωση ότι : Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής και δ) Παραγγελία σε εμένα για την επίδοση. Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος ταυτόχρονα να συμμορφωθεί προς τα σε αυτήν οριζόμενα και να παραστεί όταν θα οριστεί δικάσιμος, ως ανωτέρω. Αθήνα 23 Δεκεμβρίου 2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Κωνσταντίνος Χρ. Μπούρας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα σήμερα στις Είκοσι τρείς (23), του μήνα Δεκεμβρίου του έτους Δύο χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.26 μ.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ' Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 112867947), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΑΝΝΙΝΗ, ως πληρεξούσιας Δικηγόρου της εν Αθήναις (Αιόλου 86) εδρευούσης Ανωνύμου Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (ΑΦΜ : 094014201) νόμιμα εκπροσωπούμενης, διά της υπ' αριθμ. 4.201Γ/ 23-12-2020 εκθέσεως μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωσα προς την κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ κ. Κωνσταντίνο Σιμιτζόγλου, για λογαριασμό του ΠΑΤΕΛΗ ΝΟΜΙΚΟΥ του Νικολάου, πρώην κατοίκου Αγίου Γεωργίου Καλύμνου ΤΚ 85200 και ήδη αγνώστου διαμονής, ΑΦΜ: 040420431, ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ της ΑΓΩΓΗΣ με χρονολογία 11-12-2020 της πρώτης κατά του δευτέρου, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και δια της οποίας η ενάγουσα ως άνω Τράπεζα ζητά : α) Να γίνει δεκτή η αγωγή της, β) Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος και προς ον η επίδοση, να της καταβάλλει, για την αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό, το ποσό των (49.000,54) ευρώ, (το οποίο αναλύεται α) ποσό 48.937,25 ευρώ ο υπ αριθ. 3664030826 λογαριασμός και β) ποσό 63,29 ευρώ ο υπ αριθ. 3664505557 λογαριασμός εξόδων χρηματοδοτήσεων σε οριστική καθυστέρηση, με ημερομηνία 14-11-2019 και μέχρις εξοφλήσεως, με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας και τον ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2601/1998) μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως, άλλως από την επόμενη επίδοση της παρούσας αγωγής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, γ) Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινώς εκτελεστή και να καταδικασθεί ο εναγόμενος στη δικαστική της δαπάνη και δ) Να καταδικαστεί ο εναγόμενος στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης και στην αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου της. Στο τέλος του εγγράφου περιέχονται επίσης : α) Έγγραφη ενημέρωση για τη δυνατότητα επίλυσης Διαφοράς με Διαμεσολάβηση (κατά το άρθρο 3 παρ.2 Ν.4640/2019 ΦΕΚ Α' 190/30-11-2019) β) Έκθεση κατάθεσης δικογράφου με στοιχεία: Δικαστήριο: Πρωτοδικείο Αθηνών, Διαδικασία: Νέα Τακτική Μονομελούς, Αντικείμενο: Ενοχικό, Κατ. Εγγράφου: Αγωγή, Ημερομηνία και ώρα Κατάθεσης: Πέμπτη 17/12/2020 16.20, Γενικός Αριθμός Κατάθεσης: 90894/2020, Αριθμός Κατάθεσης Δικογράφου: 11050/2020, που αποδεικνύει την κατάθεση της ΑΓΩΓΗΣ. γ) Σημείωση ότι : Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής και δ) Παραγγελία σε εμένα για την επίδοση. Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος ταυτόχρονα να παραστεί όταν θα οριστεί δικάσιμος, ως ανωτέρω. Αθήνα 23 Δεκεμβρίου 2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Κωνσταντίνος Χρ. Μπούρας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στο Ηράκλειο Κρήτης σήμερα στις είκοσι τρεις [23] του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι [2020], ημέρα Τρίτη εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης με έδρα το Πρωτοδικείο Ηρακλείου - Κρήτης, ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕΩΝ. ΜΑΚΡΑΚΗΣ, κάτοικος Ηρακλείου - Κρήτης, οδός Χρυσοστόμου αρ.10,¬¬ σύμφωνα με την από 12 Νοεμβρίου 2020 παραγγελία πού μου δόθηκε από την Δικηγόρο Ηρακλείου κ. Θάλεια Μεντζάκη πληρεξούσια της κ. Θεοδώρας Κουνενάκη του Ελευθερίου και της Ειρήνης, κατοίκου Ηρακλείου – Κρήτης, οδός Ν. Πιτσουλάκη αρ. 33, ήλθα και επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ως νόμιμο αντίκλητο του κ. Κωνσταντίνου Παυλάκη του Ιωάννη και της Μαρίας, κατοίκου Ηρακλείου – Κρήτης, οδός Ν. Πιτσουλάκη αρ. 33, και ήδη αγνώστου διαμονής, , σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό 3059 Γ/18-11-2020 Έκθεση Επίδοσης μου, ακριβές αντίγραφο της με αριθμό 228/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, Ειδική Διαδικασία Γαμικών Διαφορών, προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Ο Δικαστικός Επιμελητής ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕΩΝ. ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Κατόπιν παραγγελίας της δικηγόρου ΄Εδεσσας κ. Τραϊανής Δημητριάδου- Γιαννέλη (ΑΜ216) Διαμεσολαβήτριας LLM UNIVERSITY OF BRISTOL, κάτοικος Σκύδρας, Εθνικής Αντίστασης 10 επιδόθηκε στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών ΄Εδεσσας κ. Τσιαπαρίδου Κυριακή για λογαριασμό του Μουρατίδη Θεόδωρου του Μιχαήλ, πρώην κατοίκου ΄Εδεσσας, οδός Ιωαννίνων αρ. 4 και ήδη αγνώστου διαμονής η από 18-12-2020 ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου και Αρχής δια της οποίας γνωστοποιείται προς αυτόν ότι στα πλαίσια της με αριθ. κατ. 69/2020 αγωγής της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε. η υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ) διαμεσολάβησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του ν. 4640/2019 θα λάβει χώρα την 4-1-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. και τον καλεί να παραστεί σε αυτή με το νομικό παραστάτη του. Η Διεξαγωγή της ΥΑΣ θα γίνει διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ. Για τη επίδοση συντάχθηκε η υπ’ αριθμ.3023Γ/21-12-2020 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητού του Πρωτοδικείου ΄Εδεσσας, Μιχαήλ Χ. Αδάμ. Εδεσσα, 21/12/2020 Η Διαμεσολαβήτρια ΤΡΑΪΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΓΙΑΝΝΕΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Κατόπιν παραγγελίας της δικηγόρου ΄Εδεσσας κ. Τραϊανής Δημητριάδου- Γιαννέλη (ΑΜ216) Διαμεσολαβήτριας LLM UNIVERSITY OF BRISTOL, κάτοικος Σκύδρας, Εθνικής Αντίστασης 10 επιδόθηκε στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών ΄Εδεσσας κ. Τσιαπαρίδου Κυριακή για λογαριασμό της Σπυροπούλου Παρθένας του Σπύρου, πρώην κατοίκου ΄Εδεσσας, οδός Αρχελάου αρ. 4 και ήδη αγνώστου διαμονής η από 18-12-2020 ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου και Αρχής δια της οποίας γνωστοποιείται προς αυτόν ότι στα πλαίσια της με αριθ. κατ. 69/2020 αγωγής της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε. η υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ) διαμεσολάβησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του ν. 4640/2019 θα λάβει χώρα την 4-1-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. και τον καλεί να παραστεί σε αυτή με το νομικό παραστάτη του. Η Διεξαγωγή της ΥΑΣ θα γίνει διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ. Για τη επίδοση συντάχθηκε η υπ’ αριθμ.3024Γ/21-12-2020 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητού του Πρωτοδικείου ΄Εδεσσας, Μιχαήλ Χ. Αδάμ. Εδεσσα, 21/12/2020 Η Διαμεσολαβήτρια ΤΡΑΪΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΓΙΑΝΝΕΛΗ ΑΔΑ: 6ΘΩΩΟΡΡ2-04Β Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. Κεντρική Υπηρεσία Δ/νση Προμηθειών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 35/2020 Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ), προκηρύσσουν τον υπ' αριθμ. 35/2020 ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση 1 επιβατικού αυτ/του των ΕΛΤΑ προς κυκλοφορία. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 12.01.2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 στα Γραφεία του ΕΛΤΑ οδός Απελλού 1, 10188 ΑΘΗΝΑ (3ος όροφος, Γραφείο 301Β). Αντίτυπα της διακήρυξης και σχετικές πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τη Δ/νση Προμηθειών ΕΛΤΑ οδός Απελλού 1, 10188 ΑΘΗΝΑ (3ος όροφος, Γραφείο 301Α) τηλ. 2103353337 & 3353234). Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΣΟΦΙΑ ΧΑΡΑΤΣΗ ΑΔΑ: 6ΤΓ0ΩΕΝ-46Ρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νίκαια 23.12.2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 31594 ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ CPV: 45112711-2 TMHMA TEXN. & H/M ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ο Δήμος Κιλελέρ προκηρύσσει ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» Προϋπολογισμού 400.000,00 € + 96.000,00 (ΦΠΑ 24%)= 496.000,00 € 1. Ταξινόμηση του έργου κατά PCV: {42112711-2}, Κωδικός NUTS: EL612 (Θεσσαλία - Λάρισα) 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Κιλελέρ http://www.kileler.gov.gr. Πληροφορίες παρέχονται από: Τμήμα Τεχνικών & Η/μ Εργων & Συγκοινωνιών, τηλ.: 2413507242, fax: 2410921868. 3. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Η προθεσμία υποβολής των προσφορών ορίζεται, η 25η Ιανουαρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 4. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 29η Ιανουαρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00. 5. Το σύστημα υποβολής της προσφοράς είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης επί τοις εκατό για κάθε ομάδα τιμών εργασιών του προϋπολογισμού της μελέτης σε έντυπο της υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 95, παράγραφος 2α του Ν. 4412/16. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά). 6. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 7. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των Δημοσίων Εργων οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. β. Προερχόμενες από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένενω εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 8.000,00 ευρώ και θα έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο των ΕΝΝΕΑ (9) μηνών και τριάντα ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών (άρθρο 97 παρ. 3 & άρθρο 72 παρ. 1α του Ν. 4412/2016). 9. Το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από το Πράσινο Ταμείο και από Εσοδα Δήμου. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. 10. Αρμόδιο όργανο για την κατάθεση ένδικων μέσων κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (Ν. 4412/2016 - άρθρα 98 και 360) είναι η ΑΕΠΠ. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΣ
PrintButton

22-12-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ’ αριθμόν 593/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε η ίδρυση του σωματείου με την επωνυμία «Σωματείο Φίλων του Διαγωνισμού Τραγουδιού Γιουροβίζιον» και τους διακριτικούς τίτλους «Γκρικ Γιουροβίζιον Κλαμπ» («Greek Eurovision Club»), «Ιντερνάσιοναλ Νετγουερκ οφ Φαν Κλαμπς οφ Γιουροβίζιον» («International Network of Fan Club of Eurovision»), συντετμημένα «I.N.F.E.», και/ή «Ιντερνάσιοναλ Νετγουερκ οφ Φαν Κλαμπς οφ Γιουροβίζιον Γκρις», συντετμημένα I.N.F.E. Greece, και «Γιουροβίζιον Σονγκ Κόντεστ Φαν Κλαμπ» («Eurovision Song Contest Fan Club»), με έδρα την Νέα Σμύρνη Αττικής, οδός Μαγνησίας αρ 4, με Α.Φ.Μ. 997796360/Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας και με Α.Μ. 27231 στο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών, και εγκρίθηκε το από 30.9.2015 καταστατικό του, αποτελούμενο από δέκα (10) άρθρα και σκοπούς τους αναφερόμενους στο άρθρο δεύτερο (2ο) αυτού, ήτοι την διάδοση του θεσμού του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision εν γένει, την προώθηση του ελληνικού τραγουδιού στην Ευρώπη, την έκδοση πάσης φύσεως εντύπου υλικού, την προώθηση της ελληνικής μουσικής στο εξωτερικό και την συνεργασία για τον σκοπό αυτό με άλλα διεθνή μουσικά φεστιβάλ και δρώμενα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν τον σκοπό αυτόν, την ίδρυση σε άλλα κράτη αντίστοιχα εθνικά ομοειδή σωματεία και παραρτήματα που θα ανήκουν στο ίδιο δίκτυο με την ονομασία I.N.F.E. (International Network of Fan clubs of Eurovision) με τους ίδιους σκοπούς με το ελληνικό σωματείο σε σχέση με τον μουσικό διαγωνισμό Eurovision, την συνεργασία με άλλους συλλόγους, σωματεία, ενώσεις προσώπων του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, όπως και με τα κρατικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα και τις ενώσεις I.N.F.E. και O.G.A.E. των χωρών - μελών της E.B.U. και παγκοσμίως που αντιστοιχούν στους σκοπούς και τις επιδιώξεις και γενικότερα με σχετικούς φορείς, προκειμένου να επιτευχθούν κοινοί στόχοι, την πληροφόρηση σε σχέση με οτιδήποτε αφορά τον διαγωνισμό της Eurovision, χρησιμοποιουμένων ως μέσων πληροφόρησης ενδεικτικά του περιοδικού «Eurorhythm», της ηλεκτρονικής διεύθυνσης αλληλογραφίας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και της ιστοσελίδας www.infegreece.com και παντός προσφόρου μέσου επικοινωνίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την διοργάνωση πολιτιστικών, ψυχαγωγικών, αθλητικών και άλλων εκδηλώσεων, όπως ομιλιών, προβολών, παραστάσεων, συνεδριάσεων, χοροεσπερίδων, εκδρομών, αθλητικών αγώνων κλπ, την εκδοτική δραστηριότητα με θεματική τον μουσικό διαγωνισμό και την προώθηση των ανωτέρω σκοπών με κάθε νόμιμο μέσο, την διοργάνωση των τριών μουσικών εκδηλώσεων που φέρουν τους διακριτικούς τίτλους «BE.SΟ.» («Best Song») «MU.SI.CA.» («Must Sing Caraoke») και «ΕΥΡΩΔΡΟΜΙΟ» («Eurodromio»). Αθήνα, 14.12.2020 Ο πληρεξούσιος δικηγόρος Αλέξανδρος Πασιατάς ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος δικογράφου της με αριθμό κατάθεσης 10662/87517/2020 ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ ΕΝΩΠΙΟΝ του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Φ.Μ. 106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Ηπείρου αρ. 1, τηλ. 210-8817118, μετά την από 08.12.2020 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από τη Δικηγόρο κα ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΥΣΚΙΩΤΟΥ πληρεξούσια του ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Μιχαήλ και της Δήμητρας, κατοίκου Νέας Φιλαδέλφειας, οδός Τραπεζούντος αρ.21, με ΑΦΜ 023832187 ΔΟΥ Ν. Ιωνίας, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με την υπ’ αριθμ. 7004/11.12.2020 έκθεση μου επίδοσης για λογαριασμό για λογαριασμό της Ντομζάλσκα Γιαντβίγκα του Μιετσίσλαβ, πρώην κατοίκου Νέας Φιλαδέλφειας (Τραπεζούντος αρ.21) και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο (Ηλεκτρονική Κατάθεση) της από 12-11-2020 Αγωγής Διαζυγίου του ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Μιχαήλ και της Δήμητρας, κατοίκου Νέας Φιλαδέλφειας, οδός Τραπεζούντος αρ.21, με ΑΦΜ 023832187 ΔΟΥ Ν. Ιωνίας Κατά της Ντομζάλσκα Γιαντβίγκα του Μιετσίσλαβ και της Κριστίνα, πρώην κατοίκου Νέας Φιλαδέλφειας, οδός Τραπεζούντος αρ.21 και ήδη αγνώστου διαμονής. Η ως άνω Αγωγή φέρει Γενικό Αριθμό Κατάθεσης : 87517/01.12.2020 και Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου : 10662/01.12.2020 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με την οποία ΖΗΤΑΕΙ ο ενάγων να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή του και να λυθεί ο γάμος του με την εναγομένη, που τελέστηκε την 9-10-1991 στον Δήμο Αθηναίων, λόγω της απονέκρωσης του από του έτους 1997. Να καταδικαστεί η αντίδικος στην δικαστική του δαπάνη. Σύμφωνα με την από 01.12.2020 πράξη ορισμού συζήτηση, ημερομηνία δικασίμου ορίζεται η 22η/02/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00, Α/Α Πινακίου : 41, Κωδικός - Περιγραφή Πινακίου : 346 Α6 (ΜΟΝ) Διατροφ./Επιμελ./Διαζυγ./Προσβ. πατροτητ., Αίθουσα : Κτίριο 4, Αίθουσα 3. Προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες, καλώντας την όπως παραστεί στη συζήτηση της παρούσης στον τόπο και χρόνο που ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα, 11-12-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ Δυνάμει της υπ' αριθμ. 5490Ζ'/21-12-2020 έκθεσης επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Θράκης Θεόδωρου Κοκίδη επιδόθηκε στον Κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης η πρόσκληση-γνωστοποίηση της Διαμεσολαβήτριας Αναστασίας Μποζατζίδου του Ζήση για διεξαγωγή Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας (ΥΑΣ) Διαμεσολάβησης (άρθρο 7 Ν. 4640/2019) για τη διαφορά μεταξύ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ΑΕ, η οποία εδρεύει στην Αθήνα (Αιόλου 86) και του Αθανασίου Κεχαγιά του Ιωάννη, πρώην κατοίκου Κομοτηνής Ν. Ροδόπης (Ολύμπου Νεόκτιστα 47) και ήδη αγνώστου διαμονής, για την οποία η πρώτη έχει ήδη ασκήσει αγωγή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης (αρ. εκθ. κατάθ. Δικ. ΤΜ68/2020). Καλείται ο εναγόμενος Αθανάσιος Κεχαγιάς του Ιωάννη όπως, την 30-12-2020 και ώρα 17:00, συνδεθεί, μετά του νομικού του παραστάτη, στην τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας Zoom, η οποία έχει ορισθεί και προγραμματισθεί από τη Διαμεσολαβήτρια και συμμετάσχει στην ΥΑΣ, η οποία πρόκειται να λάβει χώρα κατά τα ανωτέρω οριζόμενα. Αριθμός Ταυτοποίησης Τηλεδιάσκεψης (Meeting ID): 812 6990 5541. Κωδικός Πρόσβασης: wqy8sk Κομοτηνή, 21-12-2020 Η Διαμεσολαβήτρια Αναστασία Ζ. Μποζατζίδου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΩΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Στις 16/12/2020 επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Αγιούμπ (Ayoub) Αλή (Ali) του Γουαζίντ (Wyjid), πρώην κάτοικον Αθηνών (Λ. Αλεξάνδρας αρ. 69) και ήδη αγνώστου διαμονής, αντίγραφο της από 23/9/2020 και με αριθμό κατάθεσης 83779/10132/2020 αγωγής της Μπενεμπίσε (Benevice) Μερσελίτα (Mercelita) του Κρισπίν (Crispin), κατοίκου Αθηνών (Σεβαστουπόλεως 107), Α.Φ.Μ.: 055718649, κατά του ως άνω, που απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Ειδική διαδικασία των διαφορών από την οικογένεια, τον γάμο και την ελεύθερη συμβίωση). Δικάσιμος προς συζήτηση της αγωγής ορίστηκε η 11/10/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, κτίριο 6 αίθουσα 12 και με αριθμό πινακίου Α3 (ΜΟΝ) / 16. Η επίδοση έγινε για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες με κλήση να παραστεί κατά τη συζήτηση της αγωγής και συντάχθηκε η υπ' αριθμόν 7672Γ'/16.12.2020 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών Βασιλικής Μποροδήμου - Βασιλείου. Αθήνα, 16/12/2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος της ενάγουσας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΟΥΣΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 6-8 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210/3633310 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΓΩΓΗΣ Με την υπ’ αριθμ. 4748Δ΄/18-12-2020 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Ρόδου Γεωργίου Καλογήρου με παραγγελία του πληρεξουσίου δικηγόρου των εναγόντων 1.Της Μαρίας Πατουχέα του Δημητρίου, κατοίκου Μαλώνας Ρόδου (ΑΦΜ 114671854) και 2.Του Ιωάννη Πατουχέα του Δημητρίου, κατοίκου Μαλώνας Ρόδου (ΑΦΜ 140187540) επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου για τον εναγόμενο Νικόλα Παπανικόλα του Τζιοβάνι (Ιωάννη), πρώην κάτοικο Μαλώνας Ρόδου και ήδη αγνώστου διαμονής η από 14-12-2020 και με αριθμό κατάθεσης 606/2020 αγωγή ασκηθείσα ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ρόδου, και αφορά την κτήση κυριότητας κατά ποσοστό ½ έκαστος των εναγότων εξ αδιαιρέτου με χρησικτησία του ακινήτου που αναφέρεται στο αιτητικό αυτής, ήτοι επί αγρού εκτάσεως 1350 τ.μ. που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια Μασσάρων Ρόδου και φέρει κτηματολογικά στοιχεία τόμος 29 γαιών Μασσάρων, φύλλο 33, μερίδα 1702 και φάκελος 3241 του Κτηματολογίου Ρόδου, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες γενικά και με κλήση μέσα σε 130 ημέρες από την επόμενη κατάθεσης της αγωγής και κατά την αναστολή της προθεσμίας του άρθρου 147 Κ.Πολ.Δ. να καταθέσει προτάσεις και όλα τα απαραίτητα έγγραφα, διαφορετικά θα δικαστεί ερήμην και με αντιγραφή στη σχετική έκθεση επίδοσης. Ρόδος, 21-12-2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Ιωάννης Εμμ. Κούκουλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ' αριθμόν 52/2020 διάταξη του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου εγκρίθηκε το καταστατικό του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΣΤΑΔΙΟ 2020», με έδρα το Μαρούσι Αττικής, σκοπό την ανάπτυξη της αντισφαίρισης, καθώς και άλλους που αναλυτικά αναφέρονται στο καταστατικό. Αθήνα 21-12-2020 Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 2103822238 Περίληψη Γνωστοποίησης Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίασης Διαμεσολάβησης. Με την με αριθμό 9071B΄/21-12-2020 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Θεσσαλονίκης Παναγιώτα Κοτσή, επιδόθηκε από τoν Διαπιστευμένο Διαμεσολαβητή Κατερίνης Δημήτριο Παπαδόπουλο (Α.Μ.Δ. 2020), προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης, για λογαριασμό της ΚΒΟΛΕΚ ΡΕΓΚΙΝΑ ΜΠΟΛΕΣΛΑΒΑ του Μιχαήλ, πρώην κατοίκου Κατερίνης, Σβορώνου αρ. 42 και ήδη αγνώστου διαμονής, η από 18-12-2020 Γνωστοποίηση/Πρόσκληση για την Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 4640/2019, με την οποία καλείται η ΚΒΟΛΕΚ ΡΕΓΚΙΝΑ ΜΠΟΛΕΣΛΑΒΑ του Μιχαήλ, να παραστεί με τον νομικό της παραστάτη στην Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 μ.μ., στην Κατερίνη και επί της οδού 25ης Μαρτίου 5, 4ος όροφος, προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς που προέκυψε μεταξύ αυτής ως εναγομένης και της ενάγουσας ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, κατόπιν κατάθεσης της με αριθμό 905/99/2020 αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης, για οφειλή της που απορρέει από τις με αριθμούς 4167051281/31-8-2006, 4167051982/31-8-2006 και 4198597987/31-8-2006 Συμβάσεις Τοκοχρεωλυτικών Δανείων. Κατερίνη 21-12-2020 Ο Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής Δημήτριος Χρ. Παπαδόπουλος (Α.Μ.Δ.2020) ΑΔΑ: ΨΕΗΞΟΡΡ2-7ΝΕ Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. Κεντρική Υπηρεσία Δ/νση Προμηθειών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ), προκηρύσσουν τον 5720 Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης και ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την προμήθεια 1.500.000 τεμαχίων Πλαστικών Ασφαλειών με barcode, (CPV: 19520000-7 «Πλαστικά Προϊόντα») προϋπολογισμού 64.516,13 € πλέον ΦΠΑ, ήτοι 80.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με μονομερές δικαίωμα προαίρεσης εκ μέρους των ΕΛΤΑ προμήθειας επιπλέον ποσότητας 1.500.000 τεμαχίων για ένα (1) επιπλέον έτος, με τους ίδιους όρους και τιμές, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού για δύο (2) έτη (1+1 έτη) το ποσόν των 160.000,00 € (80.000,00 € + 80.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (129.032,26 € πλέον ΦΠΑ + 30.967,74 € ΦΠΑ). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 05.01.2021 έως 08.01.2021 και ώρα 15.00 με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.goν.gr, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Ν.4412/2016 (άρθρα 36 και 37). Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: http://www.promitheus.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα του Διαγωνισμού στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου. Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΣΟΦΙΑ ΧΑΡΑΤΣΗ
PrintButton

05-01-2021

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ' αριθμόν 54/2020 διάταξη του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου εγκρίθηκε η τροποποίηση του καταστατικού του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΥΚΗΣ» ως προς την επωνυμία σε «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΠΕΥΚΗΣ» και άλλες διατάξεις που αναλυτικά αναφέρονται στο καταστατικό. Αθήνα 30-12-2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 2103822238 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Αρθρο 135 παρ. 1 Κ. Πολ. Δικ. Με την με αριθμό 11.681 Β'/28-12-2020 Εκθεση Επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Βορείου Αιγαίου με έδρα το Πρωτοδικείο Μυτιλήνης Γρηγορίου Φωτεινού, επιδόθηκε στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μυτιλήνης κ. Φωτεινή Κοκκόρη, Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών, για την Ερμιόνη Γιαννίκου του Ευστρατίου και της Σαπφούς, πρώην κάτοικο Μυτιλήνης και ήδη αγνώστου διαμονής ακριβές θεωρημένο αντίγραφο της με χρονολογία 04 Δεκεμβρίου 2020 ΑΓΩΓΗ (Διαζυγίου 2ετούς διάστασης) που απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Μυτιλήνης του Γεωργίου Τσακμάκα του Δημητρίου και της Μαγδαληνής, κατοίκου Μυτιλήνης, με ΑΦΜ 036351842, εναντίον της και ζητά να γίνει δεκτή αυτή η αγωγή και να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή, να λυθεί ο γάμος του με την εναγομένη και να καταδικαστεί η εναγόμενη στην πληρωμή της εν γένει δικαστικής μου δαπάνης. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχουν: α) έκθεση κατάθεσης της γραμματέα του κ. Αθηνάς Παρασκευά με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 239/21-12-2020, β) ταυτόχρονη πράξη ορισμού δικασίμου της Δικαστού Υπηρεσίας κ. Στέλλας Νακοπούλου, Πρωτοδίκη, που ορίζει δικάσιμο για την συζήτησή της από το Μονομελές Πρωτοδικείο Μυτιλήνης (ειδική διαδικασία - διαζύγιο διετούς διάστασης) και στο κατάστημά του στις 28 Μαΐου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 π.μ. με αριθμό -11- στο πινάκιο αυτής της δικασίμου. Προς γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια. Μυτιλήνη 28-12-2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΨΑΡΑΔΕΛΛΗΣ Μητροπόλεως 5 Μυτιλήνη τηλ. 2251027911 Περίληψη επιδοθέντος δικογράφου Αριθμός Επίδοσης 262 Γ' Στην Αθήνα σήμερα την εικοστή όγδοη (28η) του μηνός Δεκεμβρίου 2020 έτους, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.30 μ.μ. ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Ευάγγελος Παπαδόπουλος, κάτοικος Αθηνών, οδός Σταδίου 39, μετά από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών Νικόλαου Μουρδουκούτα πληρεξούσιου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) όπως μετονομάσθηκε που εδρεύει στην Αθήνα οδός Αμερικής αρ. 12, ως καθολικός διάδοχος του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)», νόμιμα εκπροσωπούμενο από το Διοικητή του, με Α.Φ.Μ.: 997072577, επέδωσα προς τον Εισαγγελέα του Πρωτοδικείου Αθηνών για τον MUSTAFA ILHAMI SONMEZ του SUKRIVE, πρώην κάτοικο Αθηνών και ήδη αγνώστου διαμονής ακριβές αντίγραφο της από 26-10-2020 Αγωγής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών του πρώτου κατά αυτού με την οποία αιτείται να γίνει δεκτή η παρούσα, να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι αλληλεγγύως, αδιαιρέτως και εις ολόκληρο έκαστος να του καταβάλουν το ποσό των (1.227,99 ΕΥΡΩ) και δη με το νόμιμο τόκο επιδικίας κατ' άρθρο 346 Α.Κ. από της επιδόσεως της παρούσας μέχρις εξοφλήσεως, να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η απόφαση που θα εκδοθεί, να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στην δικαστική του δαπάνη, με την από 27-10-2020 έκθεση κατάθεσης δικογράφου του γραμματέα του πιο πάνω δικαστηρίου Βασίλειου Βαρβαρήγου με ΓΑΚ: 65921/2020 και ΕΑΚ: 7854/2020 και με πινάκιο Θ-16 με την οποία ορίζεται ημερομηνία συζήτησης αυτής την 05-02-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 π.μ. στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, ακροατήριο Α4, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενο να παραστεί κατά την συζήτηση αυτής όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Γίνεται μνεία ότι η παραλαβούσα Α/εισαγγελέας παρήγγειλε τη δημοσίευση της παρούσας στις ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα: 1) ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, 2) Ο ΛΟΓΟΣ. Η παραλαβούσα και Παραγγέλουσα Α/Εισαγγελέας Ελένη ΓΥΠΑΡΑΚΗ Ο παραγγέλων πληρ. Δικηγόρος Νικόλαος ΜΟΥΡΔΟΥΚΟΥΤΑΣ Ο Δικ. Επιμελητής Ευάγγελος Παπαδόπουλος Περίληψη Αγωγής [αγνώστου διαμονής]. Με την με αρ.4.196Ε /30-12-2020 έκθεση επίδοσης Δικ. Επιμ. Εφετ. Αθηνών Ιωάννη Ν. Αγγελόπουλου, επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, η από 14-12-2020 ΑΓΩΓΗ στο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ [ΓΑΚ 75204 ΕΑΚ 4049/17-12-2020] με τις σχετικές επισημάνσεις για τη Ν. Τακτ. Διαδ., υπέρ της Θεοδότης θυγ. Δημητρίου Καρακάση κατοίκου Χαλανδρίου, οδός Δραγατσανίου αρ. 2, ΑΦΜ 053336720 κατά της Ετερόρ. Τεχν. εταιρίας «Τεχνική εταιρεία Δ. Ρέρες και ΣΙΑ Ε.Ε.» εδρευούσης στου Ζωγράφου Αττικής, επί της Λεωφ. Αλεξάνδρου Παπάγου αρ. 22, λυθείσης και ήδη αγνώστου διαμονής, του νομίμου εκπροσώπου της Δημητρίου Ρερέ, κατοίκου Ηλιούπολης Αττικής, οδός Αλιμούντος αρ. 51 και ήδη αγνώστου διαμονής, προς γνώση & για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 30-12-2020 Της ενάγουσας η πληρεξούσια Δικηγόρος και αντίκλητος Χριστίνας Διακοπαναγιώτη [Αγκύλης 43,Αθήνα, τηλ 6945299717] Περίληψη Αίτησης [αγνώστου διαμονής] Με την με αρ.4.195Ε /30-12-2020 έκθεση επίδοσης Δικ. Επιμ. Εφετ. Αθηνών Ιωάννη Ν. Αγγελόπουλου, επιδόθηκε στον κ Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, η από 15-12-2020 ΑΙΤΗΣΗ στο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ [ΓΑΚ 75532 ΕΑΚ 2516/18-12-2020 χρόνος συζήτησης στις 27-1-2021 ημέρα Τετάρτη ώρα 09:00 π.μ.,Πιν. ΡΕ αρ.14, [για αποσφράγιση οριζ. ιδιοκτησίας Α΄υπέρ το ισόγειο ορόφου στην οδό Αθανασίας αρ. 24 Δ. Αθηναίων], υπέρ των: 1] Χαράς Κωνσταντάκη του Πολυκάρπου κατοίκου Αθηνών, οδός Αρτοτίνης αρ. 32-34, ΑΦΜ 058930390 και 2] Σοφίας Κωνσταντάκη του Πολυκάρπου κατοίκου Κέρκυρας, οδός Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας αρ. 72, ΑΦΜ 037110779, κοινοποιουμένη και στην Άννα-Μαρία Λαμπίκη αγνώστου διαμονής, προς γνώση της & για τις νόμιμες συνέπειες και κλήση. Αθήνα 30-12-2020 Η πληρεξούσια Δικηγόρος και αντίκλητος Παρασκευή Κ. Κερχουλά [Πανεπιστημίου 67 Αθήνα, τηλ 2103214542 ] ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Αρ.Πρωτ.: 38665 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Διακηρύττει ότι Διενεργείται μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία που αφορά τη «Μίσθωση ακινήτου στη Γλυφάδα (πάνω από τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης) για τη στέγαση αιθουσών διδασκαλίας νηπιαγωγείου για τις ανάγκες της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης», σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης που ορίστηκαν με την αριθμ. 531/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Το ακίνητο προς στέγαση αιθουσών διδασκαλίας νηπιαγωγείου, πρέπει να βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Γλυφάδας και συγκεκριμένα στα οικοδομικά τετράγωνα που βρίσκονται πάνω από τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Προτείνεται ισόγειο κτίσμα, έκτασης τουλάχιστον ογδόντα (80) τετραγωνικών μέτρων, το οποίο να βρίσκεται εντός οικοπέδου έκτασης τουλάχιστον πεντακοσίων (500) τετραγωνικών μέτρων. Η δημοπρασία διεξάγεται σε δύο φάσεις: α) Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ο Δήμαρχος δημοσιεύει λεπτομερή διακήρυξη, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 531/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, καλεί τους ενδιαφερόμενους, όπως εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από της δημοσιεύσεως εκδηλώσουν ενδιαφέρον ήτοι στις 25/01/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Οι προσφορές ενδιαφέροντος, κατατίθενται στο Δήμο και στη συνέχεια η αρμόδια υπηρεσία της αποστέλλει στην επιτροπή των άρθρων 3 και 9 του ν. 513/30.12.1976 (ΦΕΚ Α’ 356) και του άρθρου 18 και 9 του ν. 3467/2006, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων και περί του αν τούτα πληρούν τους όρους και τον σκοπό διακήρυξης. Στις προσφορές ενδιαφέροντος θα αναγράφονται επακριβώς τα στοιχεία του ακινήτου. Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν: * Σχετική αίτηση, στην οποία θα αναφέρονται ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο προσφέροντος ή - σε περίπτωση συνιδιοκτησίας - προσφερόντων , τοποθεσία ακινήτου, εμβαδό. * Τοπογραφικό διάγραμμα εις διπλούν, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει, απόσπασμα από την εφαρμογή του Εθνικού Κτηματολογίου (που είναι διαθέσιμη στο internet στη διεύθυνση http://gis.ktimanet.gr/wms/ktbasemap/default.aspx) με σημειωμένα τα όρια του οικοπέδου. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης κοινοποιείται σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον. β) Διενέργεια Δημοπρασίας Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό να λάβουν μέρος σε αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά την διαδικασία της πρώτης φάσης. Κατά την διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό, το οποίο μετά την λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από τον μειοδότη. Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Δήμο Γλυφάδας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8.30 π.μ. έως 14.00 μ.μ. στα τηλέφωνα: 2132025361. Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν έντυπο της λεπτομερούς διακήρυξης από την Δ/νση Οικονομικού Δήμου Γλυφάδας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Γλυφάδα, 31/12/2020 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Αρ.Πρωτ.: 38661 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Διακηρύττει ότι Διενεργείται μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία που αφορά τη «Μίσθωση ακινήτου στη Γλυφάδα (πάνω από τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης) για τη στέγαση αιθουσών διδασκαλίας νηπιαγωγείου για τις ανάγκες της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης», σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης που ορίστηκαν με την αριθμ. 527/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Το ακίνητο προς στέγαση αιθουσών διδασκαλίας νηπιαγωγείου, πρέπει να βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Γλυφάδας και συγκεκριμένα στα οικοδομικά τετράγωνα που βρίσκονται πάνω από τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Προτείνεται κτίσμα εμβαδού τουλάχιστον εκατό (100) τετραγωνικών μέτρων, το οποίο να βρίσκεται εντός οικοπέδου έκτασης τουλάχιστον τριακοσίων πενήντα (350) τετραγωνικών μέτρων. Η δημοπρασία διεξάγεται σε δύο φάσεις: α) Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ο Δήμαρχος δημοσιεύει λεπτομερή διακήρυξη, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 527/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, καλεί τους ενδιαφερόμενους, όπως εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από της δημοσιεύσεως εκδηλώσουν ενδιαφέρον ήτοι στις 25/01/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Οι προσφορές ενδιαφέροντος, κατατίθενται στο Δήμο και στη συνέχεια η αρμόδια υπηρεσία της αποστέλλει στην επιτροπή των άρθρων 3 και 9 του ν. 513/30.12.1976 (ΦΕΚ Α’ 356) και του άρθρου 18 και 9 του ν. 3467/2006, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων και περί του αν τούτα πληρούν τους όρους και τον σκοπό διακήρυξης. Στις προσφορές ενδιαφέροντος θα αναγράφονται επακριβώς τα στοιχεία του ακινήτου. Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν: * Σχετική αίτηση, στην οποία θα αναφέρονται ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο προσφέροντος ή - σε περίπτωση συνιδιοκτησίας - προσφερόντων , τοποθεσία ακινήτου, εμβαδό. * Τοπογραφικό διάγραμμα εις διπλούν, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει, απόσπασμα από την εφαρμογή του Εθνικού Κτηματολογίου (που είναι διαθέσιμη στο internet στη διεύθυνση http://gis.ktimanet.gr/wms/ktbasemap/default.aspx) με σημειωμένα τα όρια του οικοπέδου. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης κοινοποιείται σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον. β) Διενέργεια Δημοπρασίας Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό να λάβουν μέρος σε αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά την διαδικασία της πρώτης φάσης. Κατά την διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό, το οποίο μετά την λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από τον μειοδότη. Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Δήμο Γλυφάδας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8.30 π.μ. έως 14.00 μ.μ. στα τηλέφωνα: 2132025361. Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν έντυπο της λεπτομερούς διακήρυξης από την Δ/νση Οικονομικού Δήμου Γλυφάδας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Γλυφάδα, 31/12/2020 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Αρ.Πρωτ.: 38667 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Διακηρύττει ότι Διενεργείται μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία που αφορά τη «Μίσθωση ακινήτου προς στέγαση Κ.Ε.Π. (Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών», σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης που ορίστηκαν με την αριθμ. 519/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Το ακίνητο προς στέγαση ΚΕΠ (Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών) πρέπει: (α) να βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Γλυφάδας και συγκεκριμένα στα οικοδομικά τετράγωνα που περικλείονται και από τις δύο πλευρές από τις οδούς Γ. Γεννηματά – Αγ. Νεκταρίου – Γ. Γεννηματά, (β) να έχει εμβαδόν εσωτερικών (κύριων) χώρων το ακίνητο μεγαλύτερο των εκατόν πενήντα (150) τετραγωνικών μέτρων. Σημειώνεται ότι στη δημοπρασία μπορούν να γίνουν δεκτά και περισσότερα του ενός ακίνητα – οριζόντιες ιδιοκτησίες, εφόσον είναι συνεχόμενα και υπάρχει δυνατότητα διάνοιξης μεταξύ τους διόδου (ή υφίσταται τέτοια ήδη) και συνδυαστικά έχουν εμβαδό μεγαλύτερο του ανωτέρω προβλεπόμενου ως ελάχιστου, (γ) να είναι ανεξάρτητο, με ανεξάρτητη είσοδο, (δ) να έχει άρτιες και λειτουργικές ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, (ε) να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας και όσες προβλέπονται από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και το ν. 3013/2002 (π.χ. πλήρης φυσικός φωτισμός και αερισμός, ύδρευση, τηλεφωνικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, σύνδεση αποχέτευσης ακαθάρτων κλπ), να έχει ωφέλιμη επί ισογείου επιφάνεια με πρόσβαση για ΑΜΕΑ, ως και λοιπούς αναγκαίους χώρους (wc, τουαλέτες, αποθηκευτικούς χώρους κλπ). Η δημοπρασία διεξάγεται σε δύο φάσεις: α) Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ο Δήμαρχος δημοσιεύει λεπτομερή διακήρυξη, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 519/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, καλεί τους ενδιαφερόμενους, όπως εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από της δημοσιεύσεως εκδηλώσουν ενδιαφέρον ήτοι στις 25/01/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Οι προσφορές ενδιαφέροντος (όχι οικονομικές), κατατίθενται στο Δήμο και στη συνέχεια η αρμόδια υπηρεσία της αποστέλλει στην επιτροπή των άρθρων 3 και 9 του ν. 513/30.12.1976 (ΦΕΚ Α’ 356) και του άρθρου 18 και 9 του ν. 3467/2006, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων και περί του αν τούτα πληρούν τους όρους και τον σκοπό διακήρυξης. Στις προσφορές ενδιαφέροντος θα αναγράφονται επακριβώς τα στοιχεία του ακινήτου. Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν: * Σχετική αίτηση, στην οποία θα αναφέρονται ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο προσφέροντος ή - σε περίπτωση συνιδιοκτησίας - προσφερόντων, τοποθεσία ακινήτου, εμβαδό. * Τοπογραφικό διάγραμμα εις διπλούν, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει, απόσπασμα από την εφαρμογή του Εθνικού Κτηματολογίου (που είναι διαθέσιμη στο internet στη διεύθυνση http://gis.ktimanet.gr/wms/ktbasemap/default.aspx) με σημειωμένα τα όρια του οικοπέδου. * Αντίγραφο οικοδομικής άδειας του ακινήτου θεωρημένο από αρμόδια πολεοδομική αρχή ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής για τη νόμιμη κατασκευή του ή βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής περί περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής του στο ν. 4495/2017 ή προγενέστερους αντίστοιχους νόμους. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός (10) δέκα ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης κοινοποιείται σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον. β) Διενέργεια Δημοπρασίας Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό να λάβουν μέρος σε αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά την διαδικασία της πρώτης φάσης. Κατά την διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό, το οποίο μετά την λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από τον μειοδότη. Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Δήμο Γλυφάδας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8.30 π.μ. έως 14.00 μ.μ. στα τηλέφωνα: 2132025361. Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν έντυπο της λεπτομερούς διακήρυξης από την Δ/νση Οικονομικού Δήμου Γλυφάδας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Γλυφάδα, 31/12/2020 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΕΥΘ/ΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση : Μεσογείων 415-417 Τ.Κ. 15343,Αγία Παρασκευή Τηλ. Κέντρο:213 2004 500 Πληροφορίες: Αποστόλου Μαρίνα Τηλ: 213 2004 512 Φαξ: 213 2004 583 Ε- mail: m.apostolou @agiaparaskevi.gr Α.Π. 20988 α ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνουμε ότι η Καπότη Κάτσικα Δήμητρα του Καπότη Κάτσικα Γεωργίου και της Καντιώτη Μαριάνθης, κάτοικος Αγίας Παρασκευής επί της οδού Γαρυττού 46, που γεννήθηκε στο δήμο Αμαρουσίου, είναι γραμμένη στα δημοτολόγια του δήμου Αγίας Παρασκευής με αριθμό οικογενειακής μερίδας 21755/ 4 με αίτηση των γονέων της, ζητήθηκε η αλλαγή του επωνύμου της από «Καπότη Κάτσικα» σε «Καντιώτη». Ύστερα από τα ανωτέρω καλούμε κάθε έναν που δεν συμφωνεί με αυτή την αλλαγή, να στείλει εγγράφως τις αντιρρήσεις του μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευση στο Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου Αγίας Παρασκευής στην Διεύθυνση Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Διοικητικών Υπηρεσιών. Αγία Παρασκευή: 30-12-2020 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΕΥΘ/ΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση: Μεσογείων 415-417 Τ.Κ. 15343, Αγία Παρασκευή Τηλ. Κέντρο: 213 2004 500 Πληροφορίες: Αποστόλου Μαρίνα Τηλ: 213 2004 512 Φαξ: 213 2004 583 Ε- mail: m.apostolou @agiaparaskevi.gr Α.Π. 20988 β ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνουμε ότι η Καπότη Κάτσικα Αλεξάνδρα του Καπότη Κάτσικα Γεωργίου και της Καντιώτη Μαριάνθης, κάτοικος Αγίας Παρασκευής επί της οδού Γαρυττού 46, που γεννήθηκε στο δήμο Αμαρουσίου, είναι γραμμένη στα δημοτολόγια του δήμου Αγίας Παρασκευής με αριθμό οικογενειακής μερίδας 21755/ 3 με αίτηση των γονέων της, ζητήθηκε η αλλαγή του επωνύμου της από «Καπότη Κάτσικα» σε «Καντιώτη». Ύστερα από τα ανωτέρω καλούμε κάθε έναν που δεν συμφωνεί με αυτή την αλλαγή, να στείλει εγγράφως τις αντιρρήσεις του μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευση στο Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου Αγίας Παρασκευής στην Διεύθυνση Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Διοικητικών Υπηρεσιών. Αγία Παρασκευή: 30-12-2020 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός προτ.: «Κοινός» ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηνεκές ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Αχαρνές, 30/12/2020 Τμήμα Προμηθειών Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Αριθμ. πρωτ.: 51392 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Αχαρνών, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις Διατάξεις του Βιβλίου Ι, του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνα με την με αριθμ. 155/2020 μελέτη. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνονται στα CPV: 31514000-2, 31532910-6, 31520000-7, 31532600-0, 44321000-6, 32521000-1, 31211100-9, 31211300-1, 31681410-0, 38750000-7, 31214130-9, 34991000-0, 44322000-3, 31224700-9, 32581100-0. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 199.988,56 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και θα χρηματοδοτηθεί από το Δήμο, σύμφωνα με το άρθρο 1.3 της αναλυτικής διακήρυξης. Για τη συγκεκριμένη προμήθεια έχουν εκδοθεί οι με αρ. Α-1026/2020 (ΑΔΑ: Ω0ΟΞΩΨ8-ΤΓΙ), Α-1027/2020 (ΑΔΑ: 6ΑΚΕΩΨ8-ΙΜΛ), Α-1028/2020 (ΑΔΑ: ΩΘΞΦΩΨ8-Δ3Μ) και Α-1029/2020 (ΑΔΑ: Ψ0ΦΖΩΨ8-ΞΛΕ) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου έλαβε τον Συστημικό Αριθμό «104554». Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 31/12/2020 & ώρα 15:00 μ.μ.. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 02/02/2021 & ώρα 15:00 μ.μ.. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 10/02/2021 & ώρα 10:00 π.μ.. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά και νομικά πρόσωπα αντίστοιχης επαγγελματικής δραστηριότητας και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε κράτος-μέλος της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, καθώς και σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2 % επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης, διάρκειας τουλάχιστον μέχρι τις 11/03/2022. Τόπος παράδοσης: Δήμος Αχαρνών. Γλώσσα: Ελληνική. Ο διαγωνισμός δημοσιοποιείται ηλεκτρονικά με την δημοσίευση της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) και την ανάρτησή της στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.). Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή, διατίθεται επίσης στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση: http://www.acharnes.gr. Ακόμη, η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευθεί στη διαδικτυακή πύλη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» https://diavgeia.gov.gr και στη διαδικτυακή πύλη του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ). Ο Αντιδήμαρχος Οικ. Υπηρεσιών Μιχαήλ Βρεττός ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός προτ.: «Κοινός» ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηνεκές ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Αχαρνές, 30/12/2020 Τμήμα Προμηθειών Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Αριθμ. πρωτ.: 51375 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Αχαρνών, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις Διατάξεις του Βιβλίου Ι, του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Αχαρνών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνα με την με αριθμ. 105/2020 μελέτη. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνονται στα CPV: 44212321-5 και 45213315-4. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 148.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και θα χρηματοδοτηθεί από το Δήμο, σύμφωνα με το άρθρο 1.3 της αναλυτικής διακήρυξης. Για τη συγκεκριμένη προμήθεια έχει εκδοθεί η με αρ. Α-1077/2020 (ΑΔΑ: Ψ2ΥΒΩΨ8-ΚΚΞ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου έλαβε τον Συστημικό Αριθμό «104698». Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 31/12/2020 & ώρα 15:00 π.μ.. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 05/02/2021 & ώρα 15:00 μ.μ.. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 12/02/2021 & ώρα 10:00 π.μ.. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά και νομικά πρόσωπα αντίστοιχης επαγγελματικής δραστηριότητας και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε κράτος-μέλος της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, καθώς και σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2 % επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης, διάρκειας τουλάχιστον μέχρι τις 13/03/2022. Τόπος παράδοσης: Δήμος Αχαρνών. Γλώσσα: Ελληνική. Ο διαγωνισμός δημοσιοποιείται ηλεκτρονικά με την δημοσίευση της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) και την ανάρτησή της στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.). Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή, διατίθεται επίσης στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση: http://www.acharnes.gr. Ακόμη, η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευθεί στη διαδικτυακή πύλη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» https://diavgeia.gov.gr και στη διαδικτυακή πύλη του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ). Ο Αντιδήμαρχος Οικ. Υπηρεσιών Μιχαήλ Βρεττός
PrintButton

30-12-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Μετά από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Δράμας κ. Αθανάσιου Τσελεμπή ως πληρεξούσιου της Χαρίκλειας Στεφανίδου του Ιωάννη και της Μαγδαληνής κατοίκου Δράμας οδός Μ.Αλεξάνδρου 215 με ΑΦΜ-070511051Δ.Ο.Υ Δράμας), η υπογράφουσα δικαστική επιμελήτρια της περιφέρειας του Εφετείου Θράκης με έδρα το Πρωτοδικείο Δράμας Βιολέττα Μανδαλά του Βασιλείου με τις υπ αριθμ.5032γ/ 29-12-2020, 5030γ/29-12-2020, 5031γ/29-12-2020 εκθέσεις επίδοσης, επέδωσα στην κ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΔΡΑΜΑΣ κ. Σοφία Κογκαλίδου, σύμφωνα με τα άρθρα 134 και 135 του Κ.πολ.Δ για λογαριασμό των 1) κ. Άρη Βενετικιδη του Κωνσταντίνουκαι της Συβίλη-Μαρίας πρώην κατοίκου Γερμανίας και ήδη αγνώστου διαμονής, 2)Χριστόφορου Βενετικιδη του Κωνσταντίνου και της Συβιλη-Μαρίας, πρώην κατοίκου Γερμανίας και ήδη αγνώστου διαμονής, 3) Αλεξάνδρας Βενετικίδου του Κωνσταντίνου και της Συβιλη-Μαρίας πρώην κατοίκου Γερμανίας και ήδη αγνώστου διαμονής όπως αναφέρονται αντίστοιχα με τις παραπάνω εκθέσεις επίδοσης, πιστό αντίγραφο της με αριθμ κατάθεσης τμ139/6-11-2020 ΑΓΩΓΗΣ (αναγνώρισης κυριότητας και διόρθωσης ανακριβούς κτηματολογικής εγγραφής-τακτικη διαδικασία ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας της παραπάνω ενάγουσας, σύμφωνα με την οποία ορίζεται προθεσμία κατάθεσης προτάσεων εντός 130 ημερών, εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπ΄όψιν, και σύμφωνα με την παραγγελία του δικηγόρου καλούνται να πράξουν όσα ορίζουν τα άρθρ. του Κ.πολ.Δικ. Στο τέλος του παραπάνω αντιγράφου περιέχεται και η από 28-12-2020 κλήση σύμφωνα με την οποία καλείται προς νόμιμη παράσταση ενώπιον της Συμβολαιογράφου Δράμας Μαρίας Τσαπράζογλου, κάτοικο Δράμας, οδός Θέμιδος, αριθμός 6, 2ος όροφος, στις 10 Μαρτίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 μ., όπου θα δοθεί ένορκη βεβαίωση της μάρτυρός μου Ειρήνης Δετοράκη κατοίκου Δράμας, η οποία θα βεβαιώσει ενόρκως οτιδήποτε γνωρίζει σχετικά με το περιεχόμενο της παραπάνω αγωγής. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Δράμα 29 Δεκεμβρίου 2020 Η Δικαστική Επιμελήτρια Βιολέττα Μανδαλά Μ.ΑΛΕΞΝΑΔΡΟΥ 153 ΔΡΑΜΑ ΤΗΛ. 25210-22835 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 6806/28-12-2020 έκθεση επίδοσης εμού της Δικ. Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Καλαβρύτων ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΣΤΑΘΟΥΛΙΑ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ κατοίκου Καλαβρύτων (Μ. Σπηλαίου, αρ 28), επεδόθη στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαβρύτων, κ. Λιανόπουλο, για τον DOMINIK SPORNY του Christian και της Μαρίας, πρώην κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής και ήδη αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ.: 153306491, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της από 22/12/2020 ΚΛΗΣΕΩΣ, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «doValue Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» με τον διακριτικό τίτλο «doValue Greece», που εδρεύει στο Μοσχάτο Αττικής, οδός Κύπρου, αρ. 27 και Αρχιμήδους, με Α.Φ.Μ.: 099755919, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά και εκπροσωπείται νόμιμα, κατά του δευτέρου, ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ και προς την επί του πλειστηριασμού υπάλληλο, Συμβολαιογράφο Φαρρών Ευγενία Πανουτσακοπούλου, που κατοικοεδρεύει στην Χαλανδρίτσα του Δήμου Ερυμάνθου, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαβρύτων και με την οποία ζητά να γίνουν δεκτά 1) η ως ανω κλήση 2)να οριστεί νέα δικάσιμος προς συζήτηση της από 08.07.2020 αίτησης που κατατέθηκε στο Πρωτ. Καλαβρύτων με αρ. κατάθεσης 43/2020 και ειχε οριστεί δικάσιμος η 19.08.2020 ημερα Τετάρτη και ωρα 10.00 κατά την ως ανω δικάσιμο κυρήχθηκε απαράδεκτη η συζήτηση της αιτήσεως, και με την οποία ζητούσε να γίνουν δεκτά: 1) η ως άνω αίτηση, 2) να ορισθεί τιμή πρώτης προσφοράς για το περιγραφόμενο κατασχεθέν ακίνητο, ήτοι μια αυτοτελής ανεξάρτητη και διακεκριμένη οριζόντια ιδιοκτησία – διαμέρισμα με τα στοιχεία ΑΛΦΑ ΕΝΑ (Α-1) του πρώτου (α) πάνω από το ισόγειο ορόφου της οικοδομής στην οποία ανήκει κατ’ αποκλειστική χρήση η με στοιχεία «ΡΟ ΤΡΙΑ (Ρ-3) ανοιχτή θέση στάθμευσης αυτοκινήτου (γκαράζ), το ποσό των ευρώ τριάντα τριών χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα (33.680,00) 3) να διαταχθεί να γίνει νέος πλειστηριασμός του στο ιστορικό της αίτησης περιγραφόμενου ακινήτου εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση της εκδοθησομένης αποφάσεως επί της ως άνω αίτησής στην επί του πλειστηριασμού υπάλληλο, 4) να διαταχθεί η επανάληψη των γνωστοποιήσεων και δημοσιεύσεων και 5) να καταδικασθεί ο αντίδικος στη δικαστική δαπάνη. Ακολούθως κατατέθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου η με αρ. κατάθεσης 56/2020 κλήση και ορίστηκε νέα δικάσιμος για να συζητηθεί η παραπάνω αίτηση την 21η Οκτωβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 κατά την οποία ως ανω δικάσιμο κυρήχθηκε εκ νέου απαράδεκτη η συζήτηση της αιτήσεως. Μετά το τέλος της κλήσεως, υπάρχει η με Αριθμό 90/20– ΠΡ.Α/7α Έκθεση Κατάθεσης Δικ. κλήσεως, του αρμοδίου Γραμματέα του Πρωτ. Καλ/των, για κατάθεσή της από τον Δικηγόρο Λεωνίδα Παγανό, στις 22/12/2020. Στη συνέχεια, υπάρχει η από 22/12/2020 Πράξη Ορισμού Συζήτησης του Προέδρου Υπηρεσίας του Πρωτ. Καλ/των κ. Κωστακιώτη, σύμφωνα με την οποία για τη συζήτηση της παραπάνω κλήσεως ορίζεται ως τόπος το Κατάστημα του Πρωτ. Καλ/των και χρόνος η 20/01/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ, ώστε να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Συγκοινοποίηθηκε δε με αυτήν και η υπ. αριθμ. 11/2020 απόφαση του Μονομ.Πρωτ. Καλ/των, η υπ. αριθμ. 43/2020 Αίτηση προς το Μονομ. Πρωτ. Καλ/των καθώς και 22/2020 απόφαση Μον. Πρωτ. Καλ/των. Η ΔΙΚ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΣΤΑΘΟΥΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ΄άρ. 10.502Δ /28.12. 2020 έκθεση επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Ναυπλίου με έδρα στο Πρωτοδικείο Κορίνθου Γεώργιου Ι. Βασιλόπουλου (Κολιάτσου 49-51), επεδόθη προς τον κ. Εισαγγελέα του Πρωτοδικείου Κορίνθου, για τον Διονύσιο Λιόλιο του Κωνσταντίνου, με ΑΦΜ 077415533, πρώην κάτοικο Ελευσίνας Αττικής (οδός Κυπραίου αρ. 138) ή Μάνδρας Αττικής (θέση Παλαιοκούνδουρα) και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 24/12/2020 ΑΓΩΓΗΣ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία « ΜΥΛΟΙ ΑΦΩΝ ΜΑΡΡΑ Α.Ε. », εδρεύουσας στην Κόρινθο [ Π.Ε.Ο. Αθηνών – Πατρών 90ο χλ.μ. ] νόμιμα εκ/νης με ΑΦΜ: 094098987, Δ.Ο.Υ Κορίνθου, κατ’ αυτού, απευθυνομένη στο Μονομελές Πρωτοδικείο Κορίνθου και ζητάει (επί λεξει το διατακτικό): να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή μου, να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να μου καταβάλλει για τους στο ιστορικό της παρούσας λόγους και αιτίες, το χρηματικό ποσό των ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩ (68.699,48 Ε) νομιμοτόκως από της επομένης της επιδόσεως της παρούσας, μέχρι την εξόφληση Να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η απόφαση που θα εκδοθεί ως προς την παραπάνω καταψηφιστική της διάταξη. Να καταδικαστεί ο αντίδικος στην εν γένει δικαστική μου δαπάνη. Στο τέλος της ως άνω αγωγής υπάρχουν: α / έκθεση κατάθεσης δικογράφου αγωγής [ Διαδικασία Τακτική Μονομελούς ] με αρ. 191 / ΤΜ 191 / 2020 του Γραμματέα του παραπάνω δικαστηρίου με χρονολογία 24.12.2020 και β/ η κάτωθι αυτής πράξη του ίδιου Γραμματέα που ορίζει: Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι [ 100 ] ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Παρατείνεται κατά [ 30 ] ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Η αγωγή επιδίδεται στον εναγόμενο μέσα σε τριάντα [ 30 ] ημερών από την κατάθεση της και αν αυτός ή κάποιος από τους ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής μέσα σε προθεσμία εξήντα [ 60 ] ημερών. Αν η αγωγή δεν επιδοθεί μέσα στην προθεσμία αυτή, θεωρείται ως μη ασκηθείσα γ/η από 28/12/2020 έγγραφη εντολή μου για επίδοση του ως άνω δικογράφου σ αυτόν που απευθύνεται, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο ταυτόχρονα:1) α / να προβεί στις νόμιμες ενέργειες, ως ορίζονται στην ανωτέρω έκθεση κατάθεσης δικογράφου και β / να παραστεί κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, ότε και όπου οριστεί με τη σχετική πράξη ορισμού συζήτησης,2) παραγγελία προς επίδοση προς τον ως άνω της από 28/ 12 / 2020 γνωστοποιήσεως εξέτασης μαρτύρων-κλήση, όπου προς απόδειξη του βασίμου και αληθούς της παραπάνω αγωγής της, θα εξετάσει ενόρκως, ενώπιον του κ. Ειρηνοδίκη Κορίνθου στο Ειρηνοδικείο Κορίνθου, την Παρασκευή 26 / 3 / 2021, ώρες 9 – 10 π.μ.. και την Δευτέρα 29 / 3 / 2021, ώρες 9 – 10 π.μ., μάρτυρα τον:Αλέξανδρο Λούτα του Ιωάννη, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Βραχατίου Κορινθίας (Ροδοπούλου 5α) καλούμενο ταυτόχρονα να παραστεί κατά τη δόση των ενόρκων καταθέσεων, όπου και όταν ανωτέρω ορίζεται. Κόρινθος 28/12/ 2020 Η πληρεξούσια Δικηγόρος ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚ. ΣΜΥΡΝΙΩΤΗ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 49 – 51 – ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΤΗΛ. 2741026777 Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 3.191 B΄/28.12.2020 εκθέσεως επιδόσεως μου, με την ιδιότητα του Δικαστικού Επιμελητή στο Εφετείο Ναυπλίου, ύστερα από την από 22-12-2020 έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθηνών Παρασκευής Ριζοπούλου, επέδωσα προς την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κορίνθου, κα Στεφανία Πεσίνη, για λογαριασμό του Γεωργίου Καρανόπουλου του Ιωάννη και της Αικατερίνης, κατοίκου Βραχατίου Κορινθίας και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 12-12-2020 Αγωγής των Παρασκευής Ριζοπούλου του Σπυρίδωνος και της Όλγας, κατοίκου Αθηνών (Αλεξ. Σούτσου αρ. 19), με Α.Φ.Μ. 109357371 και Παναγούλας Ριζοπούλου του Σπυρίδωνος και της Όλγας, κατοίκου Βραχατίου Κορινθίας (Ανδρ. Λαζανά αρ. 105), με Α.Φ.Μ. 131850774 κατά αυτού (Γεωργίου Ιω. Καρανόπουλου), που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου (αρ. καταθ. 188/ΤΜ 188/17-12-2020) με την οποία ζητούν: Να γίνει αυτή δεκτή, Να αναγνωριστεί το δικαίωμα της πλήρους κυριότητας των εναγουσών κατά ½ εξ αδιαιρέτου για καθεμία επί του γεωτεμαχίου με ΚΑΕΚ 280170504080/0/0, στη θέση «ΣΟΦΗ» της πρώην κτηματικής – αγροτικής περιφέρειας και πρώην κοινότητας Βοχαϊκού και ήδη στην Τ.Κ. Βοχαϊκού, της Δ.Ε. ΒΟΧΑΣ, του Δήμου Βέλου – ΒΟΧΑΣ, της Π.Ε. Κορινθίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με επιφάνεια 2.004,10 τ.μ., που εμφαίνεται περιμετρικά με τους αριθμούς 34-33-32-31-30-29-28-27-26-23-24-39-38-37-36-13-35-34 στο συνημμένο στην Αγωγή από Νοεμβρίου 2020 ΤΔΓΜ, Να αναγνωριστεί ειδικότερα η πλήρης κυριότητα των εναγουσών κατά ½ εξ αδιαιρέτου στα εδαφικά τμήματα του ακινήτου τους, που εμφαίνονται με τα στοιχεία (Δ1), (Δ2) και (Δ3) στο συνημμένο στην Αγωγή ΤΓΔΜ, Να διορθωθεί η ανακριβής αρχική εγγραφή του γεωτεμαχίου των εναγουσών με ΚΑΕΚ 280170504080/0/0 ως προς τα γεωμετρικά του στοιχεία σύμφωνα με το ίδιο συνημμένο ΤΔΓΜ, δηλαδή να προσαρτηθούν σε αυτό: (1) το εδαφικό τμήμα (Δ1) με εμβαδόν 1,74 τ.μ., (2) το εδαφικό τμήμα (Δ2) με εμβαδόν 491,45 τ.μ., (3) το εδαφικό τμήμα (Δ3) με εμβαδόν 4,83 τ.μ. και (4) να αποκοπούν από το γεωτεμάχιο των εναγουσών (i) το εδαφικό τμήμα (Α1) με εμβαδόν 105,56 τ.μ. και (ii) το εδαφικό τμήμα (Α2) με εμβαδόν 109,84 τ.μ., Να διαταχθεί ο Προϊστάμενος του αρμοδίου ΚΓ Πελοποννήσου να προβεί στις αιτούμενες με την Αγωγή διορθώσεις, επίσης, στην Αγωγή επισυνάπτονται : 1. Το από Νοεμβρίου 2020 Τοπογραφικό Διάγραμμα Γεωμετρικών Μεταβολών του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού Διονυσίου Κουλού και 2. Το αποδεικτικό καταχώρησης του από Νοεμβρίου 2020 ΤΔΓΜ στον ηλεκτρονικό υποδοχέα με μοναδικό ΚΗΔ 879356/16-12-2020, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο επίσης, α. να καταθέσει νομίμως και εμπροθέσμως προτάσεις και να παραστεί κατά τη συζήτηση της ανωτέρω Αγωγής όποτε αυτή ήθελε προσδιορισθεί αρμοδίως, κατά την οριζόμενη στη διάταξη του άρθρου 237 Κ.Πολ.Δ. διαδικασία, και συγχρόνως, β. να παρασταθεί κατά την εξέταση, που του γνωστοποιείται δια της παρούσης, του μάρτυρά μας Κωνσταντίνου Μπουραντά του Ιωάννη, δικηγόρου Αθηνών, κατοίκου Κρωπίας Αττικής, οδός Πτεράρχου Ιωάννου Γκιόκα αριθ.5, ενώπιον της Συμβολαιογράφου Κρωπίας Τατιάνας Γαρδενιώτη, Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου αριθ. 188, Κορωπί, τηλέφωνο 2106620975, την 18η Μαρτίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:30 μ.μ., για θέματα απόδειξης και ανταπόδειξης της ανωτέρω από 12-12-2020 και υπ’ αριθμόν καταθέσεως 188/ΤΜ 188/17-12-2020 Αγωγής μας, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, κατά την τακτική διαδικασία. Εντέλλεται, επίσης, ο δικαστικός επιμελητής που θα επιδώσει την παρούσα να αντιγράψει ολόκληρο το περιεχόμενο της παρούσας εντολής, κλήσης και γνωστοποίησης στην έκθεση επίδοσης, που θα συντάξει.- Κιάτο 28/12/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Κορωνιώτης Γ. Σωτήριος Περίληψη επιδοθέντος εγγράφου Επιδόθηκε με την με αριθμό 5214Δ/.2020 έκθεσή επίδοσής μου, με παραγγελία της Δικηγόρου Κώστα Γ Ζαννή ως πληρεξούσιας του Αβρααμ Λαζαρίδη του Αδαμ,κάτοικο Ασπροπύργου Αττικής, οδός Δοιράνης αρ 2 β ΑΦΜ 105578428 προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό της Αλια Σακίροβα του Ρινάτ (ALIYA SHAKIROVA) , πρώην κάτοικο Ασπροπύργου Αττικής Δοιράνης αρ 2β και ήδη αγνώστου διαμονής, να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες ακριβές αντίγραφο της με ημερομηνία 14-09-2020 ΑΓΩΓΗΣ της πρώτης κατ΄ αυτόν απευθυνομένης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στο τέλος του αντιγράφου του ως άνω δικογράφου υπάρχουν 1) η με ΓενΑρΚατ 64438. /2020 και ΕιδΑρΚατ 7770 /2020 πράξη της Γραμματέας του Πρωτοδικείου Αθηνών, 2) η από 17-09-2020 πράξη της γραμματέας που ορίζει χρόνο για συζήτηση αυτής την 01-03-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών στο κτίριο 6,αίθουσα 9, με αρ Πιν Α4(ΜΟΝ) /20 Με την πιο πάνω αγωγή ζητεί να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή του. Να λυθεί ο θρησκευτικός γάμος που τελέσανε με την εναγόμενη την 14-2-2009 στο Βοτανικό Αττικής, στον Ιερό Ναό Αγίων Τριών Παρθένων,λόγω διετούς διάστασης. Ν καταδικαστεί στην δικαστική δαπάνη. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚ. ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι δύο (22), του μηνός Δεκεμβρίου του δύο χιλιάδες είκοσι (2020) έτους ημέρα Τρίτη, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Δημήτριος Φ. Ντίνος, κάτοικος Αθηνών (οδός Βολανάκη, αρ. 3), μετά από γραπτή παραγγελία της Αικατερίνης Αργυρίου, Δικηγόρου Αθηνών, πληρεξουσίας της Ξένιας Σαβουλίδου του Ιωάννη και της Ολγας, κατοίκου Κίτσι Κορωπίου Αττικής, οδός Ελευθερίας αρ. 1, με ΑΦΜ 074185649, ήλθα για να επιδώσω προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, στο κτίριο 16 της πρώην Σχολής Ευελπίδων, δια του οποίου θα λάβει γνώσει ό προς όν η επίδοση, Συμεών Γρηγοριάδης του Παναγιώτη, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Αρχαιοτήτων αρ. 4 και ήδη αγνώστου διαμονής και για να επέλθουν οι νόμιμες συνέπειες, ακριβές αντίγραφο της από 23/11/2020 ΑΙΤΗΣΗΣ, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) και με την οποία ζήτησε να ανατεθεί στην αιτούσα προσωρινά η άσκηση της γονικής μέριμνας της εγγονής της, Μιχαέλας Μαρίας Γρηγοριάδη που γεννήθηκε στις 24.01.2011 και ήδη φιλοξενείται στην κατοικία της στο Κίτσι Κορωπίου (οδός Ελευθερίας αρ. 2). Στο τέλος αυτής, υπάρχει η με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 86103/2020 και η με Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 9533/2020 Εκθεση Κατάθεσης Δικογράφου. Κάτωθι δε αυτής, υπάρχει η από 24/11/2020 Πράξη Ορισμού Συζήτησης του Προέδρου κ. Γεωργίου ΒΩΤΤΗ, με την οποία όρισε ως χρόνο συζήτησης της Προσωρινής Διαταγής την 09/12/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο γραφείο του Προέδρου Υπηρεσίας του ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Ακολουθεί η από 09.12.2020 Πράξη της κ. Προέδρου Πρωτοδικών, με την οποία: -Δέχεται αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής- Αφαιρεί προσωρινά και μέχρι την συζήτηση της ένδικης αίτησης την άσκηση της γονικής μέριμνας της ανήλικης Μιχαέλας Μαρίας Γρηγοριάδου από τον καθ' ου, - Αναθέτει προσωρινά και μέχρι την συζήτηση της ένδικης αίτησης την άσκηση της γονικής μέριμνας της ανήλικης Μιχαέλας Μαρίας Γρηγοριάδου στην αιτούσα, - Επιτρέπει στην αιτούσα να αιτηθεί τη μετεγγραφή της ως άνω ανήλικης από το 4ο Δημοτικό Σχολείο Κορωπίου στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Κιτσίου Κορωπίου. Τέλος δε, υπάρχει η με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 86101/2020 και η με Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 9533/2020, Είδος Δικογράφου: ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ, Εκθεση Κατάθεσης Δικογράφου της Γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών. Και ακολουθεί η από 09/12/2020 Πράξη Ορισμού Συζήτησης, της Δικαστού κ. Γεωργίας ΤΣΩΚΟΥ, με την οποία ορίζει ως χρόνο συζήτησης την 05/03/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, στο ακροατήριο του ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, με Αριθμό Πινακίου 96 και με τον όρο να κοινοποιηθεί το δικόγραφο αυτό 10 ΗΜΕΡΕΣ πριν από τη δικάσιμο, το κτίριο και η αίθουσα εκδικάσεως της αιτήσεως γνωστοποιούνται την παραμονή της δικασίμου σε έκθεμα που αναρτάται στον 1ο όροφο του κτιρίου 5, ώστε να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος ταυτόχρονα να παραστεί κατά τη συζήτηση της παρούσας, όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Ο επί της δημοσίευσης ΔΙΚ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Οπως προκύπτει από τη με αρ. 3913Β'/04-12-2020 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών Ουρανίας Μπαϊράμη που κοινοποιήθηκε νόμιμα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό του Ανδρέα Κατσιμπάρου του Φωτίου και της Ζαφείρως, πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Ξανθουλίδου αρ. 8 και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο της υπ' αρ. 5472/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) με αριθμό κατάθεσης αιτήσεως 19775/2067/03-03-2020, για να λάβει γνώση και για τις έννομες συνέπειες. Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2020 Η πληρεξούσια Δικηγόρος ΕΛΕΝΗ Σ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΛΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Τ.Τ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ανακοινώνει την «Διεξαγωγή εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης για την ανάπτυξη του μοντέλου ελέγχου συμπίεσης περιθωρίου των οικονομικών προγραμμάτων της επιχείρησης με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά» Η ΕΕΤΤ δημοσιεύει την πρότασή της για το μοντέλο ελέγχου συμπίεσης περιθωρίου των οικονομικών προγραμμάτων της επιχείρησης με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά και συγκεκριμένα των εθνικών αγορών χονδρικής τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση και χονδρικής κεντρικής πρόσβασης σε σταθερή θέση για προϊόντα μαζικής κατανάλωσης, προκειμένου να λάβει απόψεις και σχόλια από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς. Το Κείμενο της Δημόσιας Διαβούλευσης είναι αναρτημένο στον δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ, www.eett.gr. Η παρούσα δημόσια διαβούλευση διαρκεί από τη Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020 μέχρι και την Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2021. Οι απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν επωνύμως, στην Ελληνική γλώσσα, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, όχι αργότερα από την 5η Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 15:00, στη διεύθυνση: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λεωφόρος Κηφισίας 60, 151 25 Μαρούσι Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Τεχνικές υποστηρικτικές πληροφορίες και αναφορές μπορούν να παρασχεθούν στην αγγλική γλώσσα. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαδικασίας Δημόσιας Διαβούλευσης (ΕΕΤΤ ΑΠ: 375/10/2006), οι απαντήσεις στις δημόσιες διαβουλεύσεις δημοσιεύονται αυτούσιες και επωνύμως σε κεντρικό σημείο στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ. Τυχόν ανώνυμες απαντήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Οι απαντήσεις θα δημοσιευθούν πλήρως και επωνύμως στον ιστότοπο της ΕΕΤΤ. Σε περίπτωση που οι απαντήσεις περιέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες, οι συμμετέχοντες πρέπει να προσδιορίζουν σαφώς το τμήμα των απαντήσεων που είναι εμπιστευτικό με τις ενδείξεις [ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΝΑΡΞΗ] / [ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΛΗΞΗ]. Η ΕΕΤΤ θα διαχειριστεί τις πληροφορίες αυτές ως αυστηρά εμπιστευτικές. Σε κάθε περίπτωση, η υποχρέωση της ΕΕΤΤ προς τήρηση εμπιστευτικότητας δεν επηρεάζει την αρμοδιότητά της να προβαίνει σε δημοσιοποίηση πληροφοριών που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων της ή εφόσον τούτο επιτάσσεται στο πλαίσιο ελέγχου που διενεργείται από ελληνικές ή κοινοτικές αρχές. Οι συμμετέχοντες στις δημόσιες διαβουλεύσεις της ΕΕΤΤ είναι ενήμεροι και συναινούν ότι τυχόν προσωπικά στοιχεία που αναφέρονται πάνω στην απάντησή τους ενδέχεται να δημοσιευθούν μαζί με αυτήν. Η Δήλωση περί απορρήτου και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της ΕΕΤΤ είναι αναρτημένη στον δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ www.eett.gr. Οι απαντήσεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη: Διεξαγωγή εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης για την ανάπτυξη του μοντέλου ελέγχου συμπίεσης περιθωρίου των οικονομικών προγραμμάτων της επιχείρησης με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά Κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης είναι δυνατό να παρέχονται από την ΕΕΤΤ διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις των ενδιαφερομένων, οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται επώνυμα, µόνο µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. . Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΕΕΤΤ Καθηγητής Κωνσταντίνος Μασέλλος
PrintButton

25-12-2020

on .

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αραφηνίδων Αλών 12 Ραφήνα – 19009 Τηλέφωνο: 22943 21001 Πληροφορίες : Τεχνική Υπηρεσία Αρ. Πρωτ.: 20091 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για την εκτέλεση της δαπάνης: «Αγορά ιδιωτικού ακινήτου για τη στέγαση διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου» Ο ∆ήµαρχος Ραφήνας- Πικερµίου διακηρύσσει τη διενέργεια µειοδοτικής, φανερής, προφορικής δηµοπρασίας αγοράς ιδιωτικού ακινήτου για τη στέγαση διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου. ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι ενδιαφερόµενοι που είναι ιδιοκτήτες κατάλληλων ακινήτων, σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης, να υποβάλλουν στο γραφείο πρωτοκόλλου του ∆ήµου Ραφήνας- Πικερµίου, έγγραφη πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. Προθεσµία Υποβολής προτάσεων: από 28/12/2020 έως και 31/01/2021, ώρα 15:00. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σε δυο φάσεις (στάδια) και σε εφαρµογή των διατάξεων του Ν.3463/2006 και του Π.∆. 270/81. Καθορίζει τους όρους της δηµοπρασίας ως εξής: Άρθρο 1ο. : Περιγραφή χαρακτηριστικά και θέση ακινήτου Το ακίνητο που θα αγορασθεί πρέπει να πληροί, επί ποινή αποκλεισμού, τους παρακάτω όρους: 1. Να βρίσκεται εντός της Δημοτικής Ενότητας Ραφήνας πλησίον των υφισταμένων εγκαταστάσεων του Δήμου (Δημαρχείο, Πνευματικό Κέντρο) 2. Να έχει εμβαδού άνω των 400 τετραγωνικών μέτρων και έως 600 τετραγωνικών μέτρων και να είναι ισόγειο ή κατανεμημένο σε ορόφους με δυνατότητα διαμόρφωσης των εσωτερικών χώρων. 3) Να διαθέτει επαρκή χώρο στάθμευσης εμβαδού τουλάχιστον 500 τετραγωνικών χώρων είτε σε υπόγειο χώρο είτε σε περιβάλλοντα χώρο ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης. 4) Να έχει εύκολη πρόσβαση μέσω δημοτικής οδού, δημοτικού πεζόδρομου ή άλλου κοινόχρηστου χώρου. 5) Να έχει επαρκή αποθηκευτικό χώρο 7) Το ακίνητο θα πρέπει να είναι νόµιµο σύµφωνα µε τις ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις (οικοδοµική άδεια θεωρηµένη από την αρµόδια Υ∆ΟΜ ή σε περίπτωση µη ύπαρξης αυτής, βεβαίωση από Υ∆ΟΜ για νοµιµότητα κατασκευής) και να διαθέτει την βεβαίωση στατικής επάρκειας από διπλωµατούχο Πολιτικό Μηχανικό ,όπως αυτή περιλαμβάνεται στον φάκελο της Οικ. Αδείας του ακίνητου 7) Το ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει εν ισχύ πιστοποιητικό πυρασφάλειας εγκεκριμένο από την αρµόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3661/2008 και της ΠΟΛ 1018/13- 01- 2012 Υπουργείου Οικονοµικών. 8) Να είναι στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή αυτού που το προσφέρει ή σε περίπτωση που ανήκει εξ’ αδιαιρέτου σε περισσότερους κατά συγκυριότητα, συννομή και συγκατοχή, η προσφορά να γίνεται από όλους τους συνιδιοκτήτες. 9) Να είναι ελεύθερο νομικών βαρών ή διεκδικήσεων (υποθήκες, προσημειώσεις, κατασχέσεις κλπ) και γενικά οποιασδήποτε άλλης πράξης που επηρεάζει τη νομική κατάσταση ενός ακινήτου. 2) Τρόπος ∆ιενέργειας της ∆ηµοπρασίας : H δηµοπρασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις (στάδια) ως εξής: Α΄ Στάδιο. Εκδήλωση ενδιαφέροντος – αξιολόγηση προσφεροµένων ακινήτων. Β΄ Στάδιο. ∆ιενέργεια µειοδοτικού διαγωνισµού – ανακήρυξη µειοδότη. Πληροφορίες μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ραφήνα, 24 Δεκεμβρίου 2020 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΩΓΕΩΩΕΒ-ΖΨΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 90958/24-12-2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμαρχος ΙΛΙΟΥ 1. Προκηρύσσει ανοικτή φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων (Ο.Τ.Κ.Ζ.) που θα περισυλλεγούν από εγκεκριμένη εταιρεία συλλογής και αποσυναρμολόγησης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής - μέλος του επίσημου δικτύου της Ε.Δ.Ο.Ε εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ιλίου, ο ανάδοχος θα περισυλλέγει με δικές του δαπάνες, μέσα (γερανούς) και προσωπικό τα εγκαταλελειμμένα οχήματα που έχουν χαρακτηρισθεί ως Ο.Τ.Κ.Ζ. και θα τα οδηγεί σε περαιτέρω επεξεργασία, αξιοποίηση, τεμαχισμό και τελική διάθεση, μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης από το Π.Δ. 116/04 διαδικασίας και τον μη εντοπισμό του ιδιοκτήτη τους. 2. Σκοπός είναι η πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων από τα οχήματα, η επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και περαιτέρω αξιοποίηση των Ο.Τ.Κ.Ζ. και των κατασκευαστικών τους στοιχείων. Παράλληλα επιτυγχάνεται η μείωση της ποσότητας των προς διάθεση αποβλήτων. 3. Η δημοπρασία είναι φανερή, πλειοδοτική και προφορική και θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Ιλίου που έχει συγκροτηθεί με την 181/2020 απόφαση Δ.Σ. Ιλίου στις 20/01/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα από 10:00 έως 10:30 4. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής των υποψηφίων, τα οποία θα πρέπει να έχουν κατατεθεί στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δημαρχείου Ιλίου (οδός Κάλχου αρ. 48-50, 1ος όροφος) μέχρι τις 18/01/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. 5. Το κατώτατο όριο της πρώτης προσφοράς ανά κατηγορία οχημάτων ορίζεται ως εξής: α) Επιβατηγά οχήματα (κατηγορίας Μ1) 100,00 € ανά όχημα β) Φορτηγά οχήματα (κατηγορίας Ν1) 130,00 € ανά όχημα γ) Τρίκυκλα οχήματα 30,00 € ανά όχημα 6. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εγκεκριμένες επιχειρήσεις – κέντρα επεξεργασίας ΟΤΚΖ, επίσημα μέλη του δικτύου της Ε.Δ.Ο.Ε. , οι οποίες πληρούν τους όρους της διακήρυξης και μπορούν να εγγυηθούν την πλήρη και άριστη εκπλήρωση των ειδικότερων όρων αυτής. 7. Η διάθεση των τευχών της δημοπρασίας γίνεται ατελώς από την αναθέτουσα αρχή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να λαμβάνουν γνώση (Τμήμα Προμηθειών, Κάλχου 48 - 50, 2ος όροφος, τηλ. 2132030136, 2132030195, 2132030184, Τ.Κ. 131 22, κο Μ. Κρητικό, κα Ε. Τσαμπάση, κα Α. Μαμουνάκη, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ). Επίσης, θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου www.ilion.gr. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15- 17 Τ.κ. 117 43 Αθήνα Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης Τηλ. : 213 2063534 Φαξ: 213 2063533 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Ιστοσελίδα: www.patt.gov.gr Αρ. πρωτ.: 996391 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ.οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ (ΦΕΚ45/Β/2014) ανακοινώνεται ότι: Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 110086 έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με: Α) τίτλο δραστηριότητας: «Υφιστάμενη δραστηριότητα αναμίξεως, συσκευασίας χημικών προϊόντων και σπρέι, καλλυντικών και ειδών υγιεινής», κατάταξη στην υποκατηγορία Α2, ομάδα: 9η, α/α: 97 (Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχημικών προϊόντων με απλή ανάμιξη ή αραίωση) και Κατηγορία Β, ομάδα 9η, α/α: 100 (Παραγωγή αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού χωρίς χημική μετατροπή). Β) θέση δραστηριότητας: εντός της ΒΙΠΑ, οδός Τατοϊου 119 (πρώην 337), Δήμου Αχαρνών, στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής. Γ) φορέα δραστηριότητας: ‘’AIR PACK ΕΠΕ’’ Δ) αρμόδια για τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής, στην οποία καλείται το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης, τη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210 6984302) ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 28/12/20- 9/02/21 Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 28/12/20- 9/02/21 στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής και 25/09/19- 8/10/19 στη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων 239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό) Η) εφημερίδα δημοσίευσης τη «Ηχώ Δημοπρασιών» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr. Αθήνα, 24/12/20 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15- 17 Τ.κ. 117 43 Αθήνα Πληροφορίες:Γ. Γεωργιάδης Τηλ. : 213 2063534 Φαξ: 213 2063533 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Ιστοσελίδα: www.patt.gov.gr Αρ. πρωτ.: 997033 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ (ΦΕΚ45/Β/2014) ανακοινώνεται ότι: Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 107917/15-12-20 έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), με Π.Ε.Τ. 2008351922 και με: Α) τίτλο έργου: «Μονάδα επεξεργασίας ζωϊκών υποπροϊόντων, θερμικής επεξεργασίας- αποτέφρωση- ζωϊκών υποπροϊόντων κατηγορίας 1, προσωρινής αποθήκευσης ζωϊκών λιπών, ανακύκλωσης βρώσιμων ελείων και προσωρινής αποθήκευσης, διαλογής και επεξεργασίας μεταλλικών και μη μεταλλικών μη επικίνδυνων αποβλήτων και αποθήκευσης ΑΗΗΕ» υποκατηγορία Α2, ομάδα: 4η, α/α: 7α (Εγκαταστάσεις αποθήκευσης στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων- εργασίες R12, R13), ομάδα 9η, α/α: 224 (Εγκαταστάσεις για εργασία R12 σε μεταλλικά και μη μεταλλικά απόβλητα. Συμπεριλαμβάνεται η κατεργασία σε εγκαταστάσεις τεμαχισμού αποβλήτων μετάλλων, αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) μετά από επεξεργασία απορρυπασμένων οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής του- ΟΤΚΖ), α/α: 4 (Επεξεργασία υποπροϊόντων σφαγής και κατεργασίας κρέατος και αλιευμάτων. Συμπεριλαμβάνεται η θερμική επεξεργασία, με ή χωρίς αποτέφρωση, υποπροϊόντων σφαγής και κατεργασίας κρέατος ζώων, πουλερικών και αλιευμάτων ανεξαρτήτως βαθμού επικινδυνότητας, καθώς και των οστεαλεύρων, κρεαταλεύρων, πτηναλεύρων, αιματαλεύρων και ιχυαλεύρων) και Κατηγορία Β, ομάδα 9η, α/α: 12 (Παραγωγή α) εκευγενισμένων ελαίων και λιπών β) μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων λιπών και ομάδα: 4η, α/α: 22α (Εγκατάσταση αποθήκευσης μη επικίνδυνων υγρών αποβλήτων αστικού τύπου- ζωϊκά λίπη- σε στεγανές δεξαμενές- εργασία R13) Β) θέση έργου: θέση ‘’Στέρνα Χατζή’’, στον Δήμο Ασπροπύργου, Π.Ε. Δυτικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής. Γ) φορέα έργου: FARGECO HELLAS ΕΠΕ Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Ε) Για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών: 1) την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής ήτοι τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210-6984302) και 2) το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΜΠ) μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στη διεύθυνση http: eprm.ypen.gr. ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 28/12/20- 9/02/21 Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 28/12/20- 9/02/21 στη Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε./ Φαξ: 213 2063533) ή στη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων 239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό) Η) εφημερίδα δημοσίευσης: «Ηχώ Δημοπρασιών» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr. Αθήνα, 24/12/20 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Κύπρου 68 - Τ.Κ. 16452 Τηλ.: 213.2018.700 Fax: 213.2018.765 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Γραφείο Διευθυντή email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 552 / 2020 Ο Δήμαρχος Ελληνικού - Αργυρούπολης αφού έλαβε υπόψη 1.Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 134). 2.Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. "Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει." 4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με την αντιμισθία. 5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. ΓΠ-191/20.3.2014 (Β’ 698)) για τον Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 51.356 κατοίκους. 6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης έχει δύο (2) Δημοτικές Ενότητες. 7. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν έξη (6) Αντιδήμαρχοι. 8. την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 82/59633 /20.08.2019:Ορισμός Αντιδημάρχων. 9. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ Β’ 1594/17.06.2014) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ορίζει, τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης με θητεία από την 1/1/2021 μέχρι και την 31/12/2021, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής: Α. Τον κ. Τζιάλλα Μιχαήλ ως Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών και ΚΕΠ και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες όπως αυτές έχουν οριστεί, ήτοι: 1. Διοικητικών θεμάτων : • την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και των Τμημάτων αυτής, ήτοι των Τμημάτων Διοικητικής Μέριμνας, Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου, Ανθρώπινου Δυναμικού όπως προβλέπονται στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου ή/και έχουν μεταβιβαστεί από το ισχύον νομικό πλαίσιο • την έκδοση πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών, καθώς και τις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας (άρθρο 58 παρ.1 περιπτ.η ν.3852/10, ΦΕΚ 114Α'/2006) όπως ισχύει • την τέλεση γάμων 2. Θεμάτων Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών • την εποπτεία και ευθύνη των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων τους όπως προβλέπονται στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου ή/και έχουν μεταβιβαστεί από το ισχύον νομικό πλαίσιο Β. Τον κ. Καλιντέρη Γεώργιο ως Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες όπως αυτές έχουν οριστεί, ήτοι: 1. Οικονομικών θεμάτων : • την εποπτεία και ευθύνη των Οικονομικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Οικονομικών και των Τμημάτων αυτής, ήτοι των Τμημάτων Εσόδων και Περιουσίας, Λογιστηρίου και Μισθοδοσίας, Προμηθειών και Αποθήκης, Ταμειακής Υπηρεσίας όπως προβλέπονται στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου ή/και έχουν μεταβιβαστεί από το ισχύον νομικό πλαίσιο 2. Προγραμματισμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων : • την εποπτεία και ευθύνη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων του όπως προβλέπονται στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου ή/και έχουν μεταβιβαστεί από το ισχύον νομικό πλαίσιο • τις αρμοδιότητες που αφορούν Ευρωπαϊκά, Εθνικά η/και άλλα Προγράμματα σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες κατά περίπτωση οργανικές μονάδες του Δήμου , με σκοπό τον σχεδιασμό, την μελέτη , την οργάνωση, την συμμετοχή και την προώθηση του Δήμου στα προγράμματα αυτά και με στόχο την εισαγωγή καινοτομιών και την προώθηση της αλλαγής και της ανάπτυξης στην διοικητική, οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική και επιχειρηματική τοπική πολιτική. • την εποπτεία και ευθύνη για κάθε σχετική με την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, την Ψηφιακή Πολιτική και τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του Δήμου, ενέργεια, εισήγηση κτλ Γ. Τον κ. Βασίλη Κρητικό ως Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες όπως αυτές έχουν οριστεί, ήτοι: • την εποπτεία και ευθύνη των Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας και των Τμημάτων αυτής εξαιρουμένου του Τμ. Κοιμητηρίων, ήτοι των Τμημάτων Αποκομιδής Οικιακών Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών, Σάρωσης και Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων, Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων και Πρασίνου και Περιβάλλοντος, όπως προβλέπονται στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου ή/και έχουν μεταβιβαστεί από το ισχύον νομικό πλαίσιο • την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού της Δ/νσης του Δ. Τον κ. Τογρίδη Λάζαρο ως Αντιδήμαρχο Συντήρησης Πόλης και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες όπως αυτές έχουν οριστεί, ήτοι: • την εποπτεία και ευθύνη του Αυτοτελούς Τμήματος Συντηρήσεων Εγκαταστάσεων και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων του όπως προβλέπονται στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου ή/και έχουν μεταβιβαστεί από το ισχύον νομικό πλαίσιο. Ε. Τον κ. Μηνόπουλο Κωνσταντίνο ως Αντιδήμαρχο Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες όπως αυτές έχουν οριστεί, ήτοι : • την εποπτεία και ευθύνη των Κοινωνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών και των Τμημάτων αυτής, ήτοι - του Τμήματος Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας εξαιρουμένων των αρμοδιοτήτων που αφορούν στις πολιτικές Ισότητας, - του Τμήματος Πρόληψης και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας εξαιρουμένων των αρμοδιοτήτων που αφορούν δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα, - του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής και - του Τμήματος Προστασίας Γ’ Ηλικίας, όπως προβλέπονται στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου ή/και έχουν μεταβιβαστεί από το ισχύον νομικό πλαίσιο • την εποπτεία και ευθύνη των Κοινωνικών Δομών όπως ενδεικτικά Παντοπωλείο, Φαρμακείο, Ιματιοθήκη κτλ., του Κέντρου Κοινότητας και κάθε άλλης συναφούς δομής με τα αντικείμενα της Υπηρεσίας ΣΤ. Την κ. Αφεντάκη Αλεξάνδρα ως Αντιδήμαρχο Παιδείας και Αθλητισμού και της μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες όπως αυτές έχουν οριστεί, ήτοι : • την εποπτεία και ευθύνη των Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Τμημάτων αυτής, ήτοι των Τμημάτων Παιδείας και δια Βίου Μάθησης και Αθλητισμού, όπως προβλέπονται στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου ή/και έχουν μεταβιβαστεί από το ισχύον νομικό πλαίσιο • την υποστήριξη της λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου , την εποπτεία αυτών και τη συνεργασία μ' αυτές κατά τις διατάξεις του νόμου • την συνεργασία και τον συντονισμό από κοινού δράσεων όπου προβλέπεται, με τον Αθλητικό Οργανισμό Νεολαίας Άθλησης Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην συστατική πράξη του (ΦΕΚ Β 1798/9-8-11) όπως ισχύει Ζ. Τον κ. Γεώργιο Σαραφίδη ως Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες όπως αυτές έχουν οριστεί, ήτοι: • Την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και των Τμημάτων αυτής, ήτοι των Τμημάτων Μελετών και Κατασκευών, Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Αδειών Μεταφορών, και Κυκλοφορίας, Σηματοδότησης και Συγκοινωνιών , όπως προβλέπονται στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου ή/και έχουν μεταβιβαστεί από το ισχύον νομικό πλαίσιο • Την εποπτεία και ευθύνη των Υπηρεσιών Δόμησης, και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Δόμησης και των Τμημάτων αυτής, ήτοι των Τμημάτων Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών, Πολεοδομικών Εφαρμογών, Ελέγχου Κατασκευών, Πολεοδομικού Σχεδιασμού, και Υποστήριξης Διεύθυνσης , όπως προβλέπονται στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου ή/και έχουν μεταβιβαστεί από το ισχύον νομικό πλαίσιο Η. Τον κ. Στελλάκη Ειρήνη ως Αντιδήμαρχο Ζωοφιλίας και Ισότητας των Δύο Φύλων και της μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες όπως αυτές έχουν οριστεί, ήτοι: • Την εποπτεία και ευθύνη των Πολιτικών Ισότητας και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών, όπως προβλέπονται στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου ή/και έχουν μεταβιβαστεί από το ισχύον νομικό πλαίσιο • Την εποπτεία και ευθύνη των Πολιτικών για τα ζώα, και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών, όπως προβλέπονται στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου ή/και έχουν μεταβιβαστεί από το ισχύον νομικό πλαίσιο • και κάθε σχετική δράση για την προαγωγή της ζωοφιλίας καθώς και μέριμνας, προστασίας, και περίθαλψης για τα αδέσποτα ζώα και τα ζώα συντροφιάς, ειδικότερα στην περισυλλογή και εν γένει μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα και τη δημιουργία καταφυγίων και ειδικότερα την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4039/2012 για «Τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό» Θ. Αρμοδιότητες - Εξουσιοδοτήσεις • Όλοι οι Αντιδήμαρχοι θα μπορούν να τελούν πολιτικούς γάμους όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Διοίκησης. • Για τις ανωτέρω περιγραφόμενες αρμοδιότητες κατά περίπτωση, εκτός αυτών που εξαιρούνται και αναφέρονται στην παρούσα ή ο νόμος εξαιρεί κατά περίπτωση ή ο Δήμαρχος εξαιρεί με άλλη σε ισχύ, απόφαση του, οι Αντιδήμαρχοι έχουν την εξουσιοδότηση για έκδοση και υπογραφή ή την συνυπογραφή όπου προβλέπεται, όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών, τυχόν επιβολή προστίμων, κυρώσεων, πάσης φύσεως ενεργειών η/και πράξεων κτλ. που σχετίζονται με αυτές, όπως προβλέπονται στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου ή/και ο νόμος προβλέπει καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων ή/και φορέων του Δήμου. • Ο Δήμαρχος διατηρεί ως Διατάκτης, την υπογραφή του Ισολογισμού, των Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης, των εγκρίσεων τεχνικών προδιαγραφών μελετών, των απ’ ευθείας αναθέσεων, των συμβάσεων, των διακηρύξεων εξαιρουμένων των προσκλήσεων των αναδόχων, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο κατά περίπτωση Ι. Αναπλήρωση - Λήξη Θητείας Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος Μ. Τζιάλλας, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο Γ. Καλιντέρη. • Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Γ. Καλιντέρη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδημάρχος Μ. Τζιάλλας • Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Β. Κρητικού που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Λ. Τογρίδης • Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Λ. Τογρίδη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Β. Κρητικός • Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Κ. Μηνόπουλου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος Ειρ. Στελλάκη • Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου Ειρ. Στελλάκη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Κ. Μηνόπουλος • Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Γ. Σαραφίδη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Δήμαρχος • Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου Αλ. Αφεντάκη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Δήμαρχος Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου. ΙΑ. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στη Διαύγεια, στην Ιστοσελίδα και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου και να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον τοπική εφημερίδα. Ο Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης Ιωάννης Κωνσταντάτος ΑΔΑ: Ψ5Θ6ΟΡΡ2-55Ι Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. Κεντρική Υπηρεσία Δ/νση Προμηθειών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ), επαναπροκηρύσσουν τον 3220 Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης και ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την επιλογή αναδόχου προμήθειας, παροχής υπηρεσιών εγκατάστασης και εγγύηση καλής λειτουργίας τριών (3) ετών και μετάπτωσης του ακόλουθου εξοπλισμού: • 2 Power Servers P8 S822 • Storage - IBM FlashSystem 7200 38TB usable All Flash • 2 x IBM SAN24B-6 SAN Switches • 2 x Lenovo 10G 32 ports Switches ή άλλο αντίστοιχο ισοδύναμο ή ανώτερο. συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης διακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (240.000,00 €) πλέον ΦΠΑ, ήτοι διακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (297.600,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους κατά το χρονικό διάστημα από 07.01.2021 έως και 11.01.2021 και ώρα 15.00, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν. 4412/2016. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα του Διαγωνισμού στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου. Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΣΟΦΙΑ ΧΑΡΑΤΣΗ
PrintButton

23-12-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Περίληψη Αγωγής [αγνώστου διαμονής] Με την με αρ. 4150Ε /21-12-2020 έκθεση επίδοσης Δικ.Επιμ.Εφετ.Αθηνών Ιωάννη Ν. Αγγελόπουλου, επιδόθηκε στον κ Εισα- γγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, η από 09-12-2020 Αγωγή στο Μ. Πρωτ-κείο Αθηνών [γακ 89319 εακ 1747/10-12-2020 με συζήτηση στις 02-3-2021 Τρίτη ώρα 9 πμ, Πιν Τ2 αρ 5, κτ 11, αιθ 5, υπέρ της με δ.τ. [ Αθήνα, οδός Παιάνων 33] κατά της VALERIE [ΒΑΛΕΡΙ] σύζ. ERIC ALVAREZ [ΑΛΒΑΡΕΖ], το γένος JACQUES [ΖΑΚ] CATALA [ΚΑΤΑΛΑ],πρώην κάτοικο Δ. Αθηναίων, οδός Κωνσταντινουπόλεως αρ 65 [Γκάζι ] και ήδη αγνώστου διαμονής, προς γνώση της & για τις νόμιμες συνέπειες και κλήση. Αθήνα 21-12-2020. Της ενάγουσας ο πληρεξούσιος Δικηγόρος και αντίκλητος Κων/νος Κοτσαλής [28ης Οκτωβρίου 24 Αθήνα, τηλ 2103817941, 6973007604]. Περίληψη Αγωγής [αγνώστου διαμονής]. Με την με αρ. 4149Ε /21-12-2020 έκθεση επίδοσης Δικ.Επιμ.Εφετ.Αθηνών Ιωάννη Ν. Αγγελόπουλου, επιδόθηκε στον κ Εισα- γγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, η με αριθ. 9621/2015 ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΠ ΜΙΣΘ ΚΑΙ Δ/ΓΗΣ ΠΛΗΡ Μ. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ [αριθ απογράφου 9548 / 2015 ] με κάτωθι αυτής επιταγή προς πληρωμή υπέρ της με δ.τ. [ Αθήνα, οδός Παιάνων 33] κατά της VALERIE [ΒΑΛΕΡΙ] σύζ. ERIC ALVAREZ [ΑΛΒΑΡΕΖ], το γένος JACQUES [ΖΑΚ] CATALA [ΚΑΤΑΛΑ], πρώην κάτοικο Δ. Αθηναίων, οδός Κωνσταντινουπόλεως αρ 65 [Γκάζι ] και ήδη αγνώστου διαμονής προς γνώση της & για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 21-12-2020. Της αιτούσας ο πληρεξούσιος Δικηγόρος και αντίκλητος Κων/νος Κοτσαλής [28ης Οκτωβρίου 24 Αθήνα, τηλ 2103817941, 6973007604]. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Περίληψη της με αριθμ. 9067 Β’ /18-12-2020 εκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Κατερίνης Παναγιώτας Κοτσή, μέλος της Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία « Ν.ΚΟΤΣΗΣ Π.ΚΟΤΣΗ Ε.ΜΠΟΥΖΟΥΚΗΣ», που εδρεύει στην Κατερίνη οδός Φλέμιγκ αρ.3, νομίμως εκπ/μένης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Aθηνών κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΚΑΤΣΕΦΤΗ, ως πληρεξούσια της της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία « ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, με Α.Φ.Μ. 094014201, νόμιμα εκπ/μένης, επιδόθηκε στον κ.Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης για τον ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟ ΚΥΡΙΑΚΟ του Στεφάνου, κάτοικο πρώην Ν. Κεραμιδίου Πιερίας και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 21-09-2020 ΑΓΩΓΗ,ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης, ( Τακτική Διαδικασία ), η οποία αφορά οφειλή λόγω διανειακής σύμβασης του δευτέρου προς την πρώτη, μαζί με την παρακάτω αυτής από 26.10.2020 και με αριθμ. 1281/46/2020 πράξη κατάθεσης της κ.Γραμματέως του παραπάνω Δικαστηρίου και με την παρακάτω αυτής ταυτόχρονη πράξη της σύμφωνα με το αρθ. 237 παρ. 1,2 ΚΠολ.Δ. 1) Μέσα σε 100 ημέρες από την κατάθεση της παρούσας, οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν τις προτάσεις και να προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα που επικαλούνται. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθενται το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής,καθώς και τα πληρεξούσια έγγραφα προς τους δικηγόρους. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος από τους ομόδικους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής. Επισημαίνεται ότι. Εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη, για να λάβει γνώση και τις νόμιμες συνέπειες. Κατερίνη 18/12/2020 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος Βασιλική Κατσέφτη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Περίληψη της με αριθμ. 9068 Β’ /18-12-2020 εκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Κατερίνης Παναγιώτας Κοτσή, μέλος της Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία « Ν.ΚΟΤΣΗΣ Π.ΚΟΤΣΗ Ε.ΜΠΟΥΖΟΥΚΗΣ», που εδρεύει στην Κατερίνη οδός Φλέμιγκ αρ.3, νομίμως εκπ/μένης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Aθηνών κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΚΑΤΣΕΦΤΗ, ως πληρεξούσια της της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία « ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, με Α.Φ.Μ. 094014201, νόμιμα εκπ/μένης, επιδόθηκε στον κ.Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης για την ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΠΑΝΟΥ του Χρήστου, κάτοικο πρώην Ν. Κεραμιδίου Πιερίας και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 21-09-2020 ΑΓΩΓΗ,ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης, ( Τακτική Διαδικασία ), η οποία αφορά οφειλή λόγω διανειακής σύμβασης του δευτέρου προς την πρώτη, μαζί με την παρακάτω αυτής από 26.10.2020 και με αριθμ. 1281/46/2020 πράξη κατάθεσης της κ.Γραμματέως του παραπάνω Δικαστηρίου και με την παρακάτω αυτής ταυτόχρονη πράξη της σύμφωνα με το αρθ. 237 παρ. 1,2 ΚΠολ.Δ. 1) Μέσα σε 100 ημέρες από την κατάθεση της παρούσας, οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν τις προτάσεις και να προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα που επικαλούνται. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθενται το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής,καθώς και τα πληρεξούσια έγγραφα προς τους δικηγόρους. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος από τους ομόδικους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής. Επισημαίνεται ότι. Εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη, για να λάβει γνώση και τις νόμιμες συνέπειες. Κατερίνη 18/12/2020 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος Βασιλική Κατσέφτη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’αριθμ.202/16-12-2020 έκθεση επίδοσης της Δικ. Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Ευγενίας Μάτσα, κατοίκου Αθηνών (Ζωοδ. Πηγής 7), επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτ. Αθηνών, για την ΙΝΤΕΡΚΕΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., εδρεύουσα στην Αθήνα (Χέϋδεν 8) και ήδη αγνώστου έδρας, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, ακριβές αντίγραφο της από 20-11-2020 ΚΛΗΣΗΣ, με ΓΑΚ86041/2020 και ΕΑΚ 1745/2020, του Γεωργίου Χολέβα του Κων/νου, κατοίκου Χαλκίδας (Μιαούλη 1) κατά της ΙΝΤΕΡΚΕΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., με την οποία ορίζεται ημερομηνία συζήτησης η 15.04.2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9π.μ. στο ακροατήριο του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, Κτίριο 6, Αίθουσα 4, Διαδικασία Τακτική, Πινάκιο Η3 (ΜΟΝ), με Αρ.Πιν.1, με την οποία ΖΗΤΑ: Να γίνει δεκτή η παρούσα κλήση μου. Να ορισθεί νέα δικάσιμος προς συζήτηση της αγωγής μου (ΓΑΚ: 135004/2012, αριθμός κατάθεσης δικογράφου 3568/2012) κατά της αντιδίκου. Να γίνει δεκτή στο σύνολό της η αγωγή μου (ΓΑΚ: 135004/2012, αριθμός κατάθεσης δικογράφου 3568/2012) κατά της αντιδίκου μου. Να καταδικασθεί η αντίδικος στη δικαστή μου δαπάνη και την αμοιβή της πληρεξουσίας μου δικηγόρου. Χαλκίδα 22-12-2020 Η πληρεξούσια Δικηγόρος ΣΟΦΙΑ Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι δύο (22), του μηνός Δεκεμβρίου του δύο χιλιάδες είκοσι (2020) έτους ημέρα Τρίτη, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Δημήτριος Φ. Ντίνος, κάτοικος Αθηνών (οδός Βολανάκη, αρ. 3), μετά από γραπτή παραγγελία της Αικατερίνης Αργυρίου, Δικηγόρου Αθηνών, πληρεξουσίας της Ξένιας Σαβουλίδου του Ιωάννη και της Ολγας, κατοίκου Κίτσι Κορωπίου Αττικής, οδός Ελευθερίας αρ. 1, με ΑΦΜ 074185649, ήλθα για να επιδώσω προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, στο κτίριο 16 της πρώην Σχολής Ευελπίδων, δια του οποίου θα λάβει γνώσει ό προς όν η επίδοση, Συμεών Γρηγοριάδης του Παναγιώτη, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Αρχαιοτήτων αρ. 4 και ήδη αγνώστου διαμονής και για να επέλθουν οι νόμιμες συνέπειες, ακριβές αντίγραφο της από 23/11/2020 ΑΙΤΗΣΗΣ, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) και με την οποία ζήτησε να ανατεθεί στην αιτούσα προσωρινά η άσκηση της γονικής μέριμνας της εγγονής της, Μιχαέλας Μαρίας Γρηγοριάδη που γεννήθηκε στις 24.01.2011 και ήδη φιλοξενείται στην κατοικία της στο Κίτσι Κορωπίου (οδός Ελευθερίας αρ. 2). Στο τέλος αυτής, υπάρχει η με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 86103/2020 και η με Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 9533/2020 Εκθεση Κατάθεσης Δικογράφου. Κάτωθι δε αυτής, υπάρχει η από 24/11/2020 Πράξη Ορισμού Συζήτησης του Προέδρου κ. Γεωργίου ΒΩΤΤΗ, με την οποία όρισε ως χρόνο συζήτησης της Προσωρινής Διαταγής την 09/12/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο γραφείο του Προέδρου Υπηρεσίας του ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Ακολουθεί η από 09.12.2020 Πράξη της κ. Προέδρου Πρωτοδικών, με την οποία: -Δέχεται αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής- Αφαιρεί προσωρινά και μέχρι την συζήτηση της ένδικης αίτησης την άσκηση της γονικής μέριμνας της ανήλικης Μιχαέλας Μαρίας Γρηγοριάδου από τον καθ' ου, - Αναθέτει προσωρινά και μέχρι την συζήτηση της ένδικης αίτησης την άσκηση της γονικής μέριμνας της ανήλικης Μιχαέλας Μαρίας Γρηγοριάδου στην αιτούσα, - Επιτρέπει στην αιτούσα να αιτηθεί τη μετεγγραφή της ως άνω ανήλικης από το 4ο Δημοτικό Σχολείο Κορωπίου στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Κιτσίου Κορωπίου. Τέλος δε, υπάρχει η με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 86101/2020 και η με Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 9533/2020, Είδος Δικογράφου: ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ, Εκθεση Κατάθεσης Δικογράφου της Γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών. Και ακολουθεί η από 09/12/2020 Πράξη Ορισμού Συζήτησης, της Δικαστού κ. Γεωργίας ΤΣΩΚΟΥ, με την οποία ορίζει ως χρόνο συζήτησης την 05/03/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, στο ακροατήριο του ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, με Αριθμό Πινακίου 96 και με τον όρο να κοινοποιηθεί το δικόγραφο αυτό 10 ΗΜΕΡΕΣ πριν από τη δικάσιμο, το κτίριο και η αίθουσα εκδικάσεως της αιτήσεως γνωστοποιούνται την παραμονή της δικασίμου σε έκθεμα που αναρτάται στον 1ο όροφο του κτιρίου 5, ώστε να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος ταυτόχρονα να παραστεί κατά τη συζήτηση της παρούσας, όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Ο επί της δημοσίευσης ΔΙΚ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με την υπ' αριθμόν 1010Ε/22-12-20 έκθεση επιδόσεώς μου επιδόθηκε νόμιμα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την εταιρεία με την επωνυμία Ν. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ - Σ. ΠΗΛΙΟΥΡΗΣ Ο.Ε. ΣΙΔΗΡΟΣ - ΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ - ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΑΡΜΑΡΟΣΚΟΝΗΣ - ΜΟΝΩΤΙΚΑ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ που είχε την έδρα της στον Απρόπυργο Αττικής στο 18ο χλμ. Αθηνών - Κορίνθου και τώρα αγνώστου έδρας και διαμονής, μετά από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αλέξανδρου Κουβαρά πληρεξουσίου των: 1) Ανίκας ΣΚΟΤΑΡΗ του Βίκτορ κατοίκου Αχαρνών Αττικής οδός Στρατοπέδου Καποτά αρ. 219 και ΑΦΜ 140319701 και 2) Λιουντμίλας (Liudmila) ΜΠΟΝΤΑΡΕΝΚΟ (Bondarenko) του Βίκτωρ κατοίκου Ασπροπύργου Αττικής οδός Βιντσέντζου Κορνάρου και Πίνδου και ΑΦΜ 164093150. Ακριβές αντίγραφο της από 25-11-2020 ΑΙΤΗΣΗΣ, των κα της άνω εταιρείας και ενώπιον του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ απευθυνομένης με την οποία ζητείται να γίνει δεκτή σε όλες τις βάσεις της και αιτήματα. Παρά πόδας αυτής φέρει Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 3491/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 71/2020 Δικογράφου του Γραμματέα του ανωτέρω Δικαστηρίου και παρά πόδας αυτής και από 26-11-2020 πράξη του Ειρηνοδίκη του ανωτέρω Δικαστηρίου με την οποία ορίζει δικάσιμο στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου Αχαρνών την 16η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ., στην αίθουσα / γραφείο: Ακροατήριο, πινάκιο με αριθμό 1. Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη να παραστεί όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται για συζήτηση. Αθήνα 22/12/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΡ. ΑΛΕΚΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ΄αρίθμ. 7042/22.12.2020 έκθεση μου επιδόσεως, η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Σοφία Κλ.Αγγελή, κάτοικος Αθηνών, Φειδίου αρ. 11, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Μηλίτσας Γιώτη, πληρεξουσίας της ΕΝΙΑΛΝΤΑ ΜΕΜΕΤΑΪ (ENIALDA MEMETAJ) του ΑΛΙΚΟ (ALIKO) και της ΜΠΑΡΙΜΕ (BARIME), κατοίκου Νέας Φιλαδελφείας Αττικής (Μονεμβασιάς αρ. 51), με ΑΦΜ:172966751, ατομικά και ως ασκούσας εν τοις πράγμασι την επιμέλεια της ανήλικης κόρης της ΡΕΪΝΑ ΜΙΦΤΑΡΑΪ (REINA MYFTARAJ), γεννηθείσας την 07-11-2018, επέδωσα προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ.Σπυρίδωνα Παππά, για τον ΧΕΚΟΥΡΑΝ ΜΙΦΤΑΡΑΪ (HEKURAN MYFTARAJ) του ΕΝΒΕΡ (ENVER) και της ΕΝΓΓΕΛΟΥΣΕ (ENGJELLUSHE), πρώην κάτοικο Νέας Ιωνίας Αττικής (Νισύρου αρ. 61) και ήδη αγνώστου διαμονής. Ακριβές αντίγραφο της από 04.12.2020 ΑΙΤΗΣΗΣ της πρώτης ΚΑΤΑ του δεύτερου, (Ε.Α.Κ.10174/2020 & Γ.Α.Κ.91428/2020), ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) απευθυνομένης και με την από 21-12-2020 πράξη του Προέδρου του για συζήτηση Προσωρινής Διαταγής την ΕΙΚΟΣΤΗ ΕΝΝΑΤΗ (29η ) του μήνα ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 11:45π.μ., στο γραφείο του Προέδρου Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία ΑΙΤΕΙΤΑΙ: Να γίνει αυτή δεκτή, να της ανατεθεί αποκλειστικά με απόφαση του Δικαστηρίου αυτού η προσωρινή άσκηση της γονικής μέριμνας, άλλως η προσωρινή επιμέλεια του προσώπου του ανήλικου τέκνου τους Ρέινα Μιφταράϊ, να υποχρεωθεί ο καθ'ού, εν διαστάσει σύζυγός της να της καταβάλλει ως έχουσα την προσωρινή άσκηση της γονκής μέριμνας, άλλως την προσωρινή επιμέλεια του ανήλικου τέκνου τους Ρέινα Μιφταράϊ, ευρώ πεντακόσια ογδόντα οκτώ (588,00 €)/μήνα για διατροφή της, προκαταβολικά κάθε μήνα (εντός των 5 πρώτων ημερών εκάστου μηνός) και εντόκως σε περίπτωση καθυστερήσεως μέχρι την εξόφληση, από την επίδοση της παρούσας.Να χορηγηθεί προσωρινή διαταγή με το ως άνω περιεχόμενο, ήτοι με την οποία να ανατίθεται στην αιτούσα ως άνω αποκλειστικά η προσωρινή άσκηση της γονικής μέριμνας του ανηλίκου τέκνου τους, άλλως η προσωρινή επιμέλεια αυτού και να διατάσσεται ο καθ' ου να καταβάλλει μηνιαίως και δη εντός των πέντε πρώτων ημερών εκάστου μηνός στην αιτούσα με την ιδιότητα της ασκούσας την γονική μέριμνα/επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου τους, το ποσό των πεντακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ (588,00 €) και τέλος να καταδικαστεί ο καθ’ ού στην εν γένει δικαστική δαπάνη. Αθήνα 22 Δεκεμβρίου 2020 Η Δικαστική Επιμελήτρια Αγγελή Κλ.Σοφία ΔΙΑΦΟΡΑ - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ- ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ 1. Η ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ διακηρύσσει, τη με ανοικτή δημοπρασία και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (άρθρο 95 παρ.2.α του Ν.4412/2016), επιλογή αναδόχου, για την κατασκευή του Στρατιωτικού Έργου Συμπληρωματικές Υποδομές Ασφαλείας στην Πύλη Μεσογείων του Στρδου «ΠΑΠΑΓΟΥ»με ΑΛΕ«3170189001», προϋπολογισμού 268.000,00 €. Το έργο συντίθεται από τις παρακάτω κατηγορίες εργασιών: α. Κατηγορία Η/Μ: € 157.487,71 β. ΓΕ+ΟΕ 18%: € 28.347,79 γ. Απρόβλεπτα: € 27.875,33 δ. Αναθεώρηση: € 2.418,20 ε. ΦΠΑ: € 51.870,97 2. Λοιπές υποχρεώσεις αναδόχου, όπως στην Τεχνική Περιγραφή. 3. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ, (www.army.gr). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την ΕΑΑΔΗΣΥ υπόδειγμα τύπου Β. 4. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14Ιαν21, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 14Ιαν 21, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και στην κατηγορία Η/Μ ΕΡΓΩΝ και που είναι εγκατεστημένα σε: α. σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β. σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ. σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ. σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή στο ποσό των 4.322,58(€) ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστονεπτά (7) μηνών , από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 7. Η εφαρμοστέα νομοθεσία καθορίζεται στο άρθρο 7 της Διακήρυξης δηλαδή, για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, θα ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις: α. Ο Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016) (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών-Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ κατασκευής δημόσιων έργων). β. Οι διατάξεις του Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α' 25/86). γ. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στη Νομοθεσία), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 8. Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ 9. Φορέας Κατασκευής του Έργου είναι: ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ 10. Επιβλέπουσα - Διευθύνουσα Υπηρεσία: 731 Διεύθυνση Στρατιωτικών Έργων 11. Προϊσταμένη Αρχή είναι η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ της ΑΣΔΥΣ, προς την οποία οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις ένδικα μέσα, που ενδεχομένως θα ασκήσουν. 12. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Π/Υ ΓΕΣ και δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής επί της συμβατικής αξίας του έργου. 13. Τα έξοδα δημοσιεύσεως της παρούσας βαρύνουν τον Ανάδοχο. 14. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ. Αθήνα, Δεκ 20 Θεωρήθηκε -Ο- Δκτης Γεώργιος Μαλαβέτας Σχης (ΜΧ) Ελέγχθηκε -Ο- Τμ. ΣΕ Νικόλαος Θεοδωράκης Τχης (ΜΧ) Συντάχθηκε -Ο- Συντάκτης Βαγγέλογλου Αθανάσιος Λγος (ΜΧ)
PrintButton

19-12-2020

on .

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΣΩΜΑΤΩΝ-ΠΕΤΡΑΚΗ Αρ. Πρωτ.: 905 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Το Ηγουμενοσυμβούλιο της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, προς ανάδειξη μισθωτή του ακινήτου ιδιοκτησίας της Μονής, επί της οδού Σαρρή αρ. 26 και Κρανάου αρ. 2 στην Αθήνα (περιοχή Ψυρρή), ήτοι 6όροφου κτιρίου, μεθ' υπογείου και ισογείου επί πυλωτής, συνολικής επιφάνειας ορόφων 1.705,86 τ.μ., για χρήση ξενοδοχείου, με χρονική διάρκεια κατ' ελάχιστο δώδεκα ετών και ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των επτά χιλιάδων (7.000) ευρώ πλέον 2%. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 15η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στα Γραφεία της Ιεράς Μονής, οδός Ιωάννου Γενναδίου αρ. 14, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής, δυνάμει σχετικής Διακήρυξης, αντίγραφο της οποίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από τα Γραφεία της Ιεράς Μονής, ώρες 09.00-13.00, τηλ. 2107242577. Επίσης, στα τηλέφωνα 2107259349 και 6944297456, υπ' όψιν κου Αρμάου Νίκολα. Εν Αθήναις τη 14η/12/2020 Διά το Ηγουμενοσυμβούλιον Ο Καθηγούμενος + Ο Θαυμακού Ιάκωβος ΔΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1/2020 διατάξεως της Ειρηνοδίκη Ιλίου (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας), εγκρίθηκε η τροποποίηση στο καταστατικό του σωματείου με την επωνυμία «ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ» που εδρεύει στην Πετρούπολη Αττικής (Τέρμα Ελαιών και Πανοράματος) και εκπροσωπείται νομίμως, ειδικότερα δε το άρθρο 3 παράγραφος 9, σύμφωνα με το από 19.3.2009 τροποποιημένο καταστατικό του. Αθήνα, 18/12/2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Κώστας Παπαδιονυσίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με την υπ΄ αριθμόν 6.155/08-12-2020 έκθεση επίδοσης εμού του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Θεσσαλονίκης, Πρωτοδικείου Χαλκιδικής, κατοίκου Νέων Μουδανιών, Ζ. Ζαφειρίου αρ.4, τηλ.6944206085, ύστερα από παραγγελία της Δικηγόρου Χαλκιδικής Αναστασίας Γιοβανοπούλου του Θεοδώρου και της Σταματίας, κατοίκου Νέων Μουδανιών Χαλκιδικής, οδός 25ης Μαρτίου αρ.15, Α.Φ.Μ.076860041, πήγα για να επιδώσω προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής για λογαριασμό του Karaj (Καράι) Shahin (Σαχίν) του Dervish (Ντερβίς) και της Die (Ντίε), πρώην κάτοικο Ολύνθου Χαλκιδικής και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο εξ απογράφου πρώτου εκτελεστού της υπ’ αριθμ.21/2020 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Νέων Μουδανιών, με αριθμό απογράφου 32/2020, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Ορίσθηκε δε από την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής κα. Βασιλεία Σαριδάκη δημοσίευση της στις Εφημερίδες ΄΄Η ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ΄΄ και ΄΄ΤΥΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ΄΄. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΙΣΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΟΧΛΗΣΗΣ- ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ- ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Με την 5998Β/6.11.2020 έκθεση επίδοσης μου επέδωσα στην κ. Εισαγγελέα Πρωτο-δικών Aθηνών για τoν ΑΛΥ (ALY) ΕΛΡΑΟΥΝΤΙ (ELRAWADY) του Μοχάμεντ (MOHAMED) και της Μαχασάν (MAHASAN), πρώην κάτοικο Αθηνών Λέσβου, αρ.81 και ήδη αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 167837934 την από 5-11-2020 ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΟΧΛΗΣΗ- ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ της Χριστίνας Δελάογλου του Κυριάκου και της Στυλιανής, κατοίκου Νίκαιας Αττικής, οδός Αναλήψεως, αρ. 9-11, με Α.Φ.Μ.160803737 ΚΑΤΑ Του ΑΛΥ (ALY) ΕΛΡΑΟΥΝΤΙ (ELRAWADY) του Μοχάμεντ (MOHAMED) και της Μαχασάν (MAHASAN), πρώην κατοίκου Αθηνών Λέσβου, αρ.81 και ήδη αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 167837934, μετά από έγγραφη παραγγελία που πήρα από την Δικηγόρο Μαρίνα Τούντα πληρεξούσια της Χριστίνας Δελαόγλου. Σύμφωνα με την ως άνω ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΟΧΛΗΣΗ- ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ στις 9 Μαρτίου 2017, συνήψαν ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών Σωτηρίας Κασσαγιάννη Κουζέλη, που εδρεύει στην Αθήνα ( Ιπποκράτους 10-120, το υπ’ αρ. 5.973/2017 σύμφωνο συμβίωσης. Η συμβίωσή όμως διασπάστηκε λίγους μήνες αργότερα με αποτέλεσμα από το Μάιο του 2017 να ζούνε χωριστά και χωρίς να έχει οποιαδήποτε επικοινωνία μαζί του . Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 7 του υπ’ αριθμόν 5.973/2017 συμφώνου συμβίωσης, το σύμφωνο συμβίωσης μπορεί να λυθεί με μονομερή συμβολαιογραφική δήλωση του ενός εξ ημών, εφόσον επιδοθεί με δικαστικό επιμελητή, πρόσκληση για συναινετική λύση στο άλλο μέρος και έχουν παρέλθει τρεις μήνες από την επίδοση ή αυτοδικαίως, αν συναφθεί γάμος μεταξύ των συμβαλλομένων. Σας καλεί εντός 10 (δέκα) ημερών από την επίδοση της παρούσης να επικοινωνήσετε μαζί της ή με την πληρεξούσια δικηγόρο μου, προκειμένου να προβειτε στη συναινετική λύση του υπ’ αριθμόν 5.973/2017 συμφώνου συμβίωσης που συνήψατε στις 9/3/2017 ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών Σωτηρίας Κασσαγιάννη Κουζέλη, αφού πλέον του διαστήματος των δύο ετών δεν συμβιώνουν. Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Π. ΤΖΕΦΕΡΑΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κοινοποιηθέντος Δικογράφου Με την υπ' αριθ. 4.725 βιβλ. Δ' 22-7-2020 έκθεση επίδοσης του Δικ. Επιμελητή του Εφετείου Κερκύρας, με έδρα το Πρωτοδικείο Κέρκυρας, Παναγιώτη Δημ. Ντόκα, (1η παρ. Σπύρου Αρβανιτάκη αρ. 1) και με επίσπευση του Λάμπρου Τασούλα του Χρήστου, Κάτοικο Καναλίων Κέρκυρας Εθν. Οδό Λαυκίμμης Α.Φ.Μ. 022628420, επέδωσα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κερκύρας, ώστε δια μέσου αυτού λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, ο Κρίστοφερ Σων Γκόγκα του Αντωνίου και της Πατρίτσια Κάρολ Εμπερλιγκ, τελευταίας γνωστής διαμονής και κατοικίας οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και ήδη αγνώστου διαμονής και κατοικίας, ακριβές αντίγραφο της υπ' αριθ. 402/2020 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας, που αναγνωρίζει τον ως άνω επισπεύδοντα κύριο εδαφικού τμήματος 145,28 τ.μ. όπως αυτό αποτυπώνεται στο από Απρίλιο 2018 τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου μηχανικού Νικόλαου Ανθη ως τμήμα (Β) και διατάζει την διόρθωση των ανακριβών πρώτων εγγραφών στα Κτηματολογικά Βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Κέρκυρας των ακινήτων με ΚΑΕΚ 240460220001/0/0, ΚΑΕΚ 24046ΕΚ00090/0/0, ΚΑΕΚ 240460220029/0/0 και κατόπιν το επίδικο ακίνητο με ΚΑΕΚ 240460220029/0/0 θα διαμορφωθεί όπως αυτό αποτυπώνεται στο ως άνω τοπογραφικό με εμβαδόν 437,87 τ.μ. Κέρκυρα 22-7-2020 Η Πληρεξούσιος Δικηγόρος ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Μητ. Μεθοδίου 5 Τηλ. 2661049965 Ο Δικ. Επιμελητής Παναγιώτης Ντόκας 1η παρ. Σπύρου Αρβανιτάκη αρ. 1 Τηλ. 26610-39170 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κοινοποιηθέντος Δικογράφου Με την υπ' αριθ. 4.724 βιβλ. Δ' 22-7-2020 έκθεση επίδοσης του Δικ. Επιμελητή του Εφετείου Κερκύρας, με έδρα το Πρωτοδικείο Κέρκυρας, Παναγιώτη Δημ. Ντόκα, (1η παρ. Σπύρου Αρβανιτάκη αρ. 1) και με επίσπευση του Λάμπρου Τασούλα του Χρήστου, Κάτοικο Καναλίων Κέρκυρας Εθν. Οδό Λαυκίμμης Α.Φ.Μ. 022628420, επέδωσα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κερκύρας, ώστε δια μέσου αυτού λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, η Φρειδερίκη Γκόγκα του Χρήστου και της Χρυσούλας, συνταξιούχος, Α.Φ.Μ. 144743552, τελευταίας γνωστής διαμονής και κατοικίας η Φλώριντα Η.Π.Α. και ήδη αγνώστου διαμονής και κατοικίας, ακριβές αντίγραφο της υπ' αριθ. 402/2020 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας, που αναγνωρίζει τον ως άνω επισπεύδοντα κύριο εδαφικού τμήματος 145,28 τ.μ. όπως αυτό αποτυπώνεται στο από Απρίλιο 2018 τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου μηχανικού Νικόλαου Ανθη ως τμήμα (Β) και διατάζει την διόρθωση των ανακριβών πρώτων εγγραφών στα Κτηματολογικά Βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Κέρκυρας των ακινήτων με ΚΑΕΚ 240460220001/0/0, ΚΑΕΚ 24046ΕΚ00090/0/0, ΚΑΕΚ 240460220029/0/0 και κατόπιν το επίδικο ακίνητο με ΚΑΕΚ 240460220029/0/0 θα διαμορφωθεί όπως αυτό αποτυπώνεται στο ως άνω τοπογραφικό με εμβαδόν 437,87 τ.μ. Κέρκυρα 22-7-2020 Η Πληρεξούσιος Δικηγόρος ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Μητ. Μεθοδίου 5 Τηλ. 2661049965 Ο Δικ. Επιμελητής Παναγιώτης Ντόκας 1η παρ. Σπύρου Αρβανιτάκη αρ. 1 Τηλ. 26610-39170 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κοινοποιηθέντος Δικογράφου Με την υπ' αριθ. 4.723 βιβλ. Δ' 22-7-2020 έκθεση επίδοσης του Δικ. Επιμελητή του Εφετείου Κερκύρας, με έδρα το Πρωτοδικείο Κέρκυρας, Παναγιώτη Δημ. Ντόκα, (1η παρ. Σπύρου Αρβανιτάκη αρ. 1) και με επίσπευση του Λάμπρου Τασούλα του Χρήστου, Κάτοικο Καναλίων Κέρκυρας Εθν. Οδό Λαυκίμμης Α.Φ.Μ. 022628420, επέδωσα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κερκύρας, ώστε δια μέσου αυτού λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, ο Τζάστιν Ρόθς Γκόγκα του Αντωνίου και της Πατρίτσια Κάρος Εμπερλιγκ, τελευταίας γνωστής διαμονής και κατοικίας οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ήδη αγνώστου διαμονής και κατοικίας, ακριβές αντίγραφο της υπ' αριθ. 402/2020 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας, που αναγνωρίζει τον ως άνω επισπεύδοντα κύριο εδαφικού τμήματος 145,28 τ.μ. όπως αυτό αποτυπώνεται στο από Απρίλιο 2018 τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου μηχανικού Νικόλαου Ανθη ως τμήμα (Β) και διατάζει την διόρθωση των ανακριβών πρώτων εγγραφών στα Κτηματολογικά Βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Κέρκυρας των ακινήτων με ΚΑΕΚ 240460220001/0/0, ΚΑΕΚ 24046ΕΚ00090/0/0, ΚΑΕΚ 240460220029/0/0 και κατόπιν το επίδικο ακίνητο με ΚΑΕΚ 240460220029/0/0 θα διαμορφωθεί όπως αυτό αποτυπώνεται στο ως άνω τοπογραφικό με εμβαδόν 437,87 τ.μ. Κέρκυρα 22-7-2020 Η Πληρεξούσιος Δικηγόρος ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Μητ. Μεθοδίου 5 Τηλ. 2661049965 Ο Δικ. Επιμελητής Παναγιώτης Ντόκας 1η παρ. Σπύρου Αρβανιτάκη αρ. 1 Τηλ. 26610-39170 ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος δικογράφου της με αριθμό κατάθεσης 10403/85835/2020 ΑΓΩΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Φ.Μ. 106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Ηπείρου αρ. 1, τηλ. 210-8817118, μετά την από 11.12.2020 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από τη Δικηγόρο κα ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜ. ΝΑΣΣΗ πληρεξούσια του Ταμπρατζή Μάρκου του Θεόδωρου και της Δέσπως, κατοίκου Αθηνών, οδός Κουρτίδου αρ.107, με Α.Φ.Μ. 055798123, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με την υπ’ αριθμ. 7026/16.12.2020 έκθεση μου επίδοσης για λογαριασμό για λογαριασμό της Ταμπρατζή Λακραμιοάρα Μαριάνας, το γένος Ράντου, του Γκεόργκε και της Εκατερίνα, πρώην κατοίκου Ορχομενού Βοιωτίας, οδός Ματρόζου και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές και θεωρημένο αντίγραφο της από 11-11-2020 Αγωγής του Ταμπρατζή Μάρκου του Θεόδωρου και της Δέσπως, κατοίκου Αθηνών, οδός Κουρτίδου αρ.107, με Α.Φ.Μ. 055798123 Κατά της Ταμπρατζή Λακραμιοάρα Μαριάνας του Γκεόργκε και της Εκατερίνα, πρώην κατοίκου Ορχομενού Βοιωτίας, οδός Ματρόζου και ήδη αγνώστου διαμονής και αγνώστου Α.Φ.Μ.. Η ως άνω Αγωγή φέρει ΓΑΚ : 85835/23.11.2020 και ΕΑΚ : 10403/23.11.2020 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με την οποία ΖΗΤΑΕΙ ο ενάγων να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή του. Να απαγγελθεί, κατ' άρθρο 1439 παρ. 1, 3 ΑΚ, η λύση του πολιτικού γάμου του με την αναγομένη, που τελέστηκε την 05η.04.2003. Να επιβληθεί εις βάρος της η δικαστική του δαπάνη. Σύμφωνα με την από 23.11.2020 πράξη της κ. Γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών, ημερομηνία δικασίμου ορίζεται η 11η/10/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, στο Κτίριο 6, Αίθουσα 10, Διαδικασία : ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ, Πινάκιο : Α5 (ΜΟΝ), με Αριθμό Πινακίου : 7. Προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα, 16-12-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΖΗΤΗΤΩΝ Αρ.Πρωτοκολλου: 255 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σας ενημερώνουμε για την αναβολή της διεξαγωγής του πλειστηριασμού Νο 248/ 2020 της Πέμπτης 17ης Δεκεμβρίου 2020 λόγω κωλύματος της επιτροπής. Η διεξαγωγή του θα πραγματοποιηθεί την πρώτη εβδομάδα του Ιανουαρίου 2021. Με εκτίμηση, Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Mονοπρόσωπη ΑΕ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας