PrintButton

13-11-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Με την υπ' αριθμ. 18/2019 διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών τροποποιήθηκε το καταστατικό του σωματείου με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ», με έδρα τον Κουβαρά Αττικής, θέση Πέτα, οδός Ομήρου, αριθμός 29 και με σκοπό την μεταφορά της έδρας του σωματείου. Αθήνα 10/6/2019 Ο πληρεξούσιος δικηγόρος ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.Δ.Σ.Α. 25265 Με την υπ' αριθμ. 4/2019 διαταγή του Ειρηνοδικείου Κρωπίας αναγνωρίστηκε το σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ Τ.Ε.Ε. ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ», με έδρα τον Δήμο Κορωπίου Αττικής, το κτήριο του ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής και με σκοπό, μεταξύ άλλων, την μελέτη και προβολή των προβλημάτων του σχολείου και το συντονισμό της δράσης όλων των γονέων για τη λύση τους, την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό και τη δημοκρατική αναβάθμιση της παιδείας. Αθήνα 10/6/2019 Ο πληρεξούσιος δικηγόρος ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.Δ.Σ.Α. 25265 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αρ. 9766β/7-11-19 έκθεσή μου επίδοσης, ύστερα από γραπτή παραγγελία της Δικηγόρου Παναγιώτας Σταματίου της «ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Δικηγορική Εταιρεία», πληρεξουσίας της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ», που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Αθηνών αρ. 71 και εκπρ/ται νόμιμα, ήρθα και επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Λάμπρο Δημητριάδη, πρώην κάτοικο Αθηνών, Πειραιώς 88 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της 5639/13 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, Τακτική Διαδικασία. Με την οποία δικάζει ερήμην του εναγομένου, ορίζει παράβολο ερημοδικίας 110€, Δέχεται την αγωγή. Υποχρεώνει τον εναγόμενο να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των (6.312,02) ευρώ, εντόκως, από την επομένη της παρόδου της προθεσμίας των εκατόν είκοσι ημερών από την έκδοση κάθε τιμολογίου και για το ποσό, που οφείλεται για το καθένα από αυτά, μέχρι την εξόφληση. Επιβάλλει σε βάρος του εναγομένου τα δικαστι κά έξοδα της ενάγουσας τα οποία ορίζει σε 270 €. Προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 12-11-19 Ο Δικ. Επιμελητής Γεώργιος Φιλιππουπολίτης Φειδίου 6- Αθήνα Με την με αρ. 9767βΠ-11-19 έκθεσή μου επίδοσης, ύστερα από γραπτή παραγγελία της Δικηγόρου Παναγιώτας Σταματίου της «ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Δικηγορική Εταιρεία», πληρεξουσίας της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «IBM ΕΛΛΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΕ», που εδρεύει στο Χαλάνδρι, Λ. Κηφισίας 284 και εκπρ/ται νόμιμα, ήρθα και επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για την ΕΠΕ με επωνυμία «IΒΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΕ», με πρώην έδρα στην Αθήνα, Ι. Δροσοπούλου 4 και εκπρ/ται νόμιμα, ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της 11007/19 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, Τακτική Διαδικασία. Με την οποία δικάζει ερήμην της εναγομένης, ορίζει παράβολο ερημοδικίας στο ποσό 200€, Απορρίπτει ότι κρίθηκε απορριπτέο, Δέχεται την αγωγή. Υποχρεώνει την εναγομένη να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των (70.651,93) ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης της αγωγής και μέχρι την εξόφληση. Καταδικάζει την εναγομένη στην καταβολή των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας, τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 3.000€. Προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 12-11-19 Ο Δικ. Επιμελητής Γεώργιος Φιλιππουπολίτης Φειδίου 6 - Αθήνα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ’ αριθμ. 20/2019 διαταγή του Ειρηνοδικείου Μαραθώνος (διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας) εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις στο καταστατικό του σωματείου με την επωνυμία «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ», που εδρεύει στις Αφίδνες Αττικής ειδικότερα δε η τροποποίηση του καταστατικού εν συνόλω και η κωδικοποίηση αυτού. Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2019 Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 119, ΑΘΗΝΑ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 211.40 38 997 Με τις με αρ. 9780β και 9779β/12-11-19 εκθέσεις μου επίδοσης, ύστερα από γραπτή παραγγελία της Δικηγόρου Αγγελικής Λεγάκη, πληρεξουσίας του Δημητρίου Νικ. Στρατιώτη, κατοίκου Ν. Περάμου Αττικής, ήρθα και επέδωσα στον κ. Ε ισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τους: 1) Νικόλαο Πέτκα του Δημητρίου και 2) Ελένη Πέτκα του Δημητρίου, πρώην κατοίκων Αθηνών, με τελευταία γνωστή διαμονή Κεφαλληνίας 18 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της 22-10-19 Αίτησης του πρώτου κατά των δεύτερων, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδ. Εκουσίας Δικαιοδοσίας), με την οποία Ζητά να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή καθ όλο το αιτητικό αυτής. Να αναγνωρισθεί ότι για το οικόπεδο με ΚΑΕΚ 05 103 11 01 014/0/0, που περιγράφεται λεπτομερώς στο ιστορικό της παρούσας, είναι κατά ποσοστό 100% πλήρης και αποκλειστικός κύριος. Να διαταχθεί η διαγραφή (από τον αρμόδιο υπάλληλο του κτηματολογικού γραφείου Ν. Περάμου - Μεγάρων) της με ημερομηνία 23.03.07 και με αρ. καταχώρησης στο κτηματολόγιο 261/26.03.2007 αιτήσεως διόρθωσης αρχικών εγγραφών που είχε κατατεθεί ενώπιον του άνω Δικαστηρίου με ΓΑΚ 70678/07 και ΕΑΚΔ 3353/07 από τους δικαιοπαρόχους του Ελένη Πέτκα και Νικόλαο Πέτκα με αίτημα ίδιο με το αιτητικό της παρούσας αιτήσεώς του, η οποία αίτηση ματαιώθηκε κατά την δικάσιμο της 10/10/2008, αλλά εντούτοις παραμένει καταχωρημένη στο Κτηματολογικό γραφείο Μεγάρων - Νέας Περάμου και στο ΚΑΕΚ 05 103 11 01 014/0/0 και η οποία χρήζει διαγραφής. Να διορθωθεί η ανακριβής πρώτη εγγραφή που καταχωρήθηκε στο οικείο κτηματολογικό βιβλίο του Κτηματολογικού Γραφείου Ν. Περάμου- Μεγάρων και συγκεκριμένα στο κτηματολογικό φύλλο γεωτεμαχίου με ΚΑΕΚ 05 103 11 01 014/0/0, να απαλειφθεί εντελώς η ένδειξη «ΑΓΝΩΣΤΟΣ» και να αναγραφούν ως αρχικοί κύριοι κοινώς και αδιαιρέτως κατά ποσοστό 33,34% εξ αδιαιρέτου η αρχική δικαιοπάροχός του Ελένη Πέτκα του Δημητρίου και της Αναστασίας και κατά ποσοστό 33,33% και ο αρχικός δικαιοπάροχός του Νικόλαος Πέτκας του Δημητρίου και της Αναστασίας, κύριοι κατά πλήρη κυριότητα κατά την ημερομηνία μεταβίβασης του ακινήτου (προς τον αιτούντα κα ι τον πατέρα του Νικόλαο Στρατιώτη), λαμβάνοντας υπόψη ως νόμιμο και ισχυρό τίτλο κτήσης του δικαιώματός τους επί του εν λόγω ακινήτου την με αριθμό 14.579/1991 πράξη αποδοχής κληρονομίας της συμβ/φου Πειραιώς Μαρίας Καλογεροπούλου - Πολυμενέα, νομίμως μεταγεγραμμένης στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Μεγάρων στον τόμο 330 και με αρ.14. Να διαταχθεί η ορθή καταχώρηση των μεταγενέστερων πράξεων στο ΚΑΕΚ 05 103 11 01 014/0/0 κατόπιν διόρθωσης της εγγραφής του αγνώστου και να καταχωρηθούν οι πράξεις αυτές χωρίς την επιφύλαξη του άρθρου 7Α του νόμου 2664/1998, σε πλήρη χρονολογική σειρά. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχουν: Α) έκθεση κατάθεσης δικογράφου του Γραμματέα του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών, με ΓΑΚ 92822/19, ΕΑΚ: 4023/19 και ημερομηνία κατάθεσης 25-10-19 και Β) η από 25-10-19 πράξη του κ. Δικαστή του πιο πάνω δικαστηρίου, που ορίζει δικάσιμο στις 19-3-21, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9 π.μ., με πινάκιο: ΡΚ, με αρ πιν.:8.. Προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενους να παραστούν όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα 12-11-19 Ο Δικ. Επιμελητής Γεώργιος Φιλιππουπολίτης Φειδίου 6- Αθήνα 2103819188 ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ «Η ΞΕΝΙΑ» συν.Π.Ε. ΓΡΑΦΕΙΑ: ΣΤΑΔΙΟΥ 24 - 105 64 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Σαρρή Ολυμπία ΤΗΛ.: 213 2169900 213 2169912 2109715469 Αριθ. πρωτ.: 240 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Προς: Ολα τα μέλη του Συνεταιρισμού Καλούνται όλα τα μέλη του εν Αθήναις εδρεύοντος Οικοδομικού Συνεταιρισμού Ξενοδόχων Ελλάδος «Η ΞΕΝΙΑ» συν. Π.Ε. όπως προσέλθουν σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα την 4η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16η (4 μ.μ.) στο ξενοδοχείο «ΠΑΡΝΩΝ», οδός Χαλκοκονδύλη 21. Θέματα ημερήσιας διάταξης 1) Εκθεση του Δ.Σ. για την ενεστώσα κατάσταση του Συνεταιρισμού. 2) Εγκριση απολογισμού παρελθούσης χρήσεως 2018 και προϋπολογισμού παρούσης χρήσεως. 3) Ανακοινώσεις. Σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση ματαιωθεί έλλειψη απαρτίας, θα επαναληφθεί στις 16 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα στον ίδιο τόπο και χώρο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα. Επισημαίνεται: α) ότι και κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία των μελών. β) ότι οι αποφάσεις των Γεν. Συνελεύσεων είναι υποχρεωτικές και για τα απουσιάζοντα μέλη και γ) ότι κάθε μέλος, αδιαφόρως του αριθμού των μερίδων των οποίων είναι κάτοχος, έχει μίαν ψήφο. Η παρούσα θα γνωστοποιηθεί στο Ειρηνοδικείο και στον οικείο Ο.Τ.Α., θα αποσταλεί προς ένα έκαστον των μελών, θα αναρτηθεί στα γραφεία του Συνεταιρισμού και θα δημοσιευθεί σε ημερήσια Εφημερίδα της Αθήνας, και όπως γνωρίζετε η παρουσία σας είναι απαραίτητη. Η Πρόεδρος ΣΑΡΡΗ ΟΛΥΜΠΙΑ Υ.Γ. η εξόφληση των συνδρομών σας μπορεί να γίνεται κατ' ευθείαν: α) στο λογ/σμό EUROBANK: 0026-0222.86 0200 104386 Παρακαλείσθε όταν κάνετε κατάθεση μέσω Τραπέζης να γράφετε και το όνομά σας γιατί αλλιώς στο εξτρέ της Τράπεζας δεν φαίνεται ο καταθέτης και εμείς δεν μπορούμε να χρεώσουμε την μερίδα σας και ακόμη δεν μπορούμε να σας στείλουμε απόδειξη πληρωμής σας. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ Η Πρόεδρος Σαρρή Ολυμπία Ο Γενικός Γραμματέας Παπαπαύλου Γεώργιος ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡIΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Οικ. Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 136 73 Αχαρνές Τηλ.: (+30) 213 2072469 Fax: (+30) 213 2072369 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Βαθμός προτ.: «Κοινός» Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηνεκές Αριθμ. πρωτ.: 50416 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Αχαρνών, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις Διατάξεις του Βιβλίου Ι, του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για τα προσφερόμενα είδη, σύμφωνα με την με αριθμ. 52/2019 μελέτη. Η προμήθεια περιλαμβάνεται στα CPV: 37535200-9 «Εξοπλισμός παιδικής χαράς», 34991000-0 «Φωτιστικά σώματα υπαίθριων χώρων», 44423700-8 «Στοιχεία φρεατίων επίσκεψης», 44321000-6 «Καλώδια», 31224700-9 «Κιβώτια σύνδεσης», 44115210-4 «Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων», 4416500-4 «Εύκαμπτοί σωλήνες, κατακόρυφοι σωλήνες και χιτώνια». Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 275.999,99 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών, από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». Η δαπάνη βαρύνει του Κ.Α. 64-7135.001, προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, όπως εγκρίθηκε με την με αρ. 202/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (Α.Δ.Α.: 6H4ΨΩΨ8-ΖΔΙ). Για την συγκεκριμένη προμήθεια έχουν εκδοθεί οι με αρ. Α-945/2019 (ΑΔΑ: ΨΟ75ΩΨ8-ΥΟΝ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. Η προμήθεια διαιρείται αναλυτικά στα παρακάτω Τμήματα: ΟΜΑΔΑ 1΄«ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 215.188,36 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %. ΟΜΑΔΑ 2΄«ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ», εκτιμώμενης αξίας 47.120,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %. ΟΜΑΔΑ 3΄«ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ», εκτιμώμενης αξίας 13.691,63 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %. Προσφορές υποβάλλονται είτε για μια ομάδα, είτε για περισσότερες ομάδες, είτε για το σύνολο των ομάδων. Όλες οι ομάδες μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου έλαβε τον Συστημικό Αριθμό 81318. Ημερομηνία & ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 10/12/2019 & ώρα 07:00 π.μ.. Καταληκτική ημερομηνία & ώρα υποβολής προσφορών: 16/12/2019 & ώρα 15:30 μ.μ.. Αποσφράγιση προσφορών (Δικαιολογητικά – Τεχνική Προσφορά): 20/12/2019 & ώρα 10:00 π.μ.. Στo διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώσεις προμηθευτών, και συνεταιρισμοί αντίστοιχης επαγγελματικής δραστηριότητας, που παρέχουν εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, και που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2.2 της διακήρυξης. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού και η γλώσσα σύνταξης αυτών θα είναι η Ελληνική. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 1 % επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης κάθε ομάδας, χωρίς Φ.Π.Α., διάρκειας τουλάχιστον εξήντα (60) ημερών μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Τόπος παράδοσης της προμήθειας είναι ο Δήμος Αχαρνών (Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης: EL 305). Η παράδοση του εξοπλισμού θα γίνει κατόπιν συνεννόησης εντός είκοσι (20) ημερών, μετά την έκδοση εντολής παραγγελίας από το Τμήμα Προμηθειών. Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, υποχρεούται, πριν από την υποβολή των προβλεπόμενων στον Τίτλο 3 του Ν.4412/2016 ένδικων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής (άρθρο 360 παρ.1 του Ν.4412/2016), όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 3.4 της διακήρυξης. Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης παρέχεται στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση: http://www.acharnes.gr/el/category/content-665-59. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους ή να τους αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατόπιν αιτήματος στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής, βαρύνει τον/τους ανάδοχο/αναδόχους. Αχαρνές, 12/11/2019 Ο Αντιδήμαρχος Οικ. Υπηρεσιών Μιχαήλ Βρεττός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ [ Κ.Α.Υ.Φ. ] αριθμ. πρωτ.: 2718 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ0: 36/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Το Ανοικτό Κατάστημα της Κεντρικής Αποθήκης Υλικού Φυλακών- (Κ.Α.Υ.Φ) στον Κορυδαλλό διενεργεί ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής για την προμήθεια αλεύρων αρτοποιίας, α./ κατηγορίας τύπου Τ70% κοινό αλεύρι & β./ κατηγορίας Π 55% ζαχαροπλαστικής για την κάλυψη των αναγκών σε άλευρα αρτοποιίας του κρατικού αρτοποιείου της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ – Κ.Α.Υ.Φ. • Η ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr είναι η 12-11-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 Ανάλυση ομάδων αλεύρων: • Α΄ ΟΜΑΔΑ: ΑΛΕΥΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Τ 70% 232.566,00 € (χωρίς τον Φ.Π.Α.13%) & • Β΄ ΟΜΑΔΑ: ΑΛΕΥΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Π 55% 58.142,00 € (χωρίς τον Φ.Π.Α.13%) • Σύνολο Α+Β ομάδας 290.708,00 € (μη συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων & φ.π.α 13%) • Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της Πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Στην περίπτωση διαφορετικών ημερομηνιών λαμβάνεται υπόψη η τελευταία. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών • 14-11-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία από οικονομικούς φορείς εγγεγραμμένους στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/2013 ΦΕΚ 120 Α’/29-05-20132 και στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 ΦΕΚ 2677 Β’/21-10-2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: • 17-12-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 23:59 Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/2013 και το άρθρο 6 της Υ.Α. Π1/2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Μετά την παρ έλευσ η της καταληκτικής ημερο μηνίας και ώρ ας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: • 20-12-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς και ενώσεις αυτών, που ασκούν νόμιμα την εμπορία ή διακίνηση των υπό προμήθεια ειδών στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 19 του Ν.4412/2016 και πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 73 και 77 του αυτού Νόμου. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ, διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπήσει στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μία εταιρείες ή κοινοπραξίες. Δεν μπορεί επίσης να συμμετέχει (ξεχωριστά) και για δικό του λογαριασμό αυτός που εκπροσωπεί διαγωνιζόμενη εταιρεία ή είναι μέλος διοικητικού συμβουλίου τέτοιας εταιρείας. Δεν μπορεί να συμμετέχει στη δημοπρασία για δικό του λογαριασμό υπάλληλος εταιρείας η οποία λαμβάνει μέρος σε αυτή ή ειδικοί σύμβουλοι που μισθοδοτούνται ή αμείβονται με οποιοδήποτε τρόπο από την εταιρεία αυτή. Κάθε προσφέρων οφείλει να αποδείξει την χρηματοοικονομική και τεχνική του επάρκεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αναλυτική διακήρυξη. Οι προσφορές ισχύουν, με ποινή αποκλεισμού, χωρίς καμία αλλαγή για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξη (6) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του προϋπολογισμού της προμήθειας χωρίς ΦΠΑ, ξεχωριστά για κάθε ομάδα του διαγωνισμού για την οποία δίνεται η προσφορά. Γίνονται δεκτές προσφορές κατά ομάδα – γραμμή του διαγωνισμού και μόνο για το σύνολο των κατά ομάδα-γραμμών των ζητούμενων ποσοτήτων έκαστου είδους. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος των κατά ομάδα - γραμμών ζητούμενων ποσοτήτων έκαστου είδους. Εναλλακτικές προσφορές, καθώς και αντιπροσφορές, δεν γίνονται δεκτές. Υπάρχουν τεχνικές προδιαγραφές και επισυνάπτονται στη Νο 36/2019 διακήρυξη στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ, διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr με α/α 81601.1 • Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά μέσα στο Ανοικτό Κατάστημα Κεντρικής Αποθήκης Υλικού Φυλακών - (Κ.Α.Υ.Φ), οδός: Νικηφορίδη 2 στον Κορυδαλλό Αττικής. • Η Κ.Α.Υ.Φ δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων έκαστου είδους, οι οποίες αναγράφονται στον προϋπολογισμό. Επίσης μπορεί να προμηθευτή και ένα μικρό μέρος από αλεύρι ολικής αλέσεως ,ανάλογα με την ζήτηση των νοσοκομείων και ιδρυμάτων. • Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων για κάθε είδος, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Κ.Α.Υ.Φ και με αύξηση των ποσοτήτων κατά 30% μετά από έγγραφη δήλωση της υπηρεσίας, αλλά όχι πέραν του αναφερόμενου προϋπολογισμού γεωργικής χρήσης 2019-2020. Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται από το γραφείο προμηθειών του Ανοικτού Καταστήματος της Κεντρικής Αποθήκης Υλικού Φυλακών - (Κ.Α.Υ.Φ) επί της οδού Νικηφορίδη 2 στο Κορυδαλλό Ταχ. Κωδ: 181 10, αρμόδιος υπάλληλος κ. Δανιήλ Γεώργιος τηλέφωνο: 210 4964068 fax: ({}): 210 4972917, e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αριθμός Ανακοίνωσης στην ΕΕ 2019/S 216 -529568 Κορυδαλλός 11 Νοεμβρίου 2018 Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Μαρίνα Μπούκη 19PROC005821087 2019-11-08 ΑΔΑ: ΩΕΤΩΩΚΣ-7ΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΑΥΓΕΙΑ) ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Χρυσούπολη 07.11.2019 ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Αρ. πρωτ.: 16550 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Νέστου προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με υποβολή ηλεκτρονικών προσφορών για την «Προμήθεια ενός Τριαξονικού φορτηγού και ενός Αναρροφητικού Σαρώθρου», με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής, προϋπολογισμού 176.800,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ και θα χρηματοδοτηθεί από ΣΑΤΑ του Δήμου (με ποσό 19.232,00 €) καθώς και από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (με ποσό 200.000,00). Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 28.11.2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. σύμφωνα με τα αναφερόμενα της Υ.Α. 56902/215/19-5-2017 (Φ.Ε.Κ. /Β΄/1924/2-7-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Η ηλεκτρονική αποσφράγιση θα γίνει τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10.00 π.μ. από την αρμόδια επιτροπή. α/α CPV Είδος Προϋπολογισμός 1 Τμήμα 1 34134200-7 Ένα Τριαξονικό Φορτηγό με ανατρεπόμενη Κιβωτάμαξα 107.300,00€ 2 Τμήμα 2 34144431-8 Ένα Αυτοκινούμενο Αναρροφητικό Σάρωθρο 69.500,00€ Σύνολο 176.800,00€ ΦΠΑ 24% 42.432,00€ Συνολική αξία με Φ.Π.Α 219.232,00€ Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τους όρους των τευχών της Διακήρυξης (Διακήρυξη, Αρ. Μελέτη 5012/2019, κλπ.) και με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/08.08. 2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Οι υποψήφιοι προμηθευτές οφείλουν, μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών τους, να προσκομίσουν σε σφραγισμένο φάκελο τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους, συμπεριλαμβανομένης και της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής τους. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι Συνεταιρισμοί και οι Ενώσεις προμηθευτών, εφόσον υποβάλλουν κοινή προσφορά, που διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση για την προμήθεια του παρόντος διαγωνισμού και πληρούν τους όρους της διακήρυξης σχετικά με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το δύο τοις εκατό (2%) της προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς τον Φ.Π.Α.. Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο τελικός μειοδότης θα πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους πέντε τοις εκατό (5%) της κατακυρωθείσης δαπάνης χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α. Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, κηρύκεια, χαρτόσημα, δημοσίευση και τυχόν έξοδα καθώς και οι λοιπές κρατήσεις βαρύνουν τον τελικό μειοδότη. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζομένους για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης είναι αναρτημένο στο διαδικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων, στην ηλεκτρονική πύλη του Διαγωνισμού (α/α Συστήματος: 80308) στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων www.eprocurement.gov.gr και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.nestos.gr). Η περίληψη θα δημοσιευτεί σε τρις (3) εφημερίδες και θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ www.diavgeia.gov.gr, www.eprocurement.gov.gr και στην Ιστοσελίδα του Δήμου (www.nestos.gr). Σχετικά αιτήματα / ερωτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. Ο Δήμαρχος Νέστου Μιχαηλίδης Σάββας
PrintButton

12-11-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Κατόπιν παραγγελίας της Βασιλικής Δαλιάνη του Αθανασίου και της Πασχαλίνας, κατοίκου Καλλιθέας, οδός Φιλικής εταιρείας 1, επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, η από 24/10/2019 εξώδικη πρόσκληση για συναινετική λύση συμφώνου συμβίωσης, προς τον πρώην κάτοικο Αθηνών οδός Δωδώνης 85 και ήδη αγνώστου διαμονής, Aurel (Αουρέλ) Kollcaku (Κολκάκου) της Ibrahim (Ιμπραχίμ) Kollcaku (Κολκάκου) και της Sabire (Σαμπίρε) Kollcaku (Κολκάκου), με Αριθμό ΒΑ 3825764 αλβανικού διαβατηρίου, στερούμενος ΑΦΜ και με θεώρηση εισόδου Fvzoni (Φζόνι), Βόρειας Μακεδονίας στις 21/09/2019, με το οποίο η εξωδίκως δηλούσα προσκαλεί τον τελευταίο όπως από κοινού προσέλθουν σε συμβολαιογράφο, προκειμένου να υπογράψουν κοινή συμβολαιογραφική πράξη λύσης του υπ' αριθμόν 14530/10-10-2019 μεταξύ τους συναφθέντος συμφώνου συμβίωσης και επιπλέον τον ενημερώνει ότι εάν δεν επιτευχθεί η από κοινού και εκ συμφώνου λύση του ανωτέρω Συμφώνου Συμβίωσης αφού παρέλθουν τρεις (3) μήνες από την επίδοση της εξώδικης πρόσκλησης, τότε, μονομερώς θα υπογράψει ενώπιον συμβολαιογράφου δήλωση λύσης του ανωτέρω συμφώνου συμβίωσης. Για την επίδοση συντάχθηκε η υπ' αριθ. 2588Β'/08.11.2019 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας Ουρανίας Μπαϊράμη του Θεοδώρου. Αθήνα, 11/11/2019 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΜΠΑΪΡΑΜΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με την 6676Β'/6-11-2019 έκθεσιν επιδόσεως εμού της Δικαστικής Επιμελήτριας της περιφερείας του Εφετείου Ναυπλίου, με έδρα το Πρωτοδικείο Σπάρτης Ιωάννας Νικ. Βύσσια, κατοίκου Σπάρτης Λυκούργου 121, κατόπιν εγγράφου παραγγελίας της Δικηγόρου Σπάρτης κ. Ανάργυρου Φαρλέκα κατοίκου Σκάλας Λακωνίας, πληρεξουσίου του Στυλιαρά Νικολάου του Τριαντάφυλλου κατοίκου δ.κ. Σκάλας του Δήμου Λακωνίας επιδόθηκε νομίμως εις τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σπάρτης, δια την αγνώστου διαμονής Stebelska (Στεμπέλσκα) Olena (Ολένα) του Βασίλι και της Ευγενίας υπηκόου Ρωσίας κατοίκου δ.κ Σκάλας του Δήμου Ευρώτα και ήδη αγνώστου διαμονής αντίγραφο του πινακίου εγγραφής πολιτικών υποθέσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σπαρτης συνεδρίασης 25-10-2019 δι ης ορίζεται χρόνος προς συζητησιν της ορισθείσας αγωγής διαζυγίου (διετούς διαστάσεως) του άνω ενάγοντος την 8ην Μαΐου 2020 μετά της συγκοινοποιουμένης αγωγής που είχε οριστεί η συζήτησής της για την άνω συνεδρίαση μετά της παραπόδας αυτού και την από 5-11-2019 παραγγελία προς επίδοσιν. Η Δικαστική Επιμελήτρια ΙΩΑΝΝΑ ΒΥΣΣΙΑ Κάτοικος Σπάρτης Λυκούργου 121 Τηλ. 27310 25433 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Εγώ, ο Δικαστικός Επιμελητής της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Αριστείδης Ραυτόπουλος, κάτοικος Άνοιξης Αττικής (οδός Μεσολογγίου αρ.3), σύμφωνα με την από 11/10/2019 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από τo Δικηγόρο Αθηνών, κo ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΑΧΑΙΡΙΩΤΗ, που έχει την έδρα του στην Αθήνα (οδός Μερλιν αρ.3), πληρεξούσιος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.», που εδρεύει στον Πειραιά (οδός Αιγάλεω αρ.8) και εκπροσωπείται νομίμως, με ΑΦΜ 094493000, επέδωσα στις 11/11/2019 στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τους: 1) Ναυτιλιακή εταιρεία με την επωνυμία «OMNIBLUE SHIPPING INC», πρώην εδρεύουσα στον Πειραιά Αττικής (οδός Σκουζέ αρ.12), νομίμως εκπροσωπούμενης, και ήδη αγνώστου διαμονής, με την υπ’αριθ. 1463 Γ΄/2019 έκθεση μου επίδοσης και, 2) ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΤΑΜΟΥΛΑ, πρώην κάτοικο Παλαιού Φαλήρου (οδός Ανθέων αρ.16) και ήδη αγνώστου διαμονής, με την υπ’αριθ. 1464 Γ΄/2019 έκθεση μου επίδοσης, πιστά επικυρωμένα αντίγραφα της με αριθμό 1413/2019 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την επισυναπτόμενη υπ’αριθ. 2735/2019 διορθωτική Απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, και το διατακτικό της υπ’αριθ. 1413/2019 απόφασης έχει ως εξής: ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην των εναγομένων. ΟΡΙΖΕΙ το παράβολο για την άσκηση ανακοπής ερημοδικίας στο ποσό των (100) ευρώ. ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ τους εναγομένους ως υπόχρεους να καταβάλουν στην ενάγουσα αλληλεγγύως και εις ολόκληρον το χρηματικό ποσό των τριών χιλιάδων διακοσίων έντεκα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (3.211,68), νομιμοτόκως, από την πάροδο ενός μηνός από την επομένη της εκδόσεως ενός εκάστου τιμολογίου. ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος των εναγομένων τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ. ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, στις 13/05/2019, χωρίς να παρευρίσκονται οι διάδικοι ούτε οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους. Το διατακτικό της υπ’αριθ. 2735/2019 απόφασης, Διορθώνει αυτεπάγγελτα την υπ’αριθ. 1413/2019 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, όπου εκ προφανούς παραδρομής ανεγράφησαν εσφαλμένως ως διάδικοι και συγκεκριμένα ως ενάγουσα η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «UNIT HELLAS Α.Ε.» και ως εναγομένη η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΑΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α.Ε.», στο ορθό της ενάγουσας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» και των εναγομένων, 1) ναυτιλιακής εταιρείας με την επωνυμία «OMNIBLUE SHIPPING INC» και, 2) ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΤΑΜΟΥΛΑ. Περαιτέρω, διορθώνει το εκ παραδρομής αναγραφέν: Επί της από 22/01/2018 (αρ.κατ.Δικ. 285/23-01-2018) αγωγής στο ορθό: Επί της από 29/10/2015 (αρ.κατ.δικ. 3825/29-10-2015) αγωγής. Σημειώνει την παρούσα διορθωτική απόφαση στο πρωτότυπο της υπ’αριθ. 1413/2019 απόφασης που διορθώθηκε. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, στις 10/10/2019. Στην υπ’αριθ. 1463 Γ΄/2019 και στην υπ’αριθ. 1464 Γ΄/2019 έκθεση μου επίδοσης υπάρχει εντολή του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την παρούσα δημοσίευση (κατ’ άρθρα 134, 135 του Κ.Πολ.Δ.). Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ: ΩΞ7ΕΩΕΒ-ΔΝΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 56876/11-11-2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ O Δήμαρχος ΙΛΙΟΥ Διακηρύσσει ότι : 1.Εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την «προμήθεια κάδων απορριμμάτων» προϋπολογισμού 74.349,78€ (εβδομήντα τέσσερεις χιλιάδες τριακόσια σαράντα εννέα ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, για τις αντίστοιχες ανάγκες του Δήμου, όπως προδιαγράφεται στη με κωδικό Π124/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Διαχείρισης απορριμμάτων και Πρασίνου, του Δήμου Ιλίου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016). 2. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά τουλάχιστον για το σύνολο των ειδών. Προσφορές που δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των ειδών θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 3.Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 26/11/2019 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 έως 10:30, στο κτίριο του Δήμου Ιλίου στον 2ο όροφο, επί της οδού Κάλχου 48-50, Τ.Κ. 13122, διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. 4.Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι υποψήφιοι ικανοί να προσφέρουν τα προς προμήθεια είδη, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση, δηλαδή Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και Κοινοπραξίες Προμηθευτών. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλλουν προσφορά στην Ελληνική γλώσσα. 5. Το ύψος της εγγύηση συμμετοχής καθορίζεται σε χρηματικό ποσό, που αντιστοιχεί στο 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης προ ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση, σύμφωνα με το N.4412/16 6.Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται ατελώς από την αναθέτουσα αρχή. Η μελέτη και η διακήρυξη βρίσκονται στα γραφεία του Δήμου Ιλίου όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να λαμβάνουν γνώση (Τμήμα Προμηθειών, Κάλχου 48 - 50, 2ος όροφος, τηλ. 2132030136, 2132030185, 2132030196, 2132030195, fax 2102626299, Τ. Κ. 13122, κο Μ. Κρητικό, κα Α. Μπέλλου, κα Α. Μαράτου, κα Α. Μαμουνάκη, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ). Επίσης, θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου www.ilion.gr. Δήμος Ιλίου 11/11/2019 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ
PrintButton

08-11-2019

on .

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π. Ράλλη και Θηβών 250 Αιγάλεω Τ.Κ.12244 Πανεπιστημιούπολη 2 Πληροφορίες: Βαβάσης Ηλίας Τηλ.: 210-5381118 Fax : 210-5623847 Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αρ.πρωτ.: 61684 ΘΕΜΑ: «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ» Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης «Προμήθεια Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού Τριακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (350.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/8-08-2016, τ. Α΄): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και όλων των άλλων διατάξεων περί προμηθειών κατά το μέρος που δεν αντίκειται αυτών. Η χρηματοδότηση θα γίνει από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Ιδρύματος (ΚΑΕ: 712301) Κωδικός CPV 30213000-5: Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. • Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: Παρασκευή 08/011/2019, και ώρα 11.00 π.μ • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Δευτέρα 16/12/2019, και ώρα 11.00 π.μ • Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει: Παρασκευή 20/12/2019 και ώρα 11:00 π.μ. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013)«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και στο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α΄/08-08-2016) και τα καθοριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. Το πλήρες σώμα της Διακήρυξης είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του ΠΑ.Δ.Α. μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://www.uniwa.gr, στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ), στον ιστότοπο του προγράμματος Διαύγεια και στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ). Για να υποβληθούν αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα, δηλαδή να διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων απαιτείται να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία: 6/11/2019 Η ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΙΩ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΩΓΗΣ Στις 4 ΝΟΕΜΡΒΡΙΟΥ 2019, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 10.05 η Δικαστική Επιμελήτρια του Πρωτοδικείου Αθηνών Αγλαΐα Ανδριοπούλου του Παναγιώτη, που έχω την έδρα μου στην Αθήνα (οδός Θεμιστοκλέους αρ. 3) ύστερα από έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε την 31.10.2019 από τον κ. Κωνσταντίνο Νικολαρόπουλο πληρεξούσιο Δικηγόρο του Γεωργίου Πετρόπουλου του Παναγιώτη, κατοίκου Α. Λιοσίων, οδός Πίνδου αρ. 71, με ΑΦΜ 141788226 επέδωσα δια της υπ’ αριθμ. 8778 εκθέσεώς μου προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ για την ΙΓΚΙΤΙΑΝ ΝΟΥΝΕ του Ιγκιτ, πρώην κάτοικο Πειραιώς, οδός Κουντουριώτου αρ. 64 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο ΑΓΩΓΗΣ με χρονολογία 30.10.2019 του πρώτου εναντίον της και η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς και ζητά 1. Να γίνει δεκτή η αγωγή του, 2. Να λυθεί ο μεταξύ αυτού και της εναγομένης πολιτικός γάμος που τελέστηκε την 18.9.2015 στο Αραμπκίρ της Αρμενίας (συνταχθείσης σχετικώς της με αρ. 130 τόμος Ε20 έτους 2015 ληξιαρχική πράξη γάμου του ειδικού ληξιαρχείου Αθηνών), 3. να καταδικαστεί η αντίδικος στην δικαστική του δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξουσίου του δικηγόρου. Στο τέλος του εγγράφου αυτού υπάρχουν οι παρακάτω πράξεις: α) η με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 9808/2019 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 4947/2019 έκθεση καταθέσεως του δικογράφου αυτού στο πιο πάνω δικαστήριο, β) η από 30.10.2019 πράξη με την οποία ορίζεται χρόνος για τη συζήτηση της υπόθεσης αυτής η 31/01/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00, όροφος Β, αίθουσα 218 με Α/Α πινακίου 4 και γ) η από 31.10.2019 παραγγελία του πληρεξουσίου δικηγόρου του ενάγοντος για την επίδοση και κλήση σε αυτήν που απευθύνεται το παραπάνω δικόγραφο να παραστεί κατά την δικάσιμο της αγωγής όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα 4/11/2019 Η επιδούσα δικαστική επιμελήτρια ΑΓΛΑΪΑ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ Κάτοικος Αθηνών Τηλ. 6972925121 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΙΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Με την υπ’ αριθμόν E’10641/23-10-2019 έκθεση επίδοσής μου, μετά από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών Αμαλίας Λαζαρίδου - Κανελλοπούλου, πληρεξούσιας της «ALPHA BANK AE» που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Σταδίου Αρ.40, με Α.Φ.Μ. 094014249, νομίμως εκπροσωπούμενης, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ για λογαριασμό του ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΑΚΑΛΟΥ του Ξενοφώντος, με ΑΦΜ 045196153, πρώην κάτοικο Διονύσου Αττικής οδός Ευτέρπης αρ.81 και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 816/2019 Απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) η οποία στο διατακτικό της ορίζει παράβολο ποσού διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, για την περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας κατά της παρούσας απόφασης, δέχεται την αγωγή, υποχρεώνει τον εναγόμενο ευθυνόμενο εις ολόκληρον, να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των διακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα έξι ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (265.446,32€), νομιμότοκα με το συμβατικό επιτόκιο υπερημερίας από τις 17-2-2012 μέχρι την εξόφληση. Κηρύσσει την αμέσως προηγούμενη καταψηφιστική διάταξη της παρούσας απόφασης προσωρινά εκτελεστή για το ποσό των ογδόντα πέντε χιλιάδων (85.000€) ευρώ, καταδικάζει τον εναγόμενο στην καταβολή των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας, το ύψος των οποίων ορίζει στο ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000€) Ο επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΙΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Με την υπ’ αριθμόν E’10640/23-10-2019 έκθεση επίδοσής μου, μετά από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών Αμαλίας Λαζαρίδου - Κανελλοπούλου, πληρεξούσιας της «ALPHA BANK AE» που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Σταδίου Αρ.40, με Α.Φ.Μ. 094014249, νομίμως εκπροσωπούμενης, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ για λογαριασμό της MARY–CAROLINE (ΜΑΙΡΗ-ΚΑΡΟΛΑΪΝ) Schroeder (ΣΡΟΝΤΕΡ) του Edmund–William (ΕΝΤΜΟΥΝΤ–ΓΟΥΙΛΙΑΜ) συζ. Ιωάννη ΚΑΡΑΚΑΛΟΥ, με ΑΦΜ 0631179926, πρώην κάτοικο Διονύσου Αττικής οδός Ευτέρπης αρ.81 και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 816/2019 Απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) η οποία στο διατακτικό της ορίζει παράβολο ποσού διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, για την περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας κατά της παρούσας απόφασης, δέχεται την αγωγή, υποχρεώνει την εναγόμενη ευθυνόμενη εις ολόκληρον, να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των διακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα έξι ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (265.446,32€), νομιμότοκα με το συμβατικό επιτόκιο υπερημερίας από τις 17-2-2012 μέχρι την εξόφληση. Κηρύσσει την αμέσως προηγούμενη καταψηφιστική διάταξη της παρούσας απόφασης προσωρινά εκτελεστή για το ποσό των ογδόντα πέντε χιλιάδων (85.000€) ευρώ, καταδικάζει την εναγόμενη στην καταβολή των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας, το ύψος των οποίων ορίζει στο ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000€) Ο επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ΄αριθ. 2601/07-11-2019 έκθεση επίδοσης της Δικ. Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Κωνσταντίνας Γ. Σαμαρά, κατοίκου Αθήνας, Νικηταρά 8-10, τηλ. 210-3818010, επεδόθη τη επισπεύση του Αριστείδη Καββαδία του Γερασίμου και της Θεοδώρας, κατοίκου Γέρακα Αττικής, οδός Κύπρου, αρ.34, (Α.Φ.Μ. 031444688 της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για την Αθανασία θυγ. Ιωάννη και Μαρίας Κανναβά, συζ. Λάμπρου Ντίνου, πρώην κάτοικο Ελληνικού Αττικής, οδός Ριζούντος, αρ.40 και ήδη αγνώστου διαμονής (Α.Φ.Μ. 076538535 / Δ.Ο.Υ. ΙΖ΄ Αθηνών), την με αριθμό 410/06-11-2019 Έκθεση Αναγκαστικής Κατάσχεσης Ακίνητης Περιουσίας του Δικ. Επιμελητή του Εφετείου Πειραιώς με έδρα το Πρωτοδικείο Πειραιώς, Κλεάνθη Κ. Καλαμπαλίκη, κατοίκου Αθηνών και με την οποία κατάσχει αναγκαστικώς για οφειλόμενο ποσό 37.351,27 €, ποσοστό 50 % εξ αδιαιρέτου ενός ακινήτου - γηπέδου μετά της επ’ αυτού υφιστάμενης οικίας και ήδη κατεδαφιστέων κτισμάτων, το οποίο βρίσκεται στην εποικισθείσα περιοχή του αγροκτήματος «Κιτέζα – Φοινικιά – Ντραπουργιά» υπέρ ΣΑΑΚ Κουβαρά του Νομού Αττικής, της κτηματικής περιφέρειας πρώην Κοινότητας Καλυβίων Αττικής, του τέως Δήμου Θωρικίων και ήδη Δημοτική Ενότητα Καλυβίων Θορικού, του Δήμου Σαρωνικού, στην θέση ‘’ΝΤΡΑΠΟΥΡΓΙΑ’’, και συγκεκριμένα επί της οδού Ισμήνης στην οποία φέρει τον αριθμό 16». Το εμβαδό του ακινήτου των 7.466,08, σύμφωνα με το από Φεβρουαρίου 2010 και με ημερομηνία 21/02/2010 τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο είναι θεωρημένο από την αρμόδια πολεοδομία Μαρκοπούλου, για την έγκριση οικοδομησιμότητας, αφαιρουμένων των ρυμοτομούμενων τμημάτων καθώς και των τμημάτων τα οποία δεσμεύονται για την τακτοποίηση κατά την πράξη εφαρμογής όποτε αυτή συντελεστεί, θα είναι 4.935,86 τ.μ. και κατ’ επέκταση η παρούσα κατάσχεση γίνεται για το μερίδιο ½ εξ αδιαιρέτου του ακινήτου. Το ανωτέρω κατασχεμένο τμήμα του ακινήτου του ½ εξ αδιαιρέτου όποτε γίνει η πράξη εφαρμογής θα οφείλει εισφορά και σε χρήμα η οποία δεν είναι τώρα γνωστή, η οποία θα εκτεθεί σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό ενώπιον πιστοποιημένης αρμόδιας συμβολαιογράφου Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού κατά Κ.Πολ.Δ., ως υπαλλήλου του πλειστηριασμού, κας. Ελένης Βασιλειάδου, κατοίκου Πειραιώς, οδός Φιλελλήνων, αρ.16, ΑΦΜ 045974570 Δ.Ο.Υ Α΄ Πειραιά, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή σε περίπτωση κωλύματός της, ενώπιον του νόμιμου αναπληρωτή της, ορίζοντας ημέρα πλειστηριασμού την 10η Ιουνίου 2020 έτους, με τιμή πρώτης προσφοράς 125.000,00 €. Αθήνα 07.11.2019 Η Δικ. Επιμελήτρια Κωνσταντίνα Σαμαρά ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Εγώ, ο Δικαστικός Επιμελητής της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Αριστείδης Ραυτόπουλος, κάτοικος Άνοιξης Αττικής (οδός Μεσολογγίου αρ.3), σύμφωνα με την από 6/11/2019 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από τo Δικηγόρο Αθηνών, κo ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΑΧΑΙΡΙΩΤΗ, που έχει την έδρα του στην Αθήνα (οδός Μερλιν αρ.3), πληρεξούσιος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.», που εδρεύει στον Πειραιά (οδός Αιγάλεω αρ.8) και εκπροσωπείται νομίμως, με ΑΦΜ 094493000, επέδωσα με την υπ’αριθ. 1457 Γ΄ έκθεση μου στις 07/11/2019 στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τη ναυτιλιακή εταιρεία με την επωνυμία «PYRSOS SHIPPING COMPANY LTD», πρώην εδρεύουσα στον Πειραιά Αττικής (οδός Ακτή Μιαούλη αρ.99), νομίμως εκπροσωπούμενης, και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό επικυρωμένο αντίγραφο της με αριθμό 3901/2019 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, και το διατακτικό της έχει ως εξής: ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΣ ερήμην των εναγομένων. ΟΡΙΖΕΙ το παράβολο ερημοδικείας στο χρηματικό ποσό των διακοσίων πενήντα (250,00) ευρώ. ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αγωγή. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι οι ενάγοντες οφείλουν να καταβάλουν, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστη εξ αυτών, στην ενάγουσα το, ισόποσο σε ευρώ, συνολικό χρηματικό ποσό των είκοσι έξι χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα πέντε δολαρίων Η.Π.Α. και τριάντα σεντς (26.475,30 usd), με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία των νομισμάτων ευρώ-δολαρίου Η.Π.Α., κατά την ημερομηνία της καταβολής, καθώς και το χρηματικό ποσό των εξήντα ευρώ και ενενήντα λεπτών (60,90 ευρώ), και δη αμφότερα τα ανωτέρω επιμέρους χρηματικά ποσά νομιμοτόκως από την επομένη της επιδόσεως της ένδικης αγωγής και μέχρις εξοφλήσεως. ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τις εναγόμενες στα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας, τα οποία ορίζει στο χρηματικό ποσό των οχτακοσίων (800,00) ευρώ. ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, στις 29/03/2019, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους. Στην υπ’αριθ. 1457 Γ΄/2019 έκθεση επίδοσης μου υπάρχει εντολή του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την παρούσα δημοσίευση (κατ’ άρθρα 134, 135 του Κ.Πολ.Δ.). Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ
PrintButton

06-11-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ 591/23-10-2019 έκθεσή μου επίδοσης και κατόπιν παραγγελίας της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Μαρίας Δάλλα, ως Εισαγγελέως Ανηλίκων, κοινοποίησα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για την Νίκη Σωτηροπούλου του Τριαντάφυλλου και της Θεοδώρας, κάτοικο Γαλατσίου Αττικής, οδός Δροσοπούλου αρ. 244 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της από 23-09-2019 ΑΙΤΗΣΗΣ της πρώτης ΚΑΤΑ της δεύτερης, που απευθύνεται ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ με ΓΑΚ 80926/2019 και ΕΑΚ 3518/2019, που συζητείται την 14-11-2019, ημέρα Πέμπτη, ώρα 10:30, με Πινάκιο: ΡΒ και αριθμό Πινακίου:2, στο Ακροατήριο του ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ,στο κτίριο 2, Αίθουσα 202, με κλήτευση προ τριών (3) ημερών, και ΖΗΤΑΕΙ να αφαιρεθεί από την καθ’ ης Νίκη Σωτηροπούλου, το σύνολο της άσκησης της γονικής μέριμνας του ανήλικου θήλεος εκτός γάμου τέκνου της, Χριστίνας Σωτηροπούλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 11.07.2006. Να ανατεθεί η άσκηση του συνόλου της γονικής μέριμνας του ανηλίκου στο Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – «Παράρτημα Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Παιδιών με Αναπηρία Βούλας»(Κ.Κ.Π.Π.Α.). Η Δικαστική Επιμελήτρια ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣ. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ΄αριθ. 2587/04-11-2019 έκθεση επίδοσης της Δικ. Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών Κωνσταντίνας Γ. Σαμαρά, κατοίκου Αθήνας, Νικηταρά 8-10, τηλ. 210-3818010, επεδόθη τη επισπεύσει της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ‘’ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ..Α’’, που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας, αρ. 274 και εκπροσωπείται νόμιμα με ΑΦΜ 094060402, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Αντώνιο Παπαδόπουλο του Δημητρίου, πρώην κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, οδός Ήβης, αρ. 110, με ΑΦΜ 112080850 και ήδ αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο του από 29-10-2019 ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ, που απευθύνεται ενώπιον παντός αρμοδίου δικαστηρίου και αρχής με την οποία παραγγέλει στουε τρίτους όπως να μην καταβάλουν το ποσό αυτό των τριών χιλιάδων πενήντα εννέα ευρώ (3.359,00 ευρώ), προς τον καθού η παρούσα ούτε σε άλλον τρίτον διεκδικούντα την είσπραξή του από κάθε αιτία αλλά το κρατείτε εις χείρας τους για τα περαιτέρω νόμιμα (κατ’άρθρο 984 ΚΠολΔ), με την ρητή επιφύλαξη για κάθε νόμιμο δικαιώμα μας. Καλείστε τέλος όπως εντός της προθεσμίας του άρθρου 985 επ. ΚΠολΔ προβείτε στην σχετική δήλωση. Νομίμους αντικλήτους και δεκτικούς καταβολής διορίζονται οι: Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας Στέφανος Βερζοβίτης του Ιωάννου, Λεωφ. Κηφισίας, αρ. 274, Χαλάνδρι Αττικής, με ΑΔΤ ΑΕ 139108/05-03-2007, ο Προιστάμενος του Τμήματος Επισφαλών Απαιτήσεων της κατάσχουσας εταιρείας, Δημήτριος Ρέτσας του Χρήστου, Λεωφ. Κηφισίας, αρ. 274, Χαλάνδρι Αττικής, Δικηγόρος Πειραιώς Μαρία Ευαγγελάκου του Ιωάννου, Λεωφ. Κηφισίας, αρ. 274, Χαλάνδρι Αττικής, οι Δικηγόροι Αθηνών Πηνελόπη Κυριακού του Κυριάκου, κάτοικο Αθηνών, οδός Παπαδιαμαντοπούλου, αρ. 65, Ευγενία Ζαχαροπούλου του Κων/νου, κάτοικο Αθηνών, Λεωφ. Αλεξάνδρας, αρ. 120, Ελευθερία Βεντουρή, κάτοικο Αθηνων, οδός Κυρίλλου Λουκάρεως, αρ. 11, την ασκούμενη δικηγόρο Αθηνών Μαρία Τσαμπά, τους υπαλλήλους της κατάσχουσας εταιρείας, κατοίκους Χαλανδρίου Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας, αρ. 274, Κων/νο Κοτσοβό και Παναγιώτη μάκο, ως και τον επιδίδοντα την παρούσα δικαστικό επιμελητή. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 04.11.2019 Η Δικηγόρος Μαρία Ευαγγελάκου ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμό 11063Ε'/5-11-2019 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Αθηνών ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΑΛΙΑ επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Παναγιώτη Κυριακόπουλο του Θεοδώρου πρώην κάτοικο Χαϊδαρίου Αττικής, οδός Φαβιέρου αρ. 49, ως νόμιμο εκπρόσωπο της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Θ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» και νυν αγνώστου διαμονής ακριβές αντίγραφο της από 16 -9 -2019 ΑΓΩΓΗΣ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία « AVINOIL ΑΝΩΝΥΜΗ BIOMHXANIKH ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ NAYΤΙΛIAKH ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ» εδρεύουσας στο Μαρούσι Αττικής (οδός Ηρώδου Αττικού αριθμός 12Α) και εκπροσωπείται νόμιμα που απευθύνεται στο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Κάτω από αυτή υπάρχει η με ΓΑΚ: 86960/2019 και ΕΑΚ: 7681/2019 έκθεση κατάθεσης του δικογράφου αυτού της κ. γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών. Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους είναι (130) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής (ημερομηνία κατάθεσης της αγωγής: 10-10-2019) όταν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες .Η ενάγουσα ζητεί γίνει δεκτή η ασκηθείσα αγωγή. Να υποχρεωθούν οι αντίδικοι από κοινού και εις ολόκληρον να καταβάλουν το ποσό των ευρώ εβδομήντα έξι χιλιάδων οχτακοσίων ογδόντα επτά και επτά λεπτών ( 76.887,07 €) ως τίμημα πώλησης άλλως επικουρικώς σε περίπτωση απόρριψης της κύριας βάσης της αγωγής να καταδικαστούν να καταβάλουν το ποσό των ευρώ εβδομήντα έξι χιλιάδων οχτακοσίων ογδόντα επτά και επτά λεπτών (76.887,07 €) επί τη βάση αδικαιολόγητου πλουτισμού νομιμοτόκως από την επόμενη επίδοσης της παρούσας. Να κηρυχθεί η απόφαση του Δικαστηρίου προσωρινώς εκτελεστή για το σύνολο του απαιτούμενου ποσού και να καταδικαστεί ο αντίδικος στην καταβολή της εν γένει δικαστικής δαπάνης. Αθήνα 5-11-2019 Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΓΙΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμό 11062Ε'/5-11-2019 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Αθηνών ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΑΛΙΑ επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Παναγιώτη Κυριακόπουλο του Θεοδώρου πρώην κάτοικο Χαϊδαρίου Απικής, οδός Φαβιέρου αρ. 49 και νυν αγνώστου διαμονής ακριβές αντίγραφο της από 16 -9 -2019 ΑΓΩΓΗΣ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία « AVINOIL ΑΝΩΝΥΜΗ BIOMHXANIKH ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ» εδρεύουσας στο Μαρούσι Αττικής (οδός Ηρώδου Αττικού αριθμός 12 Α) και εκπροσωπείται νόμιμα που απευθύνεται στο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΟ ΑΘΗΝΩΝ. Κάτω από αυτή υπάρχει η με ΓΑΚ: 86960/2019 και ΕΑΚ: 7681/2019 έκθεση κατάθεσης του δικογράφου αυτού της κ. γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών. Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους είναι (130) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής (ημερομηνία κατάθεσης της αγωγής: 10-10-2019) όταν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Η ενάγουσα ζητεί να γίνει δεκτή η ασκηθείσα αγωγή. Να υποχρεωθούν οι αντίδικοι από κοινού και εις ολόκληρον να καταβάλουν το ποσό των ευρώ εβδομήντα έξι χιλιάδων οχτακοσίων ογδόντα επτά και επτά λεπτών (76.887,07 €) ως τίμημα πώλησης άλλως επικουρικώς σε περίπτωση απόρριψης της κύριας βάσης της αγωγής να καταδικαστούν να καταβάλουν το ποσό των ευρώ εβδομήντα έξι χιλιάδων οχτακοσίων ογδόντα επτά και επτά λεπτών (76.887,07 €) επί τη βάση αδικαιολόγητου πλουτισμού νομιμοτόκως από την επόμενη επίδοσης της παρούσας. Να κηρυχθεί η απόφαση του Δικαστηρίου προσωρινώς εκτελεστή για το σύνολο του απαιτούμενου ποσού και να καταδικαστεί ο αντίδικος στην καταβολή της εν γένει δικαστικής δαπάνης. Αθήνα 5-11-2019 Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΓΙΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. Μυλλέρου 1 & Αγησιλάου - 104 36 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 5243186 ΦΑΞ. 210 5220721 – Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Πληρ. Νιάρχου Κατερίνα Αριθ. Πρωτ.: 8277 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής ΝΠΔΔ (εφ’εξής Φ.Σ.Α.) προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου των ταχυμεταφορών του για όλο το έτος 2020. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να γνωστοποιήσουν σε κλειστό φάκελο στο Φ.Σ.Α. αναλυτικό τιμολόγιο τους, καθώς και τον κατάλογο των παρεχομένων υπηρεσιών και εκπτώσεων για παραδόσεις εντός και εκτός της πόλης των Αθηνών και με χρόνο παράδοσης την επομένη, αυθημερόν καθώς και ειδική ώρα παράδοσης (special time). Μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού από το Διοικητικό Συμβούλιο του Φ.Σ.Α., υπέρ συγκεκριμένου ενδιαφερομένου, θα καταρτισθεί μεταξύ αυτού και του Φ.Σ.Α. σχετική σύμβαση έργου δυνάμει της οποίας ο μειοδότης θα αναλάβει όλες τις μεταφορές έτους 2020 δεμάτων και εγγράφων για τον Φ.Σ.Α. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό και την καλή εκτέλεση του έργου οι υποψήφιοι υποχρεούνται να καταθέσουν στο Φαρμακευτικό Σύλλογο και σε διαφορετικό σφραγισμένο φάκελο από αυτόν της προσφοράς τους, επιταγή εγγυήσεως πέντε χιλιάδων (5.000) € ή ισόποση εγγυητική επιστολή σε πρώτη ζήτηση. Η ως άνω εγγύηση θα παραμείνει εις χείρας του ΦΣΑ μέχρι την οριστική επιλογή μειοδότη, οπότε και θα επιστραφεί άμεσα στους λοιπούς υποψηφίους. Τόσο ο φάκελος της προσφοράς όσο και αυτός της εγγυήσεως θα τοποθετούνται σε μεγαλύτερο φάκελο που θα φέρει τα στοιχεία του συμμετέχοντος και θα κατατεθεί σφραγισμένος στα γραφεία του Φ.Σ.Α. Η εγγύηση του μειοδότη θα παραμείνει εις χείρας του ΦΣΑ μέχρι την ομαλή λήξη της συμβάσεως, οπότε και θα επιστραφεί σε αυτόν ατόκως. Σε περίπτωση παράβασης οιουδήποτε όρου της συμβάσεως καθώς και σε περίπτωση υπαίτιας πρόωρης λήξης ή λύσης της σύμβασης εκ μέρους του μειοδότη καθώς και σε περίπτωση πτωχεύσεως ή υποβολής τέτοιας, αυτή θα καταπίπτει ως εύλογη ποινική ρήτρα και συμφωνημένη αποζημίωση υπέρ του ΦΣΑ. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει εντός ευλόγου χρόνου μετά την λήξη προθεσμίας υποβολής των προσφορών κατά την απόλυτη κρίση του Δ.Σ. του Φ.Σ.Α. ΚΡΙΤΗΡΙΑ για την επιλογή του μειοδότη θα αποτελέσουν ιεραρχικώς τα ακόλουθα: 1.- Το ύψος της οικονομικής προσφοράς του προς τον Φ.Σ.Α. 2.- Η φερεγγυότητα και η καλή φήμη του 3. – Η επιτυχής συνεργασία στο παρελθόν Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να κηρύξει άγονο τον διαγωνισμό ή ακόμα και να αποκλείσει οιονδήποτε ενδιαφερόμενο, ακόμα και τον μειοδότη, εάν το κρίνει απαραίτητο, με αιτιολογημένη απάντησή του προς τους ενδιαφερόμενους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται την παρούσα προκήρυξη από τα γραφεία του Φ.Σ.Α. από Δευτέρα έως Παρασκευή και κατά τις ώρες 7:30π.μ. έως 2:00μ.μ. Στην ίδια ως άνω διεύθυνση θα υποβάλλουν τις προσφορές τους και τις εγγυήσεις σε κλειστό φάκελο ως ανωτέρω μέχρι την 15η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 2:30 μ.μ. Αθήνα 5 Νοεμβρίου 2019 ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΦΣΑ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ Πληροφορίες: Πατσιούρα Παγώνα Τηλέφωνο: 2353350121 Fax: 2353022990 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. web site: www.pydnaskolindrou.gr Αρ. Πρωτ.: 13268 ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Διακήρυξης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Πύδνας - Κολινδρού διακηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020» (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης και λιπαντικά) για τις ανάγκες του Δήμου Πύδνας - Κολινδρού και των νομικών προσώπων που εποπτεύει με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής (χαμηλότερη τιμή) και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από τη Δ/νση Εμπορίου της Π.Ε. Πιερίας για τα καύσιμα και τη χαμηλότερη τιμή για τα λιπαντικά, προϋπολογισμού 416.010,14 € πλέον Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία τριάντα πέντε ημερών (35) από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Διαδικτυακή Πύλη 08/11/2019 10/12/2019 www.promitheus.gov.gr Ωρα 00.01:00 Ωρα 15.00:00 του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει για το έτος 2020, με μονομερές δικαίωμα του Δήμου να την παρατείνει για δύο (2) μήνες, εφόσον υπάρχουν αδιάθετες ποσότητες. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 1% επί του προϋπολογισμού χωρίς τον αναλογούντα ΦΠΑ, της ομάδας των προς προμήθεια ειδών στην οποία επιθυμεί να συμμετέχει ο κάθε προμηθευτής, είτε ανά δημοτική ενότητα είτε συνολικά για όλες τις δημοτικές ενότητες είτε ανά νομικό πρόσωπο που αφορά το προς προμήθεια είδος, είτε για το σύνολο των νομικών προσώπων. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Πύδνας - Κολινδρού, οδός Κ. Καραμανλή 38 στο Αιγίνιο στο τηλέφωνο 2353350121, 123 Οικονομική Υπηρεσία - Τεχνική Υπηρεσία. Αιγίνιο, 04/11/2019 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Δ. ΜΑΝΩΛΑΣ ΑΔΑ: ΨΠΜΠΟΡΡ2-ΙΞ2 Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. Κεντρική Υπηρεσία Δ/νση Προμηθειών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ), προκηρύσσουν τον 11819 Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης και ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του 4412/201, επιλογής αναδόχου για την μεταφορά χρηματαποστολών με Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.), από και προς Καταστήματα και Μονάδες Διανομής του Νομού Αττικής προϋπολογισμού 456.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους κατά το χρονικό διάστημα από 18.11.2019 έως και 21.11.2019 και ώρα 23.59, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν. 4412/2016. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου. Πληροφορίες παρέχονται από τη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ, οδός Αιόλου 100, 101 88 ΑΘΗΝΑ, 2ος όροφος γραφείο 204, τηλ. 2103353522, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρες 9.00-15.00. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
PrintButton

02-11-2019

on .

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ Ταχ. Διεύθυνση: Φιλίππου 82 69132 Κομοτηνή Πληροφορίες: Α. Τζεμίντιμπης Τηλ.: 25313-53941 Fax: 25313-53944 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για την κατάθεση στο Μονομελές Εφετείο Θράκης αίτησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης των αναγκαστικώς απαλοτριουμενων ακινήτων στα όρια του Δήμου Μαρώνειας - Σαπών Ν. Ροδόπης (άρθρο 19 του Ν.2882/2001). Κ Α Τ Α 1. Χαλήλ Φέιμ, 2. Χαλήλ Ογλού Χελμη, 3. Καραμαγιά Χρήστου, 4. Χουσεΐν Αλή, 5. Ιμπραήμ Κιμέτ, 6. Μαχμούτ Μουρσούν, 7. Ισλάμ Ογλού Ισμαήλ, 8. Λατίφ Χατητζέ, 9. Αγνώστου, 10. Χαλήλ Χακήφ, 11. Ελληνικού Δημοσίου Υπ.Πο, 12. Ρουμπίδη Σωτηρίου, 13. Ζερβούλη Χαράλαμπου,14. Βάβουρα Χαρίκλειας, 15. Αρσενίου Λουκά, 16. Νίττη Ευαγγελίας, 17. Χριστοφόρου Κυριάκου, 18. Μυλωνά Νικολάου, 19. Μαυρουδή Παναγιώτη, 20. Ιερός Ναός Μαρώνειας, 21. Χατζηθωμά Χαράλαμπου, 22. Στογιανίδη Νικολάου, 23. Τασόπουλου Αχιλλέα, 24. Χατζησγουρού αγνώστου, 25. Κοκκινίδη Παναγιώτη, 26. Χατζηφρατζή Μαρίας, 27. Χατζηαλέξη Δημητρίου, 28Α. Μαργαρίτη Χριστοδούλου, 28Β. Λεονταρίδη Ιωάννη, 29Α. Καρανικόλα Ιωάννη, 29Β.Καρανικόλα Σωτηρίου, 30. Περβανά Ευστρατίου, 31. Σγουρίδη Εμμανουήλ, 32. Νίττη Αναστασίας, 33. Κωνσταντινίδου Φωτεινής, 34. Χρυσοχοΐδου Φωτεινής, 35. Κατσαμακίδου Ανθήμης, 36. Ρούσσου Θεμιστοκλή, 37. Περβανά Σωτηρίου, 38. Ιωάννου Αναστασίου, κατοίκου, 39. Σμούδη Δέσποινας, 40Α. Ρούσσου Θεμιστοκλή, 40Β. Ρούσσου Κωνσταντίνου, 41. Στογιανίδη Ιωάννη, 42. Γρηγοριάδη Χρήστου, 43Α. Περβανά Δημητρίου, 43Β. Περβανά Χαράλαμπου, 44. Αγνώστου, 45. Νίττη Βασιλικής, 46. Γιαχανά Οδυσσέα, 47. Βασιλάκη Ελευθερίας, 48. Περβανά Ροδιάς, 49. Κούνιου Στυλιανού, 50. Μαυρουδή Ιωάννη, 51. Καραβά Χαράλαμπου, 52. Λεονταρίδη Χαράλαμπου, 53. Λεονταρίδη Ρούσσου, 54Α. Νίττη Περίανδρου, 54Β. Νίττη Ιωάννη, 55. Τσακίρη Πέτρου, 56. Κωνσταντινίδου Ρούλας, 57. Ρούσσου Στέργιου, κατοίκου, 58. Σκοπιανού Νικόλαου, 59. Ρούσσου Κωνσταντίνου, 60. Σκόνδρα Κωνσταντίνου, 61. Σμαραγδα Θεοδώρου, 62Α. Παρίση Θεοδώρου, 62Β. Παρίση Αθανασίου, 63. Καψημάλη Μαρίας, 64. Ματζάρη Στέφανου, 65. Δεληβασίλη Φρατζή, 66. Ευθυμίου Σοφοκλή, 67. Πανδρεμένου αγνώστου ονόματος, 68. Προεστόπουλου Παναγιώτη, 69. Τσακίρη Πέτρου, 70. Εμνοχίδη Μαριάνθης, 71. Δαρδαγάνη Χαράλαμπου, 72. Αγνώστου, 73Α. Κούνιου Ιωάννη, 73Β. Κούνιου Στυλιανού, 74. Χατζηφρατζή Θεοδώρας, 75. Χατζηφρατζή Αργυρίου, 76. Χατζηφρατζή Μόσχου 77Α. Φραντζίδη Δημητρίου, 77Β . Φραντζίδη Ιωάννη, 78. Χατζηαλέξη Δημητρίου, 79. Ευσταθίου Χρυσούλας, 80. Αθανασούλα Αντωνίου, 81. Αθανασούλα Ιωάννη 82. Περβανά Θεοδώρου, 83. Κούνιου Ασημένιας, 84Α. Κούκου Ασημένιας, 84Β. Κούκου Παναγιώτας, 84Γ. Κούκου Δημητρίου, 85. Σμαραγδή Ευάγγελου, 86. Κούκου Κωνσταντίνου, 87. Πανδρεμένου Αθανασίου, 88. Βουδουλάκη Γεωργίου, 89. Ιωάννου Αναστασίου, 90. Ευθυμίου Ανθούλας, 91. Ελληνικού Δημοσίου, απάντων κατοίκων Δήμου Μαρώνειας- Σαπών Ν. Ροδόπης . ------------------------- Με τη με αριθμό 139/30-8-2018 (ΑΔΑ:ΩΒΔΛ7ΛΒ-ΟΟ6) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (φύλλο 247/25-10-2018, τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων), κηρύχθηκε υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου σε αναγκαστική απαλλοτρίωση για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση - Διαμόρφωση Οδού Μαρώνειας – παραλίας Πετρωτών - ορίων Ν. Έβρου» έκταση συνολικού εμβαδού 133.099,79 τ.μ., η οποία βρίσκεται στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Μαρώνειας - Σαπών Ν. Ροδόπης, αποτυπώνεται στα με κλίμακα 1:1000 έντεκα (11) κτηματολογικά διαγράμματα και εμβαδομετρείται στον αντίστοιχο από Δεκέμβριος 2017 κτηματολογικό πίνακα, που συντάχθηκαν από τον αγρονόμο τοπογράφο μηχανικό Νικόλαο Παπαθανασίου, ελέγχθηκαν από τους πολιτικούς μηχανικούς Απόστολο Τζεμιντίμπη και Σοφία Πίτατζη, επιβλέποντες της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, θεωρήθηκαν από τον πολιτικό μηχανικό Ευάγγελο Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτή Προϊστάμενο του τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης και τον τοπογράφο μηχανικό Κωνσταντίνο Δερνεκτσή, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, εγκρίθηκαν δε με την υπ΄ αριθμό 3448/16-12-2016 απόφαση του τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. Η παραπάνω αναγκαστική απαλλοτρίωση με τη με αριθμό 10/24-8-2018 ειδική πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (φύλλο 155/27-8-2018, τεύχος Α’) (άρθρο Τρίτο, περ. 1.7.), υπάγεται εφεξής στη διαδικασία του άρθρου 7Α του Ν.2882/2001 ως έργο γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας. Ειδοποιούνται οι παραπάνω καθώς και κάθε άλλος που έχει έννομο συμφέρον ότι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τη με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 25/20-05-2019 αίτησή της περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης των αναγκαστικώς απαλοτριουμενων ακινήτων στα όρια του Δήμου Μαρώνειας - Σαπών Ν. Ροδόπης (άρθρο 19 του Ν.2882/2001) προς το Μονομελές Εφετείο Θράκης, η οποία συμφωνα με την υπ΄αριθ. 156/20-5-2019 πράξη ορισμού δικασίμου θα συζητηθεί στις 6 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., ζητά: Να καθοριστεί η προσωρινή τιμή μονάδας αποζημίωσης των απαλλοτριούμενων ακινήτων, όπως αυτά αποτυπώνονται στα οικεία κτηματολογικά διαγράμματα και στους αντίστοιχους πίνακες, που απαλλοτριώθηκαν με την με αριθ. 139/30-8-2018 (ΑΔΑ:ΩΒΔΛ7ΛΒ-ΟΟ6) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (φύλλο 247/25-10-2018, τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων), για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση - Διαμόρφωση Οδού Μαρώνειας – παραλίας Πετρωτών - ορίων Ν. Έβρου» » συνολικού εμβαδού 133.099,79 τ.μ., η οποία βρίσκεται στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Μαρώνειας - Σαπών Ν. Ροδόπης, ως εξής: Α) Για τους απαλλοτριουμενους αγρούς 1) για τους ξερικούς αγρούς της Τοπικής Κοινότητας Μαρώνειας (στο υπόλοιπο Δ.Δ.). της Δημοτικής Ενότητας Μαρώνειας του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών Ν. Ροδόπης, οι οποίοι έχουν πρόσωπο σε Οδό Αγροτική ή Ιδιωτική ή Κοινόχρηστο χώρο εκτός Αιγιαλού και Παραλίας (Αντικειμενική Βασική Αξία – Α.Β.Α.) στο ποσό των 0,35€ το τ.μ. ήτοι 350,00€ ανά στρέμμα 2) για τους ξερικούς αγρούς της Τοπικής Κοινότητας Μαρώνειας (Στην κτηματική περιοχή Ασκητών) της Δημοτικής Ενότητας Μαρώνειας του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών Ν. Ροδόπης, οι οποίοι έχουν πρόσωπο σε Οδό Αγροτική ή Ιδιωτική ή Κοινόχρηστο χώρο εκτός Αιγιαλού και Παραλίας (Αντικειμενική Βασική Αξία – Α.Β.Α.) στο ποσό των 0,20€ το τ.μ. ήτοι 200,00€ ανά στρέμμα 3) για τους ξερικούς αγρούς της Τοπικής Κοινότητας Κρωβύλης της Δημοτικής Ενότητας Σαπών του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών Ν. Ροδόπης, οι οποίοι έχουν πρόσωπο σε Οδό Αγροτική ή Ιδιωτική ή Κοινόχρηστο χώρο εκτός Αιγιαλού και Παραλίας (Αντικειμενική Βασική Αξία – Α.Β.Α.) στο ποσό των 0,35€ το τ.μ. ήτοι 350,00€ ανά στρέμμα 4) για τους ξερικούς αγρούς της Τοπικής Κοινότητας Κρωβύλης (Στην κτηματική περιοχή Πετρωτών), οι οποίοι έχουν πρόσωπο σε Οδό Αγροτική ή Ιδιωτική ή Κοινόχρηστο χώρο εκτός Αιγιαλού και Παραλίας (Αντικειμενική Βασική Αξία – Α.Β.Α. Μέχρι και 800 μέτρα από τη θάλασσα) στο ποσό των 2,50€ το τ.μ. ήτοι 2.500.00€ ανά στρέμμα. Για τους απαλλοτριουμενους αγρούς όλων των παραπάνω τοπικών κοινοτήτων ισχύουν τα εξής : • Όταν πρόκειται για βοσκότοπο τότε εφαρμόζεται συντελεστής 0,25. • Όταν πρόκειται για ελαιώνα (με πυκνότητα τουλάχιστον (8) οκτώ δένδρων ανά στρέμμα) τότε εφαρμόζεται συντελεστής 1,40. • Επιπλέον ανάλογα με την απόσταση της εδαφικής έκτασης από τη θάλασσα εφαρμόζονται οι παρακάτω συντελεστές ως εξής: Μέχρι και 100 μέτρα 1,8 Πάνω από 100 μέχρι και 200 μέτρα 1,5 Πάνω από 200 μέχρι και 500 μέτρα 1,3 Πάνω από 500 μέχρι και 800 μέτρα 1,2 Πάνω από 800 μέτρα 1,2 Ειδικά για την Τοπική Κοινότητα Κρωβύλης για τα ακίνητα πάνω από 800 μέτρα από την θάλασσα να εφαρμοστεί η Αντικειμενική Βασική Αξία – Α.Β.Α. στο ποσό των 0,35€ το τ.μ. ήτοι, 350,00€ ανα στρέμμα. Β. Για τα επικείμενα της απαλλοτριουμενης έκτασης 1. συρματοπεριφραξη Η=1,50m καλή 15,00€/m 2. Σιδηροσωλήνες/ Σιδηρογωνίες Η=1,50m καλοί 20,00€/τεμ. 3. Σιδερένια πόρτα καλή 110,00€/m 4. Ξυλοπάσσαλοι καλοι 350,00€/m3 Γ. ΔΕΝΔΡΑ 1.Ελιες μεγάλες 300,00 €/τεμ. και ελιές μικρές 100,00 €/τεμ. 2. Κυδωνιές μεγάλες 100,00 €/τεμ. 3. Αμυγδαλιές μεγάλες 150,00 €/τεμ, αμυγδαλιές μεσαίες 100,00 €/τεμ, αμυγδαλιές μικρές 80,00 €/τεμ και νεόφυτα 50,00 €/τεμ . Αντίγραφο της παραπάνω αίτησης κοινοποιήθηκε νόμιμα με τοιχοκόλληση στο κατάστημα του Μονομελούς Εφετείου Θράκης και στο κατάστημα του Δήμου Μαρώνειας –Σαπών Νομού Ροδόπης. Οι παραπάνω αναφερόμενοι καθώς και κάθε άλλος που έχει έννομο συμφέρον καλούνται να παραστούν κατά τη συζήτηση της παραπάνω αίτησης στο ακροατήριο του Μονομελούς Εφετείου Θράκης στις 6 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. Κομοτηνή 8 Σεπτεμβρίου 2019 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος ΣΤΑΜΩ ΠΑΤΣΟΥΡΙΔΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝOΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΜΘ Καραολή και Δημητρίου 40 – Αλεξανδρούπολη Τηλ: 2551357120 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’αριθμ.53/1-11-2019 έκθεση επίδοσης της Δικ. Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Ευγενίας Μάτσα, κατοίκου Αθηνών (Ζωοδ. Πηγής 7), επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτ. Αθηνών, για την ΙΝΤΕΡΚΕΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., εδρεύουσα στην Αθήνα (Χέϋδεν 8) και ήδη αγνώστου έδρας, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, ακριβές αντίγραφο της από 1-10-2019 ΚΛΗΣΗΣ, με ΓΑΚ86382/2019 και ΕΑΚ 2247/2019, του Γεωργίου Χολέβα του Κων/νου, κάτοικο Χαλκίδας (Μιαούλη 1) κατά της ΙΝΤΕΡΚΕΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., με την οποία ορίζεται ημερομηνία συζήτησης η 4-12-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9π.μ. στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, Κτίριο 9, Αίθουσα 16, Διαδικασία Εργατικά – Περιουσιακές Διαφορές, Πινάκιο ΚΒ, με Αρ.Πιν.10, με την οποία ΖΗΤΑ: Να γίνει δεκτή η παρούσα κλήση μου. Να ορισθεί νέα δικάσιμος προς συζήτηση της αγωγής μου (ΓΑΚ: 135004/2012, αριθμός κατάθεσης δικογράφου 3568/2012) κατά της αντιδίκου. Να γίνει δεκτή στο σύνολό της η αγωγή μου (ΓΑΚ: 135004/2012, αριθμός κατάθεσης δικογράφου 3568/2012) κατά της αντιδίκου μου. Να καταδικασθεί η αντίδικος στη δικαστή μου δαπάνη και την αμοιβή της πληρεξουσίας μου δικηγόρου. Χαλκίδα 1-11-2019 Η πληρεξούσια Δικηγόρος ΣΟΦΙΑ Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Αρ.πρωτ.: 57776 Δ/νση : Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250, Αιγάλεω, Τ. Κ.122 44 Πανεπιστημιούπολη Αρχαίος Ελαιώνας Πληροφορίες: Μαρία Καλούτσα Τηλ.: 2105381418 Φαξ: 2105450962 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 52» CPV 45000000-7: Κατασκευαστικές εργασίες Το ΠΑ.Δ.Α. Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 52» και συνολική προϋπολογισθείσα αξία 6.534.822,95 € (πλέον ΦΠΑ 24%). Το παρόν έργο αφορά στην «Αναδιαρρύθμιση & Συμπλήρωση Κτιρίου επί της Οδού Πειραιώς 52 για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής» και την αλλαγή χρήσης από βιοτεχνικό κτίριο σε εκπαιδευτικό για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Το ανωτέρω κτίριο βρίσκεται στον Δήμο Μοσχάτου επί της οδού Πειραιώς αρ. 52. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 24 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης του έργου. Η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί μονομερώς με απόφαση του ΔΣ του ΠΑΔΑ για λόγους χρηματοδοτικούς ή κυκλοφοριακούς. Το έργο χρηματοδοτείται από ΠΔΕ 2019 με κωδικό 2018ΣΕ04600018 (ΑΡ ΠΡΩΤ 54157/21/05/2019 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Οικοδομικών Εργασιών και έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος – μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οι προσφορές στον παρόντα διαγωνισμό υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 5/12/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 5/12/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των εκατόν τριάντα χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (130.696,46 €). Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.uniwa.gr). Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι δέκα πέντε (15) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο δέκα ημέρες πριν τη λήξη του διαγωνισμού. Για τηλεφωνική επικοινωνία αρμόδιοι υπάλληλοι ορίζονται οι: κα. Καλούτσα Μαρία και ο κος. Στρατής Ανδρέας, οι οποίοι βρίσκονται στα γραφεία του ΠΑ.Δ.Α.: Π. Ράλλη και Θηβών 250, 122 44 Αιγάλεω, τηλ : 210 5381418. Ημερομηνία: 29/10/2019 Η ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΙΩ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.πρωτ.: 58847 Ταχ. Δ/νση: Π. Ράλλη και Θηβών 250 Αιγάλεω Τ.Κ.12244 Πανεπιστημιούπολη 2 Πληροφορίες: Βαβάσης Ηλίας Τηλ.: 210-5381118 Fax : 210-5623847 Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΘΕΜΑ: «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ» Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητας για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Φύλαξη των Κτηρίων και Χώρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού Ενός Εκατομμυρίου Διακοσίων ενενήντα Έξι Χιλιάδων Ευρώ (1.296.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α΄/08-08-2016) και όλων των άλλων διατάξεων περί προμηθειών κατά το μέρος που δεν αντίκειται αυτών. Η χρηματοδότηση θα γίνει από τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος (ΚΑΕ: 0892). Κωδικός CPV : 79713000-5 (Υπηρεσίες φύλαξης) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. • Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: Σάββατο 02/11/2019, και ώρα 11.00 π.μ • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Τετάρτη 11/12/2019, και ώρα 11.00π.μ • Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει: Τετάρτη 18/12/2019 και ώρα 11:00 π.μ Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013)«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και στο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α΄/08-08-2016) και τα καθοριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. Το πλήρες σώμα της Διακήρυξης είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του ΠΑ.Δ.Α. μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://www.uniwa.gr, στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ), στον ιστότοπο του προγράμματος Διαύγεια και στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ). Για να υποβληθούν αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα, δηλαδή να διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων απαιτείται να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία : 31/10/2019 Η ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΙΩ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Γραφείο Νομικού Συμβούλου στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών Χαριλάου Τρικούπη 182 ΤΚ 11473, Αθήνα ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΛΗΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Περί καταθέσης στο Μονομελές Εφετείο Αθήνας από το Ελληνικό Δημόσιο ειδικής αίτησης, με την οποία ζητείται η παροχή άδειας προσωρινής κατάληψης ακινήτων και πραγματοποίησης εργασιών, πριν τον προσδιορισμό και την καταβολή αποζημίωσης, με τους όρους και τις προυποθέσεις που καθορίζονται στην παρ.3 του άρθρου 7Α του ν.2882/2001, με ταυτόχρονη αποβολή ιδιοκτητών, νομέων ή κατόχων και άμεση παράδοση των ακινήτων αυτών και με την υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου να καταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το 70% της εκτιμώμενης αποζημίωσης για τα ακίνητα και τα επικείμενά τους, τα οποία απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικώς με την με αριθμό πρωτ. Δ25/οικ/1453/14.03.2019 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Φ.Ε.Κ. 151/ 05.05.2019, τ. Δ’) για λόγους δημοσίας ωφελείας και δη για το έργο «ρέματος Αγίου Γεωργίου Ανατολικής Αττικής από χ.θ. 0+824 (έναντι συμβολής Π. Ερασίνου) εως χ.θ. 8+161 (συμβολή ρεμάτων Καλυβίων και Κουβαρά)» στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας της π.ε. Ανατολικής Αττικής», συνολικού εμβαδού 226.423,98 τ.μ. ΚΑΤΑ 1. ΜΑΓΓΑΝΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ΚΑΔΕ 088009) 2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ΚΑΔΕ 088020, ΚΑΔΕ 088022, ΚΑΔΕ 088023, ΚΑΔΕ 088042, ΚΑΔΕ 088043, ΚΑΔΕ 088044, ΚΑΔΕ 088046, ΚΑΔΕ 088054, ΚΑΔΕ 088055, ΚΑΔΕ 088057, ΚΑΔΕ 088064, ΚΑΔΕ 088072, ΚΑΔΕ 088076, ΚΑΔΕ 088098, ΚΑΔΕ 088099, ΚΑΔΕ 088109, ΚΑΔΕ 088114, ΚΑΔΕ 088132, ΚΑΔΕ 088134, ΚΑΔΕ 088140, ΚΑΔΕ 088142, ΚΑΔΕ 088152, ΚΑΔΕ 088176, ΚΑΔΕ 088180, ΚΑΔΕ 088217, ΚΑΔΕ 088218, ΚΑΔΕ 088237, ΚΑΔΕ 088309, ΚΑΔΕ 088315, ΚΑΔΕ 088333, ΚΑΔΕ 088336, ΚΑΔΕ 088353, ΚΑΔΕ 088358, ΚΑΔΕ 088371, ΚΑΔΕ 088384, ΚΑΔΕ 088388, ΚΑΔΕ 088406, ΚΑΔΕ 088408, ΚΑΔΕ 088415, ΚΑΔΕ 088424, ΚΑΔΕ 088425, ΚΑΔΕ 088430, ΚΑΔΕ 088433, ΚΑΔΕ 088439, ΚΑΔΕ 088443, ΚΑΔΕ 088450, ΚΑΔΕ 088477, ΚΑΔΕ 088484, ΚΑΔΕ 088486, ΚΑΔΕ 088492, ΚΑΔΕ 088513, ΚΑΔΕ 088519, ΚΑΔΕ 088526, ΚΑΔΕ 088568, ΚΑΔΕ 088588, ΚΑΔΕ 088591, ΚΑΔΕ 088593, ΚΑΔΕ 088596, ΚΑΔΕ 088613, ΚΑΔΕ 088653) 3. ΜΕΘΕΝΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΔΕ 088025) 4. ΜΑΝΤΑΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΑΔΕ 088031) 5. ΣΠΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΚΑΔΕ 088050) 6. ΜΑΚΡΗ ΑΝΝΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΚΑΔΕ 088050) 7. ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΚΑΔΕ 088082) 8. ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΔΕ 088083) 9. ΔΡΙΤΣΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ (ΚΑΔΕ 088088, ΚΑΔΕ 088091) 10. ΦΡΑΓΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ΚΑΔΕ 088108) 11. ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Κ.ΣΤΑΜΟΥ 1 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088119) 12. ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (ΚΑΔΕ 088153) 13. ΣΚΟΥΡΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΚΑΔΕ 088158, ΚΑΔΕ 088159) 14. ΓΚΕΜΙΣΗ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΔΕ 088160, ΚΑΔΕ 088161) 15. ΚΟΛΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ΚΑΔΕ 088166) 16. ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ΚΑΔΕ 088166) 17. ΑΛΑΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑΔΕ 088195) 18. ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΔΕ 088204, ΚΑΔΕ 088206) 19. ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥΜ (ΚΑΔΕ 088229) 20. ΓΚΛΙΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΑΔΕ 088258, ΚΑΔΕ 088260) 21. ΓΚΛΙΑΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (ΚΑΔΕ 088263) 22. ΟΡΦΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΚΑΔΕ 088303) 23. ΜΠΙΣΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΚΑΔΕ 088311) 24. ΜΠΕΛΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΚΑΔΕ 088318) 25. ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΑΔΕ 088326) 26. ΚΩΣΤΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΚΑΔΕ 088331, ΚΑΔΕ 088332) 27. ΟΡΦΑΝΟΥ ΑΝΝΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑΔΕ 088341) 28. ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΙΝΗ 65 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088293, ΚΑΔΕ 088359, ΚΑΔΕ 088363) 29. ΓΚΛΙΑΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΔΕ 088368) 30. ΓΚΛΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ (ΚΑΔΕ 088368) 31. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑΔΕ 088463) 32. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑΔΕ 088463) 33. ΜΠΑΡΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (ΚΑΔΕ 088464) 34. ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΑΔΕ 088471) 35. ΜΑΓΓΑΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ (ΚΑΔΕ 088484) 36. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ΚΑΔΕ 088525) 37. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΘΑΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ (ΚΑΔΕ 088525) 38. ΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΚΑΔΕ 088533) 39. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΑΔΕ 088533) 40. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΑΔΕ 088533) 41. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΑΔΕ 088533) 42. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΧΧΙΛΕΑ (ΚΑΔΕ 088533) 43. ΚΟΡΩΝΙΑ ΑΜΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (ΚΑΔΕ 088539) 44. ΔΡΙΤΣΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΚΑΔΕ 088541) 45. ΓΚΛΙΑΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΑΔΕ 088567) 46. ΜΠΕΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ (ΚΑΔΕ 088640) 47. ΟΡΦΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΚΑΔΕ 088644) 48. ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 7 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΚ 16675 (ΚΑΔΕ 088001) 49. ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΑΔΕ 088001) 50. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 37 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088002, ΚΑΔΕ 088003, ΚΑΔΕ 088004) 51. ΠΕΤΟΥΡΗ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΕΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088005) 52. ΣΤΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΓ ΛΟΥΚΑ 29 ΠΑΙΑΝΙΑ ΤΚ 19002 (ΚΑΔΕ 088006, ΚΑΔΕ 088012) 53. ΣΤΑΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΓ ΛΟΥΚΑ 29 ΠΑΙΑΝΙΑ ΤΚ 19002 (ΚΑΔΕ 088006) 54. ΗΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΝΙΚ.Κ. ΜΙΧΑΛΗ 9Α ΚΟΡΩΠΙ ΤΚ 19400 (ΚΑΔΕ 088007, ΚΑΔΕ 088069, ΚΑΔΕ 088472) 55. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 37 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088008, ΚΑΔΕ 088011, ΚΑΔΕ 088015) 56. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Β.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΥ 2 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088010, ΚΑΔΕ 088013, ΚΑΔΕ 088014, ΚΑΔΕ 088534) 57. ΣΤΑΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΓ ΛΟΥΚΑ 29 ΠΑΙΑΝΙΑ ΤΚ 19002 (ΚΑΔΕ 088012) 58. ΧΙΩΤΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΝΑΡΚΙΣΣΩΝ 4 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΚ 14121 (ΚΑΔΕ 088016, ΚΑΔΕ 088017) 59. ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΣΟΥΝΙΟΥ 46 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088018) 60. ΔΡΙΤΣΑ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 5 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088019) 61. ΜΩΡΑΪΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΣΠΕΡΗ 24 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΤΚ 15234 (ΚΑΔΕ 088631) 62. ΓΙΑΝΝΗ-ΜΕΘΕΝΙΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 37 ΠΑΙΑΝΙΑ ΤΚ 19002 (ΚΑΔΕ 088023, ΚΑΔΕ 088042, ΚΑΔΕ, 088135, ΚΑΔΕ 088519) 63. ΜΕΘΕΝΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΧΡ.ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ 4 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088023, ΚΑΔΕ 088042, ΚΑΔΕ 088135, ΚΑΔΕ 088519, ΚΑΔΕ 088611) 64. ΜΕΘΕΝΙΤΗ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Δ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ 44 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088023, ΚΑΔΕ 088042, ΚΑΔΕ 088077, ΚΑΔΕ 088078) 65. ΜΕΘΕΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΡΕΜΠΟΥΣΚΟΥ 6 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088023, ΚΑΔΕ 088042, ΚΑΔΕ 088519) 66. ΜΕΘΕΝΙΤΗ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΧΡ ΜΕΘΕΝΙΤΗ 5 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088023, ΚΑΔΕ 088042) 67. ΜΕΘΕΝΙΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΧΡ.ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ 87 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088023, ΚΑΔΕ 088519, ΚΑΔΕ 088611) 68. ΣΕΛΙΜΗ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 2 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11523 (ΚΑΔΕ 088024) 69. ΦΥΛΑΚΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΜΥΡΙΝΟΥΝΤΟΣ 20 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088026) 70. ΦΥΛΑΚΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 36 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΤΚ 14231 (ΚΑΔΕ 088027) 71. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Λ. ΒΡΑΥΡΩΝΟΣ 31 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088028, ΚΑΔΕ 088029) 72. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Λ. ΒΡΑΥΡΩΝΟΣ 31 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088029) 73. ΣΚΟΠΕΛΙΤΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 45 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088030) 74. ΔΡΙΤΣΑ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Δ. ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ 4 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088032, ΚΑΔΕ 088033, ΚΑΔΕ 088540) 75. ΚΙΜΠΕΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Ι. ΚΙΜΠΕΖΗ 4 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088032, ΚΑΔΕ 088033) 76. ΜΠΑΡΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Δ.ΜΠΑΡΤΖΗ 3 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088032, ΚΑΔΕ 088033) 77. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Δ.ΜΠΑΡΤΖΗ 3 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088032, ΚΑΔΕ 088033) 78. ΔΡΙΤΣΑ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 8 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088034, ΚΑΔΕ 088084, ΚΑΔΕ 088085, ΚΑΔΕ 088086, ΚΑΔΕ 088089) 79. ΡΑΠΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΚΩΝ.ΦΙΛΙΠΠΟΥ 14 ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ ΤΚ 19010 (ΚΑΔΕ 088035) 80. ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΛΑΤΑΝΩΝ 72 ΝΙΚΑΙΑ ΤΚ 18454 (ΚΑΔΕ 088036) 81. ΜΠΑΡΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Δ. ΜΠΑΡΤΖΗ 1 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088037, ΚΑΔΕ 088423) 82. ΓΚΙΚΑ ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΟΜΗΡΟΥ 4 ΚΟΡΩΠΙ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088038, ΚΑΔΕ 088039) 83. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΕΡΜΟΥ 9 ΚΟΡΩΠΙ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088040) 84. ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΥ 5 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088041) 85. ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Λ.ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 48 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088041) 86. ΜΕΘΕΝΙΤΗ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΧΡ.ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ 4 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088042) 87. ΜΕΘΕΝΙΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΡΕΜΠΟΥΣΚΟΥ 6 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088042) 88. ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΣΠΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Γ. ΠΑΠΠΑ 1 ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ ΤΚ 19010 (ΚΑΔΕ 088128, ΚΑΔΕ 088105, ΚΑΔΕ 088106) 89. ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΜΥΡΙΝΟΥΝΤΟΣ 44 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088045) 90. ΟΡΦΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Ε. ΠΙΝΤΖΟΥ 2 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088046, ΚΑΔΕ 088048, ΚΑΔΕ 088173) 91. ΠΑΛΛΗ ΚΛΕΙΟΥΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Λ.28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 29 ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ ΤΚ 19010 (ΚΑΔΕ 088048, ΚΑΔΕ 088173, ΚΑΔΕ 088176) 92. ΚΑΡΑΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΧΡ. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ 7 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088049) 93. ΚΑΤΣΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 11 ΒΑΡΗ ΤΚ 16672 (ΚΑΔΕ 088021, ΚΑΔΕ 088056, ΚΑΔΕ 088058, ΚΑΔΕ 088061, ΚΑΔΕ 088062) 94. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΣ-ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Μ. ΠΑΠΑΚΩΝ/ΝΟΥ 16 ΠΑΙΑΝΙΑ ΤΚ 19002 (ΚΑΔΕ 088059, ΚΑΔΕ 088060, ΚΑΔΕ 088063) 95. ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Μ. ΠΑΠΑΚΩΝ/ΝΟΥ 16 ΠΑΙΑΝΙΑ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088059, ΚΑΔΕ 088060, ΚΑΔΕ 088063) 96. ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΧΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 34 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088065, ΚΑΔΕ 088067) 97. ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΔΑΒΑΚΗ 18 ΚΟΡΩΠΙ ΤΚ 19400 (ΚΑΔΕ 088066) 98. ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΔΑΒΑΚΗ 18 ΚΟΡΩΠΙ ΤΚ 19400 (ΚΑΔΕ 088066) 99. ΓΚΕΜΙΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΚΗ 4 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19005 (ΚΑΔΕ 088068, ΚΑΔΕ 088397) 100. ΜΥΓΙΑΚΗ ΑΝΔΡΕΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ 7 ΠΕΡΑΜΑ ΤΚ 18863 (ΚΑΔΕ 088634) 101. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΜΙΧ. ΔΗΜΑ 5 ΚΟΡΩΠΙ ΤΚ 19400 (ΚΑΔΕ 088069) 102. ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Γ. ΜΠΟΥΚΗ 9 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19005 (ΚΑΔΕ 088071, ΚΑΔΕ 088074, KAΔΕ 088075) 103. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑΔΕ 088070, ΚΑΔΕ 088116, ΚΑΔΕ 088191, ΚΑΔΕ 088366, ΚΑΔΕ 088599) 104. ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΣΟΥΝΙΟΥ 52 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088645) 105. ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Γ.Β. ΣΠΥΡΑΚΟΥ 12 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088079, ΚΑΔΕ 088081) 106. ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ (ΚΑΔΕ 088080) 107. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Λ. ΣΟΥΝΙΟΥ 35 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088080, ΚΑΔΕ 088082) 108. ΔΡΙΤΣΑ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΣΟΥΛΙΩΤΗ 12 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088087, ΚΑΔΕ 088090) 109. ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΛΕΩΦ.ΣΟΥΝΙΟΥ 24 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088092, ΚΑΔΕ 088093, ΚΑΔΕ 088096, ΚΑΔΕ 088097) 110. ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΑΙΜΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΛΕΩΦ.ΣΟΥΝΙΟΥ 24 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088092, ΚΑΔΕ 088093, ΚΑΔΕ 088096, ΚΑΔΕ 088097) 111. ΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΒΑΣ. ΣΤΑΜΕΛΟΥ 16 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088094, ΚΑΔΕ 088095) 112. ΑΠΙΚΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΥ 6 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088100) 113. ΠΕΤΟΥΡΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Ν. ΣΟΥΛΙΩΤΗ 16 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088101, ΚΑΔΕ 088103) 114. ΟΡΦΑΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΣΤ.ΟΡΦΑΝΟΥ 12 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088102) 115. ΑΛΛΑΓΙΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΚΔ ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ 4 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088104) 116. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΣΠΕΡΗ 24 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΤΚ 15234 (ΚΑΔΕ 088631) 117. ΦΡΑΓΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Λ.ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 55 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088107, ΚΑΔΕ 088600, ΚΑΔΕ 088601) 118. ΠΕΤΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 11 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088110, ΚΑΔΕ 088112, ΚΑΔΕ 088516, ΚΑΔΕ 088598) 119. ΠΕΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΧΡ. ΜΕΘΕΝΙΤΗ 4 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088110, ΚΑΔΕ 088112, ΚΑΔΕ 088598) 120. ΣΙΔΕΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Ι. ΠΡΙΦΤΗ 10 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088110, ΚΑΔΕ 088112, ΚΑΔΕ 088598) 121. ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Δ ΜΠΑΡΤΖΗ 14 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088111) 122. ΟΡΦΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Δ. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ 7 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088113, ΚΑΔΕ 088115, ΚΑΔΕ 088117) 123. ΟΡΦΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Δ.ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ 7 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088113, ΚΑΔΕ 088115, ΚΑΔΕ 088117) 124. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΜΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΛΕΩΦ.ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 36ΧΛΜ (ΚΑΔΕ 088116, ΚΑΔΕ 088390, ΚΑΔΕ 088392) 125. ΑΝΔΡΟΒΙΚ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΤΖΩΡΤΖΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ 2 ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΤΚ 14342 (ΚΑΔΕ 088118) 126. ΑΝΔΡΟΒΙΚ ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΤΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ 2 ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΤΚ 14342 (ΚΑΔΕ 088118) 127. ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Κ.ΣΤΑΜΟΥ 1 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088119, ΚΑΔΕ 088188, ΚΑΔΕ 088189) 128. ΚΑΛΟΦΟΥΤΗ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΑΡΝΗΘΟΣ 5 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088120) 129. ΚΑΛΟΦΟΥΤΗ ΣΤΥΛΛΙΑΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΑΡΝΗΘΟΣ 5 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088120) 130. ΓΚΛΙΑΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 11 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088121, ΚΑΔΕ 088122, ΚΑΔΕ 088527, ΚΑΔΕ 088630, ΚΑΔΕ 088566) 131. ΓΚΛΙΑΤΗ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Χ. ΓΕΓΟΥ 21 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088121, ΚΑΔΕ 088122, ΚΑΔΕ 088263, ΚΑΔΕ 088630, ΚΑΔΕ 088167) 132. ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΔΕ 088123) 133. ΟΡΦΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΕΡΜΟΥ 30 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088124, ΚΑΔΕ 088127) 134. ΟΡΦΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΕΡΜΟΥ 30 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088124, ΚΑΔΕ 088127) 135. ΓΚΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Λ.ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 6 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088125) 136. ΚΑΛΟΦΟΥΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΜΕΘΕΝΙΤΗ 1 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088126) 137. ΚΑΛΟΦΟΥΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΜΕΘΕΝΙΤΗ 1 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088126, ΚΑΔΕ 088224, ΚΑΔΕ 088226, ΚΑΔΕ 088228) 138. ΓΑΡΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΚΟΥΜΠΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088129, ΚΑΔΕ 088638, ΚΑΔΕ 088639) 139. ΔΑΒΑΡΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 19 ΠΑΙΑΝΙΑ ΤΚ 190025 (ΚΑΔΕ 088130, ΚΑΔΕ 088633, ΚΑΔΕ 088216) 140. ΣΠΙΤΑΔΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΜΑΜΟΥΡΗ 13 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088131) 141. ΡΟΥΚΑ ΑΝΝΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΚΑΔΕ 088133) 142. ΜΑΡΓΕΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Β.ΠΑΥΛΟΥ 33 ΠΑΙΑΝΙΑ ΤΚ 19002 (ΚΑΔΕ 088136, ΚΑΔΕ 088138) 143. ΜΑΓΓΑΝΑ ΔΑΝΑΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 8 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088137, ΚΑΔΕ 088139) 144. ΔΑΒΑΡΗ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΣΤΡ. ΔΑΒΑΡΗ 14 ΠΑΙΑΝΙΑ ΤΚ 19002 (ΚΑΔΕ 088143) 145. ΓΚΙΝΟΣΑΤΗ ΙΣΙΔΩΡΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΧΑΡΑΥΓΗΣ Τ.Θ 2295 ΚΟΡΩΠΙ ΤΚ 19400 (ΚΑΔΕ 088144) 146. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 66 ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ ΤΚ 16471 (ΚΑΔΕ 088145, ΚΑΔΕ 088146, ΚΑΔΕ 088147, ΚΑΔΕ 088147, ΚΑΔΕ 088623) 147. ΔΗΜΗΤΣΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΡΕΩΣ 7 ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ ΤΚ 19010 (ΚΑΔΕ 088148) 148. ΜΗΛΙΤΣΗ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑΣΕΜΙΩΝ 54 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΤΚ 15233 (ΚΑΔΕ 088149, ΚΑΔΕ 088151) 149. ΜΗΛΙΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΗΛΙΑ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑΣΕΜΙΩΝ 54 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΤΚ 15233 (ΚΑΔΕ 088149, ΚΑΔΕ 088150) 150. ΜΗΛΙΤΣΗ ΗΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ 27 ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΚ 17341 (ΚΑΔΕ 088149) 151. ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΧΑΡ. ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ 5 ΠΑΙΑΝΙΑ ΤΚ 19002 (ΚΑΔΕ 088154, ΚΑΔΕ 088205, ΚΑΔΕ 088207) 152. ΛΑΔΑ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ 25Ης ΜΑΡΤΙΟΥ 3 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088155) 153. ΛΑΔΑ ΑΣΗΜΙΝΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ 25Ης ΜΑΡΤΙΟΥ 3 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088155) 154. ΔΡΙΤΣΑ ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Κ. Σ. ΗΛΙΑ 3 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088156, ΚΑΔΕ 088162, ΚΑΔΕ 088163, ΚΑΔΕ 088346, ΚΑΔΕ 088348) 155. ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΣΤ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 11 ΚΟΡΩΠΙ ΤΚ 19400 (ΚΑΔΕ 088157, ΚΑΔΕ 088283) 156. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ 2 ΠΕΥΚΗ ΤΚ 15121 (ΚΑΔΕ 088164, ΚΑΔΕ 088165) 157. ΓΙΑΝΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΣΠΥΡΑΚΟΥ 12 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088641) 158. ΠΛΙΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Α.ΚΟΥΜΠΗ 7 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088168) 159. ΔΡΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Γ. Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗ 3 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088169, ΚΑΔΕ 088382) 160. ΓΑΡΕΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Λ. ΓΡΕΓΟΥ 27 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088638, ΚΑΔΕ 088639) 161. ΟΡΦΑΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΕΡΜΟΥ 32 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088170) 162. ΟΡΦΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΕΡΜΟΥ 32 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088170) 163. ΟΡΦΑΝΟΥ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΕΡΜΟΥ 32 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088170) 164. ΑΜΒΡΑΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Δ. Ν. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ 2 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088171, ΚΑΔΕ 088250, ΚΑΔΕ 088252) 165. ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΠΙΝΗ 66 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088172) 166. ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Χ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 24 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088625) 167. ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΠΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Δ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 10 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088656) 168. ΜΠΑΓΛΑΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Ι. ΣΤΑΥΡΟΥ 14 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088174, ΚΑΔΕ 088177, ΚΑΔΕ 088221) 169. ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΦΛΩΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΜΕΘΕΝΙΤΟΥ 8 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088175, ΚΑΔΕ 088178) 170. ΔΡΙΤΣΑ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Κ.Σ. ΗΛΙΑ 3 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088179, ΚΑΔΕ 088182) 171. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΛΕΩΦ. ΣΟΥΝΙΟΥ 53 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088181, ΚΑΔΕ 088183) 172. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088184, ΚΑΔΕ 088185) 173. ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Γ. ΓΡΕΓΟΥ 67 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088186, ΚΑΔΕ 088187) 174. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΔΕ 088037) 175. ΧΑΣΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Δ. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ 27 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088190, ΚΑΔΕ 088192) 176. ΧΑΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Δ. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ 27 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088193, ΚΑΔΕ 088196) 177. ΧΑΣΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Δ. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ 27 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088193, ΚΑΔΕ 088196) 178. ΓΚΛΙΑΤΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΥ 5 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088194) 179. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 26 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΤΚ 15773 (ΚΑΔΕ 088197) 180. ΜΠΑΤΣΙΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 26 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΤΚ 15773 (ΚΑΔΕ 088197) 181. ΣΙΔΕΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 13 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΚ 15342 (ΚΑΔΕ 088200, ΚΑΔΕ 088361) 182. ΠΕΤΡΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΡΕΜΠΟΥΣΚΟΥ 7 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088202, ΚΑΔΕ 088203) 183. ΔΡΙΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Ν.ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗ 10 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088208, ΚΑΔΕ 088210) 184. ΛΑΔΑ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΜΙΧΑΙΡΙΝΑ 13 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088209, ΚΑΔΕ 088211) 185. ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Λ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 29 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088212, ΚΑΔΕ 088213) 186. ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΛ. Δ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ 14 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088214, ΚΑΔΕ 088215) 187. ΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΣΠΥΡΑΚΟΥ 10 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088641) 188. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΙΩΑΝ ΜΕΤΑΞΑ 36 ΠΑΙΑΝΙΑ ΤΚ 19002 (ΚΑΔΕ 088216) 189. ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Ι ΚΙΜΠΕΖΗ 8 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088219) 190. ΔΗΜΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Ι ΚΙΜΠΕΖΗ 8 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088219) 191. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Λ.ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 27 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088627, ΚΑΔΕ 088632) 192. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 9 ΚΟΡΩΠΙ ΤΚ 19400 (ΚΑΔΕ 088628, ΚΑΔΕ 088636, ΚΑΔΕ 088654, ΚΑΔΕ 088545) 193. ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΔΗΜ.ΧΟΥΝΤΑ 14 ΠΑΙΑΝΙΑ ΤΚ 19002 (ΚΑΔΕ 088222, ΚΑΔΕ 088629) 194. ΔΑΒΑΡΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 13 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΤΚ 15232 (ΚΑΔΕ 088223) 195. ΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ 17 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088641) 196. ΣΠΥΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ M D AZEGLIO 8 (ΚΑΔΕ 088225, ΚΑΔΕ 088227) 197. ΚΟΛΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Κ. ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗ 4 ΚΟΡΩΠΙ ΤΚ 19400 (ΚΑΔΕ 088230, ΚΑΔΕ 088316) 198. ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Κ. ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗ 4 ΚΟΡΩΠΙ ΤΚ 19400 (ΚΑΔΕ 088230, ΚΑΔΕ 088316) 199. ΑΥΓΟΥΣΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ 18 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088231, ΚΑΔΕ 088234) 200. ΚΑΡΑΜΙΧΑ ΑΝΝΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΕΡΜΟΥ 31 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088232, ΚΑΔΕ 088235) 201. ΜΟΥΣΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΜΟΡΓΟΥ 14 ΑΧΑΡΝΕΣ ΤΚ 11256 (ΚΑΔΕ 088233, ΚΑΔΕ 088236) 202. ΔΡΑΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΜΑΛΙΑΣ 4 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088238, ΚΑΔΕ 088240, ΚΑΔΕ 088288) 203. ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΕΩΣ 38 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11252 (ΚΑΔΕ 088239) 204. ΤΣΙΛΙΓΙΡΗ ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΗΛΙΑ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ 10 ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΚ 14561 (ΚΑΔΕ 088241) 205. ΚΑΣΑΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΜΕΡΕΝΤΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088241) 206. ΦΛΑΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΧΙΟΝΕΖΑ ΤΘ53 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088242, ΚΑΔΕ 088246, ΚΑΔΕ 088247) 207. ΔΡΙΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Λ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 21 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088243) 208. ΧΕΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΑΡΝΗΘΟΣ 14 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΤΚ 15234 (ΚΑΔΕ 088244) 209. ΒΑΣΙΛΗ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΓΚΙΟΚΑ 13 ΚΟΡΩΠΙ ΤΚ 19400 (ΚΑΔΕ 088245) 210. ΟΡΦΑΝΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΚΛΙΑΤΗ 5 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19004 (ΚΑΔΕ 088248, ΚΑΔΕ 088249) 211. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Δ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 13 ΚΟΡΩΠΙ ΤΚ 19400 (ΚΑΔΕ 088251, ΚΑΔΕ 088253, ΚΑΔΕ 088621) 212. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 4 ΚΟΡΩΠΙ ΤΚ 19400 (ΚΑΔΕ 088251, ΚΑΔΕ 088253, ΚΑΔΕ 088621) 213. ΟΡΦΑΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΚΑΜΑΡΙΖΑΣ 1 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088254, ΚΑΔΕ 088255) 214. ΟΡΦΑΝΟΥ ΛΟΥΚΙΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΕΡΜΟΥ 22 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088254, ΚΑΔΕ 088255) 215. ΜΑΡΙΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΗ 4 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088256, ΚΑΔΕ 088257) 216. ΜΑΡΙΝΗ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΗ 4 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088256, ΚΑΔΕ 088257) 217. ΜΑΡΙΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΗ 4 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088256, ΚΑΔΕ 088257) 218. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Ι. ΠΡΙΦΤΗ & ΝΙΚ. ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088259, ΚΑΔΕ 088261) 219. ΓΚΙΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΙΝΑΧΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Λ.ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 6 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088262) 220. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 11 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088263) 221. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΘΑΛΕΙΑΣ 33 ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΚ 17343 (ΚΑΔΕ 088264, ΚΑΔΕ 088265, ΚΑΔΕ 088266, ΚΑΔΕ 088267) 222. ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΓΚΙΚΑ 8 ΚΟΡΩΠΙ ΤΚ 19400 (ΚΑΔΕ 088268, ΚΑΔΕ 088270, ΚΑΔΕ 088273, ΚΑΔΕ 088274) 223. ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΓΚΙΚΑ 8 ΚΟΡΩΠΙ ΤΚ 19400 (ΚΑΔΕ 088269, ΚΑΔΕ 088270, ΚΑΔΕ 088271, ΚΑΔΕ 088272, ΚΑΔΕ 088273, ΚΑΔΕ 088274) 224. ΡΑΠΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΓΚΙΚΑ 8 ΚΟΡΩΠΙ ΤΚ 19401 (ΚΑΔΕ 088274) 225. ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΘ ΓΚΛΙΑΤΗ 6 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088275) 226. ΑΜΠΡΑΖΗ ΕΥΔΟΚΙΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΑΡΝΗΘΟΣ 41 ΨΥΧΙΚΟ ΤΚ 15452 (ΚΑΔΕ 088276) 227. ΑΜΠΡΑΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΑΡΝΗΘΟΣ 41 ΨΥΧΙΚΟ ΤΚ 15452 (ΚΑΔΕ 088276) 228. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΔΑΒΑΡΗ 10 ΠΑΙΑΝΙΑ ΤΚ 19002 (ΚΑΔΕ 088277, ΚΑΔΕ 088278) 229. ΛΕΚΚΑ ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΚΙΟΚΑ 15 ΚΟΡΩΠΙ ΤΚ 19400 (ΚΑΔΕ 088619) 230. ΜΠΗΛΙΑ ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΛΑΪΑΣ 14 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΤΚ 14231 (ΚΑΔΕ 088280) 231. ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΤΗ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΚΡΕΜΟΥ 122 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΚ 17676 (ΚΑΔΕ 088281) 232. ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΤΗ ΟΛΓΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΚΡΕΜΟΥ 122 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΚ 17676 (ΚΑΔΕ 088282) 233. ΣΙΔΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Γ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 58 ΚΟΡΩΠΙ ΤΚ 19400 (ΚΑΔΕ 088284, ΚΑΔΕ 088279) 234. ΠΙΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Κ. ΣΤΑΘΗ 10 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088285) 235. ΔΑΒΑΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΧΑΡ ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ 7 ΠΑΙΑΝΙΑ ΤΚ 19002 (ΚΑΔΕ 088286) 236. ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗ ΙΛΙΑΔΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΔΕ 088287) 237. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΗΛΙΑ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΘ ΓΚΛΙΑΤΗ 10 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088287) 238. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΘΕΟΧ.ΚΟΥΓΚΑ 71 ΒΕΡΟΙΑ ΤΚ 59301 (ΚΑΔΕ 088289) 239. ΜΕΘΕΝΙΤΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΜΥΡΙΝΟΥΝΤΟΣ 22 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088290) 240. ΔΑΒΑΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Χ. ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ 7 ΠΑΙΑΝΙΑ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088291, ΚΑΔΕ 088295, ΚΑΔΕ 088296) 241. ΓΚΛΙΑΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Κ.ΓΚΛΙΑΤΗ 3 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088292, ΚΑΔΕ 088299) 242. ΓΚΛΙΑΤΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ 32 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΤΚ 17561 (ΚΑΔΕ 088292, ΚΑΔΕ 088294, ΚΑΔΕ 088299) 243. ΓΚΛΙΑΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 8 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088292, ΚΑΔΕ 088299) 244. ΓΚΛΙΑΤΗ ΙΟΝΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ 32 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΤΚ 17561 (ΚΑΔΕ 088294) 245. ΓΚΛΙΑΤΗ ΗΔΥΛΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ 32 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΤΚ 17561 (ΚΑΔΕ 088294) 246. ΓΑΡΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Γ. ΣΠΥΡΑΚΟΥ 28 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088638) 247. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΔΗΜ ΝΤΟΥΝΗ 11 ΚΟΡΩΠΙ ΤΚ 19400 (ΚΑΔΕ 088297) 248. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 3 ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΤΚ 15562 (ΚΑΔΕ 088297) 249. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΒΑΣ. ΠΑΠΠΑ 21 ΚΟΡΩΠΙ ΤΚ 19400 (ΚΑΔΕ 088298) 250. ΚΟΝΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΣΤ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ 8-10 ΤΚ 11145 (ΚΑΔΕ 088300) 251. ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΜΥΚΑΛΗΣ 54 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΚ 17123 (ΚΑΔΕ 088301) 252. ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 4 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΤΚ 16342 (ΚΑΔΕ 088302) 253. ΓΚΙΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Γ.ΘΕΟΔΩΡΟΥ 14 ΚΟΡΩΠΙ ΤΚ 19400 (ΚΑΔΕ 088304, ΚΑΔΕ 088381) 254. ΔΗΜΑΡΑ ΣΟΦΟΚΛΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 16 ΙΛΙΟΝ ΤΚ 13123 (ΚΑΔΕ 088305) 255. ΜΑΡΑΘΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΘΕΣΗ ΟΑΣΗ ΤΘ 2548 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088306) 256. ΣΙΟΥΝΤΡΗ ΜΑΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΑΡΟΔΟΣ ΓΕΩΡΓΑ Γ. 18 ΣΠΑΤΑ ΤΚ 19004 (ΚΑΔΕ 088307) 257. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΚΑΔΕ 088308) 258. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (ΚΑΔΕ 088308) 259. ΓΕΛΑΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΚΑΔΕ 088310) 260. ΠΕΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑΝΟΥΛΗ ΧΑΛΕΠΑ 3 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088310) 261. ΠΑΣΣΑΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΣΠ ΜΕΘΕΝΙΤΗ 16 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088312) 262. ΠΑΣΣΑΡΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΣΠ ΜΕΘΕΝΙΤΗ 16 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088312) 263. ΠΕΤΟΥΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΛ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ 8 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088313) 264. ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗ ΙΛΙΑΔΑΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΘ ΓΚΛΙΑΤΗ 10 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088314, ΚΑΔΕ 088609) 265. ΟΡΦΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Ι ΠΡΙΦΤΗ 23 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088317) 266. ΛΟΥΚΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 112 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΚ 17672 (ΚΑΔΕ 088318) 267. ΛΟΥΚΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 38 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΚ 17672 (ΚΑΔΕ 088318) 268. ΛΟΥΚΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΣΠΕΡΑΝΤΖΑ 8-10 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΚ 17121 (ΚΑΔΕ 088318) 269. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΒΟΤΣΗ 4 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΤΚ 16343 (ΚΑΔΕ 088318) 270. ΛΑΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Β. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΥ 5 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088319) 271. ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΔΗΜ.ΧΟΥΝΤΑ 14 ΠΑΙΑΝΙΑ ΤΚ 19002 (ΚΑΔΕ 088320, ΚΑΔΕ 088329, ΚΑΔΕ 088330, ΚΑΔΕ 088329) 272. ΧΑΣΙΩΤΗ ΕΥΑΝΘΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓ.ΠΙΝΗ 25 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088321) 273. ΚΩΤΣΟΒΑΣΙΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΜΙΧΑΙΡΙΝΑ 17 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088322) 274. ΚΩΤΣΑΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΒΑΣ.ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗΣ 11 ΠΑΙΑΝΙΑ ΤΚ 19002 (ΚΑΔΕ 088323) 275. ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΕΤΑΞΑ 6 ΠΑΙΑΝΙΑ ΤΚ 19002 (ΚΑΔΕ 088324) 276. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ 7 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΚ 15343 (ΚΑΔΕ 088325) 277. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ 7 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΚ 15343 (ΚΑΔΕ 088325) 278. ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΛΟΜΒΑΡΔΟΥ 57 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11474 (ΚΑΔΕ 088326, 088327, ΚΑΔΕ 088328, ΚΑΔΕ 088597) 279. ΠΑΣΟΥΛΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Τ.Θ. 11003 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088334) 280. ΓΕΡΟΝΤΗ ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 16 ΥΜΗΤΤΟΣ ΤΚ 17237 (ΚΑΔΕ 088335) 281. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 51 ΒΥΡΩΝΑΣ ΤΚ 16232 (ΚΑΔΕ 088335) 282. ΚΑΛΟΦΟΥΤΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ 4 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΚ 17123 (ΚΑΔΕ 088337) 283. ΚΟΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΝΘΕΩΝ 3 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088338, ΚΑΔΕ 088339) 284. ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΡΙΦΤΗ 22 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088340) 285. ΣΠΥΡΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Κ.ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ 5 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088342) 286. ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΜΥΡΙΝΟΥΝΤΟΣ 38 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088343, ΚΑΔΕ 088344) 287. ΚΑΛΟΦΟΥΤΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Λ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 24 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088345, ΚΑΔΕ 088347, ΚΑΔΕ 088543) 288. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΘΕΣΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088635) 289. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 22 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11522 (ΚΑΔΕ 088349) 290. ΣΚΑΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΓ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 17 ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΚ 15152 (ΚΑΔΕ 088349) 291. ΣΚΑΡΗ ΛΟΥΙΖΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 22 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11522 (ΚΑΔΕ 088349) 292. ΣΚΑΡΗ ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΟΘΩΝΟΣ 11 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088349) 293. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 175 ΚΟΡΩΠΙ ΤΚ 19400 (ΚΑΔΕ 088350) 294. ΜΠΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΥΝΙΟΥ4 ΚΕΡΑΤΕΑ ΤΚ 19001 (ΚΑΔΕ 088351, ΚΑΔΕ 088352) 295. ΜΠΟΥΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΜΥΡΙΝΟΥΝΤΟΣ 22 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088351, ΚΑΔΕ 088352) 296. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΕΘΝ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ 76 ΔΑΦΝΗ ΤΚ 17234 (ΚΑΔΕ 088354) 297. ΔΡΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Γ.Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗ 3 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088355, ΚΑΔΕ 088169) 298. ΠΕΤΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Δ.ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ 15 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088356) 299. ΠΕΤΟΥΡΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Β. ΠΕΤΟΥΡΗ 2 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088356) 300. ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΡ. ΧΑΣΙΩΤΗ 3 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088357) 301. ΣΙΔΕΡΗ ΚΑΛΛΙΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ 84 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΤΚ 15232 (ΚΑΔΕ 088357, ΚΑΔΕ 088362) 302. ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗ 4 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088360, ΚΑΔΕ 088364, ΚΑΔΕ 088365) 303. ΧΑΣΙΩΤΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Δ ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ 12 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088367) 304. ΓΚΛΙΑΤΗ ΦΛΩΡΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΣΤΟΥΡΑΙΤΗ 4 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088368) 305. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΚΑΔΕ 088368) 306. ΓΚΛΙΑΤΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΣΗΣΤΟΥ 4-6 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 10445 (ΚΑΔΕ 088368) 307. ΓΚΛΙΑΤΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ 2 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088368) 308. ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 36 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΤΚ 14231 (ΚΑΔΕ 088368) 309. ΧΑΣΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 10 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088369, ΚΑΔΕ 088371) 310. ΜΕΘΕΝΙΤΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Γ ΜΠΟΥΚΗ 5 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088370) 311. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΔΡΙΤΣΑ 6 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088372, ΚΑΔΕ 088373, ΚΑΔΕ 088374, ΚΑΔΕ 088475, ΚΑΔΕ 088478, ΚΑΔΕ 088490, ΚΑΔΕ 088491, ΚΑΔΕ 088493, ΚΑΔΕ 088407) 312. ΚΟΥΛΟΧΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Γ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 40 ΚΟΡΩΠΙ ΤΚ 19400 (ΚΑΔΕ 088375, ΚΑΔΕ 088377) 313. ΚΟΥΛΟΧΕΡΗ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Γ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 40 ΚΟΡΩΠΙ ΤΚ 19400 (ΚΑΔΕ 088376, ΚΑΔΕ 088378) 314. ΔΑΒΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΥΦΑΝΤΗ 15 ΚΟΡΩΠΙ ΤΚ 19400 (ΚΑΔΕ 088379) 315. ΔΑΒΑΡΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΥΦΑΝΤΗ 15 ΚΟΡΩΠΙ ΤΚ 19400 (ΚΑΔΕ 088379) 316. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΤΘ 244 (ΚΑΔΕ 088380) 317. ΔΡΙΤΣΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ 4 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088646) 318. ΓΚΛΙΑΤΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΟΔΥΣΣ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 2 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088637) 319. ΣΟΥΡΜΠΑΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΙΠΠΟΔΑΜΟΥ 7 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11635 (ΚΑΔΕ 088383) 320. ΣΟΥΡΜΠΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΜΠΑΡΤΖΗ 8 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088383) 321. ΣΟΥΡΜΠΑΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΛΛΑΓΙΑΝΗ 6 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088383) 322. ΣΤΕΦΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Κ. ΛΩΡΗ 12 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11522 (ΚΑΔΕ 088385) 323. ΣΤΕΦΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Κ. ΛΩΡΗ 12 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11522 (ΚΑΔΕ 088385) 324. ΣΤΕΦΑΤΟY ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Κ. ΛΩΡΗ 12 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11522 (ΚΑΔΕ 088385) 325. ΜΕΘΕΝΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 41 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΤΚ 14233 (ΚΑΔΕ 088386) 326. ΠΕΤΡΟΥ-ΓΚΙΝΗ ΑΙΜΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΡΕΜΠΟΥΣΚΟΥ 1 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088387, ΚΑΔΕ 088389, ΚΑΔΕ 088391, ΚΑΔΕ 088393, ΚΑΔΕ 088420, ΚΑΔΕ 088422) 327. ΠΕΤΡΟΥ-ΓΚΙΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ-ΛΟΥΚΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ KICHIK GALA 86-88 ΤΚ 37000 (ΚΑΔΕ 088389) 328. ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 275 ΚΟΡΩΠΙ ΤΚ 19400 (ΚΑΔΕ 088616) 329. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Λ.ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 22 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088394, ΚΑΔΕ 088395) 330. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Σ.ΠΑΠΑΓΟΥ ΑΛΕΞ. 31 ΠΑΠΑΓΟΥ ΤΚ 15669 (ΚΑΔΕ 088394, ΚΑΔΕ 088395) 331. ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 13 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088396, ΚΑΔΕ 088496) 332. ΓΕΩΡΓΑΡΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Α.ΜΕΤΑΞΑ 13 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΚ 16675 (ΚΑΔΕ 088647, ΚΑΔΕ 088648) 333. ΓΚΕΜΙΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 21 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088397, ΚΑΔΕ 088508) 334. ΜΠΟΥΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Λ. ΣΟΥΝΙΟΥ 28 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088398, ΚΑΔΕ 088402, ΚΑΔΕ 088403, ΚΑΔΕ 088404, ΚΑΔΕ 088405, ΚΑΔΕ 088548, ΚΑΔΕ 088549, ΚΑΔΕ 088550) 335. ΜΠΟΥΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Λ. ΣΟΥΝΙΟΥ 28 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088398, ΚΑΔΕ 088402, ΚΑΔΕ 088403, ΚΑΔΕ 088404, ΚΑΔΕ 088405, ΚΑΔΕ 088548, ΚΑΔΕ 088549, ΚΑΔΕ 088550) 336. ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Λ. ΣΟΥΝΙΟΥ 28 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088398, ΚΑΔΕ 088402, ΚΑΔΕ 088403, ΚΑΔΕ 088404, ΚΑΔΕ 088405, ΚΑΔΕ 088549, ΚΑΔΕ 088550) 337. ΟΡΦΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Ι. ΠΡΙΦΤΗ 32 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088399, ΚΑΔΕ 088503, ΚΑΔΕ 088504, ΚΑΔΕ 088506) 338. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΜΥΛΩΝΑΚΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088400) 339. ΚΟΛΙΑ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Γ.ΒΛΑΧΟΥ 52 ΚΟΡΩΠΙ ΤΚ 19400 (ΚΑΔΕ 088401) 340. ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Β.Ι. ΑΔΑΜ 8 ΚΟΠΩΠΙ ΤΚ 19400 (ΚΑΔΕ 088655) 341. ΤΖΙΩΤΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΜΕΤΩΝΟΣ 32 ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΤΚ 15561 (ΚΑΔΕ 088409, ΚΑΔΕ 088411) 342. ΤΣΙΚΑ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ & ΠΡΟΥΣΣΗΣ 53 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΚ 16562 (ΚΑΔΕ 088410) 343. ΤΣΙΚΑ ΖΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ & ΠΡΟΥΣΣΗΣ 53 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΚ 16562 (ΚΑΔΕ 088410) 344. ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΚΑΔΕ 088412, ΚΑΔΕ 088413) 345. ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 6 ΝΈΟ ΨΥΧΙΚΟ ΤΚ 15451 (ΚΑΔΕ 088414) 346. ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 6 ΝΈΟ ΨΥΧΙΚΟ ΤΚ 15451 (ΚΑΔΕ 088414) 347. ΠΕΤΟΥΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Β. ΠΕΤΟΥΡΗ 4 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088416) 348. ΚΟΦΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Λ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 519 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΚ 15343 (ΚΑΔΕ 088417) 349. ΚΟΦΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Λ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 519 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΚ 15343 (ΚΑΔΕ 088417) 350. ΛΙΑΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΚΩΝ. ΑΓΓΕΛΟΥ 7 ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ ΤΚ 19010 (ΚΑΔΕ 088418) 351. ΛΙΑΠΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΚΩΝ. ΑΓΓΕΛΟΥ 7 ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ ΤΚ 19010 (ΚΑΔΕ 088418) 352. ΛΙΒΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 12 ΚΑΜΑΤΕΡΟ ΤΚ 13451 (ΚΑΔΕ 088419, ΚΑΔΕ 088421) 353. ΜΥΡΟΘΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΘΕΟΔΑΜΑΝΤΟΣ 29 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΤΚ 15771 (ΚΑΔΕ 088419, ΚΑΔΕ 088421) 354. ΜΥΡΟΘΕΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΘΕΟΔΑΜΑΝΤΟΣ 29 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΤΚ 15771 (ΚΑΔΕ 088419, ΚΑΔΕ 088421) 355. ΛΕΚΚΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΚΙΟΚΑ 15 ΚΟΡΩΠΙ ΤΚ 19400 (ΚΑΔΕ 088619) 356. ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΜΥΡΡΙΝΟΥΝΤΟΣ ΤΘ4051 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19402 (ΚΑΔΕ 088626) 357. ΑΠΙΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΡΑΙΟΥ 6 ΚΕΡΑΤΕΑ ΤΚ 19001 (ΚΑΔΕ 088426, ΚΑΔΕ 088428) 358. ΜΑΓΓΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΜΥΚΗΝΩΝ 2 ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ ΤΚ 14343 (ΚΑΔΕ 088427) 359. ΜΑΓΓΟΥ ΦΛΩΡΑΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΜΥΚΗΝΩΝ 2 ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ ΤΚ 14343 (ΚΑΔΕ 088427) 360. ΓΕΓΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Κ. ΣΟΥΛΙΩΤΗ 3 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088429) 361. ΜΠΙΣΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Δ ΣΤΑΜΕΛΟΥ 11 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088430, ΚΑΔΕ 088439) 362. ΟΡΦΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΣΟΥΛΙΩΤΗ 7 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088431) 363. ΟΡΦΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΣΟΥΛΙΩΤΗ 17 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088431) 364. ΓΚΛΙΑΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Λ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 14 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088432) 365. ΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΡΟΔΟΥ 1 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088433) 366. ΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΑΡΝΩΝΟΣ 2Α ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΚ 14562 (ΚΑΔΕ 088433) 367. ΥΦΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤ. ΝΤΟΥΝΗ 11 ΚΟΡΩΠΙ ΤΚ 19400 (ΚΑΔΕ 088434) 368. ΔΡΙΖΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΜΕΣΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 21 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ ΤΚ 16122 (ΚΑΔΕ 088434) 369. ΜΑΡΓΕΤΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΣΠΥΡΑΚΟΥ 20Α ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088435) 370. ΜΑΡΓΕΤΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΣΠΥΡΑΚΟΥ 20Α ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088435) 371. ΜΑΡΓΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΔΟΙΡΑΝΗΣ 169 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΚ 17673 (ΚΑΔΕ 088435) 372. ΓΕΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΧΡ.ΓΕΓΟΥ 5 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088436) 373. ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 44 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088437) 374. ΠΕΤΡΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΧΡ. ΜΕΘΕΝΙΤΗ 4 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088438, ΚΑΔΕ 088440) 375. ΠΕΤΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΜΥΡΙΝΟΥΝΤΟΣ 7 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088438, ΚΑΔΕ 088440) 376. ΜΠΙΣΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 36 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΤΚ 14231 (ΚΑΔΕ 088439) 377. ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 36 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΤΚ 14231 (ΚΑΔΕ 088439) 378. ΠΑΝΕΤΤΑ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΤΑΥΓΕΤΟΥ 39 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΤΚ 15234 (ΚΑΔΕ 088441, ΚΑΔΕ 088442) 379. ΤΣΑΝΤΕΡΜΑ ΒΑΛΕΡΓΙΑΝΟΥ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΤΑΥΓΕΤΟΥ 39 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΤΚ 15234 (ΚΑΔΕ 088441, ΚΑΔΕ 088442) 380. ΤΣΑΚΟΥΛΕΡΗ ΑΝΝΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΚΑΔΕ 088444) 381. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 1 ΝΈΟ ΨΥΧΙΚΟ ΤΚ 15451 (ΚΑΔΕ 088445) 382. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 1 ΝΈΟ ΨΥΧΙΚΟ ΤΚ 15451 (ΚΑΔΕ 088445) 383. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 3 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088446) 384. ΔΕΛΗ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 74 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ ΤΚ 16121 (ΚΑΔΕ 088447) 385. ΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 56 ΣΠΑΤΑ ΤΚ 19004 (ΚΑΔΕ 088448) 386. ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Δ. ΣΟΛΩΜΟΥ 24 ΣΠΑΤΑ ΤΚ 19004 (ΚΑΔΕ 088448) 387. ΚΑΥΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Β. ΚΑΥΚΑ 9 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088449) 388. ΚΑΥΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Β. ΚΑΥΚΑ 9 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088449) 389. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗΣ 2 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088451) 390. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ 35 ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088451, ΚΑΔΕ 088577) 391. ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΚΑΚΙΩΝ 38 ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΚ 15125 (ΚΑΔΕ 088452) 392. ΧΑΣΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Ε. ΔΡΙΤΣΑ 4 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088452) 393. ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΛ.ΑΛΣΟΥΣ 6-8 ΒΟΥΛΑ ΤΚ 16673 (ΚΑΔΕ 088453) 394. ΚΩΝΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ 14Α ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ ΤΚ 14671 (ΚΑΔΕ 088453) 395. ΓΕΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 2 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088455, ΚΑΔΕ 088456) 396. ΚΩΤΣΟΒΑΣΙΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 196 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11527 (ΚΑΔΕ 088457) 397. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΗΡΑΚΛΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΝΙΚ.ΚΩΝΣΤΑ 13 ΚΟΡΩΠΙ ΤΚ 19400 (ΚΑΔΕ 088458) 398. ΧΟΥΝΤΑ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΧΡ. ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ 11 ΠΑΙΑΝΙΑ ΤΚ 19002 (ΚΑΔΕ 088459, ΚΑΔΕ 088460) 399. ΧΟΥΝΤΑ-ΣΠΥΡΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΧΡ. ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ 11 ΠΑΙΑΝΙΑ ΤΚ 19002 (ΚΑΔΕ 088460) 400. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ 8 ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΚ 15126 (ΚΑΔΕ 088461) 401. ΜΠΑΓΛΑΤΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΘΩΜΑ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Ι.ΣΤΑΥΡΟΥ&ΖΑΧΑΡΙΑ 3 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088462) 402. ΜΠΑΓΛΑΤΖΗ ΛΑΖΑΡΟΥ ΤΟΥ ΘΩΜΑ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Ι.ΣΤΑΥΡΟΥ 2 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088462, ΚΑΔΕ 088220, ΚΑΔΕ 088220, ΚΑΔΕ 088650) 403. ΜΠΑΡΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΔΕ 088464) 404. ΜΠΑΡΤΖΗ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΑΝ. Ι. ΜΑΝΤΑΛΑ 3 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088464) 405. ΜΠΑΡΤΖΗ-ΓΚΕΜΙΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΔΕ 088464) 406. ΜΠΑΡΤΖΗ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΔΕ 088464) 407. ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Γ. ΣΤΕΚΑ 7 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088465, ΚΑΔΕ 088466) 408. ΠΕΤΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΚΑΔΕ 088467) 409. ΠΕΤΟΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΕΥΑΓ ΔΡΙΤΣΑ 6 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088467) 410. ΔΡΙΤΣΑ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΒΑΣ.ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 6 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088468) 411. ΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΕΓΟΥ 6 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088469) 412. ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΣΤΑΜΕΛΟΥ 2 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088469) 413. ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ ΜΠΟΥΚΗ13 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088470) 414. ΜΑΝΤΑΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Γ. ΠΙΝΗ 41 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088473) 415. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 4 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088474) 416. ΝΤΟΥΝΗ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 1 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088476) 417. ΟΡΦΑΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΚΟΥΜΠΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088479) 418. ΟΡΦΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 36 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΤΚ 14231 (ΚΑΔΕ 088480) 419. ΧΑΣΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΕΡΜΟΥ 24Α ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088481) 420. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΡΙΩΝΟΣ 7 ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ ΤΚ 14671 (ΚΑΔΕ 088482) 421. ΒΡΕΤΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Γ.Β. ΔΑΒΑΡΗ 12 ΚΟΡΩΠΙ ΤΚ 19400 (ΚΑΔΕ 088483) 422. ΒΡΕΤΤΟΥ ΠΗΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Γ. ΓΕΩΡΓΑ 10 ΚΟΡΩΠΙ ΤΚ 19400 (ΚΑΔΕ 088483) 423. ΚΩΣΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΛΕΩΦ. ΣΟΥΝΙΟΥ 50 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088485) 424. ΠΡΙΦΤΗ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΛ. ΚΥΠΡΟΥ 4 ΠΑΙΑΝΙΑ ΤΚ 19002 (ΚΑΔΕ 088486) 425. ΟΡΦΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Λ.ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 77 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088487) 426. ΔΡΙΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΒΑΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 6 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088488) 427. ΓΚΛΙΑΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Δ.ΣΩΤΗΡΙΟΥ 12 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088489) 428. ΜΠΟΝΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΣΟΥΝΙΟΥ 49 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088494) 429. ΚΟΝΑΝΔΡΕΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΒΥΔΟΥ 144 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΤΚ 15772 (ΚΑΔΕ 088495) 430. ΓΚΛΙΑΤΗ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ5 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088497) 431. ΓΚΛΙΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ5 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088497) 432. ΜΠΑΚΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & Β. ΠΕΤΟΥΡΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088497) 433. ΜΠΑΚΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & Β. ΠΕΤΟΥΡΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088497) 434. ΛΕΚΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Κ ΣΤΑΜΟΥ 7 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088498) 435. ΛΕΚΚΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Β ΠΕΤΟΥΡΗ 3 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088498) 436. ΚΩΝΣΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΜΥΡΙΝΟΥΝΤΟΣ 30 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088499) 437. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΧΧΙΛΕΑ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Ν ΣΟΥΛΙΩΤΗ 1 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088500) 438. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Ν ΣΟΥΛΙΩΤΗ 1 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088500) 439. ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Π. ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ 16 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088501) 440. ΜΑΓΓΑΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗ 12 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088502) 441. ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 3 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088624) 442. ΟΡΦΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Ι. ΠΡΙΦΤΗ 32 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088505) 443. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΡΑΙΟΥ 32 ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ ΤΚ 19010 (ΚΑΔΕ 088507) 444. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΗΛΙΑ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΡΑΙΟΥ 32 ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ ΤΚ 19010 (ΚΑΔΕ 088507) 445. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΗΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Δ. ΣΤΑΜΕΛΟΥ 11 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088507) 446. ΜΑΚΑΤΟΥΝΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΟΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 20 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11527 (ΚΑΔΕ 088649) 447. ΓΚΕΜΙΣΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 21 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088508) 448. ΓΚΛΙΑΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 9 ΚΟΡΩΠΙ ΤΚ 19400 (ΚΑΔΕ 088509) 449. ΔΡΙΤΣΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Γ. ΜΠΟΥΚΗ 4 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088510) 450. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 6-8 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΚ 17122 (ΚΑΔΕ 088511) 451. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΙΠΙΝΟΥ 25Α ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11257 (ΚΑΔΕ 088511) 452. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Λ. ΣΟΥΝΙΟΥ 51 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088511) 453. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Τ.Θ. 129 ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ (ΚΑΔΕ 088511) 454. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΛΕΩΦ. ΣΟΥΝΙΟΥ 21 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088511) 455. ΔΡΙΤΣΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 240 ΚΟΡΩΠΙ ΤΚ 19400 (ΚΑΔΕ 088512) 456. ΣΤΟΥΡΑΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΙΦΤΗ 3 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088514) 457. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 14 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088515) 458. ΜΕΘΕΝΙΤΗ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΧΡ ΜΕΘΕΝΙΤΗ 5 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088517) 459. ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΞΑΝΘΟΥ 11 ΓΑΛΑΤΣΙ ΤΚ 11146 (ΚΑΔΕ 088518) 460. ΜΕΘΕΝΙΤΗ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΡΕΜΠΟΥΣΚΟΥ 6 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 08851, ΚΑΔΕ 088522) 461. ΜΕΘΕΝΙΤΗ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΡΕΜΠΟΥΣΚΟΥ 6 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088519) 462. ΣΠΥΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΕΡΜΟΥ 17 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088520) 463. ΚΙΜΠΕΖΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Γ. ΛΙΝΗ 60 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088521) 464. ΗΛΙΑ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΣΟΥΛΙΩΤΗ 4 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088523) 465. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Λ.ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 64 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088524) 466. ΓΚΛΙΑΤΗ ΑΡΓΥΡΟΥΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΕΦ.ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ 27 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088528) 467. ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Λ.ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 29 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088529) 468. ΡΟΥΣΣΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΘΑΣΟΥ 38 ΒΑΡΗ ΤΚ 16672 (ΚΑΔΕ 088530, ΚΑΔΕ 088532, ΚΑΔΕ 088531) 469. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΕΡΜΟΥ 11 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088622) 470. ΛΑΔΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Ν.ΝΙΚΟΛΑΚΗ 7 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088535) 471. ΛΑΔΑ ΑΣΗΜΙΝΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Γ ΜΕΘΕΝΙΤΗ 13 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088536) 472. ΔΡΙΤΣΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Λ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 12 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088537) 473. ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΜΑΡΝΗΣ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 10433 (ΚΑΔΕ 088538) 474. ΜΥΓΙΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ 171 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 16561 (ΚΑΔΕ 088634) 475. ΔΡΙΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 5 ΜΟΣΧΑΤΟ ΤΚ 18345 (ΚΑΔΕ 088540) 476. ΜΑΥΡΟΜΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΡΟΔΩΝ 9 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΚ 15341 (ΚΑΔΕ 088542) 477. ΠΑΝΤΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΡΟΔΩΝ 9 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΚ 15341 (ΚΑΔΕ 088542) 478. ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΜΥΡΡΙΝΟΥΝΤΟΣ ΤΘ4051 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19402 (ΚΑΔΕ 088626) 479. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 48 ΚΟΡΩΠΙ ΤΚ 19400 (ΚΑΔΕ 088544) 480. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 3 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088622) 481. ΝΙΚΗΤΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 5 ΣΠΑΤΑ ΤΚ 19004 (ΚΑΔΕ 088546) 482. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΕΦ. ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ 46 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088547) 483. ΚΟΚΟΣΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Β ΣΟΦΙΑΣ 33 ΠΑΙΑΝΙΑ ΤΚ 19002 (ΚΑΔΕ 088551) 484. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗ ΑΝΤΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Β ΣΟΦΙΑΣ 33 ΠΑΙΑΝΙΑ ΤΚ 19002 (ΚΑΔΕ 088551) 485. ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ 4 ΨΥΧΙΚΟ ΤΚ 15451 (ΚΑΔΕ 088551) 486. ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Β. ΠΑΠΠΑ 2 ΚΟΡΩΠΙ ΤΚ 19400 (ΚΑΔΕ 088551) 487. ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ 22 ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΤΚ 15561 (ΚΑΔΕ 088551) 488. ΧΑΤΖΗΔΗΜΑ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΚΑΔΕ 088551) 489. ΓΚΛΙΑΤΗ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Λ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 14 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088552) 490. ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΔΗΜ. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ 8 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088553, ΚΑΔΕ 088555) 491. ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΔΗΜ. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ 8 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088553, ΚΑΔΕ 088555) 492. ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΔΗΜ. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ 8 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088553, ΚΑΔΕ 088555) 493. ΜΙΧΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΒΑΣ ΟΛΓΑΣ 39 ΚΟΡΩΠΙ ΤΚ 19400 (ΚΑΔΕ 088554) 494. ΝΑΣΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΜΑΝΤΑΛΑ 10 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088556) 495. ΡΕΜΠΟΥΣΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΕΡΜΟΥ 2 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088557) 496. ΑΛΛΑΓΙΑΝΗ ΙΟΥΛΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΜΙΧΑΙΡΙΝΑ 20 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088558) 497. ΑΛΛΑΓΙΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Β ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΥ 13 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088558) 498. ΜΠΙΜΠΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Ε. ΠΙΝΤΖΟΥ 8 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088559) 499. ΜΠΙΜΠΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Ε. ΠΙΝΤΖΟΥ 8 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088559) 500. ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 30 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088560) 501. ΤΖΑΝΕΤΟΥ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Γ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 19 ΚΟΡΩΠΙ ΤΚ 19400 (ΚΑΔΕ 088561) 502. ΠΕΤΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΧΕΙΛΩΝΟΣ 21 ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΚ 15343 (ΚΑΔΕ 088562, ΚΑΔΕ 088563) 503. ΠΕΤΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΧΕΙΛΩΝΟΣ 21 ΑΓ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΚ 15343 (ΚΑΔΕ 088562, ΚΑΔΕ 088563) 504. LONTOS MATINA-THEODORA ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Κ. ΓΚΛΙΑΤΗ 17 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088563) 505. ΧΕΛΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 5 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088564) 506. ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Ι. ΠΡΙΦΤΗ & ΝΙΚ. ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088565) 507. ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ 36 ΧΛΜ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088642) 508. ΓΚΛΙΑΤΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΔΕ 088568) 509. ΜΑΓΓΑΝΑ ΠΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΔΕ 088568) 510. ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΧΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 9 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088569, ΚΑΔΕ 088571, ΚΑΔΕ 088572, ΚΑΔΕ 088595) 511. ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΕΓΟΥ 9 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088570) 512. ΓΚΛΙΑΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 3 ΚΕΡΑΤΕΑ ΤΚ 19001 (ΚΑΔΕ 088573) 513. ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Ι. ΠΡΙΦΤΗ & ΝΙΚ. ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088574) 514. ΣΙΔΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 41 ΠΑΙΑΝΙΑ ΤΚ 19002 (ΚΑΔΕ 088575) 515. ΣΙΔΕΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΧΟΥΝΤΑ ΝΙΚ.Α. 7 ΠΑΙΑΝΙΑ ΤΚ 19002 (ΚΑΔΕ 088575) 516. ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΜΑΝΟΥ 3 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088576) 517. ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΜΥΡΡΙΝΝΟΥΝΤΟΣ 38 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088578) 518. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Λ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 64 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088579) 519. ΡΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ 24 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088580) 520. ΡΟΥΣΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ 24 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088580) 521. ΚΑΛΑΦΟΥΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Λ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 34 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088581) 522. ΜΑΓΓΑΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΧΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 24 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088582) 523. ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 23 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088582) 524. ΒΑΡΘΑΛΙΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 90 ΡΕΘΥΜΝΟ ΤΚ 74100 (ΚΑΔΕ 088582) 525. ΧΑΡΙΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΛΕΩΦ.ΙΩΝΙΑΣ 272 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11144 (ΚΑΔΕ 088582) 526. ΔΡΙΤΣΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΣΟΥΝΙΟΥ 81 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088583, ΚΑΔΕ 088584) 527. ΜΕΘΕΝΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΧΡ.ΜΕΘΕΝΙΤΗ 2 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088585) 528. ΜΕΘΕΝΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΧΡ.ΜΕΘΕΝΙΤΗ 2 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088585) 529. ΠΕΤΡΟΛΙΑΓΚΗ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΒΑΣ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 17 ΚΕΡΑΤΕΑ ΤΚ 19001 (ΚΑΔΕ 088586) 530. ΠΕΤΡΟΛΙΑΓΚΗ ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΒΑΣ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 17 ΚΕΡΑΤΕΑ ΤΚ 19001 (ΚΑΔΕ 088586) 531. ΠΕΤΡΟΛΙΑΓΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΒΑΣ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 17 ΚΕΡΑΤΕΑ ΤΚ 19001 (ΚΑΔΕ 088586) 532. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΚΩΝ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ 11 ΚΟΡΩΠΙ ΤΚ 19400 (ΚΑΔΕ 088587) 533 ΣΑΜΔΑΝΗ ΜΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤ.ΝΤΟΥΝΗ 25 ΚΟΡΩΠΙ ΤΚ 19400 (ΚΑΔΕ 088589) 534. ΧΑΣΙΩΤΗ ΑΡΓΥΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΔΗΜ ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ 21 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088590) 535. ΠΕΤΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Γ.Θ.ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ 3 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088592) 536. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 2 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 1900 (ΚΑΔΕ 088594) 537. ΦΡΑΓΓΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ Λ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 44 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088618) 538. ΦΡΑΓΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΛΕΩΦ.Γ.ΓΡΕΓΟΥ 129 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088620) 539. ΦΡΑΓΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΛΕΩΦ.Γ.ΓΡΕΓΟΥ 129 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088620) 540. ΛΕΚΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΚΙΟΚΑ 15 ΚΟΡΩΠΙ ΤΚ 19400 (ΚΑΔΕ 088619) 541. ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ 23 ΚΟΡΩΠΙ ΤΚ 19400 (ΚΑΔΕ 088617) 542. ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 16 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088602) 543. ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 16 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088602) 544. ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΠΟΠΗΣ-ΖΑΝΙΝ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΡΕΓΟΥ 20 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19004 (ΚΑΔΕ 088603, ΚΑΔΕ 088604) 545. ΜΟΥΡΛΑ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ 24 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΤΚ 15354 (ΚΑΔΕ 088605, ΚΑΔΕ 088606) 546. ΖΑΧΑΡΙΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ 16 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΤΚ 15354 (ΚΑΔΕ 088606) 547. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 16 ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΚ 14562 (ΚΑΔΕ 088607) 548. ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΥΘΙΑΣ 1 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11364 (ΚΑΔΕ 088608) 549. ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 4 ΠΑΙΑΝΙΑ ΤΚ 19002 (ΚΑΔΕ 088610) 550. ΔΡΙΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΚΣ ΗΛΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088643) 551. ΓΚΛΙΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΙΑ 11 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088630) 552. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑΣ ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΣ ΤΚ 83100 (ΚΑΔΕ 088612) 553. ΙΣΑΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΒΕΡΑΝΤΖΕΡΟΥ 23 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 10442 (ΚΑΔΕ 088614) 554. ΔΑΝΙΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ-ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΧΕΥΔΕΝ 2 ΑΘΗΝΑ ΤΚ.10434 (ΚΑΔΕ 088615) 555. «Α. ΣΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Π.ΤΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΑΒΕΕ», ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΚΑΤΕΧΑΚΗ 44 ΤΚ 11525, όπως εκπροσωπείται νόμιμα (ΚΑΔΕ 088047) 556. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ, ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΟΝ ΚΟΥΒΑΡΑ, ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 20 ΤΚ 19001, όπως εκπροσωπείται νόμιμα (ΚΑΔΕ 088051, ΚΑΔΕ 088052) 557. «BASIS KAI BASIS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ», ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ, ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΔΟ ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ ΤΚ 19400, όπως εκπροσωπείται νόμιμα (ΚΑΔΕ 088073) 558. «ΜΠΟΝΑΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟЇΟΝΤΩΝ», ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, όπως εκπροσωπείται νόμιμα (ΚΑΔΕ 088141) 559. ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΟΝ ΓΕΡΑΚΑ,ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 5 ΤΚ 15344, όπως εκπροσωπείται νόμιμα (ΚΑΔΕ 088198, ΚΑΔΕ 088199, ΚΑΔΕ 088201) 560. «CINTLEX HOLBINES LIMITED LTD Ε.Π.Ε.», ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 4-6 ΤΚ 18536, όπως εκπροσωπείται νόμιμα (ΚΑΔΕ 088454) 561. «ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Ή ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ‘’ΜΑΡΚΟ’’», ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, Ι. ΠΡΙΦΤΗ 2 ΤΚ 19003, όπως εκπροσωπείται νόμιμα (ΚΑΔΕ 088651, ΚΑΔΕ 088652) 562. Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ, ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΑΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, Λ ΑΘΗΝΩΝ Ρ ΦΕΡΑΙΟΥ, ΤΚ 19010 (ΚΑΔΕ 088051, ΚΑΔΕ 088052) 563. Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΑΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΛ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ - ΣΩΤΗΡΙΟΥ 1, ΤΚ 19003 (ΚΑΔΕ 088053) ********************** Ειδοποιούνται οι παραπάνω και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος ότι το Eλληνικό Δημόσιο με την από 29-10-2019, με Γ.Α.Κ. 10226/2019 και Ε.Α.Κ. 833/2019 ειδική αίτησή του, ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθήνας, της οποίας δικάσιμος ορίστηκε η 4η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., στο ακροατήριο του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 1ο Δημόσιο), στην αίθουσα Α1 (ΙΣΟΓΕΙΟ), ζητά την παροχή άδειας προσωρινής κατάληψης ακινήτων και πραγματοποίησης εργασιών, πριν τον προσδιορισμό και την καταβολή αποζημίωσης, με τους όρους και τις προυποθέσεις που καθορίζονται στην παρ.3 του άρθρου 7Α του ν.2882/2001, με ταυτόχρονη αποβολή ιδιοκτητών, νομέων ή κατόχων και άμεση παράδοση των ακινήτων αυτών και με την υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου να καταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το 70% της εκτιμώμενης αποζημίωσης για τα ακίνητα και τα επικείμενά τους, τα οποία απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικώς με την με αριθμό με αριθμό πρωτ. Δ25/οικ/1453/14.03.2019 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Φ.Ε.Κ. 151/ 05.05.2019, τ. Δ’) για λόγους δημοσίας ωφελείας και δη για το έργο «Διευθέτηση ρέματος Αγίου Γεωργίου Ανατολικής Αττικής από χ.θ. 0+824 (έναντι συμβολής Π. Ερασίνου) εως χ.θ. 8+161 (συμβολή ρεμάτων Καλυβίων και Κουβαρά)» στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας της π.ε. Ανατολικής Αττικής, συνολικού εμβαδού 226.423,98 τ.μ., εκ των οποίων 173.803,76 τ.μ. αφορούν σε ιδιωτικές εκτάσεις, ενώ 52.620,22 τ.μ. αφορούν σε δημόσιες εκτάσεις. Η απαλλοτριούμενη έκταση εικονίζεται με κλίμακα 1:1000 στα κτηματολογικά διαγράμματα διαγράμματα και τους αντίστοιχους κτηματολογικούς πίνακες αρχικό και 1ο Διορθωτικό, τα οποία συντάχθηκαν από τους μελετητές «YΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε., ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΤΣΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΙΑΚΟΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΣΥΜΕΩΝ ΓΑΖΕΛΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ και ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ ΧΡΙΣΤΟΦΗ», ελέγχθηκαν από τη Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων και εγκρίθηκαν με τις με αριθ. 294/24.01.2019 και 5256/09.10.2019 αποφάσεις από την Αναπληρώτρια Διευθύντρια της Διεύθυνσης Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Ευγενία Καλοφωλιά. Η απαλλοτρίωση κηρύχθηκε υπέρ του Δημοσίου και με δαπάνες αυτού και των παρόδιων ωφελουμένων ιδιοκτητών. Η δε προκαλούμενη δαπάνη ύψους 8.800.000,00 Ευρώ βαρύνει το ενάριθμο έργο 2018ΣΕ07200012 της ΣΑΕ 072 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ενώ σύμφωνα α) με τον εγκεκριμένο από 09/10/2019 1ο Διορθωτικό κτηματολογικό Πίνακα και την από 15/10/2019 διορθωτική έκθεση εκτίμησης απαλλοτριωτέων ιδιοκτησιών του πιστοποιημένου μελετητή Παναγιώτη Μερεκούλια η τελική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 4.108.318,14 Ευρώ, η δε διαφορά αφορά το συνολικό κόστος για την απαλλοτρίωση δημοσίων εκτάσεων στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας, καθώς και των επικειμένων επί αυτών. Περαιτέρω, με την παραπάνω Υπουργική Απόφαση η απαλλοτρίωση υπήχθη στις διατάξεις του άρθρου 7 Α του Ν. 2882/2001 (Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων – Α’ 17 – εφεξής: Κ.Α.Α.Α.), όπως αυτό ισχύει, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών δυνάμει της με αριθ. 26/20.12.2017 Π.Υ.Σ. (Α’ 199), με την οποία το έργο χαρακτηρίσθηκε ως γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας. Με την παραπάνω αίτησή του το Ελληνικό Δημόσιο ζητά να παρασχεθεί η άδεια στα αρμόδια για την υλοποίηση του έργου όργανα να προβούν σε προσωρινή κατάληψη και να πραγματοποιήσουν εργασίες στις απαλλοτριούμενες εκτάσεις-ιδιοκτησίες, πριν από τον προσδιορισμό και την καταβολή αποζημίωσης, να διαταχθεί, ταυτόχρονα, η αποβολή των ιδιοκτητών, νομέων, κατόχων ή οποιουδήποτε έλκει δικαιώματα από αυτούς, από τα ως άνω ακίνητα και η άμεση παράδοση αυτών στα αρμόδια όργανα του Ελληνικού Δημοσίου, υπό τους προβλεπόμενους όρους του άρθρου 7Α του Κ.Α.Α.Α. και ειδικότερα υπό τον όρο κατάθεσης από το Ελληνικό Δημόσιο στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, κατά την παρ. 3 του άρθρου 7Α του ΚΑΑΑ, ευλόγου τμήματος της αποζημίωσης, το οποίο αντιστοιχεί στο 70% της εκτιμώμενης αποζημίωσης (για τα ακίνητα και τα επικείμενά τους), η οποία εκτιμώμενη αποζημίωση για τα απαλλοτριούμενα ακίνητα και τα επικείμενά τους (κτίσματα,περιφράξεις, πόρτες και λοιπές κατασκευές, δέντρα και φυτά) ορίζεται ως εξής: Ι) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ • Ρέμα Αγίου Γεωργίου α/α Κ.Α. (καδε) Ιδιοκτησίας Χρήση Γης Εμβαδόν (τ.μ.) ΤΤιμή (€/τ.μ.) Αποζημίωση (€) 1 088050 Χέρσο 17,71 20,00 € 354,20 € 2 088051 Χέρσο 14,30 20,00 € 286,00 € 3 088052 Χέρσο 23,19 20,00 € 463,80 € 4 088053 Χώρος στάθμευσης οχημάτων 747,83 20,00 € 14.956,60 € 5 088054 Χέρσο 289,67 20,00 € 5.793,40 € 6 088055 Χέρσο 794,08 20,00 € 15.881,60 € 7 088056 Χέρσο 840,81 20,00 € 16.816,20 € 8 088057 Χέρσο 230,68 20,00 € 4.613,60 € 9 088058 Χέρσο 340,08 20,00 € 6.801,60 € 10 088059 Χέρσο 1148,78 20,00 € 22.975,60 € 11 088060 Χέρσο 899,18 20,00 € 17.983,60 € 12 088061 Χέρσο 80,18 20,00 € 1.603,60 € 13 088062 Χέρσο 75,23 20,00 € 1.504,60 € 14 088063 Χέρσο 398,41 20,00 € 7.968,20 € 599,56 20,00 € 11.991,20 € 15 088064 Χέρσο 47,46 20,00 € 949,20 € 16 088065 Άλλη δενδρώδης (φυστικιές) 13,96 20,00 € 279,20 € 17 088066 Χέρσο 3,39 20,00 € 67,80 € 18 088067 Άλλη δενδρώδης (φυστικιές) 52,88 20,00 € 1.057,60 € 19 088068 Χέρσο 46,93 20,00 € 938,60 € 20 088069 Χέρσο 93,34 20,00 € 1.866,80 € 21 088070 Χέρσο 89,72 20,00 € 1.794,40 € 22 088071 Χέρσο 125,41 20,00 € 2.508,20 € 23 088072 Χέρσο 640,93 20,00 € 12.818,60 € 24 088073 Χέρσο 491,55 20,00 € 9.831,00 € 25 088074 Χέρσο 178,57 20,00 € 3.571,40 € 26 088075 Χέρσο 79,60 20,00 € 1.592,00 € 27 088076 Χέρσο 443,83 20,00 € 8.876,60 € 28 088077 Άλλη δενδρώδης (φυστικιές) 278,87 20,00 € 5.577,40 € 29 088078 Άλλη δενδρώδης (φυστικιές) 193,38 20,00 € 3.867,60 € 30 088079 Χέρσο 64,58 20,00 € 1.291,60 € 31 088080 Χέρσο 73,08 20,00 € 1.461,60 € 32 088081 Χέρσο 108,19 20,00 € 2.163,80 € 33 088082 Χέρσο 140,09 20,00 € 2.801,80 € 34 088083 Άλλη δενδρώδης (συκιές) 233,16 20,00 € 4.663,20 € 35 088084 Αμπελώνας αρδευόμενος 50,56 20,00 € 1.011,20 € 36 088085 Αμπελώνας αρδευόμενος 59,57 20,00 € 1.191,40 € 37 088086 Αμπελώνας αρδευόμενος 358,70 20,00 € 7.174,00 € 38 088087 Αμπελώνας αρδευόμενος 220,50 20,00 € 4.410,00 € 39 088088 Χέρσο 286,22 20,00 € 5.724,40 € 40 088089 Άλλη δενδρώδης (συκιές) 145,87 20,00 € 2.917,40 € 41 088090 Άλλη δενδρώδης (συκιές) 81,75 20,00 € 1.635,00 € 42 088091 Άλλη δενδρώδης (συκιές) 66,80 20,00 € 1.336,00 € 43 088092 Αμπελώνας αρδευόμενος 760,24 20,00 € 15.204,80 € 44 088093 Ελαιώνας αρδευόμενος 905,06 20,00 € 18.101,20 € 45 088094 Άλλη δενδρώδης (φυστικιές) 198,79 20,00 € 3.975,80 € 46 088095 Άλλη δενδρώδης (φυστικιές) 84,53 20,00 € 1.690,60 € 47 088096 Χέρσο 328,43 20,00 € 6.568,60 € 48 088097 Χέρσο 592,11 20,00 € 11.842,20 € 49 088098 Χέρσο 322,22 20,00 € 6.444,40 € 50 088099 Χέρσο 118,61 20,00 € 2.372,20 € 51 088100 Χέρσο 142,69 20,00 € 2.853,80 € 52 088101 Χέρσο 186,14 20,00 € 3.722,80 € 53 088102 Ελαιώνας αρδευόμενος 142,06 20,00 € 2.841,20 € 54 088103 Χέρσο 151,56 20,00 € 3.031,20 € 55 088104 Χέρσο 201,48 20,00 € 4.029,60 € 56 088105 Χέρσο 476,02 20,00 € 9.520,40 € 57 088106 Χέρσο 338,14 20,00 € 6.762,80 € 58 088107 Χέρσο 130,00 20,00 € 2.600,00 € 59 088108 Χέρσο 180,37 20,00 € 3.607,40 € 60 088109 Χέρσο 166,42 20,00 € 3.328,40 € 61 088110 Χέρσο 216,70 20,00 € 4.334,00 € 62 088111 Χέρσο 185,56 20,00 € 3.711,20 € 63 088112 Χέρσο 122,34 20,00 € 2.446,80 € 64 088113 Χέρσο 247,85 20,00 € 4.957,00 € 65 088114 Χέρσο 535,76 20,00 € 10.715,20 € 66 088115 Ελαιώνας αρδευόμενος 266,24 20,00 € 5.324,80 € 67 088116 Ελαιώνας αρδευόμενος 97,21 20,00 € 1.944,20 € 68 088117 Αμπελώνας αρδευόμενος 272,81 20,00 € 5.456,20 € 69 088118 Αμπελώνας αρδευόμενος 941,10 20,00 € 18.822,00 € 70 088119 Χέρσο 47,08 20,00 € 941,60 € 71 088120 Χέρσο 45,03 20,00 € 900,60 € 72 088121 Αμπελώνας αρδευόμενος 124,74 20,00 € 2.494,80 € 73 088122 Χέρσο 729,62 20,00 € 14.592,40 € 74 088123 Χέρσο 10,15 20,00 € 203,00 € 75 088124 Ελαιώνας αρδευόμενος 498,43 20,00 € 9.968,60 € 76 088125 Άλλη δενδρώδης (συκιές) 8,83 20,00 € 176,60 € 77 088126 Χέρσο 852,16 20,00 € 17.043,20 € 78 088127 Χέρσο 23,49 20,00 € 469,80 € 79 088128 Ελαιώνας αρδευόμενος 19,45 20,00 € 389,00 € 80 088129 Ελαιώνας αρδευόμενος 953,25 20,00 € 19.065,00 € 81 088130 Χέρσο 131,57 20,00 € 2.631,40 € 82 088131 Άλλη δενδρώδης (συκιές) 359,60 20,00 € 7.192,00 € 83 088132 Αμπελώνας αρδευόμενος 482,31 20,00 € 9.646,20 € 84 088133 Ελαιώνας αρδευόμενος 363,16 20,00 € 7.263,20 € 85 088134 Ελαιώνας αρδευόμενος 116,69 20,00 € 2.333,80 € 86 088135 Χέρσο 287,72 20,00 € 5.754,40 € 87 088136 Χέρσο 242,78 20,00 € 4.855,60 € 88 088137 Ελαιώνας αρδευόμενος 292,19 20,00 € 5.843,80 € 89 088138 Χέρσο 139,60 20,00 € 2.792,00 € 90 088139 Ελαιώνας αρδευόμενος 186,01 20,00 € 3.720,20 € 91 088140 Χέρσο 20,96 20,00 € 419,20 € 92 088141 Εμπόριο 301,28 20,00 € 6.025,60 € 93 088142 Χέρσο 555,29 20,00 € 11.105,80 € 94 088143 Χέρσο 337,03 20,00 € 6.740,60 € 95 088144 Χέρσο 168,71 20,00 € 3.374,20 € 96 088145 Ενέργεια (φωτοβολταϊκά) 156,22 20,00 € 3.124,40 € 97 088146 Ενέργεια (φωτοβολταϊκά) 193,17 20,00 € 3.863,40 € 98 088147 Ενέργεια (φωτοβολταϊκά) 203,42 20,00 € 4.068,40 € 99 088148 Ενέργεια (φωτοβολταϊκά) 467,42 20,00 € 9.348,40 € 100 088149 Ελαιώνας αρδευόμενος 7,62 20,00 € 152,40 € 101 088150 Ελαιώνας αρδευόμενος 49,99 20,00 € 999,80 € 102 088151 Ελαιώνας αρδευόμενος 48,93 20,00 € 978,60 € 103 088152 Χέρσο 192,99 20,00 € 3.859,80 € 104 088153 Αμπελώνας αρδευόμενος 492,64 20,00 € 9.852,80 € 105 088154 Χέρσο 570,89 20,00 € 11.417,80 € 106 088155 Χέρσο 303,40 20,00 € 6.068,00 € 107 088156 Χέρσο 409,42 20,00 € 8.188,40 € 108 088157 Χέρσο 268,60 20,00 € 5.372,00 € 109 088158 Χέρσο 202,90 20,00 € 4.058,00 € 110 088159 Χέρσο 44,51 20,00 € 890,20 € 111 088160 Αμπελώνας μη αρδευόμενος 52,07 20,00 € 1.041,40 € 112 088161 Χέρσο 107,90 20,00 € 2.158,00 € 113 088162 Χέρσο 80,11 20,00 € 1.602,20 € 114 088163 Αμπελώνας μη αρδευόμενος 73,94 20,00 € 1.478,80 € 115 088164 Κηπευτικά 169,17 20,00 € 3.383,40 € 116 088165 Χέρσο 92,11 20,00 € 1.842,20 € 117 088166 Αμπελώνας μη αρδευόμενος 79,46 20,00 € 1.589,20 € 118 088167 Χέρσο 190,30 20,00 € 3.806,00 € 119 088168 Χέρσο 197,81 20,00 € 3.956,20 € 120 088169 Αμπελώνας αρδευόμενος 200,88 20,00 € 4.017,60 € 121 088170 Αμπελώνας μη αρδευόμενος 81,57 20,00 € 1.631,40 € 122 088171 Ελαιώνας αρδευόμενος 33,30 20,00 € 666,00 € 123 088172 Αμπελώνας αρδευόμενος 23,49 20,00 € 469,80 € 124 088173 Χέρσο 229,13 20,00 € 4.582,60 € 125 088174 Χέρσο 114,16 20,00 € 2.283,20 € 126 088175 Χέρσο 129,90 20,00 € 2.598,00 € 127 088176 Χέρσο 29,75 20,00 € 595,00 € 128 088177 Χέρσο 19,45 20,00 € 389,00 € 129 088178 Χέρσο 20,22 20,00 € 404,40 € 130 088179 Αμπελώνας αρδευόμενος 28,20 20,00 € 564,00 € 131 088180 Αμπελώνας αρδευόμενος 20,29 20,00 € 405,80 € 132 088181 Αμπελώνας αρδευόμενος 44,40 20,00 € 888,00 € 133 088182 Χέρσο 284,28 20,00 € 5.685,60 € 134 088183 Χέρσο 143,83 20,00 € 2.876,60 € 135 088184 Χέρσο 400,31 20,00 € 8.006,20 € 136 088185 Χέρσο 133,87 20,00 € 2.677,40 € 137 088186 Χέρσο 54,07 20,00 € 1.081,40 € 138 088187 Αμπελώνας αρδευόμενος 149,33 20,00 € 2.986,60 € 139 088188 Άλλη δενδρώδης (φυστικιές) 361,51 20,00 € 7.230,20 € Χέρσο 62,29 20,00 € 1.245,80 € 140 088189 Άλλη δενδρώδης (φυστικιές) 387,22 20,00 € 7.744,40 € Χέρσο 161,92 20,00 € 3.238,40 € 141 088190 Αμπελώνας αρδευόμενος 185,72 20,00 € 3.714,40 € 142 088191 Αμπελώνας αρδευόμενος 77,21 20,00 € 1.544,20 € 143 088192 Χέρσο 98,07 20,00 € 1.961,40 € 144 088193 Χέρσο 213,06 20,00 € 4.261,20 € 145 088194 Αροτραία αρδευόμενη 97,98 20,00 € 1.959,60 € 146 088195 Αροτραία αρδευόμενη 211,99 20,00 € 4.239,80 € 147 088196 Αμπελώνας αρδευόμενος 130,01 20,00 € 2.600,20 € 148 088197 112,84 20,00 € 2.256,80 € 149 088198 Χέρσο 132,86 20,00 € 2.657,20 € 150 088199 Χέρσο 87,43 20,00 € 1.748,60 € 151 088200 Χέρσο 157,60 20,00 € 3.152,00 € 152 088201 Χέρσο 122,14 20,00 € 2.442,80 € 153 088202 Αμπελώνας αρδευόμενος 140,37 20,00 € 2.807,40 € 154 088203 Αμπελώνας αρδευόμενος 90,43 20,00 € 1.808,60 € 155 088204 Αμπελώνας αρδευόμενος 51,57 20,00 € 1.031,40 € 156 088205 Αμπελώνας μη αρδευόμενος 43,18 20,00 € 863,60 € 157 088206 Αμπελώνας αρδευόμενος 167,51 20,00 € 3.350,20 € 158 088207 Χέρσο 185,03 20,00 € 3.700,60 € 159 088208 Ελαιώνας αρδευόμενος 229,85 20,00 € 4.597,00 € 160 088209 Αμπελώνας μη αρδευόμενος 149,45 20,00 € 2.989,00 € 161 088210 Ελαιώνας αρδευόμενος 42,77 20,00 € 855,40 € 162 088211 Χέρσο 13,27 20,00 € 265,40 € 163 088212 Χέρσο 25,34 20,00 € 506,80 € 164 088213 Αμπελώνας αρδευόμενος 408,66 20,00 € 8.173,20 € 165 088214 Χέρσο 102,91 20,00 € 2.058,20 € 166 088215 Χέρσο 423,09 20,00 € 8.461,80 € 167 088216 Χέρσο 17,73 20,00 € 354,60 € 168 088217 Χέρσο 73,67 20,00 € 1.473,40 € 169 088218 Χέρσο 144,24 20,00 € 2.884,80 € 170 088219 Χέρσο 538,21 20,00 € 10.764,20 € 171 088220 Χέρσο 431,38 20,00 € 8.627,60 € 172 088221 Χέρσο 277,96 20,00 € 5.559,20 € 173 088222 Αμπελώνας αρδευόμενος 41,27 20,00 € 825,40 € 174 088223 Χέρσο 593,96 20,00 € 11.879,20 € 175 088224 Χέρσο 487,97 20,00 € 9.759,40 € 176 088225 Χέρσο 204,28 20,00 € 4.085,60 € 177 088226 Αμπελώνας αρδευόμενος 281,20 20,00 € 5.624,00 € 178 088227 Χέρσο 14,68 20,00 € 293,60 € 179 088228 Χέρσο 36,94 20,00 € 738,80 € 180 088229 Χέρσο 30,55 20,00 € 611,00 € 181 088230 Χέρσο 58,82 20,00 € 1.176,40 € 182 088231 Άλλη δενδρώδης (αμυγδαλιές) 60,92 20,00 € 1.218,40 € 183 088232 Άλλη δενδρώδης (αμυγδαλιές) 52,83 20,00 € 1.056,60 € 184 088233 Χέρσο 8,70 20,00 € 174,00 € 185 088234 Χέρσο 116,75 20,00 € 2.335,00 € 186 088235 Χέρσο 140,54 20,00 € 2.810,80 € 187 088236 Χέρσο 363,80 20,00 € 7.276,00 € 188 088237 Χέρσο 424,65 20,00 € 8.493,00 € 189 088238 Χέρσο 159,64 20,00 € 3.192,80 € 190 088239 Χέρσο 5,79 20,00 € 115,80 € 191 088240 Χέρσο 20,30 20,00 € 406,00 € 192 088241 Μονοκατοικία 6,91 20,00 € 138,20 € 193 088242 Μονοκατοικία 35,07 20,00 € 701,40 € 194 088243 Αροτραία αρδευόμενη 93,00 20,00 € 1.860,00 € 195 088244 Αμπελώνας αρδευόμενος 96,83 20,00 € 1.936,60 € 196 088245 Αμπελώνας αρδευόμενος 170,00 20,00 € 3.400,00 € 197 088246 Αροτραία αρδευόμενη 116,32 20,00 € 2.326,40 € Αμπελώνας αρδευόμενος 56,00 20,00 € 1.120,00 € 198 088247 Αροτραία αρδευόμενη 179,32 20,00 € 3.586,40 € Αμπελώνας αρδευόμενος 90,00 20,00 € 1.800,00 € 199 088248 Αροτραία αρδευόμενη 316,89 20,00 € 6.337,80 € Αμπελώνας αρδευόμενος 212,00 20,00 € 4.240,00 € 200 088249 Αμπελώνας αρδευόμενος 323,50 20,00 € 6.470,00 € 201 088250 Χέρσο 162,91 20,00 € 3.258,20 € 202 088251 Χέρσο 144,33 20,00 € 2.886,60 € 203 088252 Άλλη δενδρώδης (φυστικιές) 147,88 20,00 € 2.957,60 € 204 088253 Χέρσο 111,40 20,00 € 2.228,00 € 205 088254 Άλλη δενδρώδης (φυστικιές) 255,06 20,00 € 5.101,20 € 206 088255 Άλλη δενδρώδης (φυστικιές) 295,60 20,00 € 5.912,00 € 207 088256 Χέρσο 153,82 20,00 € 3.076,40 € 208 088257 Αμπελώνας αρδευόμενος 137,03 20,00 € 2.740,60 € 209 088258 Χέρσο 122,44 20,00 € 2.448,80 € 210 088259 Χέρσο 64,03 20,00 € 1.280,60 € 211 088260 Αμπελώνας μη αρδευόμενος 188,61 20,00 € 3.772,20 € 212 088261 Χέρσο 204,10 20,00 € 4.082,00 € 213 088262 Ελαιώνας αρδευόμενος 178,93 20,00 € 3.578,60 € 214 088263 Χέρσο 59,14 20,00 € 1.182,80 € 215 088264 Ελαιώνας αρδευόμενος 82,89 20,00 € 1.657,80 € 216 088265 Ελαιώνας αρδευόμενος 115,04 20,00 € 2.300,80 € 217 088266 Ελαιώνας αρδευόμενος 169,68 20,00 € 3.393,60 € 218 088267 Ελαιώνας αρδευόμενος 198,68 20,00 € 3.973,60 € 219 088268 Άλλη δενδρώδης (φυστικιές) 243,68 20,00 € 4.873,60 € 220 088269 Άλλη δενδρώδης (φυστικιές) 453,70 20,00 € 9.074,00 € 221 088270 Άλλη δενδρώδης (φυστικιές) 988,88 20,00 € 19.777,60 € 222 088271 Άλλη δενδρώδης (φυστικιές) 181,33 20,00 € 3.626,60 € 223 088272 Άλλη δενδρώδης (φυστικιές) 309,44 20,00 € 6.188,80 € 224 088273 Άλλη δενδρώδης (φυστικιές) 358,99 20,00 € 7.179,80 € 225 088274 Χέρσο 99,44 20,00 € 1.988,80 € 226 088275 Χέρσο 242,89 20,00 € 4.857,80 € 227 088276 Χέρσο 318,17 20,00 € 6.363,40 € 228 088277 Χέρσο 1085,20 20,00 € 21.704,00 € 229 088278 Αροτραία αρδευόμενη 645,65 20,00 € 12.913,00 € Χέρσο 156,29 20,00 € 3.125,80 € 230 088279 Χέρσο 155,40 20,00 € 3.108,00 € 231 088280 Χέρσο 3,53 20,00 € 70,60 € 232 088281 Χέρσο 207,12 20,00 € 4.142,40 € 233 088282 Χέρσο 560,49 20,00 € 11.209,80 € Χέρσο 20,00 € - € 234 088283 Χέρσο 90,26 20,00 € 1.805,20 € 235 088284 Χέρσο 46,49 20,00 € 929,80 € 236 088285 Χέρσο 17,88 20,00 € 357,60 € 237 088286 Αμπελώνας αρδευόμενος 258,47 20,00 € 5.169,40 € 238 088287 Χέρσο 181,05 20,00 € 3.621,00 € 239 088288 Χέρσο 20,66 20,00 € 413,20 € 240 088289 Χέρσο 235,87 20,00 € 4.717,40 € 241 088290 Χέρσο 570,25 20,00 € 11.405,00 € 242 088291 Αμπελώνας αρδευόμενος 562,38 20,00 € 11.247,60 € 243 088292 Χέρσο 167,29 20,00 € 3.345,80 € 244 088293 Χέρσο 374,59 20,00 € 7.491,80 € 245 088294 Χέρσο 992,14 20,00 € 19.842,80 € 246 088295 Αμπελώνας αρδευόμενος 379,29 20,00 € 7.585,80 € 247 088296 Αμπελώνας αρδευόμενος 108,61 20,00 € 2.172,20 € 248 088297 Χέρσο 415,48 20,00 € 8.309,60 € 249 088298 Χέρσο 447,12 20,00 € 8.942,40 € 250 088299 Χέρσο 409,27 20,00 € 8.185,40 € 251 088300 Ελαιώνας αρδευόμενος 349,80 20,00 € 6.996,00 € 252 088301 Αμπελώνας μη αρδευόμενος 347,28 20,00 € 6.945,60 € 253 088302 Αμπελώνας αρδευόμενος 353,38 20,00 € 7.067,60 € 254 088303 Χέρσο 394,66 20,00 € 7.893,20 € 255 088304 Χέρσο 354,69 20,00 € 7.093,80 € 256 088305 Χέρσο 278,59 20,00 € 5.571,80 € 257 088306 Χέρσο 259,31 20,00 € 5.186,20 € 258 088307 Αμπελώνας αρδευόμενος 301,45 20,00 € 6.029,00 € 259 088308 Χέρσο 250,16 20,00 € 5.003,20 € 260 088309 Αμπελώνας αρδευόμενος 324,89 20,00 € 6.497,80 € 261 088310 Χέρσο 246,29 20,00 € 4.925,80 € 262 088311 Χέρσο 723,27 20,00 € 14.465,40 € 263 088312 Μονοκατοικία 228,39 20,00 € 4.567,80 € 264 088313 Χέρσο 290,18 20,00 € 5.803,60 € 265 088314 Αμπελώνας αρδευόμενος 551,54 20,00 € 11.030,80 € 266 088315 Αμπελώνας αρδευόμενος 349,10 20,00 € 6.982,00 € 267 088316 Χέρσο 478,90 20,00 € 9.578,00 € 268 088317 Αμπελώνας αρδευόμενος 270,16 20,00 € 5.403,20 € 269 088318 Χέρσο 262,86 20,00 € 5.257,20 € 270 088319 Χέρσο 615,11 20,00 € 12.302,20 € 271 088320 Χέρσο 49,47 20,00 € 989,40 € 272 088321 Αροτραία αρδευόμενη 443,55 20,00 € 8.871,00 € 273 088322 Αμπελώνας αρδευόμενος 194,37 20,00 € 3.887,40 € 274 088323 Αμπελώνας αρδευόμενος 577,77 20,00 € 11.555,40 € 275 088324 Χέρσο 348,31 20,00 € 6.966,20 € 276 088325 Χέρσο 1,35 20,00 € 27,00 € 277 088326 Χέρσο 1364,58 20,00 € 27.291,60 € 278 088327 Χέρσο 403,14 20,00 € 8.062,80 € 279 088328 Αροτραία αρδευόμενη 445,37 20,00 € 8.907,40 € 280 088329 Αμπελώνας αρδευόμενος 92,33 20,00 € 1.846,60 € 281 088330 Αροτραία αρδευόμενη 362,65 20,00 € 7.253,00 € 282 088331 Αμπελώνας αρδευόμενος 151,42 20,00 € 3.028,40 € 283 088332 Χέρσο 388,28 20,00 € 7.765,60 € 284 088333 Χέρσο 436,79 20,00 € 8.735,80 € 285 088334 Άλλη δενδρώδης (φυστικιές) 392,25 20,00 € 7.845,00 € 286 088335 Χέρσο 57,92 20,00 € 1.158,40 € 287 088336 Άλλη δενδρώδης (φυστικιές) 850,27 20,00 € 17.005,40 € Άλλη δενδρώδης 267,90 20,00 € 5.358,00 € 288 088337 Άλλη δενδρώδης (φυστικιές) 368,69 20,00 € 7.373,80 € 289 088338 Χέρσο 318,20 20,00 € 6.364,00 € 290 088339 Αμπελώνας αρδευόμενος 340,69 20,00 € 6.813,80 € 291 088340 Αμπελώνας αρδευόμενος 259,20 20,00 € 5.184,00 € 292 088341 Χέρσο 252,48 20,00 € 5.049,60 € 293 088342 Χέρσο 202,05 20,00 € 4.041,00 € 294 088343 Αμπελώνας αρδευόμενος 766,78 20,00 € 15.335,60 € 295 088344 Χέρσο 28,32 20,00 € 566,40 € 296 088345 Χέρσο 91,39 20,00 € 1.827,80 € 297 088346 Χέρσο 91,98 20,00 € 1.839,60 € 298 088347 Χέρσο 456,88 20,00 € 9.137,60 € 299 088348 Αμπελώνας αρδευόμενος 682,16 20,00 € 13.643,20 € 300 088349 Χέρσο 68,76 20,00 € 1.375,20 € 301 088350 Χέρσο 275,58 20,00 € 5.511,60 € 302 088351 Χέρσο 893,81 20,00 € 17.876,20 € 303 088352 Χέρσο 2,26 20,00 € 45,20 € 304 088353 Χέρσο 1483,45 20,00 € 29.669,00 € 305 088354 Χέρσο 432,89 20,00 € 8.657,80 € 306 088355 Χέρσο 268,16 20,00 € 5.363,20 € 307 088356 Χέρσο 10,28 20,00 € 205,60 € 308 088357 Ελαιώνας αρδευόμενος 6,91 20,00 € 138,20 € 309 088358 Ελαιώνας αρδευόμενος 7,72 20,00 € 154,40 € 310 088359 Χέρσο 7,33 20,00 € 146,60 € 311 088360 Χέρσο 1,28 20,00 € 25,60 € 312 088361 Χέρσο 211,71 20,00 € 4.234,20 € 313 088362 Αμπελώνας αρδευόμενος 190,70 20,00 € 3.814,00 € 314 088363 Αμπελώνας αρδευόμενος 158,34 20,00 € 3.166,80 € 315 088364 Χέρσο 706,50 20,00 € 14.130,00 € 316 088365 Χέρσο 44,97 20,00 € 899,40 € 317 088366 Χέρσο 209,81 20,00 € 4.196,20 € 318 088367 Άλλη δενδρώδης (φυστικιές) 1501,18 20,00 € 30.023,60 € 319 088368 Χέρσο 453,80 20,00 € 9.076,00 € 320 088369 Χέρσο 430,82 20,00 € 8.616,40 € 321 088370 Χέρσο 403,18 20,00 € 8.063,60 € 322 088371 Χέρσο 387,32 20,00 € 7.746,40 € 323 088372 Αμπελώνας αρδευόμενος 690,32 20,00 € 13.806,40 € 324 088373 Αμπελώνας αρδευόμενος 764,65 20,00 € 15.293,00 € 325 088374 Αμπελώνας αρδευόμενος 605,35 20,00 € 12.107,00 € 326 088375 Αμπελώνας μη αρδευόμενος 286,99 20,00 € 5.739,80 € 327 088376 Αμπελώνας μη αρδευόμενος 257,58 20,00 € 5.151,60 € 328 088377 Αμπελώνας μη αρδευόμενος 0,92 20,00 € 18,40 € 329 088378 Χέρσο 11,48 20,00 € 229,60 € 330 088379 Χέρσο 24,35 20,00 € 487,00 € 331 088380 Μονοκατοικία 25,69 20,00 € 513,80 € 332 088381 Αμπελώνας μη αρδευόμενος 373,37 20,00 € 7.467,40 € 333 088382 Αμπελώνας μη αρδευόμενος 360,38 20,00 € 7.207,60 € 334 088383 Αμπελώνας μη αρδευόμενος 351,86 20,00 € 7.037,20 € 335 088384 Χέρσο 261,57 20,00 € 5.231,40 € 336 088385 Χέρσο 79,08 20,00 € 1.581,60 € 337 088386 Ελαιώνας αρδευόμενος 51,73 20,00 € 1.034,60 € 338 088387 Χέρσο 111,50 20,00 € 2.230,00 € 339 088388 Αμπελώνας μη αρδευόμενος 439,23 20,00 € 8.784,60 € 340 088389 Αμπελώνας μη αρδευόμενος 320,72 20,00 € 6.414,40 € 341 088390 Αμπελώνας αρδευόμενος 344,69 20,00 € 6.893,80 € 342 088391 Χέρσο 642,82 20,00 € 12.856,40 € 343 088392 Χέρσο 21,53 20,00 € 430,60 € 344 088393 Χέρσο 39,32 20,00 € 786,40 € 345 088394 Αροτραία αρδευόμενη 547,91 20,00 € 10.958,20 € 346 088395 Χέρσο 1339,02 20,00 € 26.780,40 € 347 088396 Χέρσο 199,85 20,00 € 3.997,00 € 348 088397 Αμπελώνας αρδευόμενος 951,66 20,00 € 19.033,20 € 349 088398 Αροτραία αρδευόμενη 526,62 20,00 € 10.532,40 € 350 088399 Χέρσο 83,08 20,00 € 1.661,60 € 351 088400 Χέρσο 45,59 20,00 € 911,80 € 352 088401 Χέρσο 14,64 20,00 € 292,80 € 353 088402 Αροτραία αρδευόμενη 356,23 20,00 € 7.124,60 € 354 088403 Αροτραία αρδευόμενη 984,51 20,00 € 19.690,20 € 355 088404 Χέρσο 252,63 20,00 € 5.052,60 € 356 088405 Χέρσο 236,46 20,00 € 4.729,20 € 357 088406 Χέρσο 2,20 20,00 € 44,00 € 358 088407 Χέρσο 7,50 20,00 € 150,00 € 359 088408 Χέρσο 35,30 20,00 € 706,00 € 360 088409 Χέρσο 366,94 20,00 € 7.338,80 € 361 088410 Χέρσο 27,73 20,00 € 554,60 € 362 088411 Αροτραία αρδευόμενη 55,63 20,00 € 1.112,60 € 363 088412 Άλλη δενδρώδης (συκιές) 60,54 20,00 € 1.210,80 € 364 088413 Άλλη δενδρώδης (συκιές) 45,97 20,00 € 919,40 € 365 088414 Αροτραία αρδευόμενη 336,42 20,00 € 6.728,40 € 366 088415 Αροτραία αρδευόμενη 201,67 20,00 € 4.033,40 € 367 088416 Άλλη δενδρώδης (συκιές) 421,10 20,00 € 8.422,00 € 368 088417 Άλλη δενδρώδης 335,12 20,00 € 6.702,40 € 369 088418 Χέρσο 10,80 20,00 € 216,00 € 370 088419 Χέρσο 7,48 20,00 € 149,60 € 371 088420 Αμπελώνας αρδευόμενος 5,17 20,00 € 103,40 € 372 088421 Χέρσο 343,23 20,00 € 6.864,60 € 373 088422 Χέρσο 140,58 20,00 € 2.811,60 € 374 088423 Χέρσο 311,71 20,00 € 6.234,20 € 375 088424 Αμπελώνας αρδευόμενος 8,07 20,00 € 161,40 € 376 088425 Χέρσο 16,38 20,00 € 327,60 € 377 088426 Χέρσο 91,01 20,00 € 1.820,20 € 378 088427 Χέρσο 53,06 20,00 € 1.061,20 € 379 088428 Χέρσο 357,36 20,00 € 7.147,20 € 380 088429 Μονοκατοικία 278,59 20,00 € 5.571,80 € 381 088430 Χέρσο 300,23 20,00 € 6.004,60 € 382 088431 Χέρσο 345,60 20,00 € 6.912,00 € 383 088432 Χέρσο 38,55 20,00 € 771,00 € 384 088433 Χέρσο 7,20 20,00 € 144,00 € 385 088434 Χέρσο 273,33 20,00 € 5.466,60 € 386 088435 Χέρσο 313,45 20,00 € 6.269,00 € 387 088436 Χέρσο 185,52 20,00 € 3.710,40 € 388 088437 Χέρσο 156,42 20,00 € 3.128,40 € 389 088438 Αμπελώνας αρδευόμενος 602,14 20,00 € 12.042,80 € 390 088439 Χέρσο 246,36 20,00 € 4.927,20 € 391 088440 Αμπελώνας αρδευόμενος 4,26 20,00 € 85,20 € 392 088441 Χέρσο 11,92 20,00 € 238,40 € 393 088442 Χέρσο 27,13 20,00 € 542,60 € 394 088443 Αμπελώνας μη αρδευόμενος 489,21 20,00 € 9.784,20 € 395 088444 Άλλη δενδρώδης (συκιές) 345,30 20,00 € 6.906,00 € 396 088445 Αροτραία αρδευόμενη 135,74 20,00 € 2.714,80 € 397 088446 Ελαιώνας αρδευόμενος 681,75 20,00 € 13.635,00 € 398 088447 Ελαιώνας αρδευόμενος 235,01 20,00 € 4.700,20 € Χέρσο 93,55 20,00 € 1.871,00 € 399 088448 Αμπελώνας αρδευόμενος 224,73 20,00 € 4.494,60 € 400 088449 Χέρσο 205,87 20,00 € 4.117,40 € 401 088450 Ελαιώνας αρδευόμενος 118,69 20,00 € 2.373,80 € 402 088451 Χέρσο 359,35 20,00 € 7.187,00 € 403 088452 Χέρσο 182,24 20,00 € 3.644,80 € 404 088453 Χέρσο 186,22 20,00 € 3.724,40 € 405 088454 Αμπελώνας αρδευόμενος 395,41 20,00 € 7.908,20 € 406 088455 Χέρσο 331,70 20,00 € 6.634,00 € 407 088456 Χέρσο 203,79 20,00 € 4.075,80 € 408 088457 Αμπελώνας αρδευόμενος 405,67 20,00 € 8.113,40 € 409 088458 Αμπελώνας αρδευόμενος 532,86 20,00 € 10.657,20 € 410 088459 Αμπελώνας αρδευόμενος 74,42 20,00 € 1.488,40 € 411 088460 Αμπελώνας αρδευόμενος 78,78 20,00 € 1.575,60 € 412 088461 Χέρσο 593,31 20,00 € 11.866,20 € 413 088462 Άλλη δενδρώδης (συκιές) 671,68 20,00 € 13.433,60 € 414 088463 Χέρσο 493,58 20,00 € 9.871,60 € 415 088464 Χέρσο 13,70 20,00 € 274,00 € 416 088465 Αμπελώνας αρδευόμενος 279,78 20,00 € 5.595,60 € 417 088466 Αμπελώνας αρδευόμενος 285,61 20,00 € 5.712,20 € 418 088467 Χέρσο 74,05 20,00 € 1.481,00 € 419 088468 Χέρσο 101,08 20,00 € 2.021,60 € 420 088469 Αμπελώνας αρδευόμενος 309,27 20,00 € 6.185,40 € 421 088470 Χέρσο 563,77 20,00 € 11.275,40 € 422 088471 Χέρσο 104,61 20,00 € 2.092,20 € 423 088472 Αμπελώνας αρδευόμενος 594,41 20,00 € 11.888,20 € 424 088473 Χέρσο 378,73 20,00 € 7.574,60 € 425 088474 Χέρσο 256,34 20,00 € 5.126,80 € 426 088475 Αμπελώνας μη αρδευόμενος 342,60 20,00 € 6.852,00 € 427 088476 Χέρσο 679,17 20,00 € 13.583,40 € 428 088477 Αμπελώνας αρδευόμενος 222,75 20,00 € 4.455,00 € 429 088478 Αμπελώνας αρδευόμενος 596,24 20,00 € 11.924,80 € 430 088479 Χέρσο 191,46 20,00 € 3.829,20 € 431 088480 Χέρσο 203,67 20,00 € 4.073,40 € 432 088481 Χέρσο 936,14 20,00 € 18.722,80 € 433 088482 Αμπελώνας αρδευόμενος 114,34 20,00 € 2.286,80 € 434 088483 Αμπελώνας αρδευόμενος 600,25 20,00 € 12.005,00 € 435 088484 Αμπελώνας αρδευόμενος 184,00 20,00 € 3.680,00 € Χέρσο 170,93 20,00 € 3.418,60 € 436 088485 Αμπελώνας μη αρδευόμενος 224,02 20,00 € 4.480,40 € 437 088486 Χέρσο 283,37 20,00 € 5.667,40 € 438 088487 Αμπελώνας αρδευόμενος 302,71 20,00 € 6.054,20 € 439 088488 Αμπελώνας μη αρδευόμενος 263,75 20,00 € 5.275,00 € 440 088489 Χέρσο 488,65 20,00 € 9.773,00 € 441 088490 Χέρσο 320,44 20,00 € 6.408,80 € 442 088491 Χέρσο 642,11 20,00 € 12.842,20 € 443 088492 Χέρσο 395,42 20,00 € 7.908,40 € 444 088493 Χέρσο 355,81 20,00 € 7.116,20 € 445 088494 Αροτραία αρδευόμενη 404,70 20,00 € 8.094,00 € Χέρσο 472,12 20,00 € 9.442,40 € 446 088495 Άλλη δενδρώδης (φυστικιές) 971,30 20,00 € 19.426,00 € 447 088496 Αμπελώνας αρδευόμενος 851,86 20,00 € 17.037,20 € 448 088497 Ενέργεια 794,95 20,00 € 15.899,00 € 449 088498 Αροτραία αρδευόμενη 894,20 20,00 € 17.884,00 € 450 088499 Χέρσο 452,10 20,00 € 9.042,00 € 451 088500 Αμπελώνας αρδευόμενος 480,33 20,00 € 9.606,60 € 452 088501 Αμπελώνας αρδευόμενος 476,37 20,00 € 9.527,40 € 453 088502 Αμπελώνας αρδευόμενος 273,80 20,00 € 5.476,00 € 454 088503 Αμπελώνας αρδευόμενος 187,75 20,00 € 3.755,00 € 455 088504 Αμπελώνας αρδευόμενος 487,90 20,00 € 9.758,00 € 456 088505 Αμπελώνας αρδευόμενος 244,36 20,00 € 4.887,20 € 457 088506 Αμπελώνας αρδευόμενος 255,73 20,00 € 5.114,60 € 458 088507 Αμπελώνας αρδευόμενος 186,52 20,00 € 3.730,40 € 459 088508 Αμπελώνας αρδευόμενος 165,72 20,00 € 3.314,40 € 460 088509 Χέρσο 294,05 20,00 € 5.881,00 € 461 088510 Αμπελώνας αρδευόμενος 1423,20 20,00 € 28.464,00 € 462 088511 Αμπελώνας αρδευόμενος 1525,79 20,00 € 30.515,80 € 463 088512 Αμπελώνας αρδευόμενος 125,51 20,00 € 2.510,20 € 464 088513 Αμπελώνας αρδευόμενος 163,87 20,00 € 3.277,40 € 465 088514 Αμπελώνας αρδευόμενος 356,53 20,00 € 7.130,60 € 466 088515 Αμπελώνας αρδευόμενος 342,52 20,00 € 6.850,40 € 467 088516 Αμπελώνας αρδευόμενος 247,89 20,00 € 4.957,80 € 468 088517 Αμπελώνας αρδευόμενος 299,57 20,00 € 5.991,40 € 469 088518 Αμπελώνας αρδευόμενος 271,74 20,00 € 5.434,80 € 470 088519 Αμπελώνας αρδευόμενος 255,14 20,00 € 5.102,80 € 471 088520 Αμπελώνας αρδευόμενος 198,29 20,00 € 3.965,80 € 472 088521 Αροτραία αρδευόμενη 475,04 20,00 € 9.500,80 € 473 088522 Χέρσο 158,63 20,00 € 3.172,60 € 474 088523 Αμπελώνας αρδευόμενος 240,43 20,00 € 4.808,60 € 475 088524 Αμπελώνας αρδευόμενος 222,13 20,00 € 4.442,60 € 476 088525 Αμπελώνας μη αρδευόμενος 381,42 20,00 € 7.628,40 € 477 088526 Αμπελώνας μη αρδευόμενος 201,52 20,00 € 4.030,40 € 478 088527 Αμπελώνας αρδευόμενος 451,44 20,00 € 9.028,80 € 479 088528 Αμπελώνας αρδευόμενος 459,81 20,00 € 9.196,20 € 480 088529 Αροτραία αρδευόμενη 452,76 20,00 € 9.055,20 € 481 088530 Αροτραία αρδευόμενη 421,94 20,00 € 8.438,80 € 482 088531 Αροτραία αρδευόμενη 481,94 20,00 € 9.638,80 € 483 088532 Αροτραία αρδευόμενη 279,02 20,00 € 5.580,40 € 484 088533 Χέρσο 292,97 20,00 € 5.859,40 € 485 088534 Αμπελώνας αρδευόμενος 905,86 20,00 € 18.117,20 € 486 088535 Αμπελώνας αρδευόμενος 904,06 20,00 € 18.081,20 € 487 088536 Χέρσο 274,51 20,00 € 5.490,20 € 488 088537 Αμπελώνας αρδευόμενος 339,08 20,00 € 6.781,60 € 489 088538 Χέρσο 332,35 20,00 € 6.647,00 € 490 088539 Άλλη δενδρώδης (οπωροφόρα) 322,22 20,00 € 6.444,40 € 491 088540 Αμπελώνας αρδευόμενος 495,41 20,00 € 9.908,20 € 492 088541 Αροτραία αρδευόμενη 517,93 20,00 € 10.358,60 € 493 088542 Ελαιώνας αρδευόμενος 1410,46 20,00 € 28.209,20 € 494 088543 Αμπελώνας αρδευόμενος 1271,14 20,00 € 25.422,80 € 495 088544 Αμπελώνας αρδευόμενος 429,45 20,00 € 8.589,00 € 496 088545 Αμπελώνας αρδευόμενος 405,71 20,00 € 8.114,20 € 497 088546 Χέρσο 926,85 20,00 € 18.537,00 € 498 088547 Αροτραία αρδευόμενη 527,06 20,00 € 10.541,20 € 499 088548 Αμπελώνας αρδευόμενος 508,54 20,00 € 10.170,80 € 500 088549 Αμπελώνας αρδευόμενος 1042,03 20,00 € 20.840,60 € 501 088550 Αμπελώνας αρδευόμενος 309,98 20,00 € 6.199,60 € 502 088551 Αμπελώνας αρδευόμενος 256,33 20,00 € 5.126,60 € 503 088552 Αμπελώνας μη αρδευόμενος 216,39 20,00 € 4.327,80 € 504 088553 Αροτραία αρδευόμενη 294,76 20,00 € 5.895,20 € 505 088554 Αμπελώνας αρδευόμενος 592,33 20,00 € 11.846,60 € Χέρσο 3,16 20,00 € 63,20 € 506 088555 Αροτραία αρδευόμενη 344,86 20,00 € 6.897,20 € Χέρσο 25,68 20,00 € 513,60 € 507 088556 Χέρσο 742,72 20,00 € 14.854,40 € 508 088557 Χέρσο 12,99 20,00 € 259,80 € 509 088558 Αμπελώνας αρδευόμενος 83,24 20,00 € 1.664,80 € Αμπελώνας αρδευόμενος 139,33 20,00 € 2.786,60 € 510 088559 Αμπελώνας αρδευόμενος 15,37 20,00 € 307,40 € 511 088560 Αροτραία αρδευόμενη 2241,52 20,00 € 44.830,40 € 512 088561 Αμπελώνας αρδευόμενος 257,59 20,00 € 5.151,80 € 513 088562 Αμπελώνας αρδευόμενος 39,99 20,00 € 799,80 € 514 088563 Αμπελώνας αρδευόμενος 33,48 20,00 € 669,60 € 515 088564 Αμπελώνας αρδευόμενος 57,98 20,00 € 1.159,60 € 516 088565 Αμπελώνας αρδευόμενος 54,73 20,00 € 1.094,60 € 517 088566 Αμπελώνας αρδευόμενος 50,77 20,00 € 1.015,40 € 518 088567 Χέρσο 26,06 20,00 € 521,20 € Αροτραία αρδευόμενη 5,35 20,00 € 107,00 € 519 088568 Αμπελώνας αρδευόμενος 34,26 20,00 € 685,20 € 520 088569 Αμπελώνας αρδευόμενος 29,81 20,00 € 596,20 € 521 088570 Αμπελώνας αρδευόμενος 8,19 20,00 € 163,80 € 522 088571 Αμπελώνας αρδευόμενος 5,37 20,00 € 107,40 € 523 088572 Αμπελώνας αρδευόμενος 1,38 20,00 € 27,60 € 524 088573 Αμπελώνας αρδευόμενος 48,71 20,00 € 974,20 € 525 088574 Αμπελώνας αρδευόμενος 57,68 20,00 € 1.153,60 € 526 088575 Αμπελώνας αρδευόμενος 59,38 20,00 € 1.187,60 € 527 088576 Αμπελώνας αρδευόμενος 44,53 20,00 € 890,60 € 528 088577 Χέρσο 35,92 20,00 € 718,40 € 529 088578 Χέρσο 37,92 20,00 € 758,40 € 530 088579 Αροτραία αρδευόμενη 52,31 20,00 € 1.046,20 € 531 088580 Αροτραία αρδευόμενη 53,23 20,00 € 1.064,60 € 532 088581 Αμπελώνας αρδευόμενος 100,81 20,00 € 2.016,20 € 533 088582 Αμπελώνας αρδευόμενος 59,61 20,00 € 1.192,20 € 534 088583 Αροτραία αρδευόμενη 54,22 20,00 € 1.084,40 € 535 088584 Αροτραία αρδευόμενη 32,83 20,00 € 656,60 € 536 088585 Αροτραία αρδευόμενη 39,98 20,00 € 799,60 € 537 088586 Χέρσο 37,15 20,00 € 743,00 € 538 088587 Χέρσο 119,68 20,00 € 2.393,60 € 539 088588 Αροτραία αρδευόμενη 81,78 20,00 € 1.635,60 € 540 088589 Αμπελώνας αρδευόμενος 70,34 20,00 € 1.406,80 € 541 088590 Αροτραία αρδευόμενη 63,69 20,00 € 1.273,80 € 542 088591 Αροτραία αρδευόμενη 59,56 20,00 € 1.191,20 € 543 088592 Αροτραία αρδευόμενη 21,18 20,00 € 423,60 € 544 088593 Αμπελώνας αρδευόμενος 9,77 20,00 € 195,40 € 545 088594 Αμπελώνας αρδευόμενος 17,74 20,00 € 354,80 € 546 088595 Αμπελώνας αρδευόμενος 17,51 20,00 € 350,20 € 547 088596 Αμπελώνας αρδευόμενος 9,26 20,00 € 185,20 € Σύνολο 155.136,62 3.102.732,40 € • Ρέμα Μαλέξη α/α Κ.Α. (καδε) Ιδιοκτησίας Χρήση Γης Εμβαδόν (τ.μ.) Τιμή(€/τ.μ.) Αποζημίωση (€) 1 088326 Χέρσο 7,53 20,00 € 150,60 € 2 088328 Αροτραία αρδευόμενη 22,34 20,00€ 446,80 € 3 088329 Αμπελώνας αρδευόμενος 80,65 20,00 € 1.613,00 € 4 088597 Αμπελώνας αρδευόμενος 1652,62 20,00 € 33.052,40 € 5 088598 Αμπελώνας αρδευόμενος 1251,50 20,00 € 25.030,00 € 6 088599 Αμπελώνας αρδευόμενος 37,56 20,00 € 751,20 € 7 088600 Ελαιώνας αρδευόμενος 704,54 20,00 € 14.090,80 € 8 088601 Αμπελώνας αρδευόμενος 85,13 20,00 € 1.702,60 € 9 088602 Χέρσο 421,02 20,00 € 8.420,40 € 10 088603 Ελαιώνας αρδευόμενος 111,86 20,00 € 2.237,20 € 11 088604 Μονοκατοικία 140,40 20,00 € 2.808,00 € 12 088605 Ελαιώνας αρδευόμενος 29,71 20,00 € 594,20 € 13 088606 Αμπελώνας αρδευόμενος 49,30 20,00 € 986,00 € Ελαιώνας αρδευόμενος 14 088607 Ελαιώνας αρδευόμενος 351,85 20,00 € 7.037,00 € 15 088608 Μονοκατοικία 440,72 8.814,40 € 16 088609 Αμπελώνας αρδευόμενος 586,22 20,00 € 11.724,40 € 17 088610 Χέρσο 90,08 1.801,60 € 18 088611 Χέρσο 152,80 20,00 € 3.056,00 € 19 088612 Χέρσο 318,12 6.362,40 € 20 088613 Χέρσο 371,57 20,00 € 7.431,40 € 21 088614 Εμπόριο (χώρος στάθμευσης σκαφών) 1827,08 36.541,60 € 22 088615 Χέρσο 456,01 20,00 € 9.120,20 € 23 088616 Χέρσο 245,05 20,00 € 4.901,00 € 24 088617 Χέρσο 247,50 20,00 € 4.950,00 € 25 088618 Χέρσο 125,57 20,00 € 2.511,40 € 26 088619 Αροτραία αρδευόμενη 135,55 20,00 € 2.711,00 € 27 088620 Χέρσο 564,62 20,00 € 11.292,40 € 28 088621 Χέρσο 367,41 20,00 € 7.348,20 € 29 088622 Χέρσο 40,46 20,00 € 809,20 € Σύνολο 10.914,77 218.295,40 € • Τάφρος Ιππικού α/α Κ.Α. (καδε) Ιδιοκτησίας Χρήση Γης Εμβαδόν (τ.μ.) Τιμή(€/τ.μ.) Αποζημίωση (€) 1 088147 Ενέργεια (φωτοβολταϊκά) 53,04 20,00 € 1.060,80 € 2 088148 Ενέργεια (φωτοβολταϊκά) 240,26 20,00 € 4.805,20 € 3 088623 Ενέργεια (φωτοβολταϊκά) 50,68 20,00 € 1.013,60 € 4 088624 Χέρσο 52,66 20,00 € 1.053,20 € 5 088625 Αμπελώνας αρδευόμενος 17,40 20,00 € 348,00 € 6 088626 Μονοκατοικία 14,71 20,00 € 294,20 € 7 088627 Χέρσο 5,86 20,00 € 117,20 € 8 088628 Χέρσο 5,83 20,00 € 116,60 € 9 088629 Χέρσο 15,79 20,00 € 315,80 € 10 088630 Χέρσο 10,93 20,00 € 218,60 € 11 088631 Μονοκατοικία 14,86 20,00 € 297,20 € 12 088632 Χέρσο 12,19 20,00 € 243,80 € 13 088633 Χέρσο 10,68 20,00 € 213,60 € 14 088634 Χέρσο 23,98 20,00 € 479,60 € 15 088635 Μονοκατοικία 19,16 20,00 € 383,20 € 16 088636 Χέρσο 15,98 20,00 € 319,60 € 17 088637 Χέρσο 48,78 20,00 € 975,60 € 18 088638 Ελαιώνας αρδευόμενος 27,77 20,00 € 555,40 € 19 088639 Ελαιώνας αρδευόμενος 26,34 20,00 € 526,80 € 20 088640 Χέρσο 184,84 20,00 € 3.696,80 € 21 088641 Ελαιώνας αρδευόμενος 214,79 20,00 € 4.295,80 € 22 088642 Ελαιώνας αρδευόμενος 20,35 20,00 € 407,00 € 23 088643 Χέρσο 44,72 20,00 € 894,40 € 24 088644 Χέρσο 44,91 20,00 € 898,20 € 25 088645 Χέρσο 9,71 20,00 € 194,20 € 26 088646 Χέρσο 28,92 20,00 € 578,40 € 27 088647 Χέρσο 27,06 20,00 € 541,20 € 28 088648 Χέρσο 18,24 20,00 € 364,80 € 29 088649 Κτηνοτροφία 28,87 20,00 € 577,40 € 30 088650 Κτηνοτροφία 37,16 20,00 € 743,20 € 31 088651 Αναψυχή 32,53 20,00 € 650,60 € 32 088652 Χέρσο 351,30 20,00 € 7.026,00 € 33 088653 Χέρσο 84,21 20,00 € 1.684,20 € 34 088654 Χέρσο 124,00 20,00 € 2.480,00 € 35 088655 Χέρσο 171,86 20,00 € 3.437,20 € 36 088656 Ελαιώνας αρδευόμενος 1,63 20,00 € 32,60 € Σύνολο 2.092,00 41.840,00 € • Τάφρος Μαρκοπούλου α/α Κ.Α. (καδε) Ιδιοκτησίας Χρήση Γης Εμβαδόν (τ.μ.) Τιμή(€/τ.μ.) Αποζημίωση (€) 1 088001 Χέρσο 3,31 20,00 € 66,20 € 2 088002 Χέρσο 164,85 20,00 € 3.297,00 € 3 088003 Χέρσο 141,22 20,00 € 2.824,40 € 4 088004 Χέρσο 86,90 20,00 € 1.738,00 € 5 088005 Χέρσο 283,29 20,00 € 5.665,80 € 6 088006 Χέρσο 91,54 20,00 € 1.830,80 € 7 088007 Αρδευόμενος Αμπελώνας 80,57 20,00 € 1.611,40 € 8 088008 Αρδευόμενος Αμπελώνας 237,03 20,00 € 4.740,60 € 9 088009 Αρδευόμενος Ελαιώνας 44,07 20,00 € 881,40 € 10 088010 Αρδευόμενος Αμπελώνας 168,26 20,00 € 3.365,20 € 11 088011 Αρδευόμενος Αμπελώνας 130,50 20,00 € 2.610,00 € 12 088012 Αρδευόμενος Αμπελώνας 56,38 20,00 € 1.127,60 € 13 088013 Χέρσο 132,01 20,00 € 2.640,20 € 14 088014 Χέρσο 97,35 20,00 € 1.947,00 € 15 088015 Χέρσο 104,53 20,00 € 2.090,60 € 16 088016 Αρδευόμενος Ελαιώνας 56,74 20,00 € 1.134,80 € 17 088017 Χέρσο 57,77 20,00 € 1.155,40 € 18 088018 Χέρσο 110,71 20,00 € 2.214,20 € 19 088019 Αρδευόμενος Ελαιώνας 80,03 20,00 € 1.600,60 € 20 088020 Χέρσο 87,98 20,00 € 1.759,60 € 21 088021 Χέρσο 64,58 20,00 € 1.291,60 € 22 088022 Χέρσο 22,31 20,00 € 446,20 € 23 088023 Αρδευόμενος Ελαιώνας 91,74 20,00 € 1.834,80 € 24 088024 Χέρσο 256,52 20,00 € 5.130,40 € 25 088025 Χέρσο 430,54 20,00 € 8.610,80 € 26 088026 Αρδευόμενος Ελαιώνας 47,38 20,00 € 947,60 € 27 088027 Αρδευόμενος Ελαιώνας 30,29 20,00 € 605,80 € 28 088028 Ακάλυπτη έκταση 60,32 20,00 € 1.206,40 € 29 088029 Εμπόριο 6,33 20,00 € 126,60 € Εμπόριο 152,53 20,00 € 3.050,60 € 30 088030 Χέρσο 81,83 20,00 € 1.636,60 € 31 088031 Χέρσο 125,78 20,00 € 2.515,60 € 32 088032 Χέρσο 104,45 20,00 € 2.089,00 € 33 088033 Αροτραία αρδευόμενη 129,68 20,00 € 2.593,60 € 34 088034 Αροτραία αρδευόμενη 185,80 20,00 € 3.716,00 € 35 088035 Αροτραία αρδευόμενη 164,11 20,00 € 3.282,20 € 36 088036 Αροτραία αρδευόμενη 160,82 20,00 € 3.216,40 € 37 088037 Αροτραία αρδευόμενη 148,99 20,00 € 2.979,80 € 38 088038 Χέρσο 113,18 20,00 € 2.263,60 € 39 088039 Χέρσο 106,30 20,00 € 2.126,00 € 40 088040 Χέρσο 89,36 20,00 € 1.787,20 € 41 088041 Εμπόριο 222,73 20,00 € 4.454,60 € 42 088042 Αροτραία αρδευόμενη 100,67 20,00 € 2.013,40 € 43 088043 Αροτραία αρδευόμενη 111,95 20,00 € 2.239,00 € 44 088044 Αροτραία αρδευόμενη 92,25 20,00 € 1.845,00 € 45 088045 Χέρσο 75,76 20,00 € 1.515,20 € 46 088046 Χέρσο 73,69 20,00 € 1.473,80 € 47 088047 Χέρσο 59,81 20,00 € 1.196,20 € 48 088048 Χέρσο 4,50 20,00 € 90,00 € 49 088049 Χέρσο 131,13 20,00 € 2.622,60 € Σύνολο 5.660,37 113.207,40 € ΙΙ) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΑ: • Ρέμα Αγίου Γεωργίου • Ρέμα Μαλέξη • Τάφρος Ιππικού • Τάφρος Μαρκοπούλου Αντίγραφο της άνω αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα δημοσιεύσεων του Εφετείου Αθηνών και στον πίνακα ανακοινώσεων των Δήμων Μαρκόπουλου και Καλυβιών Θορικού. Ειδοποιούνται, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 19 του Ν. 2882/2001 και την παράγραφο 2 του άρθρου 7Α του ν.2882/2001, οι παραπάνω που φέρονται ως δικαιούχοι και υπόχρεοι από την παραπάνω αιτία στον κτηματολογικό πίνακα που προαναφέραμε και καλούνται να παραστούν στο ανωτέρω Δικαστήριο κατά την συζήτηση της αίτησης του Δημοσίου την ημέρα και ώρα της δικασίμου και στον τόπο που ορίζεται ανωτέρω. Αθήνα 31-10-2019 Οι Πληρεξούσιες του Ελληνικού Δημοσίου Aγγελική Λεκάκη Ναταλία Σακκά Δικαστική Πληρεξουσία Ν.Σ.Κ. Δικαστική Πληρεξουσία Ν.Σ.Κ. Τηλ. 213 1523827 Τηλ. 213 1523826
PrintButton

31-10-2019

on .

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΔΑ ΠΡΟΔ: Ψ7ΑΙ46907Ο-5Υ7 ΠΡΑΞΗ:2111 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.15799 ΑΔΑ: ΩΝΥΔ46907Ο-Θ6Υ ΑΔΑΜ : 19PROC005770628 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» Διεύθυνση: Ε. Βοστάνη 48 Μυτιλήνη 81100 Πληροφορίες: Τσουλέλλη Αθηνά Τηλέφωνο: 2251026390 Fax: 22510-37130 e-mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, δια της υπ’ αριθμ. 22η/24-9-2019 (θέμα 7ο) απόφασης Δ.Σ., προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί ως το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) επί της νόμιμα διαμορφούμενης μέσης τιμής χονδρικής πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης - κίνησης του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κατά την ημέρα παράδοσής του,για τη προμήθεια Υγρών καυσίμων (CPV:09100000-01) του Νοσοκομείου Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ», για ένα (1) έτος . Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με α/α συστήματος 80719. Προϋπολογισμός δαπάνης 400.000, 00 ευρώ xωρίς Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από αρμόδια επιτροπή στις 6-12-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία του Νοσοκομείου. Οι ενδιαφερόμενοι, για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να απευθύνονται στο Νοσοκομείο και στην αρμόδια υπάλληλο κα. Τσουλέλλη Αθηνά τηλ. 2251026390 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Χρέη Γραμματέα ασκεί η υπάλληλος κ Νέμτσα Κυριακή τηλ.2251351354. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή έχει αναρτηθεί από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.vostanio.gr) στον σύνδεσμο Διαγωνισμοί και στη Διαύγεια. ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 24-10-2019 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΖΙΩΓΑΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Με την υπ’ αρ 7367Δ έκθεση επίδοσης του δικ. επιμελ. Ρόδου Μ. Καρακατσάνη, επεδόθη στον Εισαγγελέα Πλημμ. Ρόδου για τον Κωνσταντίνο Χατζηβάσιλα του Ηλία, πρώην κάτοικο Παραδεισίου Ρόδου και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές φωτοαντίγραφο του πινακίου εγγραφής Πολιτικών υποθέσεων του τμήματος εκουσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου από τη συνεδρίαση της 24/10/2019, στο οποίο αναγράφεται οτι η συζήτηση της υποθέσεως με αρ. πινακίου 14, ήτοι της υπ’ αριθμό 204/2019 αιτήσεως της Μαρίας Τσούλλου του Γεωργίου κατά των 1) Αικατερίνης συζ. Καρέλη το γένος Νικήτα Πρωτόπαπα και 2) Κωνσταντίνου Χατζηβάσιλα του Ηλία, αναβλήθηκε για την δικάσιμο της 9ης Ιανουαρίου 2020. Με την αυτή έκθεση επίδοσης συγκοινοποιείται επισυναπτόμενη η από 11.08.2019 και με αρ. κατάθεσης 204/14.08.2019 αίτηση της Μαρίας Τσούλλου του Γεωργίου που απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, αρχική δικάσιμος της οποίας είχε ορισθεί η 24/10/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, με αριθμό πινακίου 14. Με την εν θέματι έκθεση επίδοσης ο καθ’ ου καλείται όπως παραστεί στην μετ’ αναβολή δικάσιμο, όπως ανωτέρω περιγράφεται. Με την εν θέματι αίτηση η Μαρία Τσούλλου του Γεωργίου, κάτοικος Ρόδου, ζητά να διαταχθεί η διαγραφή από το οικείο κτηματολογικό βιβλίο των παρακάτω αγωγών: με αριθμ. 173/06.04.1977, 404/02.8.1980 και 125/16.02.1988 ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, 436/28.7.2080 και 539/4.10.1980 (κύρια παρέμβαση) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, επί του ακινήτου της, ήτοι, της παλαιάς ισόγειας λιθόκτιστης οικείας συνολικής επιφανείας 62,40 τ.μ υπό κτηματολογικά στοιχεία, τόμος 3 οικοδομών Παραδεισίου, φύλλο 87, μερίδα 458 και φάκελος 495. Ρόδος, 30/10/2019 Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος Πέτρος Γ Τσούλλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Με την με αρ. 9486Β΄/24-10-2019 έκθεση επίδοσης του ο Δικαστικός Επιμελητής Βασίλειος Κουτσογιάννης του Εφετείου Πειραιώς, μετά από παραγγελία του Δικηγόρου Δήμου- Δημητρίου Κ. Παπαναστασίου πληρεξούσιο του Σπυρίδωνα Ροσόλιμου του Βασιλείου και της Αθηνάς κατοίκου Αθηνών, οδός Ξανθίππου αρ.3 επέδωσε στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Έλλη-Θάλεια Συροπούλου, για λογαριασμό της Ιωάννας θυγ. Ιακώβου και Ελένης Μαλακατέ, το γένος Ιωάννου, πρώην κατοίκου Ζωγράφου Αττικής, οδός Γκανογιάννη αρ. 35 και νυν αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο επικυρωμένο της από 01-03-2018 ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ του πρώτου κατά: 1) Γρηγορίου Σαμαρτζή, 2) Χρήστου Γεωργουσίδη 3) Νίνας συζ. Χρήστου Γεωργουσίδη 4) Αικατερίνης θυγατέρας Γεωργίου Γονίδη, 5) Φλώρας χήρας Γεωργίου Γονίδη, 6) Αθανασίου Μαυρίκου 7) Διονυσίου Μαλακατέ 8) Ιωάννας θυγ. Ιακώβου και Ελένης Μαλακατέ, 9) Παναγιώτας συζ. Νικολάου Γουρλή, 10) Μαρίας θυγ. Γεωργίου και Παναγιώτας Ρήγα, 11) Ευαγγελίας συζ. Βασιλείου Κάπου, 12) Αντωνίας συζ. Αντωνίου Φατούρου, 13) Χρήστου Βούλγαρη του Σπυρίδωνος, κατοίκου Αθηνών, οδός Ανθέων αρ.12 Πατήσια, 14) Παναγιώτη Βούλγαρη 15) Αλεξίας θυγ. Ιωάννου και Παναγιώτας Παπαδοσηφάκη, 16) Κωνσταντίνου Μαλακατέ και κατά της με αριθμό 2343/2017 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (13ο τμήμα), η οποία απευθύνεται ενώπιον του Αρείου Πάγου και με την οποία ζητείται Να γίνει δεκτή η αίτηση αναίρεσης, Να αναιρεθεί η με αριθμό 2343/2017 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (13ο τμήμα) και να παραπεμφθεί η υπόθεση προς περαιτέρω εκδίκαση στο ανωτέρω Δικαστήριο, Να καταδικαστούν οι αναιρεσίβλητοι στη δικαστική του δαπάνη αμφοτέρων των βαθμών δικαιοδοσίας και του Δικαστηρίου. Στο τέλος αυτού του αντιγράφου είναι καταχωρημένες : 1) η από 02-03-2018 Έκθεση κατάθεσης Ένδικου Μέσου Αναίρεσης, με ΓΑΚ 2277/2018 και ΕΑΚ 189/2018, (Π1250899/1-3-2018 γραμμάτιο προείσπραξης και e- παράβολο 19348851695804300063/2018 ποσού 450 ευρώ), 2) η από 16-5-2018 Πράξη του Προέδρου του Αρείου Πάγου, Βασιλείου Πέππα, με την οποία ορίζει αρμόδιο για εκδίκαση της αίτησης αναίρεσης το Α1΄ Πολτικό Τμήμα του Αρείου Πάγου, 3) η από 16-5-2018 Πράξη του Προέδρου του Α1΄ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, Αντιπροέδρου Γεωργίου Λέκκα, με την οποία ορίζει δικάσιμο για εκδίκαση της υπόθεσης στις 04-02-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 εισηγητή αυτής τον Αρεοπαγίτη Θωμά Γκατζογιάννη και προθεσμία κοινοποίησης της αίτησης αναίρεσης εξήντα (60) ημέρες πριν τη δικάσιμο, 4) η σημείωση εγγραφής του γραμματέα του Αρείου Πάγου στο Πινάκιο του Α1΄ Πολιτικού τμήματος με αύξοντα αριθμό 26 στην παραπάνω δικάσιμο, 5) η από 5-2-2019 Βεβαίωση Αναβολής του Γραμματέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Φιστούρη, τμήμα πολιτικό & αρχείο, στην οποία αναφέρει ότι βεβαιώνεται ότι όπως φαίνεται από το πινάκιο του Α1΄Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου η από 1-3-2018 αίτηση του Σπυρίδωνα Ροσόλιμου κατά των ως άνω καθ’ ων η αίτηση αναίρεσης, για αναίρεση της 2343/2017 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών που είχε προσδιορισθεί για να δικασθεί στις 4/2/2019 αναβλήθηκε για τη δικάσιμο της 27-01-2020 με αριθμό πινακίου 4. Η επίδοση έγινε για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και για να παραστεί όταν και όπου η παραπάνω πράξη ορίζει. ΑΘΗΝΑ 29-10-2019 Ο Δικηγόρος ΔΗΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΛΗΣ, κάτοικος Αθήνας, οδός Γραβιάς, αρ.7 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΩ Ότι Σύμφωνα με την 3.484Δ’/23.10.2019 έκθεσή μου επίδοσης προκύπτει ότι η τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «EUROBANK FPS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» και δ.τ. «EUROBANK FINANCIAL PLANNING SERVICES» που εδρεύει στο Μοσχάτο [Κύπρου, αρ. 27 & Αρχιμήδους] και ΑΦΜ. 099755919, νόμιμα εκπρ/μενη, που ενεργεί ως μη δικαιούχος διάδικος και ως διαχειρίστρια των απαιτήσεων της εταιρείας ειδικού σκοπού PILAR FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, εδρεύουσα στην Ιρλανδία με αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών 621156 οι οποίες της έχουν μεταβιβασθεί από την «Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS AE», (ΑΦΜ. 094014250), εδρεύουσα στην Αθήνα κι εκπρ/ται νόμιμα επέδωσε νόμιμα, προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθήνας για τον ΞΕΝΟΚΡΑΤΗ ΑΞΙΩΤΗ του Ανδρέα και της Παρασκευής [ΑΦΜ. 019138989], πρώην κάτοικο Ηρακλείου, οδός Ηρακλείου, αρ. 443 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 4.9.2019 Αγωγή με αριθμό κατάθεσης 79324/6928/18.9.2019 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθήνας της πρώτης εναντίον του, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Σύμφωνα με την από 18.9.2019 πράξη της Γραμματέως του πιο πάνω δικαστηρίου, η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους, αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Αιτητικό του δικογράφου αυτού να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλει το οφειλόμενο ποσό των 37.401,45 € έντοκα με επιτόκιο υπερημερίας που υπερβαίνει το συμβατικό επιτόκιο κατά 2,5 εκατοστιαίες μονάδες με εξαμηνιαίο ανατοκισμό των τόκων από την 13.06.2017 (επομένη του οριστικού κλεισίματος του λογαριασμού) μέχρις ολοσχερούς εξόφλησης άλλως, από την επομένη της επίδοσης της παρούσας αγωγής μέχρις ολοσχερούς εξόφλησης καθώς να κηρυχθεί καθ’ ολοκληρίαν η απόφαση προσωρινά εκτελεστή. Αθήνα, 29-10-2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΛΗΣ, κάτοικος Αθήνας, οδός Γραβιάς, αρ.7 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΩ Ότι Σύμφωνα με την 3.483Δ’/23.10.2019 έκθεσή μου επίδοσης προκύπτει ότι to Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, που εδρεύει στο Κεχροβούνι Τήνου [ΑΦΜ. 090018466, νόμιμα εκπρ/μενο, επέδωσε νόμιμα προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθήνας για την ΠΗΝΕΛΟΠΗ ή ΠΙΠΙΤΣΑ χήρα Ευαγγέλου ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, το γένος Γεωργίου ΒΑΡΟΥΝΗ, πρώην κάτοικο Αθήνας, οδός Κωνσταντινουπόλεως, αρ. 22 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 2.10.2019 Αγωγή με αριθμό κατάθεσης 78336/2233/4.10.2019 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθήνας της πρώτης εναντίον της, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Σύμφωνα με την από 4.10.2019 πράξη της Γραμματέως του πιο πάνω δικαστηρίου, η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους, αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Η αγωγή επιδίδεται στον εναγόμενο μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την κατάθεση και αν αυτός ή κάποιος από τους ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής μέσα σε προθεσμία 60 ημερών. Αν η αγωγή δεν επιδοθεί στην προθεσμία αυτή, θεωρείται ως μη ασκηθείσα. Αιτητικό του δικογράφου αυτού να διαταχθεί η εξάλειψη υποθήκη εγγεγραμμένη στα βιβλία υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Αθήνας στον τόμο υποθηκών 1724 φύλλο 71 και α.α. 2, καταχωρημένη στις 28.12.1951 υπέρ της εναγομένης και εναντίον του προκτήτορά μας Μιχαήλ Μακρή, επί ακινήτου στην Αθήνα, συνοικία Μεταξουργείο κι επί της οδού Σαλαμίνος, αρ. 31. Αθήνα, 29-10-2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθμό 87068/25-10-2019 εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής του Πρωτοδικείου Πειραιά Κωνσταντίνος Δ. Τήνιος με έδρα την Αθήνα οδός Θ. Δηληγιαννη 16 με παραγγελία της Δικηγόρου Μαρίας Λοίζου ως πληρεξούσια του Γεωργίου Δελδήμου κατοίκου Αττικής επέδωσα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την αγνώστου διαμονής της Blaga Bancheνa Todoroνa ακριβές αντίγραφο της από 6/2/2019 αγωγή του Πρώτου κατά της Δεύτερης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με Γ.Α.Κ. 13244/2019 κα ι Ε.Α.Κ. 1030/2019 με ημερομηνία συζήτησης την 17/2/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 και αρ. πιν. Α1/38 με την οποία ζητά να λυθεί ο από 25/10/2010 πολιτικός γάμος που ετελέσθη στην Πετρούπολη για λόγους που αφορούν αποκλειστικά το προσωπό της. Ο Δικαστικός Επιμελητής Κωνσταντίνος Δ. Τήνιος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ’ αριθμ. 39/2019 διάταξη του Ειρηνοδικείου Κρωπίας αναγνωρίστηκε η σύσταση του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ», που εδρεύει στο Δήμο Ραφήνας - Πικερμίου Αττικής, και εγκρίθηκε το από 22.07.2019 καταστατικό του, αποτελούμενο από είκοσι εννέα (29) άρθρα και σκοπούς τους αναφερόμενους στο άρθρο 2 αυτού, μεταξύ των οποίων κύριος σκοπός είναι η συστηματική καλλιέργεια και η ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών του για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες. Πικέρμι, 22.10.2019 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Προκόπιος – Ραφαήλ Λινάρδος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ Με επιμέλεια του Ιωάννη Κουτσουράκη του Δημητρίου, κατοίκου Ηλιούπολης Αττικής (Κολοκοτρώνη 18) και δυνάμει της υπ' αριθμ. 5701Γ'/24-10-2019 σχετικής έκθεσής μου επίδοσης, επιδόθηκε νόμιμα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό της Βικτώρια (VICTORIYA) Σαμσόνοβα (SAMSONOVA) του Αλεξάντρ (Alexandr), πρώην κατοίκου Ηλιούπολης Αττικής (Κολοκοτρώνη 18) και ήδη αγνώστου διαμονής την υπ' αριθμόν 1580/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα οικογενειακό και προστασίας ανηλίκων), όπου σύμφωνα με το διατακτικό της: ΑΠΑΓΓΕΛΕΙ την λύση του μεταξύ των διαδίκων νομίμου πολιτικού γάμου που τελέστηκε στο Δημαρχείο Καρδίτσας την 09-5-2008. Επιβάλλει σε βάρος της εναγομένης τα δικαστικά έξοδα του ενάγοντος τα οποία ορίζει στο ποσό των τετρακοσίων πενήντα (450) ευρώ. Αποφασίσθηκε και δημοσιεύτηκε την 13-2-2018. Προς γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια. ΑΘΗΝΑ 30-10-2019 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠ. ΜΑΛΛΙΔΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Γ' ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 13-ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 32 ΑΦΜ: 040056782 - ΔΟΥ: Α' ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 2105247300 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Με την υπ' αριθμόν 4738Β/30.10.2019 έκθεση επίδοσης μου, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Αθηνών ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤ. ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Ευγενίας Κουνιάκη πληρεξούσια της Eden (Έντεν) Kahsay (Καχσάι) του Ghebremikael (Γκεμπρεμικαέλ) και της Ygraelem (Ιργκάλεμ) κατοίκου Καλλιθέας Αττικής, επί της Λ. Συγγρού αρ. 352, ατομικά και ως ασκούσας την επιμέλεια του ανήλικου τέκνου της Hossana (Χοσάνα) Ghebremeskel (Γκεμπρεμέσκελ) του Dawit (Νταουίτ), γεννηθείς την 03-04-2015 στην Ερυθραία, ήρθα και επέδωσα προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό του Dawit (Νταουίτ) Ghebremeskel (Γκεμπρεμέσκελ) του Muhtsun (Μουχτσούν) και της Genet (Γκενέτ) αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 17-10-2019 ΑΙΤΗΣΗΣ (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) της πρώτης κατά του δεύτερου, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και με την οποία ζητά να γίνει δεκτή η ως άνω αίτηση της, να ληφθούν τα κατάλληλα ασφαλιστικά μέτρα και να της ανατεθεί προσωρινά η επιμέλεια του ανήλικου τέκνου της Hossana (Χοσάνα) Ghebremeskel (Γκεμπρεμέσκελ) του Dawit (Νταουίτ), γεννηθείς την 03-04-2015 στην Ερυθραία . Στο τέλος του εγγράφου υπάρχει ο από 23-10-2019 έκθεση κατάθεσης δικογράφου, της γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών, με γενικό αριθμό κατάθεσης 91807/2019 και ειδικό αριθμό κατάθεσης 11551/2019, που αποδεικνύει την κατάθεση της σε αυτήν καθώς και ταυτόχρονη πράξη ορισμού συζήτησης του Δικαστή Βασίλειου Παπαθανασίου, με αριθμό πινακίου 40, που ορίζει ως χρόνο συζήτησης της αίτησης, την 24.01.2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00, στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, με τον όρο να κοινοποιηθεί το δικόγραφο τριάντα (30) ημέρες πριν από τη δικάσιμο. Το κτίριο και η αίθουσα εκδικάσεως της αιτήσεως γνωστοποιούνται την παραμονή της δικασίμου σε έκθεμα που αναρτάται στον Α' όροφο του κτιρίου 5. Προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες. Ο Δικαστικός Επιμελητής Κων/νος Γαλιατσάτος ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγίου Δημητρίου 55 Τ.Κ. 173 43 Πληροφορίες: Δ. Κουτσάκη ΤΗΛ.: 2132007718 ΑΡ. Πρωτ.: 34733 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνουμε ότι η Δάμου Χριστίνα του Νικόλαου και της Γιολάντα, κάτοικος Αγίου Δημητρίου Ν. Αττικής, οδός Καράμπαμπα, αρ. 36, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής το έτος 1995 και είναι γραμμένη στο Δημοτολόγιο του Δήμου μας στην υπ' αριθμ. 37709/1 οικογενειακή μερίδα, με αίτησή της ζήτησε την αλλαγή του επωνύμου της από «Δάμου» σε «Δάμο». Υστερα από τα ανωτέρω καλούμε κάθε έναν που δεν συμφωνεί με αυτή την αλλαγή, να στείλει εγγράφως τις αντιρρήσεις του μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευση στο Δήμο Αγίου Δημητρίου Αττικής, Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Αγίου Δημητρίου 55 Τ.Κ. 173 43, Αγιος Δημήτριος Αττικής. Αγιος Δημήτριος, 10/10/2019 Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Ο Πρόεδρος της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών Ανακοινώνει ότι αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, με ΑΔΑ: Ψ5ΣΖ46Μ4Χ7-ΟΨΗ, καθώς και στον ιστότοπο της Α.Ε.Π.Π.: http://www.aepp-procurement.gr/, η υπ’ αριθ. πρωτ. 3408/25.10.2019 προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Γενικού Διευθυντή στην Α.Ε.Π.Π. σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 357 Ν. 4412/2016 (147/τ. Α), β) των άρθρων 6,11,12,13 ΠΔ 57/2017 (88/τ. Α), γ) του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄) και δ) του άρθρου 14 παρ. 2 περ. ια’ του Ν. 2190/1994 928/τ.Α), όπως ισχύουν. Οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για διορισμό στην προκηρυσσόμενη θέση ευθύνης καλούνται να υποβάλουν αίτηση, σύμφωνα με το προσαρτημένο στην ανωτέρω προκήρυξη υπόδειγμα, μετά των αναφερομένων στην ανωτέρων προκήρυξη δικαιολογητικών, είτε με κατάθεση στο πρωτόκολλο της Αρχής είτε με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών Ταχ. Δ/ση: Λ. Θηβών 196-198 ΤΚ 18233, Άγιος Ιωάννης Ρέντης Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης στον Ημερήσιο Τύπο. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής των ανωτέρω, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Α.Ε.Π.Π. ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ. ε.τ. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/03-10-2019 1. Ανακοινώνεται ότι την 07-11-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00, θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΜΤΑ (Ακαδημίας 27, Αθήνα - 1ος όροφος), Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός, με γραπτές ανοικτές προσφορές που θα συνεχιστούν με προφορικές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 715/1979, για την εκμίσθωση των πέντε (5) αποθηκών του Α' υπογείου χώρου του επί της οδού Λεωφόρος Συγγρού 350 ακινήτου, ιδιοκτησίας ΜΤΑ, επιφάνειας ως κάτωθι: α. Αποθήκη 31,20 τ.μ. β. Αποθήκη 24,90 τ.μ. γ. Αποθήκη 31.52 τ.μ. (με πρόσοψη σε μικρή εσωτερική αυλή). δ. Αποθήκη 36,50 τ.μ. (με πρόσοψη σε μικρή εσωτερική αυλή). ε. Αποθήκη 86,18 τ.μ. (πρώην γυμναστήριο). 2. Τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των € 3,50/τ.μ. μηνιαίως και ποσοστό ετήσιας αναπροσαρμογής του μισθώματος ίσο με το 100% της μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του προηγουμένου έτους, όπως αυτό θα προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑ.Τ. Η παραπάνω αναπροσαρμογή δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι κατώτερη από 1% επί του εκάστοτε διαμορφωμένου μισθώματος. 3. Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται κατ' ελάχιστο σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία υπογραφής του μισθωτηρίου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4242/2014 με δυνατότητα παράτασης έως και τα δώδεκα (12) έτη. 4. Κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τον φάκελο με την προσφορά του και τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά το αργότερο μία (1) ώρα νωρίτερα από την προσδιορισθείσα ώρα και ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, ήτοι έως την 07-11-2019 και ώρα 09.00. 5. Λοιπές λεπτομέρειες περιγράφονται στους όρους διακηρύξεως του διαγωνισμού, οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι μέχρι και την ημέρα διεξαγωγής του στην ιστοσελίδα www.haf.gr/news/contests/ και κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει να έχει λάβει γνώση. 6. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 210-3675286-7. Σμχος Ο Ελευθέριος Γεωργίου Γενικός Δ/ντής ΜΤΑ
PrintButton

09-11-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθ. 1011-07/11/2019, έκθεσή μου επίδοσης, κοινοποίησα, κατόπιν παραγγελίας της δικηγόρου Βασιλικής Παπαλόη πληρεξούσιας της Φωτεινής Πάλλα του Χρήστου και της Αννας συζ. Παναγιώτη Παπακωνσταντίνου, κατοίκου Αθηνών, οδός Αρματολών και Κλεφτών 30, προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον καθ' ου Λεωνίδα Μήλα του Νικολάου, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Καυταντζόγλου 54 και ήδη άγνωστης διαμονής, την από 17-10-2019 ΑΙΤΗΣΗ (για Εξάλειψη Υποθήκης) κατά του ανωτέρω καθ' ου, απευθυνόμενη στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με ΓΑΚ 90981/2019 και ΕΑΚ 11434/2019 εκδικαζομένη κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, την 17/01/2020 ημέρα Παρασκευή, ώρα 09.00 με αριθ. πιν (102) με κοινοποίηση προ (30) ημερών και που το κτίριο και η αίθουσα θα αναρτηθούν σε έκθεμα την παραμονή της δικασίμου στο κτίριο 5, όροφο 1 και ζητούν την εξάλειψη προσημείωσης που έχει εγγραφεί με την υπ' αριθ. 1274/1973 απόφαση του Μον. Πρωτ. Αθηνών, στο Υποθ/κείο Αθηνών, στον τόμο 2965, φύλλο 278147 και αριθ. 1, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο τον καθ' ου να παραστεί στην συζήτηση, όταν και όπου παραπάνω ορίζεται. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΥΛ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την uπ' αριθμ. 5472Β'/04-11-2019 έκθεσή μου επιδόθηκε νόμιμα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης, ακριβές αντίγραφο της υπ' αριθ. 84/2019 (Αριθμός έκθ. Κατάθεσης αγωγής ΤΜ125/2017) αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης (Τακτική Διαδικασία) μεταξύ του Ενάγοντος συνεταιρισμού με την επωνυμία «Συνεταιρισμός Φορμοκοποιών Νομού Έβρου» και με διακριτικό τίτλο «ΣΥ.ΦΑ.Ε.», που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη, όπως νόμιμα εκπροσωπείται και της εναγόμενης Αλεξάνδρας Καταροπούλου του Πέτρου κατοίκου Κομοτηνής, οδός Μ. Μπότσαρη αρ. 26, με ΑΦΜ 131250941 και ήδη αγνώστου διαμονής, η οποία: Δικάζει ερήμην των εναγομένων. Ορίζει παράβολο ερημοδικίας ποσού 250 ευρώ για έκαστο των εναγομένων. Δέχεται την αγωγή. Υποχρεώνει τους εναγομένους ευθυνόμενους εις ολόκληρον και αλληλεγγύως να κατάλουν στον ενάγοντα το ποσό των 78.826.54 ευρώ νομιμοτόκως από την λήξη κάθε συναλλαγματικής και συγκεκριμένα: 1) το ποσό των 5.638,12 ευρώ από την επομένη της 28.02.2014, 2) το ποσό των 5.000,00 ευρώ νομιμοτόκως από την επομένη λήξεως της συναλλαγματικής που εξεδόθη την 05.02.2014, ήτοι από την επομένη της 30.03.2014, 3) το ποσό των 5.000,00 vομιμοτόκως από την επομένη λήξεως της συvαλλαγματικής που εξεδόθη την 05.02.2014, ήτοι από την επομένη της 20.04.2014, 4) το ποσό των 5.000,00 ευρώ νομιμοτόκως από την επομένη λήξεως της συναλλαγματικής που εξεδόθη την 05.02.2014, ήτοι από την επομένη της 10.05.2014, 5) το ποσό των 5.000,00 ευρώ νομιμοτόκως από την επομένη λήξεως της συναλλαγματικής που εξεδόθη την 05.02.2014, ήτοι από την επομένη της 30.05.2014, 6) το ποσό των 5.000.00 ευρώ νομιμοτόκως από την επομένη λήξεως της συναλλαγματικής που εξεδόθη την 05.02.2014, ήτοι από την επομένη της 20.06.2014, 7) το ποσό των 5.000,00 ευρώ νομιμοτόκως από την επομένη λήξεως της συναλλαγματικής που εξεδόθη την 05.02.2014, ήτοι από την επομένη της 10.07.2014, 8) το ποσό των 5.000.00 ευρώ νομιμοτόκως από την επομένη λήξεως της συναλλογματικής που εξεδόθη την 05.02.2014, ήτοι από την επομένη της 30.07.2014, 9) το ποσό των 5.000,00 ευρώ νομιμοτόκως από την επομένη λήξεως της συναλλαγματικής που εξεδόθη την 05.02.2014, ήτοι από την επομένη της 20.08.2014, 10) τo ποσό των 5.000,00 ευρώ νομιμοτόκως από την επομένη λήξεως της συναλλαγματικής που εξεδόθη την 05.02.2014, ήτοι από την επομένη της 10.09.2014, 11) το ποσό των 5 000,00 ευρώ vομιμοτόκως από την επομένη λήξεως της συναλλαγματικής που εξεδόθη την 05.02.2014, ήτοι οπό την επομένη της 30.09.2014. 12) το ποσό των 5.000,00 ευρώ νομιμοτόκως από την επομένη της λήξεως της συναλλαγματικής που εξεδόθη της 20.10.2014, 13) το ποσό των 18.188.42 ευρώ νομιμοτόκως από την επομένη λήξεως της συναλλαγματικής που εξεδόθη την 20.02.2014, ήτοι από την επομένη της 31.03.2014 και μέχρις εξοφλήσεως. Κηρύσσει την απόφαση προσωρινά εκτελεστή για το ποσό των 25.000 ευρώ. Καταδικάζει τους εναγομένους στην καταβολή των δικαστικών εξόδων του ενάγοντος τα οποία ορίζει στο ποσό των πρώτη εναγόμενη στα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας τα οποία ορίζει σε 3.000 ευρώ. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριό του, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στην Κομοτηνή ν. Ροδόπης την 30ή Αυγούστου 2019. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Καλείται δια της παρούσης μου, οιοσδήποτε γνωρίζει τον εvαγόμενο, όπως ειδοποιήσει και γvωστοποιήσει σε αυτόν το περιεχόμενο της παρούσας δημοσιεύσεώς μου. Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΝΙΔΑΣ (Σιδηροχωρίου 20, τηλ. 6947931930, e-mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) Κομοτηνή Εκποιείται πάγιος εξοπλισμός καταστημάτων της υπό πτώχευση εταιρείας «ΠΑΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ–ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ–ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με το δ.τ. «EURO OUTLET CENTER 2», με τιμή α’ προσφοράς 4.313,16 €, κατόπιν μείωσης 50%. Η σύνδικος της πτώχευσης, Ευδοκία Παπανδρέου, τηλ: 210 3628276, 694 7677253. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 22/06.11.2019 Διάταξης της κ. Ειρηνοδίκη Ιλίου (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις στο καταστατικό του Σωματείου με την επωνυμία «Α.Π.Σ. ΑΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ» που εδρεύει στο Ίλιον Αττικής, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, ειδικότερα δε το άρθρο 1 του καταστατικού που αφορά την επωνυμία και την έδρα, η οποία πλέον θα είναι «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ» με έδρα το Ίλιον Αττικής, οδός Αγίου Γεωργίου αριθ. 63, και τα άρθρα 4,7,14,15,16&20 σύμφωνα με το από 16.09.2019 τροποποιημένο καταστατικό του. Αθήνα, 7.11.2019 Η Πληρεξουσία Δικηγόρος Αθηνά Γ. Παπαδοπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Μετά από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Πηνελόπης Κων. Σαριδάκη, πληρεξούσιας του Αλέξανδρου Ταραγάνη του Γεωργίου, κατοίκου Αθηνών, οδός Βλαβιανού, αρ. 10, επιδόθηκε από εμένα τον Δικαστικό Επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Ανδρέα Ι. Διαμαντή, Α.Φ.Μ. 061949801, κάτοικο Αθηνών, οδός Χαριλάου Τρικούπη, αρ. 88, στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό της Μαρίας Πετριτσοπούλου του Μιχαήλ, πρώην κατοίκου Καμπέρα Αυστραλίας, 38 Edwards Street, Higgins ACT 2615 ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθμόν 2893 / 2008 Απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Οικογενειακό), προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και το δια ταύτα της οποίας έχει κατά λέξη ως εξής: 1. Δικάζει ερήμην της πρώτης εναγομένης και κατ’ αντιμωλίαν των λοιπών διαδίκων, 2. Ορίζει το παράβολο ανακοπής ερημοδικίας για την πρώτη εναγομένη στο ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (250,00), 3. Απορρίπτει ότι κρίθηκε απορριπτέο, 4. Δέχεται εν μέρει την Αγωγή και 5. Κηρύσει μη γνήσιο τέκνο του ενάγοντος Αλέξανδρου Ταραγάνη του Γεωργίου το ανήλικο τέκνο της πρώτης εναγομένης Μαρίας Πετριτσοπούλου του Μιχαήλ, ήδη πρώην αυζύγου του, το οποίο φέρει το όνομα Οδυσσέας – Άρης και γεννήθηκε στην Καλαμάτα στις 31.07.2002. Συντάχθηκε για την πιο πάνω επίδοση η υπ’ αριθμόν 9149 Ε/ 10-10-2019 έκθεση επιδόσεώς μου. Αθήνα, 15-10-2018 Ο Δικαστικός Επιμελητής Ανδρέας Ι. Διαμαντής. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ 549/16-9-2019 έκθεσή μου επίδοσης και κατόπιν παραγγελίας του δικηγόρου Βασίλειου Αναστασόπουλου ως πληρεξούσιου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Τσόχα αρ. 5 και εκπροσωπείται νόμιμα, κοινοποίησα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για την Shergyul Badzheva του Asanov και της Seninh, πρώην κατοίκου Αθηνών οδός Λομβάρδου 117, πρώην κατοίκου Τυρνάβου Λαρίσης, οδός Μακρυγιάννη 2 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της από 30-08-2019 ΑΙΤΗΣΗΣ του πρώτου, που απευθύνεται ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ με ΓΑΚ 75070/2019 και ΕΑΚ 3265/2019, η οποία συζητείται την 25-11-2019, ημέρα Δευτέρα, ώρα 09:00, με Πινάκιο: ΡΔ και αριθμό Πινακίου:14, στο Ακροατήριο του ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ,στο κτίριο 6, Αίθουσα 3, με κλήτευση προ τριών (3) ημερών, και ΖΗΤΑΕΙ να γίνει δεκτή η αίτηση με σκοπό να δώσει ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου την συναίνεσή της η Shergyul Badzheva του Asanov και της Seninh για την υιοθεσία του θήλεος τέκνου της, που γεννήθηκε στις 12.01.2019 στο Γενικό Πανεπηστήμιο του Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ», από πρόσωπα που έχουν ήδη επιλεγεί. Η Δικαστική Επιμελήτρια ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣ. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Δυνάμει της υπ' αριθμ. 88/2018 Διαταγής του Ειρηνοδικείου Αθηνών επικυρώθηκε το καταστατικό του εδρεύοντος στην Αθήνα Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ» και στην αγγλική γλώσσα «ASSOCIATION HELLENIC RUSSIAN OF FRIENDSHIP» με σκοπό την προαγωγή του πνεύματος φιλίας, συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ του Ελληνικού λαού και του λαού της Ρωσίας. Αθήνα 5.11.2019 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΜΑΡΓΑΡΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ Δυνάμει της με αριθμό 26/2019 Διαταγής του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου αναγνωρίστηκε το σωματείο με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΝΟΗ» για τις διεθνείς σχέσεις του οποίου θα χρησιμοποιείται με λατινικούς χαρακτήρες και στην αγγλική γλώσσα η επωνυμία «SPORTS - CULTURAL CLUB PNOE» και με σκοπούς τους αναφερόμενους στο από 20-06-2019 επικυρωμένο καταστατικό του. Αθήνα, 30-10-2019 Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΑΜΔΣΑ 27729 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ Δυνάμει της με αριθμό 511/2018 Διαταγής του Ειφηνοδικείου Αθηνών αναγνωρίστηκε το σωματείο με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΕΜΕΣΙΣ» και με σκοπούς τους αναφερόμενους στο από 30-7-2018 επικυρωμένο καταστατικό του. Αθήνα, 07-11-2019 Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΑΜΔΣΑ 27729, τηλ. 6948173832 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ Δυνάμει της με αριθμό 377/2019 Διαταγής του Ειρηνοδικείου Αθηνών επικυρώθηκε το από 16-02-2019 τροποποιημένο καταστατικό του σωματείου με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΝΤΡΟ» για τις διεθνείς σχέσεις του οποίου θα χρησιμοποιείται με λατινικούς χαρακτήρες και στην αγγλική γλώσσα η επωνυμία «ATHLETIC - CULTURAL CLUB FOURTH CENTER» και με σκοπούς τους αναφερόμενους στο από 16-02-2019 καταστατικό του. Αθήνα, 30-10-2019 Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΑΜΔΣΑ 27729 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Αρ. πρωτ. 56257 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ακυρώνεται η διαδικασία της δημοπρασίας για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» προϋπολογισμού 74.349,78€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24% και αρ. πρωτ. Διακήρυξης 52629/29-10-2019, σύμφωνα με την 252/07-11-2019 ΑΔΑ: 6ΘΟΡΩΕΒ-5ΨΓ Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. Η περίληψη της με αρ. πρωτ. 52629/29-10-2019 διακήρυξης δημοσιεύτηκε σε μία εφημερίδα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Προμηθειών, Κάλχου 48 - 50, 2ος όροφος, τηλ. 2132030136-185-195-196 fax 2102626299, κο Μ. Κρητικό, κα Α. Μπέλλου, κα Α. Μαράτου, κα Α. Μαμουνάκη, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. . Ημερ. 07-11-2019 Ο Δήμαρχος Νίκος Ζενέτος ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αραφηνίδων Αλών 12 Ραφήνα – 19009 Τηλέφωνο: 22943 21001 Πληροφορίες : Τεχνική Υπηρεσία Αρ. Πρωτ.: 17414 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για την εκτέλεση της δαπάνης : «ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΝΤΟΡΑΒΔΗ Δ.Ε. ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ» Ο ∆ήµαρχος Ραφήνας- Πικερµίου διακηρύσσει τη διενέργεια µειοδοτικής, φανερής, προφορικής δηµοπρασίας μίσθωσης έκτασης για την επέκταση του προαύλιου χώρου και την δημιουργία χώρου στάθμευσης στο σχολικό συγκρότημα της οδού Κοντοράβδη Δ.Ε. Πικερμίου ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι ενδιαφερόµενοι που είναι ιδιοκτήτες κατάλληλων ακινήτων, σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης, να υποβάλλουν στο γραφείο πρωτοκόλλου του ∆ήµου Ραφήνας- Πικερµίου, έγγραφη πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. Προθεσµία Υποβολής προτάσεων: από 08/11/2019 έως και 29/11/2019, ώρα 15:00. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σε δυο φάσεις (στάδια) και σε εφαρµογή των διατάξεων του Ν.3463/2006 και του Π.∆. 270/81. Καθορίζει τους όρους της δηµοπρασίας ως εξής : 1) Περιγραφή χαρακτηριστικά και θέση ακινήτου (µισθίου) Το προσφερόµενο ακίνητο πρέπει: • Να βρίσκεται κοντά στο σχολικό συγκρότημα της οδού Κοντοράβδη Δ.Ε. Πικερμίου • Να έχει εύκολη πρόσβαση µέσω δηµοτικής οδού, δηµοτικού πεζόδροµου ή άλλου κοινοχρήστου χώρου. • Να έχει συνολικό εµβαδό από 2.000µ2 έως 3.000,00 µ2 περίπου και το έδαφος να µην είναι βραχώδης 2) Τρόπος ∆ιενέργειας της ∆ηµοπρασίας H δηµοπρασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις (στάδια) ως εξής: Α΄ Στάδιο. Εκδήλωση ενδιαφέροντος – αξιολόγηση προσφεροµένων ακινήτων. Β΄ Στάδιο. ∆ιενέργεια µειοδοτικού διαγωνισµού – ανακήρυξη µειοδότη. 3) Χρονική ∆ιάρκεια µίσθωσης – έναρξη µισθωτικής περιόδου. Η µίσθωση θα διαρκέσει έξι (6) έτη με δυνατότητα παράτασης Πληροφορίες μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ραφήνα, 06 Νοεμβρίου 2019 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αραφηνίδων Αλών 12 Ραφήνα – 19009 Τηλέφωνο: 22943 21001 Πληροφορίες : Τεχνική Υπηρεσία Αρ. Πρωτ.: 17412 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για την εκτέλεση της δαπάνης : «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΓΙΑ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ‘ΑΓΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ’» Ο ∆ήµαρχος Ραφήνας- Πικερµίου διακηρύσσει τη διενέργεια µειοδοτικής, φανερής, προφορικής δηµοπρασίας μίσθωσης ακινήτου µε υδατοδεξαµενή για υδροδότηση ευρύτερης περιοχής ΄΄ΑΓΙΑ ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ”. ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι ενδιαφερόµενοι που είναι ιδιοκτήτες κατάλληλων ακινήτων, σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης, να υποβάλλουν στο γραφείο πρωτοκόλλου του ∆ήµου Ραφήνας- Πικερµίου, έγγραφη πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. Προθεσµία Υποβολής προτάσεων: από 08/11/2019 έως και 29/11/2019, ώρα 15:00. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σε δυο φάσεις (στάδια) και σε εφαρµογή των διατάξεων του Ν.3463/2006 και του Π.∆. 270/81. Καθορίζει τους όρους της δηµοπρασίας ως εξής : 1) Περιγραφή χαρακτηριστικά και θέση ακινήτου (µισθίου) Το προσφερόµενο ακίνητο πρέπει: a. Να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή Περιβολάκια Ραφήνας και να έχει κατάλληλη υψοµετρική διαφορά για την σωστή λειτουργία του δικτύου ύδρευσης b. Να έχει εύκολη πρόσβαση µέσω δηµοτικής οδού, δηµοτικού πεζόδροµου ή άλλου κοινοχρήστου χώρου. c. • Να έχει συνολικό εµβαδό από 500µ2 έως 1500,00 µ2 περίπου και το έδαφος να µην είναι βραχώδης d. • Να φέρει δεξαµενή ύδατος χωρητικότητας 1.000 µ3 τουλάχιστον 2) Τρόπος ∆ιενέργειας της ∆ηµοπρασίας H δηµοπρασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις (στάδια) ως εξής: Α΄ Στάδιο. Εκδήλωση ενδιαφέροντος – αξιολόγηση προσφεροµένων ακινήτων. Β΄ Στάδιο. ∆ιενέργεια µειοδοτικού διαγωνισµού – ανακήρυξη µειοδότη. 3) Χρονική ∆ιάρκεια µίσθωσης – έναρξη µισθωτικής περιόδου. Η µίσθωση θα διαρκέσει έξι (6) έτη με δυνατότητα παράτασης Πληροφορίες μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ραφήνα, 06 Νοεμβρίου 2019 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.πρωτ.: 61667 Ταχ. Δ/νση: Π. Ράλλη και Θηβών 250 Αιγάλεω Τ.Κ.12244 Πανεπιστημιούπολη 2 Πληροφορίες: Βαβάσης Ηλίας Τηλ.: 210-5381118 Fax : 210-5623847 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΘΕΜΑ : «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ» Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης «Εργασίες Ανακαίνισης, Επισκευής και Συντήρησης Χώρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού Τριακοσίων σαράντα χιλιάδων Ευρώ (340.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/8-08-2016, τ. Α΄): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και όλων των άλλων διατάξεων περί προμηθειών κατά το μέρος που δεν αντίκειται αυτών. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2018ΣΕ54600004 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤHΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΚ 2014ΣΕ54300024)», (ΥΠ1) «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤHΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ») (ΚΑΕ: 932501) Κωδικός CPV 44000000-0: Δομές και υλικά κατασκευαστικών έργων· βοηθήματα κατασκευαστικών έργων (εκτός από ηλεκτρικές συσκευές), CPV 50700000-2: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. • Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: Σάββατο 09/011/2019, και ώρα 11.00 π.μ • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Δευτέρα 16/12/2019, και ώρα 11.00 π.μ • Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει: Παρασκευή 20/12/2019 και ώρα 11:00 π.μ. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013)«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και στο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α΄/08-08-2016) και τα καθοριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. Το πλήρες σώμα της Διακήρυξης είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του ΠΑ.Δ.Α. μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://www.uniwa.gr, στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ), στον ιστότοπο του προγράμματος Διαύγεια και στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ). Για να υποβληθούν αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα, δηλαδή να διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων απαιτείται να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία : 6/11/2019 Η ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΙΩ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
PrintButton

07-11-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθ.: 2388Γ'/29-10-2019 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή στο Εφετείο Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Σωκράτη Ε. Παπουλίδη, κάτοικου Αθήνας, οδός Ναυαρίνου αρ. 18-20, ύστερα από γραπτή παραγγελία, εμένα της Δικηγόρου Καρδίτσας Παναγιώτας Κουτσιάνα, πληρεξούσια του Κων/νου Ν. Μούσιου, κατοίκου Περιστερίου, οδός Εθν. Αντιστάσεως αρ. 185, επιδόθηκε προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδ. Αθηνών, για την Κατερίνα Φλεκιβτσούκ του Μιχαήλ, πρώην κάτοικο Περιστερίου, οδός Εθν. Αντιστάσεως αρ. 185 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 10.10.2019 ΑΓΩΓΗΣ με ΓΑΚ: 92003/2019, του πρώτου κατ' αυτής του Μ.Π.Α., όπου ορίζεται χρόνος συζήτησης η 5η/10/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ., καλούμενη να παραστεί. Ο ενάγων Ζητά να του ανατεθεί οριστικά η αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων του, ήτοι: Βαΐας-Ιωάννας και Νικολάου Μούσιου. ΑΘΗΝΑ 06-11-2019 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΣ ΠΤΩΧΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΑΤΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΕΠΕ» Η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΑΤΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΕΠΕ» κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης με την υπ' αριθ. 695/2011 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Με την υπ' αριθ. 1731/2019 έκθεση - άδεια εκποίησης της Εισηγήτριας των Πτωχεύσεων παρέχεται άδεια εκποίησης με μειωμένο τίμημα, επί της πλήρους κυριότητας και σε ποσοστό 2/3, ενός ενιαίου ακινήτου, αποτελούμενο από τις εξής οριζόντιες ιδιοκτησίες: Η-1 χώρος ημιϊσογείου επιφάνειας μ.τ. 43,00, Η-2 χώρος του ημιϊσογείου επιφάνειας μ.τ. 183,00 και Ι-1 καταστήματος του ισογείου συνολικής επιφάνειας μ.τ. 195,00, μιας πολυκατοικίας που έχει ανεγερθεί επί οικοπέδου εκτάσεως μ.τ. 451,20 που βρίσκεται στο δήμο Αθηναίων στην περιοχή Αγιος Σώστης και επί της οδού Ευρυδάμαντος αριθ. 3 και με ελάχιστο τίμημα ευρώ ενενήντα επτά χιλιάδων και είκοσι (97.020,00). Η εκποίηση θα διενεργείται κάθε Δευτέρα στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών κατόπιν της παρούσας δημοσίευσης. Η σύνδικος ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠΑΓΑΚΟΥ Κιν. 6970032445 ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΕ ΣΥΝ. ΠΕ. ΑΧ. ΠΑΡΑΣΧΟΥ 145 - ΑΘΗΝΑ 114 75 ΤΗΛ. 210 8821800 – 210 6332377 FAX: 210 8822669 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αρ. Πρωτ.45/19 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Συνάδελφοι, Συνέταιροι, Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού, αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συνεταιρισμού με μοναδικό θέμα τη διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέων Συμβουλίων, Διοικητικό και Εποπτικό, στο Συνεταιρισμό. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Την 12:00 ώρα της Πέμπτης 14 Νοεμβρίου 2019 εφόσον υπάρχει απαρτία κατά την έναρξη της Γεν. Συνέλευσης με την παρουσία του ημίσεως του αριθμού των μελών του Συνεταιρισμού. Διαφορετικά χωρίς άλλη πρόσκληση η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται την 12:00 ώρα της Πέμπτης 21 Νοεμβρίου 2019 εφόσον υπάρχει απαρτία κατά την έναρξη της Γεν. Συνέλευσης με την παρουσία πέραν του 1/5 του αριθμού των μελών. Οπότε τελικά χωρίς άλλη πρόσκληση επαναλαμβάνεται και πραγματοποιείται με όσα μέλη κι αν παρίστανται την 12:00 της Πέμπτης 28 Νοεμβρίου 2019. Όλες οι Γενικές Συνελεύσεις θα πραγματοποιηθούν στα γραφεία του Συνεταιρισμού οδός Αχ. Παράσχου 145 ( 2ος όροφος, ) με τα παρακάτω θέματα: 1. Εκλογή Προεδρείου Γεν. Συνέλευσης (12:00) 2. Ψηφοφορία για την ανάδειξη Νέων Συμβουλίων (7μελούς Διοικητικού και 5μελούς Εποπτικού) 12:00 – 17:00 Σύμφωνα με τις οδηγίες της Εφορευτικής Επιτροπής: i. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι Συνέταιροι – μέλη του Συνεταιρισμού πλέον του εξαμήνου – εφόσον προσέλθουν στη Γεν. Συνέλευση κατά τη διάρκεια των εργασιών της, δηλαδή από 12:00 – 17:00. Απαραίτητη για αναγνώριση η προσκόμιση της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του βιβλιαρίου ΤΑΠ – ΟΤΕ. ii. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλοι οι πλέον του 6μήνου συνέταιροι – μέλη. Οι υποψηφιότητες μπορούν να κατατεθούν αυτοπροσώπως μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν την ημέρα της πρώτης Γεν. Συνέλευσης (δηλ. 13:00 της 13 Νοεμβρίου 2019 είτε στα γραφεία του Συνεταιρισμού είτε στα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής. iii. Δικαίωμα αντιπροσώπευσης δι άλλου Συνεταίρου, στη Γενική Συνέλευση, έχουν μόνο οι γυναίκες-συνεταίροι (άρθρο 25) εφ όσον κατατεθεί σχετική επιστολή; - Στη Γεν. Συνέλευση προ της ενάρξεως των εργασιών της (άρθρο 25) αυτοπροσώπως από τον εξουσιοδοτημένο. - Στα γραφεία του Συνεταιρισμού ή στα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, από τον εξουσιοδοτούντα ή τον εξουσιοδοτημένο μέχρι την προηγούμενη της πραγματοποιούμενης Γεν. Συνέλευσης ημέρα. Σε όλες τις περιπτώσεις κανείς δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα Συνεταίρο. Αθήνα 6/11/2019 Για το Διοικητικό Συμβούλιο πρόεδρος ΛΟΥΚΑΣ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθ. 6264Ε'/06.11.2019 έκθεση επίδοσης της δικ. επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ Θ. ΓΚΟΥΛΙΟΥ που έχει έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, οδός Εμμ. Μπενάκη, αρ. 18, επεδόθη κατόπιν παραγγελίας του δικηγόρου Αθηνών Παναγιώτη Γ. Γαϊτανάρου προς τον κ.Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον ΘΩΜΑ ΚΟΝΤΟ του Κωνσταντίνου, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Προύσσης, αριθ. 26 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 10.09.2019 αγωγής του ΙΩΑΝΝΗ ΜΟΥΤΑΦΙΔΗ του Φωτίου, κατοίκου Κηφισιάς Αττικής, οδός Ελάτης αρ. 22, εναντίον του απευθυνομένης ενώπιον του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, με την οποία ζητεί να γίνει δεκτή η αγωγή του αυτή, να υποχρεωθεί ο εναγόμενος για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της αγωγής να προβεί στην διενέργεια κάθε απαιτούμενης πράξης ενώπιον οποιασδήποτε αρχής και τρίτου, προκειμένου να συντελεσθεί η μεταβίβαση της κυριότητας της αναφερομένης στην αγωγή με αριθμό κυκλοφορίας ΥΚΚ-0174 I.X. δίκυκλης μοτοσυκλέττας στο όνομά του και σε περίπτωση άρνησής του να συμμορφωθεί, να καταδικασθεί αυτός σε δήλωσή βουλήσεως προς τούτο, αρνούμενος δε να προβεί στην εν λόγω δήλωση, να δυνηθεί ο ίδιος ο ενάγων να προβεί στην μεταβίβαση της μοτοσυκλέτας στο όνομά του, της δήλωσης και της συναίνεσης του εναγομένου αναπληρούμενης από την εκδοθησομένη απόφαση, να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή, και να καταδικασθεί ο εναγόμενος στην εν γένει δικαστική του δαπάνη. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχουν έκθεση κατάθεσης δικογράφου αγωγής με ΓΑΚ: 72692/2019 και ΕΑΚ: 2114/2019, με χρονολογία κατάθεσης 13.09.2019 του κ.Γραμματέα του παραπάνω Δικαστηρίου και συνέχεια αυτής επισημείωση ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Η αγωγή επιδίδεται στον εναγόμενο μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση της και αν αυτός ή κάποιος από τους ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν η αγωγή δεν επιδοθεί στην προθεσμία αυτή, θεωρείται ως μη ασκηθείσα, καθώς επίσης και παραγγελία για την επίδοση κλήσης σε αυτόν που απευθύνεται το παραπάνω δικόγραφο να παραστεί κατά τη συζήτηση της άνω αγωγής όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Παραπόδας της άνω υπ'αριθ. έκθεσης επίδοσης ο Εισαγγελέας που παρέλαβε, με πράξη του παρήγγειλε όπως περίληψη του άνω επιδοθέντος δικογράφου δημοσιευθεί σε δυο ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα, ήτοι: «HXΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΞIΩΝ» και «ΛΟΓΟΣ». Ο παραγγέλων την Επίδοση Δικηγόρος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΓΑΪΤΑΝΑΡΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 85- ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210. 3300935 Αθήνα, 06 Νοεμβρίου 2019 Η Επιδούσα Δικαστική Επιμελήτρια ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Θ. ΓΚΟΥΛΙΟΥ ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ18 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210.3841366 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΔΑ: ΩΠ8ΠΩΕΒ-ΒΛΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 55272/06-11-2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ O Δήμαρχος ΙΛΙΟΥ Διακηρύσσει ότι : Εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την Προμήθεια τροφίμων για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Ιλίου, προϋπολογισμού 53.459,17€ (πενήντα τρείς χιλιάδες τετρακόσια πενήντα εννέα ευρώ και δέκα επτά λεπτά) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για τις αντίστοιχες ανάγκες του Δήμου, όπως προδιαγράφεται στη με κωδικό Π131/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016). Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά τουλάχιστον για μία ομάδα ειδών. Προσφορές που δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των ειδών τουλάχιστον μίας ομάδας θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 1.Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 19/11/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 έως 10:30, στην Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας του Δήμου Ιλίου 2ο όροφος, επί της οδού Νέστορος 101, διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. 2.Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι υποψήφιοι ικανοί να προσφέρουν τα προς προμήθεια είδη, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση, δηλαδή Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και Κοινοπραξίες Προμηθευτών. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλλουν προσφορά στην Ελληνική γλώσσα. Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται ατελώς από την αναθέτουσα αρχή. Η μελέτη και η διακήρυξη βρίσκονται στα γραφεία του Δήμου Ιλίου όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να λαμβάνουν γνώση (Τμήμα Προμηθειών, Κάλχου 48 - 50, 2ος όροφος, τηλ. 2132030136, 2132030185, 2132030195, 2132030196, fax 2102626299, Τ. Κ. 13122, κο Μ. Κρητικό, κα Α. Μπέλλου, κα Α. Μαράτου, κα Α. Μαμουνάκη, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ). Επίσης, θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου www.ilion.gr. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Ο ΝΕΣΤΩΡ» Ιωάννη Δροσοπούλου 22 ΚΥΨΕΛΗ | Τ. 210 82 35 050 Φ. 210 82 35 002 Ε. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. |www.nstr.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Aθήνα, 4/11/2019 Αρ.πρωτ 93/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ME ΚΩΔ ΟΠΣ 5033017 ΤΗΣ ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Ο ΝΕΣΤΩΡ» ΣΤΟ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τη με αριθμ. 2819/ 27.09.2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Πρόγραμμα διασύνδεσης Κέντρου Ημέρας Πατησίων για την άνοια με μονάδες ΟΤΑ για την τρίτη ηλικία» με Κωδ.ΟΠΣ 5033017 στο Ε.Π. «Αττική 2014-2020» 2. Τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των Μ.Ψ.Υ., με φορείς Ν.Π.Ι.Δ (Ν. 2716/199 και λοιπή εκτελεστική νομοθεσία). Η Ψυχογηριατρική Εταιρεία «Ο Νέστωρ», Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, για την επέκταση των υπηρεσιών της μέσω της λειτουργίας της Δομής φιλοξενίας ασθενών με Alzheimer στο τελικό στάδιο της ασθένειας που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ» {άξονας προτεραιότητας: 09 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρισεων-Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής»}, ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ανάπτυξη δράσεων / δομών παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Περιφέρειας Αττικής», το οποίο συγχρηματοδείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ) σύμφωνα α) με την υπ’αριθμ.πρωτ 2073/0 9.07.2018 Πρόσκληση της Περιφερειάρχη Αττικής (Κωδικός πρόσκλησης: ΑΤΤ082, Κωδ. Ολοκλ. Στρατ. Χωρ. Αναπτ.: Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ:3110, Έκδοση:1/0, ΑΔΑ:6Α2Ι7Λ7-ΕΡ2) και με βάση την από 1-11-2019 απόφαση της Διαχειρίστριας της Ψυχογηριατρικής Εταιρείας «Ο Νέστωρ», ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΝΑ ΕΚΔΗΛΩΣΟΥΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Α.1 ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ/ 1 (ΜΙΑ) α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού ΠΕ Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, β) Αδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή Βεβαίωση άσκησης ιατρικού επαγγέλματος γ) Αδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Ψυχιάτρου/Νευρολόγου δ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου ε) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται. Α.2 ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 1 (ΜΙΑ) Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας ΠΕ Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας Α.3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ 1 (ΜΙΑ) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Εργασίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕ Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Οι υποψήφιοι με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου και διάρκειας 18 μηνών με δυνατότητα παράτασης έως 36 μήνες. Η πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης με την αίτηση συμμετοχής θα βρίσκονται αναρτημένες: - στην ιστοσελίδα της Ψυχογηριατρικής Εταιρείας «Ο Νέστωρ»: www.nstr.gr και www.nstr.gr/espa - στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης που διατηρεί ο Φορέας - σε δύο εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας Η παρούσα θα κοινοποιηθεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ από τα γραφεία της εταιρείας Iωάννου Δροσοπούλου 22, 112 57 Αθήνα και από την ιστοσελίδα. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να καταθέτουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με τα δικαιολογητικά όπως αναλυτικά προσδιορίζονται στο Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης, αυτοπροσώπως στα γραφεία του φορέα στη διεύθυνση Iωάννου Δροσοπούλου 22, 112 57 Αθήνα ή ταχυδρομικά με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤO ΠΛΑΙΣΙO ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩΔ ΟΠΣ 5033017 ΤΗΣ ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Ο ΝΕΣΤΩΡ» ΣΤΟ Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ» Η φόρμα της αίτησης συμμετοχής βρίσκεται στο αναλυτικό τεύχος προκήρυξης που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του φορέα www.nstr.gr ή www.nstr.gr/espa. Η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος αρχίζει στις 4-11-2019 και λήγει στις 14-11-2019. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστέλλουν αιτήσεις μέχρι και τη λήξη της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ήτοι Πέμπτη 14 Noεμβρίου και ώρα 15:00 (καταληκτική ημερομηνία της παραλαβής από την ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Ο ΝΕΣΤΩΡ»). Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να επικοινωνούν τις εργάσιμες ημέρες από 10.30΄- 14.30΄ στο τηλ. 210-8235050. Γίνεται ρητή μνεία στο παρόν ότι όλες οι αιτήσεις, τα βιογραφικά σημειώματα και τα σχετικά έγγραφα που θα συνοδεύουν τις αιτήσεις, αποτελούν παραδοτέο της πράξης θα διατηρηθούν στο αρχείο της Εταιρείας μας, θα αντιμετωπιστούν με πλήρη εμπιστευτικότητα και σύμφωνα με την πολιτική προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Ο ΝΕΣΤΩΡ», συμμορφούμενη με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων EU2016/679. Με ειδική εντολή της Νομίμου Εκπροσώπου Μαρίας Μούγια Ανακτήστε το Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – 5033017 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" ΤΟΜΕΑΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μονάδα Απ Ταχ. Δ/νση: Αεροπόρου Παπαναστασίου 34 Αθήνα, 115 27 Πληροφορίες: Τ. ΣΟΥΡΓΙΑΔΑΚΗΣ Τηλ.: 2132142237 Fax: 210 6920437 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 3Ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 «Εφαρμογή Στρατηγικών Επίτευξης Χαμηλών Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα με έμφαση στις αστικές περιοχές.» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)" σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Φοιτητικές εστίες του Υπουργείου Παιδείας και εγκαταστάσεις των Τεχνολογικών Φορέων εποπτευομένων από την Γ.Γ.ΕΤ. και το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ α. Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, β. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΤΡΩΝ A.E, γ. NOESIS Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας του Yπουργείου Aνάπτυξης & Επενδύσεων και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ)» Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ, ΤΣ ΚΑΙ ΕΚΤ Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Ε Ι Την με αρ. πρωτ. οικ. 1443 14-2 -2019_ (ΑΔΑ: ΩΟ47465ΧΙ8-ΤΩΨ) πρόσκληση με κωδικό 10.4c.15.1.2.3. Α/Α ΟΠΣ: 3549, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την με α.π. 3270/08-04-2019 ΟΕ (ΑΔΑ Ψ98Ρ465ΧΙ8-49Χ) 1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης και την με αρ πρωτ 5184/30- 5-2019 (ΑΔΑ Ψ567465ΧΙ8-04Δ) 2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης , που αφορούσε στην υποβολή προτάσεων πράξεων, προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας Νο 10 «Εφαρμογή Στρατηγικών Επίτευξης Χαμηλών Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα με έμφαση στις αστικές περιοχές.» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020, α. ως προς τον τίτλο και τους δικαιούχους, β. ως προς την ημ/νια λήξης της πρόσκλησης από 31 Δεκεμβρίου 2019 σε 31 Μαρτίου 2020. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην αρ. πρωτ. οικ. 1443 14-2 -2019_ (ΑΔΑ: ΩΟ47465ΧΙ8-ΤΩΨ) πρόσκληση με κωδικό 10.4c.15.1.2.3. Α/Α ΟΠΣ: 3549,, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και η οποία είναι αναρτημένη με τα συνοδευτικά έντυπα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: www.espa.gr και www.ymeperaa.gr. Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ, ΤΣ ΚΑΙ ΕΚΤ ΝΙΚΗ ΔΑΝΔΟΛΟΥ
PrintButton

05-11-2019

on .

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Αριθμός 32/2016 Με τις με αριθμούς 10712Δ, 10713Δ και 10714Δ/25.10.2019 εκθέσεις επιδόσεως του Δικ. Επιμελητή Πρωτ. Αθήνας κ, Μιχ. Ασημακοπούλου, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθήνας για τους 1.Γεώργιο Ν. Τσακωνιάτη, κάτοικο πρώην Λυκόβρυσης Αττικής,2.Παντελεήμονα Αν. Σκούρτη, κάτοικο πρώην Αθήνας και 3. Μαρία χήρα Ιωαν. Μπιτσάνη, κάτοικο πρώην Ευδήλου Ικαρίας και ήδη, όλων, άγνωστης διαμονής επικυρωμένο φωτοτ. αντίγραφο των α] 32/2016 και β] 529/2019 αποφάσεων Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου τακτικής διαδικασίας με την δεύτερη από τις οποίες διορθώθηκε η πρώτη ως προς την ημερομηνία δημοσίευσης της, που εκδόθηκαν επί της από 10.2.2012 με αρ. κατάθ.208/15 αγωγής της Σοφίας Βασ. Τσακωνιάτη κατά των ανωτέρω,το διατακτικό της οποίας έχει ως εξής : ¨¨ Δικάζει ερήμην των εναγομένων. Ορίζει το παράβολο ερημοδικίας στο ποσό των εκατόν είκοσι(120( ευρώ .Δέχεται την αγωγή. Αναγνωρίζει την ενάγουσα αποκλειστική κυρία της οριζόντιας ιδιοκτησίας, αποθήκης, με τα στοιχεία Π κεφαλαίο 1 ( Π 1), που λεπτομερώς ως προς τη θέση, τα όρια της, το εμβαδόν και τις λοιπές διαστάσεις, καθώς και του οικοπέδου στο οποίο έχει κτιστεί η πολυκατοικίας, στην οποία βρίσκεται η εν λόγω οριζόντια ιδιοκτησία ( αποθήκη ) αναφέρονται και περιγράφονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης και στην ένδικη αγωγή. Η Ειρηνοδίκης. Η Γραμματέας. Το ανωτέρω ακίνητο ευρίσκεται στο Δήμο Πεύκης Αττικής, στη θέση ¨¨ Μαγκουφάνα ή Ψαλίδι και σε πολυκατοικία κτισμένη στους παράλληλος δρόμους Πρεβέζης επί της οποίας φέρει τον αριθμό 16 και 28ης Οκτωβρίου έχει επιφάνεια 26 μ2 επί οικοπέδου 350μ2 με αριθμό 252 του ΚΓ οικοδομικού τετραγώνου που απεικονίζεται στο από Φεβρουαρίου 1986 τοπογραφικό διάγραμμα του αρχ/να Π. Σκούρτη που έχει προσαρτηθεί στο 4850/1987 συμβόλαιο Συμβ]φου Αθήνας Στ. Καταπόδη.- Ο Πληρεξ. Δικηγόρος Ι. Νικολόπουλος ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΑΡ. Μ.: 29644 Με την υπ' αριθ. 1679/2019, πράξη του εισηγητή της πτώχευσης της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Ε.Π.Ε.», που εδρεύει στις Αχαρνές Αττικής, ορίστηκε η εκποίηση απ' ευθείας με δημόσιο πλειστηριασμό των κινητών που βρίσκονται σε μισθωμένη αποθήκη στην Λυκόβρυση Αττικής, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην άνω πράξη με τιμή εκτίμησης 11.340,00 ευρώ και τιμή α' προσφοράς τα 2/3 αυτής. Η εκποίηση θα γίνει την πρώτη Δευτέρα και ώρα 11.00 στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών, μετά την πάροδο 10 εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση στο ΔΔΔ, μετά την πάροδο 20 ημερών τουλάχιστον στην ΑΑΔΕ, στους προϊσταμένους των αναγγελθεισών ΔΟΥ, ΙΚΑ και τελωνείων καθώς και στους ενεχυρούχους δανειστές και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα την ίδια ώρα μέχρι εγκρίσεως του τιμήματος. Αθήνα 21 Οκτωβρίου 2019 Η Σύνδικος ΣΤΥΛΙΑΝΗ Η. ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑ Τηλ. 2103822619 Κιν.: 6972002121 Φειδίου 11 - Αθήνα - ΤΚ: 10678 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ' αριθμ. 386/2019 Διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) επικυρώθηκε το από 09-07-2019 Καταστατικό του εδρεύοντος στην Αθήνα, Σωματείου με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΖΩΗ», το οποίο αποτελείται από 30 άρθρα και έχει σκοπό όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του καταστατικού του, μη κερδοσκοπικό. Αθήνα, 4-11-2019 Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΣΟΛΩΝΟΣ 142 ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος δικογράφου της με αριθμό κατάθεσης 3845/88864/2019 ΑΙΤΗΣΗΣ και της εμπεριεχόμενης σε αυτήν με αριθμό κατάθεσης 11477/91255/2019 ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ. ΧΡΟΝΗΣ (Α.Φ.Μ. 075978113), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Ηπείρου αρ. 1, τηλ. 210-8817118, μετά τις από 01.11.2019 έγγραφες παραγγελίες που μου δόθηκαν από τον Δικηγόρο κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟ ΔΗΜ. ΣΑΞΩΝΗ πληρεξούσια της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING», με ΑΦΜ 099555381, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Βασιλίσσης Σοφίας, αριθ. 1 και εκπροσωπείται νόμιμα, υπό την ιδιότητά της ως δικαιοδόχου και καθολικής διαδόχου στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των κλάδων «Χρηματοδοτικής Μίσθωσης Ακινήτων, Επαγγελματικών Οχημάτων, Επιβατικών Οχημάτων, Μηχανημάτων, Επίπλων και Αεροσκαφών» της ανώνυμης εταιρείας «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», λόγω απόσχισης των κλάδων αυτών από τη δεύτερη και απορρόφησής τους από την πρώτη εταιρεία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία έγινε δυνάμει του με αριθμό 2920/21.9.07 συμβολαίου απόσχισης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Πελέκη – Βουλγαράκη και εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ. 32063/5.10.2007 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών στις 5.10.2007, δημοσιεύτηκε δε στο ΦΕΚ τεύχος ΑΕ – ΕΠΕ 11652/2007, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ του ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ με τις υπ' αριθμ. 7907Ε΄/04.11.2019, 7908Ε΄/04.11.2019, 7909Ε΄/04.11.2019 και 7910Ε΄/04.11.2019, εκθέσεις μου επίδοσης για λογαριασμό των : 1) Anisoaro Marceilo του Mantei [Αντιπροέδρου και εκτελεστικού μέλους στο τελευταίο διοικητικό συμβούλιο (η θητεία του οποίου έχει λήξει από 30/6/2016) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εμπορικός Δεσμός Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία»], πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Αμφιπόλεως, αριθ. 32 και ήδη αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 147783900, 2) Θεόδωρου Τσάμη του Δημητρίου [εκτελεστικού μέλους στο τελευταίο διοικητικό συμβούλιο (η θητεία του οποίου έχει λήξει από 30/6/2016) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εμπορικός Δεσμός Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία»], πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Στρυμώνος, αριθ. 42 και ήδη αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 067939449, 3) Σνούντα Ναμπίλ του Σαμι και της Σεννιγα [Προέδρου, Διευθύνοντα Συμβούλου και εκτελεστικού μέλους στο τελευταίο διοικητικό συμβούλιο (η θητεία του οποίου έχει λήξει από 30-6-2016) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εμπορικός Δεσμός Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία»], πρώην κατοίκου Αθηνών (Κυψέλη), οδός Αιγίνης, αριθ. 15 και ήδη αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 105677744 και 4) Παναγιώτας Δρελιώση του Γεωργίου [ανεξάρτητου – μη εκτελεστικού μέλους στο τελευταίο διοικητικό συμβούλιο (η θητεία του οποίου έχει λήξει από 30/6/2016) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εμπορικός Δεσμός Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία»], πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Δημοφώντος, αριθ. 13-15 και ήδη αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 109838098, αντίστοιχα, ακριβή επικυρωμένα φωτοτυπικά αντίγραφα εκ του εις χείρας του παραγγέλλοντος δικηγόρου ακριβούς αντιγράφου της από 14.10.2019 Αίτησης Εκούσιας Δικαιοδοσίας περί διορισμού προσωρινής διοίκησης κατ' άρθρο 69 ΑΚ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Η αιτούσα ΖΗΤΑΕΙ Να γίνει δεκτή η ένδικη αίτησή της. Να διορισθεί προσωρινή διοίκηση κατ’ άρθρο 69 ΑΚ της εταιρείας με την επωνυμία «Εμπορικός Δεσμός Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.», αποτελούμενη από τα ακόλουθα πρόσωπα : α) Νέστορα Αυγουστινιάτο του Παναγιώτη και της Αγγελικής, κάτοικο Αθηνών, οδός Μυστρά, αριθ. 8, με ΑΦΜ 023090046, β) Ανδριάνα Λελούδα του Ιωάννη και της Ευσταθίας, κάτοικο Αθηνών, οδός Μυστρά, αριθ. 8, με ΑΦΜ 042190260 και γ) Φώτιο Παπαδογιάννη του Μύρωνος και της Νικολιάς, κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Στρατηγού Τόμπρα, αριθ. 5, με ΑΦΜ 121229818, προκειμένου να ενεργήσουν τις απολύτως απαραίτητες για τη λειτουργία της ως άνω εταιρείας πράξεις, όπως ενδεικτικά να παραλαμβάνουν καταγγελία της υπ’ αριθ. 2.501/28-7-2006 συμβάσεως χρηματοδοτικής μίσθωσης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Πελέκη ως ισχύει, διαταγές πληρωμής και εν γένει παντός είδους έγγραφα και δικόγραφα, επιταγή προς απόδοση της χρήσης του μίσθιου ακινήτου της ως άνω συμβάσεως, περιλήψεις, εκθέσεις αναγκαστικής κατασχέσεως και σχετικά προγράμματα πλειστηριασμού, περαιτέρω δε για να νομιμοποιηθεί παθητικά η εταιρεία ώστε να διενεργηθούν εναντίον της πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης τόσο για την δικαστική είσπραξη των απαιτήσεών της αιτούσας εταιρείας όσο και για την απόδοση της κατοχής του μίσθιου ακινήτου ιδιοκτησίας της που αποτελεί αντικείμενο της ανωτέρω συναφθείσας συμβάσεως χρηματοδοτικής μίσθωσης και εκπροσωπήσουν εν γένει την εταιρεία μέχρι τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για την ανάδειξη και εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και μεριμνήσουν για την άμεση σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και γενικά να εκπροσωπούν την εταιρεία και να ενεργούν κάθε πράξη τακτικής διοίκησης που δεν επιδέχεται αναβολή. Να εκδοθεί προσωρινή διαταγή μέχρι την έκδοση απόφασης επί της παρούσας αίτησης, με την οποία να ανατίθεται στα ανωτέρω πρόσωπα η εκπροσώπηση και η τρέχουσα διαχείριση της εταιρείας, καθώς και η επιχείρηση κάθε πράξεως που δεν επιδέχεται αναβολή, όπως, ενδεικτικά, παραλαβή καταγγελίας της υπ’ αριθ. 2.501/28-7-2006 συμβάσεως χρηματοδοτικής μίσθωσης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Πελέκη ως ισχύει, επιταγής προς απόδοση της χρήσης του μίσθιου ακινήτου της ως άνω συμβάσεως, διαταγών πληρωμής και εν γένει παντός είδους εγγράφου και δικογράφου, περιλήψεων, έκθεσης αναγκαστικής κατασχέσεως και σχετικών προγραμμάτων πλειστηριασμού, στα πλαίσια αναγκαστικής εκτέλεσης τόσο για την δικαστική είσπραξη των απαιτήσεών της αιτούσας εταιρείας όσο και για την απόδοση του μίσθιου ακινήτου ιδιοκτησίας της, το οποίο αποτελεί αντικείμενο της ανωτέρω συναφθείσας συμβάσεως χρηματοδοτικής μίσθωσης. Η ως άνω Αίτηση φέρει ΓΑΚ : 88864/15.10.2019 και ΕΑΚ : 3845/15.10.2019 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών και χρόνος συζήτησης της ορίζεται δια τής 15.10.2019 πράξης της κυρίας Δικαστού Προσδιορισμού η 02η.12.2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, στο κτίριο 11, αίθουσα 202, Διαδικασία : ΕΚΟΥΣΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Πινάκιο : ΡΓ, με Αριθμό Πινακίου : 1. Η εμπεριεχόμενη στην ως άνω Αίτηση, Αίτηση Προσωρινής Διαταγής φέρει ΓΑΚ : 91255/22.10.2019 και ΕΑΚ : 11477/22.10.2019 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών και χρόνος συζήτησης της είχε οριστεί δια της 22.10.2019 πράξης της κυρίας Προέδρου Υπηρεσίας η 31η-10-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30, στο γραφείο του Προέδρου Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Αθηνών, Διαδικασία : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ και η οποία συζήτηση σύμφωνα με την από 31.10.2019 πράξη της κ. Δικαστού του Πρωτοδικείου Αθηνών, αναβλήθηκε για τις 11/11/2019 και ώρα 10:00. Προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενοι δε συγχρόνως να παραστούν όταν και όπου παραπάνω ορίζεται και συγκεκριμένα κατά τη συζήτηση του αιτήματος περί προσωρινής διαταγής στις 11 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 (ύστερα από αναβολή κατά τη δικάσιμο της 31ης-10-2019) στο γραφείο του Προέδρου Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων). Αθήνα, 04-11-2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΟΝΗΣ ΠEΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα την δεκάτη πέμπτη (15η) του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα: 12.10 π.μ. ο Δημήτριος Χρυσικόπουλος (ΑΦΜ: 045681195), Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, μέλος της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ. 87-89 (ΑΦΜ: 997026390), κατόπιν εγγράφου παραγγελίας του Δημητρίου Δώνου, πληρεξουσίου δικηγόρου της Ελένης συζ. Νικολάου Σίμου, το γένος Ευριπίδη Δογάνη, κατοίκου Φαρσάλων, οδός Αθηνάς αρ. 106, Α.Φ.Μ. 140102388, επέδωσε με την υπ’ αριθμ. 2116Ζ/15-10-2019 έκθεση επιδόσεώς του στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Γεώργιο ΝΑΣΤΟ του Κωνσταντίνου, πρώτην κάτοικο Αθηνών, οδός Καλιδρομίου αρ. 2 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από χρονολογία 25 Σεπτεμβρίου 2019 ΑΙΤΗΣΗΣ της πρώτης κατά αυτής, η οποία απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) και ζητά Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτηση, Να ανακληθεί η υπ’ αριθ. 12477/1972 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με σκοπό την εξάλειψη εκ των Βιβλίων του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών (τα 2894 φ 271253 αα 1) της δυνάμει αυτής εγγραφείσας προσημείωσης υποθήκης (μη τραπείσα σε υποθήκη) επί του ακινήτου που αναλυτικά περιγράφεται στην ανωτέρω απόφαση και Να καταδικασθεί στη συνολκή δικαστική δαπάνη της αιτούσας. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχει η από 10-10-2019 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου – Είδος Δικογράφου: Αίτηση της κ Γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 87261/2019 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 10957/2019 που αποδεικνύει την κατάθεση του άνω δικογράφου στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Κάτω από αυτή υπάρχει Πράξη Ορισμού Συζήτησης – Διαδικασία: Ασφαλιστικά Μέτρα Μονομελές του κ. Δικαστή του Πρωτοδικείου Αθηνών που ορίζει ως χρόνο συζήτησης την 08-01-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών με Αριθμό Πινακίου 76 και με τον όρο να κοινοποιηθεί το δικόγραφο αυτό Δέκα Ημέρες πριν από τη δικάσιμο. Το κτίριο και η αίθουσα εκδικάσεως της αιτήσεως γνωστοποιούνται την παραμονή της δικασίμου σε έκθεμα που αναρτάται στον 1ο όροφο του κτιρίου 5. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο συγχρόνως να παραστεί κατά τη συζήτηση, όπου και όταν με την παραπάνω πράξη ορίζεται. Αθήνα 15-10-2019 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος (Τ.Υ.Σ.) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΩΝΟΣ Ο Επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Σ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 19PROC005764641 2019-10-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΨΥΟ4ΩΚΣ-ΗΓΦ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Χρυσούπολη 23.10.2019 ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Αρ. πρωτ.: 15738 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Νέστου προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με υποβολή ηλεκτρονικών προσφορών για την «Μίσθωση μηχανημάτων με χειριστή/οδηγό», με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής μελέτης με αριθμό 5013/2019, προϋπολογισμού 119.354,84 ευρώ πλέον ΦΠΑ μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α Συστήματος: 80159) Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 18.11.2019 και ώρα 10:00π.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση θα γίνει τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10.00 π.μ. α/α CPV Τμήμα / Ομάδα Προϋπολογισμός Μελέτης (άνευ Φ.Π.Α.) 1 Τμήμα Α 60181000-0 60182000-7 45520000-8 Μίσθωση Μηχανημάτων για τη Συντήρηση – αποκατάσταση αγροτικών δρόμων δικτύου ημιορεινών κοινοτήτων Δήμου Νέστου με χρήση ισοπεδωτή γαιών (Grader) 59.677,42€ 2 Τμήμα Β Μίσθωση Μηχανημάτων για τη Απομάκρυνση των αποβλήτων εκσκαφών – κατασκευών και κατεδαφίσεων μη επικίνδυνων (αποβλήτων) 59.677,42€ Σύνολο 119.354,84€ ΦΠΑ 24% 28.645,16€ Συνολική αξία με Φ.Π.Α 148.000,00€ Τα αναλυτικά στοιχεία της προμήθειας υπάρχουν στη Διακήρυξη του διαγωνισμού η οποία είναι αναρτημένη στο www.promitheus.gov.gr και στην Ιστοσελίδα του Δήμου (www.nestos.gr). Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr σε ηλεκτρονικό φάκελο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 15 της ΥΑ 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ 1924Β) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως ισχύει. Για τη συμμετοχή απαιτείται εγγύηση συμμετοχής που θα καλύπτει δύο τοις εκατό (%) του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. Η περίληψη θα δημοσιευτεί σε τρις (3) εφημερίδες και θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ www.diavgeia.gov.gr, www.promitheus.gov.gr και στην Ιστοσελίδα του Δήμου (www.nestos.gr). Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζομένους έξη (6) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Σχετικά αιτήματα / ερωτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. Για τη συμμετοχή απαιτείται εγγυητική συμμετοχής, η οποία σύμφωνα με τη διακήρυξη ανέρχεται στα εξακόσια ευρώ (600,00€) όταν υποβάλετε προσφορά μόνο για ένα τμήμα και στα χίλια διακόσια ευρώ (1.200,00€) όταν υποβάλετε προσφορά και για τα δύο τμήματα Ο Δήμαρχος Νέστου Μιχαηλίδης Σάββας ΑΔΑ: Ψ0ΒΡ46ΨΖΣΘ-ΦΓΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Πάτρα 01/11/2019 Αριθμ. Πρωτ.:ΤΕ-2151/ΓΠΕΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΕΑΠ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΔΕ 2017ΣΕ54600000 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.), προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Εργασίες Συντήρησης και Λειτουργικής Αποκατάστασης για τις Εγκαταστάσεις και Υποδομές του ΕΑΠ», με προϋπολογισμό εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια Ευρώ (74.400€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%) και αναλύεται σε: δαπάνη εργασιών 42.500€, γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 7.650€, απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 6.522,50€, απολογιστικά 1.477,50€, αναθεώρηση 850€, Φ.Π.Α. 24% 14.400€. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η Πάτρα. Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις: του Ν. 4412/16 και των Ν. 4605/19, Ν. 4608/19 Ν. 4609/19 που τον τροποποίησαν και τους όρους της Διακήρυξης. 2. Η παραλαβή των τευχών προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.eap.gr. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την υποχρέωση να επισκέπτονται τακτικά την ιστοσελίδα του ΕΑΠ για τυχόν ανακοινώσεις σχετικά με το έργο. Πρόσθετες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2610367399. 3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 26η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., σύμφωνα με το σύστημα υποβολής προσφορών με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016 . 4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν • φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. • Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης • Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους χιλίων διακοσίων ΕΥΡΩ (1.200,00 €) και ισχύ τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι την 26/06/2020. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 6. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, η συλλογική Απόφαση του έργου είναι η ΣΑΕ546 και ο κωδικός του έργου 2017ΣΕ54600000. Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της διακήρυξης της δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. 7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Διοικούσα Επιτροπή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Πάτρα 01 – 11 - 2019 Ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του ΕΑΠ Κωνσταντίνος Καραμάνης
PrintButton

01-11-2019

on .

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΑΡΑΦΗΝΙΔΩΝ ΑΛΩΝ 12 Ραφήνα, 24/9/2019 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 15013 Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας Τηλ: 22943 21024 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2019 Πλήρωσης δύο (2) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών (έναντι αντιτίμου) του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, που εδρεύει στη Ραφήνα Ν. Αττικής, οδός Αραφηνίδων Αλών 12. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α’/3-3-1994), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/τ.Α΄/2-12-2016) και του άρθρου 64 του Ν. 4590/2019. 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/2017). 5. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 4528/2018 (ΦΕΚ 50/Α΄/16.03.2018). 6. Την υπ΄ αριθμ. 43/14-2-2019 (ΑΔΑ: 634ΔΩ16-1Η8) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, με θέμα: «Λήψη απόφασης περί προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη αναγκών υπό τη μορφή αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών (άρθρο 107 του Ν. 4483/2017 ΦΕΚ 102/Α/2017) έτους 2019». 7. Το με αριθμ. πρωτ. 19780/5851/26-2-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου, με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών», προς το Υπουργείο Εσωτερικών. 8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 65303/18-9-2019 (ΑΔΑ : 63ΨΟ465ΧΘ7-5ΞΦ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία εγκρίθηκε, μεταξύ άλλων, η απασχόληση δύο (2) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι λοιπών αντικαταβολών, στο Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου. 9. Το με αριθμ. πρωτ. 65770/20-9-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (από λοιπές αντικαταβολές) στο Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου». 10. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου (ΦΕΚ 1845/τ.Β΄/29-7-2013) όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 708/τ.Β΄/24-4-2015) και ισχύει, καθώς και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 15016/24-9-2019 βεβαίωση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου περί ύπαρξης κενών θέσεων. 11. Tην υπ’ αριθμ. 447/2019 απόφαση του Δημάρχου Ραφήνας-Πικερμίου σχετικά με την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου. 12. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 15022/24-9-2019 βεβαίωση της Δ/ντριας Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης. 13. Tην υπ’ αριθμ. πρωτ. 16264/15-10-2019 βεβαίωση του Δημάρχου Ραφήνας – Πικερμίου σχετικά με την υπ’ αριθμ. 43/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ραφήνας – Πικερμίου. Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών (έναντι αντιτίμου) του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, που εδρεύει στην Ραφήνα Ν. Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 2 ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ- ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΡΑΦΗΝΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ 8 μήνες 2 ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 103 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ.2 του Ν.2527/97). ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. 3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης. Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν.2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6). ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, οδός Αραφηνίδων Αλών αρ. 12 Ραφήνα, (αρμόδιοι υπάλληλοι για παροχή πληροφοριών η κα Κωνσταντίνα Μετζητάκου, τηλ.: 22943 – 21024 και η κα Σοφία Παπαγεωργίου τηλ. : 22943 - 21056) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, δηλαδή από το Σάββατο 2/11/2019 έως και Δευτέρα 11/11/2019 και ώρα 15:00μ.μ. ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ Κατόπιν παραγγελίας του Δημοσθένη Ζερβουδάκη, πληρεξούσιου δικηγόρου της κ. Ασιας Καραγιαννίδου του Ραφίκ επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πειραιά για τον Σβεντόφ Βικτώρ, πρώην κατοίκου Πειραιά και ήδη αγνώστου διαμονής αντίγραφο της Αγωγής Διαζυγίου της πρώτης που ζητά τη λύση του γάμου των ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς με νέα ημερομηνία κατόπιν αναβολής συζήτησης στις 07-02-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 π.μ. στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Πειραιά, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος να παραστεί όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθμό 8708Β/29-10-2019 εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής του Πρωτοδικείου Πειραιά Κων/νος Δ. Τήνιος με έδρα την Αθήνα οδός Θ. Δηληγιάννη 16 με παραγγελία της Δικηγόρου Χρύσας Παπαναστασίου ως πληρεξούσια της εταιρείας ASC MAP ΑΕΒΕ Γρ. Λαμπράκη 24 Γλυφάδα νόμιμα εκπ/νης επέδωσα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την αγνώστου διαμονής του Γεωργίου Μπούμπα του Δημητρίου κάτοικου Παιανίας Αττικής οδός Πυθαγόρα 5-7 της από 24-10-2019 εξώδικη διαμαρτυρία πρόσκληση με την οποία τον καλεί όπως συμμορφωθεί άμεσα με τις συμβατικές του υποχρεώσεις και να προσέλθει στον τόπο εργασίας του, όπως προσκομίσει στην εταιρεία όλα τα απαραίτητα κατά νόμο έγγραφα που να δικαιολογούν τις ημέρες απουσίας από την εργασία του, άλλως η σύμβαση εργασίας του θα θεωρηθεί ότι λήγει μονομερώς από πλευράς του κατά την εν λόγο ημερομηνία λήξης της προθεσμίας. Ο Δικαστικός Επιμελητής ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΗΝΙΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα σήμερα στις (30) του μήνα Οκτωβρίου, του έτους (2019), ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.50 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 026514260), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Σοφίας Κ. Ξενάκη, ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», νόμιμα εκπροσωπουμένης, (ΑΦΜ: 094014201) διά της υπ αριθμ. 8.157Γ/30-10-2019 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κ. ΕΛΛΗ-ΘΑΛΕΙΑ Ν. ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, για την Amini Kordvani Layla του Amin, υπό την ιδιότητά της ως οφειλέτιδος, πρώην κατοίκου Κηφισιάς, οδός Απολλωνίας αρ. 6 και ήδη αγνώστου διαμονής, ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ της υπ αριθμ. 3.978/2017 Απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τακτική διαδικασία-τμήμα ενοχικό), διά της οποίας το άνω Δικαστήριο, δίκασε ερήμην της δευτέρας (καθής η κλήση-εναγομένης), ορίζει το παράβολο ερημοδικίας για την περίπτωση που η ερημοδικασθείσα εναγομένη ασκήσει ανακοπή ερημοδικίας κατά της άνω αποφάσεως, στο ποσό των (200) ευρώ, δέχεται την Αγωγή της άνω Τραπέζης, υποχρεώνει την εναγομένη να καταβάλλει στην ενάγουσα το ποσό των (196.183,07) ευρώ εντόκως από την 1-4-2010 με το εκάστοτε ισχύον στην ενάγουσα τράπεζα επιτόκιο υπερημερίας και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας, μέχρι την πλήρη εξόφληση, κηρύσσει την παρούσα απόφαση εν μέρει προσωρινά εκτελεστή για το ποσό των (100.000) ευρώ, επιβάλλει τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας σε βάρος της εναγομένης, τα οποία ορίζει στο ποσό των (7.960) ευρώ. Για να λάβει γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 30-10-2019 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα σήμερα στις (30) του μήνα Οκτωβρίου, του έτους (2019), ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.53 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 026514260), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Σοφίας Κ. Ξενάκη, ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», νόμιμα εκπροσωπουμένης, (ΑΦΜ: 094014201) διά της υπ αριθμ. 8.158Γ/30-10-2019 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κ. ΕΛΛΗ-ΘΑΛΕΙΑ Ν. ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, για την Amini Kordvani Layla του Amin, υπό την ιδιότητά της ως οφειλέτιδος, πρώην κατοίκου Κηφισιάς, οδός Απολλωνίας αρ. 6 και ήδη αγνώστου διαμονής, ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ της υπ αριθμ. 3.977/2017 Απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τακτική διαδικασία-τμήμα ενοχικό), διά της οποίας το άνω Δικαστήριο, δίκασε ερήμην της δευτέρας (καθής η κλήση-εναγομένης), ορίζει το παράβολο ερημοδικίας για την περίπτωση που η ερημοδικασθείσα εναγομένη ασκήσει ανακοπή ερημοδικίας κατά της άνω αποφάσεως, στο ποσό των (200) ευρώ, δέχεται την Αγωγή της άνω Τραπέζης, υποχρεώνει την εναγομένη να καταβάλλει στην ενάγουσα το ποσό των (165.498,18) ευρώ εντόκως από την 1-4-2010 με το εκάστοτε ισχύον στην ενάγουσα τράπεζα επιτόκιο υπερημερίας και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας, μέχρι την πλήρη εξόφληση, κηρύσσει την παρούσα απόφαση εν μέρει προσωρινά εκτελεστή για το ποσό των (80.000) ευρώ, επιβάλλει τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας σε βάρος της εναγομένης, τα οποία ορίζει στο ποσό των (6.700) ευρώ. Για να λάβει γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 30-10-2019 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ Στην Αθήνα σήμερα στις (30) του μήνα Οκτωβρίου, του έτους (2019), ημέρα Τετάρτη και ώρες 11.43 π.μ. και 11.45 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 026514260), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Νίκης Κωστάκου, ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», νόμιμα εκπροσωπουμένης, (ΑΦΜ: 094014201), διά των υπ αριθμ. 8.155Γ/30-10-2019 και 8.156Γ/30-10-2019 εκθέσεών μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κ. ΕΛΛΗ-ΘΑΛΕΙΑ Ν. ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, για λογαριασμό των: 1) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΑΚΗ του Ηλία και της Κλάρας, με ΑΦΜ: 059356858 και 2) ΛΑΡΙΣΑΣ συζ. Δημητρίου ΓΑΚΗ, το γένος ΜΙΡΖΑ ΝΕΒΑΕΒ και ΑΛΕΒΤΙΝΑ, με ΑΦΜ: 133377357, αντίστοιχα, αμφοτέρων κατοίκων Συκάμινου Αττικής, στη θέση «ΜΑΔΑΡΟ» και στην Κοινοτική οδό Αυλώνα-Συκάμινου, ΤΚ 19-015 και ήδη αγνώστου διαμονής, Ακριβή αντίγραφα της Αγωγής με χρονολογία 28-8-2019, της πρώτης κατά των δευτέρων, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και ζητά η πρώτη: Να γίνει δεκτή η αγωγή της. Να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι και προς ούς οι επιδόσεις, να της καταβάλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ενεχόμενοι για την αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας, το συνολικό ποσό (163.121,41) ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: Α. υπ’αριθμ. 4213691152/12-08-2008 σύμβαση δανείου: α. Χρεολύσια το ποσό των ευρώ 42.479,99 β. Τόκους κεφαλαίου, το ποσό των ευρώ 253,88. γ. Τόκους υπερημερίας μέχρι 05-04-2019, το ποσό των ευρώ 2.002,92. δ. Έξοδα μέχρι 05-04-2019, το ποσό των ευρώ 0,00. ε. ασφάλιστρα μέχρι 05-04-2019 το ποσό των 0,00, συνολικά δε το ποσό των (44.736,79) ευρώ, εντόκως από την 06-04-2019, με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο την 05-04-2019 ανερχόταν σε 4,620% μέχρι εξοφλήσεως, των τόκων υπερημερίας ανατοκιζομένων μέχρις εξοφλήσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 12 του Ν. 2601/1998, άλλως από την επόμενη επίδοσης της παρούσας αγωγής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. Β. υπ’αριθμ. 4213691128/02-09-2008 σύμβαση δανείου: α. Χρεολύσια το ποσό των 42.062,21. β. Τόκους κεφαλαίου, το ποσό των ευρώ 249,70. γ. Τόκους υπερημερίας μέχρι 05-04-2019, το ποσό των ευρώ 1.983,10. δ. Έξοδα μέχρι 05-04-2019, το ποσό των ευρώ 0,00. ε. Ασφάλιστρα μέχρι 05-04-2019 το ποσό των 0,00, συνολικά δε το ποσό των (44.295,01) ευρώ, εντόκως από την 06-04-2019, με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο την 05-04-2019 ανερχόταν σε 4,620% μέχρις εξοφλήσεως, των τόκων υπερημερίας ανατοκιζομένων μέχρις εξοφλήσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 12 του Ν. 2601/1998, άλλως από την επόμενη επίδοσης της παρούσας αγωγής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. Γ. υπ’αριθμ. 4218600554/20-07-2009 σύμβαση δανείου: α. Χρεολύσια το ποσό των ευρώ 51.785,54. β. Τόκους κεφαλαίου, το ποσό των ευρώ 289,42. γ. Τόκους υπερημερίας μέχρι 05-04-2019, το ποσό των ευρώ 2.494,55. δ. Έξοδα μέχρι 05-04-2019, το ποσό των ευρώ 0,00. ε. Ασφάλιστρα μέχρι 05-04-2019 το ποσό των 0,00, συνολικά δε το ποσό των (54.569,51) ευρώ, εντόκως από την 06-04-2019, με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο την 05-04-2019 ανερχόταν σε 4,720% μέχρις εξοφλήσεως, των τόκων υπερημερίας ανατοκιζομένων μέχρις εξοφλήσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 12 του Ν. 2601/1998, άλλως από την επόμενη επίδοσης της παρούσας αγωγής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. Δ. υπ’αριθμ. 4233616660/20-05-2013 σύμβαση δανείου: α. Χρεολύσια το ποσό των ευρώ 17.620,95. β. Τόκους κεφαλαίου, το ποσό των ευρώ 229,05. γ. Τόκους υπερημερίας μέχρι 05-04-2019, το ποσό των ευρώ 1.670,10. δ. Έξοδα μέχρι 05-04-2019, το ποσό των ευρώ 0,00. ε. Ασφάλιστρα μέχρι 05-04-2019 το ποσό των 0,00, συνολικά δε το ποσό των (19.520,10) ευρώ, εντόκως από την 06-04-2019, με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο την 05-04-2019 ανερχόταν σε 9,100% μέχρις εξοφλήσεως, των τόκων υπερημερίας ανατοκιζομένων μέχρις εξοφλήσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 12 του Ν. 2601/1998, άλλως από την επόμενη επίδοσης της παρούσας αγωγής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινώς εκτελεστή και να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στη δικαστική της δαπάνη. Να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης και στην αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου της. Στο τέλος εκάστου των άνω ομοίων δικογράφων περιέχονται επίσης: α) Εκθεση κατάθεσης του κ. Γραμματέα του πιο πάνω Δικαστηρίου με χρονολογία 19-9-2019 και Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 79842/2019 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 7019/2019, που αποδυκνείει την κατάθεση σαυτόν της Αγωγής (Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Αντικείμενο: ΕΝΟΧΙΚΟ). β) Σημείωση κάτωθι της άνω πράξεως, ότι: Η προθεσμία κατάθεσης προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της Αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι: εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της Αγωγής. γ) Παραγγελία σε μένα για την επίδοση και κλήση στο δέκτη της επίδοσης ταυτόχρονα να παραστεί όταν θα οριστεί δικάσιμος, ως ανωτέρω ορίζεται. Για να λάβει έκαστος γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 30-10-2019 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα σήμερα στις (30) του μήνα Οκτωβρίου, του έτους (2019), ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.40 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 026514260), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθανασίας Κων. Κωνσταντίνου, ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», νόμιμα εκπροσωπουμένης, (ΑΦΜ: 094014201) διά της υπ αριθμ. 8.160Γ/30-10-2019 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κ. ΕΛΛΗ-ΘΑΛΕΙΑ Ν. ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, για λογαριασμό της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ», με δ.τ. «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΕ», με ΑΦΜ: 095192795, που εδρεύει στον Πειραιά, οδός Πάρνηθος αρ.51, ευρισκομένη υπό εκκαθάριση (σύμφωνα με το από μ29-6-2016 Πρακτικό της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης και δυνάμει της με αριθ. 7906/1-7-2016 συμβολαιογραφικής πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαριάνθης Μαθιουδάκη του Εμμανουήλ), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον ορισθέντα εκκαθαριστή της κ. Σάββα ΚΕΦΑΛΟ του Παναγιώτη (ΑΦΜ: 018097618), πρώην κάτοικο Βάρης Αττικής, οδός Ελπίδος αρ. 15 και ήδη αγνώστου διαμονής, ως επίσης αγνώστου έδρας της ως άνω εταιρείας, ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ της υπ αριθμ. 3.011/22-10-2019 ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΟΥ ΒΙΑΙΑΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΕΚΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΘΕΝ ΑΚΙΝΗΤΟ, η οποία πραγματοποιήθηκε με επίσπευση της πρώτης και κατά της δευτέρας, ειδικώτερα δε εγώ ο ίδιος, σε εκτέλεση του πρώτου (α’) απογράφου εκτελεστού της υπ αριθμ. 62.416/2019 Περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης αγροτεμαχίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανής Χαρ. Δημητρέλλου, διά της ως άνω εκθέσεώς μου, προέβην εις την βιαίαν αποβολήν της δευτέρας και κάθε τρίτου ο οποίος έλκει δικαιώματα ή κατέχει επ ονόματί της από το εν τη ανωτέρω Περιλήψει κατακυρωτικής έκθεσης αναφερόμενο ακίνητο, ήτοι από ένα αγροτεμάχιο εκτάσεως 6.216,20 τ.μ. που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Κρωπίας, Δήμου Κρωπίας, Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής, στη θέση «ΤΖΗΜΑ» της κτηματικής περιφέρειας Κρωπίας, εντός της βιομηχανικής περιοχής του Δήμου Κρωπίας, εκτός σχεδίου πόλεως Κρωπίας και επί οδού, ονομαζομένης Αρχιμήδους, το οποίο είχε περιέλθει στην δευτέρα και καθ’ης η εκτέλεση, κατά πλήρη κυριότητα, δυνάμει του υπ’ αριθμ. 14.715/20-7-1992 Συμβολαίου Αγοραπωλησίας της Συμβολαιογράφου Κρωπίας Όλγας Παπατσούνη – Βενιζέλου και εγκατέστησα σε αυτό την πρώτη ως άνω Τράπεζα, παραδίδοντά της το άνω ακίνητο κενό και την χρήση αυτού ελευθέραν. Για να λάβει γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 30-10-2019 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα σήμερα στις (30) του μήνα Οκτωβρίου, του έτους (2019), ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.56 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 026514260), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Ευγενίας Ν. Τζανίννη, ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας που εδρεύει στην Αθήνα, (Σταδίου 40), με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», νόμιμα εκπροσωπουμένης, (ΑΦΜ: 094014249) διά της υπ αριθμ. 8.159Γ/30-10-2019 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κ. ΕΛΛΗ-ΘΑΛΕΙΑ Ν. ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, για λογαριασμό του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΩΡΑΪΤΕΛΗ του Κωνσταντίνου και της Σοφίας, με ΑΦΜ: 044951663, πρώην κατοίκου Ηρακλείου Αττικής, οδός Κολοκοτρώνη αρ. 86-88 και ήδη αγνώστου διαμονής, ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ της υπ αριθμ. 2.997/7-10-2019 ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΟΥ ΒΙΑΙΑΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΕΚΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΘΕΝΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ, η οποία πραγματοποιήθηκε με επίσπευση της πρώτης και κατά του δευτέρου, ειδικώτερα δε εγώ ο ίδιος, σε εκτέλεση του πρώτου (α’) απογράφου εκτελεστού της υπ αριθμ. 49.359/2019 Περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης οριζοντίων ιδιοκτησιών, της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μελπομένης Μπαρλαμά, διά της ως άνω εκθέσεώς μου, προέβην εις την βιαίαν αποβολήν του δευτέρου και κάθε τρίτου ο οποίος έλκει δικαιώματα ή κατέχει επ ονόματί του από τα εν τη ανωτέρω Περιλήψει κατακυρωτικής έκθεσης αναφερόμενα ακίνητα, ήτοι: α) από την υπό ΚΑΕΚ: 050551308005/0/5 και αριθμό 2 οριζόντιο ιδιοκτησία-Διαμέρισμα του β’ ορόφου, της πολυκατοικίας της οδού Κολοκοτρώνη αρ. 86-88 στο Ηράκλειο Αττικής και β) από την υπό ΚΑΕΚ: 050551308005/0/1 και υπ αριθμ. 2 οριζόντιο ιδιοκτησία-ΑΠΟΘΗΚΗ του υπογείου, της ιδίας ως άνω πολυκατοικίας και εγκατέστησα σε αυτό την πρώτη ως άνω Τράπεζα, παραδίδοντά της τα άνω ακίνητα κενά και την χρήση αυτών ελευθέραν. Για να λάβει γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 30-10-2019 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας διορισμένος στο Πρωτοδικείο Καστοριάς κ Γρηγόριος π. Πανταζής ,κάτοικος Καστοριάς οδός Μητροπόλεως αρ.4 τηλ.2467022670 κατόπιν της από 31-10-2019 έγγραφης παραγγελίας της δικηγόρου και κατοίκου Καστοριάς κ. Ολγας Σινάνη Γιώση , πληρεξούσια της Βασιλικής χας Γεωργίου Ηλιόπουλου το γένος Γεωργίου Ντούρα, κατοίκου Μαυροχωρίου Καστοριάς επέδωσα με την υπ'αριθ. 7209 B/31-10-2019 έκθεση επίδοσης μου προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καστοριάς για την Αθανασίας Ηλιοπούλου το γένος Στεργίου Μπλιαμούτη , κατοίκου πρώην Λάρισας οδός Μυκήνων αρ.33 και νυν αγνώστου διαμονής ακριβές αντίγραφο της υπαριθ. 87/19-07-2019 (αριθ.κατ. κλήσης 101/2017) (αριθ.καταθ.αγωγής 88/2013) ΑΠΟΦΑΣΗΣ (τακτική διαδικασία) του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καστοριάς με την οποία δικάζει ερήμην της πρώτης εναγομένης και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων ,ορίζει το προκαταβλητέο παράβολο ανακοπής ερημοδικίας στο ποσό των διακοσίων ευρώ (200) ,απορρίπτει ότι κρίθηκε στο σκεπτικό ως απορριπτέο, δέχεται την αγωγή, αναγνωρίζει ότι η ενάγουσα είναι πλήρης και αποκλειστική κυρία ενός οικοπέδου κείμενου επί της οδού Παπαγιαννοπούλου, αριθμ. 22, του δημοτικού διαμερίσματος Μαυροχωρίου του άλλοτε Δήμου Μακεδνών του Νομού Καστοριάς, εμβαδού 720,73 τ.μ., μετά των εντός αυτού κτισμάτων, το οποίο φέρει σήμερα ΚΑΕΚ 230401617001 /0/0 διατάσσει τη διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής στα κτηματολογικά βιβλία του κτηματολογικού γραφείου Καστοριάς, ώστε στο οικείο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου με ΚΑΕΚ 230401617001/0/0, να αναγραφεί ως πλήρης και αποκλειστική κυρία αυτού η ενάγουσα, με τίτλο κτήσης την έκτακτη χρησικτησία, καταδικάζει το δεύτερο εναγόμενο στα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ. Καστοριά 31-10-2019 Ο δικαστικός επιμελητής ΓΡΗΓΟΡΙΟ Π. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Εκποιείται, ενώπιον του κ. Εισηγητή Πτωχεύσεων Αθηνών, βιομηχανικό ακίνητο, στον οικισμό Σίνδου του Δήμου Εχεδώρου, ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης, Ο.Τ. 24, οριζόμενο τριγύρω από τα με αριθμούς 1 -2α-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12- 13-14-15-16α-17 ορόσημα και περιβάλλεται νότια από την ΟΔΟ Α2 (4η κάθετος), βόρεια από την ΟΔΟ Δ6 (2η κάθετος), ανατολικά από την Ανατολική Περιφερειακή οδό και δυτικά από την ΟΔΟ 1 (1η κάθετος) συνολικής επιφ. 8.679 τ.μ, Εντός του βιομηχανικού οικοπέδου έχει ανεγερθεί βιομηχανικό κτίριο, αποτελούμενο από : 1) Κτίριο επιφ. 1.158,30 τ.μ., από το οποίο 750 τ.μ. βιομηχανοστάσιο και 408,30 τ.μ. γραφεία, 2) επέκταση κτιρίου βιομ/σίου, επιφ. 2.060,80 τ.μ. και 3) επέκταση κτιρίου, επιφ. 760,50 τ.μ. από το οποίο 460,50 τ.μ. βιομηχ/σιο και 300 τ.μ. γραφεία. Ελάχιστο τίμημα (α΄προσφορά) μετά από β΄μείωση 22% επί της αρχικής 393.120 €. Η σύνδικος Ξανθίππη Σπ. Μουρίκη τηλ. 210 3214175, 6977409086 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με τις υπ’ αριθ. 10902/09-10-2019 και 10904/09-10-2019 εκθέσεις επίδοσης, η Δικ. Επιμελήτρια του Εφετείου Αθήνας με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Μαγδαληνή Χρ. Καμπισιούλη, κάτοικος Αθηνών, επέδωσε ύστερα από έγγραφη παραγγελία μου, ως πληρεξούσιου Δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου, αρ. 86, με Α.Φ.Μ. 094014201 και εκπροσωπείται νόμιμα, προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό των: 1/ ΝΙΝΑΣ ΔΑΝΑΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΥ του Αριστομένη Καλαβρυτινού και της Ρασέλ Γκίζελας και ήδη αγνώστου διαμονής και 2/ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΥ του Νικολάου και της Μαρίας και ήδη αγνώστου διαμονής, αντίστοιχα, ακριβές αντίγραφο της από 20-09-2019 ΑΓΩΓΗΣ (Διαδικασία Τακτική) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με ΓΑΚ 82381/2019 ΕΑΚ 7298/2019, η οποία κατατέθηκε στις 26/09/2019 και προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής, η οποία παρατείνεται κατά 30 ημέρες αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενο να παραστεί την 17η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:20 π.μ. ενώπιον του Ειρηνοδίκη Αθηνών, επί της οδού Κυρίλλου Λουκάρεως, αρ. 14, κατά την εξέταση ως μάρτυρος της Αφροδίτης Καμπύλη του Γεωργίου και της Ολυμπίας. Αθήνα 30/10/2019 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Χαράλαμπος Γκότσης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με τις υπ’ αριθ. 10903/09-10-2019 και 10905/09-10-2019 εκθέσεις επίδοσης, η Δικ. Επιμελήτρια του Εφετείου Αθήνας με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Μαγδαληνή Χρ. Καμπισιούλη, κάτοικος Αθηνών, επέδωσε ύστερα από έγγραφη παραγγελία μου, ως πληρεξούσιου Δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου, αρ. 86, με Α.Φ.Μ. 094014201 και εκπροσωπείται νόμιμα, προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό των: 1/ ΝΙΝΑΣ ΔΑΝΑΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΥ του Αριστομένη Καλαβρυτινού και της Ρασέλ Γκίζελας και ήδη αγνώστου διαμονής και 2/ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΥ του Νικολάου και της Μαρίας και ήδη αγνώστου διαμονής, αντίστοιχα, ακριβές αντίγραφο της από 20-09-2019 ΑΓΩΓΗΣ (Διαδικασία Τακτική) ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με ΓΑΚ 82387/2019 ΕΑΚ 2602/2019, η οποία κατατέθηκε στις 26/09/2019 και προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής, η οποία παρατείνεται κατά 30 ημέρες αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενο να παραστεί την 17η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:20 π.μ. ενώπιον του Ειρηνοδίκη Αθηνών, επί της οδού Κυρίλλου Λουκάρεως, αρ. 14, κατά την εξέταση ως μάρτυρος της Αφροδίτης Καμπύλη του Γεωργίου και της Ολυμπίας. Αθήνα 30/10/2019 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Χαράλαμπος Γκότσης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 10901/09-10-2019 έκθεση επίδοσης, η Δικ. Επιμελήτρια του Εφετείου Αθήνας με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Μαγδαληνή Χρ. Καμπισιούλη, κάτοικος Αθηνών, επέδωσε ύστερα από έγγραφη παραγγελία μου, ως πληρεξούσιου Δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου, αρ. 86, με Α.Φ.Μ. 094014201 και εκπροσωπείται νόμιμα, προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό της ΝΙΝΑΣ ΔΑΝΑΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΥ του Αριστομένη Καλαβρυτινού και της Ρασέλ Γκίζελας και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 20-09-2019 ΑΓΩΓΗΣ (Διαδικασία Τακτική) ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με ΓΑΚ 82394/2019 ΕΑΚ 2603/2019, η οποία κατατέθηκε στις 26/09/201 και προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής, η οποία παρατείνεται κατά 30 ημέρες αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενο να παραστεί την 17η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:20 π.μ. ενώπιον του Ειρηνοδίκη Αθηνών, επί της οδού Κυρίλλου Λουκάρεως, αρ. 14, κατά την εξέταση ως μάρτυρος της Αφροδίτης Καμπύλη του Γεωργίου και της Ολυμπίας . Αθήνα 30/10/2019 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Χαράλαμπος Γκότσης ΔΙΑΦΟΡΑ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΙΚΙΣΕΩΣ ΑΠΟΡΩΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΠΑΡΤΗΣ Αριθ.Πρωτ.7/4/10/2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καλούνται τα οικονομικά αδύνατα κορίτσια που κατάγονται την πρώην Κοινότητα Παρορίου Σπάρτης, και είναι γραμμένα στα Δημοτολόγια της πρώην Κοινότητας Παρορίου, που έχουν ηλικία 18 μέχρι 45 ετών και ήταν άγαμα ή είχαν παντρευτεί τον προηγούμενο χρόνο από του έτους 2012, και επιθυμούν την οικονομική τους ενίσχυση για την αντιμετώπιση των δαπανών του γάμου τους από το Ζαχαροπούλειο Ίδρυμα Προικίσεως Απόρων Κορασίδων, να υποβάλλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 8 Νοεμβρίου 2019 έως 22 Δεκεμβρίου 2019 στο Δ.Σ. του Ιδρύματος που εδρεύει στον Άγιο Ιωάννη Σπάρτης. Η επιλογή σε περίπτωση περισσοτέρων υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με την διαδικασία χορηγήσεως των οικονομικών ενισχύσεων που προβλέπονται από τον Οργανισμό του Ιδρύματος. Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 27313-61119 κα Λερίκου Ευρυδίκη. Άγιος Ιωάννης 4/10/2019 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΑΣΣΙΑΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Ο ΤΑΜΙΑΣ Ιερέας ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΙΚΙΣΕΩΣ ΑΠΟΡΩΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΠΑΡΤΗΣ Αριθ.Πρωτ.5/4/10/2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καλούνται τα οικονομικά αδύνατα κορίτσια που κατάγονται την πρώην Κοινότητα Αγίου Ιωάννη Σπάρτης, και είναι γραμμένα στα Δημοτολόγια της πρώην Κοινότητας Αγίου Ιωάννη, που έχουν ηλικία 18 μέχρι 45 ετών και είναι άγαμα ή έχουν παντρευτεί τον προηγούμενο χρόνο και επιθυμούν την οικονομική τους ενίσχυση για την αντιμετώπιση των δαπανών του γάμου τους από το Ζαχαροπούλειο Ίδρυμα Προικίσεως Απόρων Κορασίδων, να υποβάλλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 8 Νοεμβρίου 2019 έως 22 Δεκεμβρίου 2019 στο Δ.Σ. του Ιδρύματος που εδρεύει στον Άγιο Ιωάννη Σπάρτης. Η επιλογή σε περίπτωση περισσοτέρων υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με την διαδικασία χορηγήσεως των οικονομικών ενισχύσεων που προβλέπονται από τον Οργανισμό του Ιδρύματος. Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 27313-61119 κα Λερίκου Ευρυδίκη. Άγιος Ιωάννης 4/10/2019 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΑΣΣΙΑΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Ο ΤΑΜΙΑΣ Ιερέας ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣH Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών του Συλλόγου με την επωνυμία «Σύλλογος Συμβουλευτικής Coaching Mentoring Ελλάδας» και το δ.τ. «HCCMA», που εδρεύει στο Χαϊδάρι Αττικής (Ν.Πλαστήρα 5, 12461 Χαϊδάρι) με ΑΦΜ 997018376 και ΔΟΥ Αιγάλεω και έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα, δυνάμει της υπ’ αριθ. 414/2017 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και έχει καταχωρηθεί με αριθμό μητρώου 31860 στο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών την 30.10.2017. Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό του Σωματείου, καλούνται τα ταμειακά ενήμερα τακτικά μέλη αυτού, στην τρίτη Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 24η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:45πμ, στο Εντευκτήριο του 6ου ορόφου, στο Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών, Δημ. Σούτσου 46 – Αμπελόκηποι, Αθήνα, προκειμένου να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1.Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2019 2.Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου 3. Εκλογή μελών Ελεγκτικής Επιτροπής 4. Λοιπά Θέματα Όλα τα ταμειακά ενήμερα τακτικά μέλη του Συλλόγου που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα θα πρέπει το αργότερο εντός δύο (2) ημερολογιακών ημερών πριν την ημερομηνία σύγκλισής της, να καταθέσουν στην ιστοσελίδα του Συλλόγου www.hccma.gr ή με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και υπόψη του Γενικού Γραμματέα αυτού κ.Αλέξανδρου Γκαγκαλνά αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής της εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής τους και αίτηση υποβολής υποψηφιότητας, εφόσον επιθυμούν να είναι υποψήφιοι ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής του Συλλόγου, ενώ όσα από τα τακτικά μέλη επιθυμούν να συμμετάσχουν με δικαίωμα εκλογής ή με δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να είναι ταμειακά ενήμεροι το αργότερο μέχρι την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών. Τα Μέλη του Συλλόγου που δεν συμμορφώνονται προς τις ανωτέρω προθεσμίες και διατάξεις, δεν έχουν κατά τα άρθρα 28 και 29 του Καταστατικού δικαίωμα συμμετοχής, εκλέγειν και εκλέγεσθαι, στη Γενική Συνέλευση της 24ης Νοεμβρίου 2019. Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης, ορίζεται ότι η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2019, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και χώρο και με τα ίδια μόνο ανωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης, χωρίς τη δημοσίευση νέας, ειδικής για το σκοπό αυτό πρόσκλησης. Η Πρόεδρος Του Διοικητικού Συμβουλίου Ελίνα Μαξούρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χολαργός, 04/10/2019 ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 3588 Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α) και του άρθρου 64 του Ν.4590/2019. Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου – Χολαργού (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)», που εδρεύει στο Χολαργό Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός Τίτλος σπουδών θέσης και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 101 α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτού- Νοσηλεύτριας ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Νοσηλευτού- Νοσηλεύτριας και γ) Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ), η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ), για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ.5 του ν.3252/2004. δ) γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 102 Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 103 Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Βοηθών βρεφοκόμων παιδοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας ή Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 104 α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή - Απολυτήριος τίτλος: - Ενιαίου Λυκείου ή - Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή -Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή - Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, και επιπλέον β) γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 105 Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980, Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής. Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου – Χολαργού, 17ης Νοεμβρίου 121, Τ.Κ.15562 Χολαργός, υπόψιν κας Μούσιου Αδαμαντίας και κας Γιαχουντή Γεωργίας (τηλ. επικοινωνίας: 2106531778). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Παπάγου – Χολαργού. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr). Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π. ΠΑΡΙΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
PrintButton

30-10-2019

on .

ΕΚΠΟΙΗΣΗ Την Πέμπτη 14/11/2019 και 5/12/2019 ώρα 9.00-10.00 στο Πρωτ.Πειραιώς, Τμ. Πτωχεύσεων εκποιείται ένα ελαιοπερίβολο 7632 τ.μ. στη θέση «Πάνω Καλύβια» Κτηματικής Περ. Αγίου, Δ. Αιδηψού, Ν. Ευβοίας, της πτώχευσης «ΧΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ», ΑΦΜ 026990460 με τιμή Α’ προσφοράς ποσού 46.000 ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν ενσφράγιστη προσφορά ενώπιον του Εισηγητή και του Συνδίκου, αποκλειστικώς με τραπεζική επιταγή, σε διαταγή του ίδιου του ενδιαφερόμενου, για ποσό κατ’ ελάχιστον στο ένα τρίτο (1/3) της τιμής. Η σύνδικος Κων/να Καλουπάκη 2103304783, 69 44549825 & Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ: ΨΦ50ΩΕΒ-9ΜΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 52659/29-10-2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ O Δήμαρχος ΙΛΙΟΥ Διακηρύσσει ότι : 1.Εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την «προμήθεια κάδων απορριμμάτων» προϋπολογισμού 74.349,78€ (εβδομήντα τέσσερεις χιλιάδες τριακόσια σαράντα εννέα ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, για τις αντίστοιχες ανάγκες του Δήμου, όπως προδιαγράφεται στη με κωδικό Π124/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Διαχείρισης απορριμμάτων και Πρασίνου, του Δήμου Ιλίου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016). 2. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά τουλάχιστον για το σύνολο των ειδών. Προσφορές που δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των ειδών θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 3. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 12/11/2019 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 έως 10:30, στο κτίριο του Δήμου Ιλίου στον 2ο όροφο, επί της οδού Κάλχου 48-50, Τ.Κ. 13122, διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. 4.Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι υποψήφιοι ικανοί να προσφέρουν τα προς προμήθεια είδη, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση, δηλαδή Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και Κοινοπραξίες Προμηθευτών. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλλουν προσφορά στην Ελληνική γλώσσα. 5. Το ύψος της εγγύηση συμμετοχής καθορίζεται σε χρηματικό ποσό, που αντιστοιχεί στο 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης προ ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση, σύμφωνα με το N.4412/16 6. Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται ατελώς από την αναθέτουσα αρχή. Η μελέτη και η διακήρυξη βρίσκονται στα γραφεία του Δήμου Ιλίου όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να λαμβάνουν γνώση (Τμήμα Προμηθειών, Κάλχου 48 - 50, 2ος όροφος, τηλ. 2132030136, 2132030185, 2132030196, 2132030195, fax 2102626299, Τ. Κ. 13122, κο Μ. Κρητικό, κα Α. Μπέλλου, κα Α. Μαράτου, κα Α. Μαμουνάκη, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ). Επίσης, θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου www.ilion.gr. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Α.Ε.» , προκηρύσσει διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης αποκλειστικά την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ» ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ HMEPOMHNIA ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Α.Ε. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 20, ΑΘΗΝΑ 11/11/2019 Δευτέρα 14:00 Προσφορές που κατατίθενται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό χωρίς να αποσφραγιστούν. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες προμηθευτών που ασχολούνται με την κατασκευή εγκαταστάσεων κεντρικού κλιματισμού και διαθέτουν γνώση και εμπειρία σε κλιματισμό Χειρουργείων Νοσοκομείων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι οι διαγωνιζόμενοι να έχουν πλήρη γνώση των εργασιών που πρέπει να εκτελεστούν με επίσκεψή τους και αυτοψία τους στον χώρο, γεγονός που θα αποδεικνύεται με βεβαίωση που θα εκδίδεται από την τεχνική Υπηρεσία. Η αυτοψία στους χώρους του νοσοκομείου θα γίνεται από τους νόμιμους εκπροσώπους των επιχειρήσεων ή με κατάλληλη εξουσιοδότηση μετά από επικοινωνία για την εξασφάλιση εισόδου στον χώρο. Η παραλαβή της προκήρυξης θα γίνεται από 29/10/2019 έως 4/11/2019 από τα γραφεία της εταιρείας, οδός Παπαδιαμαντοπούλου αρ. 20, 1ος όροφος. Αιτήματα παροχής πληροφοριών ή διευκρινίσεων δύναται να υποβάλλονται μέχρι και τρεις ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής προσφορών. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-7208226 (κος Παπαδόπουλος 6937770547 ή κος Μάνεσης 6951802129).

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας