PrintButton

20-11-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Περίληψη επιδοθέντος δικογράφου Αριθμός Επίδοσης 11509 β Στον Πειραιά σήμερα την δεκάτη τετάρτη (14η) του μηνός Οκτωβρίου 2019 έτους, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:20 π.μ. ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Ευάγγελος Παπαδόπουλος, κάτοικος Αθηνών, οδός Σταδίου 39, μετά από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών Μαρίας Γεωργουλη πληρεξούσιας του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) που εδρεύει στην Αθήνα οδός Αμερικής αρ. 12, ως καθολικός διάδοχος του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ- ΕΤΑΜ)», νόμιμα εκπροσωπούμενο από το Διοικητή του, με Α.Φ.Μ.: 997072577, επέδωσα προς τον Εισαγγελέα του Πρωτοδικείου Πειραιά για τον COCIONI CHEORCHE, πρώην κάτοικο Αγ. Δημητρίου Αττικής, οδός Κοντού αρ. 27 και ήδη αγνώστου διαμονής ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθμό 102/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Πειραιά (διαδικασία περιουσιακών διαφορών) για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες με την οποία : θεωρεί καταργημένη την δίκη ως προς τη δεύτερη εναγόμενη ασφαλιστική εταιρεία, δικάζοντας χωρίς την παρουσία του εναγομένου, δέχεται την αγωγή ως προς τον εναγόμενο, υποχρεώνει τον εναγόμενο να καταβάλει στο ενάγον το συνολικό ποσό των (561,84 ΕΥΡΩ) με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης της αγωγής και μέχρι την ολοσχερή του εξόφληση, επιβάλλει σε βάρος του εναγομένου τα δικαστικά έξοδα του ενάγοντος τα οποία ορίζει στο ποσό των (120 ΕΥΡΩ). Γίνεται μνεία ότι ο παραλαβών Α/εισαγγελέας παρήγγειλε τη δημοσίευση της παρούσας στις ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα: 1) ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, 2) Ο ΛΟΓΟΣ. Ο παραλαβών και Παραγγέλων Α/Εισαγελέας Βλάσης Αθανασίου Η παραγγέλουσα πληρ. Δικηγόρος Μαρία Γεωργούλη Ο Δικ. Επιμελητής Ευάγγελος Παπαδόπουλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με την υπ΄αριθ. 2082Δ/08-11-2019 έκθεση μου επίδοσης μετά από παραγγελία του Δικηγόρου Δημητρίου Κοφφινά πληρεξουσίου της Ιζαμπέλα Χοτζάι του Μαξιμ και της Σελβι κατοίκου Γρα Λυγιά Ιεράπετρας Κρήτης επέδωσα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Σωτήριο Μπουγιούκο για τον Isa Qemalaj (Ισα Κεμαλαι του Πετριτ) πρώην κατοίκου Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής οδός Μαιάνδρου αριθ.25 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 04-11- 2019 ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΛΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ της πάνω πρώτης με την οποία καλεί τον Isa Qemalaj να προσέλθει ενώπιον συμβολαιογράφου προκειμένου να συμβάλλει με την πάνω πρώτη στην λύση του σύμφωνου συμβίωσης. Αθήνα 19-11-2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής Εμμανουήλ Τζίτζικας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΕΩΣ Σύμφωνα με την υπ’αριθ. 2033/2019 Έκθεση της κας. Εισηγήτριας επί των πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών, επετράπη η εκποίηση των εναπομεινάντων κινητών πραγμάτων της πτωχής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΒΡΙΣΙΜΤΖΗ ΑΕΒΕ» με δ.τ. «CHAMPION ΑΕΒΕ», με μειωμένη τιμή εκποίησης κατά ποσοστό 30% από την τιμή α’ προσφοράς που ορίστηκε με την υπ’αριθ. 2032/2018 Έκθεση, ήτοι Α. Βιομηχανολογικός Εξοπλισμός με τιμή εκτίμησης 463.610 ευρώ και τιμή α’ προσφοράς 324.527 ευρώ, Β. Προϊόντα και Πορσελάνινα Καλούπια με τιμή εκτίμησης 27.700 ευρώ και τιμή α’ προσφοράς 19.390 ευρώ, Γ. Τροχοφόρα με τιμή εκτίμησης 3.200 ευρώ και τιμή α’ προσφοράς 2.240 ευρώ, Δ. Έπιπλα με τιμή εκτίμησης 25.810 ευρώ και τιμή α’ προσφοράς 18.067 ευρώ, ήτοι Γενικό Σύνολο Α,Β.Γ.Δ με τιμή εκτίμησης 520.320 ευρώ και τιμή α’ προσφοράς 364.224 ευρώ. Η εκποίηση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 11:00 στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα, την ίδια ώρα, μέχρι να εγκριθεί το τίμημα. Πληροφορίες δίδονται από τον σύνδικο: Τηλ. 210-6838826, Φαξ 210-6838827, Κινητό 6977-320318 & email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Αθήνα, 19-11-2019 Ο Σύνδικος Γεώργιος Σ. Σταματέκος Δικηγόρος Παρ’Αρείω Πάγω Αστροναυτών αρ. 19 –Μαρούσι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Ο υπογραφόμενος Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Λάρισας με έδρα το Πρωτοδικείο Βόλου κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΑΓΑΛΙΟΣ, κάτοικος Βόλου, οδός Κωνσταντά αριθμός 128, ενεργών μετά από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Βόλου, κ. Βηθλεέμ Ευτυχιάδου - Μπάστα, σαν πληρεξούσια της Ευαγγελινής Κίττα του Κωνσταντίνου, κατοίκου Ν. Παγασών Βόλου, οδός Ισοκράτους αριθμός 27, με ΑΦΜ 035630765 Δ.Ο.Υ. Βόλου, επέδωσα στις δεκαεννέα (19) Νοεμβρίου 2019 στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βόλου, για τον Χρήστο Ζαχαράτο του Γεράσιμου, ο οποίος ήταν κάτοικος Πάτρας και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό επικυρωμένο αντίγραφο της με αριθμό 88/2019 και από 13 Σεπτεμβρίου 2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (Ειδική Διαδικασία) και συντάχτηκε η με αριθμό 8926/19-11-2019 Α' Βιβλίο Έκθεσή μου επίδοσης, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Με την άνω ΑΠΟΦΑΣΗ παραπέμπει προς εκδίκαση την υπό κρίση αγωγή στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο Πατρών (ειδική των διαφορών από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση). Βόλος 19-11-2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΑΓΑΛΙΟΣ ΑΦΜ: 113598220 / Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ 128 / 38221 ΒΟΛΟΣ ΤΗΛ. 24210 23769 / 6972724917 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με την υπ΄αριθ. 1980Δ/10-10-2019 έκθεση μου επίδοσης μετά από παραγγελία της δικηγόρου Αθηνών Ελευθερίας Τομπάτζογλου πληρεξούσιας της Νίκης Βεζυρέλλη του Στυλιανού κατοίκου Αθηνών, οδός Πυλάδου αριθ.17-19 ατομικά και ως ασκούσας προσωρινά την επιμέλεια των ανήλικων τέκνων της Όλγας Παρασκευαίδη, Στυλιανής Παρασκευαίδη και Δανιήλ Κλαρκ Παρασκευαίδη, επέδωσα στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Έλλη Θάλεια Συροπούλου για τον Ανδρέα Παρασκευαίδη του Αλέξανδρου πρώην κατοίκου Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 01-10-2019 ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ της πρώτης κατά αυτού που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Στο τέλος αυτής υπάρχουν: Α) με αριθμό 10888/09-10-2019 πράξη κατάθεσης Β) με αριθ.πιν.92 πράξη δικασίμου, για τις 18-12-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 στο κατάστημα του πάνω δικαστηρίου, κοιν. προ 10 ημερών Με την πάνω αίτηση η αιτούσα ζητά να της ανατεθεί προσωρινά η αποκλειστική επιμέλεια των πάνω ανήλικων τέκνων της, να υποχρεωθεί ο καθ΄ου να καταβάλλει 610 ευρώ για την Όλγα, 610 ευρώ για την Στυλιανή, 700 ευρώ για τον Δανιήλ Κλάρκ και 300 ευρώ για την αιτούσα ως διατροφή. Να χορηγηθεί προσωρινή διαταγή και να καταδικασθεί ο καθ΄ ου στα δικαστικά έξοδα. Αθήνα 19-11-2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής Εμμανουήλ Τζίτζικας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δυνάμει της με αριθ. 5358/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών διετάχθη η ελεύθερη εκποίηση με τον πλέον πρόσφορο τρόπο ακινήτων του Παπαγεωργίου Βασιλείου του Κωνσταντίνου και συγκεκριμένα του ιδανικού μεριδίου κυριότητας του (½ εξ αδιαιρέτου) επί των παρακάτω ακινήτων του, ήτοι: α) ενός διαμερίσματος του ισογείου ορόφου οικοδομής, που βρίσκεται στο Χαϊδάρι Αττικής, επί της οδού Ανεξαρτησίας, στον αρ. 41, τριών διαμερισμάτων του ισογείου, του πρώτου και του δεύτερου ορόφου οικοδομής, κείμενης επί της οδού Σοφοκλέους, στον αριθ. 5 στα Βίλια Αττικής καθώς και δύο αγροτεμαχίων, που βρίσκονται στο Μούδρο Λέσβου. Την ελεύθερη εκποίηση θα διενεργήσει ο διορισθείς, με την ως άνω απόφαση, εκκαθαριστής και σύμφωνα με το αρ. 9 παρ. 1 του Ν. 3869/2010. Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Τηλ. 6944 881274 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με τις υπ'αριθμ. 3595 & 3596/13.11.2019 εκθέσεις επιδόσεων της Δικ. Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Αναστασίας Παν. Παναγοπούλου, κατοίκου Αθηνών (Σόλωνος 99), επιδόθηκε κατόπιν έγγραφης παραγγελίας της Δικηγόρου Αθηνών κ. ΙΩΑΝΝΑΣ Κ. ΜΥΛΩΝΗ, πληρεξούσιας της Ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα (Αιόλου 86) νομίμως εκπροσωπουμένης, με ΑΦΜ 094014201 στον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ για τον Κωνσταντίνο Θεοδωρίδη του Ηλία και της Γεωργίας, με ΑΦΜ 054484174 και την Δέσποινα Μπαλαμπάκη του Ιωάννη και της Ιωάννας, με ΑΦΜ 062879367, αντίστοιχα, πρώην κατοίκων Περάματος (Πελοποννήσου 35) και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 07/10/2019 ΑΓΩΓΗΣ της ανωτέρω τραπεζικής εταιρίας που απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών εναντίον τους, με ΓΑΚ 89569/2019 και ΕΑΚ 7921/17.10.2019 έκθεση κατάθεσης δικογράφου, Διαδικασία: Νέα Τακτική Μονομελούς, αντικείμενο: Ενοχικό, με την οποία Αγωγή η ενάγουσα αιτείται να καταδικαστούν οι εναγόμενοι να της καταβάλλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ο καθένας από αυτούς συνολικά το ποσό των (138.108,08€), και το ποσό αυτό νομιμοτόκως, από την 7-9-2019 με το εκάστοτε ισχύον συμβατικό επιτόκιο υπερημερίας και με εξαμηνιαίο ανατοκισμό των ληξιπρόθεσμων και ανεξόφλητων τόκων μέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεως. Να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή, να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στην εν γένει δικαστική της δαπάνη. ΑΘΗΝΑ, 19/11/2019 Η Δικ. Επιμελήτρια ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ Κατόπιν παραγγελίας μου, επιδόθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ, για τον πρώην κάτοικο Γιαννιτσών (Χατζοπούλου 30), του Δήμου Πέλλας και ήδη άγνωστης διαμονής, ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΓΙΟΥΨΑΝΗ του Αθανασίου και της Σοφίας, με ΑΦΜ. 013829913 – Δ.Ο.Υ. Γιαννιτσών, η από 09-11-2019 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ του Ν.Π. «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ», στη διαδικασία του Πλειστηριασμού που διενεργήθηκε στις 06-11-2019, σε βάρος ακίνητης περιουσίας του Οφειλέτη ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΟΥΨΑΝΗ του Αθανασίου. Η ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ αυτή στρέφεται κατά του ίδιου Οφειλέτη, για να λάβει Γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ προς : 1) Την υπάλληλο του Πλειστηριασμού, Συμβολαιογράφο Γιαννιτσών Ευανθία Σκενδερίδου και, 2) Την επισπεύδουσα «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» η οποία, στη συγκεκριμένη περίπτωση εκπροσωπείται από την εταιρία με δ. τ. «CEPAL HELLAS Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.» και, αφορά στις απαιτήσεις του Ν.Π. ΑΤΕ-ΥΕΕ, που απορρέουν από τη με αριθμό 610/2009 Σύμβαση Πίστωσης, βάσει της οποίας εκδόθηκε η με αριθμό 200/19-07-2011 Διαταγή Πληρωμής του Μον.Πρ. Γιαννιτσών. Για την επίδοση αυτή συντάχθηκε η με αριθμό 8.028 (Γ)/ 18-11-2019 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Θεσσαλονίκης, Αθανασίου Απαζίδη. Γιαννιτσά 18 / 11 / 2019 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος του Ν.Π. ΑΤΕ-ΥΕΕ (Σφραγίδα / υπογραφή) ΒΑΓΙΑ ΚΡΟΥΣΤΑΛΑΚΙΔΟΥ α.μ. 65 –Δ.Σ.Γ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΓΩΓΗΣ Με τις υπ’ αριθμ. 3408Δ΄/15-11-2019 και 3409Δ΄/15-11-2019 εκθέσεις επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Ρόδου Γεωργίου Καλογήρου με παραγγελία του πληρεξουσίου δικηγόρου του ενάγοντος Στυλιανού Αμπελά του Δημητρίου, κατοίκου Μαλώνας Ρόδου επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου για τους εναγόμενους Στέφανο Παπαγενναδίου Παπαπαύλου του Γεωργίου,πρώην κάτοικο Αργεντινής και ήδη αγνώστου διαμονής και Γεώργιο Παπαγενναδίου Παπαπαύλου του Ιωάννη, πρώην κάτοικο Γαστούνης Ηλείας και ήδη αγνώστου διαμονής αντίστοιχα η από 08-11-2019 και με αριθμό κατάθεσης 684/2019 αγωγή ασκηθείσα ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, και αφορά την κτήση κυριότητας κατά ποσοστό 3/8 εξ αδιαιρέτου με χρησικτησία του ακινήτου που αναφέρεται στο αιτητικό αυτής, ήτοι αγρός επιφανείας 800 τ.μ. που κείται στην κτηματική περιφέρεια Μασσάρων Ρόδου και φέρει κτηματολογικά στοιχεία τόμος 32 γαιών Μασσάρων, φύλλο 17, μερίδα 540 και φάκελος 3579 του Κτηματολογίου Ρόδου, για να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες γενικά και με κλήση μέσα σε 130 ημέρες από την επόμενη κατάθεσης της αγωγής και κατά την αναστολή της προθεσμίας του άρθρου 147 ΚΠολΔ να καταθέσουν προτάσεις και όλα τα απαραίτητα έγγραφα, διαφορετικά θα δικαστούν ερήμην και με αντιγραφή στη σχετική έκθεση επίδοσης. Ρόδος, 18-11-2019 Ο πληρεξούσιος δικηγόρος Ιωάννης Εμμ. Κούκουλας ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Ο Πρόεδρος της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών Ανακοινώνει ότι αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, με ΑΔΑ: Ω39Η46Μ4Χ7-ΜΑΛ, καθώς και στον ιστότοπο της Α.Ε.Π.Π.: http://www.aepp-procurement.gr/, η υπ’ αριθ. πρωτ. Γρ. Προέδρου 90/15.11.2019 απόφαση τροποποίησης της υπ’ αριθ. πρωτ. 3408/25.10.2019 προκήρυξη (ΑΔΑ: Ψ5ΣΖ46Μ4Χ7-ΟΨΗ0 για την πλήρωση μίας (1) θέσης Γενικού Διευθυντή στην Α.Ε.Π.Π. σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 357 Ν. 4412/2016 (147/τ. Α), β) των άρθρων 6,11,12,13 ΠΔ 57/2017 (88/τ. Α), γ) του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄) και δ) του άρθρου 14 παρ. 2 περ. ια’ του Ν. 2190/1994 928/τ.Α), όπως ισχύουν, όσον αφορά την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, η οποία παρατείνεται κατά δέκα (10) ημέρες. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της ανωτέρω προκήρυξης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Α.Ε.Π.Π. ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ. ε.τ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β.) Αγία Βαρβάρα, 19/11/2019 Αρ. πρωτ: 11555 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη εκπαιδευτικού – καλλιτεχνικού προσωπικού στα πολιτιστικά τμήματα της ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β (Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης Αγίας Βαρβάρας, Σχολή Κλασικού & Σύγχρονου Χορού), με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ωρομίσθιας εκ περιτροπής απασχόλησης για την εκπαιδευτική περίοδο 2019-2020. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την επιλογή του παραπάνω προσωπικού είναι αναρτημένα στον χώρο ανακοινώσεων της ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β , στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγίας Βαρβάρας και στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 7ΖΡΕΟΡΑΘ-Φ84) Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΕΓΓΗ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Αρ.Πρωτ.: 36879 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Διακηρύττει ότι Διενεργείται, μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία που αφορά τη «Μίσθωση ακινήτου προς στέγαση Υπηρεσιών του Δήμου και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων». Το ακίνητο προς στέγαση Υπηρεσιών του Δήμου και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων πρέπει: Α) να βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου γλυφάδας και συγκεκριμένα στα οικοδομικά τετράγωνα που περικλείονται πάνω από την οδό Γούναρη (συμπεριλαμβανομένης) και έως τις υπώρειες του Υμηττού, Β) να έχει εμβαδόν εσωτερικών χώρων το κτίριο μεγαλύτερο των οκτακοσίων (800) τετραγωνικών μέτρων, Γ) να είναι ανεξάρτητο, με ανεξάρτητη είσοδο. Δ) να έχει προσφάτως βαμμένους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, Ε) να διαθέτει κλιματισμό ο οποίος να είναι σε πλήρη λειτουργικότητα και με πιστοποιημένη συντήρηση, ΣΤ) να έχει άρτιες και λειτουργικές ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, Ζ) να έχει δομημένη καλωδίωση δικτύων σε πλήρη λειτουργικότητα, Η) να διαθέτει δάπεδα καινούργια ή πλήρως συντηρημένα. Οι ξύλινες και μαρμάρινες επιφάνειες θα πρέπει να είναι γυαλισμένες, οι δε επενδεδυμένες με πλακάκια επιφάνειες θα πρέπει να είναι συντηρημένες, Θ) να διαθέτει καινούργια ή πλήρως συντηρημένα μπάνια και υδραυλικές εγκαταστάσεις και Ι) να έχει άρτιες μονώσεις Η δημοπρασία διεξάγεται σε δύο φάσεις: α) Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ο Δήμαρχος δημοσιεύει λεπτομερή διακήρυξη, σύμφωνα με την 297/2019 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, καλώντας τους ενδιαφερόμενους, όπως εντός προθεσμίας (20) είκοσι ημερών από της δημοσιεύσεως εκδηλώσουν ενδιαφέρον ήτοι στις 10/12/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00. Οι προσφορές ενδιαφέροντος (όχι οικονομικές), κατατίθενται στο Δήμο και στη συνέχεια η αρμόδια υπηρεσία της αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων και περί του αν τούτα πληρούν τους όρους και τον σκοπό διακήρυξης. Στις προσφορές ενδιαφέροντος θα αναγράφονται επακριβώς τα στοιχεία του ακινήτου. Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν: • Σχετική αίτηση, στην οποία θα αναφέρονται ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο προσφέροντος ή - σε περίπτωση συνιδιοκτησίας - προσφερόντων, τοποθεσία ακινήτου, εμβαδό. • Τοπογραφικό διάγραμμα εις διπλούν, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει, απόσπασμα από την εφαρμογή του Εθνικού Κτηματολογίου (που είναι διαθέσιμη στο internet στη διεύθυνση http://gis.ktimanet.gr/wms/ktbasemap/default.aspx)με σημειωμένα τα όρια του οικοπέδου. • Αντίγραφο οικοδομικής άδειας του ακινήτου θεωρημένο από αρμόδια πολεοδομική αρχή ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής για τη νόμιμη κατασκευή του ή βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής περί περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής του στο ν. 4495/2017 ή προγενέστερους αντίστοιχους νόμους. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός (10) δέκα ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης κοινοποιείται σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον. β) Διενέργεια Δημοπρασίας Η Δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Γλυφάδας από την Επιτροπή Διεξαγωγής Δημοπρασιών δια την Εκμίσθωσιν ή Εκποίησιν κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου σε ημέρα και ώρα η οποία ορίζεται από το Δήμαρχο, καλώντας με αποδεικτικό να λάβουν μέρος σε αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά την διαδικασία της πρώτης φάσης. Κατά την διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό, το οποίο μετά την λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από το μειοδότη. Ένα η δημοπρασία που διεξάγεται δε φέρει αποτέλεσμα μπορεί να γίνει απευθείας μίσθωση με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Δήμο Γλυφάδας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8.30 π.μ. έως 14.00 μ.μ. στα τηλέφωνα: 2132025219. Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν έντυπο της λεπτομερούς διακήρυξης από την Δ/νση Οικονομικού Δήμου Γλυφάδας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Γλυφάδα, 19/11/2019 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
PrintButton

19-11-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με τη με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 422/2019 αγωγή τακτικής διαδικασίας ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ρόδου, ο ενάγων Ηλίας Κουλουμπράκης του Νικολάου, κάτοικος Ιαλυσού Ρόδου, πάροδος Ακροπόλεως α α , αιτείται όπως αναγνωρισθεί ότι συμπληρώθηκε στο πρόσωπο του, ο νόμιμος χρόνος κτητικής παραγραφής του άρθρου 63 του κτηματολογικού κανονισμού για την με χρησικτησία κτήση κυριότητας του μεριδίου εξ αδιαιρέτου ενός εκάστου των εναγομένων της αγωγής αυτής επι του επιδίκου ήτοι : « Επί τμήματος ακινήτου που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια του δημοτικού διαμερίσματος Σορωνής του δήμου Καμείρου Ρόδου και περιγράφεται με στοιχεία γωνιών 1-2-3-4-1 όπως αυτό εμφαίνεται στο απο Ιούλιος 2003 τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου μηχανικού Παναγιώτη Τσιράκου συνημμένο και στην ως άνω αγωγή και αναπόσταστο μέρος της , μετά των κτισμάτων που υπάρχουν σε αυτό , με κτηματολογικά στοιχεία : Τόμος 7 γαιών Σορωνής, φύλλο 92, μερίδα 2363 και φάκελος 897 , συνολικής επιφάνειας 115 τμ. Η ανωτέρω αγωγή στρέφεται και κατά των Ιωάννα Χατζησταμάτα του Ιωάννη και η Μαρία Χατζησταμάτα του Ιωάννη, πρώην κάτοικοι Γερμανίας και ήδη άγνωστης διαμονής, για τους οποίους επιδόθηκε αντίγραφο της ως άνω αγωγής στον κ Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου , με την εντολή όπως καταθέσουν προτάσεις και σχετικά αποδεικτικά έγγραφα εντός της νομίμου προθεσμίας ( 130 ημερών ) απο την επομένη καταθέσεως αυτής στην γραμματεία του Ειρηνοδικείου Ρόδου μετά δε την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, προσθήκη αντίκρουση μετά λοιπών εγγράφων εντός της νομίμου προθεσμίας και παραστούν όταν και όπου ορισθεί δικάσιμος της αγωγής αυτής. Επίσης γνωστοποιήθηκε ότι πρόκειται να καταθέσει μάρτυρας προς υποστήριξη της αγωγής αυτής η Χρύσα Τομάζου του Δημητρίου, οικιακά , κάτοικος Σορωνής Ρόδου , ενώπιον της Συμβ/φου Ρόδου Βασιλείας Παπαβασιλείου- Χρύση στις 10-12-2019 και ώρα 12:30 στο στη Ρόδο γραφείο αυτής οδός Εθνάρχου Μακαρίου αρ 37 . Για τα παραπάνω συντάχθηκαν νόμιμα οι με αριθμούς 5392Η/29.10.2019 ( ιωάννα Χατζησταμάτα) και 5393Η/ 29/10/2019 εκθέσεις επιδόσεως Νικολάου Χρυσανθή Δικαστικ Επιμελητή Εφετείου Δωδεκανήσου. Ρόδος 11/11/ 2019. Η πληρεξούσια Δικηγόρος ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΜΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με τη με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 416/2019 αγωγή τακτικής διαδικασίας ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ρόδου η ενάγουσα Μαργαρίτα Μπονιάτη του Νικολάου, κάτοικος Σορωνής Ρόδου, αιτείται όπως αναγνωρισθεί ότι συμπληρώθηκε στο πρόσωπο της, ο νόμιμος χρόνος κτητικής παραγραφής για την αναγνώριση της κυριότητας της με χρησικτησία ποσοστού 18/72 εξ αδιαιρέτου (που ανήκει στους εναγόμενους- αναλυτικά κατά το ιστορικό της αγωγής ) ήτοι των μεριδίων των Ιακώβου και Κωνσταντίνου Μπονιάτη του Αναστασίου άλλως και σε κάθε περίπτωση του μεριδίου ( όσου είναι ) που ανήκει κατά την εγγραφή σε αυτούς και περιήλθε στους εναγόμενους , επι του ακινήτου που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια του δημοτικού διαμερίσματος Σορωνής του δήμου Καμείρου Ρόδου , έκτασης 623 τ.μ με τα ακόλουθα κτηματολογικά στοιχεία : Τόμος 7 γαιών Σορωνής, φύλλο 87, φάκελλος 892 και Μερίδα 991 γαιών Σορωνής, νομικής φύσης αρζι μιρί και ήδη μούλκ. Μεταξύ των εναγομένων και οι : Ιωάννα Χατζησταμάτα του Ιωάννη , η Μαρία Χατζησταμάτα του Ιωάννη, πρώην κάτοικοι Γερμανίας και ήδη άγνωστης διαμονής, η Χρύσα Τσαούση το γένος Σάββα Παπαναστάση , Μιράντα συζ Γαβριήλ Μάρτινς το γένος Παπαναστάση, Λουκία συζ Ιωάννη ΛΙμαντζάκη το γένος Παπαναστάση, Σάββα Παπαναστάση , πρώην κάτοικοι ΗΠΑ και νυν αγνώστου διαμονής, για τους οποίους επιδόθηκε αντίγραφο της ως άνω αγωγής στον κ Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου , με την εντολή όπως καταθέσουν προτάσεις και σχετικά αποδεικτικά έγγραφα εντός της νομίμου προθεσμίας ( 130 ημερών ) απο την επομένη καταθέσεως αυτής στην γραμματεία του Ειρηνοδικείου Ρόδου μετά δε την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, προσθήκη αντίκρουση μετά λοιπών εγγράφων εντός της νομίμου προθεσμίας και παραστούν όταν και όπου ορισθεί δικάσιμος της αγωγής αυτής. Επίσης γνωστοποιήθηκε ότι πρόκειται να καταθέσει μάρτυρας προς υποστήριξη της αγωγής αυτής ήτοι η Χρύσα Τομάζου του Δημητρίου, άνεργης , κάτοικος Σορωνής Ρόδου , ενώπιον της Συμβ/φου Ρόδου Βασιλείας Παπαβασιλείου- Χρύση στις 10-12-2019 και ώρα 12:00 στο στη Ρόδο γραφείο αυτής οδός Εθνάρχου Μακαρίου αρ 37_ . Για τα παραπάνω συντάχθηκαν νόμιμα οι με αριθμούς ( κατά την άνω σειρά) 5389Η, 5388Η/ 5391Η/ 5400Η/ 5401Η/ 5390Η /29.10.2019 εκθέσεις επιδόσεως Νικολάου Χρυσανθή Δικαστικ Επιμελητή Εφετείου Δωδεκανήσου. Ρόδος 17/11/ 2019. Η πληρεξούσια Δικηγόρος ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΜΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με τη με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 417/2019 αγωγή τακτικής διαδικασίας ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ρόδου η ενάγουσα Μπεάτε - Μαργαρίτα – Ελίζαμπεθ- χήρα Νικολάου Μπονιάτη το γένος Λέσσμαν , κάτοικος Σορωνής Ρόδου, αιτείται όπως αναγνωρισθεί ότι συμπληρώθηκε στο πρόσωπο της, ο νόμιμος χρόνος κτητικής παραγραφής για την αναγνώριση της κυριότητας της με τα προσόντα της χρησικτησίας ποσοστού 6/72 εξ αδιαιρέτου (που ανήκει στους εναγόμενους- αναλυτικά κατά το ιστορικό ) ήτοι των μεριδίων των Ιακώβου και Κωνσταντίνου Μπονιάτη του Αναστασίου άλλως και σε κάθε περίπτωση του μεριδίου ( όσου είναι ) που ανήκει στους Ιάκωβο και Κωνσταντίνο Μπονιάτη του Αναστασίου και περιήλθε στους εναγόμενους , επι του ακινήτου που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια του δημοτικού διαμερίσματος Σορωνής του δήμου Καμείρου Ρόδου , έκτασης 623 τ.μ με τα ακόλουθα κτηματολογικά στοιχεία : Τόμος 7 γαιών Σορωνής, φύλλο 87, φάκελλος 892 και Μερίδα 991 γαιών Σορωνής, νομικής φύσης αρζι μιρί και ήδη μούλκ. Μεταξύ των εναγομένων και οι : Ιωάννα Χατζησταμάτα του Ιωάννη , η Μαρία Χατζησταμάτα του Ιωάννη, πρώην κάτοικοι Γερμανίας και ήδη άγνωστης διαμονής, η Χρύσα Τσαούση το γένος Σάββα Παπαναστάση , Μιράντα συζ Γαβριήλ Μάρτινσ το γένος Παπαναστάση, Λουκία συζ Ιωάννη ΛΙμαντζάκη το γένος Παπαναστάση, Σάββα Παπαναστάση , πρώην κάτοικοι ΗΠΑ και νυν αγνώστου διαμονής, για τους οποίους επιδόθηκε αντίγραφο της ως άνω αγωγής στον κ Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου , με την εντολή όπως καταθέσουν προτάσεις και σχετικά αποδεικτικά έγγραφα εντός της νομίμου προθεσμίας ( 130 ημερών ) απο την επομένη καταθέσεως αυτής στην γραμματεία του Ειρηνοδικείου Ρόδου μετά δε την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, προσθήκη αντίκρουση μετά λοιπών εγγράφων εντός της νομίμου προθεσμίας και παραστούν όταν και όπου ορισθεί δικάσιμος της αγωγής αυτής. Επίσης γνωστοποιήθηκε ότι πρόκειται να καταθέσει μάρτυρας προς υποστήριξη της αγωγής αυτής ήτοι η Χρύσα Τομάζου του Δημητρίου, άνεργης , κάτοικος Σορωνής Ρόδου , ενώπιον της Συμβ/φου Ρόδου Βασιλείας Παπαβασιλείου- Χρύση στις 10-12-2019 και ώρα 11:30 στο στη Ρόδο γραφείο αυτής οδός Εθνάρχου Μακαρίου αρ 37 . Για τα παραπάνω συντάχθηκαν νόμιμα οι με αριθμούς ( κατά την άνω σειρά) 5395Η, 5394Η/ 5397η / 5399Η, 5398Η/ 5396Η /29.10.2019 εκθέσεις επιδόσεως Νικολάου Χρυσανθή Δικαστικ Επιμελητή Εφετείου Δωδεκανήσου. Ρόδος 17/11/ 2019. Η πληρεξούσια Δικηγόρος ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΜΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Όπως προκύπτει από την υπ' αριθμ. 8030 (Γ) της 18-11-2019 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Θεσσαλονίκης, με έδρα το Πρωτοδικείο Γιαννιτσών Αθανάσιου Θεοδ. Απαζίδη, επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών για τον αγνώστου διαμονής καθ' ου η εκτέλεση οφειλέτη Δημήτριο Γιουψάνη του Αθανασίου και της Σοφίας, πρώην κατοίκου Γιαννιτσών (Χατζοπούλου 30), του Δήμου Πέλλας και ήδη αγνώστου διαμονής με ΑΦΜ 013829913, η από 18-11-2019 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ της Ε.Ε. με την επωνυμία «Α.ΜΠΑΚΛΑΤΣΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης (14° χιλ. Θεσσαλονίκης - Βασιλικών) και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 084087688, για τον πλειστηριασμό που διενεργήθηκε στις 6-11-2019 ενώπιον της επί του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού υπαλλήλου πιστοποιημένης συμβολαιογράφου Γιαννιτσών κ. Ευανθίας Σκενδερίδου, κατοίκου Γιαννιτσών (Πίκπα 4). Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΘΕΑΝΩ Β. ΤΣΑΚΙΡΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ (Α.Μ. 4266) ΦΡΑΓΚΩΝ 13 - Τ.Κ. 54626 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ. 2310555065-6977580450 ΑΦΜ: 045672997-ΔΟΥ: Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Όπως προκύπτει από την υπ' αριθμ. 8031 (Γ) της 18-11-2019 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Θεσσαλονίκης, με έδρα το Πρωτοδικείο Γιαννιτσών Αθανάσιου Θεοδ. Απαζίδη, επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών για τον αγνώστου διαμονής καθ' ου η εκτέλεση οφειλέτη Δημήτριο Γιουψάνη του Αθανασίου και της Σοφίας, πρώην κατοίκου Γιαννιτσών (Χατζοπούλου 30), του Δήμου Πέλλας και ήδη αγνώστου διαμονής με ΑΦΜ 013829913, η από 18-11-2019 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ της Ε.Ε. με την επωνυμία «ΑΝΔΡ. ΜΠΑΚΛΑΤΣΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.Β.Ε», που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης (14° χιλ. Θεσσαλονίκης - Βασιλικών) και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 094181170, για τον πλειστηριασμό που διενεργήθηκε στις 6-11-2019 ενώπιον της επί του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού υπαλλήλου πιστοποιημένης συμβολαιογράφου Γιαννιτσών κ. Ευανθίας Σκενδερίδου, κατοίκου Γιαννιτσών (Πίκπα 4). Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΘΕΑΝΩ Β. ΤΣΑΚΙΡΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ (Α.Μ. 4266) ΦΡΑΓΚΩΝ 13 - Τ.Κ. 54626 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ. 2310555065-6977580450 ΑΦΜ: 045672997-ΔΟΥ: Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Περίληψη επιδοθέντος δικογράφου Με την υπ’αριθ. 5.823Β΄/18-10-2019 έκθεση επίδοσης του Δικ. Επιμελητή Εφετείου Αθηνών, Ηλία Σπ. Γανωτή, επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. ΣΩΤΗΡΙΟ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟ, για τον ERMAL (ΕΡΜΑΛ) CUPI (ΤΣΟΥΠΙ) του BRED (ΜΠΡΕΝΤ), πρώην κάτοικο Καλλιθέας Αττικής, οδός Γράμμου, αρ. 10 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 02-7-2019 ΑΓΩΓΗ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ, με ειδικό αριθμό έκθεση κατάθεσης δικογράφου ΕΑΚ: 5397/2019 και γενικό αριθμό κατάθεσης ΓΑΚ: 61328/2019, η οποία απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με επίσπευση της Μαρκέλλας, συζύγου ERMAL CUPI, το γένος Γεωργίου και Φανουρίας Μαυράκη, ιδιωτικής υπαλλήλου, κατοίκου Καλλιθέας Αττικής, οδός Γράμμου, αρ. 10, με την οποία ζητά να γίνει δεκτή η αγωγή, να κηρυχθεί λυμένος ο από 01-6-2012 πολιτικός γάμος, που τελέστηκε στο Δημαρχικό Κατάστημα Χίου, να καταδικασθεί ο εναγόμενος στην δικαστική δαπάνη και κλήση προς τον εναγόμενο να παραστεί κατά την συζήτηση που έχει οριστεί για την δεκάτη ογδόη (18) του μήνα Μαΐου, του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00, στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, Κτίριο: 6, Αίθουσα: 12, Πινάκιο: Α3, με Αριθμό Πινακίου: 19, Διαδικασία: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ. Αθήνα, 15-11-2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής Ηλίας Σ. Γανωτής ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ αρ.7467Β/22-10-2019 έκθεση επιδόσεώς μου επέδωσα στον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ για τον αγνώστου διαμονής ALI OWEIDAT (ΑΛΙ ΑΟΥΙΝΤΑΤ) του HUSSEIN, πρώην κάτοικο Αχαρνών, οδός Αδαμάντιου Κοραή αρ.3, θεωρημένο νόμιμα πιστό αντίγραφο της από 12-7-2018 ΑΓΩΓΗΣ εναντίον του, απευθυνόμενης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία διατροφών), με εντολή της Αλεξάνδρας Δανέζη του Μιχαήλ και της Ελευθερίας, κατοίκου Ζαχάρω Ηλείας, οδός Αρρήνης αρ.13, προς γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, η οποία είχε λάβει αριθμό κατάθεσης 1465/2018 και γενικό αριθμό 72047/2018, καλούμενο να παραστεί κατά τη δικάσιμο για τη συζήτησή της, την 16η Σεπτεμβρίου 2019 έτους, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 και αριθμό πινακίου Α5ΜΟΝ-39, κτίριο 6, αίθουσα 10, πλην όμως αναβλήθηκε - και καλείται να παραστεί - για τη δικάσιμο της 12ης Οκτωβρίου 2020, σύμφωνα με το συγκοινοποιούμενο σε αυτή (Αγωγή), με κωδικό 344 Πινάκιο Εγγραφής Πολιτικών Υποθέσεων της από 16-9-2019 Συνεδριάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και σύμφωνα με την οποία ζητά: Να της ανατεθεί αποκλειστικά η άσκηση της γονικής μέριμνας του ανηλίκου τέκνου της Αλέξανδρου και να αφαιρεθεί από τον αντίδικο η γονική μέριμνα του ανήλικου τέκνου της Αλέξανδρου και να καταδικασθεί ο αντίδικος στη δικαστική της δαπάνη. Πειραιάς 18-11-2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αρ.7516Β/7-11-2019 έκθεση επιδόσεώς μου, επέδωσα στον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ για τον αγνώστου διαμονής Νίκου Μιντρέσκου του Ίον, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Φιλαδελφέως αρ.16, θεωρημένο νόμιμα πιστό αντίγραφο της υπ’ αριθμ.10203/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα οικογενειακό), με εντολή της Ελπίδας Σφέτσα του Ηλία, κάτοικο Αθηνών, οδός Φιλαδελφέως αρ.16, προκειμένω να λάβει γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια και σύμφωνα με την οποία «Δικάζει ερήμην του εναγομένου, ορίζοντας το παράβολο ανακοπής ερημοδικίας στα 200 ευρώ. Δέχεται την αγωγή. Απαγγέλλει τη λύση του μεταξύ των διαδίκων γάμου, που τελέστηκε ο μεν πολιτικός την 2η-9-2000 στο Φοκσάνι Ρουμανίας, ο δε θρησκευτικός την 2η-9-2000 στο Φοξάνι Ρουμανίας. Καταδικάζει τον εναγόμενο στα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας, ποσού 300 ευρώ.» Πειραιάς 18-11-2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ αρ.7543Β/14-11-2019 έκθεση επιδόσεώς μου επέδωσα στον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ για τον αγνώστου διαμονής SARARA AMRO του Deiab,πρώην κατοίκο Καλλιθέας Αττικής, οδός Ελ. Βενιζέλου αρ.179, θεωρημένο νόμιμα πιστό αντίγραφο της υπ’ αριθμ.10663/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα οικογενειακό), με εντολή της Ναταλίας Ασβεστά του Γεωργίου, κατοίκου Καλλιθέας, προκειμένω να λάβει γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια και σύμφωνα με την οποία «Δέχεται την αγωγή. Αφαιρεί από τον εναγόμενο Amro Sarara ή Sharara του Deiab την άσκηση του συνόλου της γονικής μέριμνας του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων Μαρίας – Νάνσι Ασβεστά, που γεννήθηκε στη Νίκαια Αττικής στις 19-3-2016. Αναθέτει την άσκηση του συνόλου της γονικής μέριμνας του παραπάνω ανηλίκου τέκνου στην ενάγουσα μητέρα του. Καταδικάζει τον εναγόμενο στα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας, ποσού 400 ευρώ. Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα στις 9-9-2019» Πειραιάς 18-11-2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΣ Με την υπ’ αριθμ. 648/2012 έκθεση της Εισηγήτριας της πτωχεύσεως της εταιρείας «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ» εκποιείται ένα ακίνητο, ευρισκόμενο στην περιφέρεια του Δήμου Αμαρουσίου Αττικής, στη θέση «ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ» στο με αριθμό 109Α Οικοδομικό τετράγωνο και στη συμβολή των οδών Πάτμου και Ολύμπου. Το εκποιούμενο ακίνητο (κτίριο γραφείων) αποτελείται από α’ υπόγειο, β’ υπόγειο, ισόγειο, Α’, Β’, Γ’, Δ’ και Ε’ όροφο. Τα Α’ και Β’ υπόγεια έχουν επιφάνεια 244,37 τ.μ. έκαστο, το ισόγειο έχει επιφάνεια 228,82 τ.μ. και οι Α’, Β’, Γ’, Δ’, Ε’ υπέρ το ισόγειο όροφοι έχουν επιφάνεια 288,82 τ.μ. έκαστος. Το κτίριο είναι κτισμένο επί οικοπέδου αρτίου οικοδομήσιμου μέτρων τετραγωνικών 562,68. Ως ελάχιστον τίμημα πωλήσεως του άνω ακινήτου ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 10/2012 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών το ποσό των 3.168.366,90 ευρώ. Η εκποίηση αυτού θα αρχίσει τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 11.00 π.μ., θα διενεργηθεί στο Πρωτοδικείο Αθηνών και θα επαναλαμβάνεται στον ίδιο τόπο κάθε επόμενη Δευτέρα την ίδια ώρα μέχρις ότου εγκριθεί το τίμημα από την κ. Εισηγήτρια της πτωχεύσεως. Η δαπάνη μεταβιβάσεως και όλα τα έξοδα γενικά βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Αθήνα 12 Νοεμβρίου 2019 Ο Σύνδικος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΡΜΠΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 91 – ΑΘΗΝΑ Τηλ. 210-8232254 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Αριθ. Πρωτ. 38366 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Τμήμα I: Αναθέτουσα Αρχή Ι.1. Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής: Αναθέτων Φορέας: Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης II.1. Περιγραφή: Ο τίτλος της σύμβασης είναι: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ» Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: Αττική/Ανατολική Αττική (NUTS: EL305) II.2. Σύντομη περιγραφή της σύμβασης: Η μελέτη αφορά στα έργα αποχέτευσης ακαθάρτων των Πολεοδομικών Ενοτήτων 4 και 6÷14 του οικισμού Αρτέμιδας του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος. [CPV: 71320000-7 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών] II.3. Προεκτιμώμενη αμοιβή: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 1.050.799,28 € (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών: 1. 475.858,36 € για μελέτη κατηγορίας 13 «Μελέτες Υδραυλικών Έργων» 2. 16.036,77 € για μελέτη κατηγορίας 09 «Μελέτες Μηχανολογικές-Ηλεκτρολογικές- Ηλεκτρονικές» 3. 266.538,75 € για μελέτη κατηγορίας 16 «Μελέτες Τοπογραφίας (Γεωδαιτικές, Φωτογραμμετρικές, Χαρτογραφικές, Κτηματογραφικές και Τοπογραφικές)» 4. 155.304,62 € για μελέτη κατηγορίας 21 «Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες» και 137.060,78 € για απρόβλεπτες δαπάνες. II.4. Διάρκεια της σύμβασης: Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε δεκαέξι (16) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες III.1. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού 21.015,00 € Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Οι εγγυήσεις συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 302 παρ. 4 του ν. 4412/2016: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) τον Αναθέτοντα Φορέα προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου), δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης, αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης (αριθμός, έτος, τίτλος μελέτης) και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό τ ης εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι 22/02/2021, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. Οι εγγυήσεις συμμετοχής καταπίπτουν, υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 17 έως 19 της παρούσας, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 της παρούσας δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις συμμετοχής επιστρέφονται ως εξής : α) στον ανάδοχο, με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, β) στους λοιπούς προσφέροντες, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 302 του ν. 4412/2016. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 302 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 337 ν. 4412/ 2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης χωρίς ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση του Αναθέτοντος Φορέα ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. Με την υπογραφή της σύμβασης, καθώς και την εντολή έναρξης κάθε επόμενου σταδίου χορηγείται στον ανάδοχο έντοκη προκαταβολή που ανέρχεται σε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της συμβατικής αμοιβής του σταδίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 187 του Ν.4412/2016, έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 302 του Ν.4412/2016. Η προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβολής, επιβαρυνόμενη με το ύψος επιτοκίου που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Για τη χορήγηση μεγαλύτερου ύψους προκαταβολής, αυτή λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της κ αταβαλλομένης προκαταβολής. Οι ως άνω εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του οικονομικού φορέα/αναδόχου από ένα ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των. Εάν η εγγύηση εκδοθεί από αλλοδαπό πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να συνταχθεί σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 10.3. της Διακήρυξης. III.2. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής: Η μελέτη έχει ενταχθεί τόσο στο Τεχνικό Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων έτους 2019 (ΚΑ 25.7412.054) και στον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 (ΚΑ 25.7412.054) του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος όσο και στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων και στον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 της Περιφέρειας Αττικής και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του Προγράμματος αυτού (ΚΑΕ 072.97620505701). Η σύμβαση υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/2011, καθώς και της κράτησης ύψους 0,06% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016. III.3. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών Μελετών Υδραυλικών Έργων (13), Μηχανολογικών-Ηλεκτρολογικών-Ηλεκτρονικών Μελετών (09), Μελετών Τοπογραφίας (16) και Γεωτεχνικών Μελετών & Ερευνών (21) και που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών. Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να διαθέτει οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, τεχνική και επαγγελματική ικανότητα και σχετική πιστοποίηση διασφάλισης ποιότητας και πιστοποίηση περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 της διακήρυξης. Τμήμα IV: Διαδικασία IV.1. Είδος διαδικασίας – Κριτήριο ανάθεσης: Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 264 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση τα κριτήρια και υποκριτήρια, καθώς και τη σχετική στάθμισή τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 της Διακήρυξης. IV.2. Προθεσμίες: Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προ θεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 23/02/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10/01/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00. Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες VI.1. Προδικαστικές Προσφυγές/Προσωρινή δικαστική προστασία: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη του Αναθέτοντος Φορέα κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης του Αναθέτοντος Φορέα, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης του Αναθέτοντος Φορέα, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως (γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς τον Αναθέτοντα Φορέα, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, ο Αναθέτων Φορέας ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια. Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά. Ο Αναθέτων Φορέας, μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»: α. Κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017. β. Ειδοποιεί, παρέχει πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού και διαβιβάζει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017 Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών του Αναθέτοντος Φορέα και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας του Αναθέτοντος Φορέα κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής. Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων του Αναθέτοντος Φορέα. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και ο Αναθέτων Φορέας, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις του Αναθέτοντος Φορέα, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται το προβλεπόμενο παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Σπάτα, 15/11/2019 Ο Δήμαρχος Σπάτων-Αρτέμιδος Δημήτριος Μάρκου ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΥΔΡΑΣ, ΣΠΕΤΣΩΝ, ΑΙΓΙΝΗΣ, ΕΡΜΙΟΝΙΔΟΣ & ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΥΔΡΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ Την 30 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Σάββατο και ώρα 12 π.μ. – 14 μ.μ. στην Ύδρα στο Αρχονταρίκι του Μετοχίου του Αγίου Αθανασίου Αθωνίτου, εκτίθενται σε φανερές πλειοδοτικές δημοπρασίες εκμισθώσεως: 1. ο Α’ όροφος ακινήτου, εμβαδού περίπου 40 τ.μ., αποτελούμενος από δύο δωμάτια, κουζινάκι και W.C., το οποίο βρίσκεται στην Ύδρα στην οδό “Ιατρού Α. Ραφαλιά”, κυριότητος Ι. Μονής Προφήτου Ηλιού Ύδρας, με πρώτη προσφορά μηνιαίου μισθώματος 400,00 ευρώ και ισόποση εγγύηση συμμετοχής σε μετρητά ή τραπεζική επιταγή, 2. ο Α’ όροφος ακινήτου, εμβαδού περίπου 134 τ.μ., αποτελούμενος δύο υπνοδωμάτια, σαλονοτραπεζαρία, κουζίνα, δύο W.C., μια αποθήκη και ένα χωλλ, το οποίο βρίσκεται στην παραλιακή οδό της Ύδρας (πάνω από το υποκατάστημα της ΕΤΕ), κυριότητος Ι. Μονής Προφήτου Ηλιού Ύδρας, με πρώτη προσφορά μηνιαίου μισθώματος 1.300,00 ευρώ και ισόποση εγγύηση συμμετοχής σε μετρητά ή τραπεζική επιταγή και 3. ένα αγροτεμάχιο, εμβαδού περίπου 41.000 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Βλυχός της νήσου Ύδρας, κυριότητος Ι. Μονής Προφήτου Ηλιού Ύδρας. Το παραπάνω αγροτεμάχιο είναι δυνατόν να μισθωθεί ολόκληρο ή σε δύο ίσα μέρη σε έναν ή σε δύο διαφορετικούς πλειοδότες, με πρώτη προσφορά ετησίου μισθώματος 1.000,00 ευρώ και εγγύηση συμμετοχής ποσού 500,00 ευρώ σε μετρητά ή τραπεζική επιταγή. Αν κάποια δημοπρασία αποβεί άγονος, θα επαναληφθεί το επόμενο Σάββατο, 7/12/2019, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο. Πληροφορίες τηλ. 22980 52540, 6936764139, 210 7212100, 6944302902 και 6944374578 Ο ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Ι.ΜΟΝΗΣ Αρχιμ. Θεολόγος Γρηγοριάτης ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αριθμ. πρωτ. 23 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην αριθμ. 167/10-09-2019 συνεδρίαση, λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. Φ11/109908/Ζ2/5-7-2019 Υπουργική Απόφαση, τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΠΔ 407/1980 όπως ισχύει με το άρθρο 28 παρ. 3 του ν. 4386/2016 και το άρθρο 84 παρ.16α του ν.4485/2017 και την αριθμ. 2998/22-7-2019 συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, αποφάσισε την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού (ενός ατόμου) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, για τη διδασκαλία του παρακάτω μαθήματος: «Θεωρίες Παιγνίων και Διαμόρφωση Στρατηγικής» , επιλογής εαρινού εξαμήνου. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στον ημερήσιο τύπο, τα παρακάτω δικαιολογητικά : 1) Αίτηση 2) Βιογραφικό σημείωμα 3) Αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών δημοσιευμάτων 4) Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και από την απόφαση ισοτιμίας ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας 5) Αντίγραφο διδακτορικής διατριβής 6) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται : α) η οργανική θέση στην οποία υπηρετούν και β) ότι δεν μεσολάβησε γεγονός που να αποτελεί νόμιμο κώλυμα στην πρόσληψή τους (αφορά όσους κατέχουν και άλλη θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα) 7) Απόκομμα εφημερίδας με τη δημοσίευση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στον ημερήσιο τύπο. Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2,3,4 και 5 υποβάλλονται σε τρία (3) αντίτυπα σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη μορφή, το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος στη διάθεση των μελών της επιτροπής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Όσοι επιλεγούν και κατέχουν και άλλη θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, θα πρέπει να εξασφαλίσουν από την υπηρεσία τους άδεια απουσίας και να προσκομίσουν πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, η οποία θα έχει χορηγηθεί ύστερα από προηγούμενη σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. Καθηγητές/υπηρετούντες λέκτορες άλλων Α.Ε.Ι. και μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. θα πρέπει να προσκομίσουν πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, βεβαίωση του Προέδρου του Τμήματος στο οποίο υπηρετούν από την οποία να προκύπτει ότι έχει ενημερωθεί η Συνέλευση του Τμήματος και ότι δεν παρεμποδίζεται η εκπλήρωση των διδακτικών και ερευνητικών τους υποχρεώσεων. Όσοι επιλεγούν και δεν κατέχουν και άλλη θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, πρέπει να προσκομίσουν άμεσα : i) γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων προκειμένου να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης Επίσης η υπηρεσία θα αναζητήσει αυτεπαγγέλτως τα παρακάτω δικαιολογητικά : ii) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης iii) αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης και iv) πιστοποιητικό αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου (τύπου Α) από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει στρατολογικές ή χρηματικές υποχρεώσεις ή ότι έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλουν να υποβάλουν εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο της Γραμματείας του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών 2310 995397. Θεσσαλονίκη, 19 Σεπτεμβρίου 2019 Ο Πρόεδρος του Τμήματος (υπογραφή)* Αριστοτέλης Στυλιανού Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. 233 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Συνέλευση του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην αριθμ. 1/10-9-2019 συνεδρίαση, λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. Φ11/109908/Ζ2/5-7-2019 Υπουργική Απόφαση, τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΠΔ 407/1980 όπως ισχύει με το άρθρο 28 παρ. 3 του ν. 4386/2016 και το άρθρο 84 παρ.16α του ν.4485/2017 και την αριθμ. 2998/22-7-2019 συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, αποφάσισε την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού (2 άτομα) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων: 1. «Προηγμένες οπτικές μέθοδοι χαρακτηρισμού υλικών και εφαρμογές: από το υπέρυθρο έως τις ακτίνες Χ» του ΠΜΣ «Φυσική & Τεχνολογία Υλικών» 2. «Αισθητήρες και Συστήματα Μετρήσεων» του ΠΜΣ Ηλεκτρονικής Φυσικής Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στον ημερήσιο τύπο, τα παρακάτω δικαιολογητικά : 1) Αίτηση 2) Βιογραφικό σημείωμα 3) Αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών δημοσιευμάτων 4) Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και από την απόφαση ισοτιμίας ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας 5) Αντίγραφο διδακτορικής διατριβής 6) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται : α) η οργανική θέση στην οποία υπηρετούν και β) ότι δεν μεσολάβησε γεγονός που να αποτελεί νόμιμο κώλυμα στην πρόσληψή τους (αφορά όσους κατέχουν και άλλη θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα) 7) Απόκομμα εφημερίδας με τη δημοσίευση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στον ημερήσιο τύπο. Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2,3,4 και 5 υποβάλλονται σε 2 αντίτυπα σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη μορφή, το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος στη διάθεση των μελών της επιτροπής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Όσοι επιλεγούν και κατέχουν και άλλη θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, θα πρέπει να εξασφαλίσουν από την υπηρεσία τους άδεια απουσίας και να προσκομίσουν πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, η οποία θα έχει χορηγηθεί ύστερα από προηγούμενη σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. Καθηγητές/υπηρετούντες λέκτορες άλλων Α.Ε.Ι. και μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. θα πρέπει να προσκομίσουν πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, βεβαίωση του Προέδρου του Τμήματος στο οποίο υπηρετούν από την οποία να προκύπτει ότι έχει ενημερωθεί η Συνέλευση του Τμήματος και ότι δεν παρεμποδίζεται η εκπλήρωση των διδακτικών και ερευνητικών τους υποχρεώσεων. Όσοι επιλεγούν και δεν κατέχουν και άλλη θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, πρέπει να προσκομίσουν άμεσα : i) γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων προκειμένου να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης Επίσης η υπηρεσία θα αναζητήσει αυτεπαγγέλτως τα παρακάτω δικαιολογητικά : ii) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης iii) αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης και iv) πιστοποιητικό αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου (τύπου Α) από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει στρατολογικές ή χρηματικές υποχρεώσεις ή ότι έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλουν να υποβάλουν εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο της Γραμματείας του Τμήματος Φυσικής 2310 99 8116 Θεσσαλονίκη, 18/9/2019 Ο Πρόεδρος του Τμήματος (υπογραφή)* Αλκιβιάδης Μπάης Καθηγητής Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Κωδικός ΟΠΣ: 5028262 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ Αιγίνιο 18/11/2019 Αρ. Πρωτ. 13857 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ANOIKTOY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Προμήθεια, τοποθέτηση και θέση σε λειτουργία Η/Μ εξοπλισμού φίλτρανσης σε υδρευτική γεώτρηση της Τ.Κ. Καταχά του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού» Ο Δήμαρχος ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της χαμηλότερης τιμής, για την «Προμήθεια, τοποθέτηση και θέση σε λειτουργία Η/Μ εξοπλισμού φίλτρανσης σε υδρευτική γεώτρηση της Τ.Κ. Καταχά του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού», με αρ. μελ.: 4/2018, προϋπολογισμού δαπάνης 329.973,92€ με ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 264 του Ν.4412/2016. 1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ Οδός: Κ. Καραμανλή 38 Ταχ.Κωδ.:603 00 – Αιγίνιο Τηλ.:23533-50123 Telefax:23530-22990 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Ιστοσελίδα:www.pydnaskolindrou.gr Κωδικός NUTS: GR125 2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται και στη διεύθυνση διαδικτύου του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού στην διεύθυνση www.pydnaskolindrou.gr. 3. Κωδικός CPV: 42912300-5 4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: GR125 5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος επεξεργασίας νερού με σκοπό την απομάκρυνση του αρσενικού από την γεώτρηση στη θέση «Δεξαμενή Καταχά», της Τ.Κ. Καταχά, του Δήμου Πύδνας - Κολινδρού, Ν. Πιερίας στην οποία ανιχνεύτηκε αρσενικό πάνω από τα νομοθετικά όρια, σύμφωνα με την ΚΥΑ Υ2/2600/2001, Φ.Ε.Κ 892/11-7-2001, σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού σε συμμόρφωση με την οδηγία 98/83/ΕΚ. Με το παραπάνω έργο επιτυγχάνεται η απομάκρυνση του αρσενικού από το νερό, ώστε να αποκτήσει το νερό τιμές αρσενικού εντός των επιτρεπτών νομοθετικά ορίων, για να καταστεί το νερό πόσιμο. Η βελτίωση της ποιότητας του νερού διασφαλίζει τη δημόσια υγεία. 6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές 7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: αναγνωρισμένοι προμηθευτές του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση. Περαιτέρω στοιχεία και λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στην διακήρυξης. 9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η σύμβαση είναι ενιαία και η υποβολή προσφοράς θα αφορά σε όλα τα είδη 10. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Σύμφωνα με την διακήρυξη 11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 17/12/2019 και ώρα 11:00 π.μ. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής (υποβολής) των ηλεκτρονικών προσφορών είναι η 12/12/2019 και ώρα 15:00 μ.μ. 12. Χρόνος ισχύος προσφορών: δέκα (10) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού 13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 14. Χρηματοδότηση: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Π.Δ.Ε. με ενάριθμο 2018ΕΠ00810119. Ο ΦΠΑ θα βαρύνει τον Δήμο Πύδνας - Κολινδρού. 15. Προδικαστικές προσφυγές – δικαστική προστασία: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 363-372 του Ν.4412/2016. Σχετικά με τις προθεσμίες ισχύει το άρθρο 3.4. της αναλυτικής διακήρυξης. 16. Δημοσιεύσεις: Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr. Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 στις παρακάτω εφημερίδες: σε μία εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας, σε δύο νομαρχιακές ημερήσιες και σε μία εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα. Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.pydnaskolindrou.gr => Προκηρύξεις. Ο Δήμαρχος Αναστάσιος Δ. Μανώλας
PrintButton

15-11-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Δυνάμει της υπ' αριθμ. 276/2019 διατάξεως της Ειρηνοδίκης Αθηνών (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) Αγγελικής Κωστοπούλου, εγκρίθηκε η τροποποίηση στο καταστατικό του σωματείου με την επωνυμία «ΑΙΘΙΟΠΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ» που εδρεύει στην Αθήνα κι εκπροσωπείται νομίμως, ειδικότερα δε το άρθρο 1, σύμφωνα με το από 12.5.19 τροποποιημένο καταστατικό του. Αθήνα, 14-11-2019 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΕΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Κατόπιν έγγραφης παραγγελίας της δικηγόρου Αθηνών Χριστίνας Κ. Πέρρου, πληρεξούσιας δικηγόρου της Σωτηρίας Κίνγκ, θυγατέρος Σπυρίδωνος Κονδύλη, συζύγου Τόμας Κίνγκ, κατοίκου Αλίμου Αττικής, οδός Λοχαγού Χρονοπούλου αρ. 16, με ΑΦΜ 046122948 επιδόθηκε για λογαριασμό του Τόμας Κίνγκ του Μπέρναντ, πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Αγησιλάου αρ. 4 και ήδη αγνώστου διαμονής, στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα, ακριβές αντίγραφο της από 21.10.2019 αγωγής της πρώτης κατά του δευτέρου, που απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Γαμικές Διαφορές) και με την οποία ζητάει να λυθεί ο γάμος της με τον εναγόμενο λόγω διετούς διάστασης σύμφωνα με το εδ. γ’ του άρθρου 1439 ΑΚ, με την παρά πόδας αυτής πράξη κατάθεσης δικογράφου της κα. Γραμματέως του ως άνω Δικαστηρίου, με Είδος Δικογράφου: Αγωγή με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 94439/2019 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 8338/2019 και χρονολογία κατάθεσης την 31η.10.2019 και με την παράλληλη πράξη ορισμού συζήτησης της ιδίας Γραμματέως με την οποία ορίζεται ως ημερομηνία συζήτησης η 5η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ., στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών στο κτίριο 6 και στην αίθουσα 6, Διαδικασία: Οικογενειακό Ειδικές Διαδικασίες, Πινάκιο: Α2 (ΜΟΝ), με Αριθμό Πινακίου: 30. Καλείται δε ο εναγόμενος να παραστεί κατά τη συζήτηση της ως άνω αγωγής όταν και όπου ορίζεται για να λάβει γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια. Για την επίδοση της αγωγής αυτής συντάχθηκε η υπ’ αριθ. 1526Β/12.11.2019 Έκθεσή Επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών Νίκης Δ. Μπινιάρη. Αθήνα, 14.11.2019 Η Πληρεξουσία Δικηγόρος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 10.009Β΄/14-11-2019 έκθεση επίδοσης εμού της Δικ. Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών, Κωνσταντίνας Δ. Ψαρομπά, κατοίκου Αθηνών (Λάμπρου Κατσώνη, αρ. 40), επεδόθη στον Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κ. Σωτήριο Μπουγιούκο, για τον Ανδρέα ΜΠΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟ του Ιωάννη και της Αναστασίας, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Φλωρίνης, αριθμός 2 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 13/11/2019 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ, της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Εurobank Ergasias Aνώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Εurobank Ergasias», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Όθωνος, αρ. 8, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, με Α.Φ.Μ.: 094014250, κατά του δευτέρου, απευθυνόμενη προς την Συμβολαιογράφο Αθηνών, Θηρεσία ΔΑΛΛΑ - ΠΟΛΥΖΩΗ, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαριλάου Τρικούπη, αρ.7α, ως αρχειοφύλακα της τέως Συμβολαιογράφου Αθηνών, κας Φωτεινής Παπακώστα, ως επί του πλειστηριασμού υπάλληλου ή τον νόμιμο αναπληρωτή της, σε περίπτωση που αυτή εμποδίζεται, κοινοποιούμενη και προς την επισπεύδουσα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου, αρ. 40, με Α.Φ.Μ.: 094014249 και εκπροσωπείται νόμιμα, επ’ ονόματι και για λογαριασμό της οποίας ενεργεί η εταιρεία με την επωνυμία «CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», με Α.Φ.Μ.: 800715056, σύμφωνα με την οποία αναγγέλλει η ως άνω τράπεζα την απαίτησή της, με τη ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός της και δη κάθε άλλης απαιτήσεώς της από την ως άνω, ή άλλες αιτίες και ζητά να καταταγεί στον συνταχθησόμενο πίνακα ως εγχειρόγραφοι δανειστές και να πληρωθεί από το εκπλειστηρίασμα που θα επιτευχθεί για την ως άνω αναγγελλόμενη απαίτησή της συμπεριλαμβανομένων και των τόκων μέχρι την τελεσιδικία του συνταχθησομένου πίνακα κατάταξης, που ανέρχεται στο συνολικό ποσό των (206.643,94€). Κωνσταντίνα Δ. Ψαρομπά ΠΕΡΙΛΗΨΗ της με Αριθμό 44/2019 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Ιλίου (Τακτική Διαδικασία), η οποία εκδόθηκε κατόπιν της με ΓΑΚ: 3973/2018 και με ΕΑΚ: 62/2018 έκθεσης κατάθεσης Αγωγής (πράξη κατάθεσης της Γραμματείας του Ειρηνοδικείου Ιλίου) και από 12/11/2018, του ενάγοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.)», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αμερικής αριθμ. 12 και εκπροσωπείται νόμιμα, ως οιονεί καθολικού διαδόχου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.)» και στρέφεται κατά της εναγομένης κ. Ζαχαρένιας ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ του Γεωργίου, πρώην κατοίκου Αγίων Αναργύρων Αττικής, οδός Κωνσταντινουπόλεως αριθμ. 160 και ήδη αγνώστου διαμονής και με την οποία το ανωτέρω Δικαστήριο, σύμφωνα με το διατακτικό της υποχρεώνει τα κάτωθι: 1) Δικάζει ερήμην της εναγομένης, 2) Ορίζει το παράβολο ερημοδικίας στο ποσό των 150,00 ευρώ, 3) Δέχεται την ένδικη Αγωγή, 4) Υποχρεώνει την εναγόμενη να καταβάλει στο ενάγον Ν.Π.Δ.Δ. το ποσό των 9.652,92 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επομένη της ημέρας επίδοσης της από 07/02/2014 εξώδικης ειδοποίησης και πρόσκλησης, ήτοι από τις 08/02/2014 μέχρι την ολοσχερή τους εξόφληση, 5) Κηρύσσει την απόφαση προσωρινά εκτελεστή ως προς την παραπάνω καταψηφιστική της διάταξη, 6) Επιβάλλει σε βάρος της εναγομένης τη δικαστική δαπάνη του ενάγοντος, την οποία ορίζει σε 500 ευρώ. Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση και στο ακροατήριό του στο Ίλιον στις 14/08/2019. Κάτω δε αυτής υπάρχει η από 04/11/2019 παραγγελία για επίδοση του πληρεξούσιου Δικηγόρου του ως άνω ενάγοντος Ν.Π.Δ.Δ. κ. Ιωάννη Λ. Καραδήμα, με την οποία παραγγέλλει να επιδοθεί η παραπάνω Απόφαση στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες η εναγόμενη κ. Ζαχαρένια ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ του Γεωργίου, πρώην κάτοικος Αγίων Αναργύρων Αττικής, οδός Κωνσταντινουπόλεως αριθμ. 160 και ήδη αγνώστου διαμονής. Το ανωτέρω έγγραφο επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την ανωτέρω εναγόμενη, ως προκύπτει εκ της υπ’ αριθμ. 5936Β΄/05-11-2019 εκθέσεως επιδόσεως εμού του ιδίου Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Επαμεινώνδα Π. Ζαφειράτου, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 05/11/2019 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Π. ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ της με Αριθμό 25/2019 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Ιλίου (Διαδικασία Μικροδιαφορών), η οποία εκδόθηκε κατόπιν της με ΓΑΚ: 3976/2018 και με ΕΑΚ: 68/2018 έκθεσης κατάθεσης Αγωγής (πράξη κατάθεσης της Γραμματείας του Ειρηνοδικείου Ιλίου) και από 12/11/2018, του ενάγοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.)», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αμερικής αριθμ. 12 και εκπροσωπείται νόμιμα, ως οιονεί καθολικού διαδόχου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.)» και στρέφεται κατά του εναγομένου κ. Ιωάννη ΦΡΑΡΟΥ του Γρηγορίου, πρώην κατοίκου Πετρούπολης Αττικής, οδός Ομήρου αριθμ. 19 και ήδη αγνώστου διαμονής και με την οποία το ανωτέρω Δικαστήριο, σύμφωνα με το διατακτικό της υποχρεώνει τα κάτωθι: 1) Δικάζει ερήμην του εναγομένου, 2) Ορίζει το νόμιμο παράβολο ερημοδικίας στο ποσό των 150,00 ευρώ, 3) Δέχεται την ένδικη Αγωγή, 4) Υποχρεώνει τον εναγόμενο να καταβάλει στο ενάγον Ν.Π.Δ.Δ. το ποσό των 483,30 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την 20/06/2014 μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, 5) Κηρύσσει την απόφαση προσωρινά εκτελεστή ως προς την παραπάνω καταψηφιστική της διάταξη, 6) Επιβάλλει σε βάρος του εναγομένου τη δικαστική δαπάνη του ενάγοντος, την οποία ορίζει σε 200 ευρώ. Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση και στο ακροατήριό του στο Ίλιον στις 15/04/2019. Κάτω δε αυτής υπάρχει η από 04/11/2019 παραγγελία για επίδοση του πληρεξούσιου Δικηγόρου του ως άνω ενάγοντος Ν.Π.Δ.Δ. κ. Ιωάννη Λ. Καραδήμα, με την οποία παραγγέλλει να επιδοθεί η παραπάνω Απόφαση στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες ο εναγόμενος κ. Ιωάννης ΦΡΑΡΟΣ του Γρηγορίου, πρώην κάτοικος Πετρούπολης Αττικής, οδός Ομήρου αριθμ. 19 και ήδη αγνώστου διαμονής. Το ανωτέρω έγγραφο επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον ανωτέρω εναγόμενο, ως προκύπτει εκ της υπ’ αριθμ. 5935Β΄/05-11-2019 εκθέσεως επιδόσεως εμού του ιδίου Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Επαμεινώνδα Π. Ζαφειράτου, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 05/11/2019 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Π. ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ [ Κ.Α.Υ.Φ. ] Αριθμ. πρωτ.: 2750 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ0: 37/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Το Ανοικτό Κατάστημα της Κεντρικής Αποθήκης Υλικού Φυλακών -(Κ.Α.Υ.Φ) στον Κορυδαλλό - προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό για την προμήθεια ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ προς κάλυψη των αναγκών λειτουργίας των αρτοκλιβάνων του αρτοποιείου και της κίνησης των φορτηγών αυτοκινήτων μεταφοράς των αρτοσκευασμάτων του κρατικού αρτοποιείου της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ – Κ.Α.Υ.Φ. Κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 86 & 90 του Ν.4412/2016. Αυτή καθορίζεται για τα υγρά καύσιμα ως το μεγαλύτερ ο ποσο στό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί τ ης εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης, όπως αυτή ανακοινώνεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης για την Περιφερειακή ενότητα όπου βρίσκεται η έδρα της Κ. Α. Υ. Φ. Ανάλυση προϋπολογισμού προμήθειας (ενδεικτική) C.p.v ΕΙΔΟΣ ΜΜ Ποσότητα ενδεικτική Δαπάνη σε € 09134200-9 πετρέλαιο κίνησης Λίτρα 83.500 94.355,00€ Φ.Π.Α.24% 22.645,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (συμπ/νων κρατήσεων & φ.π.α 24%) 117.000,00 € Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Δικαιοσύνης από την γεωργική χρήση έτους 2019-2020 των ΚΕΚ με ΑΔΑ: Ρ7ΨΨΩ-Ξ13. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus. gov.gr. και έχει πάρει τον α/α 81851 ΕΣΗΔΗΣ • Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών 20-11-2019 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00. • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι : 09-12-2019 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59. • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 13-12-2019 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00π.μ. Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία από οικονομικούς φορείς εγγεγραμμένους στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς και ενώσεις αυτών, που ασκούν νόμιμα την εμπορία ή διακίνηση των υπό προμήθεια ειδών στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 19 του Ν.4412/2016 και πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 73 και 77 του αυτού Νόμου. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ, διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. Κάθε προσφέρων οφείλει να αποδείξει την χρηματοοικονομική και τεχνική του επάρκεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αναλυτική διακήρυξη. • Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους, χωρίς καμία αλλαγή για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού. • Η εγγύηση συμμετοχή ς στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του προϋπολογισμού της προμήθειας χωρίς ΦΠΑ ήτοι: (1.887,00) € • Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του προϋπολογισμού της προμήθειας προ ΦΠΑ ήτοι:(4.718,00)€ • Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά • Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται από το γραφείο προμηθειών του Ανοικτού Καταστήματος Κεντρικής Αποθήκης Υλικού Φυλακών - (Κ.Α.Υ.Φ) επί της οδού Νικηφορίδη 2 στο Κορυδαλλό, Ταχ. Κωδ: 181 10 , αρμόδιος υπάλληλος κ. Δανιήλ Γεώργιος τηλέφωνο: 210 4964068 fax: ({}): 210 4972917 , e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Κορυδαλλός 13 Νοεμβρίου 2019 Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Μαρίνα Μπούκη
PrintButton

13-11-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Με την υπ' αριθμ. 18/2019 διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών τροποποιήθηκε το καταστατικό του σωματείου με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ», με έδρα τον Κουβαρά Αττικής, θέση Πέτα, οδός Ομήρου, αριθμός 29 και με σκοπό την μεταφορά της έδρας του σωματείου. Αθήνα 10/6/2019 Ο πληρεξούσιος δικηγόρος ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.Δ.Σ.Α. 25265 Με την υπ' αριθμ. 4/2019 διαταγή του Ειρηνοδικείου Κρωπίας αναγνωρίστηκε το σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ Τ.Ε.Ε. ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ», με έδρα τον Δήμο Κορωπίου Αττικής, το κτήριο του ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής και με σκοπό, μεταξύ άλλων, την μελέτη και προβολή των προβλημάτων του σχολείου και το συντονισμό της δράσης όλων των γονέων για τη λύση τους, την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό και τη δημοκρατική αναβάθμιση της παιδείας. Αθήνα 10/6/2019 Ο πληρεξούσιος δικηγόρος ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.Δ.Σ.Α. 25265 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αρ. 9766β/7-11-19 έκθεσή μου επίδοσης, ύστερα από γραπτή παραγγελία της Δικηγόρου Παναγιώτας Σταματίου της «ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Δικηγορική Εταιρεία», πληρεξουσίας της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ», που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Αθηνών αρ. 71 και εκπρ/ται νόμιμα, ήρθα και επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Λάμπρο Δημητριάδη, πρώην κάτοικο Αθηνών, Πειραιώς 88 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της 5639/13 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, Τακτική Διαδικασία. Με την οποία δικάζει ερήμην του εναγομένου, ορίζει παράβολο ερημοδικίας 110€, Δέχεται την αγωγή. Υποχρεώνει τον εναγόμενο να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των (6.312,02) ευρώ, εντόκως, από την επομένη της παρόδου της προθεσμίας των εκατόν είκοσι ημερών από την έκδοση κάθε τιμολογίου και για το ποσό, που οφείλεται για το καθένα από αυτά, μέχρι την εξόφληση. Επιβάλλει σε βάρος του εναγομένου τα δικαστι κά έξοδα της ενάγουσας τα οποία ορίζει σε 270 €. Προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 12-11-19 Ο Δικ. Επιμελητής Γεώργιος Φιλιππουπολίτης Φειδίου 6- Αθήνα Με την με αρ. 9767βΠ-11-19 έκθεσή μου επίδοσης, ύστερα από γραπτή παραγγελία της Δικηγόρου Παναγιώτας Σταματίου της «ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Δικηγορική Εταιρεία», πληρεξουσίας της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «IBM ΕΛΛΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΕ», που εδρεύει στο Χαλάνδρι, Λ. Κηφισίας 284 και εκπρ/ται νόμιμα, ήρθα και επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για την ΕΠΕ με επωνυμία «IΒΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΕ», με πρώην έδρα στην Αθήνα, Ι. Δροσοπούλου 4 και εκπρ/ται νόμιμα, ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της 11007/19 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, Τακτική Διαδικασία. Με την οποία δικάζει ερήμην της εναγομένης, ορίζει παράβολο ερημοδικίας στο ποσό 200€, Απορρίπτει ότι κρίθηκε απορριπτέο, Δέχεται την αγωγή. Υποχρεώνει την εναγομένη να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των (70.651,93) ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης της αγωγής και μέχρι την εξόφληση. Καταδικάζει την εναγομένη στην καταβολή των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας, τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 3.000€. Προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 12-11-19 Ο Δικ. Επιμελητής Γεώργιος Φιλιππουπολίτης Φειδίου 6 - Αθήνα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ’ αριθμ. 20/2019 διαταγή του Ειρηνοδικείου Μαραθώνος (διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας) εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις στο καταστατικό του σωματείου με την επωνυμία «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ», που εδρεύει στις Αφίδνες Αττικής ειδικότερα δε η τροποποίηση του καταστατικού εν συνόλω και η κωδικοποίηση αυτού. Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2019 Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 119, ΑΘΗΝΑ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 211.40 38 997 Με τις με αρ. 9780β και 9779β/12-11-19 εκθέσεις μου επίδοσης, ύστερα από γραπτή παραγγελία της Δικηγόρου Αγγελικής Λεγάκη, πληρεξουσίας του Δημητρίου Νικ. Στρατιώτη, κατοίκου Ν. Περάμου Αττικής, ήρθα και επέδωσα στον κ. Ε ισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τους: 1) Νικόλαο Πέτκα του Δημητρίου και 2) Ελένη Πέτκα του Δημητρίου, πρώην κατοίκων Αθηνών, με τελευταία γνωστή διαμονή Κεφαλληνίας 18 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της 22-10-19 Αίτησης του πρώτου κατά των δεύτερων, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδ. Εκουσίας Δικαιοδοσίας), με την οποία Ζητά να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή καθ όλο το αιτητικό αυτής. Να αναγνωρισθεί ότι για το οικόπεδο με ΚΑΕΚ 05 103 11 01 014/0/0, που περιγράφεται λεπτομερώς στο ιστορικό της παρούσας, είναι κατά ποσοστό 100% πλήρης και αποκλειστικός κύριος. Να διαταχθεί η διαγραφή (από τον αρμόδιο υπάλληλο του κτηματολογικού γραφείου Ν. Περάμου - Μεγάρων) της με ημερομηνία 23.03.07 και με αρ. καταχώρησης στο κτηματολόγιο 261/26.03.2007 αιτήσεως διόρθωσης αρχικών εγγραφών που είχε κατατεθεί ενώπιον του άνω Δικαστηρίου με ΓΑΚ 70678/07 και ΕΑΚΔ 3353/07 από τους δικαιοπαρόχους του Ελένη Πέτκα και Νικόλαο Πέτκα με αίτημα ίδιο με το αιτητικό της παρούσας αιτήσεώς του, η οποία αίτηση ματαιώθηκε κατά την δικάσιμο της 10/10/2008, αλλά εντούτοις παραμένει καταχωρημένη στο Κτηματολογικό γραφείο Μεγάρων - Νέας Περάμου και στο ΚΑΕΚ 05 103 11 01 014/0/0 και η οποία χρήζει διαγραφής. Να διορθωθεί η ανακριβής πρώτη εγγραφή που καταχωρήθηκε στο οικείο κτηματολογικό βιβλίο του Κτηματολογικού Γραφείου Ν. Περάμου- Μεγάρων και συγκεκριμένα στο κτηματολογικό φύλλο γεωτεμαχίου με ΚΑΕΚ 05 103 11 01 014/0/0, να απαλειφθεί εντελώς η ένδειξη «ΑΓΝΩΣΤΟΣ» και να αναγραφούν ως αρχικοί κύριοι κοινώς και αδιαιρέτως κατά ποσοστό 33,34% εξ αδιαιρέτου η αρχική δικαιοπάροχός του Ελένη Πέτκα του Δημητρίου και της Αναστασίας και κατά ποσοστό 33,33% και ο αρχικός δικαιοπάροχός του Νικόλαος Πέτκας του Δημητρίου και της Αναστασίας, κύριοι κατά πλήρη κυριότητα κατά την ημερομηνία μεταβίβασης του ακινήτου (προς τον αιτούντα κα ι τον πατέρα του Νικόλαο Στρατιώτη), λαμβάνοντας υπόψη ως νόμιμο και ισχυρό τίτλο κτήσης του δικαιώματός τους επί του εν λόγω ακινήτου την με αριθμό 14.579/1991 πράξη αποδοχής κληρονομίας της συμβ/φου Πειραιώς Μαρίας Καλογεροπούλου - Πολυμενέα, νομίμως μεταγεγραμμένης στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Μεγάρων στον τόμο 330 και με αρ.14. Να διαταχθεί η ορθή καταχώρηση των μεταγενέστερων πράξεων στο ΚΑΕΚ 05 103 11 01 014/0/0 κατόπιν διόρθωσης της εγγραφής του αγνώστου και να καταχωρηθούν οι πράξεις αυτές χωρίς την επιφύλαξη του άρθρου 7Α του νόμου 2664/1998, σε πλήρη χρονολογική σειρά. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχουν: Α) έκθεση κατάθεσης δικογράφου του Γραμματέα του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών, με ΓΑΚ 92822/19, ΕΑΚ: 4023/19 και ημερομηνία κατάθεσης 25-10-19 και Β) η από 25-10-19 πράξη του κ. Δικαστή του πιο πάνω δικαστηρίου, που ορίζει δικάσιμο στις 19-3-21, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9 π.μ., με πινάκιο: ΡΚ, με αρ πιν.:8.. Προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενους να παραστούν όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα 12-11-19 Ο Δικ. Επιμελητής Γεώργιος Φιλιππουπολίτης Φειδίου 6- Αθήνα 2103819188 ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ «Η ΞΕΝΙΑ» συν.Π.Ε. ΓΡΑΦΕΙΑ: ΣΤΑΔΙΟΥ 24 - 105 64 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Σαρρή Ολυμπία ΤΗΛ.: 213 2169900 213 2169912 2109715469 Αριθ. πρωτ.: 240 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Προς: Ολα τα μέλη του Συνεταιρισμού Καλούνται όλα τα μέλη του εν Αθήναις εδρεύοντος Οικοδομικού Συνεταιρισμού Ξενοδόχων Ελλάδος «Η ΞΕΝΙΑ» συν. Π.Ε. όπως προσέλθουν σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα την 4η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16η (4 μ.μ.) στο ξενοδοχείο «ΠΑΡΝΩΝ», οδός Χαλκοκονδύλη 21. Θέματα ημερήσιας διάταξης 1) Εκθεση του Δ.Σ. για την ενεστώσα κατάσταση του Συνεταιρισμού. 2) Εγκριση απολογισμού παρελθούσης χρήσεως 2018 και προϋπολογισμού παρούσης χρήσεως. 3) Ανακοινώσεις. Σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση ματαιωθεί έλλειψη απαρτίας, θα επαναληφθεί στις 16 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα στον ίδιο τόπο και χώρο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα. Επισημαίνεται: α) ότι και κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία των μελών. β) ότι οι αποφάσεις των Γεν. Συνελεύσεων είναι υποχρεωτικές και για τα απουσιάζοντα μέλη και γ) ότι κάθε μέλος, αδιαφόρως του αριθμού των μερίδων των οποίων είναι κάτοχος, έχει μίαν ψήφο. Η παρούσα θα γνωστοποιηθεί στο Ειρηνοδικείο και στον οικείο Ο.Τ.Α., θα αποσταλεί προς ένα έκαστον των μελών, θα αναρτηθεί στα γραφεία του Συνεταιρισμού και θα δημοσιευθεί σε ημερήσια Εφημερίδα της Αθήνας, και όπως γνωρίζετε η παρουσία σας είναι απαραίτητη. Η Πρόεδρος ΣΑΡΡΗ ΟΛΥΜΠΙΑ Υ.Γ. η εξόφληση των συνδρομών σας μπορεί να γίνεται κατ' ευθείαν: α) στο λογ/σμό EUROBANK: 0026-0222.86 0200 104386 Παρακαλείσθε όταν κάνετε κατάθεση μέσω Τραπέζης να γράφετε και το όνομά σας γιατί αλλιώς στο εξτρέ της Τράπεζας δεν φαίνεται ο καταθέτης και εμείς δεν μπορούμε να χρεώσουμε την μερίδα σας και ακόμη δεν μπορούμε να σας στείλουμε απόδειξη πληρωμής σας. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ Η Πρόεδρος Σαρρή Ολυμπία Ο Γενικός Γραμματέας Παπαπαύλου Γεώργιος ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡIΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Οικ. Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 136 73 Αχαρνές Τηλ.: (+30) 213 2072469 Fax: (+30) 213 2072369 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Βαθμός προτ.: «Κοινός» Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηνεκές Αριθμ. πρωτ.: 50416 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Αχαρνών, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις Διατάξεις του Βιβλίου Ι, του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για τα προσφερόμενα είδη, σύμφωνα με την με αριθμ. 52/2019 μελέτη. Η προμήθεια περιλαμβάνεται στα CPV: 37535200-9 «Εξοπλισμός παιδικής χαράς», 34991000-0 «Φωτιστικά σώματα υπαίθριων χώρων», 44423700-8 «Στοιχεία φρεατίων επίσκεψης», 44321000-6 «Καλώδια», 31224700-9 «Κιβώτια σύνδεσης», 44115210-4 «Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων», 4416500-4 «Εύκαμπτοί σωλήνες, κατακόρυφοι σωλήνες και χιτώνια». Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 275.999,99 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών, από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». Η δαπάνη βαρύνει του Κ.Α. 64-7135.001, προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, όπως εγκρίθηκε με την με αρ. 202/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (Α.Δ.Α.: 6H4ΨΩΨ8-ΖΔΙ). Για την συγκεκριμένη προμήθεια έχουν εκδοθεί οι με αρ. Α-945/2019 (ΑΔΑ: ΨΟ75ΩΨ8-ΥΟΝ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. Η προμήθεια διαιρείται αναλυτικά στα παρακάτω Τμήματα: ΟΜΑΔΑ 1΄«ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 215.188,36 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %. ΟΜΑΔΑ 2΄«ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ», εκτιμώμενης αξίας 47.120,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %. ΟΜΑΔΑ 3΄«ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ», εκτιμώμενης αξίας 13.691,63 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %. Προσφορές υποβάλλονται είτε για μια ομάδα, είτε για περισσότερες ομάδες, είτε για το σύνολο των ομάδων. Όλες οι ομάδες μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου έλαβε τον Συστημικό Αριθμό 81318. Ημερομηνία & ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 10/12/2019 & ώρα 07:00 π.μ.. Καταληκτική ημερομηνία & ώρα υποβολής προσφορών: 16/12/2019 & ώρα 15:30 μ.μ.. Αποσφράγιση προσφορών (Δικαιολογητικά – Τεχνική Προσφορά): 20/12/2019 & ώρα 10:00 π.μ.. Στo διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώσεις προμηθευτών, και συνεταιρισμοί αντίστοιχης επαγγελματικής δραστηριότητας, που παρέχουν εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, και που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2.2 της διακήρυξης. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού και η γλώσσα σύνταξης αυτών θα είναι η Ελληνική. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 1 % επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης κάθε ομάδας, χωρίς Φ.Π.Α., διάρκειας τουλάχιστον εξήντα (60) ημερών μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Τόπος παράδοσης της προμήθειας είναι ο Δήμος Αχαρνών (Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης: EL 305). Η παράδοση του εξοπλισμού θα γίνει κατόπιν συνεννόησης εντός είκοσι (20) ημερών, μετά την έκδοση εντολής παραγγελίας από το Τμήμα Προμηθειών. Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, υποχρεούται, πριν από την υποβολή των προβλεπόμενων στον Τίτλο 3 του Ν.4412/2016 ένδικων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής (άρθρο 360 παρ.1 του Ν.4412/2016), όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 3.4 της διακήρυξης. Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης παρέχεται στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση: http://www.acharnes.gr/el/category/content-665-59. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους ή να τους αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατόπιν αιτήματος στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής, βαρύνει τον/τους ανάδοχο/αναδόχους. Αχαρνές, 12/11/2019 Ο Αντιδήμαρχος Οικ. Υπηρεσιών Μιχαήλ Βρεττός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ [ Κ.Α.Υ.Φ. ] αριθμ. πρωτ.: 2718 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ0: 36/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Το Ανοικτό Κατάστημα της Κεντρικής Αποθήκης Υλικού Φυλακών- (Κ.Α.Υ.Φ) στον Κορυδαλλό διενεργεί ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής για την προμήθεια αλεύρων αρτοποιίας, α./ κατηγορίας τύπου Τ70% κοινό αλεύρι & β./ κατηγορίας Π 55% ζαχαροπλαστικής για την κάλυψη των αναγκών σε άλευρα αρτοποιίας του κρατικού αρτοποιείου της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ – Κ.Α.Υ.Φ. • Η ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr είναι η 12-11-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 Ανάλυση ομάδων αλεύρων: • Α΄ ΟΜΑΔΑ: ΑΛΕΥΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Τ 70% 232.566,00 € (χωρίς τον Φ.Π.Α.13%) & • Β΄ ΟΜΑΔΑ: ΑΛΕΥΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Π 55% 58.142,00 € (χωρίς τον Φ.Π.Α.13%) • Σύνολο Α+Β ομάδας 290.708,00 € (μη συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων & φ.π.α 13%) • Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της Πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Στην περίπτωση διαφορετικών ημερομηνιών λαμβάνεται υπόψη η τελευταία. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών • 14-11-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία από οικονομικούς φορείς εγγεγραμμένους στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/2013 ΦΕΚ 120 Α’/29-05-20132 και στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 ΦΕΚ 2677 Β’/21-10-2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: • 17-12-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 23:59 Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/2013 και το άρθρο 6 της Υ.Α. Π1/2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Μετά την παρ έλευσ η της καταληκτικής ημερο μηνίας και ώρ ας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: • 20-12-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς και ενώσεις αυτών, που ασκούν νόμιμα την εμπορία ή διακίνηση των υπό προμήθεια ειδών στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 19 του Ν.4412/2016 και πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 73 και 77 του αυτού Νόμου. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ, διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπήσει στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μία εταιρείες ή κοινοπραξίες. Δεν μπορεί επίσης να συμμετέχει (ξεχωριστά) και για δικό του λογαριασμό αυτός που εκπροσωπεί διαγωνιζόμενη εταιρεία ή είναι μέλος διοικητικού συμβουλίου τέτοιας εταιρείας. Δεν μπορεί να συμμετέχει στη δημοπρασία για δικό του λογαριασμό υπάλληλος εταιρείας η οποία λαμβάνει μέρος σε αυτή ή ειδικοί σύμβουλοι που μισθοδοτούνται ή αμείβονται με οποιοδήποτε τρόπο από την εταιρεία αυτή. Κάθε προσφέρων οφείλει να αποδείξει την χρηματοοικονομική και τεχνική του επάρκεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αναλυτική διακήρυξη. Οι προσφορές ισχύουν, με ποινή αποκλεισμού, χωρίς καμία αλλαγή για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξη (6) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του προϋπολογισμού της προμήθειας χωρίς ΦΠΑ, ξεχωριστά για κάθε ομάδα του διαγωνισμού για την οποία δίνεται η προσφορά. Γίνονται δεκτές προσφορές κατά ομάδα – γραμμή του διαγωνισμού και μόνο για το σύνολο των κατά ομάδα-γραμμών των ζητούμενων ποσοτήτων έκαστου είδους. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος των κατά ομάδα - γραμμών ζητούμενων ποσοτήτων έκαστου είδους. Εναλλακτικές προσφορές, καθώς και αντιπροσφορές, δεν γίνονται δεκτές. Υπάρχουν τεχνικές προδιαγραφές και επισυνάπτονται στη Νο 36/2019 διακήρυξη στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ, διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr με α/α 81601.1 • Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά μέσα στο Ανοικτό Κατάστημα Κεντρικής Αποθήκης Υλικού Φυλακών - (Κ.Α.Υ.Φ), οδός: Νικηφορίδη 2 στον Κορυδαλλό Αττικής. • Η Κ.Α.Υ.Φ δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων έκαστου είδους, οι οποίες αναγράφονται στον προϋπολογισμό. Επίσης μπορεί να προμηθευτή και ένα μικρό μέρος από αλεύρι ολικής αλέσεως ,ανάλογα με την ζήτηση των νοσοκομείων και ιδρυμάτων. • Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων για κάθε είδος, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Κ.Α.Υ.Φ και με αύξηση των ποσοτήτων κατά 30% μετά από έγγραφη δήλωση της υπηρεσίας, αλλά όχι πέραν του αναφερόμενου προϋπολογισμού γεωργικής χρήσης 2019-2020. Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται από το γραφείο προμηθειών του Ανοικτού Καταστήματος της Κεντρικής Αποθήκης Υλικού Φυλακών - (Κ.Α.Υ.Φ) επί της οδού Νικηφορίδη 2 στο Κορυδαλλό Ταχ. Κωδ: 181 10, αρμόδιος υπάλληλος κ. Δανιήλ Γεώργιος τηλέφωνο: 210 4964068 fax: ({}): 210 4972917, e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αριθμός Ανακοίνωσης στην ΕΕ 2019/S 216 -529568 Κορυδαλλός 11 Νοεμβρίου 2018 Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Μαρίνα Μπούκη 19PROC005821087 2019-11-08 ΑΔΑ: ΩΕΤΩΩΚΣ-7ΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΑΥΓΕΙΑ) ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Χρυσούπολη 07.11.2019 ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Αρ. πρωτ.: 16550 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Νέστου προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με υποβολή ηλεκτρονικών προσφορών για την «Προμήθεια ενός Τριαξονικού φορτηγού και ενός Αναρροφητικού Σαρώθρου», με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής, προϋπολογισμού 176.800,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ και θα χρηματοδοτηθεί από ΣΑΤΑ του Δήμου (με ποσό 19.232,00 €) καθώς και από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (με ποσό 200.000,00). Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 28.11.2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. σύμφωνα με τα αναφερόμενα της Υ.Α. 56902/215/19-5-2017 (Φ.Ε.Κ. /Β΄/1924/2-7-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Η ηλεκτρονική αποσφράγιση θα γίνει τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10.00 π.μ. από την αρμόδια επιτροπή. α/α CPV Είδος Προϋπολογισμός 1 Τμήμα 1 34134200-7 Ένα Τριαξονικό Φορτηγό με ανατρεπόμενη Κιβωτάμαξα 107.300,00€ 2 Τμήμα 2 34144431-8 Ένα Αυτοκινούμενο Αναρροφητικό Σάρωθρο 69.500,00€ Σύνολο 176.800,00€ ΦΠΑ 24% 42.432,00€ Συνολική αξία με Φ.Π.Α 219.232,00€ Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τους όρους των τευχών της Διακήρυξης (Διακήρυξη, Αρ. Μελέτη 5012/2019, κλπ.) και με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/08.08. 2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Οι υποψήφιοι προμηθευτές οφείλουν, μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών τους, να προσκομίσουν σε σφραγισμένο φάκελο τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους, συμπεριλαμβανομένης και της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής τους. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι Συνεταιρισμοί και οι Ενώσεις προμηθευτών, εφόσον υποβάλλουν κοινή προσφορά, που διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση για την προμήθεια του παρόντος διαγωνισμού και πληρούν τους όρους της διακήρυξης σχετικά με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το δύο τοις εκατό (2%) της προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς τον Φ.Π.Α.. Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο τελικός μειοδότης θα πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους πέντε τοις εκατό (5%) της κατακυρωθείσης δαπάνης χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α. Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, κηρύκεια, χαρτόσημα, δημοσίευση και τυχόν έξοδα καθώς και οι λοιπές κρατήσεις βαρύνουν τον τελικό μειοδότη. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζομένους για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης είναι αναρτημένο στο διαδικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων, στην ηλεκτρονική πύλη του Διαγωνισμού (α/α Συστήματος: 80308) στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων www.eprocurement.gov.gr και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.nestos.gr). Η περίληψη θα δημοσιευτεί σε τρις (3) εφημερίδες και θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ www.diavgeia.gov.gr, www.eprocurement.gov.gr και στην Ιστοσελίδα του Δήμου (www.nestos.gr). Σχετικά αιτήματα / ερωτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. Ο Δήμαρχος Νέστου Μιχαηλίδης Σάββας
PrintButton

09-11-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθ. 1011-07/11/2019, έκθεσή μου επίδοσης, κοινοποίησα, κατόπιν παραγγελίας της δικηγόρου Βασιλικής Παπαλόη πληρεξούσιας της Φωτεινής Πάλλα του Χρήστου και της Αννας συζ. Παναγιώτη Παπακωνσταντίνου, κατοίκου Αθηνών, οδός Αρματολών και Κλεφτών 30, προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον καθ' ου Λεωνίδα Μήλα του Νικολάου, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Καυταντζόγλου 54 και ήδη άγνωστης διαμονής, την από 17-10-2019 ΑΙΤΗΣΗ (για Εξάλειψη Υποθήκης) κατά του ανωτέρω καθ' ου, απευθυνόμενη στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με ΓΑΚ 90981/2019 και ΕΑΚ 11434/2019 εκδικαζομένη κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, την 17/01/2020 ημέρα Παρασκευή, ώρα 09.00 με αριθ. πιν (102) με κοινοποίηση προ (30) ημερών και που το κτίριο και η αίθουσα θα αναρτηθούν σε έκθεμα την παραμονή της δικασίμου στο κτίριο 5, όροφο 1 και ζητούν την εξάλειψη προσημείωσης που έχει εγγραφεί με την υπ' αριθ. 1274/1973 απόφαση του Μον. Πρωτ. Αθηνών, στο Υποθ/κείο Αθηνών, στον τόμο 2965, φύλλο 278147 και αριθ. 1, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο τον καθ' ου να παραστεί στην συζήτηση, όταν και όπου παραπάνω ορίζεται. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΥΛ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την uπ' αριθμ. 5472Β'/04-11-2019 έκθεσή μου επιδόθηκε νόμιμα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης, ακριβές αντίγραφο της υπ' αριθ. 84/2019 (Αριθμός έκθ. Κατάθεσης αγωγής ΤΜ125/2017) αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης (Τακτική Διαδικασία) μεταξύ του Ενάγοντος συνεταιρισμού με την επωνυμία «Συνεταιρισμός Φορμοκοποιών Νομού Έβρου» και με διακριτικό τίτλο «ΣΥ.ΦΑ.Ε.», που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη, όπως νόμιμα εκπροσωπείται και της εναγόμενης Αλεξάνδρας Καταροπούλου του Πέτρου κατοίκου Κομοτηνής, οδός Μ. Μπότσαρη αρ. 26, με ΑΦΜ 131250941 και ήδη αγνώστου διαμονής, η οποία: Δικάζει ερήμην των εναγομένων. Ορίζει παράβολο ερημοδικίας ποσού 250 ευρώ για έκαστο των εναγομένων. Δέχεται την αγωγή. Υποχρεώνει τους εναγομένους ευθυνόμενους εις ολόκληρον και αλληλεγγύως να κατάλουν στον ενάγοντα το ποσό των 78.826.54 ευρώ νομιμοτόκως από την λήξη κάθε συναλλαγματικής και συγκεκριμένα: 1) το ποσό των 5.638,12 ευρώ από την επομένη της 28.02.2014, 2) το ποσό των 5.000,00 ευρώ νομιμοτόκως από την επομένη λήξεως της συναλλαγματικής που εξεδόθη την 05.02.2014, ήτοι από την επομένη της 30.03.2014, 3) το ποσό των 5.000,00 vομιμοτόκως από την επομένη λήξεως της συvαλλαγματικής που εξεδόθη την 05.02.2014, ήτοι από την επομένη της 20.04.2014, 4) το ποσό των 5.000,00 ευρώ νομιμοτόκως από την επομένη λήξεως της συναλλαγματικής που εξεδόθη την 05.02.2014, ήτοι από την επομένη της 10.05.2014, 5) το ποσό των 5.000,00 ευρώ νομιμοτόκως από την επομένη λήξεως της συναλλαγματικής που εξεδόθη την 05.02.2014, ήτοι από την επομένη της 30.05.2014, 6) το ποσό των 5.000.00 ευρώ νομιμοτόκως από την επομένη λήξεως της συναλλαγματικής που εξεδόθη την 05.02.2014, ήτοι από την επομένη της 20.06.2014, 7) το ποσό των 5.000,00 ευρώ νομιμοτόκως από την επομένη λήξεως της συναλλαγματικής που εξεδόθη την 05.02.2014, ήτοι από την επομένη της 10.07.2014, 8) το ποσό των 5.000.00 ευρώ νομιμοτόκως από την επομένη λήξεως της συναλλογματικής που εξεδόθη την 05.02.2014, ήτοι από την επομένη της 30.07.2014, 9) το ποσό των 5.000,00 ευρώ νομιμοτόκως από την επομένη λήξεως της συναλλαγματικής που εξεδόθη την 05.02.2014, ήτοι από την επομένη της 20.08.2014, 10) τo ποσό των 5.000,00 ευρώ νομιμοτόκως από την επομένη λήξεως της συναλλαγματικής που εξεδόθη την 05.02.2014, ήτοι από την επομένη της 10.09.2014, 11) το ποσό των 5 000,00 ευρώ vομιμοτόκως από την επομένη λήξεως της συναλλαγματικής που εξεδόθη την 05.02.2014, ήτοι οπό την επομένη της 30.09.2014. 12) το ποσό των 5.000,00 ευρώ νομιμοτόκως από την επομένη της λήξεως της συναλλαγματικής που εξεδόθη της 20.10.2014, 13) το ποσό των 18.188.42 ευρώ νομιμοτόκως από την επομένη λήξεως της συναλλαγματικής που εξεδόθη την 20.02.2014, ήτοι από την επομένη της 31.03.2014 και μέχρις εξοφλήσεως. Κηρύσσει την απόφαση προσωρινά εκτελεστή για το ποσό των 25.000 ευρώ. Καταδικάζει τους εναγομένους στην καταβολή των δικαστικών εξόδων του ενάγοντος τα οποία ορίζει στο ποσό των πρώτη εναγόμενη στα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας τα οποία ορίζει σε 3.000 ευρώ. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριό του, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στην Κομοτηνή ν. Ροδόπης την 30ή Αυγούστου 2019. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Καλείται δια της παρούσης μου, οιοσδήποτε γνωρίζει τον εvαγόμενο, όπως ειδοποιήσει και γvωστοποιήσει σε αυτόν το περιεχόμενο της παρούσας δημοσιεύσεώς μου. Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΝΙΔΑΣ (Σιδηροχωρίου 20, τηλ. 6947931930, e-mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) Κομοτηνή Εκποιείται πάγιος εξοπλισμός καταστημάτων της υπό πτώχευση εταιρείας «ΠΑΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ–ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ–ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με το δ.τ. «EURO OUTLET CENTER 2», με τιμή α’ προσφοράς 4.313,16 €, κατόπιν μείωσης 50%. Η σύνδικος της πτώχευσης, Ευδοκία Παπανδρέου, τηλ: 210 3628276, 694 7677253. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 22/06.11.2019 Διάταξης της κ. Ειρηνοδίκη Ιλίου (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις στο καταστατικό του Σωματείου με την επωνυμία «Α.Π.Σ. ΑΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ» που εδρεύει στο Ίλιον Αττικής, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, ειδικότερα δε το άρθρο 1 του καταστατικού που αφορά την επωνυμία και την έδρα, η οποία πλέον θα είναι «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ» με έδρα το Ίλιον Αττικής, οδός Αγίου Γεωργίου αριθ. 63, και τα άρθρα 4,7,14,15,16&20 σύμφωνα με το από 16.09.2019 τροποποιημένο καταστατικό του. Αθήνα, 7.11.2019 Η Πληρεξουσία Δικηγόρος Αθηνά Γ. Παπαδοπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Μετά από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Πηνελόπης Κων. Σαριδάκη, πληρεξούσιας του Αλέξανδρου Ταραγάνη του Γεωργίου, κατοίκου Αθηνών, οδός Βλαβιανού, αρ. 10, επιδόθηκε από εμένα τον Δικαστικό Επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Ανδρέα Ι. Διαμαντή, Α.Φ.Μ. 061949801, κάτοικο Αθηνών, οδός Χαριλάου Τρικούπη, αρ. 88, στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό της Μαρίας Πετριτσοπούλου του Μιχαήλ, πρώην κατοίκου Καμπέρα Αυστραλίας, 38 Edwards Street, Higgins ACT 2615 ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθμόν 2893 / 2008 Απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Οικογενειακό), προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και το δια ταύτα της οποίας έχει κατά λέξη ως εξής: 1. Δικάζει ερήμην της πρώτης εναγομένης και κατ’ αντιμωλίαν των λοιπών διαδίκων, 2. Ορίζει το παράβολο ανακοπής ερημοδικίας για την πρώτη εναγομένη στο ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (250,00), 3. Απορρίπτει ότι κρίθηκε απορριπτέο, 4. Δέχεται εν μέρει την Αγωγή και 5. Κηρύσει μη γνήσιο τέκνο του ενάγοντος Αλέξανδρου Ταραγάνη του Γεωργίου το ανήλικο τέκνο της πρώτης εναγομένης Μαρίας Πετριτσοπούλου του Μιχαήλ, ήδη πρώην αυζύγου του, το οποίο φέρει το όνομα Οδυσσέας – Άρης και γεννήθηκε στην Καλαμάτα στις 31.07.2002. Συντάχθηκε για την πιο πάνω επίδοση η υπ’ αριθμόν 9149 Ε/ 10-10-2019 έκθεση επιδόσεώς μου. Αθήνα, 15-10-2018 Ο Δικαστικός Επιμελητής Ανδρέας Ι. Διαμαντής. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ 549/16-9-2019 έκθεσή μου επίδοσης και κατόπιν παραγγελίας του δικηγόρου Βασίλειου Αναστασόπουλου ως πληρεξούσιου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Τσόχα αρ. 5 και εκπροσωπείται νόμιμα, κοινοποίησα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για την Shergyul Badzheva του Asanov και της Seninh, πρώην κατοίκου Αθηνών οδός Λομβάρδου 117, πρώην κατοίκου Τυρνάβου Λαρίσης, οδός Μακρυγιάννη 2 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της από 30-08-2019 ΑΙΤΗΣΗΣ του πρώτου, που απευθύνεται ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ με ΓΑΚ 75070/2019 και ΕΑΚ 3265/2019, η οποία συζητείται την 25-11-2019, ημέρα Δευτέρα, ώρα 09:00, με Πινάκιο: ΡΔ και αριθμό Πινακίου:14, στο Ακροατήριο του ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ,στο κτίριο 6, Αίθουσα 3, με κλήτευση προ τριών (3) ημερών, και ΖΗΤΑΕΙ να γίνει δεκτή η αίτηση με σκοπό να δώσει ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου την συναίνεσή της η Shergyul Badzheva του Asanov και της Seninh για την υιοθεσία του θήλεος τέκνου της, που γεννήθηκε στις 12.01.2019 στο Γενικό Πανεπηστήμιο του Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ», από πρόσωπα που έχουν ήδη επιλεγεί. Η Δικαστική Επιμελήτρια ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣ. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Δυνάμει της υπ' αριθμ. 88/2018 Διαταγής του Ειρηνοδικείου Αθηνών επικυρώθηκε το καταστατικό του εδρεύοντος στην Αθήνα Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ» και στην αγγλική γλώσσα «ASSOCIATION HELLENIC RUSSIAN OF FRIENDSHIP» με σκοπό την προαγωγή του πνεύματος φιλίας, συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ του Ελληνικού λαού και του λαού της Ρωσίας. Αθήνα 5.11.2019 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΜΑΡΓΑΡΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ Δυνάμει της με αριθμό 26/2019 Διαταγής του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου αναγνωρίστηκε το σωματείο με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΝΟΗ» για τις διεθνείς σχέσεις του οποίου θα χρησιμοποιείται με λατινικούς χαρακτήρες και στην αγγλική γλώσσα η επωνυμία «SPORTS - CULTURAL CLUB PNOE» και με σκοπούς τους αναφερόμενους στο από 20-06-2019 επικυρωμένο καταστατικό του. Αθήνα, 30-10-2019 Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΑΜΔΣΑ 27729 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ Δυνάμει της με αριθμό 511/2018 Διαταγής του Ειφηνοδικείου Αθηνών αναγνωρίστηκε το σωματείο με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΕΜΕΣΙΣ» και με σκοπούς τους αναφερόμενους στο από 30-7-2018 επικυρωμένο καταστατικό του. Αθήνα, 07-11-2019 Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΑΜΔΣΑ 27729, τηλ. 6948173832 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ Δυνάμει της με αριθμό 377/2019 Διαταγής του Ειρηνοδικείου Αθηνών επικυρώθηκε το από 16-02-2019 τροποποιημένο καταστατικό του σωματείου με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΝΤΡΟ» για τις διεθνείς σχέσεις του οποίου θα χρησιμοποιείται με λατινικούς χαρακτήρες και στην αγγλική γλώσσα η επωνυμία «ATHLETIC - CULTURAL CLUB FOURTH CENTER» και με σκοπούς τους αναφερόμενους στο από 16-02-2019 καταστατικό του. Αθήνα, 30-10-2019 Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΑΜΔΣΑ 27729 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Αρ. πρωτ. 56257 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ακυρώνεται η διαδικασία της δημοπρασίας για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» προϋπολογισμού 74.349,78€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24% και αρ. πρωτ. Διακήρυξης 52629/29-10-2019, σύμφωνα με την 252/07-11-2019 ΑΔΑ: 6ΘΟΡΩΕΒ-5ΨΓ Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. Η περίληψη της με αρ. πρωτ. 52629/29-10-2019 διακήρυξης δημοσιεύτηκε σε μία εφημερίδα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Προμηθειών, Κάλχου 48 - 50, 2ος όροφος, τηλ. 2132030136-185-195-196 fax 2102626299, κο Μ. Κρητικό, κα Α. Μπέλλου, κα Α. Μαράτου, κα Α. Μαμουνάκη, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. . Ημερ. 07-11-2019 Ο Δήμαρχος Νίκος Ζενέτος ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αραφηνίδων Αλών 12 Ραφήνα – 19009 Τηλέφωνο: 22943 21001 Πληροφορίες : Τεχνική Υπηρεσία Αρ. Πρωτ.: 17414 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για την εκτέλεση της δαπάνης : «ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΝΤΟΡΑΒΔΗ Δ.Ε. ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ» Ο ∆ήµαρχος Ραφήνας- Πικερµίου διακηρύσσει τη διενέργεια µειοδοτικής, φανερής, προφορικής δηµοπρασίας μίσθωσης έκτασης για την επέκταση του προαύλιου χώρου και την δημιουργία χώρου στάθμευσης στο σχολικό συγκρότημα της οδού Κοντοράβδη Δ.Ε. Πικερμίου ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι ενδιαφερόµενοι που είναι ιδιοκτήτες κατάλληλων ακινήτων, σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης, να υποβάλλουν στο γραφείο πρωτοκόλλου του ∆ήµου Ραφήνας- Πικερµίου, έγγραφη πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. Προθεσµία Υποβολής προτάσεων: από 08/11/2019 έως και 29/11/2019, ώρα 15:00. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σε δυο φάσεις (στάδια) και σε εφαρµογή των διατάξεων του Ν.3463/2006 και του Π.∆. 270/81. Καθορίζει τους όρους της δηµοπρασίας ως εξής : 1) Περιγραφή χαρακτηριστικά και θέση ακινήτου (µισθίου) Το προσφερόµενο ακίνητο πρέπει: • Να βρίσκεται κοντά στο σχολικό συγκρότημα της οδού Κοντοράβδη Δ.Ε. Πικερμίου • Να έχει εύκολη πρόσβαση µέσω δηµοτικής οδού, δηµοτικού πεζόδροµου ή άλλου κοινοχρήστου χώρου. • Να έχει συνολικό εµβαδό από 2.000µ2 έως 3.000,00 µ2 περίπου και το έδαφος να µην είναι βραχώδης 2) Τρόπος ∆ιενέργειας της ∆ηµοπρασίας H δηµοπρασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις (στάδια) ως εξής: Α΄ Στάδιο. Εκδήλωση ενδιαφέροντος – αξιολόγηση προσφεροµένων ακινήτων. Β΄ Στάδιο. ∆ιενέργεια µειοδοτικού διαγωνισµού – ανακήρυξη µειοδότη. 3) Χρονική ∆ιάρκεια µίσθωσης – έναρξη µισθωτικής περιόδου. Η µίσθωση θα διαρκέσει έξι (6) έτη με δυνατότητα παράτασης Πληροφορίες μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ραφήνα, 06 Νοεμβρίου 2019 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αραφηνίδων Αλών 12 Ραφήνα – 19009 Τηλέφωνο: 22943 21001 Πληροφορίες : Τεχνική Υπηρεσία Αρ. Πρωτ.: 17412 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για την εκτέλεση της δαπάνης : «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΓΙΑ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ‘ΑΓΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ’» Ο ∆ήµαρχος Ραφήνας- Πικερµίου διακηρύσσει τη διενέργεια µειοδοτικής, φανερής, προφορικής δηµοπρασίας μίσθωσης ακινήτου µε υδατοδεξαµενή για υδροδότηση ευρύτερης περιοχής ΄΄ΑΓΙΑ ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ”. ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι ενδιαφερόµενοι που είναι ιδιοκτήτες κατάλληλων ακινήτων, σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης, να υποβάλλουν στο γραφείο πρωτοκόλλου του ∆ήµου Ραφήνας- Πικερµίου, έγγραφη πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. Προθεσµία Υποβολής προτάσεων: από 08/11/2019 έως και 29/11/2019, ώρα 15:00. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σε δυο φάσεις (στάδια) και σε εφαρµογή των διατάξεων του Ν.3463/2006 και του Π.∆. 270/81. Καθορίζει τους όρους της δηµοπρασίας ως εξής : 1) Περιγραφή χαρακτηριστικά και θέση ακινήτου (µισθίου) Το προσφερόµενο ακίνητο πρέπει: a. Να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή Περιβολάκια Ραφήνας και να έχει κατάλληλη υψοµετρική διαφορά για την σωστή λειτουργία του δικτύου ύδρευσης b. Να έχει εύκολη πρόσβαση µέσω δηµοτικής οδού, δηµοτικού πεζόδροµου ή άλλου κοινοχρήστου χώρου. c. • Να έχει συνολικό εµβαδό από 500µ2 έως 1500,00 µ2 περίπου και το έδαφος να µην είναι βραχώδης d. • Να φέρει δεξαµενή ύδατος χωρητικότητας 1.000 µ3 τουλάχιστον 2) Τρόπος ∆ιενέργειας της ∆ηµοπρασίας H δηµοπρασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις (στάδια) ως εξής: Α΄ Στάδιο. Εκδήλωση ενδιαφέροντος – αξιολόγηση προσφεροµένων ακινήτων. Β΄ Στάδιο. ∆ιενέργεια µειοδοτικού διαγωνισµού – ανακήρυξη µειοδότη. 3) Χρονική ∆ιάρκεια µίσθωσης – έναρξη µισθωτικής περιόδου. Η µίσθωση θα διαρκέσει έξι (6) έτη με δυνατότητα παράτασης Πληροφορίες μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ραφήνα, 06 Νοεμβρίου 2019 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.πρωτ.: 61667 Ταχ. Δ/νση: Π. Ράλλη και Θηβών 250 Αιγάλεω Τ.Κ.12244 Πανεπιστημιούπολη 2 Πληροφορίες: Βαβάσης Ηλίας Τηλ.: 210-5381118 Fax : 210-5623847 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΘΕΜΑ : «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ» Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης «Εργασίες Ανακαίνισης, Επισκευής και Συντήρησης Χώρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού Τριακοσίων σαράντα χιλιάδων Ευρώ (340.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/8-08-2016, τ. Α΄): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και όλων των άλλων διατάξεων περί προμηθειών κατά το μέρος που δεν αντίκειται αυτών. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2018ΣΕ54600004 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤHΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΚ 2014ΣΕ54300024)», (ΥΠ1) «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤHΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ») (ΚΑΕ: 932501) Κωδικός CPV 44000000-0: Δομές και υλικά κατασκευαστικών έργων· βοηθήματα κατασκευαστικών έργων (εκτός από ηλεκτρικές συσκευές), CPV 50700000-2: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. • Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: Σάββατο 09/011/2019, και ώρα 11.00 π.μ • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Δευτέρα 16/12/2019, και ώρα 11.00 π.μ • Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει: Παρασκευή 20/12/2019 και ώρα 11:00 π.μ. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013)«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και στο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α΄/08-08-2016) και τα καθοριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. Το πλήρες σώμα της Διακήρυξης είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του ΠΑ.Δ.Α. μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://www.uniwa.gr, στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ), στον ιστότοπο του προγράμματος Διαύγεια και στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ). Για να υποβληθούν αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα, δηλαδή να διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων απαιτείται να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία : 6/11/2019 Η ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΙΩ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
PrintButton

07-11-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθ.: 2388Γ'/29-10-2019 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή στο Εφετείο Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Σωκράτη Ε. Παπουλίδη, κάτοικου Αθήνας, οδός Ναυαρίνου αρ. 18-20, ύστερα από γραπτή παραγγελία, εμένα της Δικηγόρου Καρδίτσας Παναγιώτας Κουτσιάνα, πληρεξούσια του Κων/νου Ν. Μούσιου, κατοίκου Περιστερίου, οδός Εθν. Αντιστάσεως αρ. 185, επιδόθηκε προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδ. Αθηνών, για την Κατερίνα Φλεκιβτσούκ του Μιχαήλ, πρώην κάτοικο Περιστερίου, οδός Εθν. Αντιστάσεως αρ. 185 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 10.10.2019 ΑΓΩΓΗΣ με ΓΑΚ: 92003/2019, του πρώτου κατ' αυτής του Μ.Π.Α., όπου ορίζεται χρόνος συζήτησης η 5η/10/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ., καλούμενη να παραστεί. Ο ενάγων Ζητά να του ανατεθεί οριστικά η αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων του, ήτοι: Βαΐας-Ιωάννας και Νικολάου Μούσιου. ΑΘΗΝΑ 06-11-2019 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΣ ΠΤΩΧΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΑΤΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΕΠΕ» Η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΑΤΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΕΠΕ» κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης με την υπ' αριθ. 695/2011 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Με την υπ' αριθ. 1731/2019 έκθεση - άδεια εκποίησης της Εισηγήτριας των Πτωχεύσεων παρέχεται άδεια εκποίησης με μειωμένο τίμημα, επί της πλήρους κυριότητας και σε ποσοστό 2/3, ενός ενιαίου ακινήτου, αποτελούμενο από τις εξής οριζόντιες ιδιοκτησίες: Η-1 χώρος ημιϊσογείου επιφάνειας μ.τ. 43,00, Η-2 χώρος του ημιϊσογείου επιφάνειας μ.τ. 183,00 και Ι-1 καταστήματος του ισογείου συνολικής επιφάνειας μ.τ. 195,00, μιας πολυκατοικίας που έχει ανεγερθεί επί οικοπέδου εκτάσεως μ.τ. 451,20 που βρίσκεται στο δήμο Αθηναίων στην περιοχή Αγιος Σώστης και επί της οδού Ευρυδάμαντος αριθ. 3 και με ελάχιστο τίμημα ευρώ ενενήντα επτά χιλιάδων και είκοσι (97.020,00). Η εκποίηση θα διενεργείται κάθε Δευτέρα στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών κατόπιν της παρούσας δημοσίευσης. Η σύνδικος ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠΑΓΑΚΟΥ Κιν. 6970032445 ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΕ ΣΥΝ. ΠΕ. ΑΧ. ΠΑΡΑΣΧΟΥ 145 - ΑΘΗΝΑ 114 75 ΤΗΛ. 210 8821800 – 210 6332377 FAX: 210 8822669 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αρ. Πρωτ.45/19 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Συνάδελφοι, Συνέταιροι, Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού, αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συνεταιρισμού με μοναδικό θέμα τη διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέων Συμβουλίων, Διοικητικό και Εποπτικό, στο Συνεταιρισμό. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Την 12:00 ώρα της Πέμπτης 14 Νοεμβρίου 2019 εφόσον υπάρχει απαρτία κατά την έναρξη της Γεν. Συνέλευσης με την παρουσία του ημίσεως του αριθμού των μελών του Συνεταιρισμού. Διαφορετικά χωρίς άλλη πρόσκληση η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται την 12:00 ώρα της Πέμπτης 21 Νοεμβρίου 2019 εφόσον υπάρχει απαρτία κατά την έναρξη της Γεν. Συνέλευσης με την παρουσία πέραν του 1/5 του αριθμού των μελών. Οπότε τελικά χωρίς άλλη πρόσκληση επαναλαμβάνεται και πραγματοποιείται με όσα μέλη κι αν παρίστανται την 12:00 της Πέμπτης 28 Νοεμβρίου 2019. Όλες οι Γενικές Συνελεύσεις θα πραγματοποιηθούν στα γραφεία του Συνεταιρισμού οδός Αχ. Παράσχου 145 ( 2ος όροφος, ) με τα παρακάτω θέματα: 1. Εκλογή Προεδρείου Γεν. Συνέλευσης (12:00) 2. Ψηφοφορία για την ανάδειξη Νέων Συμβουλίων (7μελούς Διοικητικού και 5μελούς Εποπτικού) 12:00 – 17:00 Σύμφωνα με τις οδηγίες της Εφορευτικής Επιτροπής: i. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι Συνέταιροι – μέλη του Συνεταιρισμού πλέον του εξαμήνου – εφόσον προσέλθουν στη Γεν. Συνέλευση κατά τη διάρκεια των εργασιών της, δηλαδή από 12:00 – 17:00. Απαραίτητη για αναγνώριση η προσκόμιση της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του βιβλιαρίου ΤΑΠ – ΟΤΕ. ii. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλοι οι πλέον του 6μήνου συνέταιροι – μέλη. Οι υποψηφιότητες μπορούν να κατατεθούν αυτοπροσώπως μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν την ημέρα της πρώτης Γεν. Συνέλευσης (δηλ. 13:00 της 13 Νοεμβρίου 2019 είτε στα γραφεία του Συνεταιρισμού είτε στα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής. iii. Δικαίωμα αντιπροσώπευσης δι άλλου Συνεταίρου, στη Γενική Συνέλευση, έχουν μόνο οι γυναίκες-συνεταίροι (άρθρο 25) εφ όσον κατατεθεί σχετική επιστολή; - Στη Γεν. Συνέλευση προ της ενάρξεως των εργασιών της (άρθρο 25) αυτοπροσώπως από τον εξουσιοδοτημένο. - Στα γραφεία του Συνεταιρισμού ή στα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, από τον εξουσιοδοτούντα ή τον εξουσιοδοτημένο μέχρι την προηγούμενη της πραγματοποιούμενης Γεν. Συνέλευσης ημέρα. Σε όλες τις περιπτώσεις κανείς δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα Συνεταίρο. Αθήνα 6/11/2019 Για το Διοικητικό Συμβούλιο πρόεδρος ΛΟΥΚΑΣ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθ. 6264Ε'/06.11.2019 έκθεση επίδοσης της δικ. επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ Θ. ΓΚΟΥΛΙΟΥ που έχει έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, οδός Εμμ. Μπενάκη, αρ. 18, επεδόθη κατόπιν παραγγελίας του δικηγόρου Αθηνών Παναγιώτη Γ. Γαϊτανάρου προς τον κ.Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον ΘΩΜΑ ΚΟΝΤΟ του Κωνσταντίνου, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Προύσσης, αριθ. 26 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 10.09.2019 αγωγής του ΙΩΑΝΝΗ ΜΟΥΤΑΦΙΔΗ του Φωτίου, κατοίκου Κηφισιάς Αττικής, οδός Ελάτης αρ. 22, εναντίον του απευθυνομένης ενώπιον του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, με την οποία ζητεί να γίνει δεκτή η αγωγή του αυτή, να υποχρεωθεί ο εναγόμενος για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της αγωγής να προβεί στην διενέργεια κάθε απαιτούμενης πράξης ενώπιον οποιασδήποτε αρχής και τρίτου, προκειμένου να συντελεσθεί η μεταβίβαση της κυριότητας της αναφερομένης στην αγωγή με αριθμό κυκλοφορίας ΥΚΚ-0174 I.X. δίκυκλης μοτοσυκλέττας στο όνομά του και σε περίπτωση άρνησής του να συμμορφωθεί, να καταδικασθεί αυτός σε δήλωσή βουλήσεως προς τούτο, αρνούμενος δε να προβεί στην εν λόγω δήλωση, να δυνηθεί ο ίδιος ο ενάγων να προβεί στην μεταβίβαση της μοτοσυκλέτας στο όνομά του, της δήλωσης και της συναίνεσης του εναγομένου αναπληρούμενης από την εκδοθησομένη απόφαση, να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή, και να καταδικασθεί ο εναγόμενος στην εν γένει δικαστική του δαπάνη. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχουν έκθεση κατάθεσης δικογράφου αγωγής με ΓΑΚ: 72692/2019 και ΕΑΚ: 2114/2019, με χρονολογία κατάθεσης 13.09.2019 του κ.Γραμματέα του παραπάνω Δικαστηρίου και συνέχεια αυτής επισημείωση ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Η αγωγή επιδίδεται στον εναγόμενο μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση της και αν αυτός ή κάποιος από τους ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν η αγωγή δεν επιδοθεί στην προθεσμία αυτή, θεωρείται ως μη ασκηθείσα, καθώς επίσης και παραγγελία για την επίδοση κλήσης σε αυτόν που απευθύνεται το παραπάνω δικόγραφο να παραστεί κατά τη συζήτηση της άνω αγωγής όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Παραπόδας της άνω υπ'αριθ. έκθεσης επίδοσης ο Εισαγγελέας που παρέλαβε, με πράξη του παρήγγειλε όπως περίληψη του άνω επιδοθέντος δικογράφου δημοσιευθεί σε δυο ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα, ήτοι: «HXΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΞIΩΝ» και «ΛΟΓΟΣ». Ο παραγγέλων την Επίδοση Δικηγόρος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΓΑΪΤΑΝΑΡΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 85- ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210. 3300935 Αθήνα, 06 Νοεμβρίου 2019 Η Επιδούσα Δικαστική Επιμελήτρια ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Θ. ΓΚΟΥΛΙΟΥ ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ18 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210.3841366 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΔΑ: ΩΠ8ΠΩΕΒ-ΒΛΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 55272/06-11-2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ O Δήμαρχος ΙΛΙΟΥ Διακηρύσσει ότι : Εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την Προμήθεια τροφίμων για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Ιλίου, προϋπολογισμού 53.459,17€ (πενήντα τρείς χιλιάδες τετρακόσια πενήντα εννέα ευρώ και δέκα επτά λεπτά) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για τις αντίστοιχες ανάγκες του Δήμου, όπως προδιαγράφεται στη με κωδικό Π131/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016). Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά τουλάχιστον για μία ομάδα ειδών. Προσφορές που δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των ειδών τουλάχιστον μίας ομάδας θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 1.Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 19/11/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 έως 10:30, στην Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας του Δήμου Ιλίου 2ο όροφος, επί της οδού Νέστορος 101, διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. 2.Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι υποψήφιοι ικανοί να προσφέρουν τα προς προμήθεια είδη, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση, δηλαδή Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και Κοινοπραξίες Προμηθευτών. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλλουν προσφορά στην Ελληνική γλώσσα. Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται ατελώς από την αναθέτουσα αρχή. Η μελέτη και η διακήρυξη βρίσκονται στα γραφεία του Δήμου Ιλίου όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να λαμβάνουν γνώση (Τμήμα Προμηθειών, Κάλχου 48 - 50, 2ος όροφος, τηλ. 2132030136, 2132030185, 2132030195, 2132030196, fax 2102626299, Τ. Κ. 13122, κο Μ. Κρητικό, κα Α. Μπέλλου, κα Α. Μαράτου, κα Α. Μαμουνάκη, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ). Επίσης, θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου www.ilion.gr. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Ο ΝΕΣΤΩΡ» Ιωάννη Δροσοπούλου 22 ΚΥΨΕΛΗ | Τ. 210 82 35 050 Φ. 210 82 35 002 Ε. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. |www.nstr.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Aθήνα, 4/11/2019 Αρ.πρωτ 93/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ME ΚΩΔ ΟΠΣ 5033017 ΤΗΣ ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Ο ΝΕΣΤΩΡ» ΣΤΟ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τη με αριθμ. 2819/ 27.09.2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Πρόγραμμα διασύνδεσης Κέντρου Ημέρας Πατησίων για την άνοια με μονάδες ΟΤΑ για την τρίτη ηλικία» με Κωδ.ΟΠΣ 5033017 στο Ε.Π. «Αττική 2014-2020» 2. Τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των Μ.Ψ.Υ., με φορείς Ν.Π.Ι.Δ (Ν. 2716/199 και λοιπή εκτελεστική νομοθεσία). Η Ψυχογηριατρική Εταιρεία «Ο Νέστωρ», Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, για την επέκταση των υπηρεσιών της μέσω της λειτουργίας της Δομής φιλοξενίας ασθενών με Alzheimer στο τελικό στάδιο της ασθένειας που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ» {άξονας προτεραιότητας: 09 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρισεων-Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής»}, ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ανάπτυξη δράσεων / δομών παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Περιφέρειας Αττικής», το οποίο συγχρηματοδείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ) σύμφωνα α) με την υπ’αριθμ.πρωτ 2073/0 9.07.2018 Πρόσκληση της Περιφερειάρχη Αττικής (Κωδικός πρόσκλησης: ΑΤΤ082, Κωδ. Ολοκλ. Στρατ. Χωρ. Αναπτ.: Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ:3110, Έκδοση:1/0, ΑΔΑ:6Α2Ι7Λ7-ΕΡ2) και με βάση την από 1-11-2019 απόφαση της Διαχειρίστριας της Ψυχογηριατρικής Εταιρείας «Ο Νέστωρ», ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΝΑ ΕΚΔΗΛΩΣΟΥΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Α.1 ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ/ 1 (ΜΙΑ) α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού ΠΕ Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, β) Αδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή Βεβαίωση άσκησης ιατρικού επαγγέλματος γ) Αδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Ψυχιάτρου/Νευρολόγου δ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου ε) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται. Α.2 ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 1 (ΜΙΑ) Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας ΠΕ Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας Α.3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ 1 (ΜΙΑ) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Εργασίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕ Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Οι υποψήφιοι με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου και διάρκειας 18 μηνών με δυνατότητα παράτασης έως 36 μήνες. Η πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης με την αίτηση συμμετοχής θα βρίσκονται αναρτημένες: - στην ιστοσελίδα της Ψυχογηριατρικής Εταιρείας «Ο Νέστωρ»: www.nstr.gr και www.nstr.gr/espa - στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης που διατηρεί ο Φορέας - σε δύο εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας Η παρούσα θα κοινοποιηθεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ από τα γραφεία της εταιρείας Iωάννου Δροσοπούλου 22, 112 57 Αθήνα και από την ιστοσελίδα. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να καταθέτουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με τα δικαιολογητικά όπως αναλυτικά προσδιορίζονται στο Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης, αυτοπροσώπως στα γραφεία του φορέα στη διεύθυνση Iωάννου Δροσοπούλου 22, 112 57 Αθήνα ή ταχυδρομικά με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤO ΠΛΑΙΣΙO ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩΔ ΟΠΣ 5033017 ΤΗΣ ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Ο ΝΕΣΤΩΡ» ΣΤΟ Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ» Η φόρμα της αίτησης συμμετοχής βρίσκεται στο αναλυτικό τεύχος προκήρυξης που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του φορέα www.nstr.gr ή www.nstr.gr/espa. Η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος αρχίζει στις 4-11-2019 και λήγει στις 14-11-2019. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστέλλουν αιτήσεις μέχρι και τη λήξη της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ήτοι Πέμπτη 14 Noεμβρίου και ώρα 15:00 (καταληκτική ημερομηνία της παραλαβής από την ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Ο ΝΕΣΤΩΡ»). Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να επικοινωνούν τις εργάσιμες ημέρες από 10.30΄- 14.30΄ στο τηλ. 210-8235050. Γίνεται ρητή μνεία στο παρόν ότι όλες οι αιτήσεις, τα βιογραφικά σημειώματα και τα σχετικά έγγραφα που θα συνοδεύουν τις αιτήσεις, αποτελούν παραδοτέο της πράξης θα διατηρηθούν στο αρχείο της Εταιρείας μας, θα αντιμετωπιστούν με πλήρη εμπιστευτικότητα και σύμφωνα με την πολιτική προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Ο ΝΕΣΤΩΡ», συμμορφούμενη με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων EU2016/679. Με ειδική εντολή της Νομίμου Εκπροσώπου Μαρίας Μούγια Ανακτήστε το Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – 5033017 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" ΤΟΜΕΑΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μονάδα Απ Ταχ. Δ/νση: Αεροπόρου Παπαναστασίου 34 Αθήνα, 115 27 Πληροφορίες: Τ. ΣΟΥΡΓΙΑΔΑΚΗΣ Τηλ.: 2132142237 Fax: 210 6920437 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 3Ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 «Εφαρμογή Στρατηγικών Επίτευξης Χαμηλών Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα με έμφαση στις αστικές περιοχές.» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)" σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Φοιτητικές εστίες του Υπουργείου Παιδείας και εγκαταστάσεις των Τεχνολογικών Φορέων εποπτευομένων από την Γ.Γ.ΕΤ. και το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ α. Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, β. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΤΡΩΝ A.E, γ. NOESIS Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας του Yπουργείου Aνάπτυξης & Επενδύσεων και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ)» Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ, ΤΣ ΚΑΙ ΕΚΤ Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Ε Ι Την με αρ. πρωτ. οικ. 1443 14-2 -2019_ (ΑΔΑ: ΩΟ47465ΧΙ8-ΤΩΨ) πρόσκληση με κωδικό 10.4c.15.1.2.3. Α/Α ΟΠΣ: 3549, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την με α.π. 3270/08-04-2019 ΟΕ (ΑΔΑ Ψ98Ρ465ΧΙ8-49Χ) 1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης και την με αρ πρωτ 5184/30- 5-2019 (ΑΔΑ Ψ567465ΧΙ8-04Δ) 2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης , που αφορούσε στην υποβολή προτάσεων πράξεων, προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας Νο 10 «Εφαρμογή Στρατηγικών Επίτευξης Χαμηλών Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα με έμφαση στις αστικές περιοχές.» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020, α. ως προς τον τίτλο και τους δικαιούχους, β. ως προς την ημ/νια λήξης της πρόσκλησης από 31 Δεκεμβρίου 2019 σε 31 Μαρτίου 2020. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην αρ. πρωτ. οικ. 1443 14-2 -2019_ (ΑΔΑ: ΩΟ47465ΧΙ8-ΤΩΨ) πρόσκληση με κωδικό 10.4c.15.1.2.3. Α/Α ΟΠΣ: 3549,, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και η οποία είναι αναρτημένη με τα συνοδευτικά έντυπα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: www.espa.gr και www.ymeperaa.gr. Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ, ΤΣ ΚΑΙ ΕΚΤ ΝΙΚΗ ΔΑΝΔΟΛΟΥ
PrintButton

16-11-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Δυνάμει της υπ' αριθ. 360/2019 διάταξης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας), εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις στην έδρα και το καταστατικό του Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΙΤΣΙΩΤΩΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», με νέα έδρα, από την Αθήνα, στο Δ.Δ. Ανω Καρίτσας του Δήμου Καρπενησίου του Νομού Ευρυτανίας, νόμιμα εκπροσωπουμένου, σύμφωνα με το από 01/07/2019 τροποποιημένο καταστατικό του. Αθήνα, 14/11/2019 Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα σήμερα στις (14) του μήνα Νοεμβρίου, του έτους (2019), ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.35 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 112867947), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Χαρίκλειας Δικαίου, ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου 40, με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», νόμιμα εκπροσωπουμένης, (ΑΦΜ: 094014249) διά της υπ αριθμ. 424Γ/14-11-2019 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κ. Σωτήριο Μπουγιούκο, για λογαριασμό του καθού η εκτέλεση ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΚΑΛΟΠΗΤΑ του Γεωργίου και της Αγορίτσας ή Αγορής, πρώην κατοίκου Μελισσίων Αττικής, οδός Μουσών αρ. 1Γ και ήδη αγνώστου διαμονής, ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ της υπ αριθμ. 3.020/31-10-2019 ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΑΙΑΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΕΚΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΘΕΝ ΑΚΙΝΗΤΟ, του Δικαστικού Επιμελητού της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑ, κατοίκου Αθηνών, οδός Γ’ Σεπτεμβρίου αρ. 13, μέλους της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», η οποία (βιαία αποβολή) πραγματοποιήθηκε με επίσπευση της πρώτης και κατά του δευτέρου, ειδικώτερα δε ο άνω Δικαστικός Επιμελητής Χρήστος Κων. Μπούρας, σε εκτέλεση του πρώτου (α’) απογράφου εκτελεστού της υπ αριθμ. 5.876/28-3-2019 Περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης ακινήτου, της Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Δημ. Βαλσαμίδου, διά της ως άνω εκθέσεώς του, προέβην εις την βιαίαν αποβολήν του δευτέρου και προς ον η επίδοση και κάθε τρίτου ο οποίος έλκει δικαιώματα ή κατέχει επ ονόματί του από το εν τη ανωτέρω Περιλήψει κατακυρωτικής έκθεσης αναφερόμενο ακίνητο, ήτοι από την υπό ΚΑΕΚ: 050992311002/0/12 και υπό στοιχεία (Γ-3) οριζόντιο ιδιοκτησία-Διαμέρισμα, του τρίτου ορόφου, μετά της ανηκούσης σε αυτό ως συστατικό και παρακολούθημα αυτού, υπό στοιχεία (Υ-3) Αποθήκης του υπογείου, της πολυκατοικίας της οδού Κωνσταντινουπόλεως αρ. 1Α και Πλατείας Χρυσοστόμου Σμύρνης αρ. 8, στην Δημοτική Κοινότητα Νέας Ερυθραίας, της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας, του Δήμου Κηφισιάς Αττικής και εγκατέστησε σε αυτό την πρώτη ως άνω Τράπεζα, παραδίδοντά της το άνω ακίνητο κενό και την χρήση αυτού ελευθέραν. Εντός του άνω ακινήτου ευρέθησαν κινητά πράγματα του άνω καθού η εκτέλεση, τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο εκτελέσεως, τα οποία κατεγράφησαν από τον άνω Δικαστικό Επιμελητή και παρεδόθησαν και ετέθησαν υπό την φύλαξιν και μεσεγγύηση του κ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΤΑΡΑΣΟΥΛΕΑ του Παναγιώτη, κατοίκου Αθηνών, οδός Πανεπιστημίου αρ. 43 και όπως αυτά περιγράφονται στην άνω έκθεση βιαίας αποβολής και εγκατάστασης σε εκπλειστηριασθέν ακίνητο. Για να λάβει γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 14-11-2019 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ AKINHTOY ΤΗΣ ΠΤΩΧΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΡΑΔΙΟ Α.ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ Ε.Ε.Α.Ε. Με την με αριθμό πρωτοκόλλου 204/06-11-2019 ΑΔΕΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ μου δόθηκε η άδεια όπως εκποιήσω: α) Το με αριθμό δύο (2) κατάστημα (ΚΑΕΚ 051051112004) του ισογείου ορόφου αποτελούμενο εξ ενός χώρου και W.C. έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά ογδόντα εννέα (89), όγκο μέτρα κυβικά διακόσια εβδομήντα ένα (271), αναλογία όγκου κοινοχρήστων μέτρα κυβικά σαράντα έξι (46,00) αναλογία ιδιοκτησίας πενήντα έξι χιλιοστά (56/000) εξ αδιαιρέτου και αναλογία κοινοκτήτων πενήντα έξι χιλιοστά (56/000) και β) Την υπό στοιχεία ΒΗΤΑ (Β) αποθήκη του υπογείου (ΚΑΕΚ 051051112004), η οποία αποτελείται εξ ενός χώρου έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά σαράντα ‘τέσσερα (44), όγκο μέτρα κυβικά εκατόν πέντε και 50% (105,50), αναλογία όγκου κοινοχρήστων μέτρα κυβικά εξήντα ένα και 10 (61,10), αναλογία ιδιοκτησίας επτά χιλιοστά (7/000) εξ αδιαιρέτου και αναλογία κοινοκτήτων δώδεκα χιλιοστά (12/000). Η ως άνω αποθήκη ανήκει στο υπ αριθμόν δύο (2) κατάστημα του ισογείου ορόφου και επικοινωνεί μετ αυτού με εσωτερική κλίμακα. Οι συγκεκριμένες ιδιοκτησίες ευρίσκονται σε μια πολυώροφη οικοδομή επί οικοπέδου άρτιου και οικοδομήσιμου στη θέση στο 448Η οικοδομικό τετράγωνο, στη συμβολή των οδών Χανίων 6 και Λυκούργου ΜΕ ΤΙΜΗ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ το ποσό των 71.500€ (εβδομήντα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ). Η εκποίηση θα ξεκινήσει την 9-1-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00-12.00, με ενσφράγιστες προσφορές και θα επαναλαμβάνεται, εάν δεν εμφανισθεί πλειοδότης η εάν δεν κριθεί συμφέρουσα η προσφερόμενη τιμή, τρείς (3) ακόμα συνεχείς ανά εβδομάδα φορές κάθε επόμενη εργάσιμη Πέμπτη δηλαδή την 16-1-2020 (την ίδια ώρα), 23-1-2020 (την ίδια ώρα), 30-1-2020 (την ίδια ώρα) και σε περίπτωση μη εμφάνισης πλειοδότη μια ακόμα φορά την 5-3-2020 ημέρα Πέμπτη (την ίδια ώρα). Ως τόπος πλειστηριασμού ορίσθηκε το κατάστημα του Πρωτοδικείου Πειραιά (πέμπτος όροφος – γραφείο 525).Η δαπάνη μεταβίβασης και τα έξοδα (περιλαμβανομένου του κόστους νομιμοποίησης τυχόν αυθαιρέτων κατασκευών, ο ΕΝΦΙΑ κλπ) βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Πειραιάς 11-11-2019 Ο Σύνδικος της Πτώχευσης Πατρίκιος Γαβριήλ Δικηγόρος Πειραιά (ΑΜ 1846 ΔΣΠ) Τηλ. Επικ. 6944628380 / 2104292259-60 ΙΔΡΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ’ αριθμόν 388/2019 διαταγή του Ειρηνοδίκη Αθηνών, Άγγελου Κανά, ιδρύθηκε το σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Συμβασιούχων Μεταναστευτικής Πολιτικής», με έδρα την Αθήνα και σκοπό τη διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, συνδικαλιστικών και κοινωνικών συμφερόντων των εργαζόμενων, τη συνένωσή τους με στενούς δεσμούς αλληλεγγύης και συναδελφικότητας, την από κοινού διεκδίκηση των αιτημάτων τους και την αλληλεγγύη και συνένωση των προσπαθειών τους με άλλες εργασιακές συνδικαλιστικές οργανώσεις για την κατοχύρωση και την υπεράσπιση των συνδικαλιστικών και δημοκρατικών ελευθεριών, τη συμμετοχή στους αγώνες για τα κοινά συμφέροντα όλων των εργαζόμενων, την παροχή κάθε δυνατής υποστήριξης στα μέλη, την ενημέρωση των μελών, αλλά κι όλων των εργαζόμενων και η ζύμωσή τους, πάνω στα προβλήματα, στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις που πηγάζουν από την εργασιακή σχέση, τη διαφώτιση της Κοινής Γνώμης και την ανταλλαγή απόψεων σε σχέση συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς και προσωπικότητες, τη δημιουργία ειδικών κεφαλαίων για την εξυπηρέτηση έκτακτων αναγκών και αλληλοβοήθειας, την εξασφάλιση καλύτερων όρων και συνθηκών εργασίας, την καλλιέργεια σχέσεων αλληλεγγύης και συναδέλφωσης μεταξύ των μελών του Συλλόγου και των εργαζομένων του κλάδου και γενικότερα όλων των εργαζομένων. ΑΘΗΝΑ, 12/11/2019 Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ ΠΑΡ’ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ ΣΟΛΩΝΟΣ 51,106 72 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210-3645656 ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΣΩΜΑΤΩΝ-ΠΕΤΡΑΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΕΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Το Ηγουμενοσυμβούλιο της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη προκηρύσσει δυνάμει της υπ' αριθμ. πρωτ. 4412/διεκπ. 2146/9-10-2019 εγκρίσεως της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος πλειοδοτική δημοπρασία εκποιήσεως ακινήτου, δι' ενσφραγίστων προσφορών, προς ανάδειξη αγοραστή του διαμερίσματος υπό στοιχεία ΣΤ-31 εμβαδού 54,10 τ.μ.1 του ΣΤ ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Πατησίων αριθ. 112 στην Αθήνα, μετά της υπογείου αποθήκης αυτού, εμβαδού 2,70 τ.μ., με τιμή εκκινήσεως της δημοπρασίας το ποσό των πενήντα επτά χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ (57.372 €). Η δημοπρασία θά διεξαχθεί την 11η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. στα Γραφεία της Ιεράς Μονής, επί της οδού Ιωάννου Γενναδίου αρ. 14 στην Αθήνα, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό το ποσόν της εγγυήσεως ορίζεται στο 1/10 της τιμής εκκινήσεως. Έξοδα δημοσιεύσεως της παρούσας, συμβολαιογραφικά κ.λπ. έξοδα βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη. Για πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή και τους όρους της δημοπρασίας και τη λήψη αντιγράφου της Διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία της Ιεράς Μονής κατά τις εργάσιμες ημέρες καί ώρες και στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7242577 (αρμόδιος κ. Πλέσσας Διον.). Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2019 Ο Καθηγούμενος Ο Θαυμακού Ιάκωβος ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Αριθμ. Πρωτ: - 20132/15-11-2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019» Εκτιμώμενης αξίας 150.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24% ), Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύµφωνα µε τις παρακάτω διατάξεις: • Τις διατάξεις του Νόµου 4412/2016 «∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών(προσαρµογήστιςΟδηγίες2014/24/ΕΕ και2014/25/ΕΕ)». • Τις διατάξεις του Ν.3463/2006«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», όπως σήµερα ισχύει (ΦΕΚ114/τ.Α΄/2006). • Τις διατάξεις τουΝ.3852/2010«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης » ΕΚ87/τ.Α’/2010). • Το Π.∆ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ145/τ.Α’/05-08-2016). • Τις διατάξεις του Ν.3861/2010(ΦΕΚ11/τ.Α΄/13.7.2010)«Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». • Τις διατάξειςτουΝ.4152/2013(ΦΕΚ107/09.05.2013τεύχοςΑ-) «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων4046/2012,4093/2012 και 4127/2013». Ν.4013/2011(Φ.Ε.Κ.204τ.Α΄/15-09-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007(πτωχευτικός κώδικας)– Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». Το έργο χρηματοδοτείται από την Σ.Α.Τ.Α έτους 2019 του ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ. Η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και η κατάρτιση των όρων έγινε με την αριθ. 146/2019 απόφ. Οικονομικής Επιτροπής. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 2-12-19, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00π.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 5-12-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε κατηγορίας ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ με τάξη πτυχίου Α2 τάξη και άνω και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ. κοινοπραξία). Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό που διαμορφώνεται στο 2% της εκτιμώμενης άξιας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ. Το ποσό αυτό ανέρχεται στα 2.419,35 ευρώ. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα σύμφωνα με το άρθρο 176 του ν. 4412/2016, Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (εφόσον διαθέτει), η οποία είναι www.salamina.gr. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 20-11-2019 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 28/11/2019. Ο Δήμαρχος Σαλαμίνας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ.Πρωτ.: 36469 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Διακηρύττει ότι Διενεργείται πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για «Εκμίσθωση του δικαιώματος χρήσης της κεντρικής πλατείας Β. Κατράκη, για την διενέργεια Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων », σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης που ορίστηκαν με την υπ΄αριθμ. 295/2019, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις 25/11/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 λήξη κατάθεσης δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στη δημοπρασία, που θα διεξαχθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Γλυφάδας. Ως κατώτατο όριο προσφοράς, ορίζεται το ποσόν των 5.000,00€ πλέον χαρτοσήμου. Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών του Δήμου δια την εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων, εγγύηση συμμετοχής ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση, ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, ήτοι 500,00€ ευρώ, που θα αντικατασταθεί με την υπογραφή της σύμβασης με άλλη καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου με το 10% της τιμής του μισθώματος που θα επιτευχθεί κατά τη δημοπρασία Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν έντυπο της λεπτομερούς διακήρυξης από την Διεύθυνση Οικονομικού του Δήμου Γλυφάδας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Υπεύθυνη κα Μασούρογλου Βασιλική τηλ. 2132025219 Γλυφάδα, 15/11/2019 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ.Πρωτ.: 36470 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Διακηρύττει ότι Διενεργείται πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για «Εκμίσθωση του δικαιώματος χρήσης του πάρκου της Νέας Ευρυάλης, για την διενέργεια Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων», σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης που ορίστηκαν με την αριθμ. 296/2019, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις 25/11/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 λήξη κατάθεσης δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στη δημοπρασία, που θα διεξαχθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Γλυφάδας. Ως κατώτατο όριο προσφοράς, ορίζεται το ποσόν των 3.000,00€ πλέον χαρτοσήμου. Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών του Δήμου δια την εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων, εγγύηση συμμετοχής ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση, ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, ήτοι 300,00€ ευρώ, που θα αντικατασταθεί με την υπογραφή της σύμβασης με άλλη καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου με το 10% της τιμής του μισθώματος που θα επιτευχθεί κατά τη δημοπρασία Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν έντυπο της λεπτομερούς διακήρυξης από την Διεύθυνση Οικονομικού του Δήμου Γλυφάδας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Υπεύθυνη κα Μασούρογλου Βασιλική τηλ. 2132025219 Γλυφάδα, 15/11/2019 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ.Πρωτ.:36471 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Διακηρύττει ότι Διενεργείται, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 274/2019 Απόφ. Οικονομικής Επιτροπής, πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία που αφορά τη «Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων και μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής οχημάτων τέλους Ζωής (ΟΤΚΖ)» Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις 26/11/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 λήξη κατάθεσης δικαιολογητικών για την συμμετοχή στη δημοπρασία, που θα διεξαχθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Γλυφάδας. Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άκαρπη, για οποιοδήποτε λόγο, θα επαναληφθεί οίκοθεν από τον Δήμαρχο. Ως πρώτη προσφορά ανά τεμάχιο ορίζονται τα 250,00€, για φορτηγά κάθε είδους και 100,00€ για ΙΧ αυτοκίνητα. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς δηλ. {(100€/όχημα Χ 300 οχήματα) + (250€/όχημα Χ 5 οχήματα (φορτηγά)}=31.250,00€ Χ 10% = 3.125,00€ , με πρόσφατη εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αποκλειομένου άλλου τρόπου εγγύησης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν έντυπο της λεπτομερούς διακήρυξης από την Δ/νση Οικονομικού – Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Γλυφάδας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και από το site του Δήμου. www.glyfada.gr (Προκηρύξεις – Ανακοινώσεις) Υπεύθυνη κα Μασούρογλου Βασιλική τηλ. 2132025219 – 213 20 25 366 Γλυφάδα,15/11/2019 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
PrintButton

14-11-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Η υπογραφόμενη Δικαστική Επιμελήτρια της περιφέρειας του Εφετείου Λάρισας με έδρα το Πρωτοδικείο Βόλου κ. ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΛΟΥΤ. ΚΑΛΙΩΡΑ, κάτοικος Βόλου, οδός Κωνσταντά αριθμός 128, ενεργούσα μετά από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Βόλου, κ. Μαρίας Παναγιωτοπούλου, σαν πληρεξούσια του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Διονυσίου Αρεοπαγίτου - Μακρή αριθμός 1, με την επωνυμία «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ», συντετμημένως «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ», νόμιμα εκπροσωπούμενου, με ΑΦΜ: 090012333, επέδωσα στις δεκατρείς (13) Νοεμβρίου 2019 στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βόλου, για τον Χρήστο Παναγή του Θεοδώρου, πρώην κάτοικο Νέας Ιωνίας Βόλου, οδός Ιεραπόλεως αριθμός 9 και ήδη αγνώστου διαμονής, ως μοναδικό εξ αδιαθέτου κληρονόμο του αποβιώσαντος την 22-12-2018 Θεοδώρου Παναγή του Γεωργίου, κατοίκου εν ζωή Μελισσατίκων Βόλου, πιστό αντίγραφο της από 13-10-2019 και στο Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου (Ειδική διαδικασία περιουσιακών / αυτοκινητικών διαφορών άρθρ. 614 ΚΠολΔ), απευθυνόμενης ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΕΩΣ ΣΕ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ του πρώτου κατ' αυτού και συντάχτηκε η με αριθμό 2036/13-11-2019 Ζ' Βιβλίο Εκθεσή μου επίδοσης, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Με την άνω ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΕΩΣ ΣΕ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ καλείται ο Χρήστος Παναγής του Θεοδώρου, να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου την 14η Ιανουαρίου 2020 έτους, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00’ π.μ. Βόλος 13-11-2019 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΛΟΥΤ. ΚΑΛΙΩΡΑ ΑΦΜ: 042825872 / Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ 128 / 38221 ΒΟΛΟΣ ΤΗΛ. 24210 23769 / 6932258465 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Δυνάμει της με αριθμό 371/2019 Διάταξης του Ειρηνοδικείου Αθηνών αναγνωρίστηκε το σωματείο με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΝΙΣΚΑ» για τις διεθνείς σχέσεις του οποίου θα χρησιμοποιείται στην αγγλική γλώσσα η επωνυμία «SPORTS - CULTURAL CLUB KYNISKA» και με σκοπούς τους αναφερόμενους στο από 20-09-2019 επικυρωμένο καταστατικό του. Αθήνα, 12-11-2019 Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΑΜΔΣΑ 27729, τηλ. 6948173832 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Δυνάμει της με αριθμό 16/2019 Διάταξης του Ειρηνοδικείου Ελευσίνας αναγνωρίστηκε το σωματείο με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ» για τις διεθνείς σχέσεις του οποίου θα χρησιμοποιείται στην αγγλική γλώσσα η επωνυμία «SPORTS CLUB KITHERONAS» και με σκοπούς τους αναφερόμενους στο από 05-07-2019 επικυρωμένο καταστατικό του. Αθήνα, 12-11-2019 Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΑΜΔΣΑ 27729, τηλ. 6948173832 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Με την υπ' αριθμόν 47618/13.11.2019 έκθεση επίδοσης μου, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Αθηνών ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤ. ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, οδός Φειδίου αρ. 11, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Ευγενίας Κουνιάκη, πληρεξούσια της Maqbula (Μακμπούλα) Mulla (Μούλα) του Fawzi (Φαουζί) και της Rabia (Ραμπιά) κατοίκου Καλλιθέας Αττικής, επί της Λ. Συγγρού αρ. 352, ατομικά και ως ασκούσας την επιμέλεια των ανήλικων τέκνων της: 1)της Rabia (Ραμπιά) Ahmed (Άχμεντ) του Ahmed (Άχμεντ), γεννηθείς την 26.11.2014 στη Συρία και 2)της Nesrin (Νισρίν), Ahmed (Άχμεντ) του Ahmed (Άχμεντ), γεννηθείς την 06.08.2017 στη Συρία, κοινοποίησα στον Εισαγγελέα, Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό του Ahmed (Άχμεντ) Ahmed (Άχμεντ) του Ahmed (Άχμεντ) και της Khayrieh (Χαϊρίε), αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 11-11-2019 ΑΙΤΗΣΗΣ (ασφαλιστικά μέτρα) της πρώτης κατά του δεύτερου, η οποία απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών και με την οποία ζητά να γίνει δεκτή η αίτηση της, να ληφθούν τα κατάλληλα ασφαλιστικά μέτρα και να της ανατεθεί προσωρινά η επιμέλεια των ανήλικων τέκνων της Rabia (Ραμπιά) Ahmed (Άχμεντ) του Ahmed (Άχμεντ), γεννηθείς την 26.11.2014 στη Συρία και της Nesrin (Νισρίν), Ahmed (Άχμεντ) του Ahmed (Άχμεντ), γεννηθείς την 06.08.2017 στη Συρία. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχει η από 11-11-2019 έκθεση κατάθεσης δικογράφου, της, γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών, με γενικό αριθμό κατάθεσης 98022/2019 και ειδικό αριθμό κατάθεσης 12393/2019, που αποδεικνύει την κατάθεση της σε αυτήν καθώς και ταυτόχρονη πράξη ορισμού συζήτησης της Δικαστού Σοφίας Φουρλάρη, που ορίζει ως χρόνο συζήτησης της αίτησης, την 19.02.2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00, στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αριθμό πινακίου 8 και τον όρο να κοινοποι ηθεί το δικόγραφο δέκα (10) ημέρες πριν από τη δικάσιμο. Το κτίριο και η αίθουσα εκδικάσεως της αιτήσεως θα γνωστοποιηθούν την παραμονή της δικασίμου σε έκθεμα που αναρτάται στον (Α' όροφο), του κτιρίου 5. Προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες. Ο Δικαστικός Επιμελητής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ (σύμφωνα με το άρθρο 135 ΚΠολΔ) Με τις με αριθμούς 3848 Δ’/08-11-2019 και 3847 Δ’/08-11-2019 εκθέσεις μου επίδοσης, επέδωσα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης κ. Μηνά Ε. Στρουμπή α) για λογαριασμό του Έντουαρντ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ του Δημοκρίτου, τέως κατοίκου Ξάνθης οδός Πιαλόγλου αρ. 3, και νυν αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 130118380 και β) για λογαριασμό της Ελένης ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ του Καμίλ τέως κατοίκου Ξάνθης, οδός Πιαλόγλου αρ. 3, και νυν αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 113920379, πιστό αντίγραφο της από 04-11-2019 ΑΓΩΓΗΣ του Μονομ/λούς Πρωτ. Ξάνθης (τακτική διαδικασία), με αριθ. έκθεσης κατάθεσης Μ.Τ. 85/04-11-2019 της Ανωνύμου Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αιόλου, αρ. 86, Α.Φ.Μ. 094014201 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, όπως νόμιμα εκπροσωπείται. Και με την από 04/11/2019 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ της κα. Γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης, η οποία έχει έτσι ακριβώς: Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Η κατάθεση της προσθήκης γίνεται (15) ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας με την κατάθεση των προτάσεων. Οι προτάσεις ή οι προσθήκες που τυχόν κατατεθούν ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ υπόψη. Σύμφωνα με την οποία ζητείτε: -Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή καθ’ ολοκληρίαν. -Να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι για τους λόγους που αναφέρονται λεπτομερώς στο ιστορικό της παρούσας, να μας καταβάλουν το ποσό σαράντα δύο χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (42.673,34€), έντοκα από την επομένη της 21-02-2019 και μέχρι την οριστική εξόφληση με το εκάστοτε ανώτατο επιτρεπόμενο επιτόκιο υπερημερίας για τις οφειλές από την αιτία αυτή προς την Τράπεζα που βρίσκονται σε καθυστέρηση και με ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας ανά εξάμηνο από την επομένη της 21-02-2019, πλέον εξόδων εντόκων μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, όλως δε επικουρικά και για την περίπτωση εκείνη που απορριφθεί η αγωγή ως προς την κύρια βάση της, να υποχρεωθούν να μας καταβάλουν το ανωτέρω ποσό υπό τις αυτές προϋποθέσεις, αφού εξετασθεί αυτή κατά την επικουρική της βάση, η οποία εδράζεται στις διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού (904 επ. ΑΚ). -Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή για το σύνολο του αιτούμενου ποσού. -Να καταδικασθούν οι εναγόμενοι στην εν γένει δικαστική μας δαπάνη και στην αμοιβή του Πληρεξουσίου μας Δικηγόρου. Ξάνθη, 13-11-2019 Δικαστικός Επιμελητής Κωνσταντίνος Κατσαμπέρης Κ. Μπένη 49 τηλ. 2541027574 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Αθηνών, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών Ιωάννης Γ. ΚΗΠΟΥΡΑΣ, με την υπ' αριθ. 2970β/17.10.2019 έκθεσή μου επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς, για την Καλλιόπη Χαλκιοπούλου, κάτοικο Βούλας Αττικής (Σαρανταπόρου 4) και ήδη αγνώστου διαμονής, δυνάμει της προς εμένα δοθείσας εντολής από το Δικηγόρο Αθηνών Στυλιανό Χρ. Κόκιο, πληρεξούσιο του BRUHARD ALAIN-LAURENT του Andre, κατοίκου Βάρης Αττικής με ΑΦΜ: 051371763, ακριβές αντίγραφο της υπ. αριθ. 3262/2018 Αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, την οποία δικάζει ερήμην της εναγομένης, ορίζει το παράβολο ερημοδικίας στο ποσό των 200 €, δέχεται την αγωγή, αναγνωρίζει ότι ο ενάγων τυγχάνει κύριος ενός ερασιτεχνικού, μηχανικού σκάφους, με το όνομα ALEXERINA (που συμφωνήθηκε να μετονομασθεί σε « ΣΓΑΤΟΥΣ-SΤΑΤUS» ), τύπου SUN DANCER 275, του Ναυπηγείου SEARAY, χρώματος λευκού/μπλε, χρονολογίας κατασκευής 2007, λεμβολογημένο στον Φλοίσβο-Π . Φαλήρου, με αύξοντα αριθμό ΤΟ 997-1 -αρ. ΑΜΥΕΝ GRC 101610234, διαστάσεων ολικού μήκους 8,53μ., πλάτους 2,59μ ., βάθους 0, 52μ., αριθ. Γάστρας US-SERR3794L405260 ΟΑ 1437, με 1 έσω-έξω μηχανή τύπου MERCRUISER 300ΗΡ με αρ. OW 315567 μέγιστης συνεχούς ισχύος σε ΒΗΡ και τον εξοπλισμό του που περιγράφεται ως προς τα αντικείμενα και τις ποσότητες στην συνημμένη στο από 30.3.2011 ιδιωτικό συμφωνητικό. Καταδικάζει την εναγόμενη στην καταβολή της δικαστικής δαπάνη του ενάγοντος, την οποία ορίζει στο ποσό των 2.150,00 €. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στον Πειραιά, χωρίς να παρευρίσκονται οι διάδικοι και πληρεξούσιοι δικηγόροι τους, 13.7.2018. Με την παρούσα συγκοινοποιείται ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο εκ του εις χείρας του, της με αριθμό 2617/2019 διορθωτικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, την οποία δικάζει με απόντες του διαδίκους. Δέχεται την Πράξη. Διορθώνει το διατακτικό της με αριθμό 3262/2018 απόφασης του Δικαστηρίου τούτου ως ακολούθως από το λανθασμένο «ΣΓΑΤΟΥΣ-SΤΑΤUS» στο ορθό «ΣTATOYΣ-STATUS» και από το λανθασμένο «ΤΟ 997 - Ι -αρ. » στο ορθό « TΠ 997-Ι -αρ.». Διατάσσει τη σημείωση της παρούσας απόφασης στα πρωτότυπα της με αριθμό 3262/2018 απόφασης του Δικαστηρίου τούτου. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε, και δημοσιεύθηκε στον Πειραιά, στο ακροατήριό του και σε έκτακτη δημόσια, αυτού συνεδρίαση, στις - 24.7.2019 χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων τους δικηγόρων. Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 17.10.2019 Ο Δικ. Επιμελητής ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΗΠΟΥΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Κ. ΣΑΡΔΕΛΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Το Κληροδότημα Κωνσταντίνου Σαρδελά της Κοινότητας Πανόρμου του Δήμου Τήνου π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι για το έτος 2019, ήτοι: Α. Μία υποτροφία για αριστούχο μαθητή Λυκείου Τήνου, που κατάγεται από το χωριό Πύργος της Τήνου, ή αν δεν υπάρχει από τα άλλα χωριά της Τοπικής Κοινότητας. Β. Μία υποτροφία για αριστούχο μαθητή του Προπαρασκευαστικού Επαγγελματικού Σχολείου Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου, που κατάγεται από το χωριό Πύργος ή αν δεν υπάρχει από τα άλλα χωριά της Τοπικής Κοινότητας. Οι αριστούχοι μαθητές πρέπει κατά την σχολική περίοδο 2018-2019 να συγκέντρωσαν γενικό βαθμό τουλάχιστον 18,5 ( δέκα οκτώ κόμμα πέντε). Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν αιτήσεις στα γραφεία της Κοινότητας Πανόρμου του Δήμου Τήνου. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα είναι 20 ημέρες οι οποίες θα ξεκινούν την επόμενη από την έγκριση της αρμόδιας αρχής και τη δημοσίευση στην εφημερίδα ( από 15/11/2019 έως 4/12/2019). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το γραφείο της Κοινότητας Πανόρμου (κ. Αικατερίνη Σαλταμανίκα) στα εξής τηλέφωνα : 22830 31262 & 31918. Πύργος Τήνου, 12 Νοεμβρίου 2019 Ο Πρόεδρος της Δ/κής Επιτροπής του Κληροδοτήματος Πρίντεζης Σωτήριος ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ [ Κ.Α.Υ.Φ.] Αριθ. πρωτ.: 2718 ΠΕΡΙ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ0: 36/2019 ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΗΣ Το Ανοικτό Κατάστημα της Κεντρικής Αποθήκης Υλικού Φυλακών- (Κ.Α.Υ.Φ) στον Κορυδαλλό διενεργεί ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά απο κλειστικά βάσ ει της τιμής για την προμήθεια αλεύρων αρτοποιίας, α./ κατηγορίας τύπου Τ70% κοινό αλεύρι & β./ κατηγορίας Π 55% ζαχαροπλαστικής για την κάλυψη των αναγκών σε άλευρα αρτοποιίας του κρατικού αρτοποιείου της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ – Κ.Α.Υ.Φ. • Η ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr είναι η 12-11-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 Ανάλυση ομάδων αλεύρων: • Α΄ ΟΜΑΔΑ: ΑΛΕΥΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Τ 70% 232.566,00 € (χωρίς τον Φ.Π.Α.13%) & • Β΄ ΟΜΑΔΑ: ΑΛΕΥΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Π 55% 58.142,00 € (χωρίς τον Φ.Π.Α.13%) • Σύνολο Α+Β ομάδας 290.708,00 € (μη συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων & φ.π.α 13%) • Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της Πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Στην περίπτωση διαφορετικών ημερομηνιών λαμβάνεται υπόψη η τελευταία. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών • 14-11-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία από οικονομικούς φορείς εγγεγραμμένους στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/2013 ΦΕΚ 120 Α’/29-05-20132 και στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 ΦΕΚ 2677 Β’/21-10-2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: • 17-12-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 23:59 Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/2013 και το άρθρο 6 της Υ.Α. Π1/2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Μετά την παρ έλευσ η της καταληκτικής ημερο μηνίας και ώρ ας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: • 20-12-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς και ενώσεις αυτών, που ασκούν νόμιμα την εμπορία ή διακίνηση των υπό προμήθεια ειδών στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 19 του Ν.4412/2016 και πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 73 και 77 του αυτού Νόμου. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ, διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπήσει στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μία εταιρείες ή κοινοπραξίες. Δεν μπορεί επίσης να συμμετέχει (ξεχωριστά) και για δικό του λογαριασμό αυτός που εκπροσωπεί διαγωνιζόμενη εταιρεία ή είναι μέλος διοικητικού συμβουλίου τέτοιας εταιρείας. Δεν μπορεί να συμμετέχει στη δημοπρασία για δικό του λογαριασμό υπάλληλος εταιρείας η οποία λαμβάνει μέρος σε αυτή ή ειδικοί σύμβουλοι που μισθοδοτούνται ή αμείβονται με οποιοδήποτε τρόπο από την εταιρεία αυτή. Κάθε προσφέρων οφείλει να αποδείξει την χρηματοοικονομική και τεχνική του επάρκεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αναλυτική διακήρυξη. Οι προσφορές ισχύουν, με ποινή αποκλεισμού, χωρίς καμία αλλαγή για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξη (6) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε πο σο στό δύο τοις εκατό (2%) επί του προϋπολογισμού της προμήθειας χωρίς ΦΠΑ, ξεχωριστά για κάθε ομάδα του διαγωνισμού για την οποία δίνεται η προσφ ρά. Γίνονται δεκτές προσφορές κατά ομάδα – γραμμή του διαγωνισμού και μόνο για το σύνολο των κατά ομάδα-γραμμών των ζητούμενων ποσοτήτων έκαστου είδους. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος των κατά ομάδα - γραμμών ζητούμενων ποσοτήτων έκαστου είδους. Εναλλακτικές προσφορές, καθώς και αντιπροσφορές, δεν γίνονται δεκτές. Υπάρχουν τεχνικές προδιαγραφές και επισυνάπτονται στη Νο 36/2019 διακήρυξη στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ, διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr με α/α 81601.1 • Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά μέσα στο Ανοικτό Κατάστημα Κεντρικής Αποθήκης Υλικού Φυλακών - (Κ.Α.Υ.Φ),οδός: Νικηφορίδη 2 στον Κορυδαλλό Αττικής. • Η Κ.Α.Υ.Φ δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων έκαστου είδους , οι οποίες αναγράφονται στον προϋπολογισμό. Επίσης μπορεί να προμηθευτή και ένα μικρό μέρος από αλεύρι ολικής αλέσεως ,ανάλογα με την ζήτηση των νοσοκομείων και ιδρυμάτων. • Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων για κάθε είδος, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Κ.Α.Υ.Φ και με αύξηση των ποσοτήτων κατά 30% μετά από έγγραφη δήλωση της υπηρεσίας, αλλά όχι πέραν του αναφερόμενου προϋπολογισμού γεωργικής χρήσης 2019-2020. Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται από το γραφείο προμηθειών του Ανοικτού Καταστήματος της Κεντρικής Αποθήκης Υλικού Φυλακών - (Κ.Α.Υ.Φ) επί της οδού Νικηφορίδη 2 στο Κορυδαλλό Ταχ. Κωδ: 181 10, αρμόδιος υπάλληλος κ. Δανιήλ Γεώργιος τηλέφωνο: 210 4964068 fax: ({}) : 210 4972917 , e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αριθμός Ανακοίνωσης στην ΕΕ 2019/S 216 -529568 Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Μαρίνα Μπούκη
PrintButton

12-11-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Κατόπιν παραγγελίας της Βασιλικής Δαλιάνη του Αθανασίου και της Πασχαλίνας, κατοίκου Καλλιθέας, οδός Φιλικής εταιρείας 1, επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, η από 24/10/2019 εξώδικη πρόσκληση για συναινετική λύση συμφώνου συμβίωσης, προς τον πρώην κάτοικο Αθηνών οδός Δωδώνης 85 και ήδη αγνώστου διαμονής, Aurel (Αουρέλ) Kollcaku (Κολκάκου) της Ibrahim (Ιμπραχίμ) Kollcaku (Κολκάκου) και της Sabire (Σαμπίρε) Kollcaku (Κολκάκου), με Αριθμό ΒΑ 3825764 αλβανικού διαβατηρίου, στερούμενος ΑΦΜ και με θεώρηση εισόδου Fvzoni (Φζόνι), Βόρειας Μακεδονίας στις 21/09/2019, με το οποίο η εξωδίκως δηλούσα προσκαλεί τον τελευταίο όπως από κοινού προσέλθουν σε συμβολαιογράφο, προκειμένου να υπογράψουν κοινή συμβολαιογραφική πράξη λύσης του υπ' αριθμόν 14530/10-10-2019 μεταξύ τους συναφθέντος συμφώνου συμβίωσης και επιπλέον τον ενημερώνει ότι εάν δεν επιτευχθεί η από κοινού και εκ συμφώνου λύση του ανωτέρω Συμφώνου Συμβίωσης αφού παρέλθουν τρεις (3) μήνες από την επίδοση της εξώδικης πρόσκλησης, τότε, μονομερώς θα υπογράψει ενώπιον συμβολαιογράφου δήλωση λύσης του ανωτέρω συμφώνου συμβίωσης. Για την επίδοση συντάχθηκε η υπ' αριθ. 2588Β'/08.11.2019 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας Ουρανίας Μπαϊράμη του Θεοδώρου. Αθήνα, 11/11/2019 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΜΠΑΪΡΑΜΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με την 6676Β'/6-11-2019 έκθεσιν επιδόσεως εμού της Δικαστικής Επιμελήτριας της περιφερείας του Εφετείου Ναυπλίου, με έδρα το Πρωτοδικείο Σπάρτης Ιωάννας Νικ. Βύσσια, κατοίκου Σπάρτης Λυκούργου 121, κατόπιν εγγράφου παραγγελίας της Δικηγόρου Σπάρτης κ. Ανάργυρου Φαρλέκα κατοίκου Σκάλας Λακωνίας, πληρεξουσίου του Στυλιαρά Νικολάου του Τριαντάφυλλου κατοίκου δ.κ. Σκάλας του Δήμου Λακωνίας επιδόθηκε νομίμως εις τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σπάρτης, δια την αγνώστου διαμονής Stebelska (Στεμπέλσκα) Olena (Ολένα) του Βασίλι και της Ευγενίας υπηκόου Ρωσίας κατοίκου δ.κ Σκάλας του Δήμου Ευρώτα και ήδη αγνώστου διαμονής αντίγραφο του πινακίου εγγραφής πολιτικών υποθέσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σπαρτης συνεδρίασης 25-10-2019 δι ης ορίζεται χρόνος προς συζητησιν της ορισθείσας αγωγής διαζυγίου (διετούς διαστάσεως) του άνω ενάγοντος την 8ην Μαΐου 2020 μετά της συγκοινοποιουμένης αγωγής που είχε οριστεί η συζήτησής της για την άνω συνεδρίαση μετά της παραπόδας αυτού και την από 5-11-2019 παραγγελία προς επίδοσιν. Η Δικαστική Επιμελήτρια ΙΩΑΝΝΑ ΒΥΣΣΙΑ Κάτοικος Σπάρτης Λυκούργου 121 Τηλ. 27310 25433 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Εγώ, ο Δικαστικός Επιμελητής της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Αριστείδης Ραυτόπουλος, κάτοικος Άνοιξης Αττικής (οδός Μεσολογγίου αρ.3), σύμφωνα με την από 11/10/2019 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από τo Δικηγόρο Αθηνών, κo ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΑΧΑΙΡΙΩΤΗ, που έχει την έδρα του στην Αθήνα (οδός Μερλιν αρ.3), πληρεξούσιος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.», που εδρεύει στον Πειραιά (οδός Αιγάλεω αρ.8) και εκπροσωπείται νομίμως, με ΑΦΜ 094493000, επέδωσα στις 11/11/2019 στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τους: 1) Ναυτιλιακή εταιρεία με την επωνυμία «OMNIBLUE SHIPPING INC», πρώην εδρεύουσα στον Πειραιά Αττικής (οδός Σκουζέ αρ.12), νομίμως εκπροσωπούμενης, και ήδη αγνώστου διαμονής, με την υπ’αριθ. 1463 Γ΄/2019 έκθεση μου επίδοσης και, 2) ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΤΑΜΟΥΛΑ, πρώην κάτοικο Παλαιού Φαλήρου (οδός Ανθέων αρ.16) και ήδη αγνώστου διαμονής, με την υπ’αριθ. 1464 Γ΄/2019 έκθεση μου επίδοσης, πιστά επικυρωμένα αντίγραφα της με αριθμό 1413/2019 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την επισυναπτόμενη υπ’αριθ. 2735/2019 διορθωτική Απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, και το διατακτικό της υπ’αριθ. 1413/2019 απόφασης έχει ως εξής: ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην των εναγομένων. ΟΡΙΖΕΙ το παράβολο για την άσκηση ανακοπής ερημοδικίας στο ποσό των (100) ευρώ. ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ τους εναγομένους ως υπόχρεους να καταβάλουν στην ενάγουσα αλληλεγγύως και εις ολόκληρον το χρηματικό ποσό των τριών χιλιάδων διακοσίων έντεκα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (3.211,68), νομιμοτόκως, από την πάροδο ενός μηνός από την επομένη της εκδόσεως ενός εκάστου τιμολογίου. ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος των εναγομένων τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ. ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, στις 13/05/2019, χωρίς να παρευρίσκονται οι διάδικοι ούτε οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους. Το διατακτικό της υπ’αριθ. 2735/2019 απόφασης, Διορθώνει αυτεπάγγελτα την υπ’αριθ. 1413/2019 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, όπου εκ προφανούς παραδρομής ανεγράφησαν εσφαλμένως ως διάδικοι και συγκεκριμένα ως ενάγουσα η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «UNIT HELLAS Α.Ε.» και ως εναγομένη η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΑΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α.Ε.», στο ορθό της ενάγουσας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» και των εναγομένων, 1) ναυτιλιακής εταιρείας με την επωνυμία «OMNIBLUE SHIPPING INC» και, 2) ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΤΑΜΟΥΛΑ. Περαιτέρω, διορθώνει το εκ παραδρομής αναγραφέν: Επί της από 22/01/2018 (αρ.κατ.Δικ. 285/23-01-2018) αγωγής στο ορθό: Επί της από 29/10/2015 (αρ.κατ.δικ. 3825/29-10-2015) αγωγής. Σημειώνει την παρούσα διορθωτική απόφαση στο πρωτότυπο της υπ’αριθ. 1413/2019 απόφασης που διορθώθηκε. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, στις 10/10/2019. Στην υπ’αριθ. 1463 Γ΄/2019 και στην υπ’αριθ. 1464 Γ΄/2019 έκθεση μου επίδοσης υπάρχει εντολή του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την παρούσα δημοσίευση (κατ’ άρθρα 134, 135 του Κ.Πολ.Δ.). Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ: ΩΞ7ΕΩΕΒ-ΔΝΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 56876/11-11-2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ O Δήμαρχος ΙΛΙΟΥ Διακηρύσσει ότι : 1.Εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την «προμήθεια κάδων απορριμμάτων» προϋπολογισμού 74.349,78€ (εβδομήντα τέσσερεις χιλιάδες τριακόσια σαράντα εννέα ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, για τις αντίστοιχες ανάγκες του Δήμου, όπως προδιαγράφεται στη με κωδικό Π124/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Διαχείρισης απορριμμάτων και Πρασίνου, του Δήμου Ιλίου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016). 2. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά τουλάχιστον για το σύνολο των ειδών. Προσφορές που δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των ειδών θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 3.Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 26/11/2019 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 έως 10:30, στο κτίριο του Δήμου Ιλίου στον 2ο όροφο, επί της οδού Κάλχου 48-50, Τ.Κ. 13122, διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. 4.Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι υποψήφιοι ικανοί να προσφέρουν τα προς προμήθεια είδη, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση, δηλαδή Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και Κοινοπραξίες Προμηθευτών. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλλουν προσφορά στην Ελληνική γλώσσα. 5. Το ύψος της εγγύηση συμμετοχής καθορίζεται σε χρηματικό ποσό, που αντιστοιχεί στο 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης προ ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση, σύμφωνα με το N.4412/16 6.Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται ατελώς από την αναθέτουσα αρχή. Η μελέτη και η διακήρυξη βρίσκονται στα γραφεία του Δήμου Ιλίου όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να λαμβάνουν γνώση (Τμήμα Προμηθειών, Κάλχου 48 - 50, 2ος όροφος, τηλ. 2132030136, 2132030185, 2132030196, 2132030195, fax 2102626299, Τ. Κ. 13122, κο Μ. Κρητικό, κα Α. Μπέλλου, κα Α. Μαράτου, κα Α. Μαμουνάκη, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ). Επίσης, θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου www.ilion.gr. Δήμος Ιλίου 11/11/2019 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ
PrintButton

08-11-2019

on .

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π. Ράλλη και Θηβών 250 Αιγάλεω Τ.Κ.12244 Πανεπιστημιούπολη 2 Πληροφορίες: Βαβάσης Ηλίας Τηλ.: 210-5381118 Fax : 210-5623847 Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αρ.πρωτ.: 61684 ΘΕΜΑ: «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ» Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης «Προμήθεια Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού Τριακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (350.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/8-08-2016, τ. Α΄): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και όλων των άλλων διατάξεων περί προμηθειών κατά το μέρος που δεν αντίκειται αυτών. Η χρηματοδότηση θα γίνει από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Ιδρύματος (ΚΑΕ: 712301) Κωδικός CPV 30213000-5: Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. • Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: Παρασκευή 08/011/2019, και ώρα 11.00 π.μ • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Δευτέρα 16/12/2019, και ώρα 11.00 π.μ • Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει: Παρασκευή 20/12/2019 και ώρα 11:00 π.μ. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013)«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και στο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α΄/08-08-2016) και τα καθοριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. Το πλήρες σώμα της Διακήρυξης είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του ΠΑ.Δ.Α. μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://www.uniwa.gr, στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ), στον ιστότοπο του προγράμματος Διαύγεια και στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ). Για να υποβληθούν αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα, δηλαδή να διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων απαιτείται να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία: 6/11/2019 Η ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΙΩ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΩΓΗΣ Στις 4 ΝΟΕΜΡΒΡΙΟΥ 2019, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 10.05 η Δικαστική Επιμελήτρια του Πρωτοδικείου Αθηνών Αγλαΐα Ανδριοπούλου του Παναγιώτη, που έχω την έδρα μου στην Αθήνα (οδός Θεμιστοκλέους αρ. 3) ύστερα από έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε την 31.10.2019 από τον κ. Κωνσταντίνο Νικολαρόπουλο πληρεξούσιο Δικηγόρο του Γεωργίου Πετρόπουλου του Παναγιώτη, κατοίκου Α. Λιοσίων, οδός Πίνδου αρ. 71, με ΑΦΜ 141788226 επέδωσα δια της υπ’ αριθμ. 8778 εκθέσεώς μου προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ για την ΙΓΚΙΤΙΑΝ ΝΟΥΝΕ του Ιγκιτ, πρώην κάτοικο Πειραιώς, οδός Κουντουριώτου αρ. 64 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο ΑΓΩΓΗΣ με χρονολογία 30.10.2019 του πρώτου εναντίον της και η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς και ζητά 1. Να γίνει δεκτή η αγωγή του, 2. Να λυθεί ο μεταξύ αυτού και της εναγομένης πολιτικός γάμος που τελέστηκε την 18.9.2015 στο Αραμπκίρ της Αρμενίας (συνταχθείσης σχετικώς της με αρ. 130 τόμος Ε20 έτους 2015 ληξιαρχική πράξη γάμου του ειδικού ληξιαρχείου Αθηνών), 3. να καταδικαστεί η αντίδικος στην δικαστική του δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξουσίου του δικηγόρου. Στο τέλος του εγγράφου αυτού υπάρχουν οι παρακάτω πράξεις: α) η με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 9808/2019 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 4947/2019 έκθεση καταθέσεως του δικογράφου αυτού στο πιο πάνω δικαστήριο, β) η από 30.10.2019 πράξη με την οποία ορίζεται χρόνος για τη συζήτηση της υπόθεσης αυτής η 31/01/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00, όροφος Β, αίθουσα 218 με Α/Α πινακίου 4 και γ) η από 31.10.2019 παραγγελία του πληρεξουσίου δικηγόρου του ενάγοντος για την επίδοση και κλήση σε αυτήν που απευθύνεται το παραπάνω δικόγραφο να παραστεί κατά την δικάσιμο της αγωγής όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα 4/11/2019 Η επιδούσα δικαστική επιμελήτρια ΑΓΛΑΪΑ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ Κάτοικος Αθηνών Τηλ. 6972925121 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΙΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Με την υπ’ αριθμόν E’10641/23-10-2019 έκθεση επίδοσής μου, μετά από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών Αμαλίας Λαζαρίδου - Κανελλοπούλου, πληρεξούσιας της «ALPHA BANK AE» που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Σταδίου Αρ.40, με Α.Φ.Μ. 094014249, νομίμως εκπροσωπούμενης, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ για λογαριασμό του ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΑΚΑΛΟΥ του Ξενοφώντος, με ΑΦΜ 045196153, πρώην κάτοικο Διονύσου Αττικής οδός Ευτέρπης αρ.81 και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 816/2019 Απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) η οποία στο διατακτικό της ορίζει παράβολο ποσού διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, για την περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας κατά της παρούσας απόφασης, δέχεται την αγωγή, υποχρεώνει τον εναγόμενο ευθυνόμενο εις ολόκληρον, να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των διακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα έξι ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (265.446,32€), νομιμότοκα με το συμβατικό επιτόκιο υπερημερίας από τις 17-2-2012 μέχρι την εξόφληση. Κηρύσσει την αμέσως προηγούμενη καταψηφιστική διάταξη της παρούσας απόφασης προσωρινά εκτελεστή για το ποσό των ογδόντα πέντε χιλιάδων (85.000€) ευρώ, καταδικάζει τον εναγόμενο στην καταβολή των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας, το ύψος των οποίων ορίζει στο ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000€) Ο επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΙΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Με την υπ’ αριθμόν E’10640/23-10-2019 έκθεση επίδοσής μου, μετά από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών Αμαλίας Λαζαρίδου - Κανελλοπούλου, πληρεξούσιας της «ALPHA BANK AE» που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Σταδίου Αρ.40, με Α.Φ.Μ. 094014249, νομίμως εκπροσωπούμενης, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ για λογαριασμό της MARY–CAROLINE (ΜΑΙΡΗ-ΚΑΡΟΛΑΪΝ) Schroeder (ΣΡΟΝΤΕΡ) του Edmund–William (ΕΝΤΜΟΥΝΤ–ΓΟΥΙΛΙΑΜ) συζ. Ιωάννη ΚΑΡΑΚΑΛΟΥ, με ΑΦΜ 0631179926, πρώην κάτοικο Διονύσου Αττικής οδός Ευτέρπης αρ.81 και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 816/2019 Απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) η οποία στο διατακτικό της ορίζει παράβολο ποσού διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, για την περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας κατά της παρούσας απόφασης, δέχεται την αγωγή, υποχρεώνει την εναγόμενη ευθυνόμενη εις ολόκληρον, να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των διακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα έξι ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (265.446,32€), νομιμότοκα με το συμβατικό επιτόκιο υπερημερίας από τις 17-2-2012 μέχρι την εξόφληση. Κηρύσσει την αμέσως προηγούμενη καταψηφιστική διάταξη της παρούσας απόφασης προσωρινά εκτελεστή για το ποσό των ογδόντα πέντε χιλιάδων (85.000€) ευρώ, καταδικάζει την εναγόμενη στην καταβολή των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας, το ύψος των οποίων ορίζει στο ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000€) Ο επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ΄αριθ. 2601/07-11-2019 έκθεση επίδοσης της Δικ. Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Κωνσταντίνας Γ. Σαμαρά, κατοίκου Αθήνας, Νικηταρά 8-10, τηλ. 210-3818010, επεδόθη τη επισπεύση του Αριστείδη Καββαδία του Γερασίμου και της Θεοδώρας, κατοίκου Γέρακα Αττικής, οδός Κύπρου, αρ.34, (Α.Φ.Μ. 031444688 της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για την Αθανασία θυγ. Ιωάννη και Μαρίας Κανναβά, συζ. Λάμπρου Ντίνου, πρώην κάτοικο Ελληνικού Αττικής, οδός Ριζούντος, αρ.40 και ήδη αγνώστου διαμονής (Α.Φ.Μ. 076538535 / Δ.Ο.Υ. ΙΖ΄ Αθηνών), την με αριθμό 410/06-11-2019 Έκθεση Αναγκαστικής Κατάσχεσης Ακίνητης Περιουσίας του Δικ. Επιμελητή του Εφετείου Πειραιώς με έδρα το Πρωτοδικείο Πειραιώς, Κλεάνθη Κ. Καλαμπαλίκη, κατοίκου Αθηνών και με την οποία κατάσχει αναγκαστικώς για οφειλόμενο ποσό 37.351,27 €, ποσοστό 50 % εξ αδιαιρέτου ενός ακινήτου - γηπέδου μετά της επ’ αυτού υφιστάμενης οικίας και ήδη κατεδαφιστέων κτισμάτων, το οποίο βρίσκεται στην εποικισθείσα περιοχή του αγροκτήματος «Κιτέζα – Φοινικιά – Ντραπουργιά» υπέρ ΣΑΑΚ Κουβαρά του Νομού Αττικής, της κτηματικής περιφέρειας πρώην Κοινότητας Καλυβίων Αττικής, του τέως Δήμου Θωρικίων και ήδη Δημοτική Ενότητα Καλυβίων Θορικού, του Δήμου Σαρωνικού, στην θέση ‘’ΝΤΡΑΠΟΥΡΓΙΑ’’, και συγκεκριμένα επί της οδού Ισμήνης στην οποία φέρει τον αριθμό 16». Το εμβαδό του ακινήτου των 7.466,08, σύμφωνα με το από Φεβρουαρίου 2010 και με ημερομηνία 21/02/2010 τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο είναι θεωρημένο από την αρμόδια πολεοδομία Μαρκοπούλου, για την έγκριση οικοδομησιμότητας, αφαιρουμένων των ρυμοτομούμενων τμημάτων καθώς και των τμημάτων τα οποία δεσμεύονται για την τακτοποίηση κατά την πράξη εφαρμογής όποτε αυτή συντελεστεί, θα είναι 4.935,86 τ.μ. και κατ’ επέκταση η παρούσα κατάσχεση γίνεται για το μερίδιο ½ εξ αδιαιρέτου του ακινήτου. Το ανωτέρω κατασχεμένο τμήμα του ακινήτου του ½ εξ αδιαιρέτου όποτε γίνει η πράξη εφαρμογής θα οφείλει εισφορά και σε χρήμα η οποία δεν είναι τώρα γνωστή, η οποία θα εκτεθεί σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό ενώπιον πιστοποιημένης αρμόδιας συμβολαιογράφου Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού κατά Κ.Πολ.Δ., ως υπαλλήλου του πλειστηριασμού, κας. Ελένης Βασιλειάδου, κατοίκου Πειραιώς, οδός Φιλελλήνων, αρ.16, ΑΦΜ 045974570 Δ.Ο.Υ Α΄ Πειραιά, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή σε περίπτωση κωλύματός της, ενώπιον του νόμιμου αναπληρωτή της, ορίζοντας ημέρα πλειστηριασμού την 10η Ιουνίου 2020 έτους, με τιμή πρώτης προσφοράς 125.000,00 €. Αθήνα 07.11.2019 Η Δικ. Επιμελήτρια Κωνσταντίνα Σαμαρά ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Εγώ, ο Δικαστικός Επιμελητής της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Αριστείδης Ραυτόπουλος, κάτοικος Άνοιξης Αττικής (οδός Μεσολογγίου αρ.3), σύμφωνα με την από 6/11/2019 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από τo Δικηγόρο Αθηνών, κo ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΑΧΑΙΡΙΩΤΗ, που έχει την έδρα του στην Αθήνα (οδός Μερλιν αρ.3), πληρεξούσιος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.», που εδρεύει στον Πειραιά (οδός Αιγάλεω αρ.8) και εκπροσωπείται νομίμως, με ΑΦΜ 094493000, επέδωσα με την υπ’αριθ. 1457 Γ΄ έκθεση μου στις 07/11/2019 στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τη ναυτιλιακή εταιρεία με την επωνυμία «PYRSOS SHIPPING COMPANY LTD», πρώην εδρεύουσα στον Πειραιά Αττικής (οδός Ακτή Μιαούλη αρ.99), νομίμως εκπροσωπούμενης, και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό επικυρωμένο αντίγραφο της με αριθμό 3901/2019 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, και το διατακτικό της έχει ως εξής: ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΣ ερήμην των εναγομένων. ΟΡΙΖΕΙ το παράβολο ερημοδικείας στο χρηματικό ποσό των διακοσίων πενήντα (250,00) ευρώ. ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αγωγή. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι οι ενάγοντες οφείλουν να καταβάλουν, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστη εξ αυτών, στην ενάγουσα το, ισόποσο σε ευρώ, συνολικό χρηματικό ποσό των είκοσι έξι χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα πέντε δολαρίων Η.Π.Α. και τριάντα σεντς (26.475,30 usd), με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία των νομισμάτων ευρώ-δολαρίου Η.Π.Α., κατά την ημερομηνία της καταβολής, καθώς και το χρηματικό ποσό των εξήντα ευρώ και ενενήντα λεπτών (60,90 ευρώ), και δη αμφότερα τα ανωτέρω επιμέρους χρηματικά ποσά νομιμοτόκως από την επομένη της επιδόσεως της ένδικης αγωγής και μέχρις εξοφλήσεως. ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τις εναγόμενες στα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας, τα οποία ορίζει στο χρηματικό ποσό των οχτακοσίων (800,00) ευρώ. ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, στις 29/03/2019, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους. Στην υπ’αριθ. 1457 Γ΄/2019 έκθεση επίδοσης μου υπάρχει εντολή του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την παρούσα δημοσίευση (κατ’ άρθρα 134, 135 του Κ.Πολ.Δ.). Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ
PrintButton

06-11-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ 591/23-10-2019 έκθεσή μου επίδοσης και κατόπιν παραγγελίας της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Μαρίας Δάλλα, ως Εισαγγελέως Ανηλίκων, κοινοποίησα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για την Νίκη Σωτηροπούλου του Τριαντάφυλλου και της Θεοδώρας, κάτοικο Γαλατσίου Αττικής, οδός Δροσοπούλου αρ. 244 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της από 23-09-2019 ΑΙΤΗΣΗΣ της πρώτης ΚΑΤΑ της δεύτερης, που απευθύνεται ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ με ΓΑΚ 80926/2019 και ΕΑΚ 3518/2019, που συζητείται την 14-11-2019, ημέρα Πέμπτη, ώρα 10:30, με Πινάκιο: ΡΒ και αριθμό Πινακίου:2, στο Ακροατήριο του ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ,στο κτίριο 2, Αίθουσα 202, με κλήτευση προ τριών (3) ημερών, και ΖΗΤΑΕΙ να αφαιρεθεί από την καθ’ ης Νίκη Σωτηροπούλου, το σύνολο της άσκησης της γονικής μέριμνας του ανήλικου θήλεος εκτός γάμου τέκνου της, Χριστίνας Σωτηροπούλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 11.07.2006. Να ανατεθεί η άσκηση του συνόλου της γονικής μέριμνας του ανηλίκου στο Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – «Παράρτημα Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Παιδιών με Αναπηρία Βούλας»(Κ.Κ.Π.Π.Α.). Η Δικαστική Επιμελήτρια ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣ. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ΄αριθ. 2587/04-11-2019 έκθεση επίδοσης της Δικ. Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών Κωνσταντίνας Γ. Σαμαρά, κατοίκου Αθήνας, Νικηταρά 8-10, τηλ. 210-3818010, επεδόθη τη επισπεύσει της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ‘’ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ..Α’’, που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας, αρ. 274 και εκπροσωπείται νόμιμα με ΑΦΜ 094060402, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Αντώνιο Παπαδόπουλο του Δημητρίου, πρώην κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, οδός Ήβης, αρ. 110, με ΑΦΜ 112080850 και ήδ αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο του από 29-10-2019 ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ, που απευθύνεται ενώπιον παντός αρμοδίου δικαστηρίου και αρχής με την οποία παραγγέλει στουε τρίτους όπως να μην καταβάλουν το ποσό αυτό των τριών χιλιάδων πενήντα εννέα ευρώ (3.359,00 ευρώ), προς τον καθού η παρούσα ούτε σε άλλον τρίτον διεκδικούντα την είσπραξή του από κάθε αιτία αλλά το κρατείτε εις χείρας τους για τα περαιτέρω νόμιμα (κατ’άρθρο 984 ΚΠολΔ), με την ρητή επιφύλαξη για κάθε νόμιμο δικαιώμα μας. Καλείστε τέλος όπως εντός της προθεσμίας του άρθρου 985 επ. ΚΠολΔ προβείτε στην σχετική δήλωση. Νομίμους αντικλήτους και δεκτικούς καταβολής διορίζονται οι: Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας Στέφανος Βερζοβίτης του Ιωάννου, Λεωφ. Κηφισίας, αρ. 274, Χαλάνδρι Αττικής, με ΑΔΤ ΑΕ 139108/05-03-2007, ο Προιστάμενος του Τμήματος Επισφαλών Απαιτήσεων της κατάσχουσας εταιρείας, Δημήτριος Ρέτσας του Χρήστου, Λεωφ. Κηφισίας, αρ. 274, Χαλάνδρι Αττικής, Δικηγόρος Πειραιώς Μαρία Ευαγγελάκου του Ιωάννου, Λεωφ. Κηφισίας, αρ. 274, Χαλάνδρι Αττικής, οι Δικηγόροι Αθηνών Πηνελόπη Κυριακού του Κυριάκου, κάτοικο Αθηνών, οδός Παπαδιαμαντοπούλου, αρ. 65, Ευγενία Ζαχαροπούλου του Κων/νου, κάτοικο Αθηνών, Λεωφ. Αλεξάνδρας, αρ. 120, Ελευθερία Βεντουρή, κάτοικο Αθηνων, οδός Κυρίλλου Λουκάρεως, αρ. 11, την ασκούμενη δικηγόρο Αθηνών Μαρία Τσαμπά, τους υπαλλήλους της κατάσχουσας εταιρείας, κατοίκους Χαλανδρίου Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας, αρ. 274, Κων/νο Κοτσοβό και Παναγιώτη μάκο, ως και τον επιδίδοντα την παρούσα δικαστικό επιμελητή. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 04.11.2019 Η Δικηγόρος Μαρία Ευαγγελάκου ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμό 11063Ε'/5-11-2019 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Αθηνών ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΑΛΙΑ επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Παναγιώτη Κυριακόπουλο του Θεοδώρου πρώην κάτοικο Χαϊδαρίου Αττικής, οδός Φαβιέρου αρ. 49, ως νόμιμο εκπρόσωπο της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Θ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» και νυν αγνώστου διαμονής ακριβές αντίγραφο της από 16 -9 -2019 ΑΓΩΓΗΣ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία « AVINOIL ΑΝΩΝΥΜΗ BIOMHXANIKH ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ NAYΤΙΛIAKH ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ» εδρεύουσας στο Μαρούσι Αττικής (οδός Ηρώδου Αττικού αριθμός 12Α) και εκπροσωπείται νόμιμα που απευθύνεται στο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Κάτω από αυτή υπάρχει η με ΓΑΚ: 86960/2019 και ΕΑΚ: 7681/2019 έκθεση κατάθεσης του δικογράφου αυτού της κ. γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών. Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους είναι (130) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής (ημερομηνία κατάθεσης της αγωγής: 10-10-2019) όταν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες .Η ενάγουσα ζητεί γίνει δεκτή η ασκηθείσα αγωγή. Να υποχρεωθούν οι αντίδικοι από κοινού και εις ολόκληρον να καταβάλουν το ποσό των ευρώ εβδομήντα έξι χιλιάδων οχτακοσίων ογδόντα επτά και επτά λεπτών ( 76.887,07 €) ως τίμημα πώλησης άλλως επικουρικώς σε περίπτωση απόρριψης της κύριας βάσης της αγωγής να καταδικαστούν να καταβάλουν το ποσό των ευρώ εβδομήντα έξι χιλιάδων οχτακοσίων ογδόντα επτά και επτά λεπτών (76.887,07 €) επί τη βάση αδικαιολόγητου πλουτισμού νομιμοτόκως από την επόμενη επίδοσης της παρούσας. Να κηρυχθεί η απόφαση του Δικαστηρίου προσωρινώς εκτελεστή για το σύνολο του απαιτούμενου ποσού και να καταδικαστεί ο αντίδικος στην καταβολή της εν γένει δικαστικής δαπάνης. Αθήνα 5-11-2019 Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΓΙΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμό 11062Ε'/5-11-2019 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Αθηνών ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΑΛΙΑ επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Παναγιώτη Κυριακόπουλο του Θεοδώρου πρώην κάτοικο Χαϊδαρίου Απικής, οδός Φαβιέρου αρ. 49 και νυν αγνώστου διαμονής ακριβές αντίγραφο της από 16 -9 -2019 ΑΓΩΓΗΣ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία « AVINOIL ΑΝΩΝΥΜΗ BIOMHXANIKH ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ» εδρεύουσας στο Μαρούσι Αττικής (οδός Ηρώδου Αττικού αριθμός 12 Α) και εκπροσωπείται νόμιμα που απευθύνεται στο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΟ ΑΘΗΝΩΝ. Κάτω από αυτή υπάρχει η με ΓΑΚ: 86960/2019 και ΕΑΚ: 7681/2019 έκθεση κατάθεσης του δικογράφου αυτού της κ. γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών. Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους είναι (130) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής (ημερομηνία κατάθεσης της αγωγής: 10-10-2019) όταν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Η ενάγουσα ζητεί να γίνει δεκτή η ασκηθείσα αγωγή. Να υποχρεωθούν οι αντίδικοι από κοινού και εις ολόκληρον να καταβάλουν το ποσό των ευρώ εβδομήντα έξι χιλιάδων οχτακοσίων ογδόντα επτά και επτά λεπτών (76.887,07 €) ως τίμημα πώλησης άλλως επικουρικώς σε περίπτωση απόρριψης της κύριας βάσης της αγωγής να καταδικαστούν να καταβάλουν το ποσό των ευρώ εβδομήντα έξι χιλιάδων οχτακοσίων ογδόντα επτά και επτά λεπτών (76.887,07 €) επί τη βάση αδικαιολόγητου πλουτισμού νομιμοτόκως από την επόμενη επίδοσης της παρούσας. Να κηρυχθεί η απόφαση του Δικαστηρίου προσωρινώς εκτελεστή για το σύνολο του απαιτούμενου ποσού και να καταδικαστεί ο αντίδικος στην καταβολή της εν γένει δικαστικής δαπάνης. Αθήνα 5-11-2019 Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΓΙΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. Μυλλέρου 1 & Αγησιλάου - 104 36 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 5243186 ΦΑΞ. 210 5220721 – Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Πληρ. Νιάρχου Κατερίνα Αριθ. Πρωτ.: 8277 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής ΝΠΔΔ (εφ’εξής Φ.Σ.Α.) προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου των ταχυμεταφορών του για όλο το έτος 2020. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να γνωστοποιήσουν σε κλειστό φάκελο στο Φ.Σ.Α. αναλυτικό τιμολόγιο τους, καθώς και τον κατάλογο των παρεχομένων υπηρεσιών και εκπτώσεων για παραδόσεις εντός και εκτός της πόλης των Αθηνών και με χρόνο παράδοσης την επομένη, αυθημερόν καθώς και ειδική ώρα παράδοσης (special time). Μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού από το Διοικητικό Συμβούλιο του Φ.Σ.Α., υπέρ συγκεκριμένου ενδιαφερομένου, θα καταρτισθεί μεταξύ αυτού και του Φ.Σ.Α. σχετική σύμβαση έργου δυνάμει της οποίας ο μειοδότης θα αναλάβει όλες τις μεταφορές έτους 2020 δεμάτων και εγγράφων για τον Φ.Σ.Α. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό και την καλή εκτέλεση του έργου οι υποψήφιοι υποχρεούνται να καταθέσουν στο Φαρμακευτικό Σύλλογο και σε διαφορετικό σφραγισμένο φάκελο από αυτόν της προσφοράς τους, επιταγή εγγυήσεως πέντε χιλιάδων (5.000) € ή ισόποση εγγυητική επιστολή σε πρώτη ζήτηση. Η ως άνω εγγύηση θα παραμείνει εις χείρας του ΦΣΑ μέχρι την οριστική επιλογή μειοδότη, οπότε και θα επιστραφεί άμεσα στους λοιπούς υποψηφίους. Τόσο ο φάκελος της προσφοράς όσο και αυτός της εγγυήσεως θα τοποθετούνται σε μεγαλύτερο φάκελο που θα φέρει τα στοιχεία του συμμετέχοντος και θα κατατεθεί σφραγισμένος στα γραφεία του Φ.Σ.Α. Η εγγύηση του μειοδότη θα παραμείνει εις χείρας του ΦΣΑ μέχρι την ομαλή λήξη της συμβάσεως, οπότε και θα επιστραφεί σε αυτόν ατόκως. Σε περίπτωση παράβασης οιουδήποτε όρου της συμβάσεως καθώς και σε περίπτωση υπαίτιας πρόωρης λήξης ή λύσης της σύμβασης εκ μέρους του μειοδότη καθώς και σε περίπτωση πτωχεύσεως ή υποβολής τέτοιας, αυτή θα καταπίπτει ως εύλογη ποινική ρήτρα και συμφωνημένη αποζημίωση υπέρ του ΦΣΑ. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει εντός ευλόγου χρόνου μετά την λήξη προθεσμίας υποβολής των προσφορών κατά την απόλυτη κρίση του Δ.Σ. του Φ.Σ.Α. ΚΡΙΤΗΡΙΑ για την επιλογή του μειοδότη θα αποτελέσουν ιεραρχικώς τα ακόλουθα: 1.- Το ύψος της οικονομικής προσφοράς του προς τον Φ.Σ.Α. 2.- Η φερεγγυότητα και η καλή φήμη του 3. – Η επιτυχής συνεργασία στο παρελθόν Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να κηρύξει άγονο τον διαγωνισμό ή ακόμα και να αποκλείσει οιονδήποτε ενδιαφερόμενο, ακόμα και τον μειοδότη, εάν το κρίνει απαραίτητο, με αιτιολογημένη απάντησή του προς τους ενδιαφερόμενους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται την παρούσα προκήρυξη από τα γραφεία του Φ.Σ.Α. από Δευτέρα έως Παρασκευή και κατά τις ώρες 7:30π.μ. έως 2:00μ.μ. Στην ίδια ως άνω διεύθυνση θα υποβάλλουν τις προσφορές τους και τις εγγυήσεις σε κλειστό φάκελο ως ανωτέρω μέχρι την 15η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 2:30 μ.μ. Αθήνα 5 Νοεμβρίου 2019 ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΦΣΑ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ Πληροφορίες: Πατσιούρα Παγώνα Τηλέφωνο: 2353350121 Fax: 2353022990 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. web site: www.pydnaskolindrou.gr Αρ. Πρωτ.: 13268 ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Διακήρυξης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Πύδνας - Κολινδρού διακηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020» (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης και λιπαντικά) για τις ανάγκες του Δήμου Πύδνας - Κολινδρού και των νομικών προσώπων που εποπτεύει με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής (χαμηλότερη τιμή) και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από τη Δ/νση Εμπορίου της Π.Ε. Πιερίας για τα καύσιμα και τη χαμηλότερη τιμή για τα λιπαντικά, προϋπολογισμού 416.010,14 € πλέον Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία τριάντα πέντε ημερών (35) από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Διαδικτυακή Πύλη 08/11/2019 10/12/2019 www.promitheus.gov.gr Ωρα 00.01:00 Ωρα 15.00:00 του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει για το έτος 2020, με μονομερές δικαίωμα του Δήμου να την παρατείνει για δύο (2) μήνες, εφόσον υπάρχουν αδιάθετες ποσότητες. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 1% επί του προϋπολογισμού χωρίς τον αναλογούντα ΦΠΑ, της ομάδας των προς προμήθεια ειδών στην οποία επιθυμεί να συμμετέχει ο κάθε προμηθευτής, είτε ανά δημοτική ενότητα είτε συνολικά για όλες τις δημοτικές ενότητες είτε ανά νομικό πρόσωπο που αφορά το προς προμήθεια είδος, είτε για το σύνολο των νομικών προσώπων. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Πύδνας - Κολινδρού, οδός Κ. Καραμανλή 38 στο Αιγίνιο στο τηλέφωνο 2353350121, 123 Οικονομική Υπηρεσία - Τεχνική Υπηρεσία. Αιγίνιο, 04/11/2019 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Δ. ΜΑΝΩΛΑΣ ΑΔΑ: ΨΠΜΠΟΡΡ2-ΙΞ2 Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. Κεντρική Υπηρεσία Δ/νση Προμηθειών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ), προκηρύσσουν τον 11819 Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης και ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του 4412/201, επιλογής αναδόχου για την μεταφορά χρηματαποστολών με Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.), από και προς Καταστήματα και Μονάδες Διανομής του Νομού Αττικής προϋπολογισμού 456.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους κατά το χρονικό διάστημα από 18.11.2019 έως και 21.11.2019 και ώρα 23.59, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν. 4412/2016. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου. Πληροφορίες παρέχονται από τη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ, οδός Αιόλου 100, 101 88 ΑΘΗΝΑ, 2ος όροφος γραφείο 204, τηλ. 2103353522, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρες 9.00-15.00. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας