Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2015 17:08

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 3570/177 ΑΝΑΚΑΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρ. 14 του Ν. 998/79 «περί προστασίας δασών και δασικών εκτάσεων της χώρας», εκδόθηκε η με αριθμ. 80344/6151/8-12-2014 πράξη χαρακτηρισμού της υπηρεσίας μας (με ΑΔΑ: 7ΥΓΔ0Ρ1Κ-ΡΤΠ και ΚΑΔΑ: 36380). Αφορά έκταση συνολικού εμβαδού 2,00101 στρ. (δύο στρέμματα, ενός τετραγωνικού μέτρου και ενός τετραγωνικού εκατοστού) στη θέση «ΟΤ 383α-ΟΤ 383β» περιφέρειας Δήμου Ηρακλείου Αττικής που απεικονίζονται στην προσαρτώμενη στην πράξη χαρακτηρισμού πινακίδα Γ.Υ.Σ. 6445/4 κλ. 1:5000 με ενσωματωμένους πίνακες συντεταγμένων ΕΓΣΑ και περιγράφεται με στοιχεία Α,Β,Γ,…Ν,Ξ,Ο,Α ως έκταση μη υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας εμπίπτουσα στις διατάξεις της παρ. 6α, του άρθρου 3 του Νόμου 998/79. Η πράξη του Δασάρχη εστάλη στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής για ανάρτηση και κατά αυτής σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 34 του Ν. 4280/2014 (ΦΕΚ 159/08-08-2014) επιτρέπεται, εντός προθεσμίας (60) ημερών από της προβλεπόμενης επιδόσεως και κοινοποιήσεως ή σε κάθε άλλη περίπτωση από την ανάρτηση, η υποβολή αίτησης ακυρώσεως ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου. ΓΕΡΑΚΑΣ 15-1-2015 Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ α/α Τ.Υ. Αθανάσιος Ρέππας Δασολόγος
Published in Διάφορα
Τετάρτη, 01 Οκτωβρίου 2014 18:45

ΔΙΑΦΟΡΟ

ΑΔΑ: ΩΧ8ΥΟΡ1Κ-ΒΑΚ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κλεισθένους 403 Γέρακας Ταχ. Κώδικας: 153 44 Αριθμ. πρωτ.: οικ. 54123/4171 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρ. 10 παρ. 3 και αρθρ. 14 του Ν 998/79 εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 35/2014 Απόφαση της Πρώτης Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων Ανατ. Αττικής. Με την Απόφαση αυτή η Επιτροπή: - Απορρίπτει τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 270/06-07-2010 αντιρρήσεις του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής κατά το μέρος που αφορούν το προσβαλλόμενο με αριθμ. 6419/05-10-1983 πληροφοριακό έγγραφο του Δασάρχη Πεντέλης. - Αναβάλλει τη συζήτηση της υποθέσεως και αναπέμπει την προκειμένη υπόθεση στη Διοίκηση (Δασαρχείο Πεντέλης), προκειμένου να ολοκληρωθεί η ενδικοφανής διαδικασία δημοσιοποίησης της προσβαλλόμενης με αριθμ. 6119/01-09-1981 πράξης χαρακτηρισμού –πληροφοριακού εγγράφου του Δασάρχη Πεντέλης στο Δήμο Διονύσου κατά άρθρο 14 του Ν. 998/79, όπως ισχύει σήμερα και να παρέλθει η προβλεπόμενη από το Νόμο προθεσμία. Η παρούσα δεν αποτελεί στοιχείο απόδειξης ιδιωτικών εμπραγμάτων δικαιωμάτων, αφού με αυτή δεν θίγονται εμπράγματα δικαιώματα του Δημοσίου ή ιδιωτών. Κατά της Απόφασης αυτής, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 34 του Ν. 4280/2014 (ΦΕΚ 159/08-08-2014) επιτρέπεται, εντός προθεσμίας (60) ημερών από της προβλεπόμενης επιδόσεως και κοινοποιήσεως ή σε κάθε άλλη περίπτωση από την ανάρτηση, η υποβολή αίτησης ακυρώσεως ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου. Η παραπάνω Απόφαση εστάλη προς ανάρτηση στο Δήμο Διονύσου επισημαίνοντας ότι η εν λόγω έκταση εμπίπτει στη Δημοτική Ενότητα Αγ. Στεφάνου. Γέρακας 09 -09-2014 Ε.Γ.Γ.Α.Δ.Α. Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ α/α Τ.Υ. Αθανάσιος Ρέππας Δασολόγος
Published in Διάφορα
Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2014 15:54

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ

ΑΔΑ: Β53ΟΟΡ1Κ-ΒΕΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κλεισθένους 403, ΓΕΡΑΚΑΣ Ταχ. Κώδικας: 153 44 Πληροφορίες: Χ. Κύρκου Τηλέφωνο: 2106135010 FAX: 2106137920 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 10625/847 Περίληψη Της υπ’ αριθ. 21/2013 Απόφασης Α/βάθμιας ΕΕΔΑ Ανατολικής Αττικής Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 10 & 14 του Ν. 998/79 η Α/βάθμια ΕΕΔΑ Νομαρχίας Ανατ. Αττικής ΕΞΕΔΩΣΕ Την υπ’ αριθ. 21/2013 Απόφασή της, σύμφωνα με την οποία: Αναπέμπει το θέμα στη διοίκηση προκειμένου να τηρηθούν οι διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται από το άρθ. 14 του Ν. 998/79 για την Πράξη Χαρ/σμού υπ’ αρ. 5576/2-11-1990. Η παραπάνω απόφαση δεν αποτελεί στοιχείο απόδειξης ιδιωτικών εμπραγμάτων δικαιωμάτων, αφού με αυτή δε θίγονται εμπράγματα δικαιώματα του Δημοσίου ή ιδιωτών. Κρίθηκε αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε συνεδρίαση, στις 16-12-2013, στα γραφεία της Δ/νσης Δασών Ανατολικής Αττικής (Αγ. Ιωάννου και Ελευθερίας αρ. 2, στην Αγία Παρασκευή Αττικής). Η προθεσμία για υποβολή τυχόν αίτησης ακύρωσης στη Β/βάθμια ΕΕΔΑ κατά της Απόφασης αυτής εκ μέρους οποιουδήποτε, αρχίζει από την τελευταία δημοσίευση της Απόφασης αυτής κατά τα οριζόμενα στο άρθ. 14 του Ν. 998/79. Η παραπάνω απόφαση εστάλη και στο Δήμο Μαρκοπούλου για έκθεση επί ένα (1) μήνα. ΓΕΡΑΚΑΣ 30/6/2014 Ε.Γ.Γ.Α.Δ.Α. Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ α.α. Τ.Υ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ
Published in Διάφορα
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΤΜΗΜΑ: Προστ. Δασών Ταχ. Δ/νση: Γούναρη 60, 153 43 Πληρ.: Δ. Καπογιάννης Τηλ. 6396581 ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών για κληροτεμάχιο Αρ. πρωτ. 919 ΠΡΟΣ: Τον Χρήστο Βασ. Διαγγελάκη Διονύσου 68 Κηφισιά ΚΟΙΝ: Δασονομείο Σπάτων ενταύθα στη 997/90-7-2-91 αναφορά του Σας γνωρίζουμε σε απάντηση της από 5-12-90 αιτήσεώς σας ότι όπως διαπιστώθηκε από αυτοψία αρμοδίου δασικού υπαλλήλου, η έκταση που κείται στη θέση Διάκου-Μάντρες περιοχής Ραφήνας εμβαδού κατά το υπ’ αριθ. 2047/1-2-90 Συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου κ. Ευαγγελίας Εμ. Καραλάκη τεσσάρων χιλιάδων (4.000,00) τ.μ. και κατά το ακριβές απόσπασμα παραχωρητηρίου ΥΠ.ΓΕ τεσσάρων χιλιάδων δύο (4.002,00) τ.μ. το οποίο θεωρημένο συνοδεύει το παρόν, δεν είναι δασική έκταση και ως εκ τούτου δεν διέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.Δ. 86/69 και του Ν. 998/79. Επειδή όπως είναι εποικιστική αρμόδια να αποφανθεί για την αλλαγή χρήσεως αυτής είναι η Διεύθυνση Γεωργίας. Τα δικαιώματα υπέρ τρίτων επί της εκτάσεως δεν έχουν ερευνηθεί από την υπηρεσία μας. Αγία Παρασκευή 1/3/1991 Ε.Ν. Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ
Published in Διάφορα
Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014 16:56

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 31399/2516 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του αρθ. 14 του Ν. 998/79 «περί προστασίας δασών και δασικών εκτάσεων της χώρας», εκδόθηκε η με αριθμ. 30841/2475/03-06-2014 πράξη χαρακτηρισμού της υπηρεσίας μας (ΑΔΑ: ΒΙΥΞΟΡ1Κ-Α4Ψ). Αφορά εκτάσεις συνολικού εμβαδού 384,309 στρ. (τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων στρεμμάτων και τριακοσίων εννέα χιλιοστών του στρέμματος) στη θέση «Μάτι» περιφέρειας Δήμου Μαραθώνος Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης που απεικονίζονται στην προσαρτώμενη στην πράξη χαρακτηρισμού πινακίδα Γ.Υ.Σ. 6447/6 κλ. 1:5000 με μαύρο περίγραμμα και μαύρη διαγράμμιση με ενσωματωμένους πίνακες συντεταγμένων ΕΓΣΑ και περιγράφονται με στοιχεία: Τμήμα Α εμβαδού 61,069 στρ. (Α1,Α2,Α3,.…,Α10,Α11,Α12,…,Α15,Α16,…,Α21,Α22,Α1) και Τμήμα Β εμβαδού 22,429 στρ. (Β1,Β2,Β3,Β4,Β5,Β6,Β7,Β8,Β9,Β10,Β11,Β12,Β13,Β14,Α2,Β1) και Τμήμα Γ εμβαδού 244,397 στρ. (Γ1,Γ2,Γ3,…,Γ20,Γ21,Γ22,….,Γ41,Γ42,Γ42,….,Γ57,Γ58,Γ1) εξαιρουμένων και με προσμετρούμενων των τμημάτων χωρίς διαγράμμιση που αποτελούν τις με αριθμ. 2884/2002 και 5204/2002 και 5202/2002 Πράξεις χαρακτηρισμού της Υπηρεσίας μας (συνολικού εμβαδού 0,344+1,140+1,09 στρ.=2,593 στρ.) και Τμήμα Γ’ εμβαδού 56,414 στρ. (Γ’1, Γ’2, Γ’3,…,Γ’10, Γ’11, Γ’12,….,Γ’22, Γ’23, Γ’1) ως μη δασικές, εμπίπτουσες στις διατάξεις της παρ. 6α, του αρθ. 3, του Ν. 998/79. Η πράξη του Δασάρχη εστάλη στο Δήμο Μαραθώνος για ανάρτηση επισημαίνοντας ότι η εν λόγω έκταση εμπίπτει στη Δημοτική Ενότητα Νέας Μάκρης και κατά αυτής επιτρέπονται αντιρρήσεις, εντός δύο (2) μηνών από την τελευταία δημοσίευση στον τύπο, ενώπιον της Α’ βάθμιας ΕΕΔΑ Αν. Αττικής του αρθ. 10 Ν. 998/79. ΓΕΡΑΚΑΣ 03-06-2014 Ε.Γ.Γ.Α.Δ.Α. ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ α/α ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ Δασολόγος
Published in Διάφορα
ΑΔΑ: ΒΙΦ2ΟΡ1Κ-ΘΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Ταχ. δ/νση: Κλεισθένους 403, 153 44 Γέρακας Πληροφορίες: Δρ Βασιλική Γκούμα Τηλ: 210 6135010 Fax: 210 6137920 Αριθμ. Πρωτ.: 8963/756 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Της αριθμ. 16/2013 Απόφασης Β’ Α/θμιας Ε.Ε.Δ.Α. Ανατολικής Αττικής Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 3 του Ν.998/1979, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν. 3208/2003, η Β’ Α/θμια Ε.Ε.Δ.Α. Ανατολικής Αττικής ΕΞΕΔΩΣΕ Την αριθμ. 16/2013 Απόφασή της, με την οποία: ► Δέχεται τις με αριθμ. 797/29-10-2003 αντιρρήσεις: 1) του Κωνσταντίνου Ταλαδιανού και 2) της Ανδριάνας Ταλαδιανού. ► Ακυρώνει την αριθμ. 7849/13-8-2003 Πράξη Χαρακτηρισμού του Δασάρχη Πεντέλης, με την οποία χαρακτηρίστηκε η αναφερόμενη σ’ αυτήν έκταση ως δασική της παρ. 2, του άρθρου 3 του Ν. 998/1979 και χαρακτηρίζει αυτή ως μη δασική της παρ. 6α του άρθρου 3 του ως άνω Νόμου. Η παραπάνω απόφαση αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε συνεδρίαση στις 16-12-2013 στα Γραφεία της Δ/νσης Δασών Ανατολικής Αττικής (Αγ. Ιωάννου 65 και Ελευθερίας 2, Αγία Παρασκευή Αττικής). Η προθεσμία για υποβολή τυχόν αίτησης στη Β’ Α/θμια Ε.Ε.ΕΔ.Α κατά της απόφασης αυτής, εκ μέρους οποιουδήποτε, αρχίζει από την τελευταία δημοσίευση της Απόφασης αυτής κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του Ν.998/79. Η παραπάνω Απόφαση εστάλη και στο Δήμο Κρωπίας για έκθεση επί ένα (1) μήνα. Γέρακας, 13/05/2014 Ε.Γ.Γ.Α.Δ.Α Ο Δασάρχης Πεντέλης α.α. Τ.Υ. Ρέππας Αθανάσιος Δασολόγος
Published in Διάφορα
ΑΔΑ: ΒΙΦ2ΟΡ1Κ-364 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Ταχ. δ/νση: Κλεισθένους 403, 153 44 Γέρακας Πληροφορίες: Δρ Βασιλική Γκούμα Τηλ: 210 6135010 Fax: 210 6137920 Αριθμ. Πρωτ.: 10621/844 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Της αριθμ. 18/2013 Απόφασης Β’ Α/θμιας Ε.Ε.Δ.Α. Ανατολικής Αττικής Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 3 του Ν.998/1979, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν. 3208/2003, η Β’ Α/θμιαΕ.Ε.Δ.Α. Ανατολικής Αττικής ΕΞΕΔΩΣΕ Την αριθμ. 18/2013 Απόφασή της, με την οποία: 1) Δέχεται τις με αριθμ. 117/5-3-1991 αντιρρήσεις: α) του Χρήστου Χατζηγιάννη και β) της Φωτεινής Χατζηγιάννη, η οποία απεβίωσε. 2) Ακυρώνει την αριθμ. 300/18-1-1991 Πράξη Χαρακτηρισμού του Δασάρχη Πεντέλης, με την οποία χαρακτηρίστηκε η αναφερόμενη σ’ αυτήν έκταση ως δασική της παρ. 2, του άρθρου 3 του Ν. 998/1979 και χαρακτηρίζει αυτή ως μη δασική της παρ. 6α του άρθρου 3 του ως άνω Νόμου. Η παραπάνω απόφαση αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε συνεδρίαση στις 16-12-2013 στα Γραφεία της Δ/νσης Δασών Ανατολικής Αττικής (Αγ. Ιωάννου 65 και Ελευθερίας 2, Αγία Παρασκευή Αττικής). Η προθεσμία για υποβολή τυχόν αίτησης στη Β’ Α/θμια Ε.Ε.ΕΔ.Α κατά της απόφασης αυτής, εκ μέρους οποιουδήποτε, αρχίζει από την τελευταία δημοσίευση της Απόφασης αυτής κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του Ν.998/79. Η παραπάνω Απόφαση εστάλη και στο Δήμο Κρωπίας για έκθεση επί ένα (1) μήνα. Γέρακας, 13/05/2014 Ε.Γ.Γ.Α.Δ.Α Ο Δασάρχης Πεντέλης α.α. Τ.Υ. Ρέππας Αθανάσιος Δασολόγος
Published in Διάφορα
ΑΔΑ: ΒΙΟΕΟΡ1Κ-ΩΞΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κλεισθένους 403 Γέρακας Ταχ. Κώδικας: 153 44 Αριθμ. πρωτ.: οικ. 24288/2028 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρ. 10 παρ. 3 και αρθρ. 14 του Ν 998/79 εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 4/2014 Απόφαση της Πρώτης Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων Ανατ. Αττικής. Με την Απόφαση αυτή η Επιτροπή απορρίπτει τις με αριθμ. 228/04-07-2012αντιρρήσεις του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Δήμος Διονύσου» (Α’/θμιος Ο.Τ.Α.) ως κατ’ ουσίαν αβάσιμες και επικυρώνει την με αριθμ. 17390/899/20-04-2012 Πράξη Χαρακτηρισμού του Δασάρχη Πεντέλης. Κατά της Απόφασης αυτής, σύμφωνα με την 78806/4479/27-5-1993 (ΦΕΚ 396/Β’/31-5-1993) Απόφαση Υφυπουργού Γεωργίας επιτρέπονται εντός δύο (2) μηνών από της τελευταίας δημοσιεύσεως, ενώπιον της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων Εφετείου Αθηνών (Μεσογείων 239 Ν. Ψυχικό) Η παραπάνω Απόφαση εστάλη στο Δήμο Διονύσου, προς ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων επί ένα μήνα πίνακα (επισημαίνοντας ότι η εν λόγω έκταση εμπίπτει στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Στεφάνου). Γέρακας 30 -04-2014 Ε.Γ.Γ.Α.Δ.Α. Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ α/α Τ.Υ. Ρέππας Αθανάσιος Δασολόγος
Published in Διάφορα
Τρίτη, 22 Απριλίου 2014 16:34

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΕΔΑ

ΑΔΑ: ΒΙΗΥΟΡ1Κ-ΛΤΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΤΜΗΜΑ: Δασοπροστασίας Ταχ.Δ/νση: Κλεισθένους 403 Τ.Κ: 153 44-ΓΕΡΑΚΑ Σ Πληρ.: Β. Σμυρνή Τηλ:2106135010 FAX: 2106137920 Αριθ. πρωτ.: 10620/843 ΘΕΜΑ: Περίληψης απόφασης Ε.Ε.Δ.Α ΣΧΕΤ: Η αριθμ 20/2013 απόφασης A/θμιας Ε.Ε.Δ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ΠΕΡΙΛΗΨΗ Της αριθμ. 20/2013 Απόφασης Α/θμιας Ε.Ε.Δ.Α Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 3 του Ν. 998/79, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν. 3208/03, σε συνδυασμό και με την 90406/4396/10-1-2005 ΚΥΑ, εκδόθηκε η 20-2013 Απόφαση Πρωτοβάθμιας Ε.Ε.Δ.Α Ανατ. Αττικής που συγκροτήθηκε με την υπ’αρ. 505/26-2-2013 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’αρ. 2292/11-6-2013 μετά από αντιρρήσεις κατά της 2189/31-3-1999 πράξης χαρακτηρισμού του Δασάρχη Πεντέλης. Με την Απόφαση αυτή η Επιτροπή: ▲ Συνεκδικάζει τις 2056/30-6-1999 αντιρρήσεις του Γενικού Γραμματέα Αττικής τότε Περιφέρειας Αττικής, τις 298/8-7-1999 αντιρρήσεις της Κυριακής Πραματευτάκη και την υπ’αρ. 473/30-9-1990 παρέμβαση του Γεωργίου Γεωργουλόπουλου. ▲ Απορρίπτει τις υπ’αρ. 2056/30-6-1999 αντιρρήσεις του Γενικού Γραμματέα τότε Περιφέρειας Αττικής ▲ Δέχεται τις με αριθ. 298/8-7-1999 αντιρρήσεις της Κυριακής Πραματευτάκη η οποία απεβίωσε και συνεχίζουν την διαδικασία οι Εμμανουήλ Πραματευτάκης και Σπυριδούλα Πραματευτάκη το γένος Βασιλόπουλου ως νόμιμοι κληρονόμοι ▲ Ακυρώνει μερικώς την υπ’αρ. 2189/31-3-1999 πράξη χαρακτηρισμού του Δασάρχη Πεντέλης, με την οποία χαρακτηρίστηκε η αναφερόμενη σ’ αυτή έκταση Ε4 εμβαδού 282,55 τ.μ. ως δασική της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 998/79 και χαρακτηρίζει αυτή ως μη δασική της παρ. 6 α του άρθρου 3 του ως άνω νόμου. Η ανωτέρω απόφαση κρίθηκε και δημοσιεύτηκε σε συνεδρίαση στις 16-12-2013 στα Γραφεία της Δ/νση Δασών Αν. Αττικής (Αγ. Ιωάννου 65 και Ελευθερίας 2, Αγ. Παρασκευή). Γέρακας 4- 04-2014 Ε.Γ.Γ.Α.Δ.Α Ο Δασάρχης Πεντέλης α.α Αθανάσιος Ρέππας Δασολόγος
Published in Διάφορα
Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2014 19:42

ΔΙΑΦΡΟ

ΑΔΑ: ΒΙΞΠΟΡ1Κ-ΖΤΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΤΜΗΜΑ Προστ. Δασών Ταχ. Δ/νση: Γούναρη 60 – 153 42 Ταχυδρ. Αγ. Παρασκευής 153 10 Τ.Θ.: 60-204 Πληροφορίες: Κ. Κοκκίνης Τηλέφωνο: 6396581 ΘΕΜΑ: Παροχή Πληροφοριών Βαθμός Ασφαλείας Α.γ. Παρασκευή 6/9/1990 Αριθ. Πρωτ. Βαθμός προτεραιότητας 4484 ΠΡΟΣ: Τον κ. Γεώργιο Ντούνη Κ. Σουρλαντζή 15 Κορωπί ΚΟΙΝ.: 1) Δημ. Οικον. Υπηρεσία (ΔΟΥ) Κορωπί 2) Δασονομείο Κορωπίου Κορωπί Απαντώντας στην από 20-8-1990 αίτησή σας, σας πληροφορούμε ότι, η έκταση που βρίσκεται στη θέση «Αγία Μαρίνα Βορός» περιφέρειας Κορωπίου, εμβαδού κατά το υπ’ αρ. 10539/1950 Συμβόλαιο του Συμβ/φου Κρωπίας Παναγιώτου Λάζου-Μιχαήλ δέκα χιλιάδες (10.000) τ.μ. και κατά το από 10-10-1981 σχεδ/μα του Μηχανικού Μιχαήλ Παραρά δέκα χιλιάδες διακόσια οκτώ και 0,85 (10.208,85) τ.μ., το οποίο θεωρημένο συνοδεύει το παρόν, σύμφωνα με: α) τις αρ. 8822/1977 και 2841/1981 τελεσίδικες αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτ. Αθηνών και β) το υπ’ αρ. 3421/1990 πρακτικό Ν.Σ.Κ. δεν είναι δασική έκταση και ως εκ τούτου δεν διέπεται από τις ισχύουσες δ/ξεις του Ν.Δ. 86/69 και του Ν. 998/79 και επομένως δεν έχουμε αρμοδιότητα να αποφανθούμε για την κυριότητα αυτής. Ο Οικον. Εφορος στον οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται να διερευνήσει τα δικαιώματα του Δημοσίου επί της ανωτέρω εκτάσεως. Ε.Ν. Ο Δασάρχης Νικόλαος Παπακώστας Δασολόγος
Published in Διάφορα
Σελίδα 1 από 3

Ο Καιρός Σήμερα

Mostly Cloudy Night

15°C

Αθήνα

Κυρίως νεφελώδης

Υγρασία: 67%

Άνεμος: 4.83 km/h

 • 27 Φεβ 2015

  Rain 16°C 9°C

 • 28 Φεβ 2015

  Partly Cloudy Night 17°C 9°C

ECB Exchange Rates

ECB Exchange Rates on
 Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2015.
EUR EUR         
CHF CHF         
GBP GBP         
CNY CNY         
JPY JPY         
USD USD         
No tweets found.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

 • Τζωρτζ 6,
 • Πλατεία Κάνιγγος
 • 106 77
 • Αθήνα

Επικοινωνία

 • Τηλ.: +30 210 3817700
 • Τηλ.: +30 210 3817716
 • FAX : +30 210 3817331
 • FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας