PrintButton

23-05-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθμ. 790 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Χριστίνας Βασ. Κοντογεώργη, κατοίκου Αθηνών, οδός Κονεμένου αρ. 9, τηλ.6982115014, επιδόθηκε στις 13/5/20202 στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, μετά από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών Μηνά Μιχάλοβιτς, πληρεξουσίου της κάτωθι ενάγουσας εταιρείας, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 36/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου, η οποία έκρινε επί της από 31.7.2017 και με Γ.Α.Κ. 4149/2017 και Ε.Α.Κ. 261/2017 αγωγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΤΙΑΤΖΕΟ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΟΤΩΝ», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Αγ. Θωμά αρ. 27, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 000811401000, ΑΦΜ: 094352910 και ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΙΜΕΝΤΑ ΤΟΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 002356101000, ΑΦΜ: 094492284 και ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. Αθηνών, πρώην εδρεύουσας στα Πατήσια Αθηνών Αττικής, οδός Γρηγορίου Κυδωνιών αρ. 8, και νυν αγνώστου έδρας, απευθυνόμενης στο Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου (Τακτική Διαδικασία), η οποία συζητήθηκε στις 14.10.2019, και η οποία απόφαση δικάζει ερήμην της εναγομένης, ορίζει το παράβολο ανακοπής ερημοδικίας στο ποσό των 250,00 ευρώ, δέχεται την αγωγή, υποχρεώνει την εναγομένη να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των 9.644,27 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επομένη της συμφωνηθείσας ημερομηνίας πληρωμής του τιμολογίου, ήτοι από 22-9-2012, κηρύσσεται προσωρινά εκτελεστή και επιβάλλει σε βάρος της εναγομένης τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των 350,00 ευρώ, προκειμένου να λάβει γνώση και να επέλθουν οι νόμιμες συνέπειες. Αθήνα, 22/5/2020 Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος Μηνάς Μιχάλοβιτς ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθμ.789 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Χριστίνας Βασ. Κοντογεώργη, κατοίκου Αθηνών, οδός Κονεμένου αρ. 9, τηλ.6982115014 επιδόθηκε στις 13/5/2020 στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, μετά από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών Μηνά Μιχάλοβιτς, πληρεξουσίου της κάτωθι ενάγουσας εταιρείας, ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 37/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου, η οποία έκρινε επί της από 28.7.2017 και με Γ.Α.Κ. 4154/2017 και Ε.Α.Κ. 264/2017 αγωγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΤΙΑΤΖΕΟ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΟΤΩΝ», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Αγ. Θωμά αρ. 27, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 000811401000, ΑΦΜ: 094352910 και ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, κατά της Αγγελικής Καρύδα, εμπόρου (με διακριτικό τίτλο: «ΟΙΝΟΘΗΚΗ»), με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 061842903000, ΑΦΜ: 076524985 και ΔΟΥ: Αγίου Στεφάνου, πρώην κατοίκου Νέων Παλατίων Ωρωπού Αττικής, οδός Γ. Δροσίνη & Ρήγα Φεραίου, Τ.Κ.: 19015 και ήδη αγνώστου διαμονής, που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου (Τακτική Διαδικασία), η οποία συζητήθηκε στις 14.10.2019, και η οποία απόφαση δικάζει ερήμην της εναγομένης, ορίζει το παράβολο ανακοπής ερημοδικίας στο ποσό των 250,00 ευρώ, δέχεται την αγωγή, υποχρεώνει την εναγομένη να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των 14.236,67 ευρώ, με το νόμιμο τόκο α) όσον αφορά στο ποσό των 4.433,22 ευρώ από την 28-2-2013, β) όσον αφορά στο ποσό των 2.652,91 ευρώ από την 16-3-2013, γ) όσον αφορά στο ποσό των 186,54 ευρώ από την 16-3-2013 και δ) όσον αφορά στο ποσό των 6.964 ευρώ από την 16-3-2013, κηρύσσεται προσωρινά εκτελεστή και επιβάλλει σε βάρος της εναγομένης τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των 350,00 ευρώ, προκειμένου να λάβει γνώση και να επέλθουν οι νόμιμες συνέπειες. Αθήνα, 22/5/2020 Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος Μηνάς Μιχάλοβιτς ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με τη με αριθμό 131/2010 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ρόδου, τακτικής διαδικασίας αναγνωρίσθηκε ότι ο Σάββας Παπαναστάσης του Φωτίου απέκτησε με χρησικτησία τα ακίνητα με κτηματολογικά στοιχεία : 1. Τόμος γαιών Σορωνής 20, φύλλο 64, μερίδα 2269 και φάκελος 2402 , έκτασης 990 τμ και 2. Τόμος γαιών Σορωνής 20, φύλλο 62, μερίδα 23 και φάκελος 2400, έκτασης 3060 τμ. Αντίγραφο της απόφασης επιδόθηκε προς τον κ Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου όπως προκύπτει από τη 11066/20.2.2020 έκθεση επιδόσεως Χριστίνας Καραμάριου ( δικ επιμ Εφετείου Δωδ/σου) για τον Αναστάσιο Παπαναστάση του Σάββα ήδη άγνωστης διαμονής . Ρόδος 22.05.2020 Η Δικηγόρος Παναγιώτα Καραμάριου ΑΛΕΞ ΔΙΑΚΟΥ 2- Ρόδος ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15- 17 Τ.κ. 117 43 Αθήνα Πληροφορίες:Γ. Γεωργιάδης Τηλ. : 213 2063534 Φαξ: 213 2063533 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Ιστοσελίδα: www.patt.gov.gr Αρ. πρωτ.: 326173 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ (ΦΕΚ45/Β/2014) ανακοινώνεται ότι: Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 32520/1740/20 έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), με ΠΕ.Τ.: 1911216925 και με: Α) τίτλο έργου: «Εγκατάσταση Εκτροφής Κοτόπουλων Πάχυνσης» υποκατηγορία Α2, ομάδα: 7η, α/α: 1 (Εγκαταστάσεις εκτροφής κοτόπουλων πάχυνσης) Β) θέση έργου: θέση ‘’Κοκκιναράς’’’, στο Δήμο Κρωπίας, Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής. Γ) φορέα έργου: ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Ε) Για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών: 1) την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής ήτοι τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210-6984302) και 2) το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΜΠ) μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στη διεύθυνση http: eprm.ypen.gr. ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 25/05/20- 13/07/20 Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 25/05/20- 13/07/20 στη Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε./ Φαξ: 213 2063533) ή στη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων 239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό) Η) εφημερίδα δημοσίευσης: «Ηχώ Δημοπρασιών» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr. Αθήνα, 22/05/20 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού Πληροφορίες: Η. Πετρίδης Τηλ.: 2310 99 5190 Fax: 2310 99 6788 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Κτίριο: Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή» Θεσσαλονίκη, 22 Μαΐου 2020 Αριθμ. Πρωτ.: 24654 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση κενών θέσεων ΔΕΠ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής κενών θέσεων ΔΕΠ: ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310998780, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) - Μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της τέχνης στη νεότερη και σύγχρονη εποχή». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 16127) - Μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Ανθρωπολογία». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 16129) ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310997680, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) - Μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κβαντική και Υπολογιστική Χημεία και Εφαρμογές Πληροφορικής στη Χημεία». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 16132) - Μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική Χημεία - Ηλεκτροχημεία». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 16134) ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310995246, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) - Μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Συγκριτική Γραμματολογία». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για αναπληρωτή καθηγητή: ΑΡΡ 16136) (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για επίκουρο καθηγητή: ΑΡΡ 16139) Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 641/12-05-2020 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 13-05-2020) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 22 Ιουλίου 2020. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mails. Θεσσαλονίκη, 22/05/2020 Ο Πρύτανης α.α. Ο Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων (υπογραφή)* Ανδρέας Δ. Γιαννακουδάκης Καθηγητής Τμήματος Χημείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού Πληροφορίες: Η. Πετρίδης Τηλ.: 2310 99 5190 Fax: 2310 99 6788 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Κτίριο: Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή» Θεσσαλονίκη, 22 Μαΐου 2020 Αριθμ. Πρωτ. : 24657 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση κενών θέσεων ΔΕΠ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής κενών θέσεων ΔΕΠ: ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (τηλ.Γραμματείας 2310997940, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) - Μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματική Ανάλυση». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 16105) ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310991354, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) - Μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Λογοτεχνική Μετάφραση (αγγλικά προς ελληνικά)». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 16106) - Μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχογλωσσολογία». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για αναπληρωτή καθηγητή: ΑΡΡ 16107) (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για επίκουρο καθηγητή: ΑΡΡ 16108) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (τηλ.Γραμματείας 2310995852, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) - Μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός, Λειτουργία και Αξιολόγηση Συστημάτων Δημοσίων Μεταφορών». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 16114) ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310995243, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) - Μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ισπανική ως Ξένη Γλώσσα και Ισπανική Διαλεκτολογία». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 16115) Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 630/11-05-2020 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 12-05-2020) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 22 Ιουλίου 2020. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mails. Θεσσαλονίκη, 22/05/2020 Ο Πρύτανης α.α. Ο Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων (υπογραφή)* Ανδρέας Δ. Γιαννακουδάκης Καθηγητής Τμήματος Χημείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΑΔΕ Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. Γ' ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ 3ο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΖΗΤΗΤΩΝ Πληροφ.: Γ. Σαμιωτάκης Τηλέφωνο: 213-2111108 FAX: 210-4007072 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Διευθυντής Γ' Τελωνείου Πειραιά διακηρύσσει, ότι την Πέμπτη 28 Μαΐου 2020 και ώρα 15.00 εκτίθενται στο Τελωνειακό κατάστημα για εκποίηση με πλειοδοτική δημοπρασία διάφορα είδη. Τα είδη αυτά είναι: 1) 937 χ/τια με τεχ/τα από πλαστικές ύλες ελεύθερα φόρων και 1) 16 εμπ/τια με διάφορα υποδήματα υποκείμενα φόρων 2) 1 εμπ/τιο με εσώρουχα ανδρικά & γυναικεία, μαγιό ανδρικά » 3) 1 εμπ/τιο με εσώρουχα, γυναικεία ενδύματα, μαγιό, σουτιέν » 4) 1 εμπ/τιο με γυναικεία μαγιό » 5) 1 εμπ/τιο με απομιμήσεις κοσμημάτων, μαντήλια εσάρπες » 6) 1 εμπ/τιο με ενδύματα γυναικεία » 7) 4 εμπ/τια με παντόφλες πλαστικές » οπως λεπτομερώς αναφέρεται στις υπ' αριθ. 10078, 10079 / 2020 διακηρύξεις. Για τα εμπορεύματα που δεν θα εκποιηθούν, η δημοπρασία θα επαναληφθεί την Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020 και την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020 την ίδια ώρα. Κερατσίνι 22-05-2020 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΕΡΩΟΡΡ2-Τ2Μ Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. Κεντρική Υπηρεσία Δ/νση Προμηθειών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ), προκηρύσσουν τον 1520 Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης και ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχων προμήθειας Εντύπων Οπτικού Αναγνώστη, Πλαστικών Φακέλων Ταχυπληρωμής & Εντύπων Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, συνολικού προϋπολογισμού 150.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 03.06.2020 έως 06.06.2020 και ώρα 23.59 με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4412/2016. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα του Διαγωνισμού στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου. Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 09.00 και έως 15.00, από τη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην Αθήνα, οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, Γραφείο 208, αρμόδιος υπάλληλος κος Δήμος Στέργιος, τηλ.: 210 3353290. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
PrintButton

22-05-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθήνας, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΛΗΣ, κάτοικος Αθήνας, οδός Γραβιάς αριθμ. 7 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΩ, ότι Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3.773Δ’/16.1.2020 έκθεση μου επίδοσης, προκύπτει ότι η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΚΕΛΙΟΥ του Χρήστου (Α.Φ.Μ. 037587477), κάτοικος Παλ. Φαλήρου, επέδωσε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για την ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΧΟΥΝΔΡΗ, πρώην κάτοικο Κηφισιάς, οδός Στρυμώνος αριθμ. 9 και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο της από 12.12.2019 αίτησης εναντίον της και απευθυνομένης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με αριθμό Κατάθεσης 110088/13907/13.12.2019 και με δικάσιμο την 18.3.2020 έτους, ημέρα Τετάρτη, ώρα 09:00, με πινάκιο 46 (διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων). Η αίθουσα και το κτίριο γνωστοποιούνται την παραμονή της δικασίμου στο αναρτηθέν έκθεμα στον 1ο όροφο του κτιρίου 5. Αιτητικό της αίτησης προς ανάκληση της με αριθμό 4727/1984 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και προς διαγραφή της εγγραφείσης προσημείωσης από τα βιβλία βαρών του Υποθηκοφυλακείου Παλαιού Φαλήρου και από τα κτηματολογικά φύλλα του κτηματολογικού γραφείου Π. Φαλήρου επί των ακινήτων της αιτούσης α) υπό στοιχεία Δ-5 του Δ’ ορόφου του Α΄ τμήματος και β) υπό στοιχεία Α-6 του Α’ ορόφου του Β΄ τμήματος πολυκατοικίας κείμενης επί της οδού Όθωνος αριθμ. 10 & Αχαιών. Κατά την ως άνω ορισθείσα δικάσιμο, η συζήτηση της αίτησης εματαιώθη λόγω αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων εξ’ αιτίας του κορονοϊού. Κατόπιν τούτου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4037Δ/11-5-2020 έκθεση μου επίδοσης, προκύπτει ότι η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΚΕΛΙΟΥ του Χρήστου (Α.Φ.Μ. 037587477), κάτοικος Παλ. Φαλήρου, επέδωσε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΧΟΥΝΔΡΗ, πρώην κάτοικο Κηφισιάς, οδός Στρυμώνος, αριθμ. 9 και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο της από 7.4.2020 Κλήσης της απευθυνομένης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με αριθμό κατάθεσης 25860/2629/2020. Δικάσιμος αυτής ορίσθη η 24.6.2020 έτους, ημέρα Τετάρτη, ώρα 09:00, πινάκιο 60 (διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων). Το κτίριο και η αίθουσα εκδικάσεως της κρινομένης αίτησης γνωστοποιούνται την παραμονή της δικασίμου σε έκθεμα που αναρτάται στον 1ο όροφο, του κτιρίου 5 των Δικαστηρίων πρώην Σχολής Ευελπίδων. Τέλος η ανωτέρω, ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΧΟΥΝΔΡΗ, καλείται να παραστεί κατά την παραπάνω δικάσιμο, ότε και όπου ανωτέρω αναφέρεται. Αθήνα, 12 Μαΐου 2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθήνας, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΛΗΣ, κάτοικος Αθήνας, οδός Γραβιάς, αριθμ. 7 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΩ, ότι Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3.774Δ’/16.1.2020 έκθεση μου επίδοσης προκύπτει ότι η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΚΕΛΙΟΥ του Χρήστου (Α.Φ.Μ. 037587477), κάτοικος Παλ. Φαλήρου, επέδωσε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την ΜΑΡΙΑ θυγ. Σωτηρίου ΝΙΚΟΛΑΟΥ, πρώην κάτοικο Κηφισιάς, οδός Στρυμώνος, αριθμ. 9 και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο της από 11.12.2019 Αίτησης εναντίον της και απευθυνομένης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με αριθμό κατάθεσης 110077/13904/13.12.2019, με δικάσιμος την 18.3.2020 έτους, ημέρα Τετάρτη, ώρα 09:00 πινάκιο 45 (διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων). Η αίθουσα και το κτίριο γνωστοποιούνται την παραμονή της δικασίμου στο αναρτηθέν έκθεμα στον 1ο όροφο του κτιρίου 5. Αιτητικό της αίτησης, προς ανάκληση της με αριθμό 17585/1983 απόφασης του Μονομελούς Πρωτ. Αθηνών και προς διαγραφή της εγγραφείσας προσημείωσης από τα βιβλία βαρών του Υποθηκοφυλακείου Παλαιού Φαλήρου και από τα κτηματολογικά φύλλα του κτηματολογικού γραφείου Παλαιών. Φαλήρου επί των ακινήτων της αιτούσης: α) υπό στοιχεία Δ-5 του Δ΄ ορόφου του Α΄ τμήματος και β) υπό στοιχεία Α-6 του Α΄ ορόφου του Β΄ τμήματος πολυκατοικίας κειμένης επί της οδού Όθωνος αριθμ. 10 & Αχαιών. Κατά την ως άνω ορισθείσα δικάσιμο η συζήτηση της αίτησης εματαιώθη λόγω αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων εξ’ αιτίας του κορονοϊού. Κατόπιν τούτου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4038Δ/11-5-2020 έκθεση μου επίδοσης προκύπτει ότι η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΚΕΛΙΟΥ του Χρήστου (Α.Φ.Μ. 037587477), κάτοικος Παλ. Φαλήρου, επέδωσε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την ΜΑΡΙΑ θυγ. Σωτ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, πρώην κάτοικο Κηφισιάς, οδός Στρυμώνος, αριθμ. 9 και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο της από 7.4.2020 Κλήσης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με αριθμό κατάθεσης 25863/2630/2020. Νέα δικάσιμος ορίσθη η 24.6.2020 έτους, ημέρα Τετάρτη, ώρα 09:00, πινάκιο 61 (διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων). Το κτίριο και η αίθουσα εκδικάσεως της αίτησης γνωστοποιούνται την παραμονή της δικασίμου σε έκθεμα που αναρτάται στον 1ο όροφο, του κτιρίου 5 των Δικαστηρίων της πρώην Σχολής Ευελπίδων. Τέλος καλείται η ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ να παραστεί κατά την παραπάνω δικάσιμο, ότε και όπου ανωτέρω αναφέρεται. Αθήνα, 12 Μαΐου 2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΔΑ: 97Τ8469ΗΚΖ-Υ9Μ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ.: 437/342/13.5.2020 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤIΣΜΟΥ ΚΑI ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΚΕΠΕ) ΠΕΡIΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Τo ΚΕΠΕ, σύμφωνα με τηv αριθμ. 1680/13.5.2020 απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. και Επιστημονικού Διευθυντή, προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) οργανικής θέσης Ερευνητή Β’ βαθμίδας κατόχου διδακτορικού διπλώματος, στο παρακάτω γνωστικό αντικείμενο: «Οικονομικά των Επιχειρήσεων και των Αγορών» Αίτηση μπορούν να υποβάλουν για τις ανωτέρω θέσεις όσοι έχουν τα κατά νόμο προσόντα για διορισμό, σύμφωνα με το Π.Δ. 94/2000 (απαιτείται διδακτορικό δίπλωμα). Οι υποψήφιοι καλούνται vα υποβάλουν στη Διεύθυvση Διoικητικoύ τoυ ΚΕΠΕ (Αμερικής 11 – 3ος όροφος, γραφείο 301, τηλ. και 210 3676350, 210 3676404), μέσα σε αποκλειστική πρoθεσμία τριάvτα (30) ημερώv από τηv επoμέvη της τελευταίας δημoσίευσης της παρούσας στov ημερήσιο τύπο, σχετική αίτηση καθώς και τα απαιτoύμεvα δικαιoλoγητικά. Περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες κείμεvo της πρoκήρυξης παρέχovται από τη Διεύθυvση Διoικητικoύ τoυ ΚΕΠΕ και από την ιστοσελίδα του ΚΕΠΕ www.kepe.gr Αθήνα, 13 Μαΐου 2020 Καθηγητής Παναγιώτης Λιαργκόβας Πρόεδρος του Δ.Σ. και Επιστημονικός Διευθυντής ΚΕΠΕ
PrintButton

20-05-2020

on .

ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΔΑ: 97Τ8469ΗΚΖ-Υ9Μ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ.: 437/342/13.5.2020 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤIΣΜΟΥ ΚΑI ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΚΕΠΕ) ΠΕΡIΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Τo ΚΕΠΕ, σύμφωνα με τηv αριθμ. 1680/13.5.2020 απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. και Επιστημονικού Διευθυντή, προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) οργανικής θέσης Ερευνητή Β’ βαθμίδας κατόχου διδακτορικού διπλώματος, στο παρακάτω γνωστικό αντικείμενο: «Οικονομικά των Επιχειρήσεων και των Αγορών» Αίτηση μπορούν να υποβάλουν για τις ανωτέρω θέσεις όσοι έχουν τα κατά νόμο προσόντα για διορισμό, σύμφωνα με το Π.Δ. 94/2000 (απαιτείται διδακτορικό δίπλωμα). Οι υποψήφιοι καλούνται vα υποβάλουν στη Διεύθυvση Διoικητικoύ τoυ ΚΕΠΕ (Αμερικής 11 – 3ος όροφος, γραφείο 301, τηλ. και 210 3676350, 210 3676404), μέσα σε αποκλειστική πρoθεσμία τριάvτα (30) ημερώv από τηv επoμέvη της τελευταίας δημoσίευσης της παρούσας στov ημερήσιο τύπο, σχετική αίτηση καθώς και τα απαιτoύμεvα δικαιoλoγητικά. Περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες κείμεvo της πρoκήρυξης παρέχovται από τη Διεύθυvση Διoικητικoύ τoυ ΚΕΠΕ και από την ιστοσελίδα του ΚΕΠΕ www.kepe.gr Αθήνα, 13 Μαΐου 2020 Καθηγητής Παναγιώτης Λιαργκόβας Πρόεδρος του Δ.Σ. και Επιστημονικός Διευθυντής ΚΕΠΕ ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Δ΄ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡ. ΔΝΣΗ ΠΡΟΜ. & ΣΥΜΒ. Χανιά,15 Μαϊ 20 ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 21/2020 ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η ΠΒΚ/Δ΄ ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, επαναπροκηρύσσει πλειοδοτικό συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και εκμετάλλευσης του Καταστήματος Αφορολογήτων Ειδών (PX) του ΠΒΚ. Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού αποτελεί η υψηλότερη τιμή προσφοράς, εκφραζόμενη ως ποσοστό (%) επί του συνολικού τζίρου, με κατώτατο ποσοστό εκκίνησης των προσφορών το 10%, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς όρους της παρούσας. Η Σύμβαση που θα καταρτιστεί θα έχει διάρκεια δύο (2) ετών, με δυνατότητα ανανέωσης για χρονικό διάστημα έως δύο (2) επιπλέον ετών. H διακήρυξη με Γενικούς - Ειδικούς όρους και το σχέδιο της σύμβασης διατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.namfi.gr/procurement-announcements. Επίσης η παραλαβή των παραπάνω σε έντυπη μορφή μπορεί να γίνει από το Πεδίο Βολής Κρήτης / Διεύθυνση Προμηθειών και Συμβάσεων εντός του αεροδρομίου της 115 ΠΜ στο Ακρωτήρι Χανίων, όλες τις εργάσιμες ημέρες από 07:30 έως 14:00 με τιμή τεύχους 15,00€. Διευκρινήσεις – πληροφορίες παρέχονται από 07:30 έως 14:00 τις εργάσιμες ημέρες στο τηλέφωνο 2821026781 (2821026800 Τηλ. Κέντρο ΠΒΚ). Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών μέχρι την 28 Μαϊ 20 και ώρα 13:00 στα γραφεία της ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/Δνσης Προμηθειών & Συμβάσεων. Ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού η 29 Μαϊ 20 και ώρα 10:00 στην Αίθουσα Διαγωνισμών στο Διοικητήριο του Πεδίου Βολής Κρήτης το οποίο βρίσκεται εντός του στρατοπέδου της 115 ΠΜ (Ακρωτήρι, Χανίων, Κρήτης), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Χειρίστρια θέματος: Δντρια ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/ΔΠΣ Υπλγός (ΥΠ) Ντουμπαρατζή Δέσποινα, τηλ: 2821026781. Υπτγος Κλεάνθης Καρατσίν Δ ι ο ι κ η τ ή ς
PrintButton

16-05-2020

on .

ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 14 του Ν. 998/79, εκδόθηκε μετά από αίτηση του κ. Λιγνάδη Ιωάννη - Ηλία κατοίκου Αττικής η υπ' αριθμ. 139/16-1-2006 πράξη χαρακτηρισμού του Δ/ντή Δασών Αργολίδας, για έκταση εμβαδού 4.691,29 τ.μ., στη θέση «ΜΙΝΙΑ», δ.δ. Αρχ. Επιδαύρου, περιφέρειας του Δήμου Επιδαύρου, η οποία αποτυπώνεται στο συνημμένο της πράξεως χαρακτηρισμού τοπογραφικό διάγραμμα, με την οποία χαρακτηρίσθηκε: 1. Εκταση εμβαδού Ε1=2.645,57 τ.μ., ως ΜΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΚΤΑΣΗ (γεωργικώς καλλιεργούμενη), κατά την παρ. 6 εδαφ. α του άρθρ. 3 του Ν. 998/79 «περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας». 2. Εκταση εμβαδού Ε2=2.045,72 τ.μ., ως ΔΑΣΟΣ ΧΑΛΕΠΙΟΥ ΠΕΥΚΗΣ (Pinus halepensis) κατά την έννοια των παραγράφων 1 και 3α του άρθρ. 3 του Ν. 998/79 «περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας», όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 3208/03 «προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις», που ανήκει στις κατηγορίες της παρ. 1 εδαφ. β και της παρ. 2 εδάφια β, γ του άρθρ. 4 του Ν. 998/79. Η ως άνω πράξη χαρακτηρισμού θα είναι αναρτημένη επί ένα μήνα στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Επιδαύρου και όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλλει αντιρρήσεις εντός δύο (2) μηνών από την κοινοποίηση ή την τελευταία δημοσίευση ενώπιον της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων Νομού Αργολίδας (άρθρο 10 Ν. 998/79).
PrintButton

14-05-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με την υπ’ αρ.9918/11-05-2020 έκθεσή μου επιδόσεως η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών Ανθή Στ.Νικολοπούλου μετά από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Φαίδωνα Δημόπουλου πληρεξούσιου του Άμρ Μονγκέντ (Amr Mongued) του Μόρσι Ομάρ (Morsi Omar) κατοίκου Μασσαλίας Γαλλίας , Avenue de la Panouse αρ. 24 (Α.Φ.Μ 171856890 επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για για τη Σταυρούλα χήρα Μιχαήλ Μαρίνου τογένος Χρήστου και Φωτεινής Παπαλάσκαρη πρώην κάτοικο Κηφισιάς οδού Μάρκου Μπότσαρη αρ.4α, και ήδη αγνώστου διαμονής, Πιστό αντίγραφο 03/03/2020 ΑΓΩΓΗΣ του παραπάνω πρώτου κατά της δεύτερης με την οποία απευθύνεται ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ και ζητά να γίνει δεκτή η αγωγή του και -Να καταδικασθούν οι εναγόμενες να του καταβάλλουν από κοινού και εις ολόκληρον έκαστη το ποσό των 33.950,48 €, νομιμοτόκως από 17.02.2017, άλλως από την επίδοσή της, -Να καταδικασθεί η εναγομένη Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος να του καταβάλλει νομιμοτόκως από την επίδοση της παρούσης, ως χρηματική ικανοποίηση ηθικής του βλάβης, 30.000,00€.-Να αναγνωρισθεί ως εξ αδιαιρέτου συγκύριος στα ακόλουθα ακίνητα της κληρονομιάς της Βασιλείας Παπαλάσκαρη, τα οποία βρίσκονται όλα στην Κοινότητα Κοντοπουλίου Λήμνου και καταλείφθηκαν με την από 28.06.2013 ιδιόγραφη διαθήκη της στην α΄ εναγομένη Σταυρούλα χήρα Μιχαήλ Μαρίνου, το γένος Χρήστου και Φωτεινής Παπαλάσκαρη και δη:Α) Κατά ποσοστό 12,17% πλήρους κυριότητος εξ αδιαιρέτου επί εκάστου από τα περιγραφόμενα στην αγωγή 10 αγροτεμάχια και 1 οικόπεδο, Β) Κατά ποσοστό 3,04% πλήρους κυριότητος εξ αδιαιρέτου επί εκάστου από τα περιγραφόμενα στην αγωγή 1 οικοπέδου και 1 αγρού, Γ) Κατά ποσοστό 12,17% πλήρους κυριότητος εξ αδιαιρέτου, επί εκάστου από τα περιγραφόμενα στην αγωγή 18 ακινήτων (αγρών), Δ) Κατά ποσοστό 1,01% πλήρους κυριότητος εξ αδιαιρέτου επί περιγραφομένου στην αγωγή 1 αγρού, Ε) Κατά ποσοστό 24,33% πλήρους κυριότητας και εξ αδιαιρέτου επί περιγραφομένης στην αγωγή 1 πεπαλαιωμένης λιθόκτιστης, κεραμοσκεπούς διώροφης οικίας εμβαδού 70 τ.μ.,-Να κηρυχθεί η εκδοθησομένη απόφαση προσωρινά εκτελεστή κατά τις καταψηφιστικές της διατάξεις και-Να καταδικασθούν οι αντίδικοι στην πλήρη δικαστική του δαπάνη και στην αμοιβή του πληρεξουσίου του δικηγόρου, προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Στο πιο πάνω πιστό αντίγραφο περιέχονται επίσης: α) Ε.Α.Κ: 2592/2020, Γ.Α.Κ: 21732/2020, β) κατάθεσης προτάσεων εντός 100 ημερών από την κατάθεση, η οποία παρατείνεται κατά 30 ημέρες εάν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους διαδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής, και 30 ημέρες για την επίδοση. Η Επιδούσα Δικαστική Επιμελήτρια Ανθή Σταυρ. Νικολοπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ - (άρθρο 135 ΚΠολΔ) Μετά από παραγγελία του Γεωργίου Καχριμάνη του Αριστείδη και της Αικατερίνης, με ΑΦΜ 104892110 και ΑΜΚΑ 25079000238, εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Πειραιά Σοφία Δούκα του Γιάννη, επέδωσα νόμιμα στις 13-5-2020, με την υπ’ αριθμόν 4415 έκθεση επίδοσής μου στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Έλλη-Θάλεια Συροπούλου, ως κατά Νόμο αρμόδιο για τον Σουφιάν Κουρέσι του Ιρφάν Μουχάμμαντ και της Ταζίιμ, Μπεγκούμ (Sufian Qureshi του Irfan Muhammad και της Tazeem Begum), πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Κεφαλληνίας 70 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 11 Μαΐου 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΛΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ του πρώτου προς τον δεύτερο, με την οποία ο προσκαλών αφού δηλώνει πως έχει συνάψει με τον δεύτερο το με αριθμό 21125/13-11-2019 σύμφωνο συμβίωσης του συμβολαιογράφου Αθηνών Παναγιώτη Φιλιππάτου του Βύρωνος-Ιωάννη, διεπόμενο από τις διατάξεις του Ν.4356/24-12-2015 και τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες που αναγράφονται στο ως άνω σύμφωνο συμβίωσης, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο βιβλία του Ληξιαρχείου Αθηνών, τον καλεί να προσέλθει ενώπιον συμβολαιογράφου για να προβούν στην από κοινού λύση του. Η επίδοση γίνεται προκειμένου αυτός να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα, 13-5-2020 Σοφία Δούκα Αριστοτέλους 98 – Αθήνα τηλ. 6933286950 Περίληψη Επιδοθέντος Δικογράφου Ο Δικ. Επιμελητής Περιφέρειας Εφετείου Πειραιά Ιωάννης Δ. Αγγελόπουλος (Λόντου 4- 2103640532) με παραγγελία της δικηγόρου Καλλιρόης Λυμπερίδου πληρεξούσιας του Ν.Π.Δ.Δ. ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, που εδρεύει στην Αγ. Παρασκευή ΑΦΜ 090085651, νομίμως εκπροσωπούμενο, επέδωσα στoν Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (αρ. έκθεσης επίδοσης ΣΤ-501/13.05.2020) για την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» και με διακριτικό τίτλο «New Generation Products S.M.P.C.», με πρώην έδρα στο Μαρούσι Αττικής, επί της συμβολής των οδών Ερατούς αριθμός 6 και Μενελάου και ήδη αγνώστου έδρας και εκπροσωπείται νόμιμα, την από 07.05.2020 Εξώδικη Δήλωση, Όχληση και Πρόσκληση με την επιφύλαξη παντός δικαιώματός του, με την οποία την προσκαλεί από τη λήψη της Εξώδικης και εντός πέντε εργασίμων ημερών όπως προβεί στην ενημέρωση για τις ενέργειες που έχει πραγματοποιήσει στα πλαίσια των υποχρεώσεών της για την υλοποίηση του έργου TALOS – BIO με τον διακριτικό τίτλο «Ανάπτυξη νέου καινοτόμου οστικού αλλομοσχεύματος για την εφαρμογή στη Νευροχειρουργική με το σύστημα TALOS», προκειμένου να ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία επαλήθευσης αυτού στις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Ο Δικ. Επιμελητής Διακήρυξη Διενέργειας Ελεύθερης Εκποίησης με τον πλέον πρόσφορο τρόπο δυνάμει του περιεχομένου της διάταξης του άρθρου 9 παρ 1 του Ν.3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα. Δυνάμει της απόφασης 614/24-12-2019 της Εκουσίας Δικαιοδοσίας του Ειρηνοδικείου Πειραιά υπό την ιδιότητα του εκκαθαριστή και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην συγκεκριμένη απόφαση ΜΟΥ ΔΟΘΗΚΕ Η ΑΔΕΙΑ όπως εκποιήσω με ελεύθερη εκποίηση με τον πλέον πρόσφορο τρόπο (με αγγελία στο διαδίκτυο, προσφορά στις πιστώτριες της οφειλέτριας η σε συγγενικά της πρόσωπα η σε ιδιοκτήτες των ομόρων ακινήτων, με προσφορά των ακινήτων στον ίδιο η σε διαφορετικούς αγοραστές, η σε κάθε περίπτωση οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο κατά την κρίση (του εκκαθαριστή): α) του ανήκοντος στην οφειλέτρια Κωνσταντίνα σύζυγο Μιλτιάδη Γιακουμή το γένος Παναγιώτη Δενδρινού της πλήρους κυριότητας 100% επί του Α-2 διαμερίσματος έτους κατασκευής 1974 επιφανείας 81,11 τμ περίπου με Κ.Α.Ε.Κ. 051180737006 /0/3 του Κτηματολογικού Γραφείου Πειραιά ευρισκομένου (του διαμερίσματος) στον πρώτο όροφο οικοδομής κείμενης επί οικοπέδου στο Πέραμα και δη επί της οδού Ελευθερίας αριθμός 67, με τίμημα όχι κατώτερο των 25.000€, β) του ανήκοντος στην οφειλέτρια σύζυγος Κωνσταντίνα σύζυγο Μιλτιάδη Γιακουμή το γένος Παναγιώτη Δενδρινού της πλήρους κυριότητας 100% επί του ακινήτου με στοιχεία Κ-1 έτους κατασκευής 1969 του ισογείου επιφανείας 135 τμ ευρισκομένου στη ίδια ως άνω οικοδομή, με τίμημα όχι κατώτερο των 30.000€ γ) του ανήκοντος στην οφειλέτρια σύζυγο Κωνσταντίνα σύζυγο Μιλτιάδη Γιακουμή το γένος Παναγιώτη Δενδρινού της ψιλής κυριότγητας του 100% και σε περίπτωση που κατά την διάρκεια ισχύος της ρύθμισης ως ορίζει η απόφαση ενωθεί η επικαρπία με την ψιλή κυριότητα του 100% της πλήρους κυριότητας επιφανείας 135 τμ ημιτελούς διαμερίσματος έτους κατασκευής 1990 του δευτέρου ορόφου της ιδίας οικοδομής με τίμημα όχι κατώτερο των 15.000€ και τιμή πρώτης προσφοράς ίση με τα προαναφερθέντα αντίστοιχα ποσά κατά εφαρμογή του άρθρου 9 παράγραφος 1 του Νόμου 3869/2010 και ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 975-978 και 1007 Κ. Πολ. Δ. Πειραιάς 13-5-2020 Ο Εκκαθαριστής Πατρίκιος Γαβριήλ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΜ 1846 ΔΣΠ) ΤΗΛ 4292259,6944628380 Περίληψη της με αριθμό 6739Γ/11-5-2020 έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλου, μέλους της Αστικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών κ. Τσίγκου Ανθής, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αριθ. 86, με ΑΦΜ 094014201, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε νόμιμα προς τον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών για τoν ALTAF (ΑΛΤΑΦ) HUSSAIN (ΧΟΥΣΕΙΝ) του ALI MUHAMMAD (ΑΛΙ ΜΟΧΑΜΕΝΤ), πρώην κάτοικο Αγ. Ιωάννη Ρέντη, οδός Δερβενακίων αρ. 6, άλλως κάτοικο Αθηνών, οδός Αγ. Μελετίου αρ. 137-139 και ήδη αγνώστου διαμονής και έδρας, ακριβές αντίγραφο της από 25-02-2020 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική Διαδικασία) της πρώτης ΚΑΤΑ του ALTAF (ΑΛΤΑΦ) HUSSAIN (ΧΟΥΣΕΙΝ) του ALI MUHAMMAD (ΑΛΙ ΜΟΧΑΜΕΝΤ), πρώην κατοίκου Αγ. Ιωάννη Ρέντη, οδός Δερβενακίων αρ. 6, άλλως κατοίκου Αθηνών, οδός Αγ. Μελετίου αρ. 137-139 και ήδη αγνώστου διαμονής, απευθυνόμενης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, μαζί με την κάτω απ' αυτή πράξη με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 21551/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 2560/2020 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου Αγωγής (Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Αντικείμενο: ΕΝΟΧΙΚΟ) της κ. Γραμματέως του πιο πάνω Δικαστηρίου, με την οποία βεβαιώνεται ότι αυτή κατατέθηκε την 06-03-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:48. Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο όπως συμμορφωθεί με τα οριζόμενα στην άνω πράξη της κ. Γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και συμμετάσχει στη διαδικασία της δίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 237 ΚΠολΔ. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «Η ΗΧΩ» Ο Δικαστικός Επιμελητής Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλος Περίληψη της με αριθμό 6758Γ/11-5-2020 έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλου, μέλους της Αστικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών κ. Τσίγκου Ανθής, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αριθ. 86, με ΑΦΜ 094014201, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών για την BARTOSHUK (ΜΠΑΡΤΟΣΟΥΚ) LYUDMYLA (ΛΟΥΝΤΜΙΛΑ) του VASILI (ΒΑΣΙΛΗ), πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Καυκάσου αρ. 47-49 και ήδη αγνώστου διαμονής και έδρας, ακριβές αντίγραφο της από 25-02-2020 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική Διαδικασία) της πρώτης ΚΑΤΑ της BARTOSHUK (ΜΠΑΡΤΟΣΟΥΚ) LYUDMYLA (ΛΟΥΝΤΜΙΛΑ) του VASILI (ΒΑΣΙΛΗ), πρώην κατοίκου Αθηνών, επί της οδού Καυκάσου αρ. 47-49 και ήδη αγνώστου διαμονής, ως οφειλέτη, απευθυνόμενης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, μαζί με την κάτω απ' αυτή πράξη με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 21482/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 2552/2020 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου Αγωγής (Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Αντικείμενο: ΕΝΟΧΙΚΟ) της κ. Γραμματέως του πιο πάνω Δικαστηρίου, με την οποία βεβαιώνεται ότι αυτή κατατέθηκε την 06-03-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:20. Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο όπως συμμορφωθεί με τα οριζόμενα στην άνω πράξη της κ. Γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και συμμετάσχει στη διαδικασία της δίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 237 ΚΠολΔ. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «Η ΗΧΩ» Ο Δικαστικός Επιμελητής Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλος Περίληψη της με αριθμό 6752Γ/11-5-2020 έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλου, μέλους της Αστικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών κ. Τσίγκου Ανθής, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αριθ. 86, με ΑΦΜ 094014201, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών για τον DOKU (ΝΤΟΚΟΥ) GJERGJI (ΓΚΕΡΓΚΙ) του ΚΟΚΟ (ΚΟΚΟ), πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Αξιουπόλεως αρ. 25 και ήδη αγνώστου διαμονής και έδρας, ακριβές αντίγραφο της από 25-02-2020 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική Διαδικασία) της πρώτης ΚΑΤΑ: 1) της ΜΙΣΚΑ ΜΙΚΕΛΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΚΗ, πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Αξιουπόλεως αρ. 25 και ήδη αγνώστου διαμονής, ως οφειλέτριας και 2) του DOKU (ΝΤΟΚΟΥ) GJERGJI (ΓΚΕΡΓΚΙ) του ΚΟΚΟ (ΚΟΚΟ), πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Αξιουπόλεως αρ. 25 και ήδη αγνώστου διαμονής, ως εγγυητή, απευθυνόμενης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, μαζί με την κάτω απ' αυτή πράξη με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 18871/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 2234/2020 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου Αγωγής (Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Αντικείμενο: ΕΝΟΧΙΚΟ) της κ. Γραμματέως του πιο πάνω Δικαστηρίου, με την οποία βεβαιώνεται ότι αυτή κατατέθηκε την 27-02-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:29. Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο όπως συμμορφωθεί με τα οριζόμενα στην άνω πράξη της κ. Γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και συμμετάσχει στη διαδικασία της δίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 237 ΚΠολΔ. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «Η ΗΧΩ» Ο Δικαστικός Επιμελητής Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλος Περίληψη της με αριθμό 6749Γ/11-5-2020 έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλου, μέλους της Αστικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών κ. Τσίγκου Ανθής, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αριθ. 86, με ΑΦΜ 094014201, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών για την ΜΙΣΚΑ ΜΙΚΕΛΑ του Νικολάκη, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Αξιουπόλεως αρ. 25 και ήδη αγνώστου διαμονής και έδρας, ακριβές αντίγραφο της από 25-02-2020 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική Διαδικασία) της πρώτης ΚΑΤΑ: 1) της ΜΙΣΚΑ ΜΙΚΕΛΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΚΗ, πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Αξιουπόλεως αρ. 25 και ήδη αγνώστου διαμονής, ως οφειλέτριας και 2) του DOKU (ΝΤΟΚΟΥ) GJERGJI (ΓΚΕΡΓΚΙ) του ΚΟΚΟ (ΚΟΚΟ), πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Αξιουπόλεως αρ. 25 και ήδη αγνώστου διαμονής, ως εγγυητή, απευθυνόμενης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, μαζί με την κάτω απ' αυτή πράξη με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 18871/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 2234/2020 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου Αγωγής (Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Αντικείμενο: ΕΝΟΧΙΚΟ) της κ. Γραμματέως του πιο πάνω Δικαστηρίου, με την οποία βεβαιώνεται ότι αυτή κατατέθηκε την 27-02-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:29. Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο όπως συμμορφωθεί με τα οριζόμενα στην άνω πράξη της κ. Γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και συμμετάσχει στη διαδικασία της δίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 237 ΚΠολΔ. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «Η ΗΧΩ» Ο Δικαστικός Επιμελητής Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλος Περίληψη της με αριθμό 6756Γ/11-5-2020 έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλου, μέλους της Αστικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών κ. Τσίγκου Ανθής, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αριθ. 86, με ΑΦΜ 094014201, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών για τoν HOWLADER (ΧΑΟΥΛΑΝΤΕΡ) MOHAMMED – TITU (ΜΟΧΑΜΕΝΤ - ΤΙΤΟΥ) του MOHAMMED - HUQ (ΜΟΧΑΜΕΝΤ - ΧΟΥΚ), πρώην κάτοικο Αθηνών, επί της οδού Θήρας αρ. 34 και ήδη αγνώστου διαμονής και έδρας, ακριβές αντίγραφο της από 25-02-2020 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική Διαδικασία) της πρώτης ΚΑΤΑ του HOWLADER (ΧΑΟΥΛΑΝΤΕΡ) MOHAMMED – TITU (ΜΟΧΑΜΕΝΤ - ΤΙΤΟΥ) του MOHAMMED - HUQ (ΜΟΧΑΜΕΝΤ - ΧΟΥΚ), πρώην κατοίκου Αθηνών, επί της οδού Θήρας αρ. 34 και ήδη αγνώστου διαμονής, ως οφειλέτη, απευθυνόμενης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, μαζί με την κάτω απ' αυτή πράξη με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 21403/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 2541/2020 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου Αγωγής (Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Αντικείμενο: ΕΝΟΧΙΚΟ) της κ. Γραμματέως του πιο πάνω Δικαστηρίου, με την οποία βεβαιώνεται ότι αυτή κατατέθηκε την 06-03-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:45. Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο όπως συμμορφωθεί με τα οριζόμενα στην άνω πράξη της κ. Γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και συμμετάσχει στη διαδικασία της δίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 237 ΚΠολΔ. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «Η ΗΧΩ» Ο Δικαστικός Επιμελητής Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλος Περίληψη της με αριθμό 6753Γ/11-5-2020 έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλου, μέλους της Αστικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών κ. Τσίγκου Ανθής, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αριθ. 86, με ΑΦΜ 094014201, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών για τoν NAZRUL ISLAM (ΝΑΖΡΟΥΛ ΙΣΛΑΜ) του ABDUR ROB MIAH (ΑΜΠΤΟΥΡ ΡΟΜΠ ΜΙΑΧ), πρώην κάτοικο Καλλιθέας, οδός Σπάρτακου αρ. 16 και ήδη αγνώστου διαμονής και έδρας, ακριβές αντίγραφο της από 25-02-2020 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική Διαδικασία) της πρώτης ΚΑΤΑ του NAZRUL ISLAM (ΝΑΖΡΟΥΛ ΙΣΛΑΜ) του ABDUR ROB MIAH (ΑΜΠΤΟΥΡ ΡΟΜΠ ΜΙΑΧ), πρώην κατοίκου Καλλιθέας, οδός Σπάρτακου αρ. 16 και ήδη αγνώστου διαμονής, απευθυνόμενης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, μαζί με την κάτω απ' αυτή πράξη με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 21570/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 2563/2020 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου Αγωγής (Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Αντικείμενο: ΕΝΟΧΙΚΟ) της κ. Γραμματέως του πιο πάνω Δικαστηρίου, με την οποία βεβαιώνεται ότι αυτή κατατέθηκε την 06-03-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:57. Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο όπως συμμορφωθεί με τα οριζόμενα στην άνω πράξη της κ. Γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και συμμετάσχει στη διαδικασία της δίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 237 ΚΠολΔ. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «Η ΗΧΩ» Ο Δικαστικός Επιμελητής Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλος Περίληψη της με αριθμό 6741Γ/11-5-2020 έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλου, μέλους της Αστικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών κ. Τσίγκου Ανθής, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αριθ. 86, με ΑΦΜ 094014201, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών για τον MD FAZLU SHAKH του MD KASEM, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Σκαλιστήρη αρ. 8 και ήδη αγνώστου διαμονής και έδρας, ακριβές αντίγραφο της από 25-02-2020 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική Διαδικασία) της πρώτης ΚΑΤΑ του MD FAZLU SHAKH του MD KASEM, πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Σκαλιστήρη αρ. 8 και ήδη αγνώστου διαμονής, ως οφειλέτη, απευθυνόμενης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, μαζί με την κάτω απ' αυτή πράξη με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 21557/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 2561/2020 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου Αγωγής (Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Αντικείμενο: ΕΝΟΧΙΚΟ) της κ. Γραμματέως του πιο πάνω Δικαστηρίου, με την οποία βεβαιώνεται ότι αυτή κατατέθηκε την 06-03-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:51. Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο όπως συμμορφωθεί με τα οριζόμενα στην άνω πράξη της κ. Γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και συμμετάσχει στη διαδικασία της δίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 237 ΚΠολΔ. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «Η ΗΧΩ» Ο Δικαστικός Επιμελητής Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλος Περίληψη της με αριθμό 6746Γ/11-5-2020 έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλου, μέλους της Αστικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών κ. Τσίγκου Ανθής, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αριθ. 86, με ΑΦΜ 094014201, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών για την STANKA (ΣΤΑΝΚΑ) VASSILEVA (ΒΑΣΙΛΕΒΑ) του VASSIL (ΒΑΣΙΛ), πρώην κάτοικο Ορμύλιας Χαλκιδικής, άλλως κάτοικο Νέας Σικυώνας Χαλκιδικής και ήδη αγνώστου διαμονής και έδρας, ακριβές αντίγραφο της από 24-02-2020 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική Διαδικασία) της πρώτης ΚΑΤΑ: 1) της STANKA (ΣΤΑΝΚΑ) VASSILEVA (ΒΑΣΙΛΕΒΑ) του VASSIL (ΒΑΣΙΛ), πρώην κατοίκου Ορμύλιας Χαλκιδικής, άλλως κατοίκου Νέας Σικυώνας Χαλκιδικής και ήδη αγνώστου διαμονής και 2) του VASILEV (ΒΑΣΙΛΕΦ) DIMO (ΝΤΙΜΟ) του ILIA (ΙΛΙΑ), πρώην κατοίκου Ορμύλιας Χαλκιδικής, άλλως κατοίκου Νέας Σικυώνας Χαλκιδικής και ήδη αγνώστου διαμονής, απευθυνόμενης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, μαζί με την κάτω απ' αυτή πράξη με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 21498/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 2553/2020 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου Αγωγής (Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Αντικείμενο: ΕΝΟΧΙΚΟ) της κ. Γραμματέως του πιο πάνω Δικαστηρίου, με την οποία βεβαιώνεται ότι αυτή κατατέθηκε την 27-02-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:29. Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο όπως συμμορφωθεί με τα οριζόμενα στην άνω πράξη της κ. Γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και συμμετάσχει στη διαδικασία της δίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 237 ΚΠολΔ. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «Η ΗΧΩ» Ο Δικαστικός Επιμελητής Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλος Περίληψη της με αριθμό 6748Γ/11-5-2020 έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλου, μέλους της Αστικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών κ. Τσίγκου Ανθής, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αριθ. 86, με ΑΦΜ 094014201, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών για τον VASILEV (ΒΑΣΙΛΕΦ) DIMO (ΝΤΙΜΟ) του ILIA (ΙΛΙΑ), πρώην κάτοικο Ορμύλιας Χαλκιδικής, άλλως κάτοικο Νέας Σικυώνας Χαλκιδικής και ήδη αγνώστου διαμονής και έδρας, ακριβές αντίγραφο της από 24-02-2020 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική Διαδικασία) της πρώτης ΚΑΤΑ: 1) της STANKA (ΣΤΑΝΚΑ) VASSILEVA (ΒΑΣΙΛΕΒΑ) του VASSIL (ΒΑΣΙΛ), πρώην κατοίκου Ορμύλιας Χαλκιδικής, άλλως κατοίκου Νέας Σικυώνας Χαλκιδικής και ήδη αγνώστου διαμονής και 2) του VASILEV (ΒΑΣΙΛΕΦ) DIMO (ΝΤΙΜΟ) του ILIA (ΙΛΙΑ), πρώην κατοίκου Ορμύλιας Χαλκιδικής, άλλως κατοίκου Νέας Σικυώνας Χαλκιδικής και ήδη αγνώστου διαμονής, απευθυνόμενης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, μαζί με την κάτω απ' αυτή πράξη με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 21498/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 2553/2020 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου Αγωγής (Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Αντικείμενο: ΕΝΟΧΙΚΟ) της κ. Γραμματέως του πιο πάνω Δικαστηρίου, με την οποία βεβαιώνεται ότι αυτή κατατέθηκε την 27-02-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:29. Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο όπως συμμορφωθεί με τα οριζόμενα στην άνω πράξη της κ. Γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και συμμετάσχει στη διαδικασία της δίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 237 ΚΠολΔ. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «Η ΗΧΩ» Ο Δικαστικός Επιμελητής Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλος Περίληψη της με αριθμό 6757Γ/11-5-2020 έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλου, μέλους της Αστικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών κ. Τσίγκου Ανθής, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αριθ. 86, με ΑΦΜ 094014201, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών για την ΜΑΚΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του Θωμά, πρώην κάτοικο Δάφνης Αττικής, επί της οδού Μαυρομιχάλη αρ. 2 και ήδη αγνώστου διαμονής και έδρας, ακριβές αντίγραφο της από 25-02-2020 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική Διαδικασία) της πρώτης ΚΑΤΑ της ΜΑΚΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑΣ του ΘΩΜΑ, πρώην κατοίκου Δάφνης Αττικής, επί της οδού Μαυρομιχάλη αρ. 2 και ήδη αγνώστου διαμονής, ως οφειλέτρια, απευθυνόμενης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, μαζί με την κάτω απ' αυτή πράξη με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 21387/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 2539/2020 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου Αγωγής (Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Αντικείμενο: ΕΝΟΧΙΚΟ) της κ. Γραμματέως του πιο πάνω Δικαστηρίου, με την οποία βεβαιώνεται ότι αυτή κατατέθηκε την 06-03-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:38. Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο όπως συμμορφωθεί με τα οριζόμενα στην άνω πράξη της κ. Γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και συμμετάσχει στη διαδικασία της δίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 237 ΚΠολΔ. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «Η ΗΧΩ» Ο Δικαστικός Επιμελητής Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλος Περίληψη της με αριθμό 6759Γ/11-5-2020 έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλου, μέλους της Αστικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών κ. Τσίγκου Ανθής, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αριθ. 86, με ΑΦΜ 094014201, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών για τον Κωνσταντίνο ΠΑΠΑΣΛΙΩΤΗ του Γεωργίου, πρώην κάτοικο Περίστασης Ν. Κατερίνης, οδός Καμπλακίδη αρ. 16 και ήδη αγνώστου διαμονής και έδρας, ακριβές αντίγραφο της από 25-02-2020 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική Διαδικασία) της πρώτης ΚΑΤΑ του Κωνσταντίνου ΠΑΠΑΣΛΙΩΤΗ του Γεωργίου, πρώην κατοίκου Περίστασης Ν. Κατερίνης, οδός Καμπλακίδη αρ. 16 και ήδη αγνώστου διαμονής, ως οφειλέτη, απευθυνόμενης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, μαζί με την κάτω απ' αυτή πράξη με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 21506/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 2554/2020 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου Αγωγής (Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Αντικείμενο: ΕΝΟΧΙΚΟ) της κ. Γραμματέως του πιο πάνω Δικαστηρίου, με την οποία βεβαιώνεται ότι αυτή κατατέθηκε την 06-03-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30. Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο όπως συμμορφωθεί με τα οριζόμενα στην άνω πράξη της κ. Γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και συμμετάσχει στη διαδικασία της δίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 237 ΚΠολΔ. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «Η ΗΧΩ» Ο Δικαστικός Επιμελητής Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλος Περίληψη της με αριθμό 6762Γ/11-5-2020 έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλου, μέλους της Αστικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών κ. Τσίγκου Ανθής, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αριθ. 86, με ΑΦΜ 094014201, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών για τoν ΚΥΡΙΑΚΟ ΨΑΡΟΜΜΑΤΗ του Βασιλείου, πρώην κάτοικο Σπάρτης Λακωνίας, οδός Βρασίδου αρ. 144, εν συνεχεία κάτοικο Ελαφονήσου, του Δήμου Ελαφονήσου Ν. Ελαφονήσου και ήδη αγνώστου διαμονής και έδρας, ακριβές αντίγραφο της από 25-02-2020 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική Διαδικασία) της πρώτης ΚΑΤΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΨΑΡΟΜΜΑΤΗ του Βασιλείου, πρώην κατοίκου Σπάρτης Λακωνίας, οδός Βρασίδου αρ. 144, εν συνεχεία κατοίκου Ελαφονήσου, του Δήμου Ελαφονήσου Ν. Ελαφονήσου, ως οφειλέτη και ήδη αγνώστου διαμονής, απευθυνόμενης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, μαζί με την κάτω απ' αυτή πράξη με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 21426/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 2543/2020 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου Αγωγής (Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Αντικείμενο: ΕΝΟΧΙΚΟ) της κ. Γραμματέως του πιο πάνω Δικαστηρίου, με την οποία βεβαιώνεται ότι αυτή κατατέθηκε την 06-03-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:52. Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο όπως συμμορφωθεί με τα οριζόμενα στην άνω πράξη της κ. Γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και συμμετάσχει στη διαδικασία της δίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 237 ΚΠολΔ. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «Η ΗΧΩ» Ο Δικαστικός Επιμελητής Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλος ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΑ) (CPV 33696600-1)). ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 05/2020 Το Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» προκηρύσσει ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό (απόφαση Δ.Σ. του Νοσοκομείου 14/10.6.19 (Θ. 13ο ΟΙΚ.),απόφαση Διοικ.26/17.2.20 (Θ.160 ΟΙΚ.) με κριτήριο κατακύρωσης την ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΗΛΕΚΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΑ) (CPV 33696600-1). Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 110.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 15.06.2020 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11:00 Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 09.06.2020, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 18:00. Σημειώνουμε : Ως εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης της προσφοράς του συμμετέχοντος χωρίς Φ.Π.Α. • Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με αριθμό συστήματος • Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ στις 14 /05 / 2020 στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.gr Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΧΡ. ΠΙΛΑΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΔΑ: ΨΜΑΩΩΨΝ-ΡΞ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Δημοκρατίας 18 Ταχ. Κωδ. : 19 300 Ασπρόπυργος Τηλέφωνο : 2132006417-28 Τηλεομοιότυπο (φαξ): 210 5576485 Πληροφορίες : Σοφία Πανταζή Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αρ. Πρωτ.: 8273 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. με ανοικτή διαδικασία και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (άρθρο 95 παρ. 2α του ν.4412/2016), για την ανάδειξη αναδόχου του ΕΡΓΟΥ με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΓΚΟΡΥΤΣΑ», προϋπολογισμού διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00 €), συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης ΦΠΑ 24%. Η εκτέλεση του έργου θα γίνει με το σύστημα μειοδοσίας στο ποσοστό οφέλους για εκτέλεση απολογιστικών εργασιών των άρθρων 126 και 154 του ν 4412/2016. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου Ασπροπύργου (Κ.Α. 15.7331.051) και υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις για τα έργα αυτά. Ο κωδικός CPV του έργου είναι 45212222-8 «Κατασκευαστικές εργασίες για γυμναστήρια». Το υπό δημοπράτηση έργο αφορά την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων του Γυμναστηρίου βαρέων αθλημάτων στη Γκορυτσά. Πρόκειται για ένα κτίριο επιφανείας 1.500m2 και έχει ως σκοπό να καλύψει τις ανάγκες των βαρέων αθλημάτων στην περιοχή της Γκορυτσάς Ασπροπύργου. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν ενδεικτικά αφορούν εργασίες αποξηλώσεων, επιχρισμάτων και χωρισμάτων γυψοσανίδας, τοιχοποιίες,ξυλουργικές εργασίες, συμπληρωματικοί χρωματισμοί, συντήρηση μονώσεων, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, υδραυλικές εγκαταστάσεις, εργασίες κουφωμάτων και υαλουργικών, σιδηρουργικές εργασίες, σκυροδετήσεις, αποξήλωση και τοποθέτηση πλακιδίων, εργασίες πυρασφάλειας, εργασίες Αντικεραυνικής Προστασίας. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα οικοδομικών και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα Νομαρχιακά Μητρώα στην κατηγορία/-ιες έργου.. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα Νομαρχιακά Μητρώα στην κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της παρούσας. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα απαιτείται οι οικονομικοί φορείς κατά την υποβολή της οικονομικής προσφοράς, να διαθέτουν τουλάχιστον την τεχνική στελέχωση, εμπειρία κλπ. όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 100 του Ν. 3669/2008 για την Α2 τάξη και άνω στην κατηγορία Οικοδομικών. Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον στην τεχνική τους στελέχωση τα αναφερόμενα στις παραγράφους 3β του άρθρου 100 του ν. 3669/2008, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 του ν. 4199/2013. Υποβολή Προσφορών Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς θα περιέχονται: (α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». (β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 3.225,80 ευρώ. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Γλώσσα διαδικασίας είναι η Ελληνική. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 01/06/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 05/06/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης συμμετοχής. Η προκήρυξη σύμβασης και η παρούσα Διακήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ 20PROC006697009). Η Διακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.dimosaspropyrgou.gr), σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr. Ασπρόπυργος 11/05/2020 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΓΑΜΟΣ Ο ΒΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΚΕΝΤΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΙΔΕΡΑΤΟΥ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΚΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ.
PrintButton

12-05-2020

on .

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΜΟΛΑΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Μολάοι Ταχ. Κωδ. 23052 Πληροφορίες: Π. Μπουρνάς Τηλέφωνο: 27320 22047 Fax: 27320 22271 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Δασ/μείο Νεάπολης: Τηλ.-Fax: 27340 22666 Αριθμ. Πρωτ.: 28119 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την αριθ. 153211/19/14-02-2020 πράξη χαρακτηρισμού του Δασάρχη Μολάων, η οποία κοινοποιείται στο Δήμο Μονεμβασίας με την υποχρέωση της ανάρτησής της επί ένα (1) μήνα στο χώρο ανακοινώσεων της Τ.Κ. Λαχίου Δ.Ε. Βοιών με αποδεικτικό ανάρτησης, η έκταση συνολικού εμβαδού 242,24 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Αμμίτσα» περιφερείας οικισμού Παλαιοκάστρου Τ.Κ. Λαχίου, Δ.Ε. Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας, της Π.Ε. Λακωνίας και απεικονίζεται με στοιχεία κορυφών: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14'', S1, S2, 11'',1, στο από Ιούλιος 2019 τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:200 της πολιτικού μηχανικού Μαρίας Λ. Μαζαράκη, χαρακτηρίζεται ως μη δασικού χαρακτήρα έκταση κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 6α του άρθρ. 3 του Ν. 998/79, όπως αυτή αντικατ. με την παρ. 4 του άρθ. 32 του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ 159Α) μη υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Κατά της ανωτέρω πράξης επιτρέπονται αντιρρήσεις, ενώπιον της κατά το άρθρο 10 του Ν. 998/79 όπως αντικ. με το άρθρο 24 του Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164Α), Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Π.Ε. Λακωνίας, από τον Σ. της Α.Δ.Π.Δ.Ε.κ' Ι. ατελώς, όπως και από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον, κατόπιν καταβολής παραβόλου. Οι αντιρρήσεις ασκούνται εντός προθεσμίας 60 ημερών από της κατά τα ανωτέρω επίδοσης και κοινοποιήσεως ή σε κάθε άλλη περίπτωση από την ανάρτηση. Μολάοι 14-02-2020 Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ
PrintButton

21-05-2020

on .

Αναρτητέα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.587/20-05-2020 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ίου θα διενεργήσει την με ανοικτή διαδικασία του ά.264 του Ν.4412/2016 επιλογή αναδόχου για τη σύναψη σύμβασης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Εξοπλισμού παραλιών για την δημιουργία προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών Δ.Λ.Τ. Ίου», προϋπολογισμού 120.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (03/2018 μελέτη) Η σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι ομάδες: Ομάδα Α : (διατάξεις για την αυτόνομη πρόσβαση ΑΜΕΑ στη θάλασσα, κινητοί διάδρομοι 1,50 μ, Κινητός διάδρομος πλάτους 1,50 μ, φωτοσυναγερμός και χώροι σκίασης) εκτιμώμενης αξίας 74.500,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ Ομάδα Β : (Ειδικούς κάδους απορριμμάτων, Πληροφοριακές πινακίδες, Ντουζιέρες παραλίες διπλές, Καμπίνες αποδυτηρίων, Αμφίβιο αμαξίδιο, Χημική Τουαλέτα για ΑμεΑ και Αποδυτήρια) εκτιμώμενης αξίας 22.274,19 ευρώ εκτός του ΦΠΑ Προσφορές υποβάλλονται για μία ή περισσότερες ομάδες. Η κατακύρωση θα γίνει ανά ομάδα . Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr, σύμφωνα με το ά.36 του Ν.4412/2016 και την αριθ.56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/02.06.2017/τ.Β) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει την τιμή. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ στον διαγωνισμό που έλαβε συστημικό αριθμό: 91628 μέχρι την παρακάτω καταληκτική ημερομηνία και ώρα παραλαβής των προσφορών και οι προσφορές θα αποσφραγιστούν και θα αξιολογηθούν σε όλα τα στάδια από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού που συγκροτήθηκε με την αριθ. 63/2020 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο Σύστημα: 20/05/2020, ημέρα και ώρα: 15:00. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η: 11/06/2020 ημέρα ώρα 15:00 Ο διαγωνισμός και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Στο διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν: φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις αυτών, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι α) στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Επιπλέον, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή και να είναι εγγεγραμμένοι στο ΕΣΗΔΗΣ. Για τον διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής ποσού 1.935,48 ευρώ. Σε περίπτωση προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας εκτός ΦΠΑ της/των προσφερόμενης/ων ομάδας/ων όπως αναφέρεται αναλυτικά στην προκήρυξη και διακήρυξη. Φορέας χρηματοδότησης της σύμβασης είναι το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ , Κωδ. ΣΑ Ε 1551 . Η δαπάνη της προμήθειας χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2018ΣΕ15510078. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 Τροποποιήση της Πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ Δ.Λ.Τ. ΙΟΥ» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 - 2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 641/168/Β3/06-02-2020 του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης και έχει λάβει κωδικό MIS 5024467. Αρμόδιος υπάλληλος για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τον διαγωνισμό είναι ο κύριος Ναυπλιώτης Αναστάσιος, (τηλέφωνο: 2286092610, φαξ: 2286092592 και e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ενώ τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεύθυνση (URL) www.promitheus.gov.gr μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στην ιστοσελίδα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ίου http://www.limenikotameioiou.gr/ Ο Πρόεδρος Παξιμαδάς Στυλιανός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ Αθήνα 20.05.2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ο Δήμαρχος Αθηναίων και Πρόεδρος της Επιτροπής Κατάρτισης του Ετήσιου Μητρώου Αρρένων, καλεί σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 2119/1993, τους γονείς των αρρένων τέκνων που γεννήθηκαν το έτος 2019 και έχουν οικογενειακή μερίδα στο Δήμο Αθηναίων, να προσέλθουν στο Δημαρχείο Αθηνών, Αθηνάς 63 – Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (πρώην πλατεία Κοτζιά), Τμήμα Μητρώου Αρρένων (ημιώροφος) από την 23η Μαΐου μέχρι την 10η Ιουλίου 2020 από Δευτέρα έως Παρασκευή (09:00 - 14:30), προκειμένου να λάβουν γνώση του ονομαστικού καταλόγου που έχει καταρτισθεί για τη σύνταξη του ετήσιου Μητρώου Αρρένων έτους 2019 και να υποβάλουν τις τυχόν ενστάσεις τους. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
PrintButton

19-05-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθ. 5296ΣΤ/13-05-2020 Έκθεσή μου Επίδοσης ύστερα από έγγραφη παραγγελία των κ.κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΙΝΤΖΙΟΥ και ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ, νόμιμων εκπροσώπων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ», με αρ. ΓΕΜΗ 000267201000 (ΑΦΜ: 094025817, Δ.Ο.Υ. : ΦΑΕ Αθηνών), που εδρεύει στο Γέρακα Αττικής, οδός Λ. Σπάτων αρ. 81 και εκπροσωπείται νόμιμα), ήρθα και επέδωσα στον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα, για λογαριασμό του Θεόδωρου Χατζηνάκου του Ιωάννη, πρώην κατοίκου Π. Φαλήρου Αττικής, οδός Ζησιμοπούλου αρ. 55 , με ΑΦΜ 121918869 της Δ.Ο.Υ. Η’ Θεσσαλονίκης και νυν αγνώστου διαμονής, την από 11/05/2020 ΕΞΩΔΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΔΗΛΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, της πρώτης κατά 1) της ΗΛΥΣΙΑ ΑΕ, 2) Παύλου Γ.Σιδηρόπουλου,3) Παναγιώτη Ι. Ιωαννίδη, 4) Βικτωρίας Ι. Χατζηνάκου, 5) Θεόδωρου Ι. Χατζηνάκου, 6) Σταματίας Φ.Τζαγάκη, 7) Περσεφόνης Ι. Χατζηνάκου, 8) Γεωργίου Ι. Χατζηνάκου, 9) Σταύρου Δ. Γιαννόπουλου, 10) Αριστομένη Δ.Γιαννόπουλου και 11) Ροδόλφου – Πέτρου Π. Κριεζή με την οποία: καταγγέλλεται η μεταξύ τους σύμβαση μισθώσεως, σύμφωνα με τον όρο 8.3 του μισθωτηρίου και το άρθρο 43 του ΠΔ 34/1995, προκειμένου να επέλθει η λήξη της μεταξύ τους μισθωτικής σχέσης μετά πάροδο τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση του ως άνω εγγράφου προς αυτούς, ημερομηνία κατά την οποία καλούνται να παραλάβουν το μίσθιο ακίνητο ,το οποίο τότε θα τους αποδωθεί καταβάλλοντας τους ως αποζημίωση το ισχύον κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας μίσθωμα , καθώς και να τους αποδώσει ταυτόχρονα με την παραλαβή του μίσθιου και την εις χείρας του ευρισκομένη εγγύηση, ποσού σήμερα τριάντα χιλιάδων διακοσίων σαράντα ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (30.240,36€) για να λάβει γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΔΗΜΑΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος δικογράφου της με αριθμό κατάθεσης 2245/21454/2020 ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ, ΕΝΩΠΙΟΝ του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ. ΧΡΟΝΗΣ, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών και κάτοικος Αθηνών, επί των οδών Ηπείρου, αρ. 1 και Πατησίων, τηλ. 210-88.17.118 μετά την από 10.03.2020 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από την Δικηγόρο κ. ΕΛΕΝΗ Ι. ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, μέλος της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «ΜΩΡΑΤΗΣ – ΠΑΣΣΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», πληρεξούσια της τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «CITIBANK EUROPE PUBLIC LIMITED COMPANY» που εδρεύει στο Δουβλίνο Ιρλανδίας (North Wall Quay 1, Δουβλίνο 1) και είναι εγκατεστημένη νόμιμα στην Ελλάδα (Αθήνα, Όθωνος 8), με αρ. ΓΕΜΗ 136957160001 και ΑΦΜ 997102039 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, ως καθολικής διαδόχου της τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «CITIBANK INTERNATIONAL LIMITED» (πρώην «CITIBANK INTERNATIONAL plc», η οποία με την σειρά της ήταν καθολική διάδοχος της «CITIBANK ΝΑ», ΦΕΚ ΑΕ&ΕΠΕ 13911/31-12- 2003), δυνάμει διασυνοριακής συγχώνευσης με απορρόφηση της τελευταίας από την πρώτη, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με την υπ' αριθμ. 10446Ε/18.05.2020 έκθεση επίδοσης για λογαριασμό του Paleologu Dimitrios, πρώην κατοίκου Νοτίου Αφρικής και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 03.03.2020 ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ (Διαδικασία άρθρων 683 επ. ΚΠολΔ) της πρώτης ανώνυμης εταιρείας, ΚΑΤΑ του Paleologu Dimitrios, ΕΝΩΠΙΟΝ του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, η οποία φέρει (α) ΕΑΚ: 2245/2020, (β) ΓΑΚ: 21454/2020 στο ως άνω δικαστήριο και (γ) την από 06.03.2020 πράξη της Γραμματέως του ως άνω δικαστηρίου, κατά την οποία ορίζεται ως χρόνος συζήτησης η 19-06-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 στο ακροατήριο του ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ με Αριθμό Πινακίου 4 και με τον όρο να κοινοποιηθεί το δικόγραφο αυτό 30 ΗΜΕΡΕΣ πριν από την δικάσιμο. Διαδικασία: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ, (Το κτίριο και η αίθουσα εκδικάσεως της αιτήσεως γνωστοποιούνται την παραμονή της δικασίμου σε έκθεμα που αναρτάται στον 1ο όροφο του κτιρίου 5), προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλώντας τον ταυτόχρονα να παραστεί όπου και όταν παραπάνω ορίζεται. Με την ανωτέρω αίτηση ΖΗΤΕΙΤΑΙ: Να γίνει δεκτή η αίτηση. Να χορηγηθεί η κατά το άρθρο 93 του ΝΔ 17.7-13.8.1923 άδεια ώστε να προβεί η αιτούσα, παρουσία συμβολαιογράφου, σε άνοιγμα της με αριθμό 00116 θυρίδας θησαυροφυλακίου που βρίσκεται στο κατάστημα Συγγρού Αττικής του πρώην δικτύου καταστημάτων της (ήδη κατάστημα «Alpha Bank»), προκειμένου εν συνεχεία να προβεί σε δικαστική κατάθεση του περιεχομένου της. Να διαταχθεί η συντηρητική κατάσχεση του περιεχομένου της άνω θυρίδας προς εξασφάλιση της απαίτησης της αιτούσας για απόδοση των εξόδων και των εν γένει δαπανών στις οποίες θα υποβληθεί η αιτούσα για το άνοιγμα αυτής και τη δικαστική κατάθεση του περιεχομένου της. Να καταδικαστεί ο καθ' ού στη δικαστική δαπάνη και αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου της. Αθήνα, 18/5/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ. ΧΡΟΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος δικογράφου της με αριθμό κατάθεσης 2245/21454/2020 ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ, ΕΝΩΠΙΟΝ του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ. ΧΡΟΝΗΣ, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών και κάτοικος Αθηνών, επί των οδών Ηπείρου, αρ. 1 και Πατησίων, τηλ. 210-88.17.118 μετά την από 10.03.2020 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από την Δικηγόρο κ. ΕΛΕΝΗ Ι. ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, μέλος της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «ΜΩΡΑΤΗΣ – ΠΑΣΣΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», πληρεξούσια της τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «CITIBANK EUROPE PUBLIC LIMITED COMPANY» που εδρεύει στο Δουβλίνο Ιρλανδίας (North Wall Quay 1, Δουβλίνο 1) και είναι εγκατεστημένη νόμιμα στην Ελλάδα (Αθήνα, Όθωνος 8), με αρ. ΓΕΜΗ 136957160001 και ΑΦΜ 997102039 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, ως καθολικής διαδόχου της τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «CITIBANK INTERNATIONAL LIMITED» (πρώην «CITIBANK INTERNATIONAL plc», η οποία με την σειρά της ήταν καθολική διάδοχος της «CITIBANK ΝΑ», ΦΕΚ ΑΕ&ΕΠΕ 13911/31-12- 2003), δυνάμει διασυνοριακής συγχώνευσης με απορρόφηση της τελευταίας από την πρώτη, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με την υπ' αριθμ. 10444Ε’/18.05.2020 έκθεση επίδοσης για λογαριασμό του Christophi Raymond, πρώην κατοίκου Αίγυπτου και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 03.03.2020 ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ (Διαδικασία άρθρων 683 επ. ΚΠολΔ) της πρώτης ανώνυμης εταιρείας, ΚΑΤΑ του Christophi Raymond, ΕΝΩΠΙΟΝ του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, η οποία φέρει (α) ΕΑΚ: 2245/2020, (β) ΓΑΚ: 21454/2020 στο ως άνω δικαστήριο και (γ) την από 06.03.2020 πράξη της Γραμματέως του ως άνω δικαστηρίου, κατά την οποία ορίζεται ως χρόνος συζήτησης η 19-06-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 στο ακροατήριο του ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ με Αριθμό Πινακίου 4 και με τον όρο να κοινοποιηθεί το δικόγραφο αυτό 30 ΗΜΕΡΕΣ πριν από την δικάσιμο. Διαδικασία: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ, (Το κτίριο και η αίθουσα εκδικάσεως της αιτήσεως γνωστοποιούνται την παραμονή της δικασίμου σε έκθεμα που αναρτάται στον 1ο όροφο του κτιρίου 5), προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλώντας τον ταυτόχρονα να παραστεί όπου και όταν παραπάνω ορίζεται. Με την ανωτέρω αίτηση ΖΗΤΕΙΤΑΙ: Να γίνει δεκτή η αίτηση. Να χορηγηθεί η κατά το άρθρο 93 του ΝΔ 17.7-13.8.1923 άδεια ώστε να προβεί η αιτούσα, παρουσία συμβολαιογράφου, σε άνοιγμα της με αριθμό 00205 θυρίδας θησαυροφυλακίου που βρίσκεται στο κατάστημα Συγγρού Αττικής του πρώην δικτύου καταστημάτων της (ήδη κατάστημα «Alpha Bank»), προκειμένου εν συνεχεία να προβεί σε δικαστική κατάθεση του περιεχομένου της. Να διαταχθεί η συντηρητική κατάσχεση του περιεχομένου της άνω θυρίδας προς εξασφάλιση της απαίτησης της αιτούσας για απόδοση των εξόδων και των εν γένει δαπανών στις οποίες θα υποβληθεί η αιτούσα για το άνοιγμα αυτής και τη δικαστική κατάθεση του περιεχομένου της. Να καταδικαστεί ο καθ' ού στη δικαστική δαπάνη και αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου της. Αθήνα, 18/5/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ. ΧΡΟΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος δικογράφου της με αριθμό κατάθεσης 2245/21454/2020 ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ, ΕΝΩΠΙΟΝ του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ. ΧΡΟΝΗΣ, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών και κάτοικος Αθηνών, επί των οδών Ηπείρου, αρ. 1 και Πατησίων, τηλ. 210-88.17.118 μετά την από 10.03.2020 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από την Δικηγόρο κ. ΕΛΕΝΗ Ι. ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, μέλος της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «ΜΩΡΑΤΗΣ – ΠΑΣΣΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», πληρεξούσια της τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «CITIBANK EUROPE PUBLIC LIMITED COMPANY» που εδρεύει στο Δουβλίνο Ιρλανδίας (North Wall Quay 1, Δουβλίνο 1) και είναι εγκατεστημένη νόμιμα στην Ελλάδα (Αθήνα, Όθωνος 8), με αρ. ΓΕΜΗ 136957160001 και ΑΦΜ 997102039 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, ως καθολικής διαδόχου της τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «CITIBANK INTERNATIONAL LIMITED» (πρώην «CITIBANK INTERNATIONAL plc», η οποία με την σειρά της ήταν καθολική διάδοχος της «CITIBANK ΝΑ», ΦΕΚ ΑΕ&ΕΠΕ 13911/31-12- 2003), δυνάμει διασυνοριακής συγχώνευσης με απορρόφηση της τελευταίας από την πρώτη, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με την υπ' αριθμ. 10445Ε’/18.05.2020 έκθεση επίδοσης για λογαριασμό του Aggelidakis Nikolaos, πρώην κάτοικο Ελβετίας και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 03.03.2020 ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ (Διαδικασία άρθρων 683 επ. ΚΠολΔ) της πρώτης ανώνυμης εταιρείας, ΚΑΤΑ του Aggelidakis Nikolaos, ΕΝΩΠΙΟΝ του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, η οποία φέρει (α) ΕΑΚ: 2245/2020, (β) ΓΑΚ: 21454/2020 στο ως άνω δικαστήριο και (γ) την από 06.03.2020 πράξη της Γραμματέως του ως άνω δικαστηρίου, κατά την οποία ορίζεται ως χρόνος συζήτησης η 19-06-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 στο ακροατήριο του ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ με Αριθμό Πινακίου 4 και με τον όρο να κοινοποιηθεί το δικόγραφο αυτό 30 ΗΜΕΡΕΣ πριν από την δικάσιμο. Διαδικασία: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ, (Το κτίριο και η αίθουσα εκδικάσεως της αιτήσεως γνωστοποιούνται την παραμονή της δικασίμου σε έκθεμα που αναρτάται στον 1ο όροφο του κτιρίου 5), προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλώντας τον ταυτόχρονα να παραστεί όπου και όταν παραπάνω ορίζεται. Με την ανωτέρω αίτηση ΖΗΤΕΙΤΑΙ: Να γίνει δεκτή η αίτηση. Να χορηγηθεί η κατά το άρθρο 93 του ΝΔ 17.7-13.8.1923 άδεια ώστε να προβεί η αιτούσα, παρουσία συμβολαιογράφου, σε άνοιγμα της με αριθμό 00165 θυρίδας θησαυροφυλακίου που βρίσκεται στο κατάστημα Συγγρού Αττικής του πρώην δικτύου καταστημάτων της (ήδη κατάστημα «Alpha Bank»), προκειμένου εν συνεχεία να προβεί σε δικαστική κατάθεση του περιεχομένου της. Να διαταχθεί η συντηρητική κατάσχεση του περιεχομένου της άνω θυρίδας προς εξασφάλιση της απαίτησης της αιτούσας για απόδοση των εξόδων και των εν γένει δαπανών στις οποίες θα υποβληθεί η αιτούσα για το άνοιγμα αυτής και τη δικαστική κατάθεση του περιεχομένου της. Να καταδικαστεί ο καθ' ού στη δικαστική δαπάνη και αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου της. Αθήνα, 18/5/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ. ΧΡΟΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος δικογράφου της με αριθμό κατάθεσης 2244/21447/2020 ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ, ΕΝΩΠΙΟΝ του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ. ΧΡΟΝΗΣ, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών και κάτοικος Αθηνών, επί των οδών Ηπείρου, αρ. 1 και Πατησίων, τηλ. 210-88.17.118 μετά την από 10.03.2020 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από την Δικηγόρο κ. ΕΛΕΝΗ Ι. ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, μέλος της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «ΜΩΡΑΤΗΣ – ΠΑΣΣΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», πληρεξούσια της τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «CITIBANK EUROPE PUBLIC LIMITED COMPANY» που εδρεύει στο Δουβλίνο Ιρλανδίας (North Wall Quay 1, Δουβλίνο 1) και είναι εγκατεστημένη νόμιμα στην Ελλάδα (Αθήνα, Όθωνος 8), με αρ. ΓΕΜΗ 136957160001 και ΑΦΜ 997102039 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, ως καθολικής διαδόχου της τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «CITIBANK INTERNATIONAL LIMITED» (πρώην «CITIBANK INTERNATIONAL plc», η οποία με την σειρά της ήταν καθολική διάδοχος της «CITIBANK ΝΑ», ΦΕΚ ΑΕ&ΕΠΕ 13911/31-12- 2003), δυνάμει διασυνοριακής συγχώνευσης με απορρόφηση της τελευταίας από την πρώτη, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με την υπ' αριθμ. 10443Ε’/18.05.2020 έκθεση επίδοσης για λογαριασμό του PENA LUIS, πρώην κατοίκου Ισπανίας και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 03.03.2020 ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ (Διαδικασία άρθρων 683 επ. ΚΠολΔ) της πρώτης ανώνυμης εταιρείας, ΚΑΤΑ του PENA LUIS, ΕΝΩΠΙΟΝ του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, η οποία φέρει (α) ΕΑΚ: 2244/2020, (β) ΓΑΚ: 21447/2020 στο ως άνω δικαστήριο και (γ) την από 06.03.2020 πράξη της Γραμματέως του ως άνω δικαστηρίου, κατά την οποία ορίζεται ως χρόνος συζήτησης η 19-06-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 στο ακροατήριο του ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ με Αριθμό Πινακίου 3 και με τον όρο να κοινοποιηθεί το δικόγραφο αυτό 30 ΗΜΕΡΕΣ πριν από την δικάσιμο. Διαδικασία: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ, (Το κτίριο και η αίθουσα εκδικάσεως της αιτήσεως γνωστοποιούνται την παραμονή της δικασίμου σε έκθεμα που αναρτάται στον 1ο όροφο του κτιρίου 5), προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλώντας τον ταυτόχρονα να παραστεί όπου και όταν παραπάνω ορίζεται. Με την ανωτέρω αίτηση ΖΗΤΕΙΤΑΙ: Να γίνει δεκτή η αίτηση. Να χορηγηθεί στην αιτούσα η κατά το άρθρο 93 του ΝΔ 17.7-13.8.1923 άδεια να προβεί, παρουσία συμβολαιογράφου, σε άνοιγμα της με αριθμό 00027 θυρίδας θησαυροφυλακίου που βρίσκεται στο κατάστημα Ψυχικού Αττικής, του πρώην δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας (ήδη κατάστημα «Alpha Bank»), προκειμένου εν συνεχεία να προβεί σε δικαστική κατάθεση του περιεχομένου της. Να διαταχθεί η συντηρητική κατάσχεση του περιεχομένου της ως άνω θυρίδας προς εξασφάλιση της απαίτησής της αιτούσας για απόδοση των εξόδων και των εν γένει δαπανών στις οποίες θα υποβληθεί για το άνοιγμα της θυρίδας και τη δικαστική κατάθεση του περιεχομένου αυτής. Να καταδικαστεί ο καθ' ού στη δικαστική δαπάνη και αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου της. Αθήνα, 18/5/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ. ΧΡΟΝΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΔΑ: 66ΡΑ46907Ο-ΒΣΞ ΑΔΑΜ: 20PROC006710420 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ.: Τσουλέλλη Αθηνά ΤΗΛ: 22510 26390 FAX:2251037130 Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αρ. Πρωτ. 7540 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, δια της υπ’ αριθμ. 6η/30-4-2020 (θέμα 56ο) απόφασης ΔΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την επαναφορά/ αποκατάσταση των κτιριακών υποδομών του ΚΕΦΙΑΠ (CPV : 45212410-3). Προϋπολογισμός δαπάνης 65.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από αρμόδια επιτροπή στις 1-6-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία του Νοσοκομείου. Αρµόδιος υπάλληλος για πληροφορίες κ. Πολίτης Ζαχαρίας, τηλ.2251351373 Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή έχει αναρτηθεί από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.vostanio.gr) στον σύνδεσμο Διαγωνισμοί και στη Διαύγεια. Μυτιλήνη 12-5-2020 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ANOIΚΤH ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΑ Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) προκειμένου να προβεί στην προμήθεια Συστήματος "Ground Βased Augmentation System (GBAS)" μέσω ανοικτού διαγωνισμού, συνέταξε τεχνικές προδ/φές οι οποίες πρόκειται να προωθηθούν υπηρεσιακώς για έγκριση, σύμφωνα με τις πάγιες διαδικασίες της ΥΠΑ. Για τον σκοπό αυτό, καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμεvοι οι οποίοι έχουν οποιαδήποτε σχέση με την κατασκευή, προμήθεια, διάθεση ή εμπορία των εν λόγω συστημάτων ή ακόμη επιθυμούν να λάβουν γνώση των προδιαγραφών, να αvατρέξουν στο site της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο internet http://www.ypa.gr/ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ) Ο σχολιασμός και η υποβολή των σχετικών παρατηρήσεων επί των τεχνικών προδιαγραφών, θα υποβληθούν στην αρμόδια Διεύθυνση Διαχείρισης Συστημάτων & Υποδομών Αεροναυτιλίας (Δ6) μέσω Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή μέσω Fax (210-8983560), μέχρι την 5η Ιουνίου 2020. Η Διεύθυνση Δ6 θα συγκεντρώσει όλες τις παρατηρήσεις και θα τις ενσωματώσει κατά την κρίση της στις τεχνικές προδιαγραφές προ της υποβολής αυτών για έγκριση. Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Σ. ΓΚΑΒΑΝΟΖΗΣ
PrintButton

15-05-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα σήμερα στις (13) του μήνα Μαίου, του έτους (2020), ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.50 π.μ, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ' Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 026514260), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου ΣΟΦΙΑΣ Γ. ΒΡΕΤΤΑ, ως πληρεξούσιας Δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ.86 και εκπροσωπείται νόμιμα (Α.Φ.Μ.: 094014201), διά της υπ αριθμ. 8.290Γ/13-5-2020 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς την κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κ. Ελλη - Θάλεια Ν. Συροπούλου, για λογαριασμό της ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ του Γεωργίου, με ΑΦΜ: 123039270, τέως κατοίκου Αθηνών, οδός Φείας αρ. 6, ήδη δε αγνώστου διαμονής, ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ της ΑΓΩΓΗΣ, με χρονολογία 26-2-2020, της πρώτης κατά της δευτέρας, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και διά της οποίας ζητά η πρώτη: Να γίνει δεκτή η αγωγή της αυτή, να υποχρεωθεί η εναγομένη να της καταβάλλει το συνολικό ποσό των (288.873,19) ευρώ, εντόκως με το εκάστοτε ισχύον στην άνω Τράπεζα για την απαίτηση αυτή επιτόκιο υπερημερίας και με ανά εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων με τις ακόλουθες διακρίσεις: 1) από την ένδικη υπ αριθμ. 4207285024/9-11-2007 σύμβαση τοκοχρεωλυτικού δανείου, το ποσό των (22.791,17) CHF, (το οποίο αναλύεται ως εξής: ποσό CHF 16.272,26 που αφορά σε χρεωλύσια, ποσό CHF 1.050,67 που αφορά σε τόκους κεφαλαίου και ποσό CHF 5.458,24 που αφορά σε τόκους υπερημερίας εντόκως με το εκάστοτε ισχύον στην Τράπεζα για την απαίτηση αυτή επιτόκιο υπερημερίας και με ανά εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων από 21-9-2019. 2) από την ένδικη υπ αριθμ. 4207284826/23-10-2007 σύμβαση τοκοχρεωλυτικού δανείου το ποσό των CHF (46.749,35) (το οποίο αναλύεται ως εξής: ποσό CHF 33.447,07 που αφορά σε χρεωλύσια, ποσό CHF 2.194,52 που αφορά σε τόκους κεφαλαίου και ποσό CHF 11.107,76 που αφορά σε τόκους υπερημερίας, εντόκως με το εκάστοτε ισχύον στην Τράπεζα για την απαίτηση αυτή επιτόκιο υπερημερίας και με ανά εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων από 24-9-2019. 3) από την ένδικη υπ αριθμ. 4207284680/9-11-2007 σύμβαση τοκοχρεωλυτικού δανείου το ποσό των CHF (219.332,67) (το οποίο αναλύεται ως εξής: ποσό CHF 156.249,49 που αφορά σε χρεωλύσια, ποσό CHF 10.238,25 που αφορά σε τόκους κεφαλαίου και ποσό CHF 52.844,94 που αφορά σε τόκους υπερημερίας, εντόκως με το εκάστοτε ισχύον στην Τράπεζα για την απαίτηση αυτή επιτόκιο υπερημερίας και με ανά εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων από 22-9-2019. Να κηρυχθεί η εκδοθησομένη απόφαση προσωρινώς εκτελεστή και να καταδικασθεί η εναγομένη στην εν γένει δικαστική της δαπάνη και την αμοιβή της πληρεξουσίας Δικηγόρου της. Στο τέλος του εγγράφου περιέχονται επίσης : α) Έκθεση κατάθεσης του κ. Γραμματέα του πιο πάνω Δικαστηρίου με χρονολογία 5-3-2020 και Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 20749/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 2459/2020, που αποδεικνύει την κατάθεση σ'αυτόν της ΑΓΩΓΗΣ (Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Αντικείμενο: ΕΝΟΧΙΚΟ). β) Σημείωση κάτωθι της άνω πράξεως, ότι: Η Προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους, είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της Αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος η κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της Αγωγής. γ) Παραγγελία σε εμένα για την επίδοση, για να λάβει γνώση και για να επέλθουν όλες οι νόμιμες συνέπειες, καλούμενη να καταθέσει προτάσεις εντός των οριζομένων προθεσμιών καθώς και να παραστεί κατά την δικάσιμο που θα οριστεί κατ άρθρο 237 Κ. Πολ. Δ. Αθήνα 13-5-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Χρήστος Κων. Μπούρας Η πληρεξούσια Δικηγόρος ΣΟΦΙΑ Γ. ΒΡΕΤΤΑ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ Στην Αθήνα σήμερα στις (13) του μήνα Μαίου, του έτους (2020), ημέρα Τετάρτη και ώρες 10.52 π.μ. και 10.54 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ' Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 026514260), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου ΣΟΦΙΑΣ Γ. ΒΡΕΤΤΑ, ως πληρεξούσιας Δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ.86 και εκπροσωπείται νόμιμα (Α.Φ.Μ.: 094014201), διά των υπ αριθμ. 8.291Γ/13-5-2020 και 8.292Γ/13-5-2020 εκθέσεών μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς την κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κ. Ελλη - Θάλεια Ν. Συροπούλου, για λογαριασμό των: α) του ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΚΑΦΡΙΤΣΑ του Αντωνίου, με ΑΦΜ: 043143883 και β) της ΣΙΑΧΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ του Γεωργίου, με ΑΦΜ: 115143940, αμφοτέρων τέως κατοίκων Αγ. Δημητρίου Αττικής, οδός Σερρών αρ. 7, άλλως Ταϋγέτου αρ. 41, ήδη δε αγνώστου διαμονής, αντίστοιχα, ΑΚΡΙΒΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ της ΑΓΩΓΗΣ, με χρονολογία 26-2-2020, της πρώτης κατά των δευτέρων, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και διά της οποίας ζητά η πρώτη: Να γίνει δεκτή η αγωγή της αυτή, να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να της καταβάλλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ο καθένας από αυτούς, το ποσό των (22.544,15) ευρώ, νομιμοτόκως, με το ισχύον συμβατικό επιτόκιο υπερημερίας και με εξαμηνιαίο ανατοκισμό των ληξιπρόθεσμων και ανεξόφλητων τόκων από την 22-01-2020 μέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεως. Να κηρυχθεί η εκδοθησομένη απόφαση προσωρινώς εκτελεστή και να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στην εν γένει δικαστική της δαπάνη και την αμοιβή της πληρεξουσίας Δικηγόρου της. Στο τέλος εκάστου των άνω ομοίων εγγράφων περιέχονται επίσης : α) Έκθεση κατάθεσης του κ. Γραμματέα του πιο πάνω Δικαστηρίου με χρονολογία 5-3-2020 και Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 20753/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 2462/2020, που αποδεικνύει την κατάθεση σ'αυτόν της ΑΓΩΓΗΣ (Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Αντικείμενο: ΕΝΟΧΙΚΟ). β) Σημείωση κάτωθι της άνω πράξεως, ότι: Η Προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους, είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της Αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος η κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της Αγωγής. γ) Παραγγελία σε εμένα για την επίδοση, για να λάβει έκαστος γνώση και για να επέλθουν όλες οι νόμιμες συνέπειες, καλούμενοι να καταθέσουν προτάσεις εντός των οριζομένων προθεσμιών καθώς και να παραστούν κατά την δικάσιμο που θα οριστεί κατ άρθρο 237 Κ. Πολ. Δ. Αθήνα 13-5-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Χρήστος Κων. Μπούρας Η πληρεξούσια Δικηγόρος ΣΟΦΙΑ Γ. ΒΡΕΤΤΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα σήμερα στις (13) του μήνα Μαίου, του έτους (2020), ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.56 π.μ, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ' Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 026514260), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Χαραλαμπίας Στ. Πετροπούλου, ως πληρεξούσιας Δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40 και εκπροσωπείται νόμιμα (Α.Φ.Μ.: 094014249), διά της υπ αριθμ. 8.293Γ/13-5-2020 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς την κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κ. Ελλη - Θάλεια Ν. Συροπούλου, για λογαριασμό του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΤΑΚΟΥ του Ιωάννη, πρώην κατοίκου Αγίων Αναργύρων Αττικής, οδός Ανδρούτσου αρ. 7 και ήδη αγνώστου διαμονής, ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ της υπ αριθμ. 8.432/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, διά της οποίας το άνω Δικαστήριο, δικάζον ερήμην του εναγομένου και προς ον η επίδοση, ορίζει παράβολο ερημοδικίας το ποσό των (200) ευρώ, δέχεται την αγωγή της άνω Τραπέζης, υποχρεώνει τον εναγόμενο να καταβάλλει στην ενάγουσα το ποσό των (26.217,92) ευρώ με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από τις 6-10-2010 και με εξαμηνιαίο ανατοκισμό των τόκων μέχρι την πλήρη εξόφληση, κηρύσσει την απόφαση αυτή, κατά την αμέσως ανωτέρω διάταξή της, εν μέρει προσωρινώς εκτελεστή για το ποσό των (9.000) ευρώ και καταδικάζει τον εναγόμενο στα δικαστικά έξοδα τη ενάγουσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των (1.300) ευρώ. Για να λάβει γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 13-5-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Χρήστος Κων. Μπούρας Η Πληρεξουσία Δικηγόρος Χαραλαμπία Στ. Πετροπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ Στην Αθήνα σήμερα στις (13) του μήνα Μαίου, του έτους (2020), ημέρα Τετάρτη και ώρες 10.58 π.μ., 11.00 π.μ. και 11.02 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ' Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 026514260), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Χαραλαμπίας Στ. Πετροπούλου, ως πληρεξούσιας Δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40 και εκπροσωπείται νόμιμα (Α.Φ.Μ.: 094014249), διά των υπ αριθμ. 8.294Γ/13-5-2020, 8.295Γ/13-5-2020 και 8.296Γ/13-5-2020 εκθέσεών μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς την κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κ. Ελλη - Θάλεια Ν. Συροπούλου, για λογαριασμό των: 1) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του Δημητρίου και της Σταυρούλας, 2) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του Γεωργίου και 3) ΣΟΦΙΑΣ συζύγου Γεωργίου ΘΕΟΔΩΡΟΥ, το γένος Χρήστου ΜΠΙΝΤΑΚΑ, απάντων πρώην κατοίκων Αγίου Στεφάνου Αττικής, οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου αρ. 71 και ήδη αγνώστου διαμονής, αντίστοιχα, ΑΚΡΙΒΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ της υπ αριθμ. 8.497/2019 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, διά της οποίας το άνω Δικαστήριο, δικάζον ερήμην των εναγομένων και προς ους οι επιδόσεις, ορίζει παράβολο ερημοδικίας το ποσό των (200) ευρώ, δέχεται την αγωγή της άνω Τραπέζης, υποχρεώνει τους εναγομένους να καταβάλλουν στην ενάγουσα αλληλεγγύως και εις ολόκληρον το ποσό των (25.546,91) ευρώ με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από τις 28-4-2010 και με εξαμηνιαίο ανατοκισμό των τόκων μέχρι την πλήρη εξόφληση, κηρύσσει την απόφαση αυτή, κατά την αμέσως ανωτέρω διάταξή της, εν μέρει προσωρινώς εκτελεστή για το ποσό των (8.000) ευρώ και καταδικάζει τους εναγόμενους στα δικαστικά έξοδα τη ενάγουσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των (1.280) ευρώ. Για να λάβει έκαστος γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 13-5-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Χρήστος Κων. Μπούρας Η Πληρεξουσία Δικηγόρος Χαραλαμπία Στ. Πετροπούλου ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΣΑΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ανακοινώνεται ότι με την υπ' αριθμ. 1016/13-08-2010 Πράξη της Προϊσταμένης της Δ/νσης Δασών Σάμου, η οποία εκδόθηκε κατόπιν αιτήσεως της κ. Αναστασίας Επτακοίλη (σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 του Ν. 998/79) και κοινοποιήθηκε για τοιχοκόλληση στο Δήμο Βαθέος, Ν. Σάμου χαρακτηρίστηκε τμηματικά, ως μη δασική, ανήκουσα στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 3, παράγραφος 6, εδάφιο (α) του Νόμου 998/79, η έκταση με στοιχεία «Α, Β, Γ,....,Λ, Μ, Σ, Τ,...,Ω, Α', Β', Α» εμβαδού 2.910,5 τ.μ. και ως δασική έκταση, ανήκουσα στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 3, παράγραφος 2 του Νόμου 998/79, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, η έκταση με στοιχεία «Μ, Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Μ» εμβαδού 2.046,07 τ.μ. ευρισκόμενη η συνολική έκταση στη θέση «Κουμαριώνας», περιφέρειας Δήμου Βαθέος, Νομού Σάμου όπως απεικονίζεται στο από τον Ιούνιο 2010 τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:250, του μηχανικού κ. Γεώργιου Μαλαγάρη. Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλλει τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο μηνών από σήμερα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 3 του Ν. 998/79 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας». Ε.Γ.Γ.Π.Β.Α. Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Ν. ΣΑΜΟΥ ΖΩΗ Α. ΚΙΝΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Χρόνος διατήρησης: 3 χρόνια Ελληνική Δημοκρατία Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο Νομός Αττικής Βούλα, 12-5-2020 Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Αριθ. Πρωτ.: 14218 Δ/νση Οικονομικών Bαθμός προτεραιότητας: κοινό Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18 Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα Πληροφορίες: Ασημακόπουλος 'Αγγελος Τηλ: 213 2019955 Fax: 210 9657131 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. www.vvv.gov.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2020-2021» Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό άνω των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2020- 2021» για την κάλυψη αναγκών σε καύσιμα κίνησης (πετρέλαιο κίνησης – βενζίνη αμόλυβδη), πετρέλαιο θέρμανσης και λιπαντικών του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, του ΟΑΠΠΑ , του Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης, της Σχολικής Επιτροπής Α'θμιας Εκπαίδευσης και της Σχολικής Επιτροπής Β'θμιας Εκπαίδευσης με σφραγισμένες προσφορές, με ηλεκτρονικές προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη του διαγωνισμού και της με α/α 40/2020 μελέτης του Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών, προϋπολογισμού 1.189.71,82 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). i) Για τα υγρά καύσιμα (Ομάδα 1 πετρέλαιο κίνησης - βενζίνη αμόλυβδη και Ομάδα 2 πετρέλαιο θέρμανσης) το μεγαλύτερο επί τοις εκατό (%) ποσοστό έκπτωσης επί της εκάστοτε μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους , του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του οικείου Υπουργείου για τον συγκεκριμένο Νομό που βρίσκεται η έδρα του υποψήφιου αναδόχου ii) Για τα λιπαντικά και το πρόσθετο καύσιμο (Ομάδα 3 ) τη χαμηλότερη τιμή επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της με α/α 40/2020 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης - Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων. Οι συγκεκριμένες ποσότητες είναι οι εξής: Περιγραφή Είδους Ποσότητα ΔΑΠΑΝΗ (σε ευρώ) ΟΜΑΔΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΕΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 791.463 754.836,20 € ΟΜΑΔΑ 2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 190.492 125.356,02 € ΟΜΑΔΑ 3 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 20.600 79.252,00 € Σύνολο 959.444,21€ ΦΠΑ 24,00% 230.266,61 € Γενικό Σύνολο 1.189.710,82 € Η Προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ>), του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και του Ν.3852/10 (Πρόγραμμα Καλλικράτης),την Τεχνική Μελέτη με α/α 40/2020, την με αρ. Πρωτ. 13671/06/05/2020 σχετική Διακήρυξη και τον Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120Α/29-05-2013) Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων. Η καταληκτική ημερομηνία είναι την Παρασκευή 19/06/2020 και ώρα 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ. Η διαδικασία αποσφράγισης θα ξεκινήσει μετά από 4 εργάσιμες ημέρες από τους πιστοποιημένους χρήστες της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ ήτοι Πέμπτη 25/06/2020 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ Τ ΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Παρασκευή 15-5-2020 Παρασκευή 22-5-2020 Παρασκευή19/06/2020 και ώρα 10:30 π.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Αριθμός Συστήματος Διαγωνισμού στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ: 91613 Η προκήρυξη εστάλη για δημοσίευση στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την Πέμπτη 7-5-2020 Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τους κωδικούς εξόδων του Δήμου: Κ.Α ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΠΟΣΟ CPV 35-6641.004 97.579,96 € 120.999,15 € 09132100-4 10-6643.003 4.838,09 € 5.999,23 € 09135100-5 35-6641.003 24.193,31 € 29.999,70 € 09132100-4 30-6641.009 32.258,02 € 39.999,94 € 09134200-9 10-6641.001 79.252,00 € 98.272,48 € 09211000-1 20-6641.002 596.773,42 € 739.999,04 € 09134200-9 50-6641.001 4.031,49 € 4.999,05 € 09132100-4 Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και απαιτείται να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης, εκτός ΦΠΑ ήτοι 19.188,88 € Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής του συνόλου των δημοσιεύσεων που προβλέπονται από τον ν.4412/2016 και το ν. 3548/07, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με την ολοκλήρωση της διαδικασίας Παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου www.vvv.gov.gr και στην ιστοσελίδα του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων –ΕΣΗΔΗΣ. Πληροφορίες για τα τεύχη του διαγωνισμού στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, κατά τις ώρες 8.30-15.00, Τηλ.: 213 2019955, 'Αγγελος Ασημακόπουλος Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
PrintButton

13-05-2020

on .

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Περίληψη Χορήγησης Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Αιολικό Σταθμό Ισχύος 105,8 MW στη Θέση «Κούνος» των Δημοτικών Ενοτήτων Βοιών και Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 134/2020 Απόφαση ΡΑΕ (22/01/2020), χορηγήθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΚΟΥΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΚΟΥΝΟΥ Α.Ε.», άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 105,8 MW στη θέση «Κούνος» των Δημοτικών Ενοτήτων Βοιών και Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας. Η Άδεια ισχύει για χρονικό διάστημα 25 ετών και δύναται να ανανεωθεί μέχρι και για ίσο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 640 Ημερομηνία: 12/05/2020 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής για την επιλογή αναδόχου του Έργου «Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης παραδοτέων της Πράξης 4PLUS», το οποίο εντάσσεται στην Πράξη «Public awareness, Preparedness, Participation and Coordination for Civil Protection for All», με ακρωνύμιο “4PLUS” (Subsidy Contract A2-1.4-1), στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg IPA II Cross – Border Cooperation Programme GREECE – ALBANIA 2014 – 2020 Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής για το έργο: «Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης παραδοτέων της Πράξης 4PLUS», το οποίο εντάσσεται στην Πράξη «Public awareness, Preparedness, Participation and Coordination for Civil Protection for All», με ακρωνύμιο “4PLUS” (Subsidy Contract A2-1.4-1), στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg IPA II Cross – Border Cooperation Programme GREECE – ALBANIA 2014 – 2020. Το έργο αφορά υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης. Ονοματολογία CPV: 79400000-8. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ €144.559,97 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ήτοι €116.580,62 χωρίς ΦΠΑ. Το ποσό αυτό είναι το ανώτερο όριο για την υποβολή προσφορών. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, επί ποινή αποκλεισμού, απαιτείται εγγύηση ποσού 2.331,61 ευρώ (Δύο χιλιάδες τριακόσια τριάντα ένα ευρώ και εξήντα ένα λεπτά του ευρώ). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 28η /05/2020 και ώρα 16:00 μ.μ. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 29η /05/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ. Προσφορές υποβάλλονται μόνο για το σύνολο του Υποέργου. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προσφέροντα για τέσσερις (4) μήνες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής. 1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής της παραγράφου 2.2 της διακήρυξης. 2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της και έως την λήξη του έργου, συνυπολογιζομένων τυχόν παρατάσεων που δοθούν (Υφιστάμενη ημερομηνία λήξης του έργου: 31/10/2020). Ο ανάδοχος θα υποχρεούται το αργότερο μέχρι την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου, αορίστου χρόνου, προς την Ε.Σ.Α.μεΑ. σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής αυτής πρέπει να καλύπτει ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με τα άρθρα 345επ. του Ν. 4412/16. Η παράδοση του έργου θα γίνει στην έδρα της Ε.Σ.ΑμεΑ, στην Ηλιούπολη Αττικής οδός Ελ. Βενιζέλου 236. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA II Cross–Border Cooperation Programme GREECE – ALBANIA 2014 – 2020. (The Project is co-funded by the European Union and by national funds of the countries participating in the Interreg IPA II Cross-border Cooperation Programme “Greece – Albania 2014 – 2020”). Περίληψη της παρούσας δημοσιεύτηκε στον Ελληνικό τύπο στις 13/05/2020. Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.). ΑΔΑΜ: 20PROC006688679 2020-05-12. Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: 91937. Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.esaea.gr. Ηλιούπολη, 12/05/2020 Ο Πρόεδρος Ε.Σ.Α.μεΑ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Διακήρυξη Διενέργειας Ελεύθερης Εκποίησης με τον πλέον πρόσφορο τρόπο δυνάμει του περιεχομένου της διάταξης του άρθρου 9 παρ 1 του Ν.3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα. Δυνάμει της απόφασης 638/27-11-2017 της Εκουσίας Δικαιοδοσίας του Ειρηνοδικείου Πειραιά υπό την ιδιότητα του εκκαθαριστή και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση της Εκουσίας Δικαιοδοσίας του Ειρηνοδικείου Πειραιά ΜΟΥ ΔΟΘΗΚΕ Η ΑΔΕΙΑ όπως εκποιήσω με ελεύθερη εκποίηση με τον πλέον πρόσφορο τρόπο (προσφορά σε συγγενικά πρόσωπα της ιδιοκτήτριας ,η τους ιδιοκτήτες ομόρων ακινήτων, με αγγελία στο διαδίκτυο, γραπτή αγγελία στην περιοχή πού κείνται τα ακίνητα και σε κάθε περίπτωση με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο κατά την κρίση του εκκαθαριστή) το ισόγειο κατάστημα επιφανείας 23,25 τμ ευρισκόμενο σε οικοδομή έτους κατασκευής 1975 κείμενη επί οικοπέδου στην οδό Ναυπλίου 92 στον Κολωνό (Αθήνα) με ελάχιστο τίμημα και όχι κατώτερο των 20.000€ με τιμή πρώτης προσφοράς ίση με το αντίστοιχο ποσό κατά εφαρμογή του άρθρου 9 παράγραφος 1 του Νόμου 3869/2010 και ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 975,976,1007 Κ. Πολ. Δ. Πειραιάς 12 Μαίου 2020 Ο εκκαθαριστής Πατρίκιος Γαβριήλ ΔΙΚΗΓΌΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (1846 ΔΣΠ) Ακτή Μιαούλη 35-39 210 4292259, 6944628380 ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Του έργου : ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ο Δικαιούχος Δήμος ΣΙΘΩΝΙΑΣ, προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για το έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ με προϋπολογισμό: 342.550,30 Ευρώ (με ΦΠΑ 24%). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ , με προϋπολογισμό 276.250,25 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ ,απρόβλεπτα ). CPV: [45214200 2] Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια; και Κωδικός NUTS: EL512 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr ή www.eprocurement.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την 29η ΜΑΪΟΥ 2020 καταληκτική ημερομηνία και ώρα 22:00 ,στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 5η ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 πμ . Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα: http://simap.ted.europa.eu Προκήρυξη σύμβασης – υπηρεσίες κοινής ωφελείας Οδηγία 2014/25/ΕΕ Τμήμα I: Αναθέτων φορέας Ι.1) Επωνυμία και διευθύνσεις ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357-359 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 15231 ΕΛΛΑΔΑ, Αρμόδιος για πληροφορίες: κα Αικ. Δασκαλοπούλου, Τηλέφωνο: +30 2130884000, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Φαξ: +30 210 6749504 Κωδικός NUTS: EL3 Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο: Γενική διεύθυνση: www.desfa.gr Ι.2) Από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης Ι.3) Επικοινωνία Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.marketsite.gr. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση. Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.marketsite.gr Ι.6) Κύρια δραστηριότητα: Παραγωγή, μεταφορά και διανομή αερίου και θερμότητας Τμήμα II: Αντικείμενο ΙΙ.1) Εύρος της σύμβασης ΙΙ.1.1) Τίτλος: ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΥΦΑ ΣΕ ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΥΦΑ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑ Αριθμός αναφοράς: 807/18 ΙΙ.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 71521000 ΙΙ.1.3.) Είδος σύμβασης: Υπηρεσίες ΙΙ.1.4) Σύντομη περιγραφή: Έλεγχος Λεπτομερούς Σχεδιασμού και Υπηρεσίες Επίβλεψης Κατασκευής του Έργου: “Λεπτομερής Σχεδιασμός, Προμήθεια και Κατασκευή Σταθμού Φόρτωσης ΥΦΑ σε Βυτιοφόρα Οχήματα στον Τερματικό Σταθμό ΥΦΑ Ρεβυθούσας” ΙΙ.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία: Αξία χωρίς ΦΠΑ: 290.000,00 EUR ΙΙ.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι ΙΙ.2.3) Τόπος εκτέλεσης Κωδικός NUTS: EL3 ΙΙ.2.4) Περιγραφή της σύμβασης: Όπως περιγράφεται στην παράγραφο II.1.4) παραπάνω ΙΙ.2.5) Κριτήρια ανάθεσης Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω Τιμή ΙΙ.2.6) Εκτιμώμενη αξία: Αξία χωρίς ΦΠΑ: 290.000,00 EUR ΙΙ.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών Διάρκεια σε μήνες: 14 Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι ΙΙ.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι ΙΙ.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης Δικαιώματα προαίρεσης: ναι Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης: Το δικαίωμα προαίρεσης ανέρχεται σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί του συμβατικού τιμήματος ήτοι, κατ' ανώτατο όριο, 87.000€, πλέον ΦΠΑ. Συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης ο συνολικός προϋπολογισμός μπορεί να φτάσει κατ’ ανώτατο όριο το ποσό των 377.000€ πλέον Φ.Π.Α. ΙΙ.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους ΙΙ.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι Ταυτότητα του έργου: MIS 5014854 ΙΙ.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες ΙΙΙ.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής ΙΙΙ.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων: 1. Κάθε συμμετέχουσα στο Διαγωνισμό αυτοτελώς ή ως μέλος Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύμπραξης, θα υποβάλει σύμφωνα με τη Νομοθεσία της χώρας τους, πιστοποιητικό εγγραφής σε επαγγελματικό μητρώο σύμφωνα με την Οδηγία 2014/24/ΕΕ και το Παράρτημα XI αυτής. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται το ανωτέρω πιστοποιητικό, αυτό δύναται να αντικατασταθεί με δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, δηλώνοντας επίσης ότι η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοια έγγραφα ή πιστοποιητικά. 2. Κάθε Συμμετέχουσα εταιρεία, ή στην περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύμπραξης, κάθε εταιρεία μέλος, πρέπει να υποβάλει καταστατικό επικαιροποιημένο σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης της συμμετέχουσας, αποδεικτικά έγγραφα για την τρέχουσα σύνθεση του εν ενεργεία Διοικητικού Συμβουλίου για ΑΕ, καθώς και απόφαση του Δ.Σ. για συμμετοχή στο Διαγωνισμό σύμφωνα με τους όρους αυτού, ορισμό εκπροσώπου ως την υπογραφή της Σύμβασης και προσδιορισμό του ποσοστού συμμετοχής στην Ένωση/Κοινοπραξία /Σύμπραξη. 3. Κάθε Συμμετέχουσα εταιρεία ή στην περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύμπραξης κάθε εταιρεία μέλος πρέπει να υποβάλει δήλωση ότι έχει μελετήσει και αποδέχεται όλους τους όρους του Διαγωνισμού και του συστήματος της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ότι τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι αληθή και γνήσια και ότι δεν υπάρχουν λόγοι αποκλεισμού της, επιπλέον δε ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί ο τελικός ανάδοχος (σε περίπτωση Κοινοπραξίας/Σύμπραξης κάθε εταιρεία μέλος), πρέπει να υποβάλει έγγραφα που θα αποδεικνύουν ότι: (Α) δεν τελεί και ούτε έχει κινηθεί καμία διαδικασία εις βάρος της για την κήρυξή της σε πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη παρόμοια κατάσταση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εθνική της Νομοθεσία. (Β) Το φυσικό πρόσωπο του Συμμετέχοντα που είναι μέλος του διοικητικού οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης σε αυτό δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. (Γ) ( i) έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της σχετικά με τις πληρωμές των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, (ii) έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της ως προς την πληρωμή φόρων σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένη ή την ελληνική νομοθεσία στην περίπτωση που ήδη έχει αναπτύξει δραστηριότητες στην Ελλάδα. Αναλυτικότερα, ως ορίζεται στα τεύχη της Διακήρυξης. ΙΙΙ.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής: Κάθε Συμμετέχουσα εταιρεία ή στην περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύμπραξης κάθε εταιρεία μέλος πρέπει να υποβάλει: - Δημοσιευμένα ή επικυρωμένα αντίγραφα των ισολογισμών των τριών (3) τελευταίων ετών, όπου θα φαίνεται ο ετήσιος κύκλος εργασιών της. Ο μέσος όρος του ανωτέρω ετήσιου κύκλου εργασιών των τριών (3) τελευταίων ετών, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 290.000€. - Τραπεζικές βεβαιώσεις που να αποδεικνύουν την πιστοληπτική ικανότητά της (συμπεριλαμβανομένων των ποσών που αφορούν πιστώσεις και εγγυητικές επιστολές) για ελάχιστο ποσό 29.000€. Στην περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύμπραξης, το παραπάνω ποσό θα πρέπει να καλύπτεται αθροιστικά από τα μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύμπραξης. Αναλυτικότερα, ως ορίζεται στα τεύχη της Διακήρυξης. ΙΙΙ.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής: Κάθε Συμμετέχουσα εταιρεία ή στην περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύμπραξης κάθε εταιρεία μέλος πρέπει να υποβάλει: 1. Έγγραφα που να αποδεικνύουν το προφίλ, τη δομή και την οργάνωση της. 2. Κατάλογο συμβάσεων σχετικών με υπηρεσίες που αφορούν σε Μελέτη λεπτομερούς σχεδιασμού / Έλεγχο λεπτομερούς σχεδιασμού και σε Επίβλεψη Κατασκευής έργων που έχουν εκτελεστεί επιτυχώς τα τελευταία οκτώ (8) χρόνια, σύμφωνα με όσα αναλυτικά ορίζονται στα τεύχη της Διακήρυξης. 3. Κατάλογο συμβάσεων ως ανωτέρω υπό εκτέλεση, σύμφωνα με όσα αναλυτικά ορίζονται στα τεύχη της Διακήρυξης. 4. Επί ποινή εξοπλισμού, κάθε Συμμετέχουσα ή σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύμπραξης τουλάχιστον το επικεφαλής μέλος (leader) αυτής, πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τα τελευταία οχτώ χρόνια τις συμβατικές του υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από μια ή περισσότερες συμβάσεις σχετικά με: (α) Υπηρεσίες Ελέγχου Λεπτομερούς Σχεδιασμού ή Υπηρεσίες Εκπόνησης Μελέτης Λεπτομερούς Σχεδιασμού τουλάχιστον μέχρι το στάδιο των “issue for construction” εγγράφων, σε τουλάχιστον ένα έργο κατασκευής σταθμού φόρτωσης ΥΦΑ σε βυτιοφόρα οχήματα σε τερματικό σταθμό υποδοχής υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) δυναμικότητας τουλάχιστον 50m3/h ή σε ένα έργο κατασκευής εγκαταστάσεων αποθήκευσης ή αεριοποίησης ΥΦΑ σε τερματικό σταθμό υποδοχής ΥΦΑ και (β) Υπηρεσίες Επίβλεψης Κατασκευής τουλάχιστον μέχρι το στάδιο μηχανικής ολοκλήρωσης (mechanical completion), σε τουλάχιστον ένα έργο κατασκευής σταθμού φόρτωσης ΥΦΑ σε βυτιοφόρα οχήματα σε τερματικό σταθμό υποδοχής υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) δυναμικότητας τουλάχιστον 50m3/h ή σε ένα έργο κατασκευής εγκαταστάσεων αποθήκευσης ή αεριοποίησης ΥΦΑ σε τερματικό σταθμό υποδοχής ΥΦΑ. Τα ανωτέρω θα πρέπει να αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα που έχουν εκδοθεί από τον ιδιοκτήτη. Αναλυτικότερα, ως ορίζεται στα τεύχη της Διακήρυξης. 5. Επί ποινή αποκλεισμού κάθε Συμμετέχουσα ή σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύμπραξης, κάθε μέλος της, πρέπει να υποβάλει Πιστοποιητικό Ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001 ή ισοδύναμο ή αποδεικτικά στοιχεία ισοδύναμων μέτρων εξασφάλισης ποιότητας, σύμφωνα με το άρθρο 81 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ. Τα ανωτέρω πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την φάση υποβολής της προσφοράς. 6. Επί ποινή αποκλεισμού, κάθε Συμμετέχουσα εταιρεία ή στην περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύμπραξης ή επίκλησης Πόρων Τρίτων, ο Επικεφαλής (Leader) ή ο Οικονομικός Φορέας του οποίου γίνεται επίκληση Πόρων Τρίτων, αντίστοιχα, θα καλύψει τουλάχιστον τις ακόλουθες θέσεις: - Για τον Έλεγχο του Λεπτομερούς Σχεδιασμού: “Lead Engineer” και “Process Engineer” - Για την Επίβλεψη Κατασκευής: "Supervision Head”, ο οποίος θα είναι Πολιτικός Μηχανικός 7. Τα προσόντα και οι επί ποινή αποκλεισμού απαιτήσεις ειδικής εμπειρίας για το απαιτούμενο προσωπικό, περιγράφονται αναλυτικά στα τεύχη της Διακήρυξης. 8. Οι Συμμετέχουσες θα πρέπει να υποβάλουν με την τεχνική τους προσφορά στοιχεία που αφορούν: α) Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, β) Σχέδιο εκτέλεσης των Υπηρεσιών, γ) Πολιτική και Σχέδιο που θα εφαρμόσουν για την Υγιεινή, την Ασφάλεια και τη διατήρηση του Περιβάλλοντος κατά την επίβλεψη των εργασιών κατασκευής, δ) Προτάσεις σχετικά με τα υπολογιστικά προγράμματα και την υλική υποδομή που θα χρησιμοποιηθούν για τις Υπηρεσίες, ε) Τυχόν επιπλέον στοιχεία που θεωρεί η συμμετέχουσα σκόπιμο να υποβάλει. Αναλυτικότερα, ως ορίζεται στα τεύχη της Διακήρυξης. ΙΙΙ.1.4) Αντικειμενικοί κανόνες και κριτήρια συμμετοχής Κατάλογος και σύντομη περιγραφή κανόνων και κριτηρίων: Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν: - Οικονομικοί Φορείς σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ που έχουν την έδρα τους σε κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε χώρες με Συμφωνία Σύνδεσης με την ΕΕ ή σε χώρες με Διμερή Συμφωνία με την ΕΕ, η οποία επιτρέπει τη συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς φορέων στον τομέα του φυσικού αερίου, οι οποίοι επίσης μπορούν να αναφέρονται ως εταιρείες - ή Ενώσεις/Κοινοπραξίες/Συμπράξεις εταιρειών ως ανωτέρω. Αναλυτικότερα, ως ορίζεται στα τεύχη της Διακήρυξης. Επίκληση Πόρων Τρίτων: Σε περίπτωση που οι Συμμετέχουσες επικαλούνται και κάνουν χρήση της χρηματοοικονομικής ή/και της τεχνικής ή/και της επαγγελματικής ικανότητας Οικονομικών Φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 79 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ, θα πρέπει να υποβληθούν όλα τα έγγραφα που αναλυτικά ορίζονται στα τεύχη της Διακήρυξης. ΙΙΙ.1.6) Απαιτούμενες εγγυήσεις: - Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 5.800,00€. - Για την υπογραφή της σύμβασης θα κατατεθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους ίσου με το 5% του συμβατικού τιμήματος και σύμφωνα με τα τεύχη του Διαγωνισμού. -Επιπλέον κρατήσεις ύψους ίσου με 10% επί των εκάστοτε τιμολογίων πληρωμής, με δυνατότητα αντικατάστασης των κρατήσεων με Εγγυητικές Επιστολές. - Όλες οι Εγγυητικές Επιστολές πρέπει να εκδίδονται από τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε κράτος-μέλος της Συμφωνίας για τις Δημόσιες Συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, όπως κυρώθηκε με το Νόμο 2513/1997(ΦΕΚ Α' 139), το οποίο έχει το δικαίωμα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ή από το TΜΕΔΕ. Οι Εγγυητικές Επιστολές θα εκδοθούν στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. Αναλυτικότερα, ως ορίζεται στα τεύχη της Διακήρυξης. ΙΙΙ.1.7) Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν: - Ενδεχόμενοι τρόποι χρηματοδότησης: Από ιδίους πόρους και συγχρηματοδότηση από δημόσια δαπάνη. Η δημόσια δαπάνη θα χορηγείται μέσω του ΠΔΕ και θα συγχρηματοδοτείται εν μέρει από εθνική συμμετοχή και εν μέρει από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) στα πλαίσια της προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 2 της Πράξης: «Κατασκευή σταθμού φόρτωσης βυτιοφόρων Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στο σταθμό ΥΦΑ της Ρεβυθούσας» το οποίο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020» και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ/ MIS 5014854. - Οι πληρωμές θα καταβάλλονται τμηματικά, με την πρόοδο της σύμβασης, σύμφωνα με τα τεύχη του Διαγωνισμού. ΙΙΙ.1.8) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση: - Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν εταιρείες ή Ενώσεις/Κοινοπραξίες/Συμπράξεις αυτών, υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στην παράγραφο ΙΙΙ.1.4 ανωτέρω. - Σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύμπραξης, κατά τη φάση υποβολής της προσφοράς αρκεί η υποβολή προσυμφώνου σύστασης της Ένωσης/Κοινοπραξίας, δεσμευτικό για τα μέλη σε περίπτωση ανάθεσης. Για την υπογραφή της σύμβασης θα απαιτηθεί το σύμφωνα με το νόμο έγγραφο σύστασης της Ένωσης/Κοινοπραξίας/ Σύμπραξης. - Κάθε διαγωνιζόμενη Ένωση/Κοινοπραξία/Σύμπραξη οφείλει να ορίσει ως επικεφαλής (Leader) ένα εκ των μελών που την αποτελούν και το οποίο θα πρέπει να έχει επί ποινή αποκλεισμού, ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής στην Ένωση/ Κοινοπραξία/Σύμπραξη πενήντα τοις εκατό (50%). Αναλυτικότερα, ως ορίζεται στα τεύχη της Διακήρυξης. ΙΙΙ.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση ΙΙΙ.2.1) Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία ΙΙΙ.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Σύμφωνα με όσα αναλυτικά ορίζονται στα τεύχη της Διακήρυξης. ΙΙΙ.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης Τμήμα IV: Διαδικασία IV.1) Περιγραφή IV.1.1) Είδος διαδικασίας: Ανοικτή διαδικασία IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA) Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι IV.2) Διοικητικές πληροφορίες IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής Ημερομηνία 22/06/2020 Τοπική ώρα: 12:00 IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: Ελληνικά, Αγγλικά IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς Διάρκεια σε μήνες: 8 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών) IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών Ημερομηνία: 22/06/2020 Τοπική ώρα: 12:30μ.μ. Τόπος: Λεωφόρος Μεσογείων 357-359, GR 152 31 Χαλάνδρι Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, σύμφωνα με όσα αναλυτικά περιγράφονται στα τεύχη της Διακήρυξης. Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών: Εκπρόσωποι των συμμετεχόντων, σύμφωνα με τα τεύχη της διακήρυξης. Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες: 1) Η διενέργεια του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διεξαγωγής διαγωνισμών tenderONE της εταιρείας cosmoONE (www.marketsite.gr). Η επικοινωνία με το ΔΕΣΦΑ για θέματα σχετικά με το Διαγωνισμό γίνεται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διεξαγωγής διαγωνισμών tenderONE (www.marketsite.gr), εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στα Τεύχη της Διακήρυξης. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλάβει τα Τεύχη του Διαγωνισμού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διεξαγωγής διαγωνισμών tenderONE, επιλέγοντας τον φάκελο του εν λόγω Διαγωνισμού. Η εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα γίνεται αδαπάνως και πραγματοποιείται με την συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr/register και την αποδοχή των όρων χρήσης του Συστήματος. Αναλυτικότερα, ως ορίζεται στα τεύχη της Διακήρυξης. 2) Όλα τα έγγραφα υποβάλλονται από το Συμμετέχοντα ηλεκτρονικά και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με όσα αναλυτικά ορίζονται στα τεύχη της Διακήρυξης. 3) Ο Διαγωνισμός διέπεται από τις ισχύουσες διαδικασίες ανάθεσης του ΔΕΣΦΑ. Αναλυτικότερα, ως ορίζεται στα τεύχη της Διακήρυξης. 4) Κάθε διαφορά θα υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας. Οι διαφορές που αναφύονται κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού διέπονται από τις ισχύουσες διαδικασίες ανάθεσης του ΔΕΣΦΑ. 5) Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη και τις ισχύουσες διαδικασίες ανάθεσης του ΔΕΣΦΑ. 6) Τα κριτήρια αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς περιγράφονται αναλυτικά στα τεύχη της Διακήρυξης. 7) Οι Συμμετέχοντες πρέπει σε κάθε περίπτωση να υποβάλλουν όλα όσα αναλυτικά ορίζονται στα τεύχη της Διακήρυξης. VI.4) Διαδικασίες προσφυγής VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε., ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357-359, ΧΑΛΑΝΔΡΙ 15231 ΕΛΛΑΔΑ, Τηλέφωνο: +30 2130884000, Φαξ: +30 2106749504, Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.desfa.gr VI.4.3) Υποβολή προσφυγών Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών: Οι διαφορές που αναφύονται κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού διέπονται από τις ισχύουσες διαδικασίες ανάθεσης του ΔΕΣΦΑ. VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε., ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357-359, ΧΑΛΑΝΔΡΙ 15231 ΕΛΛΑΔΑ, Τηλέφωνο: +30 2130884000, Φαξ: +30 2106749504, Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.desfa.gr VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης: 07/05/2020.
PrintButton

09-05-2020

on .

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: 21275 ΕΞΕ 2020 Ημ/νία: 10/03/2020 ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για γνωστοποίηση στοιχείων. Σε εφαρμογή του άρθρου 27 παρ.5 του Ν.2971/01 και προ της εκδόσεως Πρωτοκόλλου Κατεδάφισης, καλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει, να ενημερώσει την Κτηματική Υπηρεσία Χαλκιδικής, Πολύγυρος ΤΚ 63100, Διοικητήριο 3ος όροφος γραφείο 95, (τηλ 2371352507), για τα στοιχεία αυτών που κατασκεύασαν τους δύο αμμοκράτες, μπροστά από το ακίνητο ιδιοκτησίας Νάτση Τρύφωνα του Αλκιβιάδη, στην θέση “Ξυλένιος Πύργος” στην περιοχή Μακριά Λαγκάδα Νικήτης, του Δήμου Σιθωνίας. Ο αναπληρωτής προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Χαλκιδικής Ευστάθιος Λ. Χατζόπουλος Αγρονόμος τοπογράφος μηχ. Π.Ε. Α΄ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: 21276 ΕΞΕ 2020 Ημ/νία: 10/03/2020 ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για γνωστοποίηση στοιχείων. Σε εφαρμογή του άρθρου 27 παρ.5 του Ν.2971/01 και προ της εκδόσεως Πρωτοκόλλου Κατεδάφισης, καλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει, να ενημερώσει την Κτηματική Υπηρεσία Χαλκιδικής, Πολύγυρος ΤΚ 63100, Διοικητήριο 3ος όροφος γραφείο 95, (τηλ 2371352507), για τα στοιχεία αυτών που έχουν αποθέσει άμμο και πέτρες εντός τμήματος αιγιαλού εμβαδού 89,48 τ.μ., μπροστά από την ξενοδοχειακή μονάδα “PORFI”, στην θέση “Ξυλένιος Πύργος” στην περιοχή Μακριά Λαγκάδα Νικήτης, του Δήμου Σιθωνίας. Ο αναπληρωτής προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Χαλκιδικής Ευστάθιος Λ. Χατζόπουλος Αγρονόμος τοπογράφος μηχ. Π.Ε. Α΄ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 29470 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε εφαρμογή της Πράξη5/9-4-2020 ,Θέμα 20ο της Συνέλευσης του Τμήματος, προκηρύσσει είκοσι μία (21) θέσεις υποψηφίων διδακτόρων και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή σχετικών υποψηφιοτήτων. Οι υποψηφιότητες με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο από 20.05.2020 έως και 05.06.2020. • Ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην κάτωθι διεύθυνση και ημερομηνία αποδεικνυόμενη από την ταχυδρομική σφραγίδα: Γραμματεία Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα, Θηβών 250, Αιγάλεω 12244 Κτίριο Ζ, Αίθουσα ΖΒ-213, τηλ. +30 210 538-1725 • είτε με courier Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, τα ζητούμενα δικαιολογητικά, καθώς και το έντυπο της αίτησης που θα πρέπει να συμπληρωθεί από τους υποψηφίους, είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος: http://eee.uniwa.gr. Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ημερομηνία: 28/4/2020 Αντώνιος Μορώνης Καθηγητής ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 7996 γ΄/ 08.05.2020 έκθεσή μου επίδοσης, σύμφωνα με την από 30.3.2020 έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου Σπάρτης Ανάργυρου Φαρλέκα, πληρεξουσίου: 1/ της Μιχαέλα- Κριστίνα (Mihaela - Cristina) Χρισκάνου (Hriscanouι) του Κοστινέλ (Costinel) και της Μαρία (Maria), με Α.Φ.Μ.: 139330277 και 2/ του Mιστάλτσι (Mistalschi) Παντουρεάνου (Pandureanu) του Ντουμίτρου (Dumitru) και της Κονστάντα (Constanta) Σαϊφ (Saif), με Α.Φ.Μ.:139330530, κατοίκων Σκάλας Λακωνίας, επέδωσα προς την Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Σπάρτης κ. Ευαγγελία Χατζηαγγελή για την Φλόρι - Ανδρέα (FLORI - ANDREA) Νίτα (ΝΙΤΑ) του ΒΑΛΕΡΙΚΑ και της ΕΛΕΝΑ, πρώην κάτοικο Σκάλας Λακωνίας και ήδη αγνώστου διαμονής, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες ακριβές αντίγραφο της από 19.11.2019 ΑΙΤΗΣΗΣ των πρώτων, που απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Σπάρτης και ζητά να γίνει δεκτή, να κηρυχθεί θετό τέκνο τους το αβάπτιστο, ανήλικο τέκνο, βιολογικό τέκνο της Φλόρι - Ανδρέα (FLORI - ANDREA) Νίτα (ΝΙΤΑ) του ΒΑΛΕΡΙΚΑ και της ΕΛΕΝΑ και αγνώστου πατέρα, το οποίο γεννήθηκε στις 10-08-2016, στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης και να διαταχθεί η καταχώριση της απόφασης που θα εκδοθεί στα οικεία ληξιαρχικά βιβλία. Στο τέλος του δικογράφου υπάρχει η από 21.2.2020 και με αριθμό ΕΜ34/2020 έκθεση κατάθεσης της Γραμματέως του άνω Δικαστηρίου, που βεβαιώνει την κατάθεση της άνω αίτησης και συνέχεια αυτής η με την ίδια ημερομηνία και με αριθ. πινακίου 6 πράξη της Προεδρεύουσας Πρωτοδίκου του ιδίου Δικαστηρίου κ. Αλεξάνδρας Καρκατζούλη, που ορίζει δικάσιμο της άνω αίτησης στις Δώδεκα (12) Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. στο κατάστημα του άνω Δικαστηρίου. Σπάρτη 8 Μαΐου 2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Ναυπλίου με έδρα το Πρωτοδικείο Σπάρτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚ. ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ Αλκαμένους 15 - Σπάρτη Τηλέφ. 27310-82439 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αρ 2794Α΄/7-5-2020 έκθεση επίδοσης του Δικ. Επιμελητή του Εφετείου Θεσσαλονίκης με έδρα το Πρωτοδικείο Γιαννιτσών Γεωργίου Σουπιάδη κατοίκου Γιαννιτσών, Ελ. Βενιζέλου 110 κοινοποιήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών Φερεντίνο Δημήτριο για τον πρώην κάτοικο Βεροίας και ήδη αγνώστου διαμονής, Παντελή Σιανόπουλο του Γρηγορίου και της Ανδρομάχης, επικυρωμένο αντίγραφο της από 12-03-2020 ΑΓΩΓΗΣ καταδίκης σε δήλωση βουλήσεως ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Γιαννιτσών με αρ. Έκθ. Κατάθεσης 150/2020 με επίσπευση των Αναστάσιου Χλωπτσίδη του Γεωργίου και της Σοφίας, κατοίκου Γιαννιτσών, Μητροπόλεως 26, με Α.Φ.Μ. 121424612 & Σοφίας χήρας Γεωργίου Χλωπτσίδη, το γένος Κύριλλου και Μαρίας Τσάγκαρλη, κατοίκου Γιαννιτσών, Μητροπόλεως 26, με Α.Φ.Μ. 129158649 κατά των 1)Δημητρίου Παπασταματίου του Τρύφωνα και της Ελένης, κατοίκου Γιαννιτσών, Μητροπόλεως 26, 2)Αφροδίτης Παπασταματίου του Τρύφωνα και της Ελένης, κατοίκου Θεσσαλονίκης, Στεφάνου Τάτη 10 και 3)Παντελή Σιανόπουλου του Γρηγορίου και της Ανδρομάχης, κατοίκου Βέροιας και ήδη αγνώστου διαμονής.Με την ως άνω αγωγή ορίστηκε κατάθεση προτάσεων και προσθήκης μέχρι 20-7-2020 & 4/9/2020 αντίστοιχα και ολοκλήρωση φακέλου δικογραφίας στις 4-9-2020 ώστε να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενος να παραστεί στη διάσιμο που ορίστηκε αρμόδια όπως ο νόμος ορίζει. Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος ΧΑΡΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Σχετικά με την κατάθεση στο Εφετείο Θράκης από το Ελληνικό Δημόσιο της από 4-2-2020 (Αρ. Κατ. 11/6-2-2020, Αρ. Πραξ. Προσδ. 43/6-2-2020), αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης ακινήτων και επικειμένων, τα οποία απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά με την υπ' αριθ. πρωτ. 2451/156785/27-6-2019 απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4395/5-7-2019, Τεύχος Δ’. Η ως άνω αναγκαστική απαλλοτρίωση κηρύχθηκε για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την κατασκευή έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΝΗΣΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ», έκτασης συνολικού εμβαδού 22.186,72 Μ2 (3.695,77 Μ2 για την κατασκευή της λιμνοδεξαμενής, 15.233,79 Μ2 για την κατασκευή του προσαγωγού και 3.257,16 Μ2 για την κατασκευή του δρόμου πρόσβασης), που απεικονίζεται στα από Ιανουάριο - Μάρτιο 2014 κάτωθι κτηματολογικά διαγράμματα: α) αριθ. σχεδίου 03, κλίμακας 1:1.000, οριζοντιογραφία περιοχής θέσης Λιμνοδεξαμενής, β) αριθ. σχεδίου 04, κλίμακας 1:1.000, οριζοντιογραφία περιοχής δρόμου πρόσβασης και γ) αριθ. σχεδίων: 05,06,07,08,09,10, κλίμακας 1:500, οριζοντιογραφία περιοχής προσαγωγού, τα οποία έχει συντάξει η Τοπογράφος Μηχανικός Βασιλική Δ. Ραπτοπούλου, τα έχει ελέγξει η Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Κωνσταντία Σαρίδου και τα έχει θεωρήσει ο Τοπογράφος Μηχανικός Απόστολος Ψαρράς και στους από 04.03.2014 αριθμητικούς και αλφαβητικούς κτηματολογικούς πίνακες της περιοχής της θέσης Λιμνοδεξαμενής, του προσαγωγού και του δρόμου πρόσβασης, που συνετάχθησαν, ελέχθησαν και θεωρήθηκαν από τους προαναφερόμενους μηχανικούς. Τα ανωτέρω κτηματολογικά στοιχεία έχουν εγκριθεί με την με αριθ. πρωτ.οικ.1504/53894/09.05.2016 απόφαση Υπ.Α.Α.Τ.. Η αίτηση αυτή στρέφεται κατά των: Α) Των φερόμενων ιδιοκτητών, κατά τον σχετικό κτηματολογικό πίνακα για την κατασκευή της Λιμνοδεξαμενής Ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός Αριθμ. ιδιοκτησίας ΚΠ 1) ΚΟΥΣΙΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 45 2) ΒΟΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 46 3) ΧΑΪΛΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ 47 4) ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 48 Β) Των φερόμενων ιδιοκτητών, κατά τον σχετικό κτηματολογικό πίνακα για την κατασκευή του προσαγωγού Ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός Αριθμ. ιδιοκτησίας ΚΠ 1) ΤΑΡΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 2 2) ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ 3Α 3) ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 3Β 4) ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 3Β 5) ΠΑΡΣΕΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 4 6) ΣΑΡΙΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 5 7) ΧΑΪΛΑ ΣΑΛΑΜΑΝΗ ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ 6 8) ΒΑΡΕΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 7 9) ΒΟΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 7Α 10) ΒΟΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 7Α 11) ΣΠΥΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8 12)ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 9 13) ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 10 14) ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 10 15) ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 10 16) ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 10 17) ΒΡΑΧΙΟΛΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 11 18) ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 12 19) ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 13 20) ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ 14 21) ΒΟΤΣΟΥ ΛΑΣΚΑΡΙΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 15 22) ΣΑΡΙΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 16 23) ΒΙΤΣΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 17 24) ΒΙΤΣΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 17 25) ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 18 26) ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 19 27) ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 20 28) ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 21 29) ΒΙΤΣΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 22 30) ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 23 31) α)ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ β)ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 24 32) ΚΟΥΣΙΑΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 25 33) ΚΟΥΣΙΑΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 25 34) ΚΟΥΣΙΑΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 25 35) ΚΟΥΣΙΑΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 25 36) ΚΟΥΣΙΑΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 25Α 37) ΚΟΥΣΙΑΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 26 38) ΚΟΥΣΙΑΝΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 27 39) ΚΟΥΣΙΑΝΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 27Α 40) ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 28 41) ΧΑΜΠΟΥΡΗ ΠΕΛΑΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 29 42) ΚΟΥΣΙΑΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 30 43) ΣΑΡΙΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 31 44) ΛΕΜΟΝΟΥΔΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ 32 45) ΣΑΡΙΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 33 46) ΣΑΡΙΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 33 47) ΣΑΡΙΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 34 48) ΧΑΜΠΟΥΡΗ ΠΕΛΑΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 35 49) ΧΑΜΠΟΥΡΗ ΠΕΛΑΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 35 50) ΧΑΜΠΟΥΡΗ ΠΕΛΑΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 35 51) ΚΟΥΣΙΑΝΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 36 52) ΚΟΥΣΙΑΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 37 53) ΚΟΥΣΙΑΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 37 54) ΚΟΥΣΙΑΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 38 55) ΚΟΥΣΙΑΝΤΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 39 56) ΚΟΥΣΙΑΝΤΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 40 57) ΚΟΥΣΙΑΝΤΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 40 58) ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΚΟΛΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 41 59) ΚΟΥΣΙΑΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 42 60) ΚΟΥΣΙΑΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 43 61) ΛΗΜΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 44 Γ) Των φερόμενων ιδιοκτητών, κατά τον σχετικό κτηματολογικό πίνακα για την κατασκευή του δρόμου πρόσβασης Ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός Αριθμ. ιδιοκτησίας ΚΠ 1) ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 10 2) ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 49 3) ΣΕΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 50 4) ΒΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 51 5) ΤΑΡΤΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 52 6) ΚΛΗΡΟΝΟΛΟΙ ΧΑΪΛΑ ΑΛΕΚΟΥ ΤΟΥ ΔΟΥΚΑ 53 7) ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 54 8) ΚΟΥΣΙΑΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 55 9) ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΣΕΛΙΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 56 10) ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΣΕΛΙΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 56 11) ΛΑΖΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 57 Πιο συγκεκριμένα το Ελληνικό Δημόσιο με την παραπάνω αίτηση ζητά να καθορισθεί η προσωρινή τιμή μονάδας αποζημίωσης των πιο πάνω απαλλοτριωθέντων ακινήτων, στο ποσό των 0,55 ανά τ.μ. και για τα επικείμενα αυτών ως εξής : 1) Για περίφραξη από συρματόπλεγμα στο ποσό των 3 ευρώ ανά μέτρο, 2) Για ξηρολιθιά στο ποσό των 2 ευρώ ανά μέτρο, 3) Για ελιές στο ποσό των 250 ευρώ ανά τεμάχιο, 4) Για οπωροφόρα δένδρα στο ποσό των 200 ευρώ ανά τεμάχιο, 5) Για άγρια δένδρα στο ποσό των 100 ευρώ ανά τεμάχιο, 6) Για πλατάνια στο ποσό των 150 ανά τεμάχιο. Δικάσιμος της αίτησης αυτής ορίστηκε η Παρασκευή 4-12-2020, ώρα 10:00 π.μ., τόπος δε εκδίκασης το ακροατήριο του Μονομελούς Εφετείου Θράκης, ενώ αντίγραφά της έχουν τοιχοκολληθεί στους πίνακες ανακοινώσεων του Εφετείου Θράκης (σχετική η έκθεση με αριθμ. 2827/13-2-2020 του δικαστικού επιμελητή Πρωτ. Ροδόπης Αθανασίου Μωραΐτη) και του Δήμου Σαμοθράκης (σχετική η έκθεση με αριθμ. 4532Δ’/27-2-2020 του Δικαστικού Επιμελητή Πρωτ. Αλεξανδρούπολης Δημητρίου Κυραδενίδη) . Κατόπιν αυτών, ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ όλοι οι καθ’ ων, καθώς και όσοι άλλοι προβάλλουν δικαίωμα επί της απαλλοτριούμενης έκτασης, για να λάβουν γνώση, για τις νόμιμες συνέπειες και για να παρασταθούν κατά τη συζήτηση της αίτησης αυτής, όταν και όπου αρμόδια παραπάνω ορίζεται. Κομοτηνή, 4-5-2020 Ο Πληρεξούσιος του Ελληνικού Δημοσίου Στέργιος Παπαδόπουλος Δικαστικός Πληρεξούσιος Ν.Σ.Κ. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ (Δ.AΝ.ΕΤ.Α.Λ.) Δ/ΝΣΗ: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1, ΛΑΥΡΙΟ 19 500 ΤΗΛ: 22923 - 20132, FAX: 22920 - 22413 Α.Φ.Μ: 997803077, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Αρ. Πρωτ: 178 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας µε την επωνυμία "Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Ακινήτων Λαυρεωτικής" και το διακριτικό τίτλο "Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ." προκηρύσσει Επαναληπτικό Ανοιχτό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό εκμίσθωσης του δημοτικού αναψυκτηρίου στην παραλία της Κακής Θάλασσας Κερατέας και δη του ευρισκόμενου στο Ο.Τ. 65 σχεδίου πόλεως Κακής Θάλασσας ακινήτου, που αποτελείται από ισόγειο και δώμα – ταράτσα, συνολικής επιφάνειας 311,09 τ.μ., καθώς και του γύρωθεν αυτού περιβάλλοντος χώρου, ο οποίος περιλαμβάνει κήπο, βοηθητικούς χώρους και τέσσερις τουαλέτες και η συνολική επιφάνεια του γηπέδου συμπεριλαμβανομένου του ως άνω ακινήτου και των βοηθητικών χώρων είναι 6.043,01 τ.μ., όπως αποτυπώθηκε στο από τον Απρίλιο του 2018 σχεδιάγραμμα του αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού Ραμπαούνη Αναστάσιου (αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας) σύμφωνα με τα κάτωθι: Τόπος και χρόνος διεξαγωγής επαναληπτικής δημοπρασίας: Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική, θα διεξαχθεί στις 20/5/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στο Λαύριο και δη στο κτίριο του Παλαιού Μηχανουργείου που βρίσκεται στο Λιμάνι Λαυρίου ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας δημοπρασιών του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί περιγράφεται αναλυτικά στις σελίδες 2-3 της υπ’ αριθ. πρωτοκόλλου 146/16.4.2020 Διακήρυξης του Διαγωνισμού στην με αριθμό 34/2020 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας. Αναθέτουσα Αρχή: “Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Ακινήτων Λαυρεωτικής" και το διακριτικό τίτλο "Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ." Δ/ΝΣΗ: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1, ΛΑΥΡΙΟ 19 500 ΤΗΛ: 22923 - 20132, FAX: 22920 - 22413 Α.Φ.Μ: 997803077, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Περιγραφή ακινήτου: Δημοτικό ακίνητο στην παραλία της Κακής Θάλασσας Κερατέας και δη το ευρισκόμενο στο Ο.Τ. 65 σχεδίου πόλεως Κακής Θάλασσας ακίνητο, που αποτελείται από ισόγειο και δώμα - ταράτσα συνολικής επιφάνειας 311,09 τ.μ., καθώς και ο γύρωθεν αυτού περιβάλλων χώρος, ο οποίος περιλαμβάνει κήπο, βοηθητικούς χώρους και τέσσερις τουαλέτες επιφάνειας και η συνολική επιφάνεια του γηπέδου συμπεριλαμβανομένου του ως άνω ακινήτου και των βοηθητικών χώρων, είναι 6.043,01 τ.μ. Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς: Κατώτερο ετήσιο μίσθωμα ορίζεται το ποσό των 50.000€. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το μίσθωμα ενός μισθωτικού έτους με το ετήσιο μίσθωμα οριζόμενο κατά το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, ήτοι εγγύηση πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000,00€) που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη εγγύηση, ποσού ίσου προς ποσοστό 100% των μισθωμάτων επί του οριζομένου μισθώματος κατά το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς της διακήρυξης του πρώτου έτους, ήτοι εγγύηση πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000,00€) για την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός των από τη διακήρυξη οριζομένων προθεσμιών καταβολής του μισθώματος. Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται εξαετής, αρχομένη από της υπογραφής της μισθωτικής συμβάσεως και δύναται να παρατείνεται με αποφάσεις του Δ.Σ. της Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ. Α.Ε. Πληροφορίες: Για την δημοπρασία παρέχονται τηλεφωνικώς ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00-13:00 , Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22923 – 20132, 22923 - 20106 - email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από προφορική αίτηση που υποβάλλεται. Η παρούσα περίληψη διακήρυξης να αναρτηθεί αμελλητί στη Διαύγεια δέκα (10) ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας. Λαύριο, 8/5/2020 Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ. Χαράλαμπος Ζαγουρής

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας