PrintButton

13-09-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθ. 2725Δ'/5-4-2019 έκθεση επίδοσής μου επεδόθη προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών ακριβές αντίγραφο της από 21/3/2019 ΑΓΩΓΗΣ, του Αγγελου Λουκακη του Ανδρέα και της Πολυτίμης (Α.Φ.Μ. 066295285) κάτοικο Αθηνών οδός Τσιμισκή αρ. 40 προς την Αικατερίνα Μπουκλις του Γκεοργκε και της Ελενας πρώην κάτοικο Αθηνών Λ. Πατησίων αρ. 259 και ήδη αγνώστου δ/νσης και διαμονής. Η αγωγή απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με αριθ. κατάθεσης 2370/2019 γεν. αριθμό 27965/2019 και δικάσιμο την 16/3/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00 π.μ. στο κτήριο [6] αίθουσα [10] και αρ. πιν. [Α5 ΜΟΝ. 14]. Με την παραπάνω αγωγή ζητάει τα εξής: να γίνει δεκτή η αγωγή μου να κηρηχθεί για τις αιτίες που αναφέροντα στο ιστορικό της παρούσας λυμένος ο μεταξύ εμού και της εναγομένης Αικατερίνης Μπουκλις του Γκεοργκε και της Ελενας, πολιτικός γάμος που τελέσαμε ενώπιον του Δημάρχου Ερέτριας στις 25 Ιουνίου 2004, να καταδικαστεί η αντίδικός μου στη δικαστική μου δαπάνη. ΑΘΗΝΑ 11-9-2019 ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Ο υπογραφόμενος Ηλίας Χρ. Ζαχάκος, Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, μετά από γραπτή παραγγελία της Άννας Α. Γιαννέζου, πληρεξούσιας δικηγόρου της Μαρίας-Ζωγραφίας Τσαγκάρη του Νικόλαου, κατοίκου Αχαρνών Αττικής, οδός Ιωάννου Πηγαδά, αρ. 2, για την ίδια ατομικά και ως ασκούσα προσωρινά την επιμέλεια των ανήλικων τέκνων Σπυρίδωνος και Πηνελόπης Συνάνη, ήρθα και επέδωσα με την με αριθμό 3119 ΣΓ/ 10-9-2019 έκθεσή μου επίδοσης, στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Σωτήριο Μπουγιούκο για λογαριασμό του Δημητρίου Συνάνη του Σπυρίδωνος, τελευταίας γνωστής διαμονής στις Αχαρνές Αττικής, οδός Ιωάννου Πηγαδά, αρ. 2 και πλέον αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 24-06-2019 ΑΙΤΗΣΗΣ που απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με αριθμό κατάθεσης 59244/7345/2019 και ζητά να γίνει δεκτή σε όλα της τα αιτήματα, θα συζητηθεί δε, στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 23-10-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00' π.μ. με αριθμό πινακίου 20, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο να παραστεί στrιν παραπάνω συζήτηση στον τόπο και χρόνο που προαναφέρεται. Αθήνα 10-09-2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΗΛΙΑΣ ΧΡ. ΖΑΧΑΚΟΣ ΑΙΟΛΟΥ 104 - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10564 ΤΗΛ.: 2103210697 - 2103314577 ΑΦΜ: 027710808 - ΔΟΥ: Α' ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΟΥ Κατόπιν έγγραφης παραγγελίας του Δικηγόρου Κορίνθου Παύλου Μάρκελλου, πληρεξούσιου της εδρεύουσας στο Γαύριο Άνδρου ΕΠΕ με την επωνυμία «ΚΑΜΠΑΝΟΣ ΕΠΕ», όπως νόμιμα εκπροσωπείται, επιδόθηκε με την υπ’ αριθμ. 411/5-9-19 Έκθεση Επίδοσής μου, στον κ. Εισαγγελέα του Πρωτοδικείου Αθηνών Σωτήριο Μπουγιούκο, ακριβές αντίγραφο της με αριθμ. 15/2011 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά της Ευθυμίας Ευστρατίου Λουκογιαννάκη, κατοίκου Νεοχτίστων Ασπροπύργου και τώρα ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Η ως άνω απόφαση διατάσσει την πώληση με πλειστηριασμό των περιγραφομένων στο σκεπτικό της επικοίνων ακινήτων – καθέτων ιδιοκτησιών που βρίσκονται στον οικισμό «ΣΧΟΙΝΟ», στην Κοινότητα Πισσίων Κορινθίας, τέως Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας, διορίζει υπάλληλο του πλειστηριασμού τον Συμβολαιογράφο Κορίνθου Σωτήριο Καραμπέτσο και διατάσσει τη διανομή του προϊόντος του πλειστηριασμού στους διαδίκους κατά ποσοστό 1/3. Αθήνα, 11-9-2019 Η Δικ. Επιμελήτρια Ανδρομάχη Α. Μωροπούλου Τηλ. 6947158538 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ'αριθμ. 5331ΒΊ12-02-2019 έκθεσή μου επιδόθηκε νόμιμα στην κα. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης, ακριβές αντίγραφο την από ημερομηνία 13-07-2019 αγωγής, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης των εναγόντων: 1) Σταυρινής χήρας Δημητρίου Τσεκτσίδη, το γένος Αδάμ Βαργιαμίδη και της Βιργινίας, με ΑΦΜ 131257980-Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής, 2) Θεοδώρου Τσεκτσίδη του Δημητρίου και της Σταυρινής, με ΑΦΜ 168525788-Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής και 3) Αδάμ Τσεκτσίδη του Δημητρίου και της Σταυρινής, με ΑΦΜ 168525764-Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής, κατοίκων απάντων Κομοτηνής, οδός Βάρδα αρ. 6 και προσωρινά διαμενόντων στην Altena Γερμανίας επί της οδού Rahmedestr. 42, κατά του Βασιλείου Πασχαλακίδη του Νικολάου και της Ελένης, κατοίκου Υφαντών Π.Ε. Ροδόπης και ήδη αγνώστου διαμονής, με την οποία αγωγή των ζητούν αυτά που περιλαμβάνονται στο αιτητικό της. Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή των. Να αναγνωρισθεί δικαστικά, για τους λόγους που αναφέρουν στο ιστορικό της παρούσας, ότι ο αποβιώσας στις 26-06-2016, Δημήτριος Τσεκτσίδης του Θεοδώρου, είναι κύριος, νομέας και κάτοχος, δυνάμει εκτάκτου χρησικτησίας των κάτωθι ποσοστών των επίδικων ακινήτων, ήτοι: α) ποσοστού 25% εξ αδιαιρέτου του με αριθμό 42 οικοπέδου, το οποίο έχει λάβει Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου 420177711001/0/0, εμβαδού 712 τ.μ. και σύμφωνα με το Εθνικό Κτηματολόγιο 718 τ.μ., που βρίσκεται στο Ο.Τ 11 του οικισμού Υφαντών του Δήμου Κομοτηνής (υπό στοιχ. Α ακίνητο) και β) ποσοστού 12,50% εξ αδιαιρέτου του με αριθμό 672 κληροτεμαχίου, το οποίο έχει λάβει Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου 420177402001/0/0, εκτάσεως 18 στρεμμάτων και σύμφωνα με το Εθνικό Κτηματολόγιο 18.410 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «Τούμπα» του οικισμού Υφαντών του Δήμου Κομοτηνής (υπό στοιχ. Β ακίνητο). Να διαταχθεί η διόρθωση των ανακριβών πρώτων εγγράφων στα οικεία κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Κομοτηνής, ως προς τα ανωτέρω ποσοστά των ακινήτων και να καταχωρηθεί ως κύριος κατά 25% εξ αδιαιρέτου στο υπό στοιχ. Α ακίνητο και κατά ποσοστό 12,50% εξ αδιαιρέτου στο υπό στοιχ. Β ακίνητο ο Δημήτριος Τσεκτσίδης του Θεοδώρου. Να διαταχθούν τα νόμιμα, σε σχέση με τις πιο πάνω κτηματολογικές εγγραφές. Με την υπ'αριθ. Μ52/15-07-2019 έκθεση κατάθεσης δικογράφου αγωγής της γραμματέως του ως άνω δικαστηρίου, που φαίνεται η κατάθεση της αγωγής από την πληρεξούσια δικηγόρο των εναγόντων κα Ευαγγελία Παπαδοπούλου και της κάτωθι αυτής ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, με ημερομηνία 15/07/2019, της γραμματέως του πιο πάνω δικαστηρίου. Με την παραγγελία να γίνει η επίδοση, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο να παραστεί κατά την συζήτηση της αγωγής και ειδικότερα: α) να προβεί σε κατάθεση προτάσεων και προσκόμιση όλων των αποδεικτικών μέσων και διαδικαστικών εγγράφων που θα επικαλεστεί, μέσα σε προθεσμία (100) ημερών από την κατάθεση της παρούσας, η κατάθεση της προσθήκης γίνεται (15) ημέρες μετά την λήξη της προθεσμίας για την κατάθεση των προτάσεων, οι προτάσεις ή οι προσθήκες που τυχόν κατατεθούν εκπρόθεσμα δεν θα λαμβάνονται υπόψη από το Δικαστήριο, β) να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια που προβλέπεται. γ) να παραστεί κατά την συζήτηση της παρούσας αγωγής σε δικάσιμο που θα οριστεί από τον αρμόδιο δικαστή και σε τόπο και χρόνο που αυτός θα ορίσει κατ' άρθρο 237 παρ. 4 Κ.Πολ.Δ., δ) να παραστεί κατ' άρθρο 421 επ. του Κ.Πολ.Δ. στο Ειρηνοδικείο Κομοτηνής στις 24 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ. όπου θα εξεταστούν ως μάρτυρες: α) ο Αθανάσιος Δημητριάδης του Θεοδώρου, συνταξιούχος, κάτοικος Υφαντών Π.Ε Ροδόπης και β) ο Γεώργιος Σεραφείμ του Σπυρίδωνος, συνταξιούχος, κάτοικος Κομοτηνής, οδός Φιλιππουπόλεως αρ. 10, προς απόδειξη των ισχυρισμών της άνω αγωγής.Καλείται δια της παρούσης μου, οιοσδήποτε γνωρίζει τον εναγόμενο, όπως ειδοποιήσει και γνωστοποιήσει σε αυτόν το περιεχόμενο της παρούσας δημοσιεύσεώς μου. Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΝΙΔΑΣ (Σιδηροχωρίου 20, τηλ. 6947931930, e-mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) Κομοτηνή Με την υπ’ αριθ. 1406/2019 Έκθεση της κ. Εισηγήτριας Δικαστού της πτώχευσης της εταιρείας «ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΕΡΜΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΜΗΣ ΑΕ», εγκρίθηκε η εκποίηση των κινητών – οχημάτων της πτωχής, ήτοι 4 φορτηγά ΙΧ αυτ/τα Citroen Berlingo, έτους 2000, 3 φορτηγά ΙΧ αυτ/τα Citroen Jumper, έτους 2000, 1 μοτ/τα Piaggio, έτους 2010 και 6 μοτ/τες Yamaha Crypton, έτους 2000, σε συνολική τιμή εκτίμησης 2.940,00 € και τιμή Α΄ προσφοράς 1.960,00 €. Η εκποίηση θα γίνει την πρώτη Δευτέρα μετά την πάροδο δέκα (10) εργασίμων ημερών από την δημοσίευση περιλήψεως αυτής στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών και ώρα 11.00 πμ στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα, την ίδια ώρα, μέχρι την έγκριση του τιμήματος. Ο ΣΥΝΔΙΚΟΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛ. 210-8217320 / 6942525484 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Κατόπιν έγγραφης παραγγελίας του Δικηγόρου Αθηνών Νικολάου Κιτρομηλίδη, πληρεξουσίου της εναγούσης εταιρίας με την επωνυμία «ΤΟΨΗΣ Ν. - ΤΟΨΗΣ Β. Ε.Π.Ε.», που εδρεύει στις Αχαρνές Αττικής οδός Αγ. Τριάδος & Πορφύρα αρ. 1, επέδωσα, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 731 Α' 12.9.2019 έκθεση επίδοσης μου, στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για την εναγόμενη πρώην κάτοικο Πειραιώς, οδός Αγ. Αναργύρων, αρ. 28 - 30, και ήδη αγνώστου διαμονής, Φωτεινή Χάλαρη, ακριβές αντίγραφο της από 2.7.2019 Αγωγής, της πρώτης κατά της δεύτερης απευθυνόμενης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αχαρνών (Μικροδιαφορές), το αιτητικό της οποίας έχει ως εξής: «να υποχρεωθεί η εναγόμενη να μου καταβάλει για την αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης τρεις χιλιάδες επτακόσια σαράντα επτά ευρώ και τριάντα εννιά λεπτά με το νόμιμο τόκο από την πάροδο τριάντα ημερών από την έκδοση κάθε τιμολογίου. Άλλως και όλως επικουρικά από την επίδοση της αγωγής ως την πλήρη εξόφληση. Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή. Να καταδικαστεί η αντίδικος στα δικαστικά μου έξοδα». Η παραπάνω Αγωγή κατατέθηκε στο ως άνω Δικαστήριο με ΓΑΚ 3466/19 και ΕΑΚ 129/19 και ορίστηκε ημερομηνία συζήτησης η 23.1.2020, ημέρα Πέμπτη, ώρα 9:00 π.μ. έκθεμα Μικροδιαφορές αρ. 7, στο ακροατήριο του ως άνω Δικαστηρίου, προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενη να παραστεί κατά τη συζήτηση όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα, 12.9.2019 Ο ενεργήσας την επίδοση Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Αθηνών Κωνσταντίνος Σπύρος, Φερρών, αρ. 20,Αθήνα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1197 Ημερομηνία: 11/09/2019 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής για το Έργο «Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης παραδοτέων της Πράξης 4ALL», το οποίο εντάσσεται στην Πράξη “Accessible tourism”, με ακρωνύμιο “4ALL” (Subsidy Contract Α2.2.1.11), στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg IPA II Cross – Border Cooperation Programme GREECE – ALBANIA 2014 - 2020 Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής για το έργο: «Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης παραδοτέων της Πράξης 4ALL», το οποίο εντάσσεται στην Πράξη “Accessible tourism”, με ακρωνύμιο “4ALL” (Subsidy Contract Α2.2.1.11), στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg IPA II Cross – Border Cooperation Programme GREECE – ALBANIA 2014 – 2020. Το έργο αφορά υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης. Ονοματολογία CPV: 79400000-8: Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ €134.465,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % Το ποσό αυτό είναι το ανώτερο όριο για την υποβολή προσφορών. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, επί ποινή αποκλεισμού, απαιτείται εγγύηση ποσού 2.168,79 Ευρώ, που αντιστοιχεί στο 2% του προϋπολογισμού, χωρίς Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 03/10/2019 και ώρα 16:00 μ.μ. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 4η /10/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. Προσφορές υποβάλλονται μόνο για το σύνολο του έργου. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προσφέροντα για τέσσερις (4) μήνες, προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 1) κράτος-μέλος της Ένωσης, 2) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 3) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 4) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. και πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής της παραγράφου 2.2 της διακήρυξης. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά, σε περίπτωση όμως κατακύρωσης του διαγωνισμού σε αυτές, τότε ενδέχεται να ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή να λάβουν νομική μορφή πριν την υπογραφή της σύμβασης. Η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι από την υπογραφή της σύμβασης και έως την λήξη του έργου. Η διάρκεια ισχύς της σύμβασης είναι από την ημερομηνία υπογραφής της και έως την λήξη του έργου συνυπολογιζομένων τυχόν παρατάσεων που δοθούν. Ο ανάδοχος θα υποχρεούται το αργότερο μέχρι την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου, αορίστου χρόνου, προς την Ε.Σ.Α.μεΑ. σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής αυτής πρέπει να καλύπτει ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με τα άρθρα 345επ. του Ν. 4412/16. Η παράδοση του έργου θα γίνει στην έδρα της Ε.Σ.ΑμεΑ, στην Ηλιούπολη Αττικής οδός Ελ. Βενιζέλου 236. Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας – IPA της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικούς Πόρους. Προκήρυξη της παρούσας δημοσιεύτηκε στον Ελληνικό τύπο στις 13.09.2019. Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.): 19PROC005543516. Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: 79492 Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.esaea.gr. Ηλιούπολη,11/09/2019 Ο Πρόεδρος Ε.Σ.Α.μεΑ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ
PrintButton

12-09-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στο Καρπενήσι στις δύο του μηνός Αυγούστου του έτους 2019 ημέρα Παρασκευή, ο υπογραφόμενος Δικαστικός Επιμελητής της Περιφέρειας του Εφετείου Λαμίας με έδρα το Πρωτοδικείο Ευρυτανίας ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΓΕΡΝΑΣ, κάτοικος Καρπενησίου τηλ. 2237025383 με έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Καρπενησίου κ. Βασιλείου Γκαρίλα, πληρεξούσιο της ανώνυμης ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία που εδρεύει στην Αθήνα, λεωφ. Συγγρού αριθμ. 254-258 και εκπροσωπείται νόμιμα, με την υπ’αριθμ. ’αριθ:7782β/2.8.2019 έκθεση επιδόσεώς μου, μετέβη και επέδωσα προς την κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ευρυτανίας κατ’άρθ. 135 παρ. 1 του Κωδ. Πολ.Δ., για λογαριασμό του Θωμά Χορμόβα του Χρήστου, πρώην κάτοικο Καρπενησίου, οδός Αθ. Καρπενησιώτη αριθμ. 55 με ΑΦΜ:0412423275 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 11.07.2019 Αγωγής της πρώτης κατά του Θωμά Χορμόβα του Χρήστου, με την οποία απευθύνεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ευρυτανίας και ζητά να υποχρεωθεί ο Θωμάς Χορμόβας του Χρήστου να καταβάλει στην ενάγουσα ανώνυμη ασφαλιστική και αντασφαλιστική εταιρεία με την επωνυμία το ποσό των 15.179,00 ευρώ με το νόμιμο τόκο από 1.7.2005, άλλως από της επιδόσεως της παρούσας αγωγής μέχρι εξοφλήσεως και να καταδικαστεί στην εν γένει δικαστική δαπάνη . Στο πιο πάνω αντίγραφο περιέχονται επίσης, α) η από 12.07.2019 και αριθμό 14/2019 έκθεση κατάθεσης της Γραμματέως του πιο πάνω Δικαστηρίου κ. Ελπίδας Σταμούλη που αποδεικνύει την κατάθεση β) πράξη της ίδιας Γραμματέως που γράφηκε στο τμήμα _ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΑΣΙΑ_ πινάκιο -2- και ορίζει δικάσιμο στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου Ευρυτανίας την 19.11.2019 ημέρα Τρίτη και ώρα10:00πμ με τον όρο να κοινοποιηθεί αντίγραφο της αγωγής και της πράξης αυτής τριάντα τουλάχιστον ημέρες πριν την συζήτηση Γ) Παραγγελία προς την κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ευρυτανίας, για λογαριασμό του Θωμά Χορμόβα του Χρήστου, αγνώστου διαμονής, για να λάβει γνώση και για να επέλθουν οι έννομες συνέπειες, καλούμενο να παραστεί στην συζήτηση όταν και όπου η παραπάνω πράξη ορίζει. Καρπενήσι 2.8.2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΓΕΡΝΑΣ Περίληψη επιδοθέντος δικογράφου Με την υπ.αρ.5710/10-09-2019 έκθεση επίδοσής μου, κατόπιν εγγραφης εντολής του δικηγόρου Ιωάννη Δ. Αρνέλλου πληρεξουσίου της εταιρείας «Α.Ε.Ε.Γ.Α. Η ΕΘΝΙΚΗ», εδρεύουσα στην Αθήνα Λ. Συγγρού 103-105, νομίμως εκπροσωπουμένης, (ΑΦΜ.094003849), επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα του Πρωτοδικών Αθηνών ακριβές αντίγραφο της από 24/6/2019 ΕΦΕΣΗΣ (ΓΑΚ.53178/19, ΕΑΚ.2263/19 Ειρ. Αθηνών & Γενικό Αριθμό Καταθεσης: 58086/2019, Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 3407/2019 Πρωτ/κειου Αθηνών) της ανωτέρω εταιρείας ΚΑΤΑ του EDISON AVDIU (Εντισον Αυντίου) του Αndrea, πρώην κατοικο Κορυδαλλού Aττικής -οδός Τραπεζούντος 11 και ήδη αγνώστου διαμονής -συμφωνα με την επισυναπτόμενη υπ’άρ. 10562Ε’/19-07-2019 ματαιωθείσα εκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητη Εφετείου Αθηνών Αναστασιου Παν. Στεφανου- ΚΑΙ ΚΑΤΑ της υπ’άρ. 4863/2018 οριστικης απόφασης Ειρηνοδικείου Αθηνών (ειδικης διαδικασιας αυτοκινήτων), για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο να παρασταθεί κατά την ορισθείσα δικάσιμο στις εικοσι (20) Μαίου του ετους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 (Πινάκιο ΙΕΕ (ΜΟΝ),αριθμός πινακίου 5 στην αιθουσα 6 του κτηρίου 6 του ακροατηρίου του Πρωτοδικείου Αθηνών . Το δε αιτητικό αυτής έχει αναφορικά ως εξής: Την παραδοχή της παρουσης Εφεσης, την εξαφάνιση, άλλως την μεταρρυθμιση της εκκαλούμενης υπ’άρ. 4863/2018 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών –(ειδική διαδ/σια αυτ/των), την παραδοχή της από 16/8/2017 υπ.αρ. καταθ. 44501/6117-2017 αγωγής κατά του εφεσίβλητου και την καταδίκη του στην νομιμη δικαστική δαπάνη και των δυο βαθμών δικαιοδοσίας . O πληρ/σιος δικηγόρος της Εθνικής ΑΕΕΓΑ: Ιωάννης Δ. Αρνέλλος Ο Παραλαβών Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών: Σωτήριος Μπουγιούκος Η Δικαστικη Επιμελήτρια Εφετείου Αθηνων: Iωάννα Παν. Κανάκη Περίληψη επιδοθέντος δικογράφου Με την υπ.αρ. 5711/10-9-2019 έκθεση επίδοσής μου, κατόπιν εγγραφης εντολής του δικηγόρου Ιωάννη Δ. Αρνέλλου πληρεξουσίου της εταιρείας «Α.Ε.Ε.Γ.Α Η ΕΘΝΙΚΗ», εδρεύουσα στην Αθήνα Λ. Συγγρού 103-105, νομίμως εκπροσωπουμένης, (ΑΦΜ.094003849), επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ακριβές αντίγραφο της από 30/07/2018 Αιτησης (ΓΑΚ.7338/18 & ΕΑΚ.616/18 Εφετείου Αθηνών, από την οποια προκύπτει η καταθεση της αναιρεσης στο Εφετείο Αθηνων), της ανωτέρω εταιρείας κατά 1. του Αντώνιου Καμπούρη του Ιωάννη, κατοικο Πειραιώς (οδός Λιβαδειάς 54), 2. του Γεωργίου Κώστα του Ευστρατίου, πρώην κατοικο Κορυδαλλού Αττικής (Ασκληπιού 84-86) και ήδη αγνώστου διαμονής (συμφωνα με την επισυναπτόμενη υπ’άρ. 1157/22-11-2018 ματαιωθείσα εκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητη Εφετείου Αθηνών Γρηγορίου Μ.Παραδεισανου), για τον Γεώργιο Κώστα του Ευστρατίου, πρώην κατοικο Κορυδαλλού Αττικής (Ασκληπιού 84-86) και ήδη αγνώστου διαμονής, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο να παραστεί κατα την ορισθείσα δικάσιμο, περί Αναιρεσης της υπ’ άρ. 2713/2017 οριστικής απόφασης του Μον/λους Εφετείου Αθηνών (Διαδ/σιας αυτικινητικών διαφορών),απευθυνόμενη στο Δ’ Τμημα του Αρείου Πάγου, συζητουμένης στις εξι (06) Δεκεμβρίου του ετους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 με εισηγητή τον Αρεοπαγίτη κ. Αντώνιο Τσαλαπόρτα – Πινάκιο Δ’ Πολιτικού Τμήματος α/α:4 . Το δε αιτητικό αυτής έχει αναφορικά ως εξής: Την παραδοχή της παρουσης αιτησης περι αναιρεσης της υπ’αρ. 2713/17 οριστικης απόφασης του Μονομελους Εφετειου Αθηνων, την αναίρεση και εξαφάνιση κατά τα δια της παρούσης αιτησης προαβαλλόμενα κεφάλαια της της υπ.αρ. 2713/2017 οριστικής απόφασης του Μον/λους Εφετειου Αθηνων, την παραδοχή της από 14/4/2015 υπ’ άρ. καταθ.2407/2015 έφεσης κατά των αναιρεσιβλήτων και κατα της ΜΠΑ 200/2015, την απόρριψη της από 9/12/2010 και με αριθμό εκθεσης κατάθεσης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών υπ’άρ. 219446/10171/2010 αγωγής των αναιρεσιβλήτων, την απόδοση του κατατεθέντος παραβόλου και την καταδίκη των αναιρεσιβλήτων εις την εν γένει δικαστική δαπάνη. O πληρ/σιος δικηγόρος της Εθνικης ΑΕΕΓΑ: Ιωάννης Δ. Αρνέλλος Ο Παραλαβών Aντεισαγγελέας Αρείου Πάγου: Κωνσταντίνος Παρασκευαίδης Η Δικαστικη Επιμελήτρια Εφετείου Αθηνων: Iωάννα Παν. Κανάκη ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ Ο Συμβολαιογράφος Κατερίνης Γεώργιος Τζαμακλής του Χαρίλαου, με έδρα την Κατερίνη, Κανάρη 2, Α.Φ.Μ.: 115210771 Δ.Ο.Υ. Κατερίνης, μέλος της εταιρείας Συμβολαιογράφων με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΤΖΑΜΑΚΛΗΣ - ΜΑΡΙΑ Μ. ΧΑΛΚΙΔΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» ως επί του πλειστηριασμού υπάλληλος, δηλώνω ότι με την 2.746/5-9-2019 πράξη μου, μετά την κατάθεση σε εμένα επικυρωμένου αντιγράφου της υπ’ αρίθμ. 224/9-8-2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης (Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), η οποία διατάσσει τη διενέργεια νέου πλειστηριασμού εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσης της άνω απόφασης στον επί του πλειστηριασμού υπάλληλο, του κατασχεθέντος ακινήτου του καθ’ ού, με τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των διακοσίων είκοσι χιλιάδων (220.000,00) ευρώ, όρισα ότι στις 2-10-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 έως 18.00 μ.μ., θα εκτεθεί σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό με ηλεκτρονικά μέσα (αναγκαστικός πλειστηριασμός ανοικτού πλειοδοτικού τύπου - ηλεκτρονικός πλειστηριασμός) στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμών https://www.eauction.gr (παρ. 8 του άρθρου 59 του Ν.4472/19-5-2017 σε συνδυασμό με το Ν.4475/12-6-2017 και Ν.4512/2018), ενώπιόν μου ως πιστοποιημένου στα ηλεκτρονικά συστήματα πλειστηριασμών για τη διενέργεια ηλεκτρονικών πλειστηριασμών ή ενώπιον του επίσης πιστοποιημένου νόμιμου αναπληρωτή μου μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμού σε περίπτωση που υπάρχει κώλυμα, με επίσπευση της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρία» (Τράπεζα Γιούρομπανκ Εργκαζίας Ανώνυμη Εταιρία) (πρώην «ΤΡΑΠΕΖΑ E.F.G. EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «Eurobank Ergasias», το παρακάτω ακίνητο: ο υπ’ αρίθμ. 368 αγρός – κληροτεμάχιο μετά της επ’ αυτού κτισμένης οικοδομής στη θέση «Κεραμίδι» της κτηματικής περιοχής Κατερίνης, σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης και ήδη περιοχής Νέας Ζωής δίπλα από το εγκεκριμένο σχέδιο επέκτασης Ευαγγελικών της Δημοτικής Κοινότητας και Ενότητας Κατερίνης του Δήμου Κατερίνης της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου και Κτηματολογικού Γραφείου Κατερίνης, εμβαδού τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων (4.400) τ.μ., ιδιοκτησίας του οφειλέτη Νικολάου Νικολόπουλου του Αθανασίου και της Ιωάννας, πρώην κατοίκου Καστανιάς Πιερίας και ήδη αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 040599414 της Δ.Ο.Υ. Κατερίνης, με τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των διακοσίων είκοσι χιλιάδων (220.000,00) ευρώ.- Η ως άνω πράξη μου επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης για τον Νικόλαο Νικολόπουλο του Αθανασίου με την υπ’ αρίθμ. 3326ΣΤ’/11-9-2019 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Θεσσαλονίκης διορισμένου στο Πρωτοδικείο Κατερίνης Νικολάου Κοτσή, μέλους της αστικής επαγγελματικής εταιρίας δικαστικών επιμελητών με την επωνυμία «Ν. ΚΟΤΣΗΣ Π. ΚΟΤΣΗ Ε. ΜΠΟΥΖΟΥΚΗΣ». Κατερίνη 11-9-2019 Ο Συμβολαιογράφος Κατερίνης Γεώργιος Τζαμακλής ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με την με αριθ. 8573Β/10-9-2019 έκθεση επίδοσης εμού του Δικ. Επιμελητή του Εφετείου της Αθήνας Κωνσταντίνου Παπαδήμα του Φωτίου, κάτοικο Αθηνών, οδός Κλεισθένους αρ. 15 τηλ. 210-3235800 και ύστερα από παραγγελία της δικηγόρου Μαρίας Αδάμ, πληρεξούσια του Σωτηρίου Μελιώτη του Ιωάννη, κατοίκου Μ¨ανδρας, οδός Κωνσταντίνου Παλαιολόγου αρ. 7 και με ΑΦΜ 035842319, επέδωσα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό της ΜΑΚΑ JUJUSVHILI του Vasa, πρώην κατοίκου Περιστερίου, οδός Λυσία αρ. 25 και ήδη αγνώστου διαμονής για τον εαυτό της ατομικά και ως προσωρινής μεσεγγυούχου της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΛΙΩΤΗΣ Σ. - JUJUSHVILI M. ΟΕ» και δ.τ. «Πολίτικες Νοστιμιές», με έδρα το Περιστέρι, οδός Αγίου Ιεροθέου αρ. 82 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 30-7-2019 αίτησης (εκουσία δικαιοδοσία) με ΓΑΚ 69519/30-7-2019 και με ΕΑΚ 2987/30-7-2019, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και της οποίας έχει οριστεί ημερομηνία συζήτησης της άνω αίτησης η 15η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή, ώρα 10.30, κτίριο 2, αίθουσα 202 και με αριθμό πινακίου ΡΒ 1 στο άνω δικαστήριο, με την οποία ζητάει 1) να γίνει δεκτή η παρούσα αίτηση, 2) να διορισθεί εκκαθαριστής της άνω εταιρείας, να αναγνωρισθεί η αδυναμία του για την διενέργεια πράξεων για την διακοπή εργασιών ήδη από την ημέρα που αποξενώθηκε από τα πράγματα της εταιρείας, ήτοι από τον Οκτώβριο του έτους 2011 και να μην του καταλογιστούν πρόστιμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. εξαιτίας αδυναμίας προσκόμισης των βιβλίων και στοιχείων της εταιρείας και της αμέλειας και αδιαφορίας της ΜΑΚΑ JUJUSHVILI να προβαίνει σε υποβολή αιτήσεων φορολογικών δηλώσεων και στο κλείσιμο της εταιρείας. Αθήνα, 10-9-2019 Ο Δικ. Επιμελητής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΔΑ ΠΡΟΔ: Ψ92546907Ο-ΦΤΔ ΑΔΑ: 616Γ46907Ο-ΣΕΣ ΑΔΑΜ: 19PROC005538358 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ.: Τσουλέλλη Αθηνά ΤΗΛ: 22510 26390 FAX:2251037130 Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αρ. Πρωτ. 13346 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, δια της υπ’ αριθμ. 19/12-8-2019 (θέμα 26) απόφασης ΔΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς βιολογικού υλικού, για ένα (1) έτος (CPV : 60000000-8). Προϋπολογισμός δαπάνης 30.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από αρμόδια επιτροπή στις 24-09-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του Νοσοκομείου. Γραμματέας του ανωτέρω διαγωνισμού ορίζεται ο κ. Προβιάς Δημήτριος τηλ. 2251351889. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή έχει αναρτηθεί από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.vostanio.gr) στον σύνδεσμο Διαγωνισμοί και στη Διαύγεια. Μυτιλήνη 9/9/2019 Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΖΕΡΒΟΥ ΑΝΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Φ. Νέγρη 5 Τ.Κ. 19500 ΛΑΥΡΙΟ Τηλέφωνο: 22920 23100 FAX: 22920 27761 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79 «περί προστασίας των δασών και των ασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του Ν. 4280/08-08-2014, εκδόθηκε αυτεπαγγέλτως και κατόπιν αίτησης του Επαμεινώνδα Κουφογιάννη η αρ. πρωτ. 2307/83605/03-09-2019 πράξη χαρακτηρισμού του Δασάρχη Λαυρίου (ΑΔΑ: 6ΚΥΟΡ1Κ-Θ6Υ) για έκταση εμβαδού επτά στρεμμάτων και πέντε χιλιάδων εξακοσίων σαράντα τεσσάρων εκατοντάκις χιλιοστών του στρέμματος (7,05644 στρ.), που βρίσκεται στη θέση «Ολυμπος» της περιφέρειας της Δημοτικής ενότητας Καλυβίων του Δήμου Σαρωνικού. Με την πράξη αυτή, χαρακτηρίζεται ως: • μη δασικού χαρακτήρα έκταση Αρ. Πρωτ. 13346 κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 6α του άρθρου 3 του Ν. 998/79, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρ. 32 του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ 159 Α') μη υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Κατά της Πράξης επιτρέπονται αντιρρήσεις σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του νόμου 998/79 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ 159/Α/2014), ενώπιον της κατά το άρθρο 10 παρ. 3 του Ν. 998/79, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν. 4280/2014 και του άρθρου 24 του Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α') Τεχνική Επιτροπή Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Τ.Ε.Ε.Δ.Α.) Ανατολικής Αττικής. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 210 6391721 και 210 6391252 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 03-09-2019 Ο Δασάρχης Τ.Υ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΕΛΛΗΣ Δασολόγος ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΝΠΔΔ Αριθ. Πρωτ. Φ.37/1442 Μόλος Αγ. Διονυσίου, 29100 – Ζάκυνθος τηλ. 06950 - 43828 fax 06950 – 26344 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΥΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΚΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΛΟΓΩ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ ΠΛΟΙΟΥ Ε/Γ-Τ/Ρ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΘΩΝΙΤΙΣΣΑ» Ν.Θ. 220 Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου επαναπροκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ενέργεια ΄΄ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΚΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΛΟΓΩ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ ΠΛΟΙΟΥ Ε/Γ-Τ/Ρ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΘΩΝΙΤΙΣΣΑ» Ν.Θ. 220΄΄ τιμή εκκίνησης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καθορίζεται το ποσό των 50.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας, που ορίζονται στο άρθρο 2 της ΥΑ 212/2001 (2123/34/01) (ΦΕΚ 1439 Β') και στα άρθρα 2 και 3 Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α')». Κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη προσφορά. Ο διαγωνισμός θα γίνει τη 04-10-2019 . ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00.μ. στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου που στεγάζεται στον 2ον όροφο του κτιρίου Υποδοχής επιβατών στο μόλο του Αγίου Διονυσίου Λιμένα Ζακύνθου του Δήμου Ζακύνθου . Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος, θα επαναληφθεί τη 04/11/2019 .ημέρα Δευτέρα στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα. Η ανάδειξη πλειοδότη περιλαμβάνει : ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΚΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΛΟΓΩ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ ΠΛΟΙΟΥ Ε/Γ-Τ/Ρ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΘΩΝΙΤΙΣΣΑ» Ν.Θ.220 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό μπορεί να γίνει, είτε απευθείας, είτε μέσω αντιπροσώπων τους στην Ελλάδα. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους κατ’ ελάχιστο 5% επί του ποσού προσφοράς . Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου www.Zakynthos port.gr, απ’ όπου θα έχει πλήρη και άμεση πρόσβαση κάθε ενδιαφερόμενος. Πληροφορίες για τον διαγωνισμό δίνονται από το Λιμενικό Ταμείο Ζακύνθου , όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. επικοινωνίας 26950 43828, fax 26950 26344, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Ζάκυνθος, 11-09-2019 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΗΒΑΣ ΑΔΑ: 7ΜΛΕΟΡΡ2-ΠΥΒ Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. Κεντρική Υπηρεσία Δ/νση Προμηθειών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ), προκηρύσσουν τον 12119 Συνοπτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης και ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την προμήθεια λινού σπάγκου για τη σύνθεση ταχυδρομικών αποστολών, προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 23 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 στη Διεύθυνση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207). Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και έγγραφα του Διαγωνισμού αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ (http://www.promitheus.gov.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα του Διαγωνισμού στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου. Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 09:00 έως 15:00, από τη Διεύθυνση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην Αθήνα, οδός Αιόλου 100, 2°ς όροφος, Γραφείο 208, αρμόδια υπάλληλος κος Δήμος Στέργιος, τηλ.: 210 3353290. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΜΟΣ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΑΦΡΑΓΚΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΡΝΕΛΙΑ ΣΑΡΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΟΥΝΤΙΝΓΚ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΝΑ ΛΑΛΑΪ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΟΤΣΙΑΪ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΠΑΤΟΣ ΦΙΕΡ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΚΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΑ ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ.
PrintButton

10-09-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Mε Την υπ’αριθμ' 00875B/03-09-2019 - έκθεση επίδοσης του Δικ. Επιμελητή Εφετείου Δωδ/σου με έδρα το Πρωτοδικείο Ρόδου Στέφανου Μιχ. Μελλίνη {Εθν Μακαρίου 45} κοινοποιήθηκε στον κ Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου για τον για 1) τον για τον Τσαμπίκο Σκούμπρο του Μιχαήλ, πρώην κατοίκού Μαλώνας Ρόδου και ήδη αγνώστού διαμονής) H από 10-06-2019 ΑΓΩΓΗΣ με αριθμ. Κατάθεσης 218/10-06-2019, του Χρήστου Σπανού τον Μιχαήλ, κατοίκού της Δημοτικής Κοινότητας Μαλώνας τον Δήμού Ρόδον, με A.Φ.M. 122261590 της Δ.O.Y. Ρόδου. που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο. Ρόδου. Παραγγελία και χρονολογία προς κοινοποίηση και χρονολογία 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 της πληρεξούσιας δικηγόρου κ. κ. Κυριακούλα Χριστίνα Ν. Αυγερινού, σε μένα για την επίδοση και κλήση στο δέκτη τηs επίδοσηs προs γνώση του και για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλώντας τον να ενεργήσει στις νόμιμες προθεσμίες όπως ορίζει ο νόμος καθώς και να να παραστεί, άλλως αυτή Θα διεξαχθεί εν απουσία τον, στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, που βρίσκεται στο Δικαστικό Μέγαρο Ρόδον στην Πλατεία Ελευθερίας, αρ. 1, την 7η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. κατά την ένορκη εξέταση του μάρτυρος αποδείξεως:Χρήστού Μανταδάκη τον Μάρκού της Κλεάνθης, κατοίκού Μαλώνας Ρόδου, με Α.Δ.Τ ΑΕ449847/22-02-2007 τον A.T. Αρχαγγέλού, συνταξιούχού, ο οποίος Θα εξεταστεί επί των Θεμάτων αποδείξεως της παρούσας νόμιμης και βάσιμης αγωγής χρησικτησίας μου με αριθμό κατάθεσης 218/10-06-2019, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ρόδου (τακτική διαδικασία) εναντίον του ως άνω εναγόμενον και λοιπών δύο (2) εναγομένων. Ο Δικαστικός Επιμελητής ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΙΧ. ΜΕΛΛΙΝΗΣ ΠEΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα την πέμπτη (5η) του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα: 11.25 π.μ. ο Δημήτριος Χρυσικόπουλος (ΑΦΜ: 045681195), Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, μέλος της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ. 87-89 (ΑΦΜ: 997026390), κατόπιν εγγράφου παραγγελίας του Σταύρου Παναγιωτόπυλου, πληρεξουσίου δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο “ALPHA BΑNK», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40 και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ: 094014249), επέδωσε με την υπ’ αριθμ. 1549Ζ/5-9-2019 έκθεση επιδόσεώς του στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», νόμιμα εκπροσωπούμενη, που είχε την έδρα της στις Αχαρνές, οδός Λιοσίων αρ. 85 και είναι ήδη αγνώστου έδρας, ακριβές αντίγραφο της από χρονολογία 2.7.2019 ΑΓΩΓΗΣ της πρώτης κατά αυτής, η οποία απευθύνεται στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών και ζητά Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή, Να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να καταβάλουν στην ενάγουσα εις ολόκληρον έκαστος το ποσό των 562.049,44€ με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από 16.2.2008 κατά τους όρους της συμβάσεως, στα όρια της 2393/15/30,7.1996 πράξης του διοικητού της Τραπέζης της Ελλάδος, πλέον τόκων υπερημερίας επί των καθυστερουμένων τόκων, ανατοκιζομένων κατά τα ανωτέρω ανά εξάμηνο, σύμφωνα με τη σύμβαση πιστώσεως, νομίμως δε κατά τη διάταξη του άρθρου 12 του ν. 2601/1998 μέχρις εξοφλήσεως, άλλως και όλως επικουρικώς από την επίδοση της παρούσης και μέχρις εξοφλήσεως, Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και Να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στη δικαστική δαπάνη της ενάγουσας. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχει η από 23-07-2019 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου – Είδος Δικογράφου: ΑΓΩΓΗ, Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ Αντικείμενο: ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ της κ. Γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 66161/2019 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 2069/2019, που αποδεικνύει την κατάθεση του άνω δικογράφου στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Κάτω από αυτήν υπάρχει Πράξη της κ. Γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών, που ορίζει ότι: Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη να παραστεί κατά τη συζήτηση της παρούσης όταν και όποτε κατά νόμον ορισθεί. Αθήνα 5-9-2019 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος (Τ.Υ.Σ.) ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο Επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Σ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠEΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα την πέμπτη (5η) του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα: 11.25 π.μ. ο Δημήτριος Χρυσικόπουλος (ΑΦΜ: 045681195), Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, μέλος της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ. 87-89 (ΑΦΜ: 997026390), κατόπιν εγγράφου παραγγελίας του Σταύρου Παναγιωτόπυλου, πληρεξουσίου δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο “ALPHA BΑNK», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40 και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ: 094014249), επέδωσε με την υπ’ αριθμ. 1548Ζ/5-9-2019 έκθεση επιδόσεώς του στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Άγγελο ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ του Δημητρίου, πρώην κάτοικο Περιστερίου, οδός Τεγέας αρ. 22 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από χρονολογία 2.7.2019 ΑΓΩΓΗΣ της πρώτης κατά αυτού, η οποία απευθύνεται στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών και ζητά Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή, Να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να καταβάλουν στην ενάγουσα εις ολόκληρον έκαστος το ποσό των 562.049,44€ με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από 16.2.2008 κατά τους όρους της συμβάσεως, στα όρια της 2393/15/30,7.1996 πράξης του διοικητού της Τραπέζης της Ελλάδος, πλέον τόκων υπερημερίας επί των καθυστερουμένων τόκων, ανατοκιζομένων κατά τα ανωτέρω ανά εξάμηνο, σύμφωνα με τη σύμβαση πιστώσεως, νομίμως δε κατά τη διάταξη του άρθρου 12 του ν. 2601/1998 μέχρις εξοφλήσεως, άλλως και όλως επικουρικώς από την επίδοση της παρούσης και μέχρις εξοφλήσεως, Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και Να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στη δικαστική δαπάνη της ενάγουσας. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχει η από 23-07-2019 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου – Είδος Δικογράφου: ΑΓΩΓΗ, Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ Αντικείμενο: ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ της κ. Γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 66161/2019 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 2069/2019, που αποδεικνύει την κατάθεση του άνω δικογράφου στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Κάτω από αυτήν υπάρχει Πράξη της κ. Γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών, που ορίζει ότι: Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο να παραστεί κατά τη συζήτηση της παρούσης όταν και όποτε κατά νόμον ορισθεί. Αθήνα 5-9-2019 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος (Τ.Υ.Σ.) ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο Επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Σ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠEΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα την πέμπτη (5η) του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα: 11.25 π.μ. ο Δημήτριος Χρυσικόπουλος (ΑΦΜ: 045681195), Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, μέλος της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ. 87-89 (ΑΦΜ: 997026390), κατόπιν εγγράφου παραγγελίας του Σταύρου Παναγιωτόπυλου, πληρεξουσίου δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο “ALPHA BΑNK», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40 και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ: 094014249), επέδωσε με την υπ’ αριθμ. 1546Ζ/5-9-2019 έκθεση επιδόσεώς του στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Δημήτριο ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ του Νικολάου, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Κ. Λαχανά αρ. 33-35 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από χρονολογία 2.7.2019 ΑΓΩΓΗΣ της πρώτης κατά αυτού, η οποία απευθύνεται στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών και ζητά Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή, Να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να καταβάλουν στην ενάγουσα εις ολόκληρον έκαστος το ποσό των 562.049,44€ με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από 16.2.2008 κατά τους όρους της συμβάσεως, στα όρια της 2393/15/30,7.1996 πράξης του διοικητού της Τραπέζης της Ελλάδος, πλέον τόκων υπερημερίας επί των καθυστερουμένων τόκων, ανατοκιζομένων κατά τα ανωτέρω ανά εξάμηνο, σύμφωνα με τη σύμβαση πιστώσεως, νομίμως δε κατά τη διάταξη του άρθρου 12 του ν. 2601/1998 μέχρις εξοφλήσεως, άλλως και όλως επικουρικώς από την επίδοση της παρούσης και μέχρις εξοφλήσεως, Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και Να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στη δικαστική δαπάνη της ενάγουσας. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχει η από 23-07-2019 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου – Είδος Δικογράφου: ΑΓΩΓΗ, Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ Αντικείμενο: ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ της κ. Γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 66161/2019 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 2069/2019, που αποδεικνύει την κατάθεση του άνω δικογράφου στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Κάτω από αυτήν υπάρχει Πράξη της κ. Γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών, που ορίζει ότι: Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο να παραστεί κατά τη συζήτηση της παρούσης όταν και όποτε κατά νόμον ορισθεί. Αθήνα 5-9-2019 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος (Τ.Υ.Σ.) ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο Επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Σ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠEΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα την πέμπτη (5η) του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα: 11.25 π.μ. ο Δημήτριος Χρυσικόπουλος (ΑΦΜ: 045681195), Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, μέλος της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ. 87-89 (ΑΦΜ: 997026390), κατόπιν εγγράφου παραγγελίας του Σταύρου Παναγιωτόπυλου, πληρεξουσίου δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο “ALPHA BΑNK», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40 και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ: 094014249), επέδωσε με την υπ’ αριθμ. 1547Ζ/5-9-2019 έκθεση επιδόσεώς του στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Νικόλαο ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ του Δημητρίου, πρώην κάτοικο Διονύσου, οδός Λ. Δημοκρατίας αρ. 95 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από χρονολογία 2.7.2019 ΑΓΩΓΗΣ της πρώτης κατά αυτού, η οποία απευθύνεται στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών και ζητά Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή, Να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να καταβάλουν στην ενάγουσα εις ολόκληρον έκαστος το ποσό των 562.049,44€ με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από 16.2.2008 κατά τους όρους της συμβάσεως, στα όρια της 2393/15/30,7.1996 πράξης του διοικητού της Τραπέζης της Ελλάδος, πλέον τόκων υπερημερίας επί των καθυστερουμένων τόκων, ανατοκιζομένων κατά τα ανωτέρω ανά εξάμηνο, σύμφωνα με τη σύμβαση πιστώσεως, νομίμως δε κατά τη διάταξη του άρθρου 12 του ν. 2601/1998 μέχρις εξοφλήσεως, άλλως και όλως επικουρικώς από την επίδοση της παρούσης και μέχρις εξοφλήσεως, Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και Να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στη δικαστική δαπάνη της ενάγουσας. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχει η από 23-07-2019 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου – Είδος Δικογράφου: ΑΓΩΓΗ, Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ Αντικείμενο: ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ της κ. Γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 66161/2019 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 2069/2019, που αποδεικνύει την κατάθεση του άνω δικογράφου στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Κάτω από αυτήν υπάρχει Πράξη της κ. Γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών, που ορίζει ότι: Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο να παραστεί κατά τη συζήτηση της παρούσης όταν και όποτε κατά νόμον ορισθεί. Αθήνα 5-9-2019 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος (Τ.Υ.Σ.) ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο Επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Σ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθ. 499Γ/04-09-2019 έκθεση επίδοσης μου εγώ η Δικ. Επιμελήτρια Εφετείου Αθηνών με έδρα στο Πρωτοδικείο Αθηνών ΤΣΙΤΣΗ Δ.ΘΩΜΑΗ, μετά από γραπτή παραγγελία της Ελένης ΛΟΥΚΑΪΤΗ, ως πληρεξούσιας Δικηγόρου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΠΤΑΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ETAIPEIA ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα οδός Ελ. Βενιζέλου αρ. 56 και εκπροσωπείται νόμιμα με ΑΦΜ 998159320, ήρθα για να επιδώσω προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό της Θεοδώρας χήρας Σταματίου ΣΠΑΝΟΥ το γένος Νικολάου ΚΟΝΤΟΛΕΟΝΤΟΣ και της Βικτωρίας, κάτοικο Αθηνών οδός Βεΐκου αρ. 23-25 και ήδη άγνωστος διαμονής, την από 21-02-2019 ΑΓΩΓΗ της πρώτης κατά της δεύτερης που απευθύνεται προς το Ειρηνοδικείο Αθηνών. Στο δικόγραφο αυτό υπάρχουν οι εξής πράξεις: 1) ΓΑΚ: 25166/2019 και με ΕΑΚ: 748/13-03-2019 για την κατάθεση της και 2) η από 13-03-2019 πράξη της κα. Ειρηνοδίκη Αθηνών με την οποία ορίζει ημερομηνία συζήτησης στις 25/10/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 στο ακροατήριο 3 του Ειρηνοδ. Αθηνών αριθ.15 - έκθεμα ΜΚ1 της οποίας το αιτητικό έχει ως εξής: Να γίνει δεκτή η αγωγή μου. Να διαταχθεί η εξάλειψη της υποθήκης που έχει εγγραφεί υπέρ της αντιδίκου προς ασφάλεια της απαίτησής της ποσού 125.000 δρχ. ή του ισοτίμου των τριακοσίων εξήντα έξι και 0,84 (366,84€), στα βιβλία Υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών στον τόμο 2800, φύλλο 19, με α.α. 1 και αριθμό Υποθήκης 261895 επί του στο ιστορικό ακινήτου μου. Να καταδικαστεί η αντίδικος στη δικαστική δαπάνη μου. ΑΘΗΝΑ 06-09-2019 Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΤΣΙΤΣΗ Δ. ΘΩΜΑΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ'αριθ. 500Γ/04-09-2019 έκθεση επίδοσης μου εγώ η Δικ. Επιμελήτρια Εφετείου Αθηνών με έδρα στο Πρωτοδικείο Αθηνών ΤΣΙΤΣΗ Δ.ΘΩΜΑΗ, μετά από γραπτή παραγγελία της Ειρήνης ΚΑΜΜΕΝΟΥ ως πληρεξούσιας Δικηγόρου του Ευτυχίου ΛΕΙΒΑΔΑ του Παναγιώτη και της Ευανθίας με ΑΦΜ 116911630, κατοίκου Αθηνών οδός Χαλκοκονδύλη αρ. 41, ήρθα για να επιδώσω προς τον κ Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό της Ρενάτε - Γκαμπριέλε (Renate- Gabriele) ΜΥΛΛΕΡ (Muller) του Μάρτιν (Martiη) και της Άννα (Hanna), πρώην κατοίκου Αθηνών οδός Αγαθουπόλεως αρ. 38 και ήδη αγνώστου διαμονός, την από 16-10-2018 ΚΛΗΣΗ του πρώτου κατά της δεύτερης που απευθύνεται προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Στο δικόγραφο αυτό υπάρχουν οι εξής πράξεις: 1) Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 95937/2018 και με Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 1241/16-10-2018 για την κατάθεσή της και 2) η από 16-10-2018 πράξη Γραμματέας του άνω Δικαστηρίου με την οποία ορίζει ημερομηνία συζήτησης στις 25/11 /2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών Κτίριο 4 -Αίθουσα 3 Πιν. Α6 (ΜΟΝ) και Αρ.Πιν.34, συγκινοποιείται και η από 14-09-2019 αγωγή με ΓΑΚ: 55048/2016 και ΕΑΚ: 4615/2016 της οποίας το αιτητικό έχει ως εξής: Να γίνει δεκτή η αγωγή μου. Να λυθεί ο νόμιμος γάμος που υπάρχει ανάμεσα σε μένα και την εναγόμενη σύζυγό μου, ανεξάρτητα από την υπαιτιότητα και να καταδικαστεί η αντίδικος στη δικαστική δαπάνη μου. ΑΘΗΝΑ 06-09-2019 Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΤΣΙΤΣΗ Δ.ΘΩΜΑΗ
PrintButton

06-09-2019

on .

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αριθμ. Πρωτ. 890 ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΧ ΚΑΙ Α/Σ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΘΟΔΟ ΚΕΝΟΥ, ΣΤΙΣ Τ.Κ. Βενιζέλου 139 , Τ.Κ.:62125 ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ Πληρ. Κουφός Γεώργιος ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, Μηχανολόγος Μηχαν. ΠΕ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019 - 2020» Τηλ. 23210-83817 , 83850 FAX q 203210 - 83862 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Σερρών - Δ.Ε.Υ.Α.Σ., προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση της Υπηρεσίας «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΧ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΚΕΝΟΥ, ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019 - 2020», με προϋπολογισμό 180.000,00 €, χωρίς Φ.Π.Α. 24%, ή 223.200,00 € με Φ.Π.Α. 24%. Τα κριτήρια βάσει των οποίων προκύπτει η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , μόνο βάσει τιμής, αναφέρονται στην Αναλυτική Διακήρυξη της Υπηρεσίας . Η υπηρεσία κατατάσσεται στον Κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV ) : 90400000-1 : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ. Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης Παροχής Υπηρεσίας , αποτελεί η συνολική Λειτουργία και Συντήρηση των δικτύων Αποχέτευσης και των αντλιοστασίων με την μέθοδο κενού, στις Τ.Κ. Σκουτάρεως και Μητροσίου Σερρών, για τα έτη 2019 – 2020, με εξωτερικό συνεργάτη, για δέκα οκτώ ( 18 ) ημερολογιακούς μήνες , από την υπογραφή της Σύμβασης. 2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, και στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Σερρών, www.deyas.gr. Η διακήρυξη της υπηρεσίας έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. αντίστοιχο υπόδειγμα , για κάτω των ορίων . Όλες οι επικοινωνίες, τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων και συμπληρωματικών πληροφοριών, υποβάλλονται ηλεκτρονικά, και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με όρους και τρόπους που καθορίζονται στην Αναλυτική Διακήρυξη της υπηρεσίας. Πληροφορίες στα τηλέφωνα : 23210 – 83800 – 83823 – 83850 , FAX επικοινωνίας 23210 – 83862, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία : Τσαρσιταλίδου Σεβήρα, Γρ. Προμηθειών, Κουφός Γεώργιος, Προϊστάμενος Τμήματος Η/Μ . 3. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 4 – 10 – 2019, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 14 : 30 μ.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 11 – 10 – 2019, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 09.00 π.μ. 4. Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό. 4.1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε : α) κράτος - μέλος της Ένωσης, β) κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) , γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 4.2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων , συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς . 5. Κάθε προσφέρων οφείλει να αποδείξει την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας , την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια , καθώς και την τεχνική και επαγγελματική ικανότητά του , οι οποίες θα πρέπει να αντιστοιχούν στις απαιτήσεις που αναφέρονται στην Αναλυτική Διακήρυξη της υπηρεσίας . 6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής που ανέρχεται στο ύψος του 2% του Προϋπολογισμού Μελέτης προ Φ.Π.Α. 24% , δηλαδή στο ποσό των τριών χιλιάδων , εξακοσίων ΕΥΡΩ ( 3.600,00 € ) , με ισχύ τουλάχιστο δώδεκα ( 12 ) μήνες και τριάντα ( 30 ) ημέρες , μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα ( 12 ) μήνες. 7. Η υπηρεσία χρηματοδοτείται από ίδια έσοδα ΔΕΥΑΣ . 8. ΔΕΝ Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. 9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. ΣΕΡΡΩΝ. Σέρρες 05 - 09 - 2019 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α. ΑΡΒΑΝΙΤΟΥ, Α.Φ.Μ. 047579528, κάτοικος Αθηνών,οδός Πειραιώς,αρ.1, μετά από έγγραφη παραγγελία του κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΙΤΣΙΚΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΕ6, Διευθυντή Τ.Υ.Δ.Σ. του ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (Λεωφ. Κ. Καραμανλή αρ.1), επέδωσα σύμφωνα με τις υπ' αριθμ.: 11013, 11014/04-09-2019 Εκθέσεις Επιδόσεων μου προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά κ. ΕΛΕΝΗ ΜΙΓΔΟΥ (ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΡΕΔΡΟΣ) για τους: α) Κομήνο Βρεττό του Σωτηρίου και της Δέσποινας και β) Ασλαματζίδη Ευδοξία του Λουκά και της Παρθένας, με ποσοστό έκαστος 50% επί ιδιοκτησίας με αριθμό ΚΑΕΚ 051294277003, πρώην κατοίκων Κορυδαλλού, οδός Καυκάσου, αρ. 55 και ήδη αγνώστου διαμονής, ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ, νόμιμα υπογεγραμμένο από τον Διευθυντή Τ.Υ.Δ.Σ. κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΡΙΤΣΙΚΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΕ6, συνυπογραφομένου και από την κ. ΕΥΓΕΝΙΑ ΦΟΥΡΙΚΗ, Πολιτικό Μηχανικό, του με στοιχεία: Αρ.πρωτ.: 13147, ΣΑΛΑΜΙΝΑ 31-07-2019, ΕΓΓΡΑΦΟΥ με ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση για τακτοποίηση ιδιοκτησίας με όμορη αυτής προκειμένου να καταστεί άρτια και οικοδομήσιμη κατά κανόνα, για σύνταξη Διορθωτικής Πράξης Εφαρμογής» Σχετικό: 1) Η με αρ.πρωτ. 6095/09-04-2019 αίτηση της κας Λάσκου Λουκίας ΠΡΟΣ: κα. Λάσκου Λουκία και ΠΡΟΣ: Συνιδιοκτήτρια κα Κουντούρη Ειρήνη του Γεωργίου σύζυγος Κολέτση Παντελή, καθώς και στους ιδιοκτήτες των οικοπέδων που βρίσκονται στο ΟΤ 388 με κωδικούς αριθμούς 0388005, 0388007 και 0388009, περιοχή Αγ. Γεώργιος και με ΚΑΕΚ 051294277003, 051294277007 και 051294277005. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα, 04-09-2019 Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ EΠΙMEΛHTPIA ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α. ΑΡΒΑΝΙΤΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ Δια της υπ’ αρ. 449/9-8-2019 Έκθεσης Επιδόσεως, Δικαστικός Επιμελητής της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών Έλενα Τζανετάκου, επέδωκε κατόπιν έγγραφης παραγγελίας μου, ως πληρεξουσίας του Πέτρου Καμπάκη του Κωνσταντίνου και της Παναγιώτας, κατοίκου Χαλανδρίου, οδός Πέλλης αρ. 40 (ΑΦΜ 009553948 ΔΟΥ Χαλανδρίου), προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Γεώργιο Αναγνωστόπουλο του Νικολάου, πρώην κάτοικο Βούλας Αττικής, οδός Σοφοκλέους αρ. 79 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 02-06-2019 και με α.κ 48809-6053/2019 αίτηση του πρώτου κατά του τελευταίου περί λήψεως ασφαλιστικών μέτρων, απευθυνόμενης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, για την οποία ορίσθηκε δικάσιμος η 18.09.2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00πμ (αρ. πιν. 44, Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων, το κτίριο και η αίθουσα εκδικάσεως της αιτήσεως γνωστοποιούνται την παραμονή της δικασίμου σε έκθεμα που αναρτάται στον 1ο όροφο του κτιρίου 5), με αιτήματα αυτής να γίνει δεκτή η ανωτέρω αίτηση, να διαταχθεί η εξάλειψη των εμπραγμάτων βαρών που ενεγράφησαν από τον Γεώργιο Αναγνωστόπουλο, δυνάμει της υπ’ αριθμ. υπ’ αριθμόν 342/1993 διαταγής Πληρωμής του κ. Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και δη 1) της προσημειώσεως υποθήκης που ενέγραψε την 11-01-1993 για το ποσό των δραχμών 882.200, σε τόμο ΣΣΗ με αυξ. αρ. 90 στα οικεία βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Χαλανδρίου, και 2) της προσημειώσεως υποθήκης που ενέγραψε την 29-01-1993 για το ποσό των δραχμών 2.200.00, σε τόμο ΣΣΗ με αυξ. αρ. 90 στα οικεία βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Χαλανδρίου επί ενός ακινήτου πλήρους, αποκλειστικής και αδιαφιλονίκητης κυριότητας του αιτούντος, ήτοι Ενός οικοπέδου άρτιου και οικοδομήσιμου κείμενου εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως του Δήμου Χαλανδρίου Αττικής, εις θέσιν «ΤΟΥΦΑ», της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Χαλανδρίου, στο υπ’ αριθμόν (429) οικοδομικό τετράγωνο και επί της οδού Πέλλης 40, εκτάσεως (666) τμ., επί του οποίου υφίσταται διώροφη οικία, και το οποίο περιήλθε στον αιτούντα με το υπ’ αριθμ. 578/1982 συμβόλαιο αγοραπωλησίας της συμβολαιογράφου Αθηνών ΑΓΑΘΗΣ ΚΕΦΑΛΑ, νομίμως μεταγεγραμμένου στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Χαλανδρίου στον τόμο ΣΞΔ με αριθμό 232 , έχει δε λάβει ΚΑΕΚ 051471325018/0/0 στο Κτηματολογικό Γραφείο Χαλανδρίου και τέλος να καταδικασθεί ο καθ’ ού στην εν γένει δικαστική δαπάνη του αιτούντος, προς γνώσιν του και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενον όπως παραστεί ότε και όπου ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα, 28-08-2019 Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος Παγώνα Φερεντίνου Ο επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής Έλενα Τζανετάκου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΓΩΓΗΣ Με τις υπ’ αριθμ. 587ΣΤ΄ / 19-07-2019,588ΣΤ΄ / 19-07-2019,589ΣΤ΄ / 19-07-2019 και 590ΣΤ΄ / 19-07-2019 εκθέσεις επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Ρόδου Χρυσόστομου Κόκκαλη με παραγγελία του πληρεξουσίου δικηγόρου της ενάγουσας Δικαίας Σταματίας Κούσβου του Στεφάνου, κατοίκου Ρόδου, επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου για τους εκ των εναγομένων Εμμανουήλ Κούσβο του Νικολάου, πρώην κατοικο Μαλώνας Ρόδου και ήδη αγνώστου διαμονής, Κυριακή Κούσβου του Νικολάου, πρώην κάτοικο Μαλώνας Ρόδου και ήδη αγνώστου διαμονής, Αναστασία Κούσβου του Νικολάου, πρώην κάτοικο Μαλώνας Ρόδου και ήδη αγνώστου διαμονής, Ιφιγένεια Κούσβου του Στεφάνου συζ. Ρέντζο Ντι Κιάρα,πρώην κάτοικο Τεργέστης Ιταλίας και ήδη αγνώστου διαμονής, η από 26-06-2019 και με αριθμό κατάθεσης 353/2019 αγωγή ασκηθείσα ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου που αφορά την κτήση κυριότητας με χρησικτησία των ακινήτου που αναφέρεται στο αιτητικό αυτής και συγκεκριμένα 1) Αγρός επιφανείας 1.000 τ.μ. που κείται στην κτηματική περιφέρεια Μασσάρων Ρόδου και φέρει κτηματολογικά στοιχεία τόμος 51 γαιών Μασσάρων, φύλλο 73, μερίδα 785 και φάκελος 5969 του Κτηματολογίου Ρόδου και 2) Αγρός επιφανείας 1.120 τ.μ. που κείται στην κτηματική περιφέρεια Μασσάρων Ρόδου και φέρει κτηματολογικά στοιχεία τόμος 51 γαιών Μασσάρων, φύλλο 74, μερίδα 782 και φάκελος 5970 του Κτηματολογίου Ρόδου, για να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες γενικά και με κλήση μέσα σε 130 ημέρες από την επόμενη κατάθεσης της αγωγής και κατά την αναστολή της προθεσμίας του άρθρου 147 Κ.Πολ.Δ. να καταθέσουν προτάσεις και όλα τα απαραίτητα έγγραφα, διαφορετικά θα δικαστούν ερήμην και με αντιγραφή στη σχετική έκθεση επίδοσης. Ρόδος, 05-09-2019 Ο πληρεξούσιος δικηγόρος Ιωάννης Εμμ. Κούκουλας ΠEΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Ο Δικαστικός Επιμελητής στο Εφετείο Πειραιώς με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Δημήτριος Χρυσικόπουλος (ΑΦΜ: 045681195) μέλος της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών» και το δ.τ. «ΚΩΔΙΚΑΣ Α.Α.Δ.Ε.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα οδός Σόλωνος αρ. 87-89 (ΑΦΜ 997026390), νομίμως εκπροσωπούμενης, κατόπιν παραγγελίας της Δικηγόρου Αικατερίνης Παπαμανώλη, μέλους της δικηγορικής εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ – ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΦΜ: 996987350), πληρεξουσίας δικηγόρου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «ALPHA BANK», η οποία εξομοιούται, κατά τη διάταξη του άρθρου 75 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, λόγω συγχωνεύσεως με απορρόφηση, με καθολική διάδοχο της «ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40, ΑΦΜ 094014249., επέδωσε με την υπ’ αριθμ. 1513Ζ/4-9-2019, ημέρα: Τετάρτη και ώρα: 11+40 έκθεση επιδόσεώς του στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την Μαρία ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ του Πασχάλη πρώην κάτοικο Κάτω Χαλανδρίου Αττικής, οδός Ακαρνανίας αρ. 21 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 2732/2019 Αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών – Τακτική Διαδικασία – Τμήμα Εμπορικό, η οποία Δικάζει ερήμην της εναγομένης, Ορίζει παράβολο ανακοπής ερημοδικίας στο ποσό των 250,00€, Δέχεται την αγωγή, Υποχρεώνει την εναγομένη να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των 200€ με τον νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης της αγωγής και μέχρι την πλήρη εξόφληση με το ανώτατο επιτρεπόμενο επιτόκιο υπερημερίας ανά εξάμηνο, σύμφωνα με το ν. 2912/2001, Αναγνωρίζει την υποχρέωση της εναγομένης να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των 720.208,62€ με το νόμιμο τόκο από την επομένη την επίδοσης της αγωγής και μέχρι την πλήρη εξόφληση, με το ανώτατο επιτρεπόμενο επιτόκιο υπερημερίας για τις προς την τράπεζα οφειλές και με ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας ανά εξάμηνο, σύμφωνα με το ν. 2912/2001) Κηρύσσει την απόφαση προσωρινά εκτελεστή ως προς την καταψηφιστική της διάταξη κατά ένα μέρος και συγκεκριμένα ως προς το ποσό των 100.000,00€. Καταδικάζει την εναγομένη στα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των 23.100,00€. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 4-9-2019 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος (Τ.Υ.Σ.) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗ Ο Επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Σ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Περίληψη επιδοθέντος εγγράφου Επιδόθηκε με την με αριθ 2423-Δ/ 2019 έκθεσή επίδοσής μου , με παραγγελία της Δικηγόρου Αγγελικής Φωτ. Προύντζου ως πληρεξούσιας της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία COCA COLA-ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (3Ε) που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα ,προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό της εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ &ΣΙΑ Ο.Ε.» όπως νόμιμα εκπροσωπείται , που έδρευε στο Π Φάληρο Αττικής (Αχιλλέως αρ 122) και ηδη αγνώστου έδρας , για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες ακριβές αντίγραφο της με ημερομηνία 25-07-2019 ΑΓΩΓΗΣ της πρώτης κατ΄ αυτόν απευθυνομένης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών και ζητά να γίνει δεκτή στα αιτήματα που αναφέρονται σ΄ αυτή . Στο τέλος του αντιγράφου του ως άνω δικογράφου υπάρχουν 1) η με ΓΑΚ 64687 /2019 και ΕΑΚ 2636 /2019 πράξη της Γραμματέας του Ειρηνοδικείου Αθηνών και 2) η από 29-07-2019 πράξη της Ειρηνοδίκη Αθηνών με αριθ. Έκθεμα ΜΚ1 Αριθ 18 - που ορίζει χρόνο για συζήτηση αυτής την 28-01-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 πμ των συνεδριάσεων του Ειρηνοδικείου Αθηνών (ακροατήριο 3 ) με την πιο πάνω αγωγή ζητεί να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή της ώστε αναγνωριζόμενης της κυριότητας της εταιρείας τους επι του ιστορικού λεπτομερώς περιγραφόμενου κινητού πράγματος: ενός μονοπορτου ΨΥΓΕΙΟΥ τύπου FRIGOGLASS FV 650 c juice με αριθ ΠΑΓΙΟΥ A0000010653 και αρ Καμπίνας GR650728879 ) .Να υποχρεωθεί η εναγόμενη να αποδώσει το επίδικο κινητό αυτό πράγμα σε αυτήν (COCA COLA -3E) άλλως να αφαιρεθεί βιαίως από τον καθ ου ή από οποιονδήποτε άλλον έλκει δικαιώματα από αυτόν ή κατέχει αυτό εξ ονόματός της ή από οποιονδήποτε τρίτον έλκει δικαιώματα από αυτόν ή κατέχει αυτό εξ ονόματός της οπουδήποτε και αν ευρεθεί αυτό. Να. Να καταδικαστεί ο εναγόμενος στην δικαστική δαπάνη . Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚ. ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΔΑ: Ψ81ΛΩΞ9-ΨΘΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ Αριθ. Αποφ.: 316 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Παιονίας Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν. 4555/2018 (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4623/2019 (Ρυθμίσεις θεμάτων Ο.Τ.Α.). 3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4483/2017 (αντιμισθία αντιδημάρχων). 5. Την υπ' αριθμ. 15150/15-4-2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010», όπως ισχύει. 6. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 82/59633/20-8-2019: 0ρισμός Αντιδημάρχων 7. Το από 28/08/2019 πρακτικό ορκωμοσίας αιρετών Δήμου Παιανίας. 8. Το από 03/9/2019 πρακτικό της Δημοτικής Παράταξης «ΝΙΚΗ Ενωμένοι Μπορούμε!» 9. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ 13796/29-5-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στον οποίο περιγράφονται ανά οργανική μονάδα οι αρμοδιότητες τις οποίες ασκεί ο Δήμος 10.Την ανάγκη για αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων του Δήμου. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Παιανίας, με θητεία από 01/09/2019 μέχρι την 31/08/2020 εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες, σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου, ως εξής: 1. τον κ. Σαμωνά Ξύκη Ιωάννη του Κων/νου Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών και Εξυπηρέτησης Πολιτών στον οποίο παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες: Α. Την εποπτεία όλων των τμημάτων της Δ/νσης Διοικητικών υπηρεσιών και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Β. Την εποπτεία του Γραφείου Κοιμητηρίου της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Γ. Την εποπτεία του τμήματος Κ.Ε.Π . Παιονίας-Γλυκών Νερών Δ. Την εποπτεία και τον έλεγχο της λειτουργίας του προγράμματος αντιμετώπισης αδέσποτων ζώων Ε. Την ευθύνη λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων (άρθρο 79 Ν. 4555/2018). Ζ. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που σχετίζονται με τη λειτουργία των ανωτέρω υπηρεσιών. ΣΤ. Τη συνυπογραφή με τον αρμόδιο Δ/ντή των εισηγήσεων των θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Η. Την τέλεση πολιτικών γάμων καθώς και την υπογραφή των αδειών και γνωστοποιήσεων γάμων και ληξιαρχικών εγγράφων. 2. Την κ. Αγγελοπούλου-Κωνσταντίνου Ζωγράφου (Ζωή) Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης στην οποία παρέχεται αντιμισθία και της μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες : Α. Την εποπτεία όλων των τμημάτων της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης εκτός από την εποπτεία γραφείου Κοιμητηρίου Β. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που σχετίζονται με τη λειτουργία των ανωτέρω Υπηρεσιών. Γ. Τη συνυπογραφή με τους αρμόδιους Δ/ντές των εισηγήσεων των θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Δ. Την τέλεση πολιτικών γάμων καθώς και την υπογραφή των αδειών και γνωστοποιήσεων γάμων και ληξιαρχικών εγγράφων. Ε. Την ορίζει μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου 3. την κ. Αντωνίου Ελένη (Έλενα) του Αναστασίου Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού & Κοινωνικής Προστασίας στην οποία παρέχεται αντιμισθία και της μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες: Α. Την εποπτεία της υπηρεσίας Παιδείας, Φροντίδας Σχολικών Μονάδων & Προσχολικής Αγωγής,. Β. Την εποπτεία του αυτοτελούς τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς Γ. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που σχετίζονται με τη λειτουργία των ανωτέρω Υπηρεσιών. Δ. Τη συνυπογραφή με τους αρμόδιους Προϊσταμένους ή Δ/ντές των εισηγήσεων των θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Ε. Την τέλεση πολιτικών γάμων καθώς και την υπογραφή των αδειών και γνωστοποιήσεων γάμων και ληξιαρχικών εγγράφων. ΣΤ. Την ορίζει μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 4. Τον κ. Δάβαρη Γεώργιο (Μπάμης) του Δημητρίου Αντιδήμαρχο της Δ/σνης Οικονομικών Υπηρεσιών και τμήματος Προγραμματισμού -Ανάπτυξης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες: Α. Την εποπτεία των τμημάτων των Οικονομικών Υπηρεσιών και του αυτοτελούς τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Β. Την ευθύνη στα ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που σχετίζονται με τη λειτουργία των ανωτέρω Υπηρεσιών. Δ. Τη θεώρηση γνησίου υπογραφής στα πρωτόκολλα παραλαβής υπηρεσιών (εργασιών - μεταφορών), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Ε. Τη συνυπογραφή με τους αρμόδιους Δ/ντές των εισηγήσεων των θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. ΣΤ. Την τέλεση πολιτικών γάμων καθώς και την υπογραφή των αδειών και γνωστοποιήσεων γάμων και ληξιαρχικών εγγράφων. Ζ. Τον ορίζει μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 5. Τον κ. Θανάση (Ντούλιος) Σταύρος του Γεωργίου Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες: Α. Την εποπτεία της Πολιτικής Προστασίας Β. Την εποπτεία των Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών με έδρα την Κοινότητα Γλυκών Νερών Γ. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που σχετίζονται με τη λειτουργία των ανωτέρω Υπηρεσιών. Δ. Τη συνυπογραφή με τους αρμόδιους Δ/ντές των εισηγήσεων των θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Ε. Την τέλεση πολιτικών γάμων καθώς και την υπογραφή των αδειών και γνωστοποιήσεων γάμων και ληξιαρχικών εγγράφων. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος. ΣΤ. Τον ορίζει μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Δάβαρης Γεώργιος (Μπάμης) του Δημητρίου. Όταν κωλύεται ο κ. Θανάσης (Ντούλιος) Σταύρος ορίζεται να ασκεί τα καθήκοντά του ο Σαμωνάς Ξύκης Ιωάννης. Όταν κωλύεται να ασκεί τα καθήκοντά του ο Σαμωνάς Ξύκης Ιωάννης ορίζεται να ασκεί τα καθήκοντά του ο κ. Θανάσης (Ντούλιος) Σταύρος. Όταν κωλύεται να ασκεί τα καθήκοντά της η Αντωνίου Ελένη (Έλενα) ορίζεται να ασκεί τα καθήκοντά της κ. Δάβαρης Γεώργιος (Μπάμης). Όταν κωλύονται να ασκούν τα καθήκοντά τους η κ. Αγγελοπούλου-Κωνσταντίνου Ζωγράφου (Ζωή και ο κ. Δάβαρης Γεώργιος (Μπάμης) θα ασκεί τα καθήκοντά τους ο Δήμαρχος. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης ορισμού τους, να δημοσιευτεί μια φορά σε μια (1) ημερήσια εφημερίδα και εάν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μια εβδομαδιαία εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Παιονίας και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΠΑΙΑΝΙΑ 04 /9/2019 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΣΤ. ΜΑΔΗΣ
PrintButton

04-09-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ Το Ειρηνοδικείο Αθηνών με την με αριθμό 2335/2018 απόφασή του που εκδόθηκε επί αίτησης της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΣΤΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας 26, όπως νόμιμα εκπροσωπείται (Α.Φ.Μ. 094496312 ΦΑΕ Αθηνών), προσκαλεί τον κομιστή της με αριθμό 00074176-1 τραπεζικής επιταγής της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΆΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» ποσού χιλίων ευρώ (€ 1.000,00) σε διαταγή της ανωτέρω αιτούσας, πληρωτέα από τον με αριθμ. GR85.0140.1150.1150.0801.3001.156 λογαριασμό, που φέρει ημερομηνία έκδοσης την 20.03.2017, όπως εντός εξήντα (60) ημερών από την τελευταία των παρακάτω δημοσιεύσεων αναγγείλει τα δικαιώματά του και εάν κατέχει την εν λόγω επιταγή να την καταθέσει στην Γραμματεία του ως άνω Δικαστηρίου επί ποινή απώλειας της ισχύος της. Απαγορεύει δε κατά την διάρκεια της διαδικασίας πρόσκλησης οποιαδήποτε παροχή προς τον κομιστή της παραπάνω επιταγής. Διατάσσει τέλος την δημοσίευση της ως άνω πρόκλησης από μία φορά σε δύο (2) εφημερίδες, οι οποίες εκδίδονται στην Αθήνα, καθώς και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Περιορισμένης Ευθύνης (ΤΑΕ & ΕΠΕ) της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ακόμη δε και την τοιχοκόλληση της πρόσκλησης αυτής στην αίθουσα του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Αθήνα 27 Αυγούστου 2019 Ο πληρεξούσιος δικηγόρος της αιτούσας ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Κ. ΚΟΥΤΣΟΥΛΕΛΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 52- ΑΘΗΝΑ 106 80 ΤΗΛ. 210·3603617 ·3635790 FAX: 210·3603617 ΑΦΜ: 124708990- ΔΟΥ: Δ' ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.Δ.Σ.Α. 29339 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με την υπ’ αριθμ. 3/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ιλίου, ιδρύθηκε το μη κερδοσκοπικό σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ» που εδρεύει στους Αγίους Αναργύρους Αττικής, εγκριθέντος του από 1/2/2018 καταστατικού του, αποτελούμενο από είκοσι ένα (21) άρθρα και σκοπούς τους αναφερόμενους στο άρθρο δύο (2) αυτού. Αθήνα, 02 Σεπτεμβρίου 2019 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Κωνσταντίνος Ι. Μαυροειδής ΕΚΜΙΣθΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Η Ιερά Μονή Αγίου Χαραλάμπους Λευκών Αυλωναρίου Ευβοίας προκηρύσσει πλειοδοτική δημοπρασία δια την εκμίσθωση Καταστήματος εκ μ.τ. 108, κειμένου στην Αθήνα και επί των οδών Αγίας Ζώνης 82 και Κυθήρων 4-6. Η παράδοση των προσφορών των ενδιαφερομένων θα γίνει εις το γραφείο του πληρεξουσίου Δικηγόρου της Ιεράς Μονής εντός δέκα ημερών από την δημοσίευση περίληψη των όρων της δημοπρασίας σε δύο ημερήσιες εφημεριδες των Αθηνών. Πληροφορίες: Δικηγορικό γραφείο Γεωργίου Μποτή (Ιπποκράτους 10-12- Αθήνα 10679-4ος όροφος) τηλ. 210-3621740 και 210-3602657 και e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Aθήνα 5-9-2018 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Γεώργος Ι. Μποτής ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την 2452/03-09-2019 έκθεση επίδοσης της Δικ. Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Κωνσταντίνα Γ. Σαμαρά, κατοίκου Αθήνας, Νικηταρά 8-10, τηλ. 210-3818010, επεδόθη τη επισπεύσει της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ‘’ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.’’, που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας, αρ. 274, με ΑΦΜ 094060402, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για την Ευγενία Πανάγου του Αθανασίου, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Λάκωνος, αρ. 7 και ήδη αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 045063123, ακριβές αντίγραφο της από 22-07-2019 Κλήσης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, η οποία ζητάει: 1. Να γίνει δεκτή η παρούσα, 2. Να ορισθεί δικάσιμος προς συζήτηση της ανωτέρω αγωγής, με σκοπό να γίνει δεκτή αυτή καθ’ολοκληρία, 3. Να καταδικασθεί η αντίδικος στην εν γένει δικαστική δαπάνη. Στο τέλος της άνω κλήσης υπάρχει η από 23-07-2019 έκθεση κατάθεσης δικογράφου της κας. Γραμματέως με ΓΑΚ 62310/2019 και ΕΑΚ 2475/2019, που αποδεικνύει την κατάθεση της σε αυτήν. Ταυτόχρονα ο κος Ειρηνοδίκης ορίζει ημερομηνία συζήτησης της παραπανω κλήσης στο κατάστημα του παραπάνω δικαστηρίου, ακροατήριο 3, αριθμός πινακίου ΜΚ1 12, ώρα: 09:00 πμ., στις είκοσι εννέα (29) του μήνα Ιανουαρίου του δύο χιλιάδες είκοσι (2020) έτους, ημέρα Τετάρτη και με κοινοποίηση της παρούσας δέκα (10) ημέρες πριν από τη συζήτηση. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη συγχρονως να παραστεί όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Γίνεται μνεία ότι συγκοινοποιούνται τα εξής: Α/ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο της υπ’αριθμόν 641/2017 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Ειδικές Διατάξεις για τις Μικροδιαφορές), σύμφωνα με την οποία: 1/ Δικάζει ερήμην της εναγομένης και 2/ Κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση της αγωγής. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα στις 20-03-2017 σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και της πληρεξούσιας δικηγόρου της ενάγουσας. Β/ ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο της με αριθμό κατάθεσης 2381/10-06-2015 Αγωγής της πρώτης κατά της δεύτερης. Στο τέλος της άνω αγωγής υπάρχει η από 10-06-2017 πράξη συζήτησης της κας Ειρηνοδίκη με την οποία όριζε χρόνο συζήτησης στις τριάντα (30) του μήνα Ιανουαρίου του δύο χιλιάδες δεκαεπτά (2017) έτους, ημέρα Δευτέρα, ώρα: 09:00 πμ στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου Αθηνών και με κοινοποίηση της παρούσας δέκα ημέρες πριν από τη συζήτηση, σύμφωνα με την οποία ζητάει: 1/ Να γίνει δεκτή η αγωγή, 2/ Να υποχρεωθεί η εναγομένη, να καταβάλλει για την αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας, το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ογδόντα ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (4.180,56 ευρώ), έντοκα, νόμιμα, από τς 12-07-2013, ήτοι μετά το πέρας δεκαπέντε ημερών από της επιδόσεως του εγγράφου διά εξωδίκου οχλήσεως προς την εναγομενη, να αποδώσει το οφειλόμενο απ’αυτήν ποσό, άλλως από της επιδόσεως της παρούσας και μέχρι την εξόφληση, 3/ Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή. Και να καταδικασθεί η αντίδικος στην εν γένει δικαστική δαπάνη. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 03.09.2019 Η πληρεξούσια Δικηγόρος Ευγενία Ζαχαροπούλου ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 18277 ΘΕΜΑ: Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Ο Δήμαρχος, Αφού έλαβε υπόψη του: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν. 4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν. 4623/2019 (Α΄ 134). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/Β΄/2019) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. "Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει." 4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν. 4483/2017 (Α΄ 107) και της παρ. 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με την αντιμισθία. 5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (ΦΕΚ 698/Β΄/2014) για τον Δήμο Κορυδαλλού, σύμφωνα με τα οποία ο μόνιμος πληθυσμός του ανέρχεται στους 63.445 κατοίκους. 6. Την με αριθμ. εγκ.82/59633/20.08.2019 του Υπουργείου Εσωτερικών, «Ορισμός Αντιδημάρχων». 7. Την με αριθμ. εγκ.93/60173/23.08.2019 του Υπουργείου Εσωτερικών, «Ενημέρωση για την εγκατάσταση των νέων αρχών στους Δήμους». 8. Την με αριθμ. 2332/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, περί επικύρωσης των αποτελεσμάτων των Δημοτικών Εκλογών της 26ης Μαΐου και 2ας Ιουνίου 2019. 9. Το υπ' αριθμ. 18275/02.09.2019 Πρακτικό Σύμπραξης για την παροχή έγκρισης της πλειοψηφίας των συμβούλων της Δημοτικής Παράταξης του Δημάρχου ΄΄ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ΄΄ και της Δημοτικής Παράταξης ΄΄ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ΄΄, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 παρ. 7 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 73 του Ν. 4555/2018 και από το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 4623/2019. 10. Το γεγονός ότι στο Δήμο Κορυδαλλού μπορεί να ορισθούν μέχρι έξι (6) Αντιδήμαρχοι. 11. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (ΦΕΚ Β΄ 1013/1013, 281/2017, 3435/2017 και 1321/2019), όπου περιγράφονται αναλυτικά και με σαφήνεια οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών (Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων και Γραφείων), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Α. Ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Κορυδαλλού, με θητεία από 05.09.2019 έως 04.09.2020, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, μεταβιβάζοντας σε αυτούς τις εξής αρμοδιότητες: 1. Τον κ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ του Κωνσταντίνου, καθ' ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο και υπογραφής όλων των αποφάσεων, εγγράφων, πιστοποιητικών και πράξεων όλων των οργανικών μονάδων, που υπάγονται στις ακόλουθες Διευθύνσεις και Υπηρεσίες, όπως αυτές προσδιορίζονται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας και συγκεκριμένα: α) Της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, πλην της υπογραφής των βεβαιώσεων και πιστοποιητικών της εν λόγω υπηρεσίας, τα οποία θα υπογράφονται από τον αρμόδιο προϊστάμενο της Δ/νσης. Ειδικότερα επί θεμάτων του Τμήματος Προσωπικού, την αρμοδιότητα της έκδοσης και υπογραφής των τελικών διοικητικών πράξεων, ατομικών και μη, που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του Τμήματος, πλην των πράξεων που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου. β) Της Δ/νσης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). γ) Της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες: • Προϋπολογισμού, Λογιστικής Διαχείρισης και Οικονομικής Πληροφόρησης, • Διαχείρισης Διπλογραφικού Συστήματος, • Μισθοδοσίας και Ασφάλισης Προσωπικού, • Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας, • Προμηθειών και Αποθήκης, • Ταμειακής Υπηρεσίας, Ως προς τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, του αναθέτει επίσης την αρμοδιότητα υπογραφής: • Των αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων για την έγκριση και διάθεση όλων των πιστώσεων του προϋπολογισμού. • Των αποφάσεων απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, καθώς και των σχετικών συμβάσεων. • Των διακηρύξεων των διαγωνισμών. • Των μισθωτηρίων συμφωνητικών δημοτικών ακινήτων. • Των συμβολαίων αγοράς, μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων. • Των δανειακών συμβολαίων με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ανάληψη προϊόντων δανείων κ.λ.π. • Των αποφάσεων περικοπών και αποζημιώσεων υπαλλήλων και αχρεωστήτως καταβληθέντων αποδοχών. • Τις αρμοδιότητες όπως ακριβώς αυτές ορίζονται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), όπως ισχύει σήμερα, περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). • Κάθε έγγραφο ή εξουσιοδότηση προς τους Ασφαλιστικούς φορείς ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες.». δ) Ορίζει επίσης τον ανωτέρω Αντιδήμαρχο ως Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής. 2. Τον κ. ΤΣΙΡΜΠΑ ΝΕΚΤΑΡΙΟ του Κανέλλου, καθ' ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο και υπογραφής όλων των αποφάσεων, εγγράφων, πιστοποιητικών και πράξεων όλων των οργανικών μονάδων, που υπάγονται στις ακόλουθες Υπηρεσίες, όπως αυτές προσδιορίζονται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας και συγκεκριμένα: • Το συντονισμό του συνόλου των δράσεων του Δήμου σε θέματα Διαφάνειας, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ψηφιακής Σύγκλησης και • Των αρμοδιοτήτων που άπτονται της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Πληροφορικής, που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες: α) Το Τμήμα Έρευνας, Τοπικής Ανάπτυξης και Προγραμματισμού και β) Το Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.). 3. Τον κ. ΤΖΕΡΠΟ ΚΥΡΙΑΚΟ του Δημητρίου, καθ' ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: α) Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο και υπογραφής όλων των αποφάσεων, εγγράφων, πιστοποιητικών και πράξεων όλων των οργανικών μονάδων, που υπάγονται στις ακόλουθες Υπηρεσίες, όπως αυτές προσδιορίζονται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας και συγκεκριμένα: • Το συντονισμό του συνόλου των δράσεων του Δήμου σε θέματα Παιδιού και Νεολαίας, • Των αρμοδιοτήτων που άπτονται της Διεύθυνσης Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου, που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες: • α) Το Τμήμα Υποστήριξης, • β) Το Τμήμα 1ο: Α΄ Βρεφικός Σταθμός, • γ) Το Τμήμα 2ο: Β΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός, • δ) Το Τμήμα 3ο: Γ΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός και το Παράρτημα αυτού, • ε) Το Τμήμα 4ο: Δ΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός. • Του αναθέτουμε επίσης την αρμοδιότητα της υπογραφής όλων των εγγράφων και εγγυητικών επιστολών που αφορούν στην υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), δεσμεύοντας το Δήμο έναντι της Ε.Ε.Τ.Α.Α. • Των αρμοδιοτήτων που άπτονται του Τμήματος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Νέας Γενιάς και Μεταναστευτικής Πολιτικής, της Δ/νσης Κοινωνικών Υπηρεσιών − Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης. β) Ορίζει επίσης τον ανωτέρω Αντιδήμαρχο ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 4. Τον κ. ΜΑΝΟΥΣΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟ του Αγαπίου, καθ' ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο και υπογραφής όλων των αποφάσεων, εγγράφων, πιστοποιητικών και πράξεων όλων των οργανικών μονάδων, που υπάγονται στις ακόλουθες Υπηρεσίες, όπως αυτές προσδιορίζονται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας και συγκεκριμένα: • Το συντονισμό του συνόλου των δράσεων του Δήμου σε θέματα Καθημερινότητας, • Των αρμοδιοτήτων που άπτονται της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες: α) Το Τμήμα Σχεδιασμού, Εποπτείας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, β) Το Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων υλικών, γ) Το Τμήμα Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων και δ) Το Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων. 5. Τον κ. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΜΙΧΑΗΛ του Ηλία, καθ' ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο και υπογραφής όλων των αποφάσεων, εγγράφων, πιστοποιητικών και πράξεων όλων των οργανικών μονάδων, που υπάγονται στις ακόλουθες Υπηρεσίες, όπως αυτές προσδιορίζονται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας και συγκεκριμένα: • Το συντονισμό του συνόλου των δράσεων του Δήμου σε θέματα Τεχνικών Παρεμβάσεων, • Των αρμοδιοτήτων που άπτονται του Τμήματος Τεχνικών Συνεργείων, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. • Των αρμοδιοτήτων που άπτονται του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας, του Τμήματος Περιβάλλοντος, της Δ/νσης Πολεοδομίας. Β. Οι ανωτέρω, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Γ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του. Δ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των καθ΄ ύλην Αντιδημάρχων, τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Ε. α) Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα του νομού, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. β) Να κοινοποιηθεί σε όλους τους οριζόμενους Αντιδημάρχους και σε όλες τις υπηρεσίες και προσωπικό του Δήμου μας. Κορυδαλλός, 02.09.2019 Ο Δήμαρχος ΧΟΥΡΣΑΛΑΣ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
PrintButton

31-08-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Στην Θεσσαλονίκη την 30-8-2019 εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Θεσ/νίκης Δημήτριος Δημόπουλος (Πολυτεχνείου 23 Θεσ/νίκη), μετά από γραπτή παραγγελία του Δικηγόρου Θεσ/νίκης Ιωάννη Κούτσικα (Κομνηνών 14), πληρεξουσίου του Θωμά Κυβρίκη του Βασιλείου (Στοκχόλμη Σουηδίας), πήγα και επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσ/νίκης κ. Γεώργιο Στ. Νούλη, για την Αναστασία συζ. Γεράσιμου Ματζούρη, το γένος Λουκά Τριανταφυλλίδη, πρώην κάτοικο Θεσ/νίκης και ήδη αγνώστου διαμονής, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1546Α΄/30-8-2019 έκθεση επίδοσής μου, πιστό αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 4829/2019 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (τακτική διαδικασία), προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, με διατακτικό: 1) να διορθωθεί η ανακριβής πρώτη εγγραφή στο Κτηματολογικό Γραφείο Καλαμαριάς, ώστε α) να δημιουργηθεί νέο ΚΑΕΚ, το οποίο αφορά μία οριζόντια ιδιοκτησία – διαμέρισμα του 1ου ορόφου, εμβαδού μικτού 69,88 τ.μ. (καθαρού 56,81 τ.μ.), ευρισκόμενη σε οικοδομή κείμενη επί της οδού Εράτυρας αρ. 19 του Δήμου Καλαμαριάς Θεσ/νίκης, με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο και στους κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους της οικοδομής 10,8% (108/1000) εξ αδιαιρέτου, και β) να αναγραφεί ο ενάγων ως αποκλειστικός και πλήρης κύριος με αιτία κτήσης την αγοραπωλησία και τίτλο κτήσης το υπ’ αρ. 6961/6-5-1981 συμβόλαιο αγοραπωλησίας διαμερίσματος και σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας της συμβ/φου Θεσ/νίκης Στυλιανής Καΐση-Λαμπρίδου (μεταγραφή Υποθ/κείο Θεσ/νίκης, Τ 1204/26) και 2) να διορθωθεί η ανακριβής πρώτη εγγραφή στο Κτηματολογικό Γραφείο Καλαμαριάς, ώστε στο κτηματολογικό φύλλο με ΚΑΕΚ 190472003009/0/7 να αναγραφεί το ποσοστό εξ αδιαιρέτου των μη δηλωθεισών οριζόντιων ιδιοκτησιών επί του ΚΑΕΚ 190472003009/0/0 οικοπέδου ως 80/1000 εξ αδιαιρέτου. Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Δικαστικός Επιμελητής κιν. 6984279999, τηλ. 2310542883 Πολυτεχνείου 23, 54626, Θεσσαλονίκη Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.» Με την υπ' αριθμ. 1305/2019 έκθεση του κ. Εισηγητού Πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών, κατόπιν της υπ' αριθμ. 1057/2019 Διάταξης του ίδιου ως άνω Εισηγητή, επετράπη η εκποίηση ενώπιον αυτού, του κάτωθι ακινήτου κυρ ιότητος της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΛΑΝΠΚ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.», η αναλυτική περιγραφή του οποίου έχει ως εξής: Επί οικοπέδου άρτιου και οικοδομήσιμου, που ευρίσκεται στον 717 Ο.Τ., εντός σχεδίου πόλεως, στην περιοχή της Νέας Μάκρης Αττικής, επί της Λεωφ. Μαραθώνος αριθμ. 20, στη Δημοτική Ενότητα Κοινότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνα της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, στη θέση "Πλέστι ", τελικής επιφάνειας (μετά την αφαίρεση εισφοράς σε γη και ρυμοτόμηση τμήματός του σύμφωνα με το Ν. 1337/1983) 1.961,30 τ.μ. Εντός του οικοπέδου ευρίσκονται εκτός άλλων και οι ακόλουθες οριζόντιες ιδιοκτησίες: α) Το υπό στοιχεία Κ1 ισόγειο κατάστημα, αποτελούμενο από έναν ενιαίο χώρο, κλίμακα καθόδου προς το υπόγειο και τις 3 θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων, και W.C., επιφανείας 285,24 τ.μ., στο οποίο ανήκουν ως παραρτήματα οι υπ' αριθμ. 1, 2 και 3 θέσεις στάθμευσης στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου. β) Η υπό στοιχεία Υ1 υπόγεια αποθήκη, αποτελούμενη από έναν ενιαίο χώρο επιφανείας 299,52 τ.μ. Οι Κ1 και Yl νομικά αποτελούν ανεξάρτητες και αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες και δύνανται να διαχωρισθούν με εσωτε ρικό τοίχο από όμορες ιδιοκτησίες κυριότητας τρίτου. Το ισόγειο κατάστημα είναι σε λειτουργική ενοποίηση με το υπόγειο. Και γ) Το εκ ποσοστού 50% εξ αδιαιρέτου του δικαιώματος υψούν. Ειδικώτερον περιγράφονται: 1) Στα υπ' αριθμ. 16872/1995, 17024 /1996 και 16886/1995 συμβόλαια της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ειρήνης - Λεμονιάς Ξηρόκωστα το γένος Διον. Τζίνου, νόμιμα μεταγεγραμμένων στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Σπάτων. Και 2) Στην από 29/9/201 7 έκθεση πραγματογνωμοσύνης του Αρχιτέκτονας - Μηχανικού Μιχαήλ Τζάφα. Ορίσθη η τιμή πρώτης προσφοράς του στο ελάχιστο τίμημα του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.300.000,00 €), που προσδιορίσθηκε με την με αριθμό 1057/2019 διάταξη του κ. Εισηγητού. Το παραπάνω τίμημα του πλειστηριασμού θα είναι άμεσα καταβλητέο αποκλειστικά με τραπεζική επιταγή ελληνικού πιστωτικού ιδρύματος και ειδικότερα, τουλάχιστον το 1/3 του τιμήματος, ως εγγυοδοσία κατά την διαδικασία του πλειστηριασμού ενώπιον του Εισηγητού και το υπόλοιπο ποσό με την υπογραφή της σύμβασης μεταβίβασης κυριότητας ενώπιον του συμβολαιογράφου, το αργότερο, εντός τριών (3) μηνών από την κατακύρωση. Η εκποίηση θα γίνει την Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2019, και ώρα 11.00, θα επαναλαμβάνεται δε κάθε επόμενη Δευτέρα, την ίδια ώρα μέχρι να εγκριθεί το τίμημα από τον Εισηγητή. Οι δαπάνες μεταβίβασης και τυχόν λοι πά έξοδα, βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Αθήνα, 30 Αυγούστου 2019 Ο ΣΥΝΔΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 42 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: (210) 38.26.367 - 38.38.504 ΚΙΝ.: 6944775755 ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ Αρ. Διακ. 411/30-8-2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Το Δασαρχείο Περτουλίου ανακοινώνει ότι στις 16 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00-13.00 θα διενεργήσει στα γραφεία μας στο Πανεπιστημιακό Δάσος Περτουλίου δημόσιο τακτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τους υπ' αριθμ. 148/2-5-2019 όρους του Ταμείου Διοικήσεως & Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών για την εκποίηση: - Επτακόσια πενήντα εννέα και δύο εκατοστά (759,02) κ.μ.>3,00 μήκους περίπου (μεγάλου μήκους) - Ενενήντα ένα και εξήντα πέντε εκατοστά (91,65) κμ 2,50 μ. μήκους Ολα από υλοτομίες του 2019. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος, θα επαναληφθεί στις 19 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο. (Πανεπιστημιακό Δάσος Περτουλίου) Πληροφορίες και όροι δημοπρασίας στο Δασαρχείο Περτουλίου, τηλ. & Fax 24340-91207, 24340-91107. Ο Δασάρχης Π.Δ. Περτουλίου ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΣΑΝΑΓΑΣ Δασολόγος με Α' βαθμό ΑΔΑ: ΩΠ27ΩΛΝ-Η2Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Διεύθυνση : Θ. Σκοπελίτη 1 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΤΚ19003 Πληροφορίες : Ε. Καμαργιάννης Τηλ: 22990 20155 ΦΑΞ: 22990 24009 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αρ. πρωτ..…9120…. ΘΕΜΑ: Δημοσίευση περιληπτικής διακήρυξης για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας» Το κείμενο της διακήρυξης έχει ως εξής : ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης: 9119/7-6-2019 Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας», ενδεικτικού προϋπολογισμού 3.348.266,35€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), η ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η 07-10-2019 και ώρα 15:00. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με α/α 78884 www.eprocurement.gov.gr Οι εγγύηση συμμετοχής είναι 2% του προϋπολογισμού της υπ’ αριθμ. 10/2019 μελέτης χωρίς ΦΠΑ (66.965,33€). Κριτήριο κατακύρωσης η συμφερότερη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, μεταξύ όσων πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης (10/2019) και της διακήρυξης, και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης της προσφοράς είναι δώδεκα (12) μήνες. Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Από το ποσό εξοικονόμησης της Ενεργειακής Κατανάλωσης θα καλύπτονται οι αμοιβές του Αναδόχου (Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης - ΣΕΑ). Η πληρωμή θα γίνεται σε διάστημα δύο μηνών από την παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών από την αρμόδια επιτροπή. Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες στο τηλ. 22990 20155 , από τον αρμόδιο υπάλληλο κ Ε. Καμαργιάννη, φαξ 22990 24009, διεύθυνση Θ. ΣΚΟΠΕΛΙΤΗ 1 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΤΚ 19003. Μαρκόπουλο 7-6-2019 Ο Δήμαρχος ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ
PrintButton

11-09-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΕΞΩΔΙΚΟΥ Ο υποφαινόμενος Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Κων/νος Λεράκης, κάτοικος Αθηνών, οδός Πατησίων αριθμ. 14, μετά από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών Αυγερινού Ανδρέου, πληρεξουσίου της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «Γ. ΣΑΝΝΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» που εδρεύει στο Ίλιον Αττικής, οδός Παραμυθιάς αριθ. 83 και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 099008594 της ΔΟΥ Αγ. Αναργύρων και αριθμό ΓΕΜΗ 004723701000, μετέβην και επέδωκα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών με τις υπ’ αριθμ. 2416Ζ΄/2-9-2019 και 2417Ζ΄/2-9-2019 εκθέσεις επιδόσεώς μου για τους αγνώστου διαμονής : Α/ Κωνσταντίνο Βασιλικόπουλο του Νικολάου και Β/ Χαρίκλεια συζ. Κωνσταντίνου Βασιλικόπουλου, το γένος Θεοδώρου και Αγγελικής Θεοδωροπούλου, τις από 29-8-2019, όμοιας κατά περιεχόμενο, εξωδίκους δηλώσεις – διαμαρτυρίες – και προσκλήσεις της παραπάνω εταιρίας προς αυτούς, για να λάβουν αυτοί γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, των οποίων εξωδίκων δηλώσεων – προσκλήσεων το περιεχόμενο έχει επί λέξει ως εξής : ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «Γ. ΣΑΝΝΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» που εδρεύει στο Ίλιον Αττικής, οδός Παραμυθιάς αριθ. 83 και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 099008594 της ΔΟΥ Αγ. Αναργύρων και αριθμό ΓΕΜΗ 004723701000. ΠΡΟΣ τους Α/ Κωνσταντίνο Βασιλικόπουλο του Νικολάου και Β/ Χαρίκλεια συζ. Κωνσταντίνου Βασιλικόπουλου, το γένος Θεοδώρου και Αγγελικής Θεοδωροπούλου, αμφοτέρων πρώην κατοίκων Σύδνεϋ Αυστραλίας, στη διεύθυνση 121 King George's Rd. Wiley Park, NSW 2195 και νυν αγνώστου διαμονής. Η ομόρρυθμος εταιρία μας είχε αρχικώς επωνυμία “Ζ. ΣΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.” και τροποποιήθηκε σε “Γ. ΣΑΝΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.”, λόγω της αποχώρησης της αρχικής εταίρου Ζαχαρούλας Σάννα και της μεταβίβασης της εταιρικής της μερίδας στον γιο της Γεώργιο Σάννα, ο οποίος είναι και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας. Η αλλαγή της επωνυμίας της έγινε με τροποποίηση του καταστατικού της την 8-4-2004, η οποία καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 27-5-2014, χωρίς να μεταβληθεί η νομική της προσωπικότητα, ούτε τα φορολογικά της στοιχεία και αποτελεί το ίδιο νομικό πρόσωπο, με διαφορετική επωνυμία και εκπρόσωπο. Όπως γνωρίζετε δυνάμει του υπ' αριθμ. 12.073/2008 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Χριστίνας Ηλιοπούλου - Δημητρίου υπογράφηκε μεταξύ μας και με την τρίτη συγκυρία του οικοπέδου Ευαγγελία Τσακανίκα προσύμφωνο μεταβίβασης 628/000 εξ αδιαιρέτου οικοπέδου σας, λόγω εργολαβικού ανταλλάγματος και σύμβαση εργολαβίας, δυνάμει του οποίου ανέλαβα εργολαβικά και κατά το σύστημα της αντιπαροχής να ανεγείρω πολυώροφη οικοδομή αποτελούμενη εκ δύο εφαπτομένων κτιρίων επί οικοπέδου σας κειμένου επί της οδού Ζίτσης αρ. 29-31 στο Ίλιον Αττικής και στο υπ' αριθμ. 2030 Ο.Τ. του Δήμου Ιλίου, κατά τους όρους και τις συμφωνίες που περιέχονται στο παραπάνω εργολαβικό συμβόλαιο. Στη συνέχεια υπογράφηκε μεταξύ μας και με την τρίτη συγκυρία του οικοπέδου Ευαγγελία Τσακανίκα και η υπ' αριθμ. 12.316/2009 πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας της αυτής ως άνω συμβολαιογράφου, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου του Δήμου Ιλίου Αττικής, δυνάμει της οποίας υπήχθη το περιγραφόμενο σ' αυτή οικόπεδο και τα ανεγερθεισόμενα κτίσματα στις διατάξεις του Ν. 3.741/1929, του ν.δ. 1.024/1971 και των άρθρων 1.002 και 1.117 Α.Κ.. Συνεστήθησαν όλες οι οριζόντιες ιδιοκτησίες, ως αυτοτελείς, διηρημένες και ανεξάρτητες, καθορίσθηκαν οι κοινόκτητοι, οι κοινόχρηστοι χώροι και εγκαταστάσεις, καθώς και ο κανονισμός λειτουργίας της πολυκατοικίας, αφ' ενός και αφ' ετέρου περιεγράφησαν οι περιερχόμενες σε εσάς και την ετέρα εκ των οικοπεδούχων οριζόντιες ιδιοκτησίες, καθώς και οι ιδιοκτησίες που θα περιέρχονταν σε εμένα ως εργολαβικό αντάλλαγμα. Τόσο με το εργολαβικό συμβόλαιο (αριθμ. 12.073/2008) όσο και με τη σύσταση οροφοκτησίας (αριθμ. συμβ. 12.316/2009), αναλάβατε την υποχρέωση να μεταβιβάσετε σε μένα ή σε τρίτα από εμένα υποδειχθησόμενα πρόσωπα, τα περιερχόμενα, λόγω εργολαβικού ανταλλάγματος, σε εμένα ποσοστά εξ αδιαιρέτου, που αντιστοιχούσαν στις οριζόντιες ιδιοκτησίες του εργολαβικού ανταλλάγματος. Η μεταβίβαση των ποσοστών αυτών συμφωνήθηκε να πραγματοποιείται, όταν από εμένα ζητηθεί και υπό τον όρο αποπεράτωσης τμημάτων της οικοδομής (στάδια εργασιών), με τη δήλωση του επιβλέποντος μηχανικού ότι περαιώθηκε το αντίστοιχο στάδιο. Επειδή δε είσαστε κάτοικοι εξωτερικού, διορίσατε στην Αθήνα ως πληρεξούσιό σας τον Παρασκευά Βασιλικόπουλο (αδελφό του πρώτου από εσάς) στον οποίο χορηγήσατε την εντολή να προβαίνει στην υπογραφή των μεταβιβαστικών συμβολαίων. Δυστυχώς όμως για εμάς, για λόγους που δεν γνωρίζουμε και ούτε βέβαια μας αφορούσαν, ήλθατε σε ρήξη με τον ορισθέντα πληρεξούσιό σας, αποφασίσατε να ανακαλέσετε, κατά δήλωσή του, την χορηγηθείσα σ' αυτόν εντολή, να παύσετε και την μέχρι τότε πληρεξούσια δικηγόρο σας, με αποτέλεσμα να καθίσταται από δύσκολη έως αδύνατη η μεταξύ μας συνεννόηση και συνεργασία για τη μεταβίβαση των ποσοστών οικοπέδου που αντιστοιχούσαν στα διαμερίσματα που περιέρχονταν σε εμάς. Οι εκπρόσωποί μου προσπαθούσαν πάμπολλες φορές να επικοινωνήσουν μαζί σας, τηλεφωνικώς, αλλά αυτό καθίστατο σχεδόν αδύνατο, λόγω της αρνήσεώς σας να έλθετε σε επικοινωνία, με αποτέλεσμα, επανειλημμένα, να έχω απωλέσει τη δυνατότητα να πωλήσω σε τρίτα πρόσωπα - υποψήφιους αγοραστές, τα διαμερίσματα που είχα προς πώληση, προς μεγάλη μου ζημία και δη σε περίοδο οικονομικής κρίσης που μαστίζει τόσο τον κλάδο των κατασκευών όσο και γενικότερα τη χώρα. Με μύρια βάσανα και πάμπολλες παρακλήσεις μου κατόρθωσα να σας πείσω να προβείτε σε ορισμένες μεταβιβάσεις και αφού προηγουμένως ο πρώτος από εσάς είχε αλλάξει πλειάδα νομικών παραστατών, με την ιδεοληψία ότι δήθεν άπαντες προσπαθούσαν να σας εξαπατήσουν προς όφελος μου, κάτι το οποίο όμως ουδέποτε συνέβαινε. Ο πρώτος από εσάς, όταν ερχόταν στην Αθήνα, που λειτουργούσε και ως πληρεξούσιος της δεύτερης, αντί να προσέλθει να συζητήσουμε και να επιλύσουμε τις όποιες, κατ' αυτόν, διαφορές μας, επεδείκνυε αδιαφορία και επιδίδονταν σε ύβρεις και συκοφαντίες, οι οποίες, όχι μόνον δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, αλλά δεν είχαν και λογικό ειρμό, να μπορέσουν να ερμηνευθούν, στη συνέχεια δε αναχωρούσε, άπρακτος, για την Αυστραλία, αφήνοντάς με μετέωρη. Η μόνη φορά που έγινε κατορθωτή η συνεννόηση μεταξύ μας ήταν κατά το Μάιο του 2012, όταν επισκέφθηκε την Αθήνα ο πρώτος από εσάς μετά του υιού του Νικολάου, οπότε και έγινε η μεταβίβαση 207/000 εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου προς εμένα, υπογραφέντος του υπ' αριθμ. 12.908/2012 συμβολαίου μεταβίβασης της αυτής ως άνω συμβολαιογράφου και υπογράφηκε μεταξύ μας το από 18/5/2012 ιδιωτικό συμφωνητικό, το περιεχόμενο του οποίου και γνωρίζετε. Με βάση το παραπάνω συμφωνητικό αναλάβατε την υποχρέωση να μεταβιβάσετε 173/000 εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου, τα οποία αντιστοιχούν στα υπό στοιχεία Β.Ι2, Β.β1 και Β.β2 διαμερίσματα καθώς και στις υπό στοιχεία ΑΠ-3, ΑΠ-4 και ΑΠ-11 αποθήκες και τις υπό στοιχεία Ρ3, Ρ4 και Ρ11 θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτου, μέχρι την 30/9/2012, παραταθέντος μέχρι του χρόνου αυτού του χρόνου παράδοσης των περιελθόντων σ' εσάς διαμερισμάτων, δυνάμει του εργολαβικού συμβολαίου. ΔΥΣΤΥΧΩΣ όμως ούτε αυτή την υποχρέωσή σας εκτελέσατε και όλως αντισυμβατικώς και παρανόμως, αρνηθήκατε και εξακολουθείτε να αρνείσθε να προβείτε στη μεταβίβαση των παραπάνω χιλιοστών, παρά το γεγονός ότι από του χρόνου αυτού, ήτοι την 30/9/2012, οι ιδιοκτησίες σας που αποτελούσαν την αντιπαροχή σας, ήταν έτοιμες προς μεταβίβαση και δεν προσήλθατε για την παραλαβή τους. Αντιθέτως, ο πρώτος από εσάς επισκεπτόμενος την Αθήνα κάθε καλοκαίρι (έτη 2013, 2014 και 2015) αρνούνταν πεισματικά και ακατανόητα να προσέλθει και να μεταβιβάσει σε μένα τα παραπάνω χιλιοστά και να παραλάβει τις οριζόντιες ιδιοκτησίες σας, σε αντίθεση με την συνοικοπεδούχο Ευαγγελία Τσακανίκα, αλλά προσφεύγει σε δικηγόρους, τους οποίους καταργεί από πληρεξουσίους του, ευθύς ως υπάρξει συνεννόηση για διευθέτηση της υπόθεσης (άλλαξε τουλάχιστον 6 δικηγόρους κατ' αυτό το διάστημα) με την ιδεοληψία του ότι δήθεν όλοι συνωμοτούν σε βάρος σας και πάντως προς μεγάλη μου ζημία εκ της συνεχούς αρνήσεώς σας. Με βάση τόσο το εργολαβικό συμβόλαιο, όσο και με το από 18/5/2012 ιδιωτικό συμφωνητικό σε συνδυασμό και με την εντολή σας να πραγματοποιηθούν και πραγματοποιήθηκαν στα διαμερίσματά σας που περιήλθαν σε εσάς λόγω αντιπαροχής, πρόσθετες εργασίες, παράλληλα δε καταβλήθηκαν από μέρους μου, για λογαριασμό σας, και κατ' εντολή σας, δαπάνες για την εγγραφή στο κτηματολόγιο των οριζοντίων ιδιοκτησιών σας, καθώς και την τακτοποίηση των ημιϋπαίθριων χώρων, οι οποίες υπερέβησαν το ποσό των 80.000,00 ευρώ, όπως αναλυτικά και εγγράφως παρέδωσα στην τελευταία πληρεξουσία δικηγόρο σας Μαρία Γρηγοροπούλου. Παρά τα παραπάνω όμως συμφωνηθέντα και παρά το γεγονός ότι έχω εκπληρώσει πλήρως και τελείως όλες τις υποχρεώσεις μου, που απορρέουν τόσο από το εργολαβικό συμβόλαιο, όσο και από το προαναφερθέν ιδιωτικό συμφωνητικό, εσείς συνεχίζετε να αρνείσθε κάθε επικοινωνία μαζί μου και προφανώς δεν συμμορφωθήκατε στην υποχρέωσή σας να μου μεταβιβάσετε τα χιλιοστά που διατηρείτε επί του οικοπέδου και που αντιστοιχούν στις προαναφερθείσες οριζόντιες ιδιοκτησίες και αποτελούν εργολαβικό αντάλλαγμα. Μετά την τελευταία επικοινωνία που είχαμε κατά τον Ιούνιο του έτους 2015, εξαφανισθήκατε και αρνείσθε την επικοινωνία ακόμη και τηλεφωνικώς για την διευθέτηση της εκκρεμότητας που σας βαρύνει. Λόγω της αρνήσεώς σας αναγκάστηκα να σας κοινοποιήσω στην διεύθυνση που δηλώσατε ως κατοικία σας και διαλαμβάνεται στο εργολαβικό συμβόλαιο την από 12/10/2015 εξώδικη δήλωσή μου, την οποία και παρέλαβε ο πρώτος από εσάς, πλην όμως και πάλι εκωφεύσατε. Στη συνέχεια, επανειλημμένα προσπάθησα να έλθω σε επαφή μαζί σας, σας απέστειλα επιστολή, η οποία επεστράφη με την αιτιολογία ότι έχετε μετοικήσει σε άγνωστη διεύθυνση και είναι αδύνατη από μέρους μου, η ανεύρεση νέας διευθύνσεως είτε στην Αυστραλία είτε ενδεχομένως και στην Ελλάδα, όπου από πληροφορίες τρίτων έμαθα ότι βρίσκεστε. Επειδή αρνείσθε, όλως αντισυμβατικώς και παρανόμως, να προσέλθετε και να μου μεταβιβάσετε τα εναπομείναντα προς μεταβίβαση 173/000 εξ αδιαιρέτου, επί του οικοέδου που αντιστοιχούν στις ανωτέρω αναφερθείσες οριζόντιες ιδιοκτησίες της οικοδομής, ήτοι στα υπό στοιχεία Β.Ι2, Β.β1 και Β.β2 διαμερίσματα, στις υπό στοιχεία ΑΠ3, ΑΠ4 και ΑΠ11 αποθήκες και στις υπό στοιχεία Ρ3, Ρ4, Ρ5 και Ρ11 θέσεις στάθμευσης, καίτοι υποχρεούσθε προς τούτο. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Και με τη ρητή επιφύλαξη κάθε δικαιώματος μου, οθενδήποτε προερχομένου ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΗ για την αντισυμβατική και παράνομη συμπεριφορά σας ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΩ : Κατ' εφαρμογήν του άρθρου 9 του υπ' αριθμ. 12.073/2008 εργολαβικού συμβολαίου να προσέλθετε ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών Ηρούς Ηλιοπούλου του Αναστασίου ή της νόμιμης αναπληρώτριάς της, κατοίκου Αθηνών, οδός Ναυαρίνου αρ. 17 κατά την 14/10/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11 π.μ., προκειμένου να υπογραφεί μεταξύ μας το μεταβιβαστικό συμβόλαιο που αφορά τη μεταβίβαση σε μένα των 173/000 εξ αδιαιρέτου του οικοπέδου που στο ιστορικό της παρούσας μου περιγράφω και μου ανήκουν ως εργολαβικό αντάλλαγμα, προσκομίζοντας ταυτόχρονα και όλα τα απαιτούμενα για εσάς νομιμοποιητικά έγγραφα, και τα οποία αντιστοιχούν, όπως στο ιστορικό ανέλυσα, στα υπό στοιχεία Β.12, Β.β1 και Β.β2 διαμερίσματα, στις υπό στοιχεία ΑΠ3, ΑΠ4 και ΑΠ11 αποθήκες και στις υπό στοιχεία Ρ3, Ρ4, Ρ5 και Ρ11 θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτου, ΑΛΛΩΣ και σε περίπτωση μη εμφανίσεώς σας ή αρνήσεώς σας να υπογράψετε, θα προβώ στην υπογραφή του μεταβιβαστικού συμβολαίου δι' αυτοσυμβάσεως, όπως προβλέπεται στην παραπάνω διάταξη του εργολαβικού συμβολαίου ή θα προσφύγω δικαστικώς για την καταδίκη σας στη δήλωση αυτή της βουλήσεώς σας, σύμφωνα επίσης με τη διάταξη του άρθρου 24 του αυτού συμβολαίου. Αθήνα, 29-8-2019 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Αυγερινός Ανδρέου Ο δικαστικός επιμελητής Κων/νος Λεράκης Περίληψη επιδοθέντος εγγράφου Επιδόθηκε με την με αριθ 2048 Δ / 2019 έκθεσή επίδοσής μου , με παραγγελία του Δικηγόρου Ιωάννη Τσιλιμίγρα ως πληρεξούσιου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία GOLDAIR TOURISM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. που εδρεύει στην Παιανία Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα ,προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό της εταιρείας με την επωνυμία ΙΑΤΡΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΠΕ με πρωην έδρα στην Νεα Ιωνία Αττικής και ήδη αγνώστου έδρας για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, ακριβές αντίγραφο της με ημερομηνία 38/2019 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας με την οποία Δεχεται την αγωγή , υποχρεώνει την εναγομένη να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των 7.440,00 ευρώ με τον νόμιμο τόκο απο την επόμενη της επίδοσης της αγωγής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση . Κηρύσσει την παρούσα προσωρινή εκτελεστή κατά το ποσό των 3.720,00 ευρώ .Επιβάλλει το σύνολο της δικαστικής δαπάνης σε βάρος της εναγομένης στο ποσό των 340,00 ευρώ Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚ. ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ Περίληψη επιδοθέντος δικογράφου Επιδόθηκε με την με αριθ 1858 Δ/ 2019 έκθεσή επίδοσής μου , με παραγγελία της Δικηγόρου Αγγελικής Φωτ. Προύντζου ως πληρεξούσιας της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία COCA COLA-ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (3Ε) που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα (ως ειδικής διαδόχου της COCA COLA- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ Α.Ε.) ,προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό ΤΗΣ Ελπίδας Λαμπαδάκη του Ιωάννη πρώην κάτοικο Αιγάλεω Αττικής (Νίκης αρ77 ) και ήδη αγνώστου διαμονής για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες ακριβές αντίγραφο της με ημερομηνία 19-04- 2019 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ /ΜΕ ΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ της πρώτης κατ΄ αυτόν απευθυνομένης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και ζητά να γίνει δεκτή στα αιτήματα που αναφέρονται σ΄ αυτή . Στο τέλος του αντιγράφου του ως άνω δικογράφου υπάρχουν 1) η με ΓενΑρΚατ 39813 /2019 και ΕιδΑρΚατ 3469/2019 πράξη της Γραμματέας του Ειρηνοδικείου Αθηνών και 2) η από 05-05-2019 πράξη της Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθ. Πιν ΣΤ7(ΜΟΝ) /39 - που ορίζει χρόνο για συζήτηση αυτής την 11-12-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 πμ των συνεδριάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (κτίριο 3 αίθουσα 4 ) με την πιο πάνω παρέμβαση /κλήση ζητεί να γίνει δεκτή η παρούσα στην δική που εκκρεμεί μεταξύ των αρχικών διαδίκων ,να προσδιορισθεί νεα σύντομη δικάσιμος για την συζήτηση της με αρ κατ 136101/10866/31-07-2012 αγωγής της υπερ της COCA COLA- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ Α.Ε κατ ατων εναγομένων Ο.Ε.. και ομόρρυθμων μελών της για τους εν τω ιστορικό αυτής αναφερόμενους βάσιμους λόγους . Να. Να καταδικαστεί ο εναγόμενος στην δικαστική δαπάνη . Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚ. ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 2204 Γ’ /5-9-2019 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών ΣΩΚΡΑΤΗ Ε. ΠΑΠΟΥΛΙΔΗ, κάτοικου Αθήνας, οδός Ναυαρίνου αρ. 18-20, ύστερα από γραπτή παραγγελία, εμένα του Δικηγόρου Αθηνών, Στέφανου Βασιλείου Τσώνη, πληρεξουσίου της Παγώνας, συζύγου Γρηγόρη Μαρούδα, θυγατρός Νικολάου Κόκκαλη και Νικολέττας, κάτοικου Κηφισιάς Αττικής, οδός Φραγκοπούλου 1Κ και Δοϊράνης, με ΑΦΜ 133403503, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την εταιρεία με την επωνυμία ΕΡΓΟΜΕΤΑΛ ΑΕ, η οποία ήδρευε στην Αθήνα, επί της οδού Ψαρομηλίγκου, αριθ. 9, και ήδη αγνώστου έδρας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, ακριβές αντίγραφο της από 27-6-2019 ΑΓΩΓΗΣ της πρώτης κατά της ως άνω εταιρείας, η οποία απευθύνεται στο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, με την κάτω απ’ αυτή και με γενικό αριθμό 65702/2019 και ειδικό αριθμό κατάθεσης δικογράφου 1887/2019 πράξη κατάθεσης της Γραμματέως του Ειρηνοδικείου Αθηνών Γκουζή Ευφροσύνης, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Η αιτούσα ζητάει να διαταχθεί ο αρμόδιος Υποθηκοφύλακας Παλαιού Φαλήρου να εξαλείψει την ως άνω υποθήκη ποσού 150.000 δραχμών (ήτοι 440,21 €), η οποία έχει μεταγραφεί στον τόμο Ζ και αριθμό 107 των βιβλίων υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Παλαιού Φαλήρου, κατά της προκατόχου Μαρίας, συζύγου Αναστασίου Κόκκαλη, το γένος Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, και υπέρ της εναγομένης δυνάμει του υπ’ αριθ. 8487/18-4-1968 συμβολαίου ενυπόθηκου δανείου του συμβολαιογράφου Αθηνών Χρήστου Βασιλείου Καραγιάννη. Αθήνα, 10-9-2019 Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣ. ΤΣΩΝΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΡΙΚΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Ταχ.Δ/νση: Αγ. Παρασκευής 1 Αρ. πρωτ.: 1571 Λαύριο -195 00 Τηλέφωνο: 2292 0 -27774 Fax: 2292 0- 25060 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη τεσσάρων (4) ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τα προγράμματα άθλησης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΡΙΚΟΣ» (Γενικής Γυμναστικής Γυναικών – Αεροβικής Γυμναστικής - Πιλάτες- Ζούμπα, Γιόγκα) έως οκτώ (8) μηνών για υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Για την παραλαβή των αιτήσεων των υποψηφίων, ορίζεται η υπάλληλος του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ»: κ. Παντελαίων Μαρία . Μετά τον έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών θα πρωτοκολλούνται οι σχετικές αιτήσεις. Οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται στην Διοίκηση του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» Αγίας Παρασκευής 1, Λαύριο 19500 κατά τις εργάσιμες ημέρες: 09:00-13:00. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης σε δυο καθημερινές ή εβδομαδιαίες εφημερίδες του νομού ή της ανάρτησής της στον πίνακα ανακοινώσεων του Ν.Π.Δ.Δ «ΘΟΡΙΚΟΣ», εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Επισημαίνεται ότι οι καταβλητέες αποδοχές εξαρτώνται αποκλειστικά και μόνο από την καταβολή του αντιτίμου που καταβάλλουν οι ωφελούμενοι. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Περίληψη της προκήρυξης - θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες ΗΧΩ Δημοπρασιών, Συνείδηση Και η πλήρης προκήρυξη - θα αναρτηθεί στο κατάστημα ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ», Αγίας Παρασκευής 1, Λαύριο 19500, - στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής, - στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα συνταχθεί σχετικό αποδεικτικό. Λαύριο:10-09-2019 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ «ΘΟΡΙΚΟΣ» ΒΕΛΕΤΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ & ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνουμε ότι η Κουρή Ροζάρτα του Κουρή Διονύση και της Κουρή Κατερίνας κάτοικος Αλίμου οδός Γ. Παπανδρέου 32, που γεννήθηκε Δίβρη Αγ. Σαράντα της χώρας Αλβανία το έτος 1984 και είναι γραμμένη στην οικ. μερ. α/α: -26630/1- με αίτησή της ζήτησε την αλλαγή (εξελληνισμό) του κυρίου ονόματός της από «Ροζάρτα» σε «Ροζαλία». Υστερα από τα ανωτέρω, καλούμε κάθε έναν που δεν συμφωνεί με αυτή την αλλαγή, να στείλει εγγράφως τις αντιρρήσεις του μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευση στο Τμήμα Δημοτολογίου του Δήμου Αλίμου (Αριστοτέλους 53), 174 55 - Αλιμος Αττικής. Αλιμος, 29/08/2019 Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΕ1/Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Ν. Αλικαρνασσός, 04-09-2019 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ αρ. πρωτ. 5328Α΄ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 13 Ν. Αλικαρνασσός ΑΔΑ: 6ΩΦΛ46ΨΧΘΓ-ΞΕΘ Πληροφορίες: Μπαλαμούτσος Κων/νος ΑΔΑΜ: 19PROC005535740 Τηλ.: 2810_240381 Φαξ.: 2810_228462 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης του ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ Διακηρύσσει ότι Την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2019, μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, θα αναρτηθεί ο Ανοιχτός - Ηλεκτρονικός - Διεθνής Διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτών ειδών αρτοτροφοδοσίας για χρονικό διάστημα από 01/01/2020 έως 31/12/2021, για τις παρακάτω ομάδες: Φύση και προϋπολογισμός προϊόντων : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΟΜΑΔΑ CPV ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ Φ.Π.Α. ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 1 15300000-1 ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ– ΕΙΔΗ ΜΑΝΑΒΙΚΗΣ 64.659,36 73.065,08 2 15411200-4 ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΕΛΑΙΑ 26.875,00 30.368,75 3 15331170-9 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 12.580,00 14.215,40 4 15220000-6 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ – ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ 17.082,00 19.302,66 5 15119000-5 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ – ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 83.760,00 94.648,80 6 15119000-5 ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ – ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 17.292,00 19.539,96 7 03142500-3 ΑΥΓΑ ΦΡΕΣΚΑ 12.480,00 14.102,40 8 15540000-5 ΕΙΔΗ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 25.665,00 29.001,45 9 15800000-6 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 69.574,10 78.780,10 10 15810000-9 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 62.529,85 70.658,73 11 15812121-7 ΑΛΜΥΡΕΣ ΠΙΤΕΣ 19.082,00 21.562,66 ΣΥΝΟΛΑ 411.579,31 465.245,99 Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης προς δημοσίευση στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η 09η Σεπτεμβρίου 2019. Αριθμός Αριθμός No_Doc_Ext : 2019-125265 Ημερομηνία υποβολής : 09/09/2019 11:19 Reception Id 19-436499-001 Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στα 411.579,31 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 465.245,99 Ευρώ με ΦΠΑ, για 12 μήνες με δικαίωμα μονομερούς παράτασης από την Υπηρεσία για άλλους 12 μήνες, και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη - σταθερή τιμή σε ευρώ για όλες τις κατηγορίες των προϊόντων εκτός των οπωροκηπευτικών που κριτήριο κατακύρωσης είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις %, επί της εκάστοτε μέσης διαμορφούμενης λιανικής τιμής που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Εμπορίας Ηρακλείου Περιφέρειας Κρήτης. Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν τιμές αναλυτικά και για όλα τα είδη της ομάδας που υποβάλλουν προσφορά, ενώ η κατακύρωση θα γίνει κατά είδος. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr (Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 76.870), ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και σύμφωνα με τα οριζόμενα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τεύχη της Διακήρυξης στο Κατάστημα Κράτησης Αλικαρνασσού και να ζητήσουν πληροφορίες στα τηλέφωνα 2810240381 εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08:00 πμ – 11:00 πμ. Επίσης η διακήρυξη μπορεί να ανακτηθεί και από την ιστοσελίδα http://et.diavgeia.gov.gr μέσω του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ της ιστοσελίδας του Εθνικού Τυπογραφείου στη διεύθυνση που αφορά τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στον Εποπτευόμενο Φορέα «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ». Με εντολή Υπουργού Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΔΑ: ΨΓ1ΘΟΡΡ2-6ΙΖ Ελληνικό Ταχυδρομεία ΑΕ. Κεντρική Υπηρεσία Δ/νση Ταχυδρομικών Λειτουργιών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. ανακοινώνουν ότι στις 20 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00-12:00, θα διενεργηθούν Αρχικοί Δημόσιοι Μειοδοτικοί Διαγωνισμοί σε Μονάδες Ταχυδρομικού Έργου ΕΛΤΑ ανά τη Χώρα για τη Μίσθωση του έργου μεταφοράς των ταχυδρομικών αποστολών σε (121) χερσαίες ταχυδρομικές γραμμές. Η διάρκεια της μίσθωσης είναι κατά κανόνα δύο χρόνια, με έναρξη την 1η Οκτωβρίου 2019. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στις παρακάτω Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΛΤΑ: 1) Περιφερειακή Διεύθυνση Δικτύου Λιανικής Απικής, τηλ.: 2103353476 2) Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, τηλ.: 2310289568 3) Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρ-Δυτ. Μακεδονίας, τηλ.: 2310589403 4) Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου, τηλ.: 2651068602 5) Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, τηλ.: 2410237598 6) Περιφερειακή Διεύθυνση Πειραιά-Αιγαίου, τηλ.: 2104146110 7) Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας, τηλ.: 2610270176 8) Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης, τηλ.: 2810302842 Επίσης, μπορείτε να απευθύνεσθε και στις κατά τόπους Μονάδες Ταχυδρομικού Έργου ΕΛΤΑ, καθώς και την Κ.Υ. ΕΛΤΑ, Διεύθυνση Ταχ. Λειτουργιών, Απελλού 1, 101 88 ΑΘΗΝΑ, τηλ: 2103353144. ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α. Ε. Διεύθυνση Γραφείων Τηλέφωνο Fax e-mail Website Απελλού 1, 101 88 ΑΘΗΝΑ 2103353144 2103353569 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. www.elta.gr Δημοσίευση στον Τύπο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Γραμματεία Αθήνα, 10/09/2019 Αρ. πρωτ. 2930 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2929/10.9.2019 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κλειστές προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) στην Πεντέλη CPV 55410000-7 Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (N.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ)», όπως ενεργεί εν προκειμένω δια του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) αυτού, προκηρύσσει τη διενέργεια δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με κλειστές έγγραφες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη μεγαλύτερη προσφορά (πλειοδότης) λαμβανομένων υπόψη των όρων του άρθρου 12 της υπ’ αριθ. 2929/10.9.2019 Διακήρυξης, για την εκμίσθωση του κυλικείου που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του ΕΑΑ στην Πεντέλη (οδός Ι. Μεταξά & Β. Παύλου, Παλαιά Πεντέλη, Λόφος Κουφού, ΤΚ 152 36), με κατώτερο ετήσιο μίσθωμα το ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€) ετησίως. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τρία (3) έτη. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΕΑΑ (Λόφος Νυμφών, Θησείο) από την ορισθείσα Επιτροπή Αξιολόγησης, στις 15/10/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00π.μ. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους με ευθύνη τους, είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικώς στην έδρα του ΕΑΑ, στη Διεύθυνση Λόφος Νυμφών, Τ.Κ. 118 10 Θησείο, Αθήνα, με την προϋπόθεση ότι περιέρχεται στην έδρα του ΕΑΑ, μέχρι την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι την Τρίτη 15/10/2019 και ώρα 11.00 π.μ. Οι ειδικοί όροι συμμετοχής του διαγωνισμού ορίζονται στην αναλυτική Διακήρυξη, η οποία αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΑΑ στο διαδίκτυο στη διεύθυνση http://www.noa.gr. Πληροφορίες καθώς και αντίγραφα της Διακήρυξης παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Γραμματεία του Ε.Λ.Κ.Ε./Ε.Α.Α., (Λόφος Νυμφών Θησείο, 11810 Αθήνα), αρμόδιος υπάλληλος: κ. Ανθή Μπίρη, τηλ.210-3490060, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Οι προσφέροντες μπορούν να ζητήσουν γραπτώς συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης, το αργότερο μέχρι τη Τετάρτη 9/10/2019. Ο Διευθυντής του ΕΑΑ & πρόεδρος του Δ.Σ. Καθ. Εμμανουήλ Πλειώνης
PrintButton

07-09-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Με την υπ’ αρ. 195/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της Θήβας τροποποιείται το καταστατικό του θρησκευτικού νομικού προσώπου με την επωνυμία «Ιερά Μητρόπολις Αττικής και Βοιωτίας της Εκκλησίας των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών της Ελλάδος. Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο» ή σε συντετμημένη μορφή «Ιερά Μητρόπολις Αττικής και Βοιωτίας της Εκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ελλάδος. Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που έδρευε στον Καθεδρικό Ναό Αγίων Πάντων στην θέση Πυρί του Δήμου Θηβαίων Βοιωτίας και ήδη μετά την παραπάνω τροποποίηση του κανονισμού του εδρεύει στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου επί της οδού Δημοκρίτου αρ 18 στις Αχαρνές Αττικής. Η Μητρόπολη ανταποκρίνεται στις λατρευτικές ανάγκες πιστών, οι οποίοι διαβιούν εντός των εξής διοικητικών ορίων: Α. Της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. Β. Των πρώην Δήμων Ανθηδώνος και Αυλίδος του νυν Δήμου Χαλκιδέων (Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας). Γ. Των Δήμων Αχαρνών (εκτός ενός τμήματος περιέχοντος την Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής), Διονύσου, Κρωπίας, Λαυρεωτικής, Μαραθώνος, Μαρκοπούλου-Μεσογαίας, Παιανίας, Παλλήνης, Ραφήνας-Πικερμίου, Σαρωνικού, Σπάτων-Αρτέμιδος και εκ του (Καλλικρατικού) Δήμου Ωρωπού το τμήμα Ανατολικώς της Εθνικής οδού (Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής). Δ. Των Δήμων Ασπροπύργου, Ελευσίνος, Μάνδρας-Ειδυλλίας, Μεγαρέων και εκ του Δήμου Φυλής εν τμήμα των Άνω Λιοσίων περιέχον τον Ι. Ναόν Αγίου Γεωργίου (Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής). Ε. Των Δήμων Αμαρουσίου, Βριλησίων, Ηρακλείου, Κηφισίας, Λυκοβρύσεως-Πεύκης, Μεταμορφώσεως και Πεντέλης (Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέως Αθηνών). ΣΤ. Των Δήμων Καματερού, Ιλίου και Πετρουπόλεως (Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών). Η Ιερά Μητρόπολη πρεσβεύει την Ορθόδοξο Χριστιανική Πίστη και – όπως όλοι οι Γνήσιοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί- χρησιμοποιεί στην Λατρεία της το Εκκλησιαστικό Ημερολόγιο, δηλαδή προσαρμόζει το Εορτολόγιό της στο Ιουλιανό (ή κοινώς Παλαιό) Ημερολόγιο. Η διαποίμανση των πιστών-μελών της Ιεράς Μητρόπολης πραγματοποιείται κατά τις επιταγές της Αγίας Γραφής και την Διδασκαλία των Αγίων Πατέρων της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού. Θήβα, 16η Ιουλίου 2018 Ο πληρεξούσιος δικηγόρος ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΝΙΚ. ΚΤΙΣΤΑΚΙΣ Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ΠΑΝ. ΔΡΑΚΟΥ 10, 32200 ΘΗΒΑ Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο : 2262.027714 – 2262.022424 FAX : 2262.022911 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 272/31-7-2019 διαταγής της Ειρηνοδίκη Αθηνών (Εκούσια Δικαιοδοσία) εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις του καταστατικού του σωματείου με την Επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ» που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Αισχύνου αρ. 4, Τ.Κ. 10558, με αριθμό μητρώου σωματείων 16163 και ΑΦΜ 090208538, και εκπροσωπείται νόμιμα. Ειδικότερα εγκρίθηκαν οι παρακάτω τροποποιήσεις: Α. Άρθρο 10 παρ. στ’: Κατάργηση της αποστολής έντυπης πρόσκλησης σε Γενική Συνέλευση. Β. Άρθρο 11 παρ. α’ και άρθρο 11Α: Κατάργηση της επιστολικής ψήφου. Γ. Άρθρο 12 παρ. α’: Τροποποίηση διαδικασίας αντικατάστασης παραιτηθέντων μελών Διοικητικού Συμβουλίου. Δ. Άρθρο 19: Τροποποίηση της διαδικασίας σύνταξης και τροποποίησης του «Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας». Αθήνα, 3.9.2019 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Π. ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ (Α.Μ. Δ.Σ.Α. 34322) Α.Σ. ΠΑΠΑΣΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ. Δ.Σ.Α. 80190 Λ. Συγγρού 367 & Πεντέλης 37 – 17564 Παλ. Φάληρο Α.Φ.Μ 998319275 – Δ.Ο.Υ. Παλ. Φαλήρου Τηλ. 2109409960/961/962 / email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με την υπ' αριθμόν 363Ε/4-9-2019 έκθεση επιδόσεώς μου επιδόθηκε νόμιμα στον κ. Εισαγγελέα του Πρωτοδικείου Αθηνών για την Παυλίνα - Μαργαρίτα Κατσώχη του Νικολάου πρώην κάτοικο Νέας Σμύρνης Αττικής οδός Θεσσαλονίκης και τώρα αγνώστου διαμονής, μετά από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Κωνσταντίνου Μπίτσιου πληρεξουσίου του Αντίμπ (Antib or Adib) Χαζέμ (Khazem or Chazem) του Σαμίρ (Samir) κατοίκου Αθηνών, αντίγραφο της υπ' αριθμ. 7740/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, στο διατακτικό της οποίας απαγγέλει τη λύση μεταξύ των διαδίκων νομίμου πολιτικού γάμου ο οποίος τελέστηκε στο Δημαρχείο Νέας Σμύρνης την 1-3-2012. Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 4-9-2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΡ. ΑΛΕΚΟΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗ Εκποιείται το Ε-2 διαμέρισμα κείμενο στην Α.Κυψέλη οδός Μεγίστης 79, με θέα την Ακρόπολη. Έχει εμβαδό 77τ.μ, παρκινγκ εμ¬βαδού 11τ.μ και αποθήκη εμβαδού 6τ.μ. Ελάχιστο τίμημα 70.000 ευρώ. Η εκποίηση θα γίνει στις 16/9/2019 στο Πρωτοδικείο Αθηνών, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00, θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα μέχρι να εγκριθεί το τίμημα. ΑΘΗΝΑ, 3-9-2019 Η ΣΥΝΔΙΚΟΣ ΣΕΒΑΣΤΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΤΗΛ. 6977040320 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ AKINHTOY Με την υπ' αρ. 2182/2017 έκθεση της κ. Εισηγήτριας των Πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών, επιτράπηκε στο σύνδικο της πτώχευσης του Γεωργίου Κανταρτζή του Αναστασίου η εκποίηση ακινήτων της πτώχευσης και συγκεκριμένα ενός διαμερίσματος, μιας αποθήκης και δύο θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων στο Δήμο Βούλας Απικής, τέως Δήμου Κρωπίας, στη θέση Άνω Βούλα ή Άγιος Νικόλαος Βάρης Απικής και στην πολυκατοικία επί της οδού Χειμάρας, αριθμ. 6-8, ήτοι α) Της υπό στοιχεία ΑΛΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ (Α2) αυτοτελούς και ανεξάρτητης οριζόντιας ιδιοκτησίας (διαμερίσματος) του Α' ορόφου επιφανείας τ.μ. εκατόν είκοσι πέντε (125), β) Της υπό στοιχεία ΥΨΙΛΟΝ ΤΡΙΑ (Υ3) ανεξάρτητης οριζόντιας ιδιοκτησίας (αποθήκης) του υπογείου ορόφου επιφανείας μ.τ. επτά (7) και γ) Των υπό στοιχεία (Θ.Σ.1) επιΦανείας μ.τ. (8) και (Θ.Σ.8) επιφανείας μ.τ. (12,50) οριζοντίων ιδιοκτησιών (θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων) του υπογείου ορόφου, με συνολική αξία το ποσό των 272.459,75 ευρώ και τιμή πρώτης προσφοράς στα 2/3 της αξίας τους. Η εκποίηση θα γίνει την πρώτη Δευτέρα μετά την πάροδο είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση περί λήψεως της Εκθέσεως αυτής στο δελτίο του Ταμείου Νομικών και ώρα 11:00 στο Κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα, την ίδια ώρα, μέχρι να εγκριθεί το τίμημα από την κ. Εισηγήτρια της Πτώχευσης. Η δαπάνη μεταβιβάσεως και όλα τα έξοδα γενικά βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Αθήνα, 07-08-2019 Ο σύνδικος της Πτώχευσης ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΛΟΝΤΟΥ 4, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ 2103830635 6944333698 Με την υπ' αριθ. Γ11621/6-9-2019 έκθεσή μου επιδόσεως κατόπιν επισπεύσεως της κ. Ευτυχίας - Βασιλικής Ζούκα του Θεοφάνη, κατοίκου Σουηδίας, προσωρινώς διαμένουσας στο Παλαιό Ψυχικό Αττικής, οδός Σολωμού αρ. 33 (με ΑΦΜ 021765650) επέδωσα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την κ. Βασιλική Ζούκα του Ευαγγέλου, πρώην κάτοικο Αλίμου Αττικής, οδός Κυθήρων αρ. 9 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της από 17-7-2019 κλήσεως μετ' από παραπομπή της ως άνω επισπευδούσης κατά της δευτέρας δικάσιμος της οποίας ορίστηκε με την με γεν. αρ. κατάθεσης 69041/2019 (κατά την νέα τακτική διαδικασία - εμπράγματο) και Ε.Α.Κ. 1692/2019 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με μνεία περί προθεσμίας για την κατάθεση των προτάσεων 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής παρατεινόμενης αυτής κατά 30 ημέρες για την περίπτωση εναγόμενου αγνώστου διαμονής μετά της κάτωθι αυτής από 2-9-2019 συνταχθείσης παραγγελίας για επίδοση της προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 6-9-2019 (ΤΣ) ΑΛΕΞΙΟΣ Ι. ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Την υπ' αριθ. Γ11622/6-9-2019 έκθεσή μου επιδόσεως κατόπιν επισπεύσεως της κ. Ευτυχίας - Βασιλικής Ζούκα του Θεοφάνη, κατοίκου Σουηδίας, προσωρινώς διαμένουσας στο Παλαιό Ψυχικό Αττικής, οδός Σολωμού αρ. 33 (με ΑΦΜ 021765650) επέδωσα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την κ. Βασιλική Ζούκα του Ευαγγέλου, πρώην κάτοικο Αλίμου Αττικής, οδός Κυθήρων αρ. 9 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 2-9-2019 εξώδικη γνωστοποίηση εξέτασης μάρτυρα της ως άνω επισπευδούσης προς την δευτέρα με την οποία της γνωστοποιείται ότι σχετικά με την με γεν. αρ. κατάθεσης 69041/2019 κλήση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών απευθυνομένη που αφορά την με αριθμό 57794/3317/2017 αγωγή (ασκηθείσα στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών) θα εξετασθεί μάρτυρας ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών, την Τετάρτη, 11-9-2019, ώρα 11.00 π.μ. οπότε και καλείτε να παραστεί άλλως εν απουσία της η εξέταση του μάρτυρα θα πραγματοποιηθεί ερήμην της. Αθήνα 6-9-2019 (ΤΣ) ΑΛΕΞΙΟΣ Ι. ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
PrintButton

05-09-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος εγγράφου της από 30.07.2019 Αναγγελίας Στην Αθήνα σήμερα την 02η-09-2019 εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Φ.Μ. 106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών (Ηπείρου 1), τηλ. 210-8817118, μετά την από 30.07.2019 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από τον Δικηγόρο Αθηνών κ. ΓΕΩΡΓΙΟ Α. ΑΝΔΡΟΝΙΑΔΗ πληρεξούσιο του τελούντος υπό καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «FBB ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» υπό εκκαθάριση και τον διακριτικό τίτλο «FBBank», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Μεσογείων αρ. 109-111, τκ 11526, (ΑΦΜ 999931359) όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Ειδικό Εκκαθαριστή ανώνυμη εταιρεία με επωνυμία «PQH ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «PQH ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Α.Ε.», με ΑΦΜ 800721689, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών, και αριθμ. ΓΕΜΗ 138353201000, που εδρεύει στη Λεωφόρο Κηφισίας 268, και εκπροσωπείται νόμιμα, δυνάμει της υπ’ αριθ. 182/1/4.4.2016 απόφασης της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (Ε.Π.Α.Θ.) της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) (ΦΕΚ Β΄ 925/5.4.2016), σε συνδυασμό με τη με αριθμό 73/1/10.05.2013 απόφασης της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Β 1137/10.05.2013), επέδωσα με την υπ' αριθμ. 2941/02.09.2019 έκθεση μου επίδοσης, προς τον κ. Εισαγγελέα του Πρωτοδικείου Αθηνών για λογαριασμό της καθ’ ης η εκτέλεση οφειλέτριας ΕΥΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΙΡΜΓΚΑΡΝΤ ΜΠΕΜΕ (EVA MARIA IRMGA BOHME) του ΚΟΝΡΑΝΤ (KONRAD) και της ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΜΠΕΜΕ (BOHME), ΑΦΜ 023201132, πρώην κατοίκου Μεγάρων Αττικής, θέση Μουρτιζά – Πευκενέας και νυν αγνώστου διαμονής, την από 30.07.2019 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ του ως άνω πιστωτικού ιδρύματος ΕΝΩΠΙΟΝ της επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου Δέσποινας Σακκά, κατοίκου Αθηνών, επί της οδού Σταδίου αρ. 39, ή σε περίπτωση κωλύματός της, ενώπιον του κατά νόμο αναπληρωτή της, ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ : 1) στην καθ’ ης η εκτέλεση οφειλέτρια ΕΥΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΙΡΜΓΚΑΡΝΤ ΜΠΕΜΕ (EVA MARIA IRMGA BOHME) του ΚΟΝΡΑΝΤ (KONRAD) και της ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΜΠΕΜΕ (BOHME), ΑΦΜ 023201132, πρώην κάτοικο Μεγάρων Αττικής, θέση Μουρτιζά – Πευκενέας και νυν αγνώστου διαμονής και 2) στην επισπεύδουσα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ» με διακριτικό τίτλο «EUROBANK ERGASIAS», Α.Φ.Μ.: 094014250, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Όθωνος αρ. 8, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, με την οποία το ως άνω Πιστωτικό Ίδρυμα αναγγέλλεται στον αναγκαστικό ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, που διενεργήθηκε ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών, κυρίας Δέσποινας Σακκά την Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019, δυνάμει του υπ’ αριθμ. 654 αποσπάσματος της υπ’ αριθμ. 653/13.12.2018 Έκθεσης Αναγκαστικής Κατάσχεσης Ακίνητης Περιουσίας της Δικαστικής Επιμελήτριας της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, Αγγελικής Καράκου κατά της οφειλέτριας ΕΥΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΙΡΜΓΚΑΡΝΤ ΜΠΕΜΕ (EVA MARIA IRMGA BOHME) του ΚΟΝΡΑΝΤ (KONRAD) και της ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΜΠΕΜΕ (BOHME), ΑΦΜ 023201132, δυνάμει της οποίας κατασχέθηκαν και τέθηκαν σε πλειστηριασμό : 1) το υπ’ αριθμόν δύο (2) διαμέρισμα (κατοικία) του τρίτου (Γ) υπέρ το ισόγειο ορόφου οικοδομής (πολυκατοικίας), που βρίσκεται στην Αθήνα, στον Δήμο Αθηναίων, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλεως των Αθηνών, της περιφέρειας του Δήμου Αθηναίων και επί της οδού Κυνίσκα εφ’ ης φέρει τον αριθμό 15 και 2) η υπ’ αριθμόν τρία (3) αποθήκη του υπογείου ορόφου της ιδίας ως άνω πολυκατοικίας, με τιμή πρώτης προσφοράς : α) για το υπό στοιχεία Γ-2 διαμέρισμα του τρίτου ορόφου, το ποσό των ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων (84.000) ευρώ και β) για την υπό στοιχεία Α-3 αποθήκη του υπογείου το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ, όπως προκύπτει και από την 04-12-2018 έκθεση εκτίμησης εμπορικής αξίας της πιστοποιημένης εκτιμήτριας εταιρείας Eurobank Property Services. Τα ως άνω ακίνητα εκπλειστηριάστηκαν στις 24.07.2019. Επειδή η ως άνω Τράπεζα δικαιούται να αναγγελθεί στον πλειστηριασμό, ο οποίος διενεργήθηκε στις 24.07.2019, μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμού από την πιστοποιημένη υπάλληλο του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού Συμβολαιογράφο Αθηνών Δέσποινας Σακκά, με σκοπό την κατάταξη της για τις απαιτήσεις της, στον συνταχθησόμενο πίνακα διανομής του πλειστηριάσματος, ζητάει να γίνει δεκτή η αναγγελία της αυτή. Να ικανοποιηθεί ως ενέγγυος πιστώτρια για την απαίτησή της, η οποία απορρέει από την υπ’ αριθμόν 45199/2011 Διαταγή Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών και ανέρχεται στο ποσό των δεκατριών χιλιάδων επτακοσίων είκοσι τριών ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (€ 13.723,95) εντόκως από 30.09.2011, ήτοι την επομένη επίδοσης της ανωτέρω Διαταγής Πληρωμής, πλέον τόκων και εξόδων και μέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεως και μέχρι να καταστεί ο πίνακας αμετάκλητος και επικουρικώς και για την απαίτηση της, η οποία απορρέει από την υπ’ αριθμόν 45199/2011 Διαταγή Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών και που δεν θα ικανοποιηθεί από το 65% του εκπλειστηριάσματος, ζητάει να ικανοποιηθεί ως ανέγγυος πιστώτρια από το 10% του εκπλειστηριάσματος, για το ποσό των δεκατριών χιλιάδων επτακοσίων είκοσι τριών ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (€ 13.723,95) εντόκως από 30.09.2011, πλέον τόκων και εξόδων και μέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεως και μέχρι να καταστεί ο πίνακας αμετάκλητος. Αντίκλητό της και δεκτικό καταβολής ορίζει τον Γεώργιο Ανδρονιάδη του Αθανασίου, κάτοικο Αθηνών επί της οδού Βαλαωρίτου 18, τηλ. 2103388414. Προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα, 02-09-2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Δημήτριος Αναστ. Μήλας, κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, μετά από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Παρασκευής ΝΑΝΟΥ, κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής, ως πληρεξούσιας της εταιρείας με την επωνυμία «OLYMPIC - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ», ΑΦΜ 998106085, που εδρεύει στο Χαλάνδρι στη Λεωφ. Βασ. Γεωργίου αρ. 50Α και εκπροσωπείται νόμιμα, ως καθολικής διαδόχου λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ MULTIFIN ΑΕ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», που έδρευε στην Αθήνα στη Λεωφ. Συγγρού αρ. 87, δυνάμει της με αρ. 12.863/9-6-2011 πράξης του Συμβολαιογράφου Πειραιώς ΒΑΣΙΛΑΚΗ Στέφανου, η οποία συγχώνευση ενεκρίθη με τη με αρ. πρωτ. 15.174/30-6-2011 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και η οποία καταχωρήθηκε στις 30-6-2011 στο ΜΑΕ της Νομαρχίας Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, επέδωσα στις 2-9-2019 (αρ. εκθ. 246B), στον κ Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό του ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Γεωργίου του Ιωάννη (ΑΦΜ 052438775/ΔΟΥ Παλλήνης), πρώην κατοίκου Ραφήνας Αττικής επί της οδού Παλ. Λεωφ. Μαραθώνος και Ευβοίας και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 1-7-2019 ΑΓΩΓΗΣ, που απευθύνεται ενώπιον του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία), της πρώτης κατά του ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Γεωργίου του Ιωάννη (ΑΦΜ 052438775/ΔΟΥ Παλλήνης), κατοίκου Ραφήνας Αττικής επί της οδού Παλ. Λεωφ. Μαραθώνος και Ευβοίας. Κάτω από αυτό το έγγραφο υπάρχει ακριβές αντίγραφο της με ΓΑΚ 70344/2019 και με ΕΑΚ 6085/2019 «έκθεσης κατάθεσης δικογράφου» από την οποία προκύπτει ότι κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 1-8-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:07 πμ από τη δικηγόρο ΞΑΝΑΛΑΤΟΥ Ευαγγελία, ΔΣ Αθηνών/26834, ΑΦΜ 112610644, το παραπάνω δικόγραφο το οποίο παρέλαβε η γραμματέας του Πρωτοδικείου Αθηνών. Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Με την αναφερθείσα αγωγή η πρώτη αιτείται: α) να γίνει δεκτή η προαναφερθείσα αγωγή της, β) να υποχρεωθεί ο αντίδικός της να της καταβάλει για την αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό της ανωτέρω αγωγής το ποσό των 21.544,78 €, νομίμως και εντόκως από την επίδοση της υπό κρίση αγωγής της μέχρι την ολοσχερή εξόφληση του ως άνω οφειλόμενου ποσού, γ) να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινώς εκτελεστή και δ) να καταδικαστεί ο εναγόμενος στην καταβολή της εν γένει δικαστικής της δαπάνη και την αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρους της. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλούμενη να παραστεί όταν και όπου οριστεί. Αθήνα, 4-9-2019 Ο Δικ. Επιμελητής Δημήτριος Αναστ. Μήλας Με την με αριθμόν 7414 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή Αθηνών Ηλία Σάμιου, ύστερα από έγγραφη παραγγελία μου για λογαριασμό του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ του Παναγιώτη και της Αναστασίας, κατοίκου Ν. Ιωνίας Αττικής, οδός Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ αρ.45, επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον ΛΕΩΝΙΔΑ ΖΑΓΑΡΗ του Νικολάου, πρώην κάτοικο Μαραθώνος Αττικής και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 20.08.2019 ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ανάκλησης απόφασης εγγραφής προσημείωσης του πρώτου κατά του δευτέρου που απευθύνεται ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ και με την οποία ζητά: να γίνει δεκτή η αίτηση, να ανακληθεί λόγω εξόφλησης η υπ’ αριθμ. 3801/1987 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με σκοπό την εξάλειψη της εγγραφείσας δυνάμει της υπ’ αρ. 3801/1987 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στα βιβλία υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών, στον τόμο 3322 και αύξοντα αριθμό 174, φύλλο 311412, προσημείωσης υποθήκης υπέρ του καθ’ ου, ποσού δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων δραχμών (2.900.000 δρχ), επί του ακινήτου υπ’ αρ. 16 διαμερίσματος Δ’ ορόφου, κειμένου στο Δήμο Αθηναίων και επί της συμβολής των οδών Σκιάθου και Πατησίων. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχουν πράξη κατάθεσης της κ. Γραμματέως του παραπάνω δικαστηρίου με αριθμ. ΓΑΚ 72859/2019 και ΕΑΚ 9182/2019 και χρονολογία κατάθεσης 21.08.2019, ταυτόχρονη πράξη της κ. Γραμματέως του παραπάνω δικαστηρίου με την οποία ορίζεται χρόνος συζήτησης της αίτησης η 6η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 π.μ. στο ακροατήριο του ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ Αθηνών με αριθμ. πιν. 69. Για να λάβει γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια καλούμε να παραστεί κατά τη συζήτηση όταν και όπου ορίζεται. Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΜΕΛΕΤΗΣ Σπάρτης 72, Ν. Ιωνία ΤΚ 14233 τηλ. 210.27.11.313, κιν. 697.69.42.352 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ Αρ. Πρωτ.756 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Πρόεδρος της Λιμενικής Επιτροπής του Λιμενικού Ταμείου Πιερίας διακηρύττει ότι εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η παραχώρηση καταστήματος για χρήση αποκλειστικά ως ιχθυοπωλείο για χρονικό διάστημα (6) έξι ετών από την υπογραφή της έγκρισης της απόφασης παραχώρησης. Το υπό παραχώρηση κατάστημα βρίσκεται εντός του κτιρίου του ΛΤ Πιερίας εντός της χερσαίας ζώνης του Λιμένα Παραλίας και είναι εμβαδού 55,58 m2. Η δημοπρασία θα γίνει την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 09.00- 10:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας του Λιμενικού Ταμείου Πιερίας που βρίσκεται στην Κατερίνη οδός 28ης Οκτωβρίου 40, 3ος όροφος ενώπιον τριμελούς Επιτροπής Δημοπρασίας. Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς του μισθώματος ορίζεται το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00 €) ετησίως. Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία σαν πλειοδότης πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ίση με το 1/10 της πρώτης προσφοράς δηλαδή 600,00 Ευρώ, καθώς και όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που προβλέπονται στους όρους του διαγωνισμού. Οι οφειλέτες προς το Λιμενικό Ταμείο δεν γίνονται δεκτοί ούτε σαν πλειοδότες ,ούτε σαν εγγυητές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες καθώς και τους αναλυτικούς όρους του διαγωνισμού από τον υπεύθυνο Πρόεδρο του Λ.Τ.Ν. Πιερίας κ. Αθανασιάδη Παναγιώτη τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην οδό 28ης Οκτωβρίου 40, 3ος όροφος, στην Κατερίνη. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2351078537. Κατερίνη 02.09.2019 Ο Πρόεδρος της Λιμενικής Επιτροπής του Λιμενικού Ταμείου Πιερίας Αθανασιάδης Παναγιώτης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ Αρ. Πρωτ.758 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Πρόεδρος της Λιμενικής Επιτροπής του Λιμενικού Ταμείου Πιερίας διακηρύττει ότι εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η παραχώρηση καταστήματος για χρήση αποκλειστικά ως Ψαροταβέρνα για χρονικό διάστημα (10) Δέκα ετών από την υπογραφή της έγκρισης της απόφασης παραχώρησης. Το υπό παραχώρηση κατάστημα βρίσκεται εντός του κτιρίου του Λ.Τ. Πιερίας εντός της χερσαίας ζώνης του Λιμένα Παραλίας και είναι α) κτίσμα εμβαδού 381,46 τμ. β) ξύλινο κιόσκι- στέγαστρο 248,50 τμ. Η δημοπρασία θα γίνει την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 09.00 -10:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας του Λιμενικού Ταμείου Πιερίας που βρίσκεται στην Κατερίνη οδός 28ης Οκτωβρίου 40, 3ος όροφος ενώπιον τριμελούς Επιτροπής Δημοπρασίας. Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς του μισθώματος ορίζεται το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €) ετησίως. Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία σαν πλειοδότης πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ίση με το 1/10 της πρώτης προσφοράς δηλαδή 2.000,00 Ευρώ, καθώς και όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που προβλέπονται στους όρους του διαγωνισμού. Οι οφειλέτες προς το Λιμενικό Ταμείο δεν γίνονται δεκτοί ούτε σαν πλειοδότες, ούτε σαν εγγυητές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες καθώς και τους αναλυτικούς όρους του διαγωνισμού από τον υπεύθυνο Πρόεδρο του Λ.Τ.Ν. Πιερίας κ. Αθανασιάδη Παναγιώτη τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην οδό 28ης Οκτωβρίου 40, 3ος όροφος, στην Κατερίνη. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2351078537. Κατερίνη 02.09.2019 Ο Πρόεδρος της Λιμενικής Επιτροπής του Λιμενικού Ταμείου Πιερίας Αθανασιάδης Παναγιώτης
PrintButton

03-09-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Φ. 100776 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Κατά των φερομένων, στο σχετικό κτηματολογικό διάγραμμα και πίνακα, ως δικαιούχων των απαλλοτριωθέντων με την υπ αρ. Δ12/ΦΡ1/3823/ο/1-7-2014 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΑΔΑ: Β23Φ1-Λ6Ω), η οποία δημοσιεύθηκε στις 22-7-2014 στο 233ο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων, ήτοι: ΠΑΝΟΡΜΟΣ 1) Πολάκη Σταματίου, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 099001, 2) Μαράκη Κων/νου του Ιωάννη, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 099002, 3) Στιλιγκά Νικολάου του Γεωργίου, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 099003, 4) Θεοδώρου Νικήτα του Μιχαήλ, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 099004, 5) Μαρή Δράκου του Γεωργίου, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 099005, 6) Γεροπόταμου ΑΟΕ, με έδρα το Ρέθυμνο, Κ.Π. 099006, 7) Παπαδάκη Μιχαήλ του Δημητρίου, κατοίκου Ρεθύμνου, Κ.Π. 099007, 8) Τοσκούδη Κων/νου, κατοίκου Ρεθύμνου, Κ.Π. 099008, 9) Πολλάκη Ανδρέα του Ελευθερίου, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 099009, 10) Τρούλη Γεωργίου του Ζαχαρία, κατοίκου Μπαλί, Κ.Π. 099010, 11) Τρούλη Γεωργίου του Ζαχαρία, κατοίκου Μπαλί, Κ.Π. 099011, 12) Στριλιγκά Χαρίδημου του Χαρίδημου, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 099011, 13) Αρκαδιανού Μιχαήλ του Βασιλείου, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 099011, 14) Καραγιάννη Μαρίας του Ιωάννη, κατοίκου Ρεθύμνου, Κ.Π. 099012, 15) Κορομπιλάκη Ιωάννη του Κων/νου, κατοίκου Ρεθύμνου, Κ.Π. 099013, 16) Σκαρβελάκη Μιχαήλ του Κων/νου, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 099014, 17) Καλιγιάννη Μαρίας του Νικολάου, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 099015, 18) Πανσάκη Νικολάου του Ιωάννη, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 099016, 19) Βεργάκη Χρήστου του Γεωργίου, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 099017, 20) Σκαρβελάκη Ειρήνης του Γεωργίου, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 099018, 21) Ψωμά Χαράλαμπου του Εμμανουήλ, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 099019, 22) Κουτσουρουμπή Δημητρίου του Γεωργίου, κατοίκου Περάματος, Κ.Π. 099020, 23) Παπαδάκη Κων/νου του Ιωάννη, κατοίκου Ζωνιανών, Κ.Π. 099021, 24) Σολωμού Νικολάου του Εμμανουήλ, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 099022, 25) Σκαρβελάκη Ειρήνης του Πέτρου, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 099023, 26) Δρακάκη Γεωργίου του Εμμανουήλ, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 099024, 27) Σκαρβελάκη Μιχαήλ του Κων/νου, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 099025, 28) Καλιγιάννη Μαρίας του Νικολάου, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 099026, 29) Πανσάκη Νικολάου του Δημητρίου, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 099027, 30) Βεργάκη Χρήστου του Γεωργίου, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 099028, 31) Σκαρβελάκη Ειρήνης του Γεωργίου, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 099029, 32) Κουτεντάκη Ιωάννη του Γεωργίου, κατοίκου Αργυρούπολης Ρεθύμνου, Κ.Π. 099030, 33) Κουτσουρουμπή Δημητρίου του Γεωργίου, κατοίκου Περάματος, Κ.Π. 099031, 34) Παπαδάκη Κων/νου του Δημητρίου, κατοίκου Ζωνιανών, Κ.Π. 099032, 35) Σολωμού Νικολάου του Εμμανουήλ, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 099033, 36) Σκαρβελάκη Ειρήνης του Πέτρου, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 099034, 37) Δρακάκη Γεωργίου του Εμμανουήλ, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 099035, 38) Καλιγιάννη Εμμανουήλ του Ιωάννη, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 099036, 39) Καλιγιάννη Νικολάου του Ιωάννη, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 099037, 40) Καλιγιάννη Ιωάννη του Ιωάννη, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 099037, 41) Καλιγιάννη Νεκτάριου του Ιωάννη, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 099037, 42) Καλιγιάννη Ιωάννη του Νικολάου, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 099038, 43) Καλιγιάννη Εμμανουήλ του Ιωάννη, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 099039, 44) Καλιγιάννη Νικολάου του Ιωάννη, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 099040, 45) Καλιγιάννη Ιωάννη του Νικολάου, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 099040, 46) Καλιγιάννη Νεκτάριου του Ιωάννη, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 099040, 47) Κουτσουρουμπή Μανθέου του Αντωνίου, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 099041, 48) Ανυφαντάκη Μύρωνα του Εμμανουήλ, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 099042, 49) Κουτσουρουμπή Μανθέου του Ιωάννη, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 099043, 50) Βογιατζόγλου Γεωργίου του Εμμανουήλ, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 099044, 51) Παπαδάκη Θωμά του Άγγελου, κατοίκου Ζωνιανών, Κ.Π. 099045, 52) Σφακιανάκη Βασιλείου του Γεωργίου, κατοίκου Ζωνιανών, Κ.Π. 099046, 53) Παπαδάκη Αναστασίου του Κων/νου, κατοίκου Ζωνιανών, Κ.Π. 099047, 54) Σηφάκη Νικολάου του Ιωάννη, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 099048, 55) Χατζηδάκη Λεωνίδα του Γεωργίου, κατοίκου Ρεθύμνου, Κ.Π. 099049, 56) Παρασύρη Εμμανουήλ του Νικολάου, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 099050, 57) Σηφάκη Γεωργίου του Στυλιανού, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 099051, 58) Πατηνάκη Κων/νου του Σπυρίδωνα, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 099052, 59) Βασσάλου Μάριου του Γεωργίου, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 099053, 60) Βασσάλου Μιχαήλ του Γεωργίου, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 099053, 61) Βρεττού Ιωάννη του Νικολάου, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 099054, 62) Δαβαράκη Κυριάκου του Ελευθερίου, κατοίκου Ρεθύμνης, Κ.Π. 099055, 63) Κοτσύφη Στυλιανού του Γεωργίου, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 099056, 64) Κυδωνάκη Θεμιστοκλή του Ιωάννη, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 099057, 65) Χριστοδουλάκη Αλέξανδρου του Εμμανουήλ, κατοίκου Αχλαδαί, Κ.Π. 099058, 66) Χριστοδουλάκη Αλέξανδρου του Εμμανουήλ, κατοίκου Αχλαδαί, Κ.Π. 099059, 67) Μαραγκουδάκη Κων/νου του Ιωάννη, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 099060, 68) Γεωργιουδάκη Πέτρου του Νικολάου, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 099061, 69) Ζολώτα Εμμανουήλ του Γεωργίου, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 099062, 70) Αλεξανδράκη Παύλου του Γρηγορίου, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 099063, 71) Μοσχονά Δημητρίου του Κων/νου, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 099064, 72) Βεργάκη Χρήστου του Γεωργίου, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 099065, 73) Γκαλιού Μιχαήλ του Μιχαήλ, κατοίκου Περάματος, Κ.Π. 099066, 74) Δροσάκη Εμμανουήλ του Ιωάννη, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 099067, 75) Τσιμπισκάκη Νικολάου του Νικολάου, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 099068, 76) Στεφανάκη Εμμανουήλ του Κων/νου, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 099069, 77) Μιχαήλ Χρυσούλας του Μιχαήλ, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 099070, 78) Σπινθουράκη Γεωργίου του Ιωάννη, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 099071, 79) Περαντωνάκη Ιωσήφ του Νικολάου, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 099072, 80) Καλαϊτζάκη Ιωάννη του Νικολάου, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 099073, 81) Γερονυμάκη Μιχαήλ του Ιωάννη, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 099074, 82) Παρασχάκη Γεωργίου του Αντωνίου, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 099075, 83) Νισωτάκη Ιωάννη του Κων/νου, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 099076, 84) Αντωνακάκη Εμμανουήλ του Ιωάννη, κατοίκου Ρεθύμνου, Κ.Π. 099077, 85) Μιχελάκη Κωνσταντίνας του Νικολάου, κατοίκου Ρεθύμνου, Κ.Π. 099078, 86) Περαντωνάκη Ιωσήφ του Νικολάου, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 099079, 87) Ψωμά Γεωργίου του Χαραλάμπους, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 099080, 88) Σολωμού Νικολάου του Εμμανουήλ, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 099081, 89) Γερονυμάκη Ιωάννη του Ιωάννη, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 099082, 90) Μιχελάκη Νικολάου του Εμμανουήλ, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 099083, 91) Αστρινάκη Κων/νου του Κων/νου, κατοίκου Ρεθύμνου, Κ.Π. 099084, 92) Μελιδόνη Κων/νου του Ιωάννη, κατοίκου Ρεθύμνου, Κ.Π. 099085, 93) Μελιδόνη Νικολάου του Εμμανουήλ, κατοίκου Περάματος, Κ.Π. 099086, 94) Μελιδόνη Χριστίνας του Εμμανουήλ, κατοίκου Περάματος, Κ.Π. 099086, 95) Μελιδόνη Νικολάου του Εμμανουήλ, κατοίκου Περάματος, Κ.Π. 099087, 96) Μελιδόνη Χριστίνας του Εμμανουήλ, κατοίκου Περάματος, Κ.Π. 099087, 97) Μοσχονά Γεωργίου του Κων/νου, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 099088, 98) Μοσχονά Κων/νου του Κων/νου, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 099088, 99) Καλιγιάννη Νικολάου του Ιωάννη, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 099089, 100) Ζαχαρουδάκη Εμμανουήλ του Κων/νου, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 099090, 101) ΛΑΤΖΙΜΑ Α.Ε., με έδρα το Πάνορμο, Κ.Π. 099091, 102) Κοσταμπασάκη Γεωργίου του Κων/νου, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 099092, 103) Χιονακάκη Γεωργίου του Κων/νου, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 099093, 104) Αστρινάκη Ανδρέα του Νικολάου, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 099094, 105) Λιοδάκη Χαράλαμπου του Ιωάννη, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 099095, 106) Αντωνακάκη Εμμανουήλ του Κων/νου, κατοίκου Καστελίου, Κ.Π. 099096, 107) Παρασύρη Κων/νου του Γεωργίου, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 099097, 108) Αντωνακάκη Εμμανουήλ του Κων/νου, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 099098, 109) Περδικάκη Νικολάου του Εμμανουήλ, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 099099, 110) Περδικάκη Κων/νου του Εμμανουήλ, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 099100, 111) Παρασύρη Κων/νου του Γεωργίου, κατοίκου Περάματος, Κ.Π. 099101, 112) Παρασύρη Κων/νου του Γεωργίου, κατοίκου Περάματος, Κ.Π. 099102, 113) Χρυσού Ανδρέα του Κων/νου, κατοίκου Περάματος, Κ.Π. 099103, 114) Ψωμά Μαρίας του Χαραλάμπους, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 099104, 115) Μπριλάκη Βασιλείου του Εμμανουήλ, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 099105, 116) Ζαχαρουδάκη Μιχαήλ του Αντωνίου, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 099106 ΡΟΥΜΕΛΗ 117) Μελιδόνη Νικολάου του Εμμανουήλ, κατοίκου Περάματος, Κ.Π. 113001, 118) Μελιδόνη Χριστίνας του Εμμανουήλ, κατοίκου Περάματος, Κ.Π. 113001, 119) Βασιλάκη Ιωάννη του Κων/νου, κατοίκου Ηρακλείου, Κ.Π. 113002, 120) Βούκαλη Ιωάννη του Κυριάκου, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 113003, 121) Βούκαλη Ιωάννη του Κυριάκου, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 113004, 122) Παπαδάκη Βασιλείου του Ιωάννη, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 113005, 123) Αστρινάκη Κων/νου του Δημητρίου, κατοίκου Ρεθύμνου, Κ.Π. 113006, 124) Καραγεωργάκη Αικατερίνης του Βασιλείου, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 113007, 125) Στεφανάκη Καλλιόπης του Ιωάννη, κατοίκου Αθηνών, Κ.Π. 113008, 126) Καββαδία Σπυρίδωνα του Πέτρου, κατοίκου Αθηνών, Κ.Π. 113009, 127) Πετράκη Ιωάννη του Ιωάννη, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 113010, 128) Κοκολάκη Νικολάου του Δημητρίου, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 113011, 129) Πατεράκη Εμμανουήλ του Δημητρίου, κατοίκου Αθηνών, Κ.Π. 113012, 130) Αντωνάκη Αλέκου του Ιωάννη, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 113013, 131) Κουράτορα Κων/νου του Ηρακλή, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 113014, 132) Ανδριλιδάκη Χαράλαμπου του Νικολάου, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 113015, 133) Λουλουδάκη Εμμανουήλ του Νικολάου, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 113016, 134) Μαραγκουδάκη Ανδρέα του Νικολάου, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 113017, 135) Γεωργουδάκη Νικολάου του Ιωάννη, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 113018, 136) Ανδριλιδάκη Κων/νου του Χαραλάμπους, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 113019, 137) Ανδριλιδάκη Νικολάου του Χαραλάμπους, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 113019, 138) Λουλουδάκη Εμμανουήλ του Νικολάου, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 113020, 139) Τσαγκαράκη Ιωάννη του Κων/νου, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 113021, 140) Παπαδάκη Κων/νου του Ιωάννη, κατοίκου Ρεθύμνου, Κ.Π. 113022, 141) Λουλουδάκη Εμμανουήλ του Νικολάου, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 113023, 142) Παπαδάκη Κων/νου του Δημητρίου, κατοίκου Αθηνών, Κ.Π. 113024, 143) Γερολυμάκη Εμμανουήλ του Κων/νου, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 113025, 144) Τσιρίτα Μιχαήλ του Θεοδώρου, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 113026, 145) Παρασύρη Αντωνίου του Ιωάννη, κατοίκου Ζωνιανών, Κ.Π. 113027, 146) Κοκολάκη Νικολάου του Αγησιλάου, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 113028, 147) Σιφάκη Γεωργίου του Στυλιανού, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 113029, 148) Καλυβιαννάκη Νικολάου του Κυριάκου, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 113030, 149) Γερολυμάκη Εμμανουήλ του Κων/νου, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 113031, 150) Σκραβελάκη Μιχαήλ του Κων/νου, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 113032, 151) Κυδωνά Ευάγγελου του Ηλία, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 113033, 152) Τσαγκαράκη Ιωάννη του Κων/νου, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 113034, 153) Λουλουδάκη Εμμανουήλ του Νικολάου, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 113035, 154) Μαστοράκη Ζαχαρία του Ζαχαρία, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 113036, 155) Λουλουδάκη Εμμανουήλ του Νικολάου, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 113037, 156) Καλαϊτζάκη Κων/νου του Γεωργίου, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 113038, 157) Γερολυμάκη Μιχαήλ του Κων/νου, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 113039, 158) Χωνιανάκη Μιχαήλ του Αντωνίου, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 113040, 159) Τσιμπισκάκη Νικολάου του Νικολάου, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 113041, 160) Πατεράκη Εμμανουήλ του Δημητρίου, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 113042, 161) Καραμανώλη Νικολάου του Ιωάννη, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 113043, 162) Παπαδάκη Ανδρέα του Βασιλείου, κατοίκου Ζωνιανών, Κ.Π. 113044, 163) Μαραγκουδάκη Ιωάννη του Κων/νου, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 113045, 164) Ανδριλάκη Χαράλαμπου του Νικολάου, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 113046, 165) Μαραγκουδάκη Ιωάννη του Κων/νου, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 113047, 166) Τσιριτά Αντωνίου του Μιχαήλ, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 113048, 167) Τσαγκαράκη Κων/νου του Νικολάου, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 113049, 168) Μαραγκουδάκη Ιωάννη του Κων/νου, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 113050, 169) Τσαγκαράκη Κων/νου του Κων/νου, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 113051, 170) Μαθιαδάκη Ελένης του Κων/νου, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 113052, 171) Βεργάκη Ιωάννη του Νικολάου, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 113053, 172) Ανδριλάκη Νικολάου του Κων/νου, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 113054, 173) Μαραγκουδάκη Κων/νου του Νικολάου, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 113055, 174) Καραγεωργάκη Αικατερίνης του Βασιλείου, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 113056, 175) Μαραγκουδάκη Ανδρέα του Νικολάου, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 113057, 176) Καλλέργη Κων/νου του Κων/νου, κατοίκου Αθηνών, Κ.Π. 113058, 177) Μωνιάκη Ιωάννη του Νικολάου, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 113059, 178) Βεργάκη Βασιλείου του Εμμανουήλ, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 113060, 179) Σωπασουδάκη Δημητρίου του Ιωάννη, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 113061, 180) Μαθιακάκη Νικολάου του Δημητρίου, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 113062, 181) Πολυμίλη Ιωάννη του Νικολάου, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 113063, 182) Κιαγιά Χαρίκλειας του Εμμανουήλ, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 113064, 183) Χρυσού Βασιλείου του Ιωάννη, κατοίκου Περάματος, Κ.Π. 113065, 184) Σκαρβελάκη Κων/νου του Μιχαήλ, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 113066, 185) Χρυσού Αννδρέα του Ιωάννη, κατοίκου Περάματος, Κ.Π. 110067, 186) Σκαρβελάκη Μιχαήλ του Κων/νου, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 113068, 187) Πατυράκη Στυλιανού του Ματθαίου, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 113069, 188) Ζουμπουλάκη Ιωάννη του Νικολάου, κατοίκου Ρεθύμνου, Κ.Π. 113070, 189) Σωπασουδάκη Γεωργίου του Ιωάννη, κατοίκου Ρεθύμνου, Κ.Π. 113071, 190) Αλεξανδράκη Νικολάου του Κων/νου, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 113072, 191) Σωπασουδάκη Νικολάου, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 113073, 192) Αντωνάκη Αλέξανδρου του Παναγιώτη, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 113074, 193) Κοτσαμπασάκη Κων/νου του Ματθαίου, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 113075, 194) Μυρωδιά Εμμανουήλ του Κων/νου, κατοίκου Αθηνών, Κ.Π. 113076, 195) Μιχελάκη Εμμανουήλ του Εμμανουήλ, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 113077, 196) Μυρωδιά Κων/νου του Εμμανουήλ, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 113078, 197) Καλιβιανάκη Κατίνας του Σεραφείμ, κατοίκου Αθηνών, Κ.Π. 113079, 198) Ποδάκη Αρίστου του Δημητρίου, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 113080, 199) Χαιρέτη Γεωργίου του Παναγιώτη, κατοίκου Ηρακλείου, Κ.Π. 113081, 200) Καλιβιανάκη Κατίνας του Σεραφείμ, κατοίκου Αθηνών, Κ.Π. 113082, 201) Μιχελάκη Εμμανουήλ του Εμμανουήλ, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 113083, 202) Καλιβιανάκη Χαράλαμπου του Σεραφείμ, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 113084, 203) Κοτσαμπασάκη Κων/νου του Ματθαίου, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 113085, 204) Μιχελάκη Εμμανουήλ του Εμμανουήλ, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 113088, 205) Μιχελάκη Ιωάννη του Εμμανουήλ, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 113088, 206) Γεωργουδάκη Μαρίας του Εμμανουήλ, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 113087, 207) Χαιρέτη Γεωργίου του Παναγιώτη, κατοίκου Ηρακλείου, Κ.Π. 113088, 208) Μωνιάκη Ιωάννη του Δημητρίου, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 113089, 209) Πρωτογεράκη Βασιλείου του Ιωάννη, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 113090, 210) Καλιγιαννάκη Γεωργίου του Δημητρίου, κατοίκου Ηρακλείου, Κ.Π. 113091, 211) Κουτσουρουμπή Γεωργίας του Κων/νου, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 113092, 212) Γεροβασάκη Μιχαήλ του Εμμανουήλ, κατοίκου Ρεθύμνου, Κ.Π. 113093, 213) Αστρυνάκη Κων/νου του Νικολάου, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 113094, 214) Βασιλάκη Αλέκου του Νικολάου, κατοίκου[ Πανόρμου, Κ.Π. 113095, 215) Γεωργουδάκη Νικολάου του Ιωάννη, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 113096, 216) Λαγουδάκη Γεωργίου του Σπυρίδωνα, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 113097, 217) Τσαγκαράκη Ιωάννη του Κων/νου, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 113098, 218) Χωνιανάκη Ιωάννη του Εμμανουήλ, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 113099, 219) Τσιριτά Θεόδωρου του Ιωάννη, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 113100, 220) Γερολυμάκη Ιωάννη του Εμμανουήλ, κατοίκου Ρεθύμνου, Κ.Π. 113101 ΣΚΕΠΑΣΤΗ 221) Μιχελάκη Εμμανουήλ του Ιωάννη, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121001, 222) Πετράκη Μιχαήλ του Κυριάκου, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121002, 223) Κουτσουρουμπή Κων/νου του Εμμανουήλ, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121003, 224) Σωπασουδάκη Γεωργίας του Εμμανουήλ, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121004, 225) Φουρναράκη Εμμανουήλ του Ματθαίου, κατοίκου Ρεθύμνου, Κ.Π. 121005, 226) Σωπασουδάκη Γεωργίου του Ευαγγέλου, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121006, 227) Σωπασουδάκη Σταύρου του Ευαγγέλου, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121006, 228) Πρωτογεράκη Γεωργίου του Εμμανουήλ, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121007, 229) Σωπασουδάκη Σταύρου του Ευαγγέλου, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121008, 230) Λεζάκη Κων/νου του Δημητρίου, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121009, 231) Λουράκη Γεωργίου, κατοίκου Ηρακλείου, Κ.Π. 121010, 232) Ζεμπιλάκη Γεωργίου του Χαραλάμπους, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121011, 233) Ζεμπιλάκη Γεωργίου του Χαραλάμπους, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121012, 234) Ψωμά Χαράλαμπου του Αλεξάνδρου, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121013, 235) Παπαδάκη Άννας του Δημητρίου, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121014, 236) Καλυβιανάκη Ελένης του Σεραφείμ, κατοίκου Θεσσαλονίκης, Κ.Π. 121015, 237) Φιλίππου Δημητρίου του Αντωνίου, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121016, 238) Πετράκη Ιωάννη του Κων/νου, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121016, 239) Μιχελάκη Εμμανουήλ του Εμμανουήλ, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121017, 240) Μιχελάκη Ιωάννη του Εμμανουήλ, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121017, 241) Ιερού Ναού Αγ. Ειρήνης (Μητρόπολη Ρεθύμνης & Αυλοποτάμου) με έδρα Σκεπαστή, Κ.Π. 121018, 242) Σωπασουδάκη Ευαγγελίας του Εμμανουήλ, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121019, 243) Καλυβιανάκη Κων/νου του Εμμανουήλ, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121020, 244) Καλυβιανάκη Χαράλαμπου του Κων/νου, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121021, 245) Σωπασουδάκη Ευάγγελου του Γεωργίου, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121022, 246) Ψωμακάκη Γεωργίου του Ιωάννη, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121023, 247) Λουράκη Γεωργίου του Ιωάννη, κατοίκου Ηρακλείου, Κ.Π. 121024, 248) Μαστοράκη Καλλιόπης του Ιωάννη, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 121025, 249) Παπαδάκη Εμμανουήλ του Κων/νου, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121026, 250) Καλυβιανάκη Αντωνίου του Κυριάκου, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121027, 251) Τσαγκαράκη Κυριάκου του Ελευθερίου, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121028, 252) Λουδάκη Γεωργίου του Ιωάννη, κατοίκου Ηρακλείου, Κ.Π. 121029, 253) Σπανουδάκη Γεωργίου του Βασιλείου, κατοίκου Κάλυβος, Κ.Π. 121030, 254) Τσιριτά Νικολάου του Γεωργίου, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121031, 255) Ψωμά Φωτεινής του Χαραλάμπους, κατοίκου Ηρακλείου, Κ.Π. 121032, 256) Λιανεράκη Αικατερίνης του Κων/νου, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121033, 257) Γεωργιουδάκη Νικολάου του Χαραλάμπους, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121034, 258) Λιανεράκη Εμμανουήλ του Κων/νου, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121035, 259) Γεωργιουδάκη Στυλιανού του Γεωργίου, κατοίκου Ρεθύμνου, Κ.Π. 121036, 260) Γαζάλιου Ελένης του Νικολάου, κατοίκου Ηρακλείου, Κ.Π. 121037, 261) Ψωμά Γεωργίου του Ιωάννη, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121038, 262) Φουρναράκη Εμμανουήλ του Κων/νου, κατοίκου Ρεθύμνου, Κ.Π. 121039, 263) Λιανεράκη Αντωνίου του Κων/νου, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 121040, 264) Καλυβιανάκη-Λύτινα Μαριάννας του Εμμανουήλ, κατοίκου Ρεθύμνου, Κ.Π. 121041, 265) Πρωτογεράκη Ιωάννη του Βασιλείου, κατοίκου Γεργάνια, Κ.Π. 121042, 266) Δαγαράκη Αντωνίου του Ανδρέα, κατοίκου Ρεθύμνου, Κ.Π. 121043, 267) Δαγαράκη Νικολάου του Ανδρέα, κατοίκου Ρεθύμνου, Κ.Π. 121043, 268) Καλυβιανάκη Στυλιανού του Κων/νου, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121043, 269) Ψαροκόλη Σταυρούλας του Ανδρέα, κατοίκου Ρεθύμνου, Κ.Π. 121043, 270) Καλυβιανάκη Στυλιανού του Κων/νου, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121044, 271) Πρωτογεράκη Ιωάννη του Βασιλείου, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121045, 272) Γεωργιουδάκη Εμμανουήλ του Εμμανουήλ, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121046, 273) Πρωτογεράκη Εμμανουήλ του Γεωργίου, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121047, 274) Δαγαράκη Αντωνίου του Ανδρέα, κατοίκου Ρεθύμνου, Κ.Π. 121048, 275) Δαγαράκη Αντωνίου του Ανδρέα, κατοίκου Ρεθύμνου, Κ.Π. 121049, 276) Πρωτογεράκη Σταύρου του Εμμανουήλ, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121050, 277) Καφάτου Στυλιανού του Νικολάου, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121051, 278) Παυλάκη Κλώντιας του Χρήστου, κατοίκου Αθηνών, Κ.Π. 121052, 279) Καλυβιανάκη Νικολάου του Σπυρίδωνα, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121053, 280) Κουτσουρουμπή Γεωργίου του Μανθέου, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121054, 281) Κουτσουρουμπή Ιωάννη του Μανθέου, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121055, 281) Τσαγκαράκη Καλλιόπης του Ανδρέα, κατοίκου Αγίου Νικολάου, Κ.Π. 121056, 282) Σπανουδάκη Καλλιόπης του Μανθέου, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121057, 283) Σωπασουδάκη Ευάγγελου του Γεωργίου, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121057, 284) Τζιριτά Νικολάου του Γεωργίου, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121058, 285) Σπανουδάκη Καλλιόπης του Μανθέου, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121059, 286) Σωπασουδάκη Ευάγγελου του Γεωργίου, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121059, 287) Συκλετού Ανδρέα του Μιχαήλ, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121060, 288) Κουτσουρουμπή Ιωάννη του Μανθέου, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121061, 289) Κλαδοβασιλάκη Αδάμ του Θεμιστοκλή, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121062, 290) Λιονάκη Εμμανουήλ του Κων/νου, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121063, 291) Καλυβιανάκη Γεωργίου του Εμμανουήλ, κατοίκου Ρεθύμνου, Κ.Π. 121064, 292) Κουτσουρουμπή Ιωάννη του Μανθέου, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121065, 293) Κοζορώνη Ιωάννη του Ιωάννη, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121066, 294) Κοζορώνη Γεωργίου του Ιωάννη, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121066, 295) Πρωτογεράκη Γεωργίου του Κων/νου, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121067, 296) Πετράκη Μιχαήλ του Κυριάκου, κατοίκου Ηρακλείου, Κ.Π. 121068, 297) Κουτσουρουμπή Ιωάννη του Ιωάννη, κατοίκου Ρεθύμνου,Κ.Π. 121069, 298) Πρωτογεράκη Ιωάννη του Βασιλείου, κατοίκου Γεργάνια, Κ.Π. 121070, 299) Γαβριλάκη Νεκτάριου του Μάρκου, κατοίκου Αγγελιανών, Κ.Π. 121071, 300) Καλυβιανάκη-Λύτινα Μαριάννας του Εμμανουήλ, κατοίκου Ρεθύμνου, Κ.Π. 121072, 301) Σπανουδάκη Ματθαίου του Αντωνίου, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121073, 302) Καλλιμάνη Δημητρίου του Αντωνίου, κατοίκου Αθηνών, Κ.Π. 121074, 303) Ψωμά Χαράλαμπου του Αλέξανδρου, κατοίκου Ρεθύμνου, Κ.Π. 121075, 304) Λουδάκη Γεωργίου του Ιωάννη, κατοίκου Ηρακλείου, Κ.Π. 121076, 305) Κουτσουρουμπή Ιωάννη του Ματθαίου, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121077, 306) Σπανουδάκη Ματθαίου του Αντωνίου, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121078, 307) Βασάλου Κων/νου του Εμμανουήλ, κατοίκου Αθηνών, Κ.Π. 121079, 308) Κουγιουμτζάκη Ζαχαρία του Εμμανουήλ, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121080, 309) Καλυβιανάκη Πέτρου του Ιωάννη, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121081, 310) Ψωμά Κωνσταντίνας του Ελευθερίου, κατοίκου Θεσσαλονίκης, Κ.Π. 121082, 311) Κικηφόρου Αντωνίου του Ιωάννη, κατοίκου Καλυβος, Κ.Π. 121083, 312) Αντωνάκη Άννας του Γεωργίου, κατοίκου Αθηνών, Κ.Π. 121084, 313) Νισοτάκη Στυλιανού του Εμμανουήλ, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121085, 314) Χαβιέ Μαρίας του Εμμανουήλ, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121085, 315) Σωπανουδάκη Ματθαίου του Αντωνίου, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121086, 316) Λούκη Μαρίας του Γεωργίου, κατοίκου Αθηνών, Κ.Π. 121087, 317) Ψωμά Αλέξανδρου του Νικολάου, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121088, 318) Παπαδάκη Κων/νου του Κων/νου, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121090, 319) Ψωμά Αλέξανδρου του Νικολάου, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121091, 320) Ζεμπιλάκη Γεωργίου του Χαραλάμπους, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121092, 321) Κουτρουμπά Αλκυόνης του Γεωργίου, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121093, 322) Λούκη Άννας του Γεωργίου, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121093, 323) Αντωνάκη Γεωργίου του Αντωνίου, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121093, 324) Πρωτογεράκη Ευανθίας του Εμμανουήλ, κατοίκου Ηρακλείου, Κ.Π. 121094, 325) Κουτρουμπή Αλκυόνης του Γεωργίου, κατοίκου Ηλιούπολης, Κ.Π. 121095, 326) Αντωνάκη Γεωργίου του Ευθυμίου, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121096, 327) Χουρδάκη Κων/νου του Ιωάννη, κατοίκου Ηλιούπολης, Κ.Π. 121097, 328) Καλυβιανάκη Αντωνίου του Νικολάου, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121098, 329) Καλυβιανάκη Χαράλαμπου του Κων/νου, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121099, 330) Καλιγάννη Μαριάνθης του Ιωάννη, κατοίκου Αθηνών, Κ.Π. 121100, 331) Μπράχου Γεωργίας του Ιωάννη, κατοίκου Ηρακλείου, Κ.Π. 121100, 332) Καλυβιανάκη Πέτρου του Ιωάννη, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121101, 333) Πετράκη Μιχαήλ του Εμμανουήλ, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121102, 334) Γεωργιουδάκη Μιχαήλ του Εμμανουήλ, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121103, 335) Πρωτογεράκη Ειρήνης του Αντωνίου, κατοίκου Πετρούπολης, Κ.Π. 121104, 336) Ψωμακάκη-Σφακιανάκη Θηρεσίας του Ελευθερίου, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121105, 337) Λιανεράκη Κων/νου του Εμμανουήλ, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121106, 338) Καλυβιανάκη Εμμανουήλ του Κων/νου, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121107, 339) Καλυβιανάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου, κατοίκου Άνω Τούμπας, Κ.Π. 121108, 340) Γεωργιουδάκη Εμμανουήλ του Εμμανουήλ, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121109, 341) Παπαδάκη Κων/νου του Κων/νου, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121110, 342) Σεκλέτου Ειρήνης του Εμμανουήλ, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121111, 343) Τζεδάκη Δράκου του Γεωργίου, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121112, 344) Τζεδάκη Δράκου του Γεωργίου, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121113, 345) Πρωτογεράκη Γεωργίου του Εμμανουήλ, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121114, 346) Σωπασουδάκη Απόστολου του Αντωνίου, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121115, 347) Κιαγιά Χαρίκλειας του Εμμανουήλ, κατοίκου Ρούμενης, Κ.Π. 121116, 348) Σπανουδάκη Ματθαίου του Αντωνίου, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121118 ΑΧΛΑΔΕΣ 349) Μεταξάκη Δημήτριου του Ευαγγέλου, κατοίκου Σιριπιδιανών, Κ.Π. 032001, 350) Τζιρίτα Κωνσταντίνας του Εμμανουήλ, κατοίκου Σιριπιδιανών, Κ.Π. 032003, 351) Τζιρίτα Γεωργίας του Εμμανουήλ, κατοίκου Σιριπιδιανών, Κ.Π. 032004, 352) Τζιρίτα Κωνσταντίνας του Εμμανουήλ, κατοίκου Σιριπιδιανών, Κ.Π. 032005, 353) Ψαροκόλυβου Μιχαήλ του Γεωργίου, κατοίκου Ρεθύμνου, Κ.Π. 032006, 354) Καλυβιανάκη Κων/νου του Γεωργίου, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 032007, 355) Ζαχαράκη Κων/νου του Γεωργίου, κατοίκου Ζωνιανών, Κ.Π. 032008, 356) Κουνούπα Εμμανουήλ του Κων/νου, κατοίκου Ηρακλείου, Κ.Π. 032009, 357) Παρασύρη Γεωργίου του Εμμανουήλ, κατοίκου Σιριπιδιανών, Κ.Π. 032010, 358) Αντωνάκη Γεωργίου του Ευθυμίου, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 032011, 359) Παρασύρη Γεωργίου του Εμμανουήλ, κατοίκου Ζωνιανών, Κ.Π. 032012, 360) Παπαδάκη Δημητρίου του Κων/νου, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 032013, 361) Αντωνακάκη Ιωάννη του Νικολάου, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 032014, 362) Τζιρίτα Γεωργίου του Μιχαήλ, κατοίκου Σιριπιδιανών, Κ.Π. 032015, 363) Παρασύρη Γεωργίου του Εμμανουήλ, κατοίκου Ζωνιανών, Κ.Π. 032016, 364) Παρασύρη Ιωσήφ του Εμμανουήλ, κατοίκου Ζωνιανών, Κ.Π. 032016, 365) Παρασύρη Ιωσήφ του Γεωργίου, κατοίκου Σιριπιδιανών, Κ.Π. 032017, 366) Παρασύρη Γεωργίου του Εμμανουήλ, κατοίκου Ζωνιανών, Κ.Π. 032018, 367) Παρασύρη Ιωσήφ του Εμμανουήλ, κατοίκου Ζωνιανών, Κ.Π. 032018, 368) Παρασύρη Μιχαήλ του Εμμανουήλ, κατοίκου Ζωνιανών, Κ.Π. 032018, 369) Τζιρίτα Εμμανουήλ του Στέφανου, κατοίκου Εξάντη, Κ.Π. 032019, 370) Μαθιουδάκη Στυλιανού του Κων/νου, κατοίκου Περάματος, Κ.Π. 032020, 371) Μαθιακάκη Σήφη του Ιορδάνη, κατοίκου Μελιδονίου, Κ.Π. 032021, 372) Ψωμά Ιωάννη του Γεωργίου, κατοίκου Εξάντη, Κ.Π. 032022, 373) Ψωμά Ιωάννη του Γεωργίου, κατοίκου Εξάντη, Κ.Π. 032023, 374) Ψωμά Ανδρέα του Γεωργίου, κατοίκου Εξάντη, Κ.Π. 032024, 375) Τζιρίτα Δημητρίου του Εμμανουήλ, κατοίκου Αχλαδέ, Κ.Π. 032025, 376) Νισακάκη Αικατερίνης του Εμμανουήλ, κατοίκου Αχλαδαί, Κ.Π. 032025, 377) Παρασύρη Γεωργίου του Εμμανουήλ, κατοίκου Ζωνιανών, Κ.Π. 032026, 378) Παρασύρη Ιωσήφ του Εμμανουήλ, κατοίκου Ζωνιανών, Κ.Π. 032026, 379) Παρασύρη Μιχαήλ του Εμμανουήλ, κατοίκου Ζωνιανών, Κ.Π. 032026, 380) Ψωμά Εμμανουήλ του Ανδρέα, κατοίκου Σιριπιδιανών, Κ.Π. 032027, 381) Ψωμά Θεμιστοκλή του Ανδρέα, κατοίκου Σιριπιδιανών, Κ.Π. 032028 ΜΕΛΙΔΟΝΙΟΥ 382) Τζιρίτα Ανδρέα του Ιωάννη, κατοίκου Εξάντη, Κ.Π. 084001, 383) Ψωμά Ιωάννη του Εμμανουήλ, κατοίκου Εξάντη, Κ.Π. 084002, 384) Καλιγιάννη Χαράλαμπου του Ιωάννη, κατοίκου Εξάντη, Κ.Π. 084003, 385) Ψωμά Ελένης του Στυλιανού, κατοίκου Εξάντη, Κ.Π. 084004, 386) Κιρνιτζάκη Ελευθερίου του Αντωνίου, κατοίκου Ρεθύμνου, Κ.Π. 084005, 387) Ψωμά Στυλιανού του Εμμανουήλ, κατοίκου Εξάντη, Κ.Π. 084006, 388) Μαρακάκη Νικολάου του Εμμανουήλ, κατοίκου Εξάντη, Κ.Π. 084007, 389) Μανωλιούδη Δημητρίου του Ιωάννη, κατοίκου Εξάντη, Κ.Π. 084008, 390) Ψωμά Ελένης του Στυλιανού, κατοίκου Εξάντη, Κ.Π. 084009, 391) Ψωμά Μαρίας του Στυλιανού, κατοίκου Εξάντη, Κ.Π. 084010, 392) Μαρή Εμμανουήλ του Νικολάου, κατοίκου Εξάντη, Κ.Π. 084011, 393) Ψωμά Γεωργίου του Δημητρίου, κατοίκου Μπαλί, Κ.Π. 084012, 394) Ψωμά Ιωάννη του Γεωργίου, κατοίκου Εξάντη, Κ.Π. 084013, 395) Ψωμά Γεωργίου του Δράκου, κατοίκου Εξάντη, Κ.Π. 08404, 396) Δαφνομίλη Ιωάννας του Ανδρέα, κατοίκου Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Κ.Π. 084014, 397) Κυρμιζάκη Ελευθέριου του Αντωνίου, κατοίκου Ρεθύμνου, Κ.Π. 084015, 398) Τζιρίτα Νικολάου του Μιχαήλ, κατοίκου Εξάντη, Κ.Π. 084016 Η απαλλοτριωθείσα έκταση εικονίζεται με κλίμακα 1:1.000 στο από 11-6-2013 κτηματολογικό διάγραμμα και τον αντίστοιχο κτηματολογικό πίνακα της ΕΥΔΕ/ΒΟΑΚ, τα οποία έχει συντάξει η «ADT-ΩΜΕΓΑ Α.Τ.Ε» και έχει θεωρήσει στις 6-9-2013 ο Αναπληρωτής Δ/ντής της Δ/νσης Δ12 του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ, Ιωάννης Σαραντινός. Επειδή η απαλλοτρίωση κηρύχθηκε υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και με δαπάνη του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για έργα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων και ειδικότερα σε βάρος του έργου 2012ΣΕ07180013 (ΕΟ/718) και επομένως έχω έννομο συμφέρον να ζητήσω τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδος. Επειδή στον κτηματολογικό πίνακα φέρονται ως εικαζόμενοι δικαιούχοι οι καθ’ων η αίτηση, οι οποίοι προβάλλουν εμπράγματα δικαιώματα στην απαλλοτριούμενη έκταση. Το Ελληνικό Δημόσιο με την από 18-7-2019 και με αριθ. καταθ. 223/22-7-2019 αίτησή του ζητούσε τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης των ως άνω απαλλοτριούμενων ακινήτων και των επικειμένων στα κάτωθι ποσά: Ι. ΑΞΙΑ ΓΗΣ Περιοχή Πανόρμου αγροτική έκταση σε επαρχιακή οδό 9,00 ευρώ/τ.μ. Περιοχή Ρουμελή αγροτική έκταση σε επαρχιακή οδό 6,50 ευρώ/τ.μ. Περιοχή Σκεπαστής αγροτική έκταση σε επαρχιακή οδό 6,00 ευρώ/τ.μ. Περιοχή Αχλαδέ αγροτική έκταση σε επαρχιακή οδό 6,00 ευρώ/τ.μ. οικόπεδο 35,00 ευρώ/τ.μ. Περιοχή Μελιδονίου αγροτική έκταση σε επαρχιακή οδό 7,50 ευρώ/τ.μ ΙΙ. ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΑ Είδος και Περιγραφή Ποιότητα / Κατηγορία Αξία Α)ΚΤΙΣΜΑΤΑ Ισόγειο λυόμενο κτίριο σε βάση οπλισμένου σκυροδέματος 15,00χ9,00 (Κ.Π.099047) Καλή 44.064,00€ Αποθήκη λαμαρινοσκεπής από τσιμεντόλιθους 24 μ3 (Κ.Π 099056) Μέτρια 1.092,00€ Αποθήκη ισόγεια λαμαρινοσκεπής από τσιμεντόλιθους 12μ3 (Κ.Π 113017) Κακή 546,00€ Αποθήκη ισόγεια λαμαρινοσκεπής από τσιμεντόλιθους 27 μ3(Κ.Π. 113017) Μέτρια 1.230.00€ Αποθήκη ισόγεια πλακοσκεπής από τούβλα 1 Ομ (Κ.Π. 121009) Καλή 500,00€ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ 120 μ3(Κ.Π. 121018) Πολύ Καλή 28.728,00€ Αποθήκη ισόγεια λαμαρινοσκεπής από τσιμεντόλιθους 62,50 μ3(Κ.Π. 121044) Καλή 2.844,00€ Αποθήκη ισόγεια πλακοσκεπής από τσιμεντόλιθους 90μ3 (Κ.Π. 121063) Καλή 4.500,00€ Αποθήκη ισόγεια από τσιμεντόλιθους σοβατισμένη (8,00X4,00) Η=2,5μ.(ΚΠ 121113) Καλή 1.600,00€ Αποθήκη ισόγεια από τσιμεντόλιθους σοβατισμένη (2,50X4,00) Η=2,5μ(Κ.Π 121113) Καλή 1.137,00€ Αποθήκη ισόγεια πλακοσκεπής από τσιμεντόλιθους 30μ. (Κ.Π. 032006) Ερείπιο 1.050,00€ Β) ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΑ Αγριελιές μεγάλες 20€/τεμ. Αγριελιές μεσαίες 15€/τεμ. Αγριελιές μικρές 10€/τεμ. Αλμυρίκι μεγάλο 40€/τεμ. Αλμυρίκι μέτρια 30€/τεμ. Αλώνι (τοιχείο από πέτρα) (0,50X1,00) μέτρια - Αμυγδαλιές μεσαίες 60€/τεμ. Ασφαλτόδρομος 130 μ2 καλή - Αχλαδιά μεγάλη 90€/τεμ. Αχλαδιά μικρή 50€/τεμ. Βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα καλή 100€/μ3 Βελανιδιές μεγάλες 200€/τεμ. Βερυκοκιά μεσαία 70€/τεμ. Βερυκοκιά μεγάλη 90€/τεμ. Βερυκοκιά μικρή 50€/τεμ. Γεώτρηση βάθους 10μ. (ΚΠ 113017) καλή 1.200€ Γκορτσιά μεγάλη 20€/τεμ Γκορτσιά μεσαία 15€/τεμ. Γκορτσιά μικρή 10€/τεμ. Δεξαμενή ανοικτή από τσιμεντόλιθους Πλ =0,20μ , 91 μ3 (ΚΠ 099001) καλή 2.500€ Δρόμος από βιομηχανικό σκυρόδεμα 255μ2 πολύ καλή 80€/ μ3 Δρυς μεσαίοι 150€/τεμ. Δρυς μεγάλοι 200€/τεμ. Δρυς μικροί 120€/τεμ. Εγκατάσταση φωτισμού επάνω στο τοιχίο (ΚΠ 121016) καλή - Είσοδος από βιομηχανικό δάπεδο καλή 80€/μ3 Είσοδος από οπλισμένο σκυρόδεμα πλακοσκεπής 2 μ.μ. (ΚΠ 099051) πολύ καλή 1.000€ Ελιές μεσαίες 100€/τεμ. Ελιές μικρές 80€/τεμ. Ελιές μεγάλες 150€/τεμ. Ελιές ποτιστικές μεγάλες 180€/τεμ. Επιφάνεια από σκυρόδεμα (αύλειος χώρος) καλή 25€/μ2 Επιφάνεια από σκυρόδεμα στην είσοδο 15X4,50 Η=0,20μ. (ΚΠ 099028) καλή 1.350€ Επιφάνεια εισόδου από βιομηχανικό σκυρόδεμα καλή 80€/μ3 Καλλωπιστικά δέντρα μέτρια 30€/τεμ. Καλλωπιστικά δέντρα μεγάλα 40€/τεμ. Καλλωπιστικά φυτά μεσαία 15€/τεμ. Καλλωπιστικά φυτά μικρά 5€/τεμ. Καλλωπιστικά φυτά μεγάλα 20€/τεμ. Κατασκευή εισόδου από οπλισμένο σκυρόδεμα με 2 κολώνες 0,80X0,25X3,50 (ΚΠ 099053) πολύ καλή 200€ Κατασκευή εισόδου από οπλισμένο σκυρόδεμα με 2 κολώνες 0,80X0,80X2,50 (ΚΠ 099054) καλή 320€ Κατασκευή εισόδου πλακοσκεπής με κολώνες από οπλισμένο σκυρόδεμα 7,00X0,60 (ΚΠ 099050) καλή 420€ Κλήματα μικρό 5€/τεμ. Κλήματα μεγάλο 15€/τεμ. Κλήματα μεσαία 10€/τεμ. Κολώνες εισόδου από οπλισμένο σκυρόδεμα 0,60X0,60 Η=2,00μ (ΚΠ 099005) καλή 100€ Κορομηλιά μικρή 50€/τεμ. Κυδωνιές μικρές 50€/τεμ. Κυπαρίσι μεγάλο 160€/τεμ. Λεμονιά μικρή 50€/τεμ. Λεμονιά μεγάλη 130€/τεμ. Λεμονιά μεσαία 100€/τεμ. Λεύκη μεγάλες 120€/τεμ. Λεύκη μεσαίες 80€/τεμ. Λεύκη μικρές 50€/τεμ. Μηλιά μικρή 50€/τεμ. Μουριά μικρή 30€/τεμ. Μουριά μεγάλη 100€/τεμ. Μουριά μεσαία 70€/τεμ. Ξερολιθιά (0,50X0,50) κακη “ Ξερολιθιά (0,50X0,50) μέτρια “ Ξερολιθιά (0,50X0,60) μέτρια - Ξερολιθιά (0,50X0,60) καλή 10€/μ.μ Ξερολιθιά (0,50X0,60) κακή Ξερολιθιά (0,50X0,70) μέτρια “ Ξερολιθιά (0,50X0,70) καλή 10€/μ.μ Ξερολιθιά (0,50X1,00) καλή I0/μ.μ Ξερολιθιά (0,50X1,20) κακή - Ξερολιθιά (0,50X1,20) μέτρια - Ξερολιθιά (0,60X0,80) μέτρια - Ξερολιθιά (0,60X0,80) καλή 10€/μ.μ. Ξερολιθιά (0,60X0,80) κακή - Ξερολιθιά (0,60X1,00) μέτρια - Ξερολιθιά (0,60X1,00) κακή - Ξερολιθιά (0,60X1,30) καλή 15€/μ.μ Ξερολιθιά (0,60X1,30) μέτρια - Ξερολιθιά (0,60X1,40) καλή 15€/μ.μ Ξερολιθιά (0,70X0,80) κακή - Ξερολιθιά (0,70X1,20) κακή - Ξερολιθιά (1,00X1,20) καλή 15€/μ.μ Ξερολιθιά (1,00X1,30) μέτρια - Ξερολιθιά (1,00X1,30) καλή 15€/μ.μ Πέργκολα από ξύλο κεραμοσκεπής 20τ.μ. (ΚΠ 099042) καλή 2.000 Ευρώ Περίφραξη (πάνω στο τοιχίο) από μεταλλικό πλέγμα 30μ.μ. καλή 40€/μ.μ Περίφραξη (πάνω στο τοιχίο) από πλέγμα (0,05Χ0,10)Η=1,50μ. καλή 50€/μ.μ Περίφραξη (πάνω στο τοιχίο) από πλέγμα (0,05X0,10)Η=2,00μ. καλή 60€/μ.μ Περίφραξη (πάνω στο τοιχίο) από πλέγμα (0,10X0,10)Η=0,70μ. καλή 40€/μ.μ Περίφραξη (πάνω στο τοιχίο) από πλέγμα (0,10X0,10) Η=1,00μ. καλή 50€/μ.μ Περίφραξη (πάνω στο τοιχίο) από πλέγμα (0,10Χ0,10)Η=1,20μ μέτρια 40€/μ.μ Περίφραξη (πάνω στο τοιχίο) από πλέγμα (0,15X0,15)Η=1,50μ.. καλή 50€/μ.μ Περίφραξη (πάνω στο τοιχίο) από συρματόπλεγμα Η=1,20μ. καλή 50€/μ.μ Περίφραξη από πλέγμα 0,10X0,10 με σιδηροπασσάλους, Η=1,00μ καλή 2,50€/μ.μ· Περίφραξη από πλέγμα 0,10X0,10 με σιδηροπασσάλους, Η=Τ,60μ μέτρια 2,00€/μ.μ. Περίφραξη από μεταλλικό κιγκλίδωμα Η=0,70μ καλή 60€/μ.μ. Περίφραξη από μεταλλικό πλέγμα (0,10X0,10) σε μεταλλικούς πασσάλους, Η=1,00μ κακή 1,50€/μ.μ. Περίφραξη από μεταλλικό πλέγμα (0,10X0,10) σε μεταλλικούς πασσάλους, Η=1,00μ καλή 2,50€/μ.μ. Περίφραξη από μεταλλικό πλέγμα (0,05X0,10) σε μεταλλικούς πασσάλους, Η=1,00μ καλή 2,50€/μ.μ. Περίφραξη από μεταλλικό πλέγμα (0,05X0,10) σε μεταλλικούς πασσάλους, Η-1,50μ καλή 2,50€/μ.μ. Περίφραξη από μεταλλικό πλέγμα (0,05X0,10) σε μεταλλικούς πασσάλους, Η— 1,1 Ομ καλή 2,50€/μ.μ. Περίφραξη από μεταλλικό πλέγμα (0,05X0,10) σε μεταλλικούς πασσάλους, Η=1,20μ μέτρια 2,00€/μ.μ. Περίφραξη από μεταλλικό πλέγμα (0,10X0,05) σε μεταλλικούς πασσάλους, Η=1,60μ καλή 2,50€/μ.μ. Περίφραξη από μεταλλικό πλέγμα (0,10X0,10) σε μεταλλικούς πασσάλους, Η=1,00μ. μέτρια 2,00€/μ.μ. Περίφραξη από μεταλλικό πλέγμα (0,10X0,10) σε μεταλλικούς πασσάλους, Η=1,80μ μέτρια 2,00€/μ.μ. Περίφραξη από μεταλλικό πλέγμα (0,10X0,10) σε μεταλλικούς πασσάλους, Η=1,50μ μέτρια 2,00€/μ.μ. Περίφραξη από μεταλλικό πλέγμα (0,10X0,10) σε μεταλλικούς πασσάλους, Η=1,30μ μέτρια 2,00€/μ.μ. Περίφραξη από μεταλλικό πλέγμα (0,10X0,10) σε μεταλλικούς πασσάλους, Η=1,40μ. μέτρια 2,00€/μ.μ. Περίφραξη από μεταλλικό πλέγμα (0,10X0,10) σε μεταλλικούς πασσάλους, Η—1,1 Ομ μέτρια 2,00€/μ.μ. Περίφραξη από μεταλλικό πλέγμα (0,10X0,10) σε μεταλλικούς πασσάλους, Η=1,50μ κακή 1,50€/μ.μ. Περίφραξη από μεταλλικό πλέγμα (0,10X0,10) σε μεταλλικούς πασσάλους, Η=1,40μ καλή 2,50€/μ.μ. Περίφραξη από μεταλλικό πλέγμα (0,10X0,10) σε μεταλλικούς πασσάλους, Η=2,00μ μέτρια 2,00€/μ.μ. Περίφραξη από μεταλλικό πλέγμα (0,10X0,10) σε μεταλλικούς πασσάλους, Η=1,20μ μέτρια 2,00€/μ.μ. Περίφραξη από μεταλλικό πλέγμα (0,10X0,10) σε μεταλλικούς πασσάλους, Η=1,20μ κακή 1,50€/μ.μ. Περίφραξη από μεταλλικό πλέγμα (0,10X0,10) σε μεταλλικούς πασσάλους, Η=1,50μ καλή 2,50€/μ.μ. Περίφραξη από μεταλλικό πλέγμα (0,10X0,10) σε μεταλλικούς πασσάλους, Η=1,30μ καλή 2,50€/μ.μ. Περίφραξη από μεταλλικό πλέγμα (0,10X0,10) σε μεταλλικούς πασσάλους, Η=1,1 Ομ καλή 2,50€/μ.μ. Περίφραξη από μεταλλικό πλέγμα (0,10X0,10) σε μεταλλικούς πασσάλους, Η=1,1 Ομ κακή 1,50€/μ.μ. Περίφραξη από μεταλλικό πλέγμα (0,10X0,10) σε μεταλλικούς πασσάλους, Η=1,80μ μέτρια 2,00€/μ.μ. Περίφραξη από μεταλλικό πλέγμα (0,10X0,10) σε μεταλλικούς πασσάλους, Η=1,40μ μέτρια 2,00€/μ.μ. Περίφραξη από μεταλλικό πλέγμα (0,10X0,10) σε μεταλλικούς πασσάλους, Η=1,60μ μέτρια 2,00€/μ.μ. Περίφραξη από μεταλλικό πλέγμα (0,10X0,10) σε μεταλλικούς πασσάλους, Η=1,60μ κακή 1,50€/μ.μ. Περίφραξη από μεταλλικό πλέγμα (0,10X0,10) σε μεταλλικούς πασσάλους, Η=1,70μ μέτρια 2,00€/μ.μ. Περίφραξη από μεταλλικό πλέγμα (0,15X0,15) σε μεταλλικούς πασσάλους, Η=1,80μ κακή 1,50€/μ.μ. Περίφραξη από μεταλλικό πλέγμα (0,15X0,15) σε μεταλλικούς πασσάλους, Η=1,50μ. καλή 2,50€/μ.μ. Περίφραξη από μεταλλικό πλέγμα (0,15X0,15) σε μεταλλικούς πασσάλους, Η=1,50μ μέτρια 2,00€/μ.μ. Περίφραξη από μεταλλικό πλέγμα (0,15X0,15) σε μεταλλικούς πασσάλους, Η=1,60μ. μέτρια 2,00€/μ.μ. Περίφραξη από μεταλλικό πλέγμα (0,15X0,15) σε μεταλλικούς πασσάλους, Η=1,60μ κακή 1,50€/μ.μ. Περίφραξη από μεταλλικό πλέγμα (0,15X0,15) σε μεταλλικούς πασσάλους, Η=1,20μ μέτρια 2,00€/μ.μ. Περίφραξη από μεταλλικό πλέγμα (0,15X0,15) σε μεταλλικούς πασσάλους, Η=1,30μ καλή 2,50€/μ.μ. Περίφραξη από μεταλλικό πλέγμα (0,15X0,15) σε μεταλλικούς πασσάλους, Η=1,50μ κακή 1,50€/μ.μ. Περίφραξη από μεταλλικό πλέγμα (0,15X0,15) σε μεταλλικούς πασσάλους, Η=1,15μ μέτρια 2,00€/μ.μ. Περίφραξη από μεταλλικό πλέγμα (0,15X0,15) σε μεταλλικούς πασσάλους, Η=1,60μ μέτρια 2,00€/μ.μ. Περίφραξη από μεταλλικό πλέγμα (0,15X0,15) σε μεταλλικούς πασσάλους, Η=1,00μ κακή 1,50€/μ.μ. Περίφραξη από μεταλλικό πλέγμα (0,15X0,15) σε μεταλλικούς πασσάλους, Η=1,20μ καλή 2,50€/μ.μ. Περίφραξη από μεταλλικό πλέγμα (0,15X0,15) σε μεταλλικούς πασσάλους, Η=1,20μ κακή 1,50€/μ.μ. Περίφραξη από μεταλλικό πλέγμα (0,15X0,15) σε μεταλλικούς πασσάλους. Η=1,1 Ομ κακή 1,50€/μ.μ. Περίφραξη από μεταλλικό πλέγμα (0,15X0,15) σε μεταλλικούς πασσάλους, Η=1,30μ μέτρια 2,00€/μ.μ. Περίφραξη από μεταλλικό πλέγμα (0,15X0,15) σε μεταλλικούς πασσάλους, Η=1,05μ μέτρια 2,00€/μ.μ. Περίφραξη από συρματόπλεγμα Η=1,00μ. καλή 2,50€/μ.μ. Περίφραξη από συρματόπλεγμα Η=1,10μ. Καλή 2,50€/μ.μ. Περίφραξη από συρματόπλεγμα Η=1,20μ Μέτρια 2,00 €/μ.μ. Περίφραξη από συρματόπλεγμα Η=1,20μ. Καλή 2,50€/μ.μ. Περίφραξη από συρματόπλεγμα Η=1,20μ. κακή 1,50€/μ.μ. Περίφραξη από συρματόπλεγμα Η=1,30μ. μέτρια 2,00€/μ.μ. Περίφραξη από συρματόπλεγμα Η=1,30μ. κακή 1,50€/μ.μ. Περίφραξη από συρματόπλεγμα Η=1,30μ. καλή 2,50€/μ.μ. Περίφραξη από συρματόπλεγμα Η=1,40μ. καλή 2,50€/μ.μ. Περίφραξη από συρματόπλεγμα Η=1,40μ. μέτρια 2,00€/μ.μ. Περίφραξη από συρματόπλεγμα Η=1,50μ. καλή 2,50€/μ.μ. Περίφραξη από συρματόπλεγμα Η=1,50μ. μέτρια 2,00€/μ.μ. Περίφραξη από συρματόπλεγμα Η=2,00μ. κακή 1,50€/μ.μ. Περίφραξη από συρματόπλεγμα Η=2,20μ. μέτρια 2,00€/μ.μ. Πεύκα μεγάλα 140€/τεμ. Πεύκα μεσαία 100€/τεμ. Πηγάδι (ΚΠ 121077) καλό 1.500€/τεμ. Πικροδάφνες μεγάλες 30€/τεμ. Πικροδάφνες μεσαία 20€/τεμ. Πλακόστρωτο 45 μ2 ( ΚΠ 099044) καλή 40 €/ μ2 Πόρτα από αλουμίνιο (συρόμενη) 4,40X1,70 (Κ.Π.099053) πολύ καλή 1.500€/τεμ. Πόρτα εισόδου από μεταλλικό κιγκλίδωμα Η=1,90μ (Κ.Π. 121097) καλή 300€/τεμ. Πόρτα εισόδου από μεταλλικό πλέγμα (0,05X0,05)2,XI,80 (ΚΠ 099072) καλή 20€/τεμ. Πόρτα εισόδου από μεταλλικό πλέγμα (0,05X0,10)2,70X1,80 (ΚΠ 099068) καλή 20€/τεμ. Πόρτα εισόδου από μεταλλικό πλέγμα 4,90X2,00 (ΚΠ099065) καλή 40€/τεμ. Πόρτα εισόδου από μεταλλικό πλέγμα με κυλοδοκούς (Κ.Π. 099049) καλή 40€/τεμ. Πόρτα εισόδου από πλέγμα (0,05X0,05) 1,30X2,20 (ΚΠ099069) κακή 10€/τεμ. Πόρτα εισόδου από πλέγμα (0,10X0,10) Η=2,15μ. (ΚΠ099005) καλή 15€/τεμ. Πόρτα εισόδου με πλέγμα με κυλοδοκούς Η=1,20μ. (099094) καλή 40€/τεμ. Πόρτα εισόδου μεταλλική (ΚΠ.099051) πολύ καλή 40€ /τεμ. Πόρτα εισόδου μεταλλική (Κ.Π.099090) καλή 20€/τεμ. Πόρτα εισόδου μεταλλική 2,00X1,40 (099054) καλή 40€/τεμ. Πόρτα εισόδου μεταλλική 7,00X1,50 (συρόμενη) (Κ.Π.099050) καλή 1.000€/τεμ. Πόρτα εισόδου πλαίσιο από σωλήνες γαλβανιζέ φ/30 πλέγμα (0,05X0,10) Η=1,60μ (ΚΠ 099004) μέτρια 40€/τεμ. Πόρτα εισόδου πλαίσιο από σωλήνες γαλβανιζέ φ/40 πλέγμα (0,10X0,10) 3,40X1,60 (ΚΠ 113004) μέτρια 40€/τεμ. Πόρτα εισόδου πλαίσιο από σωλήνες γαλβανιζέ φ/50 πλέγμα (0,15X0,15) Η=1,50μ (ΚΠ 099001) μέτρια 40€ /τεμ. Πόρτα εισόδου πλαίσιο από σωλήνες γαλβανιζέ φ/50 πλέγμα (10X10) Η=1,50μ (ΚΠ 099001) μέτρια 40€/τεμ. Πορτοκαλιά μεγάλη 130€/τεμ. Πορτοκαλιά μικρή 50€/τεμ. Πορτοκαλιά μεσαία 100€/τεμ. Ποτίστρα από οπλισμένο σκυρόδεμα 4,00X1,00X0,50 (ΚΠ 099034) καλή 200€ Ροδακινιά μικρή 50€/τεμ. Ροδιά μικρή 40€/τεμ. Ροδιά μεσαία 80€/τεμ. Συκιά μεγάλη 90€/τεμ. Συκιά μεσαία 70€/τεμ. Συκιά μικρή 50€/τεμ. Τάφρος από σκυρόδεμα ομβρίων υδάτων (εκατέρωθεν οδού ) 44μ.μ. καλή - Τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα πολύ καλή 100€/μ3 Τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα καλή 98€/μ3 Τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα (σενάζ) καλή 98€/μ3 Τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα μέτρια 96€/μ3 Τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα 5,00X0,10X0,50 (παρτέρια) (ΚΠ 121066) καλή 50€ Τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα με επένδυση από πέτρα Καρύστου 30,00 Χ0,30X1,10 (ΚΠ 099042) καλή 1.500€ Τοιχίο από πέτρα 0,30X0,50 μέτρια 20€/μ.μ. Τοιχίο από πέτρα 0,40X1,10 καλή 40€/μ.μ. Τοιχίο από πέτρα 0,40X1,20 καλή 40€/μ.μ. Τοιχίο από πέτρα 0,40X1,50 πολύ καλή 60€/μ.μ. Τοιχίο από πέτρα 0,40X1,80 πολύ καλή 70€/μ.μ. Τοιχίο από πέτρα 0,50Χ 1,00 καλή 40€/μ.μ. Τοιχίο από πέτρα 0,5ΟΧ 1,10 καλή 40€/μ.μ. Τοιχίο από πέτρα 0,50X0,70 καλή 30€/μ.μ. Τοιχίο από πέτρα 0,50X1,10 πολύ καλή 50€/μ.μ. Τοιχίο από πέτρα 0,50X1,80 καλή 50€/μ.μ. Τοιχίο από πέτρα 0,60X0,50 καλή 30€/μ.μ. Τοιχίο από πέτρα 0,60X0,50 μέτρια 20€/μ.μ. Τοιχίο από πέτρα 0,60X1,50 μέτρια 40€/μ.μ. Τοιχίο από πέτρα 1,60X1,30 κακή - Τοιχίο από πέτρα 0,40X0,70 καλή 30€/μ.μ. Τοιχίο από τσιμεντόλιθους 0,20X1,10 καλή 20€/μ.μ. Τοιχίο από τσιμεντόλιθους 0,20X1,20 μέτρια 15€/μ.μ. Τοιχίο από τσιμεντόλιθους 0,20X1,20 καλή 20€/μ.μ. Τοιχίο από τσιμεντόλιθους 0,40X0,60 καλή 15€/μ.μ. Τοιχίο από τσιμεντόλιθους 0,40X1,00 καλή 20€/μ.μ. Τοιχίο από τσιμεντόλιθους Η=1,20μ καλή 20€/μ.μ. Τσιμενταύλακας κακή - Φοίνικας μεγάλος 180€/τεμ. Φοίνικας μεσαίος 120€/τεμ. Φοίνικας μικρός 60€/τεμ. Φραγκοσυκιά μεγάλη 60€/τεμ. Φραγκοσυκιά μεσαία 40€/τεμ. Χαρουπιές μικρές 40€/τεμ. Χαρουπιές μεγάλες 110€/τεμ. Χαρουπιές μεσαίες 70€/τεμ. Επίσης με την ίδια αίτηση ζητά να διαταχθεί η μέχρι την έκδοση απόφασης για τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης παρακράτηση από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων του 40% της αποζημίωσης που θα παρακατατεθεί σύμφωνα με την εκδοθησομένη απόφαση, για τα απαλλοτριωθέντα με την υπ’ αριθμ. Δ12/ΦΡ1/3823/ο/1-7-2014 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ακίνητα, άλλως να υποχρεωθούν οι αντίδικοι και/ή όποιοι άλλοι αναγνωριστούν δικαιούχοι της αποζημίωσης, που θα παρακατατεθεί, σε εγγυοδοσία και συγκεκριμένα να υποχρεωθούν αυτοί προκειμένου να εισπράξουν το 100% της παρακατατεθησομένης για τα απαλλοτριωθέντα ακίνητα αποζημίωσης να προσκομίσουν προηγουμένως εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένου τραπεζικού ιδρύματος, ισόποση του 40% της αποζημίωσης. Περαιτέρω ζητά να διαταχθούν, κατ’ άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 2882/2001, ως η παράγραφος αυτή προσετέθη με την παρ. 3 του άρθρου 126 ν. 4070/2012, οι καθ’ ων και κάθε τρίτος που έλκει δικαιώματα από αυτούς, ή άλλος εγκατεστημένος στα απαλλοτριωθέντα ακίνητα, να μου παραδώσουν αυτό, υπό τον όρο της προηγουμένης συντέλεσης της εν θέματι απαλλοτριώσεως κατ’ άρθρον 7 του Ν. 2882/2001 και Τέλος να καταδικαστούν οι καθ’ ων στη δικαστική δαπάνη του Ελληνικού Δημοσίου. Δικάσιμος για τη συζήτηση της ως άνω αίτησης έχει οριστεί ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Κρήτης η 3η Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη, τόπος το κατάστημα του Εφετείου Κρήτης και ώρα η συνήθης των συνεδριάσεων, ενώ αντίγραφο της αίτησης, αναρτήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στον πίνακα ανακοινώσεων του Εφετείου Κρήτης και του Δήμου Μυλοποτάμου Ρεθύμνου, στην περιοχή του οποίου βρίσκονται τα απαλλοτριούμενα. Ειδοποιούνται οι ανωτέρω προκειμένου να λάβουν γνώση και για κάθε άλλη έννομη συνέπεια, συγχρόνως δε καλούνται να παραστούν εκείνοι κατά των οποίων στρέφεται η προαναφερόμενη αίτηση (εικαζόμενοι δικαιούχοι) κατά τη συζήτησή της, όπου και όταν παραπάνω ορίζεται άλλως η συζήτηση της θα γίνει χωρίς τη παρουσία τους. Χανιά 26-7-2019 Ο Πληρεξούσιος του Ελληνικού Δημοσίου Δημήτριος Πετρόπουλος Δικαστικός Πληρεξούσιος Ν.Σ.Κ Με την υπ' αριθμόν 17/2019 Διάταξη του Ειρηνοδικείου Μαραθώνα (Τμήμα Εκούσιας Δικαιοδοσίας) αναγνωρίστηκε το με την επωνυμία «Καλλιτεχνική Ενωση Δήμου Ωρωπού» και με διακριτικό τίτλο «Group Theatry», με έδρα τον Κάλαμο Αττικής Δήμου Ωρωπού και επικυρώθηκε το από 10-1-2019 καταστατικό του, αποτελούμενο από 28 άρθρα, με σκοπούς αυτούς που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2 αυτού και διατάχθηκε η εγγραφή του σωματείου στα οικεία βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών. Αθήνα, 2-9-2019 Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Θ. ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΔΣΑ 18054 ΩΛΕΝΟΥ 6-8 ΑΘΗΝΑ ΑΦΜ: 030904952 ΔΟΥ: ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 210-8812286 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ Δυνάμει της με αριθμό 9/2019 Διαταγής του Ειρηνοδικείου Περιστερίου αναγνωρίστηκε το σωματείο με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΡΑΥΝΟΙ 2019», για τις διεθνείς σχέσεις του οποίου θα χρησιμοποιείται η επωνυμία «SPORTS CLUB THUNDERS 2019» και σκοπό τον αναφερόμενο στο από 20 Ιουνίου 2019 καταστατικό του. Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στις 29-8-2019 εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Καλαμάτας, με έδρα στο Πρωτοδικείο Καλαμάτας Νεκτάριος Παν. Ιατρού, κάνω γνωστό ότι σύμφωνα με έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών Κωνσταντίνου Β. Νικολαρόπουλου, πληρεξούσιο του κου Δημητρίου Τσούτσουρα του Νικολάου και της Φωτεινης, κάτοικος Καναδά και προσωρινά διαμένοντος στην Πύλο Μεσσηνίας, οδός Μιαούλη αριθ. 18, με την υπ, αρίθ 3097/29-8-2019 έκθεσή μου επιδόσεως επέδωσα στην κα. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας, για την κα. ROSA – MARIA LOGGIA (Ρόζα – Μαρία Λόγγια ) χήρα Αναστασίου Τσούτσουρα του Νικολάου και της Φωτεινής, θυγατέρα της Francesca Gentile , πρώην κάτοικο Αθηνών και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο της 14-8-2019 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική Διαδικασία), απευθυνόμενης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πύλου, του πρώτου εναντίον της, με την οποία ζητά να αναγνωριστεί αποκλειστικός κύριος των οριζόντιων ιδιοκτησιών με τα στοιχεία Ι1 και Υ1 του ισογείου και υπογείου ορόφου αντίστοιχα επί οικοδομής στην θέση ΚΑΛΥΒΙΑ της πόλεως Πύλου Πυλίας Μεσσηνίας, στην οδό Μιαούλη αριθ. 18, ήτοι να αναγνωριστεί ότι οι επίδικες οριζόντιες ιδιοκτησίες ανήκουν στον πρώτο κατά πλήρη κυριότητα, την οποία κατέθεσε, με αριθμό κατάθεσης 14/14-8-2019, στην οποία ορίζεται προθεσμία για υποβολή προτάσεων, εκατό (100) ημερών από την κατάθεση της. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες σε περίπτωση που ο εναγόμενος είναι αγνώστου διαμονής ή κάτοικος εξωτερικού. Να δημοσιευτεί στην εφημερίδα Ηχώ των Δημοπρασιών Ο ΔΗΛΟΠΟΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΑΝ. ΙΑΤΡΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στις 29-8-2019 εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Καλαμάτας, με έδρα στο Πρωτοδικείο Καλαμάτας Νεκτάριος Παν. Ιατρού, κάνω γνωστό ότι σύμφωνα με έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών Κωνσταντίνου Β. Νικολαρόπουλου, πληρεξούσιο του κου Δημητρίου Τσούτσουρα του Νικολάου και της Φωτεινης, κάτοικος Καναδά και προσωρινά διαμένοντος στην Πύλο Μεσσηνίας, οδός Μιαούλη αριθ. 18, με την υπ, αρίθ 3096/29-8-2019 έκθεσή μου επιδόσεως επέδωσα στην κα. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας, για την κα FRANCES TSOUTSOYRAS (Φράνσις Τσούτσουρας) του Αναστασίου και της Rosa – Maria , πρώην κάτοικο Αθηνών και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο της 14-8-2019 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική Διαδικασία), απευθυνόμενης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πύλου, του πρώτου εναντίον της, με την οποία ζητά να αναγνωριστεί αποκλειστικός κύριος των οριζόντιων ιδιοκτησιών με τα στοιχεία Ι1 και Υ1 του ισογείου και υπογείου ορόφου αντίστοιχα επί οικοδομής στην θέση ΚΑΛΥΒΙΑ της πόλεως Πύλου Πυλίας Μεσσηνίας, στην οδό Μιαούλη αριθ. 18, ήτοι να αναγνωριστεί ότι οι επίδικες οριζόντιες ιδιοκτησίες ανήκουν στον πρώτο κατά πλήρη κυριότητα, την οποία κατέθεσε, με αριθμό κατάθεσης 14/14-8-2019, στην οποία ορίζεται προθεσμία για υποβολή προτάσεων, εκατό (100) ημερών από την κατάθεση της. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες σε περίπτωση που ο εναγόμενος είναι αγνώστου διαμονής ή κάτοικος εξωτερικού. Να δημοσιευτεί στην εφημερίδα Ηχώ των Δημοπρασιών Ο ΔΗΛΟΠΟΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΑΝ. ΙΑΤΡΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ’ αριθ. 28/2019 Διάταξη του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου αναγνωρίσθηκε η ίδρυση του πολιτιστικού μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία «Πολιτιστικός Σύλλογος Ολιστικής Αυτοπροστασίας», που εδρεύει στο Δήμο Βριλησσίων με σκοπούς τους αναλυτικά αναφερόμενους στο άρθρο δυο (2) του από 21.4.2019 καταστατικού του. Αθήνα, 2.9.2019 Η πληρεξούσια δικηγόρος Ρεβέκκα Δ. Τσετσέλη Θήρας 27, Μεταμόρφωση 6977613782 ΑΦΜ 146256929, ΔΟΥ Ν. Ιωνίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Κατόπιν παραγγελίας του δικηγόρου Πειραιά Παναγιώτη Κων. Σγούρα επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά για την πρώην κάτοικο Κερατσινίου Αττικής, οδός Γ. Ολυμπίου 41 και ήδη αγνώστου διαμονής, Γιούλια (IOULIA) Ποντούσκο (PODOUCHKO) του Έντουαρτ και της Γαλίνα, επικυρωμένο αντίγραφο της με αρ. κατ. 5623/2613/2019 και από 13.06.2019 αγωγής κατ’ άρ. 1439 εδ. γ’ ΑΚ, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, του Χρήστου Μπελούκα – Νίτσα, του Κωνσταντίνου, κατοίκου Γ. Ολυμπίου 41, κατά της ως άνω εναγομένης, με την οποία ζητάει να λυθεί ο γάμος του με την εναγομένη λόγω διετούς διάστασης, με την παρά πόδας αυτής πράξη του Γραμματέως του άνω Δικαστηρίου, με την οποία ορίζεται δικάσιμος η 11.10.2019, ημέρα Παρασκευή, ώρα 09:00 π.μ., στο κατάστημα του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά. Καλείται δε η εναγομένη να παραστεί στη συζήτηση της αγωγής αυτής όπου και όταν αρμοδίως ορίζεται. Για τη επίδοση συντάχθηκε η υπ’ αριθμ. 3764Ε’/28.06.2019 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του του Εφετείου Πειραιά, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Σταμάτιου Ν. Χατζηδάκη. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ανώνυμη εταιρία (stock corporation) με την επωνυμία “Generali Versicherung Aktiengesellschaft”, που έχει συσταθεί σύμφωνα με το γερμανικό δίκαιο, με έδρα το Μόναχο της Γερμανίας, οδός Adenauerring 7, 81737, και είναι εγγεγραμμένη στο εμπορικό μητρώο (Handelsregister) του τοπικού δικαστηρίου (Amtsgericht) στο Μόναχο της Γερμανίας, με αριθμό μητρώου HRB 177658, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από το εκτελεστικό της συμβούλιο (στο εξής “GEV”) ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Ότι υπέβαλε στις 21 Μαρτίου 2019, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του γερμανικού δικαίου, στην αρμόδια ρυθμιστική αρχή ιδιωτικής ασφάλισης, τη Γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – BaFin) αίτηση προς έγκριση για: 1. Τη μεταφορά από τη GEV στην ανώνυμη εταιρία (stock corporation) με την επωνυμία “Dialog Versicherung Aktiengesellschaft”, που έχει συσταθεί σύμφωνα με το γερμανικό δίκαιο, με έδρα το Μόναχο της Γερμανίας, οδός Adenauerring 7, 81737, και που είναι εγγεγραμμένη στο εμπορικό μητρώο (Handelsregister) του τοπικού δικαστηρίου (Amtsgericht) στο Μόναχο της Γερμανίας, με αριθμό μητρώου HRB 234855 (“DIV”), του συνόλου των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια της GEV που έχουν διανεμηθεί από μεσίτες ασφάλισης και τα οποία περιλαμβάνουν ασφαλιστήρια συμβόλαια σε σχέση με κινδύνους/απαιτήσεις στην Ελλάδα, λόγω της απόσχισης του χαρτοφυλακίου ασφαλιστηρίων για την απορρόφηση που πραγματοποιείται σύμφωνα με το Τμήμα 123 παρ. 2 νο. 1 της Γερμανικής Νομοθεσίας περί Μετασχηματισμών (“Umwandlungsgesetz”). Η μεταβίβαση θα τεθεί σε ισχύ με την εγγραφή της στο αρμόδιο γερμανικό εμπορικό μητρώο της GEV, που αναμένεται να γίνει την 1 Οκτωβρίου 2019. Το χαρτοφυλάκιο ασφαλιστηρίων που μεταβιβάζεται στη DIV περιλαμβάνει ασφαλιστήρια συμβόλαια ζημιών (γενικής ευθύνης ομαδικού ατυχήματος, εκδρομών και αθλημάτων, προσωπικής ευθύνης, προσωπικού ατυχήματος, μετακίνησης, οικιστικού κτιρίου και περιεχόμενα νοικοκυριού) που εκδόθηκαν σε σχέση με κινδύνους/απαιτήσεις στην Ελλάδα, και καλύπτει το σύνολο των αντίστοιχων ασφαλιστικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της GEV έναντι των αντίστοιχων ληπτών ασφαλίσεων και ασφαλισμένων. 2. Τη μεταφορά από την GEV στην ανώνυμη εταιρία (stock corporation) με την επωνυμία “AachenMünchener Versicherung AG”, που έχει συσταθεί σύμφωνα με το γερμανικό δίκαιο, με έδρα το Μόναχο της Γερμανίας, οδός Adenauerring 7, 81737, και που είναι εγγεγραμμένη στο εμπορικό μητρώο (Handelsregister) του τοπικού δικαστηρίου (Amtsgericht) στο Μόναχο της Γερμανίας, με αριθμό μητρώου HRB 250638 (“AMV”), του συνόλου των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από το σύνολο των λοιπών ασφαλιστηρίων συμβολαίων, που περιλαμβάνουν συμβόλαια που εκδόθηκαν σε σχέση με κινδύνους/απαιτήσεις στην Ελλάδα (εκτός από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που διανέμονται από μεσίτες ασφαλίσεων), εξαιτίας της συγχώνευσης με απορρόφηση της GEV από την AMV που πραγματοποιείται σύμφωνα με το Τμήμα 2 νο. 1 της Γερμανικής Νομοθεσίας περί Μετασχηματισμών. Η συγχώνευση και ως εκ τούτου η μεταφορά χαρτοφυλακίου αναμένεται να τεθεί σε ισχύ με την εγγραφή της στο αρμόδιο γερμανικό εμπορικό μητρώο της AMV, που αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 2 Οκτωβρίου 2019. Η υπό συγχώνευση εταιρεία θα μετονομαστεί τότε σε Generali Deutschland Versicherung AG. Το χαρτοφυλάκιο ασφαλιστηρίων που μεταφέρεται στην AMV περιλαμβάνει ασφαλιστήρια συμβόλαια ζημιών (γενικής ευθύνης, γενικής ιδιοκτησίας, προσωπικής ευθύνης, προσωπικού ατυχήματος, μετακίνησης, οικιστικού κτιρίου και περιεχόμενα νοικοκυριού) που εκδόθηκαν σε σχέση με κινδύνους/απαιτήσεις στην Ελλάδα και καλύπτει το σύνολο των αντίστοιχων ασφαλιστικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της GEV έναντι των αντίστοιχων ληπτών ασφαλίσεων και ασφαλισμένων. Δυνάμει της μεταφοράς του χαρτοφυλακίου, οι DIV και AMV θα διαδεχθούν τη GEV σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα ανωτέρω ασφαλιστήρια και τις αντίστοιχες συμφωνίες με τους μεσίτες ασφάλισης, και θα καταστούν διάδικοι σε όλες τις εκκρεμείς δίκες που συνδέονται με αυτά. Όλες οι υφιστάμενες και μελλοντικές απαιτήσεις που αφορούν στα μεταφερόμενα ασφαλιστήρια θα διακανονίζονται εφεξής από τη DIV και AMV αντίστοιχα. Οι ανωτέρω μεταφορές χαρτοφυλακίου έχουν εγκριθεί από τη BaFin. Η παρούσα Ανακοίνωση υπέχει και θέση γνωστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός Nο. 2016/679 - GDPR) προς τα ενδιαφερόμενα υποκείμενα προσωπικών δεδομένων, π.χ. λήπτες της ασφάλισης και άλλους δικαιούχους, της διαβίβασης των προσωπικών τους δεδομένων που τηρούνται από τη GEV στη DIV και AMV, αναλόγως την περίπτωση. Από την ημερομηνία της ολοκλήρωσης της μεταφοράς του χαρτοφυλακίου, η GEV θα παύσει να τηρεί τα αρχεία των εν λόγω προσωπικών δεδομένων, και οι DIV/AMV θα καταστούν υπεύθυνοι επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς της διαχείρισης του μεταβιβασθέντος χαρτοφυλακίου ασφαλιστηρίων, σύμφωνα με τις πληροφορίες για τις δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως περιγράφονται στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων της DIV, η οποία θα είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: www.dialog-versicherung.de/dsgvo όταν τεθεί σε ισχύ η μεταβίβαση του ασφαλιστηρίου χαρτοφυλακίου από τη GEV στη DIV, και στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων της AMV, η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: https://www.amv.de/datenschutz/. Όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις διατάξεις του GDPR σχετικά με την προστασία των υποκείμενων προσωπικών δεδομένων αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, θα συνεχίσουν να ισχύουν. Μόναχο, 30 Αυγούστου 2019 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Generali Versicherung Aktiengesellschaft ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Αρ. Μελέτης: 23/2018 Αρ. πρωτ. 13377 «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Σιθωνίας» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 1. Ο Δήμαρχος Σιθωνίας προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την εκτέλεση της προμήθειας: « Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Σιθωνίας » εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 259.998,44 €. 2. Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) www.dimossithonias.gr. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς διατίθεται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατόπιν ηλεκτρονικής αίτησης του οικονομικού φορέα στην διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 23753 50124, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Καραδήμου Δήμητρα 3. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 16/09/2019 και ώρα 10:00. 4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας όπως αναφέρεται αναλυτικά στη διακήρυξη. 5.Γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης . 6. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 4.194,00€ . 7. Λόγοι αποκλεισμού/αποκλεισμός οικονομικού φορέα: άρθρο 73-74 του Ν.4412/2016 9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας. Νικήτη, 30/08/2019 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΖΙΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Δημήτριος :22-8-2019 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 2332 Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 /Α΄). 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54/Α΄). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις». 5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α’/31-10-2014) «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων έκτακτου προσωπικού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./88/16166/24-4-2019 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 Α), όπως ισχύει. 7. Την παρ. 3 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006, όπως ισχύει (προκειμένου για επιχειρήσεις των ΟΤΑ, της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997). 8. Την υπ’ αριθμ. 21/31-1-19 απόφαση (ΑΔΑ:6Λ7ΒΟΛΥΞ-ΕΕΕ) του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Αγίου Δημητρίου Νομού Αττικής», με θέμα: «Λήψη απόφασης για προγραμματισμό προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου». 9. Την υπ΄ αριθμ. 32097/25-4-2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (προκειμένου για επιχειρήσεις των ΟΤΑ, της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997). 10. Την υπ’ αριθμ. 129/15-7-19 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Αγίου Δημητρίου Νομού Αττικής», για τον καθορισμό αριθμού και ειδικότητας ενός (1) ατόμου για την πρόσληψη με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ). 11. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Αγ. Δημητρίου Ν. Αττικής» (ΦΕΚ 940/τ. Β΄/18-4-2013) και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2233/16-7-2019 βεβαίωση της Προϊσταμένης του τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του Ν.Π.Δ.Δ περί ύπαρξης κενών θέσεων. 12. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2204/16-7-2019 βεβαίωση της Προϊσταμένης του τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Αγ. Δημητρίου Ν. Αττικής» περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης. Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Αγ. Δημητρίου Ν. Αττικής», που εδρεύει στο Δήμο Αγίου Δημητρίου Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Κωδικός Υπηρεσία Έδρα Ειδικότητα Διάρκεια Αριθμός θέσης Υπηρεσίας σύμβασης ατόμων 101 Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Αγιος ΥΕ Εργατών Γενικών 8 Μήνες 1 Πολιτισμού Αθλητισμού Δημήτριος, Καθηκόντων και Περιβάλλοντος Ν. Αττικής Δήμου Αγίου Δημητρίου Ν. Αττικής» ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 101 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997). Στην παρούσα Ανακοίνωση αναπόσπαστο τμήμα αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «12.02.2019». Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας 18 έως 65 ετών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής, Ειρήνης 17 & Αγίου Δημητρίου - Άγιος Δημήτριος Τ.Κ. 17343, υπ’ όψιν κας Σταυρούλας Λογιώτη (τηλ. επικοινωνίας: 210-9760505). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παρατήματα αυτού και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται από τις 09:00 έως τις 13:00. O Πρόεδρος του ΝΠΔΔ Χριστοδουλής Κωνσταντίνος
PrintButton

30-08-2019

on .

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 02-08-2019 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αρ. πρωτ: 16459 (ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ) ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ταχ. Γραφείο Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ Πλατεία Δημοκρατίας Τ.Κ 54 016 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΛ: 2310 754 410 & 2310 754 473 ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΙΔΩΝ ΦΑΞ: 2310 754 496 ΑΡΤΟΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αριθ. Διακ. 12/2019 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ 1. ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ προκηρύσσει Ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ, για την προμήθεια ειδών αρτοτροφοδοσίας με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, στα είδη που η προσφορά θα δοθεί σε απόλυτες τιμές και με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στα είδη που η προσφορά θα δοθεί με ποσοστό έκπτωσης, σταθερή για όλη τη διάρκεια των συμβάσεων για το χρονικό διάστημα από 01-01-2020 ως 31-12-2021 ή μετά τη λήξη της παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας και των υφιστάμενων συμβάσεων. 2.Σύμβαση : H σύμβαση θα υπογραφεί για το χρονικό διάστημα από 01-01-2020 έως 31-12-2020 με δυνατότητα παράτασης για ακόμα ένα έτος. 3.Τόπος παράδοσης των προς προμήθεια ειδών ορίζεται η αποθήκη του Γενικού Καταστήματος Κράτησης Θεσσαλονίκης στην Ιωνία Θεσσαλονίκης. 4.Τόπος διενέργειας διαγωνισμού: Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ 5.Φύση και προϋπολογισμός ζητουμένων προϊόντων : ΟΜΑΔΕΣ CPV ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α Α1 Είδη οπωρολαχανοπωλείου –μαναβικής 03221200-8 127.176,54 143.709.49 Α2 Είδη παντοπωλείου Α 15000000-8 69.060,35 78.995,00 Α3 Νωπά ψάρια 03311000-2 14.089,80 15.921,47 Α4 Όσπρια 03212200-2 26.064,00 29.452,32 Α5 Ρύζι 03211300-6 13.316,40 15.047,53 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β Β1 Άρτος - αρτοσκευάσματα 15810000-9 179.784,00 203.155.92 Β2 Είδη παντοπωλείου Β 15000000-8 41.178,00 46.531,14 Β3 Ελαιόλαδο 15411110-6 30.693,60 34.683,77 Β4 Πίτσα-σφολιάτα 15811000-6 19.170,00 21.662,10 Β5 Είδη ζαχαροπλαστικής 15812100-4 8.996,80 10.166,38 Β6 Πατάτες κατεψυγμένες – πουρές 15310000-4 25.928,00 29.298,64 Β7 Κατεψυγμένα λαχανικά 15331170-9 21.496,80 24.291,38 Β8 Ζυμαρικά 15850000-1 18.548,00 20.959,24 Β9 Σαλάτες σε μορφή κρέμας 15871200-6 6.360,00 7.433,38 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ Γ1 Τυροκομικά - γαλακτοκομικά προϊόντα 15540000-5 126.664,52 143.130,91 Γ2 Κρέας νωπό-κατεψυγμένο 15110000-2 161.992,00 183.050,96 Γ3 Κατεψυγμένα ψάρια-θαλασσινά είδη 15221000-3 51.156,00 57.806,28 Γ4 Νωπά πουλερικά 15112100-7 75.396,00 85.197,48 Γ5 Γάλα 15511000-3 66.990,00 75.698.70 Γ6 Αλλαντικά 15130000-8 29.810,40 33.685,75 Γ7 Αυγά 03142500-3 24.024,00 27.147,12 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.137.895,21 1.287.024,96 Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στα 1.287.024,96 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και στα 1.137.895,21 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ και αναφέρεται στο χρονικό διάστημα από 01-01-2020 έως 31-12-2021 ή μετά τη λήξη της παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας και των υφιστάμενων συμβάσεων. Η σύμβαση θα υπογραφεί για το χρονικό διάστημα από 01-01-2020 έως 31-12-2020 με δυνατότητα παράτασης για ακόμα ένα έτος. Οι τιμές θα παραμείνουν σταθερές και σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια της συνολικής σύμβασης συμπεριλαμβανομένης και της παράτασης αυτής και δη από 01-01-2020 (ή μετά τη λήξη της παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας και των υφιστάμενων συμβάσεων ) έως 31-12-2021. Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν τιμές αναλυτικά για το κάθε είδος που υποβάλλουν προσφορά. και η κατακύρωση θα γίνει κατά είδος. 6. Οι παραδόσεις θα είναι τμηματικές για το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. 7.Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής. β) Συνεταιρισμοί. γ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 8. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της Υ.Α. Π1/2390/2013 καθώς και στην περίπτωση 59, της παραγράφου 1 του άρθρου 377 του ν. 4412/08-08-2016 (ΦΕΚ 147 Α’). 9.Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με οριζόμενα στα άρθρα 22, 36 και 37 του Ν. 4412/2016 στο άρθρο 6 της ΥΑ Π1- 2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)», καθώς και στο άρθρο 9 της με αριθ. 56902/201502-06-2017 απόφασης υπ. Οικ και Αν. (ΦΕΚ 1924/Β΄/02-06-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 10. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής ως περιγράφεται αναλυτικά στη διακήρυξη. (Aριθμός Διακήρυξης :12/2019, Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 75140). 11. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τεύχη της Διακήρυξης στο Γενικό Κατάστημα Κράτησης Θεσσαλονίκης στην Ιωνία Θεσσαλονίκης και να ζητήσουν πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310 754410 και 2310 754496. Επίσης η διακήρυξη μπορεί να ανακτηθεί και από την ιστοσελίδα http://et.diavgeia.gov.gr μέσω του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ της ιστοσελίδας του Εθνικού Τυπογραφείου στη διεύθυνση που αφορά τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στον Εποπτευόμενο Φορέα ‘’Γενικό Κατάστημα Κράτησης Θεσσαλονίκης’’. 12. H ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) θα ξεκινήσει την 05-09-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 07.00.00, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών την 26-09-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00.00. 13.Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 14. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 12:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 15. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό θα κατατεθεί από κάθε ενδιαφερόμενο εγγυητική επιστολή που θα αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%), χωρίς τον ΦΠΑ επί της συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας των επιμέρους προσφερομένων ειδών ή ομάδων αντίστοιχα. (πίνακας της παρ.5 της παρούσας). Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Γενικό Κατάστημα Κράτησης Θεσσαλονίκης και θα εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος. 16. Η προμήθεια βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Ο τρόπος πληρωμής και λοιπά στοιχεία αυτής καθορίζονται στη Διακήρυξη. 17. Κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης, η χαμηλότερη τιμή, στα είδη που η προσφορά θα δοθεί σε απόλυτες τιμές και με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στα είδη που η προσφορά θα δοθεί με ποσοστό έκπτωσης. 18. Ημερομηνία αποστολής της παρούσας «Περίληψης Διακήρυξης» στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 06-08-2019. 19. Λοιπές πληροφορίες στη Διακήρυξη. 20. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν το Δημόσιο, ενώ τα έξοδα δημοσίευσης στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης βαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθ. 1166B/22-08-2019 Έκθεσή μου Επίδοσης ύστερα από έγγραφη παραγγελία του κου ΑΝΤΩΝΙΟΥ Γ. ΝΤΑΛΑΧΑΝΗ μέλους της δικηγορικής εταιρείας «ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΤΑΛΑΧΑΝΗ», πληρεξούσιου δικηγόρου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με ΑΦΜ 081989722 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Λένορμαν αρ. 100-102 και εκπροσωπείται νόμιμα, ήρθα και επέδωσα στον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, για λογαριασμό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «RENEWΕABLE APPLICATIONS ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «RENNAPS AE», που είχε έδρα στη Λαμία, Βασιλικών 19Γ, νομίμως εκπροσωπούμενης και πλέον αγνώστου έδρας, ακριβές αντίγραφο της από 27/06/2019 ΑΓΩΓΗΣ [Τακτική Διαδικασία] της πρώτης κατά της δευτέρας, που απευθύνεται στο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ και με την οποία ζητά: Να γίνει δεκτή η αγωγή της σε όλο αυτής το αιτητικό κ.λπ. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχουν Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου της κας Γραμματέως του ως άνω δικαστηρίου με Είδος Δικογράφου: Αγωγή Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 60381/2019 Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 5221/2019 Διαδικασία: Νέα Τακτική Μονομελούς, Αντικείμενο: Γενικό Εμπορικό και χρονολογία κατάθεσης: 09/07/2019. Επίσης η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι μέσα σε εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από του ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι: εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Για να λάβει γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλούμενην άμα όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με το νόμο. Περαιτέρω δια της παρούσης κατ’ άρθρο 422 ΚΠολΔ καλείται η αντίδικος να παραστεί ενώπιον του Συμβολαιογράφου Αθηνών Μανούσου Μπολιώτη [Δημοκρίτου 5, Κολωνάκι] την 09-09-2019 ,ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:45 π.μ., άλλως την 16/09/2019 ίδια ημέρα και ώρα, κατά την ένορκη εξέταση της μάρτυρος Δέσποινας ΣΙΔΗΡΑ, ιδιωτικής υπαλλήλου και κατοίκου Ιλίου Αττικής, οδός Μιαούλη αρ. 6, η οποία θα καταθέσει προς απόδειξη των πραγματικών αγωγικών ισχυρισμών. Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΝΙΚΗ ΔΗΜ. ΜΠΙΝΙΑΡΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθ. 4012/26-08-2019 Έκθεσή μου Επίδοσης ύστερα από έγγραφη παραγγελία του κου ΑΝΤΩΝΙΟΥ Γ. ΝΤΑΛΑΧΑΝΗ μέλους της δικηγορικής εταιρείας «ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΤΑΛΑΧΑΝΗ», πληρεξούσιου δικηγόρου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με ΑΦΜ 081989722 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Λένορμαν αρ. 100-102 και εκπροσωπείται νόμιμα, ήρθα και επέδωσα στον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, για λογαριασμό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤECHNOLINE ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΤECHNOLINE A.E.» που είχε έδρα στη Θεσσαλονίκη [Αναγεννήσεως 46 και Αναγνωσταρά 13], νομίμως εκπροσωπούμενης και πλέον αγνώστου έδρας, ακριβές αντίγραφο της από 28/06/2019 ΑΓΩΓΗΣ [Τακτική Διαδικασία] της πρώτης κατά της δευτέρας, που απευθύνεται στο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ και με την οποία ζητά: Να γίνει δεκτή η αγωγή της σε όλο αυτής το αιτητικό κ.λπ. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχουν Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου της κας Γραμματέως του ως άνω δικαστηρίου με Είδος Δικογράφου: Αγωγή Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 60722/2019 Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 5277/2019 Διαδικασία: Νέα Τακτική Μονομελούς, Αντικείμενο: Γενικό Εμπορικό και χρονολογία κατάθεσης: 11/07/2019. Επίσης η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι μέσα σε εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από του ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι: εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Για να λάβει γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλούμενην άμα όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με το νόμο. Περαιτέρω δια της παρούσης κατ’ άρθρο 422 ΚΠολΔ καλείται η αντίδικος να παραστεί ενώπιον του Συμβολαιογράφου Αθηνών Μανούσου Μπολιώτη [Δημοκρίτου 5, Κολωνάκι] την 09-09-2019 ,ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ., άλλως την 16/09/2019 ίδια ημέρα και ώρα, κατά την ένορκη εξέταση της μάρτυρος Δέσποινας ΣΙΔΗΡΑ, ιδιωτικής υπαλλήλου και κατοίκου Ιλίου Αττικής, οδός Μιαούλη αρ. 6, η οποία θα καταθέσει προς απόδειξη των πραγματικών αγωγικών ισχυρισμών. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡ. ΧΑΜΠΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθ. 4014/26-08-2019 Έκθεσή μου Επίδοσης ύστερα από έγγραφη παραγγελία του κου ΑΝΤΩΝΙΟΥ Γ. ΝΤΑΛΑΧΑΝΗ μέλους της δικηγορικής εταιρείας «ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΤΑΛΑΧΑΝΗ», πληρεξούσιου δικηγόρου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με ΑΦΜ 081989722 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Λένορμαν αρ. 100-102 και εκπροσωπείται νόμιμα, ήρθα και επέδωσα στον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, για λογαριασμό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «VOCA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που είχε έδρα στις Αχαρνές Αττικής, οδός Ιωνίας αριθμός 110, νομίμως εκπροσωπούμενης και πλέον αγνώστου έδρας, ακριβές αντίγραφο της από 28/06/2019 ΑΓΩΓΗΣ [Τακτική Διαδικασία] της πρώτης κατά της δευτέρας, που απευθύνεται στο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ και με την οποία ζητά: Να γίνει δεκτή η αγωγή της σε όλο αυτής το αιτητικό κ.λπ. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχουν Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου της κας Γραμματέως του ως άνω δικαστηρίου με Είδος Δικογράφου: Αγωγή Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 60726/2019 Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 5279/2019 Διαδικασία: Νέα Τακτική Μονομελούς, Αντικείμενο: Γενικό Εμπορικό και χρονολογία κατάθεσης: 11/07/2019. Επίσης η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι μέσα σε εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από του ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι: εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Για να λάβει γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλούμενην άμα όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με το νόμο. Περαιτέρω δια της παρούσης κατ’ άρθρο 422 ΚΠολΔ καλείται η αντίδικος να παραστεί ενώπιον του Συμβολαιογράφου Αθηνών Μανούσου Μπολιώτη [Δημοκρίτου 5, Κολωνάκι] την 09-09-2019 ,ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ., άλλως την 16/09/2019 ίδια ημέρα και ώρα, κατά την ένορκη εξέταση της μάρτυρος Δέσποινας ΣΙΔΗΡΑ, ιδιωτικής υπαλλήλου και κατοίκου Ιλίου Αττικής, οδός Μιαούλη αρ. 6, η οποία θα καταθέσει προς απόδειξη των πραγματικών αγωγικών ισχυρισμών. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡ. ΧΑΜΠΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθ. 4011/26-08-2019 Έκθεσή μου Επίδοσης ύστερα από έγγραφη παραγγελία του κου ΑΝΤΩΝΙΟΥ Γ. ΝΤΑΛΑΧΑΝΗ μέλους της δικηγορικής εταιρείας «ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΤΑΛΑΧΑΝΗ», πληρεξούσιου δικηγόρου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με ΑΦΜ 081989722 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Λένορμαν αρ. 100-102 και εκπροσωπείται νόμιμα, ήρθα και επέδωσα στον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, για λογαριασμό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «IΝΤΕΛΑΞΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΙΝΤΕΛΑΞΙΣ Α.Ε.» που είχε έδρα στην Καλλιθέα Αττικής, οδός Ιφιγένειας αριθμός 13, νομίμως εκπροσωπούμενης και πλέον αγνώστου έδρας, ακριβές αντίγραφο της από 26/06/2019 ΑΓΩΓΗΣ [Τακτική Διαδικασία] της πρώτης κατά της δευτέρας, που απευθύνεται στο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ και με την οποία ζητά: Να γίνει δεκτή η αγωγή της σε όλο αυτής το αιτητικό κ.λπ. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχουν Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου της κας Γραμματέως του ως άνω δικαστηρίου με Είδος Δικογράφου: Αγωγή Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 60717/2019 Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 5275/2019 Διαδικασία: Νέα Τακτική Μονομελούς, Αντικείμενο: Γενικό Εμπορικό και χρονολογία κατάθεσης: 11/07/2019. Επίσης η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι μέσα σε εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από του ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι: εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Για να λάβει γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλούμενην άμα όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με το νόμο. Περαιτέρω δια της παρούσης κατ’ άρθρο 422 ΚΠολΔ καλείται η αντίδικος να παραστεί ενώπιον του Συμβολαιογράφου Αθηνών Μανούσου Μπολιώτη [Δημοκρίτου 5, Κολωνάκι] την 09-09-2019 ,ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., άλλως την 16/09/2019 ίδια ημέρα και ώρα, κατά την ένορκη εξέταση της μάρτυρος Δέσποινας ΣΙΔΗΡΑ, ιδιωτικής υπαλλήλου και κατοίκου Ιλίου Αττικής, οδός Μιαούλη αρ. 6, η οποία θα καταθέσει προς απόδειξη των πραγματικών αγωγικών ισχυρισμών. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡ. ΧΑΜΠΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθ. 4013/26-08-2019 Έκθεσή μου Επίδοσης ύστερα από έγγραφη παραγγελία του κου ΑΝΤΩΝΙΟΥ Γ. ΝΤΑΛΑΧΑΝΗ μέλους της δικηγορικής εταιρείας «ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΤΑΛΑΧΑΝΗ», πληρεξούσιου δικηγόρου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με ΑΦΜ 081989722 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Λένορμαν αρ. 100-102 και εκπροσωπείται νόμιμα, ήρθα και επέδωσα στον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, για λογαριασμό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA WORKS ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔIΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ALPHA WORKS Α.Ε.», που είχε έδρα στο Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας 58 & Δελφών, νομίμως εκπροσωπούμενης και πλέον αγνώστου έδρας, ακριβές αντίγραφο της από 25/06/2019 ΑΓΩΓΗΣ [Τακτική Διαδικασία] της πρώτης κατά της δευτέρας, που απευθύνεται στο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ και με την οποία ζητά: Να γίνει δεκτή η αγωγή της σε όλο αυτής το αιτητικό κ.λπ. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχουν Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου της κας Γραμματέως του ως άνω δικαστηρίου με Είδος Δικογράφου: Αγωγή Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 60713/2019 Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 5273/2019 Διαδικασία: Νέα Τακτική Μονομελούς, Αντικείμενο: Γενικό Εμπορικό και χρονολογία κατάθεσης: 11/07/2019. Επίσης η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι μέσα σε εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από του ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι: εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Για να λάβει γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλούμενην άμα όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με το νόμο. Περαιτέρω δια της παρούσης κατ’ άρθρο 422 ΚΠολΔ καλείται η αντίδικος να παραστεί ενώπιον του Συμβολαιογράφου Αθηνών Μανούσου Μπολιώτη [Δημοκρίτου 5, Κολωνάκι] την 09-09-2019 ,ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:15 π.μ., άλλως την 16/09/2019 ίδια ημέρα και ώρα, κατά την ένορκη εξέταση της μάρτυρος Δέσποινας ΣΙΔΗΡΑ, ιδιωτικής υπαλλήλου και κατοίκου Ιλίου Αττικής, οδός Μιαούλη αρ. 6, η οποία θα καταθέσει προς απόδειξη των πραγματικών αγωγικών ισχυρισμών. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡ. ΧΑΜΠΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με την υπ΄αριθμ. 1624Γ/07-08-2019 έκθεση επίδοσης εμού του Δικ. Επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, Θεόδωρου Μούντριχα του Κων/νου και ύστερα από παραγγελία της δικηγόρου Ευγενίας Παστρικού πληρεξούσια του Νούρκα Σταύρο του Φετίχ, κατοίκου νήσου Κω, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 72, πήγα για να επιδώσω προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για την Εταιρεία με την επωνυμία , που είχε έδρα στο Χαλάνδρι Αττικής, παράδρομος Αττικής Οδού 56 και Αργυροκάστρου και νυν αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 26-06-2019 ΑΓΩΓΗΣ, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική διαδικασία), στην οποία περιλαμβάνονται οι εξής πράξεις: 1) η με γενικό αριθμό κατάθεσης 59605/04-07-2019 και με ειδικό αριθμό κατάθεσης 5126/04-07-2019 και 2), η από 04-07-2019 πράξη της γραμματέως του δικαστηρίου με την οποία γνωστοποιεί ότι η προθεσμία για κατάθεση προτάσεων για τους διαδικους είναι εκατό ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης της αγωγής, με την οποία αγωγή, ζητά να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή, να αναγνωριστεί η υποχρέωση της αντιδίκου να καταβάλλει στον Νουρκα Σταύρο το συνολικό ποσό των 44.534,00 ευρώ, για τις αιτίες που αναφέρονται στην παρούσα και να καταδικαστεί η αντίδικος στην αμοιβή της πληρεξούσια δικηγόρου και την εν γένει δικαστική δαπάνη, καλώντας την όπως καταθέσει νομίμως προτάσεις εντός της ανωτέρω οριζόμενης προθεσμίας. 29-08-2019 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Κ. ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ Περίληψη Επιδοθέντος Δικογράφου Ο Δικ. Επιμελητής Εφετείου Πειραιά Ιωάννης Δ. Αγγελόπουλος (Λόντου 4 - 2103640532) με παραγγελία της δικηγόρου Καλλιρόης Λυμπερίδου πληρεξούσιας του Παναγιώτη Μιχ. Ασημακόπουλου (Πεντέλη – Κοτζιά 2), επέδωσα στoν Εισαγγελέα Πρωτ. Αθηνών (αρ. έκθ. επιδ. Ε-11730/29.08.2019), για τον Δημήτριο Χατζηλαζάρου του Λάζαρου, πρώην κάτοικο Αθηνών (Μενεκράτους 44) και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 19.07.2019 Κλήσης (ΓΑΚ: 67183/25-07-19, ΕΑΚ: 1636/19, ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, ΕΝΟΧΙΚΟ) ενώπιον του Μον. Πρωτ. Αθηνών (Τακτική Διαδικασία), με την οποία ζητά να γίνει δεκτή η κλήση, να ορισθεί νέα ημεροχρονολογία για την εκδίκαση της αγωγής με ΕΑΚ: 1652/24-2-17, επί τω τέλει όπως γίνει και καθ’ ολοκληρία δεκτή και να καταδικασθεί στην δικαστική δαπάνη. Ο Δικ. Επιμελητής ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Η δικηγόρος Καστοριάς κ. Ολγα Σινάνη Γιώση, κάτοικος Καστοριάς οδός Μεγ. Αλεξάνδρου αρ.11 Α τηλ.2467022827 πληρεξούσια του Βασιλείου Κόλκα του Παναγιώτη, κατοίκου Πολυκάρπης Καστοριάς, επέδωσα με την υπ' αριθ. 7109 B/29-08-2019 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Καστοριάς Γρηγορίου Παύλου Πανταζή προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καστοριάς για τον Νικόλαο Τσιάκο του Βλασσίου, κάτοικο πρώην Δήμου Μεταμόρφωσης Αττικής και νυν αγνώστου διαμονής ακριβές αντίγραφο της υπ’αριθ. 93/2019 (αριθμός κατάθεσης αγωγής 44 /2012) ΑΠΟΦΑΣΗΣ του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καστοριάς (ειδική διαδικασία οικογενειακών διαφορών) με την οποία δικάζει ερήμην των εναγομένων, ορίζει παράβολο για την άσκηση ερημοδικίας στο ποσό των 200,00 ευρώ , δέχεται την αγωγή αναγνωρίζει ότι ο δεύτερος εναγόμενος Νικόλαος Τσιάκος του Βλασσίου δεν είναι βιολογικός πατέρας του ανηλίκου θήλεος τέκνου Βαλεντίνης Τσιάκου που γεννήθηκε την 18-11-2017 στη Πυλαία Θεσσαλονίκης από την πρώτη των εναγομένων μητέρα του, κηρύσσει το ανήλικο θήλεο τέκνο Βαλεντίνη Τσιάκου του Νικολάου που γεννήθηκε στη Πυλαία Θεσσαλονίκης από την πρώτη των εναγομένων μητέρα του μη γνήσιο τέκνο του Νικολάου Τσιάκου του Βλασσίου Καστοριά 29-08-2019 Η δικηγόρος ΟΛΓΑ ΣΙΝΑΝΗ ΓΙΩΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 35670 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων ΔΕΠ: ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310999211 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) - Μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γαστρεντερολογία». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ12583) ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310999450 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ12584) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (τηλ.Γραμματείας 2310995852 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Βιώσιμη διαχείριση εθνικών και διακρατικών υδατικών πόρων». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ12585) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Διαχείριση και Αξιολόγηση της Κατασκευής Τεχνικών Έργων». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ12586) ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310996980 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία, από την άλωση μέχρι σήμερα». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ12587) Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 1293/31-07-2019 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 31-07-2019) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 29 Οκτωβρίου 2019. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mails. Θεσσαλονίκη, 29/08/2019 Με εντολή του Πρύτανη Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 35671 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων ΔΕΠ: ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310996887 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γνωστική Γηροψυχολογία». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ12572) Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 1278/26-07-2019 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 26-07-2019) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 29 Οκτωβρίου 2019. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mails. Θεσσαλονίκη, 29/08/2019 Με εντολή του Πρύτανη Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ «Προμήθεια δύο μεταχειρισμένων εκσκαφών - φορτωτών του Δήμου Σιθωνίας» Αρ. Μελέτης: 14/2018 Αρ. πρωτ. 13178 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 1. Ο Δήμαρχος Σιθωνίας προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια δύο μεταχειρισμένων εκσκαφών - φορτωτών του Δήμου Σιθωνίας» εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 130.000,00 €. 2. Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) www.dimossithonias.gr. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς διατίθεται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατόπιν ηλεκτρονικής αίτησης του οικονομικού φορέα στην διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 23753 50124, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Καραδήμου Δήμητρα 3. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 13/09/2019 και ώρα 10:00. 4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας όπως αναφέρεται αναλυτικά στη διακήρυξη. 5. Πίστωση: Κ.Α 64.7132.0001 (105.000€ από το Πρόγραμμα «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» του ΥΠ.ΕΣ με ΣΑΕ-055 και τα υπόλοιπα 25.000,00€ ίδιοι πόροι) 6.Γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης (για ένα μηχάνημα ή για δύο μηχανήματα) 7. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 2.500,00 € (1250,00€ /μηχάνημα) 8. Λόγοι αποκλεισμού/αποκλεισμός οικονομικού φορέα: άρθρο 73-74 του Ν.4412/2016 9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας. Νικήτη, 28/08/2019 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΖΙΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΑ ΠΡΟΔ.: ΩΝΨΛ46907Ο-Ν3Θ ΠΡΑΞΗ: 1846 ΑΔΑ:632Ο46907Ο-Σ8Ο ΑΔΑΜ: 19PROC005481813 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ.: Τσουλέλλη Αθηνά ΤΗΛ: 22510 26390 FAX:2251037130 Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αρ. Πρωτ. 12608 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, δια της υπ’ αριθμ. 17η/10-07-2019 (θέμα 84ο) απόφασης ΔΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια Ασκών Αίματος για ένα έτος, (CPV :33194000-6). Προϋπολογισμός δαπάνης 25.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από αρμόδια επιτροπή στις 10-09-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του Νοσοκομείου. Γραμματέας του ανωτέρω διαγωνισμού ορίζεται ο κ. Στέργος Παναγιώτης τηλ. 2251351150. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή έχει αναρτηθεί από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.vostanio.gr) στον σύνδεσμο Διαγωνισμοί και στη Διαύγεια. Μυτιλήνη 27-08-2019 Ο ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΖΙΩΓΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας