PrintButton

04-04-2020

on .

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΕ Α. ΠΑΡΑΣΧΟΥ 145 – ΑΘΗΝΑ 114 75 ΤΗΛ. 210 8821800 FAX: 210 8822669 e-mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αρ. Πρωτ.21/20 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Συνάδελφοι, Συνέταιροι Η προγραμματισμένη για τις 07/04/2020 Έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέμα την διενέργεια αρχαιρεσιών, αναστέλλεται λόγω της πανδημίας του κορονοιού μέχρι νεοτέρας. Αθήνα 3/04/2020 Για το Διοικητικό Συμβούλιο Ο Πρόεδρος Λ. ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Δ΄ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡ. ΔΝΣΗ ΠΡΟΜ. & ΣΥΜΒ. ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 10/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η ΠΒΚ/Δ΄ ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, προκηρύσσει πλειοδοτικό συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και εκμετάλλευσης του Καταστήματος Αφορολογήτων Ειδών (PX) του ΠΒΚ. Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού αποτελεί η υψηλότερη τιμή προσφοράς, εκφραζόμενη ως ποσοστό (%) επί του συνολικού τζίρου, με κατώτατο ποσοστό εκκίνησης των προσφορών το 10%, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς όρους της παρούσας. Η Σύμβαση που θα καταρτιστεί θα έχει διάρκεια δύο (2) ετών, αρχής γενομένης από 1 Ιουν 20, με δυνατότητα ανανέωσης για χρονικό διάστημα έως δύο (2) επιπλέον ετών. H διακήρυξη με Γενικούς - Ειδικούς όρους και το σχέδιο της σύμβασης διατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.namfi.gr/procurement-announcements. Επίσης η παραλαβή των παραπάνω σε έντυπη μορφή μπορεί να γίνει από το Πεδίο Βολής Κρήτης / Διεύθυνση Προμηθειών και Συμβάσεων εντός του αεροδρομίου της 115 ΠΜ στο Ακρωτήρι Χανίων, όλες τις εργάσιμες ημέρες από 07:30 έως 14:00 με τιμή τεύχους 15,00€. Διευκρινήσεις – πληροφορίες παρέχονται από 07:30 έως 14:00 τις εργάσιμες ημέρες στο τηλέφωνο 2821026781 (2821026800 Τηλ. Κέντρο ΠΒΚ). Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών μέχρι την 13 Απρ 20 και ώρα 13:00 στα γραφεία της ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/Δνσης Προμηθειών & Συμβάσεων. Ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού η 14 Απρ 20 και ώρα 10:00 στην Αίθουσα Διαγωνισμών στο Διοικητήριο του Πεδίου Βολής Κρήτης το οποίο βρίσκεται εντός του στρατοπέδου της 115 ΠΜ (Ακρωτήρι, Χανίων, Κρήτης), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Χειρίστρια θέματος: Δντρια ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/ΔΠΣ Υπλγός (ΥΠ) Ντουμπαρατζή Δέσποινα, τηλ: 2821026781. Χανιά,31 Μαρ 20 Υπτγος Κλεάνθης Καρατσίν Δ ι ο ι κ η τ ή ς
PrintButton

02-04-2020

on .

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΚΟΥΤΛΙΔΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΡΑΓΕΣ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΥΤΣΟΥ Το Ίδρυμα με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΚΟΥΤΛΙΔΗ» (ΦΕΚ Α’ 122/1976) που εδρεύει στην Αθήνα και στεγάζεται προσωρινά στην Εθνική Γλυπτοθήκη, Άλσος Ελληνικού Στρατού Γουδί, τ.κ. 11525, συστεγάζεται μόνιμα και συνεργάζεται με την Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου στο υπό επέκταση κτήριό της στην Αθήνα, προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ για το σύνολο του αντικειμένου της σύμβασης, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την «Ανάδειξη Αναδόχου για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Φωτιστικών Σωμάτων σε Υφιστάμενες Ράγες των Εκθεσιακών Χώρων της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου», που βρίσκεται επί της λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου αρ. 50, στην Αθήνα. Ο διαγωνισμός προκηρύσσεται σύμφωνα με το άρθρο 48 του ν. 4182/2013 «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών - Σχολαζουσών Κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 185/τ.Α΄/10/09/2013), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 171 παρ. 4 του Ν. 4261/2014, και θα διεξαχθεί σύμφωνα με αυτόν και την Πρόσκληση συμμετοχής στο διαγωνισμό. Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται κατά ανώτατο όριο στο ποσό των τετρακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων επτακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτά (432.735,70 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: τριακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα οκτώ ευρώ (348.478,00 €), εισφορά ανακύκλωσης πεντακόσια δύο ευρώ και σαράντα λεπτά (502,40 €) και ΦΠΑ ογδόντα τρεις χιλιάδες επτακόσια πενήντα πέντε ευρώ και τριάντα λεπτά (83.755,30 €). Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης είναι έξι (6) εβδομάδες από την ημερομηνία υπογραφής της και η περίοδος εγγυημένης λειτουργίας, δηλαδή ο χρόνος κατά τον οποίο ο Ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης, ανέρχεται σε δύο (2) έτη από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής του. Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης και των Παραρτημάτων της, τους όρους της οποίας αποδέχονται ανεπιφύλακτα οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οικονομικοί φορείς, βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και διατίθεται σε έντυπη μορφή στα γραφεία του Ιδρύματος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 π.μ.-15:00 μ.μ. έναντι αποδείξεως από τον παραλαμβάνοντα, ο οποίος δηλώνει και στο όνομα τίνος ενεργεί, αν δεν την αποκτά για δικό του λογαριασμό. Ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών στα γραφεία του Ιδρύματος, είναι η πρώτη (1η) ημέρα από την ημέρα ανάρτησης της Πρόσκλησης και των Παραρτημάτων της στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, δηλαδή η ημέρα Πέμπτη 02/04/2020 και ώρα 08:00 π.μ.. Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η τριακοστή (30η) ημέρα από την ημέρα ανάρτησης της Πρόσκλησης και των Παραρτημάτων της στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, δηλαδή η ημέρα Δευτέρα 04/05/2020 και ώρα 17:00 μ.μ.. Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι η επόμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή η Τρίτη 05/05/2020 και ώρα 11:00 π.μ.. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθεται μαζί με την προσφορά από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς τραπεζική εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού ευρώ έξι χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα (6.970,00 €) η οποία θα έχει ισχύ πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 π.μ.-15:00 μ.μ., από τα γραφεία του Ιδρύματος που βρίσκονται στην Εθνική Γλυπτοθήκη, Άλσος Ελληνικού Στρατού Γουδί, τ.κ. 11525 Αθήνα, και στο τηλέφωνο/fax επικοιν.: 2107229120. ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΚΟΥΤΛΙΔΗ
PrintButton

31-03-2020

on .

ΑΔΑ: ΩΓΕ9ΩΡ7-ΞΡ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελληνικό-Αργυρούπολη,28/2/2020 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. 13424 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ___________________________________ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου 68 - Τ.Κ. 16452 Τηλ.: 213.2018700 Fax: 213.2018.765 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 58 / 2020 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ. Α΄). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 4 του Ν. 3731/2008. 3. Τις διατάξεις των άρθρων 36, 48 & 49 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/28-06-07 τ. Α’). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 “Αποζημίωση για εργασία καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου .......” του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/16.12.2015 Α΄). 5. Τις διατάξεις του αρθ. 86 του Ν.3463/2006 “Αρμοδιότητες του Δημάρχου” 6. Την αριθμ. 2/2015/ΔΕΠ/05-01-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ:ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7). 7. Την υπ' αριθμ. Οικ. 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών με Θέμα: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β' του Ν.4354/2015 (176 /Α'). 8. Την αριθμ. πρωτ. 131682/33036/27-01-2020 (Αρ. πρωτ. εισ. 5394/7638/6-2-2020) Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: Επικύρωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης 9. Την υπ’ αριθμ. 337/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης περί καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας - εξαίρεσης της εφαρμογής του πενθημέρου και ορισμό ημερών - ωραρίου εργασίας, ορισμένων Υπηρεσιών του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης για το έτος 2020. 10. Την υπ’ αρ. 174/19/10-2-2020 (Αρ. πρωτ. εισ. 10318/10493/17-2-2020)Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής "Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης" (ΦΕΚ 633/27-2-2020 τ.Β’). 11. Το γεγονός ότι πρέπει να αντιμετωπισθούν ανάγκες εποχικές, έκτακτες ή επείγουσες, στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, στη Διεύθυνση Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού, στη Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ Αργυρούπολης, ΚΕΠ Ελληνικού), στο Γραφείο Δημάρχου, στο Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας, στο Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, στη Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών, στο Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας, στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, στη Διεύθυνση Υπηρεσιών Δόμησης, στο Αυτοτελές Τμήμα Συντήρησης Εγκαταστάσεων, στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας. 12. Το γεγονός ότι για να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες, επιβάλλεται η απασχόληση του προσωπικού των ανωτέρω υπηρεσιών πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίμων ημερών καθώς έχει μειωθεί το προσωπικό του Δήμου λόγω συνταξιοδοτήσεων και αναστολής των προσλήψεων ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την έγκριση 85.813 ωρών υπερωριακής απασχόλησης για το έτος 2020, ήτοι 38.470 ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας, 19.416 ώρες εξαιρέσιμων- Κυριακών και 27.927 ώρες νυχτερινής εργασίας, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών του Δήμου πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας, ως εξής: ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, Κ.Ε.Π., ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ, ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΩΡΕΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΡΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 6.360 854 - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, Κ.Ε.Π., ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΛΑΔΟΣ ΩΡΕΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΡΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 3.000 420 37 ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤH ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΩΡΕΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΡΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 300 20 - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤH ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΩΡΕΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΡΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 100 24 - ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΩΡΕΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΡΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 1.320 1.052 - ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΩΡΕΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΡΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 7.960 3.456 1.404 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΩΡΕΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΡΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 1.120 192 - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΣΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΩΡΕΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΡΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 720 576 936 ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΩΡΕΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΡΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 14.530 11.186 23.900 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΩΡΕΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΡΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 640 336 450 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΩΡΕΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΡΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 2.420 1.300 1.200 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2020 ΚΑ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υπηρεσία Κωδικός Περιγραφή Δαπάνη 10 6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων για εξαιρέσιμες, νυχτερινές 3.000,00 15 6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων για εξαιρέσιμες, νυχτερινές 2.000,00 20 6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων για εξαιρέσιμες, νυχτερινές 38.210,00 30 6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων για εξαιρέσιμες, νυχτερινές 5.000,00 35 6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων για εξαιρέσιμες, νυχτερινές 5.000,00 40 6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων για εξαιρέσιμες, νυχτερινές 2.000,00 45 6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων για εξαιρέσιμες, νυχτερινές 3.000,00 50 6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων για εξαιρέσιμες, νυχτερινές 4.000,00 10 6022.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας αορίστου για εξαιρέσιμες, νυχτερινές 2.000,00 15 6022.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας αορίστου για εξαιρέσιμες, νυχτερινές 2.000,00 20 6022.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας αορίστου για εξαιρέσιμες, νυχτερινές 2.000,00 30 6022.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας αορίστου για εξαιρέσιμες, νυχτερινές 2.000,00 40 6022.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας αορίστου για εξαιρέσιμες, νυχτερινές 650,00 20 6042.0001 Υπερωρίες ημ/σθίων και ωρ/σθίων 2.000,00 35 6042.0001 Υπερωρίες ημ/σθίων και ωρ/σθίων 2.000,00 45 6042.0001 Υπερωρίες ημ/σθίων και ωρ/σθίων 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ: 75.860,00 Για νυχτερινή εργασία προς συμπλήρωση η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ ως εξής: Υπηρεσία Κωδικός Περιγραφή Δαπάνη 10 60.11.0001 Εργασία νυχτερινή προς συμπλήρωση μονίμων 200,00 10 60.21.0001 Εργασία νυχτερινή προς συμπλήρωση αορίστου χρόνου 200,00 20 6011.0001 Εργασία νυχτερινή προς συμπλήρωση μονίμων 60.000,00 20 6021.0001 Εργασία νυχτερινή προς συμπλήρωση αορίστου χρόνου 2.000,00 20 6041.0001 Εργασία νυχτερινή προς υμπλήρωση ορισμένου χρόνου 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ: 67.400,00 Ο Δήμαρχος Ιωάννης Κωνσταντάτος ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 7406B΄/04.03.2020 έκθεση επίδοσης, η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών Μάρθα Κυρ. Πετροπούλου, κάτοικος Καλλιθέας, επέδωσε ύστερα από έγγραφη παραγγελία μου, ως πληρεξούσιας της Ζαχάρως Κατραμάδου του Στέργιου, κατοίκου Δάφνης Αττικής, προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Ιμπραχήμ Ελ Σόραντι του Οσμάν Αλύ, πρώην κάτοικο Δάφνης Αττικής, οδός Αρκαδίου αρ. 5 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 04.02.2020 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 12725/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 1499/2020 αγωγή της, απευθυνομένη ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, για την οποία ορίστηκε δικάσιμος η 23.11.2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00΄π.μ. (αρ.πιν. Α4(ΜΟΝ)/27, Κτίριο 6, Αίθουσα 9, Διαδικασία: Οικογενειακό Ειδικές Διαδικασίες), με αιτήματα να κηρυχθεί λυμένος ο πολιτικός γάμος μεταξύ τους, που τελέσθηκε την 10/12/1992 στο Δημαρχείου της Τήνου του Νομού Κυκλάδων, λόγω αντικειμενικού κλονισμού – υπερδιετούς διάστασης μεταξύ τους και να καταδικαστεί ο εναγόμενος στα δικαστικά έξοδα της δίκης και την αμοιβή της πληρεξουσίας δικηγόρου. Προς γνώσιν του ανωτέρω και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος όπως παραστεί στη συζήτηση αυτής όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα, 26/3/2020 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος Σοφία Ναούμ Η επιδόσασα Δικαστική Επιμελήτρια Μάρθα Κυρ. Πετροπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 11429β΄/10.01.2020 έκθεση επίδοσης, ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Αθηνών Ηλίας Κ. Δεδούσης, κάτοικος Αθηνών, επέδωσε ύστερα από έγγραφη παραγγελία μου, ως πληρεξούσιας της Anis (Aνίς) Jafari (Τζαφαρί) του Sei Anbar (Σέι Ανβάρ), κατοίκου Αθηνών, προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Reza (Ρεζά) Jafari (Τζαφαρί) του Mohamet (Μοχάμετ), πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Αγίας Ζώνης αρ. 24 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 02.09.2019 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 75814/2019 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 6654/2019 αγωγή της, απευθυνομένη ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, για την οποία ορίστηκε δικάσιμος η 21.09.2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00 π.μ. (αρ. πιν. Α1(ΜΟΝ)/15, Κτίριο 6, Αίθουσα 4, Διαδικασία: Οικογενειακό Ειδικές Διαδικασίες), με αιτήματα να κηρυχθεί λυμένος ο μεταξύ αυτών θρησκευτικός γάμος που τελέστηκε την 4/7/1991 στο Αφγανιστάν, λόγω υπερδιετούς διάστασης και να καταδικαστεί ο εναγόμενος στα δικαστικά έξοδα της δίκης και την αμοιβή της πληρεξουσίας δικηγόρου. Προς γνώσιν του ανωτέρω και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος όπως παραστεί στη συζήτηση αυτής όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα, 26/3/2020 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος Σοφία Ναούμ Ο επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής Ηλίας Κ. Δεδούσης ΔΙΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ ΠΡΙΝΙΑ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΜΑΔΙΑ Κων. Ἀμάντου 24 - 82100 Χ Ι Ο Σ τηλ. 22710 - 44045 fax 22710 – 44046 ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Τό Κοινωφελές Ἵδρυμα μέ τήν ἐπωνυμίαν ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ ΠΡΙΝΙΑ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΜΑΔΙΑ, τό ὁποῖον ἔχει συσταθῆ, ὑφίσταται καί λειτουργεῖ νομίμως διά τοῦ ἀπό 23/4/1997 Προεδρικοῦ Διατάγματος (ΦΕΚ Β΄ 375), συμφώνως πρός τό ἄρθρον 2 αὐτοῦ, ὅπως ἔχει τροποποιηθῆ μέ τήν ὑπ’ ἀριθ. 5569/2008 ἀπόφασιν τοῦ Ἐφετείου Ἀθηνῶν, διά τήν ἐπωφελεστέραν ἀξιοποίησιν τῆς περιουσίας του, τῆς ὁποίας οἱ εἰδικώτεροι ὅροι ἔχουν ἐγκριθῆ μέ τήν μέ ἀριθ. πρωτ. 1092291/421/Α001/19-1-2012 κ. Υ.Α. τῶν Ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν, Παιδείας Διά Βίου Μάθησης καί Θρησκευμάτων καί Ὑγείας καί Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης (ΦΕΚ Β΄ 1279/28-5-2013), εἰς ἐκτέλεσιν τοῦ προϋπολογισμοῦ του οἰκον. χρήσεως 2020, προκηρύσσει διά τό ἔτος 2020 τήν χορήγησιν τριῶν (3) ὑποτροφιῶν, μιᾶς εἰς τό Ἐξωτερικόν καί δύο εἰς τήν Ἑλλάδα διά μεταπτυχιακάς σπουδάς διά τήν ἀπόκτησιν Master of Science ἤ Ph D. εἰς τήν Ὀφθαλμολογίαν καί θεραπείαν τῶν ὀφθαλμολογικῶν παθήσεων διά τό Ἀκαδημαϊκόν Ἔτος 2020 – 2021 καί δι’ ὅλον τό διάστημα, τό ὁποῖον ἀπαιτεῖται συμφώνως πρός τό πρόγραμμα τῆς Σχολῆς παρακολουθήσεως διά τήν ὁλοκλήρωσιν τῶν σπουδῶν. Οἱ ὑποψήφιοι πρέπει νά μήν εἶναι μεγαλύτεροι τῶν 36 ἐτῶν καί νά κατάγωνται ἀπό τόν τ. Νομόν Χίου, ὅσοι ἔχουν γεννηθῆ εἰς τόν τ. Νομόν Χίου, ἤ ὁ εἷς τοὐλάχιστον ἐκ τῶν γονέων ἔχει γεννηθῆ εἰς τόν τ. Νομόν, ἤ εἶναι οἱ ἴδιοι ἤ ὁ εἷς τοὐλάχιστον ἐξ αὐτῶν ἐγγεγραμμένος εἰς τά Δημοτολόγια τοῦ Δήμου Χίου, τοῦ Δήμου Οἰνουσσῶν καί τοῦ Δήμου Ψαρῶν, ἤ ὁποιουδήποτε ἀπό τούς πρώην Δήμους ἐντός τῶν ὁρίων τοῦ τ. Νομοῦ Χίου καί νά ἔχουν ὁλοκληρώσει τήν Α΄ βάθμιον Ἐκπαίδευσιν καί τάς Γυμνασιακάς Τάξεις εἰς τόν τ. Νομόν Χίου. Τό ὕψος τῆς ὑποτροφίας διά μεταπτυχιακάς σπουδάς εἰς τό Ἐξωτερικόν θά ἀνέρχεται εἰς πεντακόσια (500) εὐρώ μηνιαίως καί εἰς τριακόσια (300) εὐρώ μηνιαίως διά μεταπτυχιακάς σπουδάς εἰς τήν Ἑλλάδα, διά τό διάστημα ἐννέα μηνῶν ἐτησίως, ἤτοι ἀπό 1/10/2020 μέχρι 30/06/2021, διά τό προσεχές Ἀκαδημαϊκόν Ἔτος καί κατόπιν διά ἀντίστοιχα διαστήματα μέχρις ὁλοκληρώσεως τῶν σπουδῶν. Ἐπισυνάπτεται εἰς τήν παροῦσαν καί ἀποτελεῖ ἕν σῶμα μετ’ αὐτῆς κατάλογος ἀπαιτουμένων δικαιολογητικῶν. Ἡ προκήρυξις μετά τοῦ ἀνωτέρω καταλόγου εἶναι τοιχοκολλημένη εἰς τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου καί ἀνηρτημένη εἰς τήν ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου www.imchiou.gr Αἱ αἰτήσεις καί τά ἀπαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει νά κατατεθοῦν τό ἀργότερον μέχρι τῆς 15ης Ἰουλίου 2020 εἰς τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου εἰς τόν Γενικόν Ἀρχιερατικόν Ἐπίτροπον π. Δημήτριον Γεόμελον τηλ. 2271044045 (ἐσ. 6). ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΙΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 1. Αἴτησις. 2. Φωτοτυπία ἀστυνομικῆς ταυτότητος. 3. Ἀπόσπασμα Ποινικοῦ Μητρῲου (ἰσχύει διά ἕνα τρίμηνον). 4. Πιστοποιητικόν Οἰκογενειακῆς Καταστάσεως. 5. Ἐφ’ ὅσον ἡ καταγωγή δέν προκύπτει μέ σαφήνεια ἀπό τό Πιστοποιητικόν Οἰκογενειακῆς Καταστάσεως, ἔνορκος Βεβαίωσις δύο μαρτύρων, δημοτῶν τοῦ Δήμου Χίου ἤ Οἰνουσσῶν ἤ Ψαρῶν, ἐκ τῆς ὁποίας νά προκύπτη ὁ τόπος καταγωγῆς τοῦ ὑποψηφίου ἤ ἀμφοτέρων ἤ ἑνός ἐκ τῶν γονέων του ἀπό τήν Περιφερειακήν Ἑνότητα Χίου. 6. Ἀντίγραφον Πτυχίου Ἰατρικῆς Σχολῆς Ἐσωτερικοῦ ἤ Ἐξωτερικοῦ (ἀντιστοίχου ἀναγνωρισμένης Σχολῆς). 7. Ἐκκαθαριστικά σημειώματα Ἐφορίας τῶν δύο (2) τελευταίων ἐτῶν. 8. Βεβαίωσις ἐγγραφῆς εἰς τό Μεταπτυχιακόν Τμῆμα τῆς Σχολῆς Ἐσωτερικοῦ ἤ Ἐξωτερικοῦ. 9. Ἀναλυτική Βεβαίωσις πιστοποιήσεως προόδου σπουδῶν διά τό προηγούμενον ἑξάμηνον (ἐφ’ ὅσον ο/η ὑποψήφιος ἔχει ἤδη ξεκινήσει τάς σπουδάς του). 10. Ὑπεύθυνον Δήλωσιν τοῦ ὑποψηφίου ὅτι δέν λαμβάνει ὑποτροφίαν ἀπό ἄλλον φορέα. 11. Βεβαίωσιν Α΄βαθμίου Φοιτήσεως Σχολείου καί Γυμνασιακῶν Τάξεων εἰς τ. Νομόν Χίου. Ἐν Χίῳ τῇ 11ῃ Ἰανουαρίου 2020 Ὁ Πρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου + Ο ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ ΠΡΙΝΙΑ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΜΑΔΙΑ Κων. Ἀμάντου 24 - 82100 Χ Ι Ο Σ τηλ. 22710 - 44045 fax 22710 – 44046 ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ Τό Κοινωφελές Ἵδρυμα μέ τήν ἐπωνυμίαν ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ ΠΡΙΝΙΑ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΜΑΔΙΑ, τό ὁποῖον ἔχει συσταθῆ, ὑφίσταται καί λειτουργεῖ νομίμως διά τοῦ ἀπό 23/4/1997 Προεδρικοῦ Διατάγματος (ΦΕΚ Β΄ 375), συμφώνως πρός τό ἄρθρον 2 αὐτοῦ, ὅπως ἔχει τροποποιηθῆ μέ τήν ὑπ’ ἀριθ. 5569/2008 ἀπόφασιν τοῦ Ἐφετείου Ἀθηνῶν, διά τήν ἐπωφελεστέραν ἀξιοποίησιν τῆς περιουσίας του, τῆς ὁποίας οἱ εἰδικώτεροι ὅροι ἔχουν ἐγκριθῆ μέ τήν μέ ἀριθ. πρωτ. 1092291/421/Α001/19-1-2012 κ. Υ.Α. τῶν Ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν, Παιδείας Διά Βίου Μάθησης καί Θρησκευμάτων καί Ὑγείας καί Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης (ΦΕΚ Β΄ 1279/28-5-2013), εἰς ἐκτέλεσιν τοῦ προϋπολογισμοῦ αὐτοῦ οἰκον. χρήσεως 2020, προκηρύσσει διά τό ἔτος 2020 Αον. Τήν χορήγησιν τριῶν (3) οἰκονομικῶν βοηθημάτων ὕψους μέχρι τεσσάρων χιλιάδων (ἀρ. 4.000) εὐρώ, διά τήν ἐνίσχυσιν οἰκονομικῶς ἀδυνάτων τυφλῶν, οἱ ὁποῖοι κατοικοῦν εἰς τόν τ. Νομόν Χίου, διά κάλυψιν τῶν ἐξόδων πρός ἀποκατάστασιν τῆς ὁράσεώς των ἤ κάθε εἴδους θεραπεία ὀφθαλμολογικῶν παθήσεων, ἐντός ἤ καί ἐκτός Νοσοκομείου εἰς τήν Ἑλλάδα ἤ καί εἰς τό Ἐξωτερικόν. Βον. Τήν χορήγησιν τριάκοντα (ἀρ. 30) ἐφ’ ἅπαξ ἐτησίων βοηθημάτων ὕψους χιλίων πεντακοσίων (ἀρ. 1.500) εὐρώ ἕκαστον πρός οἰκονομικήν ἐνίσχυσιν οἰκονομικῶς ἀδυνάτων τυφλῶν, ἀτομικῶς ἤ καί τῶν οἰκογενειῶν των, ἐφ’ ὅσον οἱ τελευταῖοι διαβοῦν εἰς κοινήν στέγην. Γον. Τήν χορήγησιν δεκαπέντε (ἀρ. 15) ἐφ’ ἅπαξ ἐτησίων βοηθημάτων πρός οἰκονομικήν ἐνίσχυσιν οἰκονομικῶς ἀδυνάτων τυφλῶν ἐχόντων ἀνάγκην ὀφθαλμιάτρου καί ὀφθαλμολογικοῦ ὑλικοῦ καί μέχρι τετρακοσίων (ἀρ. 400) εὐρώ δι’ ἕκαστον. Καί εἰς τάς τρεῖς περιπτώσεις οἰκονομικῶν βοηθημάτων οἱ ὑποψήφιοι πρέπει νά κατοικοῦν μονίμως εἰς τόν τ. Νομόν Χίου καί νά ἀποδεικνύουν τήν οἰκονομικήν των ἀδυναμίαν καί τήν ἀναγκαιότητα τῆς συγκεκριμένης θεραπείας διά τήν ὁποίαν ζητεῖται ἡ κάλυψις τῶν ἐξόδων (διά τήν πρώτην καί τρίτην περίπτωσιν) ἤ τήν ἀναγκαιότητα λήψεως τοῦ βοηθήματος λόγῳ τυφλότητος (διά τήν δευτέραν περίπτωσιν). Ἐπισυνάπτεται εἰς τήν παροῦσαν καί ἀποτελεῖ ἕν σῶμα μετ’ αὐτῆς κατάλογος ἀπαιτουμένων δικαιολογητικῶν. Ἡ προκήρυξις μετά τοῦ ἀνωτέρω καταλόγου εἶναι τοιχοκολλημένη εἰς τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου καί ἀνηρτημένη εἰς τήν ἱστοσελίδα αὐτῆς www.imchiou.gr Αἱ αἰτήσεις καί τά ἀπαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει νά κατατεθοῦν τό ἀργότερον μέχρι τῆς 15ης Ἰουλίου 2020 εἰς τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου εἰς τόν Γενικόν Ἀρχιερατικόν Ἐπίτροπον π. Δημήτριον Γεόμελον τηλ. 2271044045 (ἐσ. 6). ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ 1. Αἴτησις. 2. Φωτοτυπία ἀστυνομικῆς ταυτότητος. 3. Ἀπόσπασμα Ποινικοῦ Μητρῲου (ἰσχύει διά ἕνα τρίμηνον). 4. Πιστοποιητικόν Οἰκογενειακῆς Καταστάσεως. 5. Συμβόλαιον κατοικίας, μισθωτήριον, πρόσφοροι λογαριασμοί παροχῶν καί γενικῶς πᾶν ἔγγραφον ἀποδεικνῦον τήν μόνιμον ἐγκατάστασιν εἰς τόν Νομόν Χίου. 6. Ἐκκαθαριστικά σημειώματα Ἐφορίας τῶν τριῶν τελευταίων ἐτῶν. Διά τήν τρίτην περίπτωσιν μόνον τοῦ τελευταίου ἔτους. 7. Γνωμάτευσις τῶν Κ.Ε.Π.Α. εἰς τήν ὁποίαν θά ἀναγράφεται ἡ πάθησις ὡς καί τό ποσοστόν ἀναπηρίας (διά τήν περίπτωσιν Β΄) καί περί τῆς ἀναγκαιότητος τῆς συγκεκριμένης θεραπείας διά τήν ὁποίαν ζητεῖται τό βοήθημα καθώς καί ἐνδεικτική κοστολόγησις τῆς σχετικῆς δαπάνης (διά τάς περιπτώσεις Α΄καί Γ΄). 8. Στοιχεῖα λογαριασμοῦ Τραπέζης εἰς τό ὄνομα τοῦ ὑποψηφίου διά τό οἰκονομικόν βοήθημα. Εἰς περίπτωσιν ὑπάρξεως συνδικαιούχου ἤ συνδικαιούχων τοῦ ἀνωτέρω λογαριασμοῦ, ὑποβάλλεται ὑπεύθυνος δήλωσις τοῦ Ν. 1599/1986 τοῦ καθ’ ἑνός ἐξ αὐτῶν, ὅτι τό χορηγηθησόμενον οἰκονομικόν βοήθημα θά χρησιμοποιηθῇ ἀποκλειστικῶς καί μόνον διά τάς ἀνάγκας τοῦ λαμβάνοντος τήν οἰκονομικήν ἐνίσχυσιν. Τό Δ. Σ. τοῦ Ἱδρύματος διατηρεῖ τό δικαίωμα νά ἀπευθυνθῇ εἰς ἀναγνωρισμένον Ἰατρόν καί νά ζητήσῃ τήν ἐξέτασιν τοῦ αἰτοῦντος καί τήν σύνταξιν ἀντιστοίχου Γνωματεύσεως πρό τῆς λήψεως τῆς ἀποφάσεως περί χορηγήσεως τοῦ βοηθήματος. Εἰς τυχόν περίπτωσιν ὑπάρξεως ἀντιθέτου Γνωματεύσεως ἤ ἐπιφυλάξεως τοῦ ὁρισθέντος ὑπό τοῦ Ἱδρύματος Ἰατροῦ, τό Ἵδρυμα διατηρεῖ τό δικαίωμα νά ἀρνηθῇ τήν χορήγησιν τοῦ βοηθήματος. Ἐν Χίῳ τῇ 11ῃ Ἰανουαρίου 2020 Ὁ Πρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου +Ο ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ της με ΑΔΑ: 6ΑΠΑ46ΨΖ2Ν-ΠΧΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο 1/2020ΜΙΣΘ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Μίσθωση χώρου για κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Σχολής Επιστημών της Αγωγής Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 715/79 όπως αυτό ισχύει σήμερα, καθώς και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και νομολογία περί μισθώσεων ακινήτων από τα Ν.Π.Δ.Δ., για τη μίσθωση χώρου που προορίζεται για τις στεγαστικές ανάγκες της Σχολής των Επιστημών της Αγωγής. Το προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των χιλίων διακοσίων Ευρώ (1.200€) Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 29η Απριλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., στο Τμήμα Προμηθειών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (οδός Χρ. Λαδά 6, 3ος όροφος, γραφείο υπ' αριθμ. 33) Οι προσφορές υποβάλλονται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών, Χρήστου Λαδά 6, Αθήνα, Τ.Κ. 10561 (3ος όροφος, γραφείο 33), μέχρι την Τετάρτη 29.04.2020 και ώρα 10:00 π.μ., ή εφόσον αποστέλλονται ταχυδρομικά, θα πρέπει να περιέρχονται μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης είναι διαθέσιμο στον ιστοχώρο του Προγράμματος Διαύγεια (https://diavgeia.gov.gr) και στην ιστοσελίδα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (www.uoa.gr), και πιο συγκεκριμένα στην κατηγορία «ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ» https://www.uoa.gr/anakoinoseis_kai_ekdiloseis/prokiryxeis/prokiryxeis_diagonismon_dieythynsis_perioysias/ Οι όροι του διαγωνισμού και συμπληρωματικές πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας, τηλ. 210 3689205 και 210 3689042. Αθήνα, 27/3/2020 Αριθμ. πρωτ.: 2100.00.002.5 / 9796 Ταχ. Δ/νση: Αμβρ. Φραντζή 9 Ταχ.Κώδικας: 11743 Πληροφορίες: Α. Μακρυγιάννη Τηλέφωνο: 210 9249510-2 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Θέμα: Απόφαση Παράτασης της Καταληκτικής Ημερομηνίας Διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το Έργο με τίτλο «Ολοκληρωμένος Μηχανισμός Παρακολούθησης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη»[ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ) : 5034569] Διαγωνισμός: 85660, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Πρόεδρος της ΟΚΕ Έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις όπως ισχύουν και ιδίως: - το ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, - το ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, - το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», - το ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, - την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», - το ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» - το άρθρο 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», - το ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», - το ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, - το ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» - το ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», - το ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, - το ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα», - το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ-GDPR) 216/679, - το ν.4624/2019 (Α΄137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις. - το ν.2472/1997 (Α΄50) «Προστασία του Ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» που αφορά σε διατάξεις που διατηρούνται σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 84 του Ν. 4624/2019, - το Π.Δ. 38/2017(Α63’) «Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών», - το Π.Δ. 39/2017 (Α64΄) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών», - την υπ’ αριθμ. 1809/27-03-2018 (ΑΔΑ: 636Θ465ΧΙ8-ΞΩΚ) Πρόσκληση της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ" προς το Δικαιούχο «Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή», - το ν.2232/1994 “Ίδρυση Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και άλλες διατάξεις”, - τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη - το Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”, - το Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” - τη με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» - τη με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», - την υπ’ αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β/2016) Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β’ 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων.», - την με αρ. πρωτ. 6419/11-12-2019 διατύπωση σύμφωνης γνώμης της ΕΥΔ του Ε.Π.«Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»» για το σχέδιο του τεύχους διακήρυξης και τη διαδικασία προκήρυξης του ΥΕ «Ολοκληρωμένος Μηχανισμός Παρακολούθησης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη», - Την ΣΑΕ 3341 με την οποία εντάχθηκε το Έργο «Ολοκληρωμένος Μηχανισμός Παρακολούθησης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη» στο ΠΔΕ με κωδικό ενάριθμου 2019ΣΕ33410000, - την με αριθμ. πρωτ. 202/16.01.2019 (ΑΔΑ: 97Φ3465ΧΙ8-Η7Η) Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ολοκληρωμένος Μηχανισμός Παρακολούθησης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη» με Κωδικό ΟΠΣ 5034569 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» - την με αριθμ. πρωτ. 6209/04.12.2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ: 6ΦΥΥ46ΜΤΛΡ-Β2Ψ) Απόφαση 1ης Τροποποίησης της Πράξης «Ολοκληρωμένος Μηχανισμός Παρακολούθησης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη» με Κωδικό ΟΠΣ 5034569 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» - το σχετ. απόσπασμα της 720/6-11-2019 Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής της Ο.Κ.Ε. - την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τα νέα κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού ΦΕΚ 68/20-03-2020 άρθρο 60 Ζητήματα Δημοσίων Συμβάσεων). - το σχετ. απόσπασμα της 722ης/27-03-2020 «Δια Περιφοράς» Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ο.Κ.Ε. η οποία εγκρίνει την παράταση του εν λόγω διαγωνισμού μέχρι τις 15/04/2020. - τις αποφάσεις συγκρότησης των συλλογικών οργάνων. - τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, τις λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Την Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών της Προκήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ επιλογής Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένος Μηχανισμός Παρακολούθησης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη» [ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠ.Σ) : 5034569]. 2. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 175.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 3. Οι γενικοί και ειδικοί όροι της παρούσας προκήρυξης περιγράφονται στο αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης (αρ. προκήρυξης 1/2020), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Όλοι οι υπόλοιποι όροι και προϋποθέσεις της εν λόγω διακήρυξης παραμένουν ως έχουν. 4. Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕ 3341, ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ: 2019ΣΕ33410000 5. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με αριθμό διαγωνισμού 8560, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 6. Ημερομηνία και ώρα έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίζεται η 9/3/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00. 7. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων για διευκρινήσεις ορίζεται η 06/04/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 . 8. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίζεται η 15/04/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00. 9. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 22/4/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00. 10. Εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς υποβάλλονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή, στην έδρα της ΟΚΕ, Αμβροσίου Φραντζή 9, 11743, ΑΘΗΝΑ, Γραφείο Πρωτοκόλλου μεταξύ των ωρών 9:00 – 15:00. 11. Όλοι οι υπόλοιποι όροι και προϋποθέσεις της εν λόγω διακήρυξης παραμένουν ως έχουν. 12. Περίληψη της προκήρυξης έχει δημοσιευθεί: • στο Πρόγραμμα Διαύγεια, • στον Ελληνικό τύπο • στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 13. Η παρούσα απόφαση και τα συνημμένα παραρτήματα αυτής βρίσκονται αναρτημένα στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (http://www.eprocurement.gov.gr) και στο δικτυακό τόπο της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδας (www.oke.gr) 14. Κάθε θέμα που δεν αναφέρεται στην προκήρυξη αυτή ρυθμίζεται από τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ THΣ Ο.Κ.Ε . ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
PrintButton

26-03-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’αρ.7791Β/28-2-2020 έκθεσή μου επίδοσης, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την αγνώστου διαμονής Γιούλα ή Παναγιούλα θυγατέρα Ιωάννου και Σταματίνας Καρανάσου, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Βατάτζη αρ.40, την από 24-1-2020 ΑΓΩΓΗ εναντίον της, με εντολή των 1) Ελευθερίου Καρούλη του Κωνσταντίνου και της Μερσίνης, κατοίκου Βούλας Αττικής, οδός Ι. Μεταξά αρ.1 και 2) Παναγιώτας συζ. Ελευθερίου Καρούλη, το γένος Ευαγγέλου και Αικατερίνης Ταλταπανίδου, κατοίκου ομοίως, απευθυνόμενης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών (τακτική διαδικασία) προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, η οποία έχει λάβει αριθμό κατάθεσης 337/2020 και γενικό αριθμό 8438/2020, κάνοντας γνωστό πως η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της Αγωγής, η οποία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους, αν ο εναγόμενους ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης του δικογράφου και σύμφωνα με την οποία ζητά : Να διαταχθεί για τους στο ιστορικό της παρούσας αναφερθέντες νομίμους και βάσιμους λόγους, η εξάλειψη της υποθήκης που είναι εγγεγραμμένη στα βιβλία υποθηκων του υποθηκοφυλακείου Κρωπίας στο τόμο 144 και με α.α. φύλλου 13398 σελίδα 51 Υποθήκη 1η εις βάρος του ακινήτου με ΚΑΕΚ 05334210011/0/0 του Κτηματολογικού Γραφείου Βούλας Πειραιάς 24-3-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’αρ.7792Β/28-2-2020 έκθεσή μου επίδοσης, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την αγνώστου διαμονής Ευαγγελία θυγατέρα Ιωάννου και Σταματίνας Καρανάσου, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Βατάτζη αρ.40, την από 24-1-2020 ΑΓΩΓΗ εναντίον της, με εντολή των 1) Ελευθερίου Καρούλη του Κωνσταντίνου και της Μερσίνης, κατοίκου Βούλας Αττικής, οδός Ι. Μεταξά αρ.1 και 2) Παναγιώτας συζ. Ελευθερίου Καρούλη, το γένος Ευαγγέλου και Αικατερίνης Ταλταπανίδου, κατοίκου ομοίως, απευθυνόμενης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών (τακτική διαδικασία) προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, η οποία έχει λάβει αριθμό κατάθεσης 337/2020 και γενικό αριθμό 8438/2020, κάνοντας γνωστό πως η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της Αγωγής, η οποία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους, αν ο εναγόμενους ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης του δικογράφου και σύμφωνα με την οποία ζητά: Να διαταχθεί για τους στο ιστορικό της παρούσας αναφερθέντες νομίμους και βάσιμους λόγους, η εξάλειψη της υποθήκης που είναι εγγεγραμμένη στα βιβλία υποθηκων του υποθηκοφυλακείου Κρωπίας στο τόμο 144 και με α.α. φύλλου 13398 σελίδα 51 Υποθήκη 1η εις βάρος του ακινήτου με ΚΑΕΚ 05334210011/0/0 του Κτηματολογικού Γραφείου Βούλας Πειραιάς 24-3-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΑ - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ- ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ 1. Η ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ διακηρύσσει, τη με ανοικτή δημοπρασία και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (άρθρου 95 παρ.2.α του Ν.4412/2016), επιλογή αναδόχου, για την κατασκευή του Στρκού Έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΟΦΩΝ ΑΙΘΟΥΣΗΣ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕΘΑ» προϋπολογισμού 477.400,00 €. Το έργο συντίθεται από τις παρακάτω κατηγορίες εργασιών: α. Κατηγορία ΟΙΚ :€ 282.129,95 β. ΓΕ+ΟΕ 18% :€ 50.783,39 γ. Απρόβλεπτα :€ 49.937,00 δ. Αναθεώρηση :€ 2.149,66 ε. ΦΠΑ 24%:€ 92.400,00 2. Λοιπές υποχρεώσεις αναδόχου, όπως στην Τεχνική Περιγραφή. 3. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ, (www.army.gr). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την ΕΑΑΔΗΣΥ υπόδειγμα τύπου Β. 4. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14 Απρ 20, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 14 Απρ 20 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε Δημόσια Έργα των κατηγοριών Οικοδομικών Εργασιών και που είναι εγκατεστημένα σε: α. σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β. σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ. σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ. σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή στο ποσό των 7.700,00 (€) ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον επτά (7) μηνών , από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 7. Η εφαρμοστέα νομοθεσία καθορίζεται στο άρθρο 7 της Διακήρυξης δηλαδή, για την δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, θα ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις: α. Ο Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016) (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών-Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ κατασκευής δημόσιων έργων). β. Οι διατάξεις του Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α' 25/86). γ. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στη Νομοθεσία), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 8. Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ 9. Φορέας Κατασκευής του Έργου είναι: ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ 10. Επιβλέπουσα - Διευθύνουσα Υπηρεσία:731 Δνση Στρατιωτικών Έργων 11. Προϊσταμένη αρχή είναι η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ της ΑΣΔΥΣ, προς την οποία οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις ένδικα μέσα, που ενδεχομένως θα ασκήσουν. 12. Το έργο χρηματοδοτείται από ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ και δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής επί της συμβατικής αξίας του έργου. 13. Τα έξοδα δημοσιεύσεως της παρούσας βαρύνουν τον Ανάδοχο. 14. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον την ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ. Αθήνα, 17 Μαρ 2020 Θεωρήθηκε -Ο- Δκτης Χαράλαμπος Ακρίβος Ταξχος (ΜΧ) Ελέγχθηκε -Ο- Τμ. ΣΕ Γεώργιος Μάργαρης Ανχης (ΜΧ) Συντάχθηκε -Ο- Συντάκτης Βαγγέλογλου Αθανάσιος Λγος (ΜΧ)
PrintButton

21-03-2020

on .

Την αναθεώρηση του προϋπολογισμού κατά 10 δισ, ευρώ και την ακέραιη καταβολή του δώρου Πάσχα εξήγγειλε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε νέο διάγγελμα για την κρίση που έχει προκαλέσει ο κορωνοϊός. Οπως τόνισε ο πρωθυπουργός το δώρο του Πάσχα θα καταβληθεί ακέραιο ενώ θα δοθεί έκτακτο δώρο Πάσχα στους «ήρωες με τις λευκές και πράσινες μπλούζες« δηλαδή σε νοσηλευτές και υπαλλήλους Πολιτικής Προστασίας. Επίσης ανακοίνωσε ότι οκτακόσια ευρώ θα λάβουν και όλοι όσοι απολύθηκαν ή εξαναγκάσθηκαν σε παραίτηση από 1η Μαρτίου μέχρι και χθες. «Είναι κρίσιμες οι επόμενες εβδομάδες, δεν θα ανεχθώ εφησυχασμό» συμπλήρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ τόνισε ότι είναι στο χέρι των πολιτών το εάν θα επιβληθούν μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας.
PrintButton

19-03-2020

on .

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Κτηματική Υπηρεσία Εύβοιας Αρ.Πρωτ.: 18140 ΑΠΑ 2020 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για γνωστοποίηση στοιχείων. Σε εφαρμογή του άρθρου 27 παρ.5 του ν.2971/01 και προ της εκδόσεως Πρωτοκόλλου Κατεδάφισης, καλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει, να ενημερώσει την Κτηματική Υπηρεσία Εύβοιας, Μεσσαπίων 10, 3ος όροφος, 34100 Χαλκίδα, (τηλ.2221353300-308), για τα στοιχεία αυτών που κατασκεύασαν, εντός ζώνης καθορισμένου αιγιαλού, τσιμεντένια προβλήτα-ράμπα καθέλκυσης μικρών σκαφών, διαστάσεων 9,00μΧ2,40μ. και συνολικού εμβαδού Ε=21,60 τ.μ., στη θέση «Γλαρομύτη» Τ.Κ Πολιτικών, Δ.Ε. Μεσσαπίων, του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων, Π.Ε. Εύβοιας, με κέντρο το σημείο με συντεταγμένες: χ=462330,93 και ψ=4269202,2. Ημ/νία: 09/03/2020 Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Εύβοιας Αθηνά Μπούρικα αγρ.τοπ.μηχ. ΠΕ/Α
PrintButton

01-04-2020

on .

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ( CPV 24111900-4). ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/2020 (ΑΡ. ΣΥΣΤ. ΕΣΗΔΗΣ: 89906) Το Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» παρατείνει το χρόνο κατάθεσης και ως εκ τούτου αποσφράγισης προσφορών για τον ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ (CPV 24111900-4) με κριτήριο κατακύρωσης την ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ. Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 94.572,69 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 07.05.2020 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 11:00 Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 30.04.2020, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 18:00. Σημειώνουμε : Ως εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης της προσφοράς του συμμετέχοντος χωρίς Φ.Π.Α. • Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με αριθμό συστήματος Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΧΡ. ΠΙΛΑΛΗΣ ΑΔΑ: ΩΚΖΑΟΡΡ2-ΡΘΠ Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. Κεντρική Υπηρεσία Δ/νση Προμηθειών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ), προκηρύσσουν τον 1120 Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης και ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για την κατόπιν παραγγελίας προμήθειας Προτυπωμένου Χαρτιού σε Φύλλο Υβριδικού Ταχυδρομείου, (CPV: 22900000-9), προϋπολογισμού 85.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για χρονική διάρκεια ενός (1) έτους ή έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού, με δικαίωμα προαίρεσης εκ μέρους των ΕΛΤΑ για ένα (1) έτος ακόμα, με τους ίδιους όρους και τιμές ήτοι συνολικός προϋπολογισμός εκατόν εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (170.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 13.04.2020 έως 16.04.2020 και ώρα 23.59 με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4412/2016. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα του Διαγωνισμού στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου. Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 09.00 και έως 15.00, από τη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην Αθήνα, οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, Γραφείο 208, αρμόδιος υπάλληλος κ. Λομβράνος Πασχάλης, τηλ.: 2103353336. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑ: 6ΝΩΘΟΡΡ2-4Γ9 Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. Κεντρική Υπηρεσία Δ/νση Προμηθειών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ), προκηρύσσουν τον 1020 Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης και ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την κατόπιν παραγγελίας προμήθειας φακέλων αυτόματης μηχανής εμφακέλωσης του Υβριδικού Ταχυδρομείου, (CPV: 30199230-1), προϋπολογισμού 120.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για χρονική διάρκεια ενός (1) έτους ή έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού με δικαίωμα προαίρεσης εκ μέρους των ΕΛΤΑ για ένα (1) έτος ακόμα, με τους ίδιους όρους και τιμές, ήτοι συνολικός προϋπολογισμός διακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ (240.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 13.04.2020 έως 16.04.2020 και ώρα 23.59 με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4412/2016. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα του Διαγωνισμού στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου. Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 09.00 και έως 15.00, από τη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην Αθήνα, οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, Γραφείο 208, αρμόδιος υπάλληλος κ. Λομβράνος Πασχάλης, τηλ.: 2103353336. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑ: ΨΔ2ΩΟΡΡ2-7ΔΜ Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. Κεντρική Υπηρεσία Δ/νση Προμηθειών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ), προκηρύσσουν τον 0620 Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης και ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για την ασφάλιση (αστική ευθύνη έναντι τρίτων και οδική βοήθεια) 1904 ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων ΕΛΤΑ (δικύκλων - τρικύκλων) προϋπολογισθείσας δαπάνης 125.000,00 €, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 11.04.2020 έως και 15.04.2020 και ώρα 23.59 μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν. 4412/2016. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση στα έγγραφα του Διαγωνισμού στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου. Πληροφορίες περέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09.00 έως 15.00, από τη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην Αθήνα, οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, Γραφείο 205, τηλ. 2103353234. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
PrintButton

27-03-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος δικογράφου της με αριθμό κατάθεσης 893/7761/2020 ΑΓΩΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Φ.Μ. 106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Ηπείρου αρ. 1, τηλ. 210-8817118, μετά την από 29.01.2020 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από το Δικηγόρο Αθηνών κ. ΝΙΚΟ Γ. ΝΑΚΟΠΟΥΛΟ, πληρεξούσιο της Ανωνύμου Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.", που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αιόλου αρ.86, φέρει τον Α.Φ.Μ. 094014201 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με την υπ’ αριθμ. 4526/04.02.2020 έκθεση μου επίδοσης για λογαριασμό του Khan RIZWAN του Muhammad, τέως κατοίκου Αθηνών, οδός Πιπίνου αρ.37 και νυν αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 102323870, ακριβές νομίμως επικυρωμένο από τον παραγγέλλοντα δικηγόρο φωτοτυπικό αντίγραφο της από 28-01-2020 Αγωγής (Τακτική Διαδικασία) της ως άνω ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας Κατά του KHAN RIZWAN του Muhammad, τέως κατοίκου Αθηνών, οδός Πιπίνου αρ.37, με Α.Φ.Μ. 102323870 και νυν αγνώστου διαμονής, αναφορικά με τη με αριθμό 4205006489/21-05-2007 Σύμβαση Τοκοχρεολυτικού Δανείου μεταξύ της Τράπεζάς και του εναγόμενου, υπογραφείσα στο Ηράκλειο Αττικής, με την οποία χορηγήθηκε στον καθ' ου και εκείνος έλαβε δάνειο ποσού είκοσι εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα έξι ευρώ (29.966,00€) όπως αυτό αποδεικνύεται από την 13-06-2007 Απόδειξη Είσπραξης Προϊόντος Δανείου που εξέδωσε για τον λόγο αυτό η Τράπεζα. Η ως άνω σύμβαση δανείου καταρτίστηκε με σκοπό την "ΑΓΟΡΑ Α ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ" του ακινήτου που βρίσκεται στην Αθήνα και στην οδό Πιπίνου αρ.37. Η ως άνω Αγωγή φέρει ΓΑΚ : 7761/28.01.2020 και ΕΑΚ : 893/28.01.2020 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με την οποία ΖΗΤΕΙΤΑΙ Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή καθ' ολοκληρίαν. Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος για τους λόγους που αναφέρονται λεπτομερώς στο ιστορικό της παρούσας, να καταβάλει στην ως άνω ανώνυμη τραπεζική εταιρεία το ποσό των πενήντα χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (50.428,48€) (εκ των οποίων τα 29.353,37€ αφορούν σε οφειλή για χρεολύσια, τα 1.902,25€ αφορούν σε οφειλή για τόκους κεφαλαίου, τα 19.172,27€ αφορούν σε οφειλή για τόκους υπερημερίας και τα 0,59€ αφορούν σε οφειλή για έξοδα), έντοκα από την επομένη της 17-01-2020 και μέχρι την οριστική εξόφληση με το εκάστοτε ανώτατο επιτρεπόμενο επιτόκιο υπερημερίας για τις οφειλές από την αιτία αυτή προς την Τράπεζα που βρίσκονται σε καθυστέρηση και με ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας ανά εξάμηνο από την επομένη της 17-01-2020, πλέον εξόδων εντόκων μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, όλως δε επικουρικά και για την περίπτωση εκείνη που απορριφθεί η αγωγή ως προς την κύρια βάση της, να υποχρεωθεί να της καταβάλει το ανωτέρω ποσό υπό τις αυτές προϋποθέσεις, αφού εξετασθεί αυτή κατά την επικουρική της βάση, η οποία εδράζεται στις διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού (904 επ. ΑΚ). Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή για το σύνολο του αιτούμενου ποσού. Να καταδικασθεί ο εναγόμενος στην εν γένει δικαστική της δαπάνη και στην αμοιβή του Πληρεξουσίου της Δικηγόρου. Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Προς γνώση του και για τις έννομες συνέπειες, καλούμενος να παραστεί κατά τη συζήτηση όπου και ότε ως άνω νομίμως ορίζεται. Αθήνα, 04-02-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος δικογράφου της με αριθμό κατάθεσης 895/7770/2020 ΑΓΩΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Φ.Μ. 106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Ηπείρου αρ. 1, τηλ. 210-8817118, μετά την από 29.01.2020 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από το Δικηγόρο Αθηνών κ. ΝΙΚΟ Γ. ΝΑΚΟΠΟΥΛΟ, πληρεξούσιο της Ανωνύμου Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.", που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αιόλου αρ.86, φέρει τον Α.Φ.Μ. 094014201 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με την υπ’ αριθμ. 4525/04.02.2020 έκθεση μου επίδοσης για λογαριασμό του Khan RIZWAN του Muhammad, τέως κατοίκου Αθηνών, οδός Πιπίνου αρ.37 και νυν αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 102323870, ακριβές νομίμως επικυρωμένο από τον παραγγέλλοντα δικηγόρο φωτοτυπικό αντίγραφο της από 28-01-2020 Αγωγής (Τακτική Διαδικασία) της ως άνω ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας Κατά του KHAN RIZWAN του Muhammad, τέως κατοίκου Αθηνών, οδός Πιπίνου αρ.37, με Α.Φ.Μ. 102323870 και νυν αγνώστου διαμονής, αναφορικά με τη με αριθμό 4205008708/21-05-2007 Σύμβαση Τοκοχρεολυτικού Δανείου μεταξύ της Τράπεζάς και του εναγόμενου, υπογραφείσα στο Ηράκλειο Αττικής, με την οποία χορηγήθηκε στον καθ' ου και εκείνος έλαβε δάνειο ποσού τριάντα δύο χιλιάδων τριάντα τεσσάρων ευρώ (32.034,00€) όπως αποδεικνύεται από τα 13-06-2007 και 21-05-2007 Εντάλματα Πληρωμής που εξέδωσε για τον λόγο αυτό η Τράπεζα. Η ως άνω σύμβαση δανείου καταρτίστηκε με σκοπό την "ΑΓΟΡΑ Α ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ" του ακινήτου που βρίσκεται στην Αθήνα και στην οδό Πιπίνου αρ.37. Η ως άνω Αγωγή φέρει ΓΑΚ : 7770/28.01.2020 και ΕΑΚ : 895/28.01.2020 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με την οποία ΖΗΤΕΙΤΑΙ Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή καθ' ολοκληρίαν. Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος για τους λόγους που αναφέρονται λεπτομερώς στο ιστορικό της παρούσας, να καταβάλει στην ως άνω ανώνυμη τραπεζική εταιρεία το ποσό των πενήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και πενήντα τριών λεπτών (55.479,53€) (εκ των οποίων τα 31.564,64€ αφορούν σε οφειλή για χρεολύσια, τα 2.494,04€ αφορούν σε οφειλή για τόκους κεφαλαίου, τα 21.131,09€ αφορούν σε οφειλή για τόκους υπερημερίας, τα 54,59€ αφορούν σε οφειλή για έξοδα και τα 235,17€ αφορούν σε οφειλή για ασφάλιστρα), έντοκα από την επομένη της 17-01-2020 και μέχρι την οριστική εξόφληση με το εκάστοτε ανώτατο επιτρεπόμενο επιτόκιο υπερημερίας για τις οφειλές από την αιτία αυτή προς την Τράπεζα που βρίσκονται σε καθυστέρηση και με ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας ανά εξάμηνο από την επομένη της 17-01-2020, πλέον εξόδων εντόκων μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, όλως δε επικουρικά και για την περίπτωση εκείνη που απορριφθεί η αγωγή ως προς την κύρια βάση της, να υποχρεωθεί να της καταβάλει το ανωτέρω ποσό υπό τις αυτές προϋποθέσεις, αφού εξετασθεί αυτή κατά την επικουρική της βάση, η οποία εδράζεται στις διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού (904 επ. ΑΚ). Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή για το σύνολο του αιτούμενου ποσού. Να καταδικασθεί ο εναγόμενος στην εν γένει δικαστική της δαπάνη και στην αμοιβή του Πληρεξουσίου της Δικηγόρου. Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Προς γνώση του και για τις έννομες συνέπειες, καλούμενος να παραστεί κατά τη συζήτηση όπου και ότε ως άνω νομίμως ορίζεται. Αθήνα, 04-02-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος δικογράφου της με αριθμό κατάθεσης 890/7736/2020 ΑΓΩΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Φ.Μ. 106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Ηπείρου αρ. 1, τηλ. 210-8817118, μετά την από 29.01.2020 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από το Δικηγόρο Αθηνών κ. ΝΙΚΟ Γ. ΝΑΚΟΠΟΥΛΟ, πληρεξούσιο της Ανωνύμου Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.", που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αιόλου αρ.86, φέρει τον Α.Φ.Μ. 094014201 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με την υπ’ αριθμ. 4522/04.02.2020 έκθεση μου επίδοσης για λογαριασμό του Mohib Ullah MIAN Riaz Ahmed, τέως κατοίκου Ν. Φιλαδέλφειας Αττικής, οδός Μονεμβασιάς αρ.45 και νυν αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 106754520, ακριβές νομίμως επικυρωμένο από τον παραγγέλλοντα δικηγόρο φωτοτυπικό αντίγραφο της από 28-01-2020 Αγωγής (Τακτική Διαδικασία) της ως άνω ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας Κατά του Mohib Ullah MIAN Riaz Ahmed, τέως κατοίκου Ν. Φιλαδέλφειας Αττικής, οδός Μονεμβασιάς αρ.45, με Α.Φ.Μ. 106754520 και νυν αγνώστου διαμονής, αναφορικά με τη με αριθμό 4188301082/18-12-2006 Σύμβαση Τοκοχρεολυτικού Δανείου μεταξύ της Τράπεζάς και του εναγόμενου, υπογραφείσα στην Αθήνα, με την οποία χορηγήθηκε στον καθ' ου και εκείνος έλαβε δάνειο ποσού εξήντα επτά χιλιάδων ενενήντα τεσσάρων ευρώ (67.094,00€) όπως αποδεικνύεται από τα 18-12-2006 και 10-01-2007 Εντάλματα Πληρωμής που εξέδωσε για τον λόγο αυτό η Τράπεζα. Η ως άνω σύμβαση δανείου καταρτίστηκε με σκοπό την "ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ" του ακινήτου που βρίσκεται στο Δήμο Περιστερίου, στη θέση "Άγιος Θεόδωρος - Άγιος Ιερόθεος" και στην οδό Αριστομένους αρ.73. Η ως άνω Αγωγή φέρει ΓΑΚ : 7736/28.01.2020 και ΕΑΚ : 890/28.01.2020 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με την οποία ΖΗΤΕΙΤΑΙ Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή καθ' ολοκληρίαν. Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος για τους λόγους που αναφέρονται λεπτομερώς στο ιστορικό της παρούσας, να καταβάλει στην ως άνω ανώνυμη τραπεζική εταιρεία το ποσό των ενενήντα χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ευρώ και εννέα λεπτών (90.520,09€) (εκ των οποίων τα 62.611,09€ αφορούν σε οφειλή για χρεολύσια, τα 2.871,30€ αφορούν σε οφειλή για τόκους κεφαλαίου, τα 24.921,34€ αφορούν σε οφειλή για τόκους υπερημερίας και τα 116,36€ αφορούν σε οφειλή για έξοδα), εντόκως από την επομένη της 16-01-2020 και μέχρι την οριστική εξόφληση με το εκάστοτε ανώτατο επιτρεπόμενο επιτόκιο υπερημερίας για τις οφειλές από την αιτία αυτή προς την Τράπεζα που βρίσκονται σε καθυστέρηση και με ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας ανά εξάμηνο από την επομένη της 16-01-2020, πλέον εξόδων εντόκων μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, όλως δε επικουρικά και για την περίπτωση εκείνη που απορριφθεί η αγωγή ως προς την κύρια βάση της, να υποχρεωθεί να της καταβάλει το ανωτέρω ποσό υπό τις αυτές προϋποθέσεις, αφού εξετασθεί αυτή κατά την επικουρική της βάση, η οποία εδράζεται στις διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού (904 επ. ΑΚ). Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή για το σύνολο του αιτούμενου ποσού. Να καταδικασθεί ο εναγόμενος στην εν γένει δικαστική της δαπάνη και στην αμοιβή του Πληρεξουσίου της Δικηγόρου. Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Προς γνώση του και για τις έννομες συνέπειες, καλούμενος να παραστεί κατά τη συζήτηση όπου και ότε ως άνω νομίμως ορίζεται. Αθήνα, 04-02-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος δικογράφου της με αριθμό κατάθεσης 891/7747/2020 ΑΓΩΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Φ.Μ. 106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Ηπείρου αρ. 1, τηλ. 210-8817118, μετά την από 29.01.2020 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από το Δικηγόρο Αθηνών κ. ΝΙΚΟ Γ. ΝΑΚΟΠΟΥΛΟ, πληρεξούσιο της Ανωνύμου Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.", που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αιόλου αρ.86, φέρει τον Α.Φ.Μ. 094014201 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με την υπ’ αριθμ. 4521/04.02.2020 έκθεση μου επίδοσης για λογαριασμό του Mohib Ullah MIAN Riaz Ahmed, τέως κατοίκου Ν. Φιλαδέλφειας Αττικής, οδός Μονεμβασιάς αρ.45 και νυν αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 106754520, ακριβές νομίμως επικυρωμένο από τον παραγγέλλοντα δικηγόρο φωτοτυπικό αντίγραφο της από 28-01-2020 Αγωγής (Τακτική Διαδικασία) της ως άνω ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας Κατά του Mohib Ullah MIAN Riaz Ahmed, τέως κατοίκου Ν. Φιλαδέλφειας Αττικής, οδός Μονεμβασιάς αρ.45, με Α.Φ.Μ. 106754520 και νυν αγνώστου διαμονής, αναφορικά με τη με αριθμό 4188280280/18-12-2006 Σύμβαση Τοκοχρεολυτικού Δανείου μεταξύ της Τράπεζάς και του εναγόμενου, υπογραφείσα στην Αθήνα, με την οποία χορηγήθηκε στον καθ' ου και εκείνος έλαβε δάνειο ποσού πενήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων έξι ευρώ (57.906,00€) όπως αποδεικνύεται από το 10-01-2007 Ένταλμα Πληρωμής που εξέδωσε για τον λόγο αυτό η Τράπεζα. Η ως άνω σύμβαση δανείου καταρτίστηκε με σκοπό την "ΑΓΟΡΑ Α ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ" του ακινήτου που βρίσκεται στο Δήμο Περιστερίου, στη θέση "Άγιος Θεόδωρος - Άγιος Ιερόθεος" και στην οδό Αριστομένους αρ.73. Η ως άνω Αγωγή φέρει ΓΑΚ : 7747/28.01.2020 και ΕΑΚ : 891/28.01.2020 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με την οποία ΖΗΤΕΙΤΑΙ Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή καθ' ολοκληρίαν. Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος για τους λόγους που αναφέρονται λεπτομερώς στο ιστορικό της παρούσας, να καταβάλει στην ως άνω ανώνυμη τραπεζική εταιρεία το ποσό των εβδομήντα έξι χιλιάδων εκατόν είκοσι εννέα ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών (76.129,89€) (εκ των οποίων τα 53.496,35€ αφορούν σε οφειλή για χρεολύσια, τα 1.494,77€ αφορούν σε οφειλή για τόκους κεφαλαίου, τα 20.868,61€ αφορούν σε οφειλή για τόκους υπερημερίας και τα 270,16€ αφορούν σε οφειλή για ασφάλιστρα), εντόκως από την επομένη της 16-01-2020 και μέχρι την οριστική εξόφληση με το εκάστοτε ανώτατο επιτρεπόμενο επιτόκιο υπερημερίας για τις οφειλές από την αιτία αυτή προς την Τράπεζα που βρίσκονται σε καθυστέρηση και με ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας ανά εξάμηνο από την επομένη της 16-01-2020, πλέον εξόδων εντόκων μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, όλως δε επικουρικά και για την περίπτωση εκείνη που απορριφθεί η αγωγή ως προς την κύρια βάση της, να υποχρεωθεί να της καταβάλει το ανωτέρω ποσό υπό τις αυτές προϋποθέσεις, αφού εξετασθεί αυτή κατά την επικουρική της βάση, η οποία εδράζεται στις διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού (904 επ. ΑΚ). Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή για το σύνολο του αιτούμενου ποσού. Να καταδικασθεί ο εναγόμενος στην εν γένει δικαστική της δαπάνη και στην αμοιβή του Πληρεξουσίου της Δικηγόρου. Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Προς γνώση του και για τις έννομες συνέπειες, καλούμενος να παραστεί κατά τη συζήτηση όπου και ότε ως άνω νομίμως ορίζεται. Αθήνα, 04-02-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες: Παναγιωτίδης Παναγιώτης Τηλέφωνο: 2421075150 Fax: 2421075183 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. web site: www.deyamv.gr Αρ. Πρωτ.: 5708 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια ανατρεπόμενου φορτηγού αυτοκινήτου με γάντζο», προϋπολογισμού 145.000,00€, πλέον ΦΠΑ. με CPV 34134200-7 Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις Οικονομικών Φορέων: α) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε αντίστοιχα αντικείμενα Κατηγορίας και που είναι εγκατεστημένα σε: - σε κράτος-μέλος της Ένωσης, - σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), - σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και - σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. β) Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης γ) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 254 , του άρθρου 305 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας -τιμής Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 06/04/2020 και ώρα: 15:00 Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγύηση συμμετοχής, η οποία ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δηλαδή 2.900,00€ Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θ’ απευθύνεται στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.) και θα έχει ισχύ πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία του διαγωνισμού. Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Προμηθειών της ΔΕΥΑΜΒ στο Βόλο, 2ος όροφος, γραφείο 2, οδός Κωνσταντά, αρ. 141, Τ.Κ. 38221, αρμόδιος υπάλληλος κ. Παναγιωτίδης Παναγιώτης, τηλ. 2421075150, FAX επικοινωνίας 2421075183 και στην ιστοσελίδα www.deyamv.gr Βόλος, 18/03/2020 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ ΤΟΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΥΓΕΙΑ Α.Δ.Α.: ΩΙΒ2ΩΞΝ-ΖΞΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ ΤΗΛ: (22983) 20523, 20502 FAX: (22980) 25353 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αρ. Πρωτ.: -2161- Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Ο Δήμαρχος Πόρου Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου, με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια μηχανήματος έργου και οχήματος για τις ανάγκες ύδρευσης αποχέτευσης του Δήμου Πόρου» και κωδικούς: C.P.V.: 34144710-8 και 34136100-0 (κωδικός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 89785). Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, με συντελεστές βαρύτητας, 70% για την τεχνική προσφορά και 30% για την οικονομική προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 136.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, ο οποίος αναλύεται στις εξής ομάδες: • Α’ ομάδα : 93,000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) • Β’ ομάδα : 43.400,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερεις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς (προμηθευτές) ηλεκτρονικά, μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού. Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 27/03/2020 και ώρα 11:00. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 13/04/2020 και ώρα: 14:00. Οι όροι - τεχνικές προδιαγραφές και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό καθώς και τα δικαιολογητικά συμμετοχής για την υπηρεσία, αναφέρονται στην αντίστοιχη διακήρυξη, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην διεύθυνση www.promitheus.gov.gr , ενώ τα τεύχη της διακήρυξης έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του Δήμου Πόρου: www.poros.gr Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Πόρου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο 2298320523. Πόρος, 26 Μαρτίου 2020 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΔΑ: 6ΒΕΖ4690ΩΑ-ΑΓ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ Διεύθυνση Διοικητικής-Οικονομικής Υπηρεσίας Υποδιεύθυνση Οικονομικής Υπηρεσίας Τμήμα Οικονομικό Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Γ. Μπουρβάρης, Κ. Τσεκούρας Ταχ. Δ/νση Β. Παύλου 1 Ταχ. Κώδικας: 16673, Βούλα Τηλέφωνο: 213 216 3049, 3574 Fax: 213 216 3344 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αρ. πρωτ. 4246 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ Δ.Α.Δ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΤΟΥ ΩΡΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (CPV 33168100-6) Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για την προμήθεια ενός (1) Ενδοσκοπικού Πύργου του ΩΡΛ Τμήματος (CPV 33168100-6), για τις ανάγκες του Νοσοκομείου μας, προϋπολογισμού δαπάνης 80.600,00 € περ/νου Φ.Π.Α., (Π.Π.Π. 2020), (K.A.E. 7127), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής, αρ. διακ. 06/2020. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. , στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-05-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α.Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013). Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: η 27-03-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. με α/α Συστήματος: 90280. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: η 27-03-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολή των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: η 30-04-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: η 07-05-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής το ύψος της οποίας ορίζεται το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας προ Φ.Π.Α. ή 2% επί των προσφερομένων ειδών. Για την υπογραφή της προκύπτουσας σύμβασης απαιτείται η κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής Καλής εκτέλεσης ύψους 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr (του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και στο ιστότοπο του Νοσοκομείου www.asklepieio.gr Ημερομηνία Δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης στον Ελληνικό τύπο και στο site του Νοσοκομείου : η 27-03-2020 ημέρα Παρασκευή. Ημερομηνία ανάρτησης της περίληψης της διακήρυξης του διαγωνισμού στους πίνακες ανακοινώσεων των Επιμελητηρίων: η 27-03-2020 ημέρα Παρασκευή. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Προμηθευτή (σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Ν. 3548/2007 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3801/2009). Περισσότερα στοιχεία για την διακήρυξη δίδονται από το Γραφείο Προμηθειών κ. κ. Γ. Μπουρβάρης, Κ. Τσεκούρας στο τηλ. 213 216 3049, 3574, fax : 213 216 3344, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Βούλα 24-03-2020 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ –ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΠΛΕΜΜΕΝΟΣ ΑΔΑ: 61ΟΔ4690ΩΑ-13Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ Διεύθυνση Διοικητικής-Οικονομικής Υπηρεσίας Υποδιεύθυνση Οικονομικής Υπηρεσίας Τμήμα Οικονομικό Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Γ. Μπουρβάρης, Κ. Τσεκούρας Ταχ. Δ/νση Β. Παύλου 1 Ταχ. Κώδικας: 16673, Βούλα Τηλέφωνο: 213 216 3049, 3574 Fax: 213 216 3344 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αρ. πρωτ. 4245 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ Δ.Α.Δ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ) (CPV 55521200-0) Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών παράδοσης γευμάτων, (Υπηρεσίες Τραπεζοκόμων), (CPV 55521200-0), για τις ανάγκες του Νοσοκομείου μας, προϋπολογισμού δαπάνης 133.685,38 € περ/νου Φ.Π.Α., (Π.Π.Π. 2020), (K.A.E. 1511), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αρ. διακ. 05/2020. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. , στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-05-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α.Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013). Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: η 27-03-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. με α/α Συστήματος: 90281. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: η 27-03-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολή των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: η 29-04-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: η 06-05-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής το ύψος της οποίας ορίζεται το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας προ Φ.Π.Α. ή 2% επί των προσφερομένων ειδών. Για την υπογραφή της προκύπτουσας σύμβασης απαιτείται η κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής Καλής εκτέλεσης ύψους 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr (του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και στο ιστότοπο του Νοσοκομείου www.asklepieio.gr Ημερομηνία Δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης στον Ελληνικό τύπο και στο site του Νοσοκομείου : η 27-03-2020 ημέρα Παρασκευή. Ημερομηνία ανάρτησης της περίληψης της διακήρυξης του διαγωνισμού στους πίνακες ανακοινώσεων των Επιμελητηρίων: η 27-03-2020 ημέρα Παρασκευή. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Προμηθευτή (σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Ν. 3548/2007 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3801/2009). Περισσότερα στοιχεία για την διακήρυξη δίδονται από το Γραφείο Προμηθειών κ. κ. Γ. Μπουρβάρης, Κ. Τσεκούρας στο τηλ. 213 216 3049, 3574, fax : 213 216 3344 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Βούλα 24-03-2020 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ –ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΠΛΕΜΜΕΝΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. : 21690 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το παρακάτω Τμήμα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισε την προκήρυξη των εξής θέσεων ΔΕΠ: ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310999044,999295,999288 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ15199) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική Πληροφορική και Ανάλυση Βιοϊατρικών Δεδομένων». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ15200) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιοχημεία». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ15201) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική Βιοπαθολογία - Μικροβιολογία». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ15202) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, Επιστημονικό πεδίο: Χειρουργική Παθήσεων Παχέος Εντέρου και Πρωκτού». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ15203) Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 286/12-03-2020 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 16-03-2020) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 26 Μαΐου 2020. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία του παραπάνω Τμήματος. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mails. Θεσσαλονίκη, 26/03/2020 Με εντολή του Πρύτανη Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών (υπογραφή)* ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. : 21691 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το παρακάτω Τμήμα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισε την προκήρυξη της εξής θέσης ΔΕΠ: ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310997613, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακογνωσία». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡP15204) Οι προκήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 305/17-03-2020 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 18-03-2020) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 26 Μαΐου 2020. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία του παραπάνω Τμήματος. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mails. Θεσσαλονίκη, 26/03/2020 Με εντολή του Πρύτανη Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών (υπογραφή)* ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ ΓΑΜΟΣ Ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΗΛΕΙΔΗΣ ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΝΤΕΡΜΟΣΟΝΛΟΥΟΓΛΟΥ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΧΟΛΑΡΓΟ, ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ, ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΡΔΑΚΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ, ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΚΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ.
PrintButton

24-03-2020

on .

ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες: Παναγιωτίδης Παναγιώτης Τηλέφωνο: 2421075150 Fax: 2421075183 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. web site: www.deyamv.gr Αρ. Πρωτ.: 5706 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Συντήρηση και θέση σε λειτουργία της μονάδας απολύμανσης με υπεριώδη ακτινοβολία στις ΕΕΛ», προϋπολογισμού 24.000,00€, πλέον ΦΠΑ. με CPV 50710000-5 Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις Οικονομικών Φορέων: α) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε αντίστοιχα αντικείμενα Κατηγορίας και που είναι εγκατεστημένα σε: - σε κράτος-μέλος της Ένωσης, - σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), - σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και - σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. β) Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης γ) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 254 , του άρθρου 305 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής για το σύνολο της υπηρεσίας. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr . Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 06/04/2020 και ώρα: 15:00 Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγύηση συμμετοχής, η οποία ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δηλαδή 480,00€ Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θ’ απευθύνεται στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.) και θα έχει ισχύ πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία του διαγωνισμού. Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Προμηθειών της ΔΕΥΑΜΒ στο Βόλο, 2ος όροφος, γραφείο 2, οδός Κωνσταντά, αρ. 141, Τ.Κ. 38221, αρμόδιος υπάλληλος κ. Παναγιωτίδης Παναγιώτης, τηλ. 2421075150, FAX επικοινωνίας 2421075183 και στην ιστοσελίδα www.deyamv.gr Βόλος, 18/03/2020 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ ΤΟΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες: Παναγιωτίδης Παναγιώτης Τηλέφωνο: 2421075150 Fax: 2421075183 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. web site: www.deyamv.gr Αρ. Πρωτ.: 5704 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την Προμήθεια Οχημάτων Προϋπολογισμού 80.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. με CPV 34136100-0. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις Οικονομικών Φορέων: α) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε αντίστοιχα αντικείμενα Κατηγορίας και που είναι εγκατεστημένα σε: - σε κράτος-μέλος της Ένωσης, - σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), - σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και - σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. β) Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης γ) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 254 , του άρθρου 305 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής για το σύνολο ή τμήματος ξεχωριστά της προμήθειας. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr . Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 06/04/2020 και ώρα: 15:00 Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγύηση συμμετοχής, η οποία ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δηλαδή 960,00€ για το τμήμα 1, 640,00€ για το τμήμα 2 ή 1.600,00€ και για τα δύο τμήματα Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θ’ απευθύνεται στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.) και θα έχει ισχύ πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία του διαγωνισμού. Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Προμηθειών της ΔΕΥΑΜΒ στο Βόλο, 2ος όροφος, γραφείο 2, οδός Κωνσταντά, αρ. 141, Τ.Κ. 38221, αρμόδιος υπάλληλος κ. Παναγιωτίδης Παναγιώτης, τηλ. 2421075150, FAX επικοινωνίας 2421075183 και στην ιστοσελίδα www.deyamv.gr Βόλος, 18/03/2020 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ ΤΟΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
PrintButton

20-03-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Περίληψη της με αριθμό 2962Γ/12.3.2020 έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Γεωργίου Β. Μόσχου, εταίρου, της Αστικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών κ. Ιωάννη Χαρακτινιώτη, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», πληρεξούσιου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αριθ. 40, νομίμως εκπροσωπούμενη, (ως καθολικής διαδόχου της Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 75 του κ.ν. 2190/1920 λόγω συγχωνεύσεως με απορρόφηση), (ΦΕΚ 3931/1-7-2013 τ ΑΕ - ΕΠΕ και ΓΕΜΗ), επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό της MARINA KATELEVSKAIA του NIKOLAI, πρώην κατοίκου Πόρτο Ράφτη Αττικής, 36ο χλμ. Λεωφ. Πόρτο Ράφτη, και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπ’ αριθ. 1521/27-03-2019 Απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εμπορικό), μαζί με την κάτω από αυτή και από 10.03.2020 παραγγελία προς επίδοση, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Η ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «Η ΓΕΝΙΚΗ» Ο Δικαστικός Επιμελητής Γεώργιος Β. Μόσχος Περίληψη της με αριθμό 2927Γ/11.03.2020 έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Γεωργίου Β. Μόσχου, εταίρου της Αστικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών κ. Αναστασίας Ντεμίρη, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αριθ. 86, με ΑΦΜ 094014201, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον ΘΕΟΦΙΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ του ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ, πρώην κάτοικο Κορακιών Χανίων, οδός Αριστοτέλους, αρ. 1 και ήδη αγνώστου διαμονής, ως οφειλέτη, ακριβές αντίγραφο της από 21-02-2020 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική Διαδικασία) της πρώτης ΚΑΤΑ: 1) του ΘΕΟΦΙΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ, πρώην κατοίκου Κορακιών Χανίων, οδός Αριστοτέλους, αρ. 1 και ήδη αγνώστου διαμονής, ως οφειλέτη και 2) της FEOFILOVA (ΦΕΟΦΙΛΟΒΑ) YULIA (ΓΙΟΥΛΙΑ) του ALEXEI (ΑΛΕΞΕΪ), πρώην κατοίκου Κορακιών Χανίων, οδός Αριστοτέλους, αρ. 1 και ήδη αγνώστου διαμονής, ως εγγυήτριας, απευθυνόμενης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, μαζί με την κάτω απ' αυτή πράξη με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 19018/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 2257/2020 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου Αγωγής (Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Αντικείμενο: ΕΝΟΧΙΚΟ) της κ. Γραμματέως του πιο πάνω Δικαστηρίου, με την οποία βεβαιώνεται ότι αυτή κατατέθηκε την 27-02-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:41. Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, καλούμενο όπως συμμορφωθεί με τα οριζόμενα στην άνω πράξη της κ. Γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και συμμετάσχει στη διαδικασία της δίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 237 ΚΠολΔ. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Η ΗΧΩ» και «Ο ΛΟΓΟΣ» Ο Δικαστικός Επιμελητής Γεώργιος Β. Μόσχος Περίληψη της με αριθμό 2926Γ/11.03.2020 έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Γεωργίου Β. Μόσχου, εταίρου της Αστικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών κ. Αναστασίας Ντεμίρη, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αριθ. 86, με ΑΦΜ 094014201, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την FEOFILOVA (ΦΕΟΦΙΛΟΒΑ) YULIA (ΓΙΟΥΛΙΑ) του ALEXEI (ΑΛΕΞΕΪ), πρώην κάτοικο Κορακιών Χανίων, οδός Αριστοτέλους, αρ. 1 και ήδη αγνώστου διαμονής, ως εγγυήτρια, ακριβές αντίγραφο της από 21-02-2020 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική Διαδικασία) της πρώτης ΚΑΤΑ: 1) του ΘΕΟΦΙΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ, πρώην κατοίκου Κορακιών Χανίων, οδός Αριστοτέλους, αρ. 1 και ήδη αγνώστου διαμονής, ως οφειλέτη και 2) της FEOFILOVA (ΦΕΟΦΙΛΟΒΑ) YULIA (ΓΙΟΥΛΙΑ) του ALEXEI (ΑΛΕΞΕΪ), πρώην κατοίκου Κορακιών Χανίων, οδός Αριστοτέλους, αρ. 1 και ήδη αγνώστου διαμονής, ως εγγυήτριας, απευθυνόμενης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, μαζί με την κάτω απ' αυτή πράξη με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 19018/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 2257/2020 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου Αγωγής (Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Αντικείμενο: ΕΝΟΧΙΚΟ) της κ. Γραμματέως του πιο πάνω Δικαστηρίου, με την οποία βεβαιώνεται ότι αυτή κατατέθηκε την 27-02-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:41. Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, καλούμενο όπως συμμορφωθεί με τα οριζόμενα στην άνω πράξη της κ. Γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και συμμετάσχει στη διαδικασία της δίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 237 ΚΠολΔ. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Η ΗΧΩ» και «Ο ΛΟΓΟΣ» Ο Δικαστικός Επιμελητής Γεώργιος Β. Μόσχος 20PROC006351455 ΑΔΑ:ΩΘΖ4ΩΚΣ-43Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Χρυσούπολη, 25.02.2020 ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Αρ. Πρωτ. : 2284 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Νέστου προκηρύσσει Διεθνής Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» για τις ανάγκες του Δήμου και του Νομικού Προσώπου ΕΥνεστία, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής μελέτης με αριθμό 5001/2020, προϋπολογισμού 455.000,00 ευρώ πλέον με Φ.Π.Α.. Στο διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν: (α) Φυσικά πρόσωπα, που ασκούν ατομική επιχείρηση, κάτοικοι της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, β) Νομικά πρόσωπα με έδρα στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, γ) Ενώσεις των ανωτέρω φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Η έναρξη υποβολής των προσφορών είναι 28-02-2020 και λήγει στις 31-03-2020 10:00π.μ.. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά στις 06-04-2020 και ώρα 10:00 π.μ. μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. (στάλθηκε στην Ε.Ε. στις 25.02.2020) Οι ποσότητες των ειδών θα προκύψουν ανάλογα με τις ανάγκες των φορέων. Φορέας Κ.Α. Περιγραφή Ποσά 2020 Άνευ ΦΠΑ Ποσά 2021 Άνευ ΦΠΑ Ποσά 2022 Άνευ ΦΠΑ Δήμος Νέστου 30.6063 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) 11.000,00 € 23.000,00 € 11.000,00 € ΝΠΔΔ EΥνεστία 30.6063 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) 7.500,00 € 15.000,00 € 7.500,00 € ΝΠΔΔ ΕΥνεστία 70.6481.0001 Προμήθεια οπωρολαχανικών 10.000,00 € 20.000,00 € 10.000,00 € ΝΠΔΔ ΕΥνεστία 70.6481.0002 Προμήθεια αρτοσκευασμάτων 25.000,00 € 50.000,00 € 25.000,00 € ΝΠΔΔ ΕΥνεστία 70.6481.0003 Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου 20.000,00 € 40.000,00 € 20.000,00 € ΝΠΔΔ ΕΥνεστία 70.6481.0004 Προμήθεια λοιπών τροφίμων 37.500,00 € 75.000,00 € 37.500,00€ ΝΠΔΔ ΕΥνεστία 70.6481.0005 Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου 2.500,00 € 5.000,00 € 2.500,00 € Μερικό Σύνολο 113.500,00€ 228.000,00€ 113.500,00€ Σύνολο Διετίας 455.000,00 € Τα υλικά θα παραδίδονται σύμφωνα με την μελέτη. Οι διαγωνιζόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες. Δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλουν για μέρος των ειδών μίας ομάδας. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για 24 μήνες. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 0,5% της προϋπολογισθέντας δαπάνης Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι δώδεκα (12) μήνες. Η παρούσα προκήρυξη υποβλήθηκε για δημοσίευση στην Επίσημης Εφημερίδας της Ε.Ε. και έχει α/α συστήματος 89304 στο ΕΣΗΔΗΣ. Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται μέσω της ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ. Ο Δήμαρχος Νέστου Μιχαηλίδης Σάββας
PrintButton

18-03-2020

on .

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ AΔΑ:ΨΜ6ΤΩΕΚ-4Γ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Αρ. Πρ.: 13363/16-03-2020 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Διεύθυνση: Ματζαγριωτάκη 76 Καλλιθέα 176 76 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: ΠΑΡΑΒΑΛΟΥ Μ. Τηλέφωνο: 213-2070398 Θέμα: «Δημοσίευση περίληψης διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου επιφανείας 200-300 τ.μ. που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση των Υπηρεσιών της Δ/νσης Κοινωνικής του Πολιτικής (B΄ ΚΑΠΗ)» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ: Γίνεται φανερός μειοδοτικός διαγωνισμός στο χώρο του Δημαρχείου (Ματζαγριωτάκη αρ. 76, Γρ. Νομικής Υπηρεσίας, 2ος όροφος), για την μίσθωση ακινήτου από τον Δήμο Καλλιθέας, που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση των Υπηρεσιών της Δ/νσης Κοινωνικής του Πολιτικής (B’ ΚΑΠΗ), σύμφωνα με τα άρθρα 176 του Ν. 3852/2010, 194 του Ν. 3463/2006 και το Π.Δ. 270/81. Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει: ► να είναι ισόγειο κατάστημα, επιφανείας 200-300 τ.μ. ► να βρίσκεται μέσα στην πόλη της Καλλιθέας και κατά προτίμηση εντός του Ο.Τ. που περιβάλλεται από τις οδούς Πλάτωνος, Αθηνάς, Δημοσθένους και Ταγματάρχου Πλέσσα ► να είναι πολεοδομικά τακτοποιημένο (χωρίς αυθαιρεσίες) ► να διαθέτει πρόσβαση για ΑΜΕΑ (σύμφωνα με το αρ. 26 παρ. 4 του Ν. 4067/12) ► να είναι καλής κατασκευής, να έχει πλήρη υδραυλική και ηλεκτρολογική εγκατάσταση και χώρους υγιεινής, καθώς και αντίστοιχους χώρους (W.C.) με προδιαγραφές για ΑΜΕΑ ► να διαθέτει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) και πιστοποιητικό Ενεργητικής Πυροπροστασίας. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την δημοσίευση της διακήρυξης. Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στον Δήμο στην αρμόδια Δημοτική Υπηρεσία στην διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω και στην συνέχεια παραδίδονται στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση εντός (10) ημερών από την λήψη των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης, μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία, η οποία τις κοινοποιεί σε κάθε έναν ενδιαφερόμενο που εκδήλωσε ενδιαφέρον. Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό να λάβουν μέρος σ’ αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν και εγγύηση συμμετοχής ποσού ίσου με το 1/10 του ετησίου μισθώματος. Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09.00 έως 14.00 π.μ., από το γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλλιθέας, (οδός Ματζαγριωτάκη αριθμός 76, 2ος όροφος). Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2132070300. Καλλιθέα, 21/02/2020 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ AΔΑ: 9ΘΛΦΩΕΚ-ΡΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Αρ. Πρ.: 13364/16-03-2020 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Διεύθυνση: Ματζαγριωτάκη 76 Καλλιθέα 176 76 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: ΠΑΡΑΒΑΛΟΥ Μ. Τηλέφωνο: 213-2070398 Θέμα: «Δημοσίευση περίληψης διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου επιφανείας 120-250 τ.μ. που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση των Υπηρεσιών της Δ/νσης Κοινωνικής του Πολιτικής (Γ΄ ΚΑΠΗ)» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ: Γίνεται φανερός μειοδοτικός διαγωνισμός στο χώρο του Δημαρχείου (Ματζαγριωτάκη αρ. 76, Γρ. Νομικής Υπηρεσίας, 2ος όροφος), για την μίσθωση ακινήτου από τον Δήμο Καλλιθέας, που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση των Υπηρεσιών της Δ/νσης Κοινωνικής του Πολιτικής (Γ΄ ΚΑΠΗ), σύμφωνα με τα άρθρα 176 του Ν. 3852/2010, 194 του Ν. 3463/2006 και το Π.Δ. 270/81. Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει: ► να είναι ισόγειο κατάστημα επιφανείας 120-250 τ.μ. ► να βρίσκεται μέσα στην πόλη της Καλλιθέας και κατά προτίμηση εντός του Ο.Τ. που περιβάλλεται από τις οδούς Ελ. Βενιζέλου, Αχιλλέως, Ξενοφώντος και Ασκληπιού. ► να είναι πολεοδομικά τακτοποιημένο (χωρίς αυθαιρεσίες) ► να διαθέτει πρόσβαση για ΑΜΕΑ (σύμφωνα με το αρ. 26 παρ. 4 του Ν. 4067/12) ► να είναι καλής κατασκευής, να έχει πλήρη υδραυλική και ηλεκτρολογική εγκατάσταση και χώρους υγιεινής, καθώς και αντίστοιχους χώρους (W.C.) με προδιαγραφές για ΑΜΕΑ ► να διαθέτει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) και Πιστοποιητικό Ενεργητικής Πυροπροστασίας. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την δημοσίευση της διακήρυξης. Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στον Δήμο στην αρμόδια Δημοτική Υπηρεσία στην διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω και στην συνέχεια παραδίδονται στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση εντός (10) ημερών από την λήψη των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης, μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία, η οποία τις κοινοποιεί σε κάθε έναν ενδιαφερόμενο που εκδήλωσε ενδιαφέρον. Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό να λάβουν μέρος σ’ αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν και εγγύηση συμμετοχής ποσού ίσου με το 1/10 του ετησίου μισθώματος. Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09.00 έως 14.00 π.μ., από το γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλλιθέας, (οδός Ματζαγριωτάκη αριθμός 76, 2ος όροφος). Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2132070300. Καλλιθέα, 21/02/2020 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ AΔΑ: ΩΜΡΝΩΕΚ-8ΞΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Αρ. Πρ.: 13365/16-03-2020 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Διεύθυνση: Ματζαγριωτάκη 76 Καλλιθέα 176 76 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: ΠΑΡΑΒΑΛΟΥ Μ. Τηλέφωνο: 213-2070398 Θέμα: «Δημοσίευση περίληψης διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου επιφανείας 120-300 τ.μ. που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση των Υπηρεσιών της Δ/νσης Κοινωνικής του Πολιτικής (Δ΄ ΚΑΠΗ)» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ: Γίνεται φανερός μειοδοτικός διαγωνισμός στο χώρο του Δημαρχείου (Ματζαγριωτάκη αρ. 76, Γρ. Νομικής Υπηρεσίας, 2ος όροφος), για την μίσθωση ακινήτου από τον Δήμο Καλλιθέας, που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση των Υπηρεσιών της Δ/νσης Κοινωνικής του Πολιτικής (Δ’ ΚΑΠΗ), σύμφωνα με τα άρθρα 176 του Ν. 3852/2010, 194 του Ν. 3463/2006 και το Π.Δ. 270/81. Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει: ► να είναι ισόγειο κατάστημα, επιφανείας 120-300 τ.μ. ► να βρίσκεται μέσα στην πόλη της Καλλιθέας και κατά προτίμηση εντός του Ο.Τ. που περιβάλλεται από τις οδούς Ελ. Βενιζέλου, Μαντζαγριωτάκη, Δημοσθένους και Δημητρακοπούλου ► να είναι πολεοδομικά τακτοποιημένο (χωρίς αυθαιρεσίες) ► να διαθέτει πρόσβαση για ΑΜΕΑ (σύμφωνα με το αρ. 26 παρ. 4 του Ν. 4067/12) ► να είναι καλής κατασκευής, να έχει πλήρη υδραυλική και ηλεκτρολογική εγκατάσταση και χώρους υγιεινής, καθώς και αντίστοιχους χώρους (W.C.) με προδιαγραφές για ΑΜΕΑ ► να διαθέτει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) και Πιστοποιητικό Ενεργητικής Πυροπροστασίας. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την δημοσίευση της διακήρυξης. Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στον Δήμο στην αρμόδια Δημοτική Υπηρεσία στην διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω και στην συνέχεια παραδίδονται στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση εντός (10) ημερών από την λήψη των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης, μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία, η οποία τις κοινοποιεί σε κάθε έναν ενδιαφερόμενο που εκδήλωσε ενδιαφέρον. Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό να λάβουν μέρος σ’ αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν και εγγύηση συμμετοχής ποσού ίσου με το 1/10 του ετησίου μισθώματος. Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09.00 έως 14.00 π.μ., από το γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλλιθέας, (οδός Ματζαγριωτάκη αριθμός 76, 2ος όροφος). Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2132070300. Καλλιθέα, 21/02/2020 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας